Agregátor zdrojů

Olomouc zažije Ozvěny Noir Film Festivalu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Listopad 2017 - 11:00
V Uměleckém centru UP se uskuteční Ozvěny Noir Film Festivalu. Přehlídka letos na konci srpna oslavila na hradě Křivoklát za velkého zájmu diváků páté narozeniny. Ti, kteří na Křivoklát neměli možnost přijet, můžou zajít 8. listopadu v Olomouci na festivalové Ozvěny a vidět dva vybrané snímky. Olomouc je vedle Prahy jediným městem, kde se Ozvěny uskuteční. Filmový večer se bude konat v Uměleckém centru UP a koná se ve spolupráci s Pastiche Filmz. Pátý ročník Noir Film Festivalu, jehož dramaturgy jsou stejně jako Ozvěn Milan Hain a Jana Bébarová z katedry divadelních a filmových studií FF UP, ve svém programu na Křivoklátě uvedl čtyři desítky projekcí. Do olomouckého večerního dvojprogramu ve Filmovém sále Uměleckého centra zařadili organizátoři dva snímky. Jako první se bude od 19 hodin promítat Lidská bestie (Human Desire) z roku 1954, který na Ozvěnách reprezentuje hlavní tematickou sekci tohoto festivalového ročníku – vlaky ve filmu. Lidskou bestii natočil režisér Fritz Lang na vrcholu své hollywoodské kariéry. Ve spolupráci s herci Glennem Fordem a Glorií Grahame, s nimiž realizoval předchozí noir Velký zátah, natočil adaptaci slavného naturalistického románu Émila Zoly Člověk bestie. Druhý film do olomouckého programu, snímek Na opuštěném místě (In a Lonely Place) z roku 1950, vybrali pořadatelé Ozvěn z festivalové výběrové retrospektivy Humphreyho Bogarta. Film nabídne ikonického noirového herce v roli neurvalého cynického scenáristy čelícího podezření z vraždy. Jako jeho herecká partnerka se opět objeví Gloria Grahame, tehdejší manželka režiséra filmu Nicholase Raye. Promítání bude od 21 hodin. Podrobnosti o Ozvěnách Noir Film Festivalu najdete ZDE. Filmy z letošního programu (včetně těch uváděných na Ozvěnách) najdete ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

8. Zirmův olomoucký diskuzní den

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Listopad 2017 - 8:35
V sobotu 4. 11. 2017 se v prostorách PF UP uskutečnil 8. Zirmův olomoucký diskuzní den, který uspořádala Oční klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) pod vedením prof. Řeháka. Letošního ročníku se zúčastnilo 323 oftalmologů z celé republiky i ze Slovenska.  V předvečer diskuzního dne proběhl velmi úspěšný kurz RNDr. Pluháčka (PřF UP) na téma „Zásady monokulární a binokulární korekce – brýle snadno a rychle?“, kterého se zúčastnilo 80 lékařů.  Vlastní odborný program organizátoři rozdělili do tří bloků, z nichž každý byl moderován specialistou v dané oblasti z týmu lékařů Oční kliniky LF UP a FNOL. Obsahoval přehledové přednášky i množství zajímavých kazuistik, k nimž se mohli vyjádřit všichni účastníci prostřednictvím hlasovacích zařízení.  První blok, moderovaný MUDr. Karhanovou, byl věnován diagnostice a léčbě diplopie v praxi. Diplopie je odborný termín pro rozdvojené vidění. V první přednášce prim. Diblík (1. LF UK a VFN v Praze) popsal, jak by měl oftalmolog při diagnostice diplopie postupovat: podrobná anamnéza (rozbor trvání diplopie, zda je jen při pohledu oběma očima současně, rozestup obrázků v závislosti na směru pohledu …), klinické vyšetření, nejčastěji tužkou před očima pacienta, a vyšetření na přístrojích sestřičkou specializující se na poruchu postavení očí. Následovali dvě přednášky MUDr. Dostálka (Centrum dětské oftalmologie, BINOCULAR, s.r.o., Litomyšl), které svou velmi vysokou odbornou úrovní tradičně doslova šokovalo většinu auditoria. MUDr. Flemrová (Evropská Oční klinika Lexum Praha) nás seznámila s riziky vzniku diplopie po refrakčních výkonech (odstranění dioptrií použitím laseru na rohovce) a po operaci šedého zákalu. V závěrečné přednášce se MUDr. Karhanová věnovala konzervativním možnostem řešení diplopie: zakrytí jednoho oka páskou, nalepení poloprůhledné fólie na brýlové sklo v celém rozsahu nebo jen v některém sektoru, předpis speciálních brýlích obsahujících optický hranol (tzv. prizma). V diskuzní části bloku jsme se dozvěděli, že dříve bude alkoholem (při stejné hmotnosti) ovlivněn člověk s převahou tukové tkáně než jedinec s vypracovanými svaly, protože svalová tkáň bohatá na vodu absorbuje alkohol velmi účinně a zabraňuje mu, aby se dostal do mozku.  Prim. Marešová se ujala organizace druhého bloku, který se zabýval méně častými pooperačními nálezy po standardních operacích. V úvodní přednášce paní primářka popsala málo známý fenomén negativní dysfotopsie. Jedná se o obloukovitý stín v zevní části zorného pole pozorovaný po nekomplikované operaci šedého zákalu. Jeho příčinou je průnik velmi šikmých světelných paprsků přicházejících od ucha na postižené straně a procházející na sítnici mezi duhovkou a umělou nitrooční čočkou. U většiny pacientů po čase vymizí. Pouze vzácně přetrvává a může působit značné potíže. V tom případě je vhodné operační řešení: nejčastěji změna pozice stávající nitrooční čočky (posunutí její optické části před čočkové pouzdro), nebo vložení další umělé nitrooční čočky bez dioptrické síly mezi stávající umělou nitrooční čočku a duhovku. Pooperační péčí po filtrujících operacích zeleného zákalu (glaukomu) se zabývala doc. Pitrová (Privátní oční klinika JL, Praha). Zdůraznila přínos a techniku provádění masáží oka po operaci k podpoře filtrace (odtok nitrooční tekutiny z oka pod spojivku s cílem snížení nitroočního tlaku a omezení jeho kolísání). MUDr. Šimičák (Oční klinika LF UP a FNOL) nás seznámil s velmi vzácnou, ale fatální komplikací po operaci sítnice, tzv. panoftalmií = akutní hnisavý zánět celého očního bulbu. V prezentovaném případě došlo ke vzniku velmi agresivní infekce druhý den po operaci. Pacientka však vyhledala odborné vyšetření až po více než 48 hodinách, během nichž již zánět postihl celé oko a ani razantní aplikací antibiotik do žíly, v očních kapkách a injekcemi do oka, se oko nepodařilo zachránit. Byli jsme nuceni ho vyjmout. Bude následovat zhotovení individuální oční protézy. Ta mívá tak skvělý kosmetický efekt, že často ani lékařský personál, který pacientku nezná, nepozná, že se mezi víčky nachází protéza, a ne vlastní vidoucí oko. K prevenci pooperační infekce je velmi důležité všechny pacienty po operaci upozornit na úzkostlivé dodržování hygieny a zamezení dotýkání se operovaného oka. Pooperačním nálezům po transplantacích rohovky se věnovala MUDr. Šínová (Oční klinika LF UP a FNOL). Za nejdůležitější informaci z jejího sdělení považuji pozitivní trend nárůstu částečných transplantací rohovky v České republice, stejně jako ve světě. Tzv. DMEK, tedy transplantace jen nejvnitřnější vrstvy buněk rohovky, je sice technicky velmi náročná operace, ale poskytuje pacientovi velmi časně po operaci velmi dobrou zrakovou ostrost, je zatížena malým výskytem selhání transplantátu a je opakovatelná. Zásadním opatřením v pooperačním období je neměřit nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem, protože náraz proudu vzduchu na rohovku by odmrštil transplantát od rohovky a zhatil by úspěšnou operaci.  Ve třetím bloku jsme s MUDr. Hrabčíkovou a jejími hosty (Bc. Mrvou, MUDr. Karkanovou, panem Hrazdírou a MUDr. Sendlerem) řešili problematiku speciálních individuálních kontaktních čoček: tvarově stálých (= pevných = tvrdých) a hydridních (skládají se z pevného centra a měkkého okraje). Tyto speciální typy kontaktních čoček jsou určeny pro pacienty s nerovnoměrně zakřivenou rohovkou při různých jejích onemocněních nebo po operacích na rohovce, kdy není možné dosáhnout uspokojivého vidění s brýlemi ani s běžnými měkkými kontaktními čočkami.  Diskuzní den ukončila svým vystoupením doc. Pitrová (předsedkyně České oftalmologické společnosti), která opět ocenila vysokou kvalitu odborného programu a bohatou diskuzi k probíraným tématům.  Děkujeme Konferenčnímu servisu UP za organizační zajištění konference. MUDr. Petr Mlčák, Oční klinika LF UP a FNOL
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Věnujte, co můžete postrádat, a podpořte dobrou věc!

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Listopad 2017 - 8:00
Darovat, co doma přebývá a druhým by ještě udělalo radost – takovou příležitost nabízí cyrilometodějská teologická fakulta, která na začátek prosince připravuje již třetí ročník Dobročinného blešího trhu. Užitečné věci v použitelném stavu mohou zájemci přinášet od 8. do 30. listopadu do hlavní budovy fakulty v Univerzitní ulici. Výtěžek z jejich prodeje tentokrát podpoří Domácí hospicovou péči Charity Olomouc. Do prodeje lze věnovat oblečení, knihy, hry, hračky, nádobí, bytové nebo módní doplňky, kuchyňské a sportovní potřeby nebo třeba staré gramofonové desky. „Loni návštěvníci trhu ocenili také levné zánovní lyže, pánské obleky, školní batohy, záclony, čajové soupravy i funkční žehličku. Vše přijímáme v použitelném a čistém stavu,“ uvedla hlavní organizátorka Kateřina Hamplová. Věci mohou lidé odevzdávat k uskladnění v učebně U02 v přízemí hlavní budovy CMTF od 8. do 30. listopadu, a to vždy ve středu od 12 do 15.30 a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Dobročinný bleší trh, který se koná pod záštitou rektora UP a děkana CMTF, proběhne ve dnech 7. a 8. prosince od 10 do 18 hod. v budově CMTF v Univerzitní ulici. Možnost udělat radost druhým, přispět na dobrou věc i levně nakoupit měla veřejnost díky iniciativě CMTF i v předchozích letech. Poprvé Dobročinný bleší trh uspořádala v listopadu 2013, kdy vynesl přes 80 tisíc korun na podporu Hospici na Svatém Kopečku. Druhý ročník proběhl loni v březnu a částkou 46 tisíc podpořil olomoucké neziskové organizace Pamatováček a Středisko svaté Alžběty. Letos se organizátoři rozhodli věnovat výtěžek z prodeje Domácí hospicové péči Charity Olomouc, nabízející podporu nemocným v závěrečném stádiu života i osobám, které o ně pečují. Jak zdůraznila proděkanka Lucie Cincialová, fakulta se chce podobnými akcemi prezentovat jako instituce zaměřená nejen na studium, výuku a vědu, ale i na další činnosti, které mohou obohatit celou univerzitní obec i širší veřejnost. „Myslím, že zapojení do dobročinných aktivit nám dává možnost přinášet do veřejného prostoru pozitivní podněty a zároveň vychovávat studenty k tomu, že je třeba dělat něco dobrého pro lidi kolem nás,“ uvedla proděkanka.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Lékařská fakulta spojí oslavy 17. listopadu se vzpomínkou na Jana Opletala

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Listopad 2017 - 13:00
Tři týdny s Janem – takový je společný název pro akce, které letos připravili senátoři lékařské fakulty k výročí 17. listopadu a k uctění odkazu Jana Opletala. Osobnost někdejšího studenta medicíny a rodáka ze Lhoty nad Moravou připomene výstava, filmová projekce, beseda a pietní setkání v Nákle. „Pozoruhodná osobnost medika a národního hrdiny Jana Opletala je podle mého názoru významným symbolem. Spojuje nejvýznamnější data a události novodobé české historie. Připomínáme si jej od konce října, kdy byl v roce 1939 postřelen na nepovolené demonstraci v Praze, až do 17. listopadu akcemi, které jsou určeny pro univerzitní i širokou veřejnost,“ uvedl člen Akademického senátu LF a iniciátor vzpomínkových oslav Vladislav Raclavský. Úvod do plánovaných „tří týdnů“ patřil otevření tematické minivýstavy ve druhém patře Dostavby Teoretických ústavů LF. Na několika panelech přibližuje život a osobnost rodáka z olomouckého regionu. Ve stejné budově bude v úterý 7. listopadu od 14. 30 připraveno promítání dokumentů České televize věnovaných dosud málo známým aspektům postavy Jana Opletala a událostí roku 1939. O necelý týden později, v pondělí 13. listopadu, se v posluchárně Teoretických ústavů č. 2.517 uskuteční veřejná beseda se zajímavými hosty. Účastníci budou mít příležitost setkat se s Věrou Spurnou, neteří Jana Opletala, i se studentkou olomoucké medicíny Marií Turkovou, které se osobnosti někdejšího medika věnovala v rámci své středoškolské odborné činnosti.  Pozvání přijal také básník, spisovatel a vysokoškolský učitel z Univerzity Komenského v Bratislavě Jozef Leikert, autor publikace A den se vrátil věnované osudu Jana Opletala. Besedy se zúčastní i překladatelka jeho knih a pedagožka Miroslava Poláková z Gymnázia Uherské Hradiště. Symbolické připomenutí listopadových událostí vyvrcholí pietním setkáním u hrobu Jana Opletala v Nákle, které je naplánováno na 16. listopadu v 15. 45 hodin. Zájemci budou moci pokračovat na cestě do hlavního města, kde 17. listopadu historické události připomene položení květin u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici stejně jako shromáždění na Albertově a na Národní třídě. Zájemci o společnou cestu do Nákla i do Prahy se mohou informovat prostřednictvím e-mailu u Vladislava Raclavského. Informace jsou k dispozici také na webu Akademického senátu LF.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

FTK přivítá uznávaného odborníka v oblasti hodnocení pohybové aktivity a zdraví

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Listopad 2017 - 8:00
Jeden z nejuznávanějších odborníků na monitoring pohybové aktivity, profesor Gregory J. Welk z Iowa State University, zavítá na fakultu tělesné kultury. Bude tu jednat o spolupráci fakulty na mezinárodním výzkumu pohybové aktivity dětí a mládeže, o svých výzkumných tématech promluví i na dvou přednáškách zahrnutých do rozvrhu probíhajícího týdne International Teaching Week.   Welk vede na katedře kineziologie vlastní laboratoř, kde se věnuje využívání různých typů zařízení pro sledování a vyhodnocování pohybové aktivity, také tvorbě pohybových intervencí v oblasti prevence obezity a civilizačních onemocnění. Působí i jako vědecký ředitel programu FitnessGram pro děti a mládež v Cooperově Institutu v Dallasu. „Na naši fakultu zamíří během své cesty na mezinárodní konferenci HEPA Europe, kde je jedním z hlavních řečníků. Kontakt s ním navázal profesor Karel Frömel počátkem tohoto roku a v rámci navázané spolupráce již dva naši doktorandi absolvovali na Welkově pracovišti studijní pobyt,“ uvedl Lukáš Jakubec z Institutu aktivního životního stylu.   „Jednat budeme o využívání dotazníku Youth Activity Profile, jehož je Welk autorem, v rámci námi vyvíjeného systému pro sledování a vyhodnocování pohybové aktivity Indares.com. Zavedením tohoto dotazníku se nám otevírá možnost zapojit se do právě vznikající celosvětové sítě pro výzkum pohybové aktivity dětí a mládeže. V současnosti se tento nástroj používá v USA a přípravy na jeho použití probíhají v Brazílii, Španělsku nebo Velké Británii. Podepsáním memoranda o spolupráci se naše fakulta stane jedním z partnerů mezinárodního výzkumného projektu Youth Physical Activity Measurement Study,“ objasnil Jakubec. Vedle jednání o spolupráci bude profesor Welk s vědeckými pracovníky a představiteli fakulty diskutovat o stávajících testových systémech pro hodnocení tělesné zdatnosti mládeže a o další možné spolupráci v této oblasti. Prohlédne si i Aplikační centrum BALUO. Příležitost setkat se se světově známým odborníkem budou mít i studenti a další zájemci. V pátek 10. listopadu vystoupí na fakultě tělesné kultury se dvěma přednáškami v rámci programu již jedenáctého týdne se zahraničními lektory International Teaching Week. V první se bude Welk věnovat komerčním přístrojům a aplikacím pro monitoring pohybové aktivity a jejich využití při změnách životního stylu, druhá se bude týkat hodnocení tělesné zdatnosti u mladistvých. Časy Welkových přednášek a stejně tak rozvrh celého „mezinárodního“ týdne zájemci najdou ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor