Feed aggregator

Tři evropské univerzity nabídnou magisterský program zaměřený na geoinformatiku

Na geoinformatiku a dálkový průzkum Země je zaměřen nový dvouletý magisterský program, který je součástí společného projektu Copernicus Master in Digital Earth (CDE), na němž se podílí University of Salzburg, University of South Brittanny a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého.

„Ke studiu navazujícího magisterského programu bude v projektu CDE každoročně udělováno 13 až 16 stipendií, avšak lze studovat i jako samoplátce. Toto společné studium nabídne vynikajícím kandidátům cestu ke vzdělávání v pokročilé geoinformatice, která naplňuje mise a cíle programů Copernicus a Digital Earth," uvedl vedoucí katedry geoinformatiky přírodovědecké fakulty Vít Voženílek.

Hlavním zaměřením studijního programu Master of Science v CDE bude v počátečních fázích studia vytvoření silného společného základu a klíčových kompetencí v oboru zpracování digitálních prostorových dat. První dva semestry studenti absolvují na katedře geoinformatiky salcburské univerzity. Poté si se pro závěrečný ročník a zpracování diplomové práce přemístí za specializací na partnerské univerzity, a to buď do Vannes ve Francii na University of South Brittanny (zaměření GeoDataScience)nebo do Olomouce na přírodovědeckou fakultu (zaměření Geovisualization). Odměnou za absolvované studium jim bude diplom ze dvou univerzit - ze Salcburku a podle specializace z Vannes nebo Olomouce.

Projekt CDE je součástí programu Erasmus + a reaguje na vysokou poptávku po kvalifikovaných specialistech zaměřených na geoinformatiku. Přihlášky a žádosti o stipendia pro akademický rok 2019/2020 budou uchazečům nabídnuty již v akademickém roce 2018/2019.

Konsorcium se nyní skládá ze tří univerzit v Česku, Rakousku a Francii, které nabízejí studium Double degree, a několika přidružených partnerů v USA, Německu, Francii, Rakousku, Polsku, Indii a Thajsku. Univerzity v Salcburku, Vannes a Olomouci poskytují své výzkumné kapacity a garantují výuku. Firemní a akademičtí partneři pak zajistí stáže a firemní stipendia. UNIGIS International má na starost podporu studentů ve formě stipendií.

Categories: Novinky z UP a PřF

Tři evropské univerzity nabídnou magisterský program zaměřený na geoinformatiku

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8 hours 30 min ago

Na geoinformatiku a dálkový průzkum Země je zaměřen nový dvouletý magisterský program, který je součástí společného projektu Copernicus Master in Digital Earth (CDE), na němž se podílí University of Salzburg, University of South Brittanny a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého.

„Ke studiu navazujícího magisterského programu bude v projektu CDE každoročně udělováno 13 až 16 stipendií, avšak lze studovat i jako samoplátce. Toto společné studium nabídne vynikajícím kandidátům cestu ke vzdělávání v pokročilé geoinformatice, která naplňuje mise a cíle programů Copernicus a Digital Earth," uvedl vedoucí katedry geoinformatiky přírodovědecké fakulty Vít Voženílek.

Hlavním zaměřením studijního programu Master of Science v CDE bude v počátečních fázích studia vytvoření silného společného základu a klíčových kompetencí v oboru zpracování digitálních prostorových dat. První dva semestry studenti absolvují na katedře geoinformatiky salcburské univerzity. Poté si se pro závěrečný ročník a zpracování diplomové práce přemístí za specializací na partnerské univerzity, a to buď do Vannes ve Francii na University of South Brittanny (zaměření GeoDataScience)nebo do Olomouce na přírodovědeckou fakultu (zaměření Geovisualization). Odměnou za absolvované studium jim bude diplom ze dvou univerzit - ze Salcburku a podle specializace z Vannes nebo Olomouce.

Projekt CDE je součástí programu Erasmus + a reaguje na vysokou poptávku po kvalifikovaných specialistech zaměřených na geoinformatiku. Přihlášky a žádosti o stipendia pro akademický rok 2019/2020 budou uchazečům nabídnuty již v akademickém roce 2018/2019.

Konsorcium se nyní skládá ze tří univerzit v Česku, Rakousku a Francii, které nabízejí studium Double degree, a několika přidružených partnerů v USA, Německu, Francii, Rakousku, Polsku, Indii a Thajsku. Univerzity v Salcburku, Vannes a Olomouci poskytují své výzkumné kapacity a garantují výuku. Firemní a akademičtí partneři pak zajistí stáže a firemní stipendia. UNIGIS International má na starost podporu studentů ve formě stipendií.

Rektor Jaroslav Miller zve na předvánoční setkání u punče

Zastavit se na chvíli v předvánočním shonu, potkat se s kolegy a nechat si naservírovat punč od rektora Jaroslava Millera – to vše zahrnuje pozvánka pro zaměstnance i absolventy k tradičnímu setkání na nádvoří Zbrojnice. Neformální rozloučení před závěrem roku začne ve čtvrtek 20. prosince v 16 hodin. 

Příchozím, kteří si chtějí užít okamžiky závěru roku se svými kolegy, bude na vánočně vyzdobeném nádvoří k dispozici drobné občerstvení v režii univerzitní menzy. „Připraveny budou také party stany, sedací vaky, tepelné lampy a samozřejmě nazdobený stromeček,“ uvedla Eva Blažková, vedoucí Konferenčního servisu UP, který akci zajišťuje.

Ve snaze vyjít vstříc zaměstnancům stanovili organizátoři začátek setkání o hodinu dříve, než tomu bylo v předchozích letech. „Pan rektor bude punč osobně servírovat už od 16 hodin. Jedním z důvodů je pracovní doba provozních a administrativních pracovníků,“ vysvětlila Eva Blažková. Jak doplnila, punč bude po celou dobu zdarma, něco ostřejšího si do něj zájemci mohou dokoupit za 20 korun. 

K dokreslení předvánoční atmosféry přispěje se svým svátečním repertoárem univerzitní sbor Ateneo a nádvoří rozezní i reprodukované koledy. Plánovaný závěr se očekává kolem 20. hodiny. „Podle atmosféry a množství vypitého punče možná i déle. Loni se vydalo 500 porcí punče, předpokládáme, že letos to bude více,“ dodala Eva Blažková. 

Rektor Jaroslav Miller zve zaměstnance a absolventy už potřetí. Novodobou tradici na UP zahájilo neformální předvánoční setkání v prosinci 2016.

Categories: Novinky z UP a PřF

Rektor Jaroslav Miller zve na předvánoční setkání u punče

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10 hours 30 min ago

Zastavit se na chvíli v předvánočním shonu, potkat se s kolegy a nechat si naservírovat punč od rektora Jaroslava Millera – to vše zahrnuje pozvánka pro zaměstnance i absolventy k tradičnímu setkání na nádvoří Zbrojnice. Neformální rozloučení před závěrem roku začne ve čtvrtek 20. prosince v 16 hodin. 

Příchozím, kteří si chtějí užít okamžiky závěru roku se svými kolegy, bude na vánočně vyzdobeném nádvoří k dispozici drobné občerstvení v režii univerzitní menzy. „Připraveny budou také party stany, sedací vaky, tepelné lampy a samozřejmě nazdobený stromeček,“ uvedla Eva Blažková, vedoucí Konferenčního servisu UP, který akci zajišťuje.

Ve snaze vyjít vstříc zaměstnancům stanovili organizátoři začátek setkání o hodinu dříve, než tomu bylo v předchozích letech. „Pan rektor bude punč osobně servírovat už od 16 hodin. Jedním z důvodů je pracovní doba provozních a administrativních pracovníků,“ vysvětlila Eva Blažková. Jak doplnila, punč bude po celou dobu zdarma, něco ostřejšího si do něj zájemci mohou dokoupit za 20 korun. 

K dokreslení předvánoční atmosféry přispěje se svým svátečním repertoárem univerzitní sbor Ateneo a nádvoří rozezní i reprodukované koledy. Plánovaný závěr se očekává kolem 20. hodiny. „Podle atmosféry a množství vypitého punče možná i déle. Loni se vydalo 500 porcí punče, předpokládáme, že letos to bude více,“ dodala Eva Blažková. 

Rektor Jaroslav Miller zve zaměstnance a absolventy už potřetí. Novodobou tradici na UP zahájilo neformální předvánoční setkání v prosinci 2016.

Centrum APA se představilo v Evropském parlamentu

Díky iniciativě europoslankyně Olgy Sehnalové se její kolegové v Bruselu mohli seznámit s činností Centra aplikovaných pohybových aktivit (APA) fakulty tělesné kultury a také dalších dvou významných organizací působící v oblasti pohybových aktivit přizpůsobených osobám se specifickými potřebami – Centrum Paraple a Cesta za snem.

„Aplikované pohybové aktivity jsou velmi důležité pro zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením, seniorů nebo obecně lidí se speciálními potřebami. I ti potřebují zůstat mobilní a užívat si zábavu, kterou nám přináší sportovní a aktivní život,“ zdůraznila při zahájení akce Olga Sehnalová, která je předsedkyní parlamentní meziskupiny zabývající se právy osob s postižením. Připomněla také, že Česká republika má v této oblasti dlouhou tradici, vždyť první sportovní hry pro lidi s tělesným postižením se konaly v roce 1948 v Kladrubech, ještě před prvními paralympijskými hrami. A že olomoucká fakulta je jednou z mála škol v Evropě, kde se dají aplikované pohybové aktivity studovat jako samostatný obor.

Poslanci, jejich asistenti a návštěvníci europarlamentu si během Týdne aplikovaných pohybových aktivit mohli vyzkoušet mimo jiné zbrusu nový handbike trenažer, goalball nebo jízdu zručnosti na vozících či zhlédnout fotografie a videa například z Expedice přes bar, kterou připravují studenti FTK. Právě jeden z účastníků expedice zprostředkoval kontakt na europoslankyni Sehnalovou.

„Oslovili jsme ještě dvě organizace, o kterých si myslím, že jsou aktuálně u nás v této oblasti nejznámější, aby to nebylo jen o nás, ale o aplikovaných pohybových aktivitách v České republice. Centrum Paraple je u nás nejznámější organizace, která se zabývá komplexní rehabilitací, na pohybové eventy pro osoby se zdravotním postižením u nás zase není nikdo lepší než Cesta za snem,“ uvedl Ondřej Ješina z Centra APA. „K dispozici jsme měli velkorysý prostor v podstatě na hlavní křižovatce celého europarlamentu, a i když tam bylo zároveň více dalších exhibicí, troufám si říci, že jsme pro poslance a zejména pak jejich asistenty byli velice atraktivní. Hned vysvlékali saka a překonávali se na trenažeru nebo závodili na vozících,“ dodal.

Prezentace ale nenabídla jen závodění nebo hry, řešila se také témata související se zapojením organizací působících v oblasti aplikovaných pohybových aktivit do evropských sociálních fondů nebo třeba změny legislativy ve vztahu k osobám s postižením. Řeč přišla i na další možné akce, ať už odborné či praktické.

„Za nejpřínosnější považuji rozhovor s Catherinou Naughton z European Disability Forum, která nám oproti protokolu věnovala mnohem více času. Zajímala se o to, jak naše fakulta spolupracuje se zahraničními partnery, jak využíváme evropské fondy. Také došlo ke schůzce se zástupci Evropské asociace poskytovatelů sociálních služeb zřizované přímo Evropskou komisí, kde jsme mluvili o tom, že naše fakulta může být zástupcem České republiky, co se týče vzdělávání v oblasti životního stylu osob se zdravotním postižením. Právě tato asociace sbírá podněty z praxe, na jejichž základě poté zmíněné forum řeší možné změny legislativy nebo třeba doporučení. A mimo jiné už nyní řešíme s asistentem jednoho českého poslance, který byl v Bruselu zrovna na stáži, připomínky k některým našim zákonům,“ řekl Ješina. 

Během prezentace v europarlamentu ho potěšilo i to, že se k olomoucké výpravě hlásili pracovníci či účastníci stáži, kteří v minulosti absolvovali studijní pobyt na FTK. „Jakmile uviděli univerzitní či fakultní roll up, přišli za námi. Například jedna Polka vzpomínala, jak před deseti lety na naší fakultě studovala, a byla ráda, že se s námi může vidět v místě, kde pracuje,“ uzavřel Ješina. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Centrum APA se představilo v Evropském parlamentu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 13 hours 30 min ago

Díky iniciativě europoslankyně Olgy Sehnalové se její kolegové v Bruselu mohli seznámit s činností Centra aplikovaných pohybových aktivit (APA) fakulty tělesné kultury a také dalších dvou významných organizací působící v oblasti pohybových aktivit přizpůsobených osobám se specifickými potřebami – Centrum Paraple a Cesta za snem.

„Aplikované pohybové aktivity jsou velmi důležité pro zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením, seniorů nebo obecně lidí se speciálními potřebami. I ti potřebují zůstat mobilní a užívat si zábavu, kterou nám přináší sportovní a aktivní život,“ zdůraznila při zahájení akce Olga Sehnalová, která je předsedkyní parlamentní meziskupiny zabývající se právy osob s postižením. Připomněla také, že Česká republika má v této oblasti dlouhou tradici, vždyť první sportovní hry pro lidi s tělesným postižením se konaly v roce 1948 v Kladrubech, ještě před prvními paralympijskými hrami. A že olomoucká fakulta je jednou z mála škol v Evropě, kde se dají aplikované pohybové aktivity studovat jako samostatný obor.

Poslanci, jejich asistenti a návštěvníci europarlamentu si během Týdne aplikovaných pohybových aktivit mohli vyzkoušet mimo jiné zbrusu nový handbike trenažer, goalball nebo jízdu zručnosti na vozících či zhlédnout fotografie a videa například z Expedice přes bar, kterou připravují studenti FTK. Právě jeden z účastníků expedice zprostředkoval kontakt na europoslankyni Sehnalovou.

„Oslovili jsme ještě dvě organizace, o kterých si myslím, že jsou aktuálně u nás v této oblasti nejznámější, aby to nebylo jen o nás, ale o aplikovaných pohybových aktivitách v České republice. Centrum Paraple je u nás nejznámější organizace, která se zabývá komplexní rehabilitací, na pohybové eventy pro osoby se zdravotním postižením u nás zase není nikdo lepší než Cesta za snem,“ uvedl Ondřej Ješina z Centra APA. „K dispozici jsme měli velkorysý prostor v podstatě na hlavní křižovatce celého europarlamentu, a i když tam bylo zároveň více dalších exhibicí, troufám si říci, že jsme pro poslance a zejména pak jejich asistenty byli velice atraktivní. Hned vysvlékali saka a překonávali se na trenažeru nebo závodili na vozících,“ dodal.

Prezentace ale nenabídla jen závodění nebo hry, řešila se také témata související se zapojením organizací působících v oblasti aplikovaných pohybových aktivit do evropských sociálních fondů nebo třeba změny legislativy ve vztahu k osobám s postižením. Řeč přišla i na další možné akce, ať už odborné či praktické.

„Za nejpřínosnější považuji rozhovor s Catherinou Naughton z European Disability Forum, která nám oproti protokolu věnovala mnohem více času. Zajímala se o to, jak naše fakulta spolupracuje se zahraničními partnery, jak využíváme evropské fondy. Také došlo ke schůzce se zástupci Evropské asociace poskytovatelů sociálních služeb zřizované přímo Evropskou komisí, kde jsme mluvili o tom, že naše fakulta může být zástupcem České republiky, co se týče vzdělávání v oblasti životního stylu osob se zdravotním postižením. Právě tato asociace sbírá podněty z praxe, na jejichž základě poté zmíněné forum řeší možné změny legislativy nebo třeba doporučení. A mimo jiné už nyní řešíme s asistentem jednoho českého poslance, který byl v Bruselu zrovna na stáži, připomínky k některým našim zákonům,“ řekl Ješina. 

Během prezentace v europarlamentu ho potěšilo i to, že se k olomoucké výpravě hlásili pracovníci či účastníci stáži, kteří v minulosti absolvovali studijní pobyt na FTK. „Jakmile uviděli univerzitní či fakultní roll up, přišli za námi. Například jedna Polka vzpomínala, jak před deseti lety na naší fakultě studovala, a byla ráda, že se s námi může vidět v místě, kde pracuje,“ uzavřel Ješina. 

Astronomická předpověď: v pátek Geminidy, v neděli kometa

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 10. December 2018 - 15:57
Na noční obloze budou letos příznivé podmínky ke sledování meteorického roje zvaného Geminidy. Jeho maximum vychází na odpoledne v pátek 14. prosince, vysoká aktivita meteorů však bude probíhat i v noci ze čtvrtka na pátek a z pátku na sobotu. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Expertka představila sociální podnikání kanadských studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. December 2018 - 13:00

Co jsou sociální inovace, jak funguje sociální podnikání a je možné se s tímto podnikáním setkat na univerzitní půdě? Lze vytvořit ekonomicky udržitelný byznysmodel, který dokáže přispívat ke společenské změně? Na dotazy zástupců několika fakult Univerzity Palackého při návštěvě Olomouce odpovídala Monica Jako z Torontské univerzity.

„Chci změnit svět. Chci změnit systém. Chci pomáhat lidem. To jsou časté motivace našich studentů, kteří díky zapálení do svého sociálního projektu dokážou překonat bariéry a pracovní nápor, a stát se tak nezávislými a vlivnými osobnostmi naší společnosti. Dělají, co je baví a úspěšně sociálně podnikají,“ uvedla Monica Jako, hlavní konzultantka sociálního podnikání a inovací z Ryerson univerzity v Torontu při návštěvě Univerzity Palackého.

„Na naší univerzitě v centru sociálních inovací Social Venture Zone máme 38 úspěšných projektů, které společensky pomáhají. Ať už se jedná o startup, který vyrábí trička z recyklovatelného materiálu a prodejem zajišťuje snídaně pro děti z chudinských částí Kanady, nebo o projekt kompostování s pomocí speciálního druhu žížal, díky němuž vzniká kvalitní organické hnojivo pro zdravou zeleninu, či o sociální projekt, který pomáhá seniorům snižovat sociální izolaci skrze digitální gramotnost. Spektrum těchto sociálních projektů je opravdu široké,“ popsala Monica Jako.

Sociální podnikání je v české společnosti zpravidla skloňováno s podporováním sociálně či zdravotně znevýhodněných osob či skupin. Jedná se však o jakoukoliv podnikatelskou aktivitu se sociálním dopadem, tedy s pozitivním vlivem na lidskou komunitu. Tou komunitou může být Univerzita Palackého, město, firma, vesnice v Keni či domorodci v Nové Guinei. Podnikatelský základ má podpořit a zajistit, aby byla aktivita udržitelná.

„V Torontu mají velké zkušenosti s motivací studentů i vědeckých pracovníků. Vytvářejí podmínky, které umožňují dotyčným o svých nápadech nejen mluvit, ale poskytují i podporu pro rozvoj,“ řekl Roman Jurečka, ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, který návštěvu Moniky Jako organizoval společně s Lindou Lososovou z Ústavu molekulární a translační medicíny UP.

„Ve Vědeckotechnickém parku také nabízíme pomoc s rozjezdem podnikání. U nás dostanete mentora, který vás bude celým procesem nastartování sociálního podnikání provázet, poskytne vám odborné konzultace, nabídne prostory pro podnikání a udělí vám rady ohledně financování. Může vás přihlásit na celosvětovou soutěž Oxford Global Challenge. A to je výzva. Rozhodující je v tomto případě se nebát a přijít se poradit,“ povzbuzuje studenty k sociálnímu podnikání Jurečka. „Kanadské zkušenosti v naší nabídce určitě zúročíme. Otevřeni jsme i zpětné vazbě studentů a zaměstnanců UP samotných, pro které jsme tu na prvním místě,“ dodává.

Monica Jako v rámci svého programu navštívila katedru sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty, Centrum vědy a výzkumu fakulty zdravotnických věd, cyrilometodějskou teologickou fakultu a pedagogickou fakultu.

Příklady projektů sociálního podnikání na torontské univerzitě najdete ZDE.

Categories: Novinky z UP a PřF

Expertka představila sociální podnikání kanadských studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. December 2018 - 13:00

Co jsou sociální inovace, jak funguje sociální podnikání a je možné se s tímto podnikáním setkat na univerzitní půdě? Lze vytvořit ekonomicky udržitelný byznysmodel, který dokáže přispívat ke společenské změně? Na dotazy zástupců několika fakult Univerzity Palackého při návštěvě Olomouce odpovídala Monica Jako z Torontské univerzity.

„Chci změnit svět. Chci změnit systém. Chci pomáhat lidem. To jsou časté motivace našich studentů, kteří díky zapálení do svého sociálního projektu dokážou překonat bariéry a pracovní nápor, a stát se tak nezávislými a vlivnými osobnostmi naší společnosti. Dělají, co je baví a úspěšně sociálně podnikají,“ uvedla Monica Jako, hlavní konzultantka sociálního podnikání a inovací z Ryerson univerzity v Torontu při návštěvě Univerzity Palackého.

„Na naší univerzitě v centru sociálních inovací Social Venture Zone máme 38 úspěšných projektů, které společensky pomáhají. Ať už se jedná o startup, který vyrábí trička z recyklovatelného materiálu a prodejem zajišťuje snídaně pro děti z chudinských částí Kanady, nebo o projekt kompostování s pomocí speciálního druhu žížal, díky němuž vzniká kvalitní organické hnojivo pro zdravou zeleninu, či o sociální projekt, který pomáhá seniorům snižovat sociální izolaci skrze digitální gramotnost. Spektrum těchto sociálních projektů je opravdu široké,“ popsala Monica Jako.

Sociální podnikání je v české společnosti zpravidla skloňováno s podporováním sociálně či zdravotně znevýhodněných osob či skupin. Jedná se však o jakoukoliv podnikatelskou aktivitu se sociálním dopadem, tedy s pozitivním vlivem na lidskou komunitu. Tou komunitou může být Univerzita Palackého, město, firma, vesnice v Keni či domorodci v Nové Guinei. Podnikatelský základ má podpořit a zajistit, aby byla aktivita udržitelná.

„V Torontu mají velké zkušenosti s motivací studentů i vědeckých pracovníků. Vytvářejí podmínky, které umožňují dotyčným o svých nápadech nejen mluvit, ale poskytují i podporu pro rozvoj,“ řekl Roman Jurečka, ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, který návštěvu Moniky Jako organizoval společně s Lindou Lososovou z Ústavu molekulární a translační medicíny UP.

„Ve Vědeckotechnickém parku také nabízíme pomoc s rozjezdem podnikání. U nás dostanete mentora, který vás bude celým procesem nastartování sociálního podnikání provázet, poskytne vám odborné konzultace, nabídne prostory pro podnikání a udělí vám rady ohledně financování. Může vás přihlásit na celosvětovou soutěž Oxford Global Challenge. A to je výzva. Rozhodující je v tomto případě se nebát a přijít se poradit,“ povzbuzuje studenty k sociálnímu podnikání Jurečka. „Kanadské zkušenosti v naší nabídce určitě zúročíme. Otevřeni jsme i zpětné vazbě studentů a zaměstnanců UP samotných, pro které jsme tu na prvním místě,“ dodává.

Monica Jako v rámci svého programu navštívila katedru sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty, Centrum vědy a výzkumu fakulty zdravotnických věd, cyrilometodějskou teologickou fakultu a pedagogickou fakultu.

Příklady projektů sociálního podnikání na torontské univerzitě najdete ZDE.

Studenti, zapojte se do nového systému evaluace: hodnocení má smysl!

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. December 2018 - 8:00

Získat zpětnou vazbu pro zkvalitnění výuky a vzdělávání a přispět k otevřené komunikaci napříč fakultami – takový je cíl nového systému evaluace studijních předmětů, který Univerzita Palackého spouští od 10. prosince. K vyplnění online dotazníků, které je anonymní a zabere maximálně dvě minuty, zve všechny studenty zapojených fakult až do 10. února. 

V letošním roce se do nového evaluačního systému hodnocení vyvinutého Centrem výpočetní techniky UP zapojily čtyři fakulty - CMTF, FF, FTK, FZV. Díky sjednocení evaluačních otázek napříč univerzitou však budou výsledky hodnocení ostatních fakult do nového systému připojeny, a mohou se tak podílet na celkovém zpracování dat za celou univerzitu. 

Cílem nového systém hodnocení je studijní předmět. „Evaluace tentokrát není primárně anketou o kvalitě jednotlivých vyučujících. Do značné míry z ní ale samozřejmě vyplyne i hodnocení těch, kteří jsou za výuku konkrétního předmětu zodpovědní,“ uvedl garant systému evaluace a analytik Oddělení dalšího vzdělávání UP Jiří Pospíšil. 

Hodnotící dotazník pro každý studijní předmět obsahuje sedm otázek společných pro všechny fakulty UP a navržené možnosti odpovědí, z nichž mohou respondenti vybírat. Připojit mohou i svůj vlastní obsáhlejší komentář. Systém je ode dneška dostupný ZDE. Jako nová aplikace je k dispozici také na Portálu UP

„Upozornění uživatelů na hodnocení předmětů máme naplánováno hned dvěma způsoby. První z nich bude klasický email, který bude obsahovat odkazy na příslušné dotazníky. Podle mého názoru atraktivnější bude ovšem varianta druhá. Už delší dobu chystáme do Portálu nástroj známý ze sociálních sítí a mobilních telefonů – notifikace. Čekali jsme jen na nějakou větší aplikaci. Studentům se na Portálu zobrazí upozornění na možnost vyplnění evaluace podobně jako třeba na Facebooku. Stejně tak bude nová dlaždice pro evaluaci obsahovat červený puntík s číslem vyjadřujícím, kolik ještě zbývá ohodnotit předmětů,” objasnil vedoucí oddělení vývoje aplikací CVT UP Jiří Tesařík. 

Nový systém evaluace zaručuje přísnou anonymitu studentů a zcela tak vylučuje možnost postihu za jejich případné kritické komentáře. „Jediná evidovaná informace o studentovi se bude týkat toho, zda předmět hodnotil nebo ne. Ani správce aplikace se tedy nedozví, jak kdo jednotlivé předměty hodnotil,“ zdůraznil metodik Oddělení dalšího vzdělávání UP Milan Večerka. Z toho důvodu také nebude možné odeslaný dotazník dodatečně upravovat. „Aplikace prostě neví, čí je konkrétní odevzdaný dotazník, a proto jej znovu zobrazit nemůže,“ vysvětlil. 

Autory jednotlivých hodnocení nebudou moci identifikovat ani garanti předmětů, kteří po ukončení lhůty výsledky evaluace obdrží. Jejich vyjádření budou studentům k dispozici. Souhrnné výsledky pak dostanou vedoucí kateder a následně proděkani pro studium. „I když změny často nejsou okamžité a hned viditelné, hodnocení má smysl. Většina problémů se nedá vyřešit přes noc a ne vždy je hodnocení ze strany studentů zcela objektivní. Když se ale výrazně negativní hodnocení výuky opakuje a je hlasem větší skupiny studentů, jsou vždy podnikány kroky k nápravě,“ uvedl Jiří Pospíšil. 

Pro dosažení dostatečné výpovědní hodnoty evaluace je podle něj nezbytné, aby se hodnocení zúčastnilo minimálně 20 procent studentů daného předmětu. „Pokud je v něm například zapsáno třicet studentů a evaluují pouze dva, nepředstavují dostatečně reprezentativní vzorek účastníků kurzu, a je velmi obtížné brát jejich názor v potaz,“ upozornil Jiří Pospíšil. 

Další informace o novém systému evaluace najdete ZDE.

Categories: Novinky z UP a PřF

Studenti, zapojte se do nového systému evaluace: hodnocení má smysl!

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. December 2018 - 8:00

Získat zpětnou vazbu pro zkvalitnění výuky a vzdělávání a přispět k otevřené komunikaci napříč fakultami – takový je cíl nového systému evaluace studijních předmětů, který Univerzita Palackého spouští od 10. prosince. K vyplnění online dotazníků, které je anonymní a zabere maximálně dvě minuty, zve všechny studenty zapojených fakult až do 10. února. 

V letošním roce se do nového evaluačního systému hodnocení vyvinutého Centrem výpočetní techniky UP zapojily čtyři fakulty - CMTF, FF, FTK, FZV. Díky sjednocení evaluačních otázek napříč univerzitou však budou výsledky hodnocení ostatních fakult do nového systému připojeny, a mohou se tak podílet na celkovém zpracování dat za celou univerzitu. 

Cílem nového systém hodnocení je studijní předmět. „Evaluace tentokrát není primárně anketou o kvalitě jednotlivých vyučujících. Do značné míry z ní ale samozřejmě vyplyne i hodnocení těch, kteří jsou za výuku konkrétního předmětu zodpovědní,“ uvedl garant systému evaluace a analytik Oddělení dalšího vzdělávání UP Jiří Pospíšil. 

Hodnotící dotazník pro každý studijní předmět obsahuje sedm otázek společných pro všechny fakulty UP a navržené možnosti odpovědí, z nichž mohou respondenti vybírat. Připojit mohou i svůj vlastní obsáhlejší komentář. Systém je ode dneška dostupný ZDE. Jako nová aplikace je k dispozici také na Portálu UP

„Upozornění uživatelů na hodnocení předmětů máme naplánováno hned dvěma způsoby. První z nich bude klasický email, který bude obsahovat odkazy na příslušné dotazníky. Podle mého názoru atraktivnější bude ovšem varianta druhá. Už delší dobu chystáme do Portálu nástroj známý ze sociálních sítí a mobilních telefonů – notifikace. Čekali jsme jen na nějakou větší aplikaci. Studentům se na Portálu zobrazí upozornění na možnost vyplnění evaluace podobně jako třeba na Facebooku. Stejně tak bude nová dlaždice pro evaluaci obsahovat červený puntík s číslem vyjadřujícím, kolik ještě zbývá ohodnotit předmětů,” objasnil vedoucí oddělení vývoje aplikací CVT UP Jiří Tesařík. 

Nový systém evaluace zaručuje přísnou anonymitu studentů a zcela tak vylučuje možnost postihu za jejich případné kritické komentáře. „Jediná evidovaná informace o studentovi se bude týkat toho, zda předmět hodnotil nebo ne. Ani správce aplikace se tedy nedozví, jak kdo jednotlivé předměty hodnotil,“ zdůraznil metodik Oddělení dalšího vzdělávání UP Milan Večerka. Z toho důvodu také nebude možné odeslaný dotazník dodatečně upravovat. „Aplikace prostě neví, čí je konkrétní odevzdaný dotazník, a proto jej znovu zobrazit nemůže,“ vysvětlil. 

Autory jednotlivých hodnocení nebudou moci identifikovat ani garanti předmětů, kteří po ukončení lhůty výsledky evaluace obdrží. Jejich vyjádření budou studentům k dispozici. Souhrnné výsledky pak dostanou vedoucí kateder a následně proděkani pro studium. „I když změny často nejsou okamžité a hned viditelné, hodnocení má smysl. Většina problémů se nedá vyřešit přes noc a ne vždy je hodnocení ze strany studentů zcela objektivní. Když se ale výrazně negativní hodnocení výuky opakuje a je hlasem větší skupiny studentů, jsou vždy podnikány kroky k nápravě,“ uvedl Jiří Pospíšil. 

Pro dosažení dostatečné výpovědní hodnoty evaluace je podle něj nezbytné, aby se hodnocení zúčastnilo minimálně 20 procent studentů daného předmětu. „Pokud je v něm například zapsáno třicet studentů a evaluují pouze dva, nepředstavují dostatečně reprezentativní vzorek účastníků kurzu, a je velmi obtížné brát jejich názor v potaz,“ upozornil Jiří Pospíšil. 

Další informace o novém systému evaluace najdete ZDE.

Senátoři PdF zvolili druhého místopředsedu senátu i nové členy ekonomické komise

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. December 2018 - 7:59

Naposledy v tomto kalendářním roce jednal Akademický senát pedagogické fakulty. Věnoval se volbě místopředsedy studentské části tohoto grémia i volbě členů jeho ekonomické komise. Děkanka fakulty seznámila senátory i s novým mzdovým předpisem akademických pracovníků.

Podstatnou částí jednání Akademického senátu pedagogické fakulty byla volba místopředsedy studentské části senátu fakulty.  Dosavadního místopředsedu Jana Gregara, který ukončil doktorské studium na PdF UP, nahradí Jana Kočí, studentka oboru Pedagogika. Senát pedagogické fakulty ji zvolil sedmnácti hlasy.

Svou činnost v akademickém senátu a zároveň v jeho ekonomické komisi ukončila také Andrea Hoffmannová z Ústavu cizích jazyků, která vstoupila do komunální politiky. Novým členem ekonomické komise senátu se tak stal Petr Zemánek z katedry antropologie a zdravovědy, pro něhož se vyslovil senát jednomyslně. Druhý návrh, aby se členkou ekonomické komise stala i Simona Dobešová Cakirpaloglu z katedry psychologie a patopsychologie, senátem neprošel.

Během jednání obdržel AS PdF UP mimo jiné i podrobné informace o novém mzdovém předpisu fakulty, který je pro její akademické pracovníky platný od ledna 2019. O tom, jak se bude vyvíjet mzdová politika na pedagogické fakultě, hovořila děkanka Libuše Ludíková. Uvedla, že nový mzdový předpis, týkající se akademických pracovníků, již neobsahuje platové stupně, které zohledňovaly věkový postup. Nyní sestává pouze z tříd, které v jednotlivých tarifech rozlišují minimální a maximální výši.  

„Nově nastavené tarify motivují k profesnímu růstu a zároveň srovnávají konkurenceschopnost akademických pracovníků s pedagogickým terénem Olomouckého kraje. Naše tarify samozřejmě zohledňují možnosti rozpočtů fakulty i jednotlivých pracovišť,“ řekla Libuše Ludíková, děkanka PdF UP.

I v příštím roce podle ní obdrží pedagogické fakulty další navýšené finance z rozpočtu ČR. Současný příslib činí 200 mil. korun. Větší část z této sumy má doputovat opět do mzdové složky akademických pracovníků. „Samozřejmě za předpokladu plnění nastavených kritérií. Tím mám na mysli kvalifikační růst, publikační výstupy i například mezinárodní spolupráci,“ dodala Libuše Ludíková. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Senátoři PdF zvolili druhého místopředsedu senátu i nové členy ekonomické komise

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 9. December 2018 - 7:59

Naposledy v tomto kalendářním roce jednal Akademický senát pedagogické fakulty. Věnoval se volbě místopředsedy studentské části tohoto grémia i volbě členů jeho ekonomické komise. Děkanka fakulty seznámila senátory i s novým mzdovým předpisem akademických pracovníků.

Podstatnou částí jednání Akademického senátu pedagogické fakulty byla volba místopředsedy studentské části senátu fakulty.  Dosavadního místopředsedu Jana Gregara, který ukončil doktorské studium na PdF UP, nahradí Jana Kočí, studentka oboru Pedagogika. Senát pedagogické fakulty ji zvolil sedmnácti hlasy.

Svou činnost v akademickém senátu a zároveň v jeho ekonomické komisi ukončila také Andrea Hoffmannová z Ústavu cizích jazyků, která vstoupila do komunální politiky. Novým členem ekonomické komise senátu se tak stal Petr Zemánek z katedry antropologie a zdravovědy, pro něhož se vyslovil senát jednomyslně. Druhý návrh, aby se členkou ekonomické komise stala i Simona Dobešová Cakirpaloglu z katedry psychologie a patopsychologie, senátem neprošel.

Během jednání obdržel AS PdF UP mimo jiné i podrobné informace o novém mzdovém předpisu fakulty, který je pro její akademické pracovníky platný od ledna 2019. O tom, jak se bude vyvíjet mzdová politika na pedagogické fakultě, hovořila děkanka Libuše Ludíková. Uvedla, že nový mzdový předpis, týkající se akademických pracovníků, již neobsahuje platové stupně, které zohledňovaly věkový postup. Nyní sestává pouze z tříd, které v jednotlivých tarifech rozlišují minimální a maximální výši.  

„Nově nastavené tarify motivují k profesnímu růstu a zároveň srovnávají konkurenceschopnost akademických pracovníků s pedagogickým terénem Olomouckého kraje. Naše tarify samozřejmě zohledňují možnosti rozpočtů fakulty i jednotlivých pracovišť,“ řekla Libuše Ludíková, děkanka PdF UP.

I v příštím roce podle ní obdrží pedagogické fakulty další navýšené finance z rozpočtu ČR. Současný příslib činí 200 mil. korun. Větší část z této sumy má doputovat opět do mzdové složky akademických pracovníků. „Samozřejmě za předpokladu plnění nastavených kritérií. Tím mám na mysli kvalifikační růst, publikační výstupy i například mezinárodní spolupráci,“ dodala Libuše Ludíková. 

Jan Strojil: Jsem hrdý, že máme Nadační fond UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. December 2018 - 8:00

Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce oslovit a získat další dárce. Proto v tomto roce odstartoval kampaň nazvanou „Darujte příležitost!“. Podpořit se ji rozhodla i řada úspěšných absolventů. Některé jsme již zmínili na stránkách Žurnálu Online dříve, další představíme v našem seriálu v průběhu zimního semestru. Dozvíte se, co je k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na naší univerzitě.

Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Jan Strojil, lékař a pedagog, absolvent Lékařské fakulty UP.

Jaký význam pro vaši současnou kariéru mělo studium na Univerzitě Palackého?

Samozřejmě zcela zásadní. Jsem absolventem naší LF, stejně tak jsem tu dělal doktorát. Přestože jsem části svého vzdělávání realizoval v zahraničí, Olomouc a Univerzita Palackého jsou pro mne základnou, ze které čas od času vyrážím na různé výpady do světa. Dnes na UP učím, jsem součástí akademické samosprávy. Můj život je s univerzitou úzce svázaný.

V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt s alma mater?

Jak je jasné z předchozí odpovědi, kontakt jsem osobně nikdy nepřerušil (jsem svým specifickým způsobem příkladem toho škodlivého akademického inbreedingu, ale s polehčujícími okolnostmi, které vizte dále). Ale i pro absolventy, které život zavál jinam, je dle mého soudu důležité a prospěšné zůstat v kontaktu. Speciálně pro lékaře je vysokoškolské studium nezpochybnitelným základem, na kterém se staví vše ostatní. Máme řadu absolventů, kteří se k nám i po půl století rádi vrací, hlásí se k fakultě a univerzitě a s vděkem oceňují vzdělání, které jim dala. Podobně jsem členem Asociace absolventů Gymnázia v Olomouci-Hejčíně, která se po anglosaském vzoru  snaží - a to nejen finančně - podporovat školu, ze které jsme vyšli. Považuji za správné s pokorou nezapomínat na své kořeny. Možná i proto, že jsem dnes sám pedagogem.

Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodl podpořit?

Nadační fond je skvělý, jsem hrdý na to, že jej na UP máme. Rozhodnutí podpořit jej nebylo vlastně rozhodnutí, bylo to jasné, jen mi to trvalo. Mé vzdělání je produktem stipendií. Ale vlastně nejen vzdělání, ´by extension´ celý můj život a osobnost. Mým obrovským štěstím bylo, že už na gymnáziu jsem měl díky štědrosti Foundation for a Civil Society možnost na rok odjet studovat do Velké Británie, což mi otevřelo nejen spoustu dveří, ale hlavně oči. Pro sedmnáctiletého kluka v roce 1995 to byla změna světa. Na vysoké škole jsem absolvoval stáž Erasmus, jako medik velmi atypicky na technické univerzitě v Británii. Byl jsem na stážích IFMSA ve Finsku, po doktorátu jsme s celou rodinou byli díky Fulbrightově komisi na naprosto transformativním ročním pobytu v Kalifornii. Když jsem byl ještě v kategorii mladých farmakologů, využíval jsem stipendia evropské asociace EACPT k účasti na mezinárodních konferencích. Jsem si moc dobře vědom toho, že podpora a štědrost lidí, kteří věřili mým schopnostem, mi umožnila získat vzdělání a zkušenosti, které mám. Pro studenty je naprosto klíčové mít možnost přijít s nápadem, ucházet se o důvěru a také pak nést zodpovědnost. Považuji za samozřejmé aspoň takto maličko svůj dluh splácet a určitě to není naposledy, co jsem Nadační fond UP podpořil (navíc tohle je ´utrácení´, ve kterém mám plnou podporu své skvělé ženy).

Categories: Novinky z UP a PřF

Jan Strojil: Jsem hrdý, že máme Nadační fond UP

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. December 2018 - 8:00

Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce oslovit a získat další dárce. Proto v tomto roce odstartoval kampaň nazvanou „Darujte příležitost!“. Podpořit se ji rozhodla i řada úspěšných absolventů. Některé jsme již zmínili na stránkách Žurnálu Online dříve, další představíme v našem seriálu v průběhu zimního semestru. Dozvíte se, co je k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na naší univerzitě.

Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Jan Strojil, lékař a pedagog, absolvent Lékařské fakulty UP.

Jaký význam pro vaši současnou kariéru mělo studium na Univerzitě Palackého?

Samozřejmě zcela zásadní. Jsem absolventem naší LF, stejně tak jsem tu dělal doktorát. Přestože jsem části svého vzdělávání realizoval v zahraničí, Olomouc a Univerzita Palackého jsou pro mne základnou, ze které čas od času vyrážím na různé výpady do světa. Dnes na UP učím, jsem součástí akademické samosprávy. Můj život je s univerzitou úzce svázaný.

V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt s alma mater?

Jak je jasné z předchozí odpovědi, kontakt jsem osobně nikdy nepřerušil (jsem svým specifickým způsobem příkladem toho škodlivého akademického inbreedingu, ale s polehčujícími okolnostmi, které vizte dále). Ale i pro absolventy, které život zavál jinam, je dle mého soudu důležité a prospěšné zůstat v kontaktu. Speciálně pro lékaře je vysokoškolské studium nezpochybnitelným základem, na kterém se staví vše ostatní. Máme řadu absolventů, kteří se k nám i po půl století rádi vrací, hlásí se k fakultě a univerzitě a s vděkem oceňují vzdělání, které jim dala. Podobně jsem členem Asociace absolventů Gymnázia v Olomouci-Hejčíně, která se po anglosaském vzoru  snaží - a to nejen finančně - podporovat školu, ze které jsme vyšli. Považuji za správné s pokorou nezapomínat na své kořeny. Možná i proto, že jsem dnes sám pedagogem.

Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodl podpořit?

Nadační fond je skvělý, jsem hrdý na to, že jej na UP máme. Rozhodnutí podpořit jej nebylo vlastně rozhodnutí, bylo to jasné, jen mi to trvalo. Mé vzdělání je produktem stipendií. Ale vlastně nejen vzdělání, ´by extension´ celý můj život a osobnost. Mým obrovským štěstím bylo, že už na gymnáziu jsem měl díky štědrosti Foundation for a Civil Society možnost na rok odjet studovat do Velké Británie, což mi otevřelo nejen spoustu dveří, ale hlavně oči. Pro sedmnáctiletého kluka v roce 1995 to byla změna světa. Na vysoké škole jsem absolvoval stáž Erasmus, jako medik velmi atypicky na technické univerzitě v Británii. Byl jsem na stážích IFMSA ve Finsku, po doktorátu jsme s celou rodinou byli díky Fulbrightově komisi na naprosto transformativním ročním pobytu v Kalifornii. Když jsem byl ještě v kategorii mladých farmakologů, využíval jsem stipendia evropské asociace EACPT k účasti na mezinárodních konferencích. Jsem si moc dobře vědom toho, že podpora a štědrost lidí, kteří věřili mým schopnostem, mi umožnila získat vzdělání a zkušenosti, které mám. Pro studenty je naprosto klíčové mít možnost přijít s nápadem, ucházet se o důvěru a také pak nést zodpovědnost. Považuji za samozřejmé aspoň takto maličko svůj dluh splácet a určitě to není naposledy, co jsem Nadační fond UP podpořil (navíc tohle je ´utrácení´, ve kterém mám plnou podporu své skvělé ženy).

Česko-polské chemické ocenění putuje do Švédska

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 7. December 2018 - 14:38
V letošním ročníku mezinárodní soutěže Dream Chemistry Award, spolupořádané Ústavem fyzikální chemie Polské akademie věd a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, zvítězil Eric Daniel Glowacki z Univerzity v Linköpingu ve Švédsku. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Univerzita dnes byla v centru zájmu uchazečů o studium z celé země

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. December 2018 - 14:10

Co? Jak? Kde? Nejčastější otázky dnešního dne. Univerzita Palackého se totiž otevřela uchazečům o studium a fakulty jim představovaly nabídku studia. Do Olomouce si přijelo pro informace několik tisícovek mladých lidí z různých krajů republiky a nechyběli ani studenti ze Slovenska.

Pro návštěvníky Dne otevřených dveří byla připravena bezplatná autobusová linka, speciální mobilní aplikace, bohatý doprovodný program, ale především podrobné informace o možnostech studia, ubytování i stravování na UP.

Simulovaný soud

Čtyři informační stánky, představení fakulty jejím vedením a studenty, ukázka simulovaného soudního jednání nebo možnost podívat se do výuky. Takový program čekal na zájemce o studium práv. První uchazeči přicházeli na fakultu již před devátou hodinou. „Přiznám se, že uvažuji čistě pragmaticky. Nejde mi matika a nejsem manuálně zručná. Jsem z Olomouce a ráda bych tu zůstala i na vysoké škole. Vybírám mezi několika obory na zdejší filozofické fakultě a právě mezi právy. Olomoucká práva jsou mi sympatická svou velikostí. A také jsem slyšela, že výuka je zaměřená hodně na praxi,“ řekla maturantka Alexandra Kovářová, která už zítra jde na první termín scio testů, jejichž výsledky jsou právě pro přijetí na PF UP rozhodující.

Jasnou volbou je olomoucká právnická fakulta pro Karla Kratochvíla. „Mám to do Olomouce asi třicet kilometrů. Humanitní předměty mě vždycky bavily. Dění na zdejší právnické fakultě už delší dobu sleduji hlavně na sociálních sítích. Samozřejmě si podám přihlášku na více právnických fakult, ale na Univerzitu Palackého chci nejvíc.“

Láká psychologie i film

Na filozofické i pedagogické fakultě se uskutečnily informační bloky v tamní aule. Ta na filozofické fakultě doslova praskala ve švech, a na první blok se tak nedostal například Marek Čech, který by rád studoval filmovou vědu.

„Půjdu se podívat na katedru divadelních a filmových studií do Uměleckého centra UP a pak se sem vrátím,“ plánoval student informačních technologií na střední průmyslovce. Přijel z Boskovic u Brna a jasno v tom, co by jednou chtěl dělat, má už od druhého ročníku. „Už během praxe jsem byl v brněnském studiu České televize, pravidelně navštěvuji různé mezinárodní festivaly. Přihlášku si dám do Olomouce i do Brna,“ dodal.

Informace o studijních programech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám či o uplatnění absolventů v praxi si přijela do Olomouce poslechnout i Zuzana Tinaková ze slovenské Nové Dubnice.  Na svém rozhodnutí už ale asi nic nezmění, neboť delší dobu tíhne k psychologii. „Už loni jsem tady absolvovala přípravný společenskovědní seminář a seminář psychologie. Ráda bych se jednou věnovala psychoterapii,“ řekla gymnazistka od Trenčína.

Z bakaláře k magistrovi

Mezi zájemci o studium se pohybovali i ti, kteří nyní končí bakalářský program a rádi by postoupili do navazujícího magisterského. Například Natálie Láznová z Šumperka by se v navazujícím studiu ráda věnovala poradenství ve speciální pedagogice. Na pedagogické fakultě se tak doptávala na formy tohoto studia. „Jsem zde velmi spokojena. Vážím si přístupu pedagogů, například na Pavla Kučeru, který nás učí znakový jazyk, budu určitě vzpomínat,“ řekla a dodala, že by se jednou ráda věnovala psychopedii.  Do Olomouce s ní přijela i její sestra Anna, která se rozhodla pro stejný obor. „Test studijních předpokladů si vyzkouším až v lednu, zatím si na něj netroufám,“ svěřila se před budovou fakulty. 

Naopak už dnes se chystala vyzkoušet si tento test Iveta Krátká, která by v budoucnu ráda učila na prvním stupni základní školy. „Vždycky jsem chtěla učit. Na Univerzitu Palackého mám samé dobré reference. Kvalita se zde snoubí s pestrou nabídkou zajímavých služeb,“ uvedla maturantka kroměřížské střední pedagogické školy.

Zájemci o studium na pedagogické fakultě získali informace také o fakultní nabídce zahraničních pobytů i o činnosti Centra podpory studentů se specifickými potřebami.  Během dne tato fakulta nabídla také informace o vzdělávacích programech a kurzech celoživotního vzdělávání.

Virtuální realita

Zájemci už před devátou hodinou, kdy se pro ně otevřely dveře fakult, mířili také k Aplikačnímu centru BALUO, kam většinu programu Dne otevřených dveří umístila fakulta tělesné kultury.

Kromě prezentace studijní nabídky si tam a v sousedním Centru kinantropologického výzkumu mohli na vlastní kůži vyzkoušet některé přístroje využívané při analýze pohybu nebo třeba přehazovanou ve tmě alias cyberball. Velké pozornosti se těšilo i stanoviště virtuální reality, kde se díky speciálním brýlím například létalo vzduchem.

Prim ale hrály informace o studiu. „Chtěla bych studovat fyzioterapii. Sama jsem měla nějaké problémy, a tak jsem se o tento obor začala trochu zajímat, zaujalo mě to a rozhodla jsem se, že chci pomáhat lidem. Přijde mi to jako správná cesta, kterou se vydat,“ uvedla například Romana Luhová, která na fakultu tělesné kultury přijela až ze slovenského Púchova.

Bible i fair trade káva

Přijímačky na nečisto, tematická videa, zážitkové seznámení s řečtinou a hebrejštinou, prezentace bible a programu BibleWorks nebo projektové učení  - s tím vším se mohli seznámit zase zájemci o studium na cyrilometodějské teologické fakultě. Ochutnat mohli zároveň čerstvé palačinky nebo se zahřát punčem či fair trade kávou.

Metodiku zájmových činností nebo besedu s absolventem o možnostech uplatnění v oboru Sociální pedagogika si pro uchazeče připravila katedra křesťanské výchovy. „Příchozí se jí mohli zúčastnit v několika dopoledních vstupech. Zároveň si vyzkoušeli vzory testů z minulých let a připraveny byly i fotografie z adaptačního kurzu nebo informace o přijímacím řízení,“ uvedla členka katedry Milena Öbrink Hobzová.

O možnostech studia charitativní a sociální práce se přijela poradit Natálie Dvořáková spolu se svými spolužačkami ze Střední školy sociální péče a služeb v Zábřehu. „Obor nás zajímá a baví už teď. Ještě trochu váháme, nejspíš ale přihlášku podáme právě sem.“  Ke studiu na CMTF se už definitivně rozhodl Jan Zvoníček, který do Olomouce dorazil z jedné z kroměřížských farností. „Rád bych se stal trvalým jáhnem, a jednou z podmínek je absolvování teologických studií. Záležet bude samozřejmě na otci arcibiskupovi, jestli mou žádost kladně vyřídí, studium bych ale absolvoval, i kdyby to nevyšlo.  Vždy jsem si říkal, že do padesátky budu dělat to, co musím, a od padesátky to, co bych chtěl,“ vysvětlil Jan Zvoníček, který bude podávat přihlášku ke studiu Teologických nauk v kombinované formě.

Nanotechnologie i mineralogie

Na uchazeče se připravila i přírodovědecká fakulta. Podrobné informace o možnostech studia, uplatnění absolventů v praxi i o zajímavostech ze studijních oborů poskytovali návštěvníkům zástupci jednotlivých kateder. Zájemci si mohli prohlédnout výukové laboratoře zaměřené na atomovou a jadernou fyziku, nanotechnologie, kvantovou optiku a kvantovou informatiku. K vidění byly sbírky mineralogie a paleontologie, mapy a atlasy, geofyzikální vybavení i specializované učebny. Návštěvníci se také mohli zúčastnit exkurzí na jednotlivých chemických katedrách a zhlédnout ukázku dálkově řízeného přístroje pro fotografování krajiny z nízkých výšek.

Den otevřených dveří si nenechal ujít Jan Janda z Horních Raškovic u Pardubic. „Chtěl bych studovat geoinformatiku, protože mě baví pracovat s mapami a zpracovávat data. Olomouc jsem si vybral, protože jsem slyšel velmi dobré reference na přírodovědeckou fakultu a protože to není tak rušné město jako Praha,“ uvedl.  Podrobné informace ke studiu chemie pak zjišťovala Marie Gancířová z Valašského Meziříčí. „Studuji gymnázium a baví mě přírodní vědy. Rozhoduji se mezi matematikou a chemií, ale vidím to spíše na chemii,“ dodala sympatická studentka.

Města různá, cíl stejný: Olomouc

Kromě informací o nabídce studijních oborů nebo podmínkách přijímacího řízení nabízela fakulta zdravotnických věd také prohlídky vybraných odborných učeben. Do jedné z nich zamířil i Jan Voltemar z Uherského Hradiště. „Láká mě obor Fyzioterapie, a rád bych se přihlásil právě sem. Říká se, že jsou tady dobré praxe a studium je zaměřené více na poúrazovou fyzioterapii, a ne pouze pro sportovce. Chci zkusit i medicínu, ale zdá se mi, že je skoro těžší dostat se sem,“ vysvětlil.

Do Olomouce se chce dostat i Magdalena Hašplová, která v Praze dokončuje bakalářské studium v oboru Porodní asistentka. Na fakultě zdravotnických věd by chtěla pokračovat v navazujícím magisterském oboru Intenzivní péče v porodní asistenci. „Ráda bych si rozšířila vědomosti i možnosti uplatnění. Pokud vím, nikde jinde pro nás možnost navazujícího studia není,“ dodala.

Informace o podmínkách přijímacího řízení na lékařské fakultě mohli uchazeči získat v kanceláři studijního oddělení LF v prostorách Teoretických ústavů. Podrobnější program fakulta nabídne v rámci Dne otevřených dveří UP, který se bude konat 19. ledna 2019.

Categories: Novinky z UP a PřF

Univerzita dnes byla v centru zájmu uchazečů o studium z celé země

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. December 2018 - 14:10

Co? Jak? Kde? Nejčastější otázky dnešního dne. Univerzita Palackého se totiž otevřela uchazečům o studium a fakulty jim představovaly nabídku studia. Do Olomouce si přijelo pro informace několik tisícovek mladých lidí z různých krajů republiky a nechyběli ani studenti ze Slovenska.

Pro návštěvníky Dne otevřených dveří byla připravena bezplatná autobusová linka, speciální mobilní aplikace, bohatý doprovodný program, ale především podrobné informace o možnostech studia, ubytování i stravování na UP.

Simulovaný soud

Čtyři informační stánky, představení fakulty jejím vedením a studenty, ukázka simulovaného soudního jednání nebo možnost podívat se do výuky. Takový program čekal na zájemce o studium práv. První uchazeči přicházeli na fakultu již před devátou hodinou. „Přiznám se, že uvažuji čistě pragmaticky. Nejde mi matika a nejsem manuálně zručná. Jsem z Olomouce a ráda bych tu zůstala i na vysoké škole. Vybírám mezi několika obory na zdejší filozofické fakultě a právě mezi právy. Olomoucká práva jsou mi sympatická svou velikostí. A také jsem slyšela, že výuka je zaměřená hodně na praxi,“ řekla maturantka Alexandra Kovářová, která už zítra jde na první termín scio testů, jejichž výsledky jsou právě pro přijetí na PF UP rozhodující.

Jasnou volbou je olomoucká právnická fakulta pro Karla Kratochvíla. „Mám to do Olomouce asi třicet kilometrů. Humanitní předměty mě vždycky bavily. Dění na zdejší právnické fakultě už delší dobu sleduji hlavně na sociálních sítích. Samozřejmě si podám přihlášku na více právnických fakult, ale na Univerzitu Palackého chci nejvíc.“

Láká psychologie i film

Na filozofické i pedagogické fakultě se uskutečnily informační bloky v tamní aule. Ta na filozofické fakultě doslova praskala ve švech, a na první blok se tak nedostal například Marek Čech, který by rád studoval filmovou vědu.

„Půjdu se podívat na katedru divadelních a filmových studií do Uměleckého centra UP a pak se sem vrátím,“ plánoval student informačních technologií na střední průmyslovce. Přijel z Boskovic u Brna a jasno v tom, co by jednou chtěl dělat, má už od druhého ročníku. „Už během praxe jsem byl v brněnském studiu České televize, pravidelně navštěvuji různé mezinárodní festivaly. Přihlášku si dám do Olomouce i do Brna,“ dodal.

Informace o studijních programech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám či o uplatnění absolventů v praxi si přijela do Olomouce poslechnout i Zuzana Tinaková ze slovenské Nové Dubnice.  Na svém rozhodnutí už ale asi nic nezmění, neboť delší dobu tíhne k psychologii. „Už loni jsem tady absolvovala přípravný společenskovědní seminář a seminář psychologie. Ráda bych se jednou věnovala psychoterapii,“ řekla gymnazistka od Trenčína.

Z bakaláře k magistrovi

Mezi zájemci o studium se pohybovali i ti, kteří nyní končí bakalářský program a rádi by postoupili do navazujícího magisterského. Například Natálie Láznová z Šumperka by se v navazujícím studiu ráda věnovala poradenství ve speciální pedagogice. Na pedagogické fakultě se tak doptávala na formy tohoto studia. „Jsem zde velmi spokojena. Vážím si přístupu pedagogů, například na Pavla Kučeru, který nás učí znakový jazyk, budu určitě vzpomínat,“ řekla a dodala, že by se jednou ráda věnovala psychopedii.  Do Olomouce s ní přijela i její sestra Anna, která se rozhodla pro stejný obor. „Test studijních předpokladů si vyzkouším až v lednu, zatím si na něj netroufám,“ svěřila se před budovou fakulty. 

Naopak už dnes se chystala vyzkoušet si tento test Iveta Krátká, která by v budoucnu ráda učila na prvním stupni základní školy. „Vždycky jsem chtěla učit. Na Univerzitu Palackého mám samé dobré reference. Kvalita se zde snoubí s pestrou nabídkou zajímavých služeb,“ uvedla maturantka kroměřížské střední pedagogické školy.

Zájemci o studium na pedagogické fakultě získali informace také o fakultní nabídce zahraničních pobytů i o činnosti Centra podpory studentů se specifickými potřebami.  Během dne tato fakulta nabídla také informace o vzdělávacích programech a kurzech celoživotního vzdělávání.

Virtuální realita

Zájemci už před devátou hodinou, kdy se pro ně otevřely dveře fakult, mířili také k Aplikačnímu centru BALUO, kam většinu programu Dne otevřených dveří umístila fakulta tělesné kultury.

Kromě prezentace studijní nabídky si tam a v sousedním Centru kinantropologického výzkumu mohli na vlastní kůži vyzkoušet některé přístroje využívané při analýze pohybu nebo třeba přehazovanou ve tmě alias cyberball. Velké pozornosti se těšilo i stanoviště virtuální reality, kde se díky speciálním brýlím například létalo vzduchem.

Prim ale hrály informace o studiu. „Chtěla bych studovat fyzioterapii. Sama jsem měla nějaké problémy, a tak jsem se o tento obor začala trochu zajímat, zaujalo mě to a rozhodla jsem se, že chci pomáhat lidem. Přijde mi to jako správná cesta, kterou se vydat,“ uvedla například Romana Luhová, která na fakultu tělesné kultury přijela až ze slovenského Púchova.

Bible i fair trade káva

Přijímačky na nečisto, tematická videa, zážitkové seznámení s řečtinou a hebrejštinou, prezentace bible a programu BibleWorks nebo projektové učení  - s tím vším se mohli seznámit zase zájemci o studium na cyrilometodějské teologické fakultě. Ochutnat mohli zároveň čerstvé palačinky nebo se zahřát punčem či fair trade kávou.

Metodiku zájmových činností nebo besedu s absolventem o možnostech uplatnění v oboru Sociální pedagogika si pro uchazeče připravila katedra křesťanské výchovy. „Příchozí se jí mohli zúčastnit v několika dopoledních vstupech. Zároveň si vyzkoušeli vzory testů z minulých let a připraveny byly i fotografie z adaptačního kurzu nebo informace o přijímacím řízení,“ uvedla členka katedry Milena Öbrink Hobzová.

O možnostech studia charitativní a sociální práce se přijela poradit Natálie Dvořáková spolu se svými spolužačkami ze Střední školy sociální péče a služeb v Zábřehu. „Obor nás zajímá a baví už teď. Ještě trochu váháme, nejspíš ale přihlášku podáme právě sem.“  Ke studiu na CMTF se už definitivně rozhodl Jan Zvoníček, který do Olomouce dorazil z jedné z kroměřížských farností. „Rád bych se stal trvalým jáhnem, a jednou z podmínek je absolvování teologických studií. Záležet bude samozřejmě na otci arcibiskupovi, jestli mou žádost kladně vyřídí, studium bych ale absolvoval, i kdyby to nevyšlo.  Vždy jsem si říkal, že do padesátky budu dělat to, co musím, a od padesátky to, co bych chtěl,“ vysvětlil Jan Zvoníček, který bude podávat přihlášku ke studiu Teologických nauk v kombinované formě.

Nanotechnologie i mineralogie

Na uchazeče se připravila i přírodovědecká fakulta. Podrobné informace o možnostech studia, uplatnění absolventů v praxi i o zajímavostech ze studijních oborů poskytovali návštěvníkům zástupci jednotlivých kateder. Zájemci si mohli prohlédnout výukové laboratoře zaměřené na atomovou a jadernou fyziku, nanotechnologie, kvantovou optiku a kvantovou informatiku. K vidění byly sbírky mineralogie a paleontologie, mapy a atlasy, geofyzikální vybavení i specializované učebny. Návštěvníci se také mohli zúčastnit exkurzí na jednotlivých chemických katedrách a zhlédnout ukázku dálkově řízeného přístroje pro fotografování krajiny z nízkých výšek.

Den otevřených dveří si nenechal ujít Jan Janda z Horních Raškovic u Pardubic. „Chtěl bych studovat geoinformatiku, protože mě baví pracovat s mapami a zpracovávat data. Olomouc jsem si vybral, protože jsem slyšel velmi dobré reference na přírodovědeckou fakultu a protože to není tak rušné město jako Praha,“ uvedl.  Podrobné informace ke studiu chemie pak zjišťovala Marie Gancířová z Valašského Meziříčí. „Studuji gymnázium a baví mě přírodní vědy. Rozhoduji se mezi matematikou a chemií, ale vidím to spíše na chemii,“ dodala sympatická studentka.

Města různá, cíl stejný: Olomouc

Kromě informací o nabídce studijních oborů nebo podmínkách přijímacího řízení nabízela fakulta zdravotnických věd také prohlídky vybraných odborných učeben. Do jedné z nich zamířil i Jan Voltemar z Uherského Hradiště. „Láká mě obor Fyzioterapie, a rád bych se přihlásil právě sem. Říká se, že jsou tady dobré praxe a studium je zaměřené více na poúrazovou fyzioterapii, a ne pouze pro sportovce. Chci zkusit i medicínu, ale zdá se mi, že je skoro těžší dostat se sem,“ vysvětlil.

Do Olomouce se chce dostat i Magdalena Hašplová, která v Praze dokončuje bakalářské studium v oboru Porodní asistentka. Na fakultě zdravotnických věd by chtěla pokračovat v navazujícím magisterském oboru Intenzivní péče v porodní asistenci. „Ráda bych si rozšířila vědomosti i možnosti uplatnění. Pokud vím, nikde jinde pro nás možnost navazujícího studia není,“ dodala.

Informace o podmínkách přijímacího řízení na lékařské fakultě mohli uchazeči získat v kanceláři studijního oddělení LF v prostorách Teoretických ústavů. Podrobnější program fakulta nabídne v rámci Dne otevřených dveří UP, který se bude konat 19. ledna 2019.

Čeští ekologové postavili na Papui Nové Guinei výzkumný jeřáb

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 7. December 2018 - 13:32
Papuánské výzkumné centrum Binatang, které založil a vede český ekolog Vojtěch Novotný z Biologického centra AV ČR, 5. prosince slavnostně uvedlo svůj největší výzkumný nástroj – padesátimetrový jeřáb ke studiu lesní ekologie. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Rakovinné buňky, které „nedýchají“, netvoří nádory. Vědci už vědí proč

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 7. December 2018 - 9:39
Rakovinné buňky s poruchami mitochondriální DNA (mtDNA), která je nezbytná pro mitochondriální dýchání, nedokážou vytvořit nádor. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Pages

Subscribe to Joint Laboratory of Optics aggregator