Novinky z UP a PřF

Na konferenci sportovní psychologie se mluvilo o šarlatánech i o střevech

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. Leden 2018 - 12:00
Na půdu fakulty tělesné kultury se po třech letech vrátila konference Psychologie sportu v praxi. Ačkoliv její podtitul mohl svádět k myšlenkám o konfrontaci mezi sportovními psychology a mentálními kouči, šlo o inspirující setkání, které nabídlo pestrou paletu pohledů na psychickou přípravu nejen sportovců. Během dvoudenní události se u mikrofonu vystřídali vedle sportovních psychologů a mentálních koučů také lékaři nebo sportovní novináři. Mluvilo se o konkrétních případech z praxe či o střevním mikrobiomu coby druhém mozku, padla ale i slova jako šarlatánství nebo umění. Použil je hned v úvodním příspěvku organizátor Michal Šafář. „Jeden z mých, pro mě důležitých vyučujících vždycky říkal, že psychologie je něco mezi vědou a uměním. Čím jsme blíže v praxi klientovi, tím více má naše práce aspekty umění a je někdy hodně složité rozpoznat, jestli to, co tam děláme, je tvořivá aplikace vědy, anebo už je to podvádění toho klienta,“ zmínil sportovní psycholog z pořádající fakulty, který je i předsedou Asociace psychologů sportu ČR.   Šimrání v břiše Jan Vojáček z pražské kliniky funkční medicíny přítomným představil názor, že životní štěstí není tak úplně o hlavě, že důležité je šimrání v břiše. „Zkusme dělat co nejvíce pro to, aby se hlava zapínala co nejméně, díky tomu budeme mít přístup k intuici, to je rozhodující pro to, jestli budeme mít v životě štěstí a budeme podávat vysoký výkon,“ uvedl.   Tím mimo jiné navázal na vystoupení „sporthackera“ a zastánce celostního přístupu k přípravě sportovců Víta Schlesingera, který mluvil o důležitosti stravy a jejím vlivu na regeneraci a psychiku. Novináři František Suchan a František Prachař společně s cyklistou Tomášem Bábkem zase představili projekt Bez frází, který je do jisté míry pro zpovídané sportovce psychoterapií. Na přednášky navázaly i tematicky zaměřené workshopy.   „Jsem hrozně rád, že má tato konference tradici. Sám jsem trenér a myslím si, že dnes jsou výkony sportovců natolik vyšponované, že po stránce technické už není moc co zlepšovat, ale tím jazýčkem na vahách je právě mentální úroveň jedince. Už jen z tohoto důvodu považuji toto setkání za velmi důležité,“ prozradil ve své zdravici v úvodu konference děkan fakulty Zbyněk Svozil, který trénuje ploutvové plavce. Inspirace pro trenéry i studenty Právě trenéři tvořili v zaplněné aule fakulty tělesné kultury většinu obecenstva, mimo jiné v plénu usedl trenér ženské házenkářské reprezentace Jan Bašný, kterého před několika dny ocenil Český olympijský výbor jako druhého nejlepšího trenéra týmových sportů roku 2017, nebo kouč plavecké reprezentace Vlastimír Perna. A nechyběli ani studenti. „Mile mě překvapil odborný přesah přednášejících, míra vlivu, který ve sportovním výkonu dávají ne vždy racionálním faktorům, jako je intuice, anebo důraz na další aspekty životního stylu, jako je strava nebo otužování, což je mi blízké,“ prozradila doktorandka Kamila Banátová. Přestože konference byla dlouho dopředu „vyprodaná“, panovalo údajně mezi organizátory vnitřní napětí. „I když to tak z pohledu laika nevypadá, setkání sportovních psychologů a mentálních koučů je potenciálně konfliktní. Jde totiž o lidi, kteří se v podstatě dělí o stejnou práci a v tomto směru se na sebe dívají trochu nevraživě. Všechno ale do sebe hezky zapadlo, myšlenkově se potkávalo, byť to účastníci vyjadřovali různým způsobem a jazykem, atmosféra byla dobrá a vůbec to bylo fajn,“ shrnul konferenci Michal Šafář. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Výzkumníci CRH objevili dosud neznámé funkce kataninu využitelné v biotechnologiích

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. Leden 2018 - 8:00
Vliv proteinu katanin1 na organizaci rostlinného cytoskeletu, tedy jakési vnitřní kostry buněk, potvrdili vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) ve studii, kterou před časem publikoval jeden z nejprestižnějších proteomických odborných časopisů Molecular & Cellular Proteomics. Díky unikátní kombinaci metod proteomiky (vědní disciplíny zabývající se globálním studiem proteinů a jejich vlastností) a buněčné biologie (věda zabývající se studiem buněk) získali nové informace o rostlinném cytoskeletu využitelné v biotechnologiích.  Úkolem vědců z týmu profesora Jozefa Šamaje bylo podrobně zkoumat roli kataninu, který má za úkol „stříhání“ mikrotubulů. Ty si lze představit jako dynamickou soustavu miniaturních trubicovitých struktur, vytvářejících spolu s aktinovými mikrofilamenty cytoskelet rostlinných buněk, jenž se podílí na transportu buněčných organel a na dělení a vývoji buněk. Správné „stříhání“ mikrotubulů je nezbytné k zabezpečení časové a prostorové organizace mikrotubulů, které jsou klíčové pro růst a vývoj rostlin. Výzkumníci z Oddělení buněčné biologie CRH ke studiu využili dva kataninové mutanty modelové rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana), podrobili je proteomické analýze a výsledky srovnali s planým typem téhož rostlinného druhu.  „Zjistili jsme, že pokud se v mutantech katanin nevyskytuje, nebo je jeho funkce pozměněna, dochází k reorganizaci cytoskeletu a důsledkem jsou fenotypové změny. Oproti planému typu jsou mutantní rostliny zakrslé, s malým počtem květů a semen,“ uvedl jeden z autorů práce Tomáš Takáč. Autorům se podařilo také odhalit nové funkce tohoto proteinu. Katanin podle jejich výsledků spojuje různé hormonální signály a na jejich základě mění organizaci cytoskeletu, což vede k vývojovým změnám u rostlin. Podle spoluautorky studie Olgy Šamajové další význam práce spočívá v tom, že se podařilo provázat metody proteomiky, buněčné biologie, biochemie a genetiky. „Využíváme k tomu přístrojové vybavení, které máme v našem centru k dispozici. A je třeba říct, že pokud jde o optickou mikroskopii, jsme nejlépe vybaveným pracovištěm pokročilých zobrazovacích systémů fixovaných i živých buněk v České republice. Díky tomu dokážeme proteiny odhalené proteomickou analýzou podrobně charakterizovat. Povedlo se nám odhalit a kvantifikovat proteiny různých funkcí, které katanin ovlivňuje. Z mnoha vzpomenu alespoň tubulin a aktin vázající proteiny. Použitím metod buněčné biologie jsme pozorovali reorganizaci a náhodnou orientaci mikrotubulů i desorganizaci aktinového cytoskeletu u obou mutantů, což bylo způsobeno zmíněnými proteiny,“ uvedla Šamajová. Výsledky zhruba tříletého výzkumu mohou mít biotechnologické využití. „Tyto proteiny mohou být využité i pro genetické modifikace rostlin. Tedy změnou kataninu můžeme docílit změny ve vývoji a růstu rostlin. Ačkoliv je tento protein poměrně dobře prostudován, práce podobná té naší dosud neexistovala,“ doplnil Takáč. Podle něj se katanin těší velké pozornosti odborníků. Je totiž důležitý nejen pro cytoskelet, ale má řadu dalších funkcí. Konkurence v této oblasti vědy je tedy velká. Studie vznikla v rámci projektu Grantové agentury ČR, olomoučtí vědci spolupracovali i s laboratoří v USA. Obrázek mikrotubulů z této studie byl editory časopisu vybrán na titulní stranu. Kromě této vědecké práce, výzkumníci z dílny buněčné biologie CRH publikovali o funkcích kataninu další tři články v prestižních časopisech.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... prezident Miloš Zeman včera jmenoval dvanáct rektorů veřejných vysokých škol?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. Leden 2018 - 7:30
Oproti zvyklostem se nekonal žádný ceromoniál. Ten se bude odehrávat až dnes odpoledne v Karolinu, kdy jmenovací dekrety předá rektorům na žádost prezidenta ministr školství Robert Plaga. Mezi jmenovanými rektory je také Jaroslav Miller.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Filologické katedry FF UP se stěhují do rekonstruovaných prostor

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Leden 2018 - 12:01
Po více než dvou letech se filologické katedry a děkanát filozofické fakulty stěhují zpět do nově zrekonstruované budovy v Křížkovského ulici 10. Už dnes opouští třídu Svobody katedra anglistiky a amerikanistiky. Cílem rekonstrukce objektu filozofické fakulty v Křížkovského ulici číslo 10 bylo přizpůsobit budovu z počátku dvacátého století potřebám současného univerzitního života. Rekonstrukce, která začala v roce 2015, zahrnovala úpravu všech typů povrchů, výměnu rozvodů a inženýrských sítí, změny vnitřního uspořádání i úpravy exteriérů. Dočasnými pracovišti všech filologických kateder se staly třída Svobody 26 a bývalé koleje Marie Kudeříkové v Kateřinské ulici. „Během dneška a zítřka se jako první do původních prostor přemístí katedra anglistiky a amerikanistiky. Poté se začnou do rekonstruovaných prostor stěhovat také katedry germanistiky, bohemistiky, romanistiky a katedra slavistiky včetně polonistiky,“ řekl Vladimír Polách, proděkan fakulty. Během února se do objektu v Křížkovského ulici číslo 10 přemístí i studijní oddělení, ekonomické oddělení, děkanát, mzdové a personální oddělení a oddělení infrastruktury. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zážitky z Merilla - lekce na celý život

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Leden 2018 - 9:43
Ještě teď si vzpomínám na moment, kdy mi přišel email s nabídkou tří amerických škol, na které se mohou studenti Univerzity Palackého dostat díky Merrillovu programu. Jednou z nich byla Hampshire College. Po přečtení jejich webu jsem ihned věděl, že musím udělat vše pro to, abych se tam dostal. Nakonec se mi to podařilo a zažil jsem vysokoškolské vzdělání, o jakém se nám v Česku může zatím jenom zdát. Inovativní přístup Hampshire College vznikla v roce 1970 jako experiment a zároveň alternativa k tradičnímu vzdělávání. Nachází se ve státě Massachussets na východě USA, má přibližně 1200 studentů a studuje se na ní způsobem "liberal arts". To znamená, že studenti nejsou uspořádáni do specifických oborů s povinnou strukturou studia. Všechny předměty si vybírají sami a vytváří si tak vlastní studijní plán. "Na celé univerzitě nejsou, nebyli a ani nebudou žádní dva studenti, kteří se učí to samé," hrdě řekl ředitel při uvítací řeči pro studenty prvních ročníků. Studenti zde pasivně nepřijímají vzdělání, které pro ně někdo navrhl. Musí si ho vytvořit sami.

Interdisciplinární povaha tohoto přístupu umožňuje se opravdu zaměřit na to, co člověk potřebuje k svému budoucímu povolání. Potkal jsem například kluka, který chtěl být filmařem a točit filmy, které by motivovaly k občanské angažovanosti. Na klasické škole by se musel omezit na studium filmu, přitom potřebuje znalosti z mnoha dalších odvětví. Na Hampshire College si může k filmovým kurzům přidat sociologii, psychologii nebo cokoliv jiného, co potřebuje k realizaci svých cílů. V případě, že student v obrovské nabídce kurzů nenajde přesně to, co hledá, má možnost vytvořit si svůj vlastní předmět. Stačí si najít akademického poradce, naplánovat metody učení, četbu a také cíle, kterých chce dosáhnout v rámci kurzu.

Této příležitosti jsem využil a vytvořil si předmět, jehož hlavním tématem byla svoboda ve vzdělávání. Sám jsem si vybíral knihy, články, filmy a videa, ze kterých jsem čerpal informace, a také jsem si sám vytvářel zadání a deadliny. Po každém článku, který jsem napsal, jsem se sešel s učitelem, který mi dal zpětnou vazbu a taky se mnou celou problematiku prodiskutoval. Uvědomil jsem si, že taková svoboda je ve studiu moc přínosná, protože člověk se učí jen to, co ho opravdu zajímá a to výrazně ovlivňuje vnitřní motivaci. Najednou mi nedělalo problém přečíst jednu knihu skoro každý týden ani trávit dlouhé hodiny nad psaním článků. Učení bylo příjemné a vnitřně mě naplňovalo. To se mi v tradičním systému stává jen ojediněle.

Dalším důležitým aspektem na Hampshire College je zpětná vazba, protože zde zcela nahrazuje tradiční známky. Učitelé na Hampshire si uvědomují, že písmeno A nebo D studentům nedává dostatek informací o tom, v čem vynikají nebo v čem se mají zlepšit. Součástí všech kurzů je také sebehodnocení, díky kterému studenti reflektují svou vlastní práci a jsou tak vedeni k autonomii a efektivnímu sebeřízení.

Bakalářské studium trvá čtyři roky a v posledním roce studenti pracují na svých závěrečných projektech, jejichž podoba může být různá. Kromě akademických publikací, jako jsou bakalářská či diplomová práce, mohou studenti pracovat třeba na dokumentárním filmu, albu, prototypu nějakého produktu, softwaru, knize, start-upu, deskové či počítačové hře či umělecké výstavě. Studenti jsou tu zkrátka vedeni k co největší kreativitě a samostatnosti. O tom svědčí fakt, že zpravidla jeden ze čtyř absolventů zakládá vlastní podnik nebo organizaci. Díky této skutečnosti byla Hampshire College zařazena magazínem Forbes mezi deset nejpodnikavějších univerzit v USA.

Naprosto jiná úroveň studentské participace
Moc se mi líbilo, že studenti jsou do chodu celé instituce zapojeni různými způsoby. Každý předmět vede nejen učitel, ale také dva studenti, takzvaní TA (teacher asisstant) neboli asistenti učitele, kteří daný předmět už absolvovali v minulosti. Na přípravách kurzu od začátku spolupracují s učitelem a vnáší tak do výuky důležitou studentskou perspektivu. Během hodiny také vedou některé aktivity, řídí diskuze či pomáhají ostatním studentům s různými typy zadání. Kromě práce před a během hodin mají také konzultační hodiny, kdy za nimi studenti mohou přijít prodiskutovat téma, kterému nerozuměli, nebo aby dostali zpětnou vazbu k práci ještě před oficiálním odevzdáním.

Tento systém je velkým přínosem pro všechny zúčastněné. Pro profesory je hlavní výhodou, že dostávají od asistentů neustálou zpětnou vazbu, která v tradičním systému chybí, nebo přichází jen na konci jednotlivých kurzů. Na Hampshire College právě díky ní mohou učitelé vylepšit své postupy a metody tak, aby byly hodiny pro studenty skutečným přínosem a zároveň je bavily. Zároveň z toho mají prospěch i asistenti učitele, kteří si tímto způsobem zvyšují sebevědomí a rozvíjejí mnohé dovednosti, jako jsou facilitace, příprava vzdělávacích programů nebo opravování studentských prací. Také aktivně předávají stravitelným způsobem získané zkušenosti a vědomosti svým vrstevníkům a stávají se vzory, ke kterým mohou ostatní studenti vzhlížet. Tento systém výrazně ovlivňuje dynamiku celé třídy, která je postavená na rovnosti mezi učitelem a žáky, ne na hierarchii. Díky tomu ve třídě při diskuzích není cítit strach z toho, že student řekne něco špatně, naopak je vytvořena atmosféra pro otevřenost a participaci.
Studenti nepomáhají jen s výukou, ale pracují napříč celou univerzitou. Na studijním oddělení, v menze, na farmě nebo jako "writing help" studentům, kteří mají problémy s psaním prací. Já jsem využil této příležitosti a vydělával si slušné peníze právě prací na farmě a překvapivě také doučováním češtiny. I přesto, že má Hampshire College jen zlomek, přesněji dvacetinu studentů v porovnání s Univerzitou Palackého, počet studentských organizací je srovnatelný. Já jsem se zapojil do studentského potravinového družstva Mixed Nuts, kde se prodávaly základní potraviny jako rýže, sůl, oleje či jogurty, které byly vyprodukovány v etických a udržitelných podmínkách. Studenti kvůli běžnému nákupu nemuseli opouštět kampus a také namísto utrácení peněz ve velkých hypermarketech podpořili lokální ekonomiku a studentskou komunitu. Věřím, že právě aktivní studentská participace vytvořila příjemnou a velmi inkluzivní atmosféru. Také jsem moc rád, že i na Univerzitě Palackého se aktivity studentských spolků podporují čím dál více. Svědčí o tom i vznik nového studentského klubu v budově Zbrojnice, který je prvním oficiálním prostorem pro spolky. Věřím, že bude motivovat vznik dalších studentských iniciativ.
Morální hodnoty jako základní pilíř vyššího vzdělání Součástí mise Hampshire College není jenom vzdělávat studenty v akademických oborech, ale také vychovávat aktivní generaci lídrů s pevnou morálkou, kteří budou měnit svět k lepšímu. Tato fráze se dnes používá takřka všude, ale v případě Hampshire College to není jen hezký promo materiál na webových stránkách, ale realita, která se odráží v každodenním provozu celé instituce. Velké množství předmětů se věnuje tématům, která jsou pro dnešní společnost aktuální jako například ekonomická nerovnost, rasismus, migrace, populismus či klimatická změna. Obdobná témata jsou však začleněná i do jinak tradičních kurzů. Společenská změna byla pro většinu studentů jednou z největších motivací přihlásit se právě na Hampshire College. Potkat studenta, jehož budoucí cíle nebyly pro společenské, bylo spíše ojedinělé.

Hampshire College jde také příkladem v udržitelnosti, která je jednou z jejích základních hodnot. Vzhledem k tomu, že jsem jedním ze zakladatelů studentského spolku Udržitelný Palacký, navštívit takto zodpovědnou instituci bylo pro mě obrovskou počáteční motivací a po svém pobytu už mohu konstatovat, že také velkou inspirací. V okolí školy se nachází velké množství solárních panelů, které od nedávna vytváří 100 procent elektřiny, kterou škola spotřebuje. Dále se na území kampusu nachází obrovská organická farma, z níž jídlo putuje do školní menzy a také studentům, kteří bydlí v chatkách a vaří si sami. Jídlo je tak čerstvé, ekologické, lokální a sezónní. Dále mají takřka všichni vlastní láhev na vodu, protože po celém kampusu se nacházejí takzvané "water stations", které po každém naplnění láhve počítají, kolik plastových láhví se ušetřilo. Věřím, že díky takto vytvořenému prostředí budou studenti po čtyřech letech studia odcházet se zažitými udržitelnými praktikami, které se výrazně promítnou do jejich budoucího života.Lekce na celý život
Semestr na Hampshire College mi přinesl strašně moc jak z osobního, tak profesního hlediska. Díky předmětům, které jsem si zapsal, jsem se naučil hodně o sociálním podnikání, potravinových systémech a také zmíněné svobodě a participaci ve vzdělávání.

Rád bych těchto zkušeností využil u nás na univerzitě. Mám totiž pocit, že vzdělávání v Česku už dlouho stagnuje a zavedené změny jsou jen nepatrné. Věřím, že aktivnější zapojení studentů do procesu výuky i provozu celé univerzity by z Univerzity Palackého udělalo progresivní instituci, která se nebojí experimentů a inovací.

V budoucnosti plánuji u nás, na katedře rozvojových a environmentálních studií, vyzkoušet systém studentských asistentů, kteří by s učiteli aktivně pracovali na přípravě a vedení předmětů. Je mi jasné, že systém bude třeba trochu pozměnit a uzpůsobit českým podmínkám. Rozhodující bude, jestli budou mít o inovativní změny zájem jak vyučující, tak studenti.

Na závěr bych rád poděkoval Univerzitě Palackého a Merrillovu programu, které mi umožnily studovat v tak speciální instituci, kterou Hampshire College bezpochyby je. Nesmírně si vážím všech příležitostí k vycestování, kterých je opravdu spousta. Rád bych vzkázal všem studentům, ať je využívají co nejvíc. Stojí to za to. Tadeáš Žďárský
student Katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoucký fyzikální kaleidoskop opět vzbudil velký zájem

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Leden 2018 - 8:00
Několik stovek středoškoláků přilákal v pátek již patnáctý ročník Olomouckého fyzikálního kaleidoskopu. Do jeho organizace se zapojila všechna fyzikální pracoviště přírodovědecké fakulty. Studenti i jejich učitelé si mohli vybrat z nabídky přednášek a prohlédnout si i specializované laboratoře. "Snažíme se prezentovat věci, které se dělají na fakultě. Upozorňujeme ale i na významné světové vědecké události, tentokrát například přednáškou o Nobelově ceně za chemii v roce 2017, která byla udělena za vývoj kryogenní elektronové mikroskopie. Každoročně zveme i významného hosta. Letos to byl Milan Halousek z České kosmické kanceláře, který přednášku věnoval patnáctiletému výročí havárie raketoplánu Columbia, jež připadá na 1. února," uvedl hlavní organizátor Lukáš Richterek z katedry experimentální fyziky. Účastníci si mohli vyslechnout například přednášku o optické litografii, soustavě jednotek SI v roce 2018, fluorescenčních detektorech kosmického záření nebo o netradičních fyzikálních experimentech. Společně s odborníky mohli zavítat i do laboratoří, vidět ukázky nanotechnologií či spektroskopie a polarimetrie nebo být svědky měření optických vlastností lidského oka. "Koncept je takový, že každý si může program poskládat podle toho, co ho zajímá. Obvykle to tak chápou i učitelé, kteří nechávají rozhodnutí na samotných studentech," doplnil Richterek. Pravidelně na Olomoucký fyzikální kaleidoskop přijíždějí studenti Reálného gymnázia v Prostějově. "Každý rok sem jezdíme se studenty z matematicko-fyzikálního a biologicko-chemického semináře. Přínosem je, že studenti poznají univerzitní prostředí, zdejší atmosféru, přednášející. Může je to motivovat k tomu, aby si na zdejší fakultě vybrali některý ze studijních oborů. Pro nás učitele je přírodovědecká fakulta naší alma mater, takže se sem rádi vracíme. Obvykle si vybereme i z nabídky přednášek, navíc jsme si domluvili také přednášku z chemie," prozradila učitelka Pavla Koštanská. Olomoucký fyzikální kaleidoskop se poprvé uskutečnil v roce 2003. V posledních letech se ho každoročně účastní až 400 středoškoláků z Olomouckého kraje a přilehlých regionů.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zimní výlety Větrání lákají na hory a doly

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Leden 2018 - 8:00
Příznivci pěší turistiky mohou i letos s fakultou tělesné kultury vyrazit za porcí pohybu v přírodě a za poznáním zajímavostí všeho druhu na výlety Větrání. Trasy těch nejbližších vedou Bílými Karpatami, po stezkách spojujících opuštěné hornické štoly nebo na zříceninu středověkého hradu. „Nejvíce si turisté dají do těla hned na prvním letošním putování v sobotu 3. února, kdy je v plánu výšlap k rozhledně Královec u Valašských Klobouk a následná cesta do Horní Lidče. Tady nás na sedmnáctikilometrové trase čeká největší zimní převýšení odměněné však krásnou krajinou Bílých Karpat, a když počasí dá, tak i parádními výhledy,“ uvedl organizátor výletů Martin Višňa. O týden později, v sobotu 10. února se turisté mohou s Větráním vydat k Moravské Třebové, kde je připraveno několik variant tras po Hřebečských důlních stezkách s opuštěnými štolami, úzkorozchodnou železnicí a četnými vyhlídkami. Na poslední zimní výpravě pak výletníci v neděli 4. března zavítají po cestě z Libiny do Postřelmova na hrad Brníčko. „Výletů se může zúčastnit kdokoliv, kdo se na danou trasu bude cítit nebo ho bude zajímat. Za účast se nic neplatí, každý si ale za sebe hradí dopravu a občerstvení,“ připomněl Višňa. Podrobnosti ke všem výletům zájemci najdou na webu fakulty tělesné kultury Radost z pohybu. Turistická série Větrání si za čtyři roky získala oblibu nejen mezi studenty a zaměstnanci Univerzity Palackého, ale také u turistů ze širokého okolí Olomouce. V loňském roce na osmadvacet uspořádaných výletů vyrazilo na 570 účastníků, jejich trasy vedly Jeseníky, Javorníky, průmyslovým Ostravskem nebo jižní Moravou. Letos by se vedle klasických výšlapů měly v rámci projektu Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti uskutečnit i výlety určené pro osoby s postižením. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Seriál o Nadačním fondu UP. Líbí se mi, že podpora není anonymní, říká soudkyně Eva Šonková

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 27. Leden 2018 - 8:00
Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce v tomto roce oslovit nové dárce. Kampaň nazvaná „Darujte příležitost!“ odstartuje v polovině února. Podpořit se ji rozhodlo i několik úspěšných absolventů Univerzity Palackého. V našem sobotním seriálu se dozvíte, co některé z nich k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na UP. Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Eva Šonková, soudkyně Nejvyššího správního soudu, absolventka právnické fakulty. Jaký význam mělo pro vaši současnou kariéru studium na Univerzitě Palackého? Ke správnímu soudnictví jsem našla cestu až několik let po ukončení studia na olomoucké právnické fakultě, takže nemohu říci, že bych jeho kouzlu propadla už tehdy. Bez čeho bych však dnes nebyla tam, kde jsem, to byli lidé, kteří přednášeli tak, že mi brzy bylo jasné, že mi nebude stačit magisterský titul kvůli kolonce v životopisu. Jejich projevy mě nutily přemýšlet, jaká je vlastně role práva v dnešní společnosti, jak s ním zacházet, se kterými hodnotami jeho každodenní aplikaci spojovat, a vedle toho si ujasnit, jak k přiblížení se ideji fungujícího právního státu mohu přispět já sama. To, co jsem si odnesla z přednášek a seminářů, nebyly vědomosti, ty se dají snadno nalézt v odborných publikacích, ale nekonečné rozhovory o právu, tedy o tom, co ´má být´ s lidmi, kteří vědí, nebo chtějí vědět. Během studia, které nespočívalo jen ve vysedávání v posluchárnách a knihovně, jsem jich potkala mnoho, mezi vyučujícími i spolužáky. Podobné fórum, bez věcného omezení a pragmatických vazeb, kde diskutéři nejsou cíleně vybíráni podle názorové blízkosti nebo naopak kontroverze, se později už jen těžko znovu najde.

V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt se svou alma mater? Doba studií v Olomouci je pro mě synonymem pro ´zlaté časy´, kdy byl člověk mladý a limity byly v zásadě jen tam, kde si je sám položil. Udržovat vztahy s univerzitou tak pro mě znamená neztratit kontakt s vlastním mládím. Ale aby to nevyznělo jen tak sobecky, sleduji i vývoj vzdělávání jiných mladých lidí. Registruji velmi dobře, jaký kus cesty urazila právnická fakulta od doby, kdy kolem kroužila akreditační komise a hrozba omezení studijních programů, až k dnešku, kdy vybudovala silné odborné zázemí v mnoha oborech, zejména v právu civilním, správním a ústavním, které ji posunulo na žebříčku tuzemských fakult na přední pozice, nebo dokonce poskytuje i to, co se jinde nevidí - třeba správní soudnictví jako povinný předmět. Specializace na určitou část práva, byť v mém případě nadmíru pestrou a komplexní, která mě pracovně váže - z povahy věci dlouhodobě - k justici a právu veřejnému, ve mně stále častěji probouzí myšlenky, jaké by to asi bylo, moci si dovolit poslechnout si dnes všechno to, co mají na dosah ruky současní studenti. Láká mě to... Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodla podpořit? Univerzitní Nadační fond vnímám jako šanci. Pozornost věnovaná talentovaným nadšencům a jejich projektům spojená s určitou podporou jednak motivuje k dotažení věcí do konce, což je v životě obecně užitečná dovednost vhodná k osvojení, a jednak díky jisté publicitě dosažených úspěchů inspiruje ostatní. Těší mě, že mohu alespoň nepatrně přispět a oceňuji, že fond poskytuje i zpětnou vazbu tím, že příběhy podpořených studentů zveřejňuje, takže podpora není anonymní a neosobní.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tento způsob zimy nezdá se nám býti nešťastným neboli dvě pozvánky na Německou sekci PdF UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 26. Leden 2018 - 14:21
Podle zvoleného nadpisu by bylo lze očekávat lyžařské, bruslařské, nebo jiné vzpomínky kolegů, případně stýskání nad tím, že toho sněhu je možná o něco méně a zimní atmosféra není taková, jak ji známe třebas z pohádek nebo ze vzpomínek. Samozřejmě i o tom se dá mluvit a ještě lépe a čtivěji, než jak jsme nabídli v předchozím souvětí. I proto přinášíme jiné pozvánky. První z nich je pozvánka na 19. a 20. dubna, kdy v učebně 49 proběhne Interaktivní seminář na téma „Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků II.“ Akce, konaná s podporou programu AKTION Česká republika – Rakousko (Projekt Literární překlad a/ versus oborová didaktika cizích jazyků?! Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků II, č. 81p4, hlavní řešitelka: dr. Eva Maria Hrdinová, partner projektu Pädadogische Hochschule OÖ Linz reprezentovaná paní profesorkou Christine Kanz) navazuje na dva loňské interaktivní semináře již realizovaného projektu Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků, č. 78p3. Mezi aktivními vystupujícími můžeme očekávat jak didaktiky cizích jazyků, němčiny a angličtiny, a didaktiky překladu od nás a z Rakouska, tak překladatele z praxe. K poslechu a diskusi po oba dny akce zveme jak germanistickou a anglistickou odbornou veřejnost, tak studenty. Program bude upřesněn na webu Ústavu a na facebookovém profilu a bude před akcí vyvěšen. Další naše pozvání směřuje k vyhlášení letošní Ceny rektora, kde druhou cenu získává student Jiří Moláček (vedoucím bakalářské práce pod názvem Deutsch-tschechisches Zusammenleben in Hněvotín in Aussagen der Zeitzeugen und Dokumenten im Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts [Německo-české soužití v Hněvotíně ve výpovědích pamětníků a dokumentů v kontextu 19. a 20. století] byl dr. Marek Bohuš), stejně tak jako i oponent téže práce, dr. Jan Kubica, získává čestné uznání rektora za odbornou knihu.  Jiří Moláček práci obhájil s výborným hodnocením v Ústavu cizích jazyků na německé sekci. Text je možno považovat za cenný příspěvek k regionálnímu bádání na Olomoucku a svou objektivitou rovněž přispívá ke studiu česko-německých vztahů, které svou aktuálností stále zasahují do politického, společensko-kulturního a osobního života v České republice a v německy mluvících zemích. Autor k textu připojil poměrně rozsáhlou obrazovou přílohu s historickými mapami, fotografiemi hněvotínských reálií z minulosti a současnosti a portréty pamětníků. Práce Jiřího Moláčka je přínosná, jak pro odbornou veřejnost jako zdroj ověřených informací pro další bádání, tak pro motivované laiky, kteří mají zájem blíže poznat historii obce Hněvotín. Odborná kniha s titulem Život ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století v multikulturních regionech střední Evropy na základě autobiografických próz německy píšících autorů – Ota Filip, Horst Bienek a další pojednává o životě v daném období v oblasti dnešních západních a severních Čech, jižního Polska a severní Moravy na základě autobiograficky laděných próz Oty Filipa a Horsta Bienka. Texty těchto autorů se vztahují hlavně k severní Moravě a historickému regionu Horního Slezska. Vzpomínkové prózy dalších autorů – Franka Sikory, Evy Althammer-Švorčíkové, Huberta Sigmunda a Gerolda Tietze – tematizují život v západní a severní části Čech. …….. Děkujeme všem, kdo nás přijdou podpořit, a jste u nás na sekci vítáni!  Slavnostní akt předání Cen rektora se uskuteční ve středu 21. února 2018 v 10 hodin v aule Pedagogické fakulty UP (Žižkovo náměstí 5, Olomouc). Za kolektiv PhDr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D., vedoucí Sekce německého jazyka, Mgr. Jan Kubica Ph.D., a Mgr. Petr Anténe, M.A., Ph.D.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor jmenoval děkany tří fakult

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 26. Leden 2018 - 11:13
Rektor Jaroslav Miller dnes ve své pracovně předal jmenovací dekrety třem nově zvoleným děkanům pedagogické a filozofické fakulty a fakulty tělesné kultury. Dekrety převzali Libuše Ludíková, nová děkanka pedagogické fakulty, Zdeněk Pechal, nový děkan filozofické fakulty, a Michal Šafář, nově zvolený děkan fakulty tělesné kultury. „K vítězství ve volbách vám gratuluji jménem svým i všech ostatních členů vedení. Přeji fakultám, ať se jim pod vaším vedením daří. Kdykoliv budete něco potřebovat, neváhejte se na mne obrátit,“ řekl rektor novým děkanům a děkance při předání jmenovacího dekretu. Libuše Ludíková se vítězkou děkanských voleb stala s nadpoloviční většinou hlasů fakultního senátu. Dosavadní proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a zároveň členka Ústavu speciálněpedagogických studií získala hned v prvním kole 12 hlasů. „Velmi si vážím důvěry, kterou jsem obdržela. Slibuji, že se budu držet tezí a myšlenek, které jsem prezentovala před akademickou obcí fakulty. Věřím, že se nám ve spolupráci s akademickým senátem podaří fakultu i nadále rozvíjet,“ řekla Libuše Ludíková bezprostředně po svém zvolení. Nová děkanka zdůrazňuje potřebu zvyšování kvality a širší míru spolupráce. Chce podporovat oborové didaktiky, vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, širší nabídku celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy a jejich setkávání už po deseti letech. Dosavadního děkana Čestmíra Serafína vystřídá v úřadu 1. února. Zdeněk Pechal se úřadu ujme také už 1. února, a nahradí tak dosavadního děkana Jiřího Lacha. Před akademickou obcí po svém zvolení zdůraznil, že by se rád vyvaroval zbytečných chyb, které už fakulta zažila, a že nemá ambice měnit to, co funguje. Vyzdvihl činnost stávajícího děkana Jiřího Lacha, především v motivačním systému grantové podpory vědecké práce, kterou na fakultě nastavil. Velký důraz bude v následujícím období klást na akreditace, mezioborovou spolupráci, kvalifikační růst. Za jednu z priorit označil i mezigenerační dialog. Akademický senát fakulty ho zvolil v prvním kole tajné volby. Obdržel čtrnácti hlasů. Fakultu tělesné kultury povede od 9. února Michal Šafář, který zvítězil v prvním kole těsnou nadpoloviční většinou.  Už před časem prohlásil, že kandidaturu na děkana vnímá jako příležitost vrátit mateřské instituci, co do něj vložila. Chce navázat na odvedenou práci současného vedení fakulty, udržet výzkumnou excelenci v kinantropologii a také prohlubovat vztahy s Českým olympijským výborem, sportovními svazy a úřady. Bude usilovat o upevnění pozice fakulty jako centra podpory sportu a pohybové aktivity v regionu. Ve funkci tak vystřídá dosavadního děkana Zbyňka Svozila.  Slavnostního předání jmenovacích dekretů se zúčastnili i děkani fakulty tělesné kultury Zbyněk Svozil a pedagogické fakulty Čestmír Serafín, jimž rektor UP poděkoval za odvedenou práci. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Katedra psychologie chystá PhD Existenci s podtitulem Nekonečno v psychologii

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 26. Leden 2018 - 7:50
V Uměleckém centru UP se v příštím týdnu uskuteční osmý ročník PhD Existence: česko-slovenské konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. S podtitulem Nekonečno v psychologii se psychologové budou věnovat různým možnostem aplikace psychologie ve výzkumu i v různých oblastech života. Konferenci pořádá katedra psychologie FF UP a účastní se jí víc než stovka zájemců. Do Olomouce přijedou domácí i zahraniční odborníci z psychologie či příbuzných oborů, mladí vědci, studenti i návštěvníci z řad odborné veřejnosti. Pro řadu lidí se konference „PhD Existence“, která ve dvou paralelně probíhajících sekcích nabídne přednášky, workshopy a řadu posterů, stala zajímavou příležitostí k diskuzi. „Pokud bych měla shrnout náplně jednotlivých sekcí, určitě se objeví téma závislostí, rizikového chování dospívajících, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i další témata z oblasti klinické psychologie a psychodiagnostiky,“ řekla Lucie Viktorová z katedry psychologie FF UP. Letošní novinkou konference bude podle Viktorové část, která se bude zabývat kognitivními omyly. Půjde o chyby v lidských úsudcích, ke kterým dochází na základě předsudků či stereotypů nebo na základě nedostatku informací či omezené kapacitě paměti. „Například když vám někdo popíše svou sousedku jako nenápadnou, tichou, sečtělou, pořádnou a spíše zdrženlivou a zeptá se, zda je sousedka knihovnice nebo účetní v bance, statistická pravděpodobnost říká, že by člověk měl odpovědět, že je účetní v bance. Většina lidí však zvolí odpověď knihovnice, protože popis ženy mnohem víc zapadá do obrazu knihovnice, a to bez ohledu na to, že knihovnic je na světě výrazně méně než účetních. Jiným příkladem může být přesvědčení hráčů o tom, že když vyhráli jednou, musí se jim to podařit i podruhé. I přesto, že se jedná o náhodné jevy. Lidé neumějí sami od sebe zacházet se statistikou a pravděpodobností, zvlášť při velkých číslech. Z toho vznikají různá chybná přesvědčení a často i rozhodnutí,“ dodala Lucie Viktorová.   I letos nabídne konference zajímavé hosty. Martina Hřebíčková z Psychologického ústavu AV ČR představí ve své prezentaci s názvem O psychologickém výzkumu, a jak v něm uspět výzkumy stereotypů v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti. Na základě osobních zkušeností shrne zásady pro přípravu a realizaci psychologických výzkumů, které obstojí v mezinárodní konkurenci. Přidá navíc i recept, jak by doktorandky a doktorandi měli postupovat, aby připravili kvalitní dizertaci. „Těším se nejen na přednášku Martiny Hřebíčkové, ale i na přednášky Tomáše Fürsta z PřF UP o tom, jak špatné pohnutky a nevhodná matematika podkopávají výzkum, a jak strojové učení změní svět. Zajímavé určitě budou i přednášky z praxe Dalibora Klíče ze společnosti Google o aplikaci psychologie či dokonce psychodiagnostiky při cílení reklam na internetu. Poslechnu si i Bořivoje Trejbala, ředitele české pobočky Emirates airline, který bude hovořit o využití psychologických poznatků v marketingu světových aerolinií,“ doplnila Lucie Viktorová. Katedra vydá z konference sborník, který předloží k indexaci v systému Thomson Reuters. Na konferenci se lze ještě registrovat ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kamenné krédo z Žerotínského paláce v Olomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Leden 2018 - 10:38
V průjezdu tzv. Žerotínského paláce v Purkrabské ulici č. 2, který slouží jako vstup do budovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, je druhotně umístěna monumentální kamenná deska, která upomíná na někdejšího majitele čtyřkřídlého renesančního sídla, moravského zemského hejtmana Fridricha st. ze Žerotína († 31. května 1598). Dům situovaný na exponovaném místě naproti dominikánskému klášteru sv. Michala získal Fridrich st. ze Žerotína v roce 1595 a používal ho jako své reprezentativní sídlo v době zasedání moravského zemského sněmu, jemuž z titulu své funkce předsedal. Přední podporovatel a ochránce Jednoty bratrské na Moravě Fridrich st. ze Žerotína patřil k nejvzdělanějším a nejzcestovalejším mužům své doby. V mládí si ve službách třem panovníkům v bojích proti Turkům získal respekt jako úspěšný vojenský velitel. S vojskem se údajně dostal až na pobřeží severní Afriky. S Fridrichovým jménem je mimo jiné spojena stavba protiturecké pevnosti Nové Zámky na dnešním Slovensku. Kromě toho byl Fridrich st. ze Žerotína i dobrým hospodářem. Jeho židlochovické panství patřilo k jednomu z nejbohatších dominií na Moravě. Ačkoli by třikrát ženatý, zemřel Fridrich bez dětí. Podle svého přání byl pohřben v prosté hrobce pod podlahou zaniklého českobratrského kostelíka v Židlochovicích. Blízký vztah poutal Fridricha st. ze Žerotína zejména se synovcem Karlem st. ze Žerotína (1564–1636), jenž po něm zdědil i palác v Olomouci, který počátkem 17. století zvětšil a přestavěl. Fridrich se po brzké smrti Karlova otce Jana st. ze Žerotína stal jedním z Karlových poručníků a významně ovlivnil jeho mládí i budoucí politické směřování. Karel, který Fridricha v dopisech s úctou oslovoval „strejče můj obzvláště milý a laskavý“ zdědil kromě části značného majetku i Fridrichovu rozsáhlou knihovnu, čítající četné atlasy a mapy i multikonfesně zaměřenou literaturu. Fridrich st. ze Žerotína sice otevřeně podporoval a názorově souzněl s Jednotou bratrskou, byl však pověstný svým tolerantním přístupem i k příslušníkům jiného vyznání. Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský (biskupem 1579–1598) dokonce Fridricha st. ze Žerotína doporučil do hejtmanského úřadu. Oba muže stojící konfesně na opačných pólech pojil hluboký respekt a otevřený dialog. Biskup Pavlovský například Fridrichovi st. ze Žerotína zasílal protibratrské polemické tisky i relikvie, jimiž se jej neúspěšně snažil přimět ke konverzi. Monumentální pískovcová deska vznikla jako memento mori pravděpodobně okolo roku 1597, kdy ji moravský zemský hejtman Fridrich st. ze Žerotína nechal, jako své osobní krédo, osadit na průčelí svého olomouckého domu. Kolem rezidence nejvyššího moravského zemského úředníka se při zasedáních zemského sněmu ubíraly slavnostní průvody, v nichž měla své zástupce politická i duchovní elita země. Zjevná konfesionalita latinského nápisu tak byla Fridrichovým příspěvkem k náboženskému dialogu, který koncem 16. století zaměstnával představitele města i stavovské obce. Jemně opracovaná, obdélníková pískovcová deska o rozměrech 290 x 200 cm je sestavena ze dvou částí. Horní, heraldická část obsahuje dvojici reliéfních medailonů s rodovými znaky stavebníka a jeho manželky, dolní, nápisová část pak tesaný čtrnáctiřádkový latinský nápis novověkou kapitálou. Text rámuje rolverkový ornament. Dvojice gryfů, symbolizujících moudrost, ostražitost, sílu a urozenost, přidržuje oválné medailony tvořené vavřínovými věnci. V medailonech jsou znaky pánů ze Žerotína a Slavatů z Chlumu a Košumberka. Deska proto nepochybně vznikla ještě za života prvního ze žerotínských majitelů domu, pana Fridricha st. ze Žerotína. Jeho smrt 31. května 1598 představuje terminus ante quem vzniku desky. Druhý znak náleží poslední, třetí Fridrichově manželce Magdaleně Slavatové z Chlumu a Košumberka († 1603). Jejich sňatek byl uzavřen v roce 1593. Na desce je vytesán latinský text: DOMINO DEO NOSTRO IESV CHRISTO, VNICO REGNI SANCTO/RVM HAEREDI: PERENNI VITAE FONTI: TRIVMPHANTI MORTIS VICTORI / AETERNO BEATARVM ANIMARVM HOSPITI, SACR.(O) / SVMMA IN HIS TERRIS TVM SAPIENTIA, TVM FELICITAS EST / POSSE QVIESCERE AC SVA POTIVS AGERE ET PROPRIA, QVAM ALIENA / DEINDE VTRAQ(VE) FORTVNA ET SIVE SIT AGENDVM, SIVE PATIENDVM / IN DEVM POTIVS, QVAM IN HOMINES RESPICERE ET AB EO SOLO PENDERE / MORTEM DENIQ(VE) SVAM PERPETVO SIC MEDITARI, VT PECCATVM POTIVS / FVGIATVR, QVAM ILLA NIMIS METVATVR MVNDVM PRAETEREA, QVAEQVAE / SVNT ILLIVS, DESPICERE SIMVL ET ODISSE DE VITA PERPE[T]VA MAGIS QVAM DE / HAC FRAGILI ET CADVCA SOLICITVM ESSE ANIMAEQ(VE) CVRAM GERERE MAIOREM / QVAM CORPORIS ET ITA SESE COMPARARE, VT ANIMA PRIVS LAETA LIBENSQ(VE) / HINC IN COELOS EVOLARE CVPIAT QVAM E TABERNACVLO SVO EVOCETVR / PSAL(MVS) XC.[sc. nonagesimus] DOMINE DOCE NOS SCIRE NVMERVM DIERVM NOSTRORVM VT AMBVLEMVS CORDE SAPIENTE. V českém překladu: „Našemu Pánu Ježíši Kristu, jedinému dědici nebeského království, prameni života věčného, vítězi triumfujícímu nad smrtí, věčnému ochránci blažených duší. Na tomto světě je největší moudrostí i štěstím moci žít v ústraní a starat se spíše o své vlastní, než cizí záležitosti. Za druhé ve štěstí i neštěstí a také když je třeba něco přestát, nebo přetrpět se obracet spíše k Bohu, než k lidem a také jedině Boha si brát za soudce. Konečně připravovat se na svou smrt bez ustání tak, aby se člověk hříchům spíše vyhýbal, než se jich nadmíru obával. Kromě toho opovrhovat světem a zároveň nenávidět všechno, co souvisí se světskými věcmi. Dělat si starosti spíše o život věčný, než o tento křehký a pomíjivý a za důležitější pokládat péči o duši, než o tělo. A tak sebe připravit, aby šťastná duše spíš sama ochotně toužila odtud vzlétnout do nebe, než aby byla vyvolávána ze své schránky. Žalm 90. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.“ Neobvyklá délka i evidentní literárnost nápisu vedou k otázce, zda se při výběru textu nenechal Fridrich st. ze Žerotína inspirovat některou z mnoha knih své rozsáhlé knihovny. Odpovědí se zdá být epigraf z II. knihy básnické sbírky německého humanisty a básníka Friedricha Taubmanna (1565–1613) Melodaesia, sive Epulum Musaeum – česky volně Sbírka písní, nebo-li Hostina Múz, která vyšla tiskem poprvé roku 1597 v Lipsku. Nápis na žerotínské desce a text Taubmannova epigrafu se doslovně shodují, a to včetně interpunkce. Taubmann epigraf věnoval Jakobu Monauovi / Monaviovi (1546–1603), právníku, filologovi a básníkovi, čelnému představiteli vratislavských humanistů. O mimořádném postavení Jacoba Monaua mezi protestantskou intelektuální elitou svědčí i spisek z roku 1581, nazvaný Iacobi Monavi Symbolum IPSE FACIET. Sbírku básní, kterou lze pokládat za jakési album amicorum inspirované osobní devízou Jacoba Monaua, mu věnovala skupina jeho přátel, nejvýznamnějších evropských humanistů, mezi jinými třeba Nicolaus Reusner (1545–1602), Johannes Sambucus (1531–1574) či Andreas Dudith (1533–1589). Drobné dílko rozdával Jacob Monau jako dárek svým přátelům. Jeden z exemplářů, uložený v Univerzitní knihovně ve Vratislavi, je opatřen vlastnoruční Monauovou dedikací Janu Diviši ze Žerotína (1575–1616). Jako syn poslední manželky Fridricha st. ze Žerotína Magdaleny Slavatové z Chlumu a Košumberka zdědil Jan Diviš Fridrichovo židlochovické panství a po smrti spočinul vedle svého nevlastního otce i ve skromné hrobce pod podlahou zdejšího bratrského kostela. Je tedy možné, že židlochovické Žerotíny s Jacobem Monauem pojily přátelské kontakty a snad i proto se Fridrich st. ze Žerotína rozhodl prezentovat Taubmannovu moralitu, dedikovanou Monauovi, na svém olomouckém paláci. Ostatně Olomouc s Vratislaví pojily od středověku velmi blízké vztahy, které v průběhu 16. století nabyly na intenzitě, takže se město po bělohorské porážce přirozeně stalo jedním z útočišť a základen pro moravské a české příslušníky Jednoty bratrské. Do Vratislavi Karel st. ze Žerotína nechal převézt i mnohé knihy, jenž se později staly součástí fondu zdejší Univerzitní knihovny.      Mgr. Kateřina Dolejší Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Druhé nejvyšší hodnocení vědeckých aktivit lékařských fakult patří Olomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Leden 2018 - 8:00
V hodnocení vědy a výzkumu patří olomoucká medicína mezi lékařskými fakultami v České republice k nejúspěšnějším. Stejně jako v předchozích letech to potvrdilo hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2016, v němž se umístila na druhém místě hned za 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, která obhájila první příčku.  V hodnocení, jehož výsledky schválila Vláda ČR na konci prosince loňského roku, získala olomoucká medicína za rok 2016 celkem 32 873 RIV bodů. Díky tomu na pomyslném žebříčku předstihla lékařské fakulty v Brně, Praze, Plzni a Ostravě stejně jako v předchozích třech letech. „Olomoucká fakulta si tak v hodnocení lékařských fakult v České republice stabilně drží druhé místo za 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Všem akademickým pracovníkům fakulty, kteří se podílejí na tomto vynikajícím výsledku, náleží velké poděkování,“ uvedl děkan Milan Kolář. Výborný výsledek je podle něj především odrazem vynikající vědecké úrovně fakulty a kvalitních publikací.  Lékařská fakulta si vedla nejlépe v nejsledovanější kategorii bodovaných výsledků, kterou představují publikace v časopisech s impakt faktorem (IF). „Jde zejména o ty publikace, kde je zohledňována kvalita periodika, ve kterém je práce zveřejněna. Jsou to především časopisy, které jsou v oborových databázích v prvním decilu, resp. kvartilu podle výše IF, “ upřesnil děkan. Finance získané na základě hodnocení výsledků výzkumných organizací tvoří podle něj pro fakultu významnou část rozpočtu, která dosahuje více než 22 procent. Současně upřesnil, že metodika dělení financí získaných v této kapitole je na fakultě založena na výkonovém rozdělení celkové částky na jednotlivá pracoviště a vědecké týmy podle RIV bodů v plné výši. „Vědomí, že čím více jsou jednotlivá pracoviště úspěšnější, tím více finančních prostředků budou mít k dispozici pro vlastní rozvoj, je jedním z předpokladů prosperity celé fakulty jako významné vědecko-výzkumné instituce,“ zdůraznil Milan Kolář.  Hodnocení vědeckých výstupů v ČR provádí Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na základě údajů v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Do něj jsou předávány údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ke kterým jsou přiřazeny body na základě platné metodiky. Podle jejich počtu jsou výzkumným organizacím každoročně přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum. Aktuální výsledky jsou k dispozici ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Student práv s podporou Nadačního fondu UP přiveze výstavu a uspořádá konferenci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Leden 2018 - 14:35
Před necelým rokem Luděk Plachký, jako první student právnické fakulty, uspěl u Nadačního fondu Univerzity Palackého a získal finanční podporu pro svou práci. Teď jde jeho projekt zaměřený na legislativní limity ochrany ovzduší a jejich možný vývoj do finále. Do Olomouce přiveze výstavu a na právnické fakultě uspořádá vědeckou konferenci. Výstava nazvaná Jsi tím, co dýcháš bude k vidění v přízemí Galerie Šantovka od 1. února. „Tvoří ji čtyřiatřicet siluet lidí a zvířat v životní velikosti. Jejími autory jsou žáci z více než třiceti škol, kteří se snažili výtvarně zpracovat, jak znečištěné ovzduší může ovlivnit živé organismy,“ vysvětlil Luděk Plachký. Výstavu mu zapůjčila opavská radnice a s její přípravou pomohlo město Olomouc. Výtvarná díla školáků si zájemci budou moci prohlédnout v obchodní galerii do 14. února. Součástí projektu Luďka Plachkého bude také jednodenní konference Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky, která se uskuteční přímo na právnické fakultě 14. února. S její přípravou pomáhala Veronika Tomoszková z katedry správního práva a finančního práva. „Konferenci jsme pojali multioborově. Tematicky bude rozdělená do tří bloků – doprava, lokální topeniště a průmysl,“ naznačil posluchač 4. ročníku magisterského oboru Právo. Své příspěvky na ní přednesou odborníci z Akademie věd, Úřadu vlády, z Ministerstva životního prostředí, Krajských úřadů Olomouckého a Moravskoslezského kraje, z olomouckého a opavského magistrátu a také studenti Environmentální právní kliniky při PF UP a studenti Slezského gymnázia v Opavě působící v Projektu Emise. Právě na Projekt Emise, který vznikl na opavském gymnáziu v době, kdy tam Luděk Plachký studoval, navazuje jeho současná práce pod hlavičkou Nadačního fondu UP. Jeho cílem je povýšit středoškolský nápad na univerzitní úroveň. „Záměr, který jsem předkládal před rokem Nadačnímu fondu, propojuje Projekt Emise, Olomoucký kraj a Univerzitu Palackého. Snažím se posílit spolupráci s právnickou fakultou. Slezské gymnázium je navíc naší fakultní školou,“ dodal třiadvacetiletý student. Luděk Plachký se už díky podpoře Nadačního fondu účastnil dvou mezinárodních konferencí v Paříži a Newcastlu. Zkouší si i ryze vědeckou práci. Píše odborný článek zabývající se vybraným rozsudkem Soudního dvora EU a jeho vlivu na rozhodovací praxi a fungování veřejné správy. Nadační fond UP podpořil roční práci studenta práv částkou 100 000 korun. Program konference Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky je k dispozici zde. Zájemci o účast se mohou hlásit na e-mail ludek.plachky01@upol.cz do 7. února. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Doktorandi a postdoci se zdokonalují v navrhování léčiv na počítači

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Leden 2018 - 10:00
Počítačovým návrhům léčiv se věnují účastníci mezinárodního workshopu Advanced in silico Drug Design, který v úterý začal na přírodovědecké fakultě. Účastní se ho zhruba tři desítky doktorandů i postdoků, z větší části zahraničních. Získávají nejen teoretické znalosti, ale v závěrečné soutěži budou moci poměřit i své schopnosti v simulovaném návrhu léčiva. „Workshop je zaměřený na návrhy molekul léčiv s pomocí různých výpočetních metod. Ať už jde o metody, které využívají strukturu molekulárních cílů, nebo vycházejí se znalosti struktury léčiva jako takového. To je oblast, které se dlouhodobě věnuji,“ uvedl organizátor workshopu Karel Berka z katedry fyzikální chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. O své znalosti a zkušenosti se podělí i Pavel Polishchuk a Jana Vrbková z lékařské fakulty, a dva externí lektoři – Thierry Langer z Vídeňské univerzity a Martin Lepšík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Podle docenta Berky je racionální design léčiv významnou a perspektivní součástí výpočetní chemie. „Když navrhujete účinnou látku, je první klíčovou otázkou to, jak ji vybrat z nečetného množství možností. Velmi pomůže, pokud se už ví o nějakých účinných látkách, které je potřeba vylepšit. V počítači pak můžeme vyzkoušet, jaké jsou různé varianty molekul, které má smysl syntetizovat. Tím se ušetří náklady i čas experimentátorů. Druhou možností je to, že experimentátoři již mají připravené a zanalyzované sady látek a snaží se zjistit, proč jim některé fungují a jiné ne, a na základě toho zjistit, co mají na molekule vylepšit, aby byla ještě účinnější. Počítačový model pomůže pochopit, jak bude molekula v těle interagovat,“ vysvětlil Berka. Výpočetní chemici z katedry fyzikální chemie spolupracují s řadou různých specialistů – přírodovědci, lékaři i farmaceuty z akademické sféry i komerčních firem. Své znalosti využívají nejen při zkoumání léčiv, ale například i při přípravě chytrých hnojiv. Velkého pokroku dosahují i díky rozvoji počítačové techniky.  „Máme super počítače, které umožňují zkoumat najednou velké množství látek. Metody jsou velmi rychlé, data se zpracují třeba za hodinu. Kdyby se měly všechny látky otestovat experimentálně, trvalo by to měsíce, ne-li roky,“ doplnil Berka. Workshop se letos koná třetím rokem, jeho program se uzavře ve čtvrtek. Finančně ho podpořil ELIXIR Czech republic – národní infrastruktural pro bioinformatiku, který zahrnuje pokročilé výpočetní prostředí, specializované sbírky dat a jedinečné nástroje poskytované komunitě věd o životě. Ceny do soutěže podpořila kanadská společnost Life Chemicals zabývající se službami kolem testování látek.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Judista David Klammert bronzový na Grand Prix

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Leden 2018 - 8:28
Judista David Klammert, který studuje na fakultě tělesné kultury, si v Tunisu vybojoval svou první medaili z turnaje Grand Prix, a sice bronzovou. Cestu ke zlatu mu v posledních okamžicích vyrovnaného semifinále překazil pozdější vítěz turnaje Islam Bozbayev z Kazachstánu, v průběhu turnaje ale Klammert porazil například bývalou světovou jedničku Noëla Van 't Enda z Nizozemí. Foto: Sabau Gabriela, ijf.org
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stříbro je nadějí pro řešení antibiotické krize - bakteriální rezistenci k nanočásticím lze zabránit

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Leden 2018 - 14:00
Unikátní obranný mechanismus bakterií vůči nanočásticím stříbra, které se již používají v antibakteriální léčbě, odhalili vědci z Univerzity Palackého. Současně našli způsob, jak odolnosti bakterií vůči nanostříbru zabránit, což může být zásadní při řešení globální antibiotické krize. Převratný objev zveřejnil v lednu na titulní straně časopis Nature Nanotechnology. Navíc se jedná o vůbec první práci výhradně českých autorů v tomto nejprestižnějším světovém periodiku v oboru nanotechnologií. Dlouhodobé nadužívání antibiotik, které provázelo lékařství zejména na konci minulého století, s sebou přineslo stoupající odolnost bakterií vůči antibiotikům a hrozící ztrátu schopnosti léčit bakteriální infekce. Také proto se v posledních letech pozornost chemiků, mikrobiologů i lékařů upíná k nanočásticím stříbra, které se postupně staly součástí desítek komerčních produktů a úspěšnou alternativou zejména při prevenci vzniku bakteriální infekce a lokální antibakteriální léčbě. Vědci z olomoucké univerzity v roce 2006 detailně popsali účinnost nanočástic stříbra vůči široké škále bakterií včetně vysoce rezistentních kmenů. Tato práce publikovaná v časopise Americké chemické společnosti Journal of Physical Chemistry B získala obrovský citační ohlas ve vědecké komunitě (přes 1200 citací) a odstartovala doslova boom ve studiu a aplikacích nanostříbra. Doposud ovšem vědci ani lékaři neznali odpověď na otázku, zda si bakterie dokáží vytvořit rezistenci vůči opakovanému používání nanostříbra podobně, jako je tomu u antibiotik. Po zhruba pětiletém výzkumu ji přinesli až výzkumníci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Lékařské fakulty UP. Rezistenci může zabránit extrakt z granátové jablka "Je dobře známo, že nanočástice stříbra ztrácejí svůj antimikrobiální efekt, pokud se začnou shlukovat ve větší částice - agregáty. Zjistili jsme, že právě na tuto Achillovu patu nanočástic dokáží bičíkaté bakterie úspěšně zaútočit. Při opakovaném podání nanostříbra začnou produkovat ze svých bičíků protein flagelin, který nejprve sníží odpudivé síly mezi částicemi a poté jako lepidlo způsobí shlukování nanočástic a následně ztrátu antibakteriálních vlastností," popsal ojedinělý mechanismus rezistence první autor práce Aleš Panáček z RCPTM. Na rozdíl od antibiotik si ovšem s tímto typem rezistence dokáží vědci poradit. "Rezistenci lze poměrně snadno překonat přidáním látek, které potlačují tvorbu a uvolňování flagelinu. Ty jsou obsaženy například v extraktu z granátového jablka. Pokud se takový extrakt aplikuje společně s nanočásticemi stříbra, bakterie netvoří flagelin, čímž ztratí odolnost vůči účinkům nanočástic stříbra," vysvětluje Libor Kvítek z RCPTM, který je průkopníkem výzkumu nanostříbra v Olomouci. Objevený mechanismus vědci považují v době globální antibiotické krize za dobrou zprávu. "Ročně umírají stovky tisíc lidí kvůli snížené účinnosti antibiotik na bakterie, které se geneticky pozmění tak, že jim léky neublíží. Překvapivý mechanismus rezistence, který bakterie vyvinou při opakované aplikaci nanostříbra, jen potvrzuje, že nejstarší a nejrozšířenější organismy na naší planetě dokáží ve věčném boji s vědci používat stále nové zbraně. Je ovšem důležité, že tento mechanismus nemá genetický podklad a my tak na tyto zbraně umíme odpovědět," uvedl přednosta Ústavu mikrobiologie lékařské fakulty a jeden z předních specialistů v oblasti výzkumu a léčby bakteriálních infekcí Milan Kolář. Řešením je i silné ukotvení nanočástic Nanočástice stříbra podle vědců určitě neřekly v boji s bakteriálními infekcemi poslední slovo. Olomoučtí vědci vyvinuli technologii chráněnou evropským i americkým patentem, která dovoluje ukotvit nanočástice stříbra silnou chemickou vazbou na různých materiálech včetně plastů, kovů či textilií. "Taková antimikrobiální úprava povrchů brání tvorbě bakteriálních filmů a o její využití už projevila zájem řada firem v Evropě. Tímto směrem se obecně chceme ubírat, neboť pevné navázání nanostříbra zabrání agregaci nanočástic a tudíž vzniku bakteriální rezistence na bázi flagelinu a současně nedovolí, aby se nanočástice uvolnily do organismu nebo životního prostředí," nastínil další vývoj ředitel RCPTM Radek Zbořil, jeden z korespondujících autorů práce v Nature Nanotechnology. Tým vědců z Olomouce v minulosti publikoval celou řadu zásadních prací, v nichž popsal například vysokou aktivitu nanočástic stříbra také proti kvasinkám nebo možnost znovuobnovení účinnosti antibiotik vůči multirezistentním bakteriím při současném podání nanostříbra ve velmi nízkých koncentracích, které jsou netoxické pro savčí buňky.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP v Praze

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Leden 2018 - 10:55
Začal třídenní veletrh terciárního vzdělávání Gaudeamus Praha, kde se v rámci expozice Univerzity Palackého prezentuje všech osm fakult. Zájemcům o studium je zde k dispozici téměř dvacet našich studentů a studentek. Foto: Ondřej Martínek
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… i letos můžete nominovat osobnosti na Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Leden 2018 - 8:53
Návrhy kandidátů pro jednotlivé kategorie lze zasílat už jen do konce ledna! Více ...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita má nové profesory

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Leden 2018 - 8:00
Celkem 52 nových profesorek a profesorů převzalo včera v Praze jmenovací dekrety. Ve Velké aule Karolina jim je předal ministr školství Robert Plaga. Mezi nově jmenovanými byli také čtyři noví profesoři lékařské a přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Řízení ke jmenování profesorem úspěšně dovršili genetik Jiří Drábek, vedoucí jedné z výzkumných skupin Ústavu molekulární translační medicíny LF, chirurg Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, a Jan Peřina, kvantový fyzik ze Společné laboratoře optiky Fyzikálního ústavu AV a UP. Na  návrh Vědecké rady UP byl jmenován také Alan Bulava, odborný spolupracovník Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF. Jmenovací dekrety převzali v pražském Karolinu všichni osobně. „Myslím si, že i tato formální a tradiční procedura má své důležité místo a přispívá k důstojnosti akademického prostředí,“ zdůraznil Roman Havlík. Jiří Drábek získal nejvyšší vědecko-pedagogický titul na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy pro obor Lékařská biologie. K jeho hlavním odborným zájmům patří genotypizace a její bayesovská interpretace, aplikovaná na neporušenou nebo degradovanou DNA ze vzorků zdravé nebo nádorové tkáně. Je předsedou Československé společnosti pro forenzní genetiku a  soudním znalcem ve zdravotnictví, odvětví genetika. „Aktuálně spolu se svými kolegy hledám nové genetické biomarkery pro odhad úspěšnosti léčby metastazujícího karcinomu kolorekta biologickým léčivem bevacizumabem. Vyvíjím také nové genotypizační metody pro testování v místě odběru vzorku anebo za použití masivně paralelního sekvenování a zaměřuji se i na výpočet síly genetického důkazu při určování otcovství u zásněti hroznové,“ vysvětil Jiří Drábek. „Jmenování profesorem je pro mě symbolickým aktem ocenění mé dlouhodobé vědecké práce,“ doplnil. Roman Havlík, jmenovaný pro obor Chirurgie, se ve své vědecké práci věnoval možnostem genové léčby jaterních malignit, experimentálnímu zlepšení jaterního průtoku a minimální reziduální chorobě při nádorech slinivky břišní. Jeho klinické zaměření se týká chirurgie jater, slinivky a žlučových cest i technik laparoskopie. „V současnosti představuje maximum mé práce činnost manažerská. Dopad na osud jednoho pacienta je z ředitelské pozice menší, ale vliv a odpovědnost za osud všech, kteří projdou nemocnicí je, jsou o to větší,“ uvedl Roman Havlík. Profesura pro něj představuje závazek nadále ze své pozice maximálně podporovat vědu, výzkum a výuku. „A to nejen v oboru chirurgie, ale v rámci celé nemocnice. Měl jsem velké štěstí na svého prvního primáře doktora Slováčka, na své následující přednosty profesory Krále a Neorala, a všechny další kolegy a učitele, kteří mne v  profesní kariéře podporovali. Jsem za to velmi vděčný,“ doplnil Roman Havlík. Profesuru v oboru Kvantová optika a optoelektronika úspěšně obhájil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Jan Peřina, který od roku 1996 působí ve Společné laboratoři optiky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Univerzity Palackého.  Věnuje se zejména studiu neklasických vlastností optických polí generovaných v nelineárních optických procesech, zejména v procesu sestupné frekveční konverze. „V tomto procesu vznikají fotony po dvojicích a toto párování fotonů vytváří velmi neklasická pole na různých intenzitních úrovních. U polí obsahujících jednotlivé fotononové páry jsou nejzajímavější kvantové korelace vytvářené kvantovými superpozicemi. U polí obsahujících jednotky až desítky fotonových párů jsou to vlastnosti spojené s počítáním jednotlivých fotonů a perfektní korelací v počtech fotonů v těchto polích. U silných makroskopických polí jsou to pak zajímavé časo-prostorové koherenční vlastnosti těchto polí, které přitáhly moji pozornost. V průběhu let jsem se věnoval modelování různých moderních nelineárních fotonických zdrojů těchto polí a také jejich detekci,“ uvedl Peřina. Spolu s kolegy vyvinuli moderní metody rekonstrukce takových polí a také absolutní kalibrační metodu pro detektory užívané pro čítání fotonů. Alan Bulava, vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace v Kardiocentru Nemocnice České Budějovice a člen Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který působí také na Klinice tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP, obdržel profesorský titul pro obor Vnitřní nemoci. V oblasti kardiologie se zabývá zejména elektroimpulzoterapií a katétrovou ablační léčbou srdečních arytmií. „Na olomoucké klinice se nyní věnuji především problematice náhlé srdeční smrti u sportovců a jinak zdravých jedinců bez známek organického srdečního onemocnění či známé poruchy iontových kanálů kardiomyocytů. V rámci probíhajícího výzkumu se například snažíme najít kandidátní geny determinující náhlou srdeční smrt,“ popsal Alan Bulava. Jmenovací dekrety podepsal prezident republiky Miloš Zeman 13. prosince na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. Nejvíce kandidátů obhájilo profesorské řízení na Univerzitě Karlově, která jich ke jmenování navrhla třináct. Pět nominovala Akademie múzických umění, po čtyřech Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita a Masarykova univerzita. Kompletní seznam nových profesorek a profesorů najdete ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF