Agregátor zdrojů

Na Dny molekulární patologie se odborníci sjedou už počtrnácté

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Červen 2018 - 13:00
Řada tuzemských i zahraničních odborníků se chystá na Dny molekulární patologie, které se uskuteční ve dnech 14. a 15. června v Teoretických ústavech lékařské fakulty. Obecným tématem letošního setkání, které pořádá Ústav klinické a molekulární patologie LF a FNOL, je „Patologie – naděje pro život“. Bohatý program zahrnuje 14. ročník sympozia molekulární patologie a histo(cyto)chemie, 104. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP a také 8. olomoucké dny histologických laborantů. „Setkání odborníků zabývajících se molekulárními aspekty vývoje, průběhu, diagnostiky a terapie nemocí má již svou tradici a umožňuje si vzájemně vyměňovat názory a zkušenosti s cílem zlepšit prognózu našich pacientů. Mám radost, že během let se vytvořilo unikátní společenství lékařů, přírodovědců i laborantů, kteří se zabývají molekulární medicínou, na tuto problematiku pohlíží z netradičních úhlů a snaží se nové poznatky uvádět do praxe,“ řekl předseda organizačního a vědeckého výboru a přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie LF a FNOL Zdeněk Kolář. Dny molekulární patologie jsou rozdělené do jedenácti programových bloků, například Genotoxický stres u hormonálně závislých nádorů, Cílená léčba nádorů plic, Molekulární patologie lymfomů, Micro-RNA v onkologii nebo Steroidy v patologii. Součástí sympozia bude také tradiční Sekce laborantů. Během dvou dnů zazní více než tři desítky přednášek, v rámci diagnostického semináře České divize IAP budou lékaři referovat o devíti případech a další atraktivní informace z oboru budou prezentované v rámci posterové sekce. Motto 14. ročníku sympozia zní „Patologie – naděje pro život“. „Vyjadřuje novou úlohu patologie v systému zdravotní péče, která se přesouvá z oblasti pouze diagnostické do oblasti prediktivní a znamená úzkou spolupráci patologa s klinikem při určení optimální terapie,“ vysvětlil Zdeněk Kolář. Podrobné informace o programu i o registraci najdete ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na Dny molekulární patologie se odborníci sjedou už počtrnácté

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 12. Červen 2018 - 13:00
Řada tuzemských i zahraničních odborníků se chystá na Dny molekulární patologie, které se uskuteční ve dnech 14. a 15. června v Teoretických ústavech lékařské fakulty. Obecným tématem letošního setkání, které pořádá Ústav klinické a molekulární patologie LF a FNOL, je „Patologie – naděje pro život“. Bohatý program zahrnuje 14. ročník sympozia molekulární patologie a histo(cyto)chemie, 104. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP a také 8. olomoucké dny histologických laborantů. „Setkání odborníků zabývajících se molekulárními aspekty vývoje, průběhu, diagnostiky a terapie nemocí má již svou tradici a umožňuje si vzájemně vyměňovat názory a zkušenosti s cílem zlepšit prognózu našich pacientů. Mám radost, že během let se vytvořilo unikátní společenství lékařů, přírodovědců i laborantů, kteří se zabývají molekulární medicínou, na tuto problematiku pohlíží z netradičních úhlů a snaží se nové poznatky uvádět do praxe,“ řekl předseda organizačního a vědeckého výboru a přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie LF a FNOL Zdeněk Kolář. Dny molekulární patologie jsou rozdělené do jedenácti programových bloků, například Genotoxický stres u hormonálně závislých nádorů, Cílená léčba nádorů plic, Molekulární patologie lymfomů, Micro-RNA v onkologii nebo Steroidy v patologii. Součástí sympozia bude také tradiční Sekce laborantů. Během dvou dnů zazní více než tři desítky přednášek, v rámci diagnostického semináře České divize IAP budou lékaři referovat o devíti případech a další atraktivní informace z oboru budou prezentované v rámci posterové sekce. Motto 14. ročníku sympozia zní „Patologie – naděje pro život“. „Vyjadřuje novou úlohu patologie v systému zdravotní péče, která se přesouvá z oblasti pouze diagnostické do oblasti prediktivní a znamená úzkou spolupráci patologa s klinikem při určení optimální terapie,“ vysvětlil Zdeněk Kolář. Podrobné informace o programu i o registraci najdete ZDE.

Jak spolu souvisí věda a diplomacie? To vysvětlí francouzský ekonom a diplomat

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 12. Červen 2018 - 10:28
Jak vědecké otázky ovlivňují mezinárodní politiku? A jsou vědci dobrými vyslanci svých zemí? Takové otázky si klade kniha francouzského profesora ekonomie a diplomata Pierra-Bruna Ruffiniho nazvaná Věda a diplomacie. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Velvyslanec Izraele navštívil brněnský CzechGlobe

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 12. Červen 2018 - 9:48
Izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron navštívil CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR v Brně. Setkal se zde jak s vedením ústavu, tak se zástupci vědeckých pracovníků. Během velvyslancovy návštěvy v pondělí 11. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Zájemci o studium na UP se ještě mohou hlásit na vybrané obory

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Červen 2018 - 8:00
Možnost studovat v příštím akademickém roce na Univerzitě Palackého mají ještě uchazeči o některé obory přírodovědecké a teologické fakulty. Šanci mají stále také zájemci o doktorská studia na pedagogické a právnické fakultě. Přijetí na práva lze ještě zkusit i ve vybraném navazujícím magisterském programu.  Na přírodovědeckou fakultu mohou uchazeči posílat přihlášky do 14. července. Vybrat si mohou bakalářské či navazující magisterské obory ve studijních programech Matematika, Geologie, Geografie, Chemie, Biologie, Fyzika nebo Informatika. Podrobný přehled nabízených oborů a jejich kombinací najdou zájemci na stránkách fakulty.  Druhé kolo přijímacího řízení vyhlásila tradičně i cyrilometodějská teologická fakulta, která přijímá přihlášky od 18. června do 31. července. „Uchazeči se stále ještě mohou hlásit na bakalářské obory Charitativní a sociální práce, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě, a Mezinárodní sociální a humanitární práce,“ uvedla Lenka Hynková ze studijního oddělení CMTF. Přijímací zkoušky se uskuteční na konci srpna v prostorách CARITAS – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci, která studium ve spolupráci s CMTF zajišťuje.  Přihlášky ke studiu doktorského programu Teoretické a právní vědy přijímá ještě do 15. června právnická fakulta. Do stejného termínu se mohou hlásit také uchazeči o navazující studijní program v anglickém jazyce Specialisation in Law. „Na doktorský studijní program jsme zatím obdrželi 13 e-přihlášek, na navazující program v angličtině se do začátku června zatím přihlásilo 26 uchazečů,“ doplnila vedoucí studijního oddělení PF Vladěna Břeňová. Druhé kolo přijímacího řízení pro doktorandská studia v českém jazyce bude vyhlašovat i pedagogická fakulta.  Ostatní čtyři fakulty naplnily kapacity studijních míst už v prvním kole přijímacího řízení, které se uzavřelo v závěru února, kdy Univerzita Palackého přijala více než 25 tisíc přihlášek ke studiu. Podobně jako v předchozích letech měli uchazeči největší zájem o Všeobecné lékařství, Právo, Psychologii a Zubní lékařství.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zájemci o studium na UP se ještě mohou hlásit na vybrané obory

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 12. Červen 2018 - 8:00
Možnost studovat v příštím akademickém roce na Univerzitě Palackého mají ještě uchazeči o některé obory přírodovědecké a teologické fakulty. Šanci mají stále také zájemci o doktorská studia na pedagogické a právnické fakultě. Přijetí na práva lze ještě zkusit i ve vybraném navazujícím magisterském programu.  Na přírodovědeckou fakultu mohou uchazeči posílat přihlášky do 14. července. Vybrat si mohou bakalářské či navazující magisterské obory ve studijních programech Matematika, Geologie, Geografie, Chemie, Biologie, Fyzika nebo Informatika. Podrobný přehled nabízených oborů a jejich kombinací najdou zájemci na stránkách fakulty.  Druhé kolo přijímacího řízení vyhlásila tradičně i cyrilometodějská teologická fakulta, která přijímá přihlášky od 18. června do 31. července. „Uchazeči se stále ještě mohou hlásit na bakalářské obory Charitativní a sociální práce, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě, a Mezinárodní sociální a humanitární práce,“ uvedla Lenka Hynková ze studijního oddělení CMTF. Přijímací zkoušky se uskuteční na konci srpna v prostorách CARITAS – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci, která studium ve spolupráci s CMTF zajišťuje.  Přihlášky ke studiu doktorského programu Teoretické a právní vědy přijímá ještě do 15. června právnická fakulta. Do stejného termínu se mohou hlásit také uchazeči o navazující studijní program v anglickém jazyce Specialisation in Law. „Na doktorský studijní program jsme zatím obdrželi 13 e-přihlášek, na navazující program v angličtině se do začátku června zatím přihlásilo 26 uchazečů,“ doplnila vedoucí studijního oddělení PF Vladěna Břeňová. Druhé kolo přijímacího řízení pro doktorandská studia v českém jazyce bude vyhlašovat i pedagogická fakulta.  Ostatní čtyři fakulty naplnily kapacity studijních míst už v prvním kole přijímacího řízení, které se uzavřelo v závěru února, kdy Univerzita Palackého přijala více než 25 tisíc přihlášek ke studiu. Podobně jako v předchozích letech měli uchazeči největší zájem o Všeobecné lékařství, Právo, Psychologii a Zubní lékařství.

… vynikající studenti UP mohou získat Cenu ministra školství?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Červen 2018 - 14:46
Nominace mohou rektoři vysokých škol posílat do konce srpna. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… vynikající studenti UP mohou získat Cenu ministra školství?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 11. Červen 2018 - 14:46
Nominace mohou rektoři vysokých škol posílat do konce srpna. Více …

Veletrh vědy a výzkumu chce zbořit mýty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Červen 2018 - 12:00

Existuje svět v kapce vody? Jsou změny DNA mimo naši kontrolu? Můžeme opravdu věřit tomu, co vidíme? Je chemie nudná? Procházejí se rostliny sem a tam? Na tyto a spoustu dalších otázek odpoví Veletrh vědy Univerzity Palackého, který se uskuteční v pátek a v sobotu.

Letošní ročník největší celouniverzitní popularizační akce se tentokrát ponese v duchu: „Boříme mýty!“. Organizátoři z jednotlivých fakult a partnerských organizací připravili desítky interaktivních stánků. Prezentace bude v pátek od 9 do 15 hodin na přírodovědecké fakultě a v muzeu vědy Pevnosti poznání, v sobotu pak jen v Pevnosti od 9 do 18 hodin. Část aktivit návštěvníci naleznou také v Rozáriu hned vedle areálu Korunní pevnůstky.

Malí i velcí poznají prostřednictvím zábavných experimentů, soutěží či představení rozličné aspekty každodenního využití vědy a jejích poznatků. V programu nebudou chybět oblíbení roboti, geohry, optické klamy, laserové bludiště, prezentace ze světa nanovláken nebo stanoviště o kosmickém záření. „I dnes panuje ve společnosti mnoho mýtů, které můžeme díky vědě vyvrátit. Zpochybňování kulatosti země nebo globálního oteplování – to je jen špička ledovce. Zásadní rolí univerzity je být zárukou faktické správnosti, garantem nabytého lidského poznání a kompasem v dnešním informačně zahuštěném světě plném zaručených ‚pravd‘,“ řekl Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání. 

V muzeu vědy studenti chemie ukážou, zda lze vytvořit kuličku z vody nebo jestli lidská ruka vydrží chlad kapalného dusíku. Vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum zase dokážou, že geneticky modifikované organismy (GMO) nejsou žádným strašákem a v řadě případů člověku prospívají. Návštěvníci jednoduchým postupem sami získají DNA z banánu a pomocí UV lampy si na ni i posvítí. Ústav experimentální botaniky Akademie věd (ÚEB) připravuje řadu zajímavých pokusů z říše rostlin. „Kromě izolace DNA předvedeme extrakci rostlinných pigmentů z listů a ukážeme, jak můžeme sami změnit barvu květin. Návštěvníci si vyzkoušejí pipetování a pomocí mikroskopu nahlédnou do makrosvěta rostlin,“ lákala na program projektová manažerka ÚEB Radka Kvasničková.

Děti a dospělí mohou krásu či potřebnost vědy pochopit i na přírodovědecké fakultě. Stačí se podívat na mikrovlnkovou show, postavit vlastní baterii v elektrolabu nebo si zatančit společně s kapalinou na základně Krotitelů fyziky. Dále se mohou naučit, jak napsat tajnou zprávu, aby ji porozuměla pouze vyvolená osoba, nebo se seznámit s rostlinami, které si mezi sebou povídají či spolu chatují na podzemním internetu. Návštěvníci mohou také otestovat své čichové buňky na organické bylinkové zahrádce nebo ochutnat domácí zmrzlinu.

Loni na veletrh vědy a výzkumu, který se v Olomouci koná už od roku 2001, přišly čtyři tisíce lidí. Pro tradičně velký zájem organizátoři doporučují hlavně školním výletníkům, aby přírodovědeckou fakultu navštívili spíš v odpoledních hodinách.

Z důvodu konání festivalu Bounty Rock Café Open Air v areálu Korunní pevnůstky se bude v pátek 15. a v sobotu 16. června do Pevnosti poznání vstupovat přes Botanickou zahradu a Rozárium.

Více o programu najdete ZDE.

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Veletrh vědy a výzkumu chce zbořit mýty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 11. Červen 2018 - 12:00

Existuje svět v kapce vody? Jsou změny DNA mimo naši kontrolu? Můžeme opravdu věřit tomu, co vidíme? Je chemie nudná? Procházejí se rostliny sem a tam? Na tyto a spoustu dalších otázek odpoví Veletrh vědy Univerzity Palackého, který se uskuteční v pátek a v sobotu.

Letošní ročník největší celouniverzitní popularizační akce se tentokrát ponese v duchu: „Boříme mýty!“. Organizátoři z jednotlivých fakult a partnerských organizací připravili desítky interaktivních stánků. Prezentace bude v pátek od 9 do 15 hodin na přírodovědecké fakultě a v muzeu vědy Pevnosti poznání, v sobotu pak jen v Pevnosti od 9 do 18 hodin. Část aktivit návštěvníci naleznou také v Rozáriu hned vedle areálu Korunní pevnůstky.

Malí i velcí poznají prostřednictvím zábavných experimentů, soutěží či představení rozličné aspekty každodenního využití vědy a jejích poznatků. V programu nebudou chybět oblíbení roboti, geohry, optické klamy, laserové bludiště, prezentace ze světa nanovláken nebo stanoviště o kosmickém záření. „I dnes panuje ve společnosti mnoho mýtů, které můžeme díky vědě vyvrátit. Zpochybňování kulatosti země nebo globálního oteplování – to je jen špička ledovce. Zásadní rolí univerzity je být zárukou faktické správnosti, garantem nabytého lidského poznání a kompasem v dnešním informačně zahuštěném světě plném zaručených ‚pravd‘,“ řekl Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání. 

V muzeu vědy studenti chemie ukážou, zda lze vytvořit kuličku z vody nebo jestli lidská ruka vydrží chlad kapalného dusíku. Vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum zase dokážou, že geneticky modifikované organismy (GMO) nejsou žádným strašákem a v řadě případů člověku prospívají. Návštěvníci jednoduchým postupem sami získají DNA z banánu a pomocí UV lampy si na ni i posvítí. Ústav experimentální botaniky Akademie věd (ÚEB) připravuje řadu zajímavých pokusů z říše rostlin. „Kromě izolace DNA předvedeme extrakci rostlinných pigmentů z listů a ukážeme, jak můžeme sami změnit barvu květin. Návštěvníci si vyzkoušejí pipetování a pomocí mikroskopu nahlédnou do makrosvěta rostlin,“ lákala na program projektová manažerka ÚEB Radka Kvasničková.

Děti a dospělí mohou krásu či potřebnost vědy pochopit i na přírodovědecké fakultě. Stačí se podívat na mikrovlnkovou show, postavit vlastní baterii v elektrolabu nebo si zatančit společně s kapalinou na základně Krotitelů fyziky. Dále se mohou naučit, jak napsat tajnou zprávu, aby ji porozuměla pouze vyvolená osoba, nebo se seznámit s rostlinami, které si mezi sebou povídají či spolu chatují na podzemním internetu. Návštěvníci mohou také otestovat své čichové buňky na organické bylinkové zahrádce nebo ochutnat domácí zmrzlinu.

Loni na veletrh vědy a výzkumu, který se v Olomouci koná už od roku 2001, přišly čtyři tisíce lidí. Pro tradičně velký zájem organizátoři doporučují hlavně školním výletníkům, aby přírodovědeckou fakultu navštívili spíš v odpoledních hodinách.

Z důvodu konání festivalu Bounty Rock Café Open Air v areálu Korunní pevnůstky se bude v pátek 15. a v sobotu 16. června do Pevnosti poznání vstupovat přes Botanickou zahradu a Rozárium.

Více o programu najdete ZDE.

 

Inovátor i outsider Harald Rose převzal ocenění v Brně

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 11. Červen 2018 - 10:21
Fyzik Harald Rose z univerzity v německém Ulmu je zářným příkladem vědeckého outsidera, kterému nikdo nevěřil, ale který vytrval a od základů změnil možnosti lidského poznání v oblasti elektronové mikroskopie. V pátek 8. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Senátoři pedagogické fakulty přijali Návrh studijních programů a oborů pro následující období

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Červen 2018 - 8:00
Akademický senát pedagogické fakulty se na svém červnovém jednání věnoval dvěma dokumentům, které jsou stěžení pro studijní agendu akademického roku 2019/2020. Přijal Návrh studijních programů a oborů a podmínek pro přijímací řízení pro uvedený akademický rok a poté schválil i záměr studijních programů v rámci přípravy zpracování žádosti o akreditaci studijních programů na PdF UP. „Žádost o Institucionální akreditaci je pro nás velmi důležitá. Pokud se 20. června ukáže, že jsme uspěli, budeme postupovat podle dokumentu, který obsahuje studijní programy. Pokud ne, řídit se budeme stávajícími obory, kterým však ve většině skončí akreditace v roce 2021,“ řekl Pavel Neumeister, proděkan pro studijní záležitosti. Vysvětlil tak senátorům, proč vedení fakulty předložilo na jednání dvě varianty Návrhu studijních programů a oborů a podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020. Doplnil v této věci, že jasněji bude právě s rozhodnutím o Institucionální akreditaci.   Podle děkanky fakulty Libuše Ludíkové ani poté nebude situace jednoduchá. „V rámci univerzity patříme k těm fakultám, které všechny podklady měly připraveny ve stanoveném termínu a v dostatečné kvalitě. Už dnes vím, že komise podpořila v plném rozsahu naše požadavky  na Institucionální akreditaci v učitelské oblasti, věřím, že stejně úspěšní budeme i v neučitelské sféře. Je však otázkou, jak na tom budou ostatní fakulty naší univerzity, s nimiž máme akreditované dvouobory,“ uvedla Libuše Ludíková. Předložený dokument přijal senát fakulty třinácti hlasy. Nadpoloviční většinou hlasů pak schválil i záměr studijních programů v rámci přípravy zpracování žádosti o akreditaci studijních programů na PdF UP. Děkanka fakulty oslovila senátory během jednání také s požadavkem, aby se změnila řídicí struktura děkanátu fakulty za účelem sjednocení a zefektivnění systémů i činností. Navrhla, aby stávající středisko didaktické techniky a referát ICT bylo s ohledem na aktuální servisní služby změněno. „Nedojde k nárůstu zaměstnanců, ale činností. Nové centrum bude patřit pod děkanát fakulty a stane se součástí oddělení pro organizaci a rozvoj," vysvětlila děkanka. S ohledem na formální nejasnosti se akademický senát po krátké diskuzi dohodl, že po úpravě návrhu bude o dokumentu hlasovat per rollam. V závěru jednání seznámila Libuše Ludíková senát s blížícími se opravami, které fakultu čekají v době letních prázdnin. Opravovat se bude jak nádvoří fakulty vedoucí na tř. 17. listopadu, tak i prostory před budovou fakulty. Úpravami projdou i některé učebny, do nichž se mimo jiné budou doplňovat nejen potřebné přístroje, počítače, ale i nábytek.  Senát obdržel také informaci o již funkční místnosti pro kojící matky, zároveň dostal i návrhy možné podoby relaxační místnosti. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Senátoři pedagogické fakulty přijali Návrh studijních programů a oborů pro následující období

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 11. Červen 2018 - 8:00
Akademický senát pedagogické fakulty se na svém červnovém jednání věnoval dvěma dokumentům, které jsou stěžení pro studijní agendu akademického roku 2019/2020. Přijal Návrh studijních programů a oborů a podmínek pro přijímací řízení pro uvedený akademický rok a poté schválil i záměr studijních programů v rámci přípravy zpracování žádosti o akreditaci studijních programů na PdF UP. „Žádost o Institucionální akreditaci je pro nás velmi důležitá. Pokud se 20. června ukáže, že jsme uspěli, budeme postupovat podle dokumentu, který obsahuje studijní programy. Pokud ne, řídit se budeme stávajícími obory, kterým však ve většině skončí akreditace v roce 2021,“ řekl Pavel Neumeister, proděkan pro studijní záležitosti. Vysvětlil tak senátorům, proč vedení fakulty předložilo na jednání dvě varianty Návrhu studijních programů a oborů a podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020. Doplnil v této věci, že jasněji bude právě s rozhodnutím o Institucionální akreditaci.   Podle děkanky fakulty Libuše Ludíkové ani poté nebude situace jednoduchá. „V rámci univerzity patříme k těm fakultám, které všechny podklady měly připraveny ve stanoveném termínu a v dostatečné kvalitě. Už dnes vím, že komise podpořila v plném rozsahu naše požadavky  na Institucionální akreditaci v učitelské oblasti, věřím, že stejně úspěšní budeme i v neučitelské sféře. Je však otázkou, jak na tom budou ostatní fakulty naší univerzity, s nimiž máme akreditované dvouobory,“ uvedla Libuše Ludíková. Předložený dokument přijal senát fakulty třinácti hlasy. Nadpoloviční většinou hlasů pak schválil i záměr studijních programů v rámci přípravy zpracování žádosti o akreditaci studijních programů na PdF UP. Děkanka fakulty oslovila senátory během jednání také s požadavkem, aby se změnila řídicí struktura děkanátu fakulty za účelem sjednocení a zefektivnění systémů i činností. Navrhla, aby stávající středisko didaktické techniky a referát ICT bylo s ohledem na aktuální servisní služby změněno. „Nedojde k nárůstu zaměstnanců, ale činností. Nové centrum bude patřit pod děkanát fakulty a stane se součástí oddělení pro organizaci a rozvoj," vysvětlila děkanka. S ohledem na formální nejasnosti se akademický senát po krátké diskuzi dohodl, že po úpravě návrhu bude o dokumentu hlasovat per rollam. V závěru jednání seznámila Libuše Ludíková senát s blížícími se opravami, které fakultu čekají v době letních prázdnin. Opravovat se bude jak nádvoří fakulty vedoucí na tř. 17. listopadu, tak i prostory před budovou fakulty. Úpravami projdou i některé učebny, do nichž se mimo jiné budou doplňovat nejen potřebné přístroje, počítače, ale i nábytek.  Senát obdržel také informaci o již funkční místnosti pro kojící matky, zároveň dostal i návrhy možné podoby relaxační místnosti. 

Studentská expedice překoná hranice a bariéry v rakouských Alpách

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Červen 2018 - 8:00
Horské výlety, sjíždění řeky nebo třeba zdolávání ferrat, to je jen náznak toho, co čeká cestovatele s postižením na Expedici přes bar, kterou pro ně v rakouských Alpách připravili studenti katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury. Handicapovaní zažijí, co by jim možná jinak zůstalo zapovězeno, a studenti získají praktické zkušenosti pro své povolání.  Zhruba čtyřicetihlavá výprava odjíždí na týdenní dobrodružství v pondělí 11. června. Během rána je třeba do autobusu a doprovodné dodávky vměstnat kufry s oblečením, zásoby jídla, ale také kola, handbiky, terénní čtyřkolky a další pomůcky, které budou v Alpách třeba. Pak vše ještě jednou překontrolovat, rozloučit se s příbuznými a nabrat směr Zell am See v rakouském Salcbursku. Tam se expedice zdrží do čtvrtka, kdy se přesune do Hallstattu v Horních Rakousích. „Oproti loňské expedici, která navštívila i tři další země, se budeme držet jen v Rakousku. S méně přesuny se nám otevírá šance více poznat lokality a využít možností, které nabízejí. V našem itineráři jsou cyklistické výlety, sjíždění vody nebo lezení na ferratách, také horská turistika, vyšlápneme si například ke Krimmelským vodopádům, které jsou nejvyšší v Evropě,“ uvedla za organizátory, studenty navazujícího magisterského studia, Klára Sovová. Studentský tým čítající na dvacet osob pod dohledem vyučujících zprostředkuje jedenáctce hostů expedice cestovatelské a sportovní zážitky a umožní jim překonat jejich limity. Na cestu se se studenty vydává například částečně ochrnutá Alžběta Vlková. „Chci si vyzkoušet, co v rámci svého omezení zvládnu. Dříve jsem měla hodně pohybu, ale od úrazu jsem ještě nenašla žádný sport, který bych zvládla a který by mě bavil. Cítím, že potřebuji změnu, vrátit se zpět do aktivního způsobu života, protože věřím, že je to možné. Ráda bych zkusila, zda zvládnu ujet větší vzdálenost na tříkolce nebo nějakém jiném speciálním dopravním prostředku, ze kterého nespadnu. Těším se na volnou přírodu, pěkné počasí a dobrou společnost,“ prozradila. Expedice přes bar je vzdělávací projekt katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury, prostřednictvím nějž studenti navazujícího magisterského studia pomáhají osobám s postižením překonávat bariéry a posouvat své vlastní hranice a zároveň tak získávají praktické zkušenosti pro realizaci akcí pro osoby se zdravotním postižením pro výkonu svého budoucího povolání. V minulosti již studenti uspořádali expedice ve Skandinávii nebo v Dolomitech, loňská výprava zavítala vedle Rakouska také do Švýcarska, Německa a Lichtenštejnska. V autobuse v pondělí bude i vozíčkář Eustach Janoušek, který se Expedice přes bar zúčastnil již vloni a jehož velkým snem je vyzkoušet si lezení na ferratách, nebo Martin Groh s lehkým mentálním postižením, který se těší na skály i na sjíždění řeky. Některé aktivity, které je čekají v Alpách, už si přitom mohli vyzkoušet nanečisto měsíc před odjezdem v hanáckých podmínkách, když spluli řeku Moravu u Hynkova nebo vyrazili na cyklovýlet na Velký Kosíř. U jejich odjezdu tehdy byla i Česká televize, reportáž je možné zhlédnout zde. Týdenní expedice v Rakousku ovšem bude podstatně náročnější a pojí se s ní i nemalé náklady. S jejich pokrytím pomohli studentům partneři i benefiční akce. „Podařilo se nám získat významnou dotaci od města Olomouce a Olomouckého kraje na ubytování, podpořily nás také třeba firmy Hamé nebo Nutrend. Významným partnerem je i Decathlon, který nám věnoval mikiny a společně jsme uspořádali před jejich prodejnou sportovní akci, kde se podařilo vytěžit z prodeje expedičních balíčků sedm tisíc korun,“ vyjmenovala Sovová, jinak hráčka DHK Zora, který se na programu zmíněné akce také podílel. A akce, které mají expedici představit veřejnosti, jsou v plánu i po návratu z Rakouska, organizátoři uvažují o cestovatelských přednáškách, případně výstavě fotografií.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studentská expedice překoná hranice a bariéry v rakouských Alpách

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. Červen 2018 - 8:00
Horské výlety, sjíždění řeky nebo třeba zdolávání ferrat, to je jen náznak toho, co čeká cestovatele s postižením na Expedici přes bar, kterou pro ně v rakouských Alpách připravili studenti katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury. Handicapovaní zažijí, co by jim možná jinak zůstalo zapovězeno, a studenti získají praktické zkušenosti pro své povolání.  Zhruba čtyřicetihlavá výprava odjíždí na týdenní dobrodružství v pondělí 11. června. Během rána je třeba do autobusu a doprovodné dodávky vměstnat kufry s oblečením, zásoby jídla, ale také kola, handbiky, terénní čtyřkolky a další pomůcky, které budou v Alpách třeba. Pak vše ještě jednou překontrolovat, rozloučit se s příbuznými a nabrat směr Zell am See v rakouském Salcbursku. Tam se expedice zdrží do čtvrtka, kdy se přesune do Hallstattu v Horních Rakousích. „Oproti loňské expedici, která navštívila i tři další země, se budeme držet jen v Rakousku. S méně přesuny se nám otevírá šance více poznat lokality a využít možností, které nabízejí. V našem itineráři jsou cyklistické výlety, sjíždění vody nebo lezení na ferratách, také horská turistika, vyšlápneme si například ke Krimmelským vodopádům, které jsou nejvyšší v Evropě,“ uvedla za organizátory, studenty navazujícího magisterského studia, Klára Sovová. Studentský tým čítající na dvacet osob pod dohledem vyučujících zprostředkuje jedenáctce hostů expedice cestovatelské a sportovní zážitky a umožní jim překonat jejich limity. Na cestu se se studenty vydává například částečně ochrnutá Alžběta Vlková. „Chci si vyzkoušet, co v rámci svého omezení zvládnu. Dříve jsem měla hodně pohybu, ale od úrazu jsem ještě nenašla žádný sport, který bych zvládla a který by mě bavil. Cítím, že potřebuji změnu, vrátit se zpět do aktivního způsobu života, protože věřím, že je to možné. Ráda bych zkusila, zda zvládnu ujet větší vzdálenost na tříkolce nebo nějakém jiném speciálním dopravním prostředku, ze kterého nespadnu. Těším se na volnou přírodu, pěkné počasí a dobrou společnost,“ prozradila. Expedice přes bar je vzdělávací projekt katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury, prostřednictvím nějž studenti navazujícího magisterského studia pomáhají osobám s postižením překonávat bariéry a posouvat své vlastní hranice a zároveň tak získávají praktické zkušenosti pro realizaci akcí pro osoby se zdravotním postižením pro výkonu svého budoucího povolání. V minulosti již studenti uspořádali expedice ve Skandinávii nebo v Dolomitech, loňská výprava zavítala vedle Rakouska také do Švýcarska, Německa a Lichtenštejnska. V autobuse v pondělí bude i vozíčkář Eustach Janoušek, který se Expedice přes bar zúčastnil již vloni a jehož velkým snem je vyzkoušet si lezení na ferratách, nebo Martin Groh s lehkým mentálním postižením, který se těší na skály i na sjíždění řeky. Některé aktivity, které je čekají v Alpách, už si přitom mohli vyzkoušet nanečisto měsíc před odjezdem v hanáckých podmínkách, když spluli řeku Moravu u Hynkova nebo vyrazili na cyklovýlet na Velký Kosíř. U jejich odjezdu tehdy byla i Česká televize, reportáž je možné zhlédnout zde. Týdenní expedice v Rakousku ovšem bude podstatně náročnější a pojí se s ní i nemalé náklady. S jejich pokrytím pomohli studentům partneři i benefiční akce. „Podařilo se nám získat významnou dotaci od města Olomouce a Olomouckého kraje na ubytování, podpořily nás také třeba firmy Hamé nebo Nutrend. Významným partnerem je i Decathlon, který nám věnoval mikiny a společně jsme uspořádali před jejich prodejnou sportovní akci, kde se podařilo vytěžit z prodeje expedičních balíčků sedm tisíc korun,“ vyjmenovala Sovová, jinak hráčka DHK Zora, který se na programu zmíněné akce také podílel. A akce, které mají expedici představit veřejnosti, jsou v plánu i po návratu z Rakouska, organizátoři uvažují o cestovatelských přednáškách, případně výstavě fotografií.

Veletrh vědy ukázal obrovský zájem o českou vědu

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 9. Červen 2018 - 20:04

Čtvrtý ročník Veletrhu vědy byl dnes úspěšně zakončen. Unikátní expozice od 90 vystavovatelů z řad ústavů Akademie věd ČR, univerzit a firem navštívilo během tří dnů rekordních 24 800 návštěvníků.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Pět mrtvých psů Michala Sýkory už brzy nabídnou knižní pulty knihkupectví

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Červen 2018 - 7:30
Michal Sýkora z katedry divadelních a filmových studií filozofické fakulty napsal nový román Pět mrtvých psů. Přestože jeho námět se stejnojmenným názvem už před dvěma lety dosáhl na televizní zpracování, knižní podoba díla vyjde teprve na konci června v nakladatelství Host. První čtenáři se s ukázkami z knihy mohli seznámit v Kapli Božího Těla univerzitního Uměleckého centra. Právě tam se totiž konalo autorské čtení Michala Sýkory. Připravily ho společně Knihovna města Olomouce ve spolupráci s olomouckou vědeckou a univerzitní knihovnou. „Pět mrtvých psů mělo původně přímo navazovat na mé předchozí Modré stíny. Tehdy jsem napsal námět pro televizi a myslel jsem si, že ho rozpracuju. Jenže po čase jsem zjistil, že to nejde, a tak jsem začal vše psát úplně od začátku,“ vysvětlil Michal Sýkora časovou posloupnost vzniku díla.   I v novém detektivním románu hraje svou výraznou roli vrchní komisařka Marie Výrová, přezdívaná „Velká Sova“. Spolu se svými kolegy tentokrát vyšetřuje noční loupežné přepadení, během kterého skupina maskovaných mužů ukradne z olomoucké zoologické zahrady tři severoamerické medvědy a současně zavraždi vrátného. Paralelní vyšetřování navíc probíhá i v nedalekém Šternberku, kde se najde ledabyle zakopaných pět mrtvých psů. Detektivové jsou přesvědčeni, že oba případy spolu souvisejí a že mají co do činění s velmi nebezpečným protivníkem. Michal Sýkora má detektivky rád. Na katedře divadelních a filmových studií se jimi zabývá i odborně a tvrdí, že kvalitních českých románů vyšlo za poslední léta poskrovnu. Svou první detektivku Případ pro exorcistu psal bez jakýchkoliv ambicí, nic od ní neočekával. Snad o to víc měl radost z potěšující odezvy, která přinesla i televizní zpracování. Netrvalo dlouho a napsal další knihu, Modré stíny.  Na otázku s jakou motivací vlastně píše, však odpovídá zcela pragmaticky: „Ono je to s mou motivací k psaní knih asi takto. Akademická práce mě živí, psaní románů mě baví, a když se podaří, že napíšu i něco, co najde uplatnění v televizi, můžu jet s rodinou i k moři,“ řekl s nadhledem autor knižních předloh několika televizních minisérií s detektivy od nejsvětější trojice. Literární akci akademika filozofické fakulty hudebně doprovodili jeho kolegové z přírodovědecké fakulty Roman Kubínek a Hana Přichystalová. Pokud se chcete o Michalu Sýkorovi dozvědět víc, můžete si přečíst rozhovor v zurnálu ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pět mrtvých psů Michala Sýkory už brzy nabídnou knižní pulty knihkupectví

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 9. Červen 2018 - 7:30
Michal Sýkora z katedry divadelních a filmových studií filozofické fakulty napsal nový román Pět mrtvých psů. Přestože jeho námět se stejnojmenným názvem už před dvěma lety dosáhl na televizní zpracování, knižní podoba díla vyjde teprve na konci června v nakladatelství Host. První čtenáři se s ukázkami z knihy mohli seznámit v Kapli Božího Těla univerzitního Uměleckého centra. Právě tam se totiž konalo autorské čtení Michala Sýkory. Připravily ho společně Knihovna města Olomouce ve spolupráci s olomouckou vědeckou a univerzitní knihovnou. „Pět mrtvých psů mělo původně přímo navazovat na mé předchozí Modré stíny. Tehdy jsem napsal námět pro televizi a myslel jsem si, že ho rozpracuju. Jenže po čase jsem zjistil, že to nejde, a tak jsem začal vše psát úplně od začátku,“ vysvětlil Michal Sýkora časovou posloupnost vzniku díla.   I v novém detektivním románu hraje svou výraznou roli vrchní komisařka Marie Výrová, přezdívaná „Velká Sova“. Spolu se svými kolegy tentokrát vyšetřuje noční loupežné přepadení, během kterého skupina maskovaných mužů ukradne z olomoucké zoologické zahrady tři severoamerické medvědy a současně zavraždi vrátného. Paralelní vyšetřování navíc probíhá i v nedalekém Šternberku, kde se najde ledabyle zakopaných pět mrtvých psů. Detektivové jsou přesvědčeni, že oba případy spolu souvisejí a že mají co do činění s velmi nebezpečným protivníkem. Michal Sýkora má detektivky rád. Na katedře divadelních a filmových studií se jimi zabývá i odborně a tvrdí, že kvalitních českých románů vyšlo za poslední léta poskrovnu. Svou první detektivku Případ pro exorcistu psal bez jakýchkoliv ambicí, nic od ní neočekával. Snad o to víc měl radost z potěšující odezvy, která přinesla i televizní zpracování. Netrvalo dlouho a napsal další knihu, Modré stíny.  Na otázku s jakou motivací vlastně píše, však odpovídá zcela pragmaticky: „Ono je to s mou motivací k psaní knih asi takto. Akademická práce mě živí, psaní románů mě baví, a když se podaří, že napíšu i něco, co najde uplatnění v televizi, můžu jet s rodinou i k moři,“ řekl s nadhledem autor knižních předloh několika televizních minisérií s detektivy od nejsvětější trojice. Literární akci akademika filozofické fakulty hudebně doprovodili jeho kolegové z přírodovědecké fakulty Roman Kubínek a Hana Přichystalová. Pokud se chcete o Michalu Sýkorovi dozvědět víc, můžete si přečíst rozhovor v zurnálu ZDE. 

Předsedkyně navštívila Ústav státu a práva

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 8. Červen 2018 - 14:52
Jen málo akademických pracovišť se může pochlubit tak exkluzivním sídlem, jaké má Ústav státu a práva AV ČR, který se nachází v prvorepublikové budově někdejší pojišťovny na Národní třídě. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Teologická fakulta má schválené podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Červen 2018 - 14:00
Podmínky přijímacího řízení, zprávu o hospodaření i plán realizace Strategického záměru CMTF schválili senátoři teologické fakulty na svém posledním zasedání v tomto akademickém roce. Podpořili také jmenování nového vedoucího katedry liturgické teologie.  Podmínky přijetí ke studiu na CMTF UP pro akademický rok 2019/2020 předložil ke schválení proděkan Petr Chalupa, který upozornil zejména na nově zaváděné studijní programy Náboženství se zaměřením na vzdělávání a Učitelství náboženství pro základní školy. „Ten první nahradí na bakalářském stupni dosavadní pedagogický modul u studijního programu Teologické nauky, druhý jako navazující magisterský nahrazuje kombinaci původních oborů Učitelství náboženství a Katechetika,“ objasnil proděkan. Připomněl přitom, že uplatnění nových podmínek přijímacího řízení předpokládá udělení akreditace studijním programům Radou pro vnitřní hodnocení. To zároveň souvisí s udělením Institucionální akreditace Univerzitě Palackého, které se  očekává v červenci tohoto roku.  Podrobný komentář ke zprávě o hospodaření fakulty v roce 2017 podal tajemník Ivan Drábek, který shrnul pravidla financování a fakultní příjmy, výnosy i výdaje. „Ve výsledku skončila fakulta s kladným hospodářským výsledkem více než sedm milionů korun. Zároveň byl meziročně navýšen fond provozních prostředků na 32,5 milionů, a to díky celkovému navýšeni prostředků i stoupající výkonnosti fakulty,“ uvedl Ivan Drábek.  Akademický senát teologické fakulty schválil Plán realizace Strategického záměru CMTF a upřesnění strategických cílů pro rok 2018. Projednal a podpořil rovněž návrh na akreditaci studijního programu typu joint degree Théologie catholique i záměr děkana jmenovat vedoucím katedry liturgické teologie Pavla Kopečka. Do funkce by měl nastoupit na začátku příštího akademického roku.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor