Novinky z UP a PřF

Ve finále celostátní soutěže o cenu Jean-Marie Lehna jsou i dvě studentky přírodovědecké fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Květen 2018 - 8:00
Dvě studentky přírodovědecké fakulty se dostaly do letošního finále celostátní soutěže o cenu Jean-Marie Lehna za chemii, kterou každoročně pořádá společnost Solvay a francouzské velvyslanectví. Finálové klání v úterý 15. května hostila přírodovědecká fakulta. Výsledky soutěže, ve které špičkoví odborníci oceňují nejlepší doktorskou práci v oboru chemie z České republiky, budou zveřejněny v závěru června při předání ocenění na francouzské ambasádě. Deset kandidátů, mezi kterými byla Veronika Navrátilová z katedry fyzikální chemie a Lucie Borková z katedry organické chemie přírodovědecké fakulty, prezentovalo při úterním finále svoji práci před desetičlennou porotou. Jejím předsedou byl vědecký ředitel společnosti Solvay a významný a oceňovaný francouzský chemik profesor Patrick Maestro. V porotě usedl také atašé pro vědu a vysoké školy Francouzského institutu v Praze Mathieu Wellhoff, zástupce firmy Solvay v ČR i představitelé tuzemských vysokých škol. Účastníky soutěže přišel přivítat a podpořit děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala, který ocenil všechny práce a účastníkům popřál, ať se jim stále tak daří. Všechny hodnocené práce, od teoretických studií chování proteinů na membránách přes vývoj senzorů a studium samouspořádávání až po syntézy nanoslitin, porota hodnotila jako výjimečné. Vybrat ty nejlepší práce proto nebyl lehký úkol. Vybraní kandidáti ale nebyli dosud zveřejněni, protože oceněni převezmou přímo z rukou profesora Jean-Marie Lehna, nositele Nobelovy ceny za chemii za rok 1987, a to 20. června na francouzské ambasádě. Slavnostnímu aktu budou přítomni další dva nositelé Nobelovy ceny - profesor Jean-Pierre Sauvage (Nobelova cena za chemii 2016) a profesor Serge Haroche (Nobelova cena za fyziku 2012). Součástí ocenění tří nejlepších doktorských prací je finanční odměna a stipendium na stáž ve Francii.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Teologická fakulta letos uspořádá mezinárodní letní školu k právům uprchlíků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Květen 2018 - 13:00
Kdo doopravdy je a kdo není uprchlík? Jaká jsou pravidla EU na jejich ochranu a jak se uplatňují v České republice?  Kdo může být pod ochranou Mezinárodního uprchlického práva? Jedinečnou příležitost dozvědět se více o fenoménu uprchlictví nabízí International Summer School in Refugee Law and Rights, kterou na srpen připravuje katedra křesťanské sociální práce cyrilometodějské teologické fakulty. Přihlášky mohou zájemci posílat ještě do konce května. Příležitost zúčastnit se intenzivního desetidenního kurzu s renomovanými experty je otevřena studentům i profesionálům ze všech akademických oborů a prostředí. „Letní škola by jim měla pomoci nastartovat a podpořit kariéru v mezinárodních vládních i nevládních organizacích,“ uvedla k motivům organizace školy Selma Porobić z oddělení humanitárních studií pořádající katedry. Hlavním cílem ojedinělé letní školy je posílit znalosti a dovednosti v oblasti ochrany žadatelů o azyl. Současně by měla přispět k výměně expertů a vytváření sítě spolupráce při řešení problémů uprchlictví v zemích Evropské unie. „V důsledku probíhajících válek a napětí v několika částech světa rychle roste počet osob, které žádají o mezinárodní ochranu v zemích EU. Zvyšuje se tak zároveň počet žadatelů o azyl stejně jako nutnost plné ochrany uprchlíků. Vzdělávání v oblasti uprchlického práva je proto důležitý a náročný úkol,“ objasnila motivy k organizaci školy Selma Porobić. Program se zaměří zejména na právní postupy, které umožňují pomoc při žádostech o azyl utečenců včetně praxe při získávání potřebné dokumentace.  Zahrne také konkrétní analýzu případových studií ve čtyřech zemích střední a jihovýchodní Evropy – konkrétně v Bulharsku, Maďarsku, Chorvatsku a České republice. Její součástí bude zároveň celodenní simulace přílivu uprchlíků a humanitární pomoci při jejich ochraně. „Letní škola účastníkům nabídne interaktivní učební prostředí v kombinaci přednášek, dokumentárních filmů a diskuzí. Jako instruktoři se představí zkušení a angažovaní odborníci i aktivisté v oblasti mezinárodní ochrany uprchlíků. Hlavním hostem bude Marko Szilveszter Macskovich z Úřadu Vysokého komisaře OSN v Ženevě, dále například Iris Goldner Lang, Jean Monnet Professor of European Union Law a členka UNESCO Chair on Free Movement of People, nebo Kristýna Andrlová z Úřadu Vysokého komisaře OSN v České republice, “ uvedla  Agnieszka Zogata Kusz z katedry křesťanské sociální práce. Jak doplnila, účastníci mají možnost získat certifikát a 12 kreditů ECTS. International Summer School in Refugee Law and Rights se uskuteční ve dnech 10. až 19. srpna 2018 v prostorách CMTF a v prostoru v areálu starých kasáren na letišti v Olomouci - Neředíně.  Naváže na předchozí úspěšné ročníky, které v letech 2012 – 2015 pořádalo Centrum pro uprchlíky při sarajevské univerzitě a na loňskou Letní školu humanitární práce pořádanou katedrou křesťanské sociální práce. Bližší podrobnosti a informace o přijímání přihlášek najdete na webu International Summer School in Refugee Law and Rights.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědecké práce studentů lékařské fakulty opět potvrdily vysokou úroveň SVOČ

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Květen 2018 - 8:00
Více než stovku prací přihlásili letos studenti olomoucké medicíny do fakultního kola studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). Vítězové jednotlivých soutěžních sekcí získali mimořádná stipendia a nominace do celostátní soutěže, ve které se utkají se svými kolegy z ostatních lékařských fakult.  Studenti prezentovali výsledky své vědecko-výzkumné práce v klinické, chirurgické a interní sekci a v sekcích teoretických oborů a zubního lékařství. V každé z nich odborné poroty vyhodnotily tři nejlepší práce, oceněné mimořádným stipendiem deset, sedm a pět tisíc korun za první, druhé a třetí místo. V samostatné kategorii soutěžili studenti anglického studijního programu General Medicine. Nejvyšší hodnocení si v jednotlivých sekcích letošní soutěže získali Eva Mnacakanová, Dominik Prachař, Adam Chudoba, Denis Dvořák a dvojice spoluautorů Raphael Mohammad a Nelly Pařízková. V kategorii General Medicine hodnotila porota nejlépe výsledky Adara Gala. Studentské práce zahrnuly spektrum témat od problematiky Hodgkinova lymfomu přes nádory prostaty až po výpočetní tomografii. Vítězové zároveň získali nominace do celostátního kola. „Poroty hodnotily originalitu práce, míru samostatnosti, se kterou se na ní studenti podíleli, a také způsob a úroveň prezentace výsledků. Kvalita je výborná a stabilní a myslím, že už téměř není co zlepšovat,“ uvedla proděkanka Eliška Sovová. Více než stovka přihlášených prací zároveň znovu potvrdila stabilní zájem pregraduálních studentů o aktivní zapojení do vědy a výzkumu. „Kolegové z ostatních lékařských fakult nás obdivují a ptají se, jak je možné, že se u nás SVOČ účastní tak velký počet studentů. A my říkáme: v republice jsme prostě nejlepší,“ dodala Eliška Sovová.  Zapojení studentů do vědecké činnosti ocenil i děkan Milan Kolář, podle nějž je mezi nimi možné už dnes tušit příští docenty a profesory. „Velmi si vážím toho, že nad rámec svých náročných studijních povinností máte ještě snahu a trpělivost pracovat v rámci ústavů a klinik. Vědecká práce je fantastická, a právě ´svočka´ umožňuje se na ní podílet. Je také velmi důležité, že se naučíte nejen vědecky přemýšlet a pracovat, ale současně své výsledky prezentovat a získat ten krásný pocit, že jste něco dokázali,“ zdůraznil Milan Kolář při zahájení soutěže.  Studentská vědecká odborná činnost na lékařské fakultě vstoupila letos už do svého 51. ročníku a jak potvrdila i proděkanka Hana Kolářová, vysokou úroveň si drží dlouhodobě. Vědecká práce podle ní navíc pro řadu studentů nekončí účastí ve SVOČ. „Máme zkušenosti, že někteří z nich na ústavech a klinikách pokračují i v doktorandském studiu, a my si je tak vlastně vychováváme třeba už od druhého ročníku, kdy se do vědecké práce zapojili poprvé. Jako školitelé se jim rádi věnujeme, je to práce, která je svým způsobem navíc, ale nás to s nimi baví. Snažíme se jim nabízet něco nového a zapojit je do kolektivu, aby viděli, že učitelé dělají i něco jiného, než pouze učí,“ doplnila Hana Kolářová.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Den fascinace rostlinami zve veřejnost do světa krásy a harmonie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Květen 2018 - 14:24
V pátek 18. května máte jedinečnou příležitost nahlédnout do pestrého světa rostlin. Botanická zahrada PřF se opět připojí k mezinárodní akci Den fascinace rostlinami, která má upozornit na to, že bez rostlin si lze život na naší planetě jen těžko představit. Otevřeno bude od 9.00 do 16.00, vstup je zdarma. „Obvykle tato akce probíhá jednou za dva roky, ale my jsme si řekli, že je to škoda a pořádáme jí každý rok. Letos jsme si vybrali téma Barevný svět rostlin," uvedl vedoucí botanické zahrady Václav Dvořák. Pro návštěvníky všech věkových skupin je ve spolupráci s katedrou botaniky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby připraven program, díky kterému se mohou například dozvědět, jak a pomocí čeho se šíří rostliny, vyzkoušet si botanický AZ-kvíz, podívat se na barvířské rostliny, výtrusy hub nebo si vyzkoušet, jak měřit pH pomocí rostlin. Součástí programu bude komentovaná prohlídka ve 14:00. Den fascinace rostlinami pořádá Evropská organizace pro rostlinnou biologii a za cíl si klade, aby se co nejvíce lidí z celého světa nadchlo pro rostliny a ocenilo důležitost rostlinné biologie pro zemědělství, květinářství, lesnictví, pro udržitelnost produkce potravin i všeho dalšího, co získáváme z rostlin, tedy papíru, dřeva, chemikálií, energie a léčiv.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Významná mezinárodní konference Olomoucké právnické dny se uskuteční již podvanácté

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Květen 2018 - 8:00
Právnická fakulta finišuje s přípravami na svou nejvýznamnější událost v oblasti vědecké činnosti. Tradiční mezinárodní konference Olomoucké právnické dny se uskuteční 24. a 25. května. Fakulta očekává, že dvoudenní odborné sympózium přiláká na 300 odborníků. Konference se bude opět odvíjet ve dvou částech. V úvodní plenární sekci, kterou i letos moderuje Michal Vávra, účast přislíbili významní experti a vlivní právníci současnosti jako Jiří Přibáň z Cardiff Law School, University of Wales, nebo Jan Kuklík, děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Při hledání tématu plenárního zasedání jsme využili letošního výročí vzniku republiky. Vybraní řečníci si připravují příspěvky na téma 100 let od vzniku Československa – kontinuita a diskontinuita práva. Druhá část konference bude mít tradičně formu tematicky zaměřených sekcí. Věřím, že sympozium opět přinese velmi živou a plodnou vědeckou debatu,“ řekla Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP. Počet tematických sekcí se letos rozroste na patnáct. Jejími odbornými garanty budou akademici z pořádající fakulty. Nová bude například Sekce teorie práva a právních dějin, kde účastníci budou řešit výuku teorie práva na českých a slovenských právnických fakultách, nebo Sekce mimosoudní metody řešení sporů či Sekce mezinárodního práva veřejného, na jejíž přípravě se podíleli zástupci Speciálních sil Armády ČR. Garantem bude Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti, a spolu s kolegy budou řešit téma Responding to hybrid threats by force: international and national law aspects. „Téma vzniklo na popud a po dohodě s armádou. Otázka použití ozbrojených sil v reakci na hybridní hrozby, například kybernetické, je mimořádně aktuální téma. Aktuálnost podtrhuje fakt, že se s příspěvky hlásili kolegové z USA, Jižní Afriky, Asie i Evropy,“ vyjmenoval Martin Faix.  Velmi zajímavě se rýsuje i Sekce ústavního práva. V její první části zaměřené na lidská práva v praxi ústavních soudů se svým příspěvkem vystoupí mimo jiné Vojtěch Šimíček, soudce Ústavního soudu. V druhé části už bude jednacím jazykem angličtina a mluvit se bude o tématu Human Rights in the Practice of Domestic Courts. Příspěvek do této části si připravuje také Jonas Christoffersen, ředitel Dánského institutu pro lidská práva. Mezinárodní vědeckou konferenci organizuje právnická fakulta v květnu každoročně, letos již podvanácté. Součástí letošního ročníku bude i slavnostní společenský večer. Zájemci o účast se mohou stále hlásit přes speciální registrační formulář. Veškeré podrobnosti ke konferenci jsou pak na webových stránkách fakulty. Pořadatelé je pravidelně aktualizují.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

ještě jsme ve válce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Květen 2018 - 15:02
Ještě jsme ve válce. Až do konce května můžete zajít do knihovny ve Zbrojnici a prohlédnout si stejnojmennou výstavu komiksů, seznamující se silnými lidskými příběhy z válečné fronty, koncentračních táborů i komunistických kriminálů. Vytvořilo je třináct špičkových českých a slovenských výtvarníků podle vyprávění pamětníků, která zaznamenali dokumentaristé Post Bellum v rozmezí let 2001–2011. Repro: Knihovna UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Muzejní noc na univerzitě nabídne nevšední zážitky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Květen 2018 - 14:00
Olomoucká muzejní noc v pátek 18. května tradičně přináší možnost prohlédnout si po setmění desítky zajímavých míst v Olomouci a okolí. Příchozí přivítá i univerzita. Lékařská fakulta zve do Anatomického muzea, knihovna ve Zbrojnici láká na výstavy a atraktivní program pro malé i velké připravily i přírodovědecká fakulta a Pevnost poznání. Letos zvou fakulta a Pevnost dospělé i děti do matematické kavárny, kde si budou moci zahrát deskové hry či zvítězit nad kvízy a hlavolamy. V chemické laboratoři pak mohou nahlédnout do tajů chemie. „Děti si budou moci z dostupných ingrediencí vyrobit sliz podle vlastních nápadů, zasoutěžit si v soutěži Bonbón za prvek, kde si musí poradit s prvky periodické soustavy. Na programu bude i zvuková a ohňová show,“ říká Denisa Vlčková z katedry analytické chemie. Návštěvníci budou mít k dispozici také střechu fakulty, ze které se mohou kochat pohledem na historické centrum města a okolí. Přírodovědecká fakulta bude otevřena od 18 do 22.30, o půl hodiny déle, tedy do 23 hodin bude otevřena i Pevnost poznání. Návštěvníci se tam mohou vydat na průzkum olomoucké historie, kdy zdejší knihovny byly ještě zbrojnicemi a interaktivní muzea dělostřeleckými sklady. Zájemce čeká i epický komiksový příběh začínající za švédské okupace Olomouce a končící obyvateli města bořícími hradby v závěru 19. století. „Všechny příchozí provedeme v uniformách, které nosili vojáci v dobách Marie Terezie. Vysvětlíme jim unikátnost olomouckého opevnění a jsme připraveni zodpovědět jakékoliv dotazy z historie,“  láká do Pevnosti poznání  Tomáš Arnold, koordinátor expozice. Do akcí letošní Muzejní noci se zapojí také lékařská fakulta, která pro zájemce o prohlídku zpřístupní své Anatomické muzeum v Dostavbě Teoretických ústavů na Hněvotínské ulici. Univerzitní knihovna ve Zbrojnici na Biskupském náměstí nabídne expozice fotografií Hany Martínkové a Jiřího Přivřela a výstavu knih ze svého fondu. Výpůjční doba bude zároveň prodloužena až do 22 hodin.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... Vědeckotechnický park UP slaví ve čtvrtek 31. května už 11. narozeniny?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Květen 2018 - 9:12
A oslava to bude parádní: kromě dobrého jídla a pití je připraven program i pro děti, na které čeká malování na tvář a spousta her. Dospělí zas mohou zkusit lukostřelbu nebo se podívat do tiskového centra UPrint 3D. Hrát bude skupina Goofy Cow. Součástí programu je i vyhlášení vítězů soutěže Podnikavá hlava. Slaví se od 15:30 hodin. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci učinili průlom v poznání pohybu a struktury iontových hydrátů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Květen 2018 - 9:00

Čeští vědci ve spolupráci s čínskými kolegy jako první na světě dokázali zobrazit strukturu a měřit pohyblivost iontových hydrátů sodíku, tedy shluků neboli klastrů molekul vody a atomu sodíku, které se podílejí na řadě významných každodenních fyzikálních, chemických i biologických procesů. Díky speciální metodě potvrdili, že pohyblivost těchto miniaturních objektů, která ovlivňuje jejich účinnost, souvisí s vnitřním uspořádáním. Studii v těchto dnech publikoval časopis Nature.

Na práci se podílel Pavel Jelínek z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Podle něj se autorskému týmu podařilo zaplnit jedno z bílých míst v chemii, biologii i fyzice. Hydratace iontů na površích má velký význam například při korozi, v elektrochemii či při transportu iontů v živých organismech. Bez iontových hydrátů by nemohly fungovat buňky, rozpouštět se soli, vyskytují se například v iontových nápojích.

„Udělali jsme další krok k pochopení toho, jak funguje transport hydrátů a jaký vliv má jejich struktura na jejich pohyblivost. Jedná se o důležitý pokrok, nikdo jiný dosud nebyl schopný studovat tyto látky, jejich pohyb a strukturu s takovou přesností,“ uvedl Jelínek, mezinárodně uznávaný odborník na teoretické a experimentální studium fyzikálních a chemických vlastností molekulárních struktur na površích pevných látek pomocí rastrovacích mikroskopů.

Čínští kolegové nejprve připravili různé typy klastrů, kdy se k atomu sodíku připoutaly různé počty molekul vody. Výsledky těchto atomárních hrátek následně vědci zkoumali pomocí speciálně upravených rastrovacích mikroskopů. Zásadní objev by však nebyl možný bez speciální metody, na jejímž vývoji se významně podíleli čeští fyzici a letos v lednu ji publikoval časopis Nature Communications.

„Problémem při studiu těchto klastrů jsou jejich poměrně slabé vnitřní vazby, které hrot mikroskopu snadno naruší. S pomocí nové zobrazovací metody dokážeme tuto překážku překonat tím, že na hrot zavěsíme molekulu oxidu uhelnatého. Díky její přítomnosti jsme schopni vidět nejen to, zda iont obklopují jedna, dvě nebo třeba tři molekuly vody, ale sledujeme i uspořádání jednotlivých molekul, aniž bychom narušili strukturu studovaného klastru iontového hydrátu,“ vysvětlil Jelínek.

Když vědci detailně znali složení a podobu sledovaných klastrů, pomocí elektrického pulsu je rozhýbali a měřili jejich pohyblivost. Obecně platí, že čím je mobilita klastrů vyšší, tím jsou účinnější. „Zjistili jsme, že nejrychleji se pohybuje iont sodíku hydratovaný třemi molekulami vody. Z toho vyplývá, že právě tento typ klastru bude hrát významnou roli pro možnost řízení transportu sodíku v biologii nebo ovlivňovat korozi,“ doplnil Jelínek.

Možnost vidět jednotlivé molekuly, manipulovat s nimi a dokonce zobrazit i chemické vazby byla ještě poměrně nedávno nepředstavitelná. Umožnil to až rozvoj rastrovacích mikroskopů s atomárním rozlišením, který vědcům otevřel nové možnosti poznání mimo jiné v oblasti charakterizace a modifikace nanostruktur.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Delegace UP vedená prorektorem pro

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Květen 2018 - 12:44
Delegace UP vedená prorektorem pro zahraničí Martinem Kudláčkem navštívila v Pekingu Beijing Foreign Studies University (BFSU). „V hodině češtiny jsme studentům prvního ročníku představili naši univerzitu a pozvali je nejen na letní školu Slovanských studií. BFSU je partnerskou univerzitou Konfuciova institutu UP, tudíž následovalo každoroční zasedání jeho rady. Naše kolegy jsme seznámili s novým vedením institutu, prezentovali zprávu za minulý rok a představili optimistické plány do budoucna,“ řekla Aneta Jakubcová z Konfuciova institutu UP. Foto: ZO UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého zrekonstruovala další dvě historické budovy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Květen 2018 - 12:05
Přestřihnutím pásky se dnes uzavřela jedna z dalších investičních kapitol Univerzity Palackého. Filozofická fakulta dokončila rekonstrukci budov v Křížkovského ulici 10 a v ulici Na Hradě 5. Přizpůsobit oba historické domy potřebám univerzitního života 21. století si vyžádalo investici ve výši 280 milionů korun. Filozofická fakulta sídlí v několika lokalitách města. Už před časem dokončila rekonstrukci objektů v Křížkovského ulici 12 a 14. S respektem vůči historii staveb nyní přizpůsobila potřebám univerzitního života i objekt ve stejnojmenné ulici s číslem 10. Potřebný rekonstrukční zásah provedla i v domě v ulici Na Hradě 5. „Budova v Křížkovského ulici byla v katastrofálním stavu, desítky let se do ní neinvestovalo systémově. První vlnu rekonstrukce (výměnu střechy a oken v roce 2007) pak přerušil nedostatek financí až do roku 2014, kdy jsme začali plánovat současný stav. Objekt Na Hradě se nacházel dokonce v havarijním stavu, budova byla extrémně energeticky nerentabilní, zatékalo do ní, neprošla infrastrukturní proměnou ze základní na vysokou školu. Do takzvané desítky v Křížkovského ulici jsou už přestěhovány všechny sídlící katedry, v budově Na Hradě se začne učit od příštího akademického roku,“ řekl Vladimír Polách, proděkan pro infrastrukturu FF UP. Křížkovského 10: komfort pro studium i pro výuku Kampus v Křížkovského ulici 10 prošel několikaletou kompletní rekonstrukcí, která v sobě zahrnuje úpravu všech typů povrchů, výměnu rozvodů a inženýrských sítí, pořízení vzduchotechniky s klimatizací, přestavbu sociálních zařízení, úpravu exteriérů i změnu vnitřního uspořádání. Rekonstruovaný objekt teď zajišťuje větší bezpečnost a umožňuje kontrolu i regulaci energetické náročnosti provozu. „Využíváme systém, který například pozhasíná rozsvícená světla v učebnách, když na ně při odchodu vyučující nebo studenti zapomenou. Systém také hlídá, aby zaměstnanci zároveň nevětrali a netopili, aby se utlumila a vypnula světla v prázdných pracovnách a podobně,“ uvedl proděkan pro infrastrukturu. V Křížkovského ulici 10 nyní opět sídlí děkanát fakulty a pět velkých filologických kateder.  Všechny učebny v budově jsou vybavené IT a AV technikou s centrálním ovládáním, nabízí pokrytí wi-fi signálem, větší část učeben je napojená na vzduchotechniku. Objekt má zrekonstruovanou aulu, ve sklepních prostorách nově nabízí i dvě velké a tři malé studovny. Rekonstruované nádvoří má pro akademickou obec venkovní posezení.   „Budova je po rekonstrukci změněna i dispozičně. Pracovny pedagogů jsme přesunuli do vyšších pater, většinu učeben jsme nově umístili v prvním patře a přízemí. Studentský provoz tak cíleně situujeme především do přízemí v přirozeném napojení na venkovní prostory a suterénní studovny,“ doplnil proděkan fakulty. Na Hradě 5: nové laboratorní zázemí, zcela nové páté patro a důraz na bezbariérovost Ještě větší provozní proměnou prošel historický objekt Na Hradě 5, kde bude situována od zimního semestru následujícího akademického roku katedra historie, katedra klasické filologie a kabinet judaistiky. „V suterénu nově vznikly laboratoře pro archeologii a archivnictví. Zcela nově jsme vybudovali páté patro. Opravovali jsme střechu, okna, dveře, podlahy, omítky, hygienická zařízení i výtah,“ vypočetl Vladimír Polách. Připomněl, že dvě patra tohoto domu obývá cyrilometodějská teologická fakulta, a proto se při rekonstrukci řešil i venkovní průchod do její sousedící hlavní budovy. „I budova Na Hradě 5 dnes nabízí odpočinkovou zónu, upravené nádvoří a zahrádku. Ve všech rekonstrukčních postupech jsme mysleli i na bezbariérovost objektu,“ dodal Vladimír Polách. Přeměna obou historických budov se mohla uskutečnit díky dotačnímu rámci ISPROFIN (Informační systém programového financování) MŠMT ČR. Rekonstrukci objektu Křížkovského 10 provedla společnost Metrostav, a.s., o rekonstrukci objektu Na Hradě 5 se podělilo sdružení firem Ridera Stavební, a.s. a Fichna-Hudeczek, a.s.  Fotoreport ze slavnostního otevření budov filozofické fakulty ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Olomouci se sešli odborníci na lymeskou boreliózu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Květen 2018 - 8:00
Už počtvrté se na pozvání Ústavu imunologie lékařské fakulty sjeli do Olomouce kliničtí a výzkumní pracovníci z České republiky i zahraničí na konferenci Lymeská borelióza 2018. Letos byla věnována problémům spojeným s autoimunitou a únavovým syndromem.  Téměř stovce účastníků nabídla konference dva přednáškové bloky, které hlavní témata prezentovaly z hlediska infekční imunologie i z pohledu zkušených klinických pracovníků. „V souvislosti s autoimunitními procesy a lymeskou boreliózou jsme se zaměřili na vysvětlení mechanismů, které by mohly stát za tím, že krátkodobé standardizované terapeutické postupy mají určité limitace. Chtěli jsme zároveň ukázat výsledky světových pracovišť v této oblasti. Existuje totiž spousta hypotéz, ale relativně méně výsledků, které by potvrdily svou životaschopnost,“ uvedl přednosta pořádajícího ústavu Milan Raška.  Experimentální výsledky v této oblasti představil jako jeden ze zahraničních hostů konference Armin Alaedini z Columbia University v USA. „Věnoval se studiu mechanismu, který vysvětluje, jak by mohla být autoimunita po boreliové infekci limitována a s čím to souvisí,“ vysvětlil Milan Raška. K hlavním přednášejícím patřili také Milan Buc z Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, který hovořil o obecných mechanismech bakteriálních infekcí, a Natasha Rudenková z Parazitologického ústavu Biologického centra AV v Českých Budějovicích. „Její přednáška byla zaměřena na mechanismy, díky nimž borelie mění různé formy života a jsou dlouhodobě schopny přežívat, aniž by je imunitní systém zaznamenal,“ objasnil Milan Raška.  Propojení boreliové infekce a chronického únavového syndromu byla věnována klinická sdělení. „Chronické stavy spojené s dlouhodobou únavou jsou v medicíně evergreenem. Bývají popisovány jako typická záležitost u boreliových infekcí, zejména když přejdou do chronické fáze. Je to vždy určitý diagnostický oříšek, zvlášť pro praktické lékaře při prvním kontaktu s pacientem,“ zdůraznil Evžen Weigl z olomouckého pracoviště.  Stejně jako v loňském roce i letošní program otevřel prostor pro zástupce pacientské obce. Kazuistiky pacientů s pozdní lymeskou boreliózou a léčbou kombinovanými protokoly prezentoval místopředseda spolku Borelioza CZ Petr Dymáček.  Problematikou lymeské borreliózy, která patří k nejčastějším infekčním onemocněním přenášeným ze zvířat na člověka, se olomoučtí odborníci z Ústavu imunologie zabývají od poloviny 90. let. Podíleli se mimo jiné na úspěšném řešení projektu speciální veterinární vakcíny, za který obdrželi cenu Technologické agentury ČR za aplikovaný výzkum.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Více než třicet příspěvků zazní na chystané teatrologické konferenci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Květen 2018 - 8:00
Na Perspektivy teatrologie 2018, druhý ročník teatrologické konference přijede v příštím týdnu padesátka odborníků. Svůj příspěvek, který se má vztahovat především k současnému divadlu, prosloví v Uměleckém centru UP více než třicet z nich.   I když je divadelní věda v České republice malý obor, má zde velkou tradici. Na našem území se jí věnují katedry čtyř vysokých škol. Jejich badatelé jsou sdruženi v Teatrologické společnosti, která je zároveň s katedrou divadelních a filmových studií FF UP, odborným časopisem Divadelní revue a mezinárodním festivalem Divadelní Flora i spolupořadatelem chystaného sympozia. Uskuteční se v Uměleckém centru Univerzity Palackého. V Perspektivách teatrologie 2018 půjde o prezentaci aktuálního výzkumu v teorii a dění divadla i kulturních performancí. „Naším cílem je sdružit obor. Letošní téma konference se vztahuje k současnosti a asi nejvíc to bude patrné v pátečním programu. Věnujeme ho analýze současného divadla. V tomto dni se chceme dostat do užšího kontaktu se současnou divadelní tvorbou. Je výborné, že se naše konference koná v rámci festivalu Divadelní Flora, jejíž dramaturgové studovali právě na našem pracovišti,“ řekl Martin Bernátek z katedry divadelních a filmových studií filozofické fakulty. Během konference podle něj zazní například příspěvky o tom, jak vypadá současné politické divadlo ve střední Evropě nebo jakým způsobem se v divadle zobrazují frustrace ze zábavního průmyslu.   „Na konferenci vystoupí i kolegové z Janáčkovy akademie múzických umění, kteří se zabývají uměleckým výzkumem.  Věnují se mimo jiné neurokognitivnímu výzkumu, jehož prostřednictvím studují různé herecké techniky,“ doplnil Martin Bernátek. Dodal, že v Olomouci budou diskutovat i partneři z muzejních institucí, kteří věnují i dokumentaci současné divadelní tvorby či rozdílům v dokumentaci procesu zkoušení velkých a malých institucí. Dojde i na prezentaci mapování současných divadelních prostor v České republice. „Partneři z Masarykovy univerzity v Brně přijedou do Olomouce prezentovat nově založené Centrum performativních studií. Budou hovořit o divadelních postupech a prvcích v běžném životě, například o tom, jakým způsobem se teatralita dá studovat. Zazní tak příspěvky o teatralitě soudních procesů či teatralitě politických manifestací,“ uvedl Martin Bernátek. Součástí konference Perspektivy teatrologie 2018 budou i dvě výstavy, které nabídnou odborné i širší veřejnosti komentované prohlídky. „Výstava je pro nás jiným způsob prezentace vědy. Ta první přiblíží formou komiksu příběhy herců dřívější Rakousko-Uherské monarchie, narozených na dnešním českém území. Druhá expozice představí Miladu Blekastadovou, norsko-českou literární vědkyni, která pomáhala propagovat řadu českých dramatiků,“ dodal Martin Bernátek. Obě výstavy budou instalovány v Atriu UC UP až do konce května.   Druhý ročník dvoudenní konference Perspektivy teatrologie 2018 se uskuteční ve dnech 17. – 18. května. Uskuteční se v Kapli Božího Těla a Auditoriu UC UP. Navazuje na delší tradici teatrologických konferencí na katedře divadelních a filmových studií FF UP. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita přivítá Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Květen 2018 - 8:00
Kam se posouvá současná čeština? Jaké změny prodělává v kontaktu s odlišnými jazykovými systémy? Jakým jazykem popisují svět v pohybu média, političtí představitelé, blogeři a YouTubeři? A jak na nás hovoří umělá inteligence? To jsou jen některé z mnoha otázek, kterým se budou věnovat mladí lingvisté na svém pravidelném mezinárodním setkání. Jeho součástí bude i celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda. Devatenáctý ročník Mezinárodního setkání mladých lingvistů zahájí přednáška s názvem Tematické posloupnosti v textech nerodilých mluvčích: vývojová studie o akvizici psaní v češtině jako cizím jazyku. Přednášku bude mít profesorka Anna Marie Perissutti z italské státní Universita degli studi di Udine. Na konferenci vystoupí osmadvacet účastníků, organizátoři této akce připravili i pět workshopů. Během setkání mladých lingvistů se uskuteční i celostátní kolo soutěže Student a věda (lingvistika) s osmi soutěžícími z různých filozofických fakult. „Během setkání se bude hovořit například o tom, jestli má čeština potenciál přijmout nové životné, rodově neutrální zájmeno nebo o tom jak se mění výzkum raných jazykových projevů dětí s Downovým syndromem. Wendy Zimmerová z domácí filozofické fakulty bude hovořit o lexikálních prostředcích, které porušují neutralitu v televizním zpravodajství, Michaela Matoušková z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pak o litevské jazykové politice a vlivu angličtiny. Situaci přiblíží na příkladu počítačové terminologie,“ řekla Kateřina Szokalová z katedry bohemistiky filozofické fakulty.   Konference je v diskusi určena všem těm, kteří se zajímají o jazyk, řeč, text a komunikaci. Těm, kteří mají chuť sdělovat a také jiným naslouchat. Uskuteční se ve dnech 14. – 16. května v prostorách filozofické fakulty v Křížkovského ulici 10. Více ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Čtvrtou proděkankou nejmladší fakulty bude Helena Kisvetrová

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Květen 2018 - 12:30
Struktura nejužšího vedení fakulty zdravotnických věd se od 1. června rozšíří o úsek pro kvalitu a vnitřní záležitosti. Povede jej současná zástupkyně ředitele fakultního Centra pro vědu a výzkum Helena Kisvetrová.  Se záměrem děkana jmenovat novou proděkanku vyslovil souhlas akademický senát FZV na svém květnovém zasedání. S důvody rozšíření proděkanského týmu seznámil senátory proděkan pro vědu a výzkum David Školoudík. Zdůraznil přitom, že dosavadní počet tří proděkanů neodpovídá nárůstu činností a nárokům spojených zejména s procesem akreditace. „V tomto roce má naše fakulta jako první na univerzitě projít hodnocením kvality, což je důležité jak pro nás, tak pro celou univerzitu. Obecně nejde přitom o to, že by nás měl někdo posuzovat, jestli pracujeme kvalitně, ale především o garanci pro studenty a zaměstnance, že zde budou nastavena a dodržována určitá pravidla,“ uvedl David Školoudík, který zároveň novou proděkanku krátce představil jako osobnost s potřebnými kompetencemi. „Agendy bude tolik, že proděkana, který se bude věnovat právě tomuto úseku, budeme určitě potřebovat. Očekáváme, že nová proděkanka bude komunikovat zejména s prorektorkou Hanou Marešovou,“ doplnil David Školoudík. Kromě něj tvoří současné nejužší vedení fakulty proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti a statutární zástupkyně děkana Zdeňka Mikšová a proděkanka pro zahraniční spolupráci a vnější a vnitřní záležitosti Radka Filipčíková. Část její agendy převezme od prvního června právě Helena Kisvetrová. Posílení proděkanského týmu se odrazilo i ve změnách Organizačního řádu FZV, jehož novelu předložila senátu v zastoupení děkana tajemnice fakulty Lenka Doleželová. Senátoři ji schválili stejně jako nominaci nového člena senátní legislativní komise. Stal se jím Karel Vítek z Ústavu zdravotnického managementu, který nahradil Reného Šiftu. V diskuzi se senát věnoval také stavu příprav anglické verze studijního programu Fyzioterapie.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… letošní Divadelní Floru si můžete vychutnat i v Konviktu?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Květen 2018 - 11:00
Pro část její programové nabídky se otevřely prostory parkánu, Kaple Božího Těla, Divadla K3 i filmového sálu. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

dolej si

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Květen 2018 - 10:56
Dolej si.  Univerzitní informační centrum a obchod  UPoint  nabízí zdarma kohoutkovou vodu od svého vzniku. Aktuálně se zapojilo i do projektu studentské iniciativy Udržitelný Palacký, která mapuje a označuje místa, kde se v Olomouci můžete osvěžit. V UPointu najdete džbány s čerstvou vodou hned u vstupu a můžete si z nich i doplnit svou vlastní láhev. Foto: UPoint
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoučtí vědci znovu zaujali na konferenci Biospot

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Květen 2018 - 7:00
Léčba nádorových onemocnění pomocí nanočástic nebo diagnostika rakoviny plic z analýzy vydechovaného vzduchu – takové jsou další unikátní biotechnologie, s nimiž olomoučtí vědci seznámili domácí i tuzemské investory na letošní mezinárodní konferenci Biospot. Už potřetí ji uspořádal klastr MedChemBio společně s Ústavem molekulární a translační medicíny LF (ÚMTM), Ústavem organické chemie a biochemie AV (ÚOCHB) a firmou IOCB Tech. Olomoucký ÚMTM prezentoval dva ze svých nejnovějších biotechnologických projektů, zaměřených na léčbu a diagnostiku nádorových a zánětlivých onemocnění. První z nich se týká nedávného objevu mezinárodního vědeckého týmu vedeného olomouckými vědci, který potvrdil protinádorové účinky disulfiramu, starého léku proti alkoholismu známého pod názvem antabus. Vědci v této souvislosti představili novou technologii, která by mohla umožnit léčbu nádorových onemocnění pomocí nanočástic metabolitu disulfiramu (CuET). „Problém spočíval v tom, že tento metabolit je ve vodě a jiných biokompatibilních rozpouštědlech nerozpustný, proto se s ním špatně pracuje v preklinických výzkumech i při aplikacích v živém organismu. Vyvinuli jsme proto postup založený na tvorbě nanočástic CuET, které jsou velmi stabilní. Jejich velikost může být modulována v rozmezí od 5 do 150nm a jejich suspenze mohou být aplikovány in vivo, a to jak intraperitoneálně nebo intravenózně,“ vysvětlil jeden ze spoluautorů objevné studie v Nature Martin Mistrík. Dalším unikátním projektem, který olomoučtí vědci na Biospotu představili, je nová metoda, která umožňuje včasné odhalení a diagnostiku zánětlivých a infekčních komplikací při chronických i nádorových onemocněních plic a dechových cest bez operačního zákroku. Princip tzv. dechového kondenzátu je založen na proteomické analýze obsahu dechu, který pacienti po dobu pěti minut volně nadýchají na vzorkovací zařízení. „Vydechovaný dechový kondenzát, tedy produkt vzniklý kondenzací neboli zkapalňováním par, reprezentuje bohatý zdroj pro nesčetné biomarkery, které mohou poskytnout cenné informace o dýchacích cestách stejně jako o systémové nemoci. Ve srovnání s jinými přístupy k extrakci a analýze vydechovaného kondenzátu je naše metoda extrémně citlivá a umožňuje detekci až několika stovek proteinů,“ vysvětlil hlavní řešitel projektu Petr Džubák. Jak zdůraznil, jde navíc o neinvazivní metodu, která by v budoucnu mohla nahradit dosud používaná radikální vyšetření, která podstupují například pacienti při bronchoskopii. Letošní ročník mezinárodní konference BioSpot, který se opět konal v pražské galerii DOX, přilákal významné investiční a farmaceutické firmy, jako je Merck, MSD, Astra Zeneca, z českých pak RSJ, Bohemia Venture Capital nebo CzechInvest. Čeští vědci jim představili téměř dvacet nejzajímavějších objevů a technologií. Kromě spolupořadatelů prezentovaly své projekty pracoviště Univerzity Pardubice, Národního ústavu duševního zdraví, Ústavu experimentální medicíny AV, Masarykovy univerzity nebo Přírodovědecké fakulty UK. „Technologie, které jsem zde viděl, byly v dobrém slova smyslu provokativní. Užil jsem si hlavně sekci zaměřenou na onkologii, která ve mně vyvolala řadu otázek o diagnostice rakoviny v budoucnosti,“ uvedl k průběhu konference ředitel britské Astra Zeneca David Andrews. Podle ředitele ÚMTM Mariána Hajdúcha naplňuje konference a platforma BioSpot cíle, které stály u jejího vzniku v roce 2016 - vyhodnocovat vývojový a komerční potenciál nejzajímavějších objevů a biotechnologií ve střední Evropě a propojovat je se soukromými investory. „Rostoucí kvalita a potenciál představených projektů jsou důkazem, že BioSpot jako hlavní událost tohoto typu ve střední Evropě má svůj význam a má co nabídnout,“ uvedl ředitel ÚMTM Marián Hajdúch. Více informací o letošní konferenci a cílech BioSpotu najdete ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Cvičilo se pro radost i pro dobrou věc!

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Květen 2018 - 13:55
V úterý 17. dubna uspořádala Asociace studentů speciální pedagogiky (ASSP) spolu s Akademik sport centrem UP benefiční cvičení. Tato akce konaná pod záštitou rektora UP Jaroslava Millera - otevřená pro studenty i veřejnost - se uskutečnila v prostorách tělocvičny Envelopa. Hlavní myšlenkou bylo vybrat určitou sumu peněz, která by pomohla vybrané rodině se členem se zdravotním postižením. Studenti ASSP se rozhodli pomoci rodičům s dítětem se vzácným onemocněním, tzv. mukopolysacharidózou. Toto vážné metabolické onemocnění se projevuje neschopností těla štěpit mukopolysacharidy, což má za následek střádání odpadních látek v těle. To způsobuje celkový opožděný růst, volnost kloubů, zákaly rohovky, poruchy sluchu a mnohé další potíže. A možnost „vycvičit“ co nejvíce finančních prostředků, se ukázal jako výborný nápad. Nadšení cvičící přicházeli v hojném počtu na 50 minut trvající lekci - tabatu, aerobic, zumbu, kardio box či stretching. Každý účastník mohl přispět minimální částkou 60 Kč za lekci. Celkově se takto, pomocí benefičního cvičení, podařilo získat obnos 6500 Kč! Celá částka byla věnována vybrané rodině dítěte se vzácným onemocněním, která ji využije zejména na zajištění lékařské péče. Realizační tým Asociace studentů speciální pedagogiky a Akademik sport centra děkují všem zúčastněným. Těšíme se na další obdobné zdařilé (a ještě zdařilejší) akce! Klára Gaňová, Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Jak na praktickou výuku přírodopisu?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Květen 2018 - 11:33
Pátek 20. dubna 2018 byl pro vybrané učitelky a učitele přírodopisu a biologie z Olomouckého i Moravskoslezského kraje ve znamení praktické výuky a zkoumání – například izolace DNA z ovoce či pitvání drobných bezobratlých živočichů. Katedra biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro ně uspořádala jednodenní laboratorní workshop v rámci projektu OP VVV „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“. Cílem workshopu, jehož se zúčastnilo na dvacet učitelů a učitelek přírodopisu a biologie ze základních a středních škol dvou výše zmíněných krajů, bylo prakticky seznámit zúčastněné pedagogy a pedagožky s vybranými laboratorními úlohami jako s důležitým prvkem při rozvíjení kompetence k řešení problémů. Náplní první části workshopu byly tři úlohy z oblasti molekulární biologie a genetiky – konkrétně izolace genomové DNA z buněk bukální (tvářové) sliznice, izolace DNA z ovoce v domácích podmínkách a také elektroforéza (rozdělení jednotlivých složek na základě jejich odlišné hybnosti ve stejnosměrném elektrickém poli) potravinářských barviv používaných při výrobě cukrovinek. Druhá část workshopu pak byla zaměřena na možnosti využití pitvy modelových druhů bezobratlých živočichů v podmínkách výuky na základních a středních školách. Účastníci a účastnice velmi kladně hodnotili obsahovou náplň workshopu a kvitovali zejména využitelnost ve vlastní učitelské praxi. Za přínosné lze považovat rovněž vzájemné sdílení zkušeností s praktickou výukou přírodopisu a biologie v rámci společenství praxe. Vzhledem k velkému zájmu a četným žádostem účastníků bude obdobný workshop zaměřený na podporu badatelsky orientované výuky přírodopisu uspořádaný i v příštím roce. RNDr. Martin Jáč, Ph.D., katedra biologie PdF UP 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF