Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP

Subscribe to Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP feed Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP
Online zpravodajství Univerzity Palackého v Olomouci
Updated: 52 min 20 sec ago

Zájemci o studium na UP se stále mohou hlásit na vybrané programy

7 hours 38 min ago

Možnost studovat v dalším akademickém roce na Univerzitě Palackého mají ještě zájemci o některé bakalářské či navazující magisterské studijní programy přírodovědecké a cyrilometodějské teologické fakulty. Přihlásit se lze také ještě na některé cizojazyčné programy.

Na přírodovědeckou fakultu mohou zájemci posílat přihlášky do 12. července. Vybrat si mohou bakalářské či navazující magisterské programy zaměřené na matematiku, geologii, geografii, chemii, biologii, fyziku, informatiku či na jejich učitelství. Podrobný přehled programů a jejich kombinací je k dispozici na stránkách fakulty.

Druhé kolo přijímacího řízení vyhlásila cyrilometodějská teologická fakulta, která přijímá přihlášky od 17. června do 31. července. „Zájemci se mohou hlásit na bakalářské programy Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce. Přijímací zkoušky se poté uskuteční 27. až 28. srpna,“ uvedla vedoucí studijního oddělení cyrilometodějské teologické fakulty Kristýna Hradilová s tím, že studium je realizováno ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, a elektronickou přihlášku je tedy nutné podat ve stejném termínu i na tuto školu.

Přihlásit se lze také na fakultu zdravotnických věd, konkrétně do čtyřletého bakalářského programu Physiotherapy, jehož studium v anglickém jazyce je zpoplatněno. „Tento studijní program otevíráme poprvé. Lhůta pro podávání přihlášek je do 15. srpna,“ informovala Alena Cholinská, vedoucí studijního oddělení fakulty zdravotnických věd.

Studijní programy, na které lze stále podat přihlášku, naleznete v katalogu zde. Přijímací řízení na většinu bakalářských a magisterských studijních programů na UP bylo uzavřeno v závěru února, kdy olomoucká univerzita přijala více než 27 tisíc přihlášek ke studiu. Podobně jako v minulých letech byl největší zájem o Všeobecné lékařství, Psychologii, Právo a Zubní lékařství.

Categories: Novinky z UP a PřF

Univerzita potřetí ocení dobrovolníky, nominace jsou již otevřeny

11 hours 38 min ago

Podzimní Dny dobrovolnictví, které se uskuteční v termínu 22. až 24. října, již potřetí vyvrcholí slavnostním vyhlášením laureátů Ceny rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Pořádající Dobrovolnické centrum UP přijímá nominace do 14. října.

„Navrhnout na cenu je možné dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého, kteří dobrovolnickou činnost vykonávali v uplynulém akademickém roce. Nominaci prostřednictvím online formuláře mohou podat neziskové organizace nebo třeba i vyučující, pokud mají na svých pracovištích šikovné studenty či kolegy,“ uvedl manažer Dobrovolnického centra UP Vojtěch Vodseďálek.

Komise, v níž zasednou zástupci Univerzity Palackého a neziskových organizací, obdržené návrhy posoudí na základě několika kritérií, jako je například pravidelnost či délka trvání dobrovolnické činnosti a zejména pak přínos takové činnosti pro dobrovolníka i subjekt, kterému pomáhá.

Ceny se budou předávat 24. října v Kapli Božího Těla, a to v sedmi kategoriích. Nově je zařazena rozvojová a humanitární pomoc, dále je to pak například dobrovolnictví pro děti a mládež, dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních nebo aktivita v univerzitních akcích.

„Hlavním cílem je upozornit na to, že máme na Univerzitě Palackého šikovné lidi, kteří při studiu či zaměstnání vykonávají dobrovolnickou činnost a dělají to dobře. Dobrovolnictví přitom může být důležitou položkou v životopisu, například zahraniční univerzity se u svých uchazečů zajímají o to, jestli jsou v tomto směru nějak aktivní, jsou schopní a ochotní pomoci,“ dodal Vojtěch Vodseďálek.

Slavnostní vyhlášení letošních laureátů Ceny rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví bude vrcholem říjnových Dnů dobrovolnictví na UP. Věnovat se budou mimo jiné novým formám dobrovolnické činnosti, například online dobrovolnictví.

Nominovat dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců UP můžete ZDE

Categories: Novinky z UP a PřF

Biskup Karel: Jedna výstava ve dvou městech

15. June 2019 - 8:00

Vybudoval kroměřížskou Květnou zahradu, shromáždil bohaté sbírky, postavil rezidence po celé Moravě. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna svými idejemi i vlivem pozvedl po třicetileté válce Moravu na evropskou úroveň. Jeho osobnosti se věnoval čtyřletý výzkum odborníků z Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Výsledek je k vidění na výstavách v Olomouci a Kroměříži.

Výstavou nazvanou „Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy“ v Arcidiecézním muzeu Olomouc a v Arcibiskupském zámku v Kroměříži vyvrcholila několikaletá intenzivní práce desítek odborníků. „Jsme rádi, že jsme se na tak rozsáhlém výzkumu mohli podílet. Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna je osobnost s výrazným evropským přesahem, která svým vlivem zasáhla hned do několika oblastí. Nejen pro odborníky, ale i pro nejširší veřejnost je proto zajímavé se seznámit jak s jeho odkazem v podobě uměleckých sbírek, architektury a podobně, tak i s vlivy a dobou, které ho formovaly,“ uvedla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění FF UP.

Olomouc: poutník z jiných časů

Olomoucká část expozice představuje biskupa Karla, jeho mládí, studium, kariéru. Nechybí také informace o zlomových dějinných okamžicích druhé poloviny 17. století. „Zvolil jsme netradiční formu vyprávění. Hlavní postavou expozice je sám biskup Karel v roli poutníka z jiného času, který příchozí seznamuje se svým příběhem i dobou, v níž žil a která může být pro dnešního člověka nepochopitelná. Proto jsou popisky k jednotlivým panelům na výstavě v první osobě jednotného čísla,“ vysvětlil kurátor Miroslav Kindl.

Návštěvník tak může poznat umělce, kteří pro biskupa tvořili i agenty, které využíval pro nákupy nejen uměleckých děl, ale i mnoha dalších věcí, například ovocných stromů, vzácných parfémů či alchymistických přípravků. „Vyzná se ale také z toho, proč nezarazil čarodějnické procesy a vydal inkvizici i jednoho ze svých lidí – děkana Kryštofa Aloise Lautnera,“ doplnil kurátor.

Kroměříž: budovatel a mecenáš

V kroměřížské Galerii Zámecké obrazárny i na dalších místech zámeckého areálu poznají návštěvníci biskupa Karla jako stavebníka a mecenáše. „Tato část výstavy se věnuje tomu, co vykonal na poli architektury. Nepředstavuje jen jednotlivé stavby, ukazuje také, co k nim biskupa inspirovalo. Jeho stavební činnost se opírala o plány významných architektů té doby, jejichž činnost a život dokumentují dopisy, faksimile architektonických plánů i poslední vůle,“ řekl kurátor Ondřej Zatloukal. Expozice nabídne také dobové vybavení rezidencí – nábytek, obrazy, zbroj a podobně.

K výstavě vyjdou v jejím průběhu dvě monografie, na kterých pracovaly tři desítky odborníků. První, jejímž editorem je Ondřej Jakubec, se zaměří na biskupovu osobnost a dobu. Editorem druhé publikace nazvané Místa biskupovy paměti je Rostislav Švácha z FF UP – bude to kontextuální vyprávění zaměřené na sídla, místa, sbírky a upomínky biskupa Karla. Obě obsáhlé knihy vyjdou v češtině a v angličtině.

Součástí výstavy, která potrvá do 29. září, bude i celá řada edukačních programů a přednášek.

Dokumentární film 

K výjimečnému projektu patří také výjimečné doprovodné počiny. V tomto případě je to dokumentární film Barokní velmož, v němž hlavní roli biskupa Karla ztvárnil Jaroslav Plesl. „Je to pokus o vhled do myšlení, životního stylu a díla Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Jeho postava je z dnešního pohledu rozporuplná, ale formovala jej úplně jiná doba, než je ta naše. V každém případě to, co po sobě na Moravě zanechal, je impozantní,“ říká scenárista a režisér Theodor Mojžíš. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Senát filozofické fakulty se znovu věnoval volebnímu řádu

14. June 2019 - 12:22

Na svém posledním jednání v tomto akademickém roce se senát filozofické fakulty zabýval návrhem studentského kandidáta do Rady vnitřního hodnocení UP a také podmínkami pro přijetí do studia v příštím akademickém roce. Velkou část z diskuze však věnoval Volebnímu řádu AS FF UP.

Senátoři filozofické fakulty se ještě jednou před letními prázdninami věnovali dokumentu Volební řád AS FF UP. Především proto, že Akademický senát UP, jemuž příslušný předpis předložili, jej na svém nedávném jednání neschválil a vrátil k dopracování zpět.

„Legislativní komise AS  UP nám vytkla, že náš řád neobsahuje Institut stížnosti na volby. Víte, že se nám zatím nepodařilo najít orgán, ke kterému by bylo vhodné si stěžovat na průběh voleb a který by pak o platnosti či neplatnosti voleb mohl rozhodovat. Proto jsme jej do předpisu nedali. Měl by být totiž nejen kompetentní, ale i nezávislý na volebních výsledcích. Vzhledem k tomu, že hledání takového orgánu zřejmě potřebuje více času, požádali jsme AS UP, aby dokument s tímto odůvodněním a se zapracováním všech ostatních změn, schválil. Bez Institutu stížnosti tak neučinil,“ řekl Tomáš Lebeda.

K dané situaci vystoupil na jednání i Jiří Langer, předseda AS UP, který posloupnost jednotlivých jednání komentoval. Zdůraznil přitom, že vhodnější by bylo, kdyby senát FF předložil dokument formou novely. „Věřím, že kdyby do AS UP přišel tento dokument formou novely a ne jako zcela nový předpis, bylo by vše jednodušší. Akademický senát UP by se věnoval především změněným částem. Nevyčítejte tedy senátu, že se v této situaci zabýval celým dokumentem a že jeho legislativní komise vnímá neexistenci Institutu stížnosti jako velké riziko. Z dokumentu vyplývá, že při volbách do vašeho senátu není možné podat stížnost na jejich průběh a řešit ji,“ řekl Jiří Langer. Je toho názoru, že legislativně a procesně je vhodnější schválit předpis až bude v pořádku.  Před senátory FF však potvrdil, že tento nedostatek mají i volební řády jiných fakult.

„Legislativní komise AS UP provedla důkladnou rešerši toho, jak zmiňovanou situaci řeší různé volební řády a 19. června předloží Akademickému senátu UP návrh optimálního řešení situace. I jiné fakulty UP totiž dostatečně neřeší ve svých předpisech Institut stížnosti na volby.  Pokud AS UP schválí modelové znění případného článku, měl by být pak implementován do řádů jednotlivých fakult,“ uvedl Jiří Langer. Dodal, že bude na každé fakultě, jestli model do řádu zapracuje v přesném nebo modifikovaném znění.

V závěru této diskuze pak senátoři filozofické fakulty přijali usnesení, v němž AS FF UP žádá děkana filozofické fakulty, aby Volební řád AS FF předložil znovu v jeho připravené verzi jako novelu.  AS FF UP zároveň přijal také usnesení, v němž se zavázal, že bude pokračovat v hledání orgánu, který by byl kompetentní a nezávislý v provádění přezkumu voleb.

V další části jednání schválili senátoři FF návrh studentů, aby Tereza Poláčková, posluchačka FF a PF, byla kandidátkou do Rady vnitřního hodnocení UP.  O tomto návrhu bude nyní jednat Akademický senát Univerzity Palackého. AS FF vzal na vědomí i dokument Podmínky pro přijetí do studia pro příští akademický rok. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Univerzita se podílela na výzkumu věnovaném chování dětí na internetu

14. June 2019 - 7:30

Víc jak polovina dětí ve věku do 13 let navštěvuje sociální sítě, přestože nesplňuje minimální věkový limit pro jejich používání. Velmi rychle roste i počet těch dětí, které využívají čínskou sociální aplikaci TikTok. Informace přinesl jeden z největších výzkumů v oblasti chování dětí na internetu. Jeho spoluautorem je Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty UP.

Společnost O2 společně s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP provedla v uplynulém půlroce jeden z největších českých výzkumů v oblasti chování dětí na internetu. Zúčastnilo se ho 27 177 respondentů ve věku 7 až 17 let. Výzkum měl zmapovat, jak české děti tráví čas na internetu. Součástí výzkumu bylo i zmapovat největší aktuální rizika.

„Zjistili jsme, že děti tráví na internetu nejvíce času na sociálních sítích. Víc než polovina dotazovaných (52 %), mladších 13 let navštěvuje sociální sítě, přestože nesplňuje minimální věkový limit pro jejich používání. Co se týká využívaných online nástrojů, socnetů a messengerů, dominuje u dětí  YouTube, následovaný Facebookem, Facebook Messengerem a Instagramem. Alarmující je však to, že velmi rychle roste počet dětských uživatelů čínské sociální sítě TikTok. Aktuálně ji využívá víc než čtvrtina českých dětí. Oslovuje především malé děti, často ve věku 10 – 12 let,“ řekl Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF.  Dodal, že ve srovnání s výzkumem uskutečněném v roce 2017, sledovalo musical.ly, tedy předchůdce TikToku, pouze 1 % dětí.

Rizikové chování v online prostředí

Výzkum, který se zaměřil i na rizikové chování dětí na internetu, přinesl výsledky týkající se kybernetické agrese. Sesbíraná data ukázala, že polovina respondentů přiznala vlastní zkušenost s kybernetickou agresí prostřednictvím Facebooku, 43 % pak prostřednictvím Facebook Messenger. Děti zažily kyberagresi i skrze Instagram, SMS nebo MMS. Dominantní je podle předpokladu klasická verbální agrese, jejímž cílem se stalo 27 % českých dětí.

„Součástí rizikového chování na internetu je i seznamování. Zjistili jsme, že více než čtvrtina dotazovaných potvrdila, že prostřednictvím internetu dostala od neznámého člověka nabídku k setkání a téměř 70 % dětí ji využilo a na schůzku dorazilo,“ dodal Kamil Kopecký. Apeluje proto na rodiče, aby se o online svět dětí zajímali.

„U dětí ve věku do 13 let musí především rodič aktivně regulovat a zajistit, aby se dítě nedostalo do rizikových situací, které mu mohou vážně uškodit. Zdůrazňujeme, aby se rodiče snažili v online světě svých dětí alespoň částečně zorientovat. Se svým dítětem tak budují důvěrný vztah, ve kterém se na ně obrátí pak i v situacích, v nichž je v online prostředí ohroženo,“ vysvětlil Kamil Kopecký.

Škola a mobily

V samostatné části výzkumu se odborníci věnovali i dětem a mobilním telefonům. Zjistili, že více než polovina oslovených dětí (59 %) má ve svém mobilním telefonu trvalý přístup na internet, a není tak závislá na Wi-Fi. Zároveň je z výzkumu zřejmé, že děti nejčastěji používají mobil k telefonování, psaní a odesílání zpráv, sledování YouTube videí, fotografování, hraní her a poslechu hudby.

„Samostatným tématem byly přestávky. Zkoumali jsme, jak zákaz či povolení používání mobilu o přestávce ovlivňuje aktivity. Nadpoloviční většina dětí z našeho souboru (53 %) má ve škole o přestávce používání mobilních telefonů povoleno a ve výuce zakázáno. Pokud mají mobilní telefon povolený, jejich dominantní aktivitou je hraní her (41 %), používání sociálních sítí (38,9 %) a nudění se v lavici (33,70 %). Je zajímavé, že přibližně stejný počet nudících se dětí nalezneme i ve skupině, v níž je mobilní telefon o přestávce zakázán (34,75 %). Ty děti, které mají mobilní telefon o přestávce zakázaný, se většinou procházejí po škole (38,66 %), nudí se v lavici (34,75 %) nebo čtou knihy (14,89 %). Další příčky obsazují sportovní aktivity a hraní karetních her,“ vypočetl Kamil Kopecký.

Zákaz používání mobilních telefonů o přestávce má podle něj i vliv na celou řadu „nemobilních“ aktivit.  Kopecký zdůraznil, že výsledky výzkumu ukázaly, že ve školách, kde je mobil o přestávce zakázán, čte o přestávce časopisy o téměř 60 % více dětí, než ve školách, kde jsou mobilní telefony povoleny. Nárůst je vidět také u čtení knih, hraní deskových her, hraní karetních her a sportovních aktivit.

I když jsou digitální technologie a online obsahy dnes už neoddělitelnou součástí i dětského života a skýtají mnoho pozitiv, je důležité s nimi pracovat optimálním způsobem. K tomu jsou nutné kompetence a osvěta. Eliminace rizik spojených s využíváním digitálních technologií proto spočívá v důsledné edukaci a prevenci. A na tomto místě má nejen podle odborníků z Centra prevence rizikové virtuální komunikace, ale i ze společnosti O2 svou nezastupitelnou roli poučený rodič.

„Věřím, že nové poznatky nám pomůžou se dětem přiblížit a lépe je ochránit. Jejich bezpečnost je pro nás prioritou,“ uvedla Marie Mališková, manažerka O2 Czech Republik. Dodala, že Společnost O2 se na aktuální největší rizika zaměří i v rámci svého dlouhodobého programu O2 Chytrá škola. Více o výzkumu ZDE. 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP je certifikované univerzitní pracoviště orientované na rizikové formy komunikace dětí a dospělých v prostředí internetu. Zaměřuje se především na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, sociální inženýrství v online prostředí, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí, problematiku dezinformací a fake news ve veřejném prostoru a další nebezpečné komunikační jevy. Více ZDE.  Stream z tiskové konference ZDE.  

Categories: Novinky z UP a PřF

Záchranáři z Univerzity Palackého uspěli na Dni první pomoci

13. June 2019 - 12:00

Nehoda autobusu, oběšení nebo život ohrožující alergická reakce na ořechy. S těmito modelovými situacemi se museli vypořádat studenti oboru Zdravotnický záchranář během letošního ročníku soutěže Den první pomoci. Soutěžní tým UPs z fakulty zdravotnických věd si vedl velmi dobře, v celkovém hodnocení obsadil třetí místo.

„Je to úžasný úspěch studentů druhého ročníku. Vloni byli jedenáctí ze třinácti družstev, letos se umístili na třetím místě. Udělali neuvěřitelný pokrok,“ komentovala bronzovou příčku týmu proděkanka Zdeňka Mikšová.

Podle Jaroslava Zavadila, který úspěšný tým tvoří se spolužáky Michaelou Králíkovou a Tomášem Večeřou, bylo lepší umístění jejich morální povinností. „Říkali jsme si, že by páté místo bylo fajn, i vzhledem k tomu, že tam byla opravdu velká konkurence. Při vyhlašování jsme byli překvapení, nečekali jsme to. Je to velké zadostiučinění za ty hodiny učení a tréninku,“ uvedl.

Nejtěžší byla pro olomouckou trojici hned úvodní situace, nehoda autobusu. „První úkoly na soutěžích jsou podle mě vždy zakleté, vždy je pokazíme. Dorazili jsme k havarovanému autobusu, začali jsme to okamžitě řešit v režimu mimořádné události, který se liší danými postupy od běžných situací. Rozhodčí nás ale zastavil, že máme postupovat podle pravidel urgentní medicíny, byli tam jen tři vážně a dva lehce zranění. Protože jsme se ale již stihli rozdělit, u jednoho pacienta byli lidi ze tří různých týmů,“ popsal Jaroslav Zavadil

„Dostala jsem se do situace, kdy bylo třeba provést u pacientky kardiopulmonální resuscitaci, ale byla jsem na to sama a chvíli trvalo, než mi přišel na pomoc člen pražského týmu. Vyzkoušeli jsme si tedy i mezitýmovou spolupráci, která v reálu může nastat. Ale tím, že se rozdělil náš tým, jsme přišli v hodnocení o body,“ dodala Michaela Králíková.

Během třídenní soutěže museli záchranáři dále řešit například oběšení, dopátrat se příčiny dušení muže, který jedl štrúdl, nebo byli povolání do nelegální chirurgické ordinace, kde docházelo k transplantaci orgánů. Po cestě k další situaci trojice v terénu nad Karlovou Studánkou stihla i pořídit fotku, se kterou vyhrála doprovodnou fotosoutěž.

Hodnotitelé u řešení modelových situací posuzují úplně všechno, nejen jestli záchranáři vyšetřují podle daných postupů a dokážou stabilizovat pacienta. Hodnotí i přístup soutěžících k pacientovi, komunikaci s ním, také vzájemnou spolupráci v týmu. „Je dobré, že figuranty jsou záchranáři nebo učitelé za zdravotnických fakult, takže když jim podáme nějaký lék, vědí, jak na odpovídající dávku reagovat. I figuranti přidělují body na základě toho, jak se v naší péči cítili,“ doplnil Jaroslav Zavadil, který patří k pravidelným účastníkům záchranářských soutěží a má zkušenosti z činnosti z Českého červeného kříže.

Jeho týmový kolega Tomáš Večeřa se zase hlásí k Horské službě v Beskydech, Michaela Králíková kromě Zdravotnického záchranáře na FZV studuje ještě Všeobecnou sestru v Ostravě. Záchranářských soutěží během roku společně absolvují několik, přičemž příprava na ně je často i dobrou přípravou na zkoušky ve škole a samotná účast v soutěžích pak cvičením pro praxi.

Soutěž Den první pomoci, v níž prověřují své znalosti a dovednosti studenti denní formy oboru Zdravotnický záchranář, pořádá od roku 2007 katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů Ostravské univerzity. Letošního ročníku se v Jeseníkách zúčastnilo patnáct studentských týmů z České republiky a Slovenska. Fakulta zdravotnických věd byla zastoupena ještě jednou trojicí, UPOLáky. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta a armáda posilují spolupráci, otevírají společné centrum

13. June 2019 - 8:00

Právnická fakulta UP připravuje otevření Centra pro mezinárodní humanitární a operační právo (Centre for International Humanitarian and Operational Law – CIHOL), které vzniká jako další krok dlouhodobé spolupráce fakulty a Armády ČR. Právě propojení akademického a vojenského prostředí a odborné zaměření z něj činí středoevropský unikát. Slavnostní otevření se uskuteční 20. června.

„Centrum zakládáme s cílem rozvíjet spolupráci naší fakulty a armády, včetně výzkumných a pedagogických aktivit. Také chceme vytvořit prostor pro inovativní myšlenky a aktivity expertů z akademického a vojenského prostředí v oblasti práva ozbrojených konfliktů a dalších oblastí spojených s otázkami bezpečnosti a užití ozbrojené síly,“ vysvětlil Martin Faix z katedry mezinárodního a evropského práva a zakládající člen centra.

Současně připomněl jeden z dosavadních nejviditelnějších výsledků spolupráce právnické fakulty a armády. Tím je několik ročníků třídenního speciálního cvičení Camp Peira, které je koncipováno jako simulace vojenského tábora konfrontovaného s přílivem uprchlíků a migrantů na pozadí vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. V rámci simulace cvičí společně studenti tří univerzit a vojáci pod vedením akademiků i odborníků z praxe (včetně armády a mezinárodních organizací).

Na činnosti CIHOL se budou podílet odborníci na mezinárodní právo z právnické fakulty, z Armády ČR a externě například i několik zahraničních expertů. Centrum bude mít také svou webovou stránku v anglickém jazyce, kde bude mimo jiné informovat o své činnosti.

Slavnostní otevření a představení CIHOL se uskuteční v Komorním sále Uměleckého centra UP (Konvikt, Univerzitní 3) ve čtvrtek 20. června od 11:00.

Categories: Novinky z UP a PřF

V Pevnosti poznání je nově robot, který pomohl rozluštit genom pšenice

12. June 2019 - 12:00

Donedávna pomáhal vědcům s rozluštěním dědičné informace pšenice, nyní bude špičkovou olomouckou vědu přibližovat návštěvníkům interaktivního muzea Pevnost poznání. Robot Genetix Q-bot, který využívala olomoucká laboratoř Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd ČR, se stal dominantou nové části expozice Živá voda s názvem Kód života.

„Tento stroj byl  velmi důležitý a využívaný při čtení genomu pšenice, na němž měla velký podíl olomoucká skupina profesora Doležela. Teď se robot odebral do důchodu a lze na něm veřejnosti demonstrovat, jakým způsobem se dá dekódovat DNA. Informace, které takto o plodině zjistíme, se mohou využít pro šlechtění odrůd s požadovanými vlastnostmi, například vyšší odolností vůči klimatickým změnám, škůdcům, chorobám,“ řekl při nedělním slavnostním otevření nové části expozice ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Ivo Frébort. Centrum sdružuje vědecké týmy Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť ÚEB Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Podle vedoucího olomoucké laboratoře ÚEB Jaroslava Doležela byl přístroj jedním z prvních robotů využívaných v biologii rostlin a pro zapojení pracoviště do celosvětového projektu čtení dědičné informace pšenice byl nepostradatelným pomocníkem. První etapa této gigantické práce byla postavena na materiálech, které se připravovaly v Olomouci z tříděných chromozomů.

„Potřebovali jsme rozdělit chromozomy na mnohem menší části. Každou z nich jsme vložili do bakterie, kterých byly miliony. Bez plně automatizovaného robota by to nebylo možné. Pomocí kamery dokázal přesně rozlišit jednotlivé bakteriální kolonie a každou z nich napíchnout na jinou jehlu, kterých má téměř sto. Kolonie pak přenesl do kultivačních misek, ve kterých jsme je mohli dále pěstovat. Nakonec jehly sám vyčistil a vysterilizoval a opakoval celý proces, dokud nenasbíral všechny bakterie. Díky robotovi jsme mohli vytvořit knihovny DNA, které máme dodnes uloženy v mrazicích boxech při teplotě mínus 80 stupňů Celsia. Obsahují na 2,5 milionu klonů, které jsme rozesílali do celého světa. Těší nás, že  robot nyní v Pevnosti poznání přiblíží naši práci dětem i dospělým,“ uvedl profesor Doležel.

Možnost mít ve své expozici takto důležité zařízení uvítali i v Pevnosti poznání. „S takto unikátním přístrojem se návštěvníci zblízka seznámí pouze v našem muzeu. Věříme, že tato nová část expozice přispěje k poodhalení pro většinu lidí poněkud záhadného a možná i trošku strašidelného světa genetických výzkumů,“ uvedla Alena Vláčilová z Pevnosti poznání. Novinkou je také speciální box, který vědcům při laboratorní práci zajišťuje stabilní podmínky a sterilní prostředí. „Prostřednictvím této laboratoře budou moci návštěvníci všech věkových kategorií, školáci, studenti i široká veřejnost nahlédnout do tajů biologie, chemie, světa kolem nás a nejen to. Pod bedlivým okem našich animátorů či lektorů z řad studentů Univerzity Palackého si  budou moci vyzkoušet zábavné experimenty a také řadu zajímavých úkolů, které je dozajista překvapí,“ slíbila Vláčilová.

 

 

Categories: Novinky z UP a PřF

Jubilejní půlmaraton proběhne Olomoucí s univerzitní podporou i účastí

12. June 2019 - 8:00

Olomoucké ulice zaplní v sobotu 15. června milovníci běhu, městem proběhne jubilejní desátý Mattoni 1/2Maraton Olomouc. Stejně jako v uplynulých letech u toho nebude chybět Univerzita Palackého, která mimo jiné každoročně zajišťuje dobrovolníky na trať. Součástí závodu je také Běh o Pohár rektora a na start se postaví i desítka běžců, kteří se připravovali pod dohledem odborníků z fakulty tělesné kultury.

Vedle stovek dobrovolníků z řad zaměstnanců a studentů, kteří se budou starat o hladký průběh akce, univerzita organizátorům pomáhá také se zajištěním ubytovacích kapacit pro účastníky závodu nebo s propagací prostřednictvím univerzitních komunikačních kanálů. „Jsme velice rádi, že můžeme být desátým rokem hrdým partnerem závodu, který doslova naučil běhat půlku Olomouce. Věřím, že letošní jubilejní ročník se vydaří skvěle a naši studenti i zaměstnanci si jej užijí – ať už na trati, nebo podél ní v pozicích fanoušků a dobrovolníků,“ řekl rektor Jaroslav Miller.

Běžci mohou v sobotu jako bonus zavítat za zvýhodněné vstupné do Pevnosti poznání, univerzitní informační centrum UPoint na Horním náměstí pak kromě propagačních předmětů nabídne možnost bezplatného měření tělesného složení. „Ve spolupráci s Aplikačním centrem BALUO budeme mít k dispozici nejmodernější přístroj. Získaná data mohou sportovci využít při dalších tréninkových aktivitách. Příchozí si  u nás budou moci koupit také za zvýhodněnou cenu sportovní set, který zahrnuje láhev na vodu a batůžek. Po celý den budeme návštěvníkům zdarma nabízet vodu a kávu,“ uvedla Anna Jánská, vedoucí UPointu.

Dílčí kategorií oblíbeného a oceňovaného Mattoni 1/2Maratonu Olomouc je již několik let Běh o Pohár rektora, v němž měří síly studenti univerzity. O pohár se utká i Petra Poučová, která byla vloni nejrychlejší studentkou. „Připravovala jsem se stejně jako na ostatní závody. Poslední dva týdny běhám jen občasné tempové a kratší pomalé běhy, protože teď už stejně nejde nic dohnat. Samozřejmě se budu snažit běžet ze všech sil a dosáhnout vysněného času pod 1:35:00. Pokusím se obhájit i loňské vítězství v Poháru rektora, ale když to nevyjde, nevadí. Chci si to hlavně užít,“ uvedla studentka Ochrany obyvatelstva.

Petra Poučová je přitom jedním z deseti běžců z fakulty tělesné kultury, kteří se na půlmaraton připravovali pod dohledem fakultních odborníků. „Pořadatelé půlmaratonu z RunCzech nám nabídli možnost sestavit desetičlenný tým, symbolicky k 10. výročí závodu. Běžci mohli k přípravě využít zázemí na fakultě. Optimální podmínky pro přípravu jim připravili pracovníci Aplikačního centra BALUO, které je generálním partnerem týmu, podstoupili diagnostiku u Mobilní fyzioterapie, testy v laboratoři zátěžové fyziologie či v laboratoři senzomotoriky. Se svými zkušenostmi z půlmaratonu se jim svěřil Filip Neuls z katedry přírodních věd v kinantropologii, který je také členem týmu. A samozřejmě proběhl i společný výběh,“ vyjmenoval koordinátor půlmaratonské přípravy Michal Zbraněk z oddělení rozvoje a vnějších vztahů FTK.

V barvách fakulty tělesné kultury poběží půlmaraton i Zbraňkův kolega grafik a fotograf Lukáš Ondrášek, který běh bere jako přípravu na lezení v horách, orientační běžci Pavla Horová a Vojtěch Matuš, který by rád doběhl v čase blízko 1:25:00. Další z členů týmu David Prycl z Aplikačního centra BALUO by bral jakýkoliv čas pod 1:45:00. Jak ale v době vrcholící přípravy přiznal, „tělo by i chtělo, ale hlava ne a ne se donutit“. Zda se očekávané časy podaří závodníkům zaběhnout, se ukáže již v sobotu. Přípravu běžců z FTK i průběh závodu shrnou chystaná videa a další materiály. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Jaroslav Vomáčka se vzdá funkce děkana

11. June 2019 - 12:00

Fakulta zdravotnických věd bude na podzim volit nového děkana. Jaroslav Vomáčka, který započal své druhé funkční období v čele fakulty v březnu 2017, na zasedání akademického senátu oznámil záměr opustit děkanský post.

„Funkce děkana se chci vzdát z několika důvodů. Kromě jiného odcházím do řádného důchodu, v pedagogické a vědecko-výzkumné sféře bych ale chtěl ještě dokončit projekty, do kterých jsem zapojen. Velký význam v mém rozhodnutí hrají i zdravotní důvody. Rád bych tedy vedení fakulty svěřil někomu jinému. Nevidím v tom nic dramatického, je obvyklé, že se střídají generace,“ sdělil senátorům děkan.

Do čela fakulty zdravotnických věd byl Jaroslav Vomáčka poprvé zvolen v roce 2013. V děkanské volbě o čtyři roky později funkci obhájil, byl jediným kandidátem. Během jeho vedení se nabídka studijních možností fakulty rozrostla o několik nových studijních programů, mimo jiné i o studium fyzioterapie v anglickém jazyce, nebo se započalo s přípravou výstavby nové společné budovy s lékařskou fakultou.

„S panem děkanem jsme tento záměr dopředu projednali. Jeho rozhodnutí jsme akceptovali a jsme připraveni ocenit jeho zásluhy o rozvoj fakulty. S ohledem na lhůty dle Jednacího řádu Akademického senátu FZV UP, období letních prázdnin nebo nutnost sladění termínů s aktivitami, které se týkají chodu fakulty, jsme se rozhodli co nejdříve oznámit záměr vyhlášení řízení o návrhu na jmenování děkana. Tímto dáváme na vědomí, že se připravuje volba nového děkana, ale celý proces bude oficiálně spuštěn 19. srpna,“ uvedl předseda senátu Lukáš Merz. Jméno nového děkana by fakulta měla znát na konci října nebo počátkem listopadu.

Senátoři FZV budou na podzim rozhodovat také o novém zástupci v Akademickém senátu UP, který nahradí končící Anitu Můčkovou. Jak pro volbu děkana, tak pro doplňovací volbu do univerzitního senátu již senátoři fakulty schválili volební komisi. Kromě toho souhlasili také se záměrem navazujícího magisterského programu Specializace v ošetřovatelství – Sestra pro péči v chirurgických oborech či s podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021.

K dalšímu jednání se Akademický senát FZV UP sejde před létem ještě jednou, termín je předběžně stanoven na 27. června. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Dnes v ČT: Člověk akademický zblízka

11. June 2019 - 8:00

Vášnivý milovník džezu, přítel Allena Ginsberga a především univerzitní profesor, na jehož přednášky se tradičně stávaly fronty. To je Josef Jařab. Osobitý portrét jedné z nejvýraznějších osobností české společenské i politické scény s názvem Homo academicus natočil režisér a vedoucí Audiovizuální produkce UP Martin Müller, koprodukovala jej Česká televize, Tvůrčí producentská skupina Kateřiny Ondřejkové. Dnes večer ho uvede ČT2.

Amerikanista, literární historik, překladatel, pedagog a první svobodně zvolený rektor po roce 1989 znamenal mnoho nejen pro akademickou půdu.

„To nemyslíte vážně, soudruzi. Já myslel, že musím napsat habilitační spis, abych se stal docentem. A on stačí rozvod?“ řekl Josef Jařab na doporučení, aby se rozvedl se svou ženou, která 21. srpen 1968 otevřeně označila za okupaci. S humorem sobě vlastním se dnes dvaaosmdesátiletý profesor v dokumentu ohlíží za svým bohatým osobním, akademickým i veřejným životem, který nabyl zejména po sametové revoluci na obrátkách. Vybudoval z Univerzity Palackého prestižní a moderní školu, hostoval na Harvardu, překládal a psal odborné publikace, ve spolupráci se světovými spisovateli organizoval řadu kulturních akcí, působil jako senátor, a to hned za dva volební obvody a mnoho dalšího.

„Má první vzpomínka na profesora Jařaba spadá do doby, kdy jsem zdaleka netušila, že budu producentkou. Jako studentka filozofické fakulty jsem se asi tak v roce 1985 ocitla na promítání filmu Sofiina volba, kterou pan profesor pro studenty pořádal. Bylo to v aule pro zhruba 300 lidí, asi 50 nás sedělo na zemi kolem televizoru s uhlopříčkou 50 centimetrů a dívali jsme se na projekci z VHSky. Já, jako studentka kulturologie a ne anglistiky, jsem v té době rozuměla anglicky každé páté slovo. Ale i tak to pro mě byl nezapomenutelný zážitek, který přesně vystihuje, kdo je Josef Jařab a jakou atmosféru na univerzitě vytvářel,“ zavzpomínala Kateřina Ondřejková.

Portrét dotvářejí vzpomínky řady významných osobností, přátel, kolegů a rodiny. To vše v kontextu společenských přeměn našeho státu. Autentické fotografie i archivní záběry, které coby koproducent snímku poskytla České televize, vykreslují Josefa Jařaba jako nepřehlédnutelného hybatele věcí: ač na něj mířil revolver, vyjednával o odchodu sovětských vojsk z Olomouce, byl prvním pedagogem, který podpořil studentskou stávku v roce 1989, udělil čestný doktorát Václavu Havlovi nebo organizoval literární večery s Allenem Ginsbergem.

Dokument Homo academicus – Josef Jařab uvede Česká televize v úterý 11. června ve 20:50 na ČT2, v repríze na stejném programu 12. června v 17:15.

O filmu podrobně psal Žurnál Online při jeho letošní premiéře na festivalu Academia Film Olomouc. Text si můžete přečíst ZDE.

Categories: Novinky z UP a PřF

Setkání rostlinných biotechnologů předcházelo otevření unikátní laboratoře

10. June 2019 - 12:00

V tuzemsku ojedinělou laboratoř pro sekvenování DNA, tedy čtení dědičné informace rostlin, vybudovalo Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), které sdružuje výzkumné týmy Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, v.v.i. a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Slavnostní otevření laboratoře se uskutečnilo dnes u příležitosti zahájení mezinárodní konference Plant Biotechnology: Green for Good V.

„Současný excelentní výzkum není myslitelný bez špičkového přístrojového vybavení. Díky nové laboratoři si Centrum regionu Haná bude moci udržet výsadní postavení v oblasti genomiky a biotechnologie rostlin v celosvětovém měřítku. Budeme také moci rozšířit a prohloubit spolupráci s českými šlechtiteli a pomoci jim při zavádění molekulárních metod ve šlechtění rostlin,” řekl vědecký ředitel CRH a vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR Jaroslav Doležel.

Laboratoř soustředí špičkovou kvalitu i odborníky

Sekvenační laboratoři vévodí vysokokapacitní DNA sekvenátor NovaSeq 6000 za 29 milionů korun, který CRH nedávno pořídilo díky projektu Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Kromě toho se v laboratoři nacházejí další tři sekvenátory s různou kapacitou, výkonností i systémy sekvenování.

„V akademickém prostředí v tuzemsku je nově vzniklá sekvenační laboratoř ojedinělá. Na jednom místě se podařilo soustředit špičkovou techniku, ale také odborníky, kteří mají s touto prací bohaté zkušenosti. Provádíme často natolik specializované analýzy, že by nebylo možné si je někde jinde nakoupit jako službu. Zásadní je to, že máme zkušenost s poměrně sofistikovanou přípravou vzorků. Tím jsme zajímaví i pro mnohé partnery, jimž můžeme tyto služby nabízet,“ uvedl vedoucí laboratoře Jan Bartoš. 

Nový přístroj má 400krát vyšší kapacitu než nejvýkonnější sekvenátor, který měli olomoučtí vědci dosud k dispozici. V jednom běhu přečte 6 tisíc miliard bází DNA, v centru pozornosti výzkumníků bude genom ječmene. Díky podrobným analýzám mohou vědci zjistit, které geny odpovídají za různé vlastnosti plodiny, například za odolnost vůči suchu či rezistenci vůči chorobám. Technické parametry nového sekvenátoru umožní nejen rychlejší a podrobnější studium, ale otevírají i nové směry výzkumu.

„V rámci projektu chceme studovat, jaká je organizace genomu v prostoru buněčného jádra a jak různé faktory, i vnějšího prostředí, toto uspořádání ovlivňují. Dosud jsme tyto analýzy provádět nemohli, ale nový přístroj nám to umožní,“ doplnil Bartoš.

Odborníci budou hledat řešení na globální problémy

Získané informace mohou mimo jiné přispět ke šlechtění hospodářských plodin významných pro výživu lidstva, které budou mít vyšší výnosy i odolnost vůči chorobám a nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. To je i jedna z oblastí, jíž se budou zabývat účastníci konference Plant Biotechnology: Green for Good V. Olomoucké vědecké centrum ji pořádá ve spolupráci s Evropskou biotechnologickou federací (EFB). Odborníci z 20 zemí světa na ní budou až do čtvrtka představovat nové poznatky z oblasti rostlinných biotechnologií, jež by mohly přispět k řešení některých globálních problémů.

„Smyslem konference je přiblížit účastníkům nové trendy v oblasti rostlinných biotechnologií, genetiky či biochemie rostlin a vzájemná výměna zkušeností a kontaktů. Jedním z úkolů je také hledat cesty pro řešení důležitých globálních problémů včetně hrozby nedostatku potravin pro stále rostoucí populaci. Zejména mladí vědci dostávají příležitost setkat se s kapacitami svého oboru a prezentovat před nimi vlastní výsledky. V tomto směru se letos máme čím chlubit, přijede řada skutečně vynikajících vědců z prestižních zahraničních pracovišť,“ řekl ředitel CRH Ivo Frébort.

O úvodní přednášku se postará odborník na sekvenování genomů obilovin Nils Stein z IPK Gatersleben a Univerzity v Göttingenu, následně vystoupí Miltos Tsiantis, jeden z ředitelů Ústavu Maxe Plancka pro výzkum šlechtitelství rostlin v Kolíně nad Rýnem. Mezi klíčové řečníky bude patřit například Kyle Lancaster z Cornell University v USA, jehož účast na olomoucké konferenci finančně podpořilo Velvyslanectví USA v České republice. Tento mladý a velmi perspektivní vědec se věnuje problematice fixace dusíku v půdě, takzvané nitrifikaci, která je důležitou součástí koloběhu dusíku a jsou do ní zapojeny mnohé půdní bakterie. Svoji účast potvrdili mimo jiné i mikrobiální ekoložka Asa Frostegard z Norwegian University of Life Sciences nebo Sunghwa Choe z Seoul National University v Jižní Koreji, který svůj odborný zájem soustředí zejména na editování genomu metodou CRISPR. Na konferenci bude zastupovat Asijskou biotechnologickou federaci, jež úzce spolupracuje s EFB.

Premiérová účast RCPTM

Do programu se poprvé zapojí i vědci z olomouckého Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, a to v rámci nové sekce Udržitelné technologie pro životní prostředí. Jejím klíčovým řečníkem bude chemik Rajender S. Varma, který kromě RCPTM pracuje v Agentuře pro ochranu životního prostředí v USA. Další novinkou bude Grantový a publikační workshop.

Konference Green for Good se v Olomouci uskutečnila poprvé v roce 2011, na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého se koná každé dva roky. Zúčastnila se jí řada významných světových rostlinných biotechnologů, mimo jiné odborník na chemickou ekologii a nositel prestižní Wolfovy ceny za zemědělství John Pickett z Velké Británie, belgický molekulární biolog rostlin a laureát World Food Prize Marc Van Montagu, Clint Chapple z Purdue University nebo Patrick Schnable z Iowa State University v USA.

Categories: Novinky z UP a PřF

Petr Stejskal sbíral zkušenosti v New Yorku, pracoval ve službách státu v sídle OSN

10. June 2019 - 8:30

Bohaté na cenné zahraniční zkušenosti, maximálně přínosné, současně ale náročné a také nad očekávání pestré. Tak hodnotí své dosavadní doktorské studium v oboru Evropské a mezinárodní právo Petr Stejskal. Jako první z olomoucké právnické fakulty letos absolvoval pracovní stáž na Stálé misi České republiky při OSN v New Yorku.

Petr Stejskal je absolventem magisterského oboru Právo na PF UP a její doktorský program studuje třetím rokem. „Petr je příkladem, jak ideálně skloubit osobnostní kvality i studijní předpoklady studenta a možnosti nabízené univerzitou a fakultou – flexibilitu našeho doktorského studia, možnosti výjezdů do zahraničí a jejich podporu ze strany fakulty i univerzity,“ řekl Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti.

Během posledních dvou let stihl Petr Stejskal pracovní stáž v Haagu, získat titul LL.M. na amsterodamské univerzitě, psát odborné články, pracovní stáž na Stálé misi České republiky při OSN v Ženevě, užít si výběrovou zimní školu práva na Haagské akademii mezinárodního práva a pracovat pro Stálou misi České republiky při OSN v New Yorku. „Před nástupem na doktorát jsem vůbec netušil, že budu moct takto cestovat, studovat a pracovat. Ty možnosti jsou obrovské a hlavně uskutečnitelné. Univerzita i fakulta, zejména naše katedra se zahraničním oddělením, mi velmi pomáhají,“ uvedl Petr Stejskal.

Pracovní stáže na stálých misích České republiky při OSN patří mezi ty nejprestižnější. O New Yorku uvažoval už v Ženevě. Doporučovali mu to tamní diplomaté i olomoučtí vyučující. „O možnostech, kam se hlásit, informuje přímo na svých webových stránkách ministerstvo zahraničí. Jsou tam i veškeré podrobnosti jak postupovat. A mnohé nabídky zveřejňuje i naše fakulta. Do New Yorku jsem se hlásil k diplomatce, která měla na starost právní výbor Valného shromáždění OSN,“ vysvětlil Petr Stejskal. V rámci výběrového řízení vypracovával na dálku několik zadaných úkolů. Pár dnů na to se dozvěděl, že byl vybrán a poletí do USA.

V New Yorku pracoval tři měsíce a dostal se k velmi zajímavým úkolům a k důležitým jednáním. „Moje nadřízená měla na starost boj proti terorismu a organizovanému zločinu, mezinárodní sankce nebo například mořské právo a protokolární agendu,“ vyjmenoval. Za nejzajímavější zkušenost považuje účast na jednání výborů, kde se OSN snažila reagovat na nové hrozby terorismu, sledování přípravy rezoluce Valného shromáždění OSN o ochraně obětí terorismu nebo jednání Rady bezpečnosti, kde se přijímala rezoluce k boji proti financování terorismu.

„Například zasedání Rady bezpečnosti jsem se účastnil od rána do večera. V rámci něj vystoupilo se svým stanoviskem na sedmdesát států. Já jsem měl zpravodajskou funkci, kdy jsem musel do dvou tří stran zachytit to nejdůležitější a nejzajímavější pro ministerstvo zahraničí. Navíc zpracované v požadované formě. I když jsem už měl zkušenost z Ženevy, byla to pro mě velká výzva,“ vzpomněl na jeden z úkolů doktorand.

Kolegům studentům podobné pracovní stáže vřele doporučuje. „Kdo si netroufá na New York, může zkusit Ženevu nebo Vídeň. Diplomaté mají skvělý přístup ke stážistům. Starali se o nás, hodně nás toho naučili. Rozhodně to stálo za to,“ dodal Petr Stejskal. Díky stážím se prohloubil jeho zájem o mezinárodní právo, výrazně se posunul odborně, zdokonalil si angličtinu a také se naučil lépe organizovat čas. „Pokud by se někdo na stáž na stálé mise chystal, ať mě klidně kontaktuje. Rád mu poradím a pomůžu.“

Nemalé plány má Petr Stejskal i na druhou polovinu letošního roku. Rád by stihl státní doktorskou zkoušku, vyjet v rámci kreditové mobility programu Erasmus+ na výzkumný pobyt na partnerskou univerzitu do Johannesburgu a obhájit disertační práci.

Categories: Novinky z UP a PřF

Ceny Wernera von Siemense letos s novinkami

9. June 2019 - 8:00

Hned s několika novinkami přichází 21. ročník Ceny Wernera von Siemense, která oceňuje nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Jejich cílem je podpořit v tuzemsku zavádění Průmyslu 4.0 a podpořit ženy, které se rozhodly pro kariéru ve vědě a výzkumu. Současně se zvyšují odměny v kategorii nejlepší diplomová a dizertační práce. Zájemci se mohou přihlašovat do 25. listopadu.

„Novými kategoriemi reagujeme na stav českého průmyslu a společenské postavení žen ve vědě. Zaměřením nové kategorie na oblast Průmyslu 4.0 chceme obrátit pozornost k tématu, které je pro úspěšnou budoucnost českého průmyslu rozhodující. Věřím, že díky novým pravidlům Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce znovu ukážeme, jak důležité ženy ve vědě jsou, a že je potřeba je ve vědecké kariéře podpořit,“ uvedl generální ředitel Siemens Česká republika Eduard Palíšek. Prostřednictvím soutěže se Siemens dlouhodobě věnuje i osvětě v oblasti diverzity ve vědě. Zvláštní ocenění je udělováno studentovi, který se při svém studiu potýkal se zdravotními překážkami, a přesto dosáhl mimořádných studijních a výzkumných výsledků.

V jednadvacátém ročníku soutěže bylo vypsáno celkem sedm soutěžních kategorií, mezi jejich vítěze bude rozdělen téměř milion korun. Zvyšují se odměny v kategoriích za nejlepší diplomové a dizertační práce, a to jak pro studenty, tak pro vedoucí jejich prací (50, 30 a 20 tisíc Kč za 1.-3. místo).

Absolutní novinkou je zapůjčení elektromobilu Volkswagen na školní rok 2019/2020 pro univerzitu vítěze kategorie nejlepší diplomová práce. Plně elektrický automobil zapůjčí společnost Porsche Česká republika s.r.o., Siemens univerzitě dodá nabíjecí stanici. Automobil bude k dispozici studentům i zaměstnancům univerzity.

Společnost Siemens na soutěži spolupracuje s 15 českými univerzitami a Akademií věd ČR. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z předních odborníků české vědy. Cena Wernera von Siemense patří svým rozsahem, výší finančních odměn a historií mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice, od roku 1998 bylo oceněno 344 vědeckých talentů a pedagogů a na cenách vyplaceno více než 10 milionů korun.  V soutěži uspěli i zástupci Univerzity Palackého. Cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci a zvláštní ocenění za nejlepší ženskou disertační práci získala ve 20. ročníku prestižní vědecké soutěže Kateřina Holá z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), ocenění si odvez i vedoucí její práce a ředitel RCPTM Radek Zbořil. Ocenění putovalo do Olomouce i v roce 2012. Tehdy cenu za nejlepší disertační práci získal také tým z RCPTM: odborný asistent Společné laboratoře optiky Karel Lemr a jeho školitel Jan Soubusta.

Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech, a to prostřednictvím internetových stránek Siemens. Slavnostní předávání cen se uskuteční 28. února 2019 v Betlémské kapli v Praze.

Categories: Novinky z UP a PřF

Jak se měří radioaktivita nebo jak mohou nanočástice zachránit svět ukázal Veletrh vědy a výzkumu

8. June 2019 - 7:35

Velkému zájmu žáků, studentů i dětí předškolního věku se těšil Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého. Letos byl zaměřený na aktuální témata, jež souvisejí s ochranou Země, i na to, co každý z nás může udělat pro její záchranu v problematice odpadů, smogu, znečištění půdy a ovzduší, spotřeby zdrojů energie, ozónové díry nebo vymírání rostlinných a živočišných druhů.

Jak dlouho trvá rozklad materiálů v přírodě, co znamená žít na ekologický dluh, jak mohou nanočástice zachránit svět, proč z krajiny mizí sýček nebo hrdlička, jaké množství vody spotřebujeme při výrobě věcí v domácnostech, jak mohou Lego roboti třídit odpad nebo, jak se využívají řasy při výrobě paliv, představil letošní ročník popularizační akce, která na přírodovědeckou fakultu a do Pevnosti poznání přilákala davy zájemců.

„Mám obrovskou radost při pohledu na proudy dětí dychtících po poznání. Program nabitý aktuálními tématy a problematikou udržitelnosti vzbuzuje mezi návštěvníky touhu po změně. Každý si může představit, jakou zátěž znamená pro naši planetu jeho životní styl a zamyslet se, co může jednoduše změnit,“ řekl programový ředitel Pevnosti poznání Roman Chvátal.

Jeho tým v rámci veletrhu představil také nový exponát o Schlierenově metodě, který dokáže zviditelnit CO2 nebo horký vzduch. Nechyběla výroba zmrzliny z dusíku nebo prezentace přístroje na měření radioaktivity tak zvaného dozimetru.

Zajímavé prezentace byly k vidění i na stáncích partnerů interaktivního centra. Žáci osmého ročníku Základní školy Zeyerova předvedli modely dopravních prostředků, které byly vyrobeny z pet lahví a také vlastnoručně vyrobené dálkově ovládané autíčko, které sami naprogramovali. Velkým lákadlem byla také výroba slizu nebo důmyslné optické klamy a testy barvocitu s olomouckou Střední školou polygrafickou. Popularizátoři vědy ukazovali také základní fyzikální principy při použití vývěv a představovali výrobky, které jsou úsporné a vstřícné k životnímu prostředí s minimální spotřebou elektrické energie.

„Máme tady zvon, do kterého vkládáme například bonbony marshmallow, pytlík s burákami, balónek nebo skleničku s vodou, která začne vřít při pokojové teplotě,“ popsal Martin Tomčala, personální ředitel firmy Edwards v Lutíně.

Ve vedlejším stánku zase centrum Algatech prezentovalo způsob, jakým se ve výzkumném ústavu v Třeboni kultivují řasy. Odborníci odpovídali na zvídavé otázky návštěvníků, které se týkaly i problematiky sinicových květů v zahradním jezírku nebo využití řas v potravinovém průmyslu.

„Takový zlatým grálem pro řasové biotechnologie a lákadlem pozornosti potencionálních investorů je výroba tak zvaných biopaliv třetí generace. To znamená, že bychom pěstovali řasy ve velkém a v reálném čase bychom byli schopni obsloužit globální poptávku po palivech,“ vysvětlil Antonín Střížek, vědecký asistent Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Přírodovědecká fakulta byla po celý den doslova v obležení. Na třech desítkách stanovišť se návštěvníkům věnovali zástupci všech vědních oborů a hravou a zábavnou formou je zasvětili do světa vědy.

„Prezentujeme dětem jednoduchou elektroniku, máme zde i sestavu snímače srdečního tepu. Je to zelená dioda, na kterou se přiloží prst. Průtok krve cévním systémem v konečku prstu způsobuje změnu světelného odporu mezi optickým vysílačem a přijímačem a vyhodnocuje tep našeho srdce,“ uvedl Petr Hamal ze Společné laboratoře optiky.

„Děti jsou tady za odměnu, hodně se nám líbilo letošní zaměření veletrhu. Naše škola je příznivá k životnímu prostředí, je členem mezinárodního programu Ekoškola, ve kterém se žáci učí jak třídit odpady, zlepšovat životní prostředí, šetřit vodou či energiemi. Naši „ekotýmaci“ jsou hodně aktivní, starají se o prostředí školy a obce, dělají programy pro malé děti ze školky, aby se naučily třídit odpad nebo společně vysazují semínka a sazeničky,“ uvedla Hilda Vandrovcová, učitelka ze Základní školy a mateřské školy z Oseku nad Bečvou. 

Děti si také mohly vyzkoušet roli programátorů jednoduchých robotů, zkusit si pokusy demonstrující využití alternativních zdrojů energie, poznat různé zástupce živočišné říše, odnést si čerstvě vytištěný suvenýr z 3D tiskárny, překonat laserové bludiště nebo se pokusit rozluštit hlavolamy a kvízy.

„Nejvíce mě zaujalo plnění matematických a geografických úkolů. Bavilo mě vyhledat co nejkratší cestu z Olomouce a zpět přes různá města České republiky,“ popsal Vojtěch Thun ze Základní školy Grygov.

Veletrh vědy pokračuje ještě dnes v Pevnosti poznání a botanické zahradě od 9 do 18 hodin. V rámci akce probíhá také soutěž o věcné ceny, mezi nimi je i registrace na rodinný běh Mattoni Olomouc Half Marathon 2019. Více ZDE. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Děkan Josef Zadražil představil proděkanský tým

7. June 2019 - 11:19

Senátoři lékařské fakulty měli na svém posledním zasedání před létem napilno. Hned čtyřikrát rozhodovali v tajném hlasování, mimo jiné se vyjadřovali k novým proděkanům, které představil děkan Josef Zadražil, nebo k tzv. hostujícím profesorům.

Proděkanský tým Josefa Zadražila, který je děkanem lékařské fakulty od 1. června, bude tvořit sedm lidí. Je mezi nimi i Zadražilův předchůdce Milan Kolář, který bude zodpovídat za oblast legislativy, vnitřní organizace a vnějších vztahů a zastupovat děkana v jeho nepřítomnosti. „Jsou to všechno odborníci, kterých si vážím, mají moji absolutní důvěru a podporu. Věřím, že společnými silami, našimi zkušenostmi a invencí se nám podaří naši fakultu dále rozvíjet,“ uvedl Josef Zadražil při prezentaci.

S představeným týmem senátoři souhlasili, pouze u proděkana pro vědu a výzkum Petra Kaňovského někteří vyjádřili obavu z možného střetu zájmů. Profesor Kaňovský má totiž vědu a výzkum na starost i ve Fakultní nemocnici Olomouc. Podle děkana jde ale naopak o pozitivum. „Pro naši spolupráci je potřeba hledat co nejvíce synergií a společných ploch, ne stavět bariéry. Vnímám fakultu a nemocnici jako jeden organismus, nemůžeme dělit srdce od plic,“ podpořil děkana ředitel nemocnice Roman Havlík. 

Během více než dvouhodinového jednání senát také schválil výroční zprávy o činnosti a hospodaření fakulty za loňský rok, podmínky přijímacího řízení pro příští akademický rok či nové složení disciplinární komise. Novým druhým místopředsedou místo Evy Mnacakanové, která úspěšně ukončila studium, byl zvolen student Martin Pumprla.

Senátoři také podpořili záměr udělit čtyřem zahraničním odborníkům, kteří dlouhodobě spolupracují s Klinikou neurologie LF a FNOL, jako vůbec prvním v historii fakulty čestný titul Visiting Professor, tedy hostující profesor. Jak připomněl předseda senátu Jan Strojil, po projednání senátory se návrhem bude zabývat ještě Vědecká rada LF UP. V případě jeho schválení děkan fakulty předloží návrh rektorovi UP, který o udělení čestného titulu rozhodne.

K dalšímu jednání se Akademický senát LF UP sejde 1. října.

Proděkanský tým Josefa Zadražila

Milan Kolář – legislativa, vnitřní organizace, vnější vztahy, statutární zástupce děkana

Petr Kaňovský – věda, výzkum a grantová činnost

Hana Kolářová – studium Všeobecného lékařství 1.–3. ročník

Eva Klásková – studium Všeobecného lékařství 4.–6. ročník

Iva Voborná – studium Zubního lékařství a Dentistry

Milan Raška – zahraniční vztahy a General Medicine

Martin Modrianský – investiční rozvoj a doktorské studijní programy

Categories: Novinky z UP a PřF

Ještě před letními prázdninami se sešel senát pedagogické fakulty

7. June 2019 - 7:31

Naposledy v tomto školním roce jednal Akademický senát pedagogické fakulty. Zabýval se výročními zprávami, statutem fakulty i například novým předpisem k provedení Studijního a zkušebního řádu UP. Během jednání se také seznámil s reakcí Asociace děkanů pedagogických fakult vůči novele zákona o pedagogických pracovnících. 

Akademický senát pedagogické fakulty se na svém řádném zasedání zabýval Výroční zprávou o činnosti PdF UP za rok 2018. Předložený dokument komentovala Libuše Ludíková, děkanka fakulty. Popsala jeho rozvržení a zdůraznila, že základ činností fakulty v uplynulém roce tvořila příprava nových studijních programů, která se odrazila v jejich úspěšné akreditaci.

„Jsme jedinou pedagogickou fakultou v České republice, která má od září 2019 všechny programy akreditovány. Jsem velmi ráda, že jsme si trend vzdělávání udrželi,“ řekla Libuše Ludíková. Ve svém komentáři k tomuto dokumentu mimo jiné vyzdvihla i oblast vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, a to především proto, že fakulta loni získala i dva granty z Technologické agentury ČR. Pozitivně zhodnotila i nové letní školy a příměstské tábory, které fakulta organizuje, stejně tak i pravidelná setkávání absolventů i přípravu a konání stříbrných a zlatých promocí. Zprávu akademický senát fakulty jednomyslně schválil.

I druhý dokument, Výroční zprávu o hospodaření PdF UP za rok 2018, předložila a komentovala děkanka Libuše Ludíková. Uvedla, že loni fakulta hospodařila s pozitivním výsledkem víc než jeden milion korun. V návaznosti na komentář Kamila Kopeckého, předsedy ekonomické komise senátu, i na diskuzi senátorů fakulty AS však tento bod jednání senát přerušil, a to s požadavkem na doplnění materiálů.

„Ekonomická komise senátu nedokázala z předložených údajů extrahovat ten díl, který by se týkal pouze pedagogické fakulty a ne celé univerzity. Doporučujeme proto senátu, aby si data o pedagogické fakultě vyžádal v jiné podobě,“ řekl Kamil Kopecký. Senátoři pedagogické fakulty tedy předložené dokumenty projednali a poté tento pod jednání přerušili. Znovu se zprávou budou zabývat na příštím jednání.

Senát PdF přijal Změnu Statutu PdF UP, a to ve znění doporučení legislativní komise, schválil Nový vnitřní předpis k provedení Studijního a zkušebního řádu UP i dokumenty s názvem Programy a podmínky přijímacího řízení PdF UP pro rok 2020/2021 a Záměr doktorského studijního programu Didaktika informatiky a digitálních technologií.

V závěrečné části senátu informovala děkanka o jednání Asociace děkanů pedagogických fakult, jíž nyní předsedá. Zmínila nový zákon o pedagogických pracovnících a nedostatky, které v něm uvedené grémium vidí.

„Podle tohoto zákona budou moci profesi učitele vykonávat i nepedagogové s titulem Mgr., a to za předpokladu, že se ve lhůtě tří let dovzdělají. Má se tím na mysli, že zvládnou tak zvané doplňkové pedagogické studium (DPS). Asociace děkanů pedagogických fakult v tomto však stále vychází z dřívější dohody s ministerstvem, že nekvalifikované pracovníky budou moci vzdělávat pouze ty fakulty, které mají akreditaci pro učitelství. Tedy že se bude jednat o pedagogické fakulty, případně fakulty vzdělávající učitele. V médiích se však nyní objevují informace, že tomu tak nebude. Za Asociaci proto nyní zjišťuji stav věci. Pokud by se ukázalo, že naše dohoda neplatí, budeme zásadně proti,“ řekla Libuše Ludíková.

Vážnost situace potvrdil i proděkan Vojtech Regec, když uvedl, že situace ve školství není dlouhodobě dobrá. „Letitý problém vyústil do situace akutního nedostatků učitelů, který ministerstvo nedokáže řešit. Zhruba polovina učitelů se v budoucnu bude rekrutovat právě z těch, kteří si pedagogické vzdělání budou doplňovat. Naše úsilí tedy spočívá v tom, že chceme udržet kvalitu vzdělávacího procesu. Jde o budoucnost českého školství,“ dodal.  

Categories: Novinky z UP a PřF

Nadační fond UP podpořil dalších osm studentských projektů

6. June 2019 - 10:48

Je jich osm a dostanou příležitost rok pracovat na svém vědeckém projektu. Řeč je o osmi studentech Univerzity Palackého, kteří získali pro následující akademický rok podporu Nadačního fondu UP (NF UP).

Správní rada NF UP rozdělila mezi mladé vědce téměř tři čtvrtě milionu korun. O podporu svých uměleckých nebo vědeckých projektů mohli v rámci již páté výzvy NF UP požádat studenti ze všech fakult UP. „Dostali jsme celkem šestnáct žádostí. Oproti minulým ročníkům pozorujeme znatelný posun v přípravě studentů, kteří se rozhodnou Nadační fond UP oslovit. Jejich projekty jsou na kvalitativně vyšší úrovni, než jsme byli dosud zvyklí. Změnu pozorujeme i v motivaci studentů, často s námi i s odborníky z univerzity již dopředu konzultují svůj záměr,“ uvedla Dita Palaščáková, koordinátorka kampaně Darujte příležitost! Nadačního fondu UP.

Uspěli studenti ze čtyř fakult

Zatímco v minulých letech dominovali mezi úspěšnými žadateli studenti z PřF, letos je výběr pestřejší. Podporu vedle tří studentů z PřF (Dorota Koníčková, Petra Švecová, Otomar Peško) získaly dvě studentky FTK (Kamila Banátová a Kristýna Janečková) a po jednom mají zástupce PdF (Eva Marková) a PF (Kateřina Augustinová). „Jednomyslnou a také největší podporu letos získal právě projekt Kateřiny Augustinové z právnické fakulty. Zaujala výborně promyšleným plánem pracovat s dětmi a mládeží v oblasti právního povědomí, což znamená jistou formu vzdělávání či osvěty v oblasti smluvních závazků, exekucí, náhrady škody a podobně. Téma považujeme za společensky velmi aktuální, protože například vedle finanční či mediální gramotnosti, s jejichž základy už jsou děti seznamovány, právní gramotnost je zatím opomíjena,“ vysvětlila Dita Palaščáková.

Nadační fond UP vybraným studentům na realizaci jejich projektů přidělil částky v rozmezí 49 až 129 tisíc korun, dohromady 745 tisíc korun. „Naším hlavním partnerem stále zůstává Česká spořitelna, která i letos fondu darovala 500 tisíc korun. Zbylé prostředky jsme získali kampaní Darujte příležitost!, v rámci které nám už opakovaně přispívají absolventi a příznivci naší univerzity,“ řekla koordinátorka.

Stále přitom platí stejná pravidla, jimiž je Nadační fond UP jedinečný v tuzemském univerzitním prostředí: maximální důvěra v podpořené studenty, a tudíž žádná velká administrativa při dokazování využití peněz, rok času na vedení, řízení a provedení projektu a k tomu workshopy popularizace a komunikace vědy.

Mladí vědci se naučí řídit projekty

Fond letos také zcela poprvé nabídne třem studentům ojedinělou příležitost: ve spolupráci s Kariérním centrem UP jim zaplatí licencovanou metodiku projektového řízení PRINCE2. Pro mladé vědce je to unikátní šance, kterou zatím jiná česká univerzita nenabízí. „Je to nejrozšířenější metodika pro řízení projektů. Díky flexibilitě a univerzálnosti se využívá napříč obory pro řízení velkých i malých projektů. Tato certifikace se stala globálním standardem nejenom na pozicích projektového manažera. A právě na projektové řízení se chceme také v Nadačním fondu UP více zaměřit. Považujeme totiž osvojení těchto znalostí v dnešní době pro vědce za velmi důležité,“ doplnila Dita Palaščáková.

Tři studenty vyberou zástupci NF UP, Kariérního centra UP a Správní rady UP. „Vybírat budeme z těch studentů, které náš fond již v minulosti podpořil a kteří mají o podobné vzdělávání zájem. Je důležité říct, že kurz je velmi náročný, musí ho mimo jiné celý absolvovat v anglickém jazyce. Získají ale vědomosti, které jim mohou pomoci v jejich další vědecké kariéře. A z jejich zkušeností budeme čerpat i my při přípravě dalších studentů,“ řekla koordinátorka dárcovské kampaně.

Za pět let existence Nadačního fondu UP bylo podpořeno 43 projektů, na které studenti získali bezmála čtyři miliony korun. Díky nim vyjeli na prestižní vědecká pracoviště po celém světě, setkali se a spolupracovali s významnými vědeckými osobnostmi svých oborů a mohli také poprvé řídit a organizovat vlastní projekt či výzkum.

Podrobné informace o Nadačním fondu UP, podpořených projektech i o kampani jsou na jeho webových stránkách.

Categories: Novinky z UP a PřF

V létě se budou na univerzitě učit česky studenti z celého světa

6. June 2019 - 7:32

Zhruba stovka studentů všech věkových kategorií z různých koutů světa se chystá na Univerzitu Palackého učit česky. Své znalosti češtiny budou rozvíjet od 20. července do 18. srpna na Letní škole slovanských studií Filozofické fakulty UP (LŠSS FF UP).

Přípravy 33. ročníku Letní školy slovanských studií FF UP jsou v plném proudu a podle Pavly Poláchové, ředitelky školy, je potvrzena účast stovky studentů. „Číslo ještě není konečné, protože možnost přihlásit se skončí až 30. června,“ uvedla. 

Patrně nejstarší letošní studentkou se stane třiasedmdesátiletá Američanka, nejmladší, devatenáctiletý zájemce o češtinu přijede z Číny. Školy se zúčastní jak studenti z Evropy, tak i z Japonska, Číny, Vietnamu. Přijedou také posluchači z Ázerbájdžánu, Tchaj-wanu, Kolumbie či Argentiny. Největší zastoupení budou mít studenti z Německa.

Jestliže předchozí ročníky letní školy se odehrávaly v Uměleckém centru UP, letošní dopolední intenzivní výuka češtiny i odpolední přednášky, semináře a workshopy se uskuteční ve zrekonstruovaných prostorách filozofické fakulty.

„Studentům tak budou k dispozici moderně vybavené učebny, klidné studovny, odpočinková zóna propojená s parkánovými zahradami nebo nově provozované univerzitní bistro. Novinkou tohoto ročníku je i navázání spolupráce s univerzitními studentskými spolky. V kooperaci s nimi jsme pro naše letně školské studenty připravili i cyklozávod po olomouckých památkách, divadelní a pohybový workshop ve spolupráci s divadlem Nabalkoně a Divadlem na cucky či dílnu o české poezii,“ vypočetla ředitelka školy Pavla Poláchová.

Zhruba stovku zahraničních studentů budou česky učit nejen pedagogové z FF UP, ale i externisté, kteří jsou zpravidla absolventy téže fakulty. „Letos přijedou lektorky češtiny, které přes rok učí v Londýně, Dijonu, Bukurešti nebo ve Vídni, jeden učitel češtiny přijede i z Tchaj-wanu,“ dodala Pavla Poláchová.

Kromě výuky a doprovodného vzdělávacího programu čeká i letos účastníky Letní školy slovanských studií FF filmový klub, tradiční folklórní večer za doprovodu cimbálové muziky, bohatá nabídka volnočasových sportovních aktivit a víkendové výlety do jiných moravských měst.

„Studenti poznávají na letní škole nejen jazyk, ale i českou kulturu a životní styl obecně. Desítky z nich se do Olomouce pravidelně a s oblibou vracejí, protože i když se učí, je to pro ně příjemný způsob, jak strávit léto v České republice, v krásném městě, a zároveň si zlepšit češtinu a získat nové přátele,“ doplnila Pavla Poláchová. Více ZDE.

Categories: Novinky z UP a PřF

Universitas: Státní cena pro vysokoškolské učitele

5. June 2019 - 14:00

Ministerstvo školství připravuje první ročník udílení státní ceny pro univerzitní pedagogy. Návrhy mohou od července podávat rektoři, děkani a studenti prostřednictvím akademických senátů. Podrobnosti přináší magazín vysokých škol Universitas, na jehož vydávání se podílí i Univerzita Palackého.

Jak připomíná Zuzana Keményová v magazínu Universitas, vysokoškolští učitelé budou mít od letoška další motivaci ke kvalitní výuce: nejvýznamnější a jediné ocenění, které vysokoškolským pedagogům udělí přímo stát prostřednictvím ministra školství. Je to vůbec poprvé v novodobé české historii, kdy se bude udělovat státní cena určená pouze vysokoškolským pedagogům. Od letošního července do září budou otevřené nominace, slavnostní vyhlášení se uskuteční v listopadu.

V článku najdete informaci o některých cenách, které se udělují v České republice ve školství, vědě a výzkumu, jako je například Česká hlava, Zlatý Amos či Cena Wernera von Siemense.

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole by mělo podle informací magazínu každoročně převzít nejvýše pět pedagogů a každému z vítězů připadne odměna až sto tisíc korun. Ocenění získají možnost prezentovat svou práci, stát se členy hodnotící komise příštích ročníků a podílet se na vývoji kritérií soutěže.

Proč cena pro vysokoškolské pedagogy vznikla, vysvětluje v článku Tomáš Fliegl z odboru vysokých škol na MŠMT. „Chceme upozornit na význam kvality výuky na vysokých školách. Bezprostředním významem je také ukázat na jednotlivé oceněné vyučující, kteří jsou vynikající. I díky této ceně chceme také podnítit diskuzi o kvalitní výuce na vysokých školách. Věříme, že je zde ještě co zlepšovat,“ uvedl mimo jiné pro Universitas.

Další podrobnosti o tématu se dočtete ZDE.

Categories: Novinky z UP a PřF

Pages