Agregátor zdrojů

Triton. Za osobního dohledu autora byl

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Červen 2018 - 15:13
Triton. Za osobního dohledu autora byl na nádvoří Zbrojnice umístěn jeden z výtvarných objektů, které až do konce září ozvláštní veřejný prostor Olomouce. V univerzitních prostorách našlo zázemí sousoší, představující „dva podmořské válečné stroje odpočívající u dna ve zkamenělém okamžiku něžného gesta“. Jaroslav Koléšek jej vytvořil pro právě zahájený sochařský festival Sculpture Line, který nabízí instalace dalších dvou soch v olomouckých parcích. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Triton. Za osobního dohledu autora byl

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Červen 2018 - 15:13
Triton. Za osobního dohledu autora byl na nádvoří Zbrojnice umístěn jeden z výtvarných objektů, které až do konce září ozvláštní veřejný prostor Olomouce. V univerzitních prostorách našlo zázemí sousoší, představující „dva podmořské válečné stroje odpočívající u dna ve zkamenělém okamžiku něžného gesta“. Jaroslav Koléšek jej vytvořil pro právě zahájený sochařský festival Sculpture Line, který nabízí instalace dalších dvou soch v olomouckých parcích. Foto: Velena Mazochová

Magazín Universitas: Student medicíny stojí milion, ale stát dává jen dvě třetiny

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Červen 2018 - 15:00
V následujících deseti letech mají lékařské fakulty dostat zhruba 6,5 miliardy korun navíc. Mělo by to pomoci zvednout počty přijímaných studentů o patnáct procent a řešit nedostatek lékařů v Česku.  Je to dobré řešení? A jaký vliv na toto rozhodnutí vlády měla asociace děkanů lékařských fakult? Odpovědi na tyto i další otázky přináší v aktuálním rozhovoru magazín vysokých škol Universitas, na jehož vydávání se podílí i Univerzita Palackého. Předseda asociace děkanů lékařských fakult a děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo v rozhovoru s Emou Wiesnerovou vstřícný krok ze strany vlády a premiéra v demisi oceňuje. Upozorňuje ale, že jen nabírat víc studentů nestačí. Problém totiž začíná už dřív. Aby mohly fakulty přijmout více studentů, potřebují víc učitelů. A ti jim chybí už nyní. „Dnes bohužel nikdo nechce medicínu učit, pracovat jako lékař totiž znamená mít ve stejném věku a se stejnou kvalifikací výdělek dvakrát tak velký než na pozici učitele medicíny. Největší část ze slíbených peněz tak poplyne na mzdy,“ vysvětluje Šedo. Říkáte, že aktuálnímu příslibu řešení situace pomohla i nově zřízená asociace, proč jste ji s kolegy na začátku letošního roku založili? Jedním z důvodů bylo právě naše rozčarování z toho, že předchozí vlády nad tímto problémem vždy jen pokývaly hlavou, chvíli o něm diskutovaly a pak se nic nestalo. S kolegy děkany jsme se scházeli už dříve, zcela neformálně. V poslední době jsme si ale uvědomili, že pokud nebude hrozící nedostatek lékařů vnímán jako celek a budou existovat jen oddělené stížnosti jednotlivých fakult na zhoršující se podmínky pro výuku mediků, nikam to nepovede. Proto jsme založili asociaci děkanů jako oficiální sdružení a problém s financováním našich fakult medializovali. Premiér Babiš nedávno lékařským fakultám přislíbil mimořádné financování ve výši 6,5 miliardy korun na dalších deset let. Návrh počítá s tím, že by osm lékařských fakult dostalo příští rok navíc půl miliardy korun a v dalších letech pak okolo 700 milionů korun. Lékařské fakulty začnou navyšovat počty studentů, a to od akademického roku 2019/2020. Jak jste dospěli k částce, kterou máte slíbenou? Jeden student všeobecné medicíny přijde asi na milion korun, pokud nestuduje déle než šest let. Aktuálně ale příspěvek státu na výuku mediků představuje jen asi dvě třetiny této částky a lékařské fakulty si ten rozdíl musí vydělávat samy. Projekt tak musí sanovat stávající podfinancování a vize je, že v prvním roce by se mezi osm lékařských fakult rozdělilo 500 milionů korun ještě bez navýšení počtu přijímaných studentů. Abychom totiž mohli přijímat více studentů, musíme mít víc učitelů a ti nám chybí už teď. Největší část ze slíbených peněz tak poplyne na mzdy. Dnes bohužel nikdo nechce medicínu učit, pracovat jako lékař totiž znamená mít ve stejném věku a se stejnou kvalifikací výdělek dvakrát tak velký než na pozici učitele medicíny. Celý rozhovor si můžete přečíst v magazínu Universitas ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Magazín Universitas: Student medicíny stojí milion, ale stát dává jen dvě třetiny

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Červen 2018 - 15:00
V následujících deseti letech mají lékařské fakulty dostat zhruba 6,5 miliardy korun navíc. Mělo by to pomoci zvednout počty přijímaných studentů o patnáct procent a řešit nedostatek lékařů v Česku.  Je to dobré řešení? A jaký vliv na toto rozhodnutí vlády měla asociace děkanů lékařských fakult? Odpovědi na tyto i další otázky přináší v aktuálním rozhovoru magazín vysokých škol Universitas, na jehož vydávání se podílí i Univerzita Palackého. Předseda asociace děkanů lékařských fakult a děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo v rozhovoru s Emou Wiesnerovou vstřícný krok ze strany vlády a premiéra v demisi oceňuje. Upozorňuje ale, že jen nabírat víc studentů nestačí. Problém totiž začíná už dřív. Aby mohly fakulty přijmout více studentů, potřebují víc učitelů. A ti jim chybí už nyní. „Dnes bohužel nikdo nechce medicínu učit, pracovat jako lékař totiž znamená mít ve stejném věku a se stejnou kvalifikací výdělek dvakrát tak velký než na pozici učitele medicíny. Největší část ze slíbených peněz tak poplyne na mzdy,“ vysvětluje Šedo. Říkáte, že aktuálnímu příslibu řešení situace pomohla i nově zřízená asociace, proč jste ji s kolegy na začátku letošního roku založili? Jedním z důvodů bylo právě naše rozčarování z toho, že předchozí vlády nad tímto problémem vždy jen pokývaly hlavou, chvíli o něm diskutovaly a pak se nic nestalo. S kolegy děkany jsme se scházeli už dříve, zcela neformálně. V poslední době jsme si ale uvědomili, že pokud nebude hrozící nedostatek lékařů vnímán jako celek a budou existovat jen oddělené stížnosti jednotlivých fakult na zhoršující se podmínky pro výuku mediků, nikam to nepovede. Proto jsme založili asociaci děkanů jako oficiální sdružení a problém s financováním našich fakult medializovali. Premiér Babiš nedávno lékařským fakultám přislíbil mimořádné financování ve výši 6,5 miliardy korun na dalších deset let. Návrh počítá s tím, že by osm lékařských fakult dostalo příští rok navíc půl miliardy korun a v dalších letech pak okolo 700 milionů korun. Lékařské fakulty začnou navyšovat počty studentů, a to od akademického roku 2019/2020. Jak jste dospěli k částce, kterou máte slíbenou? Jeden student všeobecné medicíny přijde asi na milion korun, pokud nestuduje déle než šest let. Aktuálně ale příspěvek státu na výuku mediků představuje jen asi dvě třetiny této částky a lékařské fakulty si ten rozdíl musí vydělávat samy. Projekt tak musí sanovat stávající podfinancování a vize je, že v prvním roce by se mezi osm lékařských fakult rozdělilo 500 milionů korun ještě bez navýšení počtu přijímaných studentů. Abychom totiž mohli přijímat více studentů, musíme mít víc učitelů a ti nám chybí už teď. Největší část ze slíbených peněz tak poplyne na mzdy. Dnes bohužel nikdo nechce medicínu učit, pracovat jako lékař totiž znamená mít ve stejném věku a se stejnou kvalifikací výdělek dvakrát tak velký než na pozici učitele medicíny. Celý rozhovor si můžete přečíst v magazínu Universitas ZDE.

Umělecké centrum UP opět přivítá Olomoucké barokní slavnosti

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Červen 2018 - 11:00
Atrium Uměleckého centra se připravuje na večery s barokní operou. Už pošesté se v něm uskuteční Olomoucké barokní slavnosti, v jejichž letošní nabídce je sedm různých inscenací. Ve světové premiéře zazní i neobarokní opera L´Arianna skladatelů z UP Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara. Letošní barokní přehlídka přinese během dvaadvaceti červencových večerů díla slavných skladatelů, například Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho či Wolfganga Amadea Mozarta. V novodobých světových premiérách zazní i díla neprávem pozapomenutých mistrů Antonia Caldary či Františka A. Míčy. I letos festival nadělí i tak zvané neobarokní opery, vzniklé na dobová libreta zhudebněná skladateli z UP Tomášem Hanzlíkem a Vítem Zouharem . Velkým tahákem letošního ročníku bude novodobá světová premiéra opery Antonia Caldary L´Amor non ha legge psaná pro moravského aristokrata a patriota Johana Adama Questenberga. Premiéra tohoto díla se konala na zámku v Jaroměřici nad Rokytnou před 290 lety. Autograf partitury opery se unikátně dochoval ve vídeňské sbírce Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde. „Caldarovi je prozatím věnována mnohem menší pozornost než jakou by si svým gigantickým dílem zasloužil. Je to autor, který ústrojně spojuje intelektuálního kontrapunktika  se skladatelem schopným vytvořit líbeznou a prostou písňovou formu. Něco, co tolik oceňujeme například na Mozartovi,“ řekl Tomáš Hanzlík z katedry hudební výchovy pedagogické fakulty a zároveň umělecký vedoucí festivalu. Podle něj má Caldara s Mozartem překvapivě mnohem víc společného, než bychom čekali. „Ačkoliv je autorem období pozdního baroka, jeho světská tvorba již předznamenává odlehčené a zdrobnělé rokoko,“ dodal. V novodobé premiéře se zájemcům nabídnou v Uměleckém centru UP i dvě kratší serenaty českého skladatele Františka Antonína Míči. Ve světové premiéře pak zazní neobarokní opera L´Arianna Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara na námět jediného dochovaného Monteverdiho hudebního úryvku a dobových pramenů roztroušených po celé Evropě. Všechna představení se uskuteční v replice barokního divadla za doprovodu barokního orchestru. „Jedná se o světově unikátní repliku barokního divadla nazvanou Theatrum Schrattenbach, vzniklou na počest olomouckého biskupa Wolfganga Hanibala Schrattenbacha. Je rozebíratelná a kombinuje zadní prospekt a boční kulisy za účelem dosažení perspektivy při zkráceném prostoru. Také letos bude obohacena o řadu nových výměn,“ doplnil Tomáš Hanzlík. Orchestr barokních slavností důsledně využívá historických hudebních nástrojů, specialitou barokních oper i festivalových představení jsou opulentní kostýmy. Pro letošní ročník ji bude vyrobeno čtyřicet.  Ve vokální složce se každoročně uplatňují speciálně školení pěvci, přičemž specialitou barokních oper jsou mužské postavy zpívající ve vysokých ženských polohách. Mezi řadou vynikajících zpěváků se tak objeví například sopranisté Leandro Lafont, Filip Dámec, sopranistky Dora Rubart-Pavlíková, Kristýna Vylíčilová, Markéta Israel-Večeřová, Hana Holodňáková, altisté Jan Mikušek, Martin Ptáček, Bedřich Lévi, tenorista Ondřej Holub, basista Jaromír Nosek a řada dalších. Olomoucké barokní slavnosti se uskuteční od 8. – 29. července, denně od 19 hodin. Více ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Umělecké centrum UP opět přivítá Olomoucké barokní slavnosti

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Červen 2018 - 11:00
Atrium Uměleckého centra se připravuje na večery s barokní operou. Už pošesté se v něm uskuteční Olomoucké barokní slavnosti, v jejichž letošní nabídce je sedm různých inscenací. Ve světové premiéře zazní i neobarokní opera L´Arianna skladatelů z UP Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara. Letošní barokní přehlídka přinese během dvaadvaceti červencových večerů díla slavných skladatelů, například Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho či Wolfganga Amadea Mozarta. V novodobých světových premiérách zazní i díla neprávem pozapomenutých mistrů Antonia Caldary či Františka A. Míčy. I letos festival nadělí i tak zvané neobarokní opery, vzniklé na dobová libreta zhudebněná skladateli z UP Tomášem Hanzlíkem a Vítem Zouharem . Velkým tahákem letošního ročníku bude novodobá světová premiéra opery Antonia Caldary L´Amor non ha legge psaná pro moravského aristokrata a patriota Johana Adama Questenberga. Premiéra tohoto díla se konala na zámku v Jaroměřici nad Rokytnou před 290 lety. Autograf partitury opery se unikátně dochoval ve vídeňské sbírce Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde. „Caldarovi je prozatím věnována mnohem menší pozornost než jakou by si svým gigantickým dílem zasloužil. Je to autor, který ústrojně spojuje intelektuálního kontrapunktika  se skladatelem schopným vytvořit líbeznou a prostou písňovou formu. Něco, co tolik oceňujeme například na Mozartovi,“ řekl Tomáš Hanzlík z katedry hudební výchovy pedagogické fakulty a zároveň umělecký vedoucí festivalu. Podle něj má Caldara s Mozartem překvapivě mnohem víc společného, než bychom čekali. „Ačkoliv je autorem období pozdního baroka, jeho světská tvorba již předznamenává odlehčené a zdrobnělé rokoko,“ dodal. V novodobé premiéře se zájemcům nabídnou v Uměleckém centru UP i dvě kratší serenaty českého skladatele Františka Antonína Míči. Ve světové premiéře pak zazní neobarokní opera L´Arianna Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara na námět jediného dochovaného Monteverdiho hudebního úryvku a dobových pramenů roztroušených po celé Evropě. Všechna představení se uskuteční v replice barokního divadla za doprovodu barokního orchestru. „Jedná se o světově unikátní repliku barokního divadla nazvanou Theatrum Schrattenbach, vzniklou na počest olomouckého biskupa Wolfganga Hanibala Schrattenbacha. Je rozebíratelná a kombinuje zadní prospekt a boční kulisy za účelem dosažení perspektivy při zkráceném prostoru. Také letos bude obohacena o řadu nových výměn,“ doplnil Tomáš Hanzlík. Orchestr barokních slavností důsledně využívá historických hudebních nástrojů, specialitou barokních oper i festivalových představení jsou opulentní kostýmy. Pro letošní ročník ji bude vyrobeno čtyřicet.  Ve vokální složce se každoročně uplatňují speciálně školení pěvci, přičemž specialitou barokních oper jsou mužské postavy zpívající ve vysokých ženských polohách. Mezi řadou vynikajících zpěváků se tak objeví například sopranisté Leandro Lafont, Filip Dámec, sopranistky Dora Rubart-Pavlíková, Kristýna Vylíčilová, Markéta Israel-Večeřová, Hana Holodňáková, altisté Jan Mikušek, Martin Ptáček, Bedřich Lévi, tenorista Ondřej Holub, basista Jaromír Nosek a řada dalších. Olomoucké barokní slavnosti se uskuteční od 8. – 29. července, denně od 19 hodin. Více ZDE. 

Odborníci z celého světa budou diskutovat o analýze dat

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Červen 2018 - 8:00
Vědci z několika zemí světa se zúčastní 14. mezinárodní konference Concept Lattices and Their Applications (CLA) 2018, kterou příští týden pořádá katedra informaticky přírodovědecké fakulty.  Odborné setkání se bude konat 12. až 14. června v Pevnosti poznání a odborníci se budou zabývat formální konceptuální analýzou a související oblastí analýzy dat. „Konference CLA je unikátní tím, že je velmi specializovaná. Zabývá se analýzou relačních dat, pod čímž si můžeme představit data uložená v dnešních databázových systémech nebo nula-jedničková, tzv. binární data. S trochou nadsázky lze říct, že každý účastník do značné míry porozumí každé přednášce, což je v dnešní době široce zaměřených informatických konferencí osvěžující a účastníky velmi kladně hodnocené,″  říká vedoucí katedry informatiky Radim Bělohlávek. Analýza dat a strojové učení, známé také jako data mining a machine learning, se s postupující digitalizací stávají běžnou součástí každodenního života. „Jako pro každý nástroj je i pro analýzu dat a strojové učení zásadní základní výzkum. V něm olomoucká informatika dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků. Letošní pořadatelství CLA v Olomouci z mého pohledu potvrzuje naše postavení na mezinárodní scéně,″ dodává Bělohlávek. Konference účastníkům, kteří do Olomouce dorazí nejen z evropských zemí, ale i USA, Austrálie a Asie nabídne atraktivní program. „Kromě běžných přednášek se mohou zúčastnit přednášek zvaných řečníků. Ty jsou z oblastí, které mají významný překryv s hlavním zaměřením konference, a mohou tak být pro účastníky inspirací. Jde o přednášky Paula Miettinena z Institutu Maxe Plancka, Filipa Železného z ČVUT či Lakhdara Saise z Centre de Recherche en Informatique de Lens,″ vyjmenovává Bělohlávek. Zvláštní událostí bude přednáška ředitele Centra pro filozofii vědy University of Pittsburgh Edouarda Macheryho. Konference, jejíž první ročník se konal v roce 2002, pokrývá zejména metody, algoritmy, matematické a výpočetní základy analýzy dat. Program se sestává z pětadvacetiminutových přednášek, posterů a přednášek zvaných řečníků.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odborníci z celého světa budou diskutovat o analýze dat

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Červen 2018 - 8:00
Vědci z několika zemí světa se zúčastní 14. mezinárodní konference Concept Lattices and Their Applications (CLA) 2018, kterou příští týden pořádá katedra informaticky přírodovědecké fakulty.  Odborné setkání se bude konat 12. až 14. června v Pevnosti poznání a odborníci se budou zabývat formální konceptuální analýzou a související oblastí analýzy dat. „Konference CLA je unikátní tím, že je velmi specializovaná. Zabývá se analýzou relačních dat, pod čímž si můžeme představit data uložená v dnešních databázových systémech nebo nula-jedničková, tzv. binární data. S trochou nadsázky lze říct, že každý účastník do značné míry porozumí každé přednášce, což je v dnešní době široce zaměřených informatických konferencí osvěžující a účastníky velmi kladně hodnocené,″  říká vedoucí katedry informatiky Radim Bělohlávek. Analýza dat a strojové učení, známé také jako data mining a machine learning, se s postupující digitalizací stávají běžnou součástí každodenního života. „Jako pro každý nástroj je i pro analýzu dat a strojové učení zásadní základní výzkum. V něm olomoucká informatika dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků. Letošní pořadatelství CLA v Olomouci z mého pohledu potvrzuje naše postavení na mezinárodní scéně,″ dodává Bělohlávek. Konference účastníkům, kteří do Olomouce dorazí nejen z evropských zemí, ale i USA, Austrálie a Asie nabídne atraktivní program. „Kromě běžných přednášek se mohou zúčastnit přednášek zvaných řečníků. Ty jsou z oblastí, které mají významný překryv s hlavním zaměřením konference, a mohou tak být pro účastníky inspirací. Jde o přednášky Paula Miettinena z Institutu Maxe Plancka, Filipa Železného z ČVUT či Lakhdara Saise z Centre de Recherche en Informatique de Lens,″ vyjmenovává Bělohlávek. Zvláštní událostí bude přednáška ředitele Centra pro filozofii vědy University of Pittsburgh Edouarda Macheryho. Konference, jejíž první ročník se konal v roce 2002, pokrývá zejména metody, algoritmy, matematické a výpočetní základy analýzy dat. Program se sestává z pětadvacetiminutových přednášek, posterů a přednášek zvaných řečníků.

Prémie Otto Wichterleho 2018: Třiadvacet výjimečných talentů

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 6. Červen 2018 - 20:25
Prémie Otto Wichterleho, prestižní ceny pro vědce do pětatřiceti let, letos získalo třiadvacet mladých odborníků. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

A-FEST 2018 aneb akademické muzicírování se blíží

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 6. Červen 2018 - 14:31
V Akademii věd působí spousta muzikantů, z nichž mnozí hrají a zpívají téměř profesionálně a často se rozhodovali mezi kariérou vědce či muzikanta. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Blýskání na Jupiteru

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 6. Červen 2018 - 14:02
Planetu Jupiter křižují blesky – a vědci zjistili, že elektromagnetické signály vyzařované tamními bleskovými výboji se podobají pozemským daleko víc, než původně předpokládali. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Špičkoví odborníci hledali pozitiva a negativa spotřebitelského kodexu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Červen 2018 - 12:00
Vydařenou premiéru má za sebou mezinárodní vědecká konference – Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi s tématem Spotřebitelský kodex: Ano či ne? Odborné setkání, které jako jedno z mála velkých konferencí bylo zaměřené výhradně na ochranu spotřebitele, hostila Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Na spoluorganizaci se významně podílely Právnická fakulta Univerzity Palackého, Právnická fakulta Trnavské univerzity a Ústav státu a práva Akademie věd ČR. Impulzem k organizaci sympozia byl návrh takzvaného spotřebitelského kodexu připravený ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem spravedlnosti. „Tento chystaný návrh zákona chce významným způsobem zasáhnout do nového občanského zákoníku a vyjmout vybrané pasáže spojené s ochranou spotřebitele a včlenit je do nového zákona. Je však potřeba zamyslet se, zda je taková změna jen pět let po účinnosti nového občanského zákoníku vhodná,“ vysvětlila Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP a členka organizačního týmu konference. Cílem bylo také nahlédnout do právní úpravy států, které již spotřebitelský kodex zavedly. V programu dvoudenního setkání bylo celkem 16 odborných příspěvků. S prezentací vystoupili například zástupci českých a slovenských právnických fakult, špičkoví zahraniční experti z univerzit v německém Osnabrücku, anglickém Warwicku, francouzském Lille nebo odborníci z českého ministerstva průmyslu a obchodu nebo slovenského ministerstva hospodárstva. Olomouckou právnickou fakultu reprezentovali proděkanka Blanka Vítová, která si připravila příspěvek Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a Filip Melzer s příspěvkem Výklad ustanovení spotřebitelského práva. A výsledek vědeckého setkání? „Většina účastníků se shodla, že by bylo spíše vhodnější ponechat stávající úpravu v novém občanském zákoníku a spíše se věnovat doplnění veřejnoprávních sankcí do stávajícího zákona o ochraně spotřebitele,“ zhodnotila Blanka Vítová s tím, že výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Zástupci organizátorů se navíc shodli, že po úspěšné premiéře budou v těchto konferencích pokračovat i v následujících letech.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Špičkoví odborníci hledali pozitiva a negativa spotřebitelského kodexu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. Červen 2018 - 12:00
Vydařenou premiéru má za sebou mezinárodní vědecká konference – Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi s tématem Spotřebitelský kodex: Ano či ne? Odborné setkání, které jako jedno z mála velkých konferencí bylo zaměřené výhradně na ochranu spotřebitele, hostila Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Na spoluorganizaci se významně podílely Právnická fakulta Univerzity Palackého, Právnická fakulta Trnavské univerzity a Ústav státu a práva Akademie věd ČR. Impulzem k organizaci sympozia byl návrh takzvaného spotřebitelského kodexu připravený ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem spravedlnosti. „Tento chystaný návrh zákona chce významným způsobem zasáhnout do nového občanského zákoníku a vyjmout vybrané pasáže spojené s ochranou spotřebitele a včlenit je do nového zákona. Je však potřeba zamyslet se, zda je taková změna jen pět let po účinnosti nového občanského zákoníku vhodná,“ vysvětlila Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP a členka organizačního týmu konference. Cílem bylo také nahlédnout do právní úpravy států, které již spotřebitelský kodex zavedly. V programu dvoudenního setkání bylo celkem 16 odborných příspěvků. S prezentací vystoupili například zástupci českých a slovenských právnických fakult, špičkoví zahraniční experti z univerzit v německém Osnabrücku, anglickém Warwicku, francouzském Lille nebo odborníci z českého ministerstva průmyslu a obchodu nebo slovenského ministerstva hospodárstva. Olomouckou právnickou fakultu reprezentovali proděkanka Blanka Vítová, která si připravila příspěvek Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a Filip Melzer s příspěvkem Výklad ustanovení spotřebitelského práva. A výsledek vědeckého setkání? „Většina účastníků se shodla, že by bylo spíše vhodnější ponechat stávající úpravu v novém občanském zákoníku a spíše se věnovat doplnění veřejnoprávních sankcí do stávajícího zákona o ochraně spotřebitele,“ zhodnotila Blanka Vítová s tím, že výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Zástupci organizátorů se navíc shodli, že po úspěšné premiéře budou v těchto konferencích pokračovat i v následujících letech.

Začal Veletrh vědy: 3 dny, 100 expozic, 80 vystavovatelů

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 6. Červen 2018 - 11:42
Navštívit padělatelské doupě, vyzkoušet svou šikovnost v laserovém bludišti nebo si ve virtuální realitě zapilotovat letadlo. To vše můžete zakusit na čtvrtém ročníku Veletrhu vědy, který právě začíná v hale letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

O panelové diskuze a přednášky na Veletrhu vědy je velký zájem

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 6. Červen 2018 - 11:37
Veletrh vědy odstartuje už ve čtvrtek 7. června 2018. Kromě stánků čeká návštěvníky po dobu tří dnů i více než 30 přednášek, panelových diskusí, vědeckých show a dokumentů. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

O panelové diskuze a přednášky na Veletrhu vědy je obrovský zájem

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 6. Červen 2018 - 11:37
Veletrh vědy odstartuje už ve čtvrtek 7. června 2018. Kromě stánků čeká návštěvníky po dobu tří dnů i více než 30 přednášek, panelových diskusí, vědeckých show a dokumentů. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Masaryk, pražské jaro i atompunk, začíná letní festival filosofie

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 6. Červen 2018 - 11:03
Evropský festival filosofie s názvem Dějiny a budoucnost už po dvanácté přivítá ve Velkém Meziříčí výjimečné filosofy, historiky, spisovatele, publicisty a umělce. Festival se koná od 6. do 14. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Mezinárodní mozartovský kongres se v Praze konal podruhé

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 6. Červen 2018 - 11:00
Hudební badatelé z řady evropských zemí se sešli na mezinárodním kongresu nazvaném „Aktuální otázky mozartovského výzkumu II“, nad kterým převzala záštitu předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Předsedkyně navštívila Ústav dějin umění

Předsedkyně Eva Zažímalová navštívila Ústav dějin umění. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Mladí vědci z Evropy a USA se v Olomouci setkali s uznávanými odborníky v oblasti měření pohybu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Červen 2018 - 8:00
Ojedinělou příležitost setkat se s předními zahraničními experty nabídla mladým vědcům a doktorandům mezinárodní konference Motor Control Summer School, věnovaná problematice měření pohybu. V Olomouci ji poprvé uspořádala International Society of Motor Control. Na organizaci se podílely Oddělení rehabilitace olomoucké fakultní nemocnice a Ústav fyzioterapie fakulty zdravotnických věd.  Program konference tvořily interaktivní semináře, přednášky a diskuze s uznávanými odborníky z  univerzitních pracovišť v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu nebo v Itálii. „Letní škola je každoroční mezioborové setkání odborníků, považovaných za ´ikony´ ve svém oboru. Je určena mladým začínajícím vědcům nebo doktorandům, kteří se zabývají měřením pohybu v různých souvislostech – od různých oblastí sportu přes kinantropologii, kineziologii až po fyzioterapii nebo neurovědy,“ objasnila Petra Bastlová ze spolupořádající fakulty zdravotnických věd.  V pořadí již 15. ročník letní školy přilákal na pět desítek účastníků z Polska, Velké Británie, Španělska, USA, Ruska nebo Turecka. Z Univerzity Palackého nabídky využili mladí akademičtí pracovníci a doktorandi z fakulty zdravotnických věd a fakulty tělesné kultury se zaměřením na fyzioterapii, rehabilitaci, kinantropologii nebo biomechaniku. „Multidisciplinární problematika řízení pohybu se týká systému, kterým mozek organizuje svaly. Sledujeme procesy, při kterých impuls vzniklý v mozku prochází do svalů a zajímá nás, které konkrétní svaly se při tom zapojují a jak,“ popsala Petra Bastlová. K rozhodnutí o uspořádání letní školy v Olomouci přispěly podle ní především dosavadní kontakty s vůdčí osobností International Society of Motor Control Markem Latashem z Penn State University. „Profesor Latash se věnuje zejména výzkumu motorické synergie, tedy řízení pohybu a pohybových funkcí, a je autorem řady významných publikací. Společně jsme se setkali na několika odborných akcích včetně konference, kterou jsme před několika lety na fakultě zdravotnických věd pořádali v rámci jednoho z projektů vědy a výzkumu. Jsme poctěni, že z těchto opakovaných setkání vzešla myšlenka, že bychom mohli spolupořádat další ročník letní školy právě v Olomouci,“ uvedla Petra Bastlová.  Jak doplnila, ojedinělost olomoucké akce spočívá i v přístupu přednášejících, kteří se o své poznatky přijeli podělit bez nároku na honorář. „Hlavním motivem je pro ně snaha vzdělávat mladé vědce, kteří budou daný obor dále rozvíjet,“ doplnila Petra Bastlová.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor