Agregátor zdrojů

Laureátem Ceny Platformy CEFRES se stal Tomáš Jirsa z FF UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Září 2017 - 7:55
Tomáš Jirsa z Filozofické fakulty Univerzity Palackého získal prestižní francouzsko-českou cenu. Cenu platformy CEFRES obdržel za studii s názvem Reading Kafka Visually: Gothic Ornament and the Motion of Writing in Kafka’s Der Proceß,“ publikovanou v impaktovaném časopise Central Europe. Tomáš Jirsa, literární teoretik a komparatista působící na Filozofické fakultě Univerzity Palackého získal Cenu Platformy CEFRES udělovanou za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd. Ocenění je součástí Ceny Jacquese Derridy (Prix Jacques Derrida), které Velvyslanectví Francouzské republiky ve spolupráci s Karlem Janečkem uděluje za významné počiny v humanitních disciplínách.  „Ocenění pro mě znamená celou řadu věcí. Vzhledem k tomu, že ho se mnou obdržela etablovaná socioložka za práci o postkoloniálních urbánních studiích a doktorand antropologie za historickou stať na téma českých přehlídek tělesné jinakosti, je to pro mě vstřícný důkaz, že porota složená z renomovaných odborníků dává bádání o umění a literatuře stejnou šanci, jako mají empiričtější a dnes podstatně progresivnější obory, jakými jsou sociologie či antropologie,“ řekl Tomáš Jirsa. Rád dodává, že ocenění, které převzal z rukou laureáta Nobelovy ceny za chemii Jeana-Marie Lehna, patří nejen jemu, ale i Univerzitě Palackého, neboť právě ta mu umožňuje naplno se věnovat mezioborovým projektům. Jirsova oceněná studie vychází z klíčové kapitoly jeho dizertační práce s názvem Fyziognomie psaní: v záhybech literárního ornamentu (2012) zkoumající texty Franze Kafky, Rainera Marii Rilka, Samuela Becketta i dalších. Ukazuje, že ornament funguje jako teoretický koncept, který umožňuje chápat literární text z hlediska jeho vizuality, performativity a pohybu. Jirsa oceněnou studii publikoval v roce 2015. „Snažím se dokázat, že navzdory přežitým, dodnes však převládajícím, definicím je ornament v kulturních dějinách něčím mnohem víc než pouhou dekorací. Není to přídavná ozdoba či vnější okrasa, ale tvořivá figura, jejíž význam nespočívá v tom, co zobrazuje, ale v tom, jakým způsobem se pohybuje, jaké myšlení provokuje a jaké smyslové i afektivní účinky produkuje,“ dodal literární teoretik z Univerzity Palackého. Tomáš Jirsa, literární teoretik, komparatista a překladatel působící na FF UP se zabývá vztahem vizuálních umění a moderní literatury, teorií médií, tématem afektivity a estetikou videoklipu. Od října 2016 působí jako výzkumný pracovník na FF UP. Dlouhodobě zde spolupracuje s katedrou divadelních a filmových studií, kde spoluorganizoval filmový festival AFO, koordinoval projekty zaměřené na propojení univerzitního prostředí s filmovým průmyslem a podílel se na vedení mezinárodního projektu Re-prezentace minulosti. Během postgraduálního studia absolvoval stipendijní pobyty na University of California, Los Angeles a Université Sorbonne-Paris a v letech 2015 a 2017 obdržel výzkumné stipendium v Mezinárodním centru pro výzkum kulturních technik a filozofii médií ve Výmaru (IKKM). Doktorát získal v Ústavu české literatury a komparatistiky na FF UK, kde v letech 2012 – 2016 vyučoval. Je autorem dvou odborných knih Fyziognomie psaní: V záhybech literárního ornamentu (2012) a Tváří v tvář beztvarosti: Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře (2016). Své mezioborově zaměřené studie publikuje u nás i v zahraničí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Laureátem Ceny Platformy CEFRES se stal Tomáš Jirsa z FF UP

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 20. Září 2017 - 7:55
Tomáš Jirsa z Filozofické fakulty Univerzity Palackého získal prestižní francouzsko-českou cenu. Cenu platformy CEFRES obdržel za studii s názvem Reading Kafka Visually: Gothic Ornament and the Motion of Writing in Kafka’s Der Proceß,“ publikovanou v impaktovaném časopise Central Europe. Tomáš Jirsa, literární teoretik a komparatista působící na Filozofické fakultě Univerzity Palackého získal Cenu Platformy CEFRES udělovanou za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd. Ocenění je součástí Ceny Jacquese Derridy (Prix Jacques Derrida), které Velvyslanectví Francouzské republiky ve spolupráci s Karlem Janečkem uděluje za významné počiny v humanitních disciplínách.  „Ocenění pro mě znamená celou řadu věcí. Vzhledem k tomu, že ho se mnou obdržela etablovaná socioložka za práci o postkoloniálních urbánních studiích a doktorand antropologie za historickou stať na téma českých přehlídek tělesné jinakosti, je to pro mě vstřícný důkaz, že porota složená z renomovaných odborníků dává bádání o umění a literatuře stejnou šanci, jako mají empiričtější a dnes podstatně progresivnější obory, jakými jsou sociologie či antropologie,“ řekl Tomáš Jirsa. Rád dodává, že ocenění, které převzal z rukou laureáta Nobelovy ceny za chemii Jeana-Marie Lehna, patří nejen jemu, ale i Univerzitě Palackého, neboť právě ta mu umožňuje naplno se věnovat mezioborovým projektům. Jirsova oceněná studie vychází z klíčové kapitoly jeho dizertační práce s názvem Fyziognomie psaní: v záhybech literárního ornamentu (2012) zkoumající texty Franze Kafky, Rainera Marii Rilka, Samuela Becketta i dalších. Ukazuje, že ornament funguje jako teoretický koncept, který umožňuje chápat literární text z hlediska jeho vizuality, performativity a pohybu. Jirsa oceněnou studii publikoval v roce 2015. „Snažím se dokázat, že navzdory přežitým, dodnes však převládajícím, definicím je ornament v kulturních dějinách něčím mnohem víc než pouhou dekorací. Není to přídavná ozdoba či vnější okrasa, ale tvořivá figura, jejíž význam nespočívá v tom, co zobrazuje, ale v tom, jakým způsobem se pohybuje, jaké myšlení provokuje a jaké smyslové i afektivní účinky produkuje,“ dodal literární teoretik z Univerzity Palackého. Tomáš Jirsa, literární teoretik, komparatista a překladatel působící na FF UP se zabývá vztahem vizuálních umění a moderní literatury, teorií médií, tématem afektivity a estetikou videoklipu. Od října 2016 působí jako výzkumný pracovník na FF UP. Dlouhodobě zde spolupracuje s katedrou divadelních a filmových studií, kde spoluorganizoval filmový festival AFO, koordinoval projekty zaměřené na propojení univerzitního prostředí s filmovým průmyslem a podílel se na vedení mezinárodního projektu Re-prezentace minulosti. Během postgraduálního studia absolvoval stipendijní pobyty na University of California, Los Angeles a Université Sorbonne-Paris a v letech 2015 a 2017 obdržel výzkumné stipendium v Mezinárodním centru pro výzkum kulturních technik a filozofii médií ve Výmaru (IKKM). Doktorát získal v Ústavu české literatury a komparatistiky na FF UK, kde v letech 2012 – 2016 vyučoval. Je autorem dvou odborných knih Fyziognomie psaní: V záhybech literárního ornamentu (2012) a Tváří v tvář beztvarosti: Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře (2016). Své mezioborově zaměřené studie publikuje u nás i v zahraničí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studium v každém věku. Na Univerzitě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Září 2017 - 15:54
Studium v každém věku. Na Univerzitě Palackého začal akademický rok. Vedle tisícovek mladých lidí budou chodit na přednášky i stovky o poznání zralejších studentů. Začala totiž i Univerzita třetího věku. Přečtěte si podrobnosti v článku v Akademickém světě ZDE. Foto: Svatopluk Klesnil
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studium v každém věku. Na Univerzitě

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 19. Září 2017 - 15:54
Studium v každém věku. Na Univerzitě Palackého začal akademický rok. Vedle tisícovek mladých lidí budou chodit na přednášky i stovky o poznání zralejších studentů. Začala totiž i Univerzita třetího věku. Přečtěte si podrobnosti v článku v Akademickém světě ZDE. Foto: Svatopluk Klesnil
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický rok ve fotografiích Žurnálu Univerzity Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Září 2017 - 15:37
Víte, co všechno obnáší akademický rok na univerzitě? Mraky přednášek, spoustu studia, ale taky sport, zábavu a hodně nečekaných setkání. U toho všeho jsou redaktoři médií Univerzity Palackého. Pokud vás zajímá, koho a co svými fotoaparáty zachytili v minulém akademickém roce, přijďte se podívat na výstavu do UPointu. Dvanáct snímků představuje život na Univerzitě Palackého v loňském akademickém roce. Redaktoři Žurnálu UP na nich zaznamenali jak chvíle slavnostní jako jsou promoce, tak okamžiky pracovní jako je třeba jednání akademického senátu. Nechybí ani setkání s osobnostmi, které na výstavě reprezentuje povedený snímek pořizování selfie někdejšího amerického velvyslance v ČR.  Zastoupeny jsou i fotky z akcí, které univerzita připravuje pro veřejnost, jako je Den otevřených dveří, Muzejní noc nebo třeba Noční běh pro Světlušku. „Chtěli jsme prostřednictvím fotografií ukázat, že univerzita je tady opravdu pro všechny, nejen pro studenty, zaměstnance a akademiky, ale pro nejširší veřejnost, pro děti, pro rodiny, pro seniory. Tento malý zlomek z fotografií, které naši redaktoři pořídí v průběhu roku, je určitě dostatečným důkazem, že v Olomouci nejen působíme, vzděláváme a studujeme, ale také rádi žijeme,“ uvedla Gabriela Sýkorová Dvorníková, mluvčí Univerzity Palackého. Fotografie, jejichž autory jsou Milada Hronová, Eva Hrudníková, Martin Višňa, Martina Šaradínová, Velena Mazochová a Jan Hudáč, jsou k vidění v UPointu - Informačním centru Univerzity Palackého na Horním náměstí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický rok ve fotografiích Žurnálu Univerzity Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 19. Září 2017 - 15:37
Víte, co všechno obnáší akademický rok na univerzitě? Mraky přednášek, spoustu studia, ale taky sport, zábavu a hodně nečekaných setkání. U toho všeho jsou redaktoři médií Univerzity Palackého. Pokud vás zajímá, koho a co svými fotoaparáty zachytili v minulém akademickém roce, přijďte se podívat na výstavu do UPointu. Dvanáct snímků představuje život na Univerzitě Palackého v loňském akademickém roce. Redaktoři Žurnálu UP na nich zaznamenali jak chvíle slavnostní jako jsou promoce, tak okamžiky pracovní jako je třeba jednání akademického senátu. Nechybí ani setkání s osobnostmi, které na výstavě reprezentuje povedený snímek pořizování selfie někdejšího amerického velvyslance v ČR.  Zastoupeny jsou i fotky z akcí, které univerzita připravuje pro veřejnost, jako je Den otevřených dveří, Muzejní noc nebo třeba Noční běh pro Světlušku. „Chtěli jsme prostřednictvím fotografií ukázat, že univerzita je tady opravdu pro všechny, nejen pro studenty, zaměstnance a akademiky, ale pro nejširší veřejnost, pro děti, pro rodiny, pro seniory. Tento malý zlomek z fotografií, které naši redaktoři pořídí v průběhu roku, je určitě dostatečným důkazem, že v Olomouci nejen působíme, vzděláváme a studujeme, ale také rádi žijeme,“ uvedla Gabriela Sýkorová Dvorníková, mluvčí Univerzity Palackého. Fotografie, jejichž autory jsou Milada Hronová, Eva Hrudníková, Martin Višňa, Martina Šaradínová, Velena Mazochová a Jan Hudáč, jsou k vidění v UPointu - Informačním centru Univerzity Palackého na Horním náměstí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Gaudeamus igitur zazněl pro Univerzitu třetího věku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Září 2017 - 15:00
Studentská hymna Gaudeamus igitur zazněla v pátek 15. 9. 2017 v aule právnické fakulty na počest novým posluchačům Univerzity třetího věku (U3V) při Univerzitě Palackého v Olomouci. V tomto akademickém roce se zapsalo v Olomouci do prvního ročníku studia 123 účastníků U3V. Poprvé byli imatrikulováni také účastníci nově otevřené pobočky U3Vve Šternberku. Imatrikulační listy si účastníci přebrali z rukou PhDr. Jiřího Pospíšila, PhD., vedoucího Oddělení dalšího vzdělávání, který jim jménem rektora UP popřál hodně sil ve studiu. Nové posluchače U3V na imatrikulační akt doprovodili i jejich rodinní příslušníci a přátelé, aby si společně vychutnali tento krásný slavnostní akt. Imatrikulování byli také senioři, kteří studují v regionálním středisku U3V ve Vyškově. Zde probíhá výuka U3V již třetím rokem k naprosté spokojenosti účastníků. Historicky poprvé přistoupili k imatrikulaci posluchači, kteří budou studovat ve Šternberku. „Ve Šternberku dlouhodobě funguje Virtuální U3V, domnívám se však, že náš program U3V nabízí posluchačům mnohem více – především setkání s živým lektorem tváří v tvář, možnost bezprostředně sdílet a diskutovat své názory. Nepochybuji o tom, že v konkurenci obstojíme a že se úspěšně prosadíme, máme co nabídnout,“ dodala vedoucí referentka a metodička U3V PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA. U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci nabízí ve Šternberku ty nejlepší, nejosvědčenější moduly. „Zahájili jsme kurzem psychologie. V plánu máme také medicínu, historii, právo a další oblíbené kurzy,“ dodala Špatenková.    Zatímco seniory ze Šternberka čeká teprve první ročník U3V, posluchače z Vyškova čeká v tomto akademickém roce první slavnostní vyřazení absolventů. Standardní délka studia na U3V je tři roky. Přestože U3V expanduje i do regionů, nezapomíná ani na své posluchače zde v Olomouci. „Nabízíme širokou paletu oborů napříč všemi fakultami naší univerzity. I letos máme pro naše posluchače připraveny jak standardní, tak i nové kurzy a řadu doprovodných aktivit,“ dodala Špatenková. „Mezi naše nejoblíbenější pak patří např. kurzy zdravého životního stylu, kde máme opravdu pestrou nabídku nejrůznějších programů.“ O studium na U3V je mezi seniory velký zájem. Svědčí o tom stále narůstající počet přihlášek. Mezi tradičně nejobsazovanější obory patří Ochrana práv a jednotlivce, Pohyb – cesta za zdravím, Kapitoly z českých dějin, Kultura v minulosti a přítomnosti a Psychosociální studia. Seniory čekala letos velká prověrka jejich ICT kompetencí – přihlašování na U3V bylo totiž poprvé realizováno přes Portál CŽV. „Zvládli to úžasně, i když to pro mnohé z nich bylo bezesporu náročné. Domnívám se, že jsme v mnoha ohledech účinně podpořili mezigenerační učení, komunikaci, spolupráci – do celého procesu se totiž zapojily děti a nezřídka i vnuci seniorů, ale všichni to nakonec úspěšně zvládli. Jsem na ně velmi hrdá, jsou prostě skvělí, úžasní a obdivuhodní,“ netajila se svými emocemi Špatenková. V tomto akademickém roce do studentských lavic zasedne více než dvanáct set posluchačů U3V. Kromě Olomouce a Šternberka budou studovat také v pobočkách v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí a ve Vyškově. Mgr. Ivana Olecká
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Gaudeamus igitur zazněl pro Univerzitu třetího věku

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 19. Září 2017 - 15:00
Studentská hymna Gaudeamus igitur zazněla v pátek 15. 9. 2017 v aule právnické fakulty na počest novým posluchačům Univerzity třetího věku (U3V) při Univerzitě Palackého v Olomouci. V tomto akademickém roce se zapsalo v Olomouci do prvního ročníku studia 123 účastníků U3V. Poprvé byli imatrikulováni také účastníci nově otevřené pobočky U3Vve Šternberku. Imatrikulační listy si účastníci přebrali z rukou PhDr. Jiřího Pospíšila, PhD., vedoucího Oddělení dalšího vzdělávání, který jim jménem rektora UP popřál hodně sil ve studiu. Nové posluchače U3V na imatrikulační akt doprovodili i jejich rodinní příslušníci a přátelé, aby si společně vychutnali tento krásný slavnostní akt. Imatrikulování byli také senioři, kteří studují v regionálním středisku U3V ve Vyškově. Zde probíhá výuka U3V již třetím rokem k naprosté spokojenosti účastníků. Historicky poprvé přistoupili k imatrikulaci posluchači, kteří budou studovat ve Šternberku. „Ve Šternberku dlouhodobě funguje Virtuální U3V, domnívám se však, že náš program U3V nabízí posluchačům mnohem více – především setkání s živým lektorem tváří v tvář, možnost bezprostředně sdílet a diskutovat své názory. Nepochybuji o tom, že v konkurenci obstojíme a že se úspěšně prosadíme, máme co nabídnout,“ dodala vedoucí referentka a metodička U3V PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA. U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci nabízí ve Šternberku ty nejlepší, nejosvědčenější moduly. „Zahájili jsme kurzem psychologie. V plánu máme také medicínu, historii, právo a další oblíbené kurzy,“ dodala Špatenková.    Zatímco seniory ze Šternberka čeká teprve první ročník U3V, posluchače z Vyškova čeká v tomto akademickém roce první slavnostní vyřazení absolventů. Standardní délka studia na U3V je tři roky. Přestože U3V expanduje i do regionů, nezapomíná ani na své posluchače zde v Olomouci. „Nabízíme širokou paletu oborů napříč všemi fakultami naší univerzity. I letos máme pro naše posluchače připraveny jak standardní, tak i nové kurzy a řadu doprovodných aktivit,“ dodala Špatenková. „Mezi naše nejoblíbenější pak patří např. kurzy zdravého životního stylu, kde máme opravdu pestrou nabídku nejrůznějších programů.“ O studium na U3V je mezi seniory velký zájem. Svědčí o tom stále narůstající počet přihlášek. Mezi tradičně nejobsazovanější obory patří Ochrana práv a jednotlivce, Pohyb – cesta za zdravím, Kapitoly z českých dějin, Kultura v minulosti a přítomnosti a Psychosociální studia. Seniory čekala letos velká prověrka jejich ICT kompetencí – přihlašování na U3V bylo totiž poprvé realizováno přes Portál CŽV. „Zvládli to úžasně, i když to pro mnohé z nich bylo bezesporu náročné. Domnívám se, že jsme v mnoha ohledech účinně podpořili mezigenerační učení, komunikaci, spolupráci – do celého procesu se totiž zapojily děti a nezřídka i vnuci seniorů, ale všichni to nakonec úspěšně zvládli. Jsem na ně velmi hrdá, jsou prostě skvělí, úžasní a obdivuhodní,“ netajila se svými emocemi Špatenková. V tomto akademickém roce do studentských lavic zasedne více než dvanáct set posluchačů U3V. Kromě Olomouce a Šternberka budou studovat také v pobočkách v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí a ve Vyškově. Mgr. Ivana Olecká
Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Olomouci se setkali rusisté a slavisté z celého světa

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Září 2017 - 13:14
Aktuální poznatky z ruské a slovanské jazykovědy a literatury si na půdě olomoucké slavistiky vyměňovali na začátku září rusisté a slavisté z celého světa. Na konferenci Olomoucké dny rusistů, kterou katedra slavistiky v pravidelných dvouletých intervalech pořádá již více než čtyřicet let, přijela diskutovat téměř stovka odborníků z Česka, Slovenska, nejrůznějších částí Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, Itálie, Německa, Rakouska, ale také například z Japonska či Indie. Slavnostní zahájení konference se uskutečnilo v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru Univerzity Palackého za přítomnosti děkana filozofické fakulty prof. PhDr. Jiřího Lacha, Ph.D., M.A. a předsedy České asociace rusistů Mgr. Jiřího Klapky. Témata jednotlivých sekcí pokryla celou škálu lingvistických a literárně vědných disciplín, od lingvistiky, literatury, frazeologie a translatologie, po folkloristiku a teatrologii. V sekci věnované ruské dramatické a divadelní tvorbě byla pozornost věnována především současnému ruskému divadlu a dramatu jako způsobu dokumentace reality. Příspěvky literárněvědné sekce byly zaměřeny na tzv. Stříbrné období v ruské literatuře. Jednalo se o mnohostranném pohledu na ruský modernismus přelomu 19. a 20. století. Řada vystoupení byla výsledkem dlouhodobého úsilí ve výzkumu ruské porevoluční emigrace. Vedle dramatiky emigrantů byla pozornost upřena k centru ruské emigrace na území dnešní Číny - na město Charbin. V translatologické sekci se řešila především problematika spojená se sociokulturními specifiky překladu, tedy analýzy vybraných překladatelských jevů  konkrétních literárních děl z hlediska možností a způsobů jejich převodu do jiného kulturního prostředí na materiálu reprezentujícím různé způsoby vyjádření humoru v literatuře různých období od Puškina po současnou literaturu. Potvrdila se užitečnost mezikulturního dialogu jak na úrovni výměny praktických zkušeností aktivních překladatelů, tak v rovině teoretického výzkumu v dané oblasti. V lingvistické sekci byly prezentovány výsledky výzkumu dílčích aktuálních problémů z nejrůznějších oblastí lingvistické rusistiky v širších porovnávacích souvislostech (teorie diskurzu, lingvokulturologická problematika, jazyk odborných žánrů atd.). Samostatný blok byl věnován moderním metodologickým postupům založeným na nejnovějších poznatcích současné kognitivní lingvistiky. Důraz byl kladen na nutnost mezioborového přístupu v rusistickém bádání. Vedle seznámení s výsledky výzkumů a ověření svých přístupů a získaných poznatků v jednotlivých oblastech aktuální rusistiky a slavistiky konference nabídla účastníkům možnost informovat se o dění na jednotlivých pracovištích a také prohloubit stávající kontakty a navázat novou spolupráci. Mgr. Martina Pálušová, Ph.D., katedra slavistiky FF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Olomouci se setkali rusisté a slavisté z celého světa

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 19. Září 2017 - 13:14
Aktuální poznatky z ruské a slovanské jazykovědy a literatury si na půdě olomoucké slavistiky vyměňovali na začátku září rusisté a slavisté z celého světa. Na konferenci Olomoucké dny rusistů, kterou katedra slavistiky v pravidelných dvouletých intervalech pořádá již více než čtyřicet let, přijela diskutovat téměř stovka odborníků z Česka, Slovenska, nejrůznějších částí Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, Itálie, Německa, Rakouska, ale také například z Japonska či Indie. Slavnostní zahájení konference se uskutečnilo v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru Univerzity Palackého za přítomnosti děkana filozofické fakulty prof. PhDr. Jiřího Lacha, Ph.D., M.A. a předsedy České asociace rusistů Mgr. Jiřího Klapky. Témata jednotlivých sekcí pokryla celou škálu lingvistických a literárně vědných disciplín, od lingvistiky, literatury, frazeologie a translatologie, po folkloristiku a teatrologii. V sekci věnované ruské dramatické a divadelní tvorbě byla pozornost věnována především současnému ruskému divadlu a dramatu jako způsobu dokumentace reality. Příspěvky literárněvědné sekce byly zaměřeny na tzv. Stříbrné období v ruské literatuře. Jednalo se o mnohostranném pohledu na ruský modernismus přelomu 19. a 20. století. Řada vystoupení byla výsledkem dlouhodobého úsilí ve výzkumu ruské porevoluční emigrace. Vedle dramatiky emigrantů byla pozornost upřena k centru ruské emigrace na území dnešní Číny - na město Charbin. V translatologické sekci se řešila především problematika spojená se sociokulturními specifiky překladu, tedy analýzy vybraných překladatelských jevů  konkrétních literárních děl z hlediska možností a způsobů jejich převodu do jiného kulturního prostředí na materiálu reprezentujícím různé způsoby vyjádření humoru v literatuře různých období od Puškina po současnou literaturu. Potvrdila se užitečnost mezikulturního dialogu jak na úrovni výměny praktických zkušeností aktivních překladatelů, tak v rovině teoretického výzkumu v dané oblasti. V lingvistické sekci byly prezentovány výsledky výzkumu dílčích aktuálních problémů z nejrůznějších oblastí lingvistické rusistiky v širších porovnávacích souvislostech (teorie diskurzu, lingvokulturologická problematika, jazyk odborných žánrů atd.). Samostatný blok byl věnován moderním metodologickým postupům založeným na nejnovějších poznatcích současné kognitivní lingvistiky. Důraz byl kladen na nutnost mezioborového přístupu v rusistickém bádání. Vedle seznámení s výsledky výzkumů a ověření svých přístupů a získaných poznatků v jednotlivých oblastech aktuální rusistiky a slavistiky konference nabídla účastníkům možnost informovat se o dění na jednotlivých pracovištích a také prohloubit stávající kontakty a navázat novou spolupráci. Mgr. Martina Pálušová, Ph.D., katedra slavistiky FF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Úspěšné volejbalistky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Září 2017 - 13:01
Vysokoškolačky bodují. Olomoucké volejbalistky v přípravě dál vítězí, když na Slovensku ovládly mezinárodní turnaj O pohár primátora města Nitry. Další turnaj čeká na hráčky Volejbalového klubu Univerzity Palackého poslední zářijový týden v ruském Petrohradu. FOTO: VK UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Úspěšné volejbalistky

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 19. Září 2017 - 13:01
Vysokoškolačky bodují. Olomoucké volejbalistky v přípravě dál vítězí, když na Slovensku ovládly mezinárodní turnaj O pohár primátora města Nitry. Další turnaj čeká na hráčky Volejbalového klubu Univerzity Palackého poslední zářijový týden v ruském Petrohradu. FOTO: VK UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kudláček, nebo Šafář. Na fakultě tělesné kultury se bude volit nový děkan

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Září 2017 - 12:00
O post děkana fakulty tělesné kultury pro funkční období 2018–2022 se ucházejí dva kandidáti, současný proděkan pro zahraniční spolupráci a informační technologie Martin Kudláček a vedoucí katedry společenských věd v kinantropologii Michal Šafář. Které jméno bude předloženo rektorovi, se rozhodne ve volbě 3. října. Oba uchazeči o funkci děkana ve svých programech hovoří o fakultě jako o excelentním vědeckém pracovišti v oboru kinantropologie, které vzdělává kvalitní studenty a loajální absolventy a které je centrem podpory sportu v regionu. „Fakulta musí nabídnout komplexní systém péče a podpory v linii kvalitní uchazeč – spokojený student – loajální absolvent s cílem využít potenciál studentů pro další růst fakulty. Součástí je transformace studia, realizace nových programů v národním kontextu jedinečných a celkový důraz na personalizaci výuky, mezifakultní propojenost a dovednostní výstupy,“ říká mimo jiné Michal Šafář, který v kandidatuře vidí příležitost vrátit své alma mater, co do něj vložila. V minulosti už působil jako předseda fakultního akademického senátu. „Musíme být aktivní ve vztahu k městu a univerzitě, aby se kampus Neředín stal centrem sportu a dobrým místem pro práci i studium. V neposlední řadě musíme zlepšit financování fakulty, podporovat aktivitu studentů a zaměstnanců směřující k excelenci v oblasti sportu, výzkumu, komerční i pedagogické činnosti, a vytvořit stimulující kolegiální prostředí, podporující všechny účastníky v jejich odborném i osobním růstu,“ dává nahlédnout do svého programu Martin Kudláček. Současný proděkan je členem vedení fakulty po obě dvě funkční období děkana Zbyňka Svozila, tedy od roku 2010. Jak sám tvrdí, v této roli měl možnost poznat potřeby fakulty z pohledu postavení na univerzitě, v České republice i na mezinárodním poli. K tajnému hlasování o novém děkanovi pro nadcházející čtyři roky přistoupí členové akademického senátu fakulty v úterý 3. října. Ještě než k tomu dojde, budou navržení kandidáti o svých tezích a záměrech diskutovat se členy akademické obce fakulty, a sice na setkání konaném v úterý 26. září od 14 hodin v aule NA 401, a těsně před volbou také se samotnými senátory. Druhé funkční období současného děkana Zbyňka Svozila končí 8. února 2018. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kudláček, nebo Šafář. Na fakultě tělesné kultury se bude volit nový děkan

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 19. Září 2017 - 12:00
O post děkana fakulty tělesné kultury pro funkční období 2018–2022 se ucházejí dva kandidáti, současný proděkan pro zahraniční spolupráci a informační technologie Martin Kudláček a vedoucí katedry společenských věd v kinantropologii Michal Šafář. Které jméno bude předloženo rektorovi, se rozhodne ve volbě 3. října. Oba uchazeči o funkci děkana ve svých programech hovoří o fakultě jako o excelentním vědeckém pracovišti v oboru kinantropologie, které vzdělává kvalitní studenty a loajální absolventy a které je centrem podpory sportu v regionu. „Fakulta musí nabídnout komplexní systém péče a podpory v linii kvalitní uchazeč – spokojený student – loajální absolvent s cílem využít potenciál studentů pro další růst fakulty. Součástí je transformace studia, realizace nových programů v národním kontextu jedinečných a celkový důraz na personalizaci výuky, mezifakultní propojenost a dovednostní výstupy,“ říká mimo jiné Michal Šafář, který v kandidatuře vidí příležitost vrátit své alma mater, co do něj vložila. V minulosti už působil jako předseda fakultního akademického senátu. „Musíme být aktivní ve vztahu k městu a univerzitě, aby se kampus Neředín stal centrem sportu a dobrým místem pro práci i studium. V neposlední řadě musíme zlepšit financování fakulty, podporovat aktivitu studentů a zaměstnanců směřující k excelenci v oblasti sportu, výzkumu, komerční i pedagogické činnosti, a vytvořit stimulující kolegiální prostředí, podporující všechny účastníky v jejich odborném i osobním růstu,“ dává nahlédnout do svého programu Martin Kudláček. Současný proděkan je členem vedení fakulty po obě dvě funkční období děkana Zbyňka Svozila, tedy od roku 2010. Jak sám tvrdí, v této roli měl možnost poznat potřeby fakulty z pohledu postavení na univerzitě, v České republice i na mezinárodním poli. K tajnému hlasování o novém děkanovi pro nadcházející čtyři roky přistoupí členové akademického senátu fakulty v úterý 3. října. Ještě než k tomu dojde, budou navržení kandidáti o svých tezích a záměrech diskutovat se členy akademické obce fakulty, a sice na setkání konaném v úterý 26. září od 14 hodin v aule NA 401, a těsně před volbou také se samotnými senátory. Druhé funkční období současného děkana Zbyňka Svozila končí 8. února 2018. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Budova cyrilometodějské teologické fakulty má 300 let. Přijďte slavit!

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Září 2017 - 8:00
Jezuitský seminář pro chudé studenty, medicínsko-chirurgický ústav, německé gymnázium, vojenský lazaret - a především po dlouhou dobu jediné sídlo olomouckého vysokého učení, z nějž vzešla současná Univerzita Palackého. Takový je jen letmý výčet z historie dnešní budovy cyrilometodějské teologické fakulty v Univerzitní ulici, od jejíž stavby letos uplyne 300 let.  K oslavám výročí je na pátek 22. září připraven celodenní program, otevřený pro akademickou i širokou veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s arcibiskupem Janem Graubnerem, děkanem Peterem Tavelem, knězem Zbigniewem Czendlikem nebo s novinářkou Danielou Drtinovou. Pozvání na oslavy s mottem „Tahle fakulta je Boží!“ přijali také další zajímaví hosté z oblasti univerzitního, církevního a kulturního života. Pohled do historie budovy a začátků olomoucké univerzity nabídnou přednášky historiků Miroslava Herolda a Tomáše Parmy, které doplní workshopy věnované tématům sociální práce, Montessorri pedagogice nebo vzniku a významu ikon.  Návštěvníci se budou moci zapojit také do besedy, kterou se známým lanškrounským farářem Zbigniewem Czendlikem povede novinářka a moderátorka Daniela Drtinová. Inspirativní podněty mohou účastníci získat i z prezentace neziskových organizací nebo ojedinělého projektu Hovory o zdraví, který představí odborníci Institutu sociálního zdraví CMTF UP. O hudební doprovod se postarají romská skupina Triangl nebo „pastor undergoundu“ Ladislav Heryán a součástí programu bude i divadelní představení, promítání filmů nebo posezení nad kávou a za doprovodu harfy v pracovně děkana. Organizátoři přislíbili také koutek pro děti, večerní videomapping na průčelí fakultní budovy a dobré jídlo i pití. „Jubileum chápeme především jako příležitost k přátelskému setkání. Návštěvníci se mohou přijít pobavit, dozvědět se více o historii fakulty nebo jen příjemně strávit čas,“ doplnila proděkanka fakulty Lucie Cincialová. Podle rektora UP Jaroslava Millera symbolizuje budova CMTF kontinuitu dějin olomoucké univerzity. „Je nepochybně také jednou z nejkrásnějších fakultních rezidencí nejenom v Olomouci, ale v celé České republice. Její osud a způsob užití dokumentují dramatické osudy univerzity i samotného města a jsem rád, že tato cenná a nádherná budova zůstává v péči a majetku Univerzity Palackého v Olomouci,“ zdůraznil rektor UP Jaroslav Miller, který při zahájení oslav uvítá návštěvníky spolu s děkanem CMTF Peterem Tavelem v nově rekonstruované aule fakultní budovy. „Teologická fakulta je de facto zakládající fakultou univerzity, tady to vlastně všechno začalo. A nositelem této vážnosti a důležitosti je i její budova. Kromě třistaleté historie budovy ale chceme připomenout i současnost fakulty, spojenou s řadou skvělých studentů a významných absolventů, a pozvat do jejích otevřených prostor i širokou veřejnost,“ uvedl děkan Peter Tavel. Oficiálnímu zahájení bude předcházet slavnostní mše v kostele Panny Marie Sněžné celebrovaná olomouckým arcibiskupem a Velkým kancléřem CMTF Janem Graubnerem. Celodenní program je k dispozici na webových stránkách CMTF UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Budova cyrilometodějské teologické fakulty má 300 let. Přijďte slavit!

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 19. Září 2017 - 8:00
Jezuitský seminář pro chudé studenty, medicínsko-chirurgický ústav, německé gymnázium, vojenský lazaret - a především po dlouhou dobu jediné sídlo olomouckého vysokého učení, z nějž vzešla současná Univerzita Palackého. Takový je jen letmý výčet z historie dnešní budovy cyrilometodějské teologické fakulty v Univerzitní ulici, od jejíž stavby letos uplyne 300 let.  K oslavám výročí je na pátek 22. září připraven celodenní program, otevřený pro akademickou i širokou veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s arcibiskupem Janem Graubnerem, děkanem Peterem Tavelem, knězem Zbigniewem Czendlikem nebo s novinářkou Danielou Drtinovou. Pozvání na oslavy s mottem „Tahle fakulta je Boží!“ přijali také další zajímaví hosté z oblasti univerzitního, církevního a kulturního života. Pohled do historie budovy a začátků olomoucké univerzity nabídnou přednášky historiků Miroslava Herolda a Tomáše Parmy, které doplní workshopy věnované tématům sociální práce, Montessorri pedagogice nebo vzniku a významu ikon.  Návštěvníci se budou moci zapojit také do besedy, kterou se známým lanškrounským farářem Zbigniewem Czendlikem povede novinářka a moderátorka Daniela Drtinová. Inspirativní podněty mohou účastníci získat i z prezentace neziskových organizací nebo ojedinělého projektu Hovory o zdraví, který představí odborníci Institutu sociálního zdraví CMTF UP. O hudební doprovod se postarají romská skupina Triangl nebo „pastor undergoundu“ Ladislav Heryán a součástí programu bude i divadelní představení, promítání filmů nebo posezení nad kávou a za doprovodu harfy v pracovně děkana. Organizátoři přislíbili také koutek pro děti, večerní videomapping na průčelí fakultní budovy a dobré jídlo i pití. „Jubileum chápeme především jako příležitost k přátelskému setkání. Návštěvníci se mohou přijít pobavit, dozvědět se více o historii fakulty nebo jen příjemně strávit čas,“ doplnila proděkanka fakulty Lucie Cincialová. Podle rektora UP Jaroslava Millera symbolizuje budova CMTF kontinuitu dějin olomoucké univerzity. „Je nepochybně také jednou z nejkrásnějších fakultních rezidencí nejenom v Olomouci, ale v celé České republice. Její osud a způsob užití dokumentují dramatické osudy univerzity i samotného města a jsem rád, že tato cenná a nádherná budova zůstává v péči a majetku Univerzity Palackého v Olomouci,“ zdůraznil rektor UP Jaroslav Miller, který při zahájení oslav uvítá návštěvníky spolu s děkanem CMTF Peterem Tavelem v nově rekonstruované aule fakultní budovy. „Teologická fakulta je de facto zakládající fakultou univerzity, tady to vlastně všechno začalo. A nositelem této vážnosti a důležitosti je i její budova. Kromě třistaleté historie budovy ale chceme připomenout i současnost fakulty, spojenou s řadou skvělých studentů a významných absolventů, a pozvat do jejích otevřených prostor i širokou veřejnost,“ uvedl děkan Peter Tavel. Oficiálnímu zahájení bude předcházet slavnostní mše v kostele Panny Marie Sněžné celebrovaná olomouckým arcibiskupem a Velkým kancléřem CMTF Janem Graubnerem. Celodenní program je k dispozici na webových stránkách CMTF UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Slibuji

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Září 2017 - 15:03
Nejčastějším slovem, které v těchto dnech slyší hodnostáři fakult, je "slibuji". Imatrikulační slib již složili například studenti prvních ročníků na fakultě zdravotnických věd anebo na fakultě tělesné kultury, kde se ke studiu zapsalo více než sedm stovek prváků. Na snímku ze sálu Slovanského domu je při slibu zachycena studentka tělesné výchovy a žurnalistiky Petra Kobylková. Foto: Martin Višňa
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Slibuji

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 18. Září 2017 - 15:03
Nejčastějším slovem, které v těchto dnech slyší hodnostáři fakult, je "slibuji". Imatrikulační slib již složili například studenti prvních ročníků na fakultě zdravotnických věd anebo na fakultě tělesné kultury, kde se ke studiu zapsalo více než sedm stovek prváků. Na snímku ze sálu Slovanského domu je při slibu zachycena studentka tělesné výchovy a žurnalistiky Petra Kobylková. Foto: Martin Višňa
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Sobota patřila absolventům pedagogické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Září 2017 - 13:28
Celodenní program plný besed, přednášek, komentovaných prohlídek pracovišť a také dvě stříbrné promoce. Tak vypadal historicky první Den pro absolventy, který uspořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Zúčastnily se ho desítky absolventů se svými rodinami a hosty. „Promoce byla perfektní. Těšila jsem se na to, že se potkám se svými spolužačkami a spolužáky, které jsem dlouhá léta neviděla. Potěšilo mě, jak bohatý program pro nás fakulta připravila. Nečekala jsem, že bude tento slavnostní akt tak nádherný,“ řekla Markéta Caklová z Kroměříže, absolventka učitelství pro první stupeň základní školy s rozšířenou výtvarnou výchovou. Podobně zhodnotila slavnostní promoční chvíli i Jitka Kubálková z Brna, pedagožka s rozšířenou hudební výchovou. „Jsem hrdá na to, že jsem studovala právě tady,“ dodala sympatická stříbrná absolventka. Den pro své absolventy uspořádala pedagogická fakulta poprvé. Kromě vedení fakulty pozdravili příchozí rektor UP Jaroslav Miller i primátor statutárního města Olomouc Antonín Staněk. Stříbrné promoce, během nichž absolventi s odstupem čtvrtstoletí přijali obnovený absolventský slib, pak začaly hodinu před polednem v nové aule fakulty. „Děkuji vám za to, že jste svou profesí obohatili řadu lidí. Jen vy sami víte, kolik vás váš profesní život stojí úsilí. Své studium jste absolvovali v revoluční době, nejaktivnější část života prožíváte v kolotoči změn, které jsou zejména ve školství vnímány kontroverzně. Jak se vám to daří zvládat a jak jste úspěšní, mohou hodnotit vaši žáci. Vždyť největším oceněním pedagoga je poděkování jeho žáků a úcta a poděkování jejich rodičů. Odměnou ať je pro vás dnešní převzetí stříbrných diplomů a pokora vašich nejbližších,“ řekla stříbrným absolventům Jitka Ulrichová, prorektorka pro vědu a výzkum UP. Absolventi, kteří přijeli na stříbrnou promoci, končili svá studia v době společenských změn po tzv. sametové revoluci. „Listopad 1989 ovlivnil náš třetí ročník. Zasáhl do osobních životů i do studia samého. Jsem velmi vděčná, že jsem sametovou revoluci prožila jako studentka, že si pamatuji atmosféru společenského souznění i tehdejší optimismus. Měli jsme štěstí, že se na fakultu vrátili i někteří vysokoškolští pedagogové, kteří v předchozí době nemohli přednášet. Měli jsme štěstí, že jsme zažili i postupnou přeměnu univerzity ve skutečně svobodné akademické prostředí,“ řekla Jana Huvarová, ředitelka gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba. Během dne navštívili stříbrní absolventi všechna místa Univerzity Palackého, v nichž se v současné době uskutečňuje výuka pedagogické fakulty. Prohlédli si například rekonstruovaný objekt v Purkrabské ulici i Umělecké centrum UP, které proměnou prošlo až po jejich absolutoriu. Prezentace, prohlídky i jiný doprovodný program mělo v uplynulou sobotu připraveno pro absolventy patnáct fakultních pracovišť.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Sobota patřila absolventům pedagogické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 18. Září 2017 - 13:28
Celodenní program plný besed, přednášek, komentovaných prohlídek pracovišť a také dvě stříbrné promoce. Tak vypadal historicky první Den pro absolventy, který uspořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Zúčastnily se ho desítky absolventů se svými rodinami a hosty. „Promoce byla perfektní. Těšila jsem se na to, že se potkám se svými spolužačkami a spolužáky, které jsem dlouhá léta neviděla. Potěšilo mě, jak bohatý program pro nás fakulta připravila. Nečekala jsem, že bude tento slavnostní akt tak nádherný,“ řekla Markéta Caklová z Kroměříže, absolventka učitelství pro první stupeň základní školy s rozšířenou výtvarnou výchovou. Podobně zhodnotila slavnostní promoční chvíli i Jitka Kubálková z Brna, pedagožka s rozšířenou hudební výchovou. „Jsem hrdá na to, že jsem studovala právě tady,“ dodala sympatická stříbrná absolventka. Den pro své absolventy uspořádala pedagogická fakulta poprvé. Kromě vedení fakulty pozdravili příchozí rektor UP Jaroslav Miller i primátor statutárního města Olomouc Antonín Staněk. Stříbrné promoce, během nichž absolventi s odstupem čtvrtstoletí přijali obnovený absolventský slib, pak začaly hodinu před polednem v nové aule fakulty. „Děkuji vám za to, že jste svou profesí obohatili řadu lidí. Jen vy sami víte, kolik vás váš profesní život stojí úsilí. Své studium jste absolvovali v revoluční době, nejaktivnější část života prožíváte v kolotoči změn, které jsou zejména ve školství vnímány kontroverzně. Jak se vám to daří zvládat a jak jste úspěšní, mohou hodnotit vaši žáci. Vždyť největším oceněním pedagoga je poděkování jeho žáků a úcta a poděkování jejich rodičů. Odměnou ať je pro vás dnešní převzetí stříbrných diplomů a pokora vašich nejbližších,“ řekla stříbrným absolventům Jitka Ulrichová, prorektorka pro vědu a výzkum UP. Absolventi, kteří přijeli na stříbrnou promoci, končili svá studia v době společenských změn po tzv. sametové revoluci. „Listopad 1989 ovlivnil náš třetí ročník. Zasáhl do osobních životů i do studia samého. Jsem velmi vděčná, že jsem sametovou revoluci prožila jako studentka, že si pamatuji atmosféru společenského souznění i tehdejší optimismus. Měli jsme štěstí, že se na fakultu vrátili i někteří vysokoškolští pedagogové, kteří v předchozí době nemohli přednášet. Měli jsme štěstí, že jsme zažili i postupnou přeměnu univerzity ve skutečně svobodné akademické prostředí,“ řekla Jana Huvarová, ředitelka gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba. Během dne navštívili stříbrní absolventi všechna místa Univerzity Palackého, v nichž se v současné době uskutečňuje výuka pedagogické fakulty. Prohlédli si například rekonstruovaný objekt v Purkrabské ulici i Umělecké centrum UP, které proměnou prošlo až po jejich absolutoriu. Prezentace, prohlídky i jiný doprovodný program mělo v uplynulou sobotu připraveno pro absolventy patnáct fakultních pracovišť.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor