Novinky z UP a PřF

Historici umění z UP rozšiřují spolupráci s Akademií věd

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Srpen 2017 - 12:57
Jiří Lach, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky dnes podepsali Dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Díky této dohodě, která více sbližuje univerzitní a akademickou sféru, získají doktorandi olomoucké univerzity mnohem více zkušeností od pracovníků nejprestižnější vědecké organizace v České republice. „Dnešní podpis dohody mezi Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci představuje zásadní impulz k dalšímu bádání a studiu dějin umění na naší fakultě. Dokládá, že naši historici umění reprezentují atraktivní vědecké partnery. Dokument je krásným příkladem vytváření kontaktů a společné práce tak zvaně zezdola. Považuji to za mnohem užitečnější než formální gesta spolupráce,“ řekl Jiří Lach, děkan FF UP.  Za přirozené pokračování již stávající spolupráce při výuce dějin umění označil podepsanou dohodu ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Tomáš Winter. „Výchova špičkových vědců, kteří obstojí nejen v domácí, ale i zahraniční konkurenci, představuje jednu z priorit Ústavu dějin umění AV ČR,“ řekl. Od dohody si její signatáři slibují i jasnější vymezení pravomocí. Například pracovníci Akademie věd ČR budou nově moci zasahovat do výběrového řízení a průběžného hodnocení jednotlivých doktorandů – budou mít zastoupení v takzvaných oborových radách. Studenti si budou moci například volit školitele ze širokého spektra specialistů z obou institucí nebo absolvovat část studia na partnerském pracovišti AV ČR. Jména školitelů z Akademie věd ČR se pak objeví na závěrečných diplomech.  „Společnými silami bychom rádi vytvořili nové generaci historiků umění lepší podmínky pro studium a následné uplatnění a motivovali studenty k vyšší publikační činnosti, účasti na vědeckých projektech a získávání zahraničních zkušeností,“ řekla Jana Zapletalová z katedry dějin umění FF UP a zároveň předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Dodala, že propojením doktorského studijního programu FF UP s vědeckými aktivitami Ústavu dějin umění AV ČR získají absolventi kvalitnější vzdělání a vyšší konkurenceschopnost v domácím i zahraničním kontextu. Dnes podepsaný dokument navazuje na nedávno stvrzenou rámcovou dohodu o uskutečňování doktorských programů mezi oběma institucemi, kterou počátkem srpna podepsal rektor UP Jaroslav Miller a předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Tato dohoda je vůbec první, která se podle novelizovaného vysokoškolského zákona týká doktorského studia. Má zásadní význam pro sbližování akademické a univerzitní sféry a má přispět k motivaci nejlepších doktorandů, aby zůstávali ve vědě.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Historici umění z UP rozšiřují spolupráci s Akademií věd

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 31. Srpen 2017 - 12:57
Jiří Lach, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky dnes podepsali Dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Díky této dohodě, která více sbližuje univerzitní a akademickou sféru, získají doktorandi olomoucké univerzity mnohem více zkušeností od pracovníků nejprestižnější vědecké organizace v České republice. „Dnešní podpis dohody mezi Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci představuje zásadní impulz k dalšímu bádání a studiu dějin umění na naší fakultě. Dokládá, že naši historici umění reprezentují atraktivní vědecké partnery. Dokument je krásným příkladem vytváření kontaktů a společné práce tak zvaně zezdola. Považuji to za mnohem užitečnější než formální gesta spolupráce,“ řekl Jiří Lach, děkan FF UP.  Za přirozené pokračování již stávající spolupráce při výuce dějin umění označil podepsanou dohodu ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Tomáš Winter. „Výchova špičkových vědců, kteří obstojí nejen v domácí, ale i zahraniční konkurenci, představuje jednu z priorit Ústavu dějin umění AV ČR,“ řekl. Od dohody si její signatáři slibují i jasnější vymezení pravomocí. Například pracovníci Akademie věd ČR budou nově moci zasahovat do výběrového řízení a průběžného hodnocení jednotlivých doktorandů – budou mít zastoupení v takzvaných oborových radách. Studenti si budou moci například volit školitele ze širokého spektra specialistů z obou institucí nebo absolvovat část studia na partnerském pracovišti AV ČR. Jména školitelů z Akademie věd ČR se pak objeví na závěrečných diplomech.  „Společnými silami bychom rádi vytvořili nové generaci historiků umění lepší podmínky pro studium a následné uplatnění a motivovali studenty k vyšší publikační činnosti, účasti na vědeckých projektech a získávání zahraničních zkušeností,“ řekla Jana Zapletalová z katedry dějin umění FF UP a zároveň předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Dodala, že propojením doktorského studijního programu FF UP s vědeckými aktivitami Ústavu dějin umění AV ČR získají absolventi kvalitnější vzdělání a vyšší konkurenceschopnost v domácím i zahraničním kontextu. Dnes podepsaný dokument navazuje na nedávno stvrzenou rámcovou dohodu o uskutečňování doktorských programů mezi oběma institucemi, kterou počátkem srpna podepsal rektor UP Jaroslav Miller a předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Tato dohoda je vůbec první, která se podle novelizovaného vysokoškolského zákona týká doktorského studia. Má zásadní význam pro sbližování akademické a univerzitní sféry a má přispět k motivaci nejlepších doktorandů, aby zůstávali ve vědě.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Historici umění z Univerzity Palackého rozšiřují spolupráci s vědci Akademie věd České republiky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Srpen 2017 - 12:57
Jiří Lach, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky dnes podepsali Dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Díky této dohodě, která více sbližuje univerzitní a akademickou sféru, získají doktorandi olomoucké univerzity mnohem více zkušeností od pracovníků nejprestižnější vědecké organizace v České republice. „Dnešní podpis dohody mezi Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci představuje zásadní impulz k dalšímu bádání a studiu dějin umění na naší fakultě. Dokládá, že naši historici umění reprezentují atraktivní vědecké partnery. Dokument je krásným příkladem vytváření kontaktů a společné práce tak zvaně zezdola. Považuji to za mnohem užitečnější než formální gesta spolupráce,“ řekl Jiří Lach, děkan FF UP.  Za přirozené pokračování již stávající spolupráce při výuce dějin umění označil podepsanou dohodu ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Tomáš Winter. „Výchova špičkových vědců, kteří obstojí nejen v domácí, ale i zahraniční konkurenci, představuje jednu z priorit Ústavu dějin umění AV ČR,“ řekl. Od dohody si její signatáři slibují i jasnější vymezení pravomocí. Například pracovníci Akademie věd ČR budou nově moci zasahovat do výběrového řízení a průběžného hodnocení jednotlivých doktorandů – budou mít zastoupení v takzvaných oborových radách. Studenti si budou moci například volit školitele ze širokého spektra specialistů z obou institucí nebo absolvovat část studia na partnerském pracovišti AV ČR. Jména školitelů z Akademie věd ČR se pak objeví na závěrečných diplomech.  „Společnými silami bychom rádi vytvořili nové generaci historiků umění lepší podmínky pro studium a následné uplatnění a motivovali studenty k vyšší publikační činnosti, účasti na vědeckých projektech a získávání zahraničních zkušeností,“ řekla Jana Zapletalová z katedry dějin umění FF UP a zároveň předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Dodala, že propojením doktorského studijního programu FF UP s vědeckými aktivitami Ústavu dějin umění AV ČR získají absolventi kvalitnější vzdělání a vyšší konkurenceschopnost v domácím i zahraničním kontextu. Dnes podepsaný dokument navazuje na nedávno stvrzenou rámcovou dohodu o uskutečňování doktorských programů mezi oběma institucemi, kterou počátkem srpna podepsal rektor UP Jaroslav Miller a předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Tato dohoda je vůbec první, která se podle novelizovaného vysokoškolského zákona týká doktorského studia. Má zásadní význam pro sbližování akademické a univerzitní sféry a má přispět k motivaci nejlepších doktorandů, aby zůstávali ve vědě.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Historici umění z Univerzity Palackého rozšiřují spolupráci s vědci Akademie věd České republiky

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 31. Srpen 2017 - 12:57
Jiří Lach, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky dnes podepsali Dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Díky této dohodě, která více sbližuje univerzitní a akademickou sféru, získají doktorandi olomoucké univerzity mnohem více zkušeností od pracovníků nejprestižnější vědecké organizace v České republice. „Dnešní podpis dohody mezi Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci představuje zásadní impulz k dalšímu bádání a studiu dějin umění na naší fakultě. Dokládá, že naši historici umění reprezentují atraktivní vědecké partnery. Dokument je krásným příkladem vytváření kontaktů a společné práce tak zvaně zezdola. Považuji to za mnohem užitečnější než formální gesta spolupráce,“ řekl Jiří Lach, děkan FF UP.  Za přirozené pokračování již stávající spolupráce při výuce dějin umění označil podepsanou dohodu ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Tomáš Winter. „Výchova špičkových vědců, kteří obstojí nejen v domácí, ale i zahraniční konkurenci, představuje jednu z priorit Ústavu dějin umění AV ČR,“ řekl. Od dohody si její signatáři slibují i jasnější vymezení pravomocí. Například pracovníci Akademie věd ČR budou nově moci zasahovat do výběrového řízení a průběžného hodnocení jednotlivých doktorandů – budou mít zastoupení v takzvaných oborových radách. Studenti si budou moci například volit školitele ze širokého spektra specialistů z obou institucí nebo absolvovat část studia na partnerském pracovišti AV ČR. Jména školitelů z Akademie věd ČR se pak objeví na závěrečných diplomech.  „Společnými silami bychom rádi vytvořili nové generaci historiků umění lepší podmínky pro studium a následné uplatnění a motivovali studenty k vyšší publikační činnosti, účasti na vědeckých projektech a získávání zahraničních zkušeností,“ řekla Jana Zapletalová z katedry dějin umění FF UP a zároveň předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Dodala, že propojením doktorského studijního programu FF UP s vědeckými aktivitami Ústavu dějin umění AV ČR získají absolventi kvalitnější vzdělání a vyšší konkurenceschopnost v domácím i zahraničním kontextu. Dnes podepsaný dokument navazuje na nedávno stvrzenou rámcovou dohodu o uskutečňování doktorských programů mezi oběma institucemi, kterou počátkem srpna podepsal rektor UP Jaroslav Miller a předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Tato dohoda je vůbec první, která se podle novelizovaného vysokoškolského zákona týká doktorského studia. Má zásadní význam pro sbližování akademické a univerzitní sféry a má přispět k motivaci nejlepších doktorandů, aby zůstávali ve vědě.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

ČT v pevnosti

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Srpen 2017 - 9:14
Další díl vědomostního pořadu U6 – úžasný svět vědy, který uvádí Česká televize na svém dětském programu ČT :D, se bude natáčet v olomoucké Pevnosti poznání. Televizní štáb ji obsadí od 3. do 5. září, pro návštěvníky se proto dočasně mění otevírací doba. Informace najdete ZDE. Foto: Eva Hobzová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

ČT v pevnosti

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 31. Srpen 2017 - 9:14
Další díl vědomostního pořadu U6 – úžasný svět vědy, který uvádí Česká televize na svém dětském programu ČT :D, se bude natáčet v olomoucké Pevnosti poznání. Televizní štáb ji obsadí od 3. do 5. září, pro návštěvníky se proto dočasně mění otevírací doba. Informace najdete ZDE. Foto: Eva Hobzová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Absolventka práv získala ocenění za svou diplomovou práci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Srpen 2017 - 8:00
Mimořádně kvalitní, zajímavá a podnětná. Taková je podle expertů diplomová práce Nely Křupalové, absolventky Právnické fakulty Univerzity Palackého. Shodla se na tom odborná komise soutěže o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson a udělila jí čestné uznání. Absolventka práv uspěla s prací nazvanou „Účast veřejnosti v řízení podle atomového zákona“. Soutěž o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson vyhlašuje Institut pro udržitelný rozvoj (IURS). Určena je obhájeným diplomovým pracím, které se týkají problematiky územního rozvoje. Do jejího druhého ročníku se přihlásilo celkem čtrnáct studentů ze sedmi českých a slovenských univerzit. „Kvalita prací byla letos opět vysoká a výběr oceněných obtížný. Udělili jsme jednu hlavní cenu a čtyři čestná uznání,“ řekla Barbara Vojvodíková, ředitelka IURS a členka hodnotící komise. Podle ní je problematika územního rozvoje multidisciplinární, a proto je cena vypsaná pro různé studijní obory a různé profese. „Soutěž má motivovat mladé lidi k zájmu o problematiku a také k pochopení šíře tohoto problému. Jsme velmi rádi, že studenti z olomoucké právnické fakulty se naší soutěže od počátku zúčastňují, protože právě legislativní pohled představuje významný segment v celé problematice,“ dodala Barbara Vojvodíková. V loňském premiérovém ročníku soutěže uspěla absolventka olomouckých práv Markéta Horová. Nela Křupalová napsala svou práci z oboru práva životního prostředí. „Dlouhodobě jsem věděla, že se chci věnovat právě této oblasti. Navíc téma pro mě nebylo až tak nové, bydlím kousek od Jaderné elektrárny Dukovany, od malička jsem se zajímala o jadernou energii,“ vysvětlila Nela Křupalová. Svou práci úspěšně obhájila v červnu. Zaměřila se v ní na aktuální a konkrétní problém – výstavbu dalšího jaderného bloku v rámci temelínské elektrárny. „Věnovala jsem se jednotlivým povolovacím procesům spojeným s výstavbou. Zejména jsem analyzovala, zda má veřejnost možnost zapojit se do těchto řízení, a jakým způsobem se může zapojit. Stěžejní část práce se týkala procesu udělování licencí, bez kterých je zakázáno jaderné zařízení provozovat. Bohužel tohoto procesu se na základě platné právní úpravy nemůže veřejnost účastnit, což podle mého názoru není dobře,“ přiblížila. Že by mohla soutěžní porotu zaujmout, příliš nečekala. „O to větší mám z ceny radost. Je to krásný pocit, když děláte něco, co vás baví, a navíc to lidé ocení.“ Účast v soutěži doporučil Nele Křupalové vedoucí její diplomové práce Ondřej Vícha, odborný asistent na katedře správního práva a finančního práva. „Z úspěchu mám velkou radost. Zpracované téma považuji za velmi zajímavé a aktuální, zejména v souvislosti s přijetím nového atomového zákona a dostavbou stávajících, popřípadě výstavbou nových jaderných zařízení v Česku. V širším smyslu jsou závěry Nely Křupalové podnětné i pro současnou celospolečenskou diskuzi o zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů týkajících se ochrany životního prostředí. Formální a obsahové zpracování této diplomové práce bylo nadstandardní, stejně tak jako spolupráce s autorkou,“ nešetřil chválou Ondřej Vícha. IURS založil soutěž v roce 2016, a to ze dvou důvodů. Jednak kvůli absenci podobného ocenění a také jako uctění památky Jiřiny Bergatt Jackson, uznávané odbornice na regeneraci brownfields. V posledních letech svého života se zabývala také koncepcí rozvoje regionů a území jako celku. V roce 2001 založila IURS s cílem poukázat na bariéry udržitelného urbánního rozvoje a zvýšit společenskou informovanost o této problematice. Jiřina Bergatt Jackson zemřela před třemi lety. Kompletní výsledky 2. ročníku o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Absolventka práv získala ocenění za svou diplomovou práci

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 31. Srpen 2017 - 8:00
Mimořádně kvalitní, zajímavá a podnětná. Taková je podle expertů diplomová práce Nely Křupalové, absolventky Právnické fakulty Univerzity Palackého. Shodla se na tom odborná komise soutěže o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson a udělila jí čestné uznání. Absolventka práv uspěla s prací nazvanou „Účast veřejnosti v řízení podle atomového zákona“. Soutěž o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson vyhlašuje Institut pro udržitelný rozvoj (IURS). Určena je obhájeným diplomovým pracím, které se týkají problematiky územního rozvoje. Do jejího druhého ročníku se přihlásilo celkem čtrnáct studentů ze sedmi českých a slovenských univerzit. „Kvalita prací byla letos opět vysoká a výběr oceněných obtížný. Udělili jsme jednu hlavní cenu a čtyři čestná uznání,“ řekla Barbara Vojvodíková, ředitelka IURS a členka hodnotící komise. Podle ní je problematika územního rozvoje multidisciplinární, a proto je cena vypsaná pro různé studijní obory a různé profese. „Soutěž má motivovat mladé lidi k zájmu o problematiku a také k pochopení šíře tohoto problému. Jsme velmi rádi, že studenti z olomoucké právnické fakulty se naší soutěže od počátku zúčastňují, protože právě legislativní pohled představuje významný segment v celé problematice,“ dodala Barbara Vojvodíková. V loňském premiérovém ročníku soutěže uspěla absolventka olomouckých práv Markéta Horová. Nela Křupalová napsala svou práci z oboru práva životního prostředí. „Dlouhodobě jsem věděla, že se chci věnovat právě této oblasti. Navíc téma pro mě nebylo až tak nové, bydlím kousek od Jaderné elektrárny Dukovany, od malička jsem se zajímala o jadernou energii,“ vysvětlila Nela Křupalová. Svou práci úspěšně obhájila v červnu. Zaměřila se v ní na aktuální a konkrétní problém – výstavbu dalšího jaderného bloku v rámci temelínské elektrárny. „Věnovala jsem se jednotlivým povolovacím procesům spojeným s výstavbou. Zejména jsem analyzovala, zda má veřejnost možnost zapojit se do těchto řízení, a jakým způsobem se může zapojit. Stěžejní část práce se týkala procesu udělování licencí, bez kterých je zakázáno jaderné zařízení provozovat. Bohužel tohoto procesu se na základě platné právní úpravy nemůže veřejnost účastnit, což podle mého názoru není dobře,“ přiblížila. Že by mohla soutěžní porotu zaujmout, příliš nečekala. „O to větší mám z ceny radost. Je to krásný pocit, když děláte něco, co vás baví, a navíc to lidé ocení.“ Účast v soutěži doporučil Nele Křupalové vedoucí její diplomové práce Ondřej Vícha, odborný asistent na katedře správního práva a finančního práva. „Z úspěchu mám velkou radost. Zpracované téma považuji za velmi zajímavé a aktuální, zejména v souvislosti s přijetím nového atomového zákona a dostavbou stávajících, popřípadě výstavbou nových jaderných zařízení v Česku. V širším smyslu jsou závěry Nely Křupalové podnětné i pro současnou celospolečenskou diskuzi o zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů týkajících se ochrany životního prostředí. Formální a obsahové zpracování této diplomové práce bylo nadstandardní, stejně tak jako spolupráce s autorkou,“ nešetřil chválou Ondřej Vícha. IURS založil soutěž v roce 2016, a to ze dvou důvodů. Jednak kvůli absenci podobného ocenění a také jako uctění památky Jiřiny Bergatt Jackson, uznávané odbornice na regeneraci brownfields. V posledních letech svého života se zabývala také koncepcí rozvoje regionů a území jako celku. V roce 2001 založila IURS s cílem poukázat na bariéry udržitelného urbánního rozvoje a zvýšit společenskou informovanost o této problematice. Jiřina Bergatt Jackson zemřela před třemi lety. Kompletní výsledky 2. ročníku o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Sportovní hala UP prochází první etapou rekonstrukce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. Srpen 2017 - 8:00
Zateplení a výměnu oken ve vstupním prostoru přinese první část plánovaných oprav Sportovní haly UP, zahájených v červnu tohoto roku. S jejich dokončením se počítá do poloviny listopadu, druhá etapa by měla začít nejpozději za dva roky. Celková rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši téměř 300 milionů korun. První etapu rekonstrukce, která se týká vstupní části Sportovní haly UP, si vynutil zejména špatný technický stav oken a obvodového pláště. „Některá okna nebylo možné otevírat. V zimě docházelo k velkým únikům tepla, v letním období naopak k výraznému přehřívání vnitřních prostor,“ přiblížil vedoucí technického odboru Rektorátu UP Vojtěch Gren. Probíhající opravy, které by měly být ukončeny do 15. listopadu, přitom podle něj provoz sportovišť nijak výrazně neovlivňují. „Došlo pouze k dočasnému omezení některých pracovišť a přemístění vstupu do budovy,“ doplnil Vojtěch Gren. Zcela uzavřena bude naopak Sportovní hala ve druhé etapě celkové rekonstrukce, jejíž zahájení je předběžně plánováno na druhou polovinu roku 2019. Potrvá minimálně 18 měsíců a zahrne obnovení a přestavbu vnitřních prostor, jejich nové dispoziční uspořádání, a přístavbu tréninkové haly i objektu pro výuku plavání kojenců. „V rámci rekonstrukce vnitřních prostor budou kompletně obnoveny také rozvody vnitřních instalací včetně nového osvětlení, vytápění nebo vzduchotechniky. Dojde také k zateplení střechy a k výměně sportovní podlahy. Součástí celkové rekonstrukce budou také úpravy venkovních sportovišť, nové dopravní řešení a nezbytné sadové úpravy,“ popsal plánované kroky Vojtěch Gren. Náklady jsou podle něj odhadovány na 250 až 270 miliónu korun. Sportovní hala UP, která slouží už od roku 1978, si za dobu své existence vyžádala jen minimální stavební a rekonstrukční zásahy.  „Kromě oprav, které bylo nutno provést po povodních v roce 1997 v přízemí budovy, byla za dobu její životnosti provedena pouze výměna střešní krytiny,“ upřesnil Vojtěch Gren. Sportovní hala spolu s celým komplexem venkovních hřišť a loděnicí slouží především pro odbornou výuku studentů fakulty tělesné kultury, zájmovou tělesnou výuku studentů všech fakult UP a pro tréninky a mistrovská utkání oddílů Sportovního klubu UP. V období od června do září je k dispozici i zájemcům o pronájem hrací plochy k pořádání sportovních nebo kulturních akcí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Sportovní hala UP prochází první etapou rekonstrukce

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 30. Srpen 2017 - 8:00
Zateplení a výměnu oken ve vstupním prostoru přinese první část plánovaných oprav Sportovní haly UP, zahájených v červnu tohoto roku. S jejich dokončením se počítá do poloviny listopadu, druhá etapa by měla začít nejpozději za dva roky. Celková rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši téměř 300 milionů korun. První etapu rekonstrukce, která se týká vstupní části Sportovní haly UP, si vynutil zejména špatný technický stav oken a obvodového pláště. „Některá okna nebylo možné otevírat. V zimě docházelo k velkým únikům tepla, v letním období naopak k výraznému přehřívání vnitřních prostor,“ přiblížil vedoucí technického odboru Rektorátu UP Vojtěch Gren. Probíhající opravy, které by měly být ukončeny do 15. listopadu, přitom podle něj provoz sportovišť nijak výrazně neovlivňují. „Došlo pouze k dočasnému omezení některých pracovišť a přemístění vstupu do budovy,“ doplnil Vojtěch Gren. Zcela uzavřena bude naopak Sportovní hala ve druhé etapě celkové rekonstrukce, jejíž zahájení je předběžně plánováno na druhou polovinu roku 2019. Potrvá minimálně 18 měsíců a zahrne obnovení a přestavbu vnitřních prostor, jejich nové dispoziční uspořádání, a přístavbu tréninkové haly i objektu pro výuku plavání kojenců. „V rámci rekonstrukce vnitřních prostor budou kompletně obnoveny také rozvody vnitřních instalací včetně nového osvětlení, vytápění nebo vzduchotechniky. Dojde také k zateplení střechy a k výměně sportovní podlahy. Součástí celkové rekonstrukce budou také úpravy venkovních sportovišť, nové dopravní řešení a nezbytné sadové úpravy,“ popsal plánované kroky Vojtěch Gren. Náklady jsou podle něj odhadovány na 250 až 270 miliónu korun. Sportovní hala UP, která slouží už od roku 1978, si za dobu své existence vyžádala jen minimální stavební a rekonstrukční zásahy.  „Kromě oprav, které bylo nutno provést po povodních v roce 1997 v přízemí budovy, byla za dobu její životnosti provedena pouze výměna střešní krytiny,“ upřesnil Vojtěch Gren. Sportovní hala spolu s celým komplexem venkovních hřišť a loděnicí slouží především pro odbornou výuku studentů fakulty tělesné kultury, zájmovou tělesnou výuku studentů všech fakult UP a pro tréninky a mistrovská utkání oddílů Sportovního klubu UP. V období od června do září je k dispozici i zájemcům o pronájem hrací plochy k pořádání sportovních nebo kulturních akcí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

druhé kolo cmtf

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 29. Srpen 2017 - 12:35
Druhou šanci k přijetí na Univerzitu Palackého v nadcházejícím akademickém roce mohou v těchto dnech ještě využít zájemci o studijní obory cyrilometodějské teologické fakulty. Ta vypsala druhá kola pro bakalářské obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které realizuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. K pohovorům zvala na začátek tohoto týdne. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

druhé kolo cmtf

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Srpen 2017 - 12:35
Druhou šanci k přijetí na Univerzitu Palackého v nadcházejícím akademickém roce mohou v těchto dnech ještě využít zájemci o studijní obory cyrilometodějské teologické fakulty. Ta vypsala druhá kola pro bakalářské obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které realizuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. K pohovorům zvala na začátek tohoto týdne. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tělocvikáři si vymění zkušenosti na Těloolomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Srpen 2017 - 7:56
Na fakultu tělesné kultury se zítra sjedou tělovýchovní pedagogové z celé země. Na jedenáctém ročníku pracovního setkání Těloolomouc si vzájemně vymění zkušenosti z praxe a seznámí se s novými možnostmi či aktivitami vhodnými nejen pro výuku tělesné výchovy. Třídenní program setkání zahrnuje čtyři desítky lekcí věnovaných zajímavostem, novinkám a inovativním přístupům v oblasti tělesné výchovy, sportu a rekreace. V nabídce jsou hodiny zaměřené na cvičení s lavičkami či netradičními pomůckami, varianty atletické abecedy nebo basketbalové průpravné hry, také třeba cvičení zvané woudink či tance na vozíku. „Na základě evaluace posledního ročníku, který se konal v roce 2014, jsme vyšli vstříc požadavkům a lekce se týkají hlavně těch klasických oborů, jako jsou sportovní hry, atletika, gymnastika nebo plavání. Něco úplně převratného účastníky nečeká, taková je snad jen lekce juggeru, sportu mezi fotbalem a šermem. Na ten jsem sám zvědav,“ uvedl garant akce Dušan Viktorjeník z katedry sportu. V rámci programu Těloolomouce se uskuteční také celostátní setkání projektu zkráceně zvaného KLIKO, který se zaměřuje na rozvíjení personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních a středních škol prostřednictvím takových pohybových aktivit, při nichž dochází k rozhodování a řešení problémových situací.   Celkem by na fakultu podle organizátorů mělo dorazit na 350 účastníků. Hlavním místem setkání bude Aplikační centrum BALUO, jednotlivé části programu se ale uskuteční i v dalších prostorách fakulty tělesné kultury a tělocvičnách či sportovních areálech ve městě. Těloolomouc patří k tradičním akcím fakulty tělesné kultury, první ročník proběhl v roce 1995. Setkání u zúčastněných sklidilo kladné ohlasy a postupem času vznikly podobné akce i v dalších městech. Prozatím poslední ročník Těloolomouce se za účasti zahraničních hostů konal v roce 2014. Další informace jsou k dispozici ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tělocvikáři si vymění zkušenosti na Těloolomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 29. Srpen 2017 - 7:56
Na fakultu tělesné kultury se zítra sjedou tělovýchovní pedagogové z celé země. Na jedenáctém ročníku pracovního setkání Těloolomouc si vzájemně vymění zkušenosti z praxe a seznámí se s novými možnostmi či aktivitami vhodnými nejen pro výuku tělesné výchovy. Třídenní program setkání zahrnuje čtyři desítky lekcí věnovaných zajímavostem, novinkám a inovativním přístupům v oblasti tělesné výchovy, sportu a rekreace. V nabídce jsou hodiny zaměřené na cvičení s lavičkami či netradičními pomůckami, varianty atletické abecedy nebo basketbalové průpravné hry, také třeba cvičení zvané woudink či tance na vozíku. „Na základě evaluace posledního ročníku, který se konal v roce 2014, jsme vyšli vstříc požadavkům a lekce se týkají hlavně těch klasických oborů, jako jsou sportovní hry, atletika, gymnastika nebo plavání. Něco úplně převratného účastníky nečeká, taková je snad jen lekce juggeru, sportu mezi fotbalem a šermem. Na ten jsem sám zvědav,“ uvedl garant akce Dušan Viktorjeník z katedry sportu. V rámci programu Těloolomouce se uskuteční také celostátní setkání projektu zkráceně zvaného KLIKO, který se zaměřuje na rozvíjení personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních a středních škol prostřednictvím takových pohybových aktivit, při nichž dochází k rozhodování a řešení problémových situací.   Celkem by na fakultu podle organizátorů mělo dorazit na 350 účastníků. Hlavním místem setkání bude Aplikační centrum BALUO, jednotlivé části programu se ale uskuteční i v dalších prostorách fakulty tělesné kultury a tělocvičnách či sportovních areálech ve městě. Těloolomouc patří k tradičním akcím fakulty tělesné kultury, první ročník proběhl v roce 1995. Setkání u zúčastněných sklidilo kladné ohlasy a postupem času vznikly podobné akce i v dalších městech. Prozatím poslední ročník Těloolomouce se za účasti zahraničních hostů konal v roce 2014. Další informace jsou k dispozici ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... se v ČR daří tzv. „oborové homogamii” tedy partnerskému vztahu dvou lidí, kteří vystudovali stejný obor?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Srpen 2017 - 15:13
Podrobnosti o studii Vrána k vráně sedá aneb důležitost oboru studia při výběru partnera, kterou vypracovali vědci z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu, se můžete dočíst v magazínu vysokých škol Universitas ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... se v ČR daří tzv. „oborové homogamii” tedy partnerskému vztahu dvou lidí, kteří vystudovali stejný obor?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 28. Srpen 2017 - 15:13
Podrobnosti o studii Vrána k vráně sedá aneb důležitost oboru studia při výběru partnera, kterou vypracovali vědci z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu, se můžete dočíst v magazínu vysokých škol Universitas ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... si v aktuálním čísle časopisu Respekt můžete přečíst rozhovor s rektorem UP?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Srpen 2017 - 9:22
Dočtete se v něm i to, že pokud nepřijde na VŠ více peněz pro vědce a začínající akademiky, bude to mít dopad na celou společnost. „Může se brzy stát (a v okrajové míře se to děje už dnes), že perspektivní mladí vědci začnou tzv. hlasovat nohama a utíkat natrvalo do zahraničí. Potom se dostaneme do situace státu bez budoucnosti, bez elit, bez ambicí patřit mezi nejlepší,“ řekl mimo jiné Jaroslav Miller.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... si v aktuálním čísle časopisu Respekt můžete přečíst rozhovor s rektorem UP?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 28. Srpen 2017 - 9:22
Dočtete se v něm i to, že pokud nepřijde na VŠ více peněz pro vědce a začínající akademiky, bude to mít dopad na celou společnost. „Může se brzy stát (a v okrajové míře se to děje už dnes), že perspektivní mladí vědci začnou tzv. hlasovat nohama a utíkat natrvalo do zahraničí. Potom se dostaneme do situace státu bez budoucnosti, bez elit, bez ambicí patřit mezi nejlepší,“ řekl mimo jiné Jaroslav Miller.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

„Byli neuvěřitelně disciplinovaní, i proto vše dopadlo na jedničku,“ říká ředitel SKM UP Josef Suchánek

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Srpen 2017 - 7:38
V Olomouci skončila jedna z nejrozsáhlejších akcí tohoto roku. Pro univerzitní menzu a koleje bylo Celostátní setkání mládeže jednou z největších událostí vůbec. Většina z těch, kteří na tuto několikadenní akci přijeli, se totiž stravovali a bydleli v prostorách Univerzity Palackého.  „Některé přípravné práce jsme řešili s pomocí brigádníků, akci samou jsme personálně zvládli sami. Chci zdůraznit, že i proto, že setkání mládeže bylo výjimečně dobře zorganizované, a to ve všech detailech. Lidé byli nesmírně ukáznění. Až  jsme si s kolegy říkali, že by bylo skvělé přenést aspoň některé aspekty této akce do standardního života studentů na kolejích v průběhu akademického roku,“ řekl Josef Suchánek, ředitel Správy kolejí a menz UP. Dodal, že SKM Univerzity Palackého poskytla akci stravovací a ubytovací služby, venkovní i vnitřní prostory, vše v nebývalém rozsahu. „Venkovní areál na Envelopě se proměnil ve stanové městečko s veškerým zázemím. Pro přednáškový program se uvolnily prostory kolejí a menz včetně tělocvičny, a pokud vím, rovněž místnosti některých fakult. V prostorách o lůžkové kapacitě zhruba tři tisíce osm set míst bydlelo téměř šest tisíc lidí. Každý den jsme uvařili šest tisíc jídel, naše maximální kapacita je v během akademického roku zhruba čtyři tisíce pět set jídel. V permanenci byly tři výdejny,“ doplnil ředitel SKM UP. Podle něj olomoucké vysokoškolské koleje a menzy ještě takovou akci nezažily. „V mnoha ohledech jsme si tak sáhli na limity našich systémů a procesů,“ dodal.    Aby celá akce byla zajištěna a zvládnuta, musel být personál kolejí a menz UP po dobu setkání kompletně v pohotovosti. „Kdykoliv jsem se zeptal například recepčních, jestli je vše v pořádku, setkal jsem se pouze s pozitivní odpovědí a chválou na účastníky akce. Celá akce byla velmi komplexní, což zvyšovalo nároky na naši flexibilitu. Většinu věcí jsme měli domluvenou a nasmlouvanou předem, například součástí smlouvy byl i jídelníček, mnohé však bylo nutné řešit operativně.  Lidé přijížděli, ubytovávali se i odjížděli, tedy se odubytovávali. Bylo však vidět, že účastnici této akce byli z minulých ročníků a jiných měst zvyklí na bojovější podmínky a nabídka Univerzity Palackého tak pro ně byla luxusem,“ řekl ředitel SKM UP Josef Suchánek.  Připustil zároveň, že různé obavy během této náročné akce měl. Například ze zvládnutí procesu výdeje obědů, když viděl davy lidí, které se přišly ve stejném čase naobědvat do menzy. „Fronta byla ve čtyřstupu z hlavní menzy až k třídě 17. listopadu. Očekával jsem, že bezprostředně poté přijdou stížnosti. Stal se pravý opak, přišlo poděkování za to, jak vše funguje, jak jsme vstřícní. V závěrečném dni jsme účastníkům této jedinečné akce nasmažili do balíčků na cestu šest tisíc řízků,“ dodal Josef Suchánek. Je spokojený. Menza a koleje Univerzity Palackého podle něj dokázaly vytvořit potřebné zázemí pro velmi náročné několikadenní setkání. „Zpětná vazba od organizátorů setkání byla pozitivní, a tak si myslím, že jsme univerzitě ostudu rozhodně neudělali. Všem, kteří se na této akci podíleli, velmi děkuji,“ dodal Josef Suchánek. Celostátní setkání mládeže 2017 – uspořádala Sekce pro mládež České biskupské konference ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže a diecézními centry mládeže v ČR. V Olomouci nad ním převzali záštitu primátor Antonín Staněk, olomoucký arcibiskup a Velký kancléř CMTF UP Jan Graubner a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. V Olomouci se setkání uskutečnilo od 15. do 20. 8.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

„Byli neuvěřitelně disciplinovaní, i proto vše dopadlo na jedničku,“ říká ředitel SKM UP Josef Suchánek

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 28. Srpen 2017 - 7:38
V Olomouci skončila jedna z nejrozsáhlejších akcí tohoto roku. Pro univerzitní menzu a koleje bylo Celostátní setkání mládeže jednou z největších událostí vůbec. Většina z těch, kteří na tuto několikadenní akci přijeli, se totiž stravovali a bydleli v prostorách Univerzity Palackého.  „Některé přípravné práce jsme řešili s pomocí brigádníků, akci samou jsme personálně zvládli sami. Chci zdůraznit, že i proto, že setkání mládeže bylo výjimečně dobře zorganizované, a to ve všech detailech. Lidé byli nesmírně ukáznění. Až  jsme si s kolegy říkali, že by bylo skvělé přenést aspoň některé aspekty této akce do standardního života studentů na kolejích v průběhu akademického roku,“ řekl Josef Suchánek, ředitel Správy kolejí a menz UP. Dodal, že SKM Univerzity Palackého poskytla akci stravovací a ubytovací služby, venkovní i vnitřní prostory, vše v nebývalém rozsahu. „Venkovní areál na Envelopě se proměnil ve stanové městečko s veškerým zázemím. Pro přednáškový program se uvolnily prostory kolejí a menz včetně tělocvičny, a pokud vím, rovněž místnosti některých fakult. V prostorách o lůžkové kapacitě zhruba tři tisíce osm set míst bydlelo téměř šest tisíc lidí. Každý den jsme uvařili šest tisíc jídel, naše maximální kapacita je v během akademického roku zhruba čtyři tisíce pět set jídel. V permanenci byly tři výdejny,“ doplnil ředitel SKM UP. Podle něj olomoucké vysokoškolské koleje a menzy ještě takovou akci nezažily. „V mnoha ohledech jsme si tak sáhli na limity našich systémů a procesů,“ dodal.    Aby celá akce byla zajištěna a zvládnuta, musel být personál kolejí a menz UP po dobu setkání kompletně v pohotovosti. „Kdykoliv jsem se zeptal například recepčních, jestli je vše v pořádku, setkal jsem se pouze s pozitivní odpovědí a chválou na účastníky akce. Celá akce byla velmi komplexní, což zvyšovalo nároky na naši flexibilitu. Většinu věcí jsme měli domluvenou a nasmlouvanou předem, například součástí smlouvy byl i jídelníček, mnohé však bylo nutné řešit operativně.  Lidé přijížděli, ubytovávali se i odjížděli, tedy se odubytovávali. Bylo však vidět, že účastnici této akce byli z minulých ročníků a jiných měst zvyklí na bojovější podmínky a nabídka Univerzity Palackého tak pro ně byla luxusem,“ řekl ředitel SKM UP Josef Suchánek.  Připustil zároveň, že různé obavy během této náročné akce měl. Například ze zvládnutí procesu výdeje obědů, když viděl davy lidí, které se přišly ve stejném čase naobědvat do menzy. „Fronta byla ve čtyřstupu z hlavní menzy až k třídě 17. listopadu. Očekával jsem, že bezprostředně poté přijdou stížnosti. Stal se pravý opak, přišlo poděkování za to, jak vše funguje, jak jsme vstřícní. V závěrečném dni jsme účastníkům této jedinečné akce nasmažili do balíčků na cestu šest tisíc řízků,“ dodal Josef Suchánek. Je spokojený. Menza a koleje Univerzity Palackého podle něj dokázaly vytvořit potřebné zázemí pro velmi náročné několikadenní setkání. „Zpětná vazba od organizátorů setkání byla pozitivní, a tak si myslím, že jsme univerzitě ostudu rozhodně neudělali. Všem, kteří se na této akci podíleli, velmi děkuji,“ dodal Josef Suchánek. Celostátní setkání mládeže 2017 – uspořádala Sekce pro mládež České biskupské konference ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže a diecézními centry mládeže v ČR. V Olomouci nad ním převzali záštitu primátor Antonín Staněk, olomoucký arcibiskup a Velký kancléř CMTF UP Jan Graubner a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. V Olomouci se setkání uskutečnilo od 15. do 20. 8.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF