Agregátor zdrojů

Sportovní hala UP prochází první etapou rekonstrukce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. Srpen 2017 - 8:00
Zateplení a výměnu oken ve vstupním prostoru přinese první část plánovaných oprav Sportovní haly UP, zahájených v červnu tohoto roku. S jejich dokončením se počítá do poloviny listopadu, druhá etapa by měla začít nejpozději za dva roky. Celková rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši téměř 300 milionů korun. První etapu rekonstrukce, která se týká vstupní části Sportovní haly UP, si vynutil zejména špatný technický stav oken a obvodového pláště. „Některá okna nebylo možné otevírat. V zimě docházelo k velkým únikům tepla, v letním období naopak k výraznému přehřívání vnitřních prostor,“ přiblížil vedoucí technického odboru Rektorátu UP Vojtěch Gren. Probíhající opravy, které by měly být ukončeny do 15. listopadu, přitom podle něj provoz sportovišť nijak výrazně neovlivňují. „Došlo pouze k dočasnému omezení některých pracovišť a přemístění vstupu do budovy,“ doplnil Vojtěch Gren. Zcela uzavřena bude naopak Sportovní hala ve druhé etapě celkové rekonstrukce, jejíž zahájení je předběžně plánováno na druhou polovinu roku 2019. Potrvá minimálně 18 měsíců a zahrne obnovení a přestavbu vnitřních prostor, jejich nové dispoziční uspořádání, a přístavbu tréninkové haly i objektu pro výuku plavání kojenců. „V rámci rekonstrukce vnitřních prostor budou kompletně obnoveny také rozvody vnitřních instalací včetně nového osvětlení, vytápění nebo vzduchotechniky. Dojde také k zateplení střechy a k výměně sportovní podlahy. Součástí celkové rekonstrukce budou také úpravy venkovních sportovišť, nové dopravní řešení a nezbytné sadové úpravy,“ popsal plánované kroky Vojtěch Gren. Náklady jsou podle něj odhadovány na 250 až 270 miliónu korun. Sportovní hala UP, která slouží už od roku 1978, si za dobu své existence vyžádala jen minimální stavební a rekonstrukční zásahy.  „Kromě oprav, které bylo nutno provést po povodních v roce 1997 v přízemí budovy, byla za dobu její životnosti provedena pouze výměna střešní krytiny,“ upřesnil Vojtěch Gren. Sportovní hala spolu s celým komplexem venkovních hřišť a loděnicí slouží především pro odbornou výuku studentů fakulty tělesné kultury, zájmovou tělesnou výuku studentů všech fakult UP a pro tréninky a mistrovská utkání oddílů Sportovního klubu UP. V období od června do září je k dispozici i zájemcům o pronájem hrací plochy k pořádání sportovních nebo kulturních akcí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Sportovní hala UP prochází první etapou rekonstrukce

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 30. Srpen 2017 - 8:00
Zateplení a výměnu oken ve vstupním prostoru přinese první část plánovaných oprav Sportovní haly UP, zahájených v červnu tohoto roku. S jejich dokončením se počítá do poloviny listopadu, druhá etapa by měla začít nejpozději za dva roky. Celková rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši téměř 300 milionů korun. První etapu rekonstrukce, která se týká vstupní části Sportovní haly UP, si vynutil zejména špatný technický stav oken a obvodového pláště. „Některá okna nebylo možné otevírat. V zimě docházelo k velkým únikům tepla, v letním období naopak k výraznému přehřívání vnitřních prostor,“ přiblížil vedoucí technického odboru Rektorátu UP Vojtěch Gren. Probíhající opravy, které by měly být ukončeny do 15. listopadu, přitom podle něj provoz sportovišť nijak výrazně neovlivňují. „Došlo pouze k dočasnému omezení některých pracovišť a přemístění vstupu do budovy,“ doplnil Vojtěch Gren. Zcela uzavřena bude naopak Sportovní hala ve druhé etapě celkové rekonstrukce, jejíž zahájení je předběžně plánováno na druhou polovinu roku 2019. Potrvá minimálně 18 měsíců a zahrne obnovení a přestavbu vnitřních prostor, jejich nové dispoziční uspořádání, a přístavbu tréninkové haly i objektu pro výuku plavání kojenců. „V rámci rekonstrukce vnitřních prostor budou kompletně obnoveny také rozvody vnitřních instalací včetně nového osvětlení, vytápění nebo vzduchotechniky. Dojde také k zateplení střechy a k výměně sportovní podlahy. Součástí celkové rekonstrukce budou také úpravy venkovních sportovišť, nové dopravní řešení a nezbytné sadové úpravy,“ popsal plánované kroky Vojtěch Gren. Náklady jsou podle něj odhadovány na 250 až 270 miliónu korun. Sportovní hala UP, která slouží už od roku 1978, si za dobu své existence vyžádala jen minimální stavební a rekonstrukční zásahy.  „Kromě oprav, které bylo nutno provést po povodních v roce 1997 v přízemí budovy, byla za dobu její životnosti provedena pouze výměna střešní krytiny,“ upřesnil Vojtěch Gren. Sportovní hala spolu s celým komplexem venkovních hřišť a loděnicí slouží především pro odbornou výuku studentů fakulty tělesné kultury, zájmovou tělesnou výuku studentů všech fakult UP a pro tréninky a mistrovská utkání oddílů Sportovního klubu UP. V období od června do září je k dispozici i zájemcům o pronájem hrací plochy k pořádání sportovních nebo kulturních akcí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

druhé kolo cmtf

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 29. Srpen 2017 - 12:35
Druhou šanci k přijetí na Univerzitu Palackého v nadcházejícím akademickém roce mohou v těchto dnech ještě využít zájemci o studijní obory cyrilometodějské teologické fakulty. Ta vypsala druhá kola pro bakalářské obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které realizuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. K pohovorům zvala na začátek tohoto týdne. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

druhé kolo cmtf

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Srpen 2017 - 12:35
Druhou šanci k přijetí na Univerzitu Palackého v nadcházejícím akademickém roce mohou v těchto dnech ještě využít zájemci o studijní obory cyrilometodějské teologické fakulty. Ta vypsala druhá kola pro bakalářské obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které realizuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. K pohovorům zvala na začátek tohoto týdne. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tělocvikáři si vymění zkušenosti na Těloolomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Srpen 2017 - 7:56
Na fakultu tělesné kultury se zítra sjedou tělovýchovní pedagogové z celé země. Na jedenáctém ročníku pracovního setkání Těloolomouc si vzájemně vymění zkušenosti z praxe a seznámí se s novými možnostmi či aktivitami vhodnými nejen pro výuku tělesné výchovy. Třídenní program setkání zahrnuje čtyři desítky lekcí věnovaných zajímavostem, novinkám a inovativním přístupům v oblasti tělesné výchovy, sportu a rekreace. V nabídce jsou hodiny zaměřené na cvičení s lavičkami či netradičními pomůckami, varianty atletické abecedy nebo basketbalové průpravné hry, také třeba cvičení zvané woudink či tance na vozíku. „Na základě evaluace posledního ročníku, který se konal v roce 2014, jsme vyšli vstříc požadavkům a lekce se týkají hlavně těch klasických oborů, jako jsou sportovní hry, atletika, gymnastika nebo plavání. Něco úplně převratného účastníky nečeká, taková je snad jen lekce juggeru, sportu mezi fotbalem a šermem. Na ten jsem sám zvědav,“ uvedl garant akce Dušan Viktorjeník z katedry sportu. V rámci programu Těloolomouce se uskuteční také celostátní setkání projektu zkráceně zvaného KLIKO, který se zaměřuje na rozvíjení personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních a středních škol prostřednictvím takových pohybových aktivit, při nichž dochází k rozhodování a řešení problémových situací.   Celkem by na fakultu podle organizátorů mělo dorazit na 350 účastníků. Hlavním místem setkání bude Aplikační centrum BALUO, jednotlivé části programu se ale uskuteční i v dalších prostorách fakulty tělesné kultury a tělocvičnách či sportovních areálech ve městě. Těloolomouc patří k tradičním akcím fakulty tělesné kultury, první ročník proběhl v roce 1995. Setkání u zúčastněných sklidilo kladné ohlasy a postupem času vznikly podobné akce i v dalších městech. Prozatím poslední ročník Těloolomouce se za účasti zahraničních hostů konal v roce 2014. Další informace jsou k dispozici ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tělocvikáři si vymění zkušenosti na Těloolomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 29. Srpen 2017 - 7:56
Na fakultu tělesné kultury se zítra sjedou tělovýchovní pedagogové z celé země. Na jedenáctém ročníku pracovního setkání Těloolomouc si vzájemně vymění zkušenosti z praxe a seznámí se s novými možnostmi či aktivitami vhodnými nejen pro výuku tělesné výchovy. Třídenní program setkání zahrnuje čtyři desítky lekcí věnovaných zajímavostem, novinkám a inovativním přístupům v oblasti tělesné výchovy, sportu a rekreace. V nabídce jsou hodiny zaměřené na cvičení s lavičkami či netradičními pomůckami, varianty atletické abecedy nebo basketbalové průpravné hry, také třeba cvičení zvané woudink či tance na vozíku. „Na základě evaluace posledního ročníku, který se konal v roce 2014, jsme vyšli vstříc požadavkům a lekce se týkají hlavně těch klasických oborů, jako jsou sportovní hry, atletika, gymnastika nebo plavání. Něco úplně převratného účastníky nečeká, taková je snad jen lekce juggeru, sportu mezi fotbalem a šermem. Na ten jsem sám zvědav,“ uvedl garant akce Dušan Viktorjeník z katedry sportu. V rámci programu Těloolomouce se uskuteční také celostátní setkání projektu zkráceně zvaného KLIKO, který se zaměřuje na rozvíjení personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních a středních škol prostřednictvím takových pohybových aktivit, při nichž dochází k rozhodování a řešení problémových situací.   Celkem by na fakultu podle organizátorů mělo dorazit na 350 účastníků. Hlavním místem setkání bude Aplikační centrum BALUO, jednotlivé části programu se ale uskuteční i v dalších prostorách fakulty tělesné kultury a tělocvičnách či sportovních areálech ve městě. Těloolomouc patří k tradičním akcím fakulty tělesné kultury, první ročník proběhl v roce 1995. Setkání u zúčastněných sklidilo kladné ohlasy a postupem času vznikly podobné akce i v dalších městech. Prozatím poslední ročník Těloolomouce se za účasti zahraničních hostů konal v roce 2014. Další informace jsou k dispozici ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... se v ČR daří tzv. „oborové homogamii” tedy partnerskému vztahu dvou lidí, kteří vystudovali stejný obor?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Srpen 2017 - 15:13
Podrobnosti o studii Vrána k vráně sedá aneb důležitost oboru studia při výběru partnera, kterou vypracovali vědci z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu, se můžete dočíst v magazínu vysokých škol Universitas ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... se v ČR daří tzv. „oborové homogamii” tedy partnerskému vztahu dvou lidí, kteří vystudovali stejný obor?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 28. Srpen 2017 - 15:13
Podrobnosti o studii Vrána k vráně sedá aneb důležitost oboru studia při výběru partnera, kterou vypracovali vědci z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu, se můžete dočíst v magazínu vysokých škol Universitas ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... si v aktuálním čísle časopisu Respekt můžete přečíst rozhovor s rektorem UP?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Srpen 2017 - 9:22
Dočtete se v něm i to, že pokud nepřijde na VŠ více peněz pro vědce a začínající akademiky, bude to mít dopad na celou společnost. „Může se brzy stát (a v okrajové míře se to děje už dnes), že perspektivní mladí vědci začnou tzv. hlasovat nohama a utíkat natrvalo do zahraničí. Potom se dostaneme do situace státu bez budoucnosti, bez elit, bez ambicí patřit mezi nejlepší,“ řekl mimo jiné Jaroslav Miller.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... si v aktuálním čísle časopisu Respekt můžete přečíst rozhovor s rektorem UP?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 28. Srpen 2017 - 9:22
Dočtete se v něm i to, že pokud nepřijde na VŠ více peněz pro vědce a začínající akademiky, bude to mít dopad na celou společnost. „Může se brzy stát (a v okrajové míře se to děje už dnes), že perspektivní mladí vědci začnou tzv. hlasovat nohama a utíkat natrvalo do zahraničí. Potom se dostaneme do situace státu bez budoucnosti, bez elit, bez ambicí patřit mezi nejlepší,“ řekl mimo jiné Jaroslav Miller.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

„Byli neuvěřitelně disciplinovaní, i proto vše dopadlo na jedničku,“ říká ředitel SKM UP Josef Suchánek

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Srpen 2017 - 7:38
V Olomouci skončila jedna z nejrozsáhlejších akcí tohoto roku. Pro univerzitní menzu a koleje bylo Celostátní setkání mládeže jednou z největších událostí vůbec. Většina z těch, kteří na tuto několikadenní akci přijeli, se totiž stravovali a bydleli v prostorách Univerzity Palackého.  „Některé přípravné práce jsme řešili s pomocí brigádníků, akci samou jsme personálně zvládli sami. Chci zdůraznit, že i proto, že setkání mládeže bylo výjimečně dobře zorganizované, a to ve všech detailech. Lidé byli nesmírně ukáznění. Až  jsme si s kolegy říkali, že by bylo skvělé přenést aspoň některé aspekty této akce do standardního života studentů na kolejích v průběhu akademického roku,“ řekl Josef Suchánek, ředitel Správy kolejí a menz UP. Dodal, že SKM Univerzity Palackého poskytla akci stravovací a ubytovací služby, venkovní i vnitřní prostory, vše v nebývalém rozsahu. „Venkovní areál na Envelopě se proměnil ve stanové městečko s veškerým zázemím. Pro přednáškový program se uvolnily prostory kolejí a menz včetně tělocvičny, a pokud vím, rovněž místnosti některých fakult. V prostorách o lůžkové kapacitě zhruba tři tisíce osm set míst bydlelo téměř šest tisíc lidí. Každý den jsme uvařili šest tisíc jídel, naše maximální kapacita je v během akademického roku zhruba čtyři tisíce pět set jídel. V permanenci byly tři výdejny,“ doplnil ředitel SKM UP. Podle něj olomoucké vysokoškolské koleje a menzy ještě takovou akci nezažily. „V mnoha ohledech jsme si tak sáhli na limity našich systémů a procesů,“ dodal.    Aby celá akce byla zajištěna a zvládnuta, musel být personál kolejí a menz UP po dobu setkání kompletně v pohotovosti. „Kdykoliv jsem se zeptal například recepčních, jestli je vše v pořádku, setkal jsem se pouze s pozitivní odpovědí a chválou na účastníky akce. Celá akce byla velmi komplexní, což zvyšovalo nároky na naši flexibilitu. Většinu věcí jsme měli domluvenou a nasmlouvanou předem, například součástí smlouvy byl i jídelníček, mnohé však bylo nutné řešit operativně.  Lidé přijížděli, ubytovávali se i odjížděli, tedy se odubytovávali. Bylo však vidět, že účastnici této akce byli z minulých ročníků a jiných měst zvyklí na bojovější podmínky a nabídka Univerzity Palackého tak pro ně byla luxusem,“ řekl ředitel SKM UP Josef Suchánek.  Připustil zároveň, že různé obavy během této náročné akce měl. Například ze zvládnutí procesu výdeje obědů, když viděl davy lidí, které se přišly ve stejném čase naobědvat do menzy. „Fronta byla ve čtyřstupu z hlavní menzy až k třídě 17. listopadu. Očekával jsem, že bezprostředně poté přijdou stížnosti. Stal se pravý opak, přišlo poděkování za to, jak vše funguje, jak jsme vstřícní. V závěrečném dni jsme účastníkům této jedinečné akce nasmažili do balíčků na cestu šest tisíc řízků,“ dodal Josef Suchánek. Je spokojený. Menza a koleje Univerzity Palackého podle něj dokázaly vytvořit potřebné zázemí pro velmi náročné několikadenní setkání. „Zpětná vazba od organizátorů setkání byla pozitivní, a tak si myslím, že jsme univerzitě ostudu rozhodně neudělali. Všem, kteří se na této akci podíleli, velmi děkuji,“ dodal Josef Suchánek. Celostátní setkání mládeže 2017 – uspořádala Sekce pro mládež České biskupské konference ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže a diecézními centry mládeže v ČR. V Olomouci nad ním převzali záštitu primátor Antonín Staněk, olomoucký arcibiskup a Velký kancléř CMTF UP Jan Graubner a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. V Olomouci se setkání uskutečnilo od 15. do 20. 8.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

„Byli neuvěřitelně disciplinovaní, i proto vše dopadlo na jedničku,“ říká ředitel SKM UP Josef Suchánek

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 28. Srpen 2017 - 7:38
V Olomouci skončila jedna z nejrozsáhlejších akcí tohoto roku. Pro univerzitní menzu a koleje bylo Celostátní setkání mládeže jednou z největších událostí vůbec. Většina z těch, kteří na tuto několikadenní akci přijeli, se totiž stravovali a bydleli v prostorách Univerzity Palackého.  „Některé přípravné práce jsme řešili s pomocí brigádníků, akci samou jsme personálně zvládli sami. Chci zdůraznit, že i proto, že setkání mládeže bylo výjimečně dobře zorganizované, a to ve všech detailech. Lidé byli nesmírně ukáznění. Až  jsme si s kolegy říkali, že by bylo skvělé přenést aspoň některé aspekty této akce do standardního života studentů na kolejích v průběhu akademického roku,“ řekl Josef Suchánek, ředitel Správy kolejí a menz UP. Dodal, že SKM Univerzity Palackého poskytla akci stravovací a ubytovací služby, venkovní i vnitřní prostory, vše v nebývalém rozsahu. „Venkovní areál na Envelopě se proměnil ve stanové městečko s veškerým zázemím. Pro přednáškový program se uvolnily prostory kolejí a menz včetně tělocvičny, a pokud vím, rovněž místnosti některých fakult. V prostorách o lůžkové kapacitě zhruba tři tisíce osm set míst bydlelo téměř šest tisíc lidí. Každý den jsme uvařili šest tisíc jídel, naše maximální kapacita je v během akademického roku zhruba čtyři tisíce pět set jídel. V permanenci byly tři výdejny,“ doplnil ředitel SKM UP. Podle něj olomoucké vysokoškolské koleje a menzy ještě takovou akci nezažily. „V mnoha ohledech jsme si tak sáhli na limity našich systémů a procesů,“ dodal.    Aby celá akce byla zajištěna a zvládnuta, musel být personál kolejí a menz UP po dobu setkání kompletně v pohotovosti. „Kdykoliv jsem se zeptal například recepčních, jestli je vše v pořádku, setkal jsem se pouze s pozitivní odpovědí a chválou na účastníky akce. Celá akce byla velmi komplexní, což zvyšovalo nároky na naši flexibilitu. Většinu věcí jsme měli domluvenou a nasmlouvanou předem, například součástí smlouvy byl i jídelníček, mnohé však bylo nutné řešit operativně.  Lidé přijížděli, ubytovávali se i odjížděli, tedy se odubytovávali. Bylo však vidět, že účastnici této akce byli z minulých ročníků a jiných měst zvyklí na bojovější podmínky a nabídka Univerzity Palackého tak pro ně byla luxusem,“ řekl ředitel SKM UP Josef Suchánek.  Připustil zároveň, že různé obavy během této náročné akce měl. Například ze zvládnutí procesu výdeje obědů, když viděl davy lidí, které se přišly ve stejném čase naobědvat do menzy. „Fronta byla ve čtyřstupu z hlavní menzy až k třídě 17. listopadu. Očekával jsem, že bezprostředně poté přijdou stížnosti. Stal se pravý opak, přišlo poděkování za to, jak vše funguje, jak jsme vstřícní. V závěrečném dni jsme účastníkům této jedinečné akce nasmažili do balíčků na cestu šest tisíc řízků,“ dodal Josef Suchánek. Je spokojený. Menza a koleje Univerzity Palackého podle něj dokázaly vytvořit potřebné zázemí pro velmi náročné několikadenní setkání. „Zpětná vazba od organizátorů setkání byla pozitivní, a tak si myslím, že jsme univerzitě ostudu rozhodně neudělali. Všem, kteří se na této akci podíleli, velmi děkuji,“ dodal Josef Suchánek. Celostátní setkání mládeže 2017 – uspořádala Sekce pro mládež České biskupské konference ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže a diecézními centry mládeže v ČR. V Olomouci nad ním převzali záštitu primátor Antonín Staněk, olomoucký arcibiskup a Velký kancléř CMTF UP Jan Graubner a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. V Olomouci se setkání uskutečnilo od 15. do 20. 8.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Genetici získali DNA Boženy Němcové. Odhalí i její původ?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 27. Srpen 2017 - 8:00
Díky moderním metodám vědy 21. století identifikovali vědci 150 let starou DNA Boženy Němcové a jejího syna Hynka. Umožnila to systematická analýza genetického materiálu, kterou jako člen multioborového týmu vedl docent Ústavu lékařské genetiky LF UP Radek Vodička. Komplexní genetický výzkum provedli odborníci na vzorcích, které odebrali ze spisovatelčiných a Hynkových vlasů uložených ve sbírkách Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Pro potřeby analýzy přitom stačil jen nepatrný zlomek uchovaných pramenů, podrobený dekontaminačním procedurám. „Vzhledem k tomu, že na vlasy v průběhu staletí sahalo velké množství lidí, bylo nutné je šetrně, ale důkladně ošetřit tak, aby se zbavily veškeré cizorodé DNA. Zároveň jsme museli dbát na to, abychom vlasu neublížili,“ popsal Radek Vodička, který se podílel na návrhu celé procedury. Cílem analýzy bylo nalézt typ DNA, která se nachází v mitochondriích – buněčných organelách vyskytujících se mimo jádro buňky. „Na rozdíl od buněčného jádra, jehož DNA je postupem času degradována, mitochondriální DNA zůstává zachovaná. V daném vzorku vydrží i celá staletí, pokud se nevyskytuje ve vlhku nebo jiném nepříznivém prostředí. Tím, že vlasy Němcové byly uloženy hned po jejím úmrtí v suchu a temnu, byla jejich struktura téměř neporušená, jako by byl ten vlas čerstvě ustřižen,“ uvedl Radek Vodička. K vlastnímu získání a přečtení mitochondriální DNA zvolili výzkumníci způsob vhodný pro velmi malé až stopové množství DNA. „Použitý postup, který pro stopové prvky využívá například i FBI, vyžaduje nejdříve vlas dostatečně ‚natrávit‘ a rozložit především keratin, hlavní bílkovinu, která vlas vyplňuje, a tím právě uvolnit zbytky mitochondriální DNA. Poté jsme paralelně sekvenovali oba vzorky a mohli potvrdit, že v nich byla nalezena shodná DNA náležející k mitochondriální haploskupině H,“ objasnil Radek Vodička. Díky identifikaci DNA Boženy Němcové tak vědci zároveň získali nástroj pro její srovnání s jinými potenciálními genotypy. Mohli by tak potvrdit či vyvrátit spekulace o hypotetickém šlechtickém původu české spisovatelky, k nimž některé badatele vedou rozpory v genealogii její rodiny nebo ve školních matrikách. „Museli bychom získat genetický materiál v ženské linii, protože mitochondriální DNA se předává pouze z matky na dceru, která ji posílá zase dál. V případě matky a syna je to možné pouze do první generace. Právě toho jsme využili při zkoumání vzorků Němcové a Hynka,“ vysvětlil Radek Vodička. Podle ředitele českoskalického muzea Milana Horkého, který výzkumnou skupinu vede, by se další fáze výzkumu měla zaměřit primárně na genealogii oficiální rodiny Boženy Němcové a na získání genetického materiálu její ženské části. Teprve v případě, že by jeho porovnání s DNA Boženy Němcové neprokázalo shodu, přistoupili by badatelé k ověřování dosud nedoložených hypotéz o jiném původu české spisovatelky. „Tím, že potřebujeme mitochondriální DNA, tedy pouze ženskou linii, nás k případné další komparativní práci čeká ještě dlouhá cesta náročného genealogického bádání,“ upozornil Milan Horký. Ve výzkumném týmu jsou zastoupeni také odborníci z Filozofické fakulty UK, Památníku národního písemnictví, olomouckých laboratoří Genexone a Ústavu chemických procesů AV ČR. Prameny vlasů Boženy Němcové uložené v českoskalickém muzeu pocházejí z roku 1862 a byly jí zřejmě ustřiženy po smrti. Svědčí o tom některé zkoumané zápisy a také výskyt šedivých vlasů. Hynkovy vlasy rodina Němcových uchovávala jako vzpomínku na předčasně zesnulého syna. V roce 1919 se oba tyto prameny vlasů dostaly do majetku Muzea Boženy Němcové v České Skalici prostřednictvím spisovatelčiny dcery Dory.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Genetici získali DNA Boženy Němcové. Odhalí i její původ?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 27. Srpen 2017 - 8:00
Díky moderním metodám vědy 21. století identifikovali vědci 150 let starou DNA Boženy Němcové a jejího syna Hynka. Umožnila to systematická analýza genetického materiálu, kterou jako člen multioborového týmu vedl docent Ústavu lékařské genetiky LF UP Radek Vodička. Komplexní genetický výzkum provedli odborníci na vzorcích, které odebrali ze spisovatelčiných a Hynkových vlasů uložených ve sbírkách Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Pro potřeby analýzy přitom stačil jen nepatrný zlomek uchovaných pramenů, podrobený dekontaminačním procedurám. „Vzhledem k tomu, že na vlasy v průběhu staletí sahalo velké množství lidí, bylo nutné je šetrně, ale důkladně ošetřit tak, aby se zbavily veškeré cizorodé DNA. Zároveň jsme museli dbát na to, abychom vlasu neublížili,“ popsal Radek Vodička, který se podílel na návrhu celé procedury. Cílem analýzy bylo nalézt typ DNA, která se nachází v mitochondriích – buněčných organelách vyskytujících se mimo jádro buňky. „Na rozdíl od buněčného jádra, jehož DNA je postupem času degradována, mitochondriální DNA zůstává zachovaná. V daném vzorku vydrží i celá staletí, pokud se nevyskytuje ve vlhku nebo jiném nepříznivém prostředí. Tím, že vlasy Němcové byly uloženy hned po jejím úmrtí v suchu a temnu, byla jejich struktura téměř neporušená, jako by byl ten vlas čerstvě ustřižen,“ uvedl Radek Vodička. K vlastnímu získání a přečtení mitochondriální DNA zvolili výzkumníci způsob vhodný pro velmi malé až stopové množství DNA. „Použitý postup, který pro stopové prvky využívá například i FBI, vyžaduje nejdříve vlas dostatečně ‚natrávit‘ a rozložit především keratin, hlavní bílkovinu, která vlas vyplňuje, a tím právě uvolnit zbytky mitochondriální DNA. Poté jsme paralelně sekvenovali oba vzorky a mohli potvrdit, že v nich byla nalezena shodná DNA náležející k mitochondriální haploskupině H,“ objasnil Radek Vodička. Díky identifikaci DNA Boženy Němcové tak vědci zároveň získali nástroj pro její srovnání s jinými potenciálními genotypy. Mohli by tak potvrdit či vyvrátit spekulace o hypotetickém šlechtickém původu české spisovatelky, k nimž některé badatele vedou rozpory v genealogii její rodiny nebo ve školních matrikách. „Museli bychom získat genetický materiál v ženské linii, protože mitochondriální DNA se předává pouze z matky na dceru, která ji posílá zase dál. V případě matky a syna je to možné pouze do první generace. Právě toho jsme využili při zkoumání vzorků Němcové a Hynka,“ vysvětlil Radek Vodička. Podle ředitele českoskalického muzea Milana Horkého, který výzkumnou skupinu vede, by se další fáze výzkumu měla zaměřit primárně na genealogii oficiální rodiny Boženy Němcové a na získání genetického materiálu její ženské části. Teprve v případě, že by jeho porovnání s DNA Boženy Němcové neprokázalo shodu, přistoupili by badatelé k ověřování dosud nedoložených hypotéz o jiném původu české spisovatelky. „Tím, že potřebujeme mitochondriální DNA, tedy pouze ženskou linii, nás k případné další komparativní práci čeká ještě dlouhá cesta náročného genealogického bádání,“ upozornil Milan Horký. Ve výzkumném týmu jsou zastoupeni také odborníci z Filozofické fakulty UK, Památníku národního písemnictví, olomouckých laboratoří Genexone a Ústavu chemických procesů AV ČR. Prameny vlasů Boženy Němcové uložené v českoskalickém muzeu pocházejí z roku 1862 a byly jí zřejmě ustřiženy po smrti. Svědčí o tom některé zkoumané zápisy a také výskyt šedivých vlasů. Hynkovy vlasy rodina Němcových uchovávala jako vzpomínku na předčasně zesnulého syna. V roce 1919 se oba tyto prameny vlasů dostaly do majetku Muzea Boženy Němcové v České Skalici prostřednictvím spisovatelčiny dcery Dory.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pět měsíců u Světové lékařské asociace

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 26. Srpen 2017 - 8:00
Student právnické fakulty může sbírat praktické zkušenosti u soudu, na státním zastupitelství, v advokátní kanceláři nebo například u veřejné ochránkyně práv… Anebo zkusit tak trochu „jinou ligu“. Na ni si troufl Jindřich Honka. Pět měsíců pracoval u prestižní nadnárodní organizace. Na sekretariátu Světové lékařské asociace (The World Medical Association – WMA) nedaleko Ženevy.   Ojedinělou stáž odstartovala zdánlivá maličkost. Vyprávění spolužačky Brigity Sílešové, která si pochvalovala praxi v mezinárodním prostředí. „Musím přiznat, že mě tehdy nadchla. Dokonce mi dala konkrétní tip na právě uvolněné místo u Světové lékařské asociace. Měl jsem štěstí. Byl jsem ve správný čas na správném místě,“ vzpomíná skromně Jindřich Honka, posluchač posledního ročníku oboru Právo. Nahrála mu i skutečnost, že Univerzita Palackého má s WMA uzavřenou dohodu o spolupráci.  Prvotní nadšení se postupně začalo měnit v reálné administrativní přípravy. S těmi mu pomohlo zahraniční oddělení právnické fakulty. Aby se Jindřich Honka dostal na vytoužené místo, musel uspět v dvoukolovém výběrovém řízení. „Absolvoval jsem i ústní pohovor s představiteli asociace ve formě skype konference v angličtině. Pro ověření jazykových schopností se mnou mluvili i německy. Po pohovoru mě vybrali a pak už jsme jen dolaďovali detaily stáže.“ Vše šlo podle něj nečekaně rychle. Možný výjezd začal řešit v srpnu a už 1. listopadu otevíral dveře sekreta­riátu Světové lékařské asociace ve Ferney-Voltaire, francouzské vesničce ležící těsně u Ženevy.   Nejdřív absolvoval seznamovací kolečko po odděleních a pak přišly první pracovní úkoly. A byly velmi pestré. Pomáhal s administrativou, s databází asociace nebo archivem. Byl k ruce advokátce sekretariátu, která se věnuje hlavně mezinárodnímu humanitárnímu právu a právu v oblasti lidských práv.  Vytvářel pro ni právní rešerše, zkusil si napsat i pár podání. „Ta byla pro mě jako studenta práv dost výživná. Podílel jsem se také částečně na aktualizaci jejich vnitřních politik a rezolucí,“ vyjmenovává Jindřich Honka a nešetří pochvalami na adresu svých kolegů. „Tamní kolektiv byl perfektní. Od začátku jsem se cítil jako platný člen týmu. Respekt byl vzájemný.“  Když má vybrat nejcennější pracovní zážitky, příliš neváhá. Spolu s kolegy dostal možnost účastnit se za WMA zasedání Výkonné rady Světové zdravotnické organizace v Ženevě. „Měl jsem tam dokonce dva veřejné příspěvky, jeden se věnoval roli zdravotnického sektoru ve strategickém přístupu k mezinárodnímu chemickému managementu a druhý světové drogové problematice a hazardu. Bylo to streamované do celého světa a při jednom z výstupů mě ke slovu vyzvala sama předsedkyně Světové zdravotnické organizace Margaret Chanová,“ popisuje se zaujetím. Další významnou zkušeností pro něj byla přítomnost na jednání Rady pro lidská práva OSN, kde se právě řešil konflikt v syrském Allepu.   Po dobu stáže bydlel ve studentském kampusu v Ženevě a jako vášnivý horal trávil svůj volný čas poznáváním švýcarských Alp. „Když je pěkně, je přímo z Ženevy vidět Mont Blanc. Úžasné.“ Vedle turistiky také stihl zajít na vyhlášený autosalon a poznat tamní československou komunitu. Díky těmto lidem se navíc potkal s Janem Károu, velvyslancem při OSN, který ho několikrát pozval na recepci.  Když má Jindřich Honka najít na práci pro WMA cokoli negativního, něco, s čím nebyl zrovna spokojený, krátce se zamyslí. Jeho odpověď je krátká a stručná. „Nic, snad jen život v Ženevě je finančně náročnější,“ říká s úsměvem. Vzápětí přidává rady studentům, kteří by ho chtěli následovat. Stačí prý být připraven, jazykově a trochu odborně, a nebát se. „Nesmíte se nechat odradit vstupními požadavky, nároky zaměstnavatele a úvodní byrokracií. Prostě věřit si a zkusit to. Jsem velmi rád, že jsem mohl pracovat v mezinárodním prostředí, v mezinárodní organizaci. Je to zkušenost k nezaplacení,“ dodává devětadvacetiletý student.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pět měsíců u Světové lékařské asociace

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 26. Srpen 2017 - 8:00
Student právnické fakulty může sbírat praktické zkušenosti u soudu, na státním zastupitelství, v advokátní kanceláři nebo například u veřejné ochránkyně práv… Anebo zkusit tak trochu „jinou ligu“. Na ni si troufl Jindřich Honka. Pět měsíců pracoval u prestižní nadnárodní organizace. Na sekretariátu Světové lékařské asociace (The World Medical Association – WMA) nedaleko Ženevy.   Ojedinělou stáž odstartovala zdánlivá maličkost. Vyprávění spolužačky Brigity Sílešové, která si pochvalovala praxi v mezinárodním prostředí. „Musím přiznat, že mě tehdy nadchla. Dokonce mi dala konkrétní tip na právě uvolněné místo u Světové lékařské asociace. Měl jsem štěstí. Byl jsem ve správný čas na správném místě,“ vzpomíná skromně Jindřich Honka, posluchač posledního ročníku oboru Právo. Nahrála mu i skutečnost, že Univerzita Palackého má s WMA uzavřenou dohodu o spolupráci.  Prvotní nadšení se postupně začalo měnit v reálné administrativní přípravy. S těmi mu pomohlo zahraniční oddělení právnické fakulty. Aby se Jindřich Honka dostal na vytoužené místo, musel uspět v dvoukolovém výběrovém řízení. „Absolvoval jsem i ústní pohovor s představiteli asociace ve formě skype konference v angličtině. Pro ověření jazykových schopností se mnou mluvili i německy. Po pohovoru mě vybrali a pak už jsme jen dolaďovali detaily stáže.“ Vše šlo podle něj nečekaně rychle. Možný výjezd začal řešit v srpnu a už 1. listopadu otevíral dveře sekreta­riátu Světové lékařské asociace ve Ferney-Voltaire, francouzské vesničce ležící těsně u Ženevy.   Nejdřív absolvoval seznamovací kolečko po odděleních a pak přišly první pracovní úkoly. A byly velmi pestré. Pomáhal s administrativou, s databází asociace nebo archivem. Byl k ruce advokátce sekretariátu, která se věnuje hlavně mezinárodnímu humanitárnímu právu a právu v oblasti lidských práv.  Vytvářel pro ni právní rešerše, zkusil si napsat i pár podání. „Ta byla pro mě jako studenta práv dost výživná. Podílel jsem se také částečně na aktualizaci jejich vnitřních politik a rezolucí,“ vyjmenovává Jindřich Honka a nešetří pochvalami na adresu svých kolegů. „Tamní kolektiv byl perfektní. Od začátku jsem se cítil jako platný člen týmu. Respekt byl vzájemný.“  Když má vybrat nejcennější pracovní zážitky, příliš neváhá. Spolu s kolegy dostal možnost účastnit se za WMA zasedání Výkonné rady Světové zdravotnické organizace v Ženevě. „Měl jsem tam dokonce dva veřejné příspěvky, jeden se věnoval roli zdravotnického sektoru ve strategickém přístupu k mezinárodnímu chemickému managementu a druhý světové drogové problematice a hazardu. Bylo to streamované do celého světa a při jednom z výstupů mě ke slovu vyzvala sama předsedkyně Světové zdravotnické organizace Margaret Chanová,“ popisuje se zaujetím. Další významnou zkušeností pro něj byla přítomnost na jednání Rady pro lidská práva OSN, kde se právě řešil konflikt v syrském Allepu.   Po dobu stáže bydlel ve studentském kampusu v Ženevě a jako vášnivý horal trávil svůj volný čas poznáváním švýcarských Alp. „Když je pěkně, je přímo z Ženevy vidět Mont Blanc. Úžasné.“ Vedle turistiky také stihl zajít na vyhlášený autosalon a poznat tamní československou komunitu. Díky těmto lidem se navíc potkal s Janem Károu, velvyslancem při OSN, který ho několikrát pozval na recepci.  Když má Jindřich Honka najít na práci pro WMA cokoli negativního, něco, s čím nebyl zrovna spokojený, krátce se zamyslí. Jeho odpověď je krátká a stručná. „Nic, snad jen život v Ženevě je finančně náročnější,“ říká s úsměvem. Vzápětí přidává rady studentům, kteří by ho chtěli následovat. Stačí prý být připraven, jazykově a trochu odborně, a nebát se. „Nesmíte se nechat odradit vstupními požadavky, nároky zaměstnavatele a úvodní byrokracií. Prostě věřit si a zkusit to. Jsem velmi rád, že jsem mohl pracovat v mezinárodním prostředí, v mezinárodní organizaci. Je to zkušenost k nezaplacení,“ dodává devětadvacetiletý student.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita poprvé pronikla do prestižního Šanghajského žebříčku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Srpen 2017 - 8:00
Univerzita Palackého poprvé pronikla do prestižního globálního žebříčku vysokých škol ARWU Academic Ranking of World Universities, v němž obsadila 601. až 700. pozici. Ve stejné kategorii se nachází také Masarykova Univerzita a ČVUT, z českých univerzit si nejlépe vede Univerzita Karlova na 201. až 300. místě. Takzvaný Šanghajský žebříček patří spolu s THE World University Rankings a QS World University Rankings k nejprestižnějším. „V jistém smyslu jsme dosáhli dílčí mety, kterou bylo proniknutí Univerzity Palackého do nejprestižnějších světových rankingů. Ukazuje se, že navzdory rozdílným metodám hodnocení v různých žebříčcích se naše univerzita zlepšuje ve všech podstatných ukazatelích. To se projevuje mimo jiné v tom, že se na nás začínají obracet ve vyšší míře zahraniční partneři s nabídkou spolupráce,“ řekl rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Žebříček ARWU je nejstarším mezinárodním žebříčkem vysokých škol na světě, poprvé byl publikován v roce 2003. Původně vznikal na Šanghajské univerzitě, od roku 2009 ho zpracovává společnost Shanghai Ranking Consultancy. Letos kromě TOP 500 univerzit přináší i seznam univerzit zařazených na 501. až 800. pozici. Univerzita Palackého zabodovala hlavně ve fyzice a zemědělských vědách Kromě globálního hodnocení byly zveřejněny také žebříčky univerzit v 52 předmětech v přírodních vědách, technických vědách, vědách o živé přírodě, lékařských vědách a společenských vědních oborech. Celkově bylo hodnoceno více než 4000 vysokých škol. Mezi nejlepší pětistovku pronikla Univerzita Karlova s 20 obory, Univerzita Palackého a Masarykova univerzita byly v prestižním seznamu u šesti oborů a ČVUT u pěti. Olomoucká univerzita si již tradičně nejlépe vedla v přírodovědných oborech. Nejlepšího umístění dosáhla ve fyzice a zemědělských vědách, v obou obsadila ve světě 201. až 300. pozici. V oboru fyzika ještě lépe uspěly Univerzita Karlova (76. až 100. pozice) a ČVUT (151.-200.), naopak Masarykova univerzita se v tomto oboru mezi nejlepších 500 nedostala. Silné postavení prokázali olomoučtí vědci i v oblasti biologických věd, v nichž Univerzita Palackého figuruje na 301. až 400. místě. Stejné pozice v tomto případě dosáhla i Masarykova univerzita, Univerzita Karlova vystoupala na 201. až 300. příčku. Do pětistovky nejlepších se olomoucké vysoké učení dostalo také v oboru chemie, v technických vědách zaměřených na environmentální problematiku a farmaceutických vědách (401.-500.) Například v oboru chemie se na seznamu spolu s ní z tuzemských univerzit nachází už jen Univerzita Karlova. Podrobné informace zpracované do tabulek jsou k dispozici ZDE. ARWU se soustředí především na vědeckou a výzkumnou úroveň institucí Pro hodnocení světových univerzit využívá ARWU šest ukazatelů, včetně počtu článků publikovaných v časopisech Nature a Science i citačního ohlasu publikací. Důraz klade na excelentní vědecký výkon. „Univerzita Palackého se tímto objevuje ve všech globálních žebříčcích takzvané Velké trojky, což potvrzuje její pevnou pozici mezi světovými univerzitami. Shangai Ranking volí jinou metodiku než ostatní žebříčky, sleduje mimo jiné počet nejcitovanějších vědců v databázi Highly Cited Researchers, počet nobelistů a podobně,“ uvedla vedoucí oddělení pro mezinárodní strategii na Univerzitě Palackého Zuzana Polanská. Doplnila, že tento žebříček jako jediný z dané trojice pracuje s daty Clarivate Analytics (bývalý Thomson Reuters), zatímco THE a QS již několikátý rok využívají k analýze dat databáze od společnosti Elsevier. Šanghajský žebříček najdete ZDE. Na prvním místě v ARWU 2017 je stejně jako loni Harvardská univerzita následovaná Standfordovou univerzitou. Nadvládu amerických univerzit v první desítce žebříčku narušuje Univerzita v Cambridge na třetí pozici a Oxfordská univerzita na 7. místě. Univerzita Palackého v letošním roce slavila v souvislosti s ARWU i další prvenství. V žebříčku sportovních vysokých škol Shanghai Ranking se poprvé umístila její fakulta tělesné kultury, a to na 101. až 150. místě, což představovalo nejlepší umístění v rámci českých univerzit, které se v tomto hodnocení objevily.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita poprvé pronikla do prestižního Šanghajského žebříčku

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 25. Srpen 2017 - 8:00
Univerzita Palackého poprvé pronikla do prestižního globálního žebříčku vysokých škol ARWU Academic Ranking of World Universities, v němž obsadila 601. až 700. pozici. Ve stejné kategorii se nachází také Masarykova Univerzita a ČVUT, z českých univerzit si nejlépe vede Univerzita Karlova na 201. až 300. místě. Takzvaný Šanghajský žebříček patří spolu s THE World University Rankings a QS World University Rankings k nejprestižnějším. „V jistém smyslu jsme dosáhli dílčí mety, kterou bylo proniknutí Univerzity Palackého do nejprestižnějších světových rankingů. Ukazuje se, že navzdory rozdílným metodám hodnocení v různých žebříčcích se naše univerzita zlepšuje ve všech podstatných ukazatelích. To se projevuje mimo jiné v tom, že se na nás začínají obracet ve vyšší míře zahraniční partneři s nabídkou spolupráce,“ řekl rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Žebříček ARWU je nejstarším mezinárodním žebříčkem vysokých škol na světě, poprvé byl publikován v roce 2003. Původně vznikal na Šanghajské univerzitě, od roku 2009 ho zpracovává společnost Shanghai Ranking Consultancy. Letos kromě TOP 500 univerzit přináší i seznam univerzit zařazených na 501. až 800. pozici. Univerzita Palackého zabodovala hlavně ve fyzice a zemědělských vědách Kromě globálního hodnocení byly zveřejněny také žebříčky univerzit v 52 předmětech v přírodních vědách, technických vědách, vědách o živé přírodě, lékařských vědách a společenských vědních oborech. Celkově bylo hodnoceno více než 4000 vysokých škol. Mezi nejlepší pětistovku pronikla Univerzita Karlova s 20 obory, Univerzita Palackého a Masarykova univerzita byly v prestižním seznamu u šesti oborů a ČVUT u pěti. Olomoucká univerzita si již tradičně nejlépe vedla v přírodovědných oborech. Nejlepšího umístění dosáhla ve fyzice a zemědělských vědách, v obou obsadila ve světě 201. až 300. pozici. V oboru fyzika ještě lépe uspěly Univerzita Karlova (76. až 100. pozice) a ČVUT (151.-200.), naopak Masarykova univerzita se v tomto oboru mezi nejlepších 500 nedostala. Silné postavení prokázali olomoučtí vědci i v oblasti biologických věd, v nichž Univerzita Palackého figuruje na 301. až 400. místě. Stejné pozice v tomto případě dosáhla i Masarykova univerzita, Univerzita Karlova vystoupala na 201. až 300. příčku. Do pětistovky nejlepších se olomoucké vysoké učení dostalo také v oboru chemie, v technických vědách zaměřených na environmentální problematiku a farmaceutických vědách (401.-500.) Například v oboru chemie se na seznamu spolu s ní z tuzemských univerzit nachází už jen Univerzita Karlova. Podrobné informace zpracované do tabulek jsou k dispozici ZDE. ARWU se soustředí především na vědeckou a výzkumnou úroveň institucí Pro hodnocení světových univerzit využívá ARWU šest ukazatelů, včetně počtu článků publikovaných v časopisech Nature a Science i citačního ohlasu publikací. Důraz klade na excelentní vědecký výkon. „Univerzita Palackého se tímto objevuje ve všech globálních žebříčcích takzvané Velké trojky, což potvrzuje její pevnou pozici mezi světovými univerzitami. Shangai Ranking volí jinou metodiku než ostatní žebříčky, sleduje mimo jiné počet nejcitovanějších vědců v databázi Highly Cited Researchers, počet nobelistů a podobně,“ uvedla vedoucí oddělení pro mezinárodní strategii na Univerzitě Palackého Zuzana Polanská. Doplnila, že tento žebříček jako jediný z dané trojice pracuje s daty Clarivate Analytics (bývalý Thomson Reuters), zatímco THE a QS již několikátý rok využívají k analýze dat databáze od společnosti Elsevier. Šanghajský žebříček najdete ZDE. Na prvním místě v ARWU 2017 je stejně jako loni Harvardská univerzita následovaná Standfordovou univerzitou. Nadvládu amerických univerzit v první desítce žebříčku narušuje Univerzita v Cambridge na třetí pozici a Oxfordská univerzita na 7. místě. Univerzita Palackého v letošním roce slavila v souvislosti s ARWU i další prvenství. V žebříčku sportovních vysokých škol Shanghai Ranking se poprvé umístila její fakulta tělesné kultury, a to na 101. až 150. místě, což představovalo nejlepší umístění v rámci českých univerzit, které se v tomto hodnocení objevily.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

UPoint bloky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Srpen 2017 - 13:43
Univerzitní informační centrum a obchod UPoint rozšířil svou nabídku o nové kroužkové bloky, tentokrát s přebalem v barvách jednotlivých fakult Univerzity Palackého. Jsou ve formátu A5 a obsahují 70 listů s tečkovanými linkami, logem UP na obou stranách a perforací pro snadné odtržení. Prostě ideální zápisník, který je vždy po ruce. Další informace ZDE. Foto: UPoint
Kategorie: Novinky z UP a PřF

UPoint bloky

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Srpen 2017 - 13:43
Univerzitní informační centrum a obchod UPoint rozšířil svou nabídku o nové kroužkové bloky, tentokrát s přebalem v barvách jednotlivých fakult Univerzity Palackého. Jsou ve formátu A5 a obsahují 70 listů s tečkovanými linkami, logem UP na obou stranách a perforací pro snadné odtržení. Prostě ideální zápisník, který je vždy po ruce. Další informace ZDE. Foto: UPoint
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor