Novinky z UP a PřF

Do Olomouce se sjeli antropologové z tuzemských i zahraničních pracovišť

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Září 2017 - 8:00
Prezentaci aktuálních poznatků, přístupů a trendů v antropologii měla na programu mezinárodní konference Antropologické dny 2017, které uspořádala Česká společnost antropologická ve spolupráci s fakultou zdravotnických věd a lékařskou fakultou.  V posluchárnách Teoretických ústavů se sešlo na sedm desítek odborníků z Česka, Polska a Slovenska.  Témata konference, rozčleněné do několika sekcí, pokryla celý komplex antropologických disciplín od biologické, kulturní a sociální antropologie přes kinantropologii, archeologii až po filozofickou a aplikovanou antropologii. Součástí dvoudenního programu byla i studentská sekce, v níž výsledky své vědecké činnosti prezentovali studenti magisterských a doktorských studijních programů.  „Většina odborných vystoupení byla výzkumného charakteru a představovala dílčí výstupy konkrétních projektů, včetně těch, které se aplikují v praxi, jako například sportovní antropologie. K dalším patřily příspěvky věnované vybraným problémům z hlediska filozoficko-antropologického,“ objasnil předseda organizačního výboru konference a člen Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností FZV Miroslav Kopecký.  On sám ve své úvodní přednášce seznámil se zkušenostmi z výzkumu obezity dětí v prvních ročnících základních škol v Olomouci, podobného zaměření byly také další dva hlavní příspěvky, které aktuálnímu problému nadváhy věnovali jeho pražští a polští kolegové. „Nebyl to samozřejmě obezitologický kongres, ale faktem zůstává, že čtvrtina příspěvků se týkala právě životního stylu a otázkám obezity u dětí a dospělé populace,“ doplnil Miroslav Kopecký.  Vedle seznámení s výsledky vědy a výzkumů z jednotlivých oblastí multioborové antropologie nabídla konference podle Miroslava Kopeckého také vítanou příležitost pro prohloubení odborných kontaktů. „Řada pracovišť se věnuje podobným výzkumným problémům. Touto cestou mohou navzájem porovnat své přístupy, ověřit získané poznatky a navázat další spolupráci,“ zdůraznil Miroslav Kopecký.  V průběhu konference se uskutečnila také Valná hromada České společnosti antropologické (ČSA) při Akademii věd ČR, která se mimo jiné věnovala garanci začlenění Národního komitétu antropologických a etnologických věd do struktury ČSA a přípravám mezinárodního antropologického kongresu, který by se měl konat v roce 2019 v Humpolci při příležitosti 150. výročí narození významného českého antropologa a lékaře Aleše Hrdličky.  Konference Antropologické dny 2017 byla určena zejména antropologům, lékařům a pracovníkům v nelékařských oborech. Kromě účastníků z fakult Univerzity Palackého přivítala také odborníky z Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity, Masarykovy univerzity, Univerzity Komenského nebo polských univerzit v Kielci a Słupsku.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Do Olomouce se sjeli antropologové z tuzemských i zahraničních pracovišť

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. Září 2017 - 8:00
Prezentaci aktuálních poznatků, přístupů a trendů v antropologii měla na programu mezinárodní konference Antropologické dny 2017, které uspořádala Česká společnost antropologická ve spolupráci s fakultou zdravotnických věd a lékařskou fakultou.  V posluchárnách Teoretických ústavů se sešlo na sedm desítek odborníků z Česka, Polska a Slovenska.  Témata konference, rozčleněné do několika sekcí, pokryla celý komplex antropologických disciplín od biologické, kulturní a sociální antropologie přes kinantropologii, archeologii až po filozofickou a aplikovanou antropologii. Součástí dvoudenního programu byla i studentská sekce, v níž výsledky své vědecké činnosti prezentovali studenti magisterských a doktorských studijních programů.  „Většina odborných vystoupení byla výzkumného charakteru a představovala dílčí výstupy konkrétních projektů, včetně těch, které se aplikují v praxi, jako například sportovní antropologie. K dalším patřily příspěvky věnované vybraným problémům z hlediska filozoficko-antropologického,“ objasnil předseda organizačního výboru konference a člen Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností FZV Miroslav Kopecký.  On sám ve své úvodní přednášce seznámil se zkušenostmi z výzkumu obezity dětí v prvních ročnících základních škol v Olomouci, podobného zaměření byly také další dva hlavní příspěvky, které aktuálnímu problému nadváhy věnovali jeho pražští a polští kolegové. „Nebyl to samozřejmě obezitologický kongres, ale faktem zůstává, že čtvrtina příspěvků se týkala právě životního stylu a otázkám obezity u dětí a dospělé populace,“ doplnil Miroslav Kopecký.  Vedle seznámení s výsledky vědy a výzkumů z jednotlivých oblastí multioborové antropologie nabídla konference podle Miroslava Kopeckého také vítanou příležitost pro prohloubení odborných kontaktů. „Řada pracovišť se věnuje podobným výzkumným problémům. Touto cestou mohou navzájem porovnat své přístupy, ověřit získané poznatky a navázat další spolupráci,“ zdůraznil Miroslav Kopecký.  V průběhu konference se uskutečnila také Valná hromada České společnosti antropologické (ČSA) při Akademii věd ČR, která se mimo jiné věnovala garanci začlenění Národního komitétu antropologických a etnologických věd do struktury ČSA a přípravám mezinárodního antropologického kongresu, který by se měl konat v roce 2019 v Humpolci při příležitosti 150. výročí narození významného českého antropologa a lékaře Aleše Hrdličky.  Konference Antropologické dny 2017 byla určena zejména antropologům, lékařům a pracovníkům v nelékařských oborech. Kromě účastníků z fakult Univerzity Palackého přivítala také odborníky z Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity, Masarykovy univerzity, Univerzity Komenského nebo polských univerzit v Kielci a Słupsku.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Francouzští a čeští studenti společně řešili právní ochranu menšin

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Září 2017 - 8:00
Český a francouzský právní pohled na jedno aktuální téma. To je podstata Česko-francouzské letní školy práva, kterou tradičně pořádá právnická fakulta společně s École de droit de l’Université d’Auvergne Clermont – Auvergne. Její devátý ročník se konal tento týden v Olomouci. Dvacítka studentů tentokrát rozebírala téma Lidská práva: ochrana menšin. „Téma se snažíme volit tak, aby bylo aktuální, dávalo dostatečný prostor k diskuzi a také musí být zajímavé pro obě země,“ řekla za organizátory Radana Kuncová ze zahraničního oddělení právnické fakulty. Pořadatelům se podařilo poskládat pestrý program, jehož základ tvořily výukové bloky. Francouzskou stranu v roli lektora zastupovali Marie-Elisabeth Baudoin, odbornice na ústavní právo, a David Martini, expert na mezinárodní právo veřejné a na americkou legislativu. Domácí právnickou fakultu pak reprezentoval Maxim Tomoszek, proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy, který si pro účastníky připravil praktický workshop. Své názory studentům prezentoval také Harald Christian Sheu, člen Rady vlády ČR pro lidská práva a člen Legislativní rady vlády ČR. Pohled z praxe zase studentům přinesl Marek Svoboda, ředitel programů Ceeli Institutu, který dříve působil mimo jiné i v nevládní organizaci Člověk v tísni. Letní školy se účastní vždy maximálně deset studentů z každé z partnerských univerzit. Školy se v pořadatelství pravidelně co rok střídají. „Letos byl velký zájem z francouzské strany, proto jich přijelo víc. Naši studenti procházejí výběrovým řízením,“ vysvětlila Radana Kuncová. Na konci letní školy účastníci získali certifikáty a letos nově i kredity. Pět dnů v Olomouci a na její právnické fakultě strávila Lola Saby. „Nalákalo mě téma letní školy a možnost cestovat. V Česku jsem úplně poprvé,“ uvedla mladá Francouzka. Organizátoři podle ní odvedli skvělou práci, ocenila hlavně mix teoretických přednášek a praktických workshopů. „Fotky a kladné reference o vaší škole denně posílám do světa přes sociální sítě,“ dodala s úsměvem. Do učebny spolu s ní usedla i Kristýna Ottová, „Jsem moc ráda, že jsem se přihlásila. Škola splnila má očekávání. Procvičila jsem si hned dva jazyky, angličtinu a francouzštinu, kvalita přednášejících byla výborná a k tomu všemu jsem našla nové přátele,“ zhodnotila posluchačka 5. ročníku oboru Právo. Česko-francouzská letní škola práva je výsledkem dlouholeté spolupráce olomoucké právnické fakulty s École de droit de l’Université Clermont – Auvergne. O její vznik a fungování se významně zasloužili Leona Černá a Pavel Bureš z olomoucké fakulty a Marie-Elisabeth Baudoin z Clermont-Ferrand. Partnerství univerzit je nadstandardní a zahrnuje jak studentskou spolupráci, tak má i významnou rovinu vědeckou. Vzniklo tak již několik úspěšných společných projektů.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Francouzští a čeští studenti společně řešili právní ochranu menšin

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 9. Září 2017 - 8:00
Český a francouzský právní pohled na jedno aktuální téma. To je podstata Česko-francouzské letní školy práva, kterou tradičně pořádá právnická fakulta společně s École de droit de l’Université d’Auvergne Clermont – Auvergne. Její devátý ročník se konal tento týden v Olomouci. Dvacítka studentů tentokrát rozebírala téma Lidská práva: ochrana menšin. „Téma se snažíme volit tak, aby bylo aktuální, dávalo dostatečný prostor k diskuzi a také musí být zajímavé pro obě země,“ řekla za organizátory Radana Kuncová ze zahraničního oddělení právnické fakulty. Pořadatelům se podařilo poskládat pestrý program, jehož základ tvořily výukové bloky. Francouzskou stranu v roli lektora zastupovali Marie-Elisabeth Baudoin, odbornice na ústavní právo, a David Martini, expert na mezinárodní právo veřejné a na americkou legislativu. Domácí právnickou fakultu pak reprezentoval Maxim Tomoszek, proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy, který si pro účastníky připravil praktický workshop. Své názory studentům prezentoval také Harald Christian Sheu, člen Rady vlády ČR pro lidská práva a člen Legislativní rady vlády ČR. Pohled z praxe zase studentům přinesl Marek Svoboda, ředitel programů Ceeli Institutu, který dříve působil mimo jiné i v nevládní organizaci Člověk v tísni. Letní školy se účastní vždy maximálně deset studentů z každé z partnerských univerzit. Školy se v pořadatelství pravidelně co rok střídají. „Letos byl velký zájem z francouzské strany, proto jich přijelo víc. Naši studenti procházejí výběrovým řízením,“ vysvětlila Radana Kuncová. Na konci letní školy účastníci získali certifikáty a letos nově i kredity. Pět dnů v Olomouci a na její právnické fakultě strávila Lola Saby. „Nalákalo mě téma letní školy a možnost cestovat. V Česku jsem úplně poprvé,“ uvedla mladá Francouzka. Organizátoři podle ní odvedli skvělou práci, ocenila hlavně mix teoretických přednášek a praktických workshopů. „Fotky a kladné reference o vaší škole denně posílám do světa přes sociální sítě,“ dodala s úsměvem. Do učebny spolu s ní usedla i Kristýna Ottová, „Jsem moc ráda, že jsem se přihlásila. Škola splnila má očekávání. Procvičila jsem si hned dva jazyky, angličtinu a francouzštinu, kvalita přednášejících byla výborná a k tomu všemu jsem našla nové přátele,“ zhodnotila posluchačka 5. ročníku oboru Právo. Česko-francouzská letní škola práva je výsledkem dlouholeté spolupráce olomoucké právnické fakulty s École de droit de l’Université Clermont – Auvergne. O její vznik a fungování se významně zasloužili Leona Černá a Pavel Bureš z olomoucké fakulty a Marie-Elisabeth Baudoin z Clermont-Ferrand. Partnerství univerzit je nadstandardní a zahrnuje jak studentskou spolupráci, tak má i významnou rovinu vědeckou. Vzniklo tak již několik úspěšných společných projektů.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nové bistro na Přírodě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Září 2017 - 9:00
Zeleninové i ovocné saláty, jogurty s domácími müsli a ovocem, polévky, kváskové housky, obložené bagety a mnoho dalšího nabízí od září nové bistro FreshUP v přízemí hlavní budovy přírodovědecké fakulty. Provozuje ho Správa kolejí a menz, která využívá zázemí nedaleké menzy a také zkušeností ze svých dalších bufetů. V bistru lze stejně jako v menze k placení využít ISIC a zaměstnanecké karty. Foto: Martina Šaradínová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nové bistro na Přírodě

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. Září 2017 - 9:00
Zeleninové i ovocné saláty, jogurty s domácími müsli a ovocem, polévky, kváskové housky, obložené bagety a mnoho dalšího nabízí od září nové bistro FreshUP v přízemí hlavní budovy přírodovědecké fakulty. Provozuje ho Správa kolejí a menz, která využívá zázemí nedaleké menzy a také zkušeností ze svých dalších bufetů. V bistru lze stejně jako v menze k placení využít ISIC a zaměstnanecké karty. Foto: Martina Šaradínová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti letní školy se v Olomouci pokusí zvládnout humanitární katastrofu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Září 2017 - 8:00
Teorie a praxe humanitární pomoci bude tématem letní školy, kterou od 13. do 15. září v Olomouci uspořádá cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s fakultou zdravotnických věd a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Součástí programu bude simulace humanitární katastrofy, při které si účastníci otestují jednotlivé kroky při zajišťování pomoci lidem postiženým živelnou pohromou nebo válečným konfliktem.  Program zahajovacího dne bude zaměřen na teoretická východiska humanitární práce a Projektu Sphere, který obsahuje znalosti a zkušenosti mezinárodních humanitárních organizací. Zde se účastníci mimo jiné seznámí s Humanitární chartou a s minimálními standardy pro základní oblasti humanitární pomoci, jako je zásobování vodou, potravinová pomoc, nouzové přístřeší či zdravotní péče.  Záchranu lidských životů, zajištění základních potřeb nebo poskytnutí hygienické a zdravotnické péče si účastníci o den později vyzkoušejí v areálu bývalých vojenských kasáren v Olomouci - Neředíně. „Ve spolupráci s olomouckým velitelstvím hasičského záchranného sboru budou plnit konkrétní úkoly od stavění přístřeší, přes poskytování zdravotní péče až po zajištění potřebného množství vody a potravin pro daný počet lidí. Budou zároveň čelit různým překážkám, a přiblíží si tak situaci reálného průběhu humanitární pomoci,“ uvedla Květoslava Princová z pořádající katedry křesťanské a sociální práce CMTF UP.  Třetí den bude věnován podrobnému hodnocení, kterého se zúčastní i odborníci z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V závěru představí zástupci CMTF UP magisterský program Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce. Ve čtvrtek večer se budou studenti moci zapojit také do neformálního dobrovolného programu.  Teoretická příprava a evaluace proběhne 13. a 15. září vždy dopoledne v prostorách katedry křesťanské sociální práce na třídě Svobody č. 8, simulace záchranných akcí je připravena na středu 14. září v neředínském areálu od 9 do 16 hodin.  Letní škola humanitární pomoci je určena především studentům nastupujícím do prvního ročníku magisterského studia Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce, která se vyučuje na cyrilometodějské teologické fakultě.  Přihlásit se mohli i absolventi podobných oborů z jiných vysokých škol a budoucí uchazeči o studium. V tomto ročníku počítají organizátoři s 36 účastníky.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti letní školy se v Olomouci pokusí zvládnout humanitární katastrofu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. Září 2017 - 8:00
Teorie a praxe humanitární pomoci bude tématem letní školy, kterou od 13. do 15. září v Olomouci uspořádá cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s fakultou zdravotnických věd a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Součástí programu bude simulace humanitární katastrofy, při které si účastníci otestují jednotlivé kroky při zajišťování pomoci lidem postiženým živelnou pohromou nebo válečným konfliktem.  Program zahajovacího dne bude zaměřen na teoretická východiska humanitární práce a Projektu Sphere, který obsahuje znalosti a zkušenosti mezinárodních humanitárních organizací. Zde se účastníci mimo jiné seznámí s Humanitární chartou a s minimálními standardy pro základní oblasti humanitární pomoci, jako je zásobování vodou, potravinová pomoc, nouzové přístřeší či zdravotní péče.  Záchranu lidských životů, zajištění základních potřeb nebo poskytnutí hygienické a zdravotnické péče si účastníci o den později vyzkoušejí v areálu bývalých vojenských kasáren v Olomouci - Neředíně. „Ve spolupráci s olomouckým velitelstvím hasičského záchranného sboru budou plnit konkrétní úkoly od stavění přístřeší, přes poskytování zdravotní péče až po zajištění potřebného množství vody a potravin pro daný počet lidí. Budou zároveň čelit různým překážkám, a přiblíží si tak situaci reálného průběhu humanitární pomoci,“ uvedla Květoslava Princová z pořádající katedry křesťanské a sociální práce CMTF UP.  Třetí den bude věnován podrobnému hodnocení, kterého se zúčastní i odborníci z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V závěru představí zástupci CMTF UP magisterský program Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce. Ve čtvrtek večer se budou studenti moci zapojit také do neformálního dobrovolného programu.  Teoretická příprava a evaluace proběhne 13. a 15. září vždy dopoledne v prostorách katedry křesťanské sociální práce na třídě Svobody č. 8, simulace záchranných akcí je připravena na středu 14. září v neředínském areálu od 9 do 16 hodin.  Letní škola humanitární pomoci je určena především studentům nastupujícím do prvního ročníku magisterského studia Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce, která se vyučuje na cyrilometodějské teologické fakultě.  Přihlásit se mohli i absolventi podobných oborů z jiných vysokých škol a budoucí uchazeči o studium. V tomto ročníku počítají organizátoři s 36 účastníky.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Když téma „sport pro rozvoj“ propojuje univerzity mezi kontinenty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Září 2017 - 15:21
Říká se, že náhody neexistují. I přesto může za začátek spolupráce české Univerzity Palackého (UP) a brazilské Federal University of Rio Grande (FURG) náhoda anebo vášeň pro téma „sport pro rozvoj“. Díky ní si teď mohou s podporou programu ERASMUS+ studenti i pedagogové obou vzdělávacích institucí vyměňovat vzájemné zkušenosti. Vše začalo v roce 2016 seznámením dvou kolegů zajímajících se o stejné téma „sport pro rozvoj“, na konferenci ISSA (International Sociology of Sport Association) v Budapešti. Tam se vyučující z Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Simona Šafaříková, která působí i na fakultě tělesné kultury (FTK), dala do debaty s pedagogem z Federální univerzity v Rio Grande v Brazílii, Billy Graeffem. Ten se věnuje prostorovým a teritoriálním vztahům a souvislostem v kontextu velkých sportovních událostí, jako je např. fotbalové mistrovství světa nebo letní olympijské hry. Z iniciativy  doktorky Šafaříkové došlo k navázání spolupráce mezi oběma univerzitami s podporou programu ERASMUS+ (mezinárodní kreditová mobilita KA 107 – spolupráce s mimoevropskými univerzitami). První úspěšná návštěva Olomouce V dubnu 2017 doktor  Graeff navštívil poprvé Olomouc, aby se na FTK UP připojil k dvanácti vyučujícím z různých koutů světa v rámci International Teaching Week. Pro studenty na FTK vedl přednášku i workshop na téma sportovních megaakcí a jejich vlivu na místní společnost – Dopady olympijských her v Riu na Brazílii. Podobně zaměřenou prezentaci s důrazem na místní rozvoj měl také v rámci předmětu Rozvojové příležitosti Latinské Ameriky na Katedře rozvojových a environmentálích studí na PřF UP. Billy o své první zkušeností s výukou na české akademické půdě říká: „Bylo pro mě výzvou přijet do země, kde se mluví komplikovaným jazykem, v němž se neumím vyjadřovat. Moje obavy sa ale rychle rozplynuly, neboť všíchni mladí lidé tu mluví plynule anglicky a workshopy na půdě UP probíhaly bez problémů.“ Co sa týká výzkumu, měl dr. Graeff možnost potkat se s několika pedagogy a doktorandy nejen na půdě Přírodovědecké fakulty, ale hlavně Fakulty tělesné kultury UP, a teď už dohromady pracují na společných tématech budoucích projektů. Kontakty mezi jeho domovskou latinskoamerickou a partnerskou českou univerzitou se budou do budoucna určitě ještě prohlubovat. Na konci června měla také možnost poprvé navštívit Olomouc v rámci tzv. „staff meeting“ na půdě UP pracovnice oddělení zahraničních vztahů z FURG, Karina Molina. Svůj pobyt si hodně pochvalovala, s českými kolegy sdílela své zkušenosti z mezinárodní spolupráce a nabírala nové, především v rámci programu ERASMUS+. Osobní prohlubovaní spolupráce v Rio Grande Začátkem léta odcestovala Dr. Simona Šafaříková z KRES na svou první pracovní cestu do Brazílie, aby osobně prohloubila slibnou spolupráci a potkala se s lidmi z Rektorátu a z Oddělení zahraničních vztahů. Na brazilské FURG také vyučovala. V červnu prednášela na Pedagogickém institutu na sportovní katedře metody kvalitativního výzkumu v praxi pro tamější bakaláře. Rýsuje se také možná výzkumná spolupráce na ICHI (Institut humánních věd a informací) a ICEAC (Institut ekonomických a administrativních věd a účetnictví). Simona o svém pobytu na půdě FURG hovoří: „Pobyt v Rio Grande pro mě byl obrovským přínosem a výzvou zároveň. Učila jsem totiž ve španělštině s nádechem portugalštiny, naštěstí jsme si se studenty rozuměli. Měli velice zajímavé dotazy na situaci v Evropě a také konkrétně v ČR. Někteří studenti by v budoucnu rádi přijeli na semestr studovat do Olomouce.“ Jako první student z Olomouce (konkrétně z FTK) odjel na stáž do Rio Grande už na jaře doktorand Jiří Mališ. Stáž na FURG trvala 3 měsíce a Jiří na ní vzpomíná takto: „Jako student jsem navštívil několik lekcí doktora Alana Knutha. Vyučovací hodiny byly vedeny ve velice přátelském duchu a o živou diskuzi mezi studenty a učitelem nebylo nikdy nouze. Lekce nejsou striktně vedeny frontálním výkladem a nemají tak silně strukturovaný obsah, učitel často pokládá otevřené otázky a studenti jsou zvykli diskutovat. Sám jsem měl také možnost učit semestr filozofii sportu. Z mých studentů jsem měl pocit, že jsou obzvláště v etických tématech více ovlivnění spiritualitou. Další zajímavá diskuze byla na téma kriminalita, která je na evropské poměry v Brazílii velmi vysoká. Díky kulturním rozdílům jsem byl sám často díky početným dialogům obohacen a nové zkušenosti mě přiměly přemýšlet o probíraných tématech z jiné perspektivy.“ Božena M. Baluchová, Simona Šafaříková
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Když téma „sport pro rozvoj“ propojuje univerzity mezi kontinenty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Září 2017 - 15:21
Říká se, že náhody neexistují. I přesto může za začátek spolupráce české Univerzity Palackého (UP) a brazilské Federal University of Rio Grande (FURG) náhoda anebo vášeň pro téma „sport pro rozvoj“. Díky ní si teď mohou s podporou programu ERASMUS+ studenti i pedagogové obou vzdělávacích institucí vyměňovat vzájemné zkušenosti. Vše začalo v roce 2016 seznámením dvou kolegů zajímajících se o stejné téma „sport pro rozvoj“, na konferenci ISSA (International Sociology of Sport Association) v Budapešti. Tam se vyučující z Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Simona Šafaříková, která působí i na fakultě tělesné kultury (FTK), dala do debaty s pedagogem z Federální univerzity v Rio Grande v Brazílii, Billy Graeffem. Ten se věnuje prostorovým a teritoriálním vztahům a souvislostem v kontextu velkých sportovních událostí, jako je např. fotbalové mistrovství světa nebo letní olympijské hry. Z iniciativy  doktorky Šafaříkové došlo k navázání spolupráce mezi oběma univerzitami s podporou programu ERASMUS+ (mezinárodní kreditová mobilita KA 107 – spolupráce s mimoevropskými univerzitami). První úspěšná návštěva Olomouce V dubnu 2017 doktor  Graeff navštívil poprvé Olomouc, aby se na FTK UP připojil k dvanácti vyučujícím z různých koutů světa v rámci International Teaching Week. Pro studenty na FTK vedl přednášku i workshop na téma sportovních megaakcí a jejich vlivu na místní společnost – Dopady olympijských her v Riu na Brazílii. Podobně zaměřenou prezentaci s důrazem na místní rozvoj měl také v rámci předmětu Rozvojové příležitosti Latinské Ameriky na Katedře rozvojových a environmentálích studí na PřF UP. Billy o své první zkušeností s výukou na české akademické půdě říká: „Bylo pro mě výzvou přijet do země, kde se mluví komplikovaným jazykem, v němž se neumím vyjadřovat. Moje obavy sa ale rychle rozplynuly, neboť všíchni mladí lidé tu mluví plynule anglicky a workshopy na půdě UP probíhaly bez problémů.“ Co sa týká výzkumu, měl dr. Graeff možnost potkat se s několika pedagogy a doktorandy nejen na půdě Přírodovědecké fakulty, ale hlavně Fakulty tělesné kultury UP, a teď už dohromady pracují na společných tématech budoucích projektů. Kontakty mezi jeho domovskou latinskoamerickou a partnerskou českou univerzitou se budou do budoucna určitě ještě prohlubovat. Na konci června měla také možnost poprvé navštívit Olomouc v rámci tzv. „staff meeting“ na půdě UP pracovnice oddělení zahraničních vztahů z FURG, Karina Molina. Svůj pobyt si hodně pochvalovala, s českými kolegy sdílela své zkušenosti z mezinárodní spolupráce a nabírala nové, především v rámci programu ERASMUS+. Osobní prohlubovaní spolupráce v Rio Grande Začátkem léta odcestovala Dr. Simona Šafaříková z KRES na svou první pracovní cestu do Brazílie, aby osobně prohloubila slibnou spolupráci a potkala se s lidmi z Rektorátu a z Oddělení zahraničních vztahů. Na brazilské FURG také vyučovala. V červnu prednášela na Pedagogickém institutu na sportovní katedře metody kvalitativního výzkumu v praxi pro tamější bakaláře. Rýsuje se také možná výzkumná spolupráce na ICHI (Institut humánních věd a informací) a ICEAC (Institut ekonomických a administrativních věd a účetnictví). Simona o svém pobytu na půdě FURG hovoří: „Pobyt v Rio Grande pro mě byl obrovským přínosem a výzvou zároveň. Učila jsem totiž ve španělštině s nádechem portugalštiny, naštěstí jsme si se studenty rozuměli. Měli velice zajímavé dotazy na situaci v Evropě a také konkrétně v ČR. Někteří studenti by v budoucnu rádi přijeli na semestr studovat do Olomouce.“ Jako první student z Olomouce (konkrétně z FTK) odjel na stáž do Rio Grande už na jaře doktorand Jiří Mališ. Stáž na FURG trvala 3 měsíce a Jiří na ní vzpomíná takto: „Jako student jsem navštívil několik lekcí doktora Alana Knutha. Vyučovací hodiny byly vedeny ve velice přátelském duchu a o živou diskuzi mezi studenty a učitelem nebylo nikdy nouze. Lekce nejsou striktně vedeny frontálním výkladem a nemají tak silně strukturovaný obsah, učitel často pokládá otevřené otázky a studenti jsou zvykli diskutovat. Sám jsem měl také možnost učit semestr filozofii sportu. Z mých studentů jsem měl pocit, že jsou obzvláště v etických tématech více ovlivnění spiritualitou. Další zajímavá diskuze byla na téma kriminalita, která je na evropské poměry v Brazílii velmi vysoká. Díky kulturním rozdílům jsem byl sám často díky početným dialogům obohacen a nové zkušenosti mě přiměly přemýšlet o probíraných tématech z jiné perspektivy.“ Božena M. Baluchová, Simona Šafaříková
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita obohatí program Dnů evropského dědictví

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Září 2017 - 11:00
Nadcházející víkend se v rámci doprovodného programu Dnů evropského dědictví otevřou dveře hned několika fakult nebo univerzitní knihovny. Pro zájemce z řad veřejnosti budou připraveny komentované prohlídky kaple Božího Těla v Uměleckém centru UP nebo cyrilometodějské teologické fakulty, jejíž budova v Univerzitní ulici si 22. září připomene své 300. narozeniny. Bohatý program nabízí i lékařská fakulta a fakulta zdravotnických věd nebo parkán Konviktu. Umělecké centrum UP připravilo ve spolupráci se studentským spolkem StuArt a univerzitní iniciativou Zaparkuj zábavný i poučný program pro celou rodinu. „Členové studentského spolku katedry dějin umění budou provádět komentované prohlídky kaple. Stropní fresky budou návštěvníci moci obdivovat i z jinak nepřístupného kůru,“ říká Lucie Klevarová, ředitelka centra. „Společně se studenty jsme pak připravili animační program pro děti v místnosti Carolina a na parkánu bude otevřena Zaparkuj půjčovna stolních a deskových her, dek či sportovního vybavení,“ dodává. Na své si přijdou i milovníci filmu. V sobotu od 20 hodin pro ně bude připravena filmová projekce snímku Personal Shopper pod širým nebem. U příležitosti 25. výročí otevření univerzitní knihovny v prostorách Tereziánské zbrojnice připravilo speciální program na víkend i její vedení. „Knihovna UP již tradičně zve všechny milovníky knih a klenutých barokních prostor do Tereziánské zbrojnice. Pro návštěvníky budeme mít otevřeno v sobotu i v neděli, kdy pro ně chystáme výstavu našich nejzajímavějších knih a provedeme je osmi výpůjčními sály této kulturní památky z 18. století,“ zve Helena Sedláčková, ředitelka knihovny. Naopak moderní prostředí a vybavení budou moci ocenit návštěvníci, kteří zavítají do Teoretických ústavů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd. Čekat na ně bude mimo jiné i videoprezentace fotografií na velkoformátovém plátně dokumentující historický vývoj lékařské fakulty a jejích budov nebo výstava fotografií. Dny evropského dědictví jsou v Olomouci spojené s bohatým kulturním programem. Pravidelně však především nabízí možnost navštívit památky, instituce a objekty, které jsou mnohdy v průběhu roku veřejnosti nepřístupné. Podrobný program najdete ZDE. DOPROVODNÝ PROGRAM UP NA DED 2017 Cyrilometodějská teologická fakulta UP | sobota 9.00–15.00 komentované prohlídky (9.00-15.00), prezentace a následná prohlídka budovy (9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30) Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP, Teoretické ústavy LF | sobota a neděle 10.00–17.00 prezentace fotografií dokumentující historický vývoj LF UP a jejích budov, výstava fotografií doc. Davida Friedeckého - Island Parkánové zahrady | sobota a neděle 7.00–19.00 vchod Svatojakubskou uličkou z Křížkovského ulice nebo schodištěm z Bezručových sadů Tereziánská zbrojnice | sobota a neděle 9.00–16.00 výstava nejzajímavějších knih z fondu Knihovny UP Umělecké centrum UP | sobota a neděle 10.00–18.00 | kaple Božího Těla, nádvoří a parkán komentované prohlídky bývalého jezuitského konviktu (11.00, 13.00, 15.00, 17.00), animační program pro děti v prostoru Karoliny (barokní vystřihovánky, skládačka se známými obrazy barokních malířů, puzzle s fotografiemi kaple Božího Těla, kvíz pro malé i velké týkající se výzdoby kaple), půjčovna Zaparkuj na parkánu (stolní a deskové hry, sportovního vybavení a deky), v sobotu od 20.00 filmová projekce Zaparkuj pod širým nebem (snímek Personal Shopper). Pevnost poznání | sobota a neděle 9.00–18.00 vstup na všechny expozice se slevou 50 Kč na osobu
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita obohatí program Dnů evropského dědictví

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Září 2017 - 11:00
Nadcházející víkend se v rámci doprovodného programu Dnů evropského dědictví otevřou dveře hned několika fakult nebo univerzitní knihovny. Pro zájemce z řad veřejnosti budou připraveny komentované prohlídky kaple Božího Těla v Uměleckém centru UP nebo cyrilometodějské teologické fakulty, jejíž budova v Univerzitní ulici si 22. září připomene své 300. narozeniny. Bohatý program nabízí i lékařská fakulta a fakulta zdravotnických věd nebo parkán Konviktu. Umělecké centrum UP připravilo ve spolupráci se studentským spolkem StuArt a univerzitní iniciativou Zaparkuj zábavný i poučný program pro celou rodinu. „Členové studentského spolku katedry dějin umění budou provádět komentované prohlídky kaple. Stropní fresky budou návštěvníci moci obdivovat i z jinak nepřístupného kůru,“ říká Lucie Klevarová, ředitelka centra. „Společně se studenty jsme pak připravili animační program pro děti v místnosti Carolina a na parkánu bude otevřena Zaparkuj půjčovna stolních a deskových her, dek či sportovního vybavení,“ dodává. Na své si přijdou i milovníci filmu. V sobotu od 20 hodin pro ně bude připravena filmová projekce snímku Personal Shopper pod širým nebem. U příležitosti 25. výročí otevření univerzitní knihovny v prostorách Tereziánské zbrojnice připravilo speciální program na víkend i její vedení. „Knihovna UP již tradičně zve všechny milovníky knih a klenutých barokních prostor do Tereziánské zbrojnice. Pro návštěvníky budeme mít otevřeno v sobotu i v neděli, kdy pro ně chystáme výstavu našich nejzajímavějších knih a provedeme je osmi výpůjčními sály této kulturní památky z 18. století,“ zve Helena Sedláčková, ředitelka knihovny. Naopak moderní prostředí a vybavení budou moci ocenit návštěvníci, kteří zavítají do Teoretických ústavů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd. Čekat na ně bude mimo jiné i videoprezentace fotografií na velkoformátovém plátně dokumentující historický vývoj lékařské fakulty a jejích budov nebo výstava fotografií. Dny evropského dědictví jsou v Olomouci spojené s bohatým kulturním programem. Pravidelně však především nabízí možnost navštívit památky, instituce a objekty, které jsou mnohdy v průběhu roku veřejnosti nepřístupné. Podrobný program najdete ZDE. DOPROVODNÝ PROGRAM UP NA DED 2017 Cyrilometodějská teologická fakulta UP | sobota 9.00–15.00 komentované prohlídky (9.00-15.00), prezentace a následná prohlídka budovy (9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30) Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP, Teoretické ústavy LF | sobota a neděle 10.00–17.00 prezentace fotografií dokumentující historický vývoj LF UP a jejích budov, výstava fotografií doc. Davida Friedeckého - Island Parkánové zahrady | sobota a neděle 7.00–19.00 vchod Svatojakubskou uličkou z Křížkovského ulice nebo schodištěm z Bezručových sadů Tereziánská zbrojnice | sobota a neděle 9.00–16.00 výstava nejzajímavějších knih z fondu Knihovny UP Umělecké centrum UP | sobota a neděle 10.00–18.00 | kaple Božího Těla, nádvoří a parkán komentované prohlídky bývalého jezuitského konviktu (11.00, 13.00, 15.00, 17.00), animační program pro děti v prostoru Karoliny (barokní vystřihovánky, skládačka se známými obrazy barokních malířů, puzzle s fotografiemi kaple Božího Těla, kvíz pro malé i velké týkající se výzdoby kaple), půjčovna Zaparkuj na parkánu (stolní a deskové hry, sportovního vybavení a deky), v sobotu od 20.00 filmová projekce Zaparkuj pod širým nebem (snímek Personal Shopper). Pevnost poznání | sobota a neděle 9.00–18.00 vstup na všechny expozice se slevou 50 Kč na osobu
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pedologové budou v Olomouci hledat cesty pro ochranu a revitalizaci půdy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Září 2017 - 8:00
Upozornit na špatný stav půdy, identifikovat hlavní problémy a především hledat řešení pro zlepšení situace. To je hlavní poslání mezinárodní konference Degradace a revitalizace půdy a krajiny, která se od 10. do 13. září uskuteční v aule přírodovědecké fakulty. „Je nutné si uvědomit, že půda je jedno z nejcennějších přírodních bohatství, je základem prakticky všech suchozemských ekosystémů, souvisí jak se zemědělskou, tak lesní produkcí, má význam pro zadržování vody v krajině, je životním prostředím velkého spektra organismů, probíhají v ní koloběhy prvků a podobně. Bereme ji jako všední věc, neuvědomujeme si její důležitost a ani skutečnost, že ji ztrácíme. Je ohrožována řadou degradačních faktorů,“ upozornil organizátor konference a předseda České pedologické společnosti Bořivoj Šarapatka z katedry ekologie a životního prostředí. Podle něj se zhoršuje kvalita půdy a zmenšuje se i její rozloha. „Každým dnem ztrácíme pro výstavbu zhruba 15 hektarů půdy. Když si to vynásobíme počtem dnů v roce, přepočteme na desetiletí, dostaneme se k obrovským číslům,“ řekl profesor Šarapatka. Kvalitu půdy negativně ovlivňuje řada degradačních procesů, k nejvýraznějším v tuzemsku patří eroze půdy. Absence protierozních opatření má pak v krajině nepříznivý dopad nejen na vlastní půdu, ale i na další složku životního prostředí, na vodu. Tyto degradační vlivy úzce souvisí s dalšími problémy, o nichž se hovoří, a to jak s povodněmi, tak se suchem.  Právě na tyto problémy upozorní konference, kterou pořádají pedologické společnosti zemí Visegrádské skupiny (V4), ministerstva zemědělství a životního prostředí a Univerzita Palackého. Účastní se jí na 150 odborníků z 15 zemí. „Program je rozdělen do tří tematických bloků. Budeme se věnovat různým problémům od popisu jednotlivých degradačních vlivů a metod jejich hodnocení až po návrhy účinných nápravných opatření. Účastníci vyrazí i do terénu, a sice do Beskyd a do okolí Lednice, kde budou na základě názorných příkladů diskutovat o využití a ochraně zemědělské i lesní půdy,“ uvedl profesor Šarapatka O pořádání konference uvažovali její organizátoři již v roce 2015, který byl světovým rokem půdy. V prosinci 2015 pak byla ve Vídni vyhlášena deklarace Půda pro lidstvo a ekosystémy a další desetiletí označeno Mezinárodním desetiletím půd.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pedologové budou v Olomouci hledat cesty pro ochranu a revitalizaci půdy

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Září 2017 - 8:00
Upozornit na špatný stav půdy, identifikovat hlavní problémy a především hledat řešení pro zlepšení situace. To je hlavní poslání mezinárodní konference Degradace a revitalizace půdy a krajiny, která se od 10. do 13. září uskuteční v aule přírodovědecké fakulty. „Je nutné si uvědomit, že půda je jedno z nejcennějších přírodních bohatství, je základem prakticky všech suchozemských ekosystémů, souvisí jak se zemědělskou, tak lesní produkcí, má význam pro zadržování vody v krajině, je životním prostředím velkého spektra organismů, probíhají v ní koloběhy prvků a podobně. Bereme ji jako všední věc, neuvědomujeme si její důležitost a ani skutečnost, že ji ztrácíme. Je ohrožována řadou degradačních faktorů,“ upozornil organizátor konference a předseda České pedologické společnosti Bořivoj Šarapatka z katedry ekologie a životního prostředí. Podle něj se zhoršuje kvalita půdy a zmenšuje se i její rozloha. „Každým dnem ztrácíme pro výstavbu zhruba 15 hektarů půdy. Když si to vynásobíme počtem dnů v roce, přepočteme na desetiletí, dostaneme se k obrovským číslům,“ řekl profesor Šarapatka. Kvalitu půdy negativně ovlivňuje řada degradačních procesů, k nejvýraznějším v tuzemsku patří eroze půdy. Absence protierozních opatření má pak v krajině nepříznivý dopad nejen na vlastní půdu, ale i na další složku životního prostředí, na vodu. Tyto degradační vlivy úzce souvisí s dalšími problémy, o nichž se hovoří, a to jak s povodněmi, tak se suchem.  Právě na tyto problémy upozorní konference, kterou pořádají pedologické společnosti zemí Visegrádské skupiny (V4), ministerstva zemědělství a životního prostředí a Univerzita Palackého. Účastní se jí na 150 odborníků z 15 zemí. „Program je rozdělen do tří tematických bloků. Budeme se věnovat různým problémům od popisu jednotlivých degradačních vlivů a metod jejich hodnocení až po návrhy účinných nápravných opatření. Účastníci vyrazí i do terénu, a sice do Beskyd a do okolí Lednice, kde budou na základě názorných příkladů diskutovat o využití a ochraně zemědělské i lesní půdy,“ uvedl profesor Šarapatka O pořádání konference uvažovali její organizátoři již v roce 2015, který byl světovým rokem půdy. V prosinci 2015 pak byla ve Vídni vyhlášena deklarace Půda pro lidstvo a ekosystémy a další desetiletí označeno Mezinárodním desetiletím půd.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… rektoři vyhlásili kvůli rozpočtu protestní Týden pro vzdělanost?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Září 2017 - 7:12
Protestní akce začnou připravovat veřejné vysoké školy s cílem dát jasně najevo nespokojenost se stavem financování českého vysokého školství. Na organizaci protestního týdne v období od 2. do 6. října se shodli rektoři na mimořádném zasedání České konference rektorů. Podrobnosti v magazínu vysokých škol Universitas. Více….
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… rektoři vyhlásili kvůli rozpočtu protestní Týden pro vzdělanost?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Září 2017 - 7:12
Protestní akce začnou připravovat veřejné vysoké školy s cílem dát jasně najevo nespokojenost se stavem financování českého vysokého školství. Na organizaci protestního týdne v období od 2. do 6. října se shodli rektoři na mimořádném zasedání České konference rektorů. Podrobnosti v magazínu vysokých škol Universitas. Více….
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Dětská univerzita ukáže, jak pracuje srdce nebo jak sportují lidé na vozíčku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Září 2017 - 15:00
Rodiče zvídavých dětí, které zajímá, jak vypadá studium na vysoké škole, mohou své potomky již teď registrovat na další kolo Dětské univerzity. Program nabitý vědomostmi i zábavou je určený pro posluchače od 8 do 12 let a aktuálně se mohou hlásit i školáci, kteří v minulosti již univerzitu absolvovali a odnesli si domů diplom. Vše startuje 27. září imatrikulací v Laudonově sále Pevnosti poznání. Mladí posluchači se mohou těšit na zajímavé přednášky, které je zavedou do několika vědních oborů. Připravují je odborníci osmi fakult Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s interaktivním muzeem vědy Pevnost poznání. Děti se podívají například do světa britské královské rodiny a zažijí fiktivní čajový dýchánek s královnou Alžbětou II., která se s nimi bude bavit anglicky. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc jim ukáže, kde začíná boj o lidský život, a vysvětlí, že v dnešní vyspělé době sice létáme do vesmíru, používáme moderní technologie, ale krev stále vyrobit neumíme. V programu bude i téma strachu v české a světové literatuře na přelomu 19. a 20. století aneb Pojďme se správně bát. Zajímavým tématem bude Srdce jako světový rekordman. „Kromě soutěže o ceny si děti například zahrají na veterináře a ‚osahají si‘ opravdové kravské srdce. Vyzkoušejí si také roli záchranářů,“ řekla Ivana Fellnerová z přírodovědecké fakulty. Tradičně se do programu zapojí také fakulta tělesné kultury (FTK), která připravila Paralympijský školní den. „Jedná se o vzdělávací program katedry aplikovaných pohybových aktivit, který školáky seznamuje se světem osob s postižením. Jeho cílem je změna postojů žáků k těmto osobám, přičemž se zaměřuje na rozvoj lidské solidarity, tolerance a vzájemného respektu. Program zahrnuje jízdu a překonávání bariér na invalidním vozíku, basketbal a pohybové hry na sportovním vozíku, orientaci a pohyb v prostoru za použití slepecké hole a hry jako goalball nebo boccia, součástí bude také beseda s paralympijským sportovcem,“ řekl Daniel Mikeška z FTK. Dětská univerzita je pro účastníky zdarma a zahrnuje 10 interaktivních přednášek. Děti prožijí imatrikulaci i promoci, se všemi ceremoniemi vysoké školy. „Na přednáškách využíváme přirozené dětské zvídavosti a touhy po vědění. Jelikož se nejedná o povinnost, děti se neustále na něco ptají a svými otázkami a postřehy se značnou mírou zapojují do samotného průběhu přednášky. V nadcházejícím semestru jsme připravili přednášky nové, aby se mohly děti zapojit opakovaně, pokud splní svůj věkový limit,“ vysvětlila Michaela Kratochvílová, hlavní koordinátorka Dětské univerzity. Registrační formulář je k dispozici na webových stránkách ZDE. Kromě dětské univerzity mohou rodiče přihlásit své děti do zájmových kroužků Pevnosti poznání. Z nabídky volnočasových aktivit si vybere každý, kdo má rád vědu, dobrodružství a zábavu. Děti se podívají do expozic interaktivního muzea, planetária, odhalí kouzelný svět živočichů a rostlin, vyrobí barevné chemické pokusy, stanou se divadelními herci nebo si vytvoří vlastní animovaný film. Více ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Dětská univerzita ukáže, jak pracuje srdce nebo jak sportují lidé na vozíčku

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. Září 2017 - 15:00
Rodiče zvídavých dětí, které zajímá, jak vypadá studium na vysoké škole, mohou své potomky již teď registrovat na další kolo Dětské univerzity. Program nabitý vědomostmi i zábavou je určený pro posluchače od 8 do 12 let a aktuálně se mohou hlásit i školáci, kteří v minulosti již univerzitu absolvovali a odnesli si domů diplom. Vše startuje 27. září imatrikulací v Laudonově sále Pevnosti poznání. Mladí posluchači se mohou těšit na zajímavé přednášky, které je zavedou do několika vědních oborů. Připravují je odborníci osmi fakult Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s interaktivním muzeem vědy Pevnost poznání. Děti se podívají například do světa britské královské rodiny a zažijí fiktivní čajový dýchánek s královnou Alžbětou II., která se s nimi bude bavit anglicky. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc jim ukáže, kde začíná boj o lidský život, a vysvětlí, že v dnešní vyspělé době sice létáme do vesmíru, používáme moderní technologie, ale krev stále vyrobit neumíme. V programu bude i téma strachu v české a světové literatuře na přelomu 19. a 20. století aneb Pojďme se správně bát. Zajímavým tématem bude Srdce jako světový rekordman. „Kromě soutěže o ceny si děti například zahrají na veterináře a ‚osahají si‘ opravdové kravské srdce. Vyzkoušejí si také roli záchranářů,“ řekla Ivana Fellnerová z přírodovědecké fakulty. Tradičně se do programu zapojí také fakulta tělesné kultury (FTK), která připravila Paralympijský školní den. „Jedná se o vzdělávací program katedry aplikovaných pohybových aktivit, který školáky seznamuje se světem osob s postižením. Jeho cílem je změna postojů žáků k těmto osobám, přičemž se zaměřuje na rozvoj lidské solidarity, tolerance a vzájemného respektu. Program zahrnuje jízdu a překonávání bariér na invalidním vozíku, basketbal a pohybové hry na sportovním vozíku, orientaci a pohyb v prostoru za použití slepecké hole a hry jako goalball nebo boccia, součástí bude také beseda s paralympijským sportovcem,“ řekl Daniel Mikeška z FTK. Dětská univerzita je pro účastníky zdarma a zahrnuje 10 interaktivních přednášek. Děti prožijí imatrikulaci i promoci, se všemi ceremoniemi vysoké školy. „Na přednáškách využíváme přirozené dětské zvídavosti a touhy po vědění. Jelikož se nejedná o povinnost, děti se neustále na něco ptají a svými otázkami a postřehy se značnou mírou zapojují do samotného průběhu přednášky. V nadcházejícím semestru jsme připravili přednášky nové, aby se mohly děti zapojit opakovaně, pokud splní svůj věkový limit,“ vysvětlila Michaela Kratochvílová, hlavní koordinátorka Dětské univerzity. Registrační formulář je k dispozici na webových stránkách ZDE. Kromě dětské univerzity mohou rodiče přihlásit své děti do zájmových kroužků Pevnosti poznání. Z nabídky volnočasových aktivit si vybere každý, kdo má rád vědu, dobrodružství a zábavu. Děti se podívají do expozic interaktivního muzea, planetária, odhalí kouzelný svět živočichů a rostlin, vyrobí barevné chemické pokusy, stanou se divadelními herci nebo si vytvoří vlastní animovaný film. Více ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Září 2017 - 12:00
O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 29. září 2017. Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které byly vydané v loňském nebo letošním roce a splňují kritéria vyhlášení. Návrhy může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice. „Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách, které učiní výběr. Grémium složené z proděkanů a prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu pak rozhodne s konečnou platností,“ uvedla vedoucí referátu vědy a výzkumu Univerzity Palackého Vladimíra Kalová. Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na UP, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 38 titulů publikovaných v letech 2015 a 2016. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora. Podrobné informace k podávání návrhů a průvodní list jsou k dispozici ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. Září 2017 - 12:00
O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 29. září 2017. Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které byly vydané v loňském nebo letošním roce a splňují kritéria vyhlášení. Návrhy může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice. „Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách, které učiní výběr. Grémium složené z proděkanů a prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu pak rozhodne s konečnou platností,“ uvedla vedoucí referátu vědy a výzkumu Univerzity Palackého Vladimíra Kalová. Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na UP, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 38 titulů publikovaných v letech 2015 a 2016. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora. Podrobné informace k podávání návrhů a průvodní list jsou k dispozici ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF