Agregátor zdrojů

cesnet day

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 12. Duben 2018 - 10:29
Navázat užší spolupráci s organizacemi v Olomouckém kraji v oblasti špičkových síťových služeb je hlavním cílem odborného setkání Cesnet Day, které dnes v Olomouci pořádá sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR CESNET. Slavnostního zahájení v Malé aule pedagogické fakulty se ujal prorektor pro organizaci a rozvoj UP Jiří Lach. Foto: Vladimír Kubák

Fyzikální chemik Sariciftci vkládá naděje hlavně do solární energie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Duben 2018 - 10:13
O nových technologiích a materiálech, jež umožní větší využití obnovitelných zdrojů energie a přispějí k ochraně životního prostředí, hovořil ve středu v aule přírodovědecké fakulty Niyazi Serdar Sariciftci z Univerzity Johanna Keplera v Linci. Renomovaný fyzikální chemik byl prvním letošním hostem přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series, který pořádá Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Hlavní poslání jeho vystoupení ukrývá již samotný název přednášky: Organic and bio-organic systems for solar energy conversion and CO2 Recycling. „Jsem přesvědčený, že musíme vyvinout nejen vědecké, ale i technologické úsilí pro to, abychom využili obnovitelné zdroje energie zejména v oblasti recyklace oxidu uhličitého a získání nových energetických zdrojů. To je jedno z hlavních poslání současné společnosti,“ uvedl profesor Sariciftci. Ve svém výkladu věnoval značnou pozornost využití solární energie. Ta dnes nejčastěji slouží pro ohřev vody nebo ve fotovoltaice, kdy se solární energie přímo převádí na elektrickou.  Profesor Sariciftci vkládá největší naděje do solárních článků s využitím organických látek. Jejich výhodou je například nízká hmotnost a velké aplikační možnosti. Dalším z témat přednášky byla přeměna oxidu uhličitého například na methan či methanol, které by se mohly využít například v palivových článcích automobilů. „Než se tyto procesy dotáhnout do konce, může to trvat řadu let. Ale prvotní experimenty už máme a víme, že to funguje. Posouváme se k udržitelnému rozvoji, přestože musíme překonávat tlak ze strany těch, kteří profitují z využívání tradičních energetických zdrojů. Pokud jsou ale nové technologie skutečně dobré a revoluční, nakonec vždy zvítězí. Zásluhou vědců možná nemusíme dospět k válkám o fosilní zdroje, ale budeme všichni využívat energii ze Slunce, které máme všichni společné,“ uvedl vědec, který je autorem přes 600 publikací, mimo jiné v časopisech Science, Nature Materials nebo Nature Photonics. Nové technologie se však neobejdou bez nových materiálů, jež jsou doménou RCPTM. „Práce profesora Sariciftciho je mimořádně komplexní v hledání alternativních zdrojů obnovitelné energie bez ohledu na nanomateriálový výzkum i obecně v oblasti organické elektroniky. My zase stavíme na nanomateriálovém výzkumu. A právě zde by se naše výzkumy mohly protnout,“ naznačil generální ředitel RCPTM Radek Zbořil. Případná vzájemná spolupráce byla i jedním z důvodů, proč renomovaný vědec na Univerzitu Palackého zavítal. „Dlouhodobě tvrdím, že vědci z České republiky a Rakouska by měli mnohem více spolupracovat. Proto jsem pozvání na přednášku přijal s velkým potěšením. Jsem v kontaktu s řadou zdejších pracovišť, ale v Olomouci jsem poprvé,“ prozradil výzkumník.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Fyzikální chemik Sariciftci vkládá naděje hlavně do solární energie

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 12. Duben 2018 - 10:13
O nových technologiích a materiálech, jež umožní větší využití obnovitelných zdrojů energie a přispějí k ochraně životního prostředí, hovořil ve středu v aule přírodovědecké fakulty Niyazi Serdar Sariciftci z Univerzity Johanna Keplera v Linci. Renomovaný fyzikální chemik byl prvním letošním hostem přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series, který pořádá Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Hlavní poslání jeho vystoupení ukrývá již samotný název přednášky: Organic and bio-organic systems for solar energy conversion and CO2 Recycling. „Jsem přesvědčený, že musíme vyvinout nejen vědecké, ale i technologické úsilí pro to, abychom využili obnovitelné zdroje energie zejména v oblasti recyklace oxidu uhličitého a získání nových energetických zdrojů. To je jedno z hlavních poslání současné společnosti,“ uvedl profesor Sariciftci. Ve svém výkladu věnoval značnou pozornost využití solární energie. Ta dnes nejčastěji slouží pro ohřev vody nebo ve fotovoltaice, kdy se solární energie přímo převádí na elektrickou.  Profesor Sariciftci vkládá největší naděje do solárních článků s využitím organických látek. Jejich výhodou je například nízká hmotnost a velké aplikační možnosti. Dalším z témat přednášky byla přeměna oxidu uhličitého například na methan či methanol, které by se mohly využít například v palivových článcích automobilů. „Než se tyto procesy dotáhnout do konce, může to trvat řadu let. Ale prvotní experimenty už máme a víme, že to funguje. Posouváme se k udržitelnému rozvoji, přestože musíme překonávat tlak ze strany těch, kteří profitují z využívání tradičních energetických zdrojů. Pokud jsou ale nové technologie skutečně dobré a revoluční, nakonec vždy zvítězí. Zásluhou vědců možná nemusíme dospět k válkám o fosilní zdroje, ale budeme všichni využívat energii ze Slunce, které máme všichni společné,“ uvedl vědec, který je autorem přes 600 publikací, mimo jiné v časopisech Science, Nature Materials nebo Nature Photonics. Nové technologie se však neobejdou bez nových materiálů, jež jsou doménou RCPTM. „Práce profesora Sariciftciho je mimořádně komplexní v hledání alternativních zdrojů obnovitelné energie bez ohledu na nanomateriálový výzkum i obecně v oblasti organické elektroniky. My zase stavíme na nanomateriálovém výzkumu. A právě zde by se naše výzkumy mohly protnout,“ naznačil generální ředitel RCPTM Radek Zbořil. Případná vzájemná spolupráce byla i jedním z důvodů, proč renomovaný vědec na Univerzitu Palackého zavítal. „Dlouhodobě tvrdím, že vědci z České republiky a Rakouska by měli mnohem více spolupracovat. Proto jsem pozvání na přednášku přijal s velkým potěšením. Jsem v kontaktu s řadou zdejších pracovišť, ale v Olomouci jsem poprvé,“ prozradil výzkumník.

… si můžete přijít poslechnout přednášky o karmelitánce a filozofce Edith Steinové?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Duben 2018 - 8:15
O jejím pedagogickém a duchovním odkazu bude na CMTF v prvních třech dnech příštího týdne mluvit Alžběta Dufferová z Trnavské univerzity. Více ...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… si můžete přijít poslechnout přednášky o karmelitánce a filozofce Edith Steinové?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 12. Duben 2018 - 8:15
O jejím pedagogickém a duchovním odkazu bude na CMTF v prvních třech dnech příštího týdne mluvit Alžběta Dufferová z Trnavské univerzity. Více ...

Rektor ocenil vynikající zásluhy emeritního přednosty I. chirurgické kliniky Vladimíra Krále

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Duben 2018 - 8:00
Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého obdržel dlouholetý přednosta I. chirurgické kliniky LF a FNOL Vladimír Král. S přáním dalších aktivních let mu ji při příležitosti významného životního jubilea předal rektor Jaroslav Miller.  Ocenění za celoživotní přínos Vladimíra Krále pro univerzitu, lékařskou fakultu a Fakultní nemocnici Olomouc navrhl děkan Milan Kolář. Připomněl jeho téměř padesátileté působení na olomoucké 1. chirurgické klinice, kterou také dvanáct let vedl. „Pan profesor Vladimír Král patří k poslední generaci chirurgů, kteří zvládali celou chirurgii – od ´velké´ neboli abdominální chirurgie přes traumatologii a urologii až po anesteziologii, resuscitaci nebo urgentní medicínu, což jsou dnes už samostatné kliniky nebo oddělení. Současně má velkou zásluhu na rozvoji transplantologie v Olomouci,“ uvedl Milan Kolář. „Je vynikajícím chirurgem a pedagogem s odborným věhlasem doma i v zahraničí. Publikoval více než 160 vědeckých prací v renomovaných odborných časopisech, podílel se na řešení několika grantových projektů a úspěšně školil studenty doktorského studijního programu,“ shrnul děkan.  Ocenění Vladimíra Krále je podle rektora Jaroslav Millera především výrazem úcty a obdivu. „Lidem, jako jste vy, musím vždy poděkovat za to, že je dnes Univerzita Palackého v tak luxusní situaci, v jaké se nachází. Ty cihly, které jste vy stavěli, my už dnes pouze opravujeme a doplňujeme mosazné kování na střeše u komína,“ zdůraznil rektor v nadsázce. „Děkuji vám za vaši obrovskou práci a přeji, aby se vám i v dalších letech dobře dařilo, aby se vás drželo zdraví a aby fakulta využila vaší fyzické i duševní svěžesti k dalšímu obohacení sebe sama,“ popřál Jaroslav Miller. Uznání univerzity přijal emeritní přednosta jako ocenění celého týmu, se kterým na I. chirurgické klinice spolupracoval.  „Je to pro mne samozřejmě veliká pocta, ale myslím, že nepatří jen mně, ale celé klinice, na které jsem strávil většinu svého profesního života,“ zdůraznil Vladimír Král. Jak dodal, práci na svém pracovišti se i nadále věnuje v rámci výuky. „Byl to takový modus vivendi: když jsem odešel do důchodu, řekl jsem si, že skutečně na skalpel nesáhnu. To proto, že budoucí nastupující přednosta má podle mého názoru svaté právo naplnit svoji vizi a nikdo mu nemá nahlížet do karet. Na naší klinice to funguje dobře a myslím, že kooperace i v té výuce je velmi dobrá. Původně jsem chtěl sice v tomto akademickém roce skončit, ale po domluvě s přednostou jsem se rozhodl zůstat ještě rok. Ten bude ale skutečně už poslední,“ doplnil Vladimír Král.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor ocenil vynikající zásluhy emeritního přednosty I. chirurgické kliniky Vladimíra Krále

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 12. Duben 2018 - 8:00
Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého obdržel dlouholetý přednosta I. chirurgické kliniky LF a FNOL Vladimír Král. S přáním dalších aktivních let mu ji při příležitosti významného životního jubilea předal rektor Jaroslav Miller.  Ocenění za celoživotní přínos Vladimíra Krále pro univerzitu, lékařskou fakultu a Fakultní nemocnici Olomouc navrhl děkan Milan Kolář. Připomněl jeho téměř padesátileté působení na olomoucké 1. chirurgické klinice, kterou také dvanáct let vedl. „Pan profesor Vladimír Král patří k poslední generaci chirurgů, kteří zvládali celou chirurgii – od ´velké´ neboli abdominální chirurgie přes traumatologii a urologii až po anesteziologii, resuscitaci nebo urgentní medicínu, což jsou dnes už samostatné kliniky nebo oddělení. Současně má velkou zásluhu na rozvoji transplantologie v Olomouci,“ uvedl Milan Kolář. „Je vynikajícím chirurgem a pedagogem s odborným věhlasem doma i v zahraničí. Publikoval více než 160 vědeckých prací v renomovaných odborných časopisech, podílel se na řešení několika grantových projektů a úspěšně školil studenty doktorského studijního programu,“ shrnul děkan.  Ocenění Vladimíra Krále je podle rektora Jaroslav Millera především výrazem úcty a obdivu. „Lidem, jako jste vy, musím vždy poděkovat za to, že je dnes Univerzita Palackého v tak luxusní situaci, v jaké se nachází. Ty cihly, které jste vy stavěli, my už dnes pouze opravujeme a doplňujeme mosazné kování na střeše u komína,“ zdůraznil rektor v nadsázce. „Děkuji vám za vaši obrovskou práci a přeji, aby se vám i v dalších letech dobře dařilo, aby se vás drželo zdraví a aby fakulta využila vaší fyzické i duševní svěžesti k dalšímu obohacení sebe sama,“ popřál Jaroslav Miller. Uznání univerzity přijal emeritní přednosta jako ocenění celého týmu, se kterým na I. chirurgické klinice spolupracoval.  „Je to pro mne samozřejmě veliká pocta, ale myslím, že nepatří jen mně, ale celé klinice, na které jsem strávil většinu svého profesního života,“ zdůraznil Vladimír Král. Jak dodal, práci na svém pracovišti se i nadále věnuje v rámci výuky. „Byl to takový modus vivendi: když jsem odešel do důchodu, řekl jsem si, že skutečně na skalpel nesáhnu. To proto, že budoucí nastupující přednosta má podle mého názoru svaté právo naplnit svoji vizi a nikdo mu nemá nahlížet do karet. Na naší klinice to funguje dobře a myslím, že kooperace i v té výuce je velmi dobrá. Původně jsem chtěl sice v tomto akademickém roce skončit, ale po domluvě s přednostou jsem se rozhodl zůstat ještě rok. Ten bude ale skutečně už poslední,“ doplnil Vladimír Král.

Cyrilometodějskou teologickou fakultu povede opět Peter Tavel

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Duben 2018 - 15:01
Současný děkan cyrilometodějské teologické fakulty Peter Tavel obhájil svou funkci na další čtyři roky. Rozhodli o tom senátoři fakulty, kteří mu dali hlas pro období 2018 – 2022. Ve funkci, které by se měl ujmout v září tohoto roku, jej musí ještě potvrdit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě. Členové dvanáctičlenného fakultního akademického senátu zvolili nového děkana hned v prvním kole tajné volby. Peter Tavel v něm obdržel celkem 11 kladných hlasů a jeden záporný. „Děkuji za důvěru a silný mandát. V předvolebním období mne nejvíce dojalo zjištění, že táhneme všichni za jeden provaz. Na fakultě je výborná atmosféra i po lidské stránce. Jsme jeden tým na jedné společné lodi,“ uvedl Peter Tavel bezprostředně po svém opětovném zvolení. V nadcházejícím čtyřletém období bude staronový děkan usilovat zejména o další zkvalitňování vědy a studia i o systematickou výchovu mladé vědecké generace. K jeho prioritám patří také posílení internacionalizace fakulty, intenzivnější využívání současných moderních technologií ve vzdělávání a zachování kontinuity rostoucího vědeckého výkonu. „K silným stránkám fakulty patří zejména kvalita teologického studia a studijních oborů Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce nebo Sociální a spirituální determinanty zdraví, které jsou jedinečné v rámci celé republiky. Také v oblasti vědy si naši odborníci postupně získávají respekt odborné veřejnosti. Byla by škoda tento trend nezachovat,“ uvedl Peter Tavel při prezentaci svých vizí před akademickou obcí. Výzvou do budoucna je podle něj také uplatnění potenciálu fakulty při vytváření nových forem pomoci a filantropie i připravenost reagovat na aktuální celospolečenská témata, jako jsou například problematika gender, homosexualita, virtuální svět, smart technologie nebo i různé druhy nových závislostí, kterým podléhá mladá generace. „Je třeba mít odvahu a přistoupit na solidní diskusi podloženou věcnými fakty, odbornými znalostmi a informovaným přehledem,“ zdůraznil Peter Tavel. Druhé funkční volební období staronového děkana začne 14. září 2018. Do té doby by mělo být známo vyjádření Kongregace pro katolickou výchovu v Římě, která v souladu s církevně-právními předpisy výsledek volby schvaluje. Kontakt s ní zajišťuje olomoucký arcibiskup Jan Graubner, Velký kancléř CMTF, který je garantem fakulty z církevního hlediska. Na kongregaci se obrací s žádostí o nihil obstat – není námitek. Do funkce děkana CMTF pak Petera Tavela  jmenuje rektor UP. Děkanem byl Peter Tavel poprvé zvolen v březnu 2014. Od znovuobnovení CMTF UP v roce 1990 stáli v jejím čele Vojtěch Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Ambros, Petr Chalupa a Ivana Vlková. Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (*1966) Absolvoval obory Pozemní stavby na Vysoké škole technické v Košicích, Psychologie a Teologie na Univerzitě Palackého. Získal psychoterapeutické vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a roční vzdělání zaměřené na paliativní péči a doprovázení umírajících pacientů v Rakousku. Je profesorem v oboru Klinická psychologie a věnuje se výzkumu psychologie zdraví, gerontopsychologie a spirituality. Děkanem olomoucké Cyrilometodějské teologické fakulty UP byl poprvé zvolen v březnu 2014. Jeho druhé funkční období je vymezeno daty 2018 – 2022. Zároveň zde působí jako vedoucí Institutu sociálního zdraví (OUSHI), zaměřeného na výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví se zvláštním důrazem na jeho holisticky pohled. Jako řeholník dominikánského řádu působí ve farnostech v okolí rakouského Retzu.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Cyrilometodějskou teologickou fakultu povede opět Peter Tavel

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 11. Duben 2018 - 15:01
Současný děkan cyrilometodějské teologické fakulty Peter Tavel obhájil svou funkci na další čtyři roky. Rozhodli o tom senátoři fakulty, kteří mu dali hlas pro období 2018 – 2022. Ve funkci, které by se měl ujmout v září tohoto roku, jej musí ještě potvrdit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě. Členové dvanáctičlenného fakultního akademického senátu zvolili nového děkana hned v prvním kole tajné volby. Peter Tavel v něm obdržel celkem 11 kladných hlasů a jeden záporný. „Děkuji za důvěru a silný mandát. V předvolebním období mne nejvíce dojalo zjištění, že táhneme všichni za jeden provaz. Na fakultě je výborná atmosféra i po lidské stránce. Jsme jeden tým na jedné společné lodi,“ uvedl Peter Tavel bezprostředně po svém opětovném zvolení. V nadcházejícím čtyřletém období bude staronový děkan usilovat zejména o další zkvalitňování vědy a studia i o systematickou výchovu mladé vědecké generace. K jeho prioritám patří také posílení internacionalizace fakulty, intenzivnější využívání současných moderních technologií ve vzdělávání a zachování kontinuity rostoucího vědeckého výkonu. „K silným stránkám fakulty patří zejména kvalita teologického studia a studijních oborů Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce nebo Sociální a spirituální determinanty zdraví, které jsou jedinečné v rámci celé republiky. Také v oblasti vědy si naši odborníci postupně získávají respekt odborné veřejnosti. Byla by škoda tento trend nezachovat,“ uvedl Peter Tavel při prezentaci svých vizí před akademickou obcí. Výzvou do budoucna je podle něj také uplatnění potenciálu fakulty při vytváření nových forem pomoci a filantropie i připravenost reagovat na aktuální celospolečenská témata, jako jsou například problematika gender, homosexualita, virtuální svět, smart technologie nebo i různé druhy nových závislostí, kterým podléhá mladá generace. „Je třeba mít odvahu a přistoupit na solidní diskusi podloženou věcnými fakty, odbornými znalostmi a informovaným přehledem,“ zdůraznil Peter Tavel. Druhé funkční volební období staronového děkana začne 14. září 2018. Do té doby by mělo být známo vyjádření Kongregace pro katolickou výchovu v Římě, která v souladu s církevně-právními předpisy výsledek volby schvaluje. Kontakt s ní zajišťuje olomoucký arcibiskup Jan Graubner, Velký kancléř CMTF, který je garantem fakulty z církevního hlediska. Na kongregaci se obrací s žádostí o nihil obstat – není námitek. Do funkce děkana CMTF pak Petera Tavela  jmenuje rektor UP. Děkanem byl Peter Tavel poprvé zvolen v březnu 2014. Od znovuobnovení CMTF UP v roce 1990 stáli v jejím čele Vojtěch Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Ambros, Petr Chalupa a Ivana Vlková. Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (*1966) Absolvoval obory Pozemní stavby na Vysoké škole technické v Košicích, Psychologie a Teologie na Univerzitě Palackého. Získal psychoterapeutické vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a roční vzdělání zaměřené na paliativní péči a doprovázení umírajících pacientů v Rakousku. Je profesorem v oboru Klinická psychologie a věnuje se výzkumu psychologie zdraví, gerontopsychologie a spirituality. Děkanem olomoucké Cyrilometodějské teologické fakulty UP byl poprvé zvolen v březnu 2014. Jeho druhé funkční období je vymezeno daty 2018 – 2022. Zároveň zde působí jako vedoucí Institutu sociálního zdraví (OUSHI), zaměřeného na výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví se zvláštním důrazem na jeho holisticky pohled. Jako řeholník dominikánského řádu působí ve farnostech v okolí rakouského Retzu.

Kulturní památky i laserová centra. AV ČR úzce spolupracuje s kraji

„Je to příležitost využít vědecký potenciál a regionální specifika,“ řekla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová na každoročním pracovním setkání, kde se prezentují společné projekty Akademie věd ČR a krajů. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Akademici filozofické fakulty jsou laureáty ceny Magnesia Litera

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Duben 2018 - 11:27
České literární ocenění Magnesia Litera 2018 patří i Univerzitě Palackého. Cenu za nejlepší naučnou publikaci získal kolektiv autorů dvoudílné knihy Paneláci, v němž čelné místo zaujímá Rostislav Švácha z katedry dějin umění. Nejlepším překladem byl vyhlášen humoristický román Hřbitovní hlína Máirtína Ó Cadhaina. Z irštiny do češtiny ho převedl Radvan Markus, který externě učí na katedře anglistiky a amerikanistiky. Důkladný pohled na historii českých panelových sídlišť přinesla dvousvazková publikace Paneláci. Její editoři Lucie Skřivánková a Rostislav Švácha v ní s týmem spolupracovníků zkoumají padesát sídlišť postavených v rozmezí padesáti let z hlediska historie architektury, urbanismu, sociologie, památkové péče i historické demografie. „Česká společnost byla k panelovým sídlištím kritická už od 80. let minulého století a naším prvním úkolem bylo rozlišit, která sídliště jsou zdařilá a která méně,“ řekl historik architektury Rostislav Švácha. Tvrdí, že i mezi sídlišti jsou velké rozdíly. Jejich vývoj autoři rozdělili do pěti nebo šesti fází. „Zlatá doba českých sídlišť spadá do šedesátých let minulého století, tehdy vznikala tzv. krásná sídliště,“ dodal. Podle Rostislava Šváchy byla šedesátá léta minulého století zlatou dobou české architektury a zároveň je i zlatou dobou českých sídlišť, především proto, že se kladl velký důraz na kvalitu. Také Litera za nejlepší překlad doputovala na filozofickou fakultu. Černohumorný román Hřbitovní hlína, kterou z irštiny do češtiny přeložil Radvan Markus, vznikl zhruba před sedmdesáti lety. „Hřbitovní hlína je považována za nejlepší irskojazyčný román dvacátého století a na překlad je poměrně náročný. Asi i proto byl do angličtiny přeložený až v roce 2015,“uvedl Radvan Markus, který na filozofické fakultě učí externě irštinu. Cenu obdržel za precizní překlad, ve kterém pracoval s nářečím i mnoha hovorovými i vulgárními výrazy. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademici filozofické fakulty jsou laureáty ceny Magnesia Litery

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Duben 2018 - 11:27
České literární ocenění Magnesia Litera 2018 patří i Univerzitě Palackého. Cenu za nejlepší naučnou publikaci získal kolektiv autorů dvoudílné knihy Paneláci, v němž čelné místo zaujímá Rostislav Švácha z katedry dějin umění. Nejlepším překladem byl vyhlášen humoristický román Hřbitovní hlína Máirtína Ó Cadhaina. Z irštiny do češtiny ho převedl Radvan Markus, který externě učí na katedře anglistiky a amerikanistiky. Důkladný pohled na historii českých panelových sídlišť přinesla dvousvazková publikace Paneláci. Její editoři Lucie Skřivánková a Rostislav Švácha v ní s týmem spolupracovníků zkoumají padesát sídlišť postavených v rozmezí padesáti let z hlediska historie architektury, urbanismu, sociologie, památkové péče i historické demografie. „Česká společnost byla k panelovým sídlištím kritická už od 80. let minulého století a naším prvním úkolem bylo rozlišit, která sídliště jsou zdařilá a která méně,“ řekl historik architektury Rostislav Švácha. Tvrdí, že i mezi sídlišti jsou velké rozdíly. Jejich vývoj autoři rozdělili do pěti nebo šesti fází. „Zlatá doba českých sídlišť spadá do šedesátých let minulého století, tehdy vznikala tzv. krásná sídliště,“ dodal. Podle Rostislava Šváchy byla šedesátá léta minulého století zlatou dobou české architektury a zároveň je i zlatou dobou českých sídlišť, především proto, že se kladl velký důraz na kvalitu. Také Litera za nejlepší překlad doputovala na filozofickou fakultu. Černohumorný román Hřbitovní hlína, kterou z irštiny do češtiny přeložil Radvan Markus, vznikl zhruba před sedmdesáti lety. „Hřbitovní hlína je považována za nejlepší irskojazyčný román dvacátého století a na překlad je poměrně náročný. Asi i proto byl do angličtiny přeložený až v roce 2015,“uvedl Radvan Markus, který na filozofické fakultě učí externě irštinu. Cenu obdržel za precizní překlad, ve kterém pracoval s nářečím i mnoha hovorovými i vulgárními výrazy. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademici filozofické fakulty jsou laureáty ceny Magnesia Litera

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 11. Duben 2018 - 11:27
České literární ocenění Magnesia Litera 2018 patří i Univerzitě Palackého. Cenu za nejlepší naučnou publikaci získal kolektiv autorů dvoudílné knihy Paneláci, v němž čelné místo zaujímá Rostislav Švácha z katedry dějin umění. Nejlepším překladem byl vyhlášen humoristický román Hřbitovní hlína Máirtína Ó Cadhaina. Z irštiny do češtiny ho převedl Radvan Markus, který externě učí na katedře anglistiky a amerikanistiky. Důkladný pohled na historii českých panelových sídlišť přinesla dvousvazková publikace Paneláci. Její editoři Lucie Skřivánková a Rostislav Švácha v ní s týmem spolupracovníků zkoumají padesát sídlišť postavených v rozmezí padesáti let z hlediska historie architektury, urbanismu, sociologie, památkové péče i historické demografie. „Česká společnost byla k panelovým sídlištím kritická už od 80. let minulého století a naším prvním úkolem bylo rozlišit, která sídliště jsou zdařilá a která méně,“ řekl historik architektury Rostislav Švácha. Tvrdí, že i mezi sídlišti jsou velké rozdíly. Jejich vývoj autoři rozdělili do pěti nebo šesti fází. „Zlatá doba českých sídlišť spadá do šedesátých let minulého století, tehdy vznikala tzv. krásná sídliště,“ dodal. Podle Rostislava Šváchy byla šedesátá léta minulého století zlatou dobou české architektury a zároveň je i zlatou dobou českých sídlišť, především proto, že se kladl velký důraz na kvalitu. Také Litera za nejlepší překlad doputovala na filozofickou fakultu. Černohumorný román Hřbitovní hlína, kterou z irštiny do češtiny přeložil Radvan Markus, vznikl zhruba před sedmdesáti lety. „Hřbitovní hlína je považována za nejlepší irskojazyčný román dvacátého století a na překlad je poměrně náročný. Asi i proto byl do angličtiny přeložený až v roce 2015,“uvedl Radvan Markus, který na filozofické fakultě učí externě irštinu. Cenu obdržel za precizní překlad, ve kterém pracoval s nářečím i mnoha hovorovými i vulgárními výrazy. 

Akademici filozofické fakulty jsou laureáty ceny Magnesia Litery

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 11. Duben 2018 - 11:27
České literární ocenění Magnesia Litera 2018 patří i Univerzitě Palackého. Cenu za nejlepší naučnou publikaci získal kolektiv autorů dvoudílné knihy Paneláci, v němž čelné místo zaujímá Rostislav Švácha z katedry dějin umění. Nejlepším překladem byl vyhlášen humoristický román Hřbitovní hlína Máirtína Ó Cadhaina. Z irštiny do češtiny ho převedl Radvan Markus, který externě učí na katedře anglistiky a amerikanistiky. Důkladný pohled na historii českých panelových sídlišť přinesla dvousvazková publikace Paneláci. Její editoři Lucie Skřivánková a Rostislav Švácha v ní s týmem spolupracovníků zkoumají padesát sídlišť postavených v rozmezí padesáti let z hlediska historie architektury, urbanismu, sociologie, památkové péče i historické demografie. „Česká společnost byla k panelovým sídlištím kritická už od 80. let minulého století a naším prvním úkolem bylo rozlišit, která sídliště jsou zdařilá a která méně,“ řekl historik architektury Rostislav Švácha. Tvrdí, že i mezi sídlišti jsou velké rozdíly. Jejich vývoj autoři rozdělili do pěti nebo šesti fází. „Zlatá doba českých sídlišť spadá do šedesátých let minulého století, tehdy vznikala tzv. krásná sídliště,“ dodal. Podle Rostislava Šváchy byla šedesátá léta minulého století zlatou dobou české architektury a zároveň je i zlatou dobou českých sídlišť, především proto, že se kladl velký důraz na kvalitu. Také Litera za nejlepší překlad doputovala na filozofickou fakultu. Černohumorný román Hřbitovní hlína, kterou z irštiny do češtiny přeložil Radvan Markus, vznikl zhruba před sedmdesáti lety. „Hřbitovní hlína je považována za nejlepší irskojazyčný román dvacátého století a na překlad je poměrně náročný. Asi i proto byl do angličtiny přeložený až v roce 2015,“uvedl Radvan Markus, který na filozofické fakultě učí externě irštinu. Cenu obdržel za precizní překlad, ve kterém pracoval s nářečím i mnoha hovorovými i vulgárními výrazy. 

Dny kosmonautiky a astronomie v

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Duben 2018 - 11:18
Dny kosmonautiky a astronomie v pevnosti.  Uskuteční se 14. a 15. dubna v expozici Světlo a tma. Lidé si vyzkoušejí exponáty LEGO robotiky a mohou se účastnit živě komentovaných programů v planetáriu. Chybět nebudou ani zajímavé aktuality z výzkumu vesmíru. „Expozice astronomie návštěvníky provede sluneční soustavou a přiblíží jim vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy. Díky interaktivní hře se stanou objeviteli vesmírného oceánu a zažijí nová meziplanetární dobrodružství,“ láká na program Roman Chvátal, koordinátor expozice Světlo a tma, která je zaměřena na fyziku. „Lidé se dozvědí, jak se daří české kosmonautice ve srovnání se zahraniční a jak je náročné stát se členem vesmírného kolektivu. Poznají také největší selhání při objevování vesmíru a zjistí, co těmto událostem předcházelo,“ doplnil Roman Chvátal. Foto: Jan Andreáš
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Dny kosmonautiky a astronomie v

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 11. Duben 2018 - 11:18
Dny kosmonautiky a astronomie v pevnosti.  Uskuteční se 14. a 15. dubna v expozici Světlo a tma. Lidé si vyzkoušejí exponáty LEGO robotiky a mohou se účastnit živě komentovaných programů v planetáriu. Chybět nebudou ani zajímavé aktuality z výzkumu vesmíru. „Expozice astronomie návštěvníky provede sluneční soustavou a přiblíží jim vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy. Díky interaktivní hře se stanou objeviteli vesmírného oceánu a zažijí nová meziplanetární dobrodružství,“ láká na program Roman Chvátal, koordinátor expozice Světlo a tma, která je zaměřena na fyziku. „Lidé se dozvědí, jak se daří české kosmonautice ve srovnání se zahraniční a jak je náročné stát se členem vesmírného kolektivu. Poznají také největší selhání při objevování vesmíru a zjistí, co těmto událostem předcházelo,“ doplnil Roman Chvátal. Foto: Jan Andreáš

19. Vejdovského olomoucký vědecký den

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Duben 2018 - 10:00
V sobotu 17. 3. 2018 se v prostorách PF UP uskutečnil 19. Vejdovského olomoucký vědecký den. Jedná se o tradiční setkání předních českých sítnicových specialistů i ostatních oftalmologů pořádané Oční klinikou FNOL a LF UP v Olomouci pod záštitou České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti. Sympozium je koncipováno monotematicky. Zabývá se problematikou onemocnění sklivce a sítnice. Na tři roky dopředu jsou vypsána nosná témata, kterým budou věnována vědecká setkání v jednotlivých letech. Letošního ročníku se zúčastnilo 355 lékařů, z toho 61 ze Slovenska, navíc 5 studentů LF a 10 zdravotních sester. Bylo předneseno 34 odborných sdělení. Setkání bylo rozděleno do čtyř bloků. První blok otevřela souborným referátem na téma zadní uveitidy doc. Petra Svozílková (Praha). Příčinou zadní uveitidy (zánět očních tkání za čočkou) je infekce, nebo autoimunitní onemocnění (patologický stav, při němž si organismus tvoří protilátky proti vlastním tkáním). I v současnosti se však v 30-40 % případů příčinu odhalit nepodaří. Léčba zadní uveitidy vyžaduje podání léčby celkově: antiinfekční v případě zánětu infekční příčiny, nebo protizánětlivé či imunitu potlačující u autoimunitní uveitidy. Cílem léčby je minimalizování následků zánětu a prevence nevratného poškození centrální zrakové ostrosti. Ve druhém bloku byla velmi podrobně rozebrána problematika retinopatie nedonošených dětí (ROP, postižení sítnice u nezralých novorozenců). Léčba vyšších stupňů ROP stále spočívá v ošetření postižené sítnice laserem nebo chladem („pomražení“). U agresivních, nebo i přes léčbu progredujících forem, je možné dítěti výrazně pomoci injekcí anti-VEGF do sklivce (protilátka proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru). Úhrada této drahé léčby zdravotními pojišťovnami (cca 20 000 Kč/injekci) je však stále někdy problematická. V posledních letech je velkým pomocníkem v identifikaci rizikových dětí počítačový systém vyvinutý ve Švédsku WINROP. Do tohoto systému se pravidelně zapisuje stáří novorozence a jeho hmotnost, tedy jak dítě přibývá na váze. Tyto jednoduše zjistitelné údaje se ukázaly jako klíčové a systém je v severských zemích schopen zachytit 100 % rizikových dětí. Cílem tohoto systému je zefektivnit oční péči u nezralých dětí a sledovat pouze děti rizikové, tj. snížit počet preventivně vyšetřených dětí, ale zachovat 100 % podchycení a léčbu dětí, které ji vyžadují. Směrem na jih spolehlivost systému klesá. V ČR je sice jeho přínos a úspěšnost vysoká (v Ostravě je senzitivita 100 %), ale v Olomouci jsme se setkali během posledního 2,5 roku se třemi dětmi, které systém nevyhodnotil jako rizikové a přesto se u nich ROP vyskytla (v Olomouci senzitivita 83 %). U dvou z nich byla příčinou nerozpoznání jejich rizikovosti systémem WINROP jejich falešně vysoká hmotnost při celkovém otoku organismu vzhledem k jejich závažnému zdravotnímu stavu, jak uvedl MUDr. Šimičák (Olomouc), který se o tyto děti dlouhodobě stará. Díky obětavé a pečlivé práci MUDr. Šimičáka a jeho týmu v Olomouci již mnoho let žádné dítě s ROP neosleplo. Třetí blok byl věnován epiretinálním membránám (blány před žlutou skvrnou, které řasí sítnici a tím deformují postiženému obraz). Přední vitreoretinální centra (centra zabývající se onemocněním sklivce a sítnice) prezentovala svoje výsledky chirurgické léčby epiretinálních membrán. Klíčová informace stran prognózy a výsledku operace zazněla z úst MUDr. Pavla Němce (Praha): “Operací jsme pacientovi schopni vrátit zhruba polovinu zrakové ostrosti, o kterou vlivem onemocnění již přišel.“ Ve čtvrtém bloku jsme diskutovali zejména na téma centrální serózní chorioretinopatie (CSCHR), což je otok centra sítnice typicky se vyskytující na jednom oku u mužů ve věku 30-50 let po stresové situaci. U 80-90 % postižených akutní formou dochází ke spontánnímu vstřebání tekutiny nahromaděné pod centrem sítnice s úpravou zrakových funkcí. Přetrvává-li však přítomnost tekutiny pod sítnicí déle než 3 měsíce přechází onemocnění do chronického stádia s hrozícím trvalým snížením centrální zrakové ostrosti. V současnosti se jako nejlepší léčba chronické formy CSCHR jeví fotodynamická terapie provedená s poloviční dávkou verteporfinu, nebo s poloviční délkou expozice laseru. Fotodynamická terapie byla původně vyvinuta jako metoda léčby věkem podmíněné makulární degenerace (onemocnění žluté skvrny ve vyšším věku), kdy se nejprve do žíly aplikuje verteporfin (barvivo přednostně se vychytávající v problematických okrscích sítnice) a následně se sítnice ozáří speciálním diodovým laserem. V sekci varia nás prof. Rehák (Lipsko, Německo) seznámil se slibnými možnostmi umělé inteligence při rozpoznávání diabetického makulárního edému (otok centra sítnice u lidí postižených cukrovkou). 19. Vejdovského olomoucký vědecký den byl stejně jako předchozí ročníky příležitostí k výměně zkušeností a přínosem v našem profesním životě. Náš velký dík patří zejména Konferenčnímu servisu UP za příkladnou organizaci konference. MUDr. Petr Mlčák, Oční klinika LF UP a FNOL
Kategorie: Novinky z UP a PřF

19. Vejdovského olomoucký vědecký den

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 11. Duben 2018 - 10:00
V sobotu 17. 3. 2018 se v prostorách PF UP uskutečnil 19. Vejdovského olomoucký vědecký den. Jedná se o tradiční setkání předních českých sítnicových specialistů i ostatních oftalmologů pořádané Oční klinikou FNOL a LF UP v Olomouci pod záštitou České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti. Sympozium je koncipováno monotematicky. Zabývá se problematikou onemocnění sklivce a sítnice. Na tři roky dopředu jsou vypsána nosná témata, kterým budou věnována vědecká setkání v jednotlivých letech. Letošního ročníku se zúčastnilo 355 lékařů, z toho 61 ze Slovenska, navíc 5 studentů LF a 10 zdravotních sester. Bylo předneseno 34 odborných sdělení. Setkání bylo rozděleno do čtyř bloků. První blok otevřela souborným referátem na téma zadní uveitidy doc. Petra Svozílková (Praha). Příčinou zadní uveitidy (zánět očních tkání za čočkou) je infekce, nebo autoimunitní onemocnění (patologický stav, při němž si organismus tvoří protilátky proti vlastním tkáním). I v současnosti se však v 30-40 % případů příčinu odhalit nepodaří. Léčba zadní uveitidy vyžaduje podání léčby celkově: antiinfekční v případě zánětu infekční příčiny, nebo protizánětlivé či imunitu potlačující u autoimunitní uveitidy. Cílem léčby je minimalizování následků zánětu a prevence nevratného poškození centrální zrakové ostrosti. Ve druhém bloku byla velmi podrobně rozebrána problematika retinopatie nedonošených dětí (ROP, postižení sítnice u nezralých novorozenců). Léčba vyšších stupňů ROP stále spočívá v ošetření postižené sítnice laserem nebo chladem („pomražení“). U agresivních, nebo i přes léčbu progredujících forem, je možné dítěti výrazně pomoci injekcí anti-VEGF do sklivce (protilátka proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru). Úhrada této drahé léčby zdravotními pojišťovnami (cca 20 000 Kč/injekci) je však stále někdy problematická. V posledních letech je velkým pomocníkem v identifikaci rizikových dětí počítačový systém vyvinutý ve Švédsku WINROP. Do tohoto systému se pravidelně zapisuje stáří novorozence a jeho hmotnost, tedy jak dítě přibývá na váze. Tyto jednoduše zjistitelné údaje se ukázaly jako klíčové a systém je v severských zemích schopen zachytit 100 % rizikových dětí. Cílem tohoto systému je zefektivnit oční péči u nezralých dětí a sledovat pouze děti rizikové, tj. snížit počet preventivně vyšetřených dětí, ale zachovat 100 % podchycení a léčbu dětí, které ji vyžadují. Směrem na jih spolehlivost systému klesá. V ČR je sice jeho přínos a úspěšnost vysoká (v Ostravě je senzitivita 100 %), ale v Olomouci jsme se setkali během posledního 2,5 roku se třemi dětmi, které systém nevyhodnotil jako rizikové a přesto se u nich ROP vyskytla (v Olomouci senzitivita 83 %). U dvou z nich byla příčinou nerozpoznání jejich rizikovosti systémem WINROP jejich falešně vysoká hmotnost při celkovém otoku organismu vzhledem k jejich závažnému zdravotnímu stavu, jak uvedl MUDr. Šimičák (Olomouc), který se o tyto děti dlouhodobě stará. Díky obětavé a pečlivé práci MUDr. Šimičáka a jeho týmu v Olomouci již mnoho let žádné dítě s ROP neosleplo. Třetí blok byl věnován epiretinálním membránám (blány před žlutou skvrnou, které řasí sítnici a tím deformují postiženému obraz). Přední vitreoretinální centra (centra zabývající se onemocněním sklivce a sítnice) prezentovala svoje výsledky chirurgické léčby epiretinálních membrán. Klíčová informace stran prognózy a výsledku operace zazněla z úst MUDr. Pavla Němce (Praha): “Operací jsme pacientovi schopni vrátit zhruba polovinu zrakové ostrosti, o kterou vlivem onemocnění již přišel.“ Ve čtvrtém bloku jsme diskutovali zejména na téma centrální serózní chorioretinopatie (CSCHR), což je otok centra sítnice typicky se vyskytující na jednom oku u mužů ve věku 30-50 let po stresové situaci. U 80-90 % postižených akutní formou dochází ke spontánnímu vstřebání tekutiny nahromaděné pod centrem sítnice s úpravou zrakových funkcí. Přetrvává-li však přítomnost tekutiny pod sítnicí déle než 3 měsíce přechází onemocnění do chronického stádia s hrozícím trvalým snížením centrální zrakové ostrosti. V současnosti se jako nejlepší léčba chronické formy CSCHR jeví fotodynamická terapie provedená s poloviční dávkou verteporfinu, nebo s poloviční délkou expozice laseru. Fotodynamická terapie byla původně vyvinuta jako metoda léčby věkem podmíněné makulární degenerace (onemocnění žluté skvrny ve vyšším věku), kdy se nejprve do žíly aplikuje verteporfin (barvivo přednostně se vychytávající v problematických okrscích sítnice) a následně se sítnice ozáří speciálním diodovým laserem. V sekci varia nás prof. Rehák (Lipsko, Německo) seznámil se slibnými možnostmi umělé inteligence při rozpoznávání diabetického makulárního edému (otok centra sítnice u lidí postižených cukrovkou). 19. Vejdovského olomoucký vědecký den byl stejně jako předchozí ročníky příležitostí k výměně zkušeností a přínosem v našem profesním životě. Náš velký dík patří zejména Konferenčnímu servisu UP za příkladnou organizaci konference. MUDr. Petr Mlčák, Oční klinika LF UP a FNOL

Studenti promítali na Pedagogické fakultě film Děti úplňku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Duben 2018 - 9:01
Dne 4. 4. 2018 proběhlo v nové aule Pedagogické fakulty promítání dokumentárního filmu Děti úplňku. Tato událost byla pořádána Asociací studentů speciální pedagogiky k příležitosti Světového dne porozumění autismu, který každoročně připadá na datum 2. 4. Aula se začala pomalu plnit patnáct minut před pátou hodinou odpolední. V pět hodin pronesl milá slova na uvítanou člen ASSP Martin Poledna a začalo promítání. Film vznikl z iniciativy manželů Petry a Petra Třešňákových. Jejich dcera Dorotka je sama jedna z dětí úplňku, tedy dítětem s tzv. „nízkofunkčním“ autismem. Manželé Třešňákovi vytvořili námět dokumentu na popud toho, že tyto děti v České Republice nečeká příliš důstojná budoucnost. Tento film, v porovnání s jinými, nemá za cíl vykreslovat přitažlivost autismu a jeho fascinující tvář. Ba naopak popisuje stránku pravdivé reality, kdy jsou děti mnohdy nezvladatelné, poškozují sebe i ostatní a bez celodenní asistence nejsou schopny v tomto světě fungovat. Režisérka Veronika Stehlíková takto zachytila životy čtyř rodin z celé republiky. Troufám si říct, že film se dotkl každého diváka v aule. Po skončení dokumentu následovala třicetiminutová pauza, která se mohla zdát dlouhá, ale jak řekl moderátor následné diskuze pan doktor Maštalíř: „nechte si nějaký čas na doznění.“ A ten byl po tak silném zážitku opravdu potřeba! Následovala diskuze s odborníky, kteří působí na poli autismu. Váženým hostem byla paní docentka Kateřina Vitásková, vedoucí oddělení logopedie a studií komunikačního procesu na Univerzitě Palackého, členka senátu UP nebo také autorka moha publikací týkajících se autismu. Druhým váženým hostem byla paní magistra Jana Malá, ředitelka mateřské školy Blanická v Olomouci. Třetím důležitým hostem byla magistra Markéta Jandeková, která je maminkou dívky s autismem a zároveň zakladatelkou organizace JAN, z.s. Bylo znát, že do diskuze se zapojili hlavně diváci, kteří se buď touto problematikou zabývají, nebo se chtějí dozvědět cenné informace. Atmosféra diskuze byla pulzující a velmi podnětná. Celá akce se nesla v příjemném přátelském duchu. Asociace studentů speciální pedagogiky se těší na další vydařené akce, jako byla tato. Klára Gaňová, Asociace studentů speciální pedagogiky PdF UP 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti promítali na Pedagogické fakultě film Děti úplňku

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 11. Duben 2018 - 9:01
Dne 4. 4. 2018 proběhlo v nové aule Pedagogické fakulty promítání dokumentárního filmu Děti úplňku. Tato událost byla pořádána Asociací studentů speciální pedagogiky k příležitosti Světového dne porozumění autismu, který každoročně připadá na datum 2. 4. Aula se začala pomalu plnit patnáct minut před pátou hodinou odpolední. V pět hodin pronesl milá slova na uvítanou člen ASSP Martin Poledna a začalo promítání. Film vznikl z iniciativy manželů Petry a Petra Třešňákových. Jejich dcera Dorotka je sama jedna z dětí úplňku, tedy dítětem s tzv. „nízkofunkčním“ autismem. Manželé Třešňákovi vytvořili námět dokumentu na popud toho, že tyto děti v České Republice nečeká příliš důstojná budoucnost. Tento film, v porovnání s jinými, nemá za cíl vykreslovat přitažlivost autismu a jeho fascinující tvář. Ba naopak popisuje stránku pravdivé reality, kdy jsou děti mnohdy nezvladatelné, poškozují sebe i ostatní a bez celodenní asistence nejsou schopny v tomto světě fungovat. Režisérka Veronika Stehlíková takto zachytila životy čtyř rodin z celé republiky. Troufám si říct, že film se dotkl každého diváka v aule. Po skončení dokumentu následovala třicetiminutová pauza, která se mohla zdát dlouhá, ale jak řekl moderátor následné diskuze pan doktor Maštalíř: „nechte si nějaký čas na doznění.“ A ten byl po tak silném zážitku opravdu potřeba! Následovala diskuze s odborníky, kteří působí na poli autismu. Váženým hostem byla paní docentka Kateřina Vitásková, vedoucí oddělení logopedie a studií komunikačního procesu na Univerzitě Palackého, členka senátu UP nebo také autorka moha publikací týkajících se autismu. Druhým váženým hostem byla paní magistra Jana Malá, ředitelka mateřské školy Blanická v Olomouci. Třetím důležitým hostem byla magistra Markéta Jandeková, která je maminkou dívky s autismem a zároveň zakladatelkou organizace JAN, z.s. Bylo znát, že do diskuze se zapojili hlavně diváci, kteří se buď touto problematikou zabývají, nebo se chtějí dozvědět cenné informace. Atmosféra diskuze byla pulzující a velmi podnětná. Celá akce se nesla v příjemném přátelském duchu. Asociace studentů speciální pedagogiky se těší na další vydařené akce, jako byla tato. Klára Gaňová, Asociace studentů speciální pedagogiky PdF UP 

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor