Novinky z UP a PřF

Přední evropský teolog a psycholog Heinrich Pompey obdrží čestný doktorát Univerzity Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. Říjen 2017 - 8:30
Jeden z nejvýznamnějších evropských představitelů teologie charity Heinrich Pompey převezme na Univerzitě Palackého čestný titul doctor honoris causa. Slavnostní akt se uskuteční ve středu 25. října 2017 v 10 hodin v Arcibiskupském paláci v Olomouci.  Emeritní ředitel Institutu pro charitní studia a křesťanskou sociální práci na Univerzitě Freiburg Heinrich Pompey se zabývá vývojem sociální práce v Evropě a jejím teologicko-náboženským přesahem. V roce 2005 stál u založení katedry křesťanské sociální práce CMTF, kterou šest let vedl. Čestný titul doctor honoris causa mu Univerzita Palackého udělí za významný přínos pro rozvoj oboru v evropském měřítku a při budování odborného pracoviště křesťanské sociální práce na CMTF UP.  „Profesor Heinrich Pompey patří k celosvětově nejvýznamnějším protagonistům teologie charity - tzv. Caritaswissenschaft a jeho působení v tomto sektoru má mezinárodní dosah. Celé desetiletí věnoval budování nového pracoviště s obdobným zaměřením na CMTF, kdepomáhal implementovat a rozvíjet křesťansko-humánní inspirace sociální práce. Za svůj přínos byl opakovaně oceněn v Německu i ve Vatikánu,“ uvedl děkan CMTF Peter Tavel.  Čestný doktorát bude udělen na návrh Vědecké rady CMTF UP a z rozhodnutí Vědecké rady Univerzity Palackého. Pozvání na slavnostní akt přijali představitelé českých a zahraničních vysokých škol, zástupci českých a moravských diecézí, města Olomouce a Olomouckého kraje a další hosté.  Čestný titul doctor honoris causa uděluje Univerzita Palackého od roku 1990, kdy jej jako svůj první čestný doktorát obdržel prezident Václav Havel. Od té doby jej převzalo na pět desítek laureátů, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj poznání a šíření humanitních ideálů. Byli mezi nimi například světově uznávaný „lovec nacistů“ Simon Wiesenthal, plastický chirurg Bohdan Pomahač, sochař a malíř Ivan Theimer, výrazná osobnost české kultury Jiří Suchý, mezinárodně respektovaný znalec spirituality křesťanského východu Tomáš Špidlík nebo špičkoví vědci v chemii, molekulární biologii a endokrinologii Antonín Holý, Jiří Bártek a Karel Pacák. Prof. Heinrich Pompey, Dr. theol., Dipl.-Psych. (*1936)
Teologii, psychologii a filozofii vystudoval na univerzitách v Münsteru a Würzburgu. Prací o Rozvoji lékařství a křesťanské humanitě získal habilitaci v oboru pastorální teologie v roce 1973 na Universitě ve Würzburgu, kde byl také v letech 1978 až 1988 profesorem. V období 1988 až 2004 zastával pozici ředitele Institutu pro charitní studia a křesťanskou sociální práci na Teologické fakultě Univerzity Freiburg. Působil také na Gustav Siewerth Akademie ve Weilheim-Bierbronnen, na Univerzitě Johanna Gutteberga v Mohuči, Univerzitě Karlově a dalších evropských vysokých školách. Je čestným profesorem na Katolické univerzitě di San Antonio ve španělské Murcii.
Na začátku druhého tisíciletí stál u zrodu olomoucké katedry křesťanské sociální práce, v jejímž čele stál do roku 2010. Jako zakládající člen Maltézské pomoci v Německu intenzivně spolupracoval s její českou a moravskou větví stejně jako s řadou dalších občanských a církevních institucí v Čechách a na Moravě. Pro pracovníky pomáhajících profesí přednášel na odborných seminářích po celém světě, např. v Jižní Koreji, Argentině, Indii, Francii, Španělsku, Rusku a dalších zemích.
Je autorem či spoluautorem téměř 350 vědeckých, výukových i populárně duchovních prací a členem řady církevních a sociálních grémií a vědeckých sdružení. Za mezinárodní vědecké i praktické působení v oblasti křesťanské sociální práce obdržel v roce 2006 Kříž zásluh Německé spolkové republiky. O dva roky později mu papež Benedikt XVI. udělil Řádovou hvězdu papežského řádu sv. Řehoře za více než dvacetileté angažmá v rozvoji charitní nauky a spirituality. Kromě bohaté vědecké dráhy působil také v pomáhající praxi terapeuta v rodinné a manželské poradně i jako dobrovolník návštěvní služby v místě svého bydliště.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Centrum jazykového vzdělávání přivítalo své kazašské studenty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 22. Říjen 2017 - 7:29
Jsou z Kazachstánu, a i když jsou posluchači Univerzity Palackého, česky se učí v Praze. Řeč je o desítkách kazašských maturantů, kteří se v placených ročních kurzech FF UP učí česky. Někteří z nich se v minulém týdnu přijeli podívat na svou alma mater. Centrum jazykového vzdělávání FF UP zajišťuje výuku češtiny pro cizince. I díky dlouholeté spolupráci s kazašskou agenturou vzdělává ve svém detašovaném pracovišti v Praze také řadu maturantů této středoasijské země. Každoročně se tak česky učí v České republice desítky absolventů tamních středních škol, kteří ve vysokoškolských studiích pokračují často právě v Praze. „Protože kazašská partnerská agentura vyžaduje realizaci výuky češtiny v našem hlavním městě, učí se tito studenti  - a často i potom zůstávají  -  v Praze. Letos poprvé jsme proto část studentů pozvali do Olomouce a ukázali jim nejen město, ale i Univerzitu Palackého, která jim výuku češtiny v Praze nabízí a která jim nabízí i možnosti vysokoškolského studia v Olomouci,“ řekl Oldřich Břenek, ředitel Centra jazykového vzdělávání. Během olomoucké exkurze si tak kazašští studenti prohlédli i Pevnost poznání, v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP je Pavlína Grigárková, vedoucí studijního oddělení FF UP, informovala o tom, co vše jim může olomoucká filozofická fakulta nabídnout.    „Jsem v Olomouci poprvé v životě a moc se mi tu líbí. Uvažuji, že bych zde zkusil studovat historii,“ řekl Zhanybek Zhubekov během prohlídky města. Podle Oldřicha Břenka má v Kazachstánu Česká republika jako poskytovatel vzdělání velmi dobrou pověst.  V Praze je podle něj i početná kazašská menšina, která už česky i umí. „Rádi bychom situaci mírně změnili, proto jsme posluchačům nabídli olomouckou exkurzi.  Byli bychom totiž velmi rádi, kdyby alespoň část této kazašské mládeže pokračovala ve studiu na naší univerzitě,“ dodal Oldřich Břenek.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Centrum jazykového vzdělávání přivítalo své kazašské studenty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Říjen 2017 - 7:29
Jsou z Kazachstánu, a i když jsou posluchači Univerzity Palackého, česky se učí v Praze. Řeč je o desítkách kazašských maturantů, kteří se v placených ročních kurzech FF UP učí česky. Někteří z nich se v minulém týdnu přijeli podívat na svou alma mater. Centrum jazykového vzdělávání FF UP zajišťuje výuku češtiny pro cizince. I díky dlouholeté spolupráci s kazašskou agenturou vzdělává ve svém detašovaném pracovišti v Praze také řadu maturantů této středoasijské země. Každoročně se tak česky učí v České republice desítky absolventů tamních středních škol, kteří ve vysokoškolských studiích pokračují často právě v Praze. „Protože kazašská partnerská agentura vyžaduje realizaci výuky češtiny v našem hlavním městě, učí se tito studenti  - a často i potom zůstávají  -  v Praze. Letos poprvé jsme proto část studentů pozvali do Olomouce a ukázali jim nejen město, ale i Univerzitu Palackého, která jim výuku češtiny v Praze nabízí a která jim nabízí i možnosti vysokoškolského studia v Olomouci,“ řekl Oldřich Břenek, ředitel Centra jazykového vzdělávání. Během olomoucké exkurze si tak kazašští studenti prohlédli i Pevnost poznání, v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP je Pavlína Grigárková, vedoucí studijního oddělení FF UP, informovala o tom, co vše jim může olomoucká filozofická fakulta nabídnout.    „Jsem v Olomouci poprvé v životě a moc se mi tu líbí. Uvažuji, že bych zde zkusil studovat historii,“ řekl Zhanybek Zhubekov během prohlídky města. Podle Oldřicha Břenka má v Kazachstánu Česká republika jako poskytovatel vzdělání velmi dobrou pověst.  V Praze je podle něj i početná kazašská menšina, která už česky i umí. „Rádi bychom situaci mírně změnili, proto jsme posluchačům nabídli olomouckou exkurzi.  Byli bychom totiž velmi rádi, kdyby alespoň část této kazašské mládeže pokračovala ve studiu na naší univerzitě,“ dodal Oldřich Břenek.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Konference se zaměří na současné Rusko

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Říjen 2017 - 8:00
Katedra politologie a evropských studií filozofické fakulty pořádá konferenci nazvanou Dnešní Rusko. Věnovat se bude současné ruské politice, kultuře i lidskoprávním otázkám. Je určená jak studentům politologie, tak studentům dalších oborů, například rusistiky, rozvojových studií či práv. Jednodenní konference Dnešní Rusko se uskuteční 2. listopadu, jejím spoluorganizátorem je pražský festival KULTURUS.  „Kromě kurzů zaměřených na ruskou politiku chceme studentům zprostředkovat širší než pouze politologický pohled. Proto se chystáme diskutovat také o ruské kultuře i o tamních lidských právech. Budeme velmi rádi, když se konference zúčastní i studenti jiných oborů než politologie,“ řekla Markéta Žídková z katedry politologie a evropských studií FF UP. Během diskuse vystoupí známý ruský opoziční politolog Aleksandr Morozov, který by se měl stát šéfem nově otevíraného Centra Borise Němcova v Praze. Do Olomouce přijede i Sergej Šarov Delaunay, obhájce lidských práv a opoziční politik, který žije a pracuje v Rusku, a také Liza Morozova, umělkyně, performerka, terapeutka a psycholožka. Konference se uskuteční na katedře politologie a evropských studií v Křížkovského ulici 12, v místnosti 2.03 od 15 do 18.30 hodin. Zúčastní se jí zhruba třicet studentů této katedry, volná místa mohou bez registrace obsadit posluchači jiných kateder a fakult. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Konference se zaměří na současné Rusko

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. Říjen 2017 - 8:00
Katedra politologie a evropských studií filozofické fakulty pořádá konferenci nazvanou Dnešní Rusko. Věnovat se bude současné ruské politice, kultuře i lidskoprávním otázkám. Je určená jak studentům politologie, tak studentům dalších oborů, například rusistiky, rozvojových studií či práv. Jednodenní konference Dnešní Rusko se uskuteční 2. listopadu, jejím spoluorganizátorem je pražský festival KULTURUS.  „Kromě kurzů zaměřených na ruskou politiku chceme studentům zprostředkovat širší než pouze politologický pohled. Proto se chystáme diskutovat také o ruské kultuře i o tamních lidských právech. Budeme velmi rádi, když se konference zúčastní i studenti jiných oborů než politologie,“ řekla Markéta Žídková z katedry politologie a evropských studií FF UP. Během diskuse vystoupí známý ruský opoziční politolog Aleksandr Morozov, který by se měl stát šéfem nově otevíraného Centra Borise Němcova v Praze. Do Olomouce přijede i Sergej Šarov Delaunay, obhájce lidských práv a opoziční politik, který žije a pracuje v Rusku, a také Liza Morozova, umělkyně, performerka, terapeutka a psycholožka. Konference se uskuteční na katedře politologie a evropských studií v Křížkovského ulici 12, v místnosti 2.03 od 15 do 18.30 hodin. Zúčastní se jí zhruba třicet studentů této katedry, volná místa mohou bez registrace obsadit posluchači jiných kateder a fakult. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na konferenci Nanocon byli hodně vidět vědci z Olomouce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Říjen 2017 - 14:10
Dlouhodobě se zvyšující počet i kvalita přednášejících z řad mladých vědců a výrazný posun nanotechnologického výzkumu k aplikacím. Tyto dva hlavní trendy sledují pořadatelé v historii mezinárodní konference Nanocon. Její devátý ročník se konal od středy do dneška v brněnském hotelu Voroněž. Na organizaci se dlouhodobě podílí Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), jehož zástupci nechyběli ani mezi přednášejícími. Na konferenci přijelo na 370 účastníků ze zhruba tří desítek zemí. „Počet účastníků je stabilní, stejně jako loni máme asi třetinu zahraničních hostů a přes 220 posterů. Letos dal programový výbor větší prostor přednáškám. Celkem jich zaznělo 92, tedy o 11 více než loni. Je velmi potěšitelné, že mezi přednášejícími dlouhodobě přibývá mladých vědců do 33 let,“ uvedla manažerka konference Kateřina Sedláčková. Tento trend potvrdil i generální ředitel RCPTM Radek Zbořil, který je odborným garantem konference. „Osobně mě kvalita přednášek u mladých vědců – doktorandů a postdoků – velmi mile překvapila,“ uvedl. Podle něj se také zvyšuje zájem tuzemských univerzit, jež  měly letos dosud největší zastoupení. Program byl již tradičně rozdělen do několika sekcí, v nichž se účastníci zaměřili na využití nanomateriálů pro elektronické, magnetické a optické aplikace, průmyslové a environmentální technologie, bionanotechnologie a medicínu. Dostalo se i na monitorování a popis toxicity nanomateriálů či pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů. Velký zájem vzbudil workshop prezentující společný projekt RI NanoEnviCz, který propojil šest tuzemských institucí ve výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií. „Jestli například před sedmi lety bylo zhruba 30 procent přednášek o aplikacích, nyní se aplikovanému výzkumu věnuje už asi 70 procent příspěvků. Je vidět, že vědci odhalují nové vlastnosti nanomateriálů a nacházejí pro ně využití,“ uvedl Zbořil. Velmi úspěšná byla vystoupení obou plenárních řečníků. Odborník na materiálovou chemii Paolo Fornasiero u Univerzity v Terstu vystoupil s přednáškou Možnosti a výzvy správně definovaných nanokatalyzátorů. Lukáš Palatinus z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR představil metodu, kterou vyvinul spolu s kolegy. Umožňuje určit strukturu krystalů z jednotlivých nanokrystalů s nebývalou přesností a spolehlivostí. Neztratili se ani zástupci RCPTM. Jednu z vyžádaných přednášek měl Jiří Tuček. „Ukázal, že v současné době jsme v oblasti magnetismu uhlíku patrně nejdále ve světě. Velmi dobře hodnocena byla ale i vystoupení dalších zástupců RCPTM. Například skvělou přednášku o katalýze měl Manoj B. Gawande, Aristeidis Bakandritsos velmi pěkně zhodnotil výsledky ERC projektu pod vedením Michala Otyepky. Doložil, že chemii grafenu v Olomouci studujeme na velmi vysoké úrovni,“ uzavřel Zbořil.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na konferenci Nanocon byli hodně vidět vědci z Olomouce

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 20. Říjen 2017 - 14:10
Dlouhodobě se zvyšující počet i kvalita přednášejících z řad mladých vědců a výrazný posun nanotechnologického výzkumu k aplikacím. Tyto dva hlavní trendy sledují pořadatelé v historii mezinárodní konference Nanocon. Její devátý ročník se konal od středy do dneška v brněnském hotelu Voroněž. Na organizaci se dlouhodobě podílí Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), jehož zástupci nechyběli ani mezi přednášejícími. Na konferenci přijelo na 370 účastníků ze zhruba tří desítek zemí. „Počet účastníků je stabilní, stejně jako loni máme asi třetinu zahraničních hostů a přes 220 posterů. Letos dal programový výbor větší prostor přednáškám. Celkem jich zaznělo 92, tedy o 11 více než loni. Je velmi potěšitelné, že mezi přednášejícími dlouhodobě přibývá mladých vědců do 33 let,“ uvedla manažerka konference Kateřina Sedláčková. Tento trend potvrdil i generální ředitel RCPTM Radek Zbořil, který je odborným garantem konference. „Osobně mě kvalita přednášek u mladých vědců – doktorandů a postdoků – velmi mile překvapila,“ uvedl. Podle něj se také zvyšuje zájem tuzemských univerzit, jež  měly letos dosud největší zastoupení. Program byl již tradičně rozdělen do několika sekcí, v nichž se účastníci zaměřili na využití nanomateriálů pro elektronické, magnetické a optické aplikace, průmyslové a environmentální technologie, bionanotechnologie a medicínu. Dostalo se i na monitorování a popis toxicity nanomateriálů či pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů. Velký zájem vzbudil workshop prezentující společný projekt RI NanoEnviCz, který propojil šest tuzemských institucí ve výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií. „Jestli například před sedmi lety bylo zhruba 30 procent přednášek o aplikacích, nyní se aplikovanému výzkumu věnuje už asi 70 procent příspěvků. Je vidět, že vědci odhalují nové vlastnosti nanomateriálů a nacházejí pro ně využití,“ uvedl Zbořil. Velmi úspěšná byla vystoupení obou plenárních řečníků. Odborník na materiálovou chemii Paolo Fornasiero u Univerzity v Terstu vystoupil s přednáškou Možnosti a výzvy správně definovaných nanokatalyzátorů. Lukáš Palatinus z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR představil metodu, kterou vyvinul spolu s kolegy. Umožňuje určit strukturu krystalů z jednotlivých nanokrystalů s nebývalou přesností a spolehlivostí. Neztratili se ani zástupci RCPTM. Jednu z vyžádaných přednášek měl Jiří Tuček. „Ukázal, že v současné době jsme v oblasti magnetismu uhlíku patrně nejdále ve světě. Velmi dobře hodnocena byla ale i vystoupení dalších zástupců RCPTM. Například skvělou přednášku o katalýze měl Manoj B. Gawande, Aristeidis Bakandritsos velmi pěkně zhodnotil výsledky ERC projektu pod vedením Michala Otyepky. Doložil, že chemii grafenu v Olomouci studujeme na velmi vysoké úrovni,“ uzavřel Zbořil.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… se opět můžete zdokonalit ve vyhledávání e-zdrojů?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Říjen 2017 - 8:09
Semináře s tímto zaměřením nabízí Knihovna UP už od příštího týdne. Pro studenty a zaměstnance jsou zdarma. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… se opět můžete zdokonalit ve vyhledávání e-zdrojů?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 20. Říjen 2017 - 8:09
Semináře s tímto zaměřením nabízí Knihovna UP už od příštího týdne. Pro studenty a zaměstnance jsou zdarma. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Začaly Dny židovské kultury

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Říjen 2017 - 7:35
Vernisáží výstavy Olomoucká synagoga (1897 – 1939) včera začaly v Arcidiecézním muzeu Dny židovské kultury Olomouc. Desátý ročník tohoto festivalu nabídne během následujících dnů besedy, přednášky, komentované procházky, divadlo, film i koncerty. Letošní ročník přehlídky připomíná ve své dramaturgii hned dvě výročí: 120 let od vysvěcení olomoucké synagogy a 150 let od doby, kdy se narodil významný olomoucký rabín Berthold Oppenheim, který stavbu synagogy inicioval. „Letošní Dny židovské kultury nabízejí řadu zajímavých událostí, za unikátní však považuji to, že se právě v těchto dnech vrací do Olomouce pergamenový svitek Tóry z roku 1880,“ řekl Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí. Dny židovské kultury Olomouc pořádá každoročně Muzeum umění, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty Univerzity Palackého, které má podle dramaturga festivalu Alexandra Jeništy i zásadní podíl na vzniku každého ročníku této přehlídky.  „Centrum je důležitým partnerem a odbornou podporou festivalu. Letos pořádá mezinárodní konferenci Proměny židovského života: Moravští židé na přelomu 19. a 20. století. Ta nabízí širší pohled na židovské dějiny Olomouce a Moravy a zahrnuje například rozpory moderního židovského života, konflikt tradice a světské kultury či intelektuální výměny mezi Moravou a Haličí. Centrum judaistických studií se letos podílí i festivalové části, která se týká synagog,“ uvedl Alexandr Jeništa. Jedinečná výstava s možností návštěvy do 7. ledna 2018 Hlavní kulturní událostí Dnů židovské kultury je výstava Olomoucká synagoga, která přibližuje význam židovské komunity v historii města. Výstava je rozdělena na dva významové celky, z nichž jeden se zaměřuje na stavbu synagogy z architektonického a uměleckohistorického hlediska a zasazuje ji do širšího kontextu tvorby jejího autora, architekta Jacoba Gartnera.  V druhé části se návštěvníci seznámí s náboženským životem olomoucké židovské obce do roku 1942. Na výstavě jsou k vidění textové panely s medailony významných představitelů obce, dobové fotografie i dochované modlitební knihy. Velká část exponátů je zapůjčena ze sbírek Židovského muzea v Praze a také z majetku olomoucké židovské obce. Expozice, kterou může veřejnost navštívit do 7. ledna příštího roku, je instalována v Arcidiecézním muzeu Olomouc a záštitu nad ní převzal velvyslanec Izraele v ČR Daniel Meron. Bohatý program obsahuje i městskou hru pro rodiny Festival Dny židovské kultury Olomouc nabízí až do 29. října řadu kulturních událostí.  Na své si přijdou i rodiny, pro které je připravena městská hra s názvem Přes zlaté kostky na cestě. Během putování se budou moci lidé seznámit například s tím, jak Židé žili na Olomoucku ve středověku, jak vypadal bouřlivý židovský rozvoj konce 19. století, připomenou si i temné období holokaustu. V programu festivalu je i koncert izraelského tria Tatran nebo komentovaná procházka po prostějovských židovských památkách. Více o programu Dnů židovské kultury Olomouc ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Začaly Dny židovské kultury

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 20. Říjen 2017 - 7:35
Vernisáží výstavy Olomoucká synagoga (1897 – 1939) včera začaly v Arcidiecézním muzeu Dny židovské kultury Olomouc. Desátý ročník tohoto festivalu nabídne během následujících dnů besedy, přednášky, komentované procházky, divadlo, film i koncerty. Letošní ročník přehlídky připomíná ve své dramaturgii hned dvě výročí: 120 let od vysvěcení olomoucké synagogy a 150 let od doby, kdy se narodil významný olomoucký rabín Berthold Oppenheim, který stavbu synagogy inicioval. „Letošní Dny židovské kultury nabízejí řadu zajímavých událostí, za unikátní však považuji to, že se právě v těchto dnech vrací do Olomouce pergamenový svitek Tóry z roku 1880,“ řekl Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí. Dny židovské kultury Olomouc pořádá každoročně Muzeum umění, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty Univerzity Palackého, které má podle dramaturga festivalu Alexandra Jeništy i zásadní podíl na vzniku každého ročníku této přehlídky.  „Centrum je důležitým partnerem a odbornou podporou festivalu. Letos pořádá mezinárodní konferenci Proměny židovského života: Moravští židé na přelomu 19. a 20. století. Ta nabízí širší pohled na židovské dějiny Olomouce a Moravy a zahrnuje například rozpory moderního židovského života, konflikt tradice a světské kultury či intelektuální výměny mezi Moravou a Haličí. Centrum judaistických studií se letos podílí i festivalové části, která se týká synagog,“ uvedl Alexandr Jeništa. Jedinečná výstava s možností návštěvy do 7. ledna 2018 Hlavní kulturní událostí Dnů židovské kultury je výstava Olomoucká synagoga, která přibližuje význam židovské komunity v historii města. Výstava je rozdělena na dva významové celky, z nichž jeden se zaměřuje na stavbu synagogy z architektonického a uměleckohistorického hlediska a zasazuje ji do širšího kontextu tvorby jejího autora, architekta Jacoba Gartnera.  V druhé části se návštěvníci seznámí s náboženským životem olomoucké židovské obce do roku 1942. Na výstavě jsou k vidění textové panely s medailony významných představitelů obce, dobové fotografie i dochované modlitební knihy. Velká část exponátů je zapůjčena ze sbírek Židovského muzea v Praze a také z majetku olomoucké židovské obce. Expozice, kterou může veřejnost navštívit do 7. ledna příštího roku, je instalována v Arcidiecézním muzeu Olomouc a záštitu nad ní převzal velvyslanec Izraele v ČR Daniel Meron. Bohatý program obsahuje i městskou hru pro rodiny Festival Dny židovské kultury Olomouc nabízí až do 29. října řadu kulturních událostí.  Na své si přijdou i rodiny, pro které je připravena městská hra s názvem Přes zlaté kostky na cestě. Během putování se budou moci lidé seznámit například s tím, jak Židé žili na Olomoucku ve středověku, jak vypadal bouřlivý židovský rozvoj konce 19. století, připomenou si i temné období holokaustu. V programu festivalu je i koncert izraelského tria Tatran nebo komentovaná procházka po prostějovských židovských památkách. Více o programu Dnů židovské kultury Olomouc ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Jubilejní přespolní běh ovládla Barbora Kopřivová a Pavel Hladík

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Říjen 2017 - 13:19
Čtyřicátý ročník Přeboru Univerzity Palackého v přespolním běhu zná své vítěze. Mezi ženami zaběhla zhruba tříkilometrovou trať nejrychleji studentka pedagogické fakulty Barbora Kopřivová a v mužské kategorii obhájil loňské vítězství experimentální biolog Pavel Hladík. „Mám radost. Vloni jsem doběhla druhá, těsně za vítězkou, tak jsem si říkala, že bych to letos na vítězství mohla zkusit. I když jsem byla po víkendových závodech docela ztuhlá, dobře jsem odstartovala a podařilo se. Teď mě za odměnu čeká cukrárna,“ prozradila Kopřivová poté, co jí budoucí děkan pořádající fakulty tělesné kultury Michal Šafář na krk zavěsil přebornickou medaili a předal ceny, mezi nimi například poukaz na sportovní stipendium ve výši 1500 korun. Vítězka trať vedenou prosluněnými Bezručovými sady a po atletickém stadionu zaběhla v čase 13:19, s půlminutovým náskokem před druhou v pořadí, Petrou Jenyšovou z fakulty tělesné kultury. Jako třetí pak do cíle doběhla Petra Čaganová z přírodovědecké fakulty. Vyhlášeno bylo i čtvrté a páté místo, diplomy obdržely Petra Vybíhalová z fakulty tělesné kultury a medička Jana Václavková. „Letos to bylo těžší. Nebyla to taková má one man show jako vloni, byla mnohem větší konkurence, běželo se více pohromadě a jel jsem úplně nadoraz. Na druhou stranu to právě díky tomu byl zajímavější závod, navíc bylo i hezčí počasí než vloni,“ zhodnotil vítěz mužské kategorie Pavel Hladík, který zhruba pětikilometrovou trať urazil s časem 13:54. Jen osm vteřin za ním proběhl cílem medik Radek Ambrož a o další čtyři vteřiny později Adam Žanda z pedagogické fakulty. Jako čtvrtý doběhl vítěz přeboru v roce 2015 Marek Schuster z mezinárodních rozvojových studií a za ním Miroslav Haltmar z fakulty tělesné kultury. „Velmi mile nás překvapila účast, celkem závod běželo na sedmdesát žen a přes sto třicet mužů. To je na jubilejní čtyřicátý ročník určitě důstojné. Závodníkům mimořádně přálo počasí, ať už se to týká kvality tratě či teploty vzduchu, nemuseli běžet v podmínkách známých z několika předchozích let, kdy se teplota pohybovala kolem osmi až desíti stupňů,“ komentoval průběh závodu Vítězslav Prukner z pořádající katedry sportu. „Na výkonech studentů z přírodovědecké a dalších fakult, kteří se umístili před studenty tělovýchovy, je vidět, že se běhu věnují pravidelně, někteří z nich také reprezentují naši univerzitu na Českých akademických hrách. Je to zajímavá konkurenční záležitost a především výzva do dalších let. A to jak pro studenty naše, tak právě i pro posluchače ostatních fakult, že zvítězit mohou i oni,“ podotkl Prukner na závěr. Výsledky: ženy 1. Barbora Kopřivová (PdF) – 13:19 2. Petra Jenyšová (FTK) – 13:48 3. Petra Čaganová (PřF) – 14:01 4. Petra Vybíhalová (FTK) – 14:09 5. Jana Václavková (LF) – 14:24 muži 1. Pavel Hladík (PřF) – 13:54 2. Radek Ambrož (LF) – 14:02 3. Adam Žanda (PdF) – 14:06 4. Marek Schuster (PřF) – 14:18 5. Miroslav Haltmar (FTK) – 14:23 Kompletní výsledková listina je k nahlédnutí ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Jubilejní přespolní běh ovládla Barbora Kopřivová a Pavel Hladík

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 19. Říjen 2017 - 13:19
Čtyřicátý ročník Přeboru Univerzity Palackého v přespolním běhu zná své vítěze. Mezi ženami zaběhla zhruba tříkilometrovou trať nejrychleji studentka pedagogické fakulty Barbora Kopřivová a v mužské kategorii obhájil loňské vítězství experimentální biolog Pavel Hladík. „Mám radost. Vloni jsem doběhla druhá, těsně za vítězkou, tak jsem si říkala, že bych to letos na vítězství mohla zkusit. I když jsem byla po víkendových závodech docela ztuhlá, dobře jsem odstartovala a podařilo se. Teď mě za odměnu čeká cukrárna,“ prozradila Kopřivová poté, co jí budoucí děkan pořádající fakulty tělesné kultury Michal Šafář na krk zavěsil přebornickou medaili a předal ceny, mezi nimi například poukaz na sportovní stipendium ve výši 1500 korun. Vítězka trať vedenou prosluněnými Bezručovými sady a po atletickém stadionu zaběhla v čase 13:19, s půlminutovým náskokem před druhou v pořadí, Petrou Jenyšovou z fakulty tělesné kultury. Jako třetí pak do cíle doběhla Petra Čaganová z přírodovědecké fakulty. Vyhlášeno bylo i čtvrté a páté místo, diplomy obdržely Petra Vybíhalová z fakulty tělesné kultury a medička Jana Václavková. „Letos to bylo těžší. Nebyla to taková má one man show jako vloni, byla mnohem větší konkurence, běželo se více pohromadě a jel jsem úplně nadoraz. Na druhou stranu to právě díky tomu byl zajímavější závod, navíc bylo i hezčí počasí než vloni,“ zhodnotil vítěz mužské kategorie Pavel Hladík, který zhruba pětikilometrovou trať urazil s časem 13:54. Jen osm vteřin za ním proběhl cílem medik Radek Ambrož a o další čtyři vteřiny později Adam Žanda z pedagogické fakulty. Jako čtvrtý doběhl vítěz přeboru v roce 2015 Marek Schuster z mezinárodních rozvojových studií a za ním Miroslav Haltmar z fakulty tělesné kultury. „Velmi mile nás překvapila účast, celkem závod běželo na sedmdesát žen a přes sto třicet mužů. To je na jubilejní čtyřicátý ročník určitě důstojné. Závodníkům mimořádně přálo počasí, ať už se to týká kvality tratě či teploty vzduchu, nemuseli běžet v podmínkách známých z několika předchozích let, kdy se teplota pohybovala kolem osmi až desíti stupňů,“ komentoval průběh závodu Vítězslav Prukner z pořádající katedry sportu. „Na výkonech studentů z přírodovědecké a dalších fakult, kteří se umístili před studenty tělovýchovy, je vidět, že se běhu věnují pravidelně, někteří z nich také reprezentují naši univerzitu na Českých akademických hrách. Je to zajímavá konkurenční záležitost a především výzva do dalších let. A to jak pro studenty naše, tak právě i pro posluchače ostatních fakult, že zvítězit mohou i oni,“ podotkl Prukner na závěr. Výsledky: ženy 1. Barbora Kopřivová (PdF) – 13:19 2. Petra Jenyšová (FTK) – 13:48 3. Petra Čaganová (PřF) – 14:01 4. Petra Vybíhalová (FTK) – 14:09 5. Jana Václavková (LF) – 14:24 muži 1. Pavel Hladík (PřF) – 13:54 2. Radek Ambrož (LF) – 14:02 3. Adam Žanda (PdF) – 14:06 4. Marek Schuster (PřF) – 14:18 5. Miroslav Haltmar (FTK) – 14:23
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stáří z pohledu 21. století

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Říjen 2017 - 12:15
Takové bylo téma již XVIII. bioetické konference pořádané Moravsko-slezskou křesťanskou akademií Olomouc (MSKA) ve spolupráci s Etickou komisí LF UP a FNOL a Muzeem umění Olomouc pod záštitou olomouckého arcibiskupa mons. Jana Graubnera. Konference se konala 7. 10. 2017 v Arcidiecézním muzeu v Olomouci za účasti asi 60 posluchačů. Konferenci moderoval předseda olomoucké pobočky MSKA PhDr. Roman Zaoral.  Délka dožití se v ČR zvětšila, u žen se prodloužila na 82,1 roku a u mužů na 70,2 roku. Počínajícím stářím myslíme věk mezi 60 -74 lety (mladší senioři), vlastním stářím myslíme věk mezi 75 - 89 lety (někdy věk mezi 75 - 84 roky nazýváme staří senioři) a pro věk nad 90 resp. 84 roků užíváme termín dlouhověkost nebo také velmi staří senioři. I když biologický a skutečný věk nebývají to stejné, stáří vždy přinášelo problémy osobě samé, ale také společnosti. Obecně se říká, že životní úroveň společnosti by měla být měřena mírou starostlivosti o staré osoby. Vyhrocený individualismus, morální relativismus a stále více zdůrazňovaný obdiv k mládí a jeho schopnostem však rozevírají pomyslné nůžky mezi oběma generacemi. Z tohoto pohledu bylo téma bioetické konference velmi aktuální.  Úvodní přednášku na téma „Hodnota stáří“ přednesl P. MUDr. Mgr. L. Fošum, OP. Na příkladu starozákonního krále Davida ukázal, že na stáří a i smrt je nutné se připravit, tedy nezkoumat jak stárnout, pečovat o sebe nebo shromažďovat majetek, ale s čím stárnou. Nést plody, znovu se narodit a učinit zadost spravedlnosti. Tak se získá i úcta ke stáří.   Ředitelka Gerontologického centra Praha, proděkanka Fakulty humanitárních studií UK doc. I. Holmerová Ph.D. presentovala téma „Stáří z pohledu současné gerontologie“. Fundovaně shrnula aktuální otázky gerontologie, pramenící z praxe a výuky tohoto oboru na vysoké škole. Zakladatel a emeritní ředitel Odborného léčebného ústavu neurologického a gerontologického v Moravském Berouně MUDr. J. Podivínský přednesl sdělení „Zapomínání pohledem neurologa“. Zaměřil se hlavně na Alzheimerovu chorobu, ale i na jiné, jakými jsou Wernicke-Korsakoff syndrom, Ganserův syndrom a další. Zmínil centrum Pamatováček, o.p.s., Olomouc v péči o takové nemocné. O funkci AGE centra v Olomouci, nového projektu ambulantní péče o staré osoby, hovořila J. Malotová. Zkušenosti z pracovišť, na kterých je péče o staré osoby hlavním nebo častým úkolem, prezentovali autoři z FNOL. Názvy jejich přednášek nejlépe vypovídají o stěžejních problémech gerontologie v nemocniční praxi: „Křehký senior v akutní péči“, téma přednášky Mgr. L. Šeflové, vrchní sestry, a MUDr. L. Daniše, lékaře II. interní kliniky gastro-enterologické a hepatologické FNOL, „Geriatrické ošetřovatelství včera a dnes“, téma přednášky Mgr. L. Danielové z Oddělení geriatrie FNOL a Mgr.N.Sochorové z Kliniky onkologické FNOl, „Aktuální výzvy geriatrie“ téma přednášky MUDr. M. Bretšnajdrové, Ph.D. primářky Oddělení geriatrie FNOL.  Ze všech sdělení mimo jiné vyplynulo, že bez ekonomického zázemí nelze adekvátní péči poskytovat, nicméně bez lidského přístupu s notnou dávkou altruismu nelze takovou péči poskytovat vůbec. Bohatá diskuze ke všem přednáškám byla zároveň odrazem správně voleného tématu konference a její úspěšnosti v očích účastníků.  Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., II. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická LF UP a FNOL
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stáří z pohledu 21. století

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 19. Říjen 2017 - 12:15
Takové bylo téma již XVIII. bioetické konference pořádané Moravsko-slezskou křesťanskou akademií Olomouc (MSKA) ve spolupráci s Etickou komisí LF UP a FNOL a Muzeem umění Olomouc pod záštitou olomouckého arcibiskupa mons. Jana Graubnera. Konference se konala 7. 10. 2017 v Arcidiecézním muzeu v Olomouci za účasti asi 60 posluchačů. Konferenci moderoval předseda olomoucké pobočky MSKA PhDr. Roman Zaoral.  Délka dožití se v ČR zvětšila, u žen se prodloužila na 82,1 roku a u mužů na 70,2 roku. Počínajícím stářím myslíme věk mezi 60 -74 lety (mladší senioři), vlastním stářím myslíme věk mezi 75 - 89 lety (někdy věk mezi 75 - 84 roky nazýváme staří senioři) a pro věk nad 90 resp. 84 roků užíváme termín dlouhověkost nebo také velmi staří senioři. I když biologický a skutečný věk nebývají to stejné, stáří vždy přinášelo problémy osobě samé, ale také společnosti. Obecně se říká, že životní úroveň společnosti by měla být měřena mírou starostlivosti o staré osoby. Vyhrocený individualismus, morální relativismus a stále více zdůrazňovaný obdiv k mládí a jeho schopnostem však rozevírají pomyslné nůžky mezi oběma generacemi. Z tohoto pohledu bylo téma bioetické konference velmi aktuální.  Úvodní přednášku na téma „Hodnota stáří“ přednesl P. MUDr. Mgr. L. Fošum, OP. Na příkladu starozákonního krále Davida ukázal, že na stáří a i smrt je nutné se připravit, tedy nezkoumat jak stárnout, pečovat o sebe nebo shromažďovat majetek, ale s čím stárnou. Nést plody, znovu se narodit a učinit zadost spravedlnosti. Tak se získá i úcta ke stáří.   Ředitelka Gerontologického centra Praha, proděkanka Fakulty humanitárních studií UK doc. I. Holmerová Ph.D. presentovala téma „Stáří z pohledu současné gerontologie“. Fundovaně shrnula aktuální otázky gerontologie, pramenící z praxe a výuky tohoto oboru na vysoké škole. Zakladatel a emeritní ředitel Odborného léčebného ústavu neurologického a gerontologického v Moravském Berouně MUDr. J. Podivínský přednesl sdělení „Zapomínání pohledem neurologa“. Zaměřil se hlavně na Alzheimerovu chorobu, ale i na jiné, jakými jsou Wernicke-Korsakoff syndrom, Ganserův syndrom a další. Zmínil centrum Pamatováček, o.p.s., Olomouc v péči o takové nemocné. O funkci AGE centra v Olomouci, nového projektu ambulantní péče o staré osoby, hovořila J. Malotová. Zkušenosti z pracovišť, na kterých je péče o staré osoby hlavním nebo častým úkolem, prezentovali autoři z FNOL. Názvy jejich přednášek nejlépe vypovídají o stěžejních problémech gerontologie v nemocniční praxi: „Křehký senior v akutní péči“, téma přednášky Mgr. L. Šeflové, vrchní sestry, a MUDr. L. Daniše, lékaře II. interní kliniky gastro-enterologické a hepatologické FNOL, „Geriatrické ošetřovatelství včera a dnes“, téma přednášky Mgr. L. Danielové z Oddělení geriatrie FNOL a Mgr.N.Sochorové z Kliniky onkologické FNOl, „Aktuální výzvy geriatrie“ téma přednášky MUDr. M. Bretšnajdrové, Ph.D. primářky Oddělení geriatrie FNOL.  Ze všech sdělení mimo jiné vyplynulo, že bez ekonomického zázemí nelze adekvátní péči poskytovat, nicméně bez lidského přístupu s notnou dávkou altruismu nelze takovou péči poskytovat vůbec. Bohatá diskuze ke všem přednáškám byla zároveň odrazem správně voleného tématu konference a její úspěšnosti v očích účastníků.  Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., II. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická LF UP a FNOL
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí nový cyklus zájmového vzdělávání v oblasti psychosomatiky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Říjen 2017 - 8:00
Lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům, ošetřovatelům, kněžím a dalším pomáhajícím profesím je určen ojedinělý cyklus seminářů z oblasti psychosomatiky, který pro nadcházející akademický rok připravili odborníci Institutu sociálních zdraví CMTF (OUSHI). Přihlášky na první kurz, který se uskuteční 10. a 11. listopadu, mohou zájemci posílat do 27. 10.  Cyklus nazvaný Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví přinese hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídne praktické metody a nástroje pro práci s psychosomatickými pacienty a klienty. Svým pojetím a zaměřením na širokou cílovou skupinu odborníků se řadí k ojedinělým projektům zájmového vzdělávání.  V rámci prvního semináře s názvem Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech získají absolventi poznatky o predispozicích, rizikových faktorech a manifestacích psychosomatických symptomů a syndromů nebo o vztahových problémech raného dětství a jejich zpracovávání v průběhu života. „Na závěr semináře se účastníci seznámí také s typologií psychodynamiky osobnosti a s možnostmi zapojení adekvátních či škodlivých zvládacích mechanizmů. Budou tak schopni odhadnout, zdali se u klienta jedná o psychosomatické symptomy či syndromy a je-li možné mu pomoci se zlepšením zdraví psychoterapeutickými prostředky,“ přiblížila koordinátorka kurzu Ivana Svobodová z OUSHI.  Dvoudenní program úvodního semináře přiblíží modelové situace still face experiment a bonding, ozřejmující biopsychosociální přístup ke zdraví a jeho poruchám, problematiku emocí, jejich vliv na regulace organizmu i subjektivní prožívání těla a chování v nemoci. Účastníci se zároveň seznámí s genetickými předpoklady, s problematikou prenatálního období a se základními milníky vývoje osobnosti dítěte.   Jednotlivými tématy provede účastníky Jozef Hašto, renomovaný psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí, z bratislavské odborné specializované ambulance Pro mente sana. Jako uznávaný expert v oblastech psychodynamické psychoterapie, hypnózy nebo autogenního tréninku působí jako školitel a cvičný terapeut i jako pedagog na několika univerzitách. Je autorem řady knih a držitelem významných ocenění a čestným členem České psychiatrické společnosti J. E. P. za přínos pro českou psychiatrii. V současné době se primárně věnuje zkoumání psychické traumatizace v dětství a vztahové vazby v dospělosti jako determinantám zdraví. V rámci OUSHI se zaměřuje na kvalitativní výzkum a je garantem projektu Vztahová vazba jako determinanta zdraví.  Úvodní seminář se uskuteční v pátek 10. listopadu od 17 do 20.15 hodin a o den později od 9 do 16.45 hodin v prostorách OUSHI na ul. 1. Máje 5 v Olomouci. Zájemci se mohou přihlašovat online prostřednictvím webu Celoživotního vzdělávání UP. Bližší informace jsou také k dispozici na stránkách CMTF UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí nový cyklus zájmového vzdělávání v oblasti psychosomatiky

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 19. Říjen 2017 - 8:00
Lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům, ošetřovatelům, kněžím a dalším pomáhajícím profesím je určen ojedinělý cyklus seminářů z oblasti psychosomatiky, který pro nadcházející akademický rok připravili odborníci Institutu sociálních zdraví CMTF (OUSHI). Přihlášky na první kurz, který se uskuteční 10. a 11. listopadu, mohou zájemci posílat do 27. 10.  Cyklus nazvaný Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví přinese hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídne praktické metody a nástroje pro práci s psychosomatickými pacienty a klienty. Svým pojetím a zaměřením na širokou cílovou skupinu odborníků se řadí k ojedinělým projektům zájmového vzdělávání.  V rámci prvního semináře s názvem Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech získají absolventi poznatky o predispozicích, rizikových faktorech a manifestacích psychosomatických symptomů a syndromů nebo o vztahových problémech raného dětství a jejich zpracovávání v průběhu života. „Na závěr semináře se účastníci seznámí také s typologií psychodynamiky osobnosti a s možnostmi zapojení adekvátních či škodlivých zvládacích mechanizmů. Budou tak schopni odhadnout, zdali se u klienta jedná o psychosomatické symptomy či syndromy a je-li možné mu pomoci se zlepšením zdraví psychoterapeutickými prostředky,“ přiblížila koordinátorka kurzu Ivana Svobodová z OUSHI.  Dvoudenní program úvodního semináře přiblíží modelové situace still face experiment a bonding, ozřejmující biopsychosociální přístup ke zdraví a jeho poruchám, problematiku emocí, jejich vliv na regulace organizmu i subjektivní prožívání těla a chování v nemoci. Účastníci se zároveň seznámí s genetickými předpoklady, s problematikou prenatálního období a se základními milníky vývoje osobnosti dítěte.   Jednotlivými tématy provede účastníky Jozef Hašto, renomovaný psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí, z bratislavské odborné specializované ambulance Pro mente sana. Jako uznávaný expert v oblastech psychodynamické psychoterapie, hypnózy nebo autogenního tréninku působí jako školitel a cvičný terapeut i jako pedagog na několika univerzitách. Je autorem řady knih a držitelem významných ocenění a čestným členem České psychiatrické společnosti J. E. P. za přínos pro českou psychiatrii. V současné době se primárně věnuje zkoumání psychické traumatizace v dětství a vztahové vazby v dospělosti jako determinantám zdraví. V rámci OUSHI se zaměřuje na kvalitativní výzkum a je garantem projektu Vztahová vazba jako determinanta zdraví.  Úvodní seminář se uskuteční v pátek 10. listopadu od 17 do 20.15 hodin a o den později od 9 do 16.45 hodin v prostorách OUSHI na ul. 1. Máje 5 v Olomouci. Zájemci se mohou přihlašovat online prostřednictvím webu Celoživotního vzdělávání UP. Bližší informace jsou také k dispozici na stránkách CMTF UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… řada předních – a nejen evropských – univerzit si otevřela kancelář v Bruselu?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Říjen 2017 - 15:41
Propagují tu dobré jméno školy. Samostatně nebo i v různých asociacích lobbují za směrování evropských peněz. Co ale fyzická přítomnost v Bruselu obnáší? A jak jsou na tom se zastoupením české VŠ? Podrobnosti se dočtete v článku magazínu Universitas. Více…
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… řada předních – a nejen evropských – univerzit si otevřela kancelář v Bruselu?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 18. Říjen 2017 - 15:41
Propagují tu dobré jméno školy. Samostatně nebo i v různých asociacích lobbují za směrování evropských peněz. Co ale fyzická přítomnost v Bruselu obnáší? A jak jsou na tom se zastoupením české VŠ? Podrobnosti se dočtete v článku magazínu Universitas. Více…
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Sexposed

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Říjen 2017 - 15:30
Témata sexuality, lidské zranitelnosti a nemoci, zvláště HIV, předkládají veřejnosti mladí čeští výtvarníci prostřednictvím putovní výstavy Sexposed, kterou můžete od 24. 10. do 3. 11. zhlédnout ve foyer Dostavby Teoretických ústavů LF. Vernisáž multižánrového projektu, který zároveň poukazuje na problém sociálního vyloučení, stigmatizace i reflexi mezilidských vztahů, se uskuteční o den dříve v 15 hodin. Repro: Žurnál UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF