Novinky z UP a PřF

Punč s rektorem

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Prosinec 2017 - 13:18
Na punč pozval rektor Jaroslav Miller zaměstnance a absolventy Univerzity Palackého. Již tradiční předvánoční setkání se konalo na nádvoří Zbrojnice. Více fotografií najdete ZDE. Foto: Vojtěch Duda.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Květoslava Princová obdržela ocenění Univerzity Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Prosinec 2017 - 12:30
Pamětní medailí Univerzity Palackého ocenil děkan Peter Tavel zásluhy spouzakladatelky katedry křesťanské sociální práce Květoslavy Princové o rozvoj humanitárních studií na cyrilometodějské teologické fakultě. Se svou kolegyní se při jejím odchodu do důchodu přišla rozloučit řada kolegů, studentů a spolupracovníků. „Paní doktorka Květa Princová na katedře končí v pozici vedoucí oddělení humanitárních studií, které založila. Je to zároveň příležitost pro nás všechny, abychom jí vyjádřili uznání a respekt,“ uvedla vedoucí katedry Tatiana Matulayová, která Květě Princové poděkovala za její práci, trpělivost a obětavost. Jak připomněla, Květoslava Princová byla zakladatelkou studia mezinárodní humanitární a sociální práce, nejprve na olomoucké VOŠ Caritas v bakalářském a poté na CMTF v navazujícím magisterském studijním programu. „Je to jedinečný obor, výjimečný nejen pro Univerzitu Palackého, ale i ve středoevropském kontextu. Obsahuje rozměr etiky humanitární pomoci, spirituality i internacionalizace. Je navíc velmi dobrým a inspirativním příkladem člověka, který to, co přednáší studentům, také aktuálně žije,“ zdůraznila. Vedle poděkování za odvedenou práci ocenil děkan Peter Tavel také hodnoty, o jejichž obranu a uchování Květoslava Princová ve svém životě usilovala. „Člověka někdy zastihne takový ´historický´ okamžik, kdy má rozpoznat, že je potřebný. Nebývá takových okamžiků v životě moc, ale podle mne je jimi váš život posetý. Vždy jste věděla, co je třeba, dovedla jste se adaptovat a najít onu citlivou strunu, jak pomoci druhým,“ uvedl děkan. Za odbornou a lidskou inspiraci i za osobní příklad vytrvalosti své kolegyní poděkovali také Jakub Doležel a Agnieszka Zogata Kusz, kteří jí zároveň předali knížku představující olomoucká humanitární studia. „Měla jsi jasnou vizi, čeho chceš dosáhnout, a navzdory celé hoře překážek a komplikací jsi za tím šla. Myslím, že dnes můžeš být spokojená s tím, kde se nacházíme,“ uvedl Jakub Doležel. „Chceme, abychom hlavní myšlenky, které jsi tady zasela, byli schopni udržovat a rozvíjet,“ doplnila Agnieszka Zogata Kusz. „Obnovení teologické fakulty po roce 1989 pro mne bylo důkazem vítězství pravdy a lásky. Je pro mne obrovskou ctí, že tady dnes mohu stát a přijímat ty nezasloužené díky,“ uvedla Květoslava Princová.  Katedra, kterou spoluzakládala a se kterou hodlá externě i nadále spolupracovat, je podle ní v dobrých rukou. „Svým kolegům přeji, aby sociální a humanitární práce přinášela to, co přinášet má, tedy smír do společnosti, tady i kdekoli na světě. To je tím základním cílem – obnovovat lidskou důstojnost a vztahy mezi lidmi,“ zdůraznila Květoslava Princová. Květoslava Princová, původně inženýrka chemie, signatářka Charty 77, držitelka ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu a bývalá vedoucí kanceláře prvního porevolučního primátora Olomouce Milana Hořínka, od roku 1997 působila v Arcidiecézní charitě v Olomouci a v České katolické charitě v Praze, kde se věnovala poskytování humanitární pomoci, zejména na Balkáně a v zemích bývalého Sovětského svazu.  Přispěla k zapojení České katolické charity do mezinárodní sítě humanitárních organizací a aktivit Caritas Europa a Caritas Internationalis. V roce 2003 spoluzaložila výuku humanitární pomoci na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc a v roce 2007 také magisterské studium tohoto oboru na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. V roce 2011 obhájila disertační práci v oblasti aplikované etiky. V rámci výuky se věnovala etice humanitární pomoci a toto téma zpracovala i v několika publikacích.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... můžete završit rok lázněním?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Prosinec 2017 - 8:27
Na posledním letošním pěším výletu Větrání s fakultou tělesné kultury se můžete v sobotu 30. prosince vydat do Luhačovic a kopců v okolí těchto známých lázní. Trasa má 16,5 km, účastníci se sejdou v 7:15 před hlavním nádražím v Olomouci. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Anestetika působí i na rostliny. Ty by mohly pomoci při testování látek

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Prosinec 2017 - 8:00
Anestetika využívaná v humánní a veterinární medicíně mají velmi obdobný účinek i na rostliny. Potvrdila to studie mezinárodního týmů vědců, jehož členem a jediným českým zástupcem je biofyzik Andrej Pavlovič z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Díky jejich zjištění, které v těchto dnech publikoval prestižní odborný časopis Annals of Botany, by rostliny mohly v budoucnu sloužit pro rychlé testování látek a jejich anestetických účinků. Výzkumníci z Japonska, Německa, Itálie a České republiky ověřovali účinky anestetik nejen na modelové rostlině huseníčku rolním, ale i na některých druzích, které vykazují pohyb. Například na citlivce stydlivé, jejíž listy reagují na dotek, masožravkách, jež se uzavírají při chytání kořisti, nebo popínavém hrachu. „Testovali jsme několik typů anestetik s různou chemickou strukturou a zjistili jsme, že anestetika mají na rostliny podobný efekt jako na živočichy či lidi. Pod jejich vlivem rostlina de facto přestává vnímat své okolí, tyto změny ale nejsou nevratné. Naopak odezní, jakmile se anestetikum odstraní. Zjištění by mohlo mít praktické využití, rostliny by se v budoucnu mohly využít pro rychlý screening anestetických účinků různých látek,“ uvedl Pavlovič. Podle něj anestetika například zastaví pohyb rostlin. Pod jejich vlivem se masožravka neuzavírá, citlivka nereaguje na dotek a popínavé rostliny přestávají hledat objekt, o nějž by se opřely. Zastavují také klíčení semen a syntézu zeleného barviva chlorofylu. „Toto chování je na první pohled zvláštní, neboť víme, že rostliny nemají žádnou nervovou soustavu, na niž by mohla anestetika působit. Rostliny ale generují elektrické signály a právě na ně anestetika účinkují. Obdobně jako u živočichů i rostlinu dočasně ,uspí´. Jakmile anestézie odezní, rostlina během pár minut velmi rychle ožívá a elektrická signalizace začíná fungovat. Změny elektrického potenciálu na membránách rostlin jsou často prvním signálem, kterým rostlina vnímá svět kolem sebe,“ objasnil Pavlovič, který v olomouckém vědeckém centru prováděl část pokusů. Vědci na základě experimentů došli k závěru, že anestetika mohou mít podobný mechanismus účinku, který patrně spočívá v buněčných membránách. Anestetika je určitým způsobem narušují, o čemž svědčí i skutečnosti, že v buňkách se zastavuje tok vezikul, tedy jakýchsi membránových váčků, jejichž úkolem je skladovat a transportovat některé složitější organické látky. „O tom, že anestetika mohou mít podobné účinky na rostliny jako na živočichy, se vědělo, ale nebylo jasné, proč tomu tak je. My jsme ukázali, že se v rostlině utlumí elektrické signály, takže jejich ,nervová´ aktivita je uspaná. Práce tohoto druhu zatím neexistovala,“ doplnil Pavlovič. O článku již informovala i některá zahraniční média. Centrum regionu Haná, v němž Pavlovič působí, sdružuje vědecké týmy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Soutěž přilákala na katedru filozofie téměř dvě stovky středoškolských studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Prosinec 2017 - 11:10
Esej na vybrané filozofické téma měli za úkol napsat téměř dvě stovky středoškoláků univerzitní soutěže Nebojme se myslet. Do jejího druhého kola postoupí dvacet studentů, z nichž dva nejlepší nominuje katedra filozofie FF UP na Mezinárodní filozofickou olympiádu. V květnu příštího roku se uskuteční v černohorském Baru.    „Od středoškoláků nevyžadujeme žádné konkrétní znalosti. Jde nám pouze o schopnost konstruktivního uvažování a zformulování vlastního názoru. Letos se nám do prvního kola soutěže sešlo nejvíce přihlášek za poslední léta. Máme velkou radost,“ řekla Petra Chudárková z pořádající katedry filozofie FF UP. Cílem soutěže, kterou osmým rokem tato katedra pořádá, je podpořit rozvoj kritického myšlení studentů předposledních a posledních ročníků středních škol. Studenti tak podle Petry Chudárkové mají jedinečnou možnost vyzkoušet si napsat vlastní filozofický text ve formě úvahy.  Zpětnou vazbu jim poskytnou členové katedry filozofie svým hodnocením. „Doktorandi naší katedry napíší ke každé práci dva nezávislé posudky. Eseje budou hodnotit na základě pěti kritérií: vztah k tématu, filozofické porozumění, přesvědčivost argumentace, vnitřní koherence textu a originalita. Každý ze studentů dostane jak bodové hodnocení ke každému kritériu, tak krátký komentář k celému eseji. Autoři tří nejlepších esejů dostanou čtečku,“ dodala Petra Chudárková. Filozofické klání Nebojme se myslet je národní kvalifikací pro účast na Mezinárodní filozofickou olympiádu. Nominaci na ni získají v únoru dva středoškolští studenti, kteří vzejdou z druhého kola její národní části. „Soutěž založil stávající vedoucí katedry Tomáš Nejeschleba. Zájem o ni se každoročně zvyšuje a domnívám se, že je s ní částečně spojený i zájem o studium zdejší filozofie.  Mnozí její účastníci totiž na katedru skutečně nastoupili a dnes patří k našim nejlepším studentům. Je ale také dost dobře možné, že hledání odpovědí na neodbytné otázky, kterými se filozofie zabývá, je pro mladé lidi stále atraktivní bez ohledu na módní trendy,“ uvedl Filip Tvrdý, zástupce vedoucího katedry. Dodal, že během soutěžního dne se středoškoláci zúčastnili i workshopu Iluze, hádanky a paradoxy, v němž se popularizační formou seznámili s některými ze současných filozofických problémů. Někteří i využili nabídky a prohlédli si i univerzitní knihovnu.   V čem spočívá kritické myšlení?  V tom, že člověk umí lépe pracovat s informacemi, umí je hodnotit, ověřovat kvalitu zdrojů. Kritické myšlení znamená mediální gramotnost, schopnost argumentace, racionální přemýšlení a umění nepodlehnout manipulaci. Dá se měřit. Na rozdíl od  IQ (inteligenční kvocient) se RQ (racionální kvocient) dá dlouhodobě trénovat a zvyšovat.  
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vánoční přání rektora UP Jaroslava Millera

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Prosinec 2017 - 9:30
Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí studenti a milé studentky, právě končící rok 2017 byl pro Univerzitu Palackého nadmíru úspěšný a na tomto úspěchu máte zásadní podíl právě vy. Velmi si vážím vaší práce ve prospěch naší univerzity a děkuji vám za ni.
Přeji vám všem i vašim blízkým klidné a pokojné Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku 2018, v němž se s vámi budu rád potkávat. Hezké Vánoce a šťastný nový rok   Jaroslav Miller rektor Univerzity Palackého
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… nové kapitoly archivního webu města jsou věnovány slavným hostům Olomouce?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Prosinec 2017 - 9:26
V dalších textech historika Jiřího Fialy se dočtete o pobytech generála Lafayetta, revolucionáře Huga Kołłątaje nebo rodiny Wolfganga Amadea Mozarta. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor ocenil vynikající zásluhy profesora Karla Indráka

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Prosinec 2017 - 8:00
Emeritní přednosta Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP Karel Indrák obdržel zlatou medaili Za zásluhy a rozvoj UP. Při příležitosti životního jubilea ocenil rektor UP Jaroslav Miller zejména jeho přínos pro vybudování špičkového pracoviště olomoucké lékařské fakulty a zásluhy o šíření dobrého jména olomoucké univerzity.  Podle děkana lékařské fakulty Milana Koláře, který udělení medaile navrhl, patří bývalý přednosta Hemato-onkologické kliniky k nejvýznamnějším profesorům Univerzity Palackého. „Jeho věhlas a odborné renomé vysoce překračuje hranice České republiky a dosahuje evropské a světové úrovně. Zároveň je typickým příkladem ´duše´ lékařské fakulty, v jeho osobě se spojuje její jedinečnost. Je vynikající učitel – sám jsem měl to štěstí, že jsem kdysi patřil do studijní skupiny, kterou vedl. Současně je vynikající vědec s h-indexem 20, více než 1600 citacemi a řadou popisů patologických stavů a genů v rámci hemato-onkologie. Výuku a vědecko-výzkumnou činnost pak krásně doplňuje léčebně-preventivní oblast, tedy vlastní medicína a péče o pacienty,“ uvedl děkan s poděkováním za jubilantovu dosavadní práci.  Jeho slova potvrdil rektor Jaroslav Miller a připojil vlastní zkušenost ze svého někdejšího pobytu v Austrálii. „Setkal jsem se tam tehdy s jedním naším bývalým studentem a ten mi říkal: Olomouc – to je Peřina, Indrák a Jařab. A když někdo někomu utkví v paměti, tak to znamená, že buď s ním má spojen silný - ať už pozitivní nebo negativní - emoční zážitek, anebo jde prostě o autoritu. Ve vašem případě platí to druhé a i pro mne jste ztělesněním toho nejlepšího, co v Olomouci v lékařských oborech máme,“ zdůraznil rektor a připomněl stále aktivní profesní přínos Karla Indráka pro kliniku, o jejíž dynamický rozvoj se zasloužil.   Podle Karla Indráka je budoucnost kliniky skvěle zajištěna, a to především díky současnému přednostovi Tomáši Papajíkovi. „Vzpomínám, jak jsem jej v roce 1991 ´přetahoval ´ z interní kliniky a říkal mu, jak si budoucnost hemato-onkologie představuji. V jeho osobě je zajištěno, aby klinika dobře fungovala i nadále,“ ujistil Karel Indrák.  Profesor Karel Indrák, absolvent LF UP, patří více než čtvrt století k absolutní špičce české hematologie. Jako uznávaný lékař, vědec a pedagog zasvětil svůj profesní život léčbě pacientů s onemocněním krve a krvetvorby. V Olomouci vybudoval Hemato-onkologickou kliniku, komplexní klinicko-diagnostické pracoviště FNOL a LF UP s transplantačním programem. Mezi jeho největší úspěchy patří objev hemoglobinů Olomouc, Haná a Hradec Králové a identifikace  talasemických mutací v české a slovenské populaci. Inicioval tradici mezinárodních Olomouckých hematologických dnů a je zakladatelem nadace Haimaom na podporu nemocných po transplantaci kostní dřeně.  Více informací najdete také v textu jeho žáků a následovníků ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor ocenil vynikající zásluhy profesora Karla Indráka

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Prosinec 2017 - 8:00
Emeritní přednosta Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP Karel Indrák obdržel zlatou medaili Za zásluhy a rozvoj UP. Při příležitosti životního jubilea ocenil rektor UP Jaroslav Miller zejména jeho přínos pro vybudování špičkového pracoviště olomoucké lékařské fakulty a zásluhy o šíření dobrého jména olomoucké univerzity.  Podle děkana lékařské fakulty Milana Koláře, který udělení medaile navrhl, patří bývalý přednosta Hemato-onkologické kliniky k nejvýznamnějším profesorům Univerzity Palackého. „Jeho věhlas a odborné renomé vysoce překračuje hranice České republiky a dosahuje evropské a světové úrovně. Zároveň je typickým příkladem ´duše´ lékařské fakulty, v jeho osobě se spojuje její jedinečnost. Je vynikající učitel – sám jsem měl to štěstí, že jsem kdysi patřil do studijní skupiny, kterou vedl. Současně je vynikající vědec s h-indexem 20, více než 1600 citacemi a řadou popisů patologických stavů a genů v rámci hemato-onkologie. Výuku a vědecko-výzkumnou činnost pak krásně doplňuje léčebně-preventivní oblast, tedy vlastní medicína a péče o pacienty,“ uvedl děkan s poděkováním za jubilantovu dosavadní práci.  Jeho slova potvrdil rektor Jaroslav Miller a připojil vlastní zkušenost ze svého někdejšího pobytu v Austrálii. „Setkal jsem se tam tehdy s jedním naším bývalým studentem a ten mi říkal: Olomouc – to je Peřina, Indrák a Jařab. A když někdo někomu utkví v paměti, tak to znamená, že buď s ním má spojen silný - ať už pozitivní nebo negativní - emoční zážitek, anebo jde prostě o autoritu. Ve vašem případě platí to druhé a i pro mne jste ztělesněním toho nejlepšího, co v Olomouci v lékařských oborech máme,“ zdůraznil rektor a připomněl stále aktivní profesní přínos Karla Indráka pro kliniku, o jejíž dynamický rozvoj se zasloužil.   Podle Karla Indráka je budoucnost kliniky skvěle zajištěna, a to především díky současnému přednostovi Tomáši Papajíkovi. „Vzpomínám, jak jsem jej v roce 1991 ´přetahoval ´ z interní kliniky a říkal mu, jak si budoucnost hemato-onkologie představuji. V jeho osobě je zajištěno, aby klinika dobře fungovala i nadále,“ ujistil Karel Indrák.  Profesor Karel Indrák, absolvent LF UP, patří více než čtvrt století k absolutní špičce české hematologie. Jako uznávaný lékař, vědec a pedagog zasvětil svůj profesní život léčbě pacientů s onemocněním krve a krvetvorby. V Olomouci vybudoval Hemato-onkologickou kliniku, komplexní klinicko-diagnostické pracoviště FNOL a LF UP s transplantačním programem. Mezi jeho největší úspěchy patří objev hemoglobinů Olomouc, Haná a Hradec Králové a identifikace  talasemických mutací v české a slovenské populaci. Inicioval tradici mezinárodních Olomouckých hematologických dnů a je zakladatelem nadace Haimaom na podporu nemocných po transplantaci kostní dřeně.  Více informací najdete také v textu jeho žáků a následovníků ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na fakultě už zvítězili, teď je čeká celostátní finále souboje argumentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Prosinec 2017 - 12:00
Právnická fakulta zná jména studentů, které vyšle do celostátního finále prestižní soutěže v simulovaném soudním procesu – Lidskoprávní Moot Court. O dvou postupujících týmech rozhodlo fakultní kolo soutěže. Chuť a odvahu zkusit si souboj argumentů mělo letos šest týmů. „Jsem rád, že v porovnání s minulým ročníkem přibylo přihlášených týmů. Na druhou stranu by zájem o tuto tradiční soutěž mohl být ještě větší. Zároveň je ale potřeba říct, že na studenty klade poměrně vysoké nároky,“ řekl fakultní koordinátor soutěže Zdeněk Červínek. Kvalita letošních soutěžících jej příjemně překvapila. „Bylo vidět, že odvedli kus práce a jejich výkony, zejména v ústním kole byly vynikající.“ Ústnímu kolu předcházela dlouhá příprava. Studenti museli nejprve nastudovat případ, odevzdat písemná podání a při samotném řízení museli být připraveni zastupovat obě strany sporu. V něm šlo tentokrát o takzvaný tvrzený nárok stěžovatelky na úhradu léku způsobilého prodloužit délku jejího života z veřejného zdravotního pojištění. Zatímco vysokoškoláci se do role právníků vžívali, soudní senát tvořila trojice profesionálů. Výkony soutěžících hodnotili Ludvík David, soudce Ústavního soudu, Ondřej Mrákota, soudce Nejvyššího správního soudu a absolvent olomouckých práv, a Martin Kopa z katedry ústavního práva. „Oba postupující týmy podaly skvělé výkony. Rozdíl mezi nimi byl minimální,“ řekl při vyhlašování výsledků Ondřej Mrákota. První místo nakonec porota přiřkla týmu ve složení Jaroslav Křepelka, Jiří Stýblo, Kristýna Šulková a Štěpán Vencl. „Úspěch byl pro nás bez nadsázky nečekaný. Navíc když jsme ve finále stáli proti soupeřům o dva tři roky starším. Soutěž je pro nás všechny obrovským přínosem především v oblasti time managementu a týmové spolupráce. Na vypracování písemného podání nebylo mnoho času, do toho škola, ale společnými silami jsme to zvládli,“ zhodnotil Jiří Stýblo, který druhým rokem studuje obor Právo. Z druhého místa pak postoupili Anna Marie Hanušová, Jan Hudáč a Ondřej Pekárek. „Téma pro nás bylo velmi zajímavé a zároveň nás lákalo zkusit si, jak si s ním poradíme. Vzhledem k tomu, že budeme brzy státnicovat, chtěli jsme si vyzkoušet co nejreálnější případ z praxe. Já osobně jsem ještě neměla možnost řešit tak složitý případ,“ přiblížila motivaci Anna Marie Hanušová, posluchačka 4. ročníku oboru Právo. Oba týmy nyní čeká příprava na celostátní finále, které se uskuteční na přelomu února a března přímo na Ústavním soudu. Se svými kouči chtějí zapracovat na slabých stránkách a co nejlépe se připravit na argumenty protistrany. Soupeři jim budou studenti právnických fakult z Brna a z Prahy. Zadání, soutěžní případ, zůstává stejné. Lidskoprávní Moot Court v Česku pořádá již šestým rokem Liga lidských práv. Olomoucká právnická fakulta se zapojila do všech ročníků. Výsledky fakultního kola Lidskoprávní Moot Court:
1. místo – Jaroslav Křepelka, Jiří Stýblo, Kristýna Šulková a Štěpán Vencl (kouč – John A. Gealfow)
2. místo – Anna Marie Hanušová, Jan Hudáč a Ondřej Pekárek (kouč – Maxim Tomoszek)
3. místo – Kateřina Skalková, Dominika Špalková, Kristýna Bublíková (bez kouče)
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... otázka „Co s doktorandy?“ netrápí jen české vysoké školství?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Prosinec 2017 - 11:37
Možnost, že by se doktorští studenti stali zaměstnanci univerzit, nyní zvažují některé instituce v Británii a v USA. Výhody tohoto uspořádání se nedávno dostaly do centra pozornosti po završení reforem ve Švédsku. Článek na toto téma vydal THE a česky ho publikoval magazín vysokých škol Universitas. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Cyrilometodějská teologická fakulta se připravuje na volby děkana

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Prosinec 2017 - 8:00
Akademický senát cyrilometodějské teologické fakulty bude 11. dubna příštího roku volit nového děkana. Návrhy na kandidáty na období 2018 - 2022 mohou členové akademické obce podávat do 13. února 2018. Znovu může kandidovat i současný děkan Peter Tavel, jemuž končí teprve první funkční období. Právo podat návrh na kandidáta na funkci děkana má každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty. „Podávají se písemně zapisovateli akademického senátu do 13. února 2018,“ uvedl předseda senátu Jaroslav Franc. Zatímco vyhlášení voleb proběhlo na posledním zasedání současného senátu, o jménu nového děkana rozhodnou až senátoři zvolení v letošních listopadových volbách. V této situaci využil „starý“ senát možnost vybrat do volební komise ty ze svých členů, kteří do senátorských křesel zasednou i v příštích třech letech. „Kontinuita tak zůstane zachována a budou moci pracovat už teď a pokračovat dál až do závěru voleb,“ vysvětlil odstupující předseda senátu Jaroslav Franc. Pro přípravu děkanských voleb zvolil senát tříčlennou komisi, kterou jako předseda povede Pavel Černuška. Dalšími členy jsou Vít Hlinka a za studentskou komoru Josef Biernát. Po stanoveném termínu volební komise ověří, zda příslušný kandidát na funkci děkana splňuje zákonné náležitosti a projedná s kandidátem jeho osobní souhlas s kandidaturou, a to nejpozději do 28. února 2018. Setkání akademické obce, na kterém kandidáti představí své programy, se podle přijatého harmonogramu voleb uskuteční 4. dubna 2018. K volbám děkana na příští čtyři roky se senátoři sejdou o týden později. Současný děkan Peter Tavel uzavře v polovině září příštího roku své první funkční období, kandidovat proto může i podruhé. Do čela fakulty jej senát poprvé zvolil v březnu 2014 a jejího vedení se ujal téhož roku na podzim, kdy převzal jmenovací dekret od rektora Jaroslava Millera po udělení souhlasu vatikánské Kongregace pro katolickou výchovu. V novodobé historii Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého stálo v jejím čele šest děkanů. Od znovuobnovení v roce 1990 ji řídili Vojtěch Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Ambros, Petr Chalupa a Ivana Vlková.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Senátoři fakulty zdravotnických věd schválili změnu organizační struktury

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Prosinec 2017 - 8:00
Na svém posledním zasedání v tomto kalendářním roce se sešli senátoři fakulty zdravotnických věd. Věnovali se zejména změnám v organizačním řádu fakulty a podmínkám k přijetí do doktorského studijního programu.  Hlavní organizační změnu představuje vyčlenění fakultního Centra vědy a výzkumu z Ústavu ošetřovatelství a jeho zařazení do struktury fakulty jako samostatného pracoviště. „Cílem je, aby bylo centrum soběstačné a věda se uživila sama. Už nyní jsou pracovníci centra zapojeni do řady projektů,“ uvedl děkan Jaroslav Vomáčka. Jak doplnil, pod centrum bude nyní spadat také doktorský studijní program Ošetřovatelství i případná další doktorská studia otevíraná v budoucnu. „Doktorské programy jsou vizitka vědecké kvality fakulty. V současné době se připravují na dvou dalších ústavech a věřím, že v rámci institucionální akreditace je obhájíme,“ doplnil děkan.  Na základě podkladů zahrnujících vstupní požadavky, termíny a navrhovaná témata dizertačních prací senátoři schválili také podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Ošetřovatelství pro rok 2018 – 2019. Jak připomněla proděkanka Zdeňka Mikšová, tento krok vyplynul ze změny rozhodnutí Národního akreditačního úřadu. „Byl nám zrušen zákaz přijímat studenty do prvního ročníku doktorského studijního programu Ošetřovatelství, proto nyní potřebujeme schválit podmínky přijímacího řízení. Nyní ještě diskutujeme o počtu přijímaných studentů,“ uvedla proděkanka.  K dalším tématům jednání patřily informace o evaluaci výuky, problematika administrativní zátěže pracovníků a úprava volebního řádu fakultního senátu. V diskuzi se senátoři také vyjádřili k otázce uzákonění nelékařských oborů tradiční čínské medicíny.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti navrhli devět způsobů jak hýčkat Přírodu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Prosinec 2017 - 8:00
Záměr vytvořit sluneční hodiny do parčíku za fakultou, akce Ukliďme Olomouc a programy pro školáky i veřejnost s cílem popularizovat biologii zaujaly nejvíce v letošním ročníku soutěže Hýčkejte svou Přírodu. Studenti do ní předložili celkem devět svých nápadů na popularizaci vědy, propagaci přírodovědecké fakulty, oživení kulturního a společenského dění nebo zkrášlení fakulty. Za odměnu dostali stipendia od 3500 do 9500 korun. „Sleduji tuto soutěž dlouhodobě a musím říct, že rok od roku se zvyšuje kvalita projektů i forma jejich prezentace. Je vidět, že ti dobří studenti jsou lepší a lepší,“ uvedl proděkan Josef Molnár. První místo v soutěži obsadila studentka pátého ročníku oboru Matematika-fyzika Marie Žvaková, která se rozhodla zkrášlit parčík za fakultou slunečními hodinami. „S tímto prastarým způsobem měření času souvisí celá řada oborů, které se na naší fakultě vyučují. Proto mi přišlo jako dobrý nápad hodiny vytvořit. Ze začátku jsem si myslela, že nejtěžší bude vypracovat návrh číselníku. To se ale nakonec ukázalo jako nejsnazší. Největším problémem nakonec byla samotná realizace,“ uvedla studentka.   Kateřina Dostálová z katedry rozvojových a environmentálních studií uspěla s projektem Ukliďme Olomouc, který letos v dubnu pořádal spolek Udržitelný Palacký. „Zhruba 40 dobrovolníků uklízelo odpadky nejen v okolí fakulty, ale i podél řeky Moravy a Mlýnského potoka. Nasbírali celkem 810 kilogramů,“ uvedla Dostálová, jež obsadila druhou pozici.  Hned za ní se umístil Lukáš Weber z katedry ekologie a životního prostředí a jeho projekt na propagaci biologie Víte, že.  Dětem i dospělým ukazuje některé živočichy a názornou a zábavnou formou je seznamuje s různými oblastmi biologie.   Své aktivity představili i zástupci nedávno vzniklého Chemického spolku UP, Univerzitního klubu go či Klubu deskových her. Účastníci prezentovali také letošní první ročník Pí běhu pro zdravý rozum či cestu do Afriky a Asie na kole a její následnou prezentaci na akademické půdě i pro veřejnost. Hodnotící komise posuzovala nápaditost a originalitu projektu, jeho význam pro fakultu, kvalitu závěrečné zprávy i úroveň veřejné obhajoby. Celkem mezi účastníky rozdělila 54.000 korun.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědecké úspěchy i bouřlivé změny. Zbyněk Svozil se ohlédl za osmi lety ve funkci děkana

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Prosinec 2017 - 13:54
Naposledy v pozici děkana před akademickou obec fakulty tělesné kultury předstoupil Zbyněk Svozil, aby se ohlédl za svými dvěma funkčními obdobími v čele fakulty. Při bilancování si posteskl nad stavem financování vysokých škol, zároveň ale připomněl, že fakulta má být na co hrdá, a poděkoval za práci svému proděkanskému týmu i vedoucím kateder a dalším zaměstnancům. „Dovolím si takové srovnání. Když se nyní loučil s akademickou obcí děkan brněnské fakulty sportovních studií Jiří Nykodým, začal slovy ‚před osmi lety a osmi kily‘. Také jsem si to spočítal. Na kila jsem na tom o něco lépe, ale co se týče roků, řekl bych, že u mě je to osm krát dvě. Byla to doba výživná, plná událostí a zanechala na mě jisté následky,“ zahájil zlehka své ohlédnutí Svozil. Vzápětí už vzpomněl restrukturalizaci fakultních pracovišť, která v letech 2010 a 2011 vzbudila mnoho emocí. „I přes tehdejší četné dotazy a poznámky o nesystémovosti změn ale struktura kateder vydržela dosud a dokonce po celou dobu se stejnými vedoucími,“ podotkl děkan. V té době fakulta řešila také problémy se zchátralými objekty po sovětské armádě a bezdomovci, kteří je obývali. Na jejich místě dnes stojí komplex Aplikačního centra BALUO a čerstvě dostavěného Centra kinantropologického výzkumu, kam se v příštím roce nastěhují Institut aktivního životního stylu a katedra přírodních věd v kinantropologii. Tato největší investiční akce samozřejmě nemohla zůstat nezmíněna, stejně jako aktuální projekt, díky němuž budou v následujících letech rekonstruovány a modernizovány výukové prostory fakulty. Studenti a finance Na přetřes přišly i klesající počet studentů, jichž má aktuálně fakulta přes 1800, nebo vývoj finančních prostředků, se kterými se v posledních letech hospodařilo. „Musím bohužel konstatovat, že od roku 2009 jsme nikdy nedosáhli na takovou výši prostředků za studenty a za vědu, jako jsme měli tenkrát, a to ani přes zvýšení v letošním roce. Věřím, že politici dostojí slibům a skutečně zlepší financování vysokých škol, protože je to opravdu neúnosné a prostředky jsou na samé hraně,“ komentoval Svozil. Stejně tak věří, že se vyplatí čas zaměstnanců nejen fakulty, ale celé univerzity aktuálně strávený nad přípravou podkladů pro žádost o institucionální akreditaci, která byla velkou administrativní zátěží. Nový prorektor Pozitivy končící děkan nešetřil v souvislosti s vědou a výzkumem a rozvojem zahraniční spolupráce. Přítomným připomněl nedávné umístění fakulty na 101.–150. místě v prestižním žebříčku sportovních škol Shanghai Ranking, za fakultní zlato a vlajkovou loď české kinantropologie označil vydávaný časopis Acta Gymnica, který je nově indexován na Web of Science a fakulta bude usilovat o získání impaktu. Zmínil také význam mezinárodních studií IPEN a HBSC, na kterých se odborníci z fakulty podílejí, nebo úspěšnost v získávání projektů Grantové agentury ČR. Aktuálně fakulta uspěla s pěti žádostmi – čtyřmi standardními projekty a jedním juniorským. „Velmi dobře jsme posuzováni i v oblasti zahraničních vztahů, což mimo jiné dokazuje i fakt, že si našeho proděkana pro zahraničí Martina Kudláčka, který tím opravdu žije, vybral rektor Jaroslav Miller do svého prorektorského týmu,“ upozornil Svozil. Své bilancování Zbyněk Svozil zakončil mottem, se kterým šel v roce 2009 do děkanských voleb a které je podle něj stále platné – „Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme“. A novému děkanovi, Michalu Šafářovi, který do čela fakulty usedne 9. února 2018, přeje především hodně pozitivní energie a nálady.  
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Psychologové z UP upozorňují na nárůst delikventního chování českých adolescentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Prosinec 2017 - 8:00
Hodnoty, postoje, úcta k životu, k lidem i věcem. Čeští žáci ve věku 11–15 let nevěří ani v dobro, ani ve spolupráci. Zvyšuje se mezi nimi agresivita, závislost na internetu, hrách i sociálních sítích. Takový je výsledek výzkumu psychologů Filozofické fakulty UP. Martin Dolejš z Katedry psychologie FF UP je hlavním řešitelem projektu, ve kterém se společně s kolegy věnuje rizikovým aktivitám mládeže ve věku 11–15 let. Během tohoto roku podrobil dotazníkovému šetření asi 2300 náhodně vybraných žáků, kteří navštěvují víceletá gymnázia či druhý stupeň základních škol. Shodný výzkum, v rámci kterého psychologové z UP využili standardizované diagnostické nástroje VRCHA a SIDS i adekvátní metody sběru a zpracování dat, uskutečnil také v roce 2014. S odstupem tří let tým psychologů přinesl nová data. Přesto, že se míra rizikovosti u adolescentů nezměnila, změnila se skladba rizikových aktivit ve prospěch delikventního chování. „Děti a mládež dnes méně experimentují s tabákem, alkoholem i marihuanou než před třemi lety. Naopak varovně se zvýšilo jejich delikventní chování a šikana. Řada z nich má zkušenost s krádežemi, problémy s policií i agresí. Jestliže dříve mládež více chodila například do parku, tam kouřila a pila, dnes zůstává doma a svůj část tráví na internetu. Více bychom se tedy měli zaměřit na vztahy než na užívání,“ řekl Martin Dolejš. Obecně ve společnosti podle něj roste míra agresivity. „Vychází mimo jiné i z impulzivního chování, na jehož redukci školy i rodiče málo pracují.  Naopak málo podporují protektivní rysy. A není to jen věc škol a rodin. Jedná se o komplexní problém a odpovědnost za současný stav nese i stát,“ dodal psycholog z UP. Podle něj je pozdě nastavovat preventivní programy ve chvíli, kdy se problém zjistí. „Prevence by měla přijít vždy zhruba dva roky před tím, než mládež začne realizovat danou rizikovou aktivitu. Je jedno jestli s alkoholem, tabákem či záškoláctvím,“ doplnil. Právě impulzivita se podle Martina Dolejše objevuje ve všech rizikových aktivitách. Když se například zjistí, že jedenáctiletý žák vykazuje velkou míru impulzivity, lze podle něj očekávat, že zhruba za tři roky – až dotyčného nebudou rodiče příliš hlídat – vystoupí žákovo rizikové chování na povrch. Takový žák může mít problém jak se záškoláctvím, tak s omamnými látkami. „Samozřejmě to neplatí všeobecně. Impulzivitu lze například vybít ve sportu. Proto je důležitá prevence, práce s mládeží. Je důležité zavčas zjistit, k čemu žáci inklinují a impulzivitu redukovat,“ zdůraznil. Prevence je podle něho dnes podceňovaná více na gymnáziích než na základních školách, které uskutečňují preventivní programy soustředěné na posilování hodnot, spolupráci, rozvážnost i klima ve třídě častěji. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Prosinec 2017 - 8:00
Jsou mezi nimi i osobnosti z pracovišť a fakult Univerzity Palackého. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Česko-francouzský student uspěl na mezinárodním fóru

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Prosinec 2017 - 13:00
Spolupráce přírodovědecké fakulty a francouzské Univerzity v Limoges vyústila v další skvělý výsledek. Francouzský student Benjamin Chantemargue, který studuje v rámci double degree Ph.D. programu také v Olomouci, získal ocenění Nadace profesora Zygmunta Wasylewskeho za nejlepší přednášku na 5. Evropském společném teoretickém/experimenálním setkání o membránách (EJTEMM2017). Jagelonská univerzita v Krakově ji organizovala počátkem prosince.  Benjamin Chantemargue studuje v Olomouci pod vedením fyzikálního chemika Michala Otyepky a na Univerzitě v Limoges pod vedením Patricka Trouillase (podstata double degree spočívá v tom, že po úspěšném absolvování programu získá student dva diplomy, od domácí i zahraniční univerzity). Na interdisciplinárním mezinárodním setkání uspěl s přednáškou nazvanou Exploration of landscapes of ABC membrane exporter. Obě instituce spolupracují více než sedm let a za tu dobu publikovali autoři deset vědeckých studií. „Studenti z Olomouce jezdí pravidelně do Limoges na stáže. Pavlína Podloucká jako první absolventka Univerzity Palackého v Limoges dokončila svá doktorská studia, následovali dva double degree absolventi Gabin Fabre a Michal Biler. V současnosti studuje v rámci tohoto programu právě Benjamin Chantermarque, který se v Olomouci věnuje pokročilým metodám molekulových simulací, které jsme vyvinuli, a aplikuje je na problematiku související s výzkumem v Limoges,“ vysvětlil profesor Otyepka.  Výzkum v Limoges souvisí se zaměřením výzkumné INSERM (Národní institut zdravotnictví a lékařského výzkumu) jednotky, která se věnuje farmakologii při orgánových transplantacích. „V posledních letech se soustředíme na pochopení účinnosti léčiv a jejich toxicity na molekulární úrovni. Jinými slovy se snažíme najít spojitost mezi biologickými procesy na molekulární úrovni a jejich skutečným dopadem na pacienta při jeho léčbě. Problematiku související s klinickou praxí v Limoges řešíme ve spolupráci s olomouckými kolegy, kteří poskytují expertízu v oblasti simulace biologicky relevantních procesů. Z tohoto pohledu je klíčová naše vzájemná spolupráce s profesorem Otyepkou a úspěch našeho společného studenta je důkazem její užitečnosti,“ uvedl profesor Trouillas. V budoucnu chtějí partneři ještě více těžit ze vzájemné spolupráce v oblasti takzvané in silico farmakologie, tedy farmakologii založené na simulaci s použitím počítačových programů, a dát jí zcela nový rozměr. „Podali jsme také společný evropský grant, snad nám bude štěstí nakloněno,“ doplnil Trouillas. Hlavním cílem EJTEMM setkání je shromáždit odborníky především z Evropy, kteří si vyměňují informace, diskutují a prezentují výsledky svého výzkumu. Předchozí setkání se konala v Limoges, Olomouci, Stockholmu a Bratislavě, příští se uskuteční v Helsinkách. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přírodovědecká fakulta bude v lednu znovu volit děkana

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Prosinec 2017 - 11:00
Přírodovědeckou fakultu čekají 17. ledna nové děkanské volby. Akademický senát totiž ve středu kandidáta na děkana pro příští čtyři roky nezvolil. Jediný kandidát, dosavadní děkan Ivo Frébort, získal ve třech kolech vždy po osmi hlasech. Ke zvolení jich bylo potřeba 11. „Akademický senát se neusnesl na návrhu kandidáta, který by mohl předložit panu rektorovi, a proto musí vyhlásit nové volby,“ řekl předseda volební komise Marek Jukl. Senátoři se následně usnesli na tom, že návrhy na kandidáty na děkana mohou členové akademické obce podávat do 21. prosince. Kandidátní listina bude zveřejněna 3. ledna a na 10. ledna je naplánována prezentace kandidáta či kandidátů. Volební komise zůstává ve stejném složení, tedy Marek Jukl, Tomáš Fürst a za studentskou komoru Jakub Žák. Nově zvolený děkan by se měl funkce ujmout počátkem února. Pro první volbu byli navrženi čtyři kandidáti. Tři z nich - Irena Smolová, Bořivoj Šarapatka a Vít Voženílek ale kandidaturu odmítli.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

AS UP vzal na vědomí Žádost o institucionální akreditaci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Prosinec 2017 - 7:22
Na svém posledním jednání v kalendářním roce 2017 vzal Akademický senát Univerzity Palackého na vědomí Žádost o institucionální akreditaci UP. K dokumentu, který senátorům předložil rektor UP Jaroslav Miller, se do 21. prosince ještě vyjádří Rada pro vnitřní hodnocení UP.  Poté ho UP, jako třetí vysoká škola v České republice, odešle k projednávání Národnímu akreditačnímu úřadu. Univerzita Palackého definovala 22 oblastí vzdělávání, v nichž bude žádat o institucionální akreditaci. Žádost odešle 21. prosince. „Datum jsme stanovili symbolické, neboť s nadsázkou věřím, že po něm a po velmi intenzivním procesu připravování žádosti pro celou univerzitu, se bude sluneční den na Hané už jen prodlužovat a vše projasňovat.  Institucionální akreditace pro nás totiž znamená možnost se rozhodovat o studijních programech, díky ní posílíme globální konkurenceschopnost i podmínky pro internacionalizaci,“ řekl Vít Zouhar, prorektor UP. I když v horizontu roku 2018 Univerzita Palackého žádnou převratnou změnu nechystá, podle Víta Zouhara přechod ze studijních oborů na programy, jisté změny přinese. „Ve studijních programech, které nejsou striktně definované regulačními úřady, garanti sami přicházejí s řadou změn. Pro UP je však nyní klíčové zajistit maximální kombinovatelnost učitelských a neučitelských studijních programů,“ dodal. AS UP během jednání schválil také zhruba stostránkovou Zprávu o vnitřním hodnocení kvality UP, která Žádosti o institucionální akreditaci UP předcházela. Podle předsedy AS UP Jiřího Langera je tento dokument zároveň i povinnou součástí projednávání institucionální akreditace. „Nutnost sebeevaluační zprávy přišla s novelou vysokoškolského zákona. Jedná se o zprávu o aktuálním stavu UP, která vznikla pod garancí Hany Marešové,“ řekl Jiří Langer k materiálu, do něhož přispěly všechny fakulty univerzity. V programu jednání posledního AS UP v roce 2017 bylo také předjednání nového vnitřního mzdového předpisu. Tomuto dokumentu se vzhledem k řadě připomínek budou senátoři věnovat i na příštím jednání v únoru 2018. Senátoři poté schválili Jednací řád Vědecké rady CMTF UP, vzali na vědomí nový Etický kodex UP a hovořili mimo jiné o budoucnosti e-learningových systémů na UP.  Rektor UP Jaroslav Miller před senátory poprvé hovořil o sedmičlenném prorektorském týmu, se kterým bude spolupracovat ve svém druhém funkčním období. Prorektorem pro studium a zároveň statutárním zástupcem rektora zůstane i po únoru 2018 Vít Zouhar, prorektorem pro vnější vztahy pak Petr Bilík. Prorektorem pro zahraničí se stane Martin Kudláček, prorektorkou pro kvalitu a strategii Hana Marešová. Prorektorkou pro vědu a výzkum zůstane Jitka Ulrichová, jejíž část agendy, zaměřenou na strategii a hodnocení vědy převezme Jaromír Fiurášek. Jeho úsek obsáhne i transfer technologií. Prorektorem pro organizaci a rozvoj bude Jiří Lach. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF