Novinky z UP a PřF

Na pedagogické fakultě roste zájem o celoživotní vzdělávání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Červen 2018 - 8:00
Centrum celoživotního vzdělávání pedagogické fakulty (CCV) před časem rozšířilo svou vzdělávací nabídku. Jestliže se dříve orientovalo především na požadavky škol a školských zařízení, dnes svou pozornost věnuje i nepedagogické veřejnosti. Zájem o kurzy a programy CCV tak meziročně skokově vzrostl.   V roce 2017 se na pedagogické fakultě uskutečnilo v rámci celoživotního vzdělávání 133 programů či kurzů, kterých se zúčastnilo 2 313 lidí. V meziročním srovnání je to víc než stoprocentní nárůst. „Jsou to potěšující čísla. Značný podíl na nich má stálý zájem o stávající dlouhodobé programy celoživotního vzdělávání i široká nabídka akreditovaných krátkodobých kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které se snaží reagovat na požadavky škol a školských zařízení. V přechozím roce svou roli sehrálo i zařazení nových vzdělávacích či populárně naučných aktivit, například Letní škola techniky, kterou jsme uvedli jako novinku,“ řekla Alena Opletalová, vedoucí CCV.   I když by se mohlo na první pohled zdát, že je Centrum orientováno pouze na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podle Aleny Opletalové tomu tak dnes není.  „V červenci 2017 jsme připravili dva příměstské tábory pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. První tábor Tvoříme s technickým materiálem vznikl ve spolupráci s katedrou technické a informační výchovy a děti si v něm vyzkoušely práci s různými druhy materiálů či LEGO stavebnicí,“ doplnila Alena Opletalová.  Na příměstském táboře s názvem JUPÍ prázdniny se podle ní podílel tým Ústavu pedagogiky a sociálních studií. Cílem tohoto tábora bylo podpořit rozvoj tvořivosti a týmové spolupráce. Nabídl také možnost vyzkoušet si různé strategické hry, které se věnují poznávání okolí Olomoucka. „Na tuto zkušenost letos navazujeme nabídkou příměstských táborů i pro nadcházející období prázdnin.  Oslovili jsme i všechny zájemce z řad pracovníků UP, kteří příměstské tábory vnímají jako vhodnou alternativu pro trávení prázdninového času svých dětí,“ uvedla Alena Opletalová. Zdůraznila přitom, že CCV, které nabízí různé vzdělávací či populárně naučné programy a kurzy, oslovuje aktuálně svou nabídkou téměř všechny cílové skupiny uchazečů.  „Naší nejžhavější novinkou jsou letní školy pro teenagery, tedy žáky středních škol,“ řekla Alena Opletalová. Doplnila, že fakulta během prázdnin opět nabídne i Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství, kterou Centrum připravuje ve spolupráci s katedrou společenských věd, a English Summer Camp, tradičně organizovaný ve spolupráci s Ústavem cizích jazyků. „Prostřednictvím těchto letních škol se snažíme, aby nabídka oslovila i případné uchazeče o bakalářské či magisterské studijní programy pedagogické fakulty. Myslíme si totiž, že i díky této zkušenosti by mohli být motivováni k pregraduálnímu vzdělávání právě na naší fakultě," dodala vedoucí Centra celoživotního vzdělávání. Více o Centru ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vítěz Podnikavé hlavy chce vyrábět náplně do 3D tiskáren z plastových lahví

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 1. Červen 2018 - 12:00
Vítězem devátého ročníku soutěže Podnikavá hlava, kterou pořádá Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP), se stal Jakub Navařík. Porotu zaujal nápadem recyklovat plasty pro použití ve 3D tisku. Titul Podnikatel v sukni získala Vladislava Závrská s projektem Knihář. Ocenění v kategorii Zdraví-pohyb-sport si převzal Jan Lavrinčík za projekt zdravotních pomůcek StoneBall a StoneTube. Druhé místo v soutěži Podnikavá hlava obsadila také Vladislava Závrská, která zaujala porotu kvalitním zpracováním projektu, který umožňuje čtenáři zachycovat osobní prožitky s knihami a spolu s nimi růst. Na třetím místě skončila Hana Dospivová s projektem sítě adiktologických ambulancí Zkleceven. „Jako porotci jsme během finále měli možnost zhlédnout 11 velice kvalitních soutěžních prezentací z různých oblastí společenského spektra. Ať už se jednalo o projekty z environmentální oblasti, oblasti zdravotnictví, sportu, nebo například ze čtenářského světa. Vítězné projekty svědčí o kvalitě podnikatelského záměru a odbornosti jejich autorů. Přeji všem zúčastněným, aby svůj podnikatelský nápad dotáhli do cíle a úspěšně s ním podnikali,“ uvedl Roman Jurečka, ředitel VTP UP. Celkem 80 tisíc korun do startu podnikání a potenciál získání investice, k tomu kancelář a konzultace s odborníky na rok zdarma – tyto ceny využije ve svém projektu recyklace plastů pro použití ve 3D tisku vítěz Jakub Navařík, 31letý vědecký pracovník z Přerova. „Společnost dnes produkuje nezměrné množství nebezpečných plastů, které zaplavují přírodu. Odpady jsou celosvětový problém, na jehož řešení se chci s mým projektem podílet. Chci se soustředit především na využití starých PET lahví pro výrobu náplně do 3D tiskáren. Plastový odpad je jednou z největších hrozeb pro budoucnost nás i naší planety, a proto je potřeba hledat jeho nové využití,“ uvádí vítěz Jakub Navařík. „Výhru plánuji investovat do výrobní techniky," dodává. Celkem 10 tisíc korun využije nová Podnikatelka v sukni Vladislava Závrská, která zvítězila v kategorii Olomouckého kraje. „Do soutěže se přihlásilo celkem devět žen, přičemž čtyři z nich se probojovaly až do finále. Těší mě, že soutěžní příspěvek Podnikatelky v sukni oslovil také ostatní porotce, kteří projekt ocenili druhým místem,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys. „Projekt Závrské mě zaujal jak kvalitou zpracování, tak inovativní metodou 4PRO, kterou autorka vymyslela. Metoda čtenáře vybavuje znalostmi a dovednostmi, které by jinak pouhým čtením nerozvinul," dodal. Soutěž Podnikavá hlava je určena budoucím, začínajícím i zkušeným podnikatelům. V minulosti jí prošlo více než 330 soutěžících. Do letošního ročníku soutěže se registrovalo 30 soutěžících, z toho 18 zaslalo své podnikatelské plány. Do finále se probojovalo 11 z nich. Tři vybraní finalisté budou mít 24. listopadu možnost prezentovat své nápady před stovkami účastníků olomoucké konference o podnikání UP Business Camp. Soutěž Podnikavá hlava se uskutečnila pod záštitou Olomouckého kraje a za finanční podpory generálního partnera České spořitelny – poskytovatele služby Erste Corporate Banking a společnosti BA Club.  Podrobné informace o soutěži naleznete ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Noví docenti a doktoři převzali jmenovací dekrety, diplomy i závazky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 1. Červen 2018 - 8:00
Téměř 40 dalších absolventů doktorských studií na Univerzitě Palackého připojilo ke svému jménu titul PhD. Habilitační řízení úspěšně uzavřelo také osm nových docentů. Společně se setkali v aule právnické fakulty při slavnostních aktech. Noví doktoři absolvovali studijní programy na sedmi fakultách UP. Nejsilnější zastoupení měla filozofická fakulta, na níž studium dokončilo 13 doktorandů. Pět jich přibylo na právnické, po čtyřech na lékařské, pedagogické a přírodovědecké fakultě. Diplomy obdrželi také tři noví doktoři fakulty tělesné kultury a fakulty zdravotnických věd. Po složení promočního slibu pronesl za své kolegy děkovnou řeč nový doktor v oboru Anglický jazyk a proděkan filozofické fakulty Ondřej Molnár. Kromě poděkování vedení univerzity, školitelům a všem blízkým za podporu, pomoc a povzbuzení, kterých se jim během studií dostalo, zdůraznil hlubší význam vzdělání jako závazku k odpovědnosti. „Nemluvím o vzdělání, které se stává pouhým nástrojem ekonomického růstu a soukromou investicí, zlepšující postavení absolventů na trhu práce. Mluvím o vědění, které vychovává dobré, moudré a zdravě sebevědomé osobnosti. Lidi, jimž není lhostejné směřování naší země, které nenechává klidnými nízká politická kultura nebo možná už absence čehokoli, co je s kulturou a slušností spojené, a kteří se nebojí vstupovat do veřejného prostoru, aby chránili naši demokratickou společnost,“ uvedl Ondřej Molnár. Připomněl přitom inspirativní snahu vedení univerzity o plnění tak zvané třetí role univerzity a její aktuální pilotní projekt Občanské univerzity. „Nezapomeňme tedy, že námi pronesené Spondeo at policeo nad insignií naší univerzity zavazuje a bude nás provázet po zbytek života,“ doplnil Ondřej Molnár. V další části slavnostního aktu obdrželi dekrety noví docenti cyrilometodějské teologické fakulty, pedagogické, přírodovědecké a lékařské fakulty. Podmínky pro získání titulu splnili v oborech Lékařská biologie, Nukleární medicína, Neurologie, Optika a optoelektronika, Pedagogika, Ekologie, Speciální pedagogika a Teologie. „Chtěl bych poděkovat vedení univerzity a našich fakult, katedrám a pracovištím za to, že nám poskytly podmínky, tvůrčí atmosféru i přátelský kolektiv, které nás habilitačním řízením provázely. Současně si uvědomuji, že akademické povolání je i posláním a člověk jej má dělat se zanícením, nadšením a láskou. A právě to vše přeji nám všem,“ uvedl v projevu za nové docenty odborný asistent katedry liturgické teologie Pavel Kopeček, habilitovaný v oboru Teologie. Souhlas s vykonáním promočního aktu nových doktorů a s předáním docentských dekretů doprovodil rektor Jaroslav Miller výzvou k převzetí odpovědnosti za další vývoj univerzity. „Od této chvíle jste to vy, nově jmenovaní doktoři, doktorky, docenti a docentky, kteří přijímají hlavní odpovědnost za kvalitní přípravu studentů, za vynikající vědeckou a výzkumnou práci i za garanci jednotlivých studijních programů,“ uvedl rektor. Připomněl zároveň význam úzké mezinárodní spolupráce pro kvalitu vědy v kterémkoli oboru i roli vědců a intelektuálů ve společnosti. „Jako rektor Univerzity Palackého ve vás vkládám naděje, že ponesete prapor prestiže naší univerzity, a to plni respektu ke generaci našich předchůdců i jako mentoři nastupujících vědců a akademiků, kteří přijdou po nás. Zároveň na vás apeluji, abyste naplnili i svou neméně důležitou roli vědce – intelektuála. Prosím, nebuďte konformní a nebojte se pozvednout svůj hlas ve veřejném prostoru na obranu tolerance, velkorysosti, svobody, demokracie i toho, co na konci osmnáctého století Thomas Payne nazval common sens – tedy zdravý rozum. Koneckonců je to jedna z úloh, kvůli kterým byly univerzity zakládány,“ zdůraznil Jaroslav Miller. Noví docenti Univerzity Palackého:
Jan Bouchal (Lékařská biologie), Marina Hodolič (Nukleární medicína), Kateřina Menšíková (Neurologie), Petr Marek (Optika a optoelektronika), Ivan Hadrián Tuf (Ekologie), Jiří Kantor (Speciální pedagogika), Dana Kasperová (Pedagogika), Pavel Kopeček (Teologie)
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci z Univerzity Palackého budou zkoumat, jaké je sousedit s Čínou

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Květen 2018 - 12:03
Vědcům z Filozofické fakulty Univerzity Palackého se podařilo získat 175 milionů korun na primární výzkum čínského příhraničí. Pětiletý projekt s názvem „Sinofonní příhraničí – interakce na okraji“ přehodnocuje koncepci asijských a čínských studií. Především tím, že se soustřeďuje na Čínu z pohledu „zvenčí“, tedy na to, jak je vnímána okolními státy a obyvateli. „Je to obrovský úspěch, jedná se o jeden z nejprestižnějších výzkumných grantů, které lze v českém prostředí získat. Navíc byly ve výzvě Excelentní výzkum podpořeny pouze dva projekty z oblasti humanitních věd. Sinofonní příhraničí je jedním z nich,“ řekla Dana Bilíková, proděkanka pro projektové řízení FF UP.  Excelentní výzkumné centrum a metodologické přesahy
Projekt, podpořený v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, usiluje o komplexní chápání Číny. Toho chce docílit analýzou průniku sousedských vztahů, zohledněním historického vývoje a geopolitického zájmu ve všech regionech. V jeho rámci vznikne mimo jiné excelentní výzkumné centrum, které kromě jazykové a počítačové laboratoře pro zpracování velkých dat zahrne i laboratoř materiální kultury. Kromě odborníků, kteří se specializují na konkrétní geografické oblasti, zahrnuje výzkum tři výrazné metodologické přesahy: sociologicko-antropologický, lingvistický a studium hmotné kultury.  Sociologická šetření a terénní antropologický výzkum se uskuteční přímo v sousedních státech Číny a jejím příhraničí. „Zmapujeme kulturní, geografické, politické, sociální a jazykové aspekty, přičemž data se chystáme zpracovávat novými metodami digital humanities. Půjde například o určování autorství různých literárních památek a jiných textů, analýzu jazykových přejímek, nejazykových dat a tak podobně,“ řekl Ondřej Kučera, hlavní řešitel projektu z katedry asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Zahraniční experti i talentovaní olomoučtí doktorandi
Už od července se tak čtyřicet výzkumníků pustí do řešení jedenácti tematických oblastí. Předmětem zájmu budou například Taiwan, ujgurská menšina žijící v severozápadní Číně či Uzbekistán. „Taiwan představuje pro jazykovědce ráj, neboť je to pravlast austronéských jazyků. My se zaměříme zejména na jazyk tamějších médií a jejich dopad na přežití 42 dialektů, které jsou stále používány v 16 domorodých kmenech,“ uvedl František Kratochvíl, který přišel na Univerzitu Palackého ze singapurské Nanyang Technologické univerzity a zastává v projektu roli vedoucího výzkumné skupiny zaměřené na taiwanské jazyky. Složení týmu je záměrně pestré. Zahrnuje etablované zahraniční excelentní pracovníky i olomoucké talentované začínající vědce a doktorandy. Nejméně dvacet zahraničních excelentních vědců přijede do Olomouce krátkodobě v rámci tréninkového centra. „Tato celosvětově uznávaná esa ve svých oborech budou předávat zahraniční know-how olomouckým výzkumníkům. Jedním z nich bude například Viktor H. Mair z Pensylvánské univerzity, který se podílel i na největším čínsko-anglickém slovníku a zároveň na výzkumu Tocharů v čínské střední Asii. Další experti přijedou například z Austrálie, Bangladéše, Číny, Francie, Kyrgyzstánu, Mexika, Ruska, Taiwanu, Číny, USA, Velké Británie či Uzbekistánu,“ řekla koordinátorka tréninkového centra Mária Strašáková, jejíž výzkumné úkoly v projektu se budou týkat čínsko-vietnamských vztahů a iniciativy OBOR, která se snaží oživit pozemní Hedvábnou stezku a vytvořit námořní Hedvábnou stezku. „To, co však vědce bude především zajímat, je, zda OBOR může opravdu rozvíjet oboustranně výhodnou spolupráci Číny a jihovýchodní Asie, nebo jestli se může stát nástrojem Pekingu, pomocí kterého ještě zvětší ekonomickou závislost menších zemí jihovýchodní Asie,“ dodal Ondřej Kučera. Podle něj je projekt založen na vynikajících zahraničních kontaktech. Navazuje na předchozí projekt CHINET, jehož cílem bylo začlenit vědce Univerzity Palackého a celé České republiky do mezinárodní vědecké sítě v oblasti sinofonního výzkumu, bez něhož by excelentní výzkum nebylo možné realizovat.  Mezi strategické partnery projektu patří Univerzita v Cambridge, Univerzita George Washingtona v USA, Humboldtova univerzita v Berlíně, antropologické Museum Quai de Branly v Paříži, Ruská akademie věd a dalších šest zahraničních institucí. Projekt sdružuje špičky v oboru z celého světa a je založen na interdisciplinárním dialogu. Vědci jsou přesvědčeni, že jeho výsledky budou natolik unikátní, že budou mít vliv na vědu a myšlení o Číně a přinesou nový úhel pohledu na globální dopady vzestupu Číny. Univerzita Palackého byla v grantové soutěži Excelentní výzkum velmi úspěšná. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) již řeší projekt Nanotechnologie pro budoucnost a Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) projekt Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje. Na oba projekty univerzita obdrží během pěti let zhruba 700 milionů korun. Vědci z CRH se zapojí také do projektu Centrum experimentální biologie rostlin, který získal Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR. Další univerzitní vědecké centrum, Ústav molekulární a translační medicíny, participuje na projektu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí.  
Kategorie: Novinky z UP a PřF

benefice

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Květen 2018 - 10:43
Majálesová benefice. Na konto olomoucké pobočky projektu Paměť národa putoval výtěžek z dobrovolného vstupného na akce letošních studentských slavností. Olomoucký majáles UP tak mohl podpořit natáčení vzpomínek pamětníků na rok 1989 téměř patnácti tisíci korun. Výstup ojedinělého projektu by měl být představen při oslavách výročí listopadových událostí na podzim tohoto roku. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nenálepkujme žáky! Ohlédnutí za návštěvou zahraničního hosta

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Květen 2018 - 9:55
Tento akademický rok byl na Pedagogické fakultě naplněn řadou zajímavých událostí.Podněty z nich vzešlé dál rezonují v debatě nad aktuálními tématy vzdělávání a školství. Jednou z takových akcí byly i  VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, které proběhly ve dnech 13. a 14. března a v rámci nichž se konala XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. konference mladých vědeckých pracovníků. Tématem letošních speciálněpedagogických dnů byla komunikace, a to nejen ve speciálněpedagogickém kontextu, ale také v kontextu teoretických východisek komunikace, její formy, obsahu i potenciálu využitelnosti a aplikace. Pozvání přijala celá řada významných hostů a předních odborníků z oblasti lingvistiky, speciální pedagogiky, psychiatrie, herectví či specifických komunikačních strategií. Úvodní přednášky se po slavnostním zahájení konference ujal zahraniční host, dr. William F. Morrison, Associate Professor ze School of Intervention Services, Bowling Green State University (USA). Jeho příspěvek s názvem What Messages Do Special Education Labels Communicate? pojednával o důležitosti jazyka, o síle slov a o tom, jaký vliv mohou mít „nálepky“ používané v oblasti speciální pedagogiky k označování dětí se specifickými potřebami. Během přednášky profesor Morrison prezentoval výsledky dosud probíhajícího výzkumu, během kterého měli respondenti vzdělaní v oblasti speciální pedagogiky vysvětlit, jak by definovali laikům osoby s různými specifickými potřebami – s poruchami pozornosti a učení, s poruchami autistického spektra apod. Následně byly jejich definice podrobeny analýze a k překvapení samotných respondentů se ukázalo, že naprostá většina těchto popisů má negativní konotaci. Poselstvím příspěvku a celého výzkumu amerických kolegů tedy je, že bychom měli jazyku věnovat větší pozornost – například tomu, jaká slova volíme, když o někom či k někomu mluvíme, zvlášť pokud se jedná o děti. Týká se to zvláště učitelů, protože jazyk a slova jsou mocnými nástroji. Významy, které jimi sdělujeme, mají svůj dopad, vliv a potenciál rozvíjet a měnit postoje, které máme o předmětech diskuze. Ačkoli mohou mít dva výrazy téměř stejný význam a rozdíl mezi nimi se může na první pohled zdát pouhou nuancí, pro osobu, jíž se určité označení týká, může být tento rozdíl markantní. Má-li negativní zabarvení, působí jednoznačně nepříznivě. Proto se v oblasti speciální pedagogiky v poslední dekádě vyvíjí úsilí o posun od lékařského jazyka zaměřeného na deficit (příp. defekt) směrem k jazyku prezentujícímu individualitu s nějakým omezením více holisticky. Jde o jazyk, který sice dopad konkrétního omezení neignoruje, ale který zároveň prezentuje daného člověka jako osobu, která má se svými vrstevníky více podobností než rozdílů. Jedním z projevů pozornosti věnované jazyku je také používání tzv. person-first language. Znamená to, že volíme spojení osoba s postižením (vyzdvihuje se zde osoba) namísto sousloví postižená osoba (důraz je zde kladen na postižení). Autor příspěvku William F. Morrison dále upozornil na to, že slýchají-li děti se speciálními potřebami denně podobné „nálepky“ zdůrazňující jejich omezení a potřebu speciálního přístupu, může to mít zásadní vliv na jejich motivaci, psychiku a sebevědomí. Stereotypy a nálepky zajisté používáme v určité míře každý; souvisí to s kognitivním přístupem ke světu, kdy nám kategorizace pomáhá zpracovávat nesčetné okolní podněty. Ne všechny stereotypy a škatulky musejí být nutně špatné, měli bychom se ale vyhnout přílišnému generalizování a přistupovat k lidem na základě jejich individuality, nikoliv na základě stereotypů. Profesora Morrisona jsme se zeptali, co mohou studenti speciální pedagogiky udělat pro to, aby se oněch nálepek ve svém profesním jazyce zbavili. Podle jeho názoru bude těžké zbavit se nálepkujících pojmů definitivně, protože mají jistou váhu a význam; problém tkví zejména v tom, že konkrétně terminologie speciální pedagogiky zdůrazňuje deficit a nedostatky žáků – a to je v rozporu s pozitivním pedagogickým přístupem. Ostatně neobyčejnou sílu pochvaly nebo ocenění si mohl v praxi ověřit každý učitel. Jako pedagogové bychom se proto měli ujišťovat, že pracujeme převážně s pozitivy, se silnými stránkami žáků. Navíc důvodem, proč si posluchači pedagogických fakult volí učitelské povolání, by měla být láska k dětem. Pokud už musíme dítě označit některým z pojmů zahrnujících deficit či negativum, měli bychom vždy přidat jeden či dva pozitivní výroky. William F. Morrison, který sám se v oboru pohybuje téměř tři desetiletí, dále zdůraznil, že dochází v dané oblasti k pozitivním změnám. Sám spatřuje naději v příští generaci pedagogů – která se možná bez původně medicínských termínů a omezujících škatulek, jež vymyslely předchozí generace, docela obejde. Nebude to určitě jednoduchý proces, bude narážet na tendence nechávat věci tak, jak jsou zaběhnuty a jak byly v oboru ustáleny (u nás se k nim navíc přidává často neodůvodněný odpor k tzv. politické korektnosti). Podle Morrisona je však podstatné to, že máme možnost volby – možnost vyjádřit se pozitivnějším způsobem. V USA – které v mnohém slouží jako vzor rovného přístupu k lidem s postižením – se proto v praxi nyní zcela upouští od některých spojení. Například speciální pedagogika je nahrazována pojmem intervence a speciální pedagogové se nazývají specialisty intervence, což je chápáno jako vyjádření toho, že žáci s postižením nepotřebují primárně diagnózu, nálepky a speciální přístup, ale spíše pedagogickou intervenci. Dokonce i termín mentální retardace bývá nahrazován spojením intelektové a vývojové potíže (Intelectual and Devepolment Disabilities). Ostatně také z našeho prostředí bychom mohli uvést několik podobných případů toho, že jazyk včetně toho odborného se rychle vyvíjí a nachází nové výrazy pro označení, jež přestávají být vnímána jako neutrální, nebo dokonce získala pejorativní význam (viz např. dřívější označení stupňů mentální retardace, která se stala nadávkami). Profesor Morrison dále zdůraznil, že ve speciální pedagogice bývá problém v tom, že pokud nejste v této oblasti vzděláni a neustále slýcháte negativně vyznívající výroky, začnete jim sami věřit a nezpochybňujete je. Poukaz na daný problém tak nemá vyznít jako obviňování učitelů, ale spíše jako podnět pro reflektování slov, jichž běžně užíváme. Jenom proto, že někdo jiný používá určitý typ vyjadřování, neznamená to, že my sami musíme dělat totéž. Jde o změnu perspektivy.  Téma přednášky a prezentovaného výzkumu amerických odborníků samozřejmě úzce souvisí s politickou korektností, jež se u nás stala ožehavým tématem (bez pochopení podstaty se stalo dokonce módou být „politicky nekorektní“) a rezonovala také během konferenční diskuse. Podle Morrisona má korektnost bezpochyby svou váhu a s problémem odborné terminologie užívané ve speciální pedagogice částečně souvisí v tom smyslu, že je důležité, jaký jazyk používáme a jaká slova volíme. Podstatnější je ale řešit samotnou hlubší podstatu problému, nikoliv jen jeho povrch v podobě pojmů. Vztaženo na vzdělání, dítě s autismem se nebude starat o to, zda je k němu učitel/ka politicky korektní, bude ale spíše chtít někoho, kdo je v oblasti autismu vzdělaný a kdo jej respektuje s jeho zvláštnostmi a potřebami. Korektnost a důraz na jazyk obecně vnímá profesor Morrison jako třešničku na dortu – měla by odrážet celkový přístup. Svým studentům proto vždy radí: „To, jak jednáte se svými žáky ve třídě, má dopad. Položte si otázku, jestli byste stejným způsobem, jakým učíte své žáky, přistupovali k vlastním dětem. Pokud si odpovíte ne, změňte jej.“ Vystoupení profesora Morrisona se samozřejmě týkalo také aktuální a u nás velmi diskutované inkluze. Odborník z americké School of Intervention Services na Bowling Green State University poznamenal, že máme velkou výhodu: můžeme se totiž inspirovat státy, kde již společné vzdělávání řadu let probíhá, a vyvarovat se případně určitých chyb, jimž se dané země při zavádění inkluze nedokázaly vyhnout. Problematiku inkluze – přestože bývá ve veřejné diskusi zjednodušována – vnímá Morrison jako velmi složitou. Je podle něj potřeba řešit, kdo by měl (či neměl) být do inkluze zahrnut, zda jsou učitelé a učitelky na inkluzi připraveni apod. Nezdá se mu správné ve jménu určitého společenského ideálu aplikovat inkluzi plošně na všechny. Je třeba uplatňovat individuální přístup a inkluze by se měla podle Morrisona týkat jen těch dětí, které jsou schopny ji zvládnout tak, aby neškodila ani jim samotným ani kolektivu, do nějž jsou začleňovány. Pro realizaci společného vzdělávání je klíčovou spolupráce – mimo jiné spolupráce mezi speciální a všeobecnou pedagogikou, a to i na úrovni vzdělávání budoucích učitelů. Znamená to, že by studenti běžných učitelských oborů měli mít více pedagogiky speciální, ale i naopak. Bez tohoto propojení není inkluze možná. K tomu dodejme, že kvalitní speciálněpedagogický základ je v rámci učitelských studijních oborů garantovaných Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého samozřejmostí již řadu desetiletí a prostor neztrácí ani v nově připravených akreditacích, jež reagují na potřeby praxe a nově vymezily klíčové znalosti a dovednosti, které potřebuje učitel, aby mohl s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami pracovat kvalitně a efektivně.  Mgr. art. Ondřej Moučka, referent pro oblast komunikace PdF UP 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Čeští a slovenští hematologové se v Olomouci setkali s významnými odborníky z USA

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Květen 2018 - 8:00
Bohatý odborný program a přítomnost světově uznávaných vědeckých kapacit přilákaly na sedm stovek lékařů, zdravotních sester i laborantů z České republiky a Slovenska na letošní Olomoucké hematologické dny (OHD). Jejich XXXII. ročník pořádala Hemato-onkologická klinika LF a FNOL a Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně. Ústřední téma letošního kongresu bylo zaměřeno na problematiku vzácných onemocnění, s nimiž se v praxi setkávají nejen odborníci z hemato-onkologických center, ale i lékaři ve svých ordinacích. „Čas od času se objeví pacient s nejasnými příznaky, které připomínají některou z běžnějších chorob, léčí se ale zcela jinými metodami. Hodně evropských projektů a programů se zaměřuje právě na tato vzácná onemocnění, protože máme v rukou nástroje, jak tyto nemoci lépe podchytit, diagnostikovat a také je léčit. V ČR je řada odborníků v oblasti molekulární diagnostiky a biologie, snažili jsme se proto téma propojit jak z hlediska specializovaných laboratoří a hemato-onkologických center, tak i lékařů v terénu,“ uvedl Tomáš Papajík. Díky dlouhodobé spolupráci i osobním kontaktům přijali pozvání k přednesení hlavních příspěvků světoznámý americký lékař a vědec Robert Gale z University of California v Los Angeles a Josef Prchal, přední světový hematolog z Univerzity of Utah. „Profesor Gale, který patří k nejvyšším autoritám v oblasti radiačních účinků na krvetvornou tkáň, se věnoval svým hematologickým zkušenostem při pomoci obětem havárií atomových elektráren, zvláště v Černobylu, a to zejména z hlediska transplantační molekulární biologie. Profesor Prchal, držitel mnoha ocenění i Čestného doktorátu UP, se specializuje na vzácná onemocnění červené krevní řady a dlouhodobě spolupracuje s předními odborníky naší fakulty Karlem Indrákem nebo Vladimírem Divokým,“ uvedl Tomáš Papajík. „Bylo pro mne až sobecky velmi výhodné, že jsem se s profesorem Indrákem seznámil. Získal jsem ke spolupráci další chytré lidi z Olomouce, kteří u mě pracovali. Byli neobyčejně produktivní a jsem rád, že i pro ně to bylo přínosné, že jsou úspěšní a že spolupráce nadále pokračuje,“ uvedl Josef Prchal, špičkový odborník v oblasti molekulárního výzkumu vrozených a získaných hematologických poruch a translačního výzkumu rakoviny kostní dřeně. „Zvýšené množství červených krvinek způsobuje mnoho faktorů a každý z nich má úplně jinou klinickou signifikanci. Proto je důležité najít podstatu  - molekulární bázi, která následně umožní specifickou molekulární léčbu. Poznání mechanismu lidských onemocnění je zároveň důležité pro vysvětlení podstaty lidské fyziologie, a studium lidských onemocnění tak má daleko širší dosah,“ objasnil Josef Prchal. Součástí programu OHD byla také XXII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů, jejíž náplň obohatil seminář věnovaný týmové spolupráci v běžném provozu zdravotnických zařízení. Před zahájením kongresu se i letos uskutečnil Pacientský den, který nabídl témata výživy a jejích moderních trendů nebo vlivu psychologie na imunitní systém a vznik nádorů. „Dobrý ohlas měl také seminář, při němž se účastníci mohli poradit, jak se po nádorové léčbě začlenit do normálního života,“ doplnil Tomáš Papajík. Pestrý program letošních OHD se podle Tomáše Papajíka promítl do příznivých ohlasů i počtu účastníků. „I navzdory množství hematologických akcí včetně připravovaného celorepublikového sjezdu nám účastníci zachovali přízeň. Registrovalo se jich přes 600 a další se přihlašovali na místě. Více než sto účastníků tvořili navíc zástupci partnerských firem, kterým byla věnována satelitní sympozia. Potěšující byla také významná účast kolegů ze Slovenska,“ zhodnotil Tomáš Papajík.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Prorektorka Hana Marešová: Pohled zvenku na chod univerzity je pro nás důležitý

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. Květen 2018 - 12:00
Univerzita Palackého má za sebou několikaměsíční externí hodnocení, které pro ni dělali zástupci Evropské asociace univerzit (EUA). Své dosavadní výsledky pětičlenná komise ve složení Oktem Vardar, Jean-Pierre Gesson, Lil Reif, Jordi Villà-Freixa a Linda Teikmane prezentovala vedení UP. Jak hodnocení dopadlo a k čemu budou závěry sloužit, vysvětluje v rozhovoru prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP Hana Marešová. Univerzita požádala o externí hodnocení v souvislosti s přípravou institucionální akreditace Univerzity Palackého. „Jedním z důležitých aspektů pro obdržení institucionální akreditace na dobu 10 let je nutnost mít funkční a vzájemně propojený systém hodnocení činností UP (činnosti vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností). Proto jsme potřebovali, kromě provedení vlastní sebeevaluace těchto činností, mít k dispozici i externí pohled na UP, který nám poskytne potřebný náhled zvenčí, a to renomovanými odborníky v dané oblasti,“ říká Hana Marešová. Jaký čas věnovala komise hodnocení? Vlastní hodnocení instituce proběhlo od února do května 2018, nicméně přípravné práce jsme prováděli už od podzimu 2017, kdy jsme navštívili centrálu EUA v Bruselu a dohodli se na postupu a obsahu evaluace. Hodnocení spočívalo v sepsání sebehodnotící zprávy, kterou vytvořila UP za spolupráce všech jejích fakult a která bude po ukončení evaluačního procesu spolu se závěrečnou zprávou komise EUA k dispozici na webových stránkách univerzity. Následně vykonala komise dvě kontroly na místě, a to letos v březnu a květnu.   Jakým oblastem se věnovala? Evaluace byla zaměřena na oblast managementu vědy a výzkumu, neboť se jedná o oblast, která v současné době prochází významnými změnami na národní i evropské úrovni. Na národní úrovni se připravuje hodnocení tvůrčích činností vysokých škol a výzkumných organizací podle nové Metodiky 2017+, v evropském kontextu se mění způsob dotační politiky zemím EU s platností od roku 2021. V této oblasti tudíž zažíváme určité přechodné období nejistoty, jak bude financování vědy a výzkumu v dalším období vypadat a zda budeme schopni adekvátně financovat tvůrčí činnost na UP po ukončení stávajícího dotačního období v případě snížení objemů prostředků ze strany EU. Proto jsme považovali za důležité zmapovat dosavadní nastavení procesů v této oblasti, abychom mohli na aktuálně identifikovaná riziková místa zareagovat a vhodně je nastavit v rámci nových strategických cílů UP na další období. V příštím roce nás totiž čeká příprava Dlouhodobého záměru UP na léta 2021–2025 a pro jeho zpracování je zásadní mít představu, jak si stojíme. V čem vidíte rozdíl mezi externím hodnocením a vlastním hodnocením? Sebeevaluace organizace je prováděna pracovníky uvnitř instituce a není vždy schopna postihnout případný problém, na který je lépe vidět pohledem „zvenku“. Proto vnímáme metodu externího hodnocení jako vhodné doplnění pohledu na UP a na to, kam by se měla vzhledem ke změnám, které probíhají v jejím okolí, posunout. Zároveň volba hodnotitelů ze strany evropské instituce, spojené se širšími strukturami EU, nám poskytuje rovněž lepší záruku, že budeme hodnoceni v kontextu evropské strategie v oblasti terciárního vzdělávání.   Co se týče průběhu evaluace, počátkem roku 2018 jsme vypracovali již zmiňovanou sebehodnotící zprávu, kterou jsme komisi zaslali. Následně komise vykonala dvě kontroly na místě, kdy probíhaly řízené rozhovory v rámci tzv. focus groups, tedy skupin zaměřených na jednotlivé oblasti činností. Komise se například setkala s rektorem a prorektory, děkany fakult, s řediteli výzkumných center, se zástupci Akademického senátu UP, výzkumnými pracovníky, zaměstnanci rektorátu, studenty a dalšími. Komise také navštívila vybraná pracoviště – PřF, FTK, FF a výzkumná centra (například CRH a RCPTM). Na závěrečném setkání komise s kolegiem rektora pak byly prezentovány předběžné výsledky kontrolního šetření.  Nicméně tím evaluace není u konce. Nyní komise vypracuje závěrečnou zprávu, kterou budeme moci připomínkovat, a následně komise naše připomínky případně zohlední ve finální verzi, kterou bychom měli od EUA obdržet v září 2018. Teprve poté budou výsledky zveřejnitelné. Můžete zmínit některá  doporučení, která vám připadají zásadní? Jak už jsem uvedla, zatím nemáme povoleno výsledky zveřejňovat, neboť musejí projít oboustranným schválením ze strany UP i EUA. Ve chvíli, kdy budou výsledky k dispozici, jsme připraveni s nimi plně seznámit nejen akademickou obec, ale i naše externí partnery a spolupracovníky. Pokud bych ale měla naznačit některé akcenty, které vyplynuly z diskuzí v rámci jednotlivých focus groups, byla to například potřeba více implementovat do strategie vědy a výzkumu i tzv. horizontální témata EU, jako jsou udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, ochrana životního prostředí a tak dále. Byla zmíněna i nedostatečná centralizace ve smyslu jisté jednotící strategie pro realizaci tvůrčích činností a jejích výsledků na jednotlivých fakultách, které působí spíše jako samostatné jednotky s vlastními pravidly, či akutní potřeba dokončit a aplikovat do každodenního života rodící se systém hodnocení kvality činností na UP. Co vás osobně na pohledu zvenčí nejvíc překvapilo? Vzhledem k tomu, že komise EUA sestávala z osobností z různých evropských univerzit s odlišnou zkušeností pravidel v terciárním vzdělávání, za poněkud názorově dynamické bych označila zejména debaty nad silnou autonomií fakult a úrovněmi pravomocí rektora a vedení UP. Někteří členové komise, kteří měli zkušenost s „manažersky“ řízenými univerzitami, byli překvapeni nízkou úrovní pravomocí rektora, který zároveň není v podmínkách naší země jmenován do funkce manažera, jenž univerzitu skutečně tímto způsobem řídí, nýbrž je volen zástupci akademického senátu. Z toho následně také vyplývá jiný způsob komunikace a centrálního řízení organizace jako celku.   K překvapivým patřil i názor komise na množství orgánů, které se na řízení univerzity obecně podílejí, a z toho vyplývající snížené možnosti operativního řízení, vzhledem k nutnosti jednu věc prodiskutovávat z různých úhlů pohledu, které se mohou vzájemně vylučovat. Na základě jejich návrhu na zrušení některých orgánů jim bylo z naší strany vysvětleno, že se jedná o oblast, kterou univerzita sama nijak ovlivnit nemůže, neboť je daná podmínkami zákona o vysokých školách. Osobním překvapením pak pro mě byla přesnost, s jakou dokázali členové komise na základě sebehodnotící zprávy a dvou několikadenních návštěv na místě objevit rezervy, které sami pociťujeme. Dá se tedy říci, že řada závěrů komise se shoduje s našimi vlastními pozorováními, k nimž jsme došli na základě procesu sebeevaluace, ať už při přípravě zprávy o hodnocení kvality UP, nebo při přípravě implementace systematického modelu hodnocení kvality na UP, kterým je model excelence EFQM. Jak s tímto hodnocením bude univerzita pracovat dál? Jakmile obdržíme závěrečnou zprávu od EUA, což by mělo být v průběhu června 2018, máme možnost se k jejímu obsahu vyjádřit a komise může případné připomínky ve své zprávě zohlednit. Závěrečnou zprávu bychom pak měli obdržet v září 2018 s tím, že bude obsahovat doporučení ke změnám. Poté se můžeme rozhodnout, zda projdeme ještě tzv. follow-up procesem, spočívajícím v tom, že zašleme komisi zprávu, která z doporučení jsme se rozhodli přijmout a kam se nám podařilo v mezidobí dospět. Následně bychom prošli ještě jedním kolem zhodnocení ze strany EUA. Co se týče využití výsledků evaluace, kromě již zmíněné potřeby „vnějšího“ pohledu nezávislých expertů na naši organizaci, které bylo ze strany EUA na UP zrealizováno naposledy v roce 1998, je pro nás hodnocení významnou pomocí při přípravě strategického záměru UP na léta 2021-2025, na kterém budeme pracovat v roce 2019. Dále nám pomohlo lépe se identifikovat a nasměrovat v rámci širšího kontextu evropského terciárního vzdělávání a hodnocení institucí v tomto prostoru, pomůže nám rovněž při přípravě výstupů celouniverzitního projektu OP VVV Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce a zároveň bude významnou pomocí při revizi (a případně identifikaci nových) indikátorů hodnocení kvality, zejména v oblasti tvůrčích činností. Ty jsou u nás definovány vnitřní normou Postupy a metody zajišťování kvality na UP, jež na škole vznikla v loňském roce na základě požadavků novely vysokoškolského zákona v souvislosti s procesem získání institucionální akreditace pro UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomouckou germanistku přijali do Rakouské akademie věd

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. Květen 2018 - 7:45
Ingeborg Fialová, germanistka z filozofické fakulty, byla jmenována členkou korespondentkou Rakouské akademie věd. Přijetí 29 nových vědců a vědkyň různých oborů ze sedmi zemí, kterého se profesorka Univerzity Palackého zúčastnila, se konalo ve Vídni. Bylo součástí slavnostního zasedání akademie, na němž vystoupil i rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Podle Michaela Alrama, viceprezidenta Rakouské akademie věd, zásadním kritériem, podle kterého vybírali nové členy, byla jejich vědecká excelence. „A toto kritérium všichni zcela naplňujete,“ řekl vybraným vědkyním a vědcům. Jak dodal, pro akademii bude přínosem nejen vědecká erudice těchto osobností, ale i jejich myšlenky a aktivity. „Volba členkou korespondentkou Rakouské akademie věd je pro mě obrovskou poctou a zcela nečekaným vyznamenáním,“ říká Ingeborg Fialová. Za členku ji navrhla profesorka z vídeňské univerzity Konstanze Fliedl, podle které má její olomoucká kolegyně vynikající vědecké výsledky a její práce má odborný věhlas. Vyzdvihla zejména její aktivity v Centru pro výzkum moravské německé literatury/Rakouském centru. „Touto volbou jsem se ocitla v nejlepší společnosti. Vždyť členy akademie jsou moji vážení kolegové germanisté, jejichž publikace obvykle doporučuji studentům jako základní četbu, již zmíněná Konstanze Fliedl, Werner Welzig, Peter Wiesinger, Manfred Kern, Karl Wagner, Jacques Le Rider – a ten patrně nejslavnější z nich, Claudio Magris,“ vypočítává profesorka Fialová a jak dodává, rozšiřuje zatím nepříliš početnou českou humanitní reprezentaci. „Česká humanitní věda je v rakouské akademii zastoupena jen relativně malým počtem akademiků. Členy jsou dva historici Univerzity Karlovy, Ivan Hlaváček, Milan Hlavačka a archeolog Jaroslav Tejral – a nyní tedy i já.“ Rakouská akademie věd byla založena už v roce 1847, dnes má něco přes 770 členů. Jsou jimi jak rakouští akademici a vědci, tak jejich zahraniční kolegové. „Při slavnostním vítání nových členů představitelé akademie několikrát zopakovali, že doufají v účinnou podporu nového členstva záměrům akademie a v těsnou spolupráci. Z toho soudím, že jmenování členkou korespondentkou není jen nějakou nominální poctou, nýbrž že se budu moci účastnit některých aktivit akademie – například spolupracovat na některých germanistických projektech nebo zasedat ve výborech pro přidělování stipendií či fondů z nadačních zdrojů. Věřím proto, že by moje členství tedy mohlo přinést prospěch Univerzitě Palackého,“ míní olomoucká germanistka.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Workshop „ARTgila123 aneb Fenomén UKO JEŠITA v českém prostředí“

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Květen 2018 - 15:03
Kolegové z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se aktivně zapojili do zajímavého projektu Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním (InSEA). Tato světová organizace napojená na UNESCO spojuje – doslova napříč kontinenty – učitele výtvarné výchovy a odborníky na výtvarnou pedagogiku. Mnohé z jejích aktivit se orientují na obhajobu výtvarné edukace a budování její teorie, jiné symbolicky vyjadřují radost z umělecké tvorby a ze vzájemného sdílení. Jedním z projektů INSEA, do nějž se prostřednictvím národní sekce této organizace (Česká sekce INSEA nikoliv náhodou sídlí na zdejší katedře výtvarné výchovy) zapojili naši pracovníci a studenti, je výstavní projekt ARTgila123. Během něj byly z různých koutů světa a od různých umělců shromážděny drobné keramické objekty (čísla v názvu označují maximální velikost plastik v palcích), jež v podobě výstavy „v kufru“ putují po významných centrech výtvarné edukace a symbolicky poukazují na tvůrčí a významové možnosti média keramické hlíny, na využitelné postupy jeho uchopení, na tvarovou pestrost keramických plastik a na množství způsobů povrchové úpravy keramického střepu. Dodejme, že za naši univerzitu se projektu účastní výtvarníci a pedagogové Monika Dokoupilová, Robert Buček a David Medek, jejichž dílka jsou rovněž součástí katalogu výstavy (viz http://insea.org/praxis/exhibitions/artgila-123). Na zmíněnou mezinárodní akci v podobě putovní výstavy se ve většině zapojených zemí navazuje řadou dalších událostí a nejinak je tomu u nás. Na naši univerzitu sice samotná výstava teprve připutuje (nyní je v Madridu, předtím byla v egyptské Káhiře a v korejském Daegu), již nyní ale proběhl workshop, který je součástí našeho českého přispění k projektu. A co bylo obsahem výtvarné dílny uspořádané dne 16. 4. 2018? V prostoru parkánu Uměleckého centra UP proběhlo vyvrcholení workshopu nazvaného s nadsázkou „ARTgila 123 aneb Fenomén UKO JEŠITA v českém prostředí“. Jednalo se o provedení experimentálního výpalu technikou amerického raku pod vedením zkušeného lektora, keramika Petra Tomse. Studenti jednooborového a dvouoborového studia výtvarné výchovy měli možnost nejdříve si vyslechnout přednášku přizvaného odborníka, která je zasvětila do historie této původně japonské techniky a do způsobů její modifikace na území České republiky. Poté následoval samotný proces pálení. Předem vytvořené keramické výrobky netradičních rozměrů (1x2x3 palce – tak jak stálo v zadání celého projektu), které prošly předchozím prvním výpalem a naglazováním, byly umístěny do speciální pece, která umožňuje jejich vytažení při finální teplotě výpalu, tj. kolem 1 100°C. Žhavé objekty byly přemístěny pomocí speciálních kleští do barelu s pilinami a následně jeho uzavřením redukovány. Tímto zásahem vznikly na studentských výrobcích specifické efekty, jež jim dodávají jedinečný vzhled. Celým workshopem studenti spolu s vedoucím ateliéru MgA. Robertem Bučkem, Ph.D., reagují na zmíněný projekt ARTgila123 a stanou se také součástí plánované výstavy v Uměleckém centru UP. Ta se uskuteční na podzim roku 2018 – poté, co připutuje z předešlých zastavení v Portugalsku, Koreji, Egyptě, Španělsku, Anglii a Řecku. „K této výstavě se studenti výtvarné výchovy – budoucí výtvarní pedagogové – svými objekty připojí díky projektu studentské grantové soutěže IGA, který podpořila Pedagogická fakulta UP. Právě následná prezentace vzniklých děl bude významnou částí workshopu, protože objekty nebudou tradičně instalovány v galerijním prostoru, ale účastníci se je pokusí instalovat v prostředí města. Ideální možnosti přinášejí výlohy obchodů, interiéry kaváren, meziokenní prostory přízemních bytů a mnoho dalších. Výstava se tak stane součástí města a přiblíží se nenásilnou formou přímo k divákům. Rozmístění jednotlivých artefaktů po městě bude zaznamenáno v jednoduché mapě. Ta bude v průběhu výstavy k dispozici jak v tištěné podobě, tak ve formě vhodné ke stažení do telefonu. Podle mapy budou moci zájemci projít Olomouc a nacházet jednotlivá díla,“ upřesňuje Robert Buček.  Už nyní se těšíme na začátek nového akademického roku a na naši účast v nevšedním mezinárodním projektu! Mgr. Monika Dokoupilová, katedra výtvarné výchovy PdF UP 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Aplikační centrum BALUO se promění ve fitness arénu, hostí kongres trenérů a majitelů fitness center

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Květen 2018 - 12:25
Do Aplikačního centra BALUO fakulty tělesné kultury se koncem týdne sjedou majitelé fitness center, trenéři a instruktoři i další fitness nadšenci. Během 3D Fitness kongresu Pohyb a zdraví 2018, který je největší vzdělávací akcí svého druhu u nás, se bude nejen cvičit, ale návštěvníci se také dozvědí novinky a zajímavosti v oblasti fitness a dojde i na otevření nové TRX zóny funkčního tréninku. Zejména pro provozovatele fitness center a jejich trenérský tým je kongres ideální příležitostí, jak se dozvědět nové informace a potkat se s lidmi ze stejného prostředí. Program nabízí na osmdesát lekcí a přednášek. Čtyři sta účastníků se může těšit mimo jiné na arénu funkčního tréninku na ploše 1200 metrů čtverečních, lekce tabaty, pilates či jógy pro zdravá záda nebo třeba workshop zaměřený na některé oblasti tréninku dětí a mládeže. Mezi dvacítkou prezentérů je například trenér a odborník na preventivní cvičení Marko Geršak ze Slovinska, tanečnice Silvia Pozzato z Itálie, master trenér TRX a absolvent fakulty tělesné kultury Jakub Wurzel nebo instruktorka aerobiku Iva Mojžíšková. Nebude chybět ani fórum pro majitele a provozovatele fitness center. „V jeden kongresový den je možné vyzkoušet novou cvičební lekci, zajít na odbornou přednášku a poté si dát kávu s prezidentkou České komory fitness a probrat s ní, jak dotlačíme vládu ke snížení DPH na vstupné do našich fitness center. Jedná se zkrátka o prostředí nabité poznatky, skvělými lidmi a obrovským množstvím zkušeností z fitness v ČR i v zahraničí. To vše na úžasné půdě univerzity a nádherného moderního sportoviště, které může být pro mnoho investorů zajímavou inspirací,“ objasnil výjimečnost kongresu jeho pořadatel Miroslav Jirčík. Účastníci kongresu budou moci jako vůbec první vyzkoušet i novou, špičkově vybavenou originální TRX zónu funkčního tréninku na ploše 150 metrů čtverečních. „Jde o první takové studio na území Česka a Slovenska a jedno z mála ve střední Evropě. Významně se tak doplňuje paleta námi nabízených služeb a kvalitativně pozvedává patro s fitness a pohybovými studii v našem centru,“ dodal ředitel Aplikačního centra BALUO Martin Sigmund.  Stěžejním dnem 3D Fitness kongresu je sobota 2. června, kdy se program v Aplikačním centru BALUO rozeběhne s 9. hodinou ranní. Už v pátek se ale hosté mohou zúčastnit slavnostního zahájení. Více informací o kongresu je k dispozici ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoucké právnické dny přilákaly na 300 odborníků ze tří kontinentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Květen 2018 - 8:15
Rekordní počet odborných sekcí, na tři sta účastníků ze tří kontinentů a dva dny věnované aktuálním právním otázkám. Takový byl 12. ročník Olomouckých právnických dnů, nejvýznamnější událost v oblasti vědecké činnosti na právnické fakultě. Konferenci zahájila děkanka pořádající fakulty Zdenka Papoušková. K uvítání účastníků využila citát O. F. Bablera. „Uvědomovat si hodnoty minulosti, znamená těžit z nich sílu pro přítomnost, abychom v této přítomnosti mohli pracovat pro budoucnost. Chci vás požádat, abyste podle tohoto citátu postupovali, pracovali, jednali, a to nejen na této platformě,“ řekla Zdenka Papoušková a nenuceně tak uvedla hlavní téma plenární sekce: 100 let od vzniku Československa – kontinuita a diskontinuita práva. Civilizační mise práva Organizačnímu týmu se podařilo do plenární části pozvat dva špičkové právní teoretiky Jiřího Přibáně z Cardiff Law School, University of Wales, a Jana Kuklíka, děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jiří Přibáň se ve svém příspěvku pokusil o mini genealogii pojmů národ, stát, ústava a demokracie. Připomněl práci a odkaz Františka Palackého a T. G. Masaryka, pochvalně hovořil o preambuli české ústavy, nebál se kritiky některých současných politiků a několikrát zmínil významnou civilizační misi, která se podle něj podceňuje. „To, co se povedlo za posledních třicet let v České republice, se nepovedlo v žádné jiné nové demokratické zemi ve střední Evropě. Povedlo se tu vybudovat právní ústavní stát, naše republika je na tom dobře,“ zakončil svůj příspěvek Jiří Přibáň. Na olomoucké právnické fakultě byl poprvé. „Děkuji za pozvání a organizátorům za skvěle odvedenou práci. Jak jsem mohl vidět, konference je odbornou akcí s pořadatelsky i obsahově vysokým kreditem,“ dodal. Ani po vystřídání řečníků odborná úroveň příspěvku nijak neklesla. Jan Kuklík velmi poutavě a věcně rozebíral recepční zákon z roku 1918 a připomněl období v našich dějinách typická právě principy kontinuity a diskontinuity práva. Mluvil o roku 1938, 1948 nebo 1968. „Na plenární část mám výborné ohlasy.  Vzhledem ke zvolenému tématu jsme sáhli po skvělých expertech. Odvedli jsme kus dobré práce a já musím pochválit celý organizační tým”, zhodnotila děkanka Zdenka Papoušková. Rekordní počet sekcí Na dvě úvodní přednášky navázala jednání v sekcích pod vedením oborových garantů. Počet sekcí se letos rozrostl na rekordních patnáct. Premiéru měla například Sekce mezinárodního práva veřejného, na jejíž přípravě se podíleli zástupci Speciálních sil Armády ČR. Garantem byl Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti. Spolu s kolegy řešili mimořádně aktuální problematiku hybridních hrozeb a otázky užití ozbrojené síly v reakci na tato nebezpečí, například na kybernetické útoky. Mezi osmnácti vystupujícími byla řada špičkových specialistů z akademické sféry, mimo jiné Aurel Sari z Velké Británie nebo Martha Bradley z Jihoafrické republiky, které doplňovali příslušníci ozbrojených sil ČR a USA a zástupci relevantních státních institucí, včetně Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR. „Kvalita příspěvků i různorodost perspektiv zaručily odbornou diskuzi na té nejvyšší úrovni. Konference navázala na dlouhodobou spolupráci naší fakulty a Armády ČR a stala se součástí aktivit, které fakulta v oblasti užití síly a práva ozbrojených konfliktů realizuje,“ zhodnotil Martin Faix. K povedeným a hojně vyhledávaným sekcím, a to i odborníky z jiných právních odvětví, patřila Sekce ústavního práva. Společně řešili lidská práva v praxi ústavních soudů. Olomoucké právnické dny si nenechal ujít například Juraj Vačok, který přijel z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. „Na tomto sympoziu jsem asi už popáté. Úvodní plenární sekce se mi moc líbila. Oba řečníci mě nadchli jak po stránce odborné, tak svým přirozeným vystupováním. Rád se do Olomouce vracím, líbí se mi zdejší atmosféra,“ uvedl Juraj Vačok, který měl příspěvek v Sekci správního práva. Konferenci Olomoucké právnické dny pořádá PF UP pravidelně, jednou ročně vždy v květnu, již od roku 2006. Původně pod názvem Monseho právnické dny. V posledních pěti letech se na ně přihlašuje okolo 300 účastníků, vzrůstající podíl mezi nimi mají hosté ze zahraničí. Letos přijeli ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Dánska, Velké Británie, Francie, USA a Jihoafrické republiky. „Právě skončený ročník považuji za vydařený. Sympozium opět přineslo velmi živou a plodnou vědeckou debatu. Účastníci odjížděli s novými kontakty a plni podnětů, které promítnou nejen do vědecké práce a výzkumů, ale třeba i do výuky,“ dodala Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP a hlavní organizátorka konference. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Společný den si užili nejen sportovci se speciálními potřebami

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Květen 2018 - 14:58
Přizpůsobené atletické disciplíny a míčové sporty, jízdu na handbiku, tai-chi nebo třeba cvičení v bezbariérovém fitness centru, to vše si mohli vyzkoušet účastníci akce Sportujeme společně, který v Aplikačním centru BALUO připravila katedra aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury s Českým hnutím Speciálních olympiád. Pestrý program, který zahrnul také třeba pÁPÁ hrátky, prostřednictvím nichž studenti a zaměstnanci pořádající katedry seznamují žáky mateřinek a mladší školáky se světem sportu handicapovaných, exhibici biketrialisty Tadeáše Kříže či možnost vyzkoušet si novou hru sixball, přilákal na Neředín téměř dvě stovky sportovců. Byli mezi nimi například žáci a studenti olomouckých SŠ a ZŠ prof. Zdeňka Matějčka, SŠ a ZŠ DC 90 či ZŠ a MŠ Svatoplukova nebo klienti obecně prospěšné společnosti Jitro Olomouc, kteří se postarali i o hudební vložku, či Klíče – centra sociálních služeb. „Původně jsem se trochu bála, jestli zvládneme takový počet účastníků ukočírovat a prostřídat tak, aby si skupiny vyzkoušely všechno, ale myslím si, že se to vydařilo. Od skončení akce dostávám pozitivní odezvu, že se zúčastněným u nás líbilo a že by chtěli více takových akcí. Ze školy pro sluchově postižené na Kosmonautů se dokonce nechali slyšet, že příště budou muset přijet s celou školou, protože medaile by chtěly mít na krku všechny děti,“ uvedla organizátorka dne Julie Wittmannová. Zájemci se na místě mohli také dozvědět o činnosti Českého hnutí Speciálních olympiád, pedagogičtí pracovníci si navíc odnesli informace k metodickým materiálům, které vznikly v rámci Erasmus+ projektu EQuiPPE, jehož cílem je zvýšení kvality výuky tělesné výchovy na základních školách. I díky jeho podpoře a také projektu APIV – Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti se sportovní den v Aplikačním centru BALUO pod záštitou děkana Michala Šafáře uskutečnil. Kromě této akce katedra aplikovaných pohybových aktivit rozhýbala v uplynulých dnech také olomoucký Veletrh sociálních služeb, kde byla mezi sportovními kompenzačními pomůckami k vyzkoušení mimo jiné terénní čtyřkolka. I díky velkému zájmu o jízdu s ní se zaměstnanci a studenti katedry na Horním náměstí za celý den málem nezastavili. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Dotazník na podporu mediace vytvářely i odbornice z olomoucké právnické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Květen 2018 - 7:00
Speciální dotazník, který pomůže soudcům při rozhodování, zda je vhodné nařídit stranám sporu první setkání s mediátorem. To je nejnovější výsledek pracovní skupiny k mediaci při ministerstvu spravedlnosti, na jejíž činnosti se výrazně podílí Právnická fakulta UP. Členkami pracovní skupiny jsou bývalá děkanka PF UP Milana Hrušáková a Lenka Holá z katedry politologie a společenských věd PF UP. „Vytvořený materiál má sloužit jako pomocná šablona pro soudce při rozhodování, jestli je vhodné a účelné nařídit stranám sporu první setkání s mediátorem. Jedná se o doporučující pomocnou metodiku pro soudy, která stanovuje kritéria pro výběr případů vhodných k mediaci. Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo dotazník předsedům krajských soudů a předpokládáme, že jej využijí také okresní soudy v jejich působnosti. Jako studijní podklad pro další vzdělávání soudců jej bude využívat i Justiční akademie“ vysvětlila Lenka Holá, zapsaná mediátorka a lektorka v oblasti mediace. Spolu s kolegy dotazník nazvali Diagnostika případů vhodných k mediaci. Pracovní skupinu k mediaci ustanovil ministr spravedlnosti Robert Pelikán na podzim 2016. Jejím úkolem je vytvářet vhodné podmínky pro systémové zakotvení mediace a profese mediátora v České republice, podporovat využívání mediace a její kvalitní fungování. Má celkem 14 členů. V týmu jsou zástupci ministerstva spravedlnosti, Asociace mediátorů ČR, České advokátní komory, Probační a mediační služby ČR, Soudcovské unie ČR a právnických fakult. Tým se schází přibližně jednou za dva měsíce.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Garden Food Festival: Jídlo s Pohlreichem, relax s univerzitou

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 27. Květen 2018 - 8:00
Příští víkend 2. a 3. června bude v Olomouci patřit dobrému jídlu a pití. Koná se totiž Garden Food Festival. Na milovníky kvalitního jídla bude čekat ve Smetanových sadech bezmála stovka restaurací, vinařů, výrobců destilátů, pivovarů, regionálních producentů a farmářů. Své umění předvedou kuchařské hvězdy jako Zdeněk Pohlreich, Radek Kašpárek nebo Pavel Sapík. Ukáže se i Univerzita Palackého - program pro děti z velké části obstará Pevnost poznání, ve vlastním stánku se návštěvníkům festivalu představí i univerzitní projekt Zaparkuj. Návštěvníci Garden Food Festivalu se mohou seznámit se zajímavými gastro koncepty, budou mít možnost ochutnat exotické pokrmy. K vidění bude i porcování obřích ryb nebo papričková ohnivá show. „Určitě bude zajímavé vystoupení Zdeňka Pohlreicha, který vedle své kuchařské show přiveze do Olomouce také restauraci na kolečkách. Jeho Wheels restaurant je speciální kamionový návěs, který se během chvilky promění v luxusní restauraci s terasou. Milovníci kvalitní kuchyně a netradičních zážitků si opět přijdou na své,“ říká pořadatel gastronomické slavnosti Pavel Vysloužil. Olomoucký Garden Food Festival přilákal i další kuchařské osobnosti. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Radka Kašpárka, jehož restaurace Field se pyšní michelinskou hvězdou, nebo prezentaci šéfkuchaře Pavla Sapíka „A přijede také vítěz kulinářské show MasterChef z roku 2016 Jiří Halamka,“ dodává Pavel Vysloužil. Programem bude provázet herečka Markéta Hrubešová. Do dění se aktivně zapojuje i Univerzita Palackého. Pro rodiny s dětmi přichystá program Pevnost poznání. Její animátoři nejmladší návštěvníky zabaví zábavnými experimenty, hlavolamy, tvůrčími dílnami i výtvarnými aktivitami. „Část poznávacích aktivit ukáže, jak těsně je spojené dobré jídlo s fyzikou. Vždyť fyzika je v kuchyni jako doma! Dětem pomůžeme najít odpovědi na otázky, jestli jde rozmáčknou vejce v dlani, co vznikne ze spojení octu a vajíčka, jak se zachová alobal nebo mýdlo v mikrovlnce nebo co dokáže vývěva s bonbony marshmallow,“ upozorňuje na experimenty z „kuchyně“ Pevnosti poznání její mluvčí Martina Vysloužilová. Pevnost poznání na festivalu děti i jejich rodiče také přesvědčí, že je možné propojit potraviny s výtvarným uměním. „Ono je totiž možné malovat celerem, bramborou i paprikou, což si u nás mohou návštěvníci vyzkoušet. Nebo si mohou vyrobit originální pohlednici pomocí otisků z různých druhů zeleniny,“ vysvětluje Vysloužilová. Svůj stánek na festivalu bude mít také iniciativa Univerzity Palackého „Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor“. Její členové pořádají již čtvrtým rokem filmové projekce, tančírny, sportovní aktivity a další akce, které spojují místa konání – olomoucké parky a veřejné prostory. Návštěvníci Garden Food Festivalu mohou během celého víkendu využít půjčovnu stolních a deskových her, sportovního vybavení či dek. Součástí stánku Zaparkuj bude i netradiční posezení nebo hřiště na badminton, volejbal a ringo. „V našem stánku bude připravena také výtvarná dílna pro děti a zájemcům nabídneme i upomínkové předměty z produkce univerzity,“ dodává Ondřej Martínek z UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický senát přijal výroční zprávy i zvýšení stipendií doktorandů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 26. Květen 2018 - 8:00
Naposledy v tomto akademickém roce se ke svému jednání sešel Akademický senát UP. V zasedací místnosti přírodovědecké fakulty schválil Výroční zprávu o hospodaření i Výroční zprávu o činnosti za loňský rok. Mimo jiné přijal i změnu ve Stipendijním řádu UP, který nově stanovuje zvýšení doktorandských stipendií na úroveň minimální mzdy. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2017 byly prvním tématy posledního jednání Akademického senátu UP. Oba návrhy předložil senátu rektor univerzity Jaroslav Miller. „Ze Zprávy o činnosti lze vysledovat několik pozitivních, ale i několik negativních trendů. Pozitivní je například to, že v roce 2012 UP obhospodařovala necelých osm procent výkonu všech univerzit, zatímco dnes jsme téměř na devíti procentech.  Je to potěšující i proto, že takový výsledek má přímý vliv na výši financování univerzity,“ řekl. Podle rektora je pozitivní i nárůst počtu letních škol i Joint degree studentů. „A také mě těší i to, že roste počet vydaných jídel v univerzitní menze. Věřím, že po rekonstrukci, která si vyžádá zhruba 100 milionů korun, bude univerzitní menza pro mnohé ještě atraktivnější a že přiláká i mimouniverzitní strávníky,“ dodal. Jako negativní pak spatřuje meziročně nižší počet mobilit studentů i zaměstnanců částečně s tím vysvětlením, že je celkový počet studentů nižší a že svou roli sehrál i výpadek operačního programu OPVK, na který byly mobility navázány. Se stejným odůvodněním pak komentoval i nižší počet účastníků celoživotního vzdělávání.  Po krátkém rektorově komentáři Výroční zprávu o činnosti UP za rok 2017 doporučila ke schválení jak ekonomická, tak legislativní komise senátu a Akademický senát UP ji jednomyslně schválil. Senátoři přijali i Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017. Před schvalovacím procesem ji krátce komentoval kvestor UP Jiří Přidal, který před senátem zdůraznil stanovená pravidla její tvorby daná MŠMT. „Zpráva vychází striktně z čísel, která generuje náš systém. Je zkontrolována auditorskou firmou, která ze zákona povinně ověřuje naše účetnictví a účetní uzávěrku.  V předchozím akademickém roce UP hospodařila s více jak tři a půl miliardou korun, dosáhli jsme zisku po zdanění ve výši 15 milionů korun,“ uvedl kvestor. Během jednání přijal AS UP také změnu Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení UP, schválil i změnu Stipendijního řádu. „Schválili jsme, že výše doktorského stipendia nebude na UP nižší než minimální mzda.  Nad rámec toho, co stanovuje MŠTMT, se Univerzita Palackého zavázala, že bude doktorandům vyplácet částku nejméně ve výši 12 200 korun,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP.  V závěru jednání senátory univerzity informoval Vít Zouhar, prorektor pro studium UP, o návrzích možných řešení dostudování studentů, kteří byli přijati ke studiu ve studijních oborech. „Novela vysokoškolského zákona dnes pojem obor nezná a studenti budou končit svá studia ve studijních programech. Situace vyvstala s novelou vysokoškolského zákona a vysoké školy ji musejí řešit,“ dodal Jiří Langer. Senát si podle něj poslechl možné návrhy řešení a poté vzal informace na vědomí. Příští jednání AS UP se uskuteční až v novém akademickém roce, patrně na konci října, místem setkání bude už opět rektorát UP. „Abychom více poznali univerzitu, organizujeme poslední jednání vždy v některé jiné části univerzity. Děkuji Martinu Kubalovi, děkanovi přírodovědecké fakulty, za poskytnutí prostor děkanátu i za jeho osobní účast. Jednání jsme měli už v Pevnosti poznání, v Aplikačním centru Baluo a v Uměleckém centru,“ doplnil předseda AS UP Jiří Langer.   
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Noc kostelů zavede návštěvníky i na filozofickou fakultu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Květen 2018 - 11:02
Dnes se koná Noc kostelů. Cílem celorepublikové akce je otevřít kostely a chrámy netradičním způsobem a přilákat i ty, kteří by do nich jinak cestu nenašli. V olomoucké arcidiecézi se do Noci zapojí devět církví a otevřeno bude na 200 kostelů, kaplí a modliteben. Mezi nimi si lidé můžou prohlédnout i zaniklý kostel svatého Petra a Pavla v Olomouci, jehož základy našli památkáři v rámci rekonstrukce budovy děkanátu filozofické fakulty, nebo Kapli Božího Těla v Uměleckém centru UP. Slavnostní zahájení Noci kostelů se v olomoucké arcidiecézi uskuteční od 17.30 v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci. „Noc kostelů se mi jeví jako krásná služba církve obyvatelům našich měst a vesnic – zprostředkování krásy, která je ve službě těch nejdůležitějších lidských vztahů. A to tím více, že v řadě farností je nabídnuta nejen prohlídka kostela s výkladem, ale i představení života farní rodiny, často s hudební produkcí místních umělců, varhaníků, sborů a schol,“ řekl olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. V samotné Olomouci si mohou zájemci prohlédnout 26 objektů, mezi nimi i v úvodu zmíněný, již neexistující kostel zbořený v 18. století. „Při nedávno ukončeném archeologickém výzkumu v rámci rekonstrukce budovy děkanátu filozofické fakulty v ulici Křížkovského byly odkryty základy gotického farního kostela svatého Petra a Pavla. Jeho půdorys je nyní vyznačen v nové dlažbě nádvoří děkanátu,“ vysvětlila pracovnice Národního památkového ústavu Hana Dehnerová. Noc kostelů je podle ní příležitost připomenout tento už téměř zapomenutý chrám. „Chceme při ní prezentovat historii kostela i archeologický výzkum, a to formou panelů a fotografií, případně doprovodným komentářem,“ dodala. Kdo pak zamíří do Uměleckého centra UP v někdejším jezuitském konviktu, může využít od 18 hodin komentovaných prohlídek Kaple Božího Těla. Průvodci budou studenti katedry dějin umění FF a členové studentského spolku Studium Artium.  V Atriu konviktu bude po celý večer animační program pro děti a znít bude barokní hudba. Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i do dalších městských částí – do Hejčína a Nových Sadů, na Novou Ulici nebo na Svatý Kopeček. Otevřena pro ně bude rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben. Podrobný program naleznete na webu www.nockostelu.cz.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... Paralympijský školní den se objevil v Událostech?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Květen 2018 - 9:34
Štáb České televize zavítal v Bruntále na osvětový program Paralympijský školní den, na kterém pracovníci a studenti katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury seznamují žáky se světem sportu handicapovaných. Reportáž můžete zhlédnout zde.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta ocenila nejlepší studentské vědecké práce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Květen 2018 - 8:00
Právnická fakulta zná jména studentů, které letos vyšle do česko-slovenského finále ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Rozhodlo o tom fakultní kolo soutěže. Celkem deset vybraných studentů získalo vedle fakultní nominace také mimořádné stipendium. Hodnotící komise letos posuzovala 8 prací v magisterské sekci a 21 v doktorské. „Oproti minulému ročníku přibylo přihlášených doktorandů. Jejich práce byly velmi kvalitní, takže komise se rozhodla ocenit více studentů než v předchozích ročnících. Vysvětlujeme si to propojením SVOČ s grantovým systémem IGA. V magisterské sekci zase měli větší zastoupení posluchači nižších ročníků, zřejmě i díky nově zavedenému volitelnému předmětu Studentská vědecká odborná činnost,“ zhodnotila Olga Pouperová, proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení PF UP. Čtyři soutěžící odevzdali písemnou práci v anglickém jazyce, třem bylo výjimečně povoleno obhajovat práci na dálku online. Poprvé si SVOČ vyzkoušela Klára Bednářová, studentka 1. ročníku oboru Právo. „Správný právník by v prvé řadě měl být schopen dobře právně argumentovat. Na této schopnosti jsem chtěla intenzivně začít pracovat už v prvním ročníku. Soutěž byla také skvělou průpravou v psaní odborných textů,“ vysvětlila svou motivaci Klára Bednářová, která se přihlásila s prací Popírání holocaustu a popírání arménské genocidy v kontextu judikatury ESLP. „Téma jsem zvolila na přelomu ledna a února, když místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura pošlapal památku obětí koncentračního tábora v Letech. Výrok poslance Miloslava Roznera, o  ‚neexistujícím pseudokoncentráku‘ mě přesvědčil o aktuálnosti tématu popírání genocid. Mínění těchto dvou politiků nezměním, přesto se domnívám, že jedině společnost, která je občansky aktivní, které není lhostejné, co se děje, je jedinou zdravou společností. Chci se na takové společnosti podílet,“ dodala. Způsobem zpracování tématu, které je na studentku prvního ročníku výjimečné, zaujala hodnotící komisi a ve své sekci skončila třetí. „Z úspěchu i z možnosti reprezentovat fakultu jsem nadšená a moc si toho vážím. Je to způsob jak šířit dobré jméno fakulty, která si ho plně zaslouží.“ V sekci „student doktorského studijního programu“ obsadil dělené první místo Petr Stejskal i on byl mezi soutěžícími nováčkem. „O soutěži jsem se dozvěděl z fakultního webu, kde jsem se loni dočetl o skvělém umístění prací z oboru mezinárodního práva, a také v rámci výzkumného projektu IGA, na němž nyní pracuji se svým školitelem Pavlem Burešem,“ uvedl Petr Stejskal. V silné konkurenci uspěl s vědeckou prací Mezinárodně-právní postavení zahraničních investorů v případě okupace státního území. „Do soutěže jsem přihlašoval přepracovaný příspěvek, se kterým jsem loni vystupoval na československé konferenci v Liblicích. Jedná se o téma mé rozpracované dizertační práce. Ochrana zahraničních investic na okupovaných územích, nebo v ozbrojeném konfliktu obecně, otevírá několik složitých otázek, které doposud nebyly uspokojivě zodpovězeny,“ vysvětlil doktorand. A jaké plány má před česko-slovenským finále? „Určitě se na něj budu připravovat. Ústní prezentace před odbornou komisí je vždy výzva a zároveň takový trénink. Ochrana zahraničních investic na okupovaných územích je navíc velmi živé téma, zejména s ohledem na běžící investiční arbitráže zahájené proti Rusku, takže je možné, že do finále půjdu i s nějakými novými poznatky.“  Všichni studenti, jejichž práce se ve fakultním kole umístily, získali kromě stipendia možnost publikovat své příspěvky v databázi ASPI vydavatelství Wolters Kluwer a také certifikát od tohoto nakladatelství k půlroční licenci Student ASPI Plus. Česko-slovenské kolo se letos uskuteční 13. a 14. září na olomoucké právnické fakultě. „Věříme, že by naši studenti mohli uspět opět i ve finále. Bude záležet na konkurenci v konkrétních sekcích, do kterých budou studenti podle pravidel soutěže rozřazeni,“ naznačila Olga Pouperová. Vloni se olomouckým studentům v česko-slovenském kole výrazně dařilo. Česko-slovenského kola se zúčastnili čtyři studenti a všichni čtyři přivezli ocenění, z toho dvě první místa. Soutěž ve SVOČ pořádá právnická fakulta od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. Kompletní výsledky fakultního kola SVOČ 2018 najdete na webových stránkách PF UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomouc poběží pro Paměť národa za všechny, kteří to nevzdali

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Květen 2018 - 12:32
V hanácké metropoli, stejně jako i v dalších městech v Česku, se v sobotu 9. června uskuteční charitativní Běh pro Paměť národa. Běžci si mohou vybrat ze tří tratí Smetanovými a Čechovými sady, startovné podpoří neziskovou organizaci Post Bellum. Jde spíše o symbolický běh, výtěžek ale bude reálnou a důležitou pomocí, mimo jiné k tomu, aby se nezapomnělo na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a všech bojovníků za svobodu. „Výtěžek ze startovného poslouží k natáčení pamětníků 20. století, které nezisková organizace Post Bellum již více než 15 let zaznamenává. Jen připomínaná historie totiž může zabránit opakování minulých chyb,“ uvedla za organizátory Magdalena Hýrková. Pokud nechcete nebo nemůžete běžet, ale rádi byste se na olomouckém Běhu pro Paměť národa nějak podíleli, organizátoři uvítají dobrovolné pomocníky. Hlásit se můžete na e-mailu magdalena.hyrkova@postbellum.cz. Připraveny jsou tři tratě. Na pětikilometrové a desetikilometrové je kapacita omezena na dvě stovky běžců, kilometrová trasa omezení nemá a účastník ji nemusí nutně proběhnout. Zájemci se mohou registrovat dopředu za levnější startovné, běžci z řad studentů například zaplatí za start na pěti nebo deseti kilometrech jen 200 korun. Zázemí běh najde v restauraci Fontána ve Smetanových sadech, odtud se bude také startovat a zde bude probíhat i doprovodný program nebo závody pro děti. Více informací zájemci najdou na www.behpropametnaroda.cz. Partnerem běhu je Univerzita Palackého, Statutární město Olomouc nebo Český rozhlas Olomouc. Ve stejný den jako na Hané se poběží pro Paměť národa také v Plzni, v Hradci Králové, v Třebíči a v Praze, kde se běh koná již potřetí. Prvního ročníku v roce 2016 se v hlavním městě zúčastnilo 480 běžců, vloni to bylo již téměř 1200 lidí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF