Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP
Online zpravodajství Univerzity Palackého v Olomouci
Aktualizace: 11 min 1 sek zpět

Studium v každém věku. Na Univerzitě

19. Září 2017 - 15:54
Studium v každém věku. Na Univerzitě Palackého začal akademický rok. Vedle tisícovek mladých lidí budou chodit na přednášky i stovky o poznání zralejších studentů. Začala totiž i Univerzita třetího věku. Přečtěte si podrobnosti v článku v Akademickém světě ZDE. Foto: Svatopluk Klesnil
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický rok ve fotografiích Žurnálu Univerzity Palackého

19. Září 2017 - 15:37
Víte, co všechno obnáší akademický rok na univerzitě? Mraky přednášek, spoustu studia, ale taky sport, zábavu a hodně nečekaných setkání. U toho všeho jsou redaktoři médií Univerzity Palackého. Pokud vás zajímá, koho a co svými fotoaparáty zachytili v minulém akademickém roce, přijďte se podívat na výstavu do UPointu. Dvanáct snímků představuje život na Univerzitě Palackého v loňském akademickém roce. Redaktoři Žurnálu UP na nich zaznamenali jak chvíle slavnostní jako jsou promoce, tak okamžiky pracovní jako je třeba jednání akademického senátu. Nechybí ani setkání s osobnostmi, které na výstavě reprezentuje povedený snímek pořizování selfie někdejšího amerického velvyslance v ČR.  Zastoupeny jsou i fotky z akcí, které univerzita připravuje pro veřejnost, jako je Den otevřených dveří, Muzejní noc nebo třeba Noční běh pro Světlušku. „Chtěli jsme prostřednictvím fotografií ukázat, že univerzita je tady opravdu pro všechny, nejen pro studenty, zaměstnance a akademiky, ale pro nejširší veřejnost, pro děti, pro rodiny, pro seniory. Tento malý zlomek z fotografií, které naši redaktoři pořídí v průběhu roku, je určitě dostatečným důkazem, že v Olomouci nejen působíme, vzděláváme a studujeme, ale také rádi žijeme,“ uvedla Gabriela Sýkorová Dvorníková, mluvčí Univerzity Palackého. Fotografie, jejichž autory jsou Milada Hronová, Eva Hrudníková, Martin Višňa, Martina Šaradínová, Velena Mazochová a Jan Hudáč, jsou k vidění v UPointu - Informačním centru Univerzity Palackého na Horním náměstí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Gaudeamus igitur zazněl pro Univerzitu třetího věku

19. Září 2017 - 15:00
Studentská hymna Gaudeamus igitur zazněla v pátek 15. 9. 2017 v aule právnické fakulty na počest novým posluchačům Univerzity třetího věku (U3V) při Univerzitě Palackého v Olomouci. V tomto akademickém roce se zapsalo v Olomouci do prvního ročníku studia 123 účastníků U3V. Poprvé byli imatrikulováni také účastníci nově otevřené pobočky U3Vve Šternberku. Imatrikulační listy si účastníci přebrali z rukou PhDr. Jiřího Pospíšila, PhD., vedoucího Oddělení dalšího vzdělávání, který jim jménem rektora UP popřál hodně sil ve studiu. Nové posluchače U3V na imatrikulační akt doprovodili i jejich rodinní příslušníci a přátelé, aby si společně vychutnali tento krásný slavnostní akt. Imatrikulování byli také senioři, kteří studují v regionálním středisku U3V ve Vyškově. Zde probíhá výuka U3V již třetím rokem k naprosté spokojenosti účastníků. Historicky poprvé přistoupili k imatrikulaci posluchači, kteří budou studovat ve Šternberku. „Ve Šternberku dlouhodobě funguje Virtuální U3V, domnívám se však, že náš program U3V nabízí posluchačům mnohem více – především setkání s živým lektorem tváří v tvář, možnost bezprostředně sdílet a diskutovat své názory. Nepochybuji o tom, že v konkurenci obstojíme a že se úspěšně prosadíme, máme co nabídnout,“ dodala vedoucí referentka a metodička U3V PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA. U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci nabízí ve Šternberku ty nejlepší, nejosvědčenější moduly. „Zahájili jsme kurzem psychologie. V plánu máme také medicínu, historii, právo a další oblíbené kurzy,“ dodala Špatenková.    Zatímco seniory ze Šternberka čeká teprve první ročník U3V, posluchače z Vyškova čeká v tomto akademickém roce první slavnostní vyřazení absolventů. Standardní délka studia na U3V je tři roky. Přestože U3V expanduje i do regionů, nezapomíná ani na své posluchače zde v Olomouci. „Nabízíme širokou paletu oborů napříč všemi fakultami naší univerzity. I letos máme pro naše posluchače připraveny jak standardní, tak i nové kurzy a řadu doprovodných aktivit,“ dodala Špatenková. „Mezi naše nejoblíbenější pak patří např. kurzy zdravého životního stylu, kde máme opravdu pestrou nabídku nejrůznějších programů.“ O studium na U3V je mezi seniory velký zájem. Svědčí o tom stále narůstající počet přihlášek. Mezi tradičně nejobsazovanější obory patří Ochrana práv a jednotlivce, Pohyb – cesta za zdravím, Kapitoly z českých dějin, Kultura v minulosti a přítomnosti a Psychosociální studia. Seniory čekala letos velká prověrka jejich ICT kompetencí – přihlašování na U3V bylo totiž poprvé realizováno přes Portál CŽV. „Zvládli to úžasně, i když to pro mnohé z nich bylo bezesporu náročné. Domnívám se, že jsme v mnoha ohledech účinně podpořili mezigenerační učení, komunikaci, spolupráci – do celého procesu se totiž zapojily děti a nezřídka i vnuci seniorů, ale všichni to nakonec úspěšně zvládli. Jsem na ně velmi hrdá, jsou prostě skvělí, úžasní a obdivuhodní,“ netajila se svými emocemi Špatenková. V tomto akademickém roce do studentských lavic zasedne více než dvanáct set posluchačů U3V. Kromě Olomouce a Šternberka budou studovat také v pobočkách v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí a ve Vyškově. Mgr. Ivana Olecká
Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Olomouci se setkali rusisté a slavisté z celého světa

19. Září 2017 - 13:14
Aktuální poznatky z ruské a slovanské jazykovědy a literatury si na půdě olomoucké slavistiky vyměňovali na začátku září rusisté a slavisté z celého světa. Na konferenci Olomoucké dny rusistů, kterou katedra slavistiky v pravidelných dvouletých intervalech pořádá již více než čtyřicet let, přijela diskutovat téměř stovka odborníků z Česka, Slovenska, nejrůznějších částí Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, Itálie, Německa, Rakouska, ale také například z Japonska či Indie. Slavnostní zahájení konference se uskutečnilo v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru Univerzity Palackého za přítomnosti děkana filozofické fakulty prof. PhDr. Jiřího Lacha, Ph.D., M.A. a předsedy České asociace rusistů Mgr. Jiřího Klapky. Témata jednotlivých sekcí pokryla celou škálu lingvistických a literárně vědných disciplín, od lingvistiky, literatury, frazeologie a translatologie, po folkloristiku a teatrologii. V sekci věnované ruské dramatické a divadelní tvorbě byla pozornost věnována především současnému ruskému divadlu a dramatu jako způsobu dokumentace reality. Příspěvky literárněvědné sekce byly zaměřeny na tzv. Stříbrné období v ruské literatuře. Jednalo se o mnohostranném pohledu na ruský modernismus přelomu 19. a 20. století. Řada vystoupení byla výsledkem dlouhodobého úsilí ve výzkumu ruské porevoluční emigrace. Vedle dramatiky emigrantů byla pozornost upřena k centru ruské emigrace na území dnešní Číny - na město Charbin. V translatologické sekci se řešila především problematika spojená se sociokulturními specifiky překladu, tedy analýzy vybraných překladatelských jevů  konkrétních literárních děl z hlediska možností a způsobů jejich převodu do jiného kulturního prostředí na materiálu reprezentujícím různé způsoby vyjádření humoru v literatuře různých období od Puškina po současnou literaturu. Potvrdila se užitečnost mezikulturního dialogu jak na úrovni výměny praktických zkušeností aktivních překladatelů, tak v rovině teoretického výzkumu v dané oblasti. V lingvistické sekci byly prezentovány výsledky výzkumu dílčích aktuálních problémů z nejrůznějších oblastí lingvistické rusistiky v širších porovnávacích souvislostech (teorie diskurzu, lingvokulturologická problematika, jazyk odborných žánrů atd.). Samostatný blok byl věnován moderním metodologickým postupům založeným na nejnovějších poznatcích současné kognitivní lingvistiky. Důraz byl kladen na nutnost mezioborového přístupu v rusistickém bádání. Vedle seznámení s výsledky výzkumů a ověření svých přístupů a získaných poznatků v jednotlivých oblastech aktuální rusistiky a slavistiky konference nabídla účastníkům možnost informovat se o dění na jednotlivých pracovištích a také prohloubit stávající kontakty a navázat novou spolupráci. Mgr. Martina Pálušová, Ph.D., katedra slavistiky FF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Úspěšné volejbalistky

19. Září 2017 - 13:01
Vysokoškolačky bodují. Olomoucké volejbalistky v přípravě dál vítězí, když na Slovensku ovládly mezinárodní turnaj O pohár primátora města Nitry. Další turnaj čeká na hráčky Volejbalového klubu Univerzity Palackého poslední zářijový týden v ruském Petrohradu. FOTO: VK UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kudláček, nebo Šafář. Na fakultě tělesné kultury se bude volit nový děkan

19. Září 2017 - 12:00
O post děkana fakulty tělesné kultury pro funkční období 2018–2022 se ucházejí dva kandidáti, současný proděkan pro zahraniční spolupráci a informační technologie Martin Kudláček a vedoucí katedry společenských věd v kinantropologii Michal Šafář. Které jméno bude předloženo rektorovi, se rozhodne ve volbě 3. října. Oba uchazeči o funkci děkana ve svých programech hovoří o fakultě jako o excelentním vědeckém pracovišti v oboru kinantropologie, které vzdělává kvalitní studenty a loajální absolventy a které je centrem podpory sportu v regionu. „Fakulta musí nabídnout komplexní systém péče a podpory v linii kvalitní uchazeč – spokojený student – loajální absolvent s cílem využít potenciál studentů pro další růst fakulty. Součástí je transformace studia, realizace nových programů v národním kontextu jedinečných a celkový důraz na personalizaci výuky, mezifakultní propojenost a dovednostní výstupy,“ říká mimo jiné Michal Šafář, který v kandidatuře vidí příležitost vrátit své alma mater, co do něj vložila. V minulosti už působil jako předseda fakultního akademického senátu. „Musíme být aktivní ve vztahu k městu a univerzitě, aby se kampus Neředín stal centrem sportu a dobrým místem pro práci i studium. V neposlední řadě musíme zlepšit financování fakulty, podporovat aktivitu studentů a zaměstnanců směřující k excelenci v oblasti sportu, výzkumu, komerční i pedagogické činnosti, a vytvořit stimulující kolegiální prostředí, podporující všechny účastníky v jejich odborném i osobním růstu,“ dává nahlédnout do svého programu Martin Kudláček. Současný proděkan je členem vedení fakulty po obě dvě funkční období děkana Zbyňka Svozila, tedy od roku 2010. Jak sám tvrdí, v této roli měl možnost poznat potřeby fakulty z pohledu postavení na univerzitě, v České republice i na mezinárodním poli. K tajnému hlasování o novém děkanovi pro nadcházející čtyři roky přistoupí členové akademického senátu fakulty v úterý 3. října. Ještě než k tomu dojde, budou navržení kandidáti o svých tezích a záměrech diskutovat se členy akademické obce fakulty, a sice na setkání konaném v úterý 26. září od 14 hodin v aule NA 401, a těsně před volbou také se samotnými senátory. Druhé funkční období současného děkana Zbyňka Svozila končí 8. února 2018. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Budova cyrilometodějské teologické fakulty má 300 let. Přijďte slavit!

19. Září 2017 - 8:00
Jezuitský seminář pro chudé studenty, medicínsko-chirurgický ústav, německé gymnázium, vojenský lazaret - a především po dlouhou dobu jediné sídlo olomouckého vysokého učení, z nějž vzešla současná Univerzita Palackého. Takový je jen letmý výčet z historie dnešní budovy cyrilometodějské teologické fakulty v Univerzitní ulici, od jejíž stavby letos uplyne 300 let.  K oslavám výročí je na pátek 22. září připraven celodenní program, otevřený pro akademickou i širokou veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s arcibiskupem Janem Graubnerem, děkanem Peterem Tavelem, knězem Zbigniewem Czendlikem nebo s novinářkou Danielou Drtinovou. Pozvání na oslavy s mottem „Tahle fakulta je Boží!“ přijali také další zajímaví hosté z oblasti univerzitního, církevního a kulturního života. Pohled do historie budovy a začátků olomoucké univerzity nabídnou přednášky historiků Miroslava Herolda a Tomáše Parmy, které doplní workshopy věnované tématům sociální práce, Montessorri pedagogice nebo vzniku a významu ikon.  Návštěvníci se budou moci zapojit také do besedy, kterou se známým lanškrounským farářem Zbigniewem Czendlikem povede novinářka a moderátorka Daniela Drtinová. Inspirativní podněty mohou účastníci získat i z prezentace neziskových organizací nebo ojedinělého projektu Hovory o zdraví, který představí odborníci Institutu sociálního zdraví CMTF UP. O hudební doprovod se postarají romská skupina Triangl nebo „pastor undergoundu“ Ladislav Heryán a součástí programu bude i divadelní představení, promítání filmů nebo posezení nad kávou a za doprovodu harfy v pracovně děkana. Organizátoři přislíbili také koutek pro děti, večerní videomapping na průčelí fakultní budovy a dobré jídlo i pití. „Jubileum chápeme především jako příležitost k přátelskému setkání. Návštěvníci se mohou přijít pobavit, dozvědět se více o historii fakulty nebo jen příjemně strávit čas,“ doplnila proděkanka fakulty Lucie Cincialová. Podle rektora UP Jaroslava Millera symbolizuje budova CMTF kontinuitu dějin olomoucké univerzity. „Je nepochybně také jednou z nejkrásnějších fakultních rezidencí nejenom v Olomouci, ale v celé České republice. Její osud a způsob užití dokumentují dramatické osudy univerzity i samotného města a jsem rád, že tato cenná a nádherná budova zůstává v péči a majetku Univerzity Palackého v Olomouci,“ zdůraznil rektor UP Jaroslav Miller, který při zahájení oslav uvítá návštěvníky spolu s děkanem CMTF Peterem Tavelem v nově rekonstruované aule fakultní budovy. „Teologická fakulta je de facto zakládající fakultou univerzity, tady to vlastně všechno začalo. A nositelem této vážnosti a důležitosti je i její budova. Kromě třistaleté historie budovy ale chceme připomenout i současnost fakulty, spojenou s řadou skvělých studentů a významných absolventů, a pozvat do jejích otevřených prostor i širokou veřejnost,“ uvedl děkan Peter Tavel. Oficiálnímu zahájení bude předcházet slavnostní mše v kostele Panny Marie Sněžné celebrovaná olomouckým arcibiskupem a Velkým kancléřem CMTF Janem Graubnerem. Celodenní program je k dispozici na webových stránkách CMTF UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Slibuji

18. Září 2017 - 15:03
Nejčastějším slovem, které v těchto dnech slyší hodnostáři fakult, je "slibuji". Imatrikulační slib již složili například studenti prvních ročníků na fakultě zdravotnických věd anebo na fakultě tělesné kultury, kde se ke studiu zapsalo více než sedm stovek prváků. Na snímku ze sálu Slovanského domu je při slibu zachycena studentka tělesné výchovy a žurnalistiky Petra Kobylková. Foto: Martin Višňa
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Sobota patřila absolventům pedagogické fakulty

18. Září 2017 - 13:28
Celodenní program plný besed, přednášek, komentovaných prohlídek pracovišť a také dvě stříbrné promoce. Tak vypadal historicky první Den pro absolventy, který uspořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Zúčastnily se ho desítky absolventů se svými rodinami a hosty. „Promoce byla perfektní. Těšila jsem se na to, že se potkám se svými spolužačkami a spolužáky, které jsem dlouhá léta neviděla. Potěšilo mě, jak bohatý program pro nás fakulta připravila. Nečekala jsem, že bude tento slavnostní akt tak nádherný,“ řekla Markéta Caklová z Kroměříže, absolventka učitelství pro první stupeň základní školy s rozšířenou výtvarnou výchovou. Podobně zhodnotila slavnostní promoční chvíli i Jitka Kubálková z Brna, pedagožka s rozšířenou hudební výchovou. „Jsem hrdá na to, že jsem studovala právě tady,“ dodala sympatická stříbrná absolventka. Den pro své absolventy uspořádala pedagogická fakulta poprvé. Kromě vedení fakulty pozdravili příchozí rektor UP Jaroslav Miller i primátor statutárního města Olomouc Antonín Staněk. Stříbrné promoce, během nichž absolventi s odstupem čtvrtstoletí přijali obnovený absolventský slib, pak začaly hodinu před polednem v nové aule fakulty. „Děkuji vám za to, že jste svou profesí obohatili řadu lidí. Jen vy sami víte, kolik vás váš profesní život stojí úsilí. Své studium jste absolvovali v revoluční době, nejaktivnější část života prožíváte v kolotoči změn, které jsou zejména ve školství vnímány kontroverzně. Jak se vám to daří zvládat a jak jste úspěšní, mohou hodnotit vaši žáci. Vždyť největším oceněním pedagoga je poděkování jeho žáků a úcta a poděkování jejich rodičů. Odměnou ať je pro vás dnešní převzetí stříbrných diplomů a pokora vašich nejbližších,“ řekla stříbrným absolventům Jitka Ulrichová, prorektorka pro vědu a výzkum UP. Absolventi, kteří přijeli na stříbrnou promoci, končili svá studia v době společenských změn po tzv. sametové revoluci. „Listopad 1989 ovlivnil náš třetí ročník. Zasáhl do osobních životů i do studia samého. Jsem velmi vděčná, že jsem sametovou revoluci prožila jako studentka, že si pamatuji atmosféru společenského souznění i tehdejší optimismus. Měli jsme štěstí, že se na fakultu vrátili i někteří vysokoškolští pedagogové, kteří v předchozí době nemohli přednášet. Měli jsme štěstí, že jsme zažili i postupnou přeměnu univerzity ve skutečně svobodné akademické prostředí,“ řekla Jana Huvarová, ředitelka gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba. Během dne navštívili stříbrní absolventi všechna místa Univerzity Palackého, v nichž se v současné době uskutečňuje výuka pedagogické fakulty. Prohlédli si například rekonstruovaný objekt v Purkrabské ulici i Umělecké centrum UP, které proměnou prošlo až po jejich absolutoriu. Prezentace, prohlídky i jiný doprovodný program mělo v uplynulou sobotu připraveno pro absolventy patnáct fakultních pracovišť.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor Jaroslav Miller vítá studenty a kolegy v novém akademickém roce

18. Září 2017 - 10:50
Vážení kolegové, milí studenti, dovolte mi, abych vás pozdravil na počátku akademického roku 2017/2018 a popřál vám úspěchy ve vaší práci a ve studiu. Novým posluchačům, kteří nastupují do prvních ročníků, přeji hodně štěstí a držím palce, aby vaše integrace do akademické komunity Univerzity Palackého v Olomouci proběhla co nejrychleji. Věřím, že v novém akademickém roce opět společnými silami posuneme naši univerzitu o kousek dopředu. Jaroslav Miller rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoučtí vědci vytvořili webovou aplikaci k analýze velkého množství dat

18. Září 2017 - 8:00
Rychle zpracovat a analyzovat velké množství textu a dat. To umí nová webová aplikace QuitaOnline, kterou vytvořil tým Dana Faltýnka z Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Webová aplikace QuitaOnline nevyžaduje po uživateli hlubší znalosti matematiky, statistiky, programování nebo kvantitativní lingvistiky. Snadno třídí data, vytváří grafy a analýzy. Díky svému uživatelsky přátelskému rozhraní je jednoduché s ní pracovat. „Webovou aplikaci QuitaOnline jsme v roce 2014 přihlásili do projektů Proof-of-Concept Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP), který podporuje vědecké aktivity vedoucí ke komerčnímu uplatnění,“ uvedl Dan Faltýnek z Katedry obecné lingvistiky filozofické fakulty. „Původně jsme chtěli navrhnout nástroj, který by strojově zpracovával text na základě široké škály kvantitativně lingvistických technik. Kvantitativní lingvistika se do té doby prováděla především kopírováním textů do rozsáhlých excelovských tabulek se složitými vzorci. Společně s kolegou Vladimírem Matlachem jsme se rozhodli dovyvinout námi rozpracovaný software, který by umožnil provádět analýzu jednoduchým nahráním textu, a tím zpřístupnit takovou analýzu textů i méně odborné veřejnosti. Při programování a testování se ukázalo, že se dá QuitaOnline použít nejen k analýze textů, ale obecně jako nástroj k vyhledávání skrytých souvislostí v datech, tedy k dataminingu,“ dodal Faltýnek. Licenci k webové aplikaci Univerzita Palackého již prodala do Číny. Zájem o aplikaci projevila i americká justice. Testovací verzi softwaru využívala i Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. „Projekt Dana Faltýnka pro nás představoval výzvu ukázat, že je možné komercializovat i jiné výsledky vědy a výzkumu, než jsou hmatatelné přístroje či technologie z komerčně tradičních pracovišť, jakými jsou například přírodovědecká nebo lékařská fakulta,“ řekl Petr Kubečka, business development manažer VTP UP. „QuitaOnline má široké využití. Mohou ji používat nejen lingvisti, jimž usnadní a zrychlí práci. Významnou roli hraje v analýze zpravodajství, analýze webů či zpracování komentářů na sociálních sítích. Software odhalí také plagiátorství. Využít ho mohou vědci při výzkumech. Webová aplikace byla testována v jedné z předních českých chemických společností zaměřené na výrobu hnojiv, kde bylo její pomocí možno odhalit vzájemné závislosti jednotlivých výrobních kroků, jejich příčiny a důsledky,“ popsal využití aplikace Kubečka. Webová aplikace QuitaOnline je zatím dostupná v anglickém jazyce. V případě zájmu jsou její autoři připraveni ji převést do jakéhokoliv dalšího jazyka. Zájemci si mohou webovou aplikaci QuitaOnline vyzkoušet a následně zakoupit na webu www.quitaonline.com.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti letní školy úspěšně zdolali humanitární katastrofu

16. Září 2017 - 8:00
„Pomoc!“ „Dělejte něco!“ „Nevidíte, že umírá?“ Zoufalé výkřiky a sténání se rozléhaly uprchlickým táborem po teroristickém útoku u olomouckého letiště. Naštěstí jen v simulované verzi humanitární katastrofy, kterou se pokoušeli zvládnout studenti třídenní letní školy cyrilometodějské teologické fakulty. A uspěli na výbornou. Scénář počítal s momentem překvapení v modelové situaci neočekávaného výbuchu a následné paniky mezi „uprchlíky“. Studenti měli za úkol je roztřídit podle stupně zranění, rozpoznat vnější projevy poškození vnitřních orgánů, vyrovnat se s agresivním chováním pacientů v šoku a poskytnout první zdravotnickou pomoc. Vše museli zvládnout jen s nezbytně nutným zdravotnickým vybavením, které by měli k dispozici i v reálném terénu. Autentickou atmosféru umocnily věrohodné výkony studentů fakulty zdravotnických věd a olomoucké střední zdravotnické školy v rolích figurantů. „Najednou to bouchlo a pak jsme uviděli ty lidi. Věděli jsme samozřejmě, že se musíme domluvit a spolupracovat a nějak to zvládnout, zpočátku to chvíli trvalo, ale šlo to. Bylo to náročné, i když jsem věděla, že nikomu ve skutečnosti nic není. V reálu by to určitě bylo mnohem těžší. Je super, že jsme si to mohli vyzkoušet,“ popsala Veronika Hypšová, která letos nastupuje do 3. ročníku bakalářského studia Mezinárodních rozvojových studií na přírodovědecké fakultě. Možnost ověřit si teorii v praxi ocenila i Barbora Zelinová, studentka bakalářského studia na Vyšší odborné školy sociální Caritas a teologické fakulty. „Určitě to pro mne byla velká zkušenost, protože jsem ještě nikdy nic takového neabsolvovala a vždycky jsem si to chtěla zkusit,“ potvrdila. Podle Květoslavy Princové z pořádající katedry křesťanské a sociální práce CMTF UP pracovali studenti velmi poctivě a zodpovědně. „Jsou šikovní, vše je zajímá a mám z nich radost. Plnili úkoly, na které vlastně vůbec nebyli připraveni. A je to užitečné – jako budoucí humanitární pracovníci by měli umět postupovat jako profesionálové a naučit se mimo jiné poskytovat první pomoc jak psychologickou, tak zdravotní,“ zdůraznila Květoslava Princová. Schopnost účastníků zorientovat se ve vypjaté krizové situaci vysoce zhodnotila i Radka Filipčíková. „Na to, že vše vlastně nacvičovali poprvé v životě a měli jen předchozí teoretickou přípravu, se dokázali dobře zkoordinovat a v poměrně krátkém čase zraněné roztřídit. Nejvíce nás překvapilo, že dokázali při ošetření provádět retriáž – tedy znovu zhodnotit zdravotní stav uprchlíka a správně jej přeřadit na jiné místo. Vedli si úžasně, klobouk dolů,“ pochválila studenty Radka Filipčíková. Letní školu humanitární pomoci uspořádala cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s fakultou zdravotnických věd a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Kromě nácviku humanitární katastrofy zahrnul její třídenní program přednášky k teoretickým východiskům, obsaženým v iniciativě Sphere Project Červeného kříže a Červeného půlměsíce, i závěrečnou evaluaci. Zúčastnilo se jí celkem 36 studentů z teologické fakulty a VOŠ sociální Caritas i posluchači podobně zaměřených oborů na Univerzitě Palackého nebo vysokých škol v Praze, Brně či Hradci Králové. „V této podobě jsme letní školu pořádali poprvé a s jejím průběhem jsme velmi spokojeni. Vynikající byla i spolupráce s hasiči a městem Olomouc, které nám pro akci bezplatně pronajalo pozemek u letiště. Pokud to jen trochu půjde, určitě počítáme v příštím roce s organizací druhého ročníku,“ ubezpečila Květoslava Princová.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Začátek semestru: Do Olomouce se vrací studenti

15. Září 2017 - 12:00
V nadcházejících dnech se Olomouc opět rozroste o více než dvacet tisíc posluchačů Univerzity Palackého. Ačkoliv semestr začal například na lékařské fakultě už tento týden, drtivá většina studentů se chystá dorazit právě o víkendu a počátkem příštího týdne. Mezi nimi je i více než sedm tisíc studentů, kteří se zapsali do prvních ročníků. Ani jejich počet však není konečný, protože zápisy stále probíhají. „Právě pro nově nastupující studenty se v posledních týdnech uskutečnilo hned několik adaptačních kurzů a každý z nich obdržel u zápisu bedekr KudyKam – Průvodce prváka po UP,“ uvedla Gabriela Sýkorová Dvorníková, tisková mluvčí univerzity. Stejně tak již univerzita přivítala své nové studenty ze zahraničí. Ti dorazili z padesáti zemí světa včetně Guatemaly, Pákistánu nebo Jižní Korey. „Začátek akademického roku je nejen pro univerzitu velkým okamžikem, neboť teprve v polovině září se Olomouc opět stává skutečně studentským a kosmopolitním městem plným energie,“ dodal Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy. Chystají se i koleje Na příliv studentů se připravují nejen fakulty nebo Sportovní hala UP, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí, ale i Správa kolejí a menz. „Už za pár dní nás na kolejích čeká nával studentů, kteří se budou chtít ubytovat. Proto letos přicházíme s novinkou. Při každé ubytovací komisi na příslušné koleji bude fungovat informační stanoviště, kde studentům ochotní kolegové zodpoví případné otázky, které uspíší orientaci i ubytovací proces,“ řekl Josef Suchánek, ředitel kolejí a menz. Koleje Univerzity Palackého letos nabízí téměř pět tisíc lůžek. Oslavy 300 let i Noc vědců Ruch spjatý s univerzitou v příštích týdnech posílí i několik velkých univerzitních akcí. V pátek 22. září se uskuteční oslavy 300 let budovy cyrilometodějské teologické fakulty, kde mimo jiné vystoupí i arcibiskup Jan Graubner, kněz Zbygniew Czendlik nebo moderátorka Daniela Drtinová. „V úterý 26. září bude v areálu kolejí UP velká seznamovací akce nejen pro prváky, kterou vůbec poprvé pořádá univerzita. Akce s názvem Meet UP, která nabídne i bohatý kulturní program, je ale určena i široké veřejnosti,“ upřesnila Gabriela Sýkorová Dvorníková. Kromě toho v pátek 6. října proběhne další ročník Noci vědců. Akce popularizující vědu a výzkum na univerzitě jen loni přilákala přes šest tisíc návštěvníků. Semestr ve znamení digitalizace Na studenty čeká letos hned několik novinek spjatých se studiem a jeho správou. Po letech končí, vyjma lékařské fakulty, papírový index – tradiční symbol studia na vysoké škole. Dalších vylepšení se dočkala i UPlikace – mobilní aplikace pro správu studia, kterou využívají studenti od loňského roku a která je v českém vysokoškolském prostředí stále unikátní. „Nově přímo prostřednictvím aplikace mohou vyučující zapisovat známky, studenti zase v aplikaci uvidí, kdo s nimi bude chodit na daný předmět. K dnešnímu dni přitom aplikaci, která byla vyvinuta přímo na univerzitě, aktivně využívá téměř šest tisíc studentů a pedagogů,“ shrnul novinky Lukáš Novák, autor aplikace. Nové podoby se od nadcházejícího semestru dočká i interní webový Portál pro studenty a zaměstnance.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

ISIC

15. Září 2017 - 10:20
Zápisy, imatrikulace, nové rozvrhy - neklamná znamení, že začal akademický rok. Patří k nim tradičně i vyzvednutí ISIC karet ve druhém patře Zbrojnice na Biskupském náměstí. Průkaz studenta si už od začátku týdne vyřizují první posluchači. Foto: Milada Hronová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Cyrilometodějská teologická fakulta chystá volby nového akademického senátu

15. Září 2017 - 8:00
Akademici a studenti cyrilometodějské teologické fakulty si v listopadu zvolí nový fakultní senát pro příští tři roky. Návrhy na kandidáty mohou podávat do 17. října. Poprvé budou moci volit i elektronicky. Každý člen nebo skupina členů akademické obce je oprávněn navrhovat kandidáty jak z akademických pracovníků, tak ze studentů fakulty. Návrhy se podávají písemně předsedkyni volební komise Tatianě Matulayové. Dalšími členy komise jsou Monika Menke, Tereza Otrubová, Veronika Šabatková a Adéla Sedlářová. „Navrhnout může téměř kdokoliv kohokoliv, pokud to není v rozporu vnitřními normami fakulty. Podle Volebního řádu je funkce senátora neslučitelná s funkcí rektora, prorektora a kvestora UP, děkana, proděkana a tajemníka kterékoli z fakult,“ upřesnil současný předseda fakultního senátu Jaroslav Franc. Seznam navržených kandidátů bude zveřejněn na úřední desce fakulty nejpozději 3. listopadu.  Volby se uskuteční od 17. do 29. listopadu. V termínu od 17. do 22. 11. bude moci akademická obec fakulty poprvé volit elektronickou cestou. Pokud dají voliči přednost tradičnímu způsobu hlasování, budou pro ně v v rotundě fakultní budovy na Univerzitní ulici 22 připraveny volební urny, a to v sobotu 25. 11. od 10 do 14 a dále od pondělí 27. do středy 29. 11., vždy od 12.30 do 14.30 hodin. Letošní novinkou bude také způsob volby kandidátů. „Akademičtí pracovníci volí šest senátorů z řad akademických pracovníků a jednoho studenta. Studenti vybírají dva senátory z řad akademických pracovníků a tři senátory z řad studentů,“ objasnil Jaroslav Franc.  Dvanáctičlenný Akademický senát CMTF UP tvoří osm akademických pracovníků a čtyři zástupci studentů. Současným senátorům vyprší mandáty 31. ledna 2018, v novém složení začne senát pracovat od 1. února téhož roku. Jeho tříleté funkční období skončí 31. ledna 2021. Harmonogram a dalších podrobné informace o senátních volbách jsou k dispozici na úřední desce fakulty.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pedagogická fakulta připravuje Den pro své absolventy

14. Září 2017 - 13:09
Besedy, komentované prohlídky, koncert, výstavu, různě zaměřené workshopy i přednášku o spolupráci s aplikační sférou nabídne už tuto sobotu svým absolventům Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Během Dne pro absolventy bude promována i téměř osmdesátka těch, kteří svá studia ukončili před pětadvaceti lety.  „Smyslem akce je potkat se nejen se svými spolužáky a vyučujícími a zavzpomínat na studentská léta, ale i možnost vytvořit nové vazby, které mohou obohatit naše absolventy navzájem i fakultu samu,“ řekl Čestmír Serafín, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Do připravovaného programu se zapojí téměř všechny katedry a ústavy fakulty. Každé pracoviště má připravený program, jehož prostřednictvím představí příchozím absolventům svou současnost. „Předpokládáme, že se naši absolventi přemístí po promoci do míst, kde studovali. Na katedře výtvarné výchovy si budou moci vyměnit názory při výstavě diplomových prací, katedra hudební výchovy nabídne koncert. V Ústavu pedagogiky budeme diskutovat u kulatého stolu o inovativních metodách výuky i o aktuálních trendech a požadavcích praxe,“ uvedla Alena Opletalová, proděkanka pro celoživotní vzdělávání. Podle ní se pedagogická fakulta chystá během dne představit i svou spolupráci s nadacemi, institucemi veřejného sektoru a  firmami. Absolventům nabídne i komentovanou prohlídku včetně nedávno vzniklého vědecko-výzkumného areálu. „Účastníci akce však nebudou jen absolventi po 25 letech, ale i jejich vyučující. Pozvali jsme totiž také čtyřicet pedagogů, kteří na našich pracovištích učili v roce 1992.  Někteří z nich na katedrách a v ústavech působí i dnes,“ doplnila proděkanka fakulty.   Den pro absolventy začne 16. září v 10 hodin v nové aule fakulty. Se svou zdravicí se v úvodu výjimečného setkání připojí nejen děkan fakulty Čestmír Serafín a rektor UP Jaroslav Miller, ale i primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk. V 11 hodin pak začne první část stříbrné promoce, při níž budou promováni i někteří současní pedagogové fakulty. Od 13 hodin budou promováni další řady absolventů. Stříbrné promoce se na pedagogické fakultě uskuteční podruhé, loni zorganizovala fakulta poprvé i promoce zlaté.  
Kategorie: Novinky z UP a PřF

…olomoucké právní kliniky jsou součástí výjimečného projektu?

14. Září 2017 - 9:05
Olomoucký program klinického právního vzdělávání opět boduje. Od 1. září je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci strategickým partnerem ve vůbec prvním projektu programu Erasmus+, který je zaměřen na právní kliniky. Více…
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoucké právní kliniky jsou součástí projektu strategického partnerství

14. Září 2017 - 8:44
Olomoucký program klinického právního vzdělávání opět boduje. Od 1. září je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci strategickým partnerem ve vůbec prvním projektu programu Erasmus+, který je zaměřen na právní kliniky. Tento výjimečný projekt nese název Skills Transfers In Academia : A Renewed Strategy Enhancing Legal Clinics in the European Union (zkráceně STARS). Koordinátorem projektu je Université du Luxembourg, dalšími partnery kromě Právnické fakulty UP v Olomouci jsou Universita Degli Studi Roma Tre (Itálie), University Degli Studi Brescia (Itálie) a Universitetea Romano-Americana (Rumunsko). Projekt je tříletý (1. 9. 2017-31. 8. 2020) a spadá do klíčové aktivity 2 programu Erasmus+, která je zaměřena na spolupráci na inovacích a výměně osvědčených postupů. Právní kliniky, které v poslední době zažívají v Evropě nebývalý boom, patří k osvědčeným metodám právního vzdělávání – umožňují studentům na reálných případech propojit teorii s praxí, rozvíjet profesní dovednosti (např. komunikaci s klientem) a porozumění etickým aspektům právní praxe. Právnická fakulta UP v Olomouci nabízí svým studentům volitelné předměty právních klinik s přestávkami již od roku 1996, kdy byla právě v Olomouci otevřena první klientská právní klinika ve střední Evropě. Od roku 2006 funguje na Právnické fakultě UP unikátní projekt Studentské právní poradny, kam si mohou ti, kdo nemají finanční prostředky na placenou právní pomoc, přijít pro radu. Olomoučtí studenti práv se mohou stát součástí týmu Studentské právní poradny tak, že si vyberou z nabídky čtyř volitelných předmětů tzv. klientských právních klinik: Studentská právní poradna, Spotřebitelská právní klinika, Administrativně právní klinika, Klinika práva a podnikání. Projekt STARS, na kterém se bude Právnická fakulta UP v Olomouci podílet, má za cíl sdílení zkušeností s výukou právních klinik a speciálně právních klinik zaměřených na spotřebitelské právo. Ochrana spotřebitele je totiž tématem, které je společné pro všechny země EU a zrcadlí se v něm potřeba ochrany ohrožených skupin obyvatel, zejména seniorů a dětí, kteří jsou náchylní k tomu stát se obětí různých nekalých či predátorských praktik obchodníků. Studentská právní poradna nabízela již od počátku svého působení svým klientům bezplatné právní poradenství v oblasti spotřebitelského práva. V roce 2010 pak byl v rámci projektu OP VK „Právní vzdělání pro celý život“ zaveden samostatný předmět Spotřebitelská právní klinika. Garantkou tohoto předmětu je doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D. a předmět vyučuje společně s Mgr. Markétou Etlíkovou. Důležitou výzvou, na kterou se projekt STARS zaměří, je využívání digitálních technologií při výuce v právních klinikách, a to nejen ve formě studijních opor a pomůcek, ale také ve smyslu budování kompetencí a zodpovědnosti při využívání digitálních technologií v právní praxi. Projekt umožní nejen výměnu zkušeností a vzájemnou pomoc při inovaci klinického právního vzdělávání na partnerských univerzitách, ale jeho cílem je také nastartovat společné výzkumné projekty, na nichž se budou podílet i studenti. Mezinárodní projektový tým bude v průběhu projektu pořádat pravidelná setkání ve formě workshopů a letních škol pro studenty. Nejbližší akcí bude zahajovací projektová konference, jejíž organizace se zhostila Rumunsko-americká univerzita v Bukurešti. Konference se bude konat 24. listopadu 2017. JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání PF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Webový portál Hovory o zdraví získal modernější podobu

14. Září 2017 - 8:00
Uživatelská přívětivost, přehlednost a srozumitelnost – takové jsou přednosti nových internetových stránek unikátní webové platformy Hovory o zdraví, kterou vytváří tým Institutu sociálního zdraví na CMTF UP (OUSHI). Webové stránky zároveň brzy obohatí nové téma věnované paliativní péči.  Internetové stránky Hovory o zdraví přinášejí spolehlivé a ověřené informace o zdravotních problémech nebo životních situacích, o nichž hovoří konkrétní lidé na základě vlastních zkušeností. Informace získané z hloubkových rozhovorů, které výzkumníci OUSHI s těmito lidmi vedou, jsou po zpracování analýz zveřejněny na webových stránkách. Jejich jedinečnost spočívá v tom, že informace jsou doplněny také ukázkami z rozhovorů ve formě videí, audionahrávek nebo textů. Díky nim mohou nemocní sdílet své problémy s lidmi v obdobné situaci. Webový portál se tým odborníků nyní rozhodl převést do modernější podoby, a zvýšit tak přitažlivost pro uživatele. „Struktura stránek zůstává obdobná, naším cílem je teď vedle zajímavého obsahu také jednodušší forma jeho prezentace, v níž se návštěvník snáze zorientuje. Usilovali jsme zejména o vytvoření přehlednějšího a jednoduššího menu. K tomu, aby se návštěvník dostal na stránku s informacemi pro pacienty například s rakovinou prsu, teď bude stačit jedno kliknutí,“ přiblížila Lucie Klůzová Kráčmarová z OUSHI. Jak připomněla, na stránky projektu přicházejí nejčastěji lidé, kteří řeší náročné životní situace. „Nechceme, aby to první, co na našich stránkách prožijí, bylo zoufalství z toho, že se v nich nevyznají. Chceme být pro pacienty, jejich blízké i zdravotníky partnerem, snažili jsme se proto, aby stránky působily otevřeně, přátelsky a zároveň spolehlivě,“ zdůraznila Lucie Klůzová Kráčmarová. Nyní si je návštěvníci mohou prohlížet v počítači, na tabletu či chytrém telefonu.  Jako první naplnily portál Hovory o zdraví stránky věnované problematice stáří a stárnutí, které tým OUSHI dokončil na začátku loňského roku, v dohledné době k nim přibude další téma zaměřené na paliativní péči. Aktuálně výzkumníci připravují rozhovory s lidmi se zkušeností s karcinomem prsu, karcinomem prostaty nebo častými nočními můrami. V budoucnu by se tým chtěl zaměřit také na jedince s demencí a jejich pečovatele. „V rámci doktorských projektů také probíhá sběr dat k tématům Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, rakoviny tlustého střeva a rakoviny kůže. Pro tyto moduly stále hledáme pacienty, kteří by byli ochotní podělit se o svůj příběh,“ doplnila Lucie Klůzová Kráčmarová.   V budoucnu hodlá tým OUSHI na webové stránce zveřejňovat i společenská či sociální témata. První, dokladem je v tomto směru již připravované téma vzdělávání vysokoškolských studentů. Ojedinělá webová platforma Hovory o zdraví vznikla ve spolupráci s Health Experiences Research Group na Oxfordské univerzitě, jehož excelentní metodiku DIPEx pro Českou republiku úspěšně modifikoval právě olomoucký tým OUSHI. Jeho ambicí je vybudovat českou obdobu portálu The Healthtalk (www.healthtalk.org), na kterém najde pacient s téměř jakoukoli diagnózou nebo problémem potřebné informace, zkušenosti a podporu. V Británii se tým OUSHI také inspiroval při založení neziskové organizace Hovory o zdraví, z.ú., jejímž účelem je podpora udržitelnosti webových stránek stejnojmenných webových stránek. V současnosti ji lze podpořit prostřednictvím portálu GIVT.CZ.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti nového oboru Mezinárodní rozvojová studia se seznamují s fakultou i městem

13. Září 2017 - 15:00
S přírodovědeckou fakultou, univerzitou, samotným městem, českými zvyklostmi, kulturou i jazykem se seznamují od pondělí během takzvaného orientačního týdne studenti nově otevřeného studijního programu Mezinárodní rozvojová studia (GLODEP) na katedře rozvojových a environmentálních studií. Zhruba 20 posluchačů z Nepálu, Pákistánu, Arménie, Indonésie, Vietnamu a dalších zemí čeká v Olomouci jeden semestr studia, poté v něm budou pokračovat ve Francii a Itálii. „Zhruba polovina posluchačů přichází z praxe, druhou část tvoří studenti, kteří navazují na svá bakalářská studia. Jsou ve věku od 23 do 32 let. V Olomouci absolvují úvody do jednotlivých disciplín, tedy například rozvojové ekonomie, rozvojové geografie, rozvojových teorií, výzkumné metodologie a další,“ uvedla koordinátorka studijního programu Simona Šafaříková z katedry rozvojových a environmentálních studií. Studium bude pokračovat v zahraničí V lednu se studenti přesunou na francouzskou University of Clermont Auvergne a následně na italskou University of Pavia. Ve čtvrtém semestru si vyberou, kam pojedou na stáž a budou tam připravovat diplomovou práci. Nabídka je skutečně pestrá – jedná se o Royal University of Bhutan, University of Rwanda, kyrgyzskou Alatoo Atatürk University v Biškeku, palestinskou Bethlehem University a také madagaskarskou Université Catholique de Madagascar. Partnery jsou také významné neziskové organizace nebo firmy v Česku, Francii a Itálii. Studijní obor podpořený Evropskou komisí je v tuzemsku ojedinělý. Obstál v konkurenci 80 návrhů a Univerzita Palackého je poprvé ve vedoucí pozici celého konsorcia. „Cílem programu je připravit odborníky v oblasti rozvojových politik. Absolventi mohou pracovat v mezinárodních či národních organizacích, které se zabývají rozvojem. Někteří třeba najdou uplatnění v neziskovém sektoru či ve firmách, jež se zaměřují na udržitelný ekonomický a lidský rozvoj,“ zdůraznila Šafaříková. Olomouc cizince okouzlila Práci na ministerstvu financí v Indonésii kvůli studiu na dva roky přerušila šestadvacetiletá Anissa Caesara Hidayati. „Chci si rozšířit znalosti a současně s kolegy sdílet zkušenosti, které mám z Indonésie. Pak se chci vrátit zpět na svoji pozici a uplatňovat nové znalosti,“ uvedla studentka, která je poprvé nejen v Česku, ale i Evropě. Olomouc ji okouzlila, méně příjemné je pro ni naopak zdejší chladné počasí. Její kolega z Guatemaly má za sebou ekonomické bakalářské studium a hledal, kde by ve vzdělávání mohl pokračovat. „Chci se věnovat rozvojové spolupráci a tento program mi připadl jako nejkomplexnější. Rád by se po studiu vrátil do Guatemaly a pracoval v oblasti veřejných politik, zejména v oblasti vzdělávání, protože to naše země potřebuje,“ uvedl Pedro Arriaza Aldana. Třiadvacetiletý Akos Gosztonyi má za sebou roční stáž v Evropském parlamentu. Vystudoval mezinárodní vztahy, ale potřebuje si doplnit znalosti v oblasti ekonomie. „Žiji v nejchudší části Maďarska, na jihu země. Zajímá mě, jak se globální rozvojové principy dají uplatnit i v zemích, které jsou považovány za rozvinuté,“ prozradil mladý muž, který Českou republikou dosud vždy jen projížděl. „Myslel jsem si, že tu najdu více pozůstatků z období komunismu. Ale nakonec zde vnímám středoevropskou atmosféru. Zatím se mi tu líbí, město je krásné,“ doplnil. Dobrá zkušenost pro zdejší akademiky Přítomnost skupiny zahraničních studentů s rozdílnými místy původu i zážitky je zajímavá zkušenost rovněž pro pracovníky a studenty olomoucké katedry. „Pro nás je to obrovské obohacení výuky. Učíme rozvojová studia a nyní zde máme lidi přímo ze zemí, o nichž obvykle mluvíme. Těšíme se, jaké budou diskuze s lidmi s rozmanitými zkušenostmi a jak je budeme moderovat. Přínosné je to určitě i pro naše tuzemské studenty,“ tvrdí Šafaříková. Připomněla, že zájem o studijní program byl obrovský. Přihlásilo se na něj 758 uchazečů ze 105 zemí, uspělo 20 nejlepších. Díky finanční podpoře Evropské komise získá v rámci evropského projektu Erasmus Mundus Joint Master Degree celkem 60 účastníků během čtyř let programu příspěvek na studium. Kromě stipendistů může být přijato omezené množství studentů, kteří si školné uhradí sami.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky