Novinky z UP a PřF

Na Dny molekulární patologie se odborníci sjedou už počtrnácté

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Červen 2018 - 13:00
Řada tuzemských i zahraničních odborníků se chystá na Dny molekulární patologie, které se uskuteční ve dnech 14. a 15. června v Teoretických ústavech lékařské fakulty. Obecným tématem letošního setkání, které pořádá Ústav klinické a molekulární patologie LF a FNOL, je „Patologie – naděje pro život“. Bohatý program zahrnuje 14. ročník sympozia molekulární patologie a histo(cyto)chemie, 104. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP a také 8. olomoucké dny histologických laborantů. „Setkání odborníků zabývajících se molekulárními aspekty vývoje, průběhu, diagnostiky a terapie nemocí má již svou tradici a umožňuje si vzájemně vyměňovat názory a zkušenosti s cílem zlepšit prognózu našich pacientů. Mám radost, že během let se vytvořilo unikátní společenství lékařů, přírodovědců i laborantů, kteří se zabývají molekulární medicínou, na tuto problematiku pohlíží z netradičních úhlů a snaží se nové poznatky uvádět do praxe,“ řekl předseda organizačního a vědeckého výboru a přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie LF a FNOL Zdeněk Kolář. Dny molekulární patologie jsou rozdělené do jedenácti programových bloků, například Genotoxický stres u hormonálně závislých nádorů, Cílená léčba nádorů plic, Molekulární patologie lymfomů, Micro-RNA v onkologii nebo Steroidy v patologii. Součástí sympozia bude také tradiční Sekce laborantů. Během dvou dnů zazní více než tři desítky přednášek, v rámci diagnostického semináře České divize IAP budou lékaři referovat o devíti případech a další atraktivní informace z oboru budou prezentované v rámci posterové sekce. Motto 14. ročníku sympozia zní „Patologie – naděje pro život“. „Vyjadřuje novou úlohu patologie v systému zdravotní péče, která se přesouvá z oblasti pouze diagnostické do oblasti prediktivní a znamená úzkou spolupráci patologa s klinikem při určení optimální terapie,“ vysvětlil Zdeněk Kolář. Podrobné informace o programu i o registraci najdete ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zájemci o studium na UP se ještě mohou hlásit na vybrané obory

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Červen 2018 - 8:00
Možnost studovat v příštím akademickém roce na Univerzitě Palackého mají ještě uchazeči o některé obory přírodovědecké a teologické fakulty. Šanci mají stále také zájemci o doktorská studia na pedagogické a právnické fakultě. Přijetí na práva lze ještě zkusit i ve vybraném navazujícím magisterském programu.  Na přírodovědeckou fakultu mohou uchazeči posílat přihlášky do 14. července. Vybrat si mohou bakalářské či navazující magisterské obory ve studijních programech Matematika, Geologie, Geografie, Chemie, Biologie, Fyzika nebo Informatika. Podrobný přehled nabízených oborů a jejich kombinací najdou zájemci na stránkách fakulty.  Druhé kolo přijímacího řízení vyhlásila tradičně i cyrilometodějská teologická fakulta, která přijímá přihlášky od 18. června do 31. července. „Uchazeči se stále ještě mohou hlásit na bakalářské obory Charitativní a sociální práce, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě, a Mezinárodní sociální a humanitární práce,“ uvedla Lenka Hynková ze studijního oddělení CMTF. Přijímací zkoušky se uskuteční na konci srpna v prostorách CARITAS – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci, která studium ve spolupráci s CMTF zajišťuje.  Přihlášky ke studiu doktorského programu Teoretické a právní vědy přijímá ještě do 15. června právnická fakulta. Do stejného termínu se mohou hlásit také uchazeči o navazující studijní program v anglickém jazyce Specialisation in Law. „Na doktorský studijní program jsme zatím obdrželi 13 e-přihlášek, na navazující program v angličtině se do začátku června zatím přihlásilo 26 uchazečů,“ doplnila vedoucí studijního oddělení PF Vladěna Břeňová. Druhé kolo přijímacího řízení pro doktorandská studia v českém jazyce bude vyhlašovat i pedagogická fakulta.  Ostatní čtyři fakulty naplnily kapacity studijních míst už v prvním kole přijímacího řízení, které se uzavřelo v závěru února, kdy Univerzita Palackého přijala více než 25 tisíc přihlášek ke studiu. Podobně jako v předchozích letech měli uchazeči největší zájem o Všeobecné lékařství, Právo, Psychologii a Zubní lékařství.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… vynikající studenti UP mohou získat Cenu ministra školství?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Červen 2018 - 14:46
Nominace mohou rektoři vysokých škol posílat do konce srpna. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Veletrh vědy a výzkumu chce zbořit mýty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Červen 2018 - 12:00

Existuje svět v kapce vody? Jsou změny DNA mimo naši kontrolu? Můžeme opravdu věřit tomu, co vidíme? Je chemie nudná? Procházejí se rostliny sem a tam? Na tyto a spoustu dalších otázek odpoví Veletrh vědy Univerzity Palackého, který se uskuteční v pátek a v sobotu.

Letošní ročník největší celouniverzitní popularizační akce se tentokrát ponese v duchu: „Boříme mýty!“. Organizátoři z jednotlivých fakult a partnerských organizací připravili desítky interaktivních stánků. Prezentace bude v pátek od 9 do 15 hodin na přírodovědecké fakultě a v muzeu vědy Pevnosti poznání, v sobotu pak jen v Pevnosti od 9 do 18 hodin. Část aktivit návštěvníci naleznou také v Rozáriu hned vedle areálu Korunní pevnůstky.

Malí i velcí poznají prostřednictvím zábavných experimentů, soutěží či představení rozličné aspekty každodenního využití vědy a jejích poznatků. V programu nebudou chybět oblíbení roboti, geohry, optické klamy, laserové bludiště, prezentace ze světa nanovláken nebo stanoviště o kosmickém záření. „I dnes panuje ve společnosti mnoho mýtů, které můžeme díky vědě vyvrátit. Zpochybňování kulatosti země nebo globálního oteplování – to je jen špička ledovce. Zásadní rolí univerzity je být zárukou faktické správnosti, garantem nabytého lidského poznání a kompasem v dnešním informačně zahuštěném světě plném zaručených ‚pravd‘,“ řekl Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání. 

V muzeu vědy studenti chemie ukážou, zda lze vytvořit kuličku z vody nebo jestli lidská ruka vydrží chlad kapalného dusíku. Vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum zase dokážou, že geneticky modifikované organismy (GMO) nejsou žádným strašákem a v řadě případů člověku prospívají. Návštěvníci jednoduchým postupem sami získají DNA z banánu a pomocí UV lampy si na ni i posvítí. Ústav experimentální botaniky Akademie věd (ÚEB) připravuje řadu zajímavých pokusů z říše rostlin. „Kromě izolace DNA předvedeme extrakci rostlinných pigmentů z listů a ukážeme, jak můžeme sami změnit barvu květin. Návštěvníci si vyzkoušejí pipetování a pomocí mikroskopu nahlédnou do makrosvěta rostlin,“ lákala na program projektová manažerka ÚEB Radka Kvasničková.

Děti a dospělí mohou krásu či potřebnost vědy pochopit i na přírodovědecké fakultě. Stačí se podívat na mikrovlnkovou show, postavit vlastní baterii v elektrolabu nebo si zatančit společně s kapalinou na základně Krotitelů fyziky. Dále se mohou naučit, jak napsat tajnou zprávu, aby ji porozuměla pouze vyvolená osoba, nebo se seznámit s rostlinami, které si mezi sebou povídají či spolu chatují na podzemním internetu. Návštěvníci mohou také otestovat své čichové buňky na organické bylinkové zahrádce nebo ochutnat domácí zmrzlinu.

Loni na veletrh vědy a výzkumu, který se v Olomouci koná už od roku 2001, přišly čtyři tisíce lidí. Pro tradičně velký zájem organizátoři doporučují hlavně školním výletníkům, aby přírodovědeckou fakultu navštívili spíš v odpoledních hodinách.

Z důvodu konání festivalu Bounty Rock Café Open Air v areálu Korunní pevnůstky se bude v pátek 15. a v sobotu 16. června do Pevnosti poznání vstupovat přes Botanickou zahradu a Rozárium.

Více o programu najdete ZDE.

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Senátoři pedagogické fakulty přijali Návrh studijních programů a oborů pro následující období

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Červen 2018 - 8:00
Akademický senát pedagogické fakulty se na svém červnovém jednání věnoval dvěma dokumentům, které jsou stěžení pro studijní agendu akademického roku 2019/2020. Přijal Návrh studijních programů a oborů a podmínek pro přijímací řízení pro uvedený akademický rok a poté schválil i záměr studijních programů v rámci přípravy zpracování žádosti o akreditaci studijních programů na PdF UP. „Žádost o Institucionální akreditaci je pro nás velmi důležitá. Pokud se 20. června ukáže, že jsme uspěli, budeme postupovat podle dokumentu, který obsahuje studijní programy. Pokud ne, řídit se budeme stávajícími obory, kterým však ve většině skončí akreditace v roce 2021,“ řekl Pavel Neumeister, proděkan pro studijní záležitosti. Vysvětlil tak senátorům, proč vedení fakulty předložilo na jednání dvě varianty Návrhu studijních programů a oborů a podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020. Doplnil v této věci, že jasněji bude právě s rozhodnutím o Institucionální akreditaci.   Podle děkanky fakulty Libuše Ludíkové ani poté nebude situace jednoduchá. „V rámci univerzity patříme k těm fakultám, které všechny podklady měly připraveny ve stanoveném termínu a v dostatečné kvalitě. Už dnes vím, že komise podpořila v plném rozsahu naše požadavky  na Institucionální akreditaci v učitelské oblasti, věřím, že stejně úspěšní budeme i v neučitelské sféře. Je však otázkou, jak na tom budou ostatní fakulty naší univerzity, s nimiž máme akreditované dvouobory,“ uvedla Libuše Ludíková. Předložený dokument přijal senát fakulty třinácti hlasy. Nadpoloviční většinou hlasů pak schválil i záměr studijních programů v rámci přípravy zpracování žádosti o akreditaci studijních programů na PdF UP. Děkanka fakulty oslovila senátory během jednání také s požadavkem, aby se změnila řídicí struktura děkanátu fakulty za účelem sjednocení a zefektivnění systémů i činností. Navrhla, aby stávající středisko didaktické techniky a referát ICT bylo s ohledem na aktuální servisní služby změněno. „Nedojde k nárůstu zaměstnanců, ale činností. Nové centrum bude patřit pod děkanát fakulty a stane se součástí oddělení pro organizaci a rozvoj," vysvětlila děkanka. S ohledem na formální nejasnosti se akademický senát po krátké diskuzi dohodl, že po úpravě návrhu bude o dokumentu hlasovat per rollam. V závěru jednání seznámila Libuše Ludíková senát s blížícími se opravami, které fakultu čekají v době letních prázdnin. Opravovat se bude jak nádvoří fakulty vedoucí na tř. 17. listopadu, tak i prostory před budovou fakulty. Úpravami projdou i některé učebny, do nichž se mimo jiné budou doplňovat nejen potřebné přístroje, počítače, ale i nábytek.  Senát obdržel také informaci o již funkční místnosti pro kojící matky, zároveň dostal i návrhy možné podoby relaxační místnosti. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studentská expedice překoná hranice a bariéry v rakouských Alpách

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Červen 2018 - 8:00
Horské výlety, sjíždění řeky nebo třeba zdolávání ferrat, to je jen náznak toho, co čeká cestovatele s postižením na Expedici přes bar, kterou pro ně v rakouských Alpách připravili studenti katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury. Handicapovaní zažijí, co by jim možná jinak zůstalo zapovězeno, a studenti získají praktické zkušenosti pro své povolání.  Zhruba čtyřicetihlavá výprava odjíždí na týdenní dobrodružství v pondělí 11. června. Během rána je třeba do autobusu a doprovodné dodávky vměstnat kufry s oblečením, zásoby jídla, ale také kola, handbiky, terénní čtyřkolky a další pomůcky, které budou v Alpách třeba. Pak vše ještě jednou překontrolovat, rozloučit se s příbuznými a nabrat směr Zell am See v rakouském Salcbursku. Tam se expedice zdrží do čtvrtka, kdy se přesune do Hallstattu v Horních Rakousích. „Oproti loňské expedici, která navštívila i tři další země, se budeme držet jen v Rakousku. S méně přesuny se nám otevírá šance více poznat lokality a využít možností, které nabízejí. V našem itineráři jsou cyklistické výlety, sjíždění vody nebo lezení na ferratách, také horská turistika, vyšlápneme si například ke Krimmelským vodopádům, které jsou nejvyšší v Evropě,“ uvedla za organizátory, studenty navazujícího magisterského studia, Klára Sovová. Studentský tým čítající na dvacet osob pod dohledem vyučujících zprostředkuje jedenáctce hostů expedice cestovatelské a sportovní zážitky a umožní jim překonat jejich limity. Na cestu se se studenty vydává například částečně ochrnutá Alžběta Vlková. „Chci si vyzkoušet, co v rámci svého omezení zvládnu. Dříve jsem měla hodně pohybu, ale od úrazu jsem ještě nenašla žádný sport, který bych zvládla a který by mě bavil. Cítím, že potřebuji změnu, vrátit se zpět do aktivního způsobu života, protože věřím, že je to možné. Ráda bych zkusila, zda zvládnu ujet větší vzdálenost na tříkolce nebo nějakém jiném speciálním dopravním prostředku, ze kterého nespadnu. Těším se na volnou přírodu, pěkné počasí a dobrou společnost,“ prozradila. Expedice přes bar je vzdělávací projekt katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury, prostřednictvím nějž studenti navazujícího magisterského studia pomáhají osobám s postižením překonávat bariéry a posouvat své vlastní hranice a zároveň tak získávají praktické zkušenosti pro realizaci akcí pro osoby se zdravotním postižením pro výkonu svého budoucího povolání. V minulosti již studenti uspořádali expedice ve Skandinávii nebo v Dolomitech, loňská výprava zavítala vedle Rakouska také do Švýcarska, Německa a Lichtenštejnska. V autobuse v pondělí bude i vozíčkář Eustach Janoušek, který se Expedice přes bar zúčastnil již vloni a jehož velkým snem je vyzkoušet si lezení na ferratách, nebo Martin Groh s lehkým mentálním postižením, který se těší na skály i na sjíždění řeky. Některé aktivity, které je čekají v Alpách, už si přitom mohli vyzkoušet nanečisto měsíc před odjezdem v hanáckých podmínkách, když spluli řeku Moravu u Hynkova nebo vyrazili na cyklovýlet na Velký Kosíř. U jejich odjezdu tehdy byla i Česká televize, reportáž je možné zhlédnout zde. Týdenní expedice v Rakousku ovšem bude podstatně náročnější a pojí se s ní i nemalé náklady. S jejich pokrytím pomohli studentům partneři i benefiční akce. „Podařilo se nám získat významnou dotaci od města Olomouce a Olomouckého kraje na ubytování, podpořily nás také třeba firmy Hamé nebo Nutrend. Významným partnerem je i Decathlon, který nám věnoval mikiny a společně jsme uspořádali před jejich prodejnou sportovní akci, kde se podařilo vytěžit z prodeje expedičních balíčků sedm tisíc korun,“ vyjmenovala Sovová, jinak hráčka DHK Zora, který se na programu zmíněné akce také podílel. A akce, které mají expedici představit veřejnosti, jsou v plánu i po návratu z Rakouska, organizátoři uvažují o cestovatelských přednáškách, případně výstavě fotografií.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pět mrtvých psů Michala Sýkory už brzy nabídnou knižní pulty knihkupectví

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Červen 2018 - 7:30
Michal Sýkora z katedry divadelních a filmových studií filozofické fakulty napsal nový román Pět mrtvých psů. Přestože jeho námět se stejnojmenným názvem už před dvěma lety dosáhl na televizní zpracování, knižní podoba díla vyjde teprve na konci června v nakladatelství Host. První čtenáři se s ukázkami z knihy mohli seznámit v Kapli Božího Těla univerzitního Uměleckého centra. Právě tam se totiž konalo autorské čtení Michala Sýkory. Připravily ho společně Knihovna města Olomouce ve spolupráci s olomouckou vědeckou a univerzitní knihovnou. „Pět mrtvých psů mělo původně přímo navazovat na mé předchozí Modré stíny. Tehdy jsem napsal námět pro televizi a myslel jsem si, že ho rozpracuju. Jenže po čase jsem zjistil, že to nejde, a tak jsem začal vše psát úplně od začátku,“ vysvětlil Michal Sýkora časovou posloupnost vzniku díla.   I v novém detektivním románu hraje svou výraznou roli vrchní komisařka Marie Výrová, přezdívaná „Velká Sova“. Spolu se svými kolegy tentokrát vyšetřuje noční loupežné přepadení, během kterého skupina maskovaných mužů ukradne z olomoucké zoologické zahrady tři severoamerické medvědy a současně zavraždi vrátného. Paralelní vyšetřování navíc probíhá i v nedalekém Šternberku, kde se najde ledabyle zakopaných pět mrtvých psů. Detektivové jsou přesvědčeni, že oba případy spolu souvisejí a že mají co do činění s velmi nebezpečným protivníkem. Michal Sýkora má detektivky rád. Na katedře divadelních a filmových studií se jimi zabývá i odborně a tvrdí, že kvalitních českých románů vyšlo za poslední léta poskrovnu. Svou první detektivku Případ pro exorcistu psal bez jakýchkoliv ambicí, nic od ní neočekával. Snad o to víc měl radost z potěšující odezvy, která přinesla i televizní zpracování. Netrvalo dlouho a napsal další knihu, Modré stíny.  Na otázku s jakou motivací vlastně píše, však odpovídá zcela pragmaticky: „Ono je to s mou motivací k psaní knih asi takto. Akademická práce mě živí, psaní románů mě baví, a když se podaří, že napíšu i něco, co najde uplatnění v televizi, můžu jet s rodinou i k moři,“ řekl s nadhledem autor knižních předloh několika televizních minisérií s detektivy od nejsvětější trojice. Literární akci akademika filozofické fakulty hudebně doprovodili jeho kolegové z přírodovědecké fakulty Roman Kubínek a Hana Přichystalová. Pokud se chcete o Michalu Sýkorovi dozvědět víc, můžete si přečíst rozhovor v zurnálu ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Teologická fakulta má schválené podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Červen 2018 - 14:00
Podmínky přijímacího řízení, zprávu o hospodaření i plán realizace Strategického záměru CMTF schválili senátoři teologické fakulty na svém posledním zasedání v tomto akademickém roce. Podpořili také jmenování nového vedoucího katedry liturgické teologie.  Podmínky přijetí ke studiu na CMTF UP pro akademický rok 2019/2020 předložil ke schválení proděkan Petr Chalupa, který upozornil zejména na nově zaváděné studijní programy Náboženství se zaměřením na vzdělávání a Učitelství náboženství pro základní školy. „Ten první nahradí na bakalářském stupni dosavadní pedagogický modul u studijního programu Teologické nauky, druhý jako navazující magisterský nahrazuje kombinaci původních oborů Učitelství náboženství a Katechetika,“ objasnil proděkan. Připomněl přitom, že uplatnění nových podmínek přijímacího řízení předpokládá udělení akreditace studijním programům Radou pro vnitřní hodnocení. To zároveň souvisí s udělením Institucionální akreditace Univerzitě Palackého, které se  očekává v červenci tohoto roku.  Podrobný komentář ke zprávě o hospodaření fakulty v roce 2017 podal tajemník Ivan Drábek, který shrnul pravidla financování a fakultní příjmy, výnosy i výdaje. „Ve výsledku skončila fakulta s kladným hospodářským výsledkem více než sedm milionů korun. Zároveň byl meziročně navýšen fond provozních prostředků na 32,5 milionů, a to díky celkovému navýšeni prostředků i stoupající výkonnosti fakulty,“ uvedl Ivan Drábek.  Akademický senát teologické fakulty schválil Plán realizace Strategického záměru CMTF a upřesnění strategických cílů pro rok 2018. Projednal a podpořil rovněž návrh na akreditaci studijního programu typu joint degree Théologie catholique i záměr děkana jmenovat vedoucím katedry liturgické teologie Pavla Kopečka. Do funkce by měl nastoupit na začátku příštího akademického roku.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta se rozloučila s padesátkou absolventů Univerzity třetího věku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Červen 2018 - 9:00
„Konec? Ani náhodou. Když se kurz na právnické fakultě nedá opakovat, tak si holt vyberu jinou fakultu. Už mám pár tipů.“ S tímto úmyslem odcházela ze slavnostní promoce řada absolventů Univerzity třetího věku (U3V) při UP. Jen na právnické fakultě letos absolvovalo čtyřsemestrální kurz přes padesát seniorů. Pro fakultu to byl teprve druhý absolventský ročník v rámci U3V. Její kurzy patří k nejnavštěvovanějším. S absolventy všech běhů U3V se přišel na promoci rozloučit Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy „Máte náš obdiv. Doufám, že svou touhou po vzdělání a elánem nakazíte další generace a pochodeň vzdělání tak bude nesena dál. Děkuji, že jste vsadili na univerzitní vzdělání a že šíříte dobré jméno Univerzity Palackého,“ řekl prorektor. Absolventům kurzu Ochrana jednotlivce a jeho práv předávala osvědčení děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková. „Děkuji za to, že tu dnes mohu být s vámi. Jste pro nás velkou inspirací. Budeme se s kolegy snažit, aby se vám a vašim spolužákům na Univerzitě Palackého i nadále líbilo. Přeji vám hodně štěstí a zdraví,“ dodala děkanka. Absolventi kurzu na právnické fakultě se během čtyř semestrů dozvěděli, jaká je podstata jednotlivých právních odvětví. Dotkli se ochrany práv jednotlivce, která je zajišťována právem ústavním, soukromým, správním, trestním, ale i mezinárodním a evropským. Přednášela jim celkem dvacítka odborníků. „Studium jsem si maximálně užila. Servis, který nám poskytla právnická fakulta, byl vynikající. Na každou přednášku jsem se těšila, bylo to poučné a díky přístupu řady přednášejících mnohdy i zábavné,“ zhodnotila své dva roky na fakultě Jarmila Coufalová. S tím, že promocí se s Univerzitou Palackého rozhodně neloučí. Pro příští akademický rok si vybrala kurz U3V na fakultě zdravotnických věd. Úplně první absolventy má po letním semestru bonusový kurz Úvod do římského práva. Právnická fakulta jej připravila na přání seniorů. Pod vedením Petra Dostalíka z katedry teorie práva a právních dějin jej absolvovalo třicet posluchačů. U3V na všech fakultách UP letos dokončilo na 1200 seniorů.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Polní kázání představí jedinečné kolekce olomoucké genobanky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Červen 2018 - 8:00
Jak se připravuje rostlinný materiál do genobanky a proč je důležité zachovat rozmanitost kulturních i planých druhů rostlin? Odpověď poskytnou pracovníci olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., na Polním kázání, které se uskuteční ve středu 13. června od 10 hodin v Olomouci-Holici. Návštěvníci dostanou i řadu praktických rad a podnětů pro pěstování zeleniny i léčivek. Olomoucké pracoviště výzkumného ústavu, které je součástí Centra regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum, pečuje o genetické zdroje zelenin a aromatických, kořeninových a léčivých rostlin z tuzemska i zahraničí. Uchovává v několika kolekcích přes 11 tisíc genetických zdrojů, rostliny se zde pěstují na ploše zhruba osmi hektarů. K raritám olomouckého pracoviště patří například kolekce dlouhodenního vegetativně množeného česneku a jedinečná polní kolekce léčivých rostlin. Pozemky na ulici Šlechtitelů včetně technických izolátorů si budou moci během Polního kázání prohlédnout zájemci z řad akademické obce i veřejnosti. „Polní kázání má více než dvacetiletou tradici. Cílem je seznámit zájemce s významem genobanky a představit jim výzkum na našem pracovišti. Někteří zájemci se vracejí opakovaně a oceňují informace, které pak mohou využít na svých zahrádkách,“ uvedla Ivana Doležalová z pořádající instituce. Letos si návštěvníci prohlédnou například i rozkvetlé záhony levandulí nebo pokusné porosty tymiánu, máty a dalších léčivých rostlin. Odborníci z VÚRV se o genetické zdroje nejen starají, ale mohou je bezplatně poskytovat vysokým školám, vědeckým pracovištím či šlechtitelům, například za účelem výzkumu a dalšího šlechtění. Generativně množené položky genetických zdrojů se dlouhodobě uchovávají v centrálním skladu genové banky v Praze-Ruzyni a nejvýznamnější položky tvoří jakousi „železnou zásobu“ pro případ nepředvídatelných událostí a jsou uloženy v genové bance v Piešťanech a na Špicberkách.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Triton. Za osobního dohledu autora byl

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Červen 2018 - 15:13
Triton. Za osobního dohledu autora byl na nádvoří Zbrojnice umístěn jeden z výtvarných objektů, které až do konce září ozvláštní veřejný prostor Olomouce. V univerzitních prostorách našlo zázemí sousoší, představující „dva podmořské válečné stroje odpočívající u dna ve zkamenělém okamžiku něžného gesta“. Jaroslav Koléšek jej vytvořil pro právě zahájený sochařský festival Sculpture Line, který nabízí instalace dalších dvou soch v olomouckých parcích. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Magazín Universitas: Student medicíny stojí milion, ale stát dává jen dvě třetiny

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Červen 2018 - 15:00
V následujících deseti letech mají lékařské fakulty dostat zhruba 6,5 miliardy korun navíc. Mělo by to pomoci zvednout počty přijímaných studentů o patnáct procent a řešit nedostatek lékařů v Česku.  Je to dobré řešení? A jaký vliv na toto rozhodnutí vlády měla asociace děkanů lékařských fakult? Odpovědi na tyto i další otázky přináší v aktuálním rozhovoru magazín vysokých škol Universitas, na jehož vydávání se podílí i Univerzita Palackého. Předseda asociace děkanů lékařských fakult a děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo v rozhovoru s Emou Wiesnerovou vstřícný krok ze strany vlády a premiéra v demisi oceňuje. Upozorňuje ale, že jen nabírat víc studentů nestačí. Problém totiž začíná už dřív. Aby mohly fakulty přijmout více studentů, potřebují víc učitelů. A ti jim chybí už nyní. „Dnes bohužel nikdo nechce medicínu učit, pracovat jako lékař totiž znamená mít ve stejném věku a se stejnou kvalifikací výdělek dvakrát tak velký než na pozici učitele medicíny. Největší část ze slíbených peněz tak poplyne na mzdy,“ vysvětluje Šedo. Říkáte, že aktuálnímu příslibu řešení situace pomohla i nově zřízená asociace, proč jste ji s kolegy na začátku letošního roku založili? Jedním z důvodů bylo právě naše rozčarování z toho, že předchozí vlády nad tímto problémem vždy jen pokývaly hlavou, chvíli o něm diskutovaly a pak se nic nestalo. S kolegy děkany jsme se scházeli už dříve, zcela neformálně. V poslední době jsme si ale uvědomili, že pokud nebude hrozící nedostatek lékařů vnímán jako celek a budou existovat jen oddělené stížnosti jednotlivých fakult na zhoršující se podmínky pro výuku mediků, nikam to nepovede. Proto jsme založili asociaci děkanů jako oficiální sdružení a problém s financováním našich fakult medializovali. Premiér Babiš nedávno lékařským fakultám přislíbil mimořádné financování ve výši 6,5 miliardy korun na dalších deset let. Návrh počítá s tím, že by osm lékařských fakult dostalo příští rok navíc půl miliardy korun a v dalších letech pak okolo 700 milionů korun. Lékařské fakulty začnou navyšovat počty studentů, a to od akademického roku 2019/2020. Jak jste dospěli k částce, kterou máte slíbenou? Jeden student všeobecné medicíny přijde asi na milion korun, pokud nestuduje déle než šest let. Aktuálně ale příspěvek státu na výuku mediků představuje jen asi dvě třetiny této částky a lékařské fakulty si ten rozdíl musí vydělávat samy. Projekt tak musí sanovat stávající podfinancování a vize je, že v prvním roce by se mezi osm lékařských fakult rozdělilo 500 milionů korun ještě bez navýšení počtu přijímaných studentů. Abychom totiž mohli přijímat více studentů, musíme mít víc učitelů a ti nám chybí už teď. Největší část ze slíbených peněz tak poplyne na mzdy. Dnes bohužel nikdo nechce medicínu učit, pracovat jako lékař totiž znamená mít ve stejném věku a se stejnou kvalifikací výdělek dvakrát tak velký než na pozici učitele medicíny. Celý rozhovor si můžete přečíst v magazínu Universitas ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Umělecké centrum UP opět přivítá Olomoucké barokní slavnosti

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Červen 2018 - 11:00
Atrium Uměleckého centra se připravuje na večery s barokní operou. Už pošesté se v něm uskuteční Olomoucké barokní slavnosti, v jejichž letošní nabídce je sedm různých inscenací. Ve světové premiéře zazní i neobarokní opera L´Arianna skladatelů z UP Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara. Letošní barokní přehlídka přinese během dvaadvaceti červencových večerů díla slavných skladatelů, například Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho či Wolfganga Amadea Mozarta. V novodobých světových premiérách zazní i díla neprávem pozapomenutých mistrů Antonia Caldary či Františka A. Míčy. I letos festival nadělí i tak zvané neobarokní opery, vzniklé na dobová libreta zhudebněná skladateli z UP Tomášem Hanzlíkem a Vítem Zouharem . Velkým tahákem letošního ročníku bude novodobá světová premiéra opery Antonia Caldary L´Amor non ha legge psaná pro moravského aristokrata a patriota Johana Adama Questenberga. Premiéra tohoto díla se konala na zámku v Jaroměřici nad Rokytnou před 290 lety. Autograf partitury opery se unikátně dochoval ve vídeňské sbírce Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde. „Caldarovi je prozatím věnována mnohem menší pozornost než jakou by si svým gigantickým dílem zasloužil. Je to autor, který ústrojně spojuje intelektuálního kontrapunktika  se skladatelem schopným vytvořit líbeznou a prostou písňovou formu. Něco, co tolik oceňujeme například na Mozartovi,“ řekl Tomáš Hanzlík z katedry hudební výchovy pedagogické fakulty a zároveň umělecký vedoucí festivalu. Podle něj má Caldara s Mozartem překvapivě mnohem víc společného, než bychom čekali. „Ačkoliv je autorem období pozdního baroka, jeho světská tvorba již předznamenává odlehčené a zdrobnělé rokoko,“ dodal. V novodobé premiéře se zájemcům nabídnou v Uměleckém centru UP i dvě kratší serenaty českého skladatele Františka Antonína Míči. Ve světové premiéře pak zazní neobarokní opera L´Arianna Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara na námět jediného dochovaného Monteverdiho hudebního úryvku a dobových pramenů roztroušených po celé Evropě. Všechna představení se uskuteční v replice barokního divadla za doprovodu barokního orchestru. „Jedná se o světově unikátní repliku barokního divadla nazvanou Theatrum Schrattenbach, vzniklou na počest olomouckého biskupa Wolfganga Hanibala Schrattenbacha. Je rozebíratelná a kombinuje zadní prospekt a boční kulisy za účelem dosažení perspektivy při zkráceném prostoru. Také letos bude obohacena o řadu nových výměn,“ doplnil Tomáš Hanzlík. Orchestr barokních slavností důsledně využívá historických hudebních nástrojů, specialitou barokních oper i festivalových představení jsou opulentní kostýmy. Pro letošní ročník ji bude vyrobeno čtyřicet.  Ve vokální složce se každoročně uplatňují speciálně školení pěvci, přičemž specialitou barokních oper jsou mužské postavy zpívající ve vysokých ženských polohách. Mezi řadou vynikajících zpěváků se tak objeví například sopranisté Leandro Lafont, Filip Dámec, sopranistky Dora Rubart-Pavlíková, Kristýna Vylíčilová, Markéta Israel-Večeřová, Hana Holodňáková, altisté Jan Mikušek, Martin Ptáček, Bedřich Lévi, tenorista Ondřej Holub, basista Jaromír Nosek a řada dalších. Olomoucké barokní slavnosti se uskuteční od 8. – 29. července, denně od 19 hodin. Více ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odborníci z celého světa budou diskutovat o analýze dat

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Červen 2018 - 8:00
Vědci z několika zemí světa se zúčastní 14. mezinárodní konference Concept Lattices and Their Applications (CLA) 2018, kterou příští týden pořádá katedra informaticky přírodovědecké fakulty.  Odborné setkání se bude konat 12. až 14. června v Pevnosti poznání a odborníci se budou zabývat formální konceptuální analýzou a související oblastí analýzy dat. „Konference CLA je unikátní tím, že je velmi specializovaná. Zabývá se analýzou relačních dat, pod čímž si můžeme představit data uložená v dnešních databázových systémech nebo nula-jedničková, tzv. binární data. S trochou nadsázky lze říct, že každý účastník do značné míry porozumí každé přednášce, což je v dnešní době široce zaměřených informatických konferencí osvěžující a účastníky velmi kladně hodnocené,″  říká vedoucí katedry informatiky Radim Bělohlávek. Analýza dat a strojové učení, známé také jako data mining a machine learning, se s postupující digitalizací stávají běžnou součástí každodenního života. „Jako pro každý nástroj je i pro analýzu dat a strojové učení zásadní základní výzkum. V něm olomoucká informatika dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků. Letošní pořadatelství CLA v Olomouci z mého pohledu potvrzuje naše postavení na mezinárodní scéně,″ dodává Bělohlávek. Konference účastníkům, kteří do Olomouce dorazí nejen z evropských zemí, ale i USA, Austrálie a Asie nabídne atraktivní program. „Kromě běžných přednášek se mohou zúčastnit přednášek zvaných řečníků. Ty jsou z oblastí, které mají významný překryv s hlavním zaměřením konference, a mohou tak být pro účastníky inspirací. Jde o přednášky Paula Miettinena z Institutu Maxe Plancka, Filipa Železného z ČVUT či Lakhdara Saise z Centre de Recherche en Informatique de Lens,″ vyjmenovává Bělohlávek. Zvláštní událostí bude přednáška ředitele Centra pro filozofii vědy University of Pittsburgh Edouarda Macheryho. Konference, jejíž první ročník se konal v roce 2002, pokrývá zejména metody, algoritmy, matematické a výpočetní základy analýzy dat. Program se sestává z pětadvacetiminutových přednášek, posterů a přednášek zvaných řečníků.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Špičkoví odborníci hledali pozitiva a negativa spotřebitelského kodexu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Červen 2018 - 12:00
Vydařenou premiéru má za sebou mezinárodní vědecká konference – Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi s tématem Spotřebitelský kodex: Ano či ne? Odborné setkání, které jako jedno z mála velkých konferencí bylo zaměřené výhradně na ochranu spotřebitele, hostila Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Na spoluorganizaci se významně podílely Právnická fakulta Univerzity Palackého, Právnická fakulta Trnavské univerzity a Ústav státu a práva Akademie věd ČR. Impulzem k organizaci sympozia byl návrh takzvaného spotřebitelského kodexu připravený ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem spravedlnosti. „Tento chystaný návrh zákona chce významným způsobem zasáhnout do nového občanského zákoníku a vyjmout vybrané pasáže spojené s ochranou spotřebitele a včlenit je do nového zákona. Je však potřeba zamyslet se, zda je taková změna jen pět let po účinnosti nového občanského zákoníku vhodná,“ vysvětlila Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP a členka organizačního týmu konference. Cílem bylo také nahlédnout do právní úpravy států, které již spotřebitelský kodex zavedly. V programu dvoudenního setkání bylo celkem 16 odborných příspěvků. S prezentací vystoupili například zástupci českých a slovenských právnických fakult, špičkoví zahraniční experti z univerzit v německém Osnabrücku, anglickém Warwicku, francouzském Lille nebo odborníci z českého ministerstva průmyslu a obchodu nebo slovenského ministerstva hospodárstva. Olomouckou právnickou fakultu reprezentovali proděkanka Blanka Vítová, která si připravila příspěvek Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a Filip Melzer s příspěvkem Výklad ustanovení spotřebitelského práva. A výsledek vědeckého setkání? „Většina účastníků se shodla, že by bylo spíše vhodnější ponechat stávající úpravu v novém občanském zákoníku a spíše se věnovat doplnění veřejnoprávních sankcí do stávajícího zákona o ochraně spotřebitele,“ zhodnotila Blanka Vítová s tím, že výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Zástupci organizátorů se navíc shodli, že po úspěšné premiéře budou v těchto konferencích pokračovat i v následujících letech.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Mladí vědci z Evropy a USA se v Olomouci setkali s uznávanými odborníky v oblasti měření pohybu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Červen 2018 - 8:00
Ojedinělou příležitost setkat se s předními zahraničními experty nabídla mladým vědcům a doktorandům mezinárodní konference Motor Control Summer School, věnovaná problematice měření pohybu. V Olomouci ji poprvé uspořádala International Society of Motor Control. Na organizaci se podílely Oddělení rehabilitace olomoucké fakultní nemocnice a Ústav fyzioterapie fakulty zdravotnických věd.  Program konference tvořily interaktivní semináře, přednášky a diskuze s uznávanými odborníky z  univerzitních pracovišť v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu nebo v Itálii. „Letní škola je každoroční mezioborové setkání odborníků, považovaných za ´ikony´ ve svém oboru. Je určena mladým začínajícím vědcům nebo doktorandům, kteří se zabývají měřením pohybu v různých souvislostech – od různých oblastí sportu přes kinantropologii, kineziologii až po fyzioterapii nebo neurovědy,“ objasnila Petra Bastlová ze spolupořádající fakulty zdravotnických věd.  V pořadí již 15. ročník letní školy přilákal na pět desítek účastníků z Polska, Velké Británie, Španělska, USA, Ruska nebo Turecka. Z Univerzity Palackého nabídky využili mladí akademičtí pracovníci a doktorandi z fakulty zdravotnických věd a fakulty tělesné kultury se zaměřením na fyzioterapii, rehabilitaci, kinantropologii nebo biomechaniku. „Multidisciplinární problematika řízení pohybu se týká systému, kterým mozek organizuje svaly. Sledujeme procesy, při kterých impuls vzniklý v mozku prochází do svalů a zajímá nás, které konkrétní svaly se při tom zapojují a jak,“ popsala Petra Bastlová. K rozhodnutí o uspořádání letní školy v Olomouci přispěly podle ní především dosavadní kontakty s vůdčí osobností International Society of Motor Control Markem Latashem z Penn State University. „Profesor Latash se věnuje zejména výzkumu motorické synergie, tedy řízení pohybu a pohybových funkcí, a je autorem řady významných publikací. Společně jsme se setkali na několika odborných akcích včetně konference, kterou jsme před několika lety na fakultě zdravotnických věd pořádali v rámci jednoho z projektů vědy a výzkumu. Jsme poctěni, že z těchto opakovaných setkání vzešla myšlenka, že bychom mohli spolupořádat další ročník letní školy právě v Olomouci,“ uvedla Petra Bastlová.  Jak doplnila, ojedinělost olomoucké akce spočívá i v přístupu přednášejících, kteří se o své poznatky přijeli podělit bez nároku na honorář. „Hlavním motivem je pro ně snaha vzdělávat mladé vědce, kteří budou daný obor dále rozvíjet,“ doplnila Petra Bastlová.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nová ekologická hnojiva zvyšují výnosy obilovin i dalších plodin

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Červen 2018 - 12:00
Nová kombinovaná hnojiva, která kromě potřebných živin obsahují také látky odvozené od rostlinných hormonů – cytokininů, vyvinuli vědci z olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Tekuté přípravky, které jsou velmi účinné, šetrné k životnímu prostředí a snadno se aplikují, zajistí zemědělcům vyšší výnosy u obilovin, olejnin i dalších plodin. Po jejich použití hospodářské rostliny snáze zakoření, lépe čelí nepříznivým klimatickým podmínkám a vytvářejí více odnoží a zrna. „Přípravky nemají v tuzemsku a zřejmě ani ve světě obdoby, neboť jsou v nich použity naše originální látky, které se v zemědělské praxi dosud nevyužívaly. Jedná se o kombinaci makro a mikro prvků, jako jsou například dusík, draslík, fosfor, mangan nebo měď, a rostlinných hormonů, které jsme na základě dlouholetých výzkumů vyvinuli. Velkou výzvou bylo dostat všechny složky do jednoho přípravku tak, aby vznikla stabilní forma. Bylo to podobné tomu, jako když dáváte dohromady dva lidi, kteří se moc rádi nemají, a musíte je naučit spolupracovat,“ uvedl jeden z autorů Radoslav Koprna z CRH. Přípravky jsou podle něj výsledkem zhruba desetiletého úsilí, během nějž se propojili odborníci řady specializací. Chemici a rostlinní biologové spolupracovali se společností Chemap Agro, jejichž původní přípravky posloužily jako základ nových stimulátorů.  Výsledné produkty jsou určené zejména zemědělským firmám. Hnojivo Aucyt Start obsahuje syntetický derivát cytokininů, který podporuje tvorbu silných odnoží a tím i klasů a zrn u obilnin a větvení u olejnin. „Rostlina se nevyčerpává tím, že vytváří odnože, které nepotřebuje, ale posílíme naopak ty, které zvýší výnos plodiny. Aplikace se provádí na podzim nebo na jaře přímo postřikem na rostliny,“ přiblížil užití látky Koprna. Naopak Primseed je určen pro moření osiva širokého spektra plodin, například u jarních či ozimých obilnin, řepky, máku, slunečnice, luskovin a dalších. „Díky tomu má rostlina v počáteční fázi vývoje silnější kořenový systém, lépe odnožuje a i ve stresových podmínkách mnohem lépe a rovnoměrněji klíčí a vzchází. Jedná se o rovněž o kapalný prostředek s velmi snadnou aplikací,“ doplnil Koprna. Přípravek kromě makro a mikro prvků obsahuje látku, cytokininového antagonistu, která snižuje schopnost rostliny vnímat cytokininy. To má pozitivní vliv na její počáteční vývoj a v konečném důsledku i na výnos.   Podobné syntetické rostlinné hormony se v hnojivech nacházejí zřídkakdy, dosud se užívaly jen u prostředků proti poléhání obilovin. Olomoučtí vědci po nich sáhli proto, že s jejich studiem, vývojem a testováním na polních plodinách mají letité zkušenosti. Oba přípravky letos získaly registraci jako pomocné rostlinné přípravky – kombinovaná stimulační hnojiva. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita ocenila vynikající zásluhy Zdeňka Jirky a Jiřího Řeháka

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Červen 2018 - 8:00
Emeritní přednosta Kliniky rehabilitačního a tělovýchovného lékařství Zdeněk Jirka a přednosta Oční kliniky LF a FNOL Jiří Řehák obdrželi zlatou medaili Pro merito – Za zásluhy o rozvoj UP. Při příležitosti životních jubileí ocenil rektor Jaroslav Miller přínos jejich dlouholeté práce ve prospěch Univerzity Palackého a lékařské fakulty. Jubilanty představil děkan lékařské fakulty Milan Kolář, který vyzdvihl jejich vědecko-výzkumnou, pedagogickou i řídící práci v čele dvou olomouckých klinik. „Zdeněk Jirka má výjimečnou zásluhu  na  vybudování a rozvoj Kliniky tělovýchovného lékařství, kterou šest let vedl jako její přednosta a která pod pozměněným názvem stále prosperuje. Jiří Řehák vede skvěle Oční kliniku od roku 1998, což se odráží i v tom, že o oční lékařství je v řadách našich absolventů velký zájem,“ uvedl Milan Kolář. Zdeněk Jirka působil na lékařské fakultě od roku 1953 nejprve na I. a III. interní klinice LF a FNOL a poté vedl od roku 1965 katedru tělovýchovného lékařství. V čele Kliniky tělovýchovného lékařství stál od jejího vzniku v roce 1990. Na stejném pracovišti s názvem Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství působil jako odborný pracovník až do roku 2000. Z politických důvodů byl habilitován až v roce 1990 a o rok později byl jmenován profesorem pro obor Tělovýchovné lékařství. „Jeho publikační činnost představuje více než 130 odborných prací, z toho 15 publikovaných v zahraničí. Podílel se na řešení několika grantových úkolů a na svém kontě má více než tři stovky příspěvků přednesených na odborných fórech.  Je také autorem tří celostátních učebnic a řady skript,“ uvedl děkan Milan Kolář. Jak připomněl, Zdeněk Jirka pracoval v mnoha odborných a pedagogických komisích, byl členem Vědecké rady LF a fakultního i univerzitního senátu i místopředsedou Rady vysokých škol. „Profesor Zdeněk Jirka se stal uznávaným odborníkem ve svém oboru a jeho mladší kolegové a spolupracovníci ho znají jako velmi otevřeného a přátelského člověka,“ doplnil Milan Kolář a poděkoval jubilantovi za jeho práci pro fakultu i fakultní nemocnici i za studenty, ke kterým sám také patřil.  „Když tak člověk rekapituluje, udělalo se toho hodně. I toho, o čem se ani neví, protože za minulého režimu probíhalo vše na dvou liniích - oficiální i neoficiální. Ale šlo udělat i víc,“ uvedl Zdeněk Jirka. Medaili Pro merito převzal od rektora Jaroslava Millera, který mu poděkoval za práci, kterou pro univerzitu vykonal, popřál pevné fyzické i duševní zdraví do dalších let a nabídl vydání pamětí v univerzitním vydavatelství. O tom ale Zdeněk Jirka neuvažuje: „V okamžiku, když člověk začne psát paměti, je mrtvý. Navíc má leccos zkreslené a leccos si nevybaví, takže zčásti i konfabuluje,“ vysvětlil. Přední český oftalmolog Jiří Řehák působí na olomoucké Oční klinice od roku 1983 a od roku 1998 ji vede ve funkci přednosty. Jeho vědecko-výzkumná činnost je zaměřena zejména na řešení klinických problémů spojených s léčbou vaskulárních chorob sítnice argonovým laserem, věnuje se také prognosticky závažným formám sekundárního glaukomu. Absolvoval několik studijních a přednáškových pobytů na významných evropských a severoamerických pracovištích. „Velmi činný je ve vědeckovýzkumné činnosti a významné je i jeho pedagogické působení. Své odborné zkušenosti a znalosti předává nejen studentům medicíny, ale i lékařům v rámci postgraduálního vzdělávání,“ uvedl Milan Kolář. Jak připomněl, Jiří Řehák je také vůdčí osobností organizace odborných sympozií a kongresů, jako jsou Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomoucký oftalmologický seminář, Zirmův olomoucký diskuzní den nebo sympozium České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti. „Jeho zásluhou se do Olomouce sjíždějí oftalmologové z celé republiky,“ dodal Milan Kolář a popřál hodně dalších úspěchů. Své blahopřání připojil rektor Jaroslav Miller. „Doufáme, že budete působit i nadále ve prospěch olomoucké lékařské fakulty a fakultní nemocnice a moc vám přeji, ať se vám v práci daří,“ doplnil rektor. Jiří Řehák přijal vyznamenání jako ocenění nejen své dosavadní práce, ale i celého týmu Oční kliniky. „Velmi si toho vážím. Je to zadostiučinění za to, kam se klinika za těch uplynulých dvacet let dostala. Stálo to mne a mé kolegy mnoho úsilí a jsem rád, že se to podařilo,“ uvedl Jiří Řehák.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Aplikační centrum BALUO patřilo nadšencům do fitness

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Červen 2018 - 15:33
Vydýchaný vzduch, litry potu, fyzická dřina, ale úsměvy ve tvářích a dobrá nálad. Tak to ve zkratce vypadalo v Aplikačním centru BALUO během 3D fitness kongresu Pohyb a zdraví, kde si trenéři a nadšenci do fitness a majitelé fitness center vyměňovali své zkušenosti a především si mohli dát do těla a vyzkoušet cvičební novinky či zajímavosti. Více fotografií na facebooku AC BALUO. Foto: Martin Višňa
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vedení přírodovědecké fakulty diskutovalo s akademickou obcí nejen o akreditacích

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Červen 2018 - 13:50
Ve středu 30. května debatovalo vedení přírodovědecké fakulty se zástupci akademické obce. Děkan Martin Kubala v aule fakulty nejprve informoval o letošním rozpočtu, proděkan pro studijní záležitosti Eduard Bartl se vyjádřil k institucionálním akreditacím a posledním bodem byla debata o doktorském studiu. Děkan Martin Kubala hovořil nejen o výši rozpočtu přírodovědecké fakulty, investicích a závazcích fakulty, ale také o příjmech za výuku i výzkum, grantech a neveřejných zdrojích. Dalším bodem debaty byly institucionální akreditace. „Jak asi víte, univerzita prochází komplikovaným přechodem k novému systému udělování akreditací. Univerzita Palackého v loňském roce požádala Národní akreditační úřad o udělení tzv. institucionální akreditace. Pokud by se svou žádostí uspěla, mohla by po dobu deseti let samostatně schvalovat, měnit nebo rušit studijní programy," sdělil účastníkům debaty Eduard Bartl. Na 20. června je naplánováno zasedání Národního akreditačního úřadu, na kterém se bude řešit udělení institucionální akreditace. Výsledek by měl být oznámen 10. července. „Do celého procesu vstupuje ještě novela zákona o vysokých školách, která provedla jednu zásadní změnu, která zrušila dělení programu na obory. Hlavní motivací byla rozdrobenost výuky na vysokých školách v České republice," sdělil Eduard Bartl. O akreditacích hovořil i děkan Martin Kubala. „Já vnímám institucionální akreditaci jako obrovskou příležitost něco změnit. Musíme ale vědět, co chceme," uvedl Kubala, který poté dal prostor k diskuzi. Připomínky a dotazy se týkaly např. redukce počtu oborů, zatraktivnění názvů nově akreditovaných programů, problematiky kreditového systému v doktorských studijních programech a povinných předmětů v těchto programech. Do debaty se zapojili všichni přítomní členové vedení fakulty. Děkan Martin Kubala, proděkan pro studijní záležitosti Eduard Bartl, proděkan pro vědu a výzkum Karel Lemr, proděkan pro mezinárodní záležitosti Miloslav Dušek, proděkan pro doktorské studium Ondřej Bábek a proděkan pro transfer technologií Libor Kvítek.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF