Novinky z UP a PřF

8. Zirmův olomoucký diskuzní den

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Listopad 2017 - 8:35
V sobotu 4. 11. 2017 se v prostorách PF UP uskutečnil 8. Zirmův olomoucký diskuzní den, který uspořádala Oční klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) pod vedením prof. Řeháka. Letošního ročníku se zúčastnilo 323 oftalmologů z celé republiky i ze Slovenska.  V předvečer diskuzního dne proběhl velmi úspěšný kurz RNDr. Pluháčka (PřF UP) na téma „Zásady monokulární a binokulární korekce – brýle snadno a rychle?“, kterého se zúčastnilo 80 lékařů.  Vlastní odborný program organizátoři rozdělili do tří bloků, z nichž každý byl moderován specialistou v dané oblasti z týmu lékařů Oční kliniky LF UP a FNOL. Obsahoval přehledové přednášky i množství zajímavých kazuistik, k nimž se mohli vyjádřit všichni účastníci prostřednictvím hlasovacích zařízení.  První blok, moderovaný MUDr. Karhanovou, byl věnován diagnostice a léčbě diplopie v praxi. Diplopie je odborný termín pro rozdvojené vidění. V první přednášce prim. Diblík (1. LF UK a VFN v Praze) popsal, jak by měl oftalmolog při diagnostice diplopie postupovat: podrobná anamnéza (rozbor trvání diplopie, zda je jen při pohledu oběma očima současně, rozestup obrázků v závislosti na směru pohledu …), klinické vyšetření, nejčastěji tužkou před očima pacienta, a vyšetření na přístrojích sestřičkou specializující se na poruchu postavení očí. Následovali dvě přednášky MUDr. Dostálka (Centrum dětské oftalmologie, BINOCULAR, s.r.o., Litomyšl), které svou velmi vysokou odbornou úrovní tradičně doslova šokovalo většinu auditoria. MUDr. Flemrová (Evropská Oční klinika Lexum Praha) nás seznámila s riziky vzniku diplopie po refrakčních výkonech (odstranění dioptrií použitím laseru na rohovce) a po operaci šedého zákalu. V závěrečné přednášce se MUDr. Karhanová věnovala konzervativním možnostem řešení diplopie: zakrytí jednoho oka páskou, nalepení poloprůhledné fólie na brýlové sklo v celém rozsahu nebo jen v některém sektoru, předpis speciálních brýlích obsahujících optický hranol (tzv. prizma). V diskuzní části bloku jsme se dozvěděli, že dříve bude alkoholem (při stejné hmotnosti) ovlivněn člověk s převahou tukové tkáně než jedinec s vypracovanými svaly, protože svalová tkáň bohatá na vodu absorbuje alkohol velmi účinně a zabraňuje mu, aby se dostal do mozku.  Prim. Marešová se ujala organizace druhého bloku, který se zabýval méně častými pooperačními nálezy po standardních operacích. V úvodní přednášce paní primářka popsala málo známý fenomén negativní dysfotopsie. Jedná se o obloukovitý stín v zevní části zorného pole pozorovaný po nekomplikované operaci šedého zákalu. Jeho příčinou je průnik velmi šikmých světelných paprsků přicházejících od ucha na postižené straně a procházející na sítnici mezi duhovkou a umělou nitrooční čočkou. U většiny pacientů po čase vymizí. Pouze vzácně přetrvává a může působit značné potíže. V tom případě je vhodné operační řešení: nejčastěji změna pozice stávající nitrooční čočky (posunutí její optické části před čočkové pouzdro), nebo vložení další umělé nitrooční čočky bez dioptrické síly mezi stávající umělou nitrooční čočku a duhovku. Pooperační péčí po filtrujících operacích zeleného zákalu (glaukomu) se zabývala doc. Pitrová (Privátní oční klinika JL, Praha). Zdůraznila přínos a techniku provádění masáží oka po operaci k podpoře filtrace (odtok nitrooční tekutiny z oka pod spojivku s cílem snížení nitroočního tlaku a omezení jeho kolísání). MUDr. Šimičák (Oční klinika LF UP a FNOL) nás seznámil s velmi vzácnou, ale fatální komplikací po operaci sítnice, tzv. panoftalmií = akutní hnisavý zánět celého očního bulbu. V prezentovaném případě došlo ke vzniku velmi agresivní infekce druhý den po operaci. Pacientka však vyhledala odborné vyšetření až po více než 48 hodinách, během nichž již zánět postihl celé oko a ani razantní aplikací antibiotik do žíly, v očních kapkách a injekcemi do oka, se oko nepodařilo zachránit. Byli jsme nuceni ho vyjmout. Bude následovat zhotovení individuální oční protézy. Ta mívá tak skvělý kosmetický efekt, že často ani lékařský personál, který pacientku nezná, nepozná, že se mezi víčky nachází protéza, a ne vlastní vidoucí oko. K prevenci pooperační infekce je velmi důležité všechny pacienty po operaci upozornit na úzkostlivé dodržování hygieny a zamezení dotýkání se operovaného oka. Pooperačním nálezům po transplantacích rohovky se věnovala MUDr. Šínová (Oční klinika LF UP a FNOL). Za nejdůležitější informaci z jejího sdělení považuji pozitivní trend nárůstu částečných transplantací rohovky v České republice, stejně jako ve světě. Tzv. DMEK, tedy transplantace jen nejvnitřnější vrstvy buněk rohovky, je sice technicky velmi náročná operace, ale poskytuje pacientovi velmi časně po operaci velmi dobrou zrakovou ostrost, je zatížena malým výskytem selhání transplantátu a je opakovatelná. Zásadním opatřením v pooperačním období je neměřit nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem, protože náraz proudu vzduchu na rohovku by odmrštil transplantát od rohovky a zhatil by úspěšnou operaci.  Ve třetím bloku jsme s MUDr. Hrabčíkovou a jejími hosty (Bc. Mrvou, MUDr. Karkanovou, panem Hrazdírou a MUDr. Sendlerem) řešili problematiku speciálních individuálních kontaktních čoček: tvarově stálých (= pevných = tvrdých) a hydridních (skládají se z pevného centra a měkkého okraje). Tyto speciální typy kontaktních čoček jsou určeny pro pacienty s nerovnoměrně zakřivenou rohovkou při různých jejích onemocněních nebo po operacích na rohovce, kdy není možné dosáhnout uspokojivého vidění s brýlemi ani s běžnými měkkými kontaktními čočkami.  Diskuzní den ukončila svým vystoupením doc. Pitrová (předsedkyně České oftalmologické společnosti), která opět ocenila vysokou kvalitu odborného programu a bohatou diskuzi k probíraným tématům.  Děkujeme Konferenčnímu servisu UP za organizační zajištění konference. MUDr. Petr Mlčák, Oční klinika LF UP a FNOL
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Věnujte, co můžete postrádat, a podpořte dobrou věc!

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Listopad 2017 - 8:00
Darovat, co doma přebývá a druhým by ještě udělalo radost – takovou příležitost nabízí cyrilometodějská teologická fakulta, která na začátek prosince připravuje již třetí ročník Dobročinného blešího trhu. Užitečné věci v použitelném stavu mohou zájemci přinášet od 8. do 30. listopadu do hlavní budovy fakulty v Univerzitní ulici. Výtěžek z jejich prodeje tentokrát podpoří Domácí hospicovou péči Charity Olomouc. Do prodeje lze věnovat oblečení, knihy, hry, hračky, nádobí, bytové nebo módní doplňky, kuchyňské a sportovní potřeby nebo třeba staré gramofonové desky. „Loni návštěvníci trhu ocenili také levné zánovní lyže, pánské obleky, školní batohy, záclony, čajové soupravy i funkční žehličku. Vše přijímáme v použitelném a čistém stavu,“ uvedla hlavní organizátorka Kateřina Hamplová. Věci mohou lidé odevzdávat k uskladnění v učebně U02 v přízemí hlavní budovy CMTF od 8. do 30. listopadu, a to vždy ve středu od 12 do 15.30 a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Dobročinný bleší trh, který se koná pod záštitou rektora UP a děkana CMTF, proběhne ve dnech 7. a 8. prosince od 10 do 18 hod. v budově CMTF v Univerzitní ulici. Možnost udělat radost druhým, přispět na dobrou věc i levně nakoupit měla veřejnost díky iniciativě CMTF i v předchozích letech. Poprvé Dobročinný bleší trh uspořádala v listopadu 2013, kdy vynesl přes 80 tisíc korun na podporu Hospici na Svatém Kopečku. Druhý ročník proběhl loni v březnu a částkou 46 tisíc podpořil olomoucké neziskové organizace Pamatováček a Středisko svaté Alžběty. Letos se organizátoři rozhodli věnovat výtěžek z prodeje Domácí hospicové péči Charity Olomouc, nabízející podporu nemocným v závěrečném stádiu života i osobám, které o ně pečují. Jak zdůraznila proděkanka Lucie Cincialová, fakulta se chce podobnými akcemi prezentovat jako instituce zaměřená nejen na studium, výuku a vědu, ale i na další činnosti, které mohou obohatit celou univerzitní obec i širší veřejnost. „Myslím, že zapojení do dobročinných aktivit nám dává možnost přinášet do veřejného prostoru pozitivní podněty a zároveň vychovávat studenty k tomu, že je třeba dělat něco dobrého pro lidi kolem nás,“ uvedla proděkanka.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Věnujte, co můžete postrádat, a podpořte dobrou věc!

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Listopad 2017 - 8:00
Darovat, co doma přebývá a druhým by ještě udělalo radost – takovou příležitost nabízí cyrilometodějská teologická fakulta, která na začátek prosince připravuje již třetí ročník Dobročinného blešího trhu. Užitečné věci v použitelném stavu mohou zájemci přinášet od 8. do 30. listopadu do hlavní budovy fakulty v Univerzitní ulici. Výtěžek z jejich prodeje tentokrát podpoří Domácí hospicovou péči Charity Olomouc. Do prodeje lze věnovat oblečení, knihy, hry, hračky, nádobí, bytové nebo módní doplňky, kuchyňské a sportovní potřeby nebo třeba staré gramofonové desky. „Loni návštěvníci trhu ocenili také levné zánovní lyže, pánské obleky, školní batohy, záclony, čajové soupravy i funkční žehličku. Vše přijímáme v použitelném a čistém stavu,“ uvedla hlavní organizátorka Kateřina Hamplová. Věci mohou lidé odevzdávat k uskladnění v učebně U02 v přízemí hlavní budovy CMTF od 8. do 30. listopadu, a to vždy ve středu od 12 do 15.30 a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Dobročinný bleší trh, který se koná pod záštitou rektora UP a děkana CMTF, proběhne ve dnech 7. a 8. prosince od 10 do 18 hod. v budově CMTF v Univerzitní ulici. Možnost udělat radost druhým, přispět na dobrou věc i levně nakoupit měla veřejnost díky iniciativě CMTF i v předchozích letech. Poprvé Dobročinný bleší trh uspořádala v listopadu 2013, kdy vynesl přes 80 tisíc korun na podporu Hospici na Svatém Kopečku. Druhý ročník proběhl loni v březnu a částkou 46 tisíc podpořil olomoucké neziskové organizace Pamatováček a Středisko svaté Alžběty. Letos se organizátoři rozhodli věnovat výtěžek z prodeje Domácí hospicové péči Charity Olomouc, nabízející podporu nemocným v závěrečném stádiu života i osobám, které o ně pečují. Jak zdůraznila proděkanka Lucie Cincialová, fakulta se chce podobnými akcemi prezentovat jako instituce zaměřená nejen na studium, výuku a vědu, ale i na další činnosti, které mohou obohatit celou univerzitní obec i širší veřejnost. „Myslím, že zapojení do dobročinných aktivit nám dává možnost přinášet do veřejného prostoru pozitivní podněty a zároveň vychovávat studenty k tomu, že je třeba dělat něco dobrého pro lidi kolem nás,“ uvedla proděkanka.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Lékařská fakulta spojí oslavy 17. listopadu se vzpomínkou na Jana Opletala

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Listopad 2017 - 13:00
Tři týdny s Janem – takový je společný název pro akce, které letos připravili senátoři lékařské fakulty k výročí 17. listopadu a k uctění odkazu Jana Opletala. Osobnost někdejšího studenta medicíny a rodáka ze Lhoty nad Moravou připomene výstava, filmová projekce, beseda a pietní setkání v Nákle. „Pozoruhodná osobnost medika a národního hrdiny Jana Opletala je podle mého názoru významným symbolem. Spojuje nejvýznamnější data a události novodobé české historie. Připomínáme si jej od konce října, kdy byl v roce 1939 postřelen na nepovolené demonstraci v Praze, až do 17. listopadu akcemi, které jsou určeny pro univerzitní i širokou veřejnost,“ uvedl člen Akademického senátu LF a iniciátor vzpomínkových oslav Vladislav Raclavský. Úvod do plánovaných „tří týdnů“ patřil otevření tematické minivýstavy ve druhém patře Dostavby Teoretických ústavů LF. Na několika panelech přibližuje život a osobnost rodáka z olomouckého regionu. Ve stejné budově bude v úterý 7. listopadu od 14. 30 připraveno promítání dokumentů České televize věnovaných dosud málo známým aspektům postavy Jana Opletala a událostí roku 1939. O necelý týden později, v pondělí 13. listopadu, se v posluchárně Teoretických ústavů č. 2.517 uskuteční veřejná beseda se zajímavými hosty. Účastníci budou mít příležitost setkat se s Věrou Spurnou, neteří Jana Opletala, i se studentkou olomoucké medicíny Marií Turkovou, které se osobnosti někdejšího medika věnovala v rámci své středoškolské odborné činnosti.  Pozvání přijal také básník, spisovatel a vysokoškolský učitel z Univerzity Komenského v Bratislavě Jozef Leikert, autor publikace A den se vrátil věnované osudu Jana Opletala. Besedy se zúčastní i překladatelka jeho knih a pedagožka Miroslava Poláková z Gymnázia Uherské Hradiště. Symbolické připomenutí listopadových událostí vyvrcholí pietním setkáním u hrobu Jana Opletala v Nákle, které je naplánováno na 16. listopadu v 15. 45 hodin. Zájemci budou moci pokračovat na cestě do hlavního města, kde 17. listopadu historické události připomene položení květin u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici stejně jako shromáždění na Albertově a na Národní třídě. Zájemci o společnou cestu do Nákla i do Prahy se mohou informovat prostřednictvím e-mailu u Vladislava Raclavského. Informace jsou k dispozici také na webu Akademického senátu LF.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Lékařská fakulta spojí oslavy 17. listopadu se vzpomínkou na Jana Opletala

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. Listopad 2017 - 13:00
Tři týdny s Janem – takový je společný název pro akce, které letos připravili senátoři lékařské fakulty k výročí 17. listopadu a k uctění odkazu Jana Opletala. Osobnost někdejšího studenta medicíny a rodáka ze Lhoty nad Moravou připomene výstava, filmová projekce, beseda a pietní setkání v Nákle. „Pozoruhodná osobnost medika a národního hrdiny Jana Opletala je podle mého názoru významným symbolem. Spojuje nejvýznamnější data a události novodobé české historie. Připomínáme si jej od konce října, kdy byl v roce 1939 postřelen na nepovolené demonstraci v Praze, až do 17. listopadu akcemi, které jsou určeny pro univerzitní i širokou veřejnost,“ uvedl člen Akademického senátu LF a iniciátor vzpomínkových oslav Vladislav Raclavský. Úvod do plánovaných „tří týdnů“ patřil otevření tematické minivýstavy ve druhém patře Dostavby Teoretických ústavů LF. Na několika panelech přibližuje život a osobnost rodáka z olomouckého regionu. Ve stejné budově bude v úterý 7. listopadu od 14. 30 připraveno promítání dokumentů České televize věnovaných dosud málo známým aspektům postavy Jana Opletala a událostí roku 1939. O necelý týden později, v pondělí 13. listopadu, se v posluchárně Teoretických ústavů č. 2.517 uskuteční veřejná beseda se zajímavými hosty. Účastníci budou mít příležitost setkat se s Věrou Spurnou, neteří Jana Opletala, i se studentkou olomoucké medicíny Marií Turkovou, které se osobnosti někdejšího medika věnovala v rámci své středoškolské odborné činnosti.  Pozvání přijal také básník, spisovatel a vysokoškolský učitel z Univerzity Komenského v Bratislavě Jozef Leikert, autor publikace A den se vrátil věnované osudu Jana Opletala. Besedy se zúčastní i překladatelka jeho knih a pedagožka Miroslava Poláková z Gymnázia Uherské Hradiště. Symbolické připomenutí listopadových událostí vyvrcholí pietním setkáním u hrobu Jana Opletala v Nákle, které je naplánováno na 16. listopadu v 15. 45 hodin. Zájemci budou moci pokračovat na cestě do hlavního města, kde 17. listopadu historické události připomene položení květin u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici stejně jako shromáždění na Albertově a na Národní třídě. Zájemci o společnou cestu do Nákla i do Prahy se mohou informovat prostřednictvím e-mailu u Vladislava Raclavského. Informace jsou k dispozici také na webu Akademického senátu LF.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

FTK přivítá uznávaného odborníka v oblasti hodnocení pohybové aktivity a zdraví

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Listopad 2017 - 8:00
Jeden z nejuznávanějších odborníků na monitoring pohybové aktivity, profesor Gregory J. Welk z Iowa State University, zavítá na fakultu tělesné kultury. Bude tu jednat o spolupráci fakulty na mezinárodním výzkumu pohybové aktivity dětí a mládeže, o svých výzkumných tématech promluví i na dvou přednáškách zahrnutých do rozvrhu probíhajícího týdne International Teaching Week.   Welk vede na katedře kineziologie vlastní laboratoř, kde se věnuje využívání různých typů zařízení pro sledování a vyhodnocování pohybové aktivity, také tvorbě pohybových intervencí v oblasti prevence obezity a civilizačních onemocnění. Působí i jako vědecký ředitel programu FitnessGram pro děti a mládež v Cooperově Institutu v Dallasu. „Na naši fakultu zamíří během své cesty na mezinárodní konferenci HEPA Europe, kde je jedním z hlavních řečníků. Kontakt s ním navázal profesor Karel Frömel počátkem tohoto roku a v rámci navázané spolupráce již dva naši doktorandi absolvovali na Welkově pracovišti studijní pobyt,“ uvedl Lukáš Jakubec z Institutu aktivního životního stylu.   „Jednat budeme o využívání dotazníku Youth Activity Profile, jehož je Welk autorem, v rámci námi vyvíjeného systému pro sledování a vyhodnocování pohybové aktivity Indares.com. Zavedením tohoto dotazníku se nám otevírá možnost zapojit se do právě vznikající celosvětové sítě pro výzkum pohybové aktivity dětí a mládeže. V současnosti se tento nástroj používá v USA a přípravy na jeho použití probíhají v Brazílii, Španělsku nebo Velké Británii. Podepsáním memoranda o spolupráci se naše fakulta stane jedním z partnerů mezinárodního výzkumného projektu Youth Physical Activity Measurement Study,“ objasnil Jakubec. Vedle jednání o spolupráci bude profesor Welk s vědeckými pracovníky a představiteli fakulty diskutovat o stávajících testových systémech pro hodnocení tělesné zdatnosti mládeže a o další možné spolupráci v této oblasti. Prohlédne si i Aplikační centrum BALUO. Příležitost setkat se se světově známým odborníkem budou mít i studenti a další zájemci. V pátek 10. listopadu vystoupí na fakultě tělesné kultury se dvěma přednáškami v rámci programu již jedenáctého týdne se zahraničními lektory International Teaching Week. V první se bude Welk věnovat komerčním přístrojům a aplikacím pro monitoring pohybové aktivity a jejich využití při změnách životního stylu, druhá se bude týkat hodnocení tělesné zdatnosti u mladistvých. Časy Welkových přednášek a stejně tak rozvrh celého „mezinárodního“ týdne zájemci najdou ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

FTK přivítá uznávaného odborníka v oblasti hodnocení pohybové aktivity a zdraví

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. Listopad 2017 - 8:00
Jeden z nejuznávanějších odborníků na monitoring pohybové aktivity, profesor Gregory J. Welk z Iowa State University, zavítá na fakultu tělesné kultury. Bude tu jednat o spolupráci fakulty na mezinárodním výzkumu pohybové aktivity dětí a mládeže, o svých výzkumných tématech promluví i na dvou přednáškách zahrnutých do rozvrhu probíhajícího týdne International Teaching Week.   Welk vede na katedře kineziologie vlastní laboratoř, kde se věnuje využívání různých typů zařízení pro sledování a vyhodnocování pohybové aktivity, také tvorbě pohybových intervencí v oblasti prevence obezity a civilizačních onemocnění. Působí i jako vědecký ředitel programu FitnessGram pro děti a mládež v Cooperově Institutu v Dallasu. „Na naši fakultu zamíří během své cesty na mezinárodní konferenci HEPA Europe, kde je jedním z hlavních řečníků. Kontakt s ním navázal profesor Karel Frömel počátkem tohoto roku a v rámci navázané spolupráce již dva naši doktorandi absolvovali na Welkově pracovišti studijní pobyt,“ uvedl Lukáš Jakubec z Institutu aktivního životního stylu.   „Jednat budeme o využívání dotazníku Youth Activity Profile, jehož je Welk autorem, v rámci námi vyvíjeného systému pro sledování a vyhodnocování pohybové aktivity Indares.com. Zavedením tohoto dotazníku se nám otevírá možnost zapojit se do právě vznikající celosvětové sítě pro výzkum pohybové aktivity dětí a mládeže. V současnosti se tento nástroj používá v USA a přípravy na jeho použití probíhají v Brazílii, Španělsku nebo Velké Británii. Podepsáním memoranda o spolupráci se naše fakulta stane jedním z partnerů mezinárodního výzkumného projektu Youth Physical Activity Measurement Study,“ objasnil Jakubec. Vedle jednání o spolupráci bude profesor Welk s vědeckými pracovníky a představiteli fakulty diskutovat o stávajících testových systémech pro hodnocení tělesné zdatnosti mládeže a o další možné spolupráci v této oblasti. Prohlédne si i Aplikační centrum BALUO. Příležitost setkat se se světově známým odborníkem budou mít i studenti a další zájemci. V pátek 10. listopadu vystoupí na fakultě tělesné kultury se dvěma přednáškami v rámci programu již jedenáctého týdne se zahraničními lektory International Teaching Week. V první se bude Welk věnovat komerčním přístrojům a aplikacím pro monitoring pohybové aktivity a jejich využití při změnách životního stylu, druhá se bude týkat hodnocení tělesné zdatnosti u mladistvých. Časy Welkových přednášek a stejně tak rozvrh celého „mezinárodního“ týdne zájemci najdou ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přírodovědecká fakulta má další stříbrné absolventy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Listopad 2017 - 8:00
Stříbrnými absolventy se v sobotu oficiálně stalo zhruba osm desítek účastníků stříbrné promoce na přírodovědecké fakultě. Promoční slib složili znovu po 25 letech, studium ukončili v roce 1992. Po slavnostním aktu se mohli seznámit se současným stavem a úspěchy fakulty jak formou prezentace, tak při prohlídce hlavní budovy. „Stříbrnou promocí vyjadřujeme našim absolventům úctu. Víme, že se úspěšně uplatnili v praxi a jsme rádi, že na svoji alma mater nezapomněli. Těší nás, že využili této příležitosti potkat se svými bývalými spolužáky,“ uvedl promotor promoce a proděkan fakulty Zdeněk Hradil. V roli stříbrného absolventa se ocitlo i několik stávajících členů akademické obce fakulty včetně Lukáše Richterka z katedry experimentální fyziky. Potvrdil, že ačkoliv prostředí dobře zná, slavnostní atmosféru prožíval obdobně jako ostatní. „Myslím si, že promoce byla pro všechny příjemná. My se sice scházíme se spolužáky pravidelně, ale takový slavnostní okamžik nezažívá člověk každý den. Je to něco výjimečného,“ řekl. Se svými příteli ze studentských let se pravidelně schází také Eva Goláňová z Valašského Meziříčí. Přesto si ani ona nenechala stříbrnou promoci ujít. „Na léta strávená na přírodovědecké fakultě ráda vzpomínám, určitě patří k nejhezčím. Promoce se mi moc líbila, bylo fajn, že nebyla úplně formální, akademičtí hodnostáři byli velmi příjemní. Jsem ráda, že jsem přijela, i když s bývalými spolužáky jsme v pravidelném kontaktu a vidíme se často,“ uvedla absolventka oboru Matematika-zeměpis.    Stříbrnou promoci pořádala fakulta již podeváté, první se konala v roce 2009. Dne 24. listopadu se na přírodovědecké fakultě sejdou také zlatí absolventi a poprvé se uskuteční diamantová promoce. Zúčastní se jí vůbec první absolventi fakulty, kteří promovali před 60 lety.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přírodovědecká fakulta má další stříbrné absolventy

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5. Listopad 2017 - 8:00
Stříbrnými absolventy se v sobotu oficiálně stalo zhruba osm desítek účastníků stříbrné promoce na přírodovědecké fakultě. Promoční slib složili znovu po 25 letech, studium ukončili v roce 1992. Po slavnostním aktu se mohli seznámit se současným stavem a úspěchy fakulty jak formou prezentace, tak při prohlídce hlavní budovy. „Stříbrnou promocí vyjadřujeme našim absolventům úctu. Víme, že se úspěšně uplatnili v praxi a jsme rádi, že na svoji alma mater nezapomněli. Těší nás, že využili této příležitosti potkat se svými bývalými spolužáky,“ uvedl promotor promoce a proděkan fakulty Zdeněk Hradil. V roli stříbrného absolventa se ocitlo i několik stávajících členů akademické obce fakulty včetně Lukáše Richterka z katedry experimentální fyziky. Potvrdil, že ačkoliv prostředí dobře zná, slavnostní atmosféru prožíval obdobně jako ostatní. „Myslím si, že promoce byla pro všechny příjemná. My se sice scházíme se spolužáky pravidelně, ale takový slavnostní okamžik nezažívá člověk každý den. Je to něco výjimečného,“ řekl. Se svými příteli ze studentských let se pravidelně schází také Eva Goláňová z Valašského Meziříčí. Přesto si ani ona nenechala stříbrnou promoci ujít. „Na léta strávená na přírodovědecké fakultě ráda vzpomínám, určitě patří k nejhezčím. Promoce se mi moc líbila, bylo fajn, že nebyla úplně formální, akademičtí hodnostáři byli velmi příjemní. Jsem ráda, že jsem přijela, i když s bývalými spolužáky jsme v pravidelném kontaktu a vidíme se často,“ uvedla absolventka oboru Matematika-zeměpis.    Stříbrnou promoci pořádala fakulta již podeváté, první se konala v roce 2009. Dne 24. listopadu se na přírodovědecké fakultě sejdou také zlatí absolventi a poprvé se uskuteční diamantová promoce. Zúčastní se jí vůbec první absolventi fakulty, kteří promovali před 60 lety.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tadeáš Kříž z fakulty tělesné kultury je Hrdinou handicapu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Listopad 2017 - 8:00
I přes zrakové postižení patří student aplikovaných pohybových aktivit Tadeáš Kříž ke hvězdám českého biketrialu. Díky loňskému vítězství mezi seniory na mistrovství Evropy a čtvrtému místu na světovém šampionátu se nyní může pyšnit také titulem Hrdina handicapu, který mu přiřkli porotci soutěže Rekordy handicapovaných hrdinů.  Kříž, kterému byla před časem diagnostikována Leberova hereditální optická neuropatie projevující se úbytkem očních nervů a rozostřeným viděním, se v kategorii Hrdina handicapu, v níž jsou oceňovány příběhy obdivuhodných výkonů osob s postižením, umístil na druhém místě. „Jsem za to velmi rád, je to ocenění mé tvrdé práce,“ komentoval stručně své umístění. „Do soutěže mě nominoval Ondřej Ješina z katedry aplikovaných pohybových aktivit, a to kvůli mým biketrialovým úspěchům. V současnosti se ale věnuji i alpskému lyžování, na závodní úrovni teprve rok,“ doplnil Kříž. I na sněhu si už ale stihl připsat nějaké medaile, v březnu se stal mistrem republiky v slalomu a obřím slalomu zrakově postižených lyžařů. „Své závodní cíle teď směřuji spíše k lyžím. V biketrialu mě začínají mnohem více bavit tréninky s mladými jezdci a sledování jejich závodních úspěchů. Sám jsem se letos rozhodl splnit si svůj sen a startoval jsem nejprestižnější kategorii Elite a užíval jsem si, že se svým handicapem můžu startovat ve stejné kategorii s nejlepšími jezdci,“ prozradil sportovec. Letošní první ročník soutěže Rekordy handicapovaných hrdinů uspořádal tým kolem časopisu Vozka, magazínu o životě a pro život na vozíku, pod záštitou ostravského primátora Tomáše Macury a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiřího Navrátila. V sídle Moravskoslezského kraje se také koncem října uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ve čtyřech kategoriích. Jako emisar handicapu, největší vzor ze zahraničí, byl vyhlášen jeden z nejznámějších vědců současnosti Stephen Hawking. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tadeáš Kříž z fakulty tělesné kultury je Hrdinou handicapu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 4. Listopad 2017 - 8:00
I přes zrakové postižení patří student aplikovaných pohybových aktivit Tadeáš Kříž ke hvězdám českého biketrialu. Díky loňskému vítězství mezi seniory na mistrovství Evropy a čtvrtému místu na světovém šampionátu se nyní může pyšnit také titulem Hrdina handicapu, který mu přiřkli porotci soutěže Rekordy handicapovaných hrdinů.  Kříž, kterému byla před časem diagnostikována Leberova hereditální optická neuropatie projevující se úbytkem očních nervů a rozostřeným viděním, se v kategorii Hrdina handicapu, v níž jsou oceňovány příběhy obdivuhodných výkonů osob s postižením, umístil na druhém místě. „Jsem za to velmi rád, je to ocenění mé tvrdé práce,“ komentoval stručně své umístění. „Do soutěže mě nominoval Ondřej Ješina z katedry aplikovaných pohybových aktivit, a to kvůli mým biketrialovým úspěchům. V současnosti se ale věnuji i alpskému lyžování, na závodní úrovni teprve rok,“ doplnil Kříž. I na sněhu si už ale stihl připsat nějaké medaile, v březnu se stal mistrem republiky v slalomu a obřím slalomu zrakově postižených lyžařů. „Své závodní cíle teď směřuji spíše k lyžím. V biketrialu mě začínají mnohem více bavit tréninky s mladými jezdci a sledování jejich závodních úspěchů. Sám jsem se letos rozhodl splnit si svůj sen a startoval jsem nejprestižnější kategorii Elite a užíval jsem si, že se svým handicapem můžu startovat ve stejné kategorii s nejlepšími jezdci,“ prozradil sportovec. Letošní první ročník soutěže Rekordy handicapovaných hrdinů uspořádal tým kolem časopisu Vozka, magazínu o životě a pro život na vozíku, pod záštitou ostravského primátora Tomáše Macury a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiřího Navrátila. V sídle Moravskoslezského kraje se také koncem října uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ve čtyřech kategoriích. Jako emisar handicapu, největší vzor ze zahraničí, byl vyhlášen jeden z nejznámějších vědců současnosti Stephen Hawking. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP Business Camp se připojil ke kampani za Férové banány

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 3. Listopad 2017 - 12:00
Pod slupku banánového byznysu se letos podívají účastníci 5. ročníku univerzitní konference UP Business Camp, která se uskuteční 11. listopadu v Olomouci. Její organizátoři se připojili ke kampani Za férové banány a představí výstavu zachycující pracovní podmínky na banánových plantážích. „Loni jsme se zapojili do kampaně organizace UNICEF, která díky aktivitě našich podporovatelů mohla proočkovat 22 dětí v rozvojových zemích proti smrtelným dětským chorobám. Letos se zaměříme na porušování lidských práv a ničení životního prostředí v souvislosti s pěstováním banánů,“ uvádí Michal Kukučka, organizátor konference. Účastníci konference na výstavě zjistí, co způsobuje nízkou cenu banánů v obchodech a jaké dopady to má na pěstitele. ̣Výstava rovněž upozorní na souvislosti a důsledky nákupního chování spotřebitelů. „Naším společným cílem jsou lepší životní a pracovní podmínky pro stovky a tisíce lidí, kteří pěstují, sbírají, sklízejí a balí tropické ovoce, jež si každodenně kupujeme,“ uvedla koordinátorka kampaně Za férové banány Pavla Kotíková. „Chceme rozšiřovat povědomí o konceptu spravedlivého obchodu a dávat spotřebitelům vědět, že mají možnost volby potravin s etickým původem. Chtěli bychom, aby bylo v České republice více fairtradových banánů zejména v supermarketech. Věnujeme se také tomu, aby se spravedlivým obchodem zabývaly i směrnice a politici na národní i evropské úrovni,“ dodala. Kampaň Za férové banány tvoří dvacet osm organizací z celého světa, které spolupracují s malými pěstitelskými organizacemi, družstvy a pracovníky na plantážích z Afriky, Latinské Ameriky a Karibiku. V České republice kampaň koordinuje Ekumenická akademie. Konference UP Business Camp je určena pro začínající podnikatele, firmy a kohokoliv, koho zajímá marketing, podnikání, startupy, příběhy úspěšných podnikatelů a zajímavých osobností. Letos nabídne přednášky ve čtyřech tematických blocích: Z garáže do podnikatelské reality, Podnikání hlavou, Cesta za hranice a Tajemství podnikatelského úspěchu. Kromě samotných přednášek budou součástí konference rovněž diskuze, workshopy a networkingová setkání. Konference se uskuteční na Právnické fakultě UP za finanční podpory Komerční banky, společnosti Busyman a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Partnery konference jsou také Olomoucký kraj nebo Okresní hospodářská komora Olomouc. Registrace na konferenci probíhá na webu www.upbusinesscamp.cz.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP Business Camp se připojil ke kampani za Férové banány

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 3. Listopad 2017 - 12:00
Pod slupku banánového byznysu se letos podívají účastníci 5. ročníku univerzitní konference UP Business Camp, která se uskuteční 11. listopadu v Olomouci. Její organizátoři se připojili ke kampani Za férové banány a představí výstavu zachycující pracovní podmínky na banánových plantážích. „Loni jsme se zapojili do kampaně organizace UNICEF, která díky aktivitě našich podporovatelů mohla proočkovat 22 dětí v rozvojových zemích proti smrtelným dětským chorobám. Letos se zaměříme na porušování lidských práv a ničení životního prostředí v souvislosti s pěstováním banánů,“ uvádí Michal Kukučka, organizátor konference. Účastníci konference na výstavě zjistí, co způsobuje nízkou cenu banánů v obchodech a jaké dopady to má na pěstitele. ̣Výstava rovněž upozorní na souvislosti a důsledky nákupního chování spotřebitelů. „Naším společným cílem jsou lepší životní a pracovní podmínky pro stovky a tisíce lidí, kteří pěstují, sbírají, sklízejí a balí tropické ovoce, jež si každodenně kupujeme,“ uvedla koordinátorka kampaně Za férové banány Pavla Kotíková. „Chceme rozšiřovat povědomí o konceptu spravedlivého obchodu a dávat spotřebitelům vědět, že mají možnost volby potravin s etickým původem. Chtěli bychom, aby bylo v České republice více fairtradových banánů zejména v supermarketech. Věnujeme se také tomu, aby se spravedlivým obchodem zabývaly i směrnice a politici na národní i evropské úrovni,“ dodala. Kampaň Za férové banány tvoří dvacet osm organizací z celého světa, které spolupracují s malými pěstitelskými organizacemi, družstvy a pracovníky na plantážích z Afriky, Latinské Ameriky a Karibiku. V České republice kampaň koordinuje Ekumenická akademie. Konference UP Business Camp je určena pro začínající podnikatele, firmy a kohokoliv, koho zajímá marketing, podnikání, startupy, příběhy úspěšných podnikatelů a zajímavých osobností. Letos nabídne přednášky ve čtyřech tematických blocích: Z garáže do podnikatelské reality, Podnikání hlavou, Cesta za hranice a Tajemství podnikatelského úspěchu. Kromě samotných přednášek budou součástí konference rovněž diskuze, workshopy a networkingová setkání. Konference se uskuteční na Právnické fakultě UP za finanční podpory Komerční banky, společnosti Busyman a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Partnery konference jsou také Olomoucký kraj nebo Okresní hospodářská komora Olomouc. Registrace na konferenci probíhá na webu www.upbusinesscamp.cz.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Žurnál v UPointu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 3. Listopad 2017 - 8:03
Ještě nemáte nový Žurnál? Tak si pro něj skočte třeba do UPointu. Rozhovor o Trumpově Americe s profesorem Jařabem se ke kávě docela dobře hodí. Navíc je v prodejně pár nových kousků, třeba diář na příští rok nebo tolik oblíbené plátěné UP tašky. Foto: Věra Judasová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Žurnál v UPointu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 3. Listopad 2017 - 8:03
Ještě nemáte nový Žurnál? Tak si pro něj skočte třeba do UPointu. Rozhovor o Trumpově Americe s profesorem Jařabem se ke kávě docela dobře hodí. Navíc je v prodejně pár nových kousků, třeba diář na příští rok nebo tolik oblíbené plátěné UP tašky. Foto: Věra Judasová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Biofyzici přispěli k výzkumu proteinového superkomplexu rostlin v 3D s vysokým rozlišením

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 3. Listopad 2017 - 8:00
První trojdimenzionální model největšího stabilního superkomplexu fotosystému II, navíc v unikátním rozlišení, přinesl mezinárodní výzkum, na němž se kromě vědců z Nizozemska a Francie podíleli i zástupci olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Roman Kouřil a Ravindra S. Kale. Výsledek jejich zhruba dvouleté práce nedávno publikoval prestižní časopis Nature Plants. Znalost struktury fotosystému II je klíčová nejen pro pochopení mechanismů přenosu absorbovaného slunečního světla a jeho využití ve fotosyntéze, ale také například pro porozumění aklimační strategie rostlin vystavených měnícím se světelným podmínkám. Odborníci ke studiu využili kromě klasické transmisní elektronové mikroskopie také kryogenní elektronovou mikroskopii, za jejíž vývoj byla letos udělena Nobelova cena v oboru chemie. Právě technologický vývoj v této oblasti umožňuje vědcům studovat velké proteinové superkomplexy v 3D s atomárním rozlišením. Nespornou výhodou kryogenní elektronové mikroskopie je to, že k vysokému rozlišení nemusí být zkoumaný proteinový komplex ve formě krystalu, jak je tomu v případě běžné rentgenové strukturní analýzy. „Naše práce je první studie největšího superkomplexu fotosystému II v 3D při tak vysokém rozlišení. Navázali jsme na náš výzkum z roku 2009, kdy jsme postupovali klasickou metodou elektronové mikroskopie a získali 2D strukturu s rozlišením 12 angströmů, tedy 0,12 nanometru. Měli jsme ambici posunout se dál. Díky zdokonalené metodě kryogenní elektronové mikroskopie jsme nyní dosáhli v 3D rozlišení 5,3 angströmů, což bylo i pro nás velké překvapení,“ uvedl biofyzik Roman Kouřil. Podle něj se v posledních letech touto oblastí výzkumu zabývá stále více týmů ve světě a snaží se posunout hranice ještě více. Obrovský „boom“ v kryogenní elektronové mikroskopii nastal po zavedení nového typu detektorů elektronů v letech 2012-2013, díky nimž je detekce mnohem rychlejší a citlivější. Superkomplex  fotosystému II se skládá z jádra, jehož struktura je obdobná u všech fotosyntetizujících organismů. U rostlin se k tomuto jádru váže celá řada specifických anténních komplexů, které absorbují světlo. „Otázkou je, proč rostliny mají právě takové uspořádání světlosběrného anténního komplexu a jakou roli hrají jeho jednotlivé součásti. Díky základnímu výzkumu získáváme informace o tom, jakým způsobem je absorbovaná světelná energie přenášena do jádra a reakčního centra fotosystému. Detailní znalost organizace pigmentů v anténních komplexech je velmi důležitá pro pochopení toho, jak fotosystém dovede světelnou energii správně využít, nebo – pokud je jí nadbytek – jak se jí dokáže bezpečně zbavit,“ objasnil Kouřil.  Spolu s kolegy navíc přispěli k objasnění specifických vlastností superkomplexu, a to zejména flexibility anténního fotosystému superkomplexu. Experimentální práce byla provedena převážně v Nizozemí v národním mikroskopickém centru NeCEN a na Univerzitě v Groningenu, kde Roman Kouřil devět let působil jako postdoc. I po návratu na Univerzitu Palackého v Olomouci udržuje s tamními kolegy spolupráci. Například před třemi lety společně provedli strukturní charakterizaci dalšího z proteinových superkomplexů, fotosystému I – NAD(P)H dehydrogenázy, který patří k důležitým funkčním jednotkám fotosyntetického aparátu rostlin.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Biofyzici přispěli k výzkumu proteinového superkomplexu rostlin v 3D s vysokým rozlišením

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 3. Listopad 2017 - 8:00
První trojdimenzionální model největšího stabilního superkomplexu fotosystému II, navíc v unikátním rozlišení, přinesl mezinárodní výzkum, na němž se kromě vědců z Nizozemska a Francie podíleli i zástupci olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Roman Kouřil a Ravindra S. Kale. Výsledek jejich zhruba dvouleté práce nedávno publikoval prestižní časopis Nature Plants. Znalost struktury fotosystému II je klíčová nejen pro pochopení mechanismů přenosu absorbovaného slunečního světla a jeho využití ve fotosyntéze, ale také například pro porozumění aklimační strategie rostlin vystavených měnícím se světelným podmínkám. Odborníci ke studiu využili kromě klasické transmisní elektronové mikroskopie také kryogenní elektronovou mikroskopii, za jejíž vývoj byla letos udělena Nobelova cena v oboru chemie. Právě technologický vývoj v této oblasti umožňuje vědcům studovat velké proteinové superkomplexy v 3D s atomárním rozlišením. Nespornou výhodou kryogenní elektronové mikroskopie je to, že k vysokému rozlišení nemusí být zkoumaný proteinový komplex ve formě krystalu, jak je tomu v případě běžné rentgenové strukturní analýzy. „Naše práce je první studie největšího superkomplexu fotosystému II v 3D při tak vysokém rozlišení. Navázali jsme na náš výzkum z roku 2009, kdy jsme postupovali klasickou metodou elektronové mikroskopie a získali 2D strukturu s rozlišením 12 angströmů, tedy 0,12 nanometru. Měli jsme ambici posunout se dál. Díky zdokonalené metodě kryogenní elektronové mikroskopie jsme nyní dosáhli v 3D rozlišení 5,3 angströmů, což bylo i pro nás velké překvapení,“ uvedl biofyzik Roman Kouřil. Podle něj se v posledních letech touto oblastí výzkumu zabývá stále více týmů ve světě a snaží se posunout hranice ještě více. Obrovský „boom“ v kryogenní elektronové mikroskopii nastal po zavedení nového typu detektorů elektronů v letech 2012-2013, díky nimž je detekce mnohem rychlejší a citlivější. Superkomplex  fotosystému II se skládá z jádra, jehož struktura je obdobná u všech fotosyntetizujících organismů. U rostlin se k tomuto jádru váže celá řada specifických anténních komplexů, které absorbují světlo. „Otázkou je, proč rostliny mají právě takové uspořádání světlosběrného anténního komplexu a jakou roli hrají jeho jednotlivé součásti. Díky základnímu výzkumu získáváme informace o tom, jakým způsobem je absorbovaná světelná energie přenášena do jádra a reakčního centra fotosystému. Detailní znalost organizace pigmentů v anténních komplexech je velmi důležitá pro pochopení toho, jak fotosystém dovede světelnou energii správně využít, nebo – pokud je jí nadbytek – jak se jí dokáže bezpečně zbavit,“ objasnil Kouřil.  Spolu s kolegy navíc přispěli k objasnění specifických vlastností superkomplexu, a to zejména flexibility anténního fotosystému superkomplexu. Experimentální práce byla provedena převážně v Nizozemí v národním mikroskopickém centru NeCEN a na Univerzitě v Groningenu, kde Roman Kouřil devět let působil jako postdoc. I po návratu na Univerzitu Palackého v Olomouci udržuje s tamními kolegy spolupráci. Například před třemi lety společně provedli strukturní charakterizaci dalšího z proteinových superkomplexů, fotosystému I – NAD(P)H dehydrogenázy, který patří k důležitým funkčním jednotkám fotosyntetického aparátu rostlin.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kandidáti na děkana pedagogické fakulty prezentovali své vize před akademickou obcí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Listopad 2017 - 11:01
Libuše Ludíková, Čestmír Serafín a Petr Zemánek. To jsou kandidáti na děkana pedagogické fakulty na funkční období 2018-2022. Včera vystoupili s prezentací svých vizí před akademickou obcí fakulty a ve zhruba hodinové následné diskuzi hovořili s akademiky i studenty o tématech, která aktuálně řeší nejen fakulta, ale i univerzita a české vysoké školství. Volby nového děkana nebo děkanky pedagogické fakulty se uskuteční už 8. listopadu. V aule pedagogické fakulty se včera sešla její akademická obec s kandidáty na děkana. Již dříve přijaté usnesení AS PdF UP stanovilo, že každý z kandidátů měl pětadvacet minut na to, aby shrnul, s jakými vizemi se o funkci děkana uchází. O pořadí jejich prezentace rozhodl los. Petr Zemánek, který před akademickou obcí vystoupil jako první, nabízí fakultě zkušenosti, které získal nejen v pedagogické a vědecko-výzkumné sféře, ale i v komerčním sektoru. „Mým cílem je prosperující a konkurenceschopná fakulta s lidskou tváří. Pokud se stanu děkanem, rád bych, aby mé funkční období bylo charakterizováno právě těmito třemi slovy. Jsem odpovědný za vzdělávání dalších generací, ale mám odvahu přijít s inovativními řešeními,“ řekl Petr Zemánek z katedry antropologie a zdravovědy. Jako děkan by chtěl na fakultě zvýšit počet zahraničních posluchačů i studentských a zaměstnaneckých mobilit. Je to podle něj nutné pro navázání dalších kontaktů důležitých pro publikační a vědecko-výzkumnou činnost. Mimo jiné by podporoval kariérní růst a mezioborovou spolupráci. Ve srovnání s ostatními pedagogickými fakultami v republice označil tu olomouckou za jakýsi střed. Odlišný názor poté vyslovil jeho protikandidát Čestmír Serafín, současný děkan fakulty, který ve své prezentaci označil pedagogickou fakultu za dynamicky se rozvíjející část univerzity, která je v mnoha oborech excelentní i unikátní. Ve své prezentaci mimo jiné hovořil o posílení vědecké práce, potřebě rozšíření spolupráce s odbornou praxí i se zahraničím. Pedagogická fakulta by se podle něj měla víc zabývat i inovativními formami výuky, které je nutné provázat s moderními technologiemi. Aktuální je podle něj i tvorba nové metodiky dělení financí uvnitř fakulty. „Fakulta má i řadu úspěchů. Má uzavřeno 182 erasmovských smluv s 29 zeměmi světa. Založili jsme tradici letních škol, o které je nebývalý zájem v zahraničí. Ve vědecké práci máme tradici. Jsme řešiteli několika projektů GA ČR, desítky projektů v rámci operačních programů i řady dalších. Účastníme se i smluvního výzkumu, který je spojován spíše s přírodovědeckými a technickými univerzitami. Jsme vynikající v umělecké činnosti, což dosvědčuje naše první místo mezi pedagogickými fakultami v republice,“ řekl Čestmír Serafín. Zdůraznil, že se fakulta nachází v čase transformace, kterou nastolují nejen legislativní změny a s tím související aplikace nového vysokoškolského zákona, tak i změny, které stanovují ekonomické podmínky. Podstatné jsou i odlišná pravidla související s vykazováním vědy, výzkumu i tvůrčí činnosti v rámci metodiky hodnocení výzkumných organizací. Složitou dobu, v níž se pedagogická fakulta nachází, shodně vnímá i nynější proděkanka Libuše Ludíková, která už fakultu dříve vedla. „Našim cílem by mělo být zvyšování kvality. Máme novou legislativu, před sebou máme institucionální akreditaci. Učitel se stal regulovanou profesí, k tomu musíme nastavit standardy i uvnitř univerzity. Před sebou máme i novou metodiku, která zahajuje období, jež bude vnímat odlišně výzkumné organizace. Ekonomické podmínky pro vysoké školy také nejsou jasné. To vše nás bude ovlivňovat,“ řekla Libuše Ludíková. Pokud by se stala děkankou, podporovala by mimo jiné oborové didaktiky, vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, vědecké aktivity, širší nabídku celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy a jejich setkávání už po deseti letech. Chtěla by zvýšit doktorská stipendia, důležité jsou pro ni i vztahy s veřejností. Harmonogram voleb kandidáta na děkana pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022 přijal Akademický senát PdF UP v červnu. Písemné návrhy na kandidáty mohli akademici fakulty podávat do 22. září. Všechny návrhy postoupili senátoři 25. září zvláštní volební komisi AS PdF UP. Ta obdržela patnáct platných návrhů, z nichž pět patřilo Libuši Ludíkové, osm Čestmíru Serafínovi a dva Petru Zemánkovi. Akademický senát pedagogické fakulty bude volit děkana 8. listopadu. Prof. Libuše Ludíková, CSc., proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupkyně děkana pedagogické fakulty, členka Ústav speciálněpedagogických studií. Úvahy o nejbližším čtyřčlenném týmu proděkanů: proděkan pro studijní záležitosti Pavel Neumaister, proděkan pro vědu a výzkum Vojtech Regec, proděkanka pro zahraniční záležitosti Jana Kvintová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Petra Šobáňová. Doc. Čestmír Serafín, děkan pedagogické fakulty, člen katedry technické a informační výchovy. Úvahy o pětičlenném proděkanském týmu: změnil by svůj dosavadní tým ve dvou až třech pozicích, jména však sdělí až před volbou. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., tajemník katedry antropologie a zdravovědy. Úvahy o pětičlenném týmu proděkanů: proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy Vojtech Regec, proděkan pro akreditaci a kvalitu vzdělávání Pavel Neumaister, proděkan pro studijní a sociální věci David Nocar, proděkanka pro vědu a výzkum Kateřina Vitásková.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kandidáti na děkana pedagogické fakulty prezentovali své vize před akademickou obcí

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 2. Listopad 2017 - 11:01
Libuše Ludíková, Čestmír Serafín a Petr Zemánek. To jsou kandidáti na děkana pedagogické fakulty na funkční období 2018-2022. Včera vystoupili s prezentací svých vizí před akademickou obcí fakulty a ve zhruba hodinové následné diskuzi hovořili s akademiky i studenty o tématech, která aktuálně řeší nejen fakulta, ale i univerzita a české vysoké školství. Volby nového děkana nebo děkanky pedagogické fakulty se uskuteční už 8. listopadu. V aule pedagogické fakulty se včera sešla její akademická obec s kandidáty na děkana. Již dříve přijaté usnesení AS PdF UP stanovilo, že každý z kandidátů měl pětadvacet minut na to, aby shrnul, s jakými vizemi se o funkci děkana uchází. O pořadí jejich prezentace rozhodl los. Petr Zemánek, který před akademickou obcí vystoupil jako první, nabízí fakultě zkušenosti, které získal nejen v pedagogické a vědecko-výzkumné sféře, ale i v komerčním sektoru. „Mým cílem je prosperující a konkurenceschopná fakulta s lidskou tváří. Pokud se stanu děkanem, rád bych, aby mé funkční období bylo charakterizováno právě těmito třemi slovy. Jsem odpovědný za vzdělávání dalších generací, ale mám odvahu přijít s inovativními řešeními,“ řekl Petr Zemánek z katedry antropologie a zdravovědy. Jako děkan by chtěl na fakultě zvýšit počet zahraničních posluchačů i studentských a zaměstnaneckých mobilit. Je to podle něj nutné pro navázání dalších kontaktů důležitých pro publikační a vědecko-výzkumnou činnost. Mimo jiné by podporoval kariérní růst a mezioborovou spolupráci. Ve srovnání s ostatními pedagogickými fakultami v republice označil tu olomouckou za jakýsi střed. Odlišný názor poté vyslovil jeho protikandidát Čestmír Serafín, současný děkan fakulty, který ve své prezentaci označil pedagogickou fakultu za dynamicky se rozvíjející část univerzity, která je v mnoha oborech excelentní i unikátní. Ve své prezentaci mimo jiné hovořil o posílení vědecké práce, potřebě rozšíření spolupráce s odbornou praxí i se zahraničím. Pedagogická fakulta by se podle něj měla víc zabývat i inovativními formami výuky, které je nutné provázat s moderními technologiemi. Aktuální je podle něj i tvorba nové metodiky dělení financí uvnitř fakulty. „Fakulta má i řadu úspěchů. Má uzavřeno 182 erasmovských smluv s 29 zeměmi světa. Založili jsme tradici letních škol, o které je nebývalý zájem v zahraničí. Ve vědecké práci máme tradici. Jsme řešiteli několika projektů GA ČR, desítky projektů v rámci operačních programů i řady dalších. Účastníme se i smluvního výzkumu, který je spojován spíše s přírodovědeckými a technickými univerzitami. Jsme vynikající v umělecké činnosti, což dosvědčuje naše první místo mezi pedagogickými fakultami v republice,“ řekl Čestmír Serafín. Zdůraznil, že se fakulta nachází v čase transformace, kterou nastolují nejen legislativní změny a s tím související aplikace nového vysokoškolského zákona, tak i změny, které stanovují ekonomické podmínky. Podstatné jsou i odlišná pravidla související s vykazováním vědy, výzkumu i tvůrčí činnosti v rámci metodiky hodnocení výzkumných organizací. Složitou dobu, v níž se pedagogická fakulta nachází, shodně vnímá i nynější proděkanka Libuše Ludíková, která už fakultu dříve vedla. „Našim cílem by mělo být zvyšování kvality. Máme novou legislativu, před sebou máme institucionální akreditaci. Učitel se stal regulovanou profesí, k tomu musíme nastavit standardy i uvnitř univerzity. Před sebou máme i novou metodiku, která zahajuje období, jež bude vnímat odlišně výzkumné organizace. Ekonomické podmínky pro vysoké školy také nejsou jasné. To vše nás bude ovlivňovat,“ řekla Libuše Ludíková. Pokud by se stala děkankou, podporovala by mimo jiné oborové didaktiky, vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, vědecké aktivity, širší nabídku celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy a jejich setkávání už po deseti letech. Chtěla by zvýšit doktorská stipendia, důležité jsou pro ni i vztahy s veřejností. Harmonogram voleb kandidáta na děkana pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022 přijal Akademický senát PdF UP v červnu. Písemné návrhy na kandidáty mohli akademici fakulty podávat do 22. září. Všechny návrhy postoupili senátoři 25. září zvláštní volební komisi AS PdF UP. Ta obdržela patnáct platných návrhů, z nichž pět patřilo Libuši Ludíkové, osm Čestmíru Serafínovi a dva Petru Zemánkovi. Akademický senát pedagogické fakulty bude volit děkana 8. listopadu. Prof. Libuše Ludíková, CSc., proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupkyně děkana pedagogické fakulty, členka Ústav speciálněpedagogických studií. Úvahy o nejbližším čtyřčlenném týmu proděkanů: proděkan pro studijní záležitosti Pavel Neumaister, proděkan pro vědu a výzkum Vojtech Regec, proděkanka pro zahraniční záležitosti Jana Kvintová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Petra Šobáňová. Doc. Čestmír Serafín, děkan pedagogické fakulty, člen katedry technické a informační výchovy. Úvahy o pětičlenném proděkanském týmu: změnil by svůj dosavadní tým ve dvou až třech pozicích, jména však sdělí až před volbou. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., tajemník katedry antropologie a zdravovědy. Úvahy o pětičlenném týmu proděkanů: proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy Vojtech Regec, proděkan pro akreditaci a kvalitu vzdělávání Pavel Neumaister, proděkan pro studijní a sociální věci David Nocar, proděkanka pro vědu a výzkum Kateřina Vitásková.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… štáb Televize Noe navštívil olomouckou teologickou fakultu?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Listopad 2017 - 10:28
Její historii, současnost a vize do budoucnosti krátce představil děkan Peter Tavel s členy svého týmu v pořadu Živě s Noe. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF