Agregátor zdrojů

Veletrh nápadů učitelů fyziky 22

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. Září 2017 - 11:18
První zářijový víkend se Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého stala hostitelkou již 22. Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Učitelé všech stupňů škol představili desítky inspirativních námětů na vylepšení, obohacení, doplnění a oživení výuky fyziky. Účastníky spojuje snaha přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit. V neposlední řadě se také navzájem podělí o nadšení a elán ze setkání s lidmi podobné krevní skupiny a zpříjemní si tak vykročení do nového školního roku. Akce, jejímž iniciátorem byl v roce 1996 doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., tehdejší vedoucí katedry didaktiky fyziky MFF UK, si získala své věrné příznivce u nás i v zahraničí; skutečnost, že drtivá většina učitelů si udělá čas téměř každý rok znovu, je zřejmě tou nejlepší reklamou. Letošní ročník byl věnován památce Prof. RNDr. Josefa Fuky, CSc. (1907-1992), který byl v letech 1956-1966 děkanem přírodovědecké fakulty, a od jehož narození uplynulo v letošním roce 110 let a 25 let od jeho úmrtí. Účastníci Veletrhu si prostřednictvím vzpomínek doc. RNDr. Oldřicha Lepila, CSc. připomenuli jeho přínos v oblasti vzdělávání ve fyzice. V organizaci Veletrhu se střídají fakulty připravující učitele fyziky. V roce 2017 připadla již počtvrté řada na olomouckou přírodovědeckou fakultu. Role předsedkyně organizačního výboru se ujala vedoucí oddělení didaktiky fyziky zdejší katedry experimentální fyziky RNDr. Renata Holubová, CSc. Ve dnech 1. – 3. září se do hanácké metropole sjelo celkem 153 účastníků z celé České republiky a Polska. Vstupní zvanou přednášku na téma Fyzika a sport přednesl prof. Leopold Mathelitsch z univerzity v Grazu (Rakousko). Ve čtyřech půldenních programových blocích zaznělo 54 příspěvků, většinou – v souladu se zaměřením akce – doprovázených zajímavými experimenty, ať již zcela původními nebo upravenými či vylepšenými. Kromě pokusů snad ze všech oblastí školské fyziky se ve vystoupeních objevila i témata využití dataloggerů, zajímavých výukových programů, videoanalýzy či vzdálených laboratoří. Svého představení či připomenutí se dočkaly i projekty, jež s výukou fyziky úzce souvisejí a jejichž výstupy jsou učitelům k dispozici (za všechny zmiňme alespoň  projekt Heuréka. Třebaže každý zkrácený výčet bude neúplný, pro ilustraci uveďme názvy alespoň některých konferenčních příspěvků: Vrtulníkem na Mt. Everest, Fyzika a kettlebell, Ochrana před UV zářením, Experimenty s řetízky a řemeny, aneb jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád motorovou pilu, Hrnečku vař! Foucaultovo kyvadlo (v budově PřF) atd.  Organizátoři zajistili pro zájemce také exkurzi do Pevnosti poznání, kde si účastníci mohli prohlédnout celý objekt a diskutovat s animátory. Ti odvážní si vyzkoušeli gyroskop. Na veletrhu se prezentovalo také olomoucké nakladatelství učebnic Prodos. Podrobnější informace včetně fotozpravodajství o aktuálním ročníku lze nalézt zde. Dodejme, že Veletrh nápadů je pokaždé akreditován MŠMT a přednesené příspěvky budou shrnuty do sborníku. Spolupořadatelem Veletrhu byla Jednota českých matematiků a fyziků a sponzorován byl nadací Depositum Bonum, projekty OP VVV  CZ.02.3.68/.0/0.0/16_011/669 Příroda, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 Společenství praxe a CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665 Didaktika A. Příští Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 se uskuteční na přelomu srpna a září 2018 na půdě PdF JČU v Českých Budějovicích. Renata Holubová, Lukáš Richterek
Katedra experimentální fyziky PřF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnický seznamovák: tři dny poznávání, rad a zábavy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Září 2017 - 8:00
Mít snadnější začátek vysokoškolského studia. S tímto cílem odjelo na padesát studentů prvního ročníku právnické fakulty do Baldovce v Moravském krasu, kde se od pondělí koná třídenní Právnický seznamovák. Tradiční akci pořádá fakulta společně se studentským spolkem ELSA Olomouc. Letošní ročník je v pořadí již čtvrtý. „Zájem prváků byl tentokrát rekordní. Z kapacitních důvodů jsme museli některé bohužel odmítnout,“ řekl za pořadatele Daniel Pospíšil. Studenti odjížděli na kurz s velkým očekáváním. „Těším se. Chci hlavně poznat své nové spolužáky, ještě než začne výuka. V lavicích a na chodbách fakulty už budeme řešit asi každý své studijní záležitosti,“ řekla Kristýna Bednářová, která bude studovat magisterský studijní program, obor Právo. S ní do prvního ročníku nastoupí i Barbora Nekolová. „Líbí se mi, že fakulta a studenti pro nás seznamovák připravili. Chci vědět, co obnáší vysokoškolský život, jaká je Olomouc, a jsem zvědavá na ostatní studenty. Budu vděčná za jakoukoli radu, tip. Proto jsem se přihlásila.“ Pro účastníky kurzu byl připravený nabitý a současně pestrý program. „Chceme, aby se během tří dnů navzájem poznali, zjistili vše o naší fakultě, univerzitě a městě Olomouci. Představíme jim studentské spolky, dostanou informace o vyučovaných předmětech nebo o STAGu, zapojíme je i do simulovaného soudního jednání,“ vyjmenoval před odjezdem Daniel Pospíšil. Seznamovací aktivity a soutěže navíc prohloubí argumentační schopnosti studentů, ověří jejich logické uvažování nebo podpoří kritické myšlení. Všechny tyto aktivity budou zasazeny do právnického prostředí. Hned první den odpoledne do Baldovce dorazili i zástupci vedení fakulty. Čas pro nastupující posluchače si našla děkanka Zdenka Papoušková a proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy Maxim Tomoszek. Druhý den mezi prváky zavítaly pracovnice studijního oddělení. Do dvou studijních programů, primárně určených pro maturanty, by na olomoucké právnické fakultě mělo v akademickém roce 2017/2018 nastoupit přes tři sta posluchačů.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnický seznamovák: tři dny poznávání, rad a zábavy

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. Září 2017 - 8:00
Mít snadnější začátek vysokoškolského studia. S tímto cílem odjelo na padesát studentů prvního ročníku právnické fakulty do Baldovce v Moravském krasu, kde se od pondělí koná třídenní Právnický seznamovák. Tradiční akci pořádá fakulta společně se studentským spolkem ELSA Olomouc. Letošní ročník je v pořadí již čtvrtý. „Zájem prváků byl tentokrát rekordní. Z kapacitních důvodů jsme museli některé bohužel odmítnout,“ řekl za pořadatele Daniel Pospíšil. Studenti odjížděli na kurz s velkým očekáváním. „Těším se. Chci hlavně poznat své nové spolužáky, ještě než začne výuka. V lavicích a na chodbách fakulty už budeme řešit asi každý své studijní záležitosti,“ řekla Kristýna Bednářová, která bude studovat magisterský studijní program, obor Právo. S ní do prvního ročníku nastoupí i Barbora Nekolová. „Líbí se mi, že fakulta a studenti pro nás seznamovák připravili. Chci vědět, co obnáší vysokoškolský život, jaká je Olomouc, a jsem zvědavá na ostatní studenty. Budu vděčná za jakoukoli radu, tip. Proto jsem se přihlásila.“ Pro účastníky kurzu byl připravený nabitý a současně pestrý program. „Chceme, aby se během tří dnů navzájem poznali, zjistili vše o naší fakultě, univerzitě a městě Olomouci. Představíme jim studentské spolky, dostanou informace o vyučovaných předmětech nebo o STAGu, zapojíme je i do simulovaného soudního jednání,“ vyjmenoval před odjezdem Daniel Pospíšil. Seznamovací aktivity a soutěže navíc prohloubí argumentační schopnosti studentů, ověří jejich logické uvažování nebo podpoří kritické myšlení. Všechny tyto aktivity budou zasazeny do právnického prostředí. Hned první den odpoledne do Baldovce dorazili i zástupci vedení fakulty. Čas pro nastupující posluchače si našla děkanka Zdenka Papoušková a proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy Maxim Tomoszek. Druhý den mezi prváky zavítaly pracovnice studijního oddělení. Do dvou studijních programů, primárně určených pro maturanty, by na olomoucké právnické fakultě mělo v akademickém roce 2017/2018 nastoupit přes tři sta posluchačů.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Účastníci letní školy přemýšlejí i o budoucnosti rozvojové spolupráce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Září 2017 - 15:00
Především studenti nejrůznějších oborů, ale i lidé z praxe přijeli na letošní jubilejní 20. ročník Letní školy rozvojové spolupráce na přírodovědecké fakultě. Organizátoři pro ně připravili přednášky, besedy, workshopy a dokonce i simulační hru o migraci. Zhruba šest desítek účastníků převezme osvědčení o absolvování školy v pátek. „Letos je jakýmsi neformálním podtitulem letní školy Budoucnost zahraniční rozvojové spolupráce. Na toto téma jsme měli také panelovou diskuzi za účasti zástupců ministerstva zahraničních věcí, České rozvojové agentury, akademické obce i FoRS – Českého fóra pro zahraniční spolupráci. Panelovou diskuzi jsme uspořádali vůbec poprvé,“ uvedla organizátorka letní školy Lenka Voleníková z katedry rozvojových a environmentálních studií. Po pondělních přednáškách o rozvojových teoriích 20. století nebo o historii a současnosti české zahraniční rozvojové spolupráce přišly v úterý na řadu workshopy. Účastníci se v nich zabývali tím, jak nejlépe prezentovat rozvojové země veřejnosti, nebo se seznamovali s konceptem rozvoje společnosti prostřednictvím fotbalu.   Při středeční simulační hře o migraci Balkánská cesta se účastníci budou vžívat do rolí uprchlíků, policistů, novinářů či humanitárních pracovníků. „Po úvodním teoretickém výkladu o fungování neziskových organizací v době humanitárních krizí a rozhovoru s účastnicí takových situací bude následovat zhruba hodinová simulace dění v utečeneckém táboře,“ prozradila Voleníková. Podle organizátorů z People for Democratic Change Slovakia je cílem hry jednak zmapovat možnosti a zdroje konkrétních organizací, rozdělit kompetence a koordinovat práci při poskytování efektivní pomoci. Simulace ale současně vystavuje studenty etickým dilematům a emocím, které se při této práci objevují. Součástí programu je také rozvojový večer v Pevnosti poznání, během nějž bude Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity v Praze hovořit o Jemenu. Ve čtvrtek přijde řada mimo jiné na přednášky o perspektivách africké demokracie, uprchlících v Zambii a uskuteční se i tradiční market neziskových organizací. Podrobnosti najdete zde.  Podle pořadatelů letní školy nabývá rozvojová spolupráce v souvislosti s děním ve světě na významu. „Zejména mezi mladými lidmi se zvyšuje globální zodpovědnost. Hodně cestují, mají možnost studovat v zahraničí, a proto poznávají dění ve světě. Nejsou lhostejní k tomu, co se děje a snaží se dozvědět, jak se některé věci dají změnit. Zřejmě i proto je spektrum našich účastníků tak široké, od studentů architektury, fyziky až po budoucí politology či diplomaty. Právě to je naše cílová skupina. Tedy lidé, které rozvojová spolupráce zajímá a chtějí si v této oblasti rozšířit obzory,“ doplnila Voleníková.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Účastníci letní školy přemýšlejí i o budoucnosti rozvojové spolupráce

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5. Září 2017 - 15:00
Především studenti nejrůznějších oborů, ale i lidé z praxe přijeli na letošní jubilejní 20. ročník Letní školy rozvojové spolupráce na přírodovědecké fakultě. Organizátoři pro ně připravili přednášky, besedy, workshopy a dokonce i simulační hru o migraci. Zhruba šest desítek účastníků převezme osvědčení o absolvování školy v pátek. „Letos je jakýmsi neformálním podtitulem letní školy Budoucnost zahraniční rozvojové spolupráce. Na toto téma jsme měli také panelovou diskuzi za účasti zástupců ministerstva zahraničních věcí, České rozvojové agentury, akademické obce i FoRS – Českého fóra pro zahraniční spolupráci. Panelovou diskuzi jsme uspořádali vůbec poprvé,“ uvedla organizátorka letní školy Lenka Voleníková z katedry rozvojových a environmentálních studií. Po pondělních přednáškách o rozvojových teoriích 20. století nebo o historii a současnosti české zahraniční rozvojové spolupráce přišly v úterý na řadu workshopy. Účastníci se v nich zabývali tím, jak nejlépe prezentovat rozvojové země veřejnosti, nebo se seznamovali s konceptem rozvoje společnosti prostřednictvím fotbalu.   Při středeční simulační hře o migraci Balkánská cesta se účastníci budou vžívat do rolí uprchlíků, policistů, novinářů či humanitárních pracovníků. „Po úvodním teoretickém výkladu o fungování neziskových organizací v době humanitárních krizí a rozhovoru s účastnicí takových situací bude následovat zhruba hodinová simulace dění v utečeneckém táboře,“ prozradila Voleníková. Podle organizátorů z People for Democratic Change Slovakia je cílem hry jednak zmapovat možnosti a zdroje konkrétních organizací, rozdělit kompetence a koordinovat práci při poskytování efektivní pomoci. Simulace ale současně vystavuje studenty etickým dilematům a emocím, které se při této práci objevují. Součástí programu je také rozvojový večer v Pevnosti poznání, během nějž bude Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity v Praze hovořit o Jemenu. Ve čtvrtek přijde řada mimo jiné na přednášky o perspektivách africké demokracie, uprchlících v Zambii a uskuteční se i tradiční market neziskových organizací. Podrobnosti najdete zde.  Podle pořadatelů letní školy nabývá rozvojová spolupráce v souvislosti s děním ve světě na významu. „Zejména mezi mladými lidmi se zvyšuje globální zodpovědnost. Hodně cestují, mají možnost studovat v zahraničí, a proto poznávají dění ve světě. Nejsou lhostejní k tomu, co se děje a snaží se dozvědět, jak se některé věci dají změnit. Zřejmě i proto je spektrum našich účastníků tak široké, od studentů architektury, fyziky až po budoucí politology či diplomaty. Právě to je naše cílová skupina. Tedy lidé, které rozvojová spolupráce zajímá a chtějí si v této oblasti rozšířit obzory,“ doplnila Voleníková.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Gymnastika i postapokalyptické ragby. Tělocvikáři se sešli na Těloolomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Září 2017 - 12:00
Fakulta tělesné kultury se v závěru letních prázdnin stala místem s největší koncentrací tělocvikářů široko daleko. Na jedenáctém ročníku pracovního setkání Těloolomouc čerpali inspiraci pro své hodiny, vyměňovali zkušenosti s kolegy a v neposlední řadě si před začátkem školního roku protáhli své svaly. Rozvrh setkání ve dvou dnech čítal čtyři desítky lekcí, od těch zaměřených na klasiku, jako je gymnastika nebo basketbal, přes hodiny street dance či představení novinek Sazka Olympijského víceboje pro nový školní rok až třeba po zvláštně působící jugger. To je v Česku se teprve zabydlující týmový sport, který vychází z australského postapokalyptického filmu z konce 80. let a který v sobě na první pohled kombinuje ragby a šerm. „Byla jsem zde poprvé a snažila jsem se nevynechat nic z toho, co jsem si v rozvrhu vyhlédla. Z novinek, jako jsou cvičení smovey nebo woudink, jsem vyloženě nadšená, skvělá byla i třeba hodina tanců na vozíku. Škoda, že byl program jen na dva dny, ještě bychom s kolegyněmi určitě den vydržely a absolvovaly další lekce,“ uvedla Andrea Matoušková z Neslovic na Brněnsku. Z tamní základní a mateřské školy nepřijela sama, do Olomouce vyrazila i ředitelka Lenka Odehnalová. „Naše škola je hodně sportovně zaměřená, jsme zapojení do projektu Hodina pohybu navíc, a i když jsme jen první stupeň, jsme tam tři tělocvikáři. Na Těloolomouc jsme vyjeli v pěti a příště to vidím ještě na větší účast,“ komentovala. „Zajímají nás hlavně novinky, protože ty naši školu ženou dopředu. Už teď mám pro našeho pana učitele na dílny plán, budou se žáky vyrábět pompy na jugger. A určitě objednáme vibrační kruhy smovey,“ prozradila ředitelka školy plány.   Jako absolventka olomoucké tělovýchovy a účastnice tří ročníků Těloolomouce na počátku tisíciletí se potkala také s některými svými kantory a známými. „Bylo to krásné, jsem spokojená. Mrzí mě ale, že jsme s kolegyněmi nestihly nabízenou komentovanou prohlídku města. Prošly jsme si tedy centrum alespoň samy a trochu jsem zavzpomínala, jak město vypadalo v době mého studia,“ uzavřela Odehnalová. V programu našly prostor také aktivity projektu KLIKO, který se zaměřuje na rozvíjení personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních a středních škol prostřednictvím herních a interaktivních činností. Některé takové činnosti, u nichž je vyžadována mimo jiné týmová spolupráce a komunikace, si učitelé během projektového setkání vyzkoušeli, aby je následně mohli aplikovat ve svých hodinách. Tělocvikáři se v Olomouci pravidelně potkávají od roku 1995, obvyklý byl dvouletý interval. „Dostávali jsme ale zpětnou vazbu od účastníků, že ekonomická situace na školách nedovoluje účastnit se takových akcí tak často, zkusili jsme tedy, co to udělá, když ten interval prodloužíme. A musím říci, že i bez účastníků z projektu KLIKO byla účast o třetinu vyšší než před třemi lety,“ uvedla vedoucí pořádající katedry sportu Soňa Formánková. Z celkového počtu zhruba 350 účastníků pocházela většina z Moravy, díky zmiňovanému projektu, ale přijelo také na šedesát učitelů z Plzeňského a Ústeckého kraje. Středobodem dění bylo Aplikační centrum BALUO, za lekcemi účastníci mířili i do tělocvičen fakulty tělesné kultury v Hynaisově ulici nebo na střední zdravotnické škole, tedy do míst, kde se části setkání konaly i v minulosti. Jak připomněli během zahájení akce děkan Zbyněk Svozil a také rektor Jaroslav Miller, v roce 2014, kdy se konal desátý ročník Těloolomouce, byl teprve položen základní kámen moderního neředínského centra.  
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Gymnastika i postapokalyptické ragby. Tělocvikáři se sešli na Těloolomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5. Září 2017 - 12:00
Fakulta tělesné kultury se v závěru letních prázdnin stala místem s největší koncentrací tělocvikářů široko daleko. Na jedenáctém ročníku pracovního setkání Těloolomouc čerpali inspiraci pro své hodiny, vyměňovali zkušenosti s kolegy a v neposlední řadě si před začátkem školního roku protáhli své svaly. Rozvrh setkání ve dvou dnech čítal čtyři desítky lekcí, od těch zaměřených na klasiku, jako je gymnastika nebo basketbal, přes hodiny street dance či představení novinek Sazka Olympijského víceboje pro nový školní rok až třeba po zvláštně působící jugger. To je v Česku se teprve zabydlující týmový sport, který vychází z australského postapokalyptického filmu z konce 80. let a který v sobě na první pohled kombinuje ragby a šerm. „Byla jsem zde poprvé a snažila jsem se nevynechat nic z toho, co jsem si v rozvrhu vyhlédla. Z novinek, jako jsou cvičení smovey nebo woudink, jsem vyloženě nadšená, skvělá byla i třeba hodina tanců na vozíku. Škoda, že byl program jen na dva dny, ještě bychom s kolegyněmi určitě den vydržely a absolvovaly další lekce,“ uvedla Andrea Matoušková z Neslovic na Brněnsku. Z tamní základní a mateřské školy nepřijela sama, do Olomouce vyrazila i ředitelka Lenka Odehnalová. „Naše škola je hodně sportovně zaměřená, jsme zapojení do projektu Hodina pohybu navíc, a i když jsme jen první stupeň, jsme tam tři tělocvikáři. Na Těloolomouc jsme vyjeli v pěti a příště to vidím ještě na větší účast,“ komentovala. „Zajímají nás hlavně novinky, protože ty naši školu ženou dopředu. Už teď mám pro našeho pana učitele na dílny plán, budou se žáky vyrábět pompy na jugger. A určitě objednáme vibrační kruhy smovey,“ prozradila ředitelka školy plány.   Jako absolventka olomoucké tělovýchovy a účastnice tří ročníků Těloolomouce na počátku tisíciletí se potkala také s některými svými kantory a známými. „Bylo to krásné, jsem spokojená. Mrzí mě ale, že jsme s kolegyněmi nestihly nabízenou komentovanou prohlídku města. Prošly jsme si tedy centrum alespoň samy a trochu jsem zavzpomínala, jak město vypadalo v době mého studia,“ uzavřela Odehnalová. V programu našly prostor také aktivity projektu KLIKO, který se zaměřuje na rozvíjení personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních a středních škol prostřednictvím herních a interaktivních činností. Některé takové činnosti, u nichž je vyžadována mimo jiné týmová spolupráce a komunikace, si učitelé během projektového setkání vyzkoušeli, aby je následně mohli aplikovat ve svých hodinách. Tělocvikáři se v Olomouci pravidelně potkávají od roku 1995, obvyklý byl dvouletý interval. „Dostávali jsme ale zpětnou vazbu od účastníků, že ekonomická situace na školách nedovoluje účastnit se takových akcí tak často, zkusili jsme tedy, co to udělá, když ten interval prodloužíme. A musím říci, že i bez účastníků z projektu KLIKO byla účast o třetinu vyšší než před třemi lety,“ uvedla vedoucí pořádající katedry sportu Soňa Formánková. Z celkového počtu zhruba 350 účastníků pocházela většina z Moravy, díky zmiňovanému projektu, ale přijelo také na šedesát učitelů z Plzeňského a Ústeckého kraje. Středobodem dění bylo Aplikační centrum BALUO, za lekcemi účastníci mířili i do tělocvičen fakulty tělesné kultury v Hynaisově ulici nebo na střední zdravotnické škole, tedy do míst, kde se části setkání konaly i v minulosti. Jak připomněli během zahájení akce děkan Zbyněk Svozil a také rektor Jaroslav Miller, v roce 2014, kdy se konal desátý ročník Těloolomouce, byl teprve položen základní kámen moderního neředínského centra.  
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti si před začátkem semestru opakují matematiku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Září 2017 - 8:00
Dvě desítky studentů prvních ročníků přírodovědecké fakulty se ještě před začátkem akademického roku vrhly na opakování matematiky. Až do pátku si budou účastníci Letní školy matematiky pod vedením pedagogů z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky procvičovat středoškolské učivo, aby si usnadnili start na vysoké škole.  „Zájem je stabilní, v porovnání s předchozími ročníky k nám míří nejen matematici, ale ve větší míře také studenti dalších oborů na přírodovědecké fakultě. Třeba i z biologických oborů, chemie, optiky, nanotechnologií a podobně. Všichni se totiž s matematikou v prvním ročníku v nějaké podobě setkají a bylo by škoda, kdyby na ní pohořeli,“ uvedla za pořadatelskou katedru Iveta Bebčáková. Hlavním cílem letní školy je pomoci studentům zopakovat si základní znalosti. Během letní školy si mohou uvědomit, v jakých oblastech mají slabiny, a případně nedostatky odstranit. „Máme prověřeno, že úroveň přicházejících studentů z různých škol je dost odlišná. I na letní školu se hlásí velmi šikovní jedinci, kteří by to ani neměli zapotřebí, ale také ti, kteří se zastavují už na elementárních operacích. Probereme s nimi například rovnice, práci s absolutní hodnotou, základní elementární funkce, systémy rovnic i goniometrii. Bude to takový průřez celou střední školou,“ doplnila Bebčáková.  Aby matematika studenty nenudila, jsou přichystány i zábavné úkoly a hry. Od studentů z vyšších ročníků se účastníci letní školy dozví podrobnosti nejen o výuce, ale i o studiu v Olomouci obecně.  Poslední dny prázdnin vyměnila za výuku matematiky například Denisa Jarošová, která nastupuje do prvního ročníku učitelského studia matematiky a geografie. „Chtěla jsem si matematiku raději zopakovat a zatím mám z výuky dobrý pocit. Látku stíhám,“ prozradila studentka. Výuku si po prvním dni pochvaloval i David Štencl. „Je to hodně zajímavé, mám z toho výborný dojem,“ uvedl student oboru Obecná fyzika a matematická fyzika.  Letní školu pořádá katedra pátým rokem. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti si před začátkem semestru opakují matematiku

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5. Září 2017 - 8:00
Dvě desítky studentů prvních ročníků přírodovědecké fakulty se ještě před začátkem akademického roku vrhly na opakování matematiky. Až do pátku si budou účastníci Letní školy matematiky pod vedením pedagogů z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky procvičovat středoškolské učivo, aby si usnadnili start na vysoké škole.  „Zájem je stabilní, v porovnání s předchozími ročníky k nám míří nejen matematici, ale ve větší míře také studenti dalších oborů na přírodovědecké fakultě. Třeba i z biologických oborů, chemie, optiky, nanotechnologií a podobně. Všichni se totiž s matematikou v prvním ročníku v nějaké podobě setkají a bylo by škoda, kdyby na ní pohořeli,“ uvedla za pořadatelskou katedru Iveta Bebčáková. Hlavním cílem letní školy je pomoci studentům zopakovat si základní znalosti. Během letní školy si mohou uvědomit, v jakých oblastech mají slabiny, a případně nedostatky odstranit. „Máme prověřeno, že úroveň přicházejících studentů z různých škol je dost odlišná. I na letní školu se hlásí velmi šikovní jedinci, kteří by to ani neměli zapotřebí, ale také ti, kteří se zastavují už na elementárních operacích. Probereme s nimi například rovnice, práci s absolutní hodnotou, základní elementární funkce, systémy rovnic i goniometrii. Bude to takový průřez celou střední školou,“ doplnila Bebčáková.  Aby matematika studenty nenudila, jsou přichystány i zábavné úkoly a hry. Od studentů z vyšších ročníků se účastníci letní školy dozví podrobnosti nejen o výuce, ale i o studiu v Olomouci obecně.  Poslední dny prázdnin vyměnila za výuku matematiky například Denisa Jarošová, která nastupuje do prvního ročníku učitelského studia matematiky a geografie. „Chtěla jsem si matematiku raději zopakovat a zatím mám z výuky dobrý pocit. Látku stíhám,“ prozradila studentka. Výuku si po prvním dni pochvaloval i David Štencl. „Je to hodně zajímavé, mám z toho výborný dojem,“ uvedl student oboru Obecná fyzika a matematická fyzika.  Letní školu pořádá katedra pátým rokem. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Chemik Pavel Hobza převzal prestižní Schrödingerovu medaili

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Září 2017 - 15:00
Jeden z nejcitovanějších světových chemiků Pavel Hobza, který působí také na přírodovědecké fakultě a v jejím Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, převzal na konci srpna v Mnichově prestižní Schrödingerovu medaili za rok 2017. Světová asociace teoretických a výpočetních chemiků (WATOC) mu ji udělila za vynikající práci v oblasti nekovalentních interakcí. „Světová asociace teoretických a výpočetních chemiků cenu uděluje jednou za rok jednomu laureátovi. Je to tedy velmi prestižní ocenění a já si ho velmi vážím,“ řekl profesor Hobza. Za velkou poctu označil i možnost vystoupit s plenární přednáškou na kongresu asociace, který se koná jednou za tři roky. Svoji přednášku zaměřil právě na nekovalentní interakce. O svých zásadních výsledcích na tomto poli, včetně objevu nepravé vodíkové vazby, hovořil před zhruba 1500 kolegy, navíc ve velkém sále Mnichovské filharmonie. „Představil jsem i naše současné výzkumy a výhledy do budoucna. Mimo jiné jsem zmínil rovněž plány, které máme s kolegy v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů. Přednášku jsem si velmi užil. A nejlepší byla následná, velmi bohatá diskuze,“ sdělil své dojmy profesor Hobza. Od roku 1987 medaili obdrželi například dva nobelisté John A. Pople a William Lipscomb. Jejím nositelem je i další vynikající český chemik Josef Michl. Profesor Hobza získal světovou proslulost díky objevu nepravé vodíkové vazby. K jeho dalším významným vědeckým počinům patří objasnění role patrových interakcí v DNA a proteinech a také vysvětlení úlohy disperzní energie v biomakromolekulách. Získal řadu významných ocenění včetně České hlavy a je také členem Učené společnosti ČR. Opakovaně figuruje v prestižním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Chemik Pavel Hobza převzal prestižní Schrödingerovu medaili

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 4. Září 2017 - 15:00
Jeden z nejcitovanějších světových chemiků Pavel Hobza, který působí také na přírodovědecké fakultě a v jejím Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, převzal na konci srpna v Mnichově prestižní Schrödingerovu medaili za rok 2017. Světová asociace teoretických a výpočetních chemiků (WATOC) mu ji udělila za vynikající práci v oblasti nekovalentních interakcí. „Světová asociace teoretických a výpočetních chemiků cenu uděluje jednou za rok jednomu laureátovi. Je to tedy velmi prestižní ocenění a já si ho velmi vážím,“ řekl profesor Hobza. Za velkou poctu označil i možnost vystoupit s plenární přednáškou na kongresu asociace, který se koná jednou za tři roky. Svoji přednášku zaměřil právě na nekovalentní interakce. O svých zásadních výsledcích na tomto poli, včetně objevu nepravé vodíkové vazby, hovořil před zhruba 1500 kolegy, navíc ve velkém sále Mnichovské filharmonie. „Představil jsem i naše současné výzkumy a výhledy do budoucna. Mimo jiné jsem zmínil rovněž plány, které máme s kolegy v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů. Přednášku jsem si velmi užil. A nejlepší byla následná, velmi bohatá diskuze,“ sdělil své dojmy profesor Hobza. Od roku 1987 medaili obdrželi například dva nobelisté John A. Pople a William Lipscomb. Jejím nositelem je i další vynikající český chemik Josef Michl. Profesor Hobza získal světovou proslulost díky objevu nepravé vodíkové vazby. K jeho dalším významným vědeckým počinům patří objasnění role patrových interakcí v DNA a proteinech a také vysvětlení úlohy disperzní energie v biomakromolekulách. Získal řadu významných ocenění včetně České hlavy a je také členem Učené společnosti ČR. Opakovaně figuruje v prestižním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

o pohár rektora

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Září 2017 - 12:51
O šesté vítězství v řadě budou bojovat volejbalistky Univerzity Palackého na mezinárodním turnaji O pohár rektora UP, který startuje už v pátek 8. září. Vedle domácích hráček se představí rakouské mistryně ze Sokol Post Wien, slovenské vicemistryně ze Strabag VC FTVŠ UK Bratislava, tým maďarské ligy Fatom Nyiregyháza i vybraná ženská družstva české extraligy. Program 29. ročníku, který tradičně hostí Sportovní hala UP, je k dispozici ZDE. Foto: Facebook VK UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

o pohár rektora

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 4. Září 2017 - 12:51
O šesté vítězství v řadě budou bojovat volejbalistky Univerzity Palackého na mezinárodním turnaji O pohár rektora UP, který startuje už v pátek 8. září. Vedle domácích hráček se představí rakouské mistryně ze Sokol Post Wien, slovenské vicemistryně ze Strabag VC FTVŠ UK Bratislava, tým maďarské ligy Fatom Nyiregyháza i vybraná ženská družstva české extraligy. Program 29. ročníku, který tradičně hostí Sportovní hala UP, je k dispozici ZDE. Foto: Facebook VK UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Premiéra Letní školy diplomacie nadchla studenty i pedagogy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Září 2017 - 12:00
S mimořádným ohlasem se setkal první ročník Letní školy diplomacie, kterou jako zcela ojedinělý projekt připravila pro středoškolské studenty katedra politologie a evropských studií filozofické fakulty ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Pětidenní program přednášek, workshopů a diskuzí s renomovanými odborníky zakončilo předání certifikátů pro čtyři desítky účastníků z celé republiky. Vzdělávací program s ústředním tématem „Česko a současné světové výzvy“ nabídl několik přednáškových bloků, věnovaných vývoji české zahraniční politiky v mezinárodním kontextu, otázkám bezpečnosti a roli armády, ekonomické diplomacii nebo vnějším vztahům České republiky. Vystoupení expertů z českého ministerstva zahraničí, členů diplomatického sboru a vyučujících z pořádající katedry rozšířil diskuzní prostor k aktuálním tématům mezinárodně-politického dění. Ideální uchazeči o studium na vysoké škole „Doufám, že vás účast na letní škole obohatila a probudila ve vás ještě větší zájem o mezinárodní dění. Cílem bylo, abyste porozuměli tomu, že je třeba přistupovat k problémům kriticky, diskutovat o nich a hledat řešení. A vy jste byli opravdu jedinečnými studenty. Přál bych si, abych měl ve své posluchárně takové všechny. Díky za vaše nadšení a za to, že jste měli chuť o prázdninách týden strávit studiem,“ uvedl k historicky prvním absolventům letní školy vedoucí katedry Tomáš Lebeda. Připomněl zároveň, že právě o nadané a motivované studenty katedra nejvíce stojí „Věřím, že pokud se rozhodnete studovat mezinárodní studia, bezpečnostní otázky nebo politologii, budete při výběru vysoké školy zvažovat i svou letošní zkušenost v Olomouci. I za své kolegy říkám, že o nadané a motivované studenty naše katedra skutečně stojí,“ dodal Tomáš Lebeda. Jeho slova potvrdil zástupce vedoucího katedry a ředitel letní školy Daniel Marek, který vyzdvihl vysokou úroveň znalostí zúčastněných středoškoláků. „Tušili jsme, že půjde o specifické studenty, přesto jsme byli překvapeni tím, co všechno znají. Ukázalo se, že studují na mnohem vyšší, vlastně už vysokoškolské úrovni,“ doplnil Daniel Marek. Zástupce ředitele odboru ekonomické diplomacie ministerstva zahraničí Pavel Bobek, který studenty seznámil s oblastí podpory exportu a mezinárodního obchodu, ocenil podněty, které letní škola středoškolákům poskytla pro jejich rozhodování o budoucí profesní kariéře. „Je od nich zároveň pěkné, že si vyhradili svůj čas na konci prázdnin, kdy si jej ještě mohli užívat někde jinde. Místo toho tady poslouchali, jak doufám, zajímavé přednášky, které je mohou inspirovat k tomu, aby do budoucna věděli, o čem diplomacie vlastně je,“ uvedl Pavel Bobek. Přitažlivost olomoucké politologie První ročník letní školy, jejíž koncept zatím nemá v českém či evropském prostředí obdoby, našel stejně pozitivní odezvu i u studentů. „Letní škola byla určitě přínosná a v některých ohledech i předčila moje očekávání. Zpočátku jsem měla trochu obavy, jestli to nebude příliš náročné, ale všechno bylo adekvátně přizpůsobeno tomu, čemu se chceme naučit,“ uvedla s uspokojením Michaela Králová, studentka pražského gymnázia, která chce po maturitě studovat politologii. „Brala jsem to i jako příležitost zjistit, jak to tady funguje a jestli nakonec nezamířím do Olomouce. Teď vážně uvažuju o tom, že bych přihlášku poslala právě sem,“ dodala. V Olomouci se zalíbilo také Jakubovi Kolibíkovi z Tábora. „O studiu na Univerzitě Palackého jsem před letní školou neuvažoval, teď si budu muset vše ještě rozmyslet. Zaujalo mě to tady. Dověděl jsem se spoustu nových věcí z oblastí, o které se zajímám. Jsem rád, že jsem možnosti letní školy využil, protože jsme tu měli opravdu odborníky na slovo vzaté. Zároveň jsem se tady pohyboval mezi lidmi, kteří jsou stejně nebo podobně orientovaní, takže jsme debatovali často i mimo přednášky,“ uvedl Jakub Kolibík. Po úspěšné premiéře plánují organizátoři připravit letní školu pro středoškoláky i příští rok, a to v podobném obsahu i formátu. „Myslím, že pestrá skladba témat zafungovala. Velký úspěch mělo i zařazení otázek diplomatického protokolu a etikety nebo návštěva vojenského útvaru v Přáslavicích. S největší pravděpodobností proto nebudeme dělat žádné dramatické změny. Protože jsme ale letos nemohli uspokojit všechny zájemce, zvažujeme, že bychom příští rok kapacitu podstatně navýšili. Druhý ročník zkrátka nemůžeme neudělat,“ dodal Daniel Marek.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Premiéra Letní školy diplomacie nadchla studenty i pedagogy

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 4. Září 2017 - 12:00
S mimořádným ohlasem se setkal první ročník Letní školy diplomacie, kterou jako zcela ojedinělý projekt připravila pro středoškolské studenty katedra politologie a evropských studií filozofické fakulty ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Pětidenní program přednášek, workshopů a diskuzí s renomovanými odborníky zakončilo předání certifikátů pro čtyři desítky účastníků z celé republiky. Vzdělávací program s ústředním tématem „Česko a současné světové výzvy“ nabídl několik přednáškových bloků, věnovaných vývoji české zahraniční politiky v mezinárodním kontextu, otázkám bezpečnosti a roli armády, ekonomické diplomacii nebo vnějším vztahům České republiky. Vystoupení expertů z českého ministerstva zahraničí, členů diplomatického sboru a vyučujících z pořádající katedry rozšířil diskuzní prostor k aktuálním tématům mezinárodně-politického dění. Ideální uchazeči o studium na vysoké škole „Doufám, že vás účast na letní škole obohatila a probudila ve vás ještě větší zájem o mezinárodní dění. Cílem bylo, abyste porozuměli tomu, že je třeba přistupovat k problémům kriticky, diskutovat o nich a hledat řešení. A vy jste byli opravdu jedinečnými studenty. Přál bych si, abych měl ve své posluchárně takové všechny. Díky za vaše nadšení a za to, že jste měli chuť o prázdninách týden strávit studiem,“ uvedl k historicky prvním absolventům letní školy vedoucí katedry Tomáš Lebeda. Připomněl zároveň, že právě o nadané a motivované studenty katedra nejvíce stojí „Věřím, že pokud se rozhodnete studovat mezinárodní studia, bezpečnostní otázky nebo politologii, budete při výběru vysoké školy zvažovat i svou letošní zkušenost v Olomouci. I za své kolegy říkám, že o nadané a motivované studenty naše katedra skutečně stojí,“ dodal Tomáš Lebeda. Jeho slova potvrdil zástupce vedoucího katedry a ředitel letní školy Daniel Marek, který vyzdvihl vysokou úroveň znalostí zúčastněných středoškoláků. „Tušili jsme, že půjde o specifické studenty, přesto jsme byli překvapeni tím, co všechno znají. Ukázalo se, že studují na mnohem vyšší, vlastně už vysokoškolské úrovni,“ doplnil Daniel Marek. Zástupce ředitele odboru ekonomické diplomacie ministerstva zahraničí Pavel Bobek, který studenty seznámil s oblastí podpory exportu a mezinárodního obchodu, ocenil podněty, které letní škola středoškolákům poskytla pro jejich rozhodování o budoucí profesní kariéře. „Je od nich zároveň pěkné, že si vyhradili svůj čas na konci prázdnin, kdy si jej ještě mohli užívat někde jinde. Místo toho tady poslouchali, jak doufám, zajímavé přednášky, které je mohou inspirovat k tomu, aby do budoucna věděli, o čem diplomacie vlastně je,“ uvedl Pavel Bobek. Přitažlivost olomoucké politologie První ročník letní školy, jejíž koncept zatím nemá v českém či evropském prostředí obdoby, našel stejně pozitivní odezvu i u studentů. „Letní škola byla určitě přínosná a v některých ohledech i předčila moje očekávání. Zpočátku jsem měla trochu obavy, jestli to nebude příliš náročné, ale všechno bylo adekvátně přizpůsobeno tomu, čemu se chceme naučit,“ uvedla s uspokojením Michaela Králová, studentka pražského gymnázia, která chce po maturitě studovat politologii. „Brala jsem to i jako příležitost zjistit, jak to tady funguje a jestli nakonec nezamířím do Olomouce. Teď vážně uvažuju o tom, že bych přihlášku poslala právě sem,“ dodala. V Olomouci se zalíbilo také Jakubovi Kolibíkovi z Tábora. „O studiu na Univerzitě Palackého jsem před letní školou neuvažoval, teď si budu muset vše ještě rozmyslet. Zaujalo mě to tady. Dověděl jsem se spoustu nových věcí z oblastí, o které se zajímám. Jsem rád, že jsem možnosti letní školy využil, protože jsme tu měli opravdu odborníky na slovo vzaté. Zároveň jsem se tady pohyboval mezi lidmi, kteří jsou stejně nebo podobně orientovaní, takže jsme debatovali často i mimo přednášky,“ uvedl Jakub Kolibík. Po úspěšné premiéře plánují organizátoři připravit letní školu pro středoškoláky i příští rok, a to v podobném obsahu i formátu. „Myslím, že pestrá skladba témat zafungovala. Velký úspěch mělo i zařazení otázek diplomatického protokolu a etikety nebo návštěva vojenského útvaru v Přáslavicích. S největší pravděpodobností proto nebudeme dělat žádné dramatické změny. Protože jsme ale letos nemohli uspokojit všechny zájemce, zvažujeme, že bychom příští rok kapacitu podstatně navýšili. Druhý ročník zkrátka nemůžeme neudělat,“ dodal Daniel Marek.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... budou v říjnu zase parlamentní volby?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Září 2017 - 8:12
A víte, co mohou přinést? Pokud vás zajímá, jak vidí šance různých stran politolog FF Tomáš Lebeda, přečtete si obsáhlý rozhovor v Deníku. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... budou v říjnu zase parlamentní volby?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 4. Září 2017 - 8:12
A víte, co mohou přinést? Pokud vás zajímá, jak vidí šance různých stran politolog FF Tomáš Lebeda, přečtete si obsáhlý rozhovor v Deníku. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita městu: Soutěž už zná vítězné nápady

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Září 2017 - 8:00
Varovná SMS, která upozorní Olomoučany na extrémní počasí, nebo mapa v centru města, na níž budou přehledně vyznačená místa s kohoutkovou vodou zdarma. To jsou jen dva z nápadů, s nimiž se přihlásili studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého do prvního ročníku soutěže Univerzita městu. Tu vysoká škola vyhlásila letos v červnu s cílem podpořit nápady, které přispějí ke kultivaci prostředí města, k rozvoji životního stylu nebo k řešení ekologických problémů. „Do soutěže se přihlásilo 16 inspirativních projektů v různém stupni rozpracovanosti a promyšlenosti. Podrobně jsme všechny prošli. V některých případech jsme přišli s návrhem jiného způsobu podpory ze strany univerzity, popřípadě jsme navrhli jiný způsob realizace. Myslím, že tento pilotní ročník soutěže ukázal, že jak zaměstnancům, tak studentům záleží na městě, ve kterém žijí. Současně je to dalším důkazem, že naše univerzita není uzavřeným akademickým světem, ale naopak, že jsme si vědomi své společenské odpovědnosti vůči městu a regionu, kde působíme,“ uvedl Petr Bilík, prorektor Univerzity Palackého pro vnější vztahy. Soutěž vyhlásila univerzita spolu s oddělením Open Developement radnice v Tel Avivu a za podpory olomouckého magistrátu. Autoři úspěšných projektů mohli získat odměnu ve výši pět až deset tisíc korun a příspěvek na realizaci svých nápadů až ve výši 50 000 Kč. Hodnoticí komise složená ze zástupců univerzity, statutárního města Olomouc, tel avivské radnice a podnikatelů nakonec vybrala tři projekty. „Částku 25 tisíc korun získal projektový námět docenta Miroslava Vysoudila z přírodovědecké fakulty nazvaný Metropolitan Meteorological Warning and Control System, což by mělo být varování občanů města před extrémními výkyvy počasí pomocí cílených výstražných SMS. Informace by byly získány na základě informací z osmi měřicích stanic ve městě,“ řekl Petr Bilík. Autorkou druhého projektu, který porotci podpořili 11 tisíci korunami, je studentka přírodovědecké fakulty Helena Škrdlíková. Její  Refill Olomouc je ekoprojekt, který má zvýšit povědomí o environmentálních problémech spojených s odpadem. V praxi by to znamenalo vytvoření speciální mapy, která by v centru města informovala obyvatele i návštěvníky o místech, kde si mohou natočit kohoutkovou vodu, a nemusí tak kupovat při procházce městem další a další balenou vodu, a tím zvyšovat množství plastového odpadu. Třetí projekt, který v prvním ročníku soutěže získal podporu 30 tisíc korun, míří do oblasti sportu. Jeho autor Michal Zbraněk, student fakulty tělesné kultury, navrhl pod názvem We are one, we are Olomouc propojení městských sportovních klubů s univerzitou. „Tento nápad se mi osobně velmi líbil, protože spolupráce tohoto druhu v Olomouci dlouhodobě chybí. Díky němu můžeme využít například pro naše zaměstnance a studenty různé sportovní benefity a naopak naše alma mater může klubům nabídnout naše zkušenosti a odborné zázemí třeba v oblasti propagace, marketingu nebo vzdělávání,“ vysvětlil Petr Bilík. Spokojeno se soutěží je i město. „Pilotní ročník soutěže velmi dobrým způsobem odráží nejen zájem studentů, ale i odborníků z Univerzity Palackého o dění ve městě i o řešení konkrétních otázek veřejného života. Jsme rádi za kreativní nápady i inspirace, které mohou najít své využití v praxi,“ komentoval výsledky soutěže náměstek primátora Pavel Urbášek. „Z tohoto hlediska nás velmi potěšil zejména projektový námět týkající se nového systému varování veřejnosti před extrémními výkyvy počasí pomocí výstražných SMS. Pokud by se projekt podařilo uvést do praxe, znamenal by další velmi užitečnou službu v oblasti prevence veřejnosti,“ vyzdvihl náměstek Urbášek. Kromě finanční podpory získá jeden z autorů oceněného projektu i možnost návštěvy Tel Avivu. Inovační oddělní tamní radnice je partnerem Univerzity Palackého a jako jednu z cen soutěže nabídlo pobyt v Izraeli, který patří ve světě mezi lídry otevřených inovací ve veřejné sféře. O tom, který z autorů pojede na zkušenou do Tel Avivu, rozhodne izraelský partner.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita městu: Soutěž už zná vítězné nápady

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 4. Září 2017 - 8:00
Varovná SMS, která upozorní Olomoučany na extrémní počasí, nebo mapa v centru města, na níž budou přehledně vyznačená místa s kohoutkovou vodou zdarma. To jsou jen dva z nápadů, s nimiž se přihlásili studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého do prvního ročníku soutěže Univerzita městu. Tu vysoká škola vyhlásila letos v červnu s cílem podpořit nápady, které přispějí ke kultivaci prostředí města, k rozvoji životního stylu nebo k řešení ekologických problémů. „Do soutěže se přihlásilo 16 inspirativních projektů v různém stupni rozpracovanosti a promyšlenosti. Podrobně jsme všechny prošli. V některých případech jsme přišli s návrhem jiného způsobu podpory ze strany univerzity, popřípadě jsme navrhli jiný způsob realizace. Myslím, že tento pilotní ročník soutěže ukázal, že jak zaměstnancům, tak studentům záleží na městě, ve kterém žijí. Současně je to dalším důkazem, že naše univerzita není uzavřeným akademickým světem, ale naopak, že jsme si vědomi své společenské odpovědnosti vůči městu a regionu, kde působíme,“ uvedl Petr Bilík, prorektor Univerzity Palackého pro vnější vztahy. Soutěž vyhlásila univerzita spolu s oddělením Open Developement radnice v Tel Avivu a za podpory olomouckého magistrátu. Autoři úspěšných projektů mohli získat odměnu ve výši pět až deset tisíc korun a příspěvek na realizaci svých nápadů až ve výši 50 000 Kč. Hodnoticí komise složená ze zástupců univerzity, statutárního města Olomouc, tel avivské radnice a podnikatelů nakonec vybrala tři projekty. „Částku 25 tisíc korun získal projektový námět docenta Miroslava Vysoudila z přírodovědecké fakulty nazvaný Metropolitan Meteorological Warning and Control System, což by mělo být varování občanů města před extrémními výkyvy počasí pomocí cílených výstražných SMS. Informace by byly získány na základě informací z osmi měřicích stanic ve městě,“ řekl Petr Bilík. Autorkou druhého projektu, který porotci podpořili 11 tisíci korunami, je studentka přírodovědecké fakulty Helena Škrlíková. Její  Refill Olomouc je ekoprojekt, který má zvýšit povědomí o environmentálních problémech spojených s odpadem. V praxi by to znamenalo vytvoření speciální mapy, která by v centru města informovala obyvatele i návštěvníky o místech, kde si mohou natočit kohoutkovou vodu, a nemusí tak kupovat při procházce městem další a další balenou vodu, a tím zvyšovat množství plastového odpadu. Třetí projekt, který v prvním ročníku soutěže získal podporu 30 tisíc korun, míří do oblasti sportu. Jeho autor Michal Zbraněk, student fakulty tělesné kultury, navrhl pod názvem We are one, we are Olomouc propojení městských sportovních klubů s univerzitou. „Tento nápad se mi osobně velmi líbil, protože spolupráce tohoto druhu v Olomouci dlouhodobě chybí. Díky němu můžeme využít například pro naše zaměstnance a studenty různé sportovní benefity a naopak naše alma mater může klubům nabídnout naše zkušenosti a odborné zázemí třeba v oblasti propagace, marketingu nebo vzdělávání,“ vysvětlil Petr Bilík. Spokojeno se soutěží je i město. „Pilotní ročník soutěže velmi dobrým způsobem odráží nejen zájem studentů, ale i odborníků z Univerzity Palackého o dění ve městě i o řešení konkrétních otázek veřejného života. Jsme rádi za kreativní nápady i inspirace, které mohou najít své využití v praxi,“ komentoval výsledky soutěže náměstek primátora Pavel Urbášek. „Z tohoto hlediska nás velmi potěšil zejména projektový námět týkající se nového systému varování veřejnosti před extrémními výkyvy počasí pomocí výstražných SMS. Pokud by se projekt podařilo uvést do praxe, znamenal by další velmi užitečnou službu v oblasti prevence veřejnosti,“ vyzdvihl náměstek Urbášek. Kromě finanční podpory získá jeden z autorů oceněného projektu i možnost návštěvy Tel Avivu. Inovační oddělní tamní radnice je partnerem Univerzity Palackého a jako jednu z cen soutěže nabídlo pobyt v Izraeli, který patří ve světě mezi lídry otevřených inovací ve veřejné sféře. O tom, který z autorů pojede na zkušenou do Tel Avivu, rozhodne izraelský partner.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Germanistka vydala novou knihu o německé literatuře

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Září 2017 - 8:00
Ingeborg Fialová-Fürstová, germanistka z Filozofické fakulty UP, vydala novou knihu. Více než tří set stránková publikace nazvaná O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské je výsledkem třicetileté germanistické práce této profesorky olomoucké univerzity. Autorka svou nejnovější knihu označuje s úsměvem za „profesorskou práci“. „Jistým způsobem jsem se chtěla touto prací dorovnat mým učitelům a vzorům, jako byli například Lucy Topoľská a Ludvík Václavek. Dalším důvodem pro napsání knihy byl fakt, že jsem zaznamenala zájem českého publika o některé mé texty, články a studie, které dosud vyšly pouze německy,“ vysvětlila Ingeborg Fialová-Fürstová. Kniha podle ní ale není pouhým souhrnem statí nebo článků publikovaných dříve v Německu či v Rakousku. „Když jsem se před třemi lety rozhodla knihu vydat, vzala jsem své německé texty a začala je postupně překládat. Vzhledem k času, který od jejich napsání uplynul, jsem se rozhodla, že tyto texty nebudou pouhými překlady, ale že je budu pro české publikum aktualizovat. Zvolila jsem formu monografie členěné do jednotlivých, leč vzájemně provázaných kapitol, a snažila se tak o ucelenost pohledu na naznačené úseky, dějiště a postavy německy psané literatury.“ Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají například pražskou německou literaturou, konflikty otců a synů v německé literatuře, výzkumem „židovské literatury“ z Moravy nebo vymezením pojmu moravské německé literatury. Právě v objevování této literatury udělali olomoučtí germanisté velký kus práce. Už v roce 1998 totiž založili Ludvík Václavek, Lucy Topoľská, Ingeborg Fialová-Fürstová a Jörg Krappmann na katedře germanistiky vědeckou instituci Centrum pro výzkum německé moravské literatury – Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur, která zkoumá německy psané literatury z oblasti Moravy. Za zhruba dvacet let existence vybudovalo Centrum unikátní databanku německojazyčných moravských autorů, která dnes zahrnuje více než dva tisíce jmen literátů. A právě i s některými výsledky z těchto výzkumů autorka knihy čtenáře seznamuje. Svou pozornost zaměřila také na řadu známých i méně známých osobností literárního světa jako například Auguste Hauschnerová, Max Brod, Franz Spunda nebo Peter Härtling. Kniha O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské vyšla ve Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. „Je určena v prvé řadě studentům, ale není to klasická učebnice. Psala jsem ji tak, aby s ní mohlo pracovat nejen germanistické vědecké publikum, ale i lidé z jiných oborů, ať už jsou to bohemisté, historici nebo učitelé na školách. Zkrátka, aby byla přínosem pro každého, koho tato část literatury vzniklé na našem území zajímá,“ dodala Ingeborg Fialová-Fürstová.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor