Novinky z UP a PřF

Fascinující rostliny si v botanické zahradě nenechaly ujít desítky návštěvníků

Zajímavými informacemi o léčivých a masožravých rostlinách, jedlých i jedovatých houbách, luštěninách či salátech si mohli rozšířit své znalosti návštěvníci, kteří ve středu zavítali na Den fascinace rostlinami v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UP.

„Letošní bohatý program byl zaměřený na rostliny na talíři, tedy takové, které jsou, byly či budou součástí našeho jídelníčku. Jsem velmi rád, že i přes nepřízeň počasí si do areálu botanické zahrady našly cestu nejen děti ze ZŠ Řezníčkova, ale že přišli i studenti univerzity, členové klubu seniorů pedagogické fakulty i další obyvatelé Olomouce," řekl vedoucí botanické zahrady Václav Dvořák.

Den fascinace rostlinami připomněl mnohostranně užitečný svět rostlin. „Děti i dospělí se u nás mohli seznámit s masožravými rostlinami, s nejjedovatějšími semeny světa a také se dozvědět, co přesně dělat, když dojde k otravě rostlinou. Za odměnu za splněné úkoly si pak mohli odnést rostlinku, která je vypěstována metodou in vitro, tedy ve zkumavce, pomocí speciálního média a potřebných látek," vysvětlila Martina Oulehlová z katedry botaniky.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., který je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, si v rámci programu připravil ukázky i ochutnávky různých odrůd obilí a salátů. „Vzhledem k letošnímu tématu mohli lidé ochutnat různé druhy salátů, fazole mungo, řeřichu a japonskou hořčici. Měli jsme také různé druhy borůvek, brusinky a klikvu. Pro děti jsme si připravili poznávání semínek a koření," vysvětlila Ivana Doležalová z olomouckého pracoviště VÚRV.

Návštěvníci se také mohli seznámit s nejznámějšími a nejběžnějšími bylinkami, které lze v České republice pěstovat. „Jsou to tymián, saturejka, meduňka, libeček a další. Lidé se také mohli lupou podívat, jak vypadají semínka rostlin nebo ochutnat mátový, mateřídouškový či meduňkový sirup," doplnila Kateřina Smékalová z VÚRV. O část programu se postarali i zástupci olomouckého Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, kteří nechali přítomné hádat, které části rostlin se hodí či nehodí k jídlu, vyzkoušet si pipetování nebo práci s rostlinným materiálem.

„Děkuji všem, kteří se na letošním programu podíleli, i těm, kteří se k nám přišli podívat," uvedl na závěr Václav Dvořák. Česká republika si Den fascinace rostlinami poprvé připomněla v roce 2012. Vědci z celého světa se pomocí této akce snaží v květnu veřejnosti přiblížit výsledky výzkumu rostlin a zároveň poukázat na to, jak jsou rostliny důležité pro lidskou společnost.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Děti sportují, přesto je podle mezinárodní studie trápí nedostatek pohybu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Květen 2019 - 14:18

České děti trpí nedostatkem přirozeného pohybu, nehrají si venku, využívají „mama taxi“ a ve volném čase často sedí. A to i přesto, že se 62 procent dospívajících věnuje organizovanému sportu. To jsou závěry mezinárodního výzkumného projektu Global Matrix on Physical Activity for Children and Youth, na kterém pracovali i odborníci z fakulty tělesné kultury.

Jedná se o doposud největší a nejkomplexnější výzkum a mezinárodní srovnání pohybové aktivity dětí, na kterém se podílelo přes pět set odborníků ze 49 zemí světa. V České republice výzkum zajišťoval tým vedený Alešem Gábou z katedry přírodních věd v kinantropologii. Hlavní zjištění jsou prezentována v Národní zprávě o pohybové aktivitě dětí a mládeže, která je ke stažení na stránkách projektu.   

Publikovaná studie je unikátní počtem srovnávaných zemí i komplexností, s jakou byl pohyb dětí hodnocen. „Srovnávanými indikátory byly celková pohybová aktivita, organizovaná pohybová aktivita a sport, aktivní hra, aktivní transport, sedavé chování, tělesná zdatnost, rodina a vrstevníci, škola, místní samospráva, komunita a prostředí a veřejná politika. V celkovém hodnocení se Česká republika umístila podobně jako Německo nebo Velká Británie v druhé desítce zemí, na špici žebříčku jsou Slovinsko, Dánsko či Finsko,“ uvádí Aleš Gába.

Vytrácí se přirozený pohyb

Právě z důvodu komplexnosti má o výsledky výzkumu zájem Ministerstvo zdravotnictví České republiky. „Klíčovou informací je, že české děti trpí nedostatkem pohybu, i když pravidelně sportují. Ze životního stylu se totiž vytrácí přirozený pohyb, jako je chůze nebo aktivní hra venku. Děti vozíme do škol nebo na kroužky auty a svůj volný čas tráví před obrazovkami mobilů, tabletů a počítačů. V řadě měst zároveň chybí vhodné prostředí pro pohyb, jako jsou hřiště nebo parky,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jeho náměstkyně Alena Šteflová v této souvislosti dodává, že ministerstvo se snaží situaci změnit. Již v srpnu 2015 byly vládou schváleny akční plány strategie Zdraví 2020, které obsahují celou řadu opatření zaměřených na podporu zdraví mladé generace i dospělých. Právě v realizaci strategie Zdraví 2020 a jejího Akčního plánu podpory pohybové aktivity vidí Alena Šteflová řešení: „Akční plán je zaměřený na podporu přirozeného pohybu v rodině, ve škole nebo v dopravě a je značně meziresortní, což je v tomto případě potřeba.“ Zdůrazňuje zároveň roli měst a obcí, které musejí pro pohyb vytvářet vhodné podmínky.

Začít u škol

Stejného názoru jsou také odborníci z fakulty tělesné kultury, která se na přípravě akčního plánu významnou měrou podílela. Jeho gestor Zdeněk Hamřík vidí jako klíčové začít u škol. „Například přidáním hodiny pohybu navíc, plošným zavedením aktivních přestávek, zařazením pohybu do předmětů mimo tělesnou výchovu nebo podporou aktivní dopravy dětí do škol. Podpora pohybu je ale důležitá již v předškolním věku v rodině a v mateřských školách. Klíčová je aktivní spontánní hra venku, která je předpokladem zdravých pohybových návyků. Problém je však komplexní a vyžaduje také investice do budování vhodné infrastruktury, jako jsou cyklostezky, veřejná hřiště nebo parky, včetně zvyšování informovanosti veřejnosti o důležitosti aktivního životního stylu,“ dodává Zdeněk Hamřík.

S cílem zvýšit zdravotní gramotnost obyvatelstva nabídne ministerstvo zdravotnictví široké veřejnosti informační podporu v podobě připravovaného Národního zdravotnického informačního portálu – NZIP, který bude poskytovat garantované informace o všech aspektech zdraví člověka, včetně zdravé výživy a pohybu.

Příklady dobrých praxí přitom existují. Jedním z nich je např. Fakultní základní škola Tererovo náměstí v Olomouci, kde dlouhodobě funguje projekt otevřeného hřiště. „Na naší škole máme už přibližně patnáct let otevřené hřiště, které je pro všechny věkové skupiny přístupné po skončení výuky. Na hřišti zároveň funguje půjčovna vybavení a správce, kterým je místní aktivní důchodce,“ uzavírá Jaroslav Hála, ředitel školy. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický senát se zabýval předpisy i situací na PřF

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Květen 2019 - 10:35

Výroční zprávy o činnosti univerzity a o jejím hospodaření, projednávání legislativních změn v některých fakultních dokumentech a také informace o situaci na přírodovědecké fakultě, to vše měl na svém středečním programu Akademický senát UP.

Hned dvě výroční zprávy předložil senátorům a senátorkám rektor UP. První byla Výroční zpráva o činnosti UP v minulém roce, druhá pak Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2018.  Oba dokumenty senátoři po krátké diskuzi schválili. „Zprávami se zabývala i Vědecká rada UP, nyní se jim bude věnovat Správní rada UP. Poté je zašleme ministerstvu školství,“ řekl Jiří Langer, předseda Akademického senátu.

V rámci legislativní rubriky pak senátoři schválili změny Statutu LF a PřF, včetně nového vnitřního předpisu PřF k provedení Studijního a zkušebního řádu UP. „Od 1. září platí nový Studijní a zkušební řád, který upravuje možnost zpřísnění či změny Studijního a zkušebního řádu na jednotlivých fakultách. Nově tak může fakulta učinit cestou vnitřního předpisu fakulty, tedy nezůstane pouze při tom, že o zpřísnění rozhoduje pouze děkan, předpis musí projednat akademické senáty. Pokud vzniká nový vnitřní předpis, musí to samozřejmě zaznamenat Statut dané fakulty, protože ten vnitřní předpisy vyjmenovává,“ vysvětlil Jiří Langer. Potvrdil v této souvislosti, že na příštím jednání se AS UP má zabývat vnitřními předpisy dalších fakult.

Během jednání AS UP naopak nepodpořil předložený nový volební řád Akademického senátu FF s odkazem na to, že tento dokument nedoporučila schválit legislativní komise senátu. Podle ní není z předloženého řádu jasné, kdo by v případě napadnutí nebo zpochybnění voleb vypořádával případné námitky. „Je to jeden z mála řádů na UP, který neobsahuje možnost podávat stížnosti na průběh voleb a na to, jak se mají řešit. Senátoři FF argumentují tím, že má případnou stížnost řešit soud. To AS UP nepovažuje za dobré řešení. AS UP se pokusí navrhnout optimální řešení institutu podávání stížností na průběh voleb a způsob jejich řešení a následně požádá fakulty, aby tato pravidla doplnila do svých volebních řádů,“ uvedl předseda AS UP.

Senátoři se během květnového jednání věnovali i situaci na přírodovědecké fakultě.  Rektor Jaroslav Miller popsal postup prací na přípravě prací Věcného záměru zřízení vysokoškolského ústavu (VŠÚ) a ocenil práci komisí, které se na přípravě podílejí. Informoval senátory i o společném prohlášení, které vedení univerzity vydalo společně s děkany (ZDE), i o tom, že univerzita poprvé využívá při řešení sporu mediaci (psali jsme ZDE). V rozpravě pak senátoři vyslechli i zástupce studentů PřF, kteří je informovali o textu, jimž vyzvali akademiky i studenty ke vzájemnému respektu a férovému přístupu ke všem kolegům. Se studenty a důvody, které je vedly k sepsání textu, se na místě seznámil i děkan PřF Martin Kubala, který pak odpovídal na dotazy a senátorům vysvětloval, jak vidí situaci na fakultě on.  

Z diskuze na uvedené téma pak vyplynulo usnesení, v němž senátoři mimo jiné berou na vědomí a jako pozitivní krok hodnotí dosavadní konstruktivní práci pracovních skupin ustavených k přípravě Věcného záměru ke zřízení VŠÚ a technické dohody související s jeho vznikem; AS UP dále vyzval všechny zúčastněné ke konstruktivnímu přístupu při utváření nejlepší možné organizační platformy pro budoucí fungování VŠÚ a jeho propojení s ostatními součástmi UP.

Podle Jiřího Langera senátoři a senátorky také současně odmítli mediální útoky, ke kterým došlo, a přijali usnesení, v němž AS UP jako nejvyšší samosprávný demokratický orgán UP odmítá účelové, nepodložené a dehonestující aktivity, jež se v souvislosti se současnou personální situací na PřF UP objevují ve veřejném mediálním prostoru. „AS UP vyzval členy akademické obce i ostatní zaměstnance UP k respektování morálních a etických hodnot a k dodržování nastavených postupů v duchu akademické samosprávy svěřené vysokým školám platnou legislativou. Dále vyzývá zejména dotčené vedoucí pracovníky k uplatňování takových postupů v souladu s jejich odpovědností, které nežádoucím aktivitám zabrání,“ dodal Jiří Langer, předseda AS UP.

V závěru jednání informoval senátory o úspěšnosti akce Vegetariánský pátek Josef Suchánek, ředitel SKM UP, který představil i další zlepšování prostředí v Menze UP.   

Příští jednání AS UP se uskuteční 19. června. Na tomto zasedání by měl být předložený Věcný záměr zřízení Vysokoškolského ústavu UP. V případě, že bude věcný záměr schválen, měli by se senátoři 2. října věnovat změně Statutu UP a zřízení Vysokoškolského ústavu UP.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Děkan FZV ocenil vědecké práce akademiků i studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Květen 2019 - 8:00

Fakulta zdravotnických věd zná laureáty Ceny děkana za publikační činnost v loňském roce. Ocenění z rukou děkana Jaroslava Vomáčky na společné poradě vedení a přednostů fakultních ústavů převzali také úspěšní autoři prací v rámci studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ).

Do soutěže o Cenu děkana bylo přihlášeno devět prací publikovaných v roce 2018, tři z nich vyšly v prvním decilu, tedy v deseti procentech nejcitovanějších odborných periodik. Oproti tomu tři práce nesplnily nastavená kritéria, tedy publikování v časopise v prvním decilu či prvním kvartilu. Jak ale při vyhlášení výsledků podotkl děkan Jaroslav Vomáčka, i tyto práce jsou kvalitní a pro fakultu významné.

Držiteli Ceny děkana za rok 2018 jsou Helena Kisvetrová, Vladimír Janout a David Školoudík, všichni tři jsou členové fakultního Centra vědy a výzkumu. Proděkanka a šéfredaktorka odborného časopisu vydávaného fakultou Profese Online Helena Kisvetrová cenu získala jako první autorka článku v Journal of Pain and Symptom Management. Vladimír Janout byl oceněn jako korespondující autor dvou článků v časopisech v prvním decilu, děkan při předávání diplomu připomněl ještě jeho třetí práci z prvního kvartilu. „Nesmírně si cením jeho přínosu vědě a výzkumu na naší fakultě. Pan profesor je vědec par excellence,“ řekl o oceněném Jaroslav Vomáčka.

Třetí z laureátů David Školoudík se podílel na studii o riziku cévní mozkové příhody u pacientů po tzv. malé mrtvici publikované v New England Journal of Medicine, což je jeden z nejcitovanějších odborných časopisů na světě.

Děkan Jaroslav Vomáčka pogratuloval k povedeným pracím a popřál další úspěchy do budoucna také studentům, kteří uspěli v soutěži SVOČ. V kategorii studentů magisterských oborů porota vyhodnotila jako nejlepší práci fyzioterapeutky Hany Ondráčkové zabývající se možnostmi využití představy chůze v rehabilitaci. Mezi bakaláři zvítězila Patricie Baurová, která se společně s druhým Jiřím Kozlem a pod dohledem školitele Davida Školoudíka zabývala aterosklerotickým plátem, příznakem kornatění tepen.

„Na výzkumu jsme dělali společně, každý si vybral jednu z částí, kterou pak zpracoval. Zabralo nám to přes půl roku a stále ve výzkumu pokračujeme. Ocenění je pro nás motivace do další práce i v nás probouzí hrdost, že jsme něco vytvořili a že čas, který jsme výzkumu věnovali, k něčemu byl,“ uvedla studentka oboru Radiologický asistent. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Cenu Miroslava Liberdy získala Lucia Madleňáková

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Květen 2019 - 12:00

Cena Miroslava Liberdy udělovaná za mimořádný přínos a šíření dobrého jména právnické fakulty má dalšího laureáta. Děkanka Zdenka Papoušková ocenila Lucii Madleňákovou z katedry správního práva a finančního práva za vytvoření koncepce a realizaci soutěže Mezinárodní středoškolský Moot Court. Diplom jí předala na zasedání Vědecké rady PF UP.

Cenu Miroslava Liberdy, která nese jméno prvního děkana obnovené právnické fakulty, uděluje děkanka od roku 2017. „Možnost oceňovat nevědecké počiny zaměstnanců nám zcela chyběla. Proto jsem se po svém nástupu do funkce rozhodla tuto cenu založit. Jde o poděkování za aktivitu, kterou dělají naši lidé nad rámec svých pracovních povinností a kterou přispívají k šíření dobrého jména fakulty a rozvíjejí spolupráci se subjekty zvenčí,“ přiblížila Zdenka Papoušková.

Hlavním důvodem pro ocenění Lucie Madleňákové je soutěž Mezinárodní středoškolský Moot Court. Je autorkou konceptu soutěže a výrazně se podílela na jejím pořádání. Organizační štafetu postupně předala svým dnes již bývalým studentům. Podstatou soutěže je simulované soudní jednání, kdy si středoškoláci zkoušejí roli právních zástupců stran sporu vedeného před Evropským soudem pro lidská práva. Na soutěž je připravují studenti práv z Česka a ze Slovenska. Letos se uskutečnil již 4. ročník Mezinárodního středoškolského Moot Courtu, účastnily se ho týmy ze všech čtyř právnických fakult v Česku a tým z bratislavské právnické fakulty. „Soutěž má rok od roku více účastníků. Stala se z ní tradice a postupně získává věhlas,“ dodala děkanka.

Cenu Miroslava Liberdy udělila fakulta tentokrát zpětně, důvodem byla mateřská dovolená Lucie Madleňákové. Získala ji za rok 2018. „Chci poděkovat už jen za nominaci. Vůbec mě nenapadlo, že bych tuto cenu mohla získat. Velice si jí vážím,“ řekla Lucia Madleňáková a sklidila potlesk členů Vědecké rady PF UP.

Právnická fakulta poprvé udělovala Cenu Miroslava Liberdy za rok 2017. Prvními laureáty se stali Ondrej Hamuľák a Martin Faix, který byl navržen společně s vojenským analytikem Otakarem Foltýnem.

Cenu pojmenovanou po prvním děkanovi mohou získat každoročně až tři zaměstnanci fakulty. Spojena je s finanční odměnou ve výši 10 000 korun. Návrhy na udělení může podávat každý zaměstnanec, včetně potenciálně oceněné osoby, děkance fakulty do 15. prosince příslušného kalendářního roku.
 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Ministr zahraničních věcí debatoval na UP o české roli v mezinárodních společenstvích

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Květen 2019 - 7:37

V aule filozofické fakulty diskutoval se studenty i pedagogy Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR. Jen několik dní před volbami do Evropského parlamentu připomněl důležitost evropského společenství, jehož je Česká republika součástí.

Setkání ministra se studenty UP uvedl Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy, moderoval jej Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií FF, který v diskuzi nastolil několik současných evropských témat. Zahraniční politika v nich byla spojovníkem.  V debatě Tomáš Petříček zdůraznil, že by Česká republika neměla zapomínat na cíle, které si stanovila v roce 1989.

 

„Sebevědomá zahraniční politika musí vycházet ze tří hlavních principů a jedním z nich je kontinuita. Právě ta souvisí s cíli, které jsme si v roce 1989 vytyčili. Povedl se nám návrat do Evropy, ale s odstupem času jako bychom ztráceli orientaci a je načase, abychom dříve dohodnuté pomyslné šipky znovu nakreslili a vrátili se k tradici,“ řekl ministr.

Je přesvědčen, že žádný členský stát Evropské unie nemá v současné době takovou váhu, aby sám určoval, co se bude dít, a i proto považuje spolupráci zemí evropského společenství za nezbytnou.

„Náš úspěch pro další směřování Evropské unie vidím ve více než devatenáctiprocentní účasti v evropských volbách. Samozřejmě že si přeji, aby přišlo volit co nejvíc lidí. Česká veřejnost tak vyšle signál, že ji Evropská unie zajímá,“ dodal Petříček.

Z celoevropského pohledu by ministr zahraničních věcí vnímal za úspěšné už to, že dvě třetiny Evropského parlamentu budou sestávat ze stran, které rozhodně nechtějí tahat za žádnou pomyslnou brzdu a nezpochybňují nic z toho, na čem se země Evropy před několika lety domluvily.

Tomáš Petříček, ministr zahraničí České republiky, je absolventem oboru Mezinárodní vztahy na FSV UK a držitelem titulu M. A. z mezinárodní politické ekonomie na University of Warwick. Ve své následné politické kariéře zastával mimo jiné pozice poradce poslanců EP a náměstka ministryně práce a sociální věcí ČR. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Radkin Honzák na teologické fakultě bavil emocemi

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Květen 2019 - 11:00

Kdyby se lidé drželi desatera, bylo by jim podstatně lépe. Tímto zamyšlením zakončil svou přednášku psychiatr Radkin Honzák, který přijal pozvání cyrilometodějské teologické fakulty a před téměř zaplněnou aulu hovořil o emocích a o tom, jak s nimi pracovat.

Než se ovšem Radkin Honzák k závěrečným slovům dostal, absolvovali s ním posluchači, mezi nimiž byli nejen studenti a zaměstnanci pořádající fakulty, ale i dalších pracovišť Univerzity Palackého, cestu od dinosauřího mozku k současnému člověku plnou zajímavých a mnohdy zábavných zákrut. Nechyběly mezi nimi zmínky o nejrůznějších vědeckých pokusech, osobní vzpomínky či oblíbené vtipy.

Hned v úvodu známý psychiatr a pedagog Univerzity Karlovy zmínil jedno přání. „Chtěl bych, aby byly psychosociální faktory zdraví a nemoci brány stejně vážně jako ty biologické. Emoce, které do té psychosociální oblasti také patří, nebyly zatím medicínou dostatečně přijaty a zhodnoceny. My nejsme žádní duchaři,“ řekl Radkin Honzák.

„Emoce jsou primárně tělesné děje. Jsou daleko starší než rozum a významnější pro řízení našeho organismu. Vedou nás k nějakému pohybu, který se dá registrovat na třech osách – nabuzení/útlum, přiblížení/oddálení a spolupráce/soupeření. Jak říká Damasio, emoce se odehrávají v divadle těla a to, co se odehrává v divadle mysli, jsou pocity, což jsou překlady našich tělesných stavů,“ vysvětlil publiku.

Podrobněji se zaměřil mimo jiné na to, co se v organismu děje při strachu, jak se napínají svaly, zrychluje dýchání, zvětšují zorničky nebo bledne kůže. „Strach je s námi nejdéle, v podstatě nám zachraňoval život. Byli jsme postaveni jako součást světa, ve kterém číhá nebezpečí, na to jsme museli být připravení. Zásadní poučení přitom zní, že ve chvíli, kdy nás začne nějaká úzkost svazovat, nemá žádný smysl se jí bránit,“ uvedl psychiatr, o kterém děkan CMTF Peter Tavel prohlásil, že ho považuje za jednoho z patriarchů naší společnosti.

Přednáška Radkina Honzáka se uskutečnila v rámci programu celoživotního vzdělávání s názvem Psychosomatika, který organizuje Institut sociálního zdraví CMTF. Radkin Honzák již nyní přislíbil dvoudenní seminář v chystané sérii podzimních kurzů.  

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor Jaroslav Miller: Přijďte k volbám, každý hlas se počítá

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Květen 2019 - 8:13

V pátek 24. května a v sobotu 25. května mohou lidé v České republice volit své zástupce do Evropského parlamentu. Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller proto vyzývá studenty a zaměstnance univerzity, aby se voleb zúčastnili a nepromarnili tak příležitost spolurozhodovat o budoucnosti Evropské unie.

Volby, které jsou o víkendu před námi, určí složení Evropského parlamentu na dalších pět let. „Budoucnost naší země i celé Evropy tak máme i ve svých rukou. Využijme tedy příležitost, kterou nám tyto volby dávají, a buďme aktivními spolutvůrci našeho evropského demokratického společenství. Bylo by chybou myslet si, že jeden hlas nic neznamená a nic nerozhoduje,“ řekl rektor Jaroslav Miller.

Připomněl i společné prohlášení České konference rektorů, která vyzvala studenty i zaměstnance univerzit, aby šli volit a vybírali ty kandidáty a strany, které prosazují rozvoj a prohlubování evropské spolupráce. „Je nesmírně důležité, aby Českou republiku v nadcházejícím volebním období na evropské úrovni zastupovali kvalifikovaní a kompetentní lidé, kteří budou schopni ve spolupráci se zástupci ostatních evropských zemí pracovat na vytváření silného vzdělávacího systému pro znalostní ekonomiku, která obstojí v rostoucí globální konkurenci s velkými, stále razantněji se prosazujícími ekonomickými mocnostmi,“ stojí v prohlášení, které si můžete přečíst ZDE.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 24. května 2019 (hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin) a sobotu 25. května 2019 (hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin). Voliči budou v roce 2019 za Česko volit 21 poslanců Parlamentu, což je stejně jako v roce 2014.

Evropský parlament

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni každých pět let. Jako jediné přímo volené nadnárodní shromáždění na světě zastupuje Parlament zájmy občanů EU na evropské úrovni. Volí předsedu Evropské komise, jmenuje její komisaře (jako kolegium) a kontroluje jejich činnost. Přijímá právní předpisy, které nás mají chránit a jménem občanů schvaluje rozpočty. Zastupuje nás v zahraničí a podniká kroky na základě petic, které mu občané zasílají. Diskuze poslanců utváří náš politický a sociální program, který se opírá o hodnoty zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii.

Zdroj: evropske-volby.eu

Další informace najdete i na facebooku euforky a také například na stránkách České televize ZDE.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Středoškolská esejistická soutěž je příslibem nové tradice na právech

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Květen 2019 - 13:50

„Buďme rádi, že žijeme v době, která nám umožňuje nejen svobodně sdílet fotky na Instagramu, ale především svobodně myslet a žít... Jak by asi vypadal Instagram Gustáva Husáka? Třeba by z něho byl největší influencer v zemi.“ I takové úvahy se daly vyčíst z esejí, které autoři poslali do premiérového ročníku soutěže Essay Competition. Pořádala ji právnická fakulta především pro studenty svých fakultních středních škol, ale nejen pro ně.

Úkolem středoškoláků bylo napsat esej na téma Mohl/a bych za totáče používat Instáč? „Hledali jsme téma, které bude souviset s letošním výročím, oslavou třiceti let demokracie a svobody v Česku. Současně takové, které bude propojené s naší právnickou fakultou a pro gymnazisty zajímavé. Chtěli jsme, aby se mladí autoři zamysleli nad pojmy jako je svoboda, odpovědnost nebo moc,“ vysvětlil Daniel Pospíšil, koordinátor soutěže. K němu nakonec dorazilo celkem 27 esejí, některé vypracovávali středoškoláci ve dvojicích. Autoři vybraných deseti nejlepších písemných prací se potom sešli na fakultě, kde své názory prezentovali a obhajovali před porotou.

V ní zasedli tři zástupci právnické fakulty, mimo jiné i děkanka Zdenka Papoušková, a dva učitelé z fakultních škol. „Příjemně mě překvapil počet zapojených studentů, způsob jejich uvažování a úroveň odevzdaných prací. Chtěli jsme, aby se studenti zamysleli a zároveň si zkusili prezentovat své názory. Byli skvělí. První ročník splnil naše očekávání,“ zhodnotila Zdenka Papoušková s tím, že by z esejisticko-prezentační soutěže pro střední školy mohla vzniknout na fakultě nová tradice.

Do ústního finálového kola se probojovala i Markéta Pertlová z olomouckého Gymnázia Čajkovského. Esej sepsala a obhajovala společně se spolužákem Robinem Zbraňkem. „Jsem velmi ráda za možnost účastnit se soutěže. Práce na eseji mě přiměla dohledávat fakta, zajímat se. Výrazně jsem si rozšířila obzory. Inspirativní bylo i vyslechnout si názory kolegů-soupeřů. Atmosféra finále byla velmi příjemná,“ uvedla Markéta Pertlová.

Z desítky finalistů porotu nejvíce zaujal Jan Müller, student Slezského gymnázia Opava. Druhá skončila Soňa Müllerová a třetí pak Marie Chrásková, obě z olomouckého Gymnázia Čajkovského. Všichni finalisté si odnesli certifikáty o účasti. Jejich eseje navíc bude fakulta publikovat.

Právnická fakulta má podepsanou smlouvu o spolupráci se třemi středními školami. Jejími fakultními školami jsou Slezské gymnázium Opava a dvě olomoucká gymnázia – Čajkovského a Hejčín. Cílem spolupráce je společně podporovat zájem středoškoláků o právo nebo vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí.

Výsledky 1. ročníku Essay Competition:

1. místo: Jan Müller (Slezské gymnázium Opava)
2. místo: Soňa Müllerová (Gymnázium Čajkovského, Olomouc)
3. místo: Marie Chrásková (Gymnázium Čajkovského, Olomouc)

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Medici na konferenci představili své vědecké práce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Květen 2019 - 8:00

Stovka příspěvků zazněla na konferenci studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), která se letos na lékařské fakultě konala již podvaapadesáté. Autoři nejlepších prací získali finanční odměnu a budou olomouckou medicínu reprezentovat na celostátní konferenci SVOČ. 

„Jako každý rok to odborná porota neměla vůbec lehké, protože studentské vědecké práce byly na velmi vysoké, nejenom odborné, ale i prezentační úrovni. Je však třeba zdůraznit, že i studentská porota, tvořená všemi aktivními i pasivními účastníky konference, se ve většině sekcí shodla na prvních třech místech s porotou odbornou. Pro nás jsou ale vítězové úplně všichni, protože splnit náročná kritéria pro úspěšnou prezentaci výsledků své práce a ještě u toho dělat náročné státní zkoušky i případně dílčí zkoušky, to si zaslouží náš upřímný obdiv a poděkování,“ uvedla proděkanka Hana Kolářová.

Komise složené z pedagogů fakulty, lékařů a dalších odborníků vyslechly a hodnotily v šesti sekcích věnovaných teoretickým i klinickým oborům celkem sto dva prací. Zazněly například příspěvky týkající se bakteriální rezistence ve vztahu k antibiotické léčbě, vlivu rodinného zázemí a kvality života na kompenzaci diabetu, náhrady předního zkříženého vazu u sportovců nebo změny polohy rtů při léčbě převislého skusu. Své práce prezentovalo také dvanáct zahraničních studentů oboru General Medicine.

Jednou z těch, kteří porotce nejvíce zaujali, byla Claudia Gürtlerová, která v interní sekci zvítězila s prací věnovanou pravé polycytémii, vzácnému onemocnění krvetvorných buněk. „Tomuto tématu se věnuji už druhý rok. Pravá polycytémie patří spolu s esenciální trombocytémií do skupiny Philadelphia negativních myeloproliferativních onemocnění. Tyto nemoci mohou mít stejný fenotyp i mutaci, a je tedy velký problém je rozlišit bez vyšetření objemu cirkulující krve, které je ale běžně nedostupné kvůli vysoké ceně i časové náročnosti. Statistik, se kterým spolupracujeme, vymyslel matematickou analýzu, díky které lze tyto dvě nemoci od sebe lépe odlišit. Tato naše kalkulačka může najít uplatnění nejen v Česku, ale prakticky v celém světě,“ přiblížila práci Claudia Gürtlerová.

„Pro mě byla výhra už jen to, že můžu spolupracovat s profesorem Karlem Indrákem, kterého si nesmírně vážím a od kterého jsem se mnohému naučila. Ulehčil mi i rozhodování, kam budou směřovat moje kroky po dokončení studia. Váhala jsem mezi pediatrií a hemato-onkologií, ale teď už vím, že to bude hemato-onkologie,“ dodala studentka.

Přehled všech vítězů jednotlivých sekcí 52. konference SVOČ na LF UP je k nahlédnutí ZDE

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Noví zaměstnanci mají svého průvodce univerzitním životem

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Květen 2019 - 12:00

Pomoci novým zaměstnancům zorientovat se v univerzitním prostředí při nástupu do zaměstnání je cílem průvodce zaměstnance, který nedávno revidovalo Oddělení řízení lidských zdrojů RUP spolu s Oddělením komunikace UP. Aktualizovaný průvodce je určený zejména novým zaměstnancům a nově je nyní dostupný i ve formátu PDF ke stažení.

„Vydáním aktualizovaného průvodce chceme všem novým kolegyním a kolegům pomoci ke snadnější a rychlejší adaptaci na nové prostředí univerzity,“ vysvětlil prorektor pro organizaci Jiří Lach.

Průvodce poskytuje informace a doporučení zejména v oblasti pracovněprávní, a pomáhá tak zaměstnanci s prvními kroky v novém zaměstnání. Dále přibližuje organizační strukturu a orgány univerzity, obsahuje praktické rady, jak používat univerzitní počítačovou síť či jak si zřídit pracovní e-mail, nebo konkretizuje, k čemu všemu slouží identifikační karta zaměstnance.

Průvodce je k dispozici na adrese pruvodcezamestnance.upol.cz, kde najdete ke stažení i jeho PDF verzi doplněnou o tipy na sportovní a kulturní vyžití po pracovní době. Pravidelné a aktuální informace pro zaměstnance pak přináší také zaměstnanecký web UP.

„Do budoucna chceme průvodce nadále pravidelně aktualizovat a v dohledné době připravit i jeho tištěnou verzi. Stejně tak bychom rádi připravili a vydali příručku pro nové kolegyně a kolegy ze zahraničí,“ shrnula další plány vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů RUP Milena Kysučanová. Tento druh výstupů totiž zapadá do agendy péče o zaměstnance univerzity a naplňuje i strategii internacionalizace na UP.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Dürr pro Universitas: Bez účasti ve volbách ztratíme možnost evropské dění ovlivnit

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Květen 2019 - 8:00

Proč je důležité jít k volbám do Evropského parlamentu? Jaká jednání se aktuálně vedou ohledně programů Horizon Europe a Erasmus+? Jaké novinky se chystají v oblasti vysokého školství? Na tyto a řadu dalších otázek odpověděl magazínu vysokých škol Universitas vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU a absolvent Univerzity Palackého Jakub Dürr.

Podle českého velvyslance při Evropské unii je stále problém s překonáváním mentální bariéry mezi námi a Bruselem. Mnohé mohou naznačit nadcházející volby do Evropského parlamentu, které se konají 24. a 25. května. „Pokud občané nepřijdou, jako tomu bylo vždy v minulých případech, ke květnovým volbám do Evropského parlamentu v daleko větším počtu, ztrácejí nejen sílu hlasu, ale také možnost i na tu dálku evropské dění ovlivnit,“ apeluje Dürr. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Jakub Dürr vystudoval politologii, evropská studia a také polštinu na filozofické fakultě. Působil jako prorektor pro vnější vztahy, byl náměstkem pro evropské záležitosti na ministerstvu školství a také náměstkem pro řízení evropské sekce na ministerstvu zahraničních věcí. Od roku 2018 je vedoucím Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii, jeho úkolem je například připravit české předsednictví v Radě EU v roce 2022.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Fakulta tělesné kultury přivítala hosty z fotbalové reprezentace

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Květen 2019 - 8:00

Do zákulisí české fotbalové reprezentace mohli zájemci nahlédnout na fakultě tělesné kultury. Průvodcem jim byl nejprve kondiční trenér Pavel Čvančara, o marketingu a organizaci reprezentačních zápasů následně promluvili Petr Šedivý a Tomáš Pata.

Absolvent olomoucké tělovýchovy Pavel Čvančara přítomné seznámil s prací kondičního trenéra. „Rozcvičuji hráče, připravuji je na hlavní část tréninku. Před reprezentačním srazem sbírám od hráčů informace, abych věděl, na jaký tréninkový režim jsou zvyklí. Na základě těchto informací se jim poté snažím poskytnout co možná nejlepší servis, který by měl být minimálně stejný, jako mají ve svých domovských klubech. Podobu rozcvičky přitom přizpůsobuji tomu, co chceme hrát, taktiku s nimi ale nedělám,“ vysvětlil Petr Čvančara, který trénuje českou fotbalovou reprezentaci a fotbalisty Mladé Boleslavi.

Hovořil také o některých současných trendech v přípravě fotbalistů, zejména o využívání moderních technologií pro vyhodnocení tréninkového zatížení nebo o přístrojích pro optimální regeneraci. Zmínil i to, že na zátěžových testech hráčů spolupracuje právě s odborníky z fakulty tělesné kultury, konkrétně s Rudolfem Psottou z katedry přírodních věd v kinantropologii.

Během druhé z přednášek se mluvilo o organizaci nedávného výjezdu reprezentace a fanoušků na zápas v anglickém Wembley, Tomáš Pata a Petr Šedivý z realizačního týmu fotbalové reprezentace představili také nový projekt Fanklub. A došlo i na zajímavosti týkající se březnového přípravného utkání s Brazílií v Praze. „Zaznělo mimo jiné, že zápas stál zhruba milion eur. Nebo že Brazilci měli právo vstupovat do tvorby ceny vstupenek, a protože se chápou jako cenný produkt, chtěli cenu držet poměrně vysoko. Také chtěli do šatny čerstvé papáje,“ uvedl organizátor přednášek Michal Zbraněk.  

„Chtěl bych poděkovat přednášejícím, že vážili dlouhou cestu do Olomouce i v době, kdy vrcholí přípravy na nadcházející zápasy. Připravili opravdu zajímavé přednášky a jsem rád, že se aktivně zapojili studenti z naší fakulty, kteří měli spoustu otázek. Bylo nesmírně zajímavé dozvědět se, co všechno obnáší práce kondičního trenéra a pořádání velkých fotbalových svátků,“ dodal.

Přednášky byly součástí cyklu Vědět víc, který fakulta tělesné kultury pořádá pod hlavičkou projektu Univerzita pro sport a který je určen primárně pro studenty fakulty a zástupce sportovních klubů. V rámci tohoto cyklu fakulta již dříve přivítala Lukáše Roubíka a Miloslava Šindeláře z Institutu moderní výživy nebo Víta Schlesingera, který představil koncept tzv. sporthackingu. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Mladí přírodovědci prezentovali své práce v Pevnosti poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Květen 2019 - 8:00

Už potřinácté se sjeli talentovaní žáci a středoškoláci na Studentskou konferenci mladých přírodovědců, kterou pořádala v Pevnosti poznání přírodovědecká fakulta. V příjemné a motivující atmosféře svou práci z různých oborů prezentovalo na padesát zúčastněných.

Studentská konference byla rozdělena do dvou sekcí. V sekci Věda je zábava, ve které soutěžili členové přírodovědných kroužků, byli v ústní prezentaci nejúspěšnější žáci ze Základní školy náměstí Svobody 3 ze Šternberku s prací nazvanou Přírodní kosmetika, v písemné prezentaci pak žáci ze Základní školy Břidličná s prací Klíčivost a růst rostlin.

„Cílem našeho projektu bylo zjistit, jak ovlivňuje barva osvitu klíčivost semen ječmene setého, následný růst rostliny a kondici," uvedla Kateřina Bartozelová ze Základní školy Břidličná. „Zjistili jsme, že červené světlo je nejméně ideální, protože zastavuje klíčení a není dostačující pro fotosyntézu. Zelené světlo sice urychluje klíčení, ale není dostačující pro fotosyntézu, takže nejideálnější je modré světlo. Ječmen klíčí rychleji než na denním světle, mohli bychom ho tedy použít k urychlení růstu sazenic," doplnil její spolužák Miroslav Loukota.

Úsilí žáků ocenil i koordinátor sekce Věda je zábava Vladimír Vinter. „Letošní ročník byl velice vydařený, soutěžící měli velmi dobře připravené prezentace. Nejvíce si ale cením toho, že to všechny bavilo a motivovalo do další práce." Žáci také zkoumali vývoj pavouků, jejich morfologii, anatomii a zpracování pavučinového vlákna, průchod UVA a UVB záření kůží nebo jakou roli hrají bílkoviny v potravě člověka.

Sekce Badatel pak cílila na středoškoláky, kteří si zkusili vědeckou práci pod vedením vysokoškolských pedagogů. V oborech Chemie a Biologie zvítězil se svou prací Synthesis and supramolecular behaviour of salts derived from 4-(3-(4-aminophenyl) adamantane-1-yl) aniline Štěpán Hartman z Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť, které je fakultní školou přírodovědecké fakulty. V oborech Matematika, Fyzika a Vědy o Zemi byla oceněna práce Jakuba Salaje z Gymnázia Uničov nazvaná Laser welding of AISI 304 steel and titanium. Výsledky 13. Studentské konference mladých přírodovědců najdete zde.

Podle Martina Kubaly, děkana přírodovědecké fakulty, může být tato konference pro mladé talenty vstupní branou do světa vědy. „Velmi si cením přípravy všech zúčastněných, letos byl mimořádně vysoký počet příspěvků v anglickém jazyce. Studenti předvedli skvělou jazykovou vybavenost," vyzdvihl závěrem.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Díky dofinancování se zvýší počet mediků i konkurenceschopnost fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Květen 2019 - 12:00

Ke studiu Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UP nastoupí v září minimálně 250 prváků, tedy o patnáct procent více než v předchozích letech. Zvýšení počtu studentů je jedním z konkrétních dopadů Národního programu dofinancování lékařských fakult, ze kterého olomoucká medicína v následujících letech získá celkem tři čtvrtě miliardy korun.

„Co jsem ve funkci děkana, mluví se o dvou věcech. Že je výuka medicíny hluboce podfinancovaná a současně hrozí velký nedostatek lékařů, neboť starší generace odcházejí do zasloužené penze a počet absolventů lékařských fakult tento odchod nestačí pokrýt. Teprve až na konci mého druhého období jsme se díky vytrvalému tlaku Asociace děkanů lékařských fakult České republiky a za pomoci ministrů zdravotnictví Adama Vojtěcha a školství Roberta Plagy dostali dál,“ uvedl děkan Milan Kolář.

Fakulta tak do prvního ročníku může přijmout více studentů, než tomu bylo dosud. „Nebojím se, že by se větší počet přijatých nějak podepsal na jejich kvalitě. Přestože je studium medicíny náročné, Všeobecné lékařství je na špici zájmu uchazečů. A jestliže přijímáme zhruba třicet procent z těch, kteří udělají přijímací zkoušky, tak rozdíl u studentů přijímaných navíc díky programu dofinancování bude dva tři body,“ dodal děkan.

Jak ale podotkl, nejde jen o prosté zvýšení počtu studentů, respektive absolventů. „Filozofií programu je vůbec zabezpečit výuku budoucích generací lékařů. Díky dofinancování nejsme tolik závislí na anglických studijních programech, které dotovaly ty české. Můžeme podpořit motivovanost pedagogů a posílit konkurenceschopnost fakulty vůči zdravotnickým zařízením, co se týče platů. Prostředky rozdělíme mezi všechna naše pracoviště a velmi důležité poselství je právě zvýšení motivace pro výuku mediků. Beru to tak, že prostřednictvím tohoto programu byla oceněna pedagogická práce, která je pro přípravu dalších generací lékařů zcela zásadní. Zkrátka bylo vysloveno ‚děkujeme‘ za tuto velmi důležitou činnost pro ČR,“ vysvětlil Milan Kolář.

„Další část prostředků využijeme na pořízení potřebného vybavení a na opravy a režie. Potřebujeme také nové prostory pro výuku na simulátorech a velkou posluchárnu pro 400 lidí. Jsme tedy připraveni podílet se na financování chystané sdílené budovy s fakultou zdravotnických věd,“ doplnil.

Na dofinancování lékařských fakult v České republice je pro následující desetiletí alokováno 6,8 miliardy korun. Tato částka je založena na kvalifikovaných odhadech Ústavu zdravotnických informací a statistiky, podle kterých patnáctiprocentní navýšení počtu studentů pokryje potřebu nových lékařů vyvolanou odchodem těch stávajících do penze. Je však třeba brát na vědomí, že více absolventů opustí lékařské fakulty až za několik let.

V současnosti studium na olomoucké lékařské fakultě ročně úspěšně zakončí kolem 160 absolventů, jen minimum z nich míří za prací do zahraničí mimo Slovenskou republiku. Ze slovenských studentů zhruba sedmdesát procent najde uplatnění v České republice. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Botanická zahrada PřF připomene důležitou úlohu rostlin v potravě člověka

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Květen 2019 - 9:21

Na nezastupitelnou úlohu rostlin ve výživě lidstva upozorní ve středu 22. května Den fascinace rostlinami v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Připojí se tak k mezinárodnímu projektu, který každoročně upozorňuje na to, jak důležitá je rostlinná biologie pro zemědělství, lesnictví, udržitelnou produkci potravin i průmyslovou výrobu. Botanická zahrada bude mít ve středu otevřeno od 10.00 do 18.00, vstup je zdarma.

Pro návštěvníky botanické zahrady je připraven pestrý program nazvaný Rostliny na talíři. „Každý rok se snažíme dívat na rostliny z jiného úhlu. Jsou zásadní složkou naší stravy a tato role bude v budoucnosti ještě sílit. Letos se zaměříme například na témata, kam člověk ve své snaze o šlechtění rostlin určených k jídlu došel či jaké má možnosti a alternativy," zdůvodnil výběr tématu vedoucí botanické zahrady Václav Dvořák.

Na programu akce je komentovaná prohlídka botanické zahrady, ve které je k vidění přibližně 1500 druhů rostlin. „Návštěvníci se také dozví zajímavé informace o léčivých rostlinách, jedlých i jedovatých houbách, luštěninách, salátech a masožravých rostlinách. Hovořit se bude také o řasách, které v budoucnu můžou sehrát důležitou roli v jídelníčku člověka," dodal Dvořák.

O část středečního programu se postarají zástupci olomouckého Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., které jsou součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Ve stánku ÚEB budou moci návštěvníci zkusit hádat, které části rostlin se hodí či nehodí k jídlu. Čeká je i poznávání koření a bylinek. Zájemci si mohou zahrát také na rostlinné genetiky a vyzkoušet si pipetování, práci s rostlinným materiálem či skládání karyotypu. Olomoucký tým vědců pod vedením laureáta Národní ceny vlády Česká hlava Jaroslava Doležela se totiž zabývá studiem dědičné informace, její strukturou, vlivem na růst, vývoj a vlastnosti rostlin. Je uznávaný po celém světě a své výsledky publikuje v mnoha prestižních vědeckých časopisech. Pracoviště přispělo k přečtení složité dědičné informace pšenice, ječmene a žita.

Hned několik smyslů zapojí návštěvníci stánku olomouckého pracoviště VÚRV. Čekají na ně ukázky i ochutnávky různých odrůd salátu a stanoviště provoní čerstvé natě vybraných bylinek. „Lidé budou moci ochutnat i naklíčená semena fazolí mungo, pšenice nebo bylinkový sirup," prozradila Ivana Doležalová z olomouckého VÚRV. Olomoucké pracoviště ve své genobance uchovává v několika kolekcích přes 11 tisíc položek genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a také sbírku jedlých a léčivých hub, především smržovitých. Vědci se o genetické zdroje nejen starají, ale mohou je bezplatně poskytovat vysokým školám, vědeckým pracovištím či odborníkům za účelem výzkumu a dalšího šlechtění.

Česká republika si Den fascinace rostlinami poprvé připomněla v roce 2012. Vědci z celého světa se pomocí této akce snaží v květnu veřejnosti přiblížit výsledky výzkumu rostlin a zároveň poukázat na to, jak jsou rostliny důležité pro lidskou společnost. V České republice se letos uskuteční více než dvě desítky akcí.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stříbrný a bronzový středoškolský tým koučovali studenti olomouckých práv

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Květen 2019 - 12:00

Soutěž Mezinárodní Středoškolský Moot Court (MSMC), v níž si studenti středních škol zkouší role právních zástupců, má za sebou čtvrtý ročník. A z pohledu olomoucké právnické fakulty, vyhlašovatele a organizátora soutěže, velmi úspěšný ročník. Padl rekord v počtu soutěžních týmů a fakulta byla výrazně vidět na výsledkové listině.

Letošní ročník MSMC byl výjimečný hned z několika důvodů. „Především nás překvapil a současně velmi potěšil rekordní zájem o soutěž. Přihlásilo se více než sedmdesát středoškolských týmů z celé České republiky. Poprvé se letos zapojila plzeňská právnická fakulta a přidal se také tým z Bratislavy,“ zhodnotil Pavel Glos, doktorand PF UP, který s kolegou Janem Kohlem soutěž již druhým rokem koordinuje.

Soutěž dává středoškolákům jedinečnou možnost vyzkoušet si roli advokátů a státních zástupců na konkrétním případu. Letošní zadání se týkalo svobody náboženského vyznání ve věznici. Středoškoláci nejprve připravovali písemná podání, poté se účastnili ústních kol, která simulovala jednání před Evropským soudem pro lidská práva. To vše pod vedením studentů práv. Nejlepší týmy z fakultních kol se probojovaly do olomouckého mezinárodního finále.

V něm se v improvizovaných soudních síních představilo porotcům celkem čtrnáct týmů. „Finále mělo vysokou úroveň a soutěžící podali velmi vyrovnané výkony. K tomu se nám podařilo velmi kvalitně obsadit porotu, senáty soudců,“ řekl Jan Kohl. O konečném pořadí rozhodovala například Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv, nebo ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková.

Vítězství si z Olomouce odvezl tým studentů ze Střední pedagogické školy v Boskovicích, Jakub Pejzl a Michaela Tučková, koučovaný Sárou Wranovskou z brněnské právnické fakulty. Druhé a třetí místo pak vybojovaly týmy, které připravovali olomoučtí vysokoškoláci.

Druhá skončila Elena Sekaninová, studentka přerovského gymnázia Jakuba Škody. „Zúčastnila jsem se již předešlého ročníku soutěže, kdy mě zaujala přednáška studentů olomouckých práv na naší škole. Moot court pro mě představuje příležitost zkusit si roli obhájce a to samo je podle mě dostatečnou motivací. Navíc se také jedná o možnost setkat se s novými lidmi z celé republiky a vyzkoušet si práci s koučem. Obecně ráda sbírám nové zkušenosti a nezapomenutelné zážitky, kterých je moot court plný,“ vysvětlila Elena Sekaninová, která získala i cenu Nejlepší řečník. Skvělé umístění vnímá jako odměnu za přípravu a také jako motivaci pustit se do něčeho dalšího. „Soutěž mi dala nové přátele a nové zkušenosti. Ty se mi budou hodit jak při dalším studiu, tak určitě i do zaměstnání,“ dodala.

Organizátoři už nyní plánují další ročník MSMC. „Chtěli bychom se ještě více zaměřit na propagaci soutěže mezi středními školami. Do podzimu plánujeme spustit soutěži nové webové stránky, které budou více reprezentativní. Naším cílem je překonat hranici sta přihlášených týmů. Máme také jeden nemalý cíl, co se týče hosta. Rádi bychom do poroty získali našeho jediného soudce u Evropského soudu pro lidská práva, Aleše Pejchala,“ naznačil Pavel Glos.

A případ, který za rok budou soutěžící v soudních síních řešit? „Hledáme téma, které bude pro středoškoláky atraktivní a zároveň aktuální. Pokud by měl někdo nějaký nápad, ať se nám určitě ozve,“ dodal Jan Kohl.

Výsledky MSMC 2019

1. místo: Jakub Pejzl a Michaela Tučková (Střední pedagogická škola, Boskovice) – kouč Sára Wranovská (PF MU v Brně)
2. místo: Elena Sekaninová (Gymnázium Jakuba Škody, Přerov) – kouč Jan Kohl (PF UP v Olomouci)
3. místo: Aneta Vacková (Jiráskovo gymnázium, Náchod) – kouč Kristýna Šulková (PF UP v Olomouci)

Nejlepší řečník
Elena Sekaninová (Gymnázium Jakuba Škody, Přerov) – kouč Jan Kohl (PF UP v Olomouci)

Nejlepší písemné podání za stranu stěžovatele
Aneta Vacková (Jiráskovo gymnázium, Náchod) – kouč Kristýna Šulková (PF UP v Olomouci)

Nejlepší písemné podání za stranu státu
Emma Kubincová, Alexander Nagy, Karel Semerák (Gymnázium Nad Alejí, Praha 6) – kouči Barbora Ohnoutková a Tomáš Opat (PF UK v Praze)

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Fakulta zdravotnických věd chystá nový obor Ochrana a podpora zdraví

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Květen 2019 - 8:00

Záměr nového studijního programu Ochrana a podpora zdraví schválili na svém květnovém zasedání senátoři fakulty zdravotnických věd. Seznámili se také s personálními změnami ve vedení fakulty.

Souhlas akademického senátu se záměrem studijního programu je jedním z nezbytných kroků před tvorbou vlastního akreditačního spisu. První ročník dlouho uvažovaného programu by měl být otevřen v akademickém roce 2021/2022. „Absolvent tohoto bakalářského studia získá kvalifikaci pro výkon povolání asistent ochrany a podpory veřejného zdraví se širokou škálou uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických institucích nebo odborných firmách,“ představila chystaný studijní program proděkanka Zdeňka Mikšová.

Senátoři vyslechli také aktuální informace týkající se činnosti Centra vědy a výzkumu nebo fakultou vydávaného recenzovaného časopisu Profese Online. „Cílem pro letošní rok je přidělení indexu DOI. To nám pomůže časopis zviditelnit a zvýšit citovanost, poté budeme mít šanci na zařazení do databáze Scopus,“ uvedla proděkanka a šéfredaktorka časopisu Helena Kisvetrová.

Děkan Jaroslav Vomáčka pak přítomné informoval o personální změně ve vedení fakulty. Post proděkana pro vědu a výzkum opustil v reakci na vnitřní normu o střetu zájmů prorektorů a proděkanů David Školoudík, ředitel fakultního Centra vědy a výzkumu. Norma však byla účinná pouze několik dní. „Požádal jsem profesora Školoudíka, jestli si to nechce ještě rozmyslet. Podle mě totiž ve střetu zájmu není, jeho rozhodnutí ale respektuji. Řízením oblasti vědy a výzkumu jsem po dohodě pověřil proděkanku Kisvetrovou,“ řekl děkan, který po nedávné rezignaci Radky Filipčíkové hledá vhodného kandidáta na pozici proděkana pro zahraniční spolupráci a vnější vztahy.

Akademický senát FZV přitom bude muset řešit ještě jednu personální změnu, a sice náhradu za Anitu Můčkovou, zástupkyni fakulty v Akademickém senátu UP, která fakultu opouští.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

První místo z prestižní soutěže Čínština jako most putuje na Slovensko

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Květen 2019 - 12:01

Čeští a slovenští studenti se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci zúčastnili československého kola 18. ročníku celosvětové vědomostní soutěže Čínština jako most. Letošní téma Jeden svět, jedna rodina ovládla Slovenka Viktorie Macková, posluchačka třetího ročníku Gymnázia Mikuláša Kováča z Banské Bystrice.   

„Vítězství pro mě znamená, že jsem dokázala přesvědčit porotu o své obstojné úrovni čínštiny a dostala tak díky tomu skvělou příležitost zúčastnit se semifinálového a finálového kola v Číně, kde jistě získám nové zkušenosti i zážitky,“ řekla Viktorie Macková. Na bilingvním gymnáziu v Banské Bystrici studuje všechny přírodovědné předměty nejen ve slovenštině, ale i v čínštině. Po středoškolském studiu by se chtěla přemístit na některou z čínských univerzit a pokračovat tak ve studiu tohoto jazyka. „Zatím nevím, na kterou, ale nejradši bych do Pekingu nebo Šanghaje. Jednou bych se ráda věnovala překladatelství či tlumočnictví, možná i mezinárodním vztahům. Myslím si, že čínština má v celosvětovém měřítku velký potenciál,“ dodala.

Nejtěžší pro ni byla první část soutěže, v níž měla prokázat, že umí čínsky nejen správně psát, ale i hovořit.  Náročný byl i přednes před porotou a celkové zvládnutí nervozity.

Společně s Viktorií Mackovou se finálového kola v Číně zúčastní jako divák i Samuel Kamenský, který nyní studuje na stejné škole a obsadil druhé místo. Třetí skončila Ivana Gregušová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Soutěž Čínština jako most se pravidelně skládá z přednesové části v čínštině, aktivního odpovídání na dotazy porotců o zvoleném tématu a talentové části. Letos se jí zúčastnilo devět soutěžících, z nichž čtyři přijeli právě z Gymnázia Mikuláša Kováča z Banské Bystrice. Výkony hodnotili sinologové, čínští učitelé i další experti. Pravidelně je v komisi například David Uher z katedry asijských studií FF UP, který Žurnálu-online potvrdil, že výkony právě skončeného ročníku byly vesměs rovnocenné. „Úroveň soutěžících byla vzácně vyrovnaná, někteří z nich však měli nešťastně vypěstované a bohužel už i upevněné nesprávné výslovnostní návyky. Naopak vítězka měla velmi pěknou výslovnost a i celý její projev byl přirozenější než u ostatních soutěžících. Myslím si však, že nakonec rozhodlo kulturní vystoupení ve druhé části soutěže. Zatímco ostatní soutěžící, při vší úctě, tančili, zpívali a recitovali, což v kontextu finále v Pekingu není příliš originální, vítězka předvedla první část sestavy čínské ´jógy´ čchi-kung,“ uvedl sinolog z Univerzity Palackého. Také podle Aleny Vyskočilové z Konfuciova instututu UP Vitorie Macková vyhrála díky tomu, že velmi dobře dokázala zkoordinovat jazykové znalosti s kulturním vystoupením a měla ze všech účastníků nejrozsáhlejší znalost jazyka i pěknou výslovnost.

Celosvětovou soutěž Čínština jako most organizuje Ústředí Konfuciových institutů (Hanban). Soutěž je otevřena studentům od 15 do 30 let, kteří studují v České nebo Slovenské republice a jejichž rodným jazykem není čínština. Její první ročník se uskutečnil v roce 2002. Československé kolo osmnáctého ročníku soutěže se uskutečnilo pod vedením Konfuciova institutu Univerzity Palackého. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na zážitky zve během Olomoucké muzejní noci i univerzita

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Květen 2019 - 8:00

Libavsko ve fotografiích, historii skautingu, hlavolamy, ověřování pravosti bankovek a spoustu dalšího nabídnou pracoviště Univerzity Palackého během Olomoucké muzejní noci. Ta v pátek 17. května láká k návštěvě čtyř desítek muzeí, galerií, fortů, knihoven a dalších míst.

Přírodovědecká fakulta návštěvníky uvítá v hlavomorně, kde si vyzkoušejí skládání tangramů či řešení hlavolamů, a v chemické laboratoři. „Chceme, aby si lidé uvědomili, že analytická chemie se dá aplikovat i ve zdánlivě nesouvisejících oborech, jako jsou archeologie nebo kriminalistika, a že existuje řada oblastí, kde by chemii nečekali. Připravili jsme ukázku forenzního důkazu krevních stop pomocí luminiscenční reakce a jejich překrytí pomocí chlorového čisticího prostředku. Také využijeme tmy k promítání dělení barev pomocí elektrického pole v kapiláře a ukážeme, jak se ověřuje pravost bankovek,“ uvedla Denisa Vlčková z katedry analytické chemie.

Fakulta také připravila komentované prohlídky budovy, které začínají v následujících časech: 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00 a 21:45.

V Pevnosti poznání se zájemci mohou s historickou expozicí vrátit v čase do doby, kdy Olomouc byla hrdou císařskou pevností. K prohlédnutí je také výstava Sto let spolu, která připomíná historii skautingu na Olomoucku. „Ve vitrínách je kronika z roku 1921, která je podepsána prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Nechybí ani skautské nášivky, vlajky a videodokument, který zachycuje neopakovatelnou atmosféru táborů. Mezinárodní rozměr skautingu připomínají i kroje kanadských, nepálských nebo indonéských skautů přivezené olomouckými skauty ze zahraničí. Zájemci si mohou také vyzkoušet vázání uzlů, vytáhnout ježka z klece, vyluštit šifry nebo prohlédnout fotoalba z akcí,“ pozvala do Pevnosti poznání Martina Vysloužilová.

Hned několik výstav mohou návštěvníci zhlédnout v Knihovně UP ve Zbrojnici, která bude mít otevřeno až do 22 hodin. K vidění je fotografická výstava Krajinou zapomnění – Libavsko objektivem Jindřicha Machaly, také astrologické mandaly znázorňující znamení zvěrokruhu Dagmar Angelíny Mádrové nebo výstava připomínající letošní majáles. Zájemci se také seznámí s odkazem spisovatele a držitele Nobelovy ceny Heinricha Bölla, u hlavního pultu A pak s nejzajímavějšími knihami a tisky z fondu knihovny.

„Pokud se k nám někdo z časových nebo zdravotních a jiných důvodů podívat nemůže, má příležitost si knihovnu a Zbrojnici prohlédnout díky nové virtuální prohlídce,“ dodala ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková. Virtuální prohlídka je k dispozici ZDE

K muzejní noci se připojí také lékařská fakulta, která zve všechny starší 15 let k návštěvě Anatomického muzea. Zájemci si také ve foyer dostavby Teoretických ústavů mohou prohlédnout výstavu věnovanou životu a dílu neuroložky, spisovatelky a překladatelky Jany Rečkové.

Kompletní přehled míst a program 15. Olomoucké muzejní noci najdete na této stránce

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF