Agregátor zdrojů

Chemik Pavel Štarha získal prestižní Cenu Alfreda Badera

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 13. Listopad 2017 - 8:00
Prestižní Cenu Alfreda Badera pro mladé české bioorganické a bioanorganické chemiky, kterou každoročně uděluje Česká společnost chemická, letos získal Pavel Štarha z katedry anorganické chemie na přírodovědecké fakultě. Spolu s kolegy z výzkumného týmu profesora Zdeňka Trávníčka se věnuje zejména studiu komplexů vybraných přechodných kovů a jejich případnému využití v protinádorové terapii. Prestižní tuzemské ocenění pro chemiky do 35 let mladý vědec získal za dosavadní práci na poli bioanorganické chemie. Převzal je počátkem listopadu na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2017, kde pronesl i plenární přednášku. „Cenu chápu jako ocenění nejen mé práce, ale především jako ocenění výsledků celého výzkumného týmu pod vedením profesora Trávníčka. Po pocitu radosti se ihned dostavila i velká zodpovědnost - jsem si vědom toho, že nesmím usnout na vavřínech, a že je nutné na ocenění pohlížet i jako na závazek do dalšího profesního života,“ uvedl Štarha, který například loni získal Cenu děkana za prestižní vědecké publikace. S dalšími členy výzkumné skupiny se věnuje vývoji biologicky aktivních látek. Jedná se o komplexy vybraných přechodných kovů obsahující prvky, jako je například platina, ruthenium, tantal a další, a jejich možné využití v protinádorové terapii. „Na tyto komplexy pohlížíme jako na potenciální chemoterapeutika. Je ovšem nutné jedním dechem dodat, že se primárně věnujeme základnímu výzkumu, od nějž ke klinickému využití ještě vede dlouhá cesta,“ doplnil Štarha. Cena je udělována z podnětu a finančního altruizmu Alfreda Badera, který se stal jedním z nejúspěšnějších a nejznámějším chemiků na obchodním poli, neboť je zakladatelem celosvětově známé společnosti Aldrich co.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Geograf Jiří Pánek provádí výzkum v části Pittsburghu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Listopad 2017 - 8:00
Především výzkumu gentrifikace, tedy sociálně-kulturních změn spojených s procesem vystěhovávání místního obyvatelstva bohatšími vrstvami společnosti, se věnuje Jiří Pánek z katedry rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty během svého pobytu na Univerzitě v Pittsburghu. Na jedné z nejstarších amerických univerzit pobývá od srpna díky stipendiu Ruth Crawford Mitchell Fellowship. „Společně s mým supervisorem Michaelem Glassem ve čtvrti Lawrenceville v Pittsburghu zkoumáme, jaký vliv má gentrifikace na věkové, rasové a příjmové složení místního obyvatelstva. Současně pracujeme na inovaci terénního výzkumu studentů. Mám na starosti vývoj a nasazení mobilní mapovací aplikace, která studentů umožní lepší sběr dotazníků v terénu,“ popsal svoji vědeckou činnost Pánek. Ačkoliv výzkum je hlavním posláním jeho pobytu v USA, pomáhá i s výukou semináře terénní metodologie a vyučoval rovněž geoinformační systémy. Na svém zahraničním angažmá oceňuje zejména takřka neomezený přístup k technologiím, knihám či databázím, ale také možnost setkat se s řadou významných osobností v oboru, s nimiž lze o výzkumu diskutovat. „Velkou nevýhodou jsou vzdálenosti – nejen mezi jednotlivými městy, ale i v rámci města. Tak se vám klidně může stát, že jedete na návštěvu za kolegou autobusem 94 zastávek a jste stále ještě v Pittsburghu,“ prozradil Pánek, který se do Olomouce vrací počátkem prosince. Program Ruth Crawford Mitchell Fellowship je určen na podporu pobytů výzkumných pracovníků z České republiky a Slovenska na University of Pittsburgh. Stipendium není věkově ani oborově omezené. Uzávěrka přihlášek na stipendium je každoročně na konci března a více informací je k nalezení zde. Pittsburgh má na Československo historické vazby. V květnu 1918 zde byla uzavřena tzv. Pittsburská dohoda, která se stala jedním ze základů nového samostatného státu Čechů a Slováků. To je také jeden z důvodů, proč tamní univerzita stáže českých a slovenských vědců finančně podporuje.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Geograf Jiří Pánek provádí výzkum v části Pittsburghu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 12. Listopad 2017 - 8:00
Především výzkumu gentrifikace, tedy sociálně-kulturních změn spojených s procesem vystěhovávání místního obyvatelstva bohatšími vrstvami společnosti, se věnuje Jiří Pánek z katedry rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty během svého pobytu na Univerzitě v Pittsburghu. Na jedné z nejstarších amerických univerzit pobývá od srpna díky stipendiu Ruth Crawford Mitchell Fellowship. „Společně s mým supervisorem Michaelem Glassem ve čtvrti Lawrenceville v Pittsburghu zkoumáme, jaký vliv má gentrifikace na věkové, rasové a příjmové složení místního obyvatelstva. Současně pracujeme na inovaci terénního výzkumu studentů. Mám na starosti vývoj a nasazení mobilní mapovací aplikace, která studentů umožní lepší sběr dotazníků v terénu,“ popsal svoji vědeckou činnost Pánek. Ačkoliv výzkum je hlavním posláním jeho pobytu v USA, pomáhá i s výukou semináře terénní metodologie a vyučoval rovněž geoinformační systémy. Na svém zahraničním angažmá oceňuje zejména takřka neomezený přístup k technologiím, knihám či databázím, ale také možnost setkat se s řadou významných osobností v oboru, s nimiž lze o výzkumu diskutovat. „Velkou nevýhodou jsou vzdálenosti – nejen mezi jednotlivými městy, ale i v rámci města. Tak se vám klidně může stát, že jedete na návštěvu za kolegou autobusem 94 zastávek a jste stále ještě v Pittsburghu,“ prozradil Pánek, který se do Olomouce vrací počátkem prosince. Program Ruth Crawford Mitchell Fellowship je určen na podporu pobytů výzkumných pracovníků z České republiky a Slovenska na University of Pittsburgh. Stipendium není věkově ani oborově omezené. Uzávěrka přihlášek na stipendium je každoročně na konci března a více informací je k nalezení zde. Pittsburgh má na Československo historické vazby. V květnu 1918 zde byla uzavřena tzv. Pittsburská dohoda, která se stala jedním ze základů nového samostatného státu Čechů a Slováků. To je také jeden z důvodů, proč tamní univerzita stáže českých a slovenských vědců finančně podporuje.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Promoční slib si zopakovali zlatí absolventi lékařské fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Listopad 2017 - 8:00
Po padesáti letech se na lékařskou fakultu vrátili její bývalí studenti, aby si připomněli ukončení studia v Olomouci. Při Zlaté promoci v sále Klášterního Hradiska si slavnostní okamžiky zopakovalo téměř devadesát absolventů všeobecného a zubního lékařství z roku 1967, včetně těch, kteří na začátku šedesátých let minulého století přijeli studovat medicínu z někdejší NDR. Spolu s děkanem Milanem Kolářem a prorektorem Miroslavem Mašláněm přivítala zlaté absolventy proděkanka Eliška Sovová, která krátce připomněla vybrané momenty roku jejich promoce. „V ČSSR byl tehdy prezidentem Antonín Novotný, v SSSR soudruh Brežněv, v USA vládl pan prezident Nixon. Byl přijat zákon, který umožňoval oficiální cenzuru, na sjezdu československých spisovatelů začalo Pražské jaro, byly představeny plány pražského metra. Profesor Christiaan Barnard provedl první srdeční transplantaci a zemřeli akademik Heyrovský nebo poslední čínský císař Pchu I. A vy jste si tehdy užívali slastného pocitu, že jste lékaři a patří vám celý svět,“ uvedla k někdejším medikům proděkanka. Prorektor Miroslav Mašláň bývalým studentům popřál do dalších let pevné zdraví, spokojenost a hodně radostí v rodinném kruhu a zároveň ocenil jejich stále činorodý přístup k životu. „Někteří z vás jsou stále aktivní ve své profesi, mnozí z vás neztratili studentského ducha a dále se vzdělávají. Touha po poznání je jistě trvalým motorem vašeho života,“ dodal prorektor. Za pozvání na zlatou promoci poděkovaly své alma mater jménem přítomných absolventů všeobecného a zubního lékařství bývalá zástupkyně přednosty Kliniky chorob kožních a pohlavních olomoucké LF a FNOL Jitka Dobešová a praktická zubní lékařka Dana Sedlářová. „Nesmírně si toho vážíme a je to zároveň důkaz toho, že lékařská fakulta a Univerzita Palackého na své absolventy nezapomíná, stejně jako my nezapomínáme na naši alma mater – pořád jsme spojeni pupeční šňůrou,“ uvedla Jitka Dobešová a připomněla jména některých pedagogů, kteří je studiem provázeli. „Náš ročník měl štěstí na vynikající osobnosti, které nás velmi dobře připravili na profesionální dráhu - profesory Zrzavého, Lenfelda, Lukla, Rapanta, co jméno, to legenda a vynikající člověk,“ zdůraznila. „Zlatá promoce bude patřit k dalším mezníkům našeho života, který jsme zasvětili lékařskému povolání. Naše životní cesta byla přímá i klikatá a nalézt v ní správný směr nebylo vždy snadné. Věřím, že jsme lidsky, odborně i morálně obstáli,“ doplnila Dana Sedlářová. K poděkování a vzpomínkám se připojila také anestezioložka Heidemarie Pimerová, která na zlatou promoci přijela z Frankfurtu nad Odrou. „Po dvouměsíčním jazykovém kurzu češtiny nás tehdy na lékařskou fakultu nastoupilo 46 studentů z bývalé NDR. Bylo nám jasné, že studium v tomto pro nás velice těžkém jazyce nebude nijak jednoduché. Ale dostalo se nám vynikajícího teoretického i praktického vzdělání a za to jsme našemu pedagogickému sboru mimořádně vděční. A naše město Olomouc jsme milovali, nové koleje, překrásné parky, taneční vinárnu i studentskou hospůdku ´Na růžku´. Strávili jsme zde kus svého mládí,“ dodala Heidemarie Pimerová. Tradici zlatých promocí na Univerzitě Palackého zahájila v roce 2006 přírodovědecká fakulta. Lékařská fakulta se k ní připojila o čtyři roky později, kdy se v Olomouci potkali zlatí absolventi, kteří své studium ukončili v roce 1960. V posledních letech pořádají promoce po padesáti letech také pedagogická a filozofická fakulta.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Promoční slib si zopakovali zlatí absolventi lékařské fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 11. Listopad 2017 - 8:00
Po padesáti letech se na lékařskou fakultu vrátili její bývalí studenti, aby si připomněli ukončení studia v Olomouci. Při Zlaté promoci v sále Klášterního Hradiska si slavnostní okamžiky zopakovalo téměř devadesát absolventů všeobecného a zubního lékařství z roku 1967, včetně těch, kteří na začátku šedesátých let minulého století přijeli studovat medicínu z někdejší NDR. Spolu s děkanem Milanem Kolářem a prorektorem Miroslavem Mašláněm přivítala zlaté absolventy proděkanka Eliška Sovová, která krátce připomněla vybrané momenty roku jejich promoce. „V ČSSR byl tehdy prezidentem Antonín Novotný, v SSSR soudruh Brežněv, v USA vládl pan prezident Nixon. Byl přijat zákon, který umožňoval oficiální cenzuru, na sjezdu československých spisovatelů začalo Pražské jaro, byly představeny plány pražského metra. Profesor Christiaan Barnard provedl první srdeční transplantaci a zemřeli akademik Heyrovský nebo poslední čínský císař Pchu I. A vy jste si tehdy užívali slastného pocitu, že jste lékaři a patří vám celý svět,“ uvedla k někdejším medikům proděkanka. Prorektor Miroslav Mašláň bývalým studentům popřál do dalších let pevné zdraví, spokojenost a hodně radostí v rodinném kruhu a zároveň ocenil jejich stále činorodý přístup k životu. „Někteří z vás jsou stále aktivní ve své profesi, mnozí z vás neztratili studentského ducha a dále se vzdělávají. Touha po poznání je jistě trvalým motorem vašeho života,“ dodal prorektor. Za pozvání na zlatou promoci poděkovaly své alma mater jménem přítomných absolventů všeobecného a zubního lékařství bývalá zástupkyně přednosty Kliniky chorob kožních a pohlavních olomoucké LF a FNOL Jitka Dobešová a praktická zubní lékařka Dana Sedlářová. „Nesmírně si toho vážíme a je to zároveň důkaz toho, že lékařská fakulta a Univerzita Palackého na své absolventy nezapomíná, stejně jako my nezapomínáme na naši alma mater – pořád jsme spojeni pupeční šňůrou,“ uvedla Jitka Dobešová a připomněla jména některých pedagogů, kteří je studiem provázeli. „Náš ročník měl štěstí na vynikající osobnosti, které nás velmi dobře připravili na profesionální dráhu - profesory Zrzavého, Lenfelda, Lukla, Rapanta, co jméno, to legenda a vynikající člověk,“ zdůraznila. „Zlatá promoce bude patřit k dalším mezníkům našeho života, který jsme zasvětili lékařskému povolání. Naše životní cesta byla přímá i klikatá a nalézt v ní správný směr nebylo vždy snadné. Věřím, že jsme lidsky, odborně i morálně obstáli,“ doplnila Dana Sedlářová. K poděkování a vzpomínkám se připojila také anestezioložka Heidemarie Pimerová, která na zlatou promoci přijela z Frankfurtu nad Odrou. „Po dvouměsíčním jazykovém kurzu češtiny nás tehdy na lékařskou fakultu nastoupilo 46 studentů z bývalé NDR. Bylo nám jasné, že studium v tomto pro nás velice těžkém jazyce nebude nijak jednoduché. Ale dostalo se nám vynikajícího teoretického i praktického vzdělání a za to jsme našemu pedagogickému sboru mimořádně vděční. A naše město Olomouc jsme milovali, nové koleje, překrásné parky, taneční vinárnu i studentskou hospůdku ´Na růžku´. Strávili jsme zde kus svého mládí,“ dodala Heidemarie Pimerová. Tradici zlatých promocí na Univerzitě Palackého zahájila v roce 2006 přírodovědecká fakulta. Lékařská fakulta se k ní připojila o čtyři roky později, kdy se v Olomouci potkali zlatí absolventi, kteří své studium ukončili v roce 1960. V posledních letech pořádají promoce po padesáti letech také pedagogická a filozofická fakulta.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoučtí vědci nechali středoškoláky nahlédnout do nanosvěta

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Listopad 2017 - 12:00
Dvojrozměrný svět grafenu a jeho derivátů není plochý ani nudný, ale naopak nesmírně bohatý a tvárný. Právě toto sdělení bylo ústředním motivem přednášky, kterou pro zhruba 200 studentů středních škol pronesl ve čtvrtek v Pevnosti poznání vedoucí katedry fyzikální chemie a zástupce ředitele Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Michal Otyepka. Přednáška byla součástí programu Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, během nějž si zájemci prohlédli i vědecká centra v holickém areálu přírodovědecké fakulty. Fyzikální chemik seznámil studenty s tím, co to je nanosvět, jak se dá studovat a jaké jsou vlastnosti těchto materiálů. Řeč byla nejen o grafenu, ale i jeho mladších „sourozencích“ včetně fluorografenu, u jehož objevu stál mimo jiné i profesor Otyepka. „Studenti se na středních školách učí poněkud vousaté informace. Myslím si, že by se ale měli seznamovat i se současnými trendy ve vědě, novými technologiemi a vědět, kde jsou dnes hranice poznání. To vše je může inspirovat k budoucí kariéře,“ uvedl. Středoškolákům nejen z Olomouce přiblížil vývoj nových materiálů, které mají velký aplikační potenciál. Velmi důležitou a studenty bedlivě sledovanou pasáží proto bylo i představení konkrétního využití jak grafenu, tak dalších 2D materiálů. Posluchači se ale dozvěděli i o tom, jak vědci v olomouckém vědeckém centru pracují a s jakými výzvami se setkávají. „Musíte mít cíl, protože jen tak se před vámi otevírá cesta, během níž můžete objevit zcela nové a nečekané věci a zažít zajímavé dobrodružství. Musíte také umět snít, protože kdo nesní, nikdy nic nedokáže. Také je dobré ne vždy plně důvěřovat autoritám. A pokud vám něco nejde, je třeba se na problém podívat z jiného úhlu a najít kreativní řešení. To se cení jak ve vědě, tak v životě,“ poradil studentům Otyepka. Některý z přírodovědných oborů by v budoucnu chtěla studovat Eliška Křížková ze Slovanského gymnázia, která si přednášku rovněž vyslechla. „Byla zajímavá a moc se mi líbil způsob podání.  Ve škole jsme sice měli přednášku na toto téma, ale tady jsme se zase dozvěděli mnoho nového,“ prozradila. Velmi spokojená odcházela i učitelka olomoucké Střední průmyslové školy strojnické Miroslava Nováková, která přivedla studenty oboru zaměřeného na zpracování plastu, usně a pryže. „Chemii mají dva roky po dvou hodinách. Tady se mohli dozvědět o technologiích a materiálech, kterým patří budoucnost, za což jsem velmi ráda. Pan profesor to podal velmi poutavě, takže si myslím, že to všechny zaujalo,“ pochválila přednášejícího Nováková. Například studenti šternberského gymnázia, jehož je Otyepka hrdým absolventem, přímo z přednášky odjeli do holického areálu na prohlídku RCPTM. Exkurze se v rámci Týdne vědy a techniky konají od středy do pátku a celkem se na ně přihlásilo na 150 zájemců nejen ze středních škol, ale i veřejnost. Program v rámci Týdne vědy a techniky nabízí i Pevnost poznání či olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, které je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoučtí vědci nechali středoškoláky nahlédnout do nanosvěta

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. Listopad 2017 - 12:00
Dvojrozměrný svět grafenu a jeho derivátů není plochý ani nudný, ale naopak nesmírně bohatý a tvárný. Právě toto sdělení bylo ústředním motivem přednášky, kterou pro zhruba 200 studentů středních škol pronesl ve čtvrtek v Pevnosti poznání vedoucí katedry fyzikální chemie a zástupce ředitele Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Michal Otyepka. Přednáška byla součástí programu Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, během nějž si zájemci prohlédli i vědecká centra v holickém areálu přírodovědecké fakulty. Fyzikální chemik seznámil studenty s tím, co to je nanosvět, jak se dá studovat a jaké jsou vlastnosti těchto materiálů. Řeč byla nejen o grafenu, ale i jeho mladších „sourozencích“ včetně fluorografenu, u jehož objevu stál mimo jiné i profesor Otyepka. „Studenti se na středních školách učí poněkud vousaté informace. Myslím si, že by se ale měli seznamovat i se současnými trendy ve vědě, novými technologiemi a vědět, kde jsou dnes hranice poznání. To vše je může inspirovat k budoucí kariéře,“ uvedl. Středoškolákům nejen z Olomouce přiblížil vývoj nových materiálů, které mají velký aplikační potenciál. Velmi důležitou a studenty bedlivě sledovanou pasáží proto bylo i představení konkrétního využití jak grafenu, tak dalších 2D materiálů. Posluchači se ale dozvěděli i o tom, jak vědci v olomouckém vědeckém centru pracují a s jakými výzvami se setkávají. „Musíte mít cíl, protože jen tak se před vámi otevírá cesta, během níž můžete objevit zcela nové a nečekané věci a zažít zajímavé dobrodružství. Musíte také umět snít, protože kdo nesní, nikdy nic nedokáže. Také je dobré ne vždy plně důvěřovat autoritám. A pokud vám něco nejde, je třeba se na problém podívat z jiného úhlu a najít kreativní řešení. To se cení jak ve vědě, tak v životě,“ poradil studentům Otyepka. Některý z přírodovědných oborů by v budoucnu chtěla studovat Eliška Křížková ze Slovanského gymnázia, která si přednášku rovněž vyslechla. „Byla zajímavá a moc se mi líbil způsob podání.  Ve škole jsme sice měli přednášku na toto téma, ale tady jsme se zase dozvěděli mnoho nového,“ prozradila. Velmi spokojená odcházela i učitelka olomoucké Střední průmyslové školy strojnické Miroslava Nováková, která přivedla studenty oboru zaměřeného na zpracování plastu, usně a pryže. „Chemii mají dva roky po dvou hodinách. Tady se mohli dozvědět o technologiích a materiálech, kterým patří budoucnost, za což jsem velmi ráda. Pan profesor to podal velmi poutavě, takže si myslím, že to všechny zaujalo,“ pochválila přednášejícího Nováková. Například studenti šternberského gymnázia, jehož je Otyepka hrdým absolventem, přímo z přednášky odjeli do holického areálu na prohlídku RCPTM. Exkurze se v rámci Týdne vědy a techniky konají od středy do pátku a celkem se na ně přihlásilo na 150 zájemců nejen ze středních škol, ale i veřejnost. Program v rámci Týdne vědy a techniky nabízí i Pevnost poznání či olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, které je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědecká konference studentů doktorských studijních programů na Pedagogické fakultě UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Listopad 2017 - 10:28
Již potřinácté se v prvním listopadovém týdnu na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci setkali studenti doktorských studijních programů, aby na mezinárodní vědecké konferenci prezentovali a diskutovali výsledky své vědeckovýzkumné práce. Letošní konference nesla název „Začínající učitel v měnící se společnosti“ a pozvání k účasti na ní přijalo přes šedesát účastníků z České republiky i zahraničí, které spojuje nejen doktorské studium, ale především odborný zájem a profilace v oblasti pedagogických věd. Přítomné hosty přivítala proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia PdF UP prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. Plenární přednášky, které následně zazněly, se vztahovaly k problematice, kterou si konference vetkla do svého názvu. Jako první vystoupil host z London Metropolitan University, Associate Professor Digby Warren. Ve své přednášce se zabýval otázkou očekávání a požadavků kladených na vysokoškolského učitele a zdůraznil význam zpětné vazby pro kvalitu univerzitního vzdělávání. Následující dvě přednášky zaměřené na povolání učitele a uvádění začínajícího učitele do výuky proslovili kolegové z  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doc. Jaroslav Koťa a dr. Martin Strouhal. Závěr plenárního jednání patřil přednášce dalšího zahraničního hosta, dr. Imrona W. Haritse, který přicestoval do Olomouce z daleké Universitas Trunojoyo Madura v Indonésii, zároveň však je mu Olomouc důvěrně známá, neboť právě zde absolvoval své doktorské studium v oboru Pedagogika. Ve své přednášce se věnoval problematice začínajícího učitele v Indonésii, specifickým úskalím, kterým zde začínající učitelé čelí, a obecně postavení učitelů a vzdělávání v Indonésii. Odpolední jednání konference patřilo již samotným účastníkům z řad studentů doktorských studijních programů. Po loňských pozitivních zkušenostech byla celá konference koncipována jako posterová. V předem určených časových blocích představovali jednotliví autoři své postery a debatovali s ostatními účastníky i přítomnými akademickými pracovníky. Výhodou takto pojaté prezentační části konference je velká flexibilita – účastníci nejsou vázáni v pevně dané sekci, ale mohou si cíleně vybrat postery, které je zajímají, a strávit ve společné diskusi více času. Celé jednání je také komornější a méně formální, což zintenzivňuje zpětnou vazbu, podporuje vzájemné obohacování a napomáhá navazování kontaktů mezi začínajícími i zkušenějšími vědeckými pracovníky. Prezentované postery byly, jako již každoročně, velmi široce tematicky zaměřené. Řada příspěvků se zabývala profesní identitou, kompetencemi učitele a pregraduální přípravou na učitelské povolání, hodnotou vzdělání, další příspěvky se věnovaly například využití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, mravní výchově, otázkám speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, didaktiky a psychologie. Při společném zakončení prvního dne bylo možno konstatovat, že konference splnila svůj účel – umožnila účastníkům setkání a sdílení výsledků výzkumů, odborných poznatků a zkušeností. Všechny příspěvky, jejichž autoři splní podmínky, budou následně publikovány v recenzovaném sborníku, který bude dostupný také online na webových stránkách konference. Druhý den konference pokračovala přednáškou a workshopy. Doc. Tomáš Janík z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se ve své přednášce věnoval didaktickým kazuistikám v práci učitele. Workshopy byly zaměřeny na internetovou bezpečnost a prevenci, využití zakotvené teorie ve výzkumu a dále organizaci doktorského studia. Vedli je pracovníci Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP a účastníkům v nich umožnili získat nejen zajímavé teoretické náhledy, ale zejména cenné poznatky dále využitelné ve studiu i v pedagogické praxi. Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědecká konference studentů doktorských studijních programů na Pedagogické fakultě UP

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. Listopad 2017 - 10:28
Již potřinácté se v prvním listopadovém týdnu na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci setkali studenti doktorských studijních programů, aby na mezinárodní vědecké konferenci prezentovali a diskutovali výsledky své vědeckovýzkumné práce. Letošní konference nesla název „Začínající učitel v měnící se společnosti“ a pozvání k účasti na ní přijalo přes šedesát účastníků z České republiky i zahraničí, které spojuje nejen doktorské studium, ale především odborný zájem a profilace v oblasti pedagogických věd. Přítomné hosty přivítala proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia PdF UP prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. Plenární přednášky, které následně zazněly, se vztahovaly k problematice, kterou si konference vetkla do svého názvu. Jako první vystoupil host z London Metropolitan University, Associate Professor Digby Warren. Ve své přednášce se zabýval otázkou očekávání a požadavků kladených na vysokoškolského učitele a zdůraznil význam zpětné vazby pro kvalitu univerzitního vzdělávání. Následující dvě přednášky zaměřené na povolání učitele a uvádění začínajícího učitele do výuky proslovili kolegové z  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doc. Jaroslav Koťa a dr. Martin Strouhal. Závěr plenárního jednání patřil přednášce dalšího zahraničního hosta, dr. Imrona W. Haritse, který přicestoval do Olomouce z daleké Universitas Trunojoyo Madura v Indonésii, zároveň však je mu Olomouc důvěrně známá, neboť právě zde absolvoval své doktorské studium v oboru Pedagogika. Ve své přednášce se věnoval problematice začínajícího učitele v Indonésii, specifickým úskalím, kterým zde začínající učitelé čelí, a obecně postavení učitelů a vzdělávání v Indonésii. Odpolední jednání konference patřilo již samotným účastníkům z řad studentů doktorských studijních programů. Po loňských pozitivních zkušenostech byla celá konference koncipována jako posterová. V předem určených časových blocích představovali jednotliví autoři své postery a debatovali s ostatními účastníky i přítomnými akademickými pracovníky. Výhodou takto pojaté prezentační části konference je velká flexibilita – účastníci nejsou vázáni v pevně dané sekci, ale mohou si cíleně vybrat postery, které je zajímají, a strávit ve společné diskusi více času. Celé jednání je také komornější a méně formální, což zintenzivňuje zpětnou vazbu, podporuje vzájemné obohacování a napomáhá navazování kontaktů mezi začínajícími i zkušenějšími vědeckými pracovníky. Prezentované postery byly, jako již každoročně, velmi široce tematicky zaměřené. Řada příspěvků se zabývala profesní identitou, kompetencemi učitele a pregraduální přípravou na učitelské povolání, hodnotou vzdělání, další příspěvky se věnovaly například využití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, mravní výchově, otázkám speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, didaktiky a psychologie. Při společném zakončení prvního dne bylo možno konstatovat, že konference splnila svůj účel – umožnila účastníkům setkání a sdílení výsledků výzkumů, odborných poznatků a zkušeností. Všechny příspěvky, jejichž autoři splní podmínky, budou následně publikovány v recenzovaném sborníku, který bude dostupný také online na webových stránkách konference. Druhý den konference pokračovala přednáškou a workshopy. Doc. Tomáš Janík z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se ve své přednášce věnoval didaktickým kazuistikám v práci učitele. Workshopy byly zaměřeny na internetovou bezpečnost a prevenci, využití zakotvené teorie ve výzkumu a dále organizaci doktorského studia. Vedli je pracovníci Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP a účastníkům v nich umožnili získat nejen zajímavé teoretické náhledy, ale zejména cenné poznatky dále využitelné ve studiu i v pedagogické praxi. Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Další vzdělávání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Listopad 2017 - 10:06
I v zimním semestru pokračuje cyklus vzdělávání zaměstnanců Univerzity Palackého. Kurzy, které se zaměřují například na poskytování první pomoci, řešení konfliktních situací, pořizování a zpracování videomateriálu nebo na rozšiřování dovedností s různými počítačovými programy, připravuje ve spolupráci s fakultami Oddělení dalšího vzdělávání UP. Foto: Milada Hronová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Další vzdělávání

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. Listopad 2017 - 10:06
I v zimním semestru pokračuje cyklus vzdělávání zaměstnanců Univerzity Palackého. Kurzy, které se zaměřují například na poskytování první pomoci, řešení konfliktních situací, pořizování a zpracování videomateriálu nebo na rozšiřování dovedností s různými počítačovými programy, připravuje ve spolupráci s fakultami Oddělení dalšího vzdělávání UP. Foto: Milada Hronová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Interaktivní vzdělávací workshop „Zdravá 5“ na Pedagogické fakultě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Listopad 2017 - 8:06
Ve středu 8. listopadu se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil další z interaktivních vzdělávacích workshopů k podpoře zdraví, výchově ke zdraví a rozvoji zdravotní gramotnosti, tentokráte s akcentem na oblast formování optimálních stravovacích návyků. Výživa a stravovací návyky jsou formovány již od nejrannějšího věku a tak je žádoucí podporovat adekvátní stravovací zvyklosti, které jsou v souladu s aktuálními výživovými doporučeními. Oblast výživy je totiž jednou z nejvýznamnějších determinant životního stylu (společně s pohybem), která může při uplatňování správných zásad působit protektivně na lidské zdraví, tzn. posilovat přirozené determinanty zdraví a minimalizovat, event. oddálit, manifestaci onemocnění vázaných na výživu a životní styl. V opačném případě lze nesprávnými nutričními návyky podpořit vznik a rozvoj řady nemocí označovaných jako tzv. chronické neinfekční epidemie (civilizační choroby), kam spadá např. obezita, diabetes II. typu, kardiovaskulární nemoci na aterosklerotickém podkladě, některé typy nádorového onemocnění atp. Protože je již dlouhodobě známým faktem, že významnou roli hraje v aktivním a zodpovědném přístupu ke zdraví úroveň zdravotní gramotnosti, je žádoucí formovat zdravotní gramotnost (ideálně kritickou zdravotní gramotnost) nejen v rodinném prostředí dětí, ale také v edukační realitě od předškolního, přes základní, až po středoškolské vzdělávání.  K tomu je však zapotřebí pedagogů, kteří disponují jak odbornými, tak zejména didaktickými kompetencemi pro oblast výchovy ke zdraví.      A proto se na třicet pedagogů z mateřských škol a studentů Učitelství výchovy ke zdraví účastnilo vzdělávání v metodice projektu „Zdravá 5“ – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže (metodický seminář pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol). Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Cílem projektu je hravou a interaktivní formou seznamovat děti se zásadami zdravého stravování, a to speciálně vyškolenými lektory či přímo pedagogy v prostředí školy (více na www.zdrava5.cz). Projekt Zdravá 5 je realizován společností Ahold a finančně podporován nadačním fondem Albert. Obsah workshopu vycházel z platných dokumentů MŠMT ČR i z vládního dokumentu ZDRAVÍ 2020.  Cílem semináře bylo mimo jiné seznámit účastníky s aktuálními informacemi z oblasti výchovy ke zdraví, představit nejaktuálnější poznatky z oblasti správné výživy, prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci se žáky, naučit pedagogy v rámci interaktivních workshopů pracovat s představenými materiály, které účastníci získali zdarma. Pedagogové také byli po celou dobu motivováni k využívání inovativních postupů ve výuce v oblasti výchovy ke zdraví. Workshop byl spolupořádán Centrem výzkumu zdravého životního stylu a Katedrou antropologie zdravovědy PdF Univerzity Palackého v Olomouci.  Mgr. Michaela Hřivnová Ph.D., katedra antropologie a zdravovědy PdF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Interaktivní vzdělávací workshop „Zdravá 5“ na Pedagogické fakultě

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. Listopad 2017 - 8:06
Ve středu 8. listopadu se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil další z interaktivních vzdělávacích workshopů k podpoře zdraví, výchově ke zdraví a rozvoji zdravotní gramotnosti, tentokráte s akcentem na oblast formování optimálních stravovacích návyků. Výživa a stravovací návyky jsou formovány již od nejrannějšího věku a tak je žádoucí podporovat adekvátní stravovací zvyklosti, které jsou v souladu s aktuálními výživovými doporučeními. Oblast výživy je totiž jednou z nejvýznamnějších determinant životního stylu (společně s pohybem), která může při uplatňování správných zásad působit protektivně na lidské zdraví, tzn. posilovat přirozené determinanty zdraví a minimalizovat, event. oddálit, manifestaci onemocnění vázaných na výživu a životní styl. V opačném případě lze nesprávnými nutričními návyky podpořit vznik a rozvoj řady nemocí označovaných jako tzv. chronické neinfekční epidemie (civilizační choroby), kam spadá např. obezita, diabetes II. typu, kardiovaskulární nemoci na aterosklerotickém podkladě, některé typy nádorového onemocnění atp. Protože je již dlouhodobě známým faktem, že významnou roli hraje v aktivním a zodpovědném přístupu ke zdraví úroveň zdravotní gramotnosti, je žádoucí formovat zdravotní gramotnost (ideálně kritickou zdravotní gramotnost) nejen v rodinném prostředí dětí, ale také v edukační realitě od předškolního, přes základní, až po středoškolské vzdělávání.  K tomu je však zapotřebí pedagogů, kteří disponují jak odbornými, tak zejména didaktickými kompetencemi pro oblast výchovy ke zdraví.      A proto se na třicet pedagogů z mateřských škol a studentů Učitelství výchovy ke zdraví účastnilo vzdělávání v metodice projektu „Zdravá 5“ – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže (metodický seminář pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol). Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Cílem projektu je hravou a interaktivní formou seznamovat děti se zásadami zdravého stravování, a to speciálně vyškolenými lektory či přímo pedagogy v prostředí školy (více na www.zdrava5.cz). Projekt Zdravá 5 je realizován společností Ahold a finančně podporován nadačním fondem Albert. Obsah workshopu vycházel z platných dokumentů MŠMT ČR i z vládního dokumentu ZDRAVÍ 2020.  Cílem semináře bylo mimo jiné seznámit účastníky s aktuálními informacemi z oblasti výchovy ke zdraví, představit nejaktuálnější poznatky z oblasti správné výživy, prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci se žáky, naučit pedagogy v rámci interaktivních workshopů pracovat s představenými materiály, které účastníci získali zdarma. Pedagogové také byli po celou dobu motivováni k využívání inovativních postupů ve výuce v oblasti výchovy ke zdraví. Workshop byl spolupořádán Centrem výzkumu zdravého životního stylu a Katedrou antropologie zdravovědy PdF Univerzity Palackého v Olomouci.  Mgr. Michaela Hřivnová Ph.D., katedra antropologie a zdravovědy PdF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nederlandistika připomíná výročí narození J. A. Komenského

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Listopad 2017 - 7:45
Hned dvě výročí si na Univerzitě Palackého připomínají nederlandisté: 425 let od narození J. A. Komenského a 345 let od vydání prvního nizozemského překladu jeho díla Vestibulum. Při této příležitosti připravili ve vstupních prostorách katedry nederlandistiky novou expozici. „Kulaté výročí narození Komenského jsme si připomněli na jaře tohoto roku, počátkem příštího roku slavíme jubileum vztahující se k vydání nizozemského překladu díla Vestibulum, které - stejně jako mnoho jiných jeho děl - vyšlo původně v latině. Význam J. A. Komenského, velkého Čecha, který je úzce spojen s Nizozemskem, připomíná ne náhodou i název Asociace středoevropských nederlandistů – Comenius, která byla založena v roce 1995 právě v Olomouci,“ řekl Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky filozofické fakulty.  Vernisáže expozice se zúčastnila mimo jiné i Agata Kowalska-Szubert, členka výboru této asociace. Výstava s názvem Jan Amos Komenský a Nizozemsko připomíná osobnost nejznámějšího českého filozofa, který posledních 14 let svého života strávil v Amsterodamu. Tam byl hostem bohaté rodiny De Geerů, majitelů tehdy největší nizozemské zbrojovky. Na výstavě jsou bannery, které katedře půjčilo Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, knihy a další materiály. Expozice bude přístupná do přístupná do 15. prosince.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nederlandistika připomíná výročí narození J. A. Komenského

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. Listopad 2017 - 7:45
Hned dvě výročí si na Univerzitě Palackého připomínají nederlandisté: 425 let od narození J. A. Komenského a 345 let od vydání prvního nizozemského překladu jeho díla Vestibulum. Při této příležitosti připravili ve vstupních prostorách katedry nederlandistiky novou expozici. „Kulaté výročí narození Komenského jsme si připomněli na jaře tohoto roku, počátkem příštího roku slavíme jubileum vztahující se k vydání nizozemského překladu díla Vestibulum, které - stejně jako mnoho jiných jeho děl - vyšlo původně v latině. Význam J. A. Komenského, velkého Čecha, který je úzce spojen s Nizozemskem, připomíná ne náhodou i název Asociace středoevropských nederlandistů – Comenius, která byla založena v roce 1995 právě v Olomouci,“ řekl Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky filozofické fakulty.  Vernisáže expozice se zúčastnila mimo jiné i Agata Kowalska-Szubert, členka výboru této asociace. Výstava s názvem Jan Amos Komenský a Nizozemsko připomíná osobnost nejznámějšího českého filozofa, který posledních 14 let svého života strávil v Amsterodamu. Tam byl hostem bohaté rodiny De Geerů, majitelů tehdy největší nizozemské zbrojovky. Na výstavě jsou bannery, které katedře půjčilo Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, knihy a další materiály. Expozice bude přístupná do přístupná do 15. prosince.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nederlandistika připomíná výročí narození J. A. Komenského

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Listopad 2017 - 7:45
Hned dvě výročí si na Univerzitě Palackého připomínají nederlandisté: 425 let od narození J. A. Komenského a 345 let od vydání prvního nizozemského překladu jeho díla Vestibulum. Při této příležitosti připravili ve vstupních prostorách katedry nederlandistiky novou expozici. „Kulaté výročí narození Komenského jsme si připomněli na jaře tohoto roku, počátkem příštího roku slavíme jubileum vztahující se k vydání nizozemského překladu díla Vestibulum, které - stejně jako mnoho jiných jeho děl - vyšlo původně v latině. Význam J. A. Komenského, velkého Čecha, který je úzce spojen s Nizozemskem, připomíná ne náhodou i název Asociace středoevropských nederlandistů – Comenius, která byla založena v roce 1995 právě v Olomouci,“ řekl Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky filozofické fakulty.  Vernisáže expozice se zúčastnila mimo jiné i Agata Kowalska-Szubert, členka výboru této asociace. Výstava s názvem Jan Amos Komenský a Nizozemsko připomíná osobnost nejznámějšího českého filozofa, který posledních 14 let svého života strávil v Amsterodamu. Tam byl hostem bohaté rodiny De Geerů, majitelů tehdy největší nizozemské zbrojovky. Na výstavě jsou bannery, které katedře půjčilo Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, knihy a další materiály. Expozice bude přístupná do přístupná do 15. prosince.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nederlandistika připomíná výročí narození J. A. Komenského

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. Listopad 2017 - 7:45
Hned dvě výročí si na Univerzitě Palackého připomínají nederlandisté: 425 let od narození J. A. Komenského a 345 let od vydání prvního nizozemského překladu jeho díla Vestibulum. Při této příležitosti připravili ve vstupních prostorách katedry nederlandistiky novou expozici. „Kulaté výročí narození Komenského jsme si připomněli na jaře tohoto roku, počátkem příštího roku slavíme jubileum vztahující se k vydání nizozemského překladu díla Vestibulum, které - stejně jako mnoho jiných jeho děl - vyšlo původně v latině. Význam J. A. Komenského, velkého Čecha, který je úzce spojen s Nizozemskem, připomíná ne náhodou i název Asociace středoevropských nederlandistů – Comenius, která byla založena v roce 1995 právě v Olomouci,“ řekl Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky filozofické fakulty.  Vernisáže expozice se zúčastnila mimo jiné i Agata Kowalska-Szubert, členka výboru této asociace. Výstava s názvem Jan Amos Komenský a Nizozemsko připomíná osobnost nejznámějšího českého filozofa, který posledních 14 let svého života strávil v Amsterodamu. Tam byl hostem bohaté rodiny De Geerů, majitelů tehdy největší nizozemské zbrojovky. Na výstavě jsou bannery, které katedře půjčilo Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, knihy a další materiály. Expozice bude přístupná do přístupná do 15. prosince.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Čestné uznání rektora UP za rok 2017 obdrží rekordní počet autorů odborných knih

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Listopad 2017 - 15:00
Celkem 55 autorů odborných publikací vydaných v loňském nebo letošním roce vybrala hodnotící komise pro udělení Cen rektora UP za rok 2017. Jejich slavnostní předání se uskuteční v rámci Akademických dnů UP v únoru 2018. Komise složená z členů vedení UP schválila ocenění všech 47 odborných knih 55 autorů, které vzešly z výběru na jednotlivých fakultách. Největší zastoupení mají mezi nimi publikace z pedagogické a filozofické fakulty, které si na své konto připíší po dvanácti oceněných titulech. Další si mezi sebou rozdělí autoři z fakulty tělesné kultury, právnické, přírodovědecké a lékařské fakulty a z cyrilometodějské teologické fakulty.  „Průběh soutěže se oproti předcházejícím ročníkům nezměnil. Podle platné metodiky hodnocení výzkumných organizací byla upravena terminologie oborů, do kterých byly odborné publikace přihlašovány,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Jitka Ulrichová. Výběr publikací byl podle ní podobně jako v předchozích letech velmi obtížný. „Některá díla tematicky navazují na předchozí ročníky soutěže. Stále se objevují a dokumentují nové poznatky a souvislosti, což má za důsledek, že do soutěže jsou přihlašovány i publikace z vědních oblastí, které v soutěži ještě nebyly zaznamenány a jejichž autoři jsou v soutěži nováčky. Počet autorů, které se rektor letos rozhodl ocenit, je nejvyšší za posledních deset let soutěže,“ zdůraznila Jitka Ulrichová. Smyslem ocenění, spojeného s finanční odměnou, je posílit prestiž vědecké práce na UP. Slavnostní předání z rukou rektora se koná každý rok v únoru při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos se celková částka odměn, které budou vyplaceny v listopadovém termínu, vyšplhala téměř na 390 tisíc korun. Seznam oceněných prací a jejich autorů najdete ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Čestné uznání rektora UP za rok 2017 obdrží rekordní počet autorů odborných knih

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 9. Listopad 2017 - 15:00
Celkem 55 autorů odborných publikací vydaných v loňském nebo letošním roce vybrala hodnotící komise pro udělení Cen rektora UP za rok 2017. Jejich slavnostní předání se uskuteční v rámci Akademických dnů UP v únoru 2018. Komise složená z členů vedení UP schválila ocenění všech 47 odborných knih 55 autorů, které vzešly z výběru na jednotlivých fakultách. Největší zastoupení mají mezi nimi publikace z pedagogické a filozofické fakulty, které si na své konto připíší po dvanácti oceněných titulech. Další si mezi sebou rozdělí autoři z fakulty tělesné kultury, právnické, přírodovědecké a lékařské fakulty a z cyrilometodějské teologické fakulty.  „Průběh soutěže se oproti předcházejícím ročníkům nezměnil. Podle platné metodiky hodnocení výzkumných organizací byla upravena terminologie oborů, do kterých byly odborné publikace přihlašovány,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Jitka Ulrichová. Výběr publikací byl podle ní podobně jako v předchozích letech velmi obtížný. „Některá díla tematicky navazují na předchozí ročníky soutěže. Stále se objevují a dokumentují nové poznatky a souvislosti, což má za důsledek, že do soutěže jsou přihlašovány i publikace z vědních oblastí, které v soutěži ještě nebyly zaznamenány a jejichž autoři jsou v soutěži nováčky. Počet autorů, které se rektor letos rozhodl ocenit, je nejvyšší za posledních deset let soutěže,“ zdůraznila Jitka Ulrichová. Smyslem ocenění, spojeného s finanční odměnou, je posílit prestiž vědecké práce na UP. Slavnostní předání z rukou rektora se koná každý rok v únoru při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos se celková částka odměn, které budou vyplaceny v listopadovém termínu, vyšplhala téměř na 390 tisíc korun. Seznam oceněných prací a jejich autorů najdete ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Medici zvou na akci Světový den diabetu 2017: Přijďte se informovat o cukrovce!

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Listopad 2017 - 8:00
Získat informace o prevenci cukrovky a poradit se o jejích komplikacích, nechat si změřit hladinu cukru v krvi nebo se proběhnout olomouckými parky – to vše i další akce nabídne letošní program Světového dne proti diabetu, který pro širokou veřejnost připravili studenti lékařské fakulty. Osvětová akce se jako součást celosvětové kampaně uskuteční v úterý 14. listopadu od 14 do 18.30 v obchodním centru Šantovka a ve Smetanových sadech.  Budoucí lékaři z olomoucké pobočky studentské organizace International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) přivítají návštěvníky v několika stáncích, kde jim spočítají BMI a změří hladinu cukru nebo krevního tlaku. Zájemci se v rámci bezplatného poradenství také dovědí o rizicích diabetu, jeho následcích i komplikacích.   „Zvlášť bude vyhrazen také stánek pro ženy, které trpí diabetem a chystají se otěhotnět.
Připravena bude i skupinka fyzioterapeutů, která seznámí s doporučenými cviky a metodou správné chůze. S tou rovněž poradí zástupci sdružení Radost z pohybu při fakultě tělesné kultury. Chybět nebude ani stánek s první pomocí a pro naše nejmenší chystáme dětský koutek s operací medvídka. Jako hosta přivítáme organizaci Loono, která bude veřejnost informovat o prevenci rakoviny prsou a varlat,“ doplnila programovou nabídku Gabriela Matznerová, studentka všeobecného lékařství a členka olomoucké pobočky studentské organizace IFMSA.  Osvětovou kampaň budou moci podpořit také sportovně zdatní návštěvníci, pro které se od 17 hodin otevřou trasy Běhu proti diabetu ve Smetanových sadech. Závodníci si budou moci vybrat úseky dlouhé 1 a 5 km. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny. Světový den diabetu je projekt mezinárodní diabetologické federace (IDF), z jejíž iniciativy se na celém světě pořádají pro širokou veřejnost akce zaměřené na rozšíření povědomí o problematice cukrovky a na podporu lidí, u kterých byla diagnostikována. Termín 14. 11. byl stanoven jako připomínka dne narození objevitele insulinu Fredericka Bantinga, nositele Nobelovy cenu za fyziologii z roku 1923. Mezinárodní organizace IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) zastřešuje 117 členských organizací s více než 1,2 miliónem studentů lékařství ze 101 zemí. Jejím základním posláním je prohloubit spolupráci mezi studenty medicíny v jednotlivých zemích, přispět k rozvoji jejich schopností a dovedností i k povědomí o zásadních problémech zdraví ve světě. V České republice působí její pobočky při českých a moravských lékařských fakultách v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě a Olomouci.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor