Agregátor zdrojů

Jiří Dostál z PdF zpracoval podkladovou studii k zavedení nového předmětu Technika

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Srpen 2019 - 11:01

Na zhruba třiceti základních školách se od září začne pilotně vyučovat nový předmět Technika. Podkladovou studii k zavedení tohoto předmětu vypracoval v Národním ústavu pro vzdělávání Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy pedagogické fakulty.

Posílení technického vzdělávání a výuky praktických dovedností ve školách dlouhodobě podporují a prosazují Hospodářská komora a Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Záměr začlenit do školního vzdělávání učivo orientované na techniku v podobě uceleného předmětu však dosud narážel na chybějící společenský kompromis.

„Toto se podařilo překonat a záměr zavedení předmětu Technika je mimo jiné obsažen i v Inovační strategii České republiky 2019 – 2030 The Czech Republic: The Country for the Future. Vize vytvoření nového předmětu je také součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019 – 2023. V něm se konkrétně uvádí, že do roku 2022 bude pokusně ověřeno zavedení předmětu Technika, který bude podle výsledků zařazen do školních vzdělávacích programů,“ řekl Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy.

V rámci rozvoje gramotností by žáci základních škol podle něj neměli mít nerovné podmínky. To platí jak pro gramotnost čtenářskou, matematickou, přírodovědnou, tak i technickou. „Je nezbytné zajistit stejné vzdělávací příležitosti i z toho důvodu, že dopředu nevíme, jaké žáci mají zájmy anebo dokonce i talent či nadání. K jejich objevení musí existovat vhodné podmínky, to znamená, že musí mít příležitost se s učivem zaměřeným na techniku ve školách setkat,“ dodal Jiří Dostál, který je též vedoucím pracovní skupiny Člověk a technika při Národním ústavu pro vzdělávání.

Učivo, zahrnuté pod vzdělávací oblast Člověk a technika, přispívá podle něj v nemalé míře k rozvoji myšlení žáků, a proto se jeho vzdělávací obsah podstatně orientuje na široké a oborově různorodé spektrum praktických činností, do nichž technika zasahuje. „Cílem předmětu bude naučit děti pracovat s různými druhy materiálu a nástroji, jako jsou třeba šroubovák, kladívko či kleště, i s moderními technologiemi jako lasery pro opracování nejrůznějších materiálů nebo 3D tiskárny,“ doplnil.

O rozhodnutí zavést do základních škol tento nový předmět informoval už dříve ministr průmyslu Karel Havlíček. Nyní se zvažuje řada variant, jak školy učivo o technice zařadí. „Optimální se jeví zařadit jej v každém ročníku druhého stupně základních škol v rozsahu jedné hodiny týdně, a to v podobě uceleného vyučovacího předmětu označovaného jako Technika. Samozřejmě, že školy mohou mít výuku na základě vlastního uvážení ve dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct dnů nebo si vytvoří integrované předměty. Na jedné straně taková výuka napomůže praktické realizaci, jelikož aktivity žáků vyžadují více času, na straně druhé však rovnoměrné rozvrstvení ve všech ročnících by zase mohlo pomoci uplatňovat mezipředmětové vazby. To, co se například probere v matematice či fyzice, lze ihned propojit s technikou a naopak,“ uvedl vedoucí katedry a informační výchovy.

Podmínky bezproblémového naplňování nově formulovaných očekávaných výstupů učení vázaných ke vzdělávací oblasti Člověk a technika, a to jak po stránce personální, materiální i metodické jsou na mnohých školách podle Jiřího Dostála vytvořeny již dnes. Zejména materiální podmínky jsou podle něj díky různým projektovým výzvám neustále zlepšovány.

„Je potřebné však reagovat i na potřebu personálního zajištění výuky aprobovanými učiteli pedagogické fakulty. Znalost a dovednost jak učit je velmi podstatná. I proto naše katedra navrhla a úspěšně akreditovala studijní program Technika a člověk a svět práce – učitelství pro 2. stupeň ZŠ, v jehož rámci si učitelé České republiky mohou dálkově rozšířit aprobaci o další vyučovací předmět,“ řekl Jiří Dostál. Ostatním připomněl, že v programové nabídce pedagogické fakulty je možnost studia bakalářského programu Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání, která umožňuje pokračování v navazujícím magisterském programu.  

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Jiří Dostál z PdF zpracoval podkladovou studii k zavedení nového předmětu Technika

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 29. Srpen 2019 - 11:01

Na zhruba třiceti základních školách se od září začne pilotně vyučovat nový předmět Technika. Podkladovou studii k zavedení tohoto předmětu vypracoval v Národním ústavu pro vzdělávání Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy pedagogické fakulty.

Posílení technického vzdělávání a výuky praktických dovedností ve školách dlouhodobě podporují a prosazují Hospodářská komora a Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Záměr začlenit do školního vzdělávání učivo orientované na techniku v podobě uceleného předmětu však dosud narážel na chybějící společenský kompromis.

„Toto se podařilo překonat a záměr zavedení předmětu Technika je mimo jiné obsažen i v Inovační strategii České republiky 2019 – 2030 The Czech Republic: The Country for the Future. Vize vytvoření nového předmětu je také součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019 – 2023. V něm se konkrétně uvádí, že do roku 2022 bude pokusně ověřeno zavedení předmětu Technika, který bude podle výsledků zařazen do školních vzdělávacích programů,“ řekl Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy.

V rámci rozvoje gramotností by žáci základních škol podle něj neměli mít nerovné podmínky. To platí jak pro gramotnost čtenářskou, matematickou, přírodovědnou, tak i technickou. „Je nezbytné zajistit stejné vzdělávací příležitosti i z toho důvodu, že dopředu nevíme, jaké žáci mají zájmy anebo dokonce i talent či nadání. K jejich objevení musí existovat vhodné podmínky, to znamená, že musí mít příležitost se s učivem zaměřeným na techniku ve školách setkat,“ dodal Jiří Dostál, který je též vedoucím pracovní skupiny Člověk a technika při Národním ústavu pro vzdělávání.

Učivo, zahrnuté pod vzdělávací oblast Člověk a technika, přispívá podle něj v nemalé míře k rozvoji myšlení žáků, a proto se jeho vzdělávací obsah podstatně orientuje na široké a oborově různorodé spektrum praktických činností, do nichž technika zasahuje. „Cílem předmětu bude naučit děti pracovat s různými druhy materiálu a nástroji, jako jsou třeba šroubovák, kladívko či kleště, i s moderními technologiemi jako lasery pro opracování nejrůznějších materiálů nebo 3D tiskárny,“ doplnil.

O rozhodnutí zavést do základních škol tento nový předmět informoval už dříve ministr průmyslu Karel Havlíček. Nyní se zvažuje řada variant, jak školy učivo o technice zařadí. „Optimální se jeví zařadit jej v každém ročníku druhého stupně základních škol v rozsahu jedné hodiny týdně, a to v podobě uceleného vyučovacího předmětu označovaného jako Technika. Samozřejmě, že školy mohou mít výuku na základě vlastního uvážení ve dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct dnů nebo si vytvoří integrované předměty. Na jedné straně taková výuka napomůže praktické realizaci, jelikož aktivity žáků vyžadují více času, na straně druhé však rovnoměrné rozvrstvení ve všech ročnících by zase mohlo pomoci uplatňovat mezipředmětové vazby. To, co se například probere v matematice či fyzice, lze ihned propojit s technikou a naopak,“ uvedl vedoucí katedry a informační výchovy.

Podmínky bezproblémového naplňování nově formulovaných očekávaných výstupů učení vázaných ke vzdělávací oblasti Člověk a technika, a to jak po stránce personální, materiální i metodické jsou na mnohých školách podle Jiřího Dostála vytvořeny již dnes. Zejména materiální podmínky jsou podle něj díky různým projektovým výzvám neustále zlepšovány.

„Je potřebné však reagovat i na potřebu personálního zajištění výuky aprobovanými učiteli pedagogické fakulty. Znalost a dovednost jak učit je velmi podstatná. I proto naše katedra navrhla a úspěšně akreditovala studijní program Technika a člověk a svět práce – učitelství pro 2. stupeň ZŠ, v jehož rámci si učitelé České republiky mohou dálkově rozšířit aprobaci o další vyučovací předmět,“ řekl Jiří Dostál. Ostatním připomněl, že v programové nabídce pedagogické fakulty je možnost studia bakalářského programu Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání, která umožňuje pokračování v navazujícím magisterském programu.  

Výstavba přehrady Skalička ohrožuje vzácné druhy hmyzu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Srpen 2019 - 8:00

Vodní dílo Skalička, které má vzniknout na toku řeky Bečvy nedaleko stejnojmenné obce, by podle odborníků mohlo zničit místní biodiverzitu. Entomologové, kteří zde v letech 2016 až 2018 provedli základní průzkum brouků a dvoukřídlého hmyzu, zjistili, že pokud by došlo k výstavbě vodního díla, celé biologicky unikátní prostředí by nenávratně zaniklo a s ním i všechny ohrožené druhy hmyzu. Podrobné výsledky průzkumu, na němž se podílel i Milan Veselý z katedry zoologie přírodovědecké fakulty, byly publikovány v odborném časopise Acta Carpathica Occidentalis.

„Že by území Skaličky z hlediska výskytu hmyzu mohlo být zajímavé, jsme na začátku průzkumu tušili, výsledky však předčily očekávání a doslova nám vyrazily dech. Vzácní a ohrožení brouci žijí na Skaličce všude, ve vodě, na březích i v mrtvém dřevě,“ uvedl Ondřej Konvička z Entomologického ústavu Akademie věd ČR. „V celé České republice můžete nalézt snad jen dvě nebo tři srovnatelné lokality,“ dodal předseda Východomoravské pobočky České společnosti entomologické Dušan Trávníček.

Během dvouletého výzkumu zaznamenali pracovníci České společnosti entomologické 391 druhů brouků a 82 much vrtalek (1-6 mm velké mušky, jejichž larvy se vyvíjí v listech a stoncích rostlin). Z tohoto počtu figuruje 64 druhů brouků v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých. Šest z nich je dokonce zařazeno mezi kriticky ohrožené, jsou tedy bezprostředně vystaveni riziku vyhynutí. Jako příklad mohou sloužit brouci nosatec Microon sahlbergi nebo střevlíček Bembidion ruficolle, kteří se již na jiné lokalitě po celé Moravě nevyskytují. Uvedený střevlíček navíc díky úpravě a regulaci povodí již vyhynul na většině míst střední Evropy. „Tento zhruba 4 mm velký brouk totiž k životu potřebuje zachovalý říční tok se štěrkovými lavicemi (nánosy štěrku a písku při břehu toku), které mu nabízí právě tato konkrétní lokalita. Moucha vrtalka Ophiomyia disordens zde pak byla dokonce objevena jako nový druh pro území České republiky a Skalička je tak jediným místem v České republice, kde se vyskytuje,“ objasnil Milan Veselý z katedry zoologie přírodovědecké fakulty.

„Dosavadní počet zjištěných druhů hmyzu však rozhodně není konečný. Lze oprávněně předpokládat, že při dalších průzkumech bude nalezena řada dalších, dosud neobjevených druhů,“ podotkl Dušan Trávníček.

Okolí řeky Bečvy u vesnice Skalička je ukázkou zachovalé přírody s fascinujícími scenériemi. Tok tady přirozeně meandruje, stromy jsou volně popadané do vody, nacházejí se tu rozsáhlé štěrkové lavice a vyskytuje se zde množství vzácných živočichů. „Člověk zde snadno podlehne iluzi, že se nachází v některých pasážích filmu Cesta do pravěku. V České republice se investují nemalé finanční prostředky do ochrany přírody a tady by stavba přehrady zničila jedinečné přírodní hodnoty, to nemá logiku,“ dokreslil situaci Milan Veselý.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Výstavba přehrady Skalička ohrožuje vzácné druhy hmyzu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 29. Srpen 2019 - 8:00

Vodní dílo Skalička, které má vzniknout na toku řeky Bečvy nedaleko stejnojmenné obce, by podle odborníků mohlo zničit místní biodiverzitu. Entomologové, kteří zde v letech 2016 až 2018 provedli základní průzkum brouků a dvoukřídlého hmyzu, zjistili, že pokud by došlo k výstavbě vodního díla, celé biologicky unikátní prostředí by nenávratně zaniklo a s ním i všechny ohrožené druhy hmyzu. Podrobné výsledky průzkumu, na němž se podílel i Milan Veselý z katedry zoologie přírodovědecké fakulty, byly publikovány v odborném časopise Acta Carpathica Occidentalis.

„Že by území Skaličky z hlediska výskytu hmyzu mohlo být zajímavé, jsme na začátku průzkumu tušili, výsledky však předčily očekávání a doslova nám vyrazily dech. Vzácní a ohrožení brouci žijí na Skaličce všude, ve vodě, na březích i v mrtvém dřevě,“ uvedl Ondřej Konvička z Entomologického ústavu Akademie věd ČR. „V celé České republice můžete nalézt snad jen dvě nebo tři srovnatelné lokality,“ dodal předseda Východomoravské pobočky České společnosti entomologické Dušan Trávníček.

Během dvouletého výzkumu zaznamenali pracovníci České společnosti entomologické 391 druhů brouků a 82 much vrtalek (1-6 mm velké mušky, jejichž larvy se vyvíjí v listech a stoncích rostlin). Z tohoto počtu figuruje 64 druhů brouků v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých. Šest z nich je dokonce zařazeno mezi kriticky ohrožené, jsou tedy bezprostředně vystaveni riziku vyhynutí. Jako příklad mohou sloužit brouci nosatec Microon sahlbergi nebo střevlíček Bembidion ruficolle, kteří se již na jiné lokalitě po celé Moravě nevyskytují. Uvedený střevlíček navíc díky úpravě a regulaci povodí již vyhynul na většině míst střední Evropy. „Tento zhruba 4 mm velký brouk totiž k životu potřebuje zachovalý říční tok se štěrkovými lavicemi (nánosy štěrku a písku při břehu toku), které mu nabízí právě tato konkrétní lokalita. Moucha vrtalka Ophiomyia disordens zde pak byla dokonce objevena jako nový druh pro území České republiky a Skalička je tak jediným místem v České republice, kde se vyskytuje,“ objasnil Milan Veselý z katedry zoologie přírodovědecké fakulty.

„Dosavadní počet zjištěných druhů hmyzu však rozhodně není konečný. Lze oprávněně předpokládat, že při dalších průzkumech bude nalezena řada dalších, dosud neobjevených druhů,“ podotkl Dušan Trávníček.

Okolí řeky Bečvy u vesnice Skalička je ukázkou zachovalé přírody s fascinujícími scenériemi. Tok tady přirozeně meandruje, stromy jsou volně popadané do vody, nacházejí se tu rozsáhlé štěrkové lavice a vyskytuje se zde množství vzácných živočichů. „Člověk zde snadno podlehne iluzi, že se nachází v některých pasážích filmu Cesta do pravěku. V České republice se investují nemalé finanční prostředky do ochrany přírody a tady by stavba přehrady zničila jedinečné přírodní hodnoty, to nemá logiku,“ dokreslil situaci Milan Veselý.

Letní škola diplomacie vzdělává čtyřicet středoškoláků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Srpen 2019 - 11:06

S cílem motivovat středoškolské studenty k zájmu o současné dění se v tomto týdnu koná na filozofické fakultě třetí ročník Letní školy diplomacie. Studenti v této škole získávají přehled o světových událostech, seznamují se s prací diplomatického sboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky i Vojenským útvarem v Přáslavicích. Unikátní program školy tvoří přední odborníci, zkušení diplomaté i armádní příslušníci.

Letní školu diplomacie pravidelně pořádá katedra politologie a evropských studií FF UP ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.„Specifikem naší školy je její orientace na středoškolské studenty. Odlišujeme se tak od podobných programů ve světě, v nichž se vzdělávají pouze vysokoškoláci. V rámci přihlášek nám uchazeči odpovídali na dvě otázky z mezinárodního dění, na jejichž základě jsme vytvořili hodnocení. Ve výsledku jsme pak přijali čtyřicet účastníků. Zdaleka to nejsou jen studenti českých gymnázií, někteří studují různé odborné školy,“ uvedl Martin Petlach z katedry politologie a evropských studií.

Předchozí dva ročníky podle něj měly dané zastřešující téma. Vždy se ale jednalo především o oblasti mezinárodní či celoevropské politiky. „Letošní ročník je specifický v tom, že se zaměřuje přímo na fungování české diplomacie. Odborníci zde hovoří nejen o historii české a československé diplomacie, ale také o současném směřování české zahraniční politiky. Máme připraveny i přednášky o různých praktických aspektech, například o české veřejné diplomacii nebo o možnostech, jak se stát diplomatem ve službách MZV ČR,“ dodal politolog z UP.  

První přednášku měl v sále Václava Havla Ivan Dubovický z Ministerstva zahraničních věcí ČR, který hovořil o historii diplomacie. K tradičně velmi oblíbeným součástem školy i letos patří exkurze do Vojenského útvaru v Přáslavicích, kde se frekventanti letní školy dozví mnohé o zapojení Armády ČR do mezinárodních misí. Zajímavým pro ně bude i praktický seminář o diplomatickém protokolu.

„Zejména s ohledem na obrovské množství dostupných informací jsme chtěli studentům nabídnout přímo pro ně navrženou strukturu přednášek, diskuzí a workshopů. Především proto, aby získali ucelenější pohled na často složité fungování diplomacie a mezinárodních vztahů, zejména tedy s akcentem na Českou republiku,“ vysvětlil Martin Petlach. I proto se podle něj mezi přednášejícími střídají jak odborníci z katedry politologie a evropských studií, tak diplomaté a experti z Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Týdenní program Letní školy diplomacie v pátek ukončí specifická simulace legislativního procesu, na kterou naváže závěrečný ceremoniál. Při něm účastníci školy obdrží certifikáty o absolutoriu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Letní škola diplomacie vzdělává čtyřicet středoškoláků

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 28. Srpen 2019 - 11:06

S cílem motivovat středoškolské studenty k zájmu o současné dění se v tomto týdnu koná na filozofické fakultě třetí ročník Letní školy diplomacie. Studenti v této škole získávají přehled o světových událostech, seznamují se s prací diplomatického sboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky i Vojenským útvarem v Přáslavicích. Unikátní program školy tvoří přední odborníci, zkušení diplomaté i armádní příslušníci.

Letní školu diplomacie pravidelně pořádá katedra politologie a evropských studií FF UP ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.„Specifikem naší školy je její orientace na středoškolské studenty. Odlišujeme se tak od podobných programů ve světě, v nichž se vzdělávají pouze vysokoškoláci. V rámci přihlášek nám uchazeči odpovídali na dvě otázky z mezinárodního dění, na jejichž základě jsme vytvořili hodnocení. Ve výsledku jsme pak přijali čtyřicet účastníků. Zdaleka to nejsou jen studenti českých gymnázií, někteří studují různé odborné školy,“ uvedl Martin Petlach z katedry politologie a evropských studií.

Předchozí dva ročníky podle něj měly dané zastřešující téma. Vždy se ale jednalo především o oblasti mezinárodní či celoevropské politiky. „Letošní ročník je specifický v tom, že se zaměřuje přímo na fungování české diplomacie. Odborníci zde hovoří nejen o historii české a československé diplomacie, ale také o současném směřování české zahraniční politiky. Máme připraveny i přednášky o různých praktických aspektech, například o české veřejné diplomacii nebo o možnostech, jak se stát diplomatem ve službách MZV ČR,“ dodal politolog z UP.  

První přednášku měl v sále Václava Havla Ivan Dubovický z Ministerstva zahraničních věcí ČR, který hovořil o historii diplomacie. K tradičně velmi oblíbeným součástem školy i letos patří exkurze do Vojenského útvaru v Přáslavicích, kde se frekventanti letní školy dozví mnohé o zapojení Armády ČR do mezinárodních misí. Zajímavým pro ně bude i praktický seminář o diplomatickém protokolu.

„Zejména s ohledem na obrovské množství dostupných informací jsme chtěli studentům nabídnout přímo pro ně navrženou strukturu přednášek, diskuzí a workshopů. Především proto, aby získali ucelenější pohled na často složité fungování diplomacie a mezinárodních vztahů, zejména tedy s akcentem na Českou republiku,“ vysvětlil Martin Petlach. I proto se podle něj mezi přednášejícími střídají jak odborníci z katedry politologie a evropských studií, tak diplomaté a experti z Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Týdenní program Letní školy diplomacie v pátek ukončí specifická simulace legislativního procesu, na kterou naváže závěrečný ceremoniál. Při něm účastníci školy obdrží certifikáty o absolutoriu.

Právnická fakulta chce podpořit začínající doktorandy, má pro ně start-up granty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Srpen 2019 - 7:50

Jsi přijatý k doktorskému studiu na právnické fakultě? Máš jasnou představu o tom, co, jak a proč hodláš zkoumat? Pokud je tvá odpověď dvakrát ano, pak má pro tebe právnická fakulta jedinečnou příležitost. Od nového akademického roku 2019/2020 bude udělovat Start-up doktorské granty s finanční podporou až sto tisíc korun. Žádat o ně lze od začátku akademického roku, nejpozději však 20. září.

Granty jsou určeny pro studenty prvního ročníku doktorského studijního programu v interní formě na rozjezd výzkumu. „Start-up doktorské granty, podobně jako nadstandardní IGA projekty, jsou zamýšleny jako finanční podpora především pro ty doktorandy, kteří se chtějí na plný úvazek věnovat výzkumu a doktorskému studiu a nesměřují do aplikační praxe. Zavedení této grantové podpory je jedním z opatření, jejichž cílem je dosažení excelence výstupů doktorského studia na naší fakultě. Jde o krátkodobou podporu na pokrytí období od října do ledna akademického roku, než začnou běžet nové IGA projekty. V jednom akademickém roce můžeme udělit až tři Start-up doktorské granty,“ řekla k novince Olga Pouperová, proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení. Podle ní může student získat v rámci grantu až 100 000 korun – 30 000 korun na stipendium, 50 000 korun na náklady na studijní či výzkumný pobyt na zahraniční instituci a 20 000 korun na nákup literatury. „Nabyté zkušenosti ze Start-up doktorských grantů mohou studenti využít právě v soutěži o IGA projekty,“ dodala proděkanka.

A co za takovou podporu? Fakulta očekává od podpořeného doktoranda minimálně jeden článek odevzdaný k publikaci do redakce recenzovaného časopisu, který je na seznamu časopisů podle směrnice OBD, nebo recenzovaného časopisu v zahraničí.

Žádosti o grant mají zájemci posílat na e-mail Zuzany Řezníčkové z Centra pro podporu vědy a výzkumu PF UP (zuzana.reznickova@upol.cz). Žádosti se budou přijímat od 1. do 20. září. Jejich součástí musí být konkrétní popis plánovaného výzkumu a zaměření připravovaného článku. Žádost se sepisuje volnou formou.

O žádostech o finanční podporu v rámci Start-up doktorských grantů bude rozhodovat komise pro hodnocení a obhajoby projektů IGA.

Zájemci najdou informace také na fakultním webu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta chce podpořit začínající doktorandy, má pro ně start-up granty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 28. Srpen 2019 - 7:50

Jsi přijatý k doktorskému studiu na právnické fakultě? Máš jasnou představu o tom, co, jak a proč hodláš zkoumat? Pokud je tvá odpověď dvakrát ano, pak má pro tebe právnická fakulta jedinečnou příležitost. Od nového akademického roku 2019/2020 bude udělovat Start-up doktorské granty s finanční podporou až sto tisíc korun. Žádat o ně lze od začátku akademického roku, nejpozději však 20. září.

Granty jsou určeny pro studenty prvního ročníku doktorského studijního programu v interní formě na rozjezd výzkumu. „Start-up doktorské granty, podobně jako nadstandardní IGA projekty, jsou zamýšleny jako finanční podpora především pro ty doktorandy, kteří se chtějí na plný úvazek věnovat výzkumu a doktorskému studiu a nesměřují do aplikační praxe. Zavedení této grantové podpory je jedním z opatření, jejichž cílem je dosažení excelence výstupů doktorského studia na naší fakultě. Jde o krátkodobou podporu na pokrytí období od října do ledna akademického roku, než začnou běžet nové IGA projekty. V jednom akademickém roce můžeme udělit až tři Start-up doktorské granty,“ řekla k novince Olga Pouperová, proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení. Podle ní může student získat v rámci grantu až 100 000 korun – 30 000 korun na stipendium, 50 000 korun na náklady na studijní či výzkumný pobyt na zahraniční instituci a 20 000 korun na nákup literatury. „Nabyté zkušenosti ze Start-up doktorských grantů mohou studenti využít právě v soutěži o IGA projekty,“ dodala proděkanka.

A co za takovou podporu? Fakulta očekává od podpořeného doktoranda minimálně jeden článek odevzdaný k publikaci do redakce recenzovaného časopisu, který je na seznamu časopisů podle směrnice OBD, nebo recenzovaného časopisu v zahraničí.

Žádosti o grant mají zájemci posílat na e-mail Zuzany Řezníčkové z Centra pro podporu vědy a výzkumu PF UP (zuzana.reznickova@upol.cz). Žádosti se budou přijímat od 1. do 20. září. Jejich součástí musí být konkrétní popis plánovaného výzkumu a zaměření připravovaného článku. Žádost se sepisuje volnou formou.

O žádostech o finanční podporu v rámci Start-up doktorských grantů bude rozhodovat komise pro hodnocení a obhajoby projektů IGA.

Zájemci najdou informace také na fakultním webu.

Univerzita Palackého dosáhla v prestižním šanghajském žebříčku historicky nejlepšího umístění

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 27. Srpen 2019 - 12:15

Univerzita Palackého dosáhla svého dosud nejlepšího umístění v mezinárodním žebříčku vysokých škol ARWU Academic Ranking of World Universities. Mezi tisícovkou hodnocených univerzit se umístila na 501. až 600. pozici, meziročně si tak polepšila o sto míst. V republikovém srovnání skončila druhá za Univerzitou Karlovou, oproti předchozímu roku Univerzita Palackého přeskočila Masarykovu univerzitu. Nejlépe si olomoucké vysoké učení vede v přírodních a lékařských vědách.

Takzvaný šanghajský žebříček patří mezi tři nejprestižnější mezinárodní hodnocení vysokých škol (spolu s QS World University Rankings a THE World University Rankings). Soustředí se především na vědeckou a výzkumnou úroveň institucí, pro hodnocení světových univerzit využívá šest ukazatelů, včetně počtu článků publikovaných v časopisech Nature a Science. Sleduje mimo jiné také počet nejcitovanějších vědců v databázi Highly Cited Researchers či počet nobelistů spjatých s danou institucí. Univerzita Palackého se v rankingu poprvé umístila před třemi lety na 601. až 700. místě, tuto pozici obhájila i o rok později. V aktuálním vydání žebříčku si však výrazně polepšila.

„Umístění Univerzity Palackého na hranici nejlepších 500 univerzit světa ukazuje, že jsme za posledních pár let ušli obrovský kus cesty. Za to patří poděkování všem zaměstnancům, protože je to výsledek kolektivní snahy. Považuji výsledky jednoho z nejprestižnějších rankingů světa za skvělou vizitku naší práce a skutečnost, že se UP umístila na druhém místě v ČR, je zavazující. Ukazuje se, že máme na to proniknout definitivně do elitního klubu nejlepších univerzit světa, ale musíme na tom pořád tvrdě pracovat," komentoval výsledek rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. 

Českou republiku v hodnocení zastupuje sedm vysokých škol. Olomoucké vysoké učení zlepšilo své pozice hned v polovině sledovaných ukazatelů, konkrétně v počtu vysoce citovaných výzkumných pracovníků podle Clarivate Analytics, počtu publikací v časopisech Nature a Science a akademické výkonnosti.

 „Uspět a významně zlepšit svůj výsledek v rozsahu několika let v tomto prestižním žebříčku, kterému dominují americké univerzity a který zároveň bývá kritizován za to, že podle nastavených kritérií v něm mohou výrazněji uspět jen finančně dobře zajištěné univerzity, ukazuje, že kvalita práce vysoké školy nespočívá pouze v tom, kolik finančních prostředků má k dispozici. Tento výsledek je pro nás pozitivním stimulem, ale zároveň i závazkem do budoucích let tuto pozici udržet,“ uvedla prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Hana Marešová.

Šanghajský žebříček zkoumá také jednotlivé obory přírodních, lékařských a technických věd, věd o živé přírodě a společensko-vědních oborů. Univerzita Palackého se umístila v sedmi oblastech, z tuzemských vysokých škol na tom lépe byla jen Univerzita Karlova (30) a Masarykova univerzita (13). Nejstarší moravská univerzita si nejlépe vedla v zemědělských vědách, kde obsadila 151.–200. místo ve světě a v republikovém srovnání se dělí o první místo s Univerzitou Karlovou a Českou zemědělskou univerzitou. Ve fyzice se UP umístila na 301. až 400. místě (v ČR 3. místo za UK a ČVUT). Na 401. až 500. pozici figuruje v chemii, biologických vědách, ve farmacii a také v oborech ekologie a veřejné zdraví, v nichž se v rankingu umístila poprvé. Hodnocení je dostupné ZDE.

Ranking původně vznikal na Šanghajské univerzitě, od roku 2009 ho zpracovává společnost Shanghai Ranking Consultancy. V TOP 15 mají nadvládu americké univerzity, pouze na třetím, sedmém a 15. místě jsou britské univerzity (University of Cambridge, University of Oxford, University College London). 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého dosáhla v prestižním šanghajském žebříčku historicky nejlepšího umístění

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 27. Srpen 2019 - 12:15

Univerzita Palackého dosáhla svého dosud nejlepšího umístění v mezinárodním žebříčku vysokých škol ARWU Academic Ranking of World Universities. Mezi tisícovkou hodnocených univerzit se umístila na 501. až 600. pozici, meziročně si tak polepšila o sto míst. V republikovém srovnání skončila druhá za Univerzitou Karlovou, oproti předchozímu roku Univerzita Palackého přeskočila Masarykovu univerzitu. Nejlépe si olomoucké vysoké učení vede v přírodních a lékařských vědách.

Takzvaný šanghajský žebříček patří mezi tři nejprestižnější mezinárodní hodnocení vysokých škol (spolu s QS World University Rankings a THE World University Rankings). Soustředí se především na vědeckou a výzkumnou úroveň institucí, pro hodnocení světových univerzit využívá šest ukazatelů, včetně počtu článků publikovaných v časopisech Nature a Science. Sleduje mimo jiné také počet nejcitovanějších vědců v databázi Highly Cited Researchers či počet nobelistů spjatých s danou institucí. Univerzita Palackého se v rankingu poprvé umístila před třemi lety na 601. až 700. místě, tuto pozici obhájila i o rok později. V aktuálním vydání žebříčku si však výrazně polepšila.

„Umístění Univerzity Palackého na hranici nejlepších 500 univerzit světa ukazuje, že jsme za posledních pár let ušli obrovský kus cesty. Za to patří poděkování všem zaměstnancům, protože je to výsledek kolektivní snahy. Považuji výsledky jednoho z nejprestižnějších rankingů světa za skvělou vizitku naší práce a skutečnost, že se UP umístila na druhém místě v ČR, je zavazující. Ukazuje se, že máme na to proniknout definitivně do elitního klubu nejlepších univerzit světa, ale musíme na tom pořád tvrdě pracovat," komentoval výsledek rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. 

Českou republiku v hodnocení zastupuje sedm vysokých škol. Olomoucké vysoké učení zlepšilo své pozice hned v polovině sledovaných ukazatelů, konkrétně v počtu vysoce citovaných výzkumných pracovníků podle Clarivate Analytics, počtu publikací v časopisech Nature a Science a akademické výkonnosti.

 „Uspět a významně zlepšit svůj výsledek v rozsahu několika let v tomto prestižním žebříčku, kterému dominují americké univerzity a který zároveň bývá kritizován za to, že podle nastavených kritérií v něm mohou výrazněji uspět jen finančně dobře zajištěné univerzity, ukazuje, že kvalita práce vysoké školy nespočívá pouze v tom, kolik finančních prostředků má k dispozici. Tento výsledek je pro nás pozitivním stimulem, ale zároveň i závazkem do budoucích let tuto pozici udržet,“ uvedla prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Hana Marešová.

Šanghajský žebříček zkoumá také jednotlivé obory přírodních, lékařských a technických věd, věd o živé přírodě a společensko-vědních oborů. Univerzita Palackého se umístila v sedmi oblastech, z tuzemských vysokých škol na tom lépe byla jen Univerzita Karlova (30) a Masarykova univerzita (13). Nejstarší moravská univerzita si nejlépe vedla v zemědělských vědách, kde obsadila 151.–200. místo ve světě a v republikovém srovnání se dělí o první místo s Univerzitou Karlovou a Českou zemědělskou univerzitou. Ve fyzice se UP umístila na 301. až 400. místě (v ČR 3. místo za UK a ČVUT). Na 401. až 500. pozici figuruje v chemii, biologických vědách, ve farmacii a také v oborech ekologie a veřejné zdraví, v nichž se v rankingu umístila poprvé. Hodnocení je dostupné ZDE.

Ranking původně vznikal na Šanghajské univerzitě, od roku 2009 ho zpracovává společnost Shanghai Ranking Consultancy. V TOP 15 mají nadvládu americké univerzity, pouze na třetím, sedmém a 15. místě jsou britské univerzity (University of Cambridge, University of Oxford, University College London). 

Učitelé i studenti čerpali informace na tradiční letní škole

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 27. Srpen 2019 - 7:49

S hlavním tématem Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích přivítal šestadvacátý ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství šest desítek účastníků i řadu zajímavých hostů.  

Inspiraci pro svou výuku přijela na fakultu načerpat například Jitka Křenková, která vyučuje češtinu a občanskou výchovu na Střední odborné škole Prostějov, zaměřené na obory číšník, kuchař, řezník a podobně.

„Získané informace určitě při vyučování využiji. Letos mě hodně oslovila řeč politoložky Vladimíry Dvořákové, která přednášela na téma 30 let poté. (Ne)konsolidovaná demokracie v České republice?.  Budu z ní čerpat jak ve výuce tříletých oborů, tak oborů ukončených maturitou,“ řekla pedagožka z Prostějova. Na Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství jezdí do Olomouce pravidelně a při vzpomínce na minulé ročníky se krátce zastavila u přednášek Otce Simeona z pravoslavné a arcibiskupa Graubnera z katolické církve.

„Pracujeme ve službách a naši studenti by měli vědět, jak se chovat nejen ke křesťanům, ale i k těm, kteří pocházejí z jiných kultur. V hodinách tak hovoříme i o tom, že k určitým věcem přistupuje jinak pravoslavná církev a jinak církev římskokatolická. Tyto věci se studenti nikde jinde neučí,“ doplnila.

Vedle Vladimíry Dvořákové z katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické Praha přednášeli ve staré aule pedagogické fakulty i Miroslav Vaněk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, a to na téma Listopad 1989 jako „symbolické centrum“.  Do programu letošního ročníku školy se zapsal i signatář Charty 77 a dlouholetý politik Daniel Kroupa, přednášku na téma Konec polistopadové demokracie a zrod druhé republiky měl Jakub Charvát z katedry politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha.

V úvodu letní školy vystoupila Hana Marešová, prorektorka UP, která připomněla potřebnou třetí roli univerzit. „Velmi dobře si uvědomujeme, že vedle vzdělávání a výzkumu je naší důležitou rolí i společenská odpovědnost směrem k nejbližšímu okolí. Dialog, konfrontace názorů s učiteli ze středních a základních škol, výměna poznatků i výsledků bádání jsou vlastně podstatou i této letní školy. UP v oblasti výchovy k občanství vyvíjí řadu aktivit. Snad nejdůležitější je její Občanská univerzita, jejímž smyslem je pomocí dobrovolnické činnosti našich vyučujících a studentů nabízet znalosti a dovednosti všude tam, kde je o ně zájem,“ uvedla.

Přestože zaměření letošního ročníku Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství bylo do značné míry vztaženo k výročí, které se váže k soudobým českým, respektive československým dějinám, organizátoři školy zařadili do programu i další témata využitelná v praxi učitelů společenskovědních předmětů a dějepisu. Byla přínosná i pro studenty středních škol, kteří se od loňského roku stali rovněž jednou z cílových skupin, a to prostřednictvím stejnojmenného kempu.

Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství pořádá katedra společenských věd PdF UP od roku 1994. Akce se uskutečnila za podpory Visegrádského fondu, Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a Olomouckého centra otevřeného vzdělávání (OCOV).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Učitelé i studenti čerpali informace na tradiční letní škole

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 27. Srpen 2019 - 7:49

S hlavním tématem Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích přivítal šestadvacátý ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství šest desítek účastníků i řadu zajímavých hostů.  

Inspiraci pro svou výuku přijela na fakultu načerpat například Jitka Křenková, která vyučuje češtinu a občanskou výchovu na Střední odborné škole Prostějov, zaměřené na obory číšník, kuchař, řezník a podobně.

„Získané informace určitě při vyučování využiji. Letos mě hodně oslovila řeč politoložky Vladimíry Dvořákové, která přednášela na téma 30 let poté. (Ne)konsolidovaná demokracie v České republice?.  Budu z ní čerpat jak ve výuce tříletých oborů, tak oborů ukončených maturitou,“ řekla pedagožka z Prostějova. Na Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství jezdí do Olomouce pravidelně a při vzpomínce na minulé ročníky se krátce zastavila u přednášek Otce Simeona z pravoslavné a arcibiskupa Graubnera z katolické církve.

„Pracujeme ve službách a naši studenti by měli vědět, jak se chovat nejen ke křesťanům, ale i k těm, kteří pocházejí z jiných kultur. V hodinách tak hovoříme i o tom, že k určitým věcem přistupuje jinak pravoslavná církev a jinak církev římskokatolická. Tyto věci se studenti nikde jinde neučí,“ doplnila.

Vedle Vladimíry Dvořákové z katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické Praha přednášeli ve staré aule pedagogické fakulty i Miroslav Vaněk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, a to na téma Listopad 1989 jako „symbolické centrum“.  Do programu letošního ročníku školy se zapsal i signatář Charty 77 a dlouholetý politik Daniel Kroupa, přednášku na téma Konec polistopadové demokracie a zrod druhé republiky měl Jakub Charvát z katedry politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha.

V úvodu letní školy vystoupila Hana Marešová, prorektorka UP, která připomněla potřebnou třetí roli univerzit. „Velmi dobře si uvědomujeme, že vedle vzdělávání a výzkumu je naší důležitou rolí i společenská odpovědnost směrem k nejbližšímu okolí. Dialog, konfrontace názorů s učiteli ze středních a základních škol, výměna poznatků i výsledků bádání jsou vlastně podstatou i této letní školy. UP v oblasti výchovy k občanství vyvíjí řadu aktivit. Snad nejdůležitější je její Občanská univerzita, jejímž smyslem je pomocí dobrovolnické činnosti našich vyučujících a studentů nabízet znalosti a dovednosti všude tam, kde je o ně zájem,“ uvedla.

Přestože zaměření letošního ročníku Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství bylo do značné míry vztaženo k výročí, které se váže k soudobým českým, respektive československým dějinám, organizátoři školy zařadili do programu i další témata využitelná v praxi učitelů společenskovědních předmětů a dějepisu. Byla přínosná i pro studenty středních škol, kteří se od loňského roku stali rovněž jednou z cílových skupin, a to prostřednictvím stejnojmenného kempu.

Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství pořádá katedra společenských věd PdF UP od roku 1994. Akce se uskutečnila za podpory Visegrádského fondu, Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a Olomouckého centra otevřeného vzdělávání (OCOV).

Zaměstnanci RCPTM vyhlásili stávkovou pohotovost, obávají se o osud centra i o práci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 26. Srpen 2019 - 12:08

V Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Přírodovědecké fakulty UP je od 22. srpna 2019 vyhlášena stávková pohotovost. Centrum tak reaguje na několik měsíců trvající kritickou situaci, již vyvolaly mnohé negativní kroky ze strany vedení fakulty. Velká část vědců cítí ohrožení samotné existence RCPTM, udržení projektů, z nichž jsou financováni, a obávají se ztráty svých pracovních pozic a zásadního zhoršení ekonomických a sociálních podmínek. RCPTM dlouhodobě patří k vědecky nejvýkonnějším vědeckým jednotkám v České republice.

„Vyhlášení stávkové pohotovosti vnímáme jako nevyhnutelný krok k řešení dlouhodobě neudržitelné situace. Cítíme nejistotu, ztratili jsme mnoho význačných osobností, máme obavy z ohrožení naší vlastní budoucnosti a požadujeme garance toho, že se situace stabilizuje. Věříme, že naše výzva povede ke konstruktivnímu jednání a řešení naší situace,“ uvedl zástupce zaměstnanců Jakub Navařík.

Kroky a postoj vedení přírodovědecké fakulty vůči RCPTM utvrzují jeho pracovníky v tom, že vedení fakulty nemá zájem o stabilní fungování centra v době příprav nového vysokoškolského ústavu. Se vznikem ústavu dlouhodobě nesouhlasí děkan fakulty Martin Kubala, přestože tuto vizi podpořilo vedení univerzity i Akademický senát UP.

Nadále dochází k systematické dehonestaci předních vědců RCPTM, ačkoliv proti tomuto postupu se v minulosti ohradilo jak vedení univerzity, tak děkani fakult i členové Akademického senátu UP. RCPTM čelí anonymním udáním poskytovatelům dotací a s tím souvisejícím auditům. Jen za poslední tři měsíce bylo RCPTM podrobeno hned několika velkým auditům ze strany různých poskytovatelů, což výrazně paralyzuje vědecké aktivity centra a řešení velkých grantových projektů. Nejistota a obavy, o nichž zástupci RCPTM v minulých měsících opakovaně informovali, přiměly k odchodu několik špičkových vědců i zaměstnanců řídicího úseku RCPTM, další tuto možnost zvažují.

„V konečném důsledku tak nejsme schopni naplňovat personální a vědecké indikátory, ani připravovat mezinárodní vědecké projekty, ke kterým jsme se zavázali. Hrozí tak velké sankce včetně vrácení finanční dotace,“ upozorňují pracovníci RCPTM v prohlášení, jímž oznamují vyhlášení stávkové pohotovosti.

„Vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů považuji za vyústění přetrvávajících a stále sílících neshod mezi novým vedením přírodovědecké fakulty a centrem. Jsem členkou Správní rady RCPTM od jeho vzniku. Pod vedením profesora Zbořila se centrum vypracovalo mezi špičku vědeckých pracovišť v České republice a právem budí obdiv v zahraničí mezi renomovanými výzkumnými ústavy a univerzitami. Chci proto věřit, že všechny strany se zasadí o uklidnění situace a nedopustí, aby deset let systematicky budované centrum rozložila nejistota, obavy a strach, aby jeho mezinárodní výzkumné týmy čítající stovku pracovníků z mnoha zemí ztratily svůj pracovní elán a soudržnost a aby pracoviště přišlo o svůj kredit," uvedla členka Správní rady RCPTM Jiřina Shrbená.

Po urychleném vyřešení situace volá i člen Správní rady Univerzity Palackého Robert Kuropatwa. „Musím bohužel potvrdit, že situace je velmi vážná a Správní rada UP se jí už v minulosti několikrát zabývala. Hrozí závažné lidské i finanční ztráty a poškození pověsti celé univerzity. Doporučoval bych, aby se zástupci vedení fakulty, univerzity i vědeckého centra co nejdříve sešli a vše vyřešili,“ vyzval Kuropatwa.

„Už více než rok ze strany vedení UP upozorňujeme, že je pro univerzitu i celý region nutné uchovat dynamiku excelentních pracovišť a reagovat na strategii vlády a ministerstva školství směřující k vytváření velkých výzkumných infrastruktur. Vědci a výzkum světového formátu jsou nyní bohužel ve skutečném ohrožení a to, podle mého názoru, v důsledku uměle vyvolávaných konfliktů,” říká prorektor Petr Bilík.

Stávkovou pohotovost podpořilo několik desítek zaměstnanců, kteří by měli zamířit do chystaného vysokoškolského ústavu. Mezi nimi také laureáti ERC grantů, nositelé ocenění Česká hlava a další významné osobnosti. Kroky svých kolegů podpořilo i vedení dalších dvou vědeckých center na UP – Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Ústavu molekulární a translační medicíny. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zaměstnanci RCPTM vyhlásili stávkovou pohotovost, obávají se o osud centra i o práci

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 26. Srpen 2019 - 12:08

V Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Přírodovědecké fakulty UP je od 22. srpna 2019 vyhlášena stávková pohotovost. Centrum tak reaguje na několik měsíců trvající kritickou situaci, již vyvolaly mnohé negativní kroky ze strany vedení fakulty. Velká část vědců cítí ohrožení samotné existence RCPTM, udržení projektů, z nichž jsou financováni, a obávají se ztráty svých pracovních pozic a zásadního zhoršení ekonomických a sociálních podmínek. RCPTM dlouhodobě patří k vědecky nejvýkonnějším vědeckým jednotkám v České republice.

„Vyhlášení stávkové pohotovosti vnímáme jako nevyhnutelný krok k řešení dlouhodobě neudržitelné situace. Cítíme nejistotu, ztratili jsme mnoho význačných osobností, máme obavy z ohrožení naší vlastní budoucnosti a požadujeme garance toho, že se situace stabilizuje. Věříme, že naše výzva povede ke konstruktivnímu jednání a řešení naší situace,“ uvedl zástupce zaměstnanců Jakub Navařík.

Kroky a postoj vedení přírodovědecké fakulty vůči RCPTM utvrzují jeho pracovníky v tom, že vedení fakulty nemá zájem o stabilní fungování centra v době příprav nového vysokoškolského ústavu. Se vznikem ústavu dlouhodobě nesouhlasí děkan fakulty Martin Kubala, přestože tuto vizi podpořilo vedení univerzity i Akademický senát UP.

Nadále dochází k systematické dehonestaci předních vědců RCPTM, ačkoliv proti tomuto postupu se v minulosti ohradilo jak vedení univerzity, tak děkani fakult i členové Akademického senátu UP. RCPTM čelí anonymním udáním poskytovatelům dotací a s tím souvisejícím auditům. Jen za poslední tři měsíce bylo RCPTM podrobeno hned několika velkým auditům ze strany různých poskytovatelů, což výrazně paralyzuje vědecké aktivity centra a řešení velkých grantových projektů. Nejistota a obavy, o nichž zástupci RCPTM v minulých měsících opakovaně informovali, přiměly k odchodu několik špičkových vědců i zaměstnanců řídicího úseku RCPTM, další tuto možnost zvažují.

„V konečném důsledku tak nejsme schopni naplňovat personální a vědecké indikátory, ani připravovat mezinárodní vědecké projekty, ke kterým jsme se zavázali. Hrozí tak velké sankce včetně vrácení finanční dotace,“ upozorňují pracovníci RCPTM v prohlášení, jímž oznamují vyhlášení stávkové pohotovosti.

„Vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů považuji za vyústění přetrvávajících a stále sílících neshod mezi novým vedením přírodovědecké fakulty a centrem. Jsem členkou Správní rady RCPTM od jeho vzniku. Pod vedením profesora Zbořila se centrum vypracovalo mezi špičku vědeckých pracovišť v České republice a právem budí obdiv v zahraničí mezi renomovanými výzkumnými ústavy a univerzitami. Chci proto věřit, že všechny strany se zasadí o uklidnění situace a nedopustí, aby deset let systematicky budované centrum rozložila nejistota, obavy a strach, aby jeho mezinárodní výzkumné týmy čítající stovku pracovníků z mnoha zemí ztratily svůj pracovní elán a soudržnost a aby pracoviště přišlo o svůj kredit," uvedla členka Správní rady RCPTM Jiřina Shrbená.

Po urychleném vyřešení situace volá i člen Správní rady Univerzity Palackého Robert Kuropatwa. „Musím bohužel potvrdit, že situace je velmi vážná a Správní rada UP se jí už v minulosti několikrát zabývala. Hrozí závažné lidské i finanční ztráty a poškození pověsti celé univerzity. Doporučoval bych, aby se zástupci vedení fakulty, univerzity i vědeckého centra co nejdříve sešli a vše vyřešili,“ vyzval Kuropatwa.

„Už více než rok ze strany vedení UP upozorňujeme, že je pro univerzitu i celý region nutné uchovat dynamiku excelentních pracovišť a reagovat na strategii vlády a ministerstva školství směřující k vytváření velkých výzkumných infrastruktur. Vědci a výzkum světového formátu jsou nyní bohužel ve skutečném ohrožení a to, podle mého názoru, v důsledku uměle vyvolávaných konfliktů,” říká prorektor Petr Bilík.

Stávkovou pohotovost podpořilo několik desítek zaměstnanců, kteří by měli zamířit do chystaného vysokoškolského ústavu. Mezi nimi také laureáti ERC grantů, nositelé ocenění Česká hlava a další významné osobnosti. Kroky svých kolegů podpořilo i vedení dalších dvou vědeckých center na UP – Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Ústavu molekulární a translační medicíny. 

Senátoři FZV v říjnu zvolí nového děkana

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 26. Srpen 2019 - 7:59

Akademický senát fakulty zdravotnických věd vyhlásil řízení o návrhu na jmenování děkanem fakulty pro funkční období 2019–2023. Volba nástupce současného děkana Jaroslava Vomáčky se uskuteční 10. října, kandidáty lze navrhovat do 19. září.

„Právo podat návrh na kandidáta na funkci děkana má každý člen akademické obce fakulty. Návrh musí být podán předsedovi zvláštní volební komise Miroslavu Kopeckému z Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností písemně, nejlépe s využitím formuláře dostupného na úřední desce fakulty,“ uvedl předseda senátu Lukáš Merz.

Navržení kandidáti se následně představí na shromáždění akademické obce fakulty, které je naplánováno na 1. října od 14 hod. O tom, kdo převezme vedení fakulty pro následující čtyři roky, se rozhodne na zasedání fakultního akademického senátu 10. října po 13. hodině. Podrobné informace k děkanské volbě jsou k dispozici na této stránce

Současný děkan Jaroslav Vomáčka oznámil záměr opustit děkanský post na červnovém zasedání fakultního akademického senátu, mimo jiné kvůli odchodu do penze a zdravotním problémům. Jaroslav Vomáčka stojí v čele fakulty od roku 2013, své druhé funkční období zahájil v březnu 2017.

Vedle hlasování o novém děkanovi čekají fakultu zdravotnických věd zkraje nového akademického roku ještě jedny volby. V doplňovacích volbách ve dnech 19. a 20. září bude vybrán zástupce fakulty v Akademickém senátu UP, který nahradí dosavadní senátorku Anitu Můčkovou. Ta ukončila v červnu pracovní poměr na fakultě, a tudíž její senátorský mandát zanikl. Další informace k doplňovacím volbám jsou dostupné zde

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Senátoři FZV v říjnu zvolí nového děkana

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 26. Srpen 2019 - 7:59

Akademický senát fakulty zdravotnických věd vyhlásil řízení o návrhu na jmenování děkanem fakulty pro funkční období 2019–2023. Volba nástupce současného děkana Jaroslava Vomáčky se uskuteční 10. října, kandidáty lze navrhovat do 19. září.

„Právo podat návrh na kandidáta na funkci děkana má každý člen akademické obce fakulty. Návrh musí být podán předsedovi zvláštní volební komise Miroslavu Kopeckému z Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností písemně, nejlépe s využitím formuláře dostupného na úřední desce fakulty,“ uvedl předseda senátu Lukáš Merz.

Navržení kandidáti se následně představí na shromáždění akademické obce fakulty, které je naplánováno na 1. října od 14 hod. O tom, kdo převezme vedení fakulty pro následující čtyři roky, se rozhodne na zasedání fakultního akademického senátu 10. října po 13. hodině. Podrobné informace k děkanské volbě jsou k dispozici na této stránce

Současný děkan Jaroslav Vomáčka oznámil záměr opustit děkanský post na červnovém zasedání fakultního akademického senátu, mimo jiné kvůli odchodu do penze a zdravotním problémům. Jaroslav Vomáčka stojí v čele fakulty od roku 2013, své druhé funkční období zahájil v březnu 2017.

Vedle hlasování o novém děkanovi čekají fakultu zdravotnických věd zkraje nového akademického roku ještě jedny volby. V doplňovacích volbách ve dnech 19. a 20. září bude vybrán zástupce fakulty v Akademickém senátu UP, který nahradí dosavadní senátorku Anitu Můčkovou. Ta ukončila v červnu pracovní poměr na fakultě, a tudíž její senátorský mandát zanikl. Další informace k doplňovacím volbám jsou dostupné zde

Michala Chadimová: Česko mě asi neudrží

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Srpen 2019 - 7:55

Už po pár minutách jejího barvitého vyprávění máte jasno, že proti vám sedí neobyčejná mladá žena. Mimořádná svou odhodlaností a vytrvalostí. Taková, pro kterou žádná překážka není dost vysoká a žádný cíl není dost vzdálený. Seznamte se – Michala Chadimová, historicky první česká stážistka u Mezinárodního trestního soudu v Haagu. A těch úspěchů má tato studentka doktorského programu na právnické fakultě víc.

Zatímco většina studentů práv sní o karié­ře v Česku, ona se vidí mnohem dál a dělá pro to maximum. Už v prvních letech magisterského studia se našla v mezinárodním trestním právu. „Z mého pohledu totiž ideálně kombinuje moji lásku pro historii a právo. Šla jsem na práva, abych měla možnost něco změnit,“ říká osmadvacetiletá Míša Chadimová. Už na gymnáziu ji přitahovala témata jako holokaust, rwandská genocida nebo válka v Jugoslávii.

A co je pro studenta zajímajícího se o mezinárodní trestní právo víc než stáž u tribunálu v Haagu? „Přede mnou tam žádný český student na stáži nebyl. Přesto jsem se rozhodla, že to zkusím.“ Nejprve musela zvládnout francouzštinu, která je vedle angličtiny u Mezinárodního trestního soudu druhým jednacím jazykem. Vyrazila proto v rámci Erasmu na dva semestry na Universite de La Rochelle. „Odjížděla jsem se zoufalou úrovní francouzštiny. Ale byl to jediný způsob, jak se ji naučit,“ vzpomíná.

Aby měla šanci porazit konkurenty žádající o stáž v Haagu, potřebovala ještě znát ke kontinentálnímu také angloamerický systém práva. A tak vyjela do světa znovu, dvakrát do USA. „Sehnat práci v americké advokátní kanceláři nebylo vůbec snadné. Poslala jsem nepočítaně e-mailů, volala jsem přes Skype. Marně.“ Jen díky své vytrvalosti se dostala do kanceláře v Houstonu, kde jí šéf umožnil pracovat na případech týkajících se trestního a imigračního práva. Právě v Americe ji zastihla ta skvělá zpráva – chtějí ji do Haagu, prošla náročným výběrovým řízením.

Jak sama říká, v Haagu strávila šest neuvěřitelných měsíců. Na Mezinárodním trestním soudu pracovala pro úřad žalobce. V týmu, který měl na stole případ Demokratické republiky Kongo týkající se i dětských vojáků. „Nastoupila jsem ve fázi, kdy se prezentovaly důkazy za úřad žalobce. Měla jsem možnost procházet spisy, byla jsem na první schůzce se svědky a při jejich přípravě na výpověď. Vypracovávala jsem otázky, které potom padly v rámci výslechu u samotného soudu. Chodila jsem na jednání. Bylo to nesmírně zajímavé,“ vypráví nadšeně. Doma má schovaný i jeden z přepisů zvukového záznamu ze soudní síně, v němž lze dohledat její jméno.

S tím, jak byla stáž v Haagu ohromně zajímavá, byla současně i velmi náročná. „Nikdo se tam při práci nedívá na hodinky, žádná osmihodinová pracovní doba. Například svou těhotnou nadřízenou jsem snad nikdy neviděla z úřadu odcházet ani do něj přicházet. Byla tam zkrátka pořád. I jazykově to bylo těžké,“ dodává a s úsměvem popisuje svůj tehdejší pracovní stůl, který spíše než pracoviště právníka připomínal zázemí medika. „Procházela jsem například forenzní zprávy, důkazy z odkrývání masových hrobů, informace o párování DNA. Jako pomůcky jsem si na stůl lepila obrázky z anatomie se slovíčky.“ A aby toho nebylo málo, v polovině stáže si odskočila do Olomouce na část státní závěrečné zkoušky.

Ani cesta za odevzdáním diplomové práce nebyla u Míši Chadimové obvyklá. Krátce po návratu z Haagu balila znovu. A cíl tentokrát soukromé cesty? Východní a jihovýchodní Asie. Někde mezi poznáváním Japonska, Koreje, Vietnamu, Kambodže nebo Malajsie napsala v angličtině diplomku na téma odpovědnost nadřízeného.

Tato cesta ji utvrdila v dalším vysněném cíli. Už v Haagu přemýšlela, že zkusí stáž v Kambodži. A se svou přihláškou k tribunálu v hlavním městě Phnom Penhu uspěla. Jeho úkolem je stíhat zločiny z období teroru Rudých Khmérů. Odborně tam rozvíjela téma odpovědnosti nadřízeného a její práce dokonce napomohla odsoudit viníky genocidy. Vedle toho poznávala skutečný život v chudé Kambodži. Bydlela u místních lidí, na tribunál jezdila speciálním svozovým autobusem, a když zapršelo, brodila se splašky. „Kambodža mi hodně dala odborně, dala mi novou oblast výzkumu. Teď z toho bude disertační práce. Letos se tam vrátím, pozvali mě na odbornou konferenci.“

Dnes má Míša Chadimová nový titul před jménem, úspěšně vykonala rigorózní zkoušku, a přibyl jí titul i za jménem. Mezinárodně uznávaný titul LL.M. získala na univerzitě v Amsterdamu. Hovoří anglicky, francouzsky, domluví se trochu španělsky a učí se arabsky. Má zajímavou práci v Praze, o které jen prozradí, že se týká mezinárodního humanitárního práva a boje proti obchodu s lidmi.

Úspěšná je také v rámci doktorského studia, letos získala nadstandardní projekt IGA. „Přiznávám, že ani v nejbližších letech mě asi Česko neudrží. Ráda bych jako právník jezdila na mise do válečných oblastí,“ prozrazuje a dodává: „Je fajn dívat se na seznam svých výjezdů, za každým je milion příběhů. Necestovat při studiu je strašná škoda.“

Michala Chadimová (* 1991)

Na olomoucké právnické fakultě absolvovala magisterský obor Právo a úspěšně složila rigorózní zkoušku. Titul LL.M. (Master of Laws) získala na univerzitě v Amsterdamu. Nyní je na PF UP posluchačkou doktorského studijního programu ve specializaci Evropské a mezinárodní právo. Zajímá se o historii. Ráda cestuje. Hovoří anglicky, francouzsky, domluví se trochu španělsky a učí se arabsky.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Michala Chadimová: Česko mě asi neudrží

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Srpen 2019 - 7:55

Už po pár minutách jejího barvitého vyprávění máte jasno, že proti vám sedí neobyčejná mladá žena. Mimořádná svou odhodlaností a vytrvalostí. Taková, pro kterou žádná překážka není dost vysoká a žádný cíl není dost vzdálený. Seznamte se – Michala Chadimová, historicky první česká stážistka u Mezinárodního trestního soudu v Haagu. A těch úspěchů má tato studentka doktorského programu na právnické fakultě víc.

Zatímco většina studentů práv sní o karié­ře v Česku, ona se vidí mnohem dál a dělá pro to maximum. Už v prvních letech magisterského studia se našla v mezinárodním trestním právu. „Z mého pohledu totiž ideálně kombinuje moji lásku pro historii a právo. Šla jsem na práva, abych měla možnost něco změnit,“ říká osmadvacetiletá Míša Chadimová. Už na gymnáziu ji přitahovala témata jako holokaust, rwandská genocida nebo válka v Jugoslávii.

A co je pro studenta zajímajícího se o mezinárodní trestní právo víc než stáž u tribunálu v Haagu? „Přede mnou tam žádný český student na stáži nebyl. Přesto jsem se rozhodla, že to zkusím.“ Nejprve musela zvládnout francouzštinu, která je vedle angličtiny u Mezinárodního trestního soudu druhým jednacím jazykem. Vyrazila proto v rámci Erasmu na dva semestry na Universite de La Rochelle. „Odjížděla jsem se zoufalou úrovní francouzštiny. Ale byl to jediný způsob, jak se ji naučit,“ vzpomíná.

Aby měla šanci porazit konkurenty žádající o stáž v Haagu, potřebovala ještě znát ke kontinentálnímu také angloamerický systém práva. A tak vyjela do světa znovu, dvakrát do USA. „Sehnat práci v americké advokátní kanceláři nebylo vůbec snadné. Poslala jsem nepočítaně e-mailů, volala jsem přes Skype. Marně.“ Jen díky své vytrvalosti se dostala do kanceláře v Houstonu, kde jí šéf umožnil pracovat na případech týkajících se trestního a imigračního práva. Právě v Americe ji zastihla ta skvělá zpráva – chtějí ji do Haagu, prošla náročným výběrovým řízením.

Jak sama říká, v Haagu strávila šest neuvěřitelných měsíců. Na Mezinárodním trestním soudu pracovala pro úřad žalobce. V týmu, který měl na stole případ Demokratické republiky Kongo týkající se i dětských vojáků. „Nastoupila jsem ve fázi, kdy se prezentovaly důkazy za úřad žalobce. Měla jsem možnost procházet spisy, byla jsem na první schůzce se svědky a při jejich přípravě na výpověď. Vypracovávala jsem otázky, které potom padly v rámci výslechu u samotného soudu. Chodila jsem na jednání. Bylo to nesmírně zajímavé,“ vypráví nadšeně. Doma má schovaný i jeden z přepisů zvukového záznamu ze soudní síně, v němž lze dohledat její jméno.

S tím, jak byla stáž v Haagu ohromně zajímavá, byla současně i velmi náročná. „Nikdo se tam při práci nedívá na hodinky, žádná osmihodinová pracovní doba. Například svou těhotnou nadřízenou jsem snad nikdy neviděla z úřadu odcházet ani do něj přicházet. Byla tam zkrátka pořád. I jazykově to bylo těžké,“ dodává a s úsměvem popisuje svůj tehdejší pracovní stůl, který spíše než pracoviště právníka připomínal zázemí medika. „Procházela jsem například forenzní zprávy, důkazy z odkrývání masových hrobů, informace o párování DNA. Jako pomůcky jsem si na stůl lepila obrázky z anatomie se slovíčky.“ A aby toho nebylo málo, v polovině stáže si odskočila do Olomouce na část státní závěrečné zkoušky.

Ani cesta za odevzdáním diplomové práce nebyla u Míši Chadimové obvyklá. Krátce po návratu z Haagu balila znovu. A cíl tentokrát soukromé cesty? Východní a jihovýchodní Asie. Někde mezi poznáváním Japonska, Koreje, Vietnamu, Kambodže nebo Malajsie napsala v angličtině diplomku na téma odpovědnost nadřízeného.

Tato cesta ji utvrdila v dalším vysněném cíli. Už v Haagu přemýšlela, že zkusí stáž v Kambodži. A se svou přihláškou k tribunálu v hlavním městě Phnom Penhu uspěla. Jeho úkolem je stíhat zločiny z období teroru Rudých Khmérů. Odborně tam rozvíjela téma odpovědnosti nadřízeného a její práce dokonce napomohla odsoudit viníky genocidy. Vedle toho poznávala skutečný život v chudé Kambodži. Bydlela u místních lidí, na tribunál jezdila speciálním svozovým autobusem, a když zapršelo, brodila se splašky. „Kambodža mi hodně dala odborně, dala mi novou oblast výzkumu. Teď z toho bude disertační práce. Letos se tam vrátím, pozvali mě na odbornou konferenci.“

Dnes má Míša Chadimová nový titul před jménem, úspěšně vykonala rigorózní zkoušku, a přibyl jí titul i za jménem. Mezinárodně uznávaný titul LL.M. získala na univerzitě v Amsterdamu. Hovoří anglicky, francouzsky, domluví se trochu španělsky a učí se arabsky. Má zajímavou práci v Praze, o které jen prozradí, že se týká mezinárodního humanitárního práva a boje proti obchodu s lidmi.

Úspěšná je také v rámci doktorského studia, letos získala nadstandardní projekt IGA. „Přiznávám, že ani v nejbližších letech mě asi Česko neudrží. Ráda bych jako právník jezdila na mise do válečných oblastí,“ prozrazuje a dodává: „Je fajn dívat se na seznam svých výjezdů, za každým je milion příběhů. Necestovat při studiu je strašná škoda.“

Michala Chadimová (* 1991)

Na olomoucké právnické fakultě absolvovala magisterský obor Právo a úspěšně složila rigorózní zkoušku. Titul LL.M. (Master of Laws) získala na univerzitě v Amsterdamu. Nyní je na PF UP posluchačkou doktorského studijního programu ve specializaci Evropské a mezinárodní právo. Zajímá se o historii. Ráda cestuje. Hovoří anglicky, francouzsky, domluví se trochu španělsky a učí se arabsky.

Tělocvikáři z celé země se sejdou na Těloolomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Srpen 2019 - 7:50

Na čtyři sta učitelů tělesné výchovy přivítají pořadatelé z fakulty tělesné kultury na dvanáctém ročníku pracovního setkání Těloolomouc. Nabitý program zahrnuje praktické lekce týkající se klasických odvětví, jako je gymnastika, atletika nebo plavání, účastníky čekají také některé sportovní novinky a besedy.

„Jedním z velkých témat současného školství je inkluze a i my se jí budeme na Těloolomouci věnovat. Společně s kolegy z katedry aplikovaných pohybových aktivit jsme připravili diskuzi o zapojování zdravotně postižených dětí do školní tělesné výchovy. K další besedě jsme pak oslovili ředitele škol, kterých se účastníci budou moci zeptat na věci, které je zajímají,“ přiblížil garant akce Dušan Viktorjeník z katedry sportu.

Na programu Těloolomouce se podílejí tři desítky lektorů z fakulty tělesné kultury a partnerských škol a pracovišť. Přestože je podle dřívějších ohlasů mezi účastníky zájem zejména o osvěžení a upřesnění základů tradičních disciplín, zahrnuje program i některé nové aktivity. Zájemci si vyzkoušejí například novou sportovní hru CzeBumBal, cvičení na stoneboardu nebo jugger zvaný též jako postapokalyptické ragby, který sklidil úspěch již na posledním ročníku akce. „S fyzioterapeuty z naší fakulty jsme zařadili také lekce o tejpování a prevenci sedavého životního stylu,“ doplnil Dušan Viktorjeník.

Vedle samotného „pracovního“ rozvrhu je pro účastníky připraven i doprovodný společenský program, prohlídka Olomouce nebo cyklovýlet do okolí hanácké metropole. Akce bude zahájena ve středu 28. srpna a potrvá do pátku 30. srpna. Program se uskuteční zejména v Aplikačním centru BALUO a v tělocvičně FTK Hynaisova, také v prostorách Obchodní akademie Olomouc a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické E. Pöttinga.

Pracovní setkání Těloolomouc je tradiční akcí fakulty tělesné kultury, na níž si nejen učitelé tělesné výchovy vyměňují zkušenosti již od roku 1995. Uspořádání letošního ročníku je finančně podpořeno projektem KLIKO – Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tělocvikáři z celé země se sejdou na Těloolomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. Srpen 2019 - 7:50

Na čtyři sta učitelů tělesné výchovy přivítají pořadatelé z fakulty tělesné kultury na dvanáctém ročníku pracovního setkání Těloolomouc. Nabitý program zahrnuje praktické lekce týkající se klasických odvětví, jako je gymnastika, atletika nebo plavání, účastníky čekají také některé sportovní novinky a besedy.

„Jedním z velkých témat současného školství je inkluze a i my se jí budeme na Těloolomouci věnovat. Společně s kolegy z katedry aplikovaných pohybových aktivit jsme připravili diskuzi o zapojování zdravotně postižených dětí do školní tělesné výchovy. K další besedě jsme pak oslovili ředitele škol, kterých se účastníci budou moci zeptat na věci, které je zajímají,“ přiblížil garant akce Dušan Viktorjeník z katedry sportu.

Na programu Těloolomouce se podílejí tři desítky lektorů z fakulty tělesné kultury a partnerských škol a pracovišť. Přestože je podle dřívějších ohlasů mezi účastníky zájem zejména o osvěžení a upřesnění základů tradičních disciplín, zahrnuje program i některé nové aktivity. Zájemci si vyzkoušejí například novou sportovní hru CzeBumBal, cvičení na stoneboardu nebo jugger zvaný též jako postapokalyptické ragby, který sklidil úspěch již na posledním ročníku akce. „S fyzioterapeuty z naší fakulty jsme zařadili také lekce o tejpování a prevenci sedavého životního stylu,“ doplnil Dušan Viktorjeník.

Vedle samotného „pracovního“ rozvrhu je pro účastníky připraven i doprovodný společenský program, prohlídka Olomouce nebo cyklovýlet do okolí hanácké metropole. Akce bude zahájena ve středu 28. srpna a potrvá do pátku 30. srpna. Program se uskuteční zejména v Aplikačním centru BALUO a v tělocvičně FTK Hynaisova, také v prostorách Obchodní akademie Olomouc a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické E. Pöttinga.

Pracovní setkání Těloolomouc je tradiční akcí fakulty tělesné kultury, na níž si nejen učitelé tělesné výchovy vyměňují zkušenosti již od roku 1995. Uspořádání letošního ročníku je finančně podpořeno projektem KLIKO – Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy.

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor