Agregátor zdrojů

Technické vzdělávání patří už na základní školu – podpora však není dostatečná

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. Červen 2017 - 7:26
Průmysl a zaměstnavatelé potřebují technicky vzdělané lidi s kreativním a inovativním myšlením. Jsou takoví lidé v přiměřeném měřítku v České republice? A kde v dané problematice vidí slabá místa vzdělavatelé?  I o tom se diskutovalo na patnáctém ročníku konference Trendy ve vzdělávání – Technika, informatika a vzdělávací technologie. Dvoudenní mezinárodní setkání uspořádala katedra technické a informační výchovy pedagogické fakulty. „Je dlouhodobě nezpochybnitelné, že výuka techniky a informačních technologií musí být nezbytnou a plnohodnotnou součástí už základního vzdělávání. Žáky je nutné připravit na budoucí život tím, že se učí využívat technologie v praktických aplikacích. Měli bychom tedy rozvíjet jejich intelektové a manuální dovednosti, učit je pracovním návykům a umožnit jim tak smysluplné formování postojů,“ řekl Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy pedagogické fakulty. V kontextu globální ekonomiky, aktuálně označované jako Průmysl 4.0, se podle Dostála naší zemi nevyhne výraznější robotizace, nasazení umělé inteligence do řízení podniků a firem, a hlavně připojení téměř většiny zařízení a přístrojů k internetu. Na tuto situaci musí reagovat vzdělávání včetně základního. To však z perspektivního hlediska pokulhává, ať už se jedná o kurikulární úroveň, kompetence učitelů anebo technické vybavení. Týká se to velké části základních škol. „Inovace technického vzdělávání se zatím dotkla především středních škol, které své učebny obnovily ve velké míře a mohou tak dnes odpovídat evropským standardům. V případě základních škol je situace složitější, jelikož velmi často nebyly schopny plně využít projektů vedoucích k inovaci předmětů a deklarovaná podpora modernizace technického vzdělávání se tak často minula účinkem. Vrátit technickou výchovu v inovativní podobě do školních vzdělávacích programů se v celkovém měřítku podařilo jen velmi málo školám.  Není to ale vina škol. Zřizovateli středních škol jsou krajské úřady, které se, na rozdíl od magistrátů a obecních úřadů, zhostily výzev se svým administrativním aparátem a zkušenostmi mnohem lépe,“ dodal Jiří Dostál. Podle něj si základní školy z hlediska rozvoje obecně technického vzdělávání zaslouží větší podporu státu. „V důsledku automatizace ubyde pracovních míst, založených na jednodušší a opakující se činnosti a tato situace bude vyžadovat od absolventů nové kompetence. České školství se tak jistě nevyhne změnám,“ doplnil vedoucí katedry technické a informační výchovy. Dodal přitom, že už dnes spolupracuje řada technických středních škol s podniky, které si své zaměstnance vybírají právě díky spolupráci s danou školou. „Příkladem je olomoucká střední průmyslovka strojnická, která spolupracuje s firmou Siemens v Mohelnici,“ uvedl Jiří Dostál a zdůraznil přitom, že kreativní, technicky přemýšlející lidé jsou uplatnitelní velmi dobře. „Například před časem, když u Litovle začínal s výrobou podnik Miele. Byla to nejprve tak zvaná montovna a zaměstnanci byli spíše levnou pracovní silou. Před několika lety se tam ale začalo rozvíjet nové vývojové centrum a dnes, když si koupíte například sušičku Miele, je dobré vědět, že nebyla smontována, ale vyvinuta právě tady u Litovle. Česká republika dnes už není jen zdrojem levné pracovní síly. Její perspektivou je být zemí technické inteligence. Jsou poptáváni zejména programátoři, zájem je o profese, které se zabývají umělou inteligencí,“ dodal Dostál. Podporovat inovativně technicky přemýšlející jedince je podle něj bezpodmínečně nutné už na základní škole.  „V současnosti již nejde o tak zvané rukodělné dílny, ale o to přispět k rozvoji kreativity a technického myšlení. Výuka v moderním pojetí je dnes stavěna na principech badatelsky orientované výuky. Před žáky jsou stavěny určité technické problémy, které se snaží aktivně vyřešit. Tím, že realizují různé technické činnosti, poznávají různá technická povolání a aktivně přemýšlí při řešení technických problémů, formují své zájmy, což je velmi významné a mnohdy opomíjené.  Když se pak takový žák hlásí na střední technickou školu, má úplně jiný přístup ke studiu, je motivovaný. Stejně tak je to v systému našeho vzdělávání o stupeň výše. Pokud se nerozvinou technické zájmy včas, obtížně se to ve vyšších vzdělávacích stupních dohání,“ dodal Dostál. Mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání – Technika, informatika a vzdělávací technologie se věnovala nejen proměnám technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách, ale i současným výzvám k inovaci technického vzdělávání. Účastníci z Česka, Slovenska, Polska, Slovinska, Ruska a Číny diskutovali o řadě témat ve dvou sekcích, v technické a informačně technologické. Jedním z výstupů této konference bude i monografie s názvem Perspektivy technického vzdělávání v kontextu globálních změn, která avizuje ambici o zařazení do databáze Web of Science. Řada příspěvků bude zařazena také do recenzovaného časopisu JTIE. S partnery uspořádala konferenci Katedra technické a informační výchovy PdF UP ve dnech 25. – 26. 5. Katedra technické a informační výchovy PdF UP: ročně přijme asi 40 studentů prezenční formy studia, stejný počet studentů přijme do kombinovaného studia. Asi polovina z prezenčních studentů odchází po absolutoriu bakalářského studia za prací do nejrůznějších firem. Učiteli technické výchovy s aprobací učit na základní nebo střední škole technickou výchovu či informatiku a příslušný další předmět se každoročně stane necelá dvacítka a podle vedoucího katedry i vzhledem ke generační výměně nacházejí tito absolventi velmi dobře uplatnění. „Chci však zdůraznit, že se výborně uplatňují i naši absolventi bakalářských oborů, kteří jsou vybaveni všeobecnými znalostmi ze základů techniky, jazykovými dovednostmi a širokým spektrem sociálních dovedností, což je velmi žádané,“ řekl vedoucí katedry Jiří Dostál.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Promocí naše studium nekončí, vzkazují absolventi Univerzity třetího věku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Červen 2017 - 14:00
Vzhledem k věku a zkušenostem jim při promočních aktech patří místa v publiku. Tentokrát ale byli právě oni centrem pozornosti. V aule právnické fakulty promovali absolventi Univerzity třetího věku. Pro osvědčení o absolutoriu si jich v pátek přišlo na 450 a poprvé v historii mezi nimi byli i posluchači kurzu právnické fakulty. Pozvánku k promoci dostali absolventi celkem 15 kurzů. „Jste důkazem, že vzdělávací proces nepatří jen k mladí. Máte náš obdiv, že jste v sobě našli sílu a odvahu do tohoto procesu znovu vstoupit. Díky, že vás máme. Jste univerzitním pokladem,“ řekl zaplněné aule Univerzity třetího věku (U3V) Jiří Pospíšil, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Univerzity Palackého. A připomněl ideu Jana Amose Komenského o univerzálním vzdělání. „Vzdělání má rozvíjet všechny, ve všem a všestranně. Právě vy tuto vizi Komenského naplňujete,“ dodal Pospíšil. Užít si zaslouženou slavnostní chvíli přišla i Jitka Šufanová, absolventka běhu Člověk ve zdraví a nemoci, který připravovala lékařská fakulta. „Začala jsem studovat kvůli manželovi. Je nemocný, má rakovinu. Škola mi strašně moc dala. Nosila jsem domů cenné informace a rady, které jsem mu předávala. Studium mi navíc pomohlo vyrovnat se se ztrátou dcery,“ zhodnotila Jitka Šufanová. Velkým přínosem je podle ní i společenská stránka studia. „Mám nové přátele. Všem univerzitu doporučuji. Ta šíře oborů je obrovská, určitě si každý vybere.“ Promocí ale její studium nekončí. Od příštího akademického roku by chtěla studovat kurz na právnické fakultě. Právnická fakulta se zapojila do vzdělávání seniorů jako poslední z fakult UP v září 2015. Nyní tak promovali její historicky první absolventi. „Za to, že jsme součástí Univerzity třetího věku musím poděkovat předešlému vedení fakulty. Dík patří i všem pedagogům, kteří se na výuce podílejí. Jsem velmi ráda, že se nám i díky vám daří naplňovat vizi prvního děkana obnovené právnické fakulty Miroslava Liberdy o fakultě nabízející studium i kurzy všem bez ohledu na věk,“ řekla děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková. Kurzem Ochrana jednotlivce a jeho práv prošlo 25 studentů. „Celý můj profesní život mě provázely paragrafy, vyhlášky a nejrůznější normy. Když jsem se před dvěma lety dozvěděl, že se otevírá kurz i na právech, neváhal jsem. Výuka se mi moc líbila. Překvapilo mě, jak jsou práva širokým oborem. Uvítal bych i další kurz, zaměřený klidně úžeji na paragrafy nám seniorům bližší, například na rodinné právo,“ naznačil absolvent Václav Šuškleb. I on bude ve studium U3V pokračovat, rozhoduje se mezi dvěma kurzy na filozofické a cyrilometodějské fakultě. V právě končícím akademickém roce studovalo U3V bezmála 1200 posluchačů. Do prvního ročníku je v tuto chvíli zatím přijato 120 uchazečů. „Máme ještě několik posledních volných míst. Zájemci se mohou stále hlásit,“ uvedla vedoucí U3V Naděžda Špatenková. Ve spolupráci s fakultami se drží osvědčeného modelu a nabízejí vše, co se doposud osvědčilo. „Zároveň se ale snažíme o neustálou inovaci kurzů. V září nově otevřeme například kurz Římské právo, FitKoloběh, vodácký kurz a další kurzy Zdravého životního stylu,“ naznačila Naděžda Špatenková. Na srpen se navíc chystá letní škola, na kterou přijedou senioři z Litvy. U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci je nejstarší univerzitou svého druhu v naší republice, vznikla již v roce 1986. Své pobočky má v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí, ve Vyškově a od září otevře novou ve Šternberku.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Promocí naše studium nekončí, vzkazují absolventi Univerzity třetího věku

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5. Červen 2017 - 14:00
Vzhledem k věku a zkušenostem jim při promočních aktech patří místa v publiku. Tentokrát ale byli právě oni centrem pozornosti. V aule právnické fakulty promovali absolventi Univerzity třetího věku. Pro osvědčení o absolutoriu si jich v pátek přišlo na 450 a poprvé v historii mezi nimi byli i posluchači kurzu právnické fakulty. Pozvánku k promoci dostali absolventi celkem 15 kurzů. „Jste důkazem, že vzdělávací proces nepatří jen k mladí. Máte náš obdiv, že jste v sobě našli sílu a odvahu do tohoto procesu znovu vstoupit. Díky, že vás máme. Jste univerzitním pokladem,“ řekl zaplněné aule Univerzity třetího věku (U3V) Jiří Pospíšil, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Univerzity Palackého. A připomněl ideu Jana Amose Komenského o univerzálním vzdělání. „Vzdělání má rozvíjet všechny, ve všem a všestranně. Právě vy tuto vizi Komenského naplňujete,“ dodal Pospíšil. Užít si zaslouženou slavnostní chvíli přišla i Jitka Šufanová, absolventka běhu Člověk ve zdraví a nemoci, který připravovala lékařská fakulta. „Začala jsem studovat kvůli manželovi. Je nemocný, má rakovinu. Škola mi strašně moc dala. Nosila jsem domů cenné informace a rady, které jsem mu předávala. Studium mi navíc pomohlo vyrovnat se se ztrátou dcery,“ zhodnotila Jitka Šufanová. Velkým přínosem je podle ní i společenská stránka studia. „Mám nové přátele. Všem univerzitu doporučuji. Ta šíře oborů je obrovská, určitě si každý vybere.“ Promocí ale její studium nekončí. Od příštího akademického roku by chtěla studovat kurz na právnické fakultě. Právnická fakulta se zapojila do vzdělávání seniorů jako poslední z fakult UP v září 2015. Nyní tak promovali její historicky první absolventi. „Za to, že jsme součástí Univerzity třetího věku musím poděkovat předešlému vedení fakulty. Dík patří i všem pedagogům, kteří se na výuce podílejí. Jsem velmi ráda, že se nám i díky vám daří naplňovat vizi prvního děkana obnovené právnické fakulty Miroslava Liberdy o fakultě nabízející studium i kurzy všem bez ohledu na věk,“ řekla děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková. Kurzem Ochrana jednotlivce a jeho práv prošlo 25 studentů. „Celý můj profesní život mě provázely paragrafy, vyhlášky a nejrůznější normy. Když jsem se před dvěma lety dozvěděl, že se otevírá kurz i na právech, neváhal jsem. Výuka se mi moc líbila. Překvapilo mě, jak jsou práva širokým oborem. Uvítal bych i další kurz, zaměřený klidně úžeji na paragrafy nám seniorům bližší, například na rodinné právo,“ naznačil absolvent Václav Šuškleb. I on bude ve studium U3V pokračovat, rozhoduje se mezi dvěma kurzy na filozofické a cyrilometodějské fakultě. V právě končícím akademickém roce studovalo U3V bezmála 1200 posluchačů. Do prvního ročníku je v tuto chvíli zatím přijato 120 uchazečů. „Máme ještě několik posledních volných míst. Zájemci se mohou stále hlásit,“ uvedla vedoucí U3V Naděžda Špatenková. Ve spolupráci s fakultami se drží osvědčeného modelu a nabízejí vše, co se doposud osvědčilo. „Zároveň se ale snažíme o neustálou inovaci kurzů. V září nově otevřeme například kurz Římské právo, FitKoloběh, vodácký kurz a další kurzy Zdravého životního stylu,“ naznačila Naděžda Špatenková. Na srpen se navíc chystá letní škola, na kterou přijedou senioři z Litvy. U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci je nejstarší univerzitou svého druhu v naší republice, vznikla již v roce 1986. Své pobočky má v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí, ve Vyškově a od září otevře novou ve Šternberku.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Germanisté představili novou publikaci v Olomouci i ve Vídni

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Červen 2017 - 10:15
Mluva českých služebných a řemeslníků, kteří se od počátku 19. století ve stále větším počtu usazovali ve Vídni, zanechala stopy v rakouské němčině. Jejich lámaná němčina obohatila německou slovní zásobu i o výrazy, které mluvčí samotné a jejich jazykový projev označují: Když „Böhmak“ (též „Bémak“ – ‚Čechák‘) mluví německy s českým přízvukem, říká se tomu „Böhmakeln“. Projevy lámané němčiny českých mluvčích od konce 18. století do poloviny 20. století zkoumali olomoučtí a bamberští germanisté v rámci výzkumného projektu „Deutschlernen ‚von unten‘: Das Böhmakeln“, který probíhal v letech 2013-2015. A jelikož autentických záznamů této převážně ústně tradované jazykové variety je poskrovnu, analyzovali především literární prameny (prózu, dramata, sbírky anekdoty), dále písňové a operetní nahrávky i záznamy filmů, v nichž herci a zpěváci tuto mluvu napodobují a nezřídka parodují. Výsledkem je obsáhlá monografie „Deutschlernen  ‚von unten‘: Böhmakeln und Kuchldeutsch“, která vyšla začátkem roku 2017 v německém nakladatelství Harrassowitz. Autorsky se na ní podíleli Helmut Glück a Bettina Morcinek z Univerzity Otty Friedricha v Bamberku a Karsten Rinas s Veronikou Opletalovou z Katedry germanistiky na FF UP. Z dalších členů olomouckého týmu, kteří se podíleli na rešerších a přispěli radami ke koncepci publikace, je třeba zmínit zejména Marii Krappmann, Viktora Ticháka a Lenku Petrovou. Kniha obsahuje vedle lingvistických analýz též komentovaný soubor literárních textů a transkripty zvukových záznamů, které se nacházejí na přiloženém CD. Literární soubor obsahující pregnantní úryvky postihuje nejrůznější žánry rakouské, německé i české literatury. Jistě nikoho nepřekvapí, že lámaná němčina byla nejvýrazněji zastoupena v dobových humoristických textech. V 60. letech 19. století se například ve vídeňském satirickém týdeníku Figaro objevuje fingovaná korespondence mezi bývalým mexickým dvorním cukrářem Františkem („mexikanischer Ex-Hofzuckerbäcker“) a jeho přítelem Václavem z Mladé Boleslavi. František, který již cukrářskou živnost neprovozuje, jezdí po světě a o svých cestách podrobně referuje příteli z mládí v sérii dopisů, které jsou natolik protkány chybami, slovními hříčkami („Jednograf“ místo „Ethnograph“) a českými vsuvkami („Ješič Kristepane!“), že musely být i pro tehdejšího rakouského čtenáře místy stěží srozumitelné (proto monografie přináší vedle původní verze i překlad do spisovné němčiny). Při luštění krkolomných obratů se člověk ani nestihne pozastavit nad tím, proč si mladoboleslavští rodáci František a Václav píšou německy, když jim to tak zoufale nejde. V podobném duchu se nesou zprávy Vency od pana obrlajtnanta („Der Wenzl des Herrn Oberlieutenant“), otištěné ve Figaru o pár let později. Venca v nich komentuje události francouzsko-pruské války z let 1870-1871 a prezentuje se jako konzervativní Rakušan. Vsuvky jako „Pane Obeleitnant“ a zkomolený vojenský žargon mohou připomínat mluvu Švejka, jehož postava vznikla o pár desítek let později. Ostatně samotný Švejk je pro řadu Němců i Rakušanů dodnes symbolem čecho-němčiny. To se českému čtenáři nemusí jevit jako samozřejmost, neb v českém originále Švejk souvisleji německy nemluví, naopak je pro jeho mluvu charakteristické vynalézavé začleňování rakouského armádního žargonu do češtiny („maršbaťák“). Při podrobném prostudování románu ovšem na jednu pěknou „bémaklovací scénu“ narazíme. K obrazu Švejka jako symbolu lámané němčiny přispěl zejména první překlad do němčiny z roku 1926 a filmová zpracování. Monografie se snaží zprostředkovat obě polohy: rozebírá pasáž z českého originálu, v níž Švejk lámanou němčinou promlouvá, dále srovnává různé překlady románu do němčiny. Přiložené CD pak nabízí ke srovnání úvodní pasáž románu ze tří nahrávek četby (v podání herců Franze Kutschery, Waltera Tauba a Helmuta Qualtingera) i úryvky z různých filmových verzí, v nichž Švejka představuje například Fritz Muliar. Slavnostní představení knihy proběhlo v Olomouci v pátek 26. května 2017. Akce, kterou spolupořádalo Rakouské centrum při katedře germanistiky FF UP, se konala ve vile Primavesi (viz fotografie). Zúčastnili se jí tři ze čtyř autorů, prof. Glück z Bamberku a doc. Rinas s dr. Opletalovou z Olomouce. Na programu bylo mimo jiné slavnostní předání publikace doyenovi olomoucké germanistiky, prof. Ludvíku Václavkovi, jemuž je kniha věnována. Ačkoli se publikace nezaměřuje pouze na čecho-němčinu v rakouském prostředí, hrají texty rakouské provenience zásadní roli. Proto se autoři rozhodli, že kniha by měla být představena i ve Vídni. Předvojem slavnostního představení byla přednáška Veroniky Opletalové na Vídeňské Univerzitě dne 12. 5. 2017, během níž seznámila publikum z řad germanistů a slavistů s funkcemi lámané němčiny v německé a české literatuře. Oficiální křest knihy spojený se čtením úryvků proběhl 29. 5. v prostorách Rakouské literární společnosti (Österreichische Gesellschaft für Literatur). Helmut Glück promluvil o přípravě a struktuře publikace, prof. Hilde Haider-Pregler, která působila jako konzultantka projektu, promluvila o lámané němčině na divadelních prknech a vzpomněla na mluvu svého českého pradědečka. Herec a spisovatel Miguel Henz-Kestranek, který má jako jeden z mála ještě v repertoáru „dramatickou četbu s různými akcenty“, přečetl úryvky z humoristické prózy i makarónské verše. Spolupráce olomouckých germanistů s bamberskými kolegy probíhá již přes patnáct let. Předchozím úspěšně završeným vědeckým projektem byl výzkum historických učebnic němčiny v Čechách a na Moravě od 15. do počátku 20. století, na němž s prof. Glückem spolupracovali dr. Vladimír Spáčil a prof. Libuše Spáčilová. Výsledkem projektu je komentovaná bibliografie, která vyšla v roce 2002 ve vydavatelství De Gruyter. Helmut Glück se podílel též na projektu Centra pro výzkum německé moravské literatury „Obraz Čechů v německé literatuře z Moravy a Čech“, jehož výsledky byly inspirativní i pro nejnovější výzkum lámané němčiny a literárního obrazu jejích mluvčích. V roce 2011 obdržel prof. Glück, který se významně zasadil o rozvoj germanistiky a obohatil akademické disciplíny o obor „dějiny německého jazyka jako cizího jazyka“, čestný doktorát Univerzity Palackého, současně převzal pamětní medaili UP. Více ZDE. Mgr. Veronika Opletalová, Ph.D., Katedra germanistiky FF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Germanisté představili novou publikaci v Olomouci i ve Vídni

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5. Červen 2017 - 10:15
Mluva českých služebných a řemeslníků, kteří se od počátku 19. století ve stále větším počtu usazovali ve Vídni, zanechala stopy v rakouské němčině. Jejich lámaná němčina obohatila německou slovní zásobu i o výrazy, které mluvčí samotné a jejich jazykový projev označují: Když „Böhmak“ (též „Bémak“ – ‚Čechák‘) mluví německy s českým přízvukem, říká se tomu „Böhmakeln“. Projevy lámané němčiny českých mluvčích od konce 18. století do poloviny 20. století zkoumali olomoučtí a bamberští germanisté v rámci výzkumného projektu „Deutschlernen ‚von unten‘: Das Böhmakeln“, který probíhal v letech 2013-2015. A jelikož autentických záznamů této převážně ústně tradované jazykové variety je poskrovnu, analyzovali především literární prameny (prózu, dramata, sbírky anekdoty), dále písňové a operetní nahrávky i záznamy filmů, v nichž herci a zpěváci tuto mluvu napodobují a nezřídka parodují. Výsledkem je obsáhlá monografie „Deutschlernen  ‚von unten‘: Böhmakeln und Kuchldeutsch“, která vyšla začátkem roku 2017 v německém nakladatelství Harrassowitz. Autorsky se na ní podíleli Helmut Glück a Bettina Morcinek z Univerzity Otty Friedricha v Bamberku a Karsten Rinas s Veronikou Opletalovou z Katedry germanistiky na FF UP. Z dalších členů olomouckého týmu, kteří se podíleli na rešerších a přispěli radami ke koncepci publikace, je třeba zmínit zejména Marii Krappmann, Viktora Ticháka a Lenku Petrovou. Kniha obsahuje vedle lingvistických analýz též komentovaný soubor literárních textů a transkripty zvukových záznamů, které se nacházejí na přiloženém CD. Literární soubor obsahující pregnantní úryvky postihuje nejrůznější žánry rakouské, německé i české literatury. Jistě nikoho nepřekvapí, že lámaná němčina byla nejvýrazněji zastoupena v dobových humoristických textech. V 60. letech 19. století se například ve vídeňském satirickém týdeníku Figaro objevuje fingovaná korespondence mezi bývalým mexickým dvorním cukrářem Františkem („mexikanischer Ex-Hofzuckerbäcker“) a jeho přítelem Václavem z Mladé Boleslavi. František, který již cukrářskou živnost neprovozuje, jezdí po světě a o svých cestách podrobně referuje příteli z mládí v sérii dopisů, které jsou natolik protkány chybami, slovními hříčkami („Jednograf“ místo „Ethnograph“) a českými vsuvkami („Ješič Kristepane!“), že musely být i pro tehdejšího rakouského čtenáře místy stěží srozumitelné (proto monografie přináší vedle původní verze i překlad do spisovné němčiny). Při luštění krkolomných obratů se člověk ani nestihne pozastavit nad tím, proč si mladoboleslavští rodáci František a Václav píšou německy, když jim to tak zoufale nejde. V podobném duchu se nesou zprávy Vency od pana obrlajtnanta („Der Wenzl des Herrn Oberlieutenant“), otištěné ve Figaru o pár let později. Venca v nich komentuje události francouzsko-pruské války z let 1870-1871 a prezentuje se jako konzervativní Rakušan. Vsuvky jako „Pane Obeleitnant“ a zkomolený vojenský žargon mohou připomínat mluvu Švejka, jehož postava vznikla o pár desítek let později. Ostatně samotný Švejk je pro řadu Němců i Rakušanů dodnes symbolem čecho-němčiny. To se českému čtenáři nemusí jevit jako samozřejmost, neb v českém originále Švejk souvisleji německy nemluví, naopak je pro jeho mluvu charakteristické vynalézavé začleňování rakouského armádního žargonu do češtiny („maršbaťák“). Při podrobném prostudování románu ovšem na jednu pěknou „bémaklovací scénu“ narazíme. K obrazu Švejka jako symbolu lámané němčiny přispěl zejména první překlad do němčiny z roku 1926 a filmová zpracování. Monografie se snaží zprostředkovat obě polohy: rozebírá pasáž z českého originálu, v níž Švejk lámanou němčinou promlouvá, dále srovnává různé překlady románu do němčiny. Přiložené CD pak nabízí ke srovnání úvodní pasáž románu ze tří nahrávek četby (v podání herců Franze Kutschery, Waltera Tauba a Helmuta Qualtingera) i úryvky z různých filmových verzí, v nichž Švejka představuje například Fritz Muliar. Slavnostní představení knihy proběhlo v Olomouci v pátek 26. května 2017. Akce, kterou spolupořádalo Rakouské centrum při katedře germanistiky FF UP, se konala ve vile Primavesi (viz fotografie). Zúčastnili se jí tři ze čtyř autorů, prof. Glück z Bamberku a doc. Rinas s dr. Opletalovou z Olomouce. Na programu bylo mimo jiné slavnostní předání publikace doyenovi olomoucké germanistiky, prof. Ludvíku Václavkovi, jemuž je kniha věnována. Ačkoli se publikace nezaměřuje pouze na čecho-němčinu v rakouském prostředí, hrají texty rakouské provenience zásadní roli. Proto se autoři rozhodli, že kniha by měla být představena i ve Vídni. Předvojem slavnostního představení byla přednáška Veroniky Opletalové na Vídeňské Univerzitě dne 12. 5. 2017, během níž seznámila publikum z řad germanistů a slavistů s funkcemi lámané němčiny v německé a české literatuře. Oficiální křest knihy spojený se čtením úryvků proběhl 29. 5. v prostorách Rakouské literární společnosti (Österreichische Gesellschaft für Literatur). Helmut Glück promluvil o přípravě a struktuře publikace, prof. Hilde Haider-Pregler, která působila jako konzultantka projektu, promluvila o lámané němčině na divadelních prknech a vzpomněla na mluvu svého českého pradědečka. Herec a spisovatel Miguel Henz-Kestranek, který má jako jeden z mála ještě v repertoáru „dramatickou četbu s různými akcenty“, přečetl úryvky z humoristické prózy i makarónské verše. Spolupráce olomouckých germanistů s bamberskými kolegy probíhá již přes patnáct let. Předchozím úspěšně završeným vědeckým projektem byl výzkum historických učebnic němčiny v Čechách a na Moravě od 15. do počátku 20. století, na němž s prof. Glückem spolupracovali dr. Vladimír Spáčil a prof. Libuše Spáčilová. Výsledkem projektu je komentovaná bibliografie, která vyšla v roce 2002 ve vydavatelství De Gruyter. Helmut Glück se podílel též na projektu Centra pro výzkum německé moravské literatury „Obraz Čechů v německé literatuře z Moravy a Čech“, jehož výsledky byly inspirativní i pro nejnovější výzkum lámané němčiny a literárního obrazu jejích mluvčích. V roce 2011 obdržel prof. Glück, který se významně zasadil o rozvoj germanistiky a obohatil akademické disciplíny o obor „dějiny německého jazyka jako cizího jazyka“, čestný doktorát Univerzity Palackého, současně převzal pamětní medaili UP. Více ZDE. Mgr. Veronika Opletalová, Ph.D., Katedra germanistiky FF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přes Bar 2017

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Červen 2017 - 9:32
Pokud chcete vědět, jak se dají překonávat hranice možného i nemožného, zajděte v úterý 6. června do UPointu. V 17 hodin tam bude vernisáž fotografií z Expedice Přes Bar 2017. Tentokrát vás tento vzdělávací projekt studentů katedry Aplikovaných pohybových aktivit FTK zavede do rakouských a švýcarských Alp, kde devíti účastníkům se zdravotním postižením připravili nezapomenutelné zážitky. Podrobněji ZDE. Foto: Expedice Přes Bar 2017
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přes Bar 2017

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5. Červen 2017 - 9:32
Pokud chcete vědět, jak se dají překonávat hranice možného i nemožného, zajděte v úterý 6. června do UPointu. V 17 hodin tam bude vernisáž fotografií z Expedice Přes Bar 2017. Tentokrát vás tento vzdělávací projekt studentů katedry Aplikovaných pohybových aktivit FTK zavede do rakouských a švýcarských Alp, kde devíti účastníkům se zdravotním postižením připravili nezapomenutelné zážitky. Podrobněji ZDE. Foto: Expedice Přes Bar 2017
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Mladí zdravotníci nemají ostych. Vědí, že poskytnout první pomoc je normální

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Červen 2017 - 9:30
Stovka dětí se v sobotu utkala v regionálním kole Soutěže mladých zdravotníků v Pevnosti poznání a okolí. Soutěžící ošetřovali realisticky namaskovaná poranění, rozhodčím ukazovali, jak by zahájili resuscitaci nebo jak by přivolali záchrannou službu. Na deseti stanovištích děti předvedly, co se během roku naučily v zájmových kroužcích na základních školách a víceletých gymnáziích v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Ocitly se například v simulované situaci, kdy do stromu narazilo auto. Řidič po náhlé srdeční příhodě, spolujezdec v bezvědomí a na chodníku leží žena, kterou vůz porazil. Úkolem hlídky bylo správně ošetřit poranění a poskytnout co nejlépe první pomoc. „Jsem ve zdravoťáku už šest let. To, co se tam naučím, se mi vždycky může v budoucnu hodit. Ráda bych po základce pokračovala na střední zdravotnické škole a pak se uvidí,“ svěřila se Jiřina Rakášová, která do Olomouce přijela ze Základní školy ve Vápenné. Na dalším místě zase soutěžící řešili problém chlapce, kterému se udělalo špatně a do jezírka v botanické zahradě upustil malého sourozence. Na jiném stanovišti se srazili cyklisté, jinde se pohádali partneři a jejich rvačka skončila s nůžkami v krku a propíchnutým hrudníkem. „Všechny děti, které sem přijedou, dokáží v reálné situaci pomoci. Nejraději bych je potkala na ulici, kdyby se mi něco stalo, protože ony opravdu vědí, co mají dělat a jsou orientované,“ uvedla Lenka Juklová, která je hlavní rozhodčí soutěže a vymýšlí také jednotlivé úkoly.  Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií:  Mladí zdravotníci I. stupně a Mladí zdravotníci II. stupně. Nejlépe si v sobotu vedla družstva ze Základní školy a Mateřské školy Pržno a z ostravského Matičního gymnázia. „Zajímavé je vidět, jak hlavně ty mladší děti soutěž prožívají, berou to vážně a nedělají si z toho legraci. Podle mě je nejdůležitější, aby si do života odnesly, že poskytovat první pomoc je normální a není mít třeba ostych, který často u dospělých převažuje,“ řekl Marek Jukl, předseda Oblastního spolku Českého červeného kříže Olomouc.  Podle organizátorů je škoda, že kroužek mladého zdravotníka nenabízí více škol. I když školáci mají o aktivitu zájem, ne vždy se najde ochotný učitel, který se jim věnuje. „Určitě bychom mohli proškolit více dětí. Potenciál je nevyužitý, a je to škoda,“ posteskl si Marek Jukl. Český červený kříž organizuje Soutěže mladých zdravotníků více než 50 let ve všech okresech České republiky. Se základy první pomoci se ročně seznámí kolem 12 tisíc dětí. Regionální kolo v Pevnosti poznání se uskutečnilo ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého. Vítězové se utkají v celostátním kole, které se koná za čtrnáct dní v Havlíčkově Brodě.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Mladí zdravotníci nemají ostych. Vědí, že poskytnout první pomoc je normální

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5. Červen 2017 - 9:30
Stovka dětí se v sobotu utkala v regionálním kole Soutěže mladých zdravotníků v Pevnosti poznání a okolí. Soutěžící ošetřovali realisticky namaskovaná poranění, rozhodčím ukazovali, jak by zahájili resuscitaci nebo jak by přivolali záchrannou službu. Na deseti stanovištích děti předvedly, co se během roku naučily v zájmových kroužcích na základních školách a víceletých gymnáziích v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Ocitly se například v simulované situaci, kdy do stromu narazilo auto. Řidič po náhlé srdeční příhodě, spolujezdec v bezvědomí a na chodníku leží žena, kterou vůz porazil. Úkolem hlídky bylo správně ošetřit poranění a poskytnout co nejlépe první pomoc. „Jsem ve zdravoťáku už šest let. To, co se tam naučím, se mi vždycky může v budoucnu hodit. Ráda bych po základce pokračovala na střední zdravotnické škole a pak se uvidí,“ svěřila se Jiřina Rakášová, která do Olomouce přijela ze Základní školy ve Vápenné. Na dalším místě zase soutěžící řešili problém chlapce, kterému se udělalo špatně a do jezírka v botanické zahradě upustil malého sourozence. Na jiném stanovišti se srazili cyklisté, jinde se pohádali partneři a jejich rvačka skončila s nůžkami v krku a propíchnutým hrudníkem. „Všechny děti, které sem přijedou, dokáží v reálné situaci pomoci. Nejraději bych je potkala na ulici, kdyby se mi něco stalo, protože ony opravdu vědí, co mají dělat a jsou orientované,“ uvedla Lenka Juklová, která je hlavní rozhodčí soutěže a vymýšlí také jednotlivé úkoly.  Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií:  Mladí zdravotníci I. stupně a Mladí zdravotníci II. stupně. Nejlépe si v sobotu vedla družstva ze Základní školy a Mateřské školy Pržno a z ostravského Matičního gymnázia. „Zajímavé je vidět, jak hlavně ty mladší děti soutěž prožívají, berou to vážně a nedělají si z toho legraci. Podle mě je nejdůležitější, aby si do života odnesly, že poskytovat první pomoc je normální a není mít třeba ostych, který často u dospělých převažuje,“ řekl Marek Jukl, předseda Oblastního spolku Českého červeného kříže Olomouc.  Podle organizátorů je škoda, že kroužek mladého zdravotníka nenabízí více škol. I když školáci mají o aktivitu zájem, ne vždy se najde ochotný učitel, který se jim věnuje. „Určitě bychom mohli proškolit více dětí. Potenciál je nevyužitý, a je to škoda,“ posteskl si Marek Jukl. Český červený kříž organizuje Soutěže mladých zdravotníků více než 50 let ve všech okresech České republiky. Se základy první pomoci se ročně seznámí kolem 12 tisíc dětí. Regionální kolo v Pevnosti poznání se uskutečnilo ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého. Vítězové se utkají v celostátním kole, které se koná za čtrnáct dní v Havlíčkově Brodě.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na přírodovědecké fakultě se bude vzpomínat na povodně 1997

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Červen 2017 - 8:00
Vzpomínky pamětníků, vystoupení odborníků, promítání dokumentárního filmu i vernisáž výstavy. To vše bude součástí vzpomínkového odpoledne s názvem Povodně v Olomouci 20 let poté, které se uskuteční 8. června od 15:30 v aule přírodovědecké fakulty. Zváni jsou zájemci z řad široké veřejnosti. Mohou přinést i dobové fotografie nebo dokumenty. „Pořádáme mnohé akce, jejichž cílem je popularizovat geografii. Protože v našem oboru nelze pominout ani povodně a od těch v moderních dějinách Olomouce nejničivějších uplynulo 20 let, rozhodli jsme se toto jubileum připomenout. Díky našim hostům z Českého hydrometeorologického ústavu, Magistrátu města Olomouce nebo Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje se účastníci mimo jiné dozvědí, co povodně těmto institucím daly a vzaly. Jejich zástupci nám prozradí, jak se jejich práce za uplynulá dvě desetiletí změnila a zda se již nacházíme v situaci, kdy se Olomoučané nemusejí záplav obávat,“ uvedla Irena Smolová z katedry geografie a Středomoravské pobočky České geografické společnosti, jež akci pořádá. Prostor dostanou i obyvatelé Olomouce. V rámci diskuzního panelu na téma Město, lidé a voda v krajině budou moci během tříminutového vystoupení sdělit, jak velká voda v roce 1997 zasáhla do jejich života. „Zúčastnit se mohou i studenti. Někteří se třeba v roce 1997 narodili, nebo záplavy ovlivnily osudy jejich rodin. Se svými příběhy mohou seznámit i ostatní,“ zve zájemce Smolová. Setkání podle ní zarámuje úvodní promítání dokumentu, který v Olomouci během povodní vznikl, a závěrečnou vernisáží s názvem Povodně 1997 v Olomouci. Záplavy představují pro geografy i odborné téma. Zabývají se zejména tím, jak aktivity lidí ovlivňují průběh povodní. „Zajímá nás, zda změny, které člověk v krajině udělal, například zvyšují následky povodní, a zda je protipovodňová ochrana účinná. Všímáme si ale i toho, co v  krajině vzniká po povodních. Obdobně jako ekologové podporujeme přírodě blízká protipovodňová opatření. S protipovodňovou ochranou se ale začalo dost pozdě, a byť uplynulo 20 let, dostalo se jen na některé dílčí etapy. Zdaleka nejsme ve fázi, kdy bychom v Olomouci mohli být klidní,“ domnívá se geografka. Vzpomínkové odpoledne se uskuteční symbolicky na Medarda, k němuž se váže známá lidová pranostika. Právě výrazné srážky stály za povodněmi před 20 lety. Do Olomouce velká voda s neobvyklou ničivou silou vtrhla v noci na 9. července 1997.  V paměti ji mají i olomoučtí geografové, kteří tehdy sídlili na třídě Svobody. „Zařízení a dokumenty z přízemí se muselo stěhovat a část archivu byla zaplavena. Naše katedra ale naštěstí žádné velké škody neutrpěla,“ dodává Smolová. Bližší informace najdou zájemci na webu katedry. Mohou zde vyplnit i registrační dotazník.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na přírodovědecké fakultě se bude vzpomínat na povodně 1997

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5. Červen 2017 - 8:00
Vzpomínky pamětníků, vystoupení odborníků, promítání dokumentárního filmu i vernisáž výstavy. To vše bude součástí vzpomínkového odpoledne s názvem Povodně v Olomouci 20 let poté, které se uskuteční 8. června od 15:30 v aule přírodovědecké fakulty. Zváni jsou zájemci z řad široké veřejnosti. Mohou přinést i dobové fotografie nebo dokumenty. „Pořádáme mnohé akce, jejichž cílem je popularizovat geografii. Protože v našem oboru nelze pominout ani povodně a od těch v moderních dějinách Olomouce nejničivějších uplynulo 20 let, rozhodli jsme se toto jubileum připomenout. Díky našim hostům z Českého hydrometeorologického ústavu, Magistrátu města Olomouce nebo Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje se účastníci mimo jiné dozvědí, co povodně těmto institucím daly a vzaly. Jejich zástupci nám prozradí, jak se jejich práce za uplynulá dvě desetiletí změnila a zda se již nacházíme v situaci, kdy se Olomoučané nemusejí záplav obávat,“ uvedla Irena Smolová z katedry geografie a Středomoravské pobočky České geografické společnosti, jež akci pořádá. Prostor dostanou i obyvatelé Olomouce. V rámci diskuzního panelu na téma Město, lidé a voda v krajině budou moci během tříminutového vystoupení sdělit, jak velká voda v roce 1997 zasáhla do jejich života. „Zúčastnit se mohou i studenti. Někteří se třeba v roce 1997 narodili, nebo záplavy ovlivnily osudy jejich rodin. Se svými příběhy mohou seznámit i ostatní,“ zve zájemce Smolová. Setkání podle ní zarámuje úvodní promítání dokumentu, který v Olomouci během povodní vznikl, a závěrečnou vernisáží s názvem Povodně 1997 v Olomouci. Záplavy představují pro geografy i odborné téma. Zabývají se zejména tím, jak aktivity lidí ovlivňují průběh povodní. „Zajímá nás, zda změny, které člověk v krajině udělal, například zvyšují následky povodní, a zda je protipovodňová ochrana účinná. Všímáme si ale i toho, co v  krajině vzniká po povodních. Obdobně jako ekologové podporujeme přírodě blízká protipovodňová opatření. S protipovodňovou ochranou se ale začalo dost pozdě, a byť uplynulo 20 let, dostalo se jen na některé dílčí etapy. Zdaleka nejsme ve fázi, kdy bychom v Olomouci mohli být klidní,“ domnívá se geografka. Vzpomínkové odpoledne se uskuteční symbolicky na Medarda, k němuž se váže známá lidová pranostika. Právě výrazné srážky stály za povodněmi před 20 lety. Do Olomouce velká voda s neobvyklou ničivou silou vtrhla v noci na 9. července 1997.  V paměti ji mají i olomoučtí geografové, kteří tehdy sídlili na třídě Svobody. „Zařízení a dokumenty z přízemí se muselo stěhovat a část archivu byla zaplavena. Naše katedra ale naštěstí žádné velké škody neutrpěla,“ dodává Smolová. Bližší informace najdou zájemci na webu katedry. Mohou zde vyplnit i registrační dotazník.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Filozofická fakulta bude volit děkana už v říjnu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Červen 2017 - 7:33
Akademický senát filozofické fakulty vyhlásil volby děkana. Podle schváleného harmonogramu budou senátoři volit nového děkana 9. října. Písemné návrhy může akademická obec podávat AS FF UP už od středy 7. června. Filozofická fakulta hledá děkana pro funkční období 2018 – 2022. O tom, kdo se jím stane, rozhodne akademický senát fakulty 11. října. Písemné návrhy bude přijímat kancelář AS FF UP od 7. června do 6. září. Kandidáti, kteří vyjádří souhlas s kandidaturou, se budou před akademickou obcí prezentovat 4. října v 16 hodin. Jméno nového děkana nebo děkanky bude známé o týden později 11. října. Mandát současného děkana Jiřího Lacha, který  fakultu vede již v druhém funkčním období, skončí 31. ledna 2018. O bezproblémový chod chystaných děkanských voleb má pečovat senátem zvolená tříčlenná volební komise ve složení Jan Stejskal, vedoucí katedry historie a zároveň předseda AS FF UP, a senátoři Martin Fafejta z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie a Tereza Bydžovská, studentka oboru Psychologie. Během jednání přijal AS FF UP také dokumenty Harmonogram FF UP v akademickém roce 2017/2018 a Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské navazující studium na FF UP v akademickém roce 2017/2018. Senát se věnoval i problematice duplicitního STAGu a Portálu a schválil též složení Ekonomické a Studijní komise a složení nově navržené Komise pro styk s akademickou obcí. Ekonomická komise AS FF UP:  Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií (předseda); Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky; Antonín Kalous, člen katedry historie; Petr Orság, vedoucí katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky a Jiří Žák, student oboru Anglická filologie-Filmová studia. Studijní komise AS FF UP: Ludmila Veselovská, vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky (předsedkyně); Helena Kubátová, členka katedry sociologie, andragogiky a antropologie; Andrea Ryšavá, členka katedry anglistiky a amerikanistiky; Radim Zámec, člen katedry romanistiky a Tereza Bydžovská, studentka oboru Psychologie. Komise pro styk s akademickou obcí: Michal Nguyen, student oboru Historie (předseda); Josef Suchánek, ředitel SKM UP; Kamila Večeřová, katedra anglistiky a amerikanistiky; David Broul, student oboru Politologie a evropská studia; Šárka Hamplová, studentka oboru Žurnalistika a Jiří Žák, student oboru Anglická filologie-Filmová studia.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Filozofická fakulta bude volit děkana už v říjnu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 4. Červen 2017 - 7:33
Akademický senát filozofické fakulty vyhlásil volby děkana. Podle schváleného harmonogramu budou senátoři volit nového děkana 9. října. Písemné návrhy může akademická obec podávat AS FF UP už od středy 7. června. Filozofická fakulta hledá děkana pro funkční období 2018 – 2022. O tom, kdo se jím stane, rozhodne akademický senát fakulty 11. října. Písemné návrhy bude přijímat kancelář AS FF UP od 7. června do 6. září. Kandidáti, kteří vyjádří souhlas s kandidaturou, se budou před akademickou obcí prezentovat 4. října v 16 hodin. Jméno nového děkana nebo děkanky bude známé o týden později 11. října. Mandát současného děkana Jiřího Lacha, který  fakultu vede již v druhém funkčním období, skončí 31. ledna 2018. O bezproblémový chod chystaných děkanských voleb má pečovat senátem zvolená tříčlenná volební komise ve složení Jan Stejskal, vedoucí katedry historie a zároveň předseda AS FF UP, a senátoři Martin Fafejta z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie a Tereza Bydžovská, studentka oboru Psychologie. Během jednání přijal AS FF UP také dokumenty Harmonogram FF UP v akademickém roce 2017/2018 a Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské navazující studium na FF UP v akademickém roce 2017/2018. Senát se věnoval i problematice duplicitního STAGu a Portálu a schválil též složení Ekonomické a Studijní komise a složení nově navržené Komise pro styk s akademickou obcí. Ekonomická komise AS FF UP:  Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií (předseda); Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky; Antonín Kalous, člen katedry historie; Petr Orság, vedoucí katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky a Jiří Žák, student oboru Anglická filologie-Filmová studia. Studijní komise AS FF UP: Ludmila Veselovská, vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky (předsedkyně); Helena Kubátová, členka katedry sociologie, andragogiky a antropologie; Andrea Ryšavá, členka katedry anglistiky a amerikanistiky; Radim Zámec, člen katedry romanistiky a Tereza Bydžovská, studentka oboru Psychologie. Komise pro styk s akademickou obcí: Michal Nguyen, student oboru Historie (předseda); Josef Suchánek, ředitel SKM UP; Kamila Večeřová, katedra anglistiky a amerikanistiky; David Broul, student oboru Politologie a evropská studia; Šárka Hamplová, studentka oboru Žurnalistika a Jiří Žák, student oboru Anglická filologie-Filmová studia.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Lékařská fakulta mění podmínky přijímaček pro rok 2018/2019

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 3. Červen 2017 - 8:00
Uchazeči o studium všeobecného a zubního lékařství na olomoucké medicíně už napřesrok nemohou počítat s přijetím bez přijímacích zkoušek. Zájemce o anglické studijní programy čeká změna bonifikace. Takové jsou hlavní změny v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019, které schválil senát lékařské fakulty na svém posledním zasedání v tomto semestru.  O prominutí přijímací zkoušky mohli dosud žádat uchazeči, kteří za celou dobu studia na střední škole dosáhli celkového průměrného prospěchu 1,1. Ostatním zájemcům o studium podmínky přijímacího řízení umožňovaly připočítat k výsledkům testů bonifikaci za středoškolský prospěch. Tyto kroky se fakulta rozhodla pro rok 2018/2019 zrušit. Nově bude také přijímat přihlášky ke studiu pouze v elektronické podobě.   „Současná gymnázia a střední školy nemají srovnatelnou úroveň, rozhodli jsme se proto prospěch nezohledňovat. Přijímací zkoušky tak budou absolvovat všichni zájemci o studium. Zároveň jsme se přizpůsobili trendu na většině ostatních lékařských fakult, které od toho také ustoupily,“ vysvětlila proděkanka pro studium Všeobecného lékařství a přijímací řízení Hana Kolářová.  Zásadní změny pocítí také zájemci o anglické studijní programy General Medicine a Dentistry. S okamžitým přijetím budou moci počítat ti, kteří při přijímacích testech dosáhnou 200 a více bodů. Uchazeči se ziskem 165 – 200 bodů budou zařazeni na tzv. waiting list. „Po zhruba třech měsících, kdy už budeme vědět, kolik zájemců máme celkem přihlášených, výsledky pohovorů a testů znovu posoudí komise, složená z pracovníků studijního oddělení, pedagogů z oborů chemie a biofyziky a z Ústavu cizích jazyků, a provede konečný výběr,“ objasnil proděkan pro zahraniční vztahy a anglické studijní programy Jiří Ehrmann. Nově bude fakulta bonifikovat uchazeče, kteří už získali vysokoškolský titul, zejména v oblasti biomedicíny nebo biotechnologií. Jazykový test nebudou muset absolvovat ti z nich, kteří vysokou školu vystudovali v anglicky mluvících zemích.  Vedle těchto zvýhodnění je připraven i systém penalizací. Dotkne se zahraničních uchazečů, kteří za uplynulé tři roky neabsolvovali studium biologie, chemie a fyziky nebo matematiky. Za absenci každého z těchto oborů bude při přijímacím řízení odečteno 10 bodů. „Zjistili jsme například, že mnozí uchazeči v posledních letech vůbec nedělali chemii. V prvním ročníku pak měli velké studijní problémy,“ dodal Jiří Ehrmann.  Cílem nově schválených změn není podle něj pouze výběr zahraničních studentů s dobrými středoškolskými znalostmi. „Jde zároveň o to, aby to byly zralé osobnosti a chovali se jako dospělí lidé. A to není záležitost pouze přijímaček, ale i velmi pevného nastavení pravidel hned v prvním ročníku. Studenti pak snáze a rychle pochopí, že ten systém je sice tvrdý, ale spravedlivý. Smyslem je nepodbízet se studentům a udržet standard lékařské fakulty na evropské úrovni,“ zdůraznil Jiří Ehrmann.   Senátoři lékařské fakulty na svém posledním zasedání v tomto akademickém roce schválili také výroční zprávy o činnosti a hospodaření fakulty za rok 2016 i složení disciplinární komise. K dalšímu jednání by se měli sejít až na začátku nového semestru.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Lékařská fakulta mění podmínky přijímaček pro rok 2018/2019

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 3. Červen 2017 - 8:00
Uchazeči o studium všeobecného a zubního lékařství na olomoucké medicíně už napřesrok nemohou počítat s přijetím bez přijímacích zkoušek. Zájemce o anglické studijní programy čeká změna bonifikace. Takové jsou hlavní změny v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019, které schválil senát lékařské fakulty na svém posledním zasedání v tomto semestru.  O prominutí přijímací zkoušky mohli dosud žádat uchazeči, kteří za celou dobu studia na střední škole dosáhli celkového průměrného prospěchu 1,1. Ostatním zájemcům o studium podmínky přijímacího řízení umožňovaly připočítat k výsledkům testů bonifikaci za středoškolský prospěch. Tyto kroky se fakulta rozhodla pro rok 2018/2019 zrušit. Nově bude také přijímat přihlášky ke studiu pouze v elektronické podobě.   „Současná gymnázia a střední školy nemají srovnatelnou úroveň, rozhodli jsme se proto prospěch nezohledňovat. Přijímací zkoušky tak budou absolvovat všichni zájemci o studium. Zároveň jsme se přizpůsobili trendu na většině ostatních lékařských fakult, které od toho také ustoupily,“ vysvětlila proděkanka pro studium Všeobecného lékařství a přijímací řízení Hana Kolářová.  Zásadní změny pocítí také zájemci o anglické studijní programy General Medicine a Dentistry. S okamžitým přijetím budou moci počítat ti, kteří při přijímacích testech dosáhnou 200 a více bodů. Uchazeči se ziskem 165 – 200 bodů budou zařazeni na tzv. waiting list. „Po zhruba třech měsících, kdy už budeme vědět, kolik zájemců máme celkem přihlášených, výsledky pohovorů a testů znovu posoudí komise, složená z pracovníků studijního oddělení, pedagogů z oborů chemie a biofyziky a z Ústavu cizích jazyků, a provede konečný výběr,“ objasnil proděkan pro zahraniční vztahy a anglické studijní programy Jiří Ehrmann. Nově bude fakulta bonifikovat uchazeče, kteří už získali vysokoškolský titul, zejména v oblasti biomedicíny nebo biotechnologií. Jazykový test nebudou muset absolvovat ti z nich, kteří vysokou školu vystudovali v anglicky mluvících zemích.  Vedle těchto zvýhodnění je připraven i systém penalizací. Dotkne se zahraničních uchazečů, kteří za uplynulé tři roky neabsolvovali studium biologie, chemie a fyziky nebo matematiky. Za absenci každého z těchto oborů bude při přijímacím řízení odečteno 10 bodů. „Zjistili jsme například, že mnozí uchazeči v posledních letech vůbec nedělali chemii. V prvním ročníku pak měli velké studijní problémy,“ dodal Jiří Ehrmann.  Cílem nově schválených změn není podle něj pouze výběr zahraničních studentů s dobrými středoškolskými znalostmi. „Jde zároveň o to, aby to byly zralé osobnosti a chovali se jako dospělí lidé. A to není záležitost pouze přijímaček, ale i velmi pevného nastavení pravidel hned v prvním ročníku. Studenti pak snáze a rychle pochopí, že ten systém je sice tvrdý, ale spravedlivý. Smyslem je nepodbízet se studentům a udržet standard lékařské fakulty na evropské úrovni,“ zdůraznil Jiří Ehrmann.   Senátoři lékařské fakulty na svém posledním zasedání v tomto akademickém roce schválili také výroční zprávy o činnosti a hospodaření fakulty za rok 2016 i složení disciplinární komise. K dalšímu jednání by se měli sejít až na začátku nového semestru.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor