Novinky z UP a PřF

Univerzita otevřela UP Corner na partnerské škole v Kazachstánu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 1 hodina 58 min zpět

Informační místo zaměřené na propagaci studijní nabídky Univerzity Palackého bylo otevřeno v prostorách partnerské univerzity S. Toraighyrov Pavlodar State University v kazašském Pavlodaru. Takzvaný UP Corner nabízí zájemcům základní informace o studijních oborech nejen na přírodovědecké fakultě, ale i na dalších fakultách UP. K dispozici mají informace o možnostech bakalářského a doktorského studia i o výměnných pobytech například v rámci programu ERASMUS+.

Otevření informačního místa se v Pavlodaru zúčastnili zástupci kazašské univerzity a Velvyslanectví ČR v Astaně. Za kazašskou stranu jeho zřízení ocenili rektorka Gaukhar Akhmetova a prorektor Nurlan Yerzhanov. Univerzitu Palackého reprezentovali Bořivoj Šarapatka z katedry ekologie a životního prostředí a Dana Gronychová ze zahraničního oddělení přírodovědecké fakulty.

„Naše spolupráce s kazašskou univerzitou byla zahájena již v roce 2014 a je zaměřena zejména na ekologii a životní prostředí, geografii a geoinformatiku. Při opakovaných výjezdech na tuto univerzitu si odborníci z přírodovědecké fakulty připravili specializované přednášky a uspořádali kurz zaměřený na využití GIS při mapování půd," uvedl Bořivoj Šarapatka.

Přírodovědeckou fakultu již v rámci vzájemné spolupráce navštívili vědečtí a administrativní pracovníci i studenti z kazašské univerzity. Ti v Olomouci absolvovali mimo jiné část svých bakalářských či magisterských programů. Univerzita Palackého připravuje kurz zaměřený na ochranu životního prostředí v zemědělství a s kazašskou univerzitou probíhají jednání o postoupení práv na překlad českých studijních materiálů. Další jednání budou probíhat v následujících měsících na UP za účasti ředitelky zahraničního odboru kazašské univerzity Akmaral Kajrbajevy.

Přírodovědecká fakulta UP v tomto roce získala mezinárodní projekt ERASMUS+ s označením KA 107 s 13 zahraničními univerzitami. Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V kategorii KA 107 pak s partnerskými institucemi mimo EU. Mezi spolupracujícími institucemi je i kazašská univerzita S. Toraighyrov Pavlodar State University.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rostlinný genetik Jaroslav Doležel obdrží Českou hlavu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Říjen 2018 - 13:00

Národní cenu Česká hlava, jež je nejvýznamnějším tuzemským oceněním za vědu, získá v letošním roce rostlinný genetik Jaroslav Doležel. Rozhodla o tom česká vláda, která vedoucího Centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a vědeckého ředitele Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) ocení za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a aplikaci získaných výsledků v praxi. Vědec cenu převezme 25. listopadu na slavnostním galavečeru v Praze.

„Velmi si této ceny vážím a považuji ji za ocenění mého dlouhodobého vědeckého úsilí,“ řekl Jaroslav Doležel, který se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, její struktury a na změny, které doprovázely evoluci rostlin a vznik nových druhů. Zásadně přispěl k uplatnění metody průtokové cytometrie při studiu jaderného genomu a jejímu využití v různých oblastech biologie rostlin a šlechtění zemědělských plodin. Založil nový obor genomiky, tzv. chromozomovou genomiku, která usnadňuje čtení dědičné informace rostlin, její mapování a izolaci důležitých genů. Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi se podílí na úspěšném programu analýzy dědičné informace banánovníku a jeho šlechtění. V současnosti se zaměřuje na studium uspořádání dědičné informace v trojrozměrném prostoru buněčného jádra a vlivu tohoto uspořádání na její funkci.

Laureát v Olomouci vybudoval úspěšný vědecký tým, který se ve svém oboru dlouhodobě udržuje mezi světovou špičkou. Jeho výsledky mají dlouhodobý mezinárodní ohlas a i díky tomu patří k nejcitovanějším českým vědcům. Práce profesora Doležela byly dosud citovány více než 12 000krát a jeho H - index má hodnotu 52. Za svou vědeckou činnost získal v roce 1999 cenu Učené společnosti ČR a v roce 2004 byl zvolen jejím řádným členem. V roce 2012 obdržel od Akademie věd ČR cenu Praemium Academiae, o rok později mu Mezinárodní konsorcium pro sekvenování genomu pšenice udělilo cenu Leadership Award a v roce 2014 obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Rostlinný genetik se vždy se snažil o praktické uplatnění získaných výsledků. Koncipoval jeden z nejúspěšnějších programů v rámci Strategie AV21 Akademie věd ČR, Potraviny pro budoucnost, jehož je koordinátorem. Program se věnuje popularizaci vědeckých výsledků a vědecké činnosti vůbec a pomáhá urychlovat přenos výsledků do praxe. Profesor Doležel se zasadil i o zřízení Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum na svém pracovišti v Olomouci, jejímž posláním je přímá spolupráce se šlechtiteli a pěstiteli zemědělských plodin.

Profesor Doležel absolvoval v roce 1978 Vysokou školu zemědělskou v Brně a vědeckou aspiranturu na Ústavu experimentální botaniky ČSAV v Olomouci. V roce 1997 byl jmenován vedoucím olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také na Karlově univerzitě v Praze. Je úspěšným vedoucím doktorských studentských prací českých i zahraničních studentů a působí jako lektor na odborných kurzech pořádaných zahraničními univerzitami.

Cena Česká hlava se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací od roku 2002. S Olomoucí je spjat i další laureát ocenění, a to fyzikální chemik Pavel Hobza, jenž kromě Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR působí i v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita připravila bohatý program k oslavám republiky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Říjen 2018 - 8:00

Besedy, koncerty, výstavy, vědomostní kvíz, tematická módní přehlídka, sportovní aktivity i netradiční prezidentské volby. To vše a mnohem více nabídne Univerzita Palackého během oslav 100 let od založení Československa, které se uskuteční od čtvrtka do neděle 25.–28. října na olomouckém Horním a Dolním náměstí.

Město a univerzita připravily pro Olomoučany a další návštěvníky programově pestrou připomínku významného výročí. Zatímco Olomouc s pomocí dalších institucí se postará o program na čtvrtek, pátek a neděli, celý sobotní den má v gesci právě Univerzita Palackého. „Je to jen další důkaz úzké propojenosti mezi městem a univerzitou. Máme k sobě velmi blízko, a je proto logické, že uspořádáme společné oslavy významného dne naší historie na jednom místě,“ pochválila spolupráci Gabriela Sýkorová Dvorníková, tisková mluvčí UP.

Univerzita Palackého sází ve svém programu na pestrost. „Návštěvníkům nabídneme vyvážený mix seriózního vzdělávacího programu a zábavných aktivit. Na své si tak přijdou lidé všech věkových kategorií i zájmů. Nudit se nebudou ani rodiče, ani děti a senioři,“ shrnul Ondřej Martínek, jeden z hlavních koordinátorů univerzitního programu. „Využili jsme také jisté návaznosti akce na tematicky podobný květnový Olomoucký majáles a pro městské oslavy jsme vytvořili celkový vizuál a grafiku,“ dodal.

Historie Olomouce na fotografiích i v netradičním komiksu

Besedy a přednášky zajímavých hostů připravuje pro své hosty UPoint, informační centrum a obchod Univerzity Palackého. Vedle toho v jeho prostorech bude ke zhlédnutí také fotografická série Vojtěcha Dudy s názvem „Olomouc včera a dnes“. Další expozice pak vyroste na Dolním náměstí. Kolemjdoucí si budou moci ve velkém formátu přečíst unikátní komiks k dějinám ČSR, který Univerzita Palackého nedávno vydala. Autoři se v něm netradičním způsobem věnují událostem let 1918 a 1968. Komiks ve formě sešitu bude navíc během oslav zdarma distribuován.

Vědomostní kvíz, koncerty a dobová atmosféra

Své vědomosti o historii Československa si návštěvníci budou moci vyzkoušet během speciálního kvízu. Sestavit na něj mohou vlastní tým, anebo se zkusit přidat k někomu na místě. Následující hudební program obstarají například Tomáš Kočko & Orchestr, New Street Band a univerzitní smíšený sbor Ateneo.

Retro atmosféru všemu dodá výstava historických vozů, speciální módní přehlídka cyklomodelů posledních 100 let pod taktovkou spolku UP Bike, dobová rozcvička pod vedením studentů fakulty tělesné kultury či fotokoutek s dobovými proprietami.

Prezidentské volby a herní zóna

Po celý den budou mít návštěvníci možnost zúčastnit se speciálních prezidentských voleb. Do volební urny budou moci vhodit lístek s prezidentem, k němuž chovají největší sympatie. Vybírat budou ze všech československých i dosavadních českých a slovenských prezidentů. Iniciativa Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor pak zajistí půjčovnu dobových deskových her, herní zónu pro děti či výtvarný workshop.

Kompletní program oslav 100 let ČSR v Olomouci naleznete ZDE. Vedle aktivit města a Univerzity Palackého do něj přispějí také Vlastivědné muzeum, olomoucké studio Českého rozhlasu, Divadlo Tramtarie, Divadlo Na cucky a Výstaviště Flora.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Export zázraků: Létající lékaři doputovali do Olomouce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Říjen 2018 - 8:00

Až do konce října bude v prostorách Teoretických ústavů LF a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) otevřena výstava fotografií, která dokumentuje činnost českých lékařů v rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC. Na misích, kterých se účastnili i olomoučtí specialisté, je doprovázel fotograf a absolvent Univerzity Palackého Jiří Pasz.

Soubor více než třiceti fotografií pod názvem Létající lékaři, který putuje po městech v České republice i zahraničí od začátku letošního roku, přibližuje osudy malých i velkých pacientů a profesionální práci českých zdravotníků v krizových oblastech Jordánska, Iráku, Libanonu i Ukrajiny. S lékaři, kteří v rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC ((MEDical EVACuation)pomáhají lidem utíkajícím před válkou nebo obyvatelům rozvojových zemí, strávil fotograf Jiří Pasz dva roky.

„Dokumentoval jsem v podstatě export zázraků. Viděl jsem operace srdce, mozku, očí, popálenin a hlavně neuvěřitelnou profesionalitu a odbornost, se kterou české týmy pracují. Češi mají na co být pyšní. Dělají konkrétní věci s konkrétním dopadem, a to je v rámci probíhajících složitých migračních procesů důležité,“ uvedl Jiří Pasz.  Hned první operační výkon, který zažil, byla náročná operace srdce tříleté holčičky. „Na sále mi říkali, ať zhluboka dýchám. A kdyby něco, měl jsem rychle vyběhnout ven. Radili mi: Nesmíš tu zvracet, zásadní je neomdlít a nespadnout chirurgovi do rány – na tlukoucí srdce,“ popsal fotograf.

Výběr fotografií pro výstavu podle něj nebyl jednoduchý. „Měl jsem tisíce záběrů. Snažili jsme se, aby divák sledoval české týmy přímo v akci, ale aby znal i kontext, tedy že jde o snímky z místa konfliktů,“ dodal Jiří Pasz, který se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje otázkám lidských práv a zvyšování povědomí o humanitárních a rozvojových problémech. Má za sebou úspěšné dokumentární projekty o dětských vojácích v Ugandě, prostitutkách v Nepálu, punkových skupinách v Barmě nebo o životě ve slumech v africké Kibeře. Na CMTF UP absolvoval obor Humanitární pomoc a sociální práce, vystudoval také Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě v Utrechtu a doktorandská studia Sociální geografie na UK v Praze.

Na realizaci programu MEDEVAC , který je od počátku devadesátých let koordinován ministerstvem vnitra, se podílejí české fakultní nemocnice v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví. Cílem programu je odborná lékařská pomoc lidem v regionech zasažených humanitární krizí či přírodní katastrofou nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům. V počátcích byla pomoc obětem válečných konfliktů – zejména dětem – poskytována především po jejich transportu do českých nemocnic. Nyní čeští lékaři stále častěji pracují v zemích, které přímo sousedí s regiony postiženými válkou.

Specialisté na úrazovou chirurgii z FNOL Petr Špiroch a Pavel Korpa pomáhali pacientům v jordánském Ammánu naposledy letos na jaře. „Byli to syrští uprchlíci bez prostředků, kteří by jinak na zdravotní péči nemohli pomýšlet,“ doplnil Petr Špiroch. Během desetidenního pobytu, který zahrnul šest operačních dnů, provedli 19 operací. Misí se kromě nich účastnili také traumatolog Jaromír Freiwald, anesteziologové Lenka Obare Psyzková, Karel Axmann, Roland Görcs a fyzioterapeutka Naděžda Calabová. FNOL spolupracuje na programu MEDEVAC od roku 2015.

Informace o výstavě najdete také ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Filozofická fakulta má nové zlaté absolventy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Říjen 2018 - 7:27

S odstupem padesáti let se na filozofickou fakultu vrátila sedmdesátka jejích dřívějších studentů. V aule si spolu se svými rodinami připomněli významný milník svých životů a po složení slavnostního slibu přijali roli zlatých absolventů.

Téměř sedmdesátka učitelů, ředitelů, překladatelů, kulturních pracovníků i manažerů, kteří završili svá studia na filozofické fakultě v roce 1967 a 1968, se shromáždili v její aule, aby si připomenuli slavnostní okamžiky promoce.  Během té nynější, zlaté, převzali slavnostní diplomy.

„Dámy a pánové, vítejte zpět! Univerzita Palackého a její filozofická fakulta je šťastná, že vás může uvítat zde ve slavnostní Šlapetově aule, která společně s celou fakultou prošla nedávno rekonstrukcí. Je pro nás obrovskou ctí, že i po padesáti letech vzpomínáte a vracíte se na univerzitu, která formovala vaše znalosti i dovednosti,“ řekl Jiří Lach, prorektor UP.

Ve své řeči zdůraznil obrovský díl práce, kterou zlatí absolventi odvedli ve prospěch nastupující generace. „Cítím se trochu nesvůj, že mám mluvit před lidmi, kteří pomáhali vytvářet tuto společnost. Buďte si však jisti, že v mladších generacích alespoň něco z vašeho umu zůstalo. Ráda vzpomíná na to, co jste ji naučili. Dnes máme dobré studenty i díky vám,“ dodal.

Mnozí ze zlatých absolventů se do prostor filozofické fakulty dostali až nyní, s odstupem řady let. I přes její novou podobu se jakoby vrátili v čase. Vzpomínali na své pedagogy, studium i chvíle strávené v Olomouci.

„Za mnohé vděčím Oldřichu Králíkovi, Jiřímu Skaličkovi, Jiřímu Stýskalovi, Eduardu Petrů i například Miroslavu Zahrádkovi. Tito pedagogové byli a jsou nezastupitelným vkladem do mého života. Jsou jakýmsi garantem neohnutých hodnot, vzdělanosti, slušnosti i pracovitosti. Předali nám nejen fakta o literatuře, která byla našim hlavním zájmem, ale otevřeli nám cestu k tajemství magie. Nadneseně řečeno, posunuli nás k vyššímu lidství, tedy schopnosti nadhledu, velkorysosti, humoru a citlivosti vůči druhým. Po absolutoriu jsem ještě netušila, jak vzácná je to výzbroj pro moji budoucí profesi,“ uvedla Šárka Kosková, absolventka katedry bohemistiky a rusistiky. Po studiu začínala jako středoškolská pedagožka, později se stala mimo jiné vedoucí tvůrčí skupiny hrané tvorby v ostravské televizi. 

Také její ročníkový spolužák Lubomír Baďura, absolvent katedry romanistiky, vzpomíná na svá studia velmi rád. „Dobře si pamatuji tehdejší příznivou atmosféru šedesátých let.  Do profesního života jsme z univerzity odešli velmi dobře připraveni. Děkuji touto cestou všem, kteří nás učili,“ řekl.

Zlatá promoce se na filozofické fakultě uskutečnila počtvrté. Třetí se se konala v roce 2016, tu následující už fakulta začíná pomalu chystat.  Další zlatí absolventi totiž převezmou slavnostní diplomy už v roce 2019. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita ocenila své nejlepší dobrovolníky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Říjen 2018 - 11:24

Kristýna Doubravová, Adéla Hazuchová, Nela Chudová a Ivo Černík – to jsou jména letošních laureátů Cen rektora UP za zásluhy v oblasti dobrovolnictví v akademickém roce 2017/2018. Jako vítězové jednotlivých kategorií je převzali z rukou Jaroslava Millera při slavnostním aktu v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru UP.

Vyvrcholily tak Dny dobrovolnictví na UP, které se konaly v průběhu tohoto týdne na univerzitě už potřetí. „Naše univerzita stejně jako všechny ostatní, miluje body, hodnocení, kvantitativní a kvalitativní měření. Všechno to potřebujeme proto, abychom věděli, jak se pohybujeme ve vztahu k ostatním institucím. Všichni ale cítíme, že to není úplně všechno, co by univerzita měla dělat, protože její mise je nekonečně širší: kromě toho, že je školou a výzkumnou institucí, je to také instituce, která vždy hrála důležitou roli ve veřejném prostoru. Jeho součástí je také charita a dobrovolnická činnost a já jsem pyšný na to, že Univerzita Palackého má v této ´disciplíně´ hlubokou a dlouhou tradici,“ uvedl rektor Jaroslav Miller. Letošním laureátům pogratuloval a předal pamětní diplomy, univerzitní víno a skleněnou sošku anděla z ostravské umělecké dílny. „Velmi si vážím toho, že pomáháte druhým a jsem na vás hrdý,“ dodal rektor. 

V kategorii Kultura si ocenění odnesla Kristýna Doubravová, letošní absolventka oboru Pedagogika sociální práce na PdF za dobrovolnickou činnost v organizaci DW7.  Náplň její činnosti je komunitní práce Divadla na cucky a zahrnuje zejména organizaci kurzů SENior, pomoc při dramatických programech a dílnách pro děti i pro školy. Podle zástupců DW7 díky své pracovitosti a talentu se „z pomocné ruky vypracovala na plnohodnotného člena týmu“.

Za dobrovolnickou činnost v kategorii Děti a mládež obdržela Cenu rektora Adéla Hazuchová doktorandka katedry bohemistiky filozofické fakulty. V rámci organizace Dejte, kolik snesete zorganizovala ve svém působišti v Krnově a okolí charitativní akce na podporu chlapce nemocného mukopolysacharidózou - od propagace, fundraisingu až po organizační zajištění. „Akce podobného formátu se v Krnově a okolí dějí zřídkakdy. Hlavním cílem nebylo vybrat co nejvíce peněz, ale ukázat, jak jednoduché je někomu pomoci,“ uvedli navrhovatelé ve svém nominačním dopise.

Studentka navazujícího magisterského studia politologie na stejné fakultě Nela Chudová se stala letošní laureátkou v kategoriích Sociální služby a Univerzitní akce. Ocenění převzala za dobrovolnickou činnost v rámci neziskového projektu Vánoce pro všechny. Cílem tohoto každoročního sběru vánočních dárků je doprovázení a obdarování pacientů hospiců a seniorů v léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců. Iniciativa se stala inspirací pro stovky zapojených dobrovolníků i pro oživení tématu starých a osamělých lidí mezi studenty. Práce jejího týmu byla hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších aktivit svého druhu v ČR a „nejviditelnější“ spontánní dobrovolnická aktivita na UP.

Student psychologie z filozofické fakulty Ivo Černík získal rektorské ocenění v kategorii Dobrovolnictví v nemocnicích za aktivity ve prospěch organizace Amelie. Pravidelně navštěvuje pacienty na lůžkových odděleních Onkologické kliniky FNOL, kde jim pomáhá zpříjemnit dlouhé chvíle nemocničního pobytu. Angažuje se zároveň při organizaci dalších akcí pro onkologicky nemocné, jejich blízké i pro veřejnost a úspěšně se uplatnil také při získávání nových zájemců o dobrovolnictví.

„Už ani nevím, kdy to začalo. Asi tehdy, když jsem začal jezdit na tábory pro dětské onkologické pacienty. Potom jsem začal ´dobrovolničit´ na oddělení pro dospělé pacienty. Bývají zpočátku rozpačití a nevědí, co mohou očekávat. Ale jakmile se prolomí ledy, jde to rychle. A pokud nás už znají, vítají nás s úsměvem, protože vědí, že jim přinášíme rozptýlení,“ uvedl Ivo Černík, který je zároveň členem Akčního týmu katedry psychologie, šéfredaktorem časopisu Časpis a aktuálně i vedoucím PR týmu pro celostátní konferenci České asociace studentů psychologie pro rok 2019.

Oceněným dobrovolníkům blahopřála i iniciátorka projektu a vedoucí katedry křesťanské sociální práce CMTF Tatiana Matulayová. „Chtěla bych poděkovat teologické fakultě a univerzitě za to, že se nebojí dobrovolnickou práci podporovat. Velmi si toho cením a je to pro nás povzbuzení do další práce. Jsme v tomto ohledu jedna z mála univerzit v rámci V4 a možná i Evropy,“ připomněla Tatiana Matulayová. Vyzvala zároveň k dalšímu posílení povědomí o dobrovolnické činnosti na UP a zejména k využívání aplikace pro registraci dobrovolníků na webu Dobrovolnického centra UP. „Stačí se přihlásit a začít dobrovolnickou práci registrovat. Můžeme tak nejen získat větší přehled, ale i mnohem účinněji tyto aktivity podporovat a koordinovat.“

Slavnostní akt v Kapli Božího Těla, kterého se kromě představitelů univerzity zúčastnili i zástupci nominujících neziskových organizací, doprovodil klavírní recitál i přípitek v Atriu Uměleckého centra UP. Uzavřel se tak zároveň třetí ročník Dnů dobrovolnictví UP, letos tematicky zaměřený na dobrovolnictví ve vztahu k ekologii, životnímu prostředí a udržitelnosti. Třídenní akci uspořádalo ve dnech 16. – 18. října Dobrovolnické centrum UP v rámci projektu RomSpiDo a ve spolupráci s partnerskými organizacemi.

„Dny dobrovolnictví si kladou za cíl propagovat myšlenku dobrovolnické činnosti a rozšiřovat ji na Univerzitě Palackého. Víme, že zde již mnoho takových uskupení působí, snažíme se proto, aby dobrovolnictví přešlo více do povědomí studentů a zaměstnanců a aby se stalo součásti životů alespoň části univerzitní obce,“ doplnil koordinátor Dnů dobrovolnictví Vojtěch Vodseďálek.

Informace o činnosti Dobrovolnického centra UP najdete na jeho facebooku, aplikace pro registraci je dostupná ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Usnesení Evropského parlamentu cituje právní analýzu olomouckých odborníků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Říjen 2018 - 8:10

Vědeckou studii na téma dvojí kvality výrobků, kterou vypracovali akademici olomoucké právnické fakulty, ve svém usnesení cituje Evropský parlament. Tato citace podtrhuje význam, ojedinělost a kvalitu této právní analýzy.

Autory studie Dvojí kvalita výrobků prodávaných v rámci jednotného trhu Evropské unie z pohledu nekalých obchodních praktik, práva soutěžního a práva průmyslového jsou Blanka Vítová a Michal Černý, oba z katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP. Analýza vznikla vloni na jaře jako smluvní výzkum za podpory europoslankyně Olgy Sehnalové a je volně dostupná na internetu. „Současný český právní řád problematiku dvojí kvality a složení produktů výslovně neřeší. Zkoumali jsme, zda lze na danou situaci aplikovat některé z právních norem stávajícího právního řádu. Navrhli jsme několik způsobů, jak situaci řešit,“ vysvětlila Blanka Vítová.

Studie měla od počátku sloužit jako podklad k možné výměně názorů a být zdrojem odborných poznatků pro práci Evropského parlamentu a dalších odborných subjektů zabývajících se touto problematikou. „A to se v tuto chvíli maximálně naplnilo. Nestává se každý den, že by se vědecká studie dostala do Usnesení Evropského parlamentu. Naše analýza se zdála evropským poslancům natolik důležitá, že ji tam zanesli. Tento krok vnímáme jako ocenění naší práce a jistou prestiž. V neposlední řadě je to také způsob, jak dát o naší fakultě vědět a šířit její dobré jméno,“ dodala Blanka Vítová.

Problematika dvojí kvality výrobků na jednotném evropském trhu je na těch nejvyšších evropských úrovních čím dál diskutovanější. Evropská komise již navrhla novelizaci směrnice o nekalých obchodních praktikách, na což reagoval Evropský parlament právě zmiňovaným usnesením. Sloužit má jako připomínky orgánům Evropské unie k dalšímu legislativnímu procesu v této oblasti.

Usnesení Evropského parlamentu o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu projednávali europoslanci ve Štrasburku v polovině září.

 

Celý text Usnesení EP z 13. září 2018 na tomto odkaze.

Studie Dvojí kvalita výrobků prodávaných v rámci jednotného trhu Evropské unie z pohledu nekalých obchodních praktik, práva soutěžního a práva průmyslového je volně dostupná na internetu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Jako vloni. Přespolní běh nejrychleji zaběhli Barbora Kopřivová a Pavel Hladík

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Říjen 2018 - 14:30

Jednačtyřicátý ročník Přeboru Univerzity Palackého v přespolním běhu ovládly „známé firmy“. Mezi ženami byla stejně jako vloni nejrychlejší studentka pedagogické fakulty Barbora Kopřivová, v mužské kategorii si vítězství potřetí v řadě vyběhl Pavel Hladík z fakulty přírodovědecké.

„Pořád mě to baví, pocit z výhry je skvělý,“ komentoval svůj přebornický hattrick vítěz mužské kategorie. „A to jsem teď pár dní neběhal a navíc jsem spadl z kola. Jel jsem ze školy, nějak se mi vyosilo zadní kolo, spadl mi řetěz, a jak jsem do toho šlápl, už jsem šel k zemi,“ dodal Hladík, studující čtvrtým rokem na přírodovědecké fakultě experimentální biologii.

Stanovenou trasu v Bezručových sadech vítěz zaběhl v čase 9:11. Druhý v pořadí Miroslav Haltmar z fakulty tělesné kultury potřeboval o jedenáct sekund více, třetí Marek Schuster z přírodovědecké fakulty pak ještě o dalších šest sekund více. Mimochodem i tito běžci si už v minulosti vystoupali na univerzitním přeboru na stupně vítězů, oba v roce 2015, Schuster byl tenkrát první a Haltmar druhý.

Podobně jako Hladík nebyla před přeborem kvůli nachlazení rozběhaná ani vítězka ženské kategorie Barbora Kopřivová. A přece to podruhé vyšlo. „Z pedagogické fakulty se účastním přeboru asi jako jediná, nevím o nikom dalším, tak je pro mě motivací ukázat, že i někdo z naší fakulty se dokáže na takovéto akci prosadit. Mám radost, když předběhnu holky z FTK,“ uvedla ke svému druhému vítězství na přeboru Kopřivová.

S více než dvacetisekundovým náskokem doběhla do cíle v čase 7:53. Druhé a třetí místo braly Anežka Líznerová a Soňa Dobroňová z fakulty tělesné kultury. Celkově se na start postavilo 65 žen a 125 mužů, valnou většinu tvořili právě studenti fakulty tělesné kultury z prvních ročníků, kteří mají účast na přeboru jako jeden za zápočtových požadavků.

Kdo by se pídil po výsledcích z dřívějších ročníků přeboru, jistě ho zaujmou letošní výrazně lepší časy běžců. „S ohledem na rekonstrukci atletické dráhy jsme museli trochu improvizovat. Umístili jsme start mimo areál atletického stadionu, tratě tak byly kratší, než jsme avizovali v propozicích,“ vysvětlila ředitelka závodu Liběna Kováčová z pořádající katedry sportu.

„Myslím, že se letošní ročník vydařil. Počet závodníků je srovnatelný s loňskem, vyšlo nám i krásné počasí. Poděkování za bezproblémový průběh si zaslouží všichni organizátoři z řad studentů a kolegů z katedry a také partneři, kteří věnovali pěkné ceny pro vítěze,“ dodala Kováčová.

 

Výsledky:

ženy

1. Barbora Kopřivová (PdF) – 7:53

2. Anežka Líznerová (FTK) – 8:15

3. Soňa Dobroňová (FTK) – 8:24

4. Tamara Bjalková (FTK) – 8:55

5. Denisa Hubáčková (PřF) – 8:58

muži

1. Pavel Hladík (PřF) – 9:11

2. Miroslav Haltmar (FTK) – 9:22

3. Marek Schuster (PřF) – 9:28

4. Vít Palzer (FTK) – 9:38

5. Vojtěch Matuš (FTK) – 9:47

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Bohemisté debatují o spisovné češtině a jazykové kultuře

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Říjen 2018 - 11:07

Analýze vývoje češtiny a české komunikace za poslední čtvrtstoletí se ode dneška věnuje dvoudenní konference Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Mezi přednášejícími jsou nejen čeští bohemisté, ale i zástupci slovenských a polských vysokých škol a ústavů.

Asi čtyři desítky bohemistů debatují na Univerzitě Palackého o vývoji češtiny a české komunikace v posledním čtvrtstoletí, a to ve všech funkčních oblastech jazyka.

„Tématy jsou psaná i mluvená veřejná a institucionální komunikace, jazyk médií všech typů, školství všech stupňů, umělecká tvorba, soukromá komunikace, čeština jako cizí jazyk, komunikace menšin a řada dalších,“ uvedl Ondřej Bláha z katedry bohemistky FF UP.

Kromě českých příspěvků orientovaných šířeji slavisticky zazní na konferenci i příspěvky slovenských a polských lingvistů, kteří budou hovořit především o problémech svých mateřských jazyků. 

„Na UP přijel například známý varšavský polonista a slavista Andrzej Markowski. Osobně se však také, snad už od června, kdy jsme sestavili předběžný program, velmi těším na příspěvek Slangy nás baví – a stávají se účinným prostředkem reklamy Jany Hoffmanové z Ústavu pro jazyk český,“ dodal bohemista z UP.

Téma je podle něj nanejvýš aktuální. „Naše životy jsou rok od roku víc a víc prostoupeny a ovlivňovány všelijakými odbornými fakty. Výtěžky vědy se ohromující rychlostí, někdy i v poněkud zdeformované podobě, šíří prostorem. Všechno se zvědečťuje, zodborňuje. Společenská váha slangu jako vnějšího znaku toho, že se někdo v něčem vyzná, je v důsledku čím dál větší. Slang je navíc ze své podstaty expresivní, hravý, vtipný i obrazný. A právě tyto vlastnosti slangu pěkně rezonují s povahou a vkusem naší doby,“ doplnil Ondřej Bláha.

Konference Spisovná čeština pořádaná katedrou bohemistiky FF UP je otevřena i studentům bohemistiky, mezi přednášejícími i nepřednášejícími účastníky převládají však spíše lingvisté. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Camp Peira: Cvičení, kde se střílí a uplatňuje mezinárodní humanitární či migrační právo

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Říjen 2018 - 8:00

Vyděšení civilisté se snaží dostat do bezpečí střeženého tábora. Ozbrojení povstalci je dohánějí a z lesa se ozývá střelba. Velitel základny musí rychle rozhodnout o řešení situace. Mají vojáci vpustit někoho dovnitř? Proč? I takové situace řešili účastníci unikátního cvičení Ius in Bello – Camp Peira 2018, na kterém se významně podílela Univerzita Palackého.

Hlavním námětem cvičení, které se konalo o víkendu ve výcvikovém prostoru Březina poblíž Vyškova, bylo působení české vojenské jednotky v subsaharské Africe v prostředí vnitřního ozbrojeného konfliktu doprovázeného migrační vlnou. Hlavním úkolem vojáků byla ochrana základny, u níž se ocitlo množství osob včetně uprchlíků ohrožených činností nedaleko operující povstalecké jednotky. Akce s akademiky, studenty, pracovníky neziskových organizací a dalšími složkami byla součástí týdenního vojenského cvičení před výjezdem české jednotky do Mali.

Camp Peira, který se konal již třetím rokem, je výjimečný intenzívním prolínáním vojenských a civilních schopností všech zasahujících složek. Je to jeden z výsledků dlouhodobé spolupráce akademiků Univerzity Palackého a armádních specialistů. Na vývoji konceptu se výrazně podíleli také akademičtí pracovníci Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

„Civilní účastníci nevystupují jen jako figuranti, jak to bývá u podobných cvičení, ale skutečně se zapojují do řešení situací. Studenti se na fakultě učí fakta týkající se mezinárodního humanitárního či migračního práva, ale tady vše vidí ve skutečnosti a mají možnost si osvojit další dovednosti a rozvíjet své schopnosti. Zároveň si uvědomí komplexnost celé problematiky,“ řekl Martin Faix, proděkan olomoucké právnické fakulty, a zdůraznil unikátní míru propojení všech složek.

Při cvičení si civilisté v rámci svých úloh (právní poradci, pracovníci Mezinárodního výboru červeného kříže či UNHCR, zdravotnický personál, zadržení, uprchlíci) na základě reálných prožitků z vojenské operace prověřují funkčnost teoretických znalostí nabytých v akademickém prostředí. Vojáci jako praktici zase trénují spolupráci a vyjednávání s nevojenskými institucemi.

Věra Honusková, která se věnuje uprchlickému právu na PF UK, se cvičení účastnila i se svými studenty. „Studenti se díky simulaci hodně naučili, a i na zážitcích a poznatcích z ní budeme stavět naši další výuku.“

Jedinečná je nejen samotná spolupráce, ale především naplnění základního cíle cvičení, kterým bylo přimět vojáky i civilisty k pochopení vzájemně odlišných přístupů a k jejich následnému využití ke splnění společného úkolu.

Podrobnosti na těchto webových stránkách:
www.pf.upol.cz/camp_peira
www.army.cz

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vladimír Študent jr. obdržel ocenění Purkyňova nadačního fondu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Říjen 2018 - 13:00

V letošním ročníku soutěže Purkyňova nadačního fondu České lékařské společnosti JEP o ceny za publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF) výrazně uspěl odborný asistent Urologické kliniky lékařské fakulty Vladimír Študent jr. V kategorii Chirurgické obory se na prvním místě umístila jeho práce zveřejněná v prestižním odborném časopise European Urology s aktuálním IF 16,26. Slavnostní předání cen pro mladé lékaře do 35 let proběhlo v prostorách Senátu Parlamentu ČR. 

Oceněná práce seznamuje s výsledky využití originální operační techniky pro robotické operace karcinomu prostaty - Advanced Rekonstrukce Vesicourethral Support (ARVUS), kterou vytvořili chirurgové z Urologické kliniky olomoucké lékařské fakulty. Publikované výsledky potvrdily, že díky ní dochází k významné redukci úniku moči u pacientů, kteří podstoupili robotickou operaci karcinomu prostaty. 

„Po odejmutí prostaty zrekonstruujeme svaly a fascie v okolí svěrače tak, aby sloužily opět jako jeho závěsná podpora. Únik moči se tak významně sníží a zkrátí se doba, po kterou je pacient inkontinentní,“ objasnil první autor oceněné studie Vladimír Študent jr. Jak doplnil, technika ARVUS přinesla výrazně lepší výsledky močové kontinence než při standardních postupech. „A to bez negativního vlivu na erektilní funkci, komplikaci nebo onkologický výsledek,“ dodal Vladimír Študent. Tato technika je nyní standardně používaná u všech těchto operací.

Pro mladého vědce, který ocenění Purkyňova nadačního fondu získal jako historicky první laureát z Univerzity Palackého, je dosažený úspěch především potvrzením kvality olomoucké lékařské fakulty a celé univerzity. „Díky této práci jsme se ukázali v nejlepším světle nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí, a cena Purkyňova nadačního fondu je pokračováním tohoto úspěchu. Tím největším je ale fakt, že techniku denně používáme a že přináší dobré výsledky našim pacientům. Vavříny nejsou samoúčelné, naším cílem je zkvalitňovat svoji práci,“ zdůraznil Vladimír Študent. 

V současné době připravuje ověření dosažených výsledků v multicentrické studii a své další vědecko-výzkumné plány směřuje k dalšímu rozvoji minimálně invazivní chirurgie – robotiky v léčbě karcinomu prostaty a ledviny. „Výskyt těchto nemocí je alarmující, počet nových případů stále narůstá, v mužské populaci zaujímá karcinom prostaty první místo a karcinom ledviny páté mezi všemi nádory. Přitom u ledviny je operace téměř jediná možnost, jak onemocnění vyléčit. Důležité ale nejen přežití pacientů, ale i kvalita jejich života. Zabývám se proto nyní i tím, jak a u koho co nejlépe provést záchovný výkon na ledvině, tedy odstranit jen nádor a ledvinu ponechat.“

Purkyňův nadační fond, založený Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, vyhlašuje soutěž Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem od roku 2016. Jejím cílem je ocenit publikační výsledky mladých odborníků a poskytnout nadační příspěvek pro jejich další vědecko-výzkumné projekty. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo více než 50 prací od autorů do 35 let v kategoriích chirurgické, teoretické a interní obory.  

„V každé z nich vybírala hodnotící komise tři nejlepší práce s přihlédnutím nejen k výši IF, ale i k celkové kvalitě přihlášených prací. Ta byla podle konstatování členů komise celkově velmi vysoká,“ doplnila Eva Bundová z organizačního týmu soutěže.  

Ocenění spojené s finanční odměnou převzali laureáti z rukou předsedy Správní rady Purkyňova nadačního fondu Karla Cvachovce při slavnostním předání cen za nejlepší odborné lékařské publikace za rok 2017 v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze. Kompletní výsledky soutěže najdete ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Konference Nanocon slaví desáté jubileum

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Říjen 2018 - 9:19

Především o uplatnění nanomateriálů a nanotechnologií v medicíně, solární energetice nebo při čištění vod bude do pátku hovořit přes 330 odborníků ze zhruba tří desítek zemí na konferenci Nanocon, jejíž jubilejní desátý ročník začal dnes v Brně. Významné zastoupení na ní mají odborníci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Jeho ředitel Radek Zbořil se stejně jako v předchozích letech ujal role odborného garanta a výzkumníci olomouckého vědeckého centra nechybějí ani mezi zvanými přednášejícími.

„Konference si postupně vydobyla pozici největší tuzemské konference v oboru nanotechnologií a patří rovněž k nejvýznamnějším evropským odborným setkáním na tomto poli. V letošním jubilejním ročníku se významná část programu zaměří na nanomedicínu. Jsem rád, že zásadní vystoupení zde budou mít i zástupci našeho vědeckého centra,“ uvedl Zbořil.

Nový způsob, jak řídit elektronické a magnetické vlastnosti molekul, objasní světově uznávaný odborník na nekovalentní interakce Pavel Hobza z RCPTM a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Výzkum, který letos otiskl časopis Nature Communications, se těší velkému zájmu odborné veřejnosti a byl dokonce vybrán mezi Editors’ Highlights. Fyzikální chemik Aleš Panáček bude hovořit o bakteriální rezistenci vůči nanočásticím stříbra. Rovněž tento výzkum pronikl na stránky prestižního časopisu, a to Nature Nanotechnology. Také díky tomu vědec nedávno získal prestižní Cenu předsedkyně Grantové agentury ČR.

Výsledky své práce na konferenci přiblíží i další zástupci RCPTM. Celkem na odborném fóru zazní 71 přednášek. Zhruba polovina je zaměřena na konkrétní aplikace nanotechnologií, především v průmyslu a medicíně.  K nejvýznamnějším hostům patří například výkonný ředitel Ústavu pro laserové, fotonické a biofotonické technologie (ILPB) vybudovaném na University of Buffalo v americkém státě New York Paras N. Prasad. Multidisciplinární vědec v oblasti biofotoniky a nelineární optiky, který dosáhl celosvětového věhlasu za svou průkopnickou práci v používání technologií založených na světle k řešení závažných globálních problémů současné medicíny, vystoupí s přednáškou nazvanou Konvergence vědy: propojení nanotechnologií s fotonikou a biologií s dopadem na energetiku a zdravotní péči. Hostem plenární sekce bude i ředitel Výzkumného centra grafenu a ředitel Centra pro pokročilé 2D materiály na National University of Singapore Antonio H. Castro Neto. Materiálový vědec a teoretik kondenzovaných látek dosáhl světového uznání především za své práce týkající se 2D materiálů.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na listopadový UP Business Camp dorazí hvězdy startupové scény, mladí podnikatelé a markeťáci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Říjen 2018 - 13:00

Zakladatel největší internetové online kuchařky v ČR Libor Hoření, manažer digitálního marketingu Red Bullu Milan Formánek nebo tvůrce hranolkového street food konceptu Faency Fries René Müller, to jsou jména řečníků UP Business Campu, který proběhne 24. listopadu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

„UP Business Camp bude letos nabitý inspirativními přednáškami, workshopy a doprovodnými akcemi. Rozšiřujeme ho obsahově o blok věnovaný hi-tech startupům a technologiím na akademické půdě. Například o zahraniční zkušenosti se zakládáním spin-off společností se podělí Martin Raditsch z německé Goethe univerzity. Na své si přijdou i milovníci marketingu nebo příběhů úspěšných mladých podnikatelů,“ uvádí organizátor Michal Kukučka z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého. 

„I letos zahrneme lokální hvězdy. Účast potvrdili Šimon Pelikán, který realizuje výletní plavby po Olomouci, nebo Vladislava Závrská, autorka designového zápisníku Knihář. Oba jsou absolventi naší univerzity. S dalšími řečníky dále jednáme,“ přibližuje Kukučka. 

Camp bude vidět na více akcích 

Šestý ročník konference o cestě k úspěšnému podnikání odstartuje s předstihem Roadshow Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest se 4 zahraničními řečníky, a to ve středu 31. října v olomouckém Vault 42. UP Business Camp bude u toho.  

Ve středu 7. listopadu se můžete těšit na zajímavou přednášku z kosmického inkubátoru ESA BIC Prague, která proběhne pod hlavičkou Campu v univerzitním UPointu. 

Souboj startupů na univerzitní půdě 

Poprvé budou mít na Campu mladí podnikatelé možnost soutěžit o nejlepší pitch, během kterého ve dvou minutách představí svůj nápad před zkušenou porotou. Vítězové dostanou příležitost zasoutěžit si o hodnotné ceny, a hlavně představit svůj projekt před investory, českými startupovými mentory a dalšími osobnostmi z byznysové sféry při druhém ročníku olomouckého Business Plesu v rámci Startup Klubu, který se koná 25. ledna 2019 v NH Collection Olomouc Congress.

Kromě publicity při této akci s návštěvností více než 700 hostů mohou využít možnosti networkingu s ostatními účastníky Startup Klubu. Zájemci se už nyní mohou přihlašovat ZDE.

Větší prostor pro studenty, interaktivnější doprovodný program

Organizátoři se letos rozhodli upravit ceny vstupenek tak, aby byly dostupnější pro studenty. Do 4. listopadu tak mohou zájemci získat lístky na konferenci za zvýhodněnou cenu. „Chceme motivovat studenty ke startu podnikání. Na konferenci mohou nasát potřebné informace k rozjezdu vlastního businessu. Stejně tak podporujeme naše absolventy,“ upřesnil Kukučka.  

Na účastníky čeká kromě stánků partnerů interaktivní program v průběhu konference. Těšit se mohou na 3D tisk, virtuální realitu, osobnostní testy, aktivity Pevnosti poznání nebo workshop zaměřený na udržitelný rozvoj. „Domluvili jsme spolupráci s agenturou ARPOK, která dělá osvětu v globálním rozvojovém vzdělávání. Na workshopu si účastníci zkusí vytvořit něco sladkého nebo i praktického na nákupy. Více v tuto dobu nebudu prozrazovat,“ dodal s úsměvem Kukučka. 

Konferenci organizuje Vědeckotechnický park Univerzity Palackého za finanční podpory Komerční banky. Konferenci podporují Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Olomoucký kraj, Okresní hospodářská komora Olomouc. Mediálními partnery jsou Olomouc.cz, City.cz a Czechstartups.org. Více ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzitu navštívili krajanští učitelé českých škol v Chorvatsku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Říjen 2018 - 7:50

Během vzdělávacího pobytu navštívili Univerzitu Palackého krajanští učitelé českých škol v Chorvatsku. Ve slavnostním sále Rektorátu UP je přijal rektor Jaroslav Miller. 

Vzdělávací semináře v České republice mají pro české učitele z Chorvatska více než padesátiletou tradici. Opět hospitovali na vybrané základní škole, na hodinách svých českých kolegů diskutovali o učebnicích, pomůckách i současné problematice.

K organizaci letošního semináře se připojila Univerzita Palackého, která s českou menšinou v Chorvatsku spolupracuje už několik let. Pro krajanské učitele připravila poznávací program Olomouce, jehož součástí bylo i seznámení se s pracovišti univerzity.

„Českou menšinou v Chorvatsku jsme se pod vedením Iva Bartečka začali zabývat v roce 2016 prostřednictvím projektu IGA Češi v Daruvaru (Chorvatská republika) realizovaného na filozofické fakultě. Naší snahou bylo pojednat o historii a současnosti české menšiny s využitím historicko-antropologického a lingvistického přístupu. Ke spolupráci jsme proto přizvali Andreu Preissovou Krejčí, která založila obor kulturní antropologie na filozofické fakultě a která nyní působí na pedagogické fakultě, a Helenu Stráníkovou, chorvatskou Češku, která se dlouhodobě zabývá jazykovým aspektem české menšiny v Chorvatsku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z opakovaných badatelských pobytů vzešla kniha Po českých stopách na Daruvarsku vydaná Vydavatelstvím UP v loňském roce,“ uvedla Jana Kočí z katedry antropologie a zdravovědy pedagogické fakulty, která s kolegy krajanské učitele z Chorvatska po Olomouci i UP provázela. 

Už během výzkumných pobytů se podle Jany Kočí dalo tušit, že spolupráce s krajany v Chorvatsku by mohla nabýt mnohem hlubšího významu. Z rozhovorů s představiteli české menšiny – zejména s bjelovarsko-bilogorskou místožupankou z řad české menšiny Táňou Novotnou Golubićovou, s tehdejší předsedkyní Svazu Čechů Libuší Stráníkovou, s poradkyní pro školy s výukou českého jazyka Jitkou Staňovou Brdarovou či s poslancem za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimírem Bílkem – totiž na povrch vyplynula potřeba krajanů seznámit se s českou soudobou kulturou a současným českým jazykem, a to zejména v případě dětí a dospívajících.

V roce 2017 tak byla prostřednictvím internacionalizačního projektu katedry antropologie a zdravovědy pedagogické fakulty zahájena přímá spolupráce s českými školami v Chorvatsku. Ta našla konkrétní formu v podpoře praktických stáží studentů UP na českých školách v Chorvatsku v rámci programu Erasmus plus, které na základě pozitivních ohlasů všech zúčastněných stran pokračují i v roce 2018.

„Během dvou let se nám podařilo vyslat na české školy v Chorvatsku již 19 studentů pedagogické fakulty. Na školách získávají cennou pedagogickou praxi. Žáci a učitelé z českých škol v Chorvatsku mají díky tomu zase pravidelný a dlouhodobý kontakt se spisovnou češtinou napříč předměty. Do budoucna chceme možnost praktických stáží nabídnout i kadetům učitelství z dalších fakult UP. Případně je možné stáž rozšířit na další krajanské instituce. Podle šéfredaktorky krajanské Novinově-vydavatelské instituce Jednota Jany Staňové by o české stážisty, zejména studenty žurnalistiky a bohemistiky, byl zájem také v jejich redakci,“ doplnila Jana Kočí.

Češi představují v Chorvatsku početnou národnostní menšinu, která se dodnes hlásí k jazykovému a kulturnímu odkazu svých předků. V současnosti žije na chorvatském území přibližně deset tisíc potomků českých emigrantů. Do prostoru Slavonie přicházeli v rámci tak zvané vnitřní kolonizace od konce 18. století a krátce ještě i po rozpadu Rakouska-Uherska, zhruba do 30. let 20. století. Mnohdy se jedná až o desátou generaci Čechů, která český jazyk a kulturu zachovává. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

I doplňovací volby do univerzitního senátu se uskuteční na právnické fakultě v listopadu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Říjen 2018 - 14:00

Doplňovací volby do Akademického senátu UP se na právnické fakultě uskuteční počátkem listopadu, ve stejném termínu jako volby do senátu fakultního. Členové akademické obce právnické fakulty v nich budou vybírat jednoho studentského senátora.

Důvodem k vyhlášení doplňovacích voleb je zánik mandátu Marka Zapotockého, který již úspěšně ukončil studium. „Jsem rád, že po dohodě s předsedou univerzitního senátu se podařilo sladit termín obou voleb,“ řekl Michal Bartoň, předseda Akademického senátu PF UP.

Navrhovat kandidáta na pozici studentského senátora může každý člen akademické obce prostřednictvím speciálního formuláře, a to do 22. října k rukám členů volební komise. Ta bude stejná jako ta pro již vyhlášené volby do AS PF UP. Na průběh obou voleb budou dohlížet Kamila Bubelová, vedoucí katedry teorie práva a právních dějin, a studenti Martina Štouračová s Markem Varmužou. Náhradníkem bude Petr Osina z katedry teorie práva a právních dějin. „Ve volbách do velkého senátu platí jiný volební systém než do fakultního, tudíž studentského zástupce volí jak studenti, tak akademičtí pracovníci fakulty,“ upozornil Michal Bartoň.

O složení volební komise pro doplňovací volby rozhodli senátoři právnické fakulty na svém říjnovém zasedání. Dále na svém prvním zasedání v novém akademickém roce spolu s vedením fakulty diskutovali minimální standardy činnosti interních doktorandů a seznámili se s návrhem novely fakultního prováděcího vnitřního předpisu ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP. 

Formulář k navrhování kandidátů pro doplňovací volby do AS UP.

Volební podzim na PF UP
5.– 9. listopadu 2018, předsálí auly

pondělí    13.00–15.00
úterý         9.30–13.30
středa        9.30–13.30
čtvrtek       9.30–13.30
pátek         9.30–12.00

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Absolventi UP se zapojí do nadnárodního průzkumu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Říjen 2018 - 12:00

Univerzita Palackého oslovila během víkendu vybrané absolventy, kteří ukončili v posledních pěti letech svá studia, s prosbou, aby se zúčastnili nadnárodního průzkumu uplatnitelnosti vysokoškolského vzdělání.

„Čtrnácti tisícům našich absolventů jsme rozeslali e-mailem oslovovací dopis, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí dopisu byl kromě vysvětlení záměru šetření i přímý odkaz na dotazník sestavený ministerstvem,“ vysvětlila Eva Blažková, která je na UP garantem absolventského programu.

Bohužel vinou technické chyby nebyl odkaz funkční. Univerzita proto opětovně rozešle vybraným absolventům e-mail s již fungujícím odkazem.

Dotazníkové šetření se koná v pravidelných intervalech a zjišťuje názory a zkušenosti absolventů s přechodem ze školy na pracovní trh. Výsledky pak mimo jiné slouží pro zapojené subjekty jako zpětná vazba uplatnitelnosti absolventů v praxi.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Biologové z Přírodovědecké fakulty objevili na Borneu další novou rostlinu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Říjen 2018 - 8:00

Další novou rostlinu objevil v tropických deštných lesích ostrova Borneo tým biologů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Thismia kelabitiana, česky hvězdnatka kelabitská, je již desátým novým rostlinným druhem, který se olomouckým a pražským biologům na Borneu podařilo nalézt. Popis nového druhu přinesl v těchto dnech vědecký časopis PLOS ONE. Objev hvězdnatky kelabitské by v budoucnu mohl přispět k ochraně tropických deštných lesů nejen na Borneu.

„Thismia kelabitiana je v mnoha směrech výjimečná. Přestože je velmi drobná, vysoká nanejvýš 18 centimetru a průměr jejího květu nedosahuje ani dvou centimetrů, jsou květy této hvězdnatky o poznání větší než u ostatních druhů, které z Bornea známe," říká člen týmu biologů Michal Hroneš z katedry botaniky.

„Tato hvězdnatka, stejně jako všechny její ostatní příbuzné druhy, patří mezi tzv. mykoheterotrofní rostliny, tedy nezelené rostliny, které se vyživují prostřednictvím houbových vláken rostoucích v půdě kolem rostliny," uvedla autorka jejího popisu Zuzana Sochorová. Tento způsob života velmi ovlivňuje vzhled rostlin. „Hvězdnatky kromě toho, že nejsou zelené, mají také zakrnělé listy. Vzhledem k drobnému vzrůstu celé rostliny se vyznačují velkými a často i barevnými květy," doplňuje Michal Sochor z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. To platí i pro hvězdnatku kelabitskou, jejíž květy jsou zářivě žluté a mají zvláštní tvar připomínající lucernu lemovanou třásnitým límečkem.

Název objevené rostliny odkazuje na oblast Kelabitské vysočiny v malajském státě Sarawak obývané národem Kelabitů, po kterých byla hvězdnatka kelabitská pojmenována. „Tato oblast jako jedna z mála v malajské části Bornea byla dosud ušetřena kácení lesů, a proto patří mezi biologicky nejhodnotnější oblasti celého ostrova. Také lokalita nově objevené hvězdnatky leží na dřevařské koncesi a jen několik málo kilometrů od nejbližších dřevařských cest," doplnil Martin Dančák. Odborníci doufají, že právě objevy unikátních druhů rostlin mohou další postup zdejší těžby dřeva v tamních lesích zbrzdit a snad i zastavit.

Podobně jako se hvězdnatka kelabitská snad brzy stane emblematickým druhem pro zatím oficiálně nechráněná území Kelabitské vysočiny, mohl by propagaci ochrany přírody pomoci i další významný nález olomouckého týmu. Po neuvěřitelných 151 letech se jim totiž teprve podruhé v historii podařilo znovuobjevit jiný druh hvězdnatky - Thismia neptunis. Přes svou velikost kolem 9 cm tato rostlina svým bizarním vzhledem zcela vybočuje z představ, které lidé o rostlinách většinou mají. Mohla by tak být tzv. vlajkovým druhem, tedy druhem atraktivním pro širokou veřejnost, který může sloužit jako účinný nástroj ochrany tropického deštného lesa jako celku.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti zvou na panelovou diskuzi: Mladý člověk v politice

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Říjen 2018 - 8:00

Jak se začne mladý člověk občansky podílet na věcech veřejných? Co se mu staví do cesty a co ho naopak posunuje vpřed? Jaká je konkrétní zkušenost mladého politika? Na tyto a další otázky budou odpovídat hosté panelové diskuze, kterou pod názvem Mladý člověk v politice připravilo Vysokoškolské katolické hnutí (VKH) Olomouc ve spolupráci s místní pobočkou Moravsko-křesťanské akademie. Akademickou i širší veřejnost zvou na 17. října do auly filozofické fakulty.

Pozvání k besedě přijali redaktorka týdeníku Respekt Silvie Lauder, středoškolský student a občanský aktivista Jakub Čech a exministr zemědělství a poslanec Parlamentu ČR za KDU-ČSL Marián Jurečka. „Při oslovování a sestavování seznamu hostů pro nás bylo především důležité mít mezi hosty alespoň jednoho mladého politika nebo člověka, který se o politiku od brzkého věku zajímal i osobnosti, které by dokázaly popsat rizika i možnosti zapojení mladých lidí do politiky,“ uvedl jeden z hlavních organizátorů panelové diskuze, člen VKH a student 4. ročníku teologické fakulty Michal Štverák. 

Moderovaná debata, po níž budou mít účastníci z publika klást hostům dotazy, by podle něj měla přiblížit možnosti mladých lidí prosadit se v politice, jejich pozici na vrcholné politické úrovni i celospolečenský pohled na „politické nováčky“. Začátek je připraven na 17 hodin. 

Akci připravili členové VKH spolu s Moravsko-křesťanskou akademií Olomouc, s níž už několik let spolupracují. „Minulý rok jsme se dohodli spolupráci prohloubit a organizovat společně jednu nebo dvě větší akce ročně. Naší společnou snahou je hovořit o společensky důležitých tématech, sdružovat lidi dobré vůle a obecně podporovat růst společnosti ve všech jejích aspektech,“ doplnil Michal Štverák.

Informace jsou k dispozici také ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

International week pedagogické fakulty přivítal jedenadvacet zahraničních partnerů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Říjen 2018 - 8:00

V pořadí počtvrté se na pedagogické fakultě uskutečnilo setkání reprezentantů zahraničních partnerských škol. International week jim nabídl možnost poznat Univerzitu Palackého, město Olomouc i systém vzdělávání České republiky.

Spolupráci se zahraničními vysokými školami pedagogická fakulta rok od roku rozšiřuje. Jestliže před čtyřmi lety přijelo na její International week sedm zahraničních partnerů, letos jich dorazilo jedenadvacet. Byla mezi nimi i zástupkyně mezi studenty velmi populární norské Queen Maud University College of Early Childhood Education, s níž olomoucká pedagogická fakulta podepsala spolupráci mezi prvními. Prezentovat přijeli do Olomouce i zástupci z turecké univerzity Artvin Coruh, s níž PdF UP začala spolupracovat nedávno a kteří tak Olomouc navštívili vůbec poprvé.

Vedle odborných přednášek a seminářů byly i letošní náplní této akce především prezentace jednotlivých vysokých škol. Cílovou skupinu opět tvořili jak účastníci akce, tak i studenti pedagogické fakulty. Právě oni se na základě získaných informací často rozhodují, kam mohou na studijní pobyt vycestovat. Na španělskou univerzitu Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se tak v minulém semestru vydala například Markéta Salajková, která studuje obor Učitelství pro první stupeň základních škol.

„Nejen studium na zahraniční univerzitě, ale i pobyt v cizí zemi s jinými lidmi člověka nějakým způsobem vnitřně obohatí a částečně i změní. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria jsem si zvolila proto, že nabízí široké spektrum možností. Student se tam může přihlásit na celou řadu sportovních aktivit, navštěvovat jazyková setkání i si například zatančit salsu. Kromě toho, že jsem si výrazně vylepšila angličtinu, polepšila jsem se i ve španělštině,“ řekla. Markéta Salajková tvrdí, že je díky zahraničnímu pobytu také více samostatná, zodpovědná a trpělivá. „Myslím si, že jsem dnes schopná řešit problémy více v klidu a s nadhledem,“ dodala. Je přesvědčena, že řadu netradičních nápadů, které na zahraniční vysoké škole zaznamenala, využije v pedagogické praxi. Rozhodnutí odjet studovat do zahraničí doporučuje všem studentům, kteří chtějí poznat nejen cizí zemi, fakultu, lidi, ale především sami sebe.

International week pořádá na pedagogické fakultě její zahraniční oddělení, přičemž konkrétní přednášky zastřešují vždy jednotlivá pracoviště fakulty. Zahraniční hosté poznávají během pobytu Univerzitu Palackého a její pedagogickou fakultu. Navštěvují také školská zařízení a seznamují se s kulturou a se systémem českého vzdělávání, do něhož by rádi své studenty poslali. 

„Pro všechny zainteresované, ať cizí nebo domácí, jde především o sdílení zkušeností a osobních kontaktů, které dále umožňují rozšiřování spolupráce mezi jednotlivými institucemi, a to jak v oblasti vzdělávací, tak následně i vědecké,“ uvedla Dagmar Zdráhalová z fakultního zahraničního oddělení. Pedagogická fakulta dále rozšiřuje spolupráci s univerzitami ve Spojených státech amerických, aktuálně je podle ní mezi studenty největší zájem o studium ve skandinávských zemích a Španělsku. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Veřejná debata ke vzniku CIST vyústila ve všestrannou ochotu k dalším jednáním

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Říjen 2018 - 16:15

Několikahodinovou veřejnou debatu se studenty a zaměstnanci věnovali zástupci vedení univerzity a přírodovědecké fakulty plánovanému vzniku nového vysokoškolského ústavu Czech Institute of Science and Technology (CIST). Ve zcela zaplněné aule olomoucké „přírody“ se k ní sešli rektor Jaroslav Miller a děkan Martin Kubala spolu s hosty z fakult, olomouckých vědeckých center i mimouniverzitních partnerských pracovišť.

Záměr vybudovat vysokoškolský ústav, který by částečně propojil Regionální centrum pokročilých technologií a nanomateriálů, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Ústav molekulární a translační medicíny, fungující dosud jako součásti přírodovědecké a lékařské fakulty, představil a zdůvodnil rektor Jaroslav Miller. Jde podle něj o souběh několika výrazných podnětů, mezi něž lze zahrnout očekávané ukončení státních dotací a prostředků ze strukturálních fondů i doporučení auditu Evropské asociace univerzit na užší integraci vědy a výzkumu uvnitř univerzity. Připomněl zároveň nabídku partnerů z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) k institucionálnímu propojení vědecko-výzkumných aktivit. „Je to šance vytvořit jednu z největších vědeckých institucí, která by dosáhla na podporu z velkých evropských grantů, na které bychom jinak nedosáhli,“ zdůraznil rektor. Upozornil také na problém konfliktu mezi příznivci a odpůrci předloženého návrhu. „Jsme odsouzeni k dohodě, protože si nemůžeme dovolit, aby byl někdo poražen,“ uvedl rektor.

Děkan Martin Kubala ve svém vystoupení zrekapituloval podmínky vzniku vědeckých center, průběžně realizované investice do jejich rozvoje i vazby výzkumných center na mateřské katedry a mimouniverzitní pracoviště. Vyjádřil obavy z důsledků, které by vznik vysokoškolského ústavu fakultě přinesly, nastínil některé očekávané problémy a vybídl k nalezení alternativních řešení. „Návrh na vznik nového vysokoškolského ústavu je velice obecný. Jsem otevřený debatě, ale musí být podložený věcnými argumenty. Důležité bude zejména propracování technických detailů,“ doplnil děkan.

Do následné více než čtyřhodinové diskuze, kterou moderoval předseda senátu přírodovědecké fakulty Tomáš Opatrný, se zapojili ředitelé všech tří olomouckých center Radek Zbořil, Ivo Frébort a Marián Hajdúch, kteří navrhovanému záměru CIST vyjádřili podporu na základě dosavadních zkušeností z českých a zahraničních pracovišť. Své komentáře a poznámky připojili ředitel Fakultní nemocnice Olomouce Roman Havlík, ředitel ÚOCHB Zdeněk Hostomský, stejně jako zástupci vedení univerzity, akademických senátů, pracovníci přírodovědecké fakulty i další členové akademické obce UP.

Závěr veřejné debaty, která přilákala několik stovek účastníků, potvrdil všeobecně deklarovanou ochotu k dalšímu jednání. Pokračující odborné diskuze by měly vést expertní skupiny složené ze zástupců přírodovědecké a lékařské fakulty, vědeckých center a vedení UP.

Celý záznam diskuze, který vytvořili pracovníci Audiovizuální produkce UP, bude k dispozici na stránkách rubriky „Akademický svět“ Žurnálu UP v odkazu UP REFLEXE – Czech Institute of Science and Technology.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF