Agregátor zdrojů

Porota ocenila diplomovou práci studenta práv čestným uznáním

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 4. Září 2019 - 8:00

Ojedinělou šňůru úspěchů v soutěži diplomových prací o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson se daří prodlužovat Právnické fakultě Univerzity Palackého. Co ročník, to nějaká cena. Letos, kdy se soutěž konala počtvrté, udělila hodnotící komise čestné uznání Tobiáši Turkovi za diplomovou práci Řešení střetů zájmů mezi ochranou přírody a těžbou nerostů ve zvláště chráněných územích.

Soutěž o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson vyhlašuje Institut pro udržitelný rozvoj sídel (IURS) a je určena obhájeným diplomovým pracím, které se týkají problematiky územního rozvoje. Do jejího čtvrtého ročníku přihlásilo své práce celkem 13 studentů ze šesti univerzit z Česka i ze Slovenska. „Úroveň prací byla jako každoročně vysoká. Komise se tentokrát jednomyslně shodla na udělení první ceny. O čestná uznání byl už pomyslný souboj mnohem těsnější, udělili jsme nakonec čtyři,“ zhodnotila Barbara Vojvodíková, ředitelka IURS.

Právě jedno z čestných uznání putuje na olomouckou právnickou fakultu. Hodnotící komisi zaujala práce Tobiáše Turka, studenta posledního ročníku oboru Právo. Diplomku Řešení střetů zájmů mezi ochranou přírody a těžbou nerostů ve zvláště chráněných územích úspěšně obhájil v červnu. „Bezprostředně po úspěšné obhajobě mě na soutěž upozornil vedoucí práce Ondřej Vícha s kolegyní z katedry správního práva a finančního práva Veronikou Tomoszkovou. Řekl jsem si, proč to nezkusit,“ vzpomněl Tobiáš Turek.

K právu životního prostředí, které podle něj skýtá mnoho zajímavých a neotřelých témat pro psaní diplomových prací, měl blízko po celou dobu studia. „Žiji v srdci Jeseníků, na Rejvízu, kde je chráněné území všude, kam se člověk podívá. Proto jsem také své úvahy o tématu závěrečné práce směřoval k zvláštní územní ochraně a výjimkám. Po konzultacích s vyučujícími jsem se rozhodl práci vztáhnout na těžbu nerostů v těchto územích, je to téma problematické a zatím nebylo šířeji zpracováno,“ vysvětlil student. Cílem oceněné diplomové práce bylo zhodnotit dostatečnost a efektivnost právní úpravy těžby nerostů ve zvláště chráněných územích a zhodnotit způsob, jakým dochází k řešení střetu veřejného zájmu na ochranu přírody s jinými zájmy na těžbu nerostů, a jak se tyto zájmy vzájemně poměřují.

 

 

Tobiáš Turek vnímá čestné uznání jako příjemný bonus. „Do psaní diplomky jsem dal spoustu energie. Největší odměnou pro mě byla samozřejmě úspěšná obhajoba, to mi bohatě stačilo, a víc jsem ani neočekával. Když mi nyní udělili čestné uznání, došlo mi, že se práce povedla. Dík patří doktoru Víchovi, u kterého jsem práci psal. Z velké části je to jeho zásluha,“ dodal šestadvacetiletý student, kterého na podzim čekají státní zkoušky.

Vzájemnou spolupráci si pochvaloval i Ondřej Vícha. Podle něj bylo výhodou, že si student sám zvolil téma. „Tobiáš přistupoval k psaní aktivně a průběžně své výsledky se mnou konzultoval. Jeho práce je výjimečná jak originalitou tématu, tak jejím zpracováním. Poukázal v ní na některé nedostatky horního práva a pokusil se i navrhnout řešení de lege ferenda. Z ocenění mám velkou radost,“ řekl Ondřej Vícha.

Podle děkanky Zdenky Papouškové je skvělé, že se v soutěži o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson studentům pravidelně daří. „Jsem ráda, že se podařilo navázat na předchozí ocenění. Každý takový úspěch je pro fakultu skvělou vizitkou a vypovídá o kvalitě výuky i osobním přístupu našich vyučujících k posluchačům. Věřím, že se nám podaří za rok úspěšnou sérii protáhnout,“ zhodnotila Zdenka Papoušková.

V letošním ročníku soutěže o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson reprezentovala olomouckou právnickou fakultu ještě diplomová práce Miloše Málka s názvem Zkušební provoz stavby.

Slavnostní předávání cen se uskuteční na začátku října v Ostravě.

 

Výsledky – Cena Jiřiny Bergatt Jackson 2019

1. cena
Bc. Jan Maňas
Vyhodnocení prostorového uspořádání suburbánní zástavby metodami Space syntax (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí)

Čestné uznání
Bc. Simona Kadúchová
Regenerace panelového sídliště v části ulic Cholevova, U Lesa a Františka Lýska v Ostravě - Hrabůvce (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební)
Bc. Šimon Minář
Úprava uličního prostoru a změna organizace dopravy v ulici Valová v Zábřeze po přesunu autobusového stanoviště (Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera)
Bc. Ľudmila Ševcová
Koncept inteligentného mesta/smart city a jeho realizácia v podmienkach SR (Univerzita Mateja Bely v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta)
Tobiáš Turek
Řešení střetů zájmů mezi ochranou přírody a těžbou nerostů v ZCHÚ (Univerzita Palackého, Právnická fakulta)

Podzimní setkávání s Fyzikálním ústavem

Novinky: Fyzikální ústav - 3. Září 2019 - 22:21

První podzimní měsíc bude na Fyzikálním ústavu AV ČR ve znamení akcí pro veřejnost, kterých proběhne hned několik. Akce konající se každý rok, jako je Festival vědy a Noc vědců, budou letos doplněny zapojením Fyzikálního ústavu do sousedských slavností Zažít město jinak. Všechny akce jsou zdarma, pro bližší info o programu a přihlašování čtěte dále.

Série událostí začíná ve středu 4. září Festivalem vědy. Akce se koná na pražském „Kulaťáku“ v Dejvicích a návštěvníci se mohou těšit na celodenní program, který bude letos poprvé prodloužen až do 19 h. Dopolední program je často vyhledávaný školními skupinami, pro které je vhodným způsobem zahájení školního roku. Zájemci z řad široké veřejnosti jsou však také vítáni po celý den.

Na stánku Fyzikálního ústavu se návštěvníci letos podrobně seznámí s výzkumnou sekcí, zkoumající částicovou fyziku a astrofyziku. FZU navíc vyniká v oboru, který obě oblasti spojuje dohromady – tzv. astročásticové fyzice. Přijďte poodhalit závoj tajemství, který tento pojem obestírá! Na vlastní oči se seznámíte s částicemi, které přilétají v ohromných množstvích z vesmíru a nepozorovaně dopadají na nás i vše kolem – s námi je pozorovat můžete. Na místo přivezeme za tímto účelem naší novou mlžnou komoru. Dále se dozvíte, na jakých zahraničních observatořích se podílíme, jak čeští vědci přispívají k výzkumu v laboratoři CERN a v neposlední řadě se seznámíte s vědci z kosmologické skupiny CEICO, kteří zkoumají vývoj a stavbu samotného vesmíru.

Stopy částic v mlžné komoře - co znamenají a nejsou nebezpečné?

V sobotu 21. září proběhne v rámci akce Zažít město jinak (ZMJ) sousedská slavnost v Cukrovarnické ulici ve Střešovicích, a to přímo před historickým areálem Fyzikálního ústavu, který samozřejmě na oslavě nebude chybět. Myšlenkou ZMJ je zvyšování povědomí o hodnotě veřejného prostoru a umožnění setkávání aktivních obyvatel na slavnostech v režii místních organizátorů a dobrovolníků.

“Fyzikální ústav a naši pracovníci se ke slavnosti Zažít město připojí například představením zajímavých fyzikálních pokusů nebo mlžné komory. Částečně otevřen bude veřejnosti i náš areál, kterým povede také trasa historické exkurze,” říká dr. Michal Dušek, vedoucí pracoviště FZU v Cukrovarnické ulici. Na závěr večera proběhne promítání amatérského historického filmu vzpomínajícího s humornou nostalgií na doby, kdy šroubovák, pájka a volmetr byly nutnou výbavou každého fyzika.

Historický snímek hlavní budovy v Cukrovarnické ulici (20. léta).

Poslední událostí měsíce září bude Noc vědců, která se uskuteční v pátek 27. září na 51 místech v celé České republice včetně tří pracovišť Fyzikálního ústavu. Do programu se každoročně zapojují výzkumné instituce, vysoké školy a hvězdárny a nabízejí návštěvníkům možnost seznámit se s fascinujícím světem vědy i s lidmi, kteří vědu dělají.

Na pracovišti FZU Na Slovance (Praha 8 - Ládví) můžete u této příležitosti navštívit exkurze zaměřené na speciální slitiny s tvarovou pamětí a elektronovou mikroskopii. Pracoviště v Cukrovarnické ulici (Praha 6 - Střešovice) představí svůj výzkum vážným zájemcům z řad studentů a potenciálním spolupracovníkům - k vidění budou nejen špičkové přístroje a pracovní postupy, ale i odlehčující pokusy a občerstvení. Bohatý program tradičně nabídnou proslulá laserová centra v Dolních Břežanech ELI Beamlines a HiLASE. Bližší informace a způsob přihlašování pro všechna místa najdete v podrobném programu.

Zažijte unikátní atmosféru Noci vědců!

A pokud nestihnete naše akce v září, nezoufejte! Můžete se těšit na Týden vědy a techniky (11. - 17. 11.), v rámci nějž se konají naše Dny otevřených dveří - více informací a přihlašování zveřejníme během září na našem webu.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Optici uspěli v prestižním mezinárodním programu zaměřeném na kvantové technologie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 3. Září 2019 - 14:00

Na kvantovou metrologii, propojení kvantových procesorů, kvantovou tomografii a provázání atomárních a světelných kvantových bitů jsou zaměřeny vědecké projekty, se kterými odborníci z katedry optiky přírodovědecké fakulty uspěli ve 2. výzvě evropského grantového programu OuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies.

Přihlášeno bylo celkem 85 projektů připravených mezinárodními vědeckými konsorcii. Grantovou podporu získalo celkem 12 projektů, do čtyř z nich jsou zapojeni vědci z katedry optiky.

Tým odborníků z přírodovědecké fakulty společně se svými zahraničními partnery uspěl v silné konkurenci například s projektem ShoQC: Short-Range Optical Quantum Connections, který má otevřít dveře k propojení existujících kvantových procesorů pomocí speciálně designovaných vícefotonových kvantových stavů světla. Propojení budou optimalizována na krátkou vzdálenost od několika centimetrů po několik kilometrů. Tento krok je klíčový ke konstrukci složitějších kvantových systémů budovaných i v olomoucké laboratoři. „Náš tým má v tomto směru klíčové teoretické znalosti a ve spolupráci s předními laboratořemi ve Francii, Německu, Dánsku a Itálii se pokusí prolomit tuto bariéru omezující současné možnosti mikrovlnné kvantové technologie,“ uvedl Radim Filip z katedry optiky.

Projekt Qu3D je pak kvantovou verzí plenoptických kamer, které umožňují rekonstrukci trojrozměrného snímku z jednoho záznamu. Spojením vlastností kvantové provázanosti a technologie jednofotonové detekce s prostorovým rozlišením i sofistikovaným zpracováním dat cílí na aplikaci v 3D mikroskopii. „Úkolem našeho týmu bude zužitkovat zkušenosti s technikami kvantové tomografie při zpracování naměřených dat a optimalizace detekčního řetězce na základě kvantových informačních principů,“ vysvětlil Bohumil Stoklasa z katedry optiky.

Kvantové metrologie se týká projekt ApresSF, který tak přesně zapadá do hlavních programových cílů výzvy Quantera. Měřící a detekční techniky inspirované kvantovými protokoly pro zpracování informace jsou v návrhu rozvinuté do podoby aplikací, které mohou mít široké využití například v mikroskopii, optické komunikaci, detekci vlnoplochy a s tím spojeném zpracování obrazového signálu, atomové spektroskopii či astronomii. „Program bude zaměřen na prozkoumání a posouzení výhod a s tím spojených nákladů na dosažení superrozlišení na úrovni přesnosti tzv. kvantové Fisherovy informace, což výrazně překračuje omezení klasických detekčních technik,“ podotkl Zdeněk Hradil z katedry optiky. Olomoucký tým v této oblasti výzkumu již publikoval několik významných teoretických i experimentálních publikací, které vzbudily zájem odborné veřejnosti. „Například jsme získali podporu od Evropské kosmické agentury. V projektu budeme spolupracovat s kolegy ze Španělska, Německa, Francie a Polska,“ dodal Zdeněk Hradil.

Na teoretické studium a experimentální realizace efektivního propojení atomárních a světelných bitů je zaměřen projekt PACE-IN. „Efektivnost rozhraní mezi atomy a světlem bude dosažena pomocí spontánních i kontrolovaně připravených kolektivních efektů umožňujících vysokou směrovost neklasické světelné emise z velkých atomárních systémů. Úspěšné dosažení těchto cílů bude mít přímý vliv na naše schopnosti kontroly vlastností a stavů jednotlivých atomů a na praktickou proveditelnost kvantové komunikace na dlouhé vzdálenosti. V rámci projektu budeme spolupracovat s kolegy z Francie, Rakouska, Itálie, Řecka a Izraele,“ přiblížil čtvrtý projekt Lukáš Slodička z katedry optiky.

„Úspěch naší fakulty a katedry optiky ve 2. výzvě QuantERA zaměřené na podporu kvantových technologií v Evropské unii považuji za opravdu mimořádný, protože naše katedra je zapojena do celkem čtyř úspěšných projektů z 12, které byly v této výzvě podpořeny, přičemž podáno bylo celkem 85 projektů. I Ministerstvo školství, které původně uvažovalo o financování v rozsahu 500 tisíc eur, se rozhodlo financování navýšit, protože jen pro naši katedru finanční přínos přesahuje 700 tisíc eur. Považuji to za výsledek naší dlouhodobé aktivní činnosti v oblasti mezinárodní vědecké spolupráce, kdy se systematicky zaměřujeme na to, abychom spolupracovali s těmi nejlepšími evropskými i světovými vědeckými týmy. To pak nese ovoce v podobě úspěšných prestižních vědeckých projektů,“ zhodnotil Jaromír Fiurášek, vedoucí katedry optiky.

QuantERA: ERA-NET Cofund in Quantum Technologies je síť 32 agentur z 26 zemí koordinovaná polským Národním vědeckým centrem, jejímž cílem je podporovat evropská výzkumná konsorcia zapojená do dlouhodobého výzkumu v oblasti kvantové technologie v rámci systému Evropské unie ERA-NET Cofund, rozvíjet spolehlivé technologie, identifikovat nové příležitosti a zaměřit se na různorodé výzkumné subjekty, které budou schopny řešit ty nejnáročnější a nové směry výzkumu. Podrobné informace najdete na stránkách MŠMT a QuantERA.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Optici uspěli v prestižním mezinárodním programu zaměřeném na kvantové technologie

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 3. Září 2019 - 14:00

Na kvantovou metrologii, propojení kvantových procesorů, kvantovou tomografii a provázání atomárních a světelných kvantových bitů jsou zaměřeny vědecké projekty, se kterými odborníci z katedry optiky přírodovědecké fakulty uspěli ve 2. výzvě evropského grantového programu OuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies.

Přihlášeno bylo celkem 85 projektů připravených mezinárodními vědeckými konsorcii. Grantovou podporu získalo celkem 12 projektů, do čtyř z nich jsou zapojeni vědci z katedry optiky.

Tým odborníků z přírodovědecké fakulty společně se svými zahraničními partnery uspěl v silné konkurenci například s projektem ShoQC: Short-Range Optical Quantum Connections, který má otevřít dveře k propojení existujících kvantových procesorů pomocí speciálně designovaných vícefotonových kvantových stavů světla. Propojení budou optimalizována na krátkou vzdálenost od několika centimetrů po několik kilometrů. Tento krok je klíčový ke konstrukci složitějších kvantových systémů budovaných i v olomoucké laboratoři. „Náš tým má v tomto směru klíčové teoretické znalosti a ve spolupráci s předními laboratořemi ve Francii, Německu, Dánsku a Itálii se pokusí prolomit tuto bariéru omezující současné možnosti mikrovlnné kvantové technologie,“ uvedl Radim Filip z katedry optiky.

Projekt Qu3D je pak kvantovou verzí plenoptických kamer, které umožňují rekonstrukci trojrozměrného snímku z jednoho záznamu. Spojením vlastností kvantové provázanosti a technologie jednofotonové detekce s prostorovým rozlišením i sofistikovaným zpracováním dat cílí na aplikaci v 3D mikroskopii. „Úkolem našeho týmu bude zužitkovat zkušenosti s technikami kvantové tomografie při zpracování naměřených dat a optimalizace detekčního řetězce na základě kvantových informačních principů,“ vysvětlil Bohumil Stoklasa z katedry optiky.

Kvantové metrologie se týká projekt ApresSF, který tak přesně zapadá do hlavních programových cílů výzvy Quantera. Měřící a detekční techniky inspirované kvantovými protokoly pro zpracování informace jsou v návrhu rozvinuté do podoby aplikací, které mohou mít široké využití například v mikroskopii, optické komunikaci, detekci vlnoplochy a s tím spojeném zpracování obrazového signálu, atomové spektroskopii či astronomii. „Program bude zaměřen na prozkoumání a posouzení výhod a s tím spojených nákladů na dosažení superrozlišení na úrovni přesnosti tzv. kvantové Fisherovy informace, což výrazně překračuje omezení klasických detekčních technik,“ podotkl Zdeněk Hradil z katedry optiky. Olomoucký tým v této oblasti výzkumu již publikoval několik významných teoretických i experimentálních publikací, které vzbudily zájem odborné veřejnosti. „Například jsme získali podporu od Evropské kosmické agentury. V projektu budeme spolupracovat s kolegy ze Španělska, Německa, Francie a Polska,“ dodal Zdeněk Hradil.

Na teoretické studium a experimentální realizace efektivního propojení atomárních a světelných bitů je zaměřen projekt PACE-IN. „Efektivnost rozhraní mezi atomy a světlem bude dosažena pomocí spontánních i kontrolovaně připravených kolektivních efektů umožňujících vysokou směrovost neklasické světelné emise z velkých atomárních systémů. Úspěšné dosažení těchto cílů bude mít přímý vliv na naše schopnosti kontroly vlastností a stavů jednotlivých atomů a na praktickou proveditelnost kvantové komunikace na dlouhé vzdálenosti. V rámci projektu budeme spolupracovat s kolegy z Francie, Rakouska, Itálie, Řecka a Izraele,“ přiblížil čtvrtý projekt Lukáš Slodička z katedry optiky.

„Úspěch naší fakulty a katedry optiky ve 2. výzvě QuantERA zaměřené na podporu kvantových technologií v Evropské unii považuji za opravdu mimořádný, protože naše katedra je zapojena do celkem čtyř úspěšných projektů z 12, které byly v této výzvě podpořeny, přičemž podáno bylo celkem 85 projektů. I Ministerstvo školství, které původně uvažovalo o financování v rozsahu 500 tisíc eur, se rozhodlo financování navýšit, protože jen pro naši katedru finanční přínos přesahuje 700 tisíc eur. Považuji to za výsledek naší dlouhodobé aktivní činnosti v oblasti mezinárodní vědecké spolupráce, kdy se systematicky zaměřujeme na to, abychom spolupracovali s těmi nejlepšími evropskými i světovými vědeckými týmy. To pak nese ovoce v podobě úspěšných prestižních vědeckých projektů,“ zhodnotil Jaromír Fiurášek, vedoucí katedry optiky.

QuantERA: ERA-NET Cofund in Quantum Technologies je síť 32 agentur z 26 zemí koordinovaná polským Národním vědeckým centrem, jejímž cílem je podporovat evropská výzkumná konsorcia zapojená do dlouhodobého výzkumu v oblasti kvantové technologie v rámci systému Evropské unie ERA-NET Cofund, rozvíjet spolehlivé technologie, identifikovat nové příležitosti a zaměřit se na různorodé výzkumné subjekty, které budou schopny řešit ty nejnáročnější a nové směry výzkumu. Podrobné informace najdete na stránkách MŠMT a QuantERA.

 

 

Právnická fakulta získala cennou akreditaci. Může udělovat i titul profesor v oboru občanské právo

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 3. Září 2019 - 11:00

Skvělá zpráva pro právnickou fakultu přišla z Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Fakulta získala akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru občanské právo. Titul profesor bude moci fakulta udělovat vůbec poprvé ve své novodobé historii.

Právnická fakulta podala žádost o akreditaci již v listopadu loňského roku. „Rada Národního akreditačního úřadu o naší žádosti rozhodla až nyní. Prodlevu způsobily organizační důvody na straně úřadu. Akreditaci máme udělenou na deset let. Rozhodnutí nabyde právní moci patnáctého září,“ vysvětlila Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum.

Zatímco habilitační řízení v oboru občanské právo právnická fakulta uskutečňuje již čtyři roky, možnost udělovat titul profesor je úplnou novinkou. „Celá úspěšná akreditace je výsledkem spolupráce vedení fakulty a katedry soukromého práva a civilního procesu. Vnímám ji jako důležité potvrzení a uznání rostoucích kvalit naší fakulty. Dosáhli jsme dalšího vysokého cíle, jsem hrdá na své kolegy,“ neskrývala radost děkanka Zdenka Papoušková.

Právnická fakulta získala akreditaci pro habilitační řízení v oboru občanské právo poprvé na podzim roku 2014. Od té doby udělila titul docent třem uchazečům.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta získala cennou akreditaci. Může udělovat i titul profesor v oboru občanské právo

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 3. Září 2019 - 11:00

Skvělá zpráva pro právnickou fakultu přišla z Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Fakulta získala akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru občanské právo. Titul profesor bude moci fakulta udělovat vůbec poprvé ve své novodobé historii.

Právnická fakulta podala žádost o akreditaci již v listopadu loňského roku. „Rada Národního akreditačního úřadu o naší žádosti rozhodla až nyní. Prodlevu způsobily organizační důvody na straně úřadu. Akreditaci máme udělenou na deset let. Rozhodnutí nabyde právní moci patnáctého září,“ vysvětlila Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum.

Zatímco habilitační řízení v oboru občanské právo právnická fakulta uskutečňuje již čtyři roky, možnost udělovat titul profesor je úplnou novinkou. „Celá úspěšná akreditace je výsledkem spolupráce vedení fakulty a katedry soukromého práva a civilního procesu. Vnímám ji jako důležité potvrzení a uznání rostoucích kvalit naší fakulty. Dosáhli jsme dalšího vysokého cíle, jsem hrdá na své kolegy,“ neskrývala radost děkanka Zdenka Papoušková.

Právnická fakulta získala akreditaci pro habilitační řízení v oboru občanské právo poprvé na podzim roku 2014. Od té doby udělila titul docent třem uchazečům.

Olomoučtí vědci pomohli rozluštit dědičnou informaci hrachu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 3. Září 2019 - 8:00

Vědci z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (ÚEB AV ČR), která je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), si připisují další úspěch. Byli součástí mezinárodního týmu, který přečetl po šesti letech dědičnou informaci hrachu setého. Informuje o tom prestižní vědecký časopis Nature Genetics.

Rozluštění genomu hrachu setého, který je o třetinu větší než lidský genom, přispěje ke šlechtění nových odrůd této důležité plodiny. Díky tomu by se mohl hrách v České republice začít opět pěstovat ve větším rozsahu.

„Otevírá to zcela novou cestu ke šlechtění hrachu, protože bude možné využívat nejnovější metody molekulární biologie a biotechnologie. Osobně vidím v této práci také jistou symboliku v souvislosti s odkazem zakladatele genetiky J. G. Mendela, který studoval v Olomouci a který v Brně objevil zákony dědičnosti právě díky studiu hrachu. Nepochybuji o tom, že by měl z naší práce velkou radost a doufám, že jsme pomohli k tomu, aby se hrách opět stal rozšířenou plodinou,“ řekl vedoucí laboratoře a vědecký ředitel CRH Jaroslav Doležel.

Vědci odhalili, jak vypadal prapředek hrachu

Čtení dědičné informace hrachu trvalo šest let a spolupracovaly na něm laboratoře z celého světa sdružené do Konsorcia pro genom hrachu. Projekt koordinoval francouzský Národní ústav pro zemědělský výzkum v Dijonu a vedla ho Judith Burstin. Olomoučtí vědci se na výzkumu podíleli hned dvěma způsoby. Pomocí unikátních technologií optického mapování genomu a třídění chromozomů významně přispěli k vylepšení sestaveného textu dědičné informace. Metodu třídění chromozomů vyvinula právě olomoucká laboratoř ÚEB a je dosud jediným pracovištěm ve světě, které ji rutinně využívá. Stejnou technologii využili odborníci také ke zkoumání rozdílů mezi strukturou dědičné informace pěstovaného hrachu a jeho planých příbuzných druhů. Výsledek projektu je fascinující. Podařilo se odhalit, jak se vyvíjela v průběhu evoluce dědičná informace hrachu od společného předka existujícího v době před 50 miliony lety až po dnešek. Podrobná znalost dědičné informace usnadní šlechtitelům získávání nových odrůd hrachu odolných vůči houbovým a virovým chorobám a s lepší nutriční kvalitou.

Superpotravina našich předků

Ačkoliv hrách patří mezi tradičně pěstované luskoviny, je v České republice poněkud přehlíženou plodinou a pěstuje se pouze na necelých 30 tisících hektarech. Důvodem je to, že současné odrůdy hrachu jsou pro zemědělce poněkud problematické a je pro ně ekonomicky výhodnější pěstovat jiné plodiny.

Hrách je přitom významným zdrojem rostlinných bílkovin. Jeho pěstování nezatěžuje životní prostředí tak jako chov hospodářských zvířat, ze kterých získáváme živočišné bílkoviny. Velkým plusem hrachu je, že stejně jako ostatní rostliny čeledi bobovitých umí fixovat vzdušný dusík a zlepšuje kvalitu půdy. V neposlední řadě je hrách také skvělou, zdravou a ekologickou alternativou k sóji, která se dováží do České republiky ve velkém.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoučtí vědci pomohli rozluštit dědičnou informaci hrachu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 3. Září 2019 - 8:00

Vědci z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (ÚEB AV ČR), která je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), si připisují další úspěch. Byli součástí mezinárodního týmu, který přečetl po šesti letech dědičnou informaci hrachu setého. Informuje o tom prestižní vědecký časopis Nature Genetics.

Rozluštění genomu hrachu setého, který je o třetinu větší než lidský genom, přispěje ke šlechtění nových odrůd této důležité plodiny. Díky tomu by se mohl hrách v České republice začít opět pěstovat ve větším rozsahu.

„Otevírá to zcela novou cestu ke šlechtění hrachu, protože bude možné využívat nejnovější metody molekulární biologie a biotechnologie. Osobně vidím v této práci také jistou symboliku v souvislosti s odkazem zakladatele genetiky J. G. Mendela, který studoval v Olomouci a který v Brně objevil zákony dědičnosti právě díky studiu hrachu. Nepochybuji o tom, že by měl z naší práce velkou radost a doufám, že jsme pomohli k tomu, aby se hrách opět stal rozšířenou plodinou,“ řekl vedoucí laboratoře a vědecký ředitel CRH Jaroslav Doležel.

Vědci odhalili, jak vypadal prapředek hrachu

Čtení dědičné informace hrachu trvalo šest let a spolupracovaly na něm laboratoře z celého světa sdružené do Konsorcia pro genom hrachu. Projekt koordinoval francouzský Národní ústav pro zemědělský výzkum v Dijonu a vedla ho Judith Burstin. Olomoučtí vědci se na výzkumu podíleli hned dvěma způsoby. Pomocí unikátních technologií optického mapování genomu a třídění chromozomů významně přispěli k vylepšení sestaveného textu dědičné informace. Metodu třídění chromozomů vyvinula právě olomoucká laboratoř ÚEB a je dosud jediným pracovištěm ve světě, které ji rutinně využívá. Stejnou technologii využili odborníci také ke zkoumání rozdílů mezi strukturou dědičné informace pěstovaného hrachu a jeho planých příbuzných druhů. Výsledek projektu je fascinující. Podařilo se odhalit, jak se vyvíjela v průběhu evoluce dědičná informace hrachu od společného předka existujícího v době před 50 miliony lety až po dnešek. Podrobná znalost dědičné informace usnadní šlechtitelům získávání nových odrůd hrachu odolných vůči houbovým a virovým chorobám a s lepší nutriční kvalitou.

Superpotravina našich předků

Ačkoliv hrách patří mezi tradičně pěstované luskoviny, je v České republice poněkud přehlíženou plodinou a pěstuje se pouze na necelých 30 tisících hektarech. Důvodem je to, že současné odrůdy hrachu jsou pro zemědělce poněkud problematické a je pro ně ekonomicky výhodnější pěstovat jiné plodiny.

Hrách je přitom významným zdrojem rostlinných bílkovin. Jeho pěstování nezatěžuje životní prostředí tak jako chov hospodářských zvířat, ze kterých získáváme živočišné bílkoviny. Velkým plusem hrachu je, že stejně jako ostatní rostliny čeledi bobovitých umí fixovat vzdušný dusík a zlepšuje kvalitu půdy. V neposlední řadě je hrách také skvělou, zdravou a ekologickou alternativou k sóji, která se dováží do České republiky ve velkém.

Uznávaní ekologové nabídnou novinky napříč oborem

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Září 2019 - 14:00

Zájemcům o ekologii a ochranu přírody je určena konference Ekologie 2019, kterou pořádá Česká společnost pro ekologii ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP. Sedmý ročník konference, jejímž hlavním hostem bude Catherine H. Graham ze Swiss Federal Research Institute WSL, se uskuteční od 4. do 6. září v prostorách přírodovědecké fakulty.

„Výměnu zkušeností považuji za jeden z nejdůležitějších cílů tohoto setkání. Studenti zde mohou navázat zajímavé kontakty, jak se svými vrstevníky, tak i s potenciálními školiteli či mentory,“ uvedl hlavní organizátor Vladimír Remeš z katedry zoologie.

Organizátoři v letošním roce rozdělili program do tří dnů. Účastníci se mohou těšit například na přednášky o biologických invazích, ekologii ekosystémů, interakcích v podzemí a ekologii půdy nebo o ochraně biodiverzity. „Růst celosvětové zemědělské produkce, který souvisí se zvyšující se spotřebou potravin a zemědělských komodit, se neobejde bez negativního dopadu na biologickou rozmanitost v zemědělských oblastech. Menší následky na biodiverzitu přitom bude mít intenzivnější využívání už existujících pěstebních ploch než jejich další rozšiřování na úkor okolní přírody,“ upřesnil jeden z přednášejících Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí.

Na konferenci vystoupí také světová kapacita ve výzkumu biodiverzity Catherine H. Graham. „Jsme velmi rádi, že paní profesorka přijala pozvání a přijede do Olomouce. Hovořit bude o svém výzkumu ekologie a evoluce kolibříků v tropické Americe,“ řekl Vladimír Remeš. Jak dále dodal, většina přednášek bude v angličtině, což umožňuje větší účast zahraničních hostů, kteří pracují na českých i zahraničních univerzitách a výzkumných ústavech.

Součástí této akce bude i vyhlášení Ceny Vojtěcha Jarošíka na počest tohoto vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie na PřF UK. Cena je udělována za původní vědeckou publikaci zveřejněnou v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy.

Česká společnost pro ekologii je nezávislé občanské sdružení, které sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky, studenty a další osoby zabývající se ekologií. ČSPE se zabývá ekologií ve smyslu původní definice oboru jako studia interakcí mezi živými organismy, neživým prostředím a mezi sebou navzájem, od úrovně jedince přes populace, společenstva až po ekosystémy a krajinu.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Uznávaní ekologové nabídnou novinky napříč oborem

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 2. Září 2019 - 14:00

Zájemcům o ekologii a ochranu přírody je určena konference Ekologie 2019, kterou pořádá Česká společnost pro ekologii ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP. Sedmý ročník konference, jejímž hlavním hostem bude Catherine H. Graham ze Swiss Federal Research Institute WSL, se uskuteční od 4. do 6. září v prostorách přírodovědecké fakulty.

„Výměnu zkušeností považuji za jeden z nejdůležitějších cílů tohoto setkání. Studenti zde mohou navázat zajímavé kontakty, jak se svými vrstevníky, tak i s potenciálními školiteli či mentory,“ uvedl hlavní organizátor Vladimír Remeš z katedry zoologie.

Organizátoři v letošním roce rozdělili program do tří dnů. Účastníci se mohou těšit například na přednášky o biologických invazích, ekologii ekosystémů, interakcích v podzemí a ekologii půdy nebo o ochraně biodiverzity. „Růst celosvětové zemědělské produkce, který souvisí se zvyšující se spotřebou potravin a zemědělských komodit, se neobejde bez negativního dopadu na biologickou rozmanitost v zemědělských oblastech. Menší následky na biodiverzitu přitom bude mít intenzivnější využívání už existujících pěstebních ploch než jejich další rozšiřování na úkor okolní přírody,“ upřesnil jeden z přednášejících Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí.

Na konferenci vystoupí také světová kapacita ve výzkumu biodiverzity Catherine H. Graham. „Jsme velmi rádi, že paní profesorka přijala pozvání a přijede do Olomouce. Hovořit bude o svém výzkumu ekologie a evoluce kolibříků v tropické Americe,“ řekl Vladimír Remeš. Jak dále dodal, většina přednášek bude v angličtině, což umožňuje větší účast zahraničních hostů, kteří pracují na českých i zahraničních univerzitách a výzkumných ústavech.

Součástí této akce bude i vyhlášení Ceny Vojtěcha Jarošíka na počest tohoto vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie na PřF UK. Cena je udělována za původní vědeckou publikaci zveřejněnou v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy.

Česká společnost pro ekologii je nezávislé občanské sdružení, které sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky, studenty a další osoby zabývající se ekologií. ČSPE se zabývá ekologií ve smyslu původní definice oboru jako studia interakcí mezi živými organismy, neživým prostředím a mezi sebou navzájem, od úrovně jedince přes populace, společenstva až po ekosystémy a krajinu.

 

 

Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Září 2019 - 9:35

Autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců se letos opět mohou ucházet o Čestné uznání rektora Univerzity Palackého. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 30. září 2019.

Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které splňují kritéria vyhlášení, vydané v loňském nebo letošním roce. Návrhy může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

„Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách, které učiní první výběr. Grémium složené z proděkanů a prorektora pro vědu a výzkum, projedná návrhy v druhém kole a rektor UP rozhodne s konečnou platností,“ uvedla vedoucí oddělení vědy a výzkumu Univerzity Palackého Vladimíra Kalová.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 46 titulů publikovaných v letech 2017 a 2018. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Další informace:

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 2. Září 2019 - 9:35

Autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců se letos opět mohou ucházet o Čestné uznání rektora Univerzity Palackého. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 30. září 2019.

Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které splňují kritéria vyhlášení, vydané v loňském nebo letošním roce. Návrhy může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

„Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách, které učiní první výběr. Grémium složené z proděkanů a prorektora pro vědu a výzkum, projedná návrhy v druhém kole a rektor UP rozhodne s konečnou platností,“ uvedla vedoucí oddělení vědy a výzkumu Univerzity Palackého Vladimíra Kalová.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 46 titulů publikovaných v letech 2017 a 2018. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Další informace:

Forichtungy Terezy Darmovzalové představuje Galerie XY

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Září 2019 - 7:41

Co se stane, když přestáváš být organizovaný? Na co myslíš? Jak se cítíš? Zajímavým průvodcem záhybů každodennosti v nás se stala výstava Forichtungy absolventky FF Terezy Darmovzalové. Je instalovaná v horních i dolních prostorách Galerie XY a nabízí audio, video i kolektivní hypnózu.

„Výstava Forichtungy je vyústěním empirické zkušenosti. Věřím, že má potenciál oslovit kohokoliv, kdo navštíví galerii a bude ochoten přistoupit na fakt, že ho nečeká nahlížení díla v nějakém distančním odstupu, a nebude se bát nechat se jím alespoň na pár vteřin pohltit,“ řekla Tereza Darmovzalová.

Absolvovala studium uměnověd na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a souběžně ateliéry Alexandry Vajd (2013), Michala Pěchoučka (2014) a Jiřího Thýna (2014) na pražské Scholastice. V současnosti je studentkou Ateliéru intermediální tvorby III (škola Tomáše Vaňka) na pražské Akademii výtvarných umění. Ve své volné tvorbě pracuje s fotografií. V poslední době však především s videem a zvukem. Zaměřuje se na konceptuální zkoumání aktuálně i dlouhodobě společensky podstatných dějů a jejich přímých dopadů na naše soukromé každodenní životy.

Konceptuální přístup je podle Terezy Darmovzalové primárně spjatý s tématem, myšlenkou, pohnutkou, okamžikem, který až posléze hledá svůj tvar prostřednictvím umělecké formy. „Nejsem závislá na artefaktu, ani například na tradiční ateliérové práci. Pro svou práci hledám náměty v každodenním životě, které spíš prozkoumávám, testuji nebo se s nimi jen seznamuji jinou cestou, než jaká je nám přirozeně nabízena,“ doplnila konceptualistka, která loni získala i ateliérové ocenění za video Future Lovers pro Artyčok.TV.

Přestože se může zdát, že se konceptuální umění týká především současného umění, svou svébytnou pozici si v souvislosti s vývojem dějin umění vydobylo už v 60. letech 20. století, kdy sama idea díla přehrála důležitost tradičních uměleckých forem. Jakékoliv shrnutí vývoje tohoto pojmu je ošemetné, jelikož se podle Terezy Darmovzalové je možné setkat s konceptuálním přístupem i u tradičních forem, jakým je například malířství.

Kurátorkou expozice Forichtungy je Marie Meixnerová, konceptuální umělkyně, a doktorandka FF UP a kurátorka, kterou před časem podpořil Nadační fond UP. Výstavu lze zhlédnout do 13. září, její autorka zve na její komentovanou prohlídku, která se uskuteční 8. září od 17 hodin. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Forichtungy Terezy Darmovzalové představuje Galerie XY

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 2. Září 2019 - 7:41

Co se stane, když přestáváš být organizovaný? Na co myslíš? Jak se cítíš? Zajímavým průvodcem záhybů každodennosti v nás se stala výstava Forichtungy absolventky FF Terezy Darmovzalové. Je instalovaná v horních i dolních prostorách Galerie XY a nabízí audio, video i kolektivní hypnózu.

„Výstava Forichtungy je vyústěním empirické zkušenosti. Věřím, že má potenciál oslovit kohokoliv, kdo navštíví galerii a bude ochoten přistoupit na fakt, že ho nečeká nahlížení díla v nějakém distančním odstupu, a nebude se bát nechat se jím alespoň na pár vteřin pohltit,“ řekla Tereza Darmovzalová.

Absolvovala studium uměnověd na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a souběžně ateliéry Alexandry Vajd (2013), Michala Pěchoučka (2014) a Jiřího Thýna (2014) na pražské Scholastice. V současnosti je studentkou Ateliéru intermediální tvorby III (škola Tomáše Vaňka) na pražské Akademii výtvarných umění. Ve své volné tvorbě pracuje s fotografií. V poslední době však především s videem a zvukem. Zaměřuje se na konceptuální zkoumání aktuálně i dlouhodobě společensky podstatných dějů a jejich přímých dopadů na naše soukromé každodenní životy.

Konceptuální přístup je podle Terezy Darmovzalové primárně spjatý s tématem, myšlenkou, pohnutkou, okamžikem, který až posléze hledá svůj tvar prostřednictvím umělecké formy. „Nejsem závislá na artefaktu, ani například na tradiční ateliérové práci. Pro svou práci hledám náměty v každodenním životě, které spíš prozkoumávám, testuji nebo se s nimi jen seznamuji jinou cestou, než jaká je nám přirozeně nabízena,“ doplnila konceptualistka, která loni získala i ateliérové ocenění za video Future Lovers pro Artyčok.TV.

Přestože se může zdát, že se konceptuální umění týká především současného umění, svou svébytnou pozici si v souvislosti s vývojem dějin umění vydobylo už v 60. letech 20. století, kdy sama idea díla přehrála důležitost tradičních uměleckých forem. Jakékoliv shrnutí vývoje tohoto pojmu je ošemetné, jelikož se podle Terezy Darmovzalové je možné setkat s konceptuálním přístupem i u tradičních forem, jakým je například malířství.

Kurátorkou expozice Forichtungy je Marie Meixnerová, konceptuální umělkyně, a doktorandka FF UP a kurátorka, kterou před časem podpořil Nadační fond UP. Výstavu lze zhlédnout do 13. září, její autorka zve na její komentovanou prohlídku, která se uskuteční 8. září od 17 hodin. 

Houbařská sezóna zasáhne Pevnost poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Srpen 2019 - 8:00

Popularizační centrum vědy Pevnost poznání Univerzity Palackého zve o víkendu 7. a 8. září do rozmanitého světa hub. Návštěvníci se podívají na houby pod mikroskopem, v chemické laboratoři odhalí jedovaté látky nebo si vyrobí originální pytlík na sušené houby. Ve dvoudenním tematickém programu nebude chybět ani mykologická poradna a výtvarné aktivity pro nejmenší účastníky.

Lektoři se zaměří také na fenomén chalupaření, téma psychedelie nebo plísňové choroby lidského těla. Program vznikl ve spolupráci s odborníky z přírodovědecké fakulty a Vojenské nemocnice Olomouc. Akce je zdarma v rámci běžného vstupného do jednotlivých expozic.

„Houby v historii vzbuzovaly obavy, a byly dokonce považovány za výtvor ďábla, který pouze mate botaniky. Tato doba je pryč a houby svou velkou rozmanitostí, neuvěřitelnou bizarností tvarů a způsobů obživy právem vzbuzují zájem a obdiv nejen odborných mykologů, ale i široké veřejnosti. V Pevnosti chceme poodhalit závoj, za kterým lze vidět mikroskopické struktury hub, seznámit se s širokým spektrem jejich účinků nebo blíže porozumět tomu, proč a jak houby způsobují choroby rostlin," zve na program Barbora Mieslerová z katedry botaniky.

Součástí víkendového programu bude také mykologická poradna s profesorem Vítězslavem Bičíkem. Zájemci mohou do muzea přinést houby, které nedokáží pojmenovat nebo si nejsou jistí, zda jsou skutečně jedlé.

Chemici Pevnosti poznání si pro návštěvníky připravili zajímavý badatelský úkol. V laboratoři budou moci zájemci analyzovat houby i samotnou půdu, ve které organismy rostou. V expozici Světlo a tma zase porovnají některé zdroje světla, například to od světlušek a hub se světlem úsporné žárovky „V expozici si ukážeme, že i houby dokáží vydávat viditelné světlo. Budeme se zajímat o to, zda bychom houby mohli použít jako ochranný štít proti vesmírné radiaci,“ doplnila koordinátorka expozice Anna Krčmářová. Ve výtvarné dílně se zase bude vyrábět plátěný pytlík na sušené houby a magnetické hříbky.

Autoři programu se budou věnovat fenoménu chalupaření. Kdy u nás tato záliba vznikla a které době se říkalo „zlatá doba chalup“? „Traduje se, že každý pátý dům v České republice je využíván k rekreačním účelům. Český národ je díky tomu na předních místech ve světě v oblibě chalupaření. Budeme se bavit i o skvělém hnutí českých trampů,“ dodal Tomáš Arnold, koordinátor historické expozice. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Houbařská sezóna zasáhne Pevnost poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 31. Srpen 2019 - 8:00

Popularizační centrum vědy Pevnost poznání Univerzity Palackého zve o víkendu 7. a 8. září do rozmanitého světa hub. Návštěvníci se podívají na houby pod mikroskopem, v chemické laboratoři odhalí jedovaté látky nebo si vyrobí originální pytlík na sušené houby. Ve dvoudenním tematickém programu nebude chybět ani mykologická poradna a výtvarné aktivity pro nejmenší účastníky.

Lektoři se zaměří také na fenomén chalupaření, téma psychedelie nebo plísňové choroby lidského těla. Program vznikl ve spolupráci s odborníky z přírodovědecké fakulty a Vojenské nemocnice Olomouc. Akce je zdarma v rámci běžného vstupného do jednotlivých expozic.

„Houby v historii vzbuzovaly obavy, a byly dokonce považovány za výtvor ďábla, který pouze mate botaniky. Tato doba je pryč a houby svou velkou rozmanitostí, neuvěřitelnou bizarností tvarů a způsobů obživy právem vzbuzují zájem a obdiv nejen odborných mykologů, ale i široké veřejnosti. V Pevnosti chceme poodhalit závoj, za kterým lze vidět mikroskopické struktury hub, seznámit se s širokým spektrem jejich účinků nebo blíže porozumět tomu, proč a jak houby způsobují choroby rostlin," zve na program Barbora Mieslerová z katedry botaniky.

Součástí víkendového programu bude také mykologická poradna s profesorem Vítězslavem Bičíkem. Zájemci mohou do muzea přinést houby, které nedokáží pojmenovat nebo si nejsou jistí, zda jsou skutečně jedlé.

Chemici Pevnosti poznání si pro návštěvníky připravili zajímavý badatelský úkol. V laboratoři budou moci zájemci analyzovat houby i samotnou půdu, ve které organismy rostou. V expozici Světlo a tma zase porovnají některé zdroje světla, například to od světlušek a hub se světlem úsporné žárovky „V expozici si ukážeme, že i houby dokáží vydávat viditelné světlo. Budeme se zajímat o to, zda bychom houby mohli použít jako ochranný štít proti vesmírné radiaci,“ doplnila koordinátorka expozice Anna Krčmářová. Ve výtvarné dílně se zase bude vyrábět plátěný pytlík na sušené houby a magnetické hříbky.

Autoři programu se budou věnovat fenoménu chalupaření. Kdy u nás tato záliba vznikla a které době se říkalo „zlatá doba chalup“? „Traduje se, že každý pátý dům v České republice je využíván k rekreačním účelům. Český národ je díky tomu na předních místech ve světě v oblibě chalupaření. Budeme se bavit i o skvělém hnutí českých trampů,“ dodal Tomáš Arnold, koordinátor historické expozice. 

Univerzita boduje na sociálních sítích

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. Srpen 2019 - 12:52

Již osmým rokem svítí logo Univerzity Palackého na největší sociální síti světa. Kromě Facebooku dnes najdeme její profily i na YouTube, Twitteru, Instagramu či na sítích Tumblr a LinkedIn, kde je dohromady sledují desetitisíce lidí. V současné době tak jde o jeden z nejviditelnějších a nejužívanějších marketingových nástrojů univerzity.

Ve srovnání s ostatními vysokými školami oficiální prezentace olomoucké univerzity na sítích hraje prim.

Na Facebooku má největší dosah UP

„Podle závěrů diplomových prací studentů z UTB ve Zlíně a z Univerzity v Hradci Králové naše univerzita v mnoha ohledech na sítích poráží i dvě největší tuzemské vysoké školy,“ vysvětluje Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP. Například profily univerzity na Instagramu a na YouTube si drží s velkým náskokem druhou pozici před Univerzitou Karlovou, respektive Masarykovou univerzitou. V součtu všech interakcí na instagramových profilech českých vysokých škol tvoří ty spjaté s UP dokonce 40 %.

Neméně dobře se prezentuje Univerzita Palackého na Facebooku, kde si z hlediska tzv. engagementu vede ze všech veřejných vysokých škol nejlépe. „Zjednodušeně řečeno mají naše příspěvky největší dosah, nejvíce komentářů a nejvíce lajků, a to i přesto, že brněnská a pražská univerzita mají násobně více fanoušků a sledujících,“ dodává Ondřej Martínek s odkazem na diplomovou práci Propagace univerzit na sociálních sítích, kterou letos obhájil Tomáš Pěnička z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Velký odstup si pak olomoucké vysoké učení drží před ostatními vysokými školami.

Dá se navíc očekávat, že růst UP na sociálních sítích bude pokračovat. „Počátkem letošního roku jsme začali věnovat zvýšenou pozornost Twitteru, kde máme přes 1600 sledujících. V rámci Instagramu pak máme dokonce nejvyšší meziroční nárůst sledujících. Vzhledem k tomu, že na některých univerzitách mají na rozdíl od nás zaměstnance, kteří se sociálním sítím věnují i na plný úvazek, je to o to příjemnější výsledek,“ upozorňuje Ondřej Martínek. Mimochodem, není bez zajímavosti, že z výzkumu Tomáše Pěničky vyplynulo, že pouze Univerzita Palackého a Masarykova univerzita využívají Facebook i pro pravidelné sdílení odlehčených a vtipných příspěvků.

Základní kámen propagace a komunikace

Profily na sociálních sítích dávno neslouží jen k posilování značky Univerzity Palackého, informování akademické obce i veřejnosti o dění na univerzitě nebo ke sdílení fotek a videí. Jsou rovněž efektivním a rychlým nástrojem komunikace. „Facebook bývá čím dál častěji prvním místem, kam se zájemci o studium z Česka i zahraničí obracejí. Na oficiální univerzitní stránku dorazí ročně stovky zvídavých dotazů. Své vlastní stránky se v nejbližších dnech dočkají naši absolventi, abychom posílili komunikaci i s touto cílovou skupinou,“ říká Gabriela Sýkorová Dvorníková, vedoucí oddělení komunikace UP. Právě pracovníci tohoto oddělení profily univerzity na sociálních sítích spravují. Jen na Facebooku jde přitom o více než dvě desítky stránek a skupin.

Význam sociálních sítí pro univerzitu potvrzují i závěry diplomové práce Marketingové komunikace Univerzity Palackého od Lucie Sukové z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Ta v rámci výzkumu vyzpovídala 531 respondentů z řad studentů a absolventů UP, kteří mimo jiné hodnotili význam sociálních sítí při jejich rozhodování o studiu v Olomouci. Více než 10 % respondentů zařadilo sociální sítě mezi důležité faktory ovlivňující to, zda na univerzitu skutečně nastoupí. „Po započetí studia téměř polovina z dotazovaných dokonce řadí komunikaci univerzity na sociálních sítích mezi tři ‚nejatraktivnější‘ mimoškolní aktivity, jež univerzita vyvíjí, hned za celkovou přátelskou atmosféru a za kulturní akce pořádané univerzitou,“ doplňuje vedoucí oddělení komunikace. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita boduje na sociálních sítích

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 30. Srpen 2019 - 12:52

Již osmým rokem svítí logo Univerzity Palackého na největší sociální síti světa. Kromě Facebooku dnes najdeme její profily i na YouTube, Twitteru, Instagramu či na sítích Tumblr a LinkedIn, kde je dohromady sledují desetitisíce lidí. V současné době tak jde o jeden z nejviditelnějších a nejužívanějších marketingových nástrojů univerzity.

Ve srovnání s ostatními vysokými školami oficiální prezentace olomoucké univerzity na sítích hraje prim.

Na Facebooku má největší dosah UP

„Podle závěrů diplomových prací studentů z UTB ve Zlíně a z Univerzity v Hradci Králové naše univerzita v mnoha ohledech na sítích poráží i dvě největší tuzemské vysoké školy,“ vysvětluje Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP. Například profily univerzity na Instagramu a na YouTube si drží s velkým náskokem druhou pozici před Univerzitou Karlovou, respektive Masarykovou univerzitou. V součtu všech interakcí na instagramových profilech českých vysokých škol tvoří ty spjaté s UP dokonce 40 %.

Neméně dobře se prezentuje Univerzita Palackého na Facebooku, kde si z hlediska tzv. engagementu vede ze všech veřejných vysokých škol nejlépe. „Zjednodušeně řečeno mají naše příspěvky největší dosah, nejvíce komentářů a nejvíce lajků, a to i přesto, že brněnská a pražská univerzita mají násobně více fanoušků a sledujících,“ dodává Ondřej Martínek s odkazem na diplomovou práci Propagace univerzit na sociálních sítích, kterou letos obhájil Tomáš Pěnička z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Velký odstup si pak olomoucké vysoké učení drží před ostatními vysokými školami.

Dá se navíc očekávat, že růst UP na sociálních sítích bude pokračovat. „Počátkem letošního roku jsme začali věnovat zvýšenou pozornost Twitteru, kde máme přes 1600 sledujících. V rámci Instagramu pak máme dokonce nejvyšší meziroční nárůst sledujících. Vzhledem k tomu, že na některých univerzitách mají na rozdíl od nás zaměstnance, kteří se sociálním sítím věnují i na plný úvazek, je to o to příjemnější výsledek,“ upozorňuje Ondřej Martínek. Mimochodem, není bez zajímavosti, že z výzkumu Tomáše Pěničky vyplynulo, že pouze Univerzita Palackého a Masarykova univerzita využívají Facebook i pro pravidelné sdílení odlehčených a vtipných příspěvků.

Základní kámen propagace a komunikace

Profily na sociálních sítích dávno neslouží jen k posilování značky Univerzity Palackého, informování akademické obce i veřejnosti o dění na univerzitě nebo ke sdílení fotek a videí. Jsou rovněž efektivním a rychlým nástrojem komunikace. „Facebook bývá čím dál častěji prvním místem, kam se zájemci o studium z Česka i zahraničí obracejí. Na oficiální univerzitní stránku dorazí ročně stovky zvídavých dotazů. Své vlastní stránky se v nejbližších dnech dočkají naši absolventi, abychom posílili komunikaci i s touto cílovou skupinou,“ říká Gabriela Sýkorová Dvorníková, vedoucí oddělení komunikace UP. Právě pracovníci tohoto oddělení profily univerzity na sociálních sítích spravují. Jen na Facebooku jde přitom o více než dvě desítky stránek a skupin.

Význam sociálních sítí pro univerzitu potvrzují i závěry diplomové práce Marketingové komunikace Univerzity Palackého od Lucie Sukové z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Ta v rámci výzkumu vyzpovídala 531 respondentů z řad studentů a absolventů UP, kteří mimo jiné hodnotili význam sociálních sítí při jejich rozhodování o studiu v Olomouci. Více než 10 % respondentů zařadilo sociální sítě mezi důležité faktory ovlivňující to, zda na univerzitu skutečně nastoupí. „Po započetí studia téměř polovina z dotazovaných dokonce řadí komunikaci univerzity na sociálních sítích mezi tři ‚nejatraktivnější‘ mimoškolní aktivity, jež univerzita vyvíjí, hned za celkovou přátelskou atmosféru a za kulturní akce pořádané univerzitou,“ doplňuje vedoucí oddělení komunikace. 

Univerzita během Dnů evropského dědictví zve do svých atraktivních prostor

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. Srpen 2019 - 8:00

Univerzita Palackého se zapojí do Dnů evropského dědictví a v sobotu 7. září nechá veřejnost nahlédnout do svých zajímavých či běžně nepřístupných prostor. Zájemci se mohou podívat například do pracovny rektora, do barokního jezuitského konviktu nebo do nových laboratoří optiků.

Rektorát univerzity v Křížkovského ulici zve na dvě komentované prohlídky, na nichž účastníci zavítají do velké zasedací místnosti a pracovny rektora. Vloni se tyto prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví a absolventského setkání Jsme UP setkaly s velkým zájmem, jistě budou lákadlem i letos. Začínají v 11 a 13 hodin.

Komentované prohlídky, a nejen ty, čekají návštěvníky také v Uměleckém centru UP, někdejším jezuitském konviktu. „Prohlídky Kaple Božího Těla a celé budovy centra doplní animační program v podobě barokních vystřihovánek, omalovánek a skládaček,“ uvedl Petr Holouš ze studentského spolku Studium Artium, jehož členové program v Uměleckém centru připravili.

Zájemci mohou zavítat v sobotu i na lékařskou fakultu, kde si mohou připomenout stavební vývoj budov Teoretických ústavů, ale i nahlédnout do historie fakulty. Přírodovědecká fakulta zpřístupní veřejnosti hlavní budovu na třídě 17. listopadu včetně terasy s výhledem na Olomouc. Zájemci se budou moci také podívat do nových laboratoří katedry optiky a katedry experimentální fyziky, kde jim odborníci popularizační formou přiblíží svoji práci.

Některé univerzitní prostory budou přístupné nejen v sobotu, ale i v neděli 8. září. Projít se či posedět zájemci po oba dny mohou v parkánových zahradách, Knihovna UP na Zbrojnici pak láká na výstavy i řadu zajímavostí. „Návštěvníci si mohou prohlédnout vzácné staré tisky a časopisy, v klubovnách najdou dvě výstavy. Klubovna Zmijozel nabízí výstavu 17. listopad v českých dějinách 20. století a klubovna Nebelvír představuje tvorbu výtvarnice Dagmar Angelíny Mádrové. Výstava nese název Astrologické mandaly a znázorňuje jednotlivá znamení zvěrokruhu. Nabízíme také možnost komentovaných prohlídek knihovny,“ pozvala Kamila Kotková. Otevřeno bude v sobotu i neděli od 9 do 16 hodin.

Až do 18 hodin pak oba dny mohou návštěvníci zavítat do Pevnosti poznání, zvlášť pokud je zajímají houby a vše kolem nich. Ve spolupráci s mykology a dalšími odborníky z přírodovědecké fakulty a Vojenské nemocnice Olomouc je totiž připraven popularizační program Houby v pevnosti, jehož součástí bude například i nedělní mykologická poradna. V rámci Dnů evropského dědictví je pak vstupné do expozice Věda v pevnosti zdarma.

Otevřené památky a zajímavé objekty jsou hlavním lákadlem Dnů evropského dědictví v Olomouci, jejich program ale v týdnu od 2. do 8. září zahrnuje také množství koncertů, filmových projekcí, divadelních představení nebo třeba čítárnu na náměstí Republiky. Letošní dny navíc odkazují nejen svým podtitulem Svobodná Olomouc k událostem, které nastaly na podzim před třiceti lety.

K roku 1989 odkáže i Street Art Festival, který na program Dnů evropského dědictví naváže a během kterého vzniknou muralové malby na budovách kolejí Generála Svobody a J. L. Fischera na Envelopě.

Podrobný program Dnů evropského dědictví je k dispozici ZDE

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita během Dnů evropského dědictví zve do svých atraktivních prostor

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 30. Srpen 2019 - 8:00

Univerzita Palackého se zapojí do Dnů evropského dědictví a v sobotu 7. září nechá veřejnost nahlédnout do svých zajímavých či běžně nepřístupných prostor. Zájemci se mohou podívat například do pracovny rektora, do barokního jezuitského konviktu nebo do nových laboratoří optiků.

Rektorát univerzity v Křížkovského ulici zve na dvě komentované prohlídky, na nichž účastníci zavítají do velké zasedací místnosti a pracovny rektora. Vloni se tyto prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví a absolventského setkání Jsme UP setkaly s velkým zájmem, jistě budou lákadlem i letos. Začínají v 11 a 13 hodin.

Komentované prohlídky, a nejen ty, čekají návštěvníky také v Uměleckém centru UP, někdejším jezuitském konviktu. „Prohlídky Kaple Božího Těla a celé budovy centra doplní animační program v podobě barokních vystřihovánek, omalovánek a skládaček,“ uvedl Petr Holouš ze studentského spolku Studium Artium, jehož členové program v Uměleckém centru připravili.

Zájemci mohou zavítat v sobotu i na lékařskou fakultu, kde si mohou připomenout stavební vývoj budov Teoretických ústavů, ale i nahlédnout do historie fakulty. Přírodovědecká fakulta zpřístupní veřejnosti hlavní budovu na třídě 17. listopadu včetně terasy s výhledem na Olomouc. Zájemci se budou moci také podívat do nových laboratoří katedry optiky a katedry experimentální fyziky, kde jim odborníci popularizační formou přiblíží svoji práci.

Některé univerzitní prostory budou přístupné nejen v sobotu, ale i v neděli 8. září. Projít se či posedět zájemci po oba dny mohou v parkánových zahradách, Knihovna UP na Zbrojnici pak láká na výstavy i řadu zajímavostí. „Návštěvníci si mohou prohlédnout vzácné staré tisky a časopisy, v klubovnách najdou dvě výstavy. Klubovna Zmijozel nabízí výstavu 17. listopad v českých dějinách 20. století a klubovna Nebelvír představuje tvorbu výtvarnice Dagmar Angelíny Mádrové. Výstava nese název Astrologické mandaly a znázorňuje jednotlivá znamení zvěrokruhu. Nabízíme také možnost komentovaných prohlídek knihovny,“ pozvala Kamila Kotková. Otevřeno bude v sobotu i neděli od 9 do 16 hodin.

Až do 18 hodin pak oba dny mohou návštěvníci zavítat do Pevnosti poznání, zvlášť pokud je zajímají houby a vše kolem nich. Ve spolupráci s mykology a dalšími odborníky z přírodovědecké fakulty a Vojenské nemocnice Olomouc je totiž připraven popularizační program Houby v pevnosti, jehož součástí bude například i nedělní mykologická poradna. V rámci Dnů evropského dědictví je pak vstupné do expozice Věda v pevnosti zdarma.

Otevřené památky a zajímavé objekty jsou hlavním lákadlem Dnů evropského dědictví v Olomouci, jejich program ale v týdnu od 2. do 8. září zahrnuje také množství koncertů, filmových projekcí, divadelních představení nebo třeba čítárnu na náměstí Republiky. Letošní dny navíc odkazují nejen svým podtitulem Svobodná Olomouc k událostem, které nastaly na podzim před třiceti lety.

K roku 1989 odkáže i Street Art Festival, který na program Dnů evropského dědictví naváže a během kterého vzniknou muralové malby na budovách kolejí Generála Svobody a J. L. Fischera na Envelopě.

Podrobný program Dnů evropského dědictví je k dispozici ZDE

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor