Novinky z UP a PřF

Teologická fakulta opět nabízí cyklus seminářů z psychosomatiky

Hlubší porozumění psychosomatickým onemocněním nabízí ojedinělý vzdělávací cyklus, který pro lékaře, klinické psychology, sociální pracovníky, kněží a další pomáhající profese připravili odborníci Institutu sociálního zdraví CMTF (OUSHI).  Přihlášky do prvního ročníku mohou zájemci posílat do 10. září. Pro loňské absolventy se otevírá i pokračovací cyklus, do nějž se lze přihlásit do 1. října.

Cyklus nazvaný Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví je zaměřený na hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabízí praktické metody a nástroje pro práci s psychosomatickými pacienty a klienty. Teologická fakulta jej nabízí v rámci svého programu celoživotního vzdělávání. „Je určen odborníkům z různých oborů tak, aby se mohli navzájem obohatit, a vytvořil se tak prostor pro vzájemnou mezioborovou diskuzi či spolupráci. Svým pojetím a zaměřením na širokou cílovou skupinu se řadí k ojedinělým projektům zájmového vzdělávání,“ uvedla koordinátorka vzdělávacího cyklu Ivana Svobodová z OUSHI.

První ročník celoročního vzdělávání s názvem Psychosomatika I zahrne pět víkendových setkání s celkovým počtem 60 vyučovacích hodin, v nichž renomovaní odborníci seznámí účastníky s příčinami vzniku a výskytem psychosomatických nemocí, s jejich diagnostikou i rizikovými a ochrannými faktory. Účastníci získají zároveň přehled o nejčastějších psychosomatických poruchách a jejich projevech a seznámí se s možnostmi jejich léčby. Součástí programu bude také nácvik základního stupně autogenního tréninku.

Celoroční výuku a výcvik v oblasti psychosomatiky otevřela fakulta poprvé v minulém akademickém roce. Pro absolventy loňského ročníku nyní připravila cyklus Psychosomatika II, který nabídne další prohloubení znalostí a dovedností a zaměří se především na praktické techniky relaxace a uvolnění. Pracovníci v pomáhajících profesích se také seznámí s příčinami a riziky syndromu vyhoření, osvojí si základy techniky hypnózy nebo empatické komunikace a seznámí se s psychotraumatologickým pohledem na vznik a léčbu psychických obtíží. Rozvrh a organizace studia jsou koncipovány podobně jako první ročník.

„Vedení seminářů, přednášek a workshopů se ujmou čeští a slovenští psychologové, psychoterapeuti, psychiatři a vysokoškolští pedagogové. Jsou mezi nimi například uznávaný zastánce biopsychosociální a spirituální koncepce Radkin Honzák, významný školitel psychoterapeutických metod Jozef Hašto z trenčínské psychiatrické ambulance Promentesana, klinická psycholožka Hana Vojtová, která se zaměřuje na psychotraumatologii, primář psychoterapeutického a psychosomatického oddělení šternberské Psychiatrické léčebny Michal Kryl nebo psychoterapeutka Natália Kaščáková z pořádajícího OUSHI,“ popsala Ivana Svobodová.

Zájemci o studium se mohou přihlašovat online prostřednictvím portálu Celoživotního vzdělávání UP. Podrobný program obou ročníků vzdělávacího cyklu a další informace o podmínkách pro přijetí najdete na webových stránkách OUSHI.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Jindřich Štreit vystavuje v Pevnosti poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Srpen 2018 - 13:30

Jak vypadá služba kaplanů v několika českých a moravských věznicích, ukazují snímky fotografa Jindřicha Štreita v nové expozici muzea vědy Univerzity Palackého Pevnost poznání. Pod názvem Ze tmy ke světlu jsou vystaveny v Laudonově sále a s výjimkou tří dnů budou k vidění do konce srpna.

Jindřich Štreit se sociální tématikou a osudy lidí, kteří žijí na samém okraji společnosti, zabývá celý život. Tentokrát se věnoval tématu náročné služby kaplanů. Ti se pravidelně setkávají také s lidmi, kteří se zodpovídají za nejtěžší zločiny a po odsouzení tráví za mřížemi i dvacet let. Kurátor výstavy Otto Broch, který je kaplanem Vazební věznice v Olomouci řekl, že vězni jsou na jedné straně velcí exhibicionisti, ale na druhé straně si drží odstup.

 

 „Jakékoliv otevření nebo přiblížení se v tomto prostředí znamená riskovat, že toho druhý zneužije. Ale Jindřich Štreit si svým naprosto bezprostředním, lidským a pozitivním přístupem dokázal během chvíle získat aktéry focení na svoji stranu. Dokumentoval bych to na příkladu, kdy jsme přijeli do opavské věznice. První slova kaplana byla, že žádná z žen se nechce nechat fotografovat zepředu, jenom siluety. No a během krátké doby byl fotograf obklopen mnoha ženami, které ho přemlouvaly, aby je fotil,“ vylíčil Otto Broch.

Soubor čtyřiceti emotivních fotografií zobrazuje život vězňů s dlouholetými tresty a také pracovníky duchovní služby, kteří s odsouzenými prožívají šťastné i těžké chvíle. Jindřich Štreit si uvědomuje, že ne každý má možnost navštěvovat věznice, zúčastnit se bohoslužeb a přinést o tom svědectví.

 „Život mi nabídl poznání duševního stavu, který jsem zde zachytil. Jestliže prožiji tak silné emoce, snažím se je pochopit, ztvárnit a předat,“ řekl Štreit. „Věznice jsou v uvozovkách tmavá místa. Vězni tam prožívají bolesti, strasti, ale zároveň jsou to lidé, kteří udělali něco, co neměli udělat, nebo za co jsou potrestáni. Je to vlastně takový tanec naděje, který oni prožívají a přemýšlejí o tom, co udělali. A tady mě napadají slova odpuštění a pokání.“

Výstava měla premiéru 4. července na Velehradě během Dnů lidí dobré vůle, a to u příležitosti oslav 20. výročí kaplanské služby v ČR. Fotografie se setkaly s mimořádným ohlasem návštěvníků z řad významných osobností, ale i poutníků a návštěvníků Velehradu.

 „Uspořádat takovou výstavu je podle mě dobrý nápad, protože všeobecně máme vůči vězňům nejrůznější předsudky. Říkáme si, že si to zasloužili, ať trpí. Fotografie ukazují, jak se vězni uvnitř mění, i ten jejich výraz v očích je krásně zachycený. Ti lidé se dostávají někam jinam a objevují v sobě pokoru. A pro nás to má taky smysl, když vidíme, že se vězňům život obrací nějakým jiným směrem, nebo se o to alespoň pokoušejí, a že má smysl dávat jim šanci,“ popsala své dojmy Kateřina Janošíková, která se účastnila vernisáže.

Výstavu pořádá Vězeňská duchovenská péče z. s. a Univerzita Palackého v Olomouci pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Františka Jury. V interaktivním muzeu vědy Pevnosti poznání budou fotografie vystaveny do konce srpna, s výjimkou termínu od 20. 8. do 23. 8. kdy budou fotografie z technických důvodů dočasně deinstalovány.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vynález, který změnil vědní obory a ovlivnil svět. Pevnost ukazuje, jak jsme se naučili žít s atomovou bombou

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Srpen 2018 - 12:30

 

Kdo otestoval největší atomovou bombu a jaké by byly její účinky při shození na Olomouc? Jakými vtipy si agenti obou stran studené války odlehčovali službu? Které fotografie jaderných pokusů obletěly celý svět? Co byl tzv. nukleární turismus v USA? Na tyto a další otázky odpoví od 18. do 26. srpna interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání Univerzity Palackého. Návštěvníci se v jeho prostorách mohou těšit na workshopy, tvůrčí dílny, chemické pokusy, kvízy a další zajímavé aktivity.

Návštěvníci se seznámí s projevy jaderné zbraně u věcí, u kterých by to možná ani nečekali. Zjistí, jak jeden vynález změnil vědní obory a kulturu. A vlastně celý svět. 

„Od vynalezení první atomové zbraně již lidstvo nemůže vést válku, aniž by riskovalo naprosté zničení Země. Tento stav se pro nás stává samozřejmostí, ale pojďme se podívat do historie, která nám může osvětlit několik zlomových okamžiků, kdy nejistotu prožívala celá planeta. Přijetí rizika se stalo zkušeností každého člověka a díky tomu můžeme sledovat přímé vlivy atomové bomby a jejích nástupců na všechny oblasti lidského života,“ přiblížil program koordinátor sekce historie Tomáš Arnold.

Jaké formy života přežijí jaderný výbuch?

Animátoři Pevnosti poznání připravili doprovodný program v každé stálé expozici. V sekci Živá voda lidé zjistí, že všudypřítomnému ionizujícímu záření z přírodních i umělých zdrojů jsou vystaveni během celého života. Dozvědí se, jaká je tolerance organismů žijících na naší planetě a které formy života jsou schopny přežít jaderný výbuch.

„V rámci tohoto tematického programu ukážeme, že studená válka napomohla rozvoji jedné z technologií, kterou dnes používáme se samozřejmostí - globálnímu navigačnímu systému neboli GPS. Zájemci si vyzkoušejí, zda si s touto technologií také rozumí, a možná naleznou i skryté poklady poznání,“ řekla koordinátorka sekce geografie Jitka Doležalová.

Radiace a vesmírný závod

Ve druhém patře budovy bude k vidění pomůcka sloužící k detekci ionizujícího záření. „Návštěvníci odhalí, že se s ionizujícím zářením setkávají každý den a následně si vyzkouší, jaká úroveň ochrany je nutná před určitým ionizujícím zářením. Dozvědí se také, že s radiací byl spojen vesmírný závod a vysílání živých organismů do vesmíru, na kterých se testovaly ochranné štíty," doplnila Anna Krčmářová, koordinátorka sekce astronomie.

V další expozici lidé vezmou rozum do hrsti. Ocitnou se v roli kapitána nukleární ponorky nebo agenta jedné ze dvou znepřátelených stran. Rozmístí flotilu a povedou bitvu s nepřítelem, kterého neuvidí. Na základě zvláštních signálů dokonce odhalí agenty, kterých bude plná pevnost.

Program se uskuteční v jednotlivých expozicích v otevírací době Pevnosti poznání, ve všední den vždy od 9 do 17 hodin a o víkendu od 9 do 18 hodin. Během víkendů bude navíc doplněn chemickými pokusy v laboratoři.

Více o programu ZDE. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoučtí chirurgové mají k dispozici nejnovější generaci robotického systému da Vinci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Srpen 2018 - 8:00

Dokonalejší ovladatelnost, výrazně zlepšená optika, nový navigační systém i snížená rizika operace – takové jsou jen některé z předností nové verze amerického robotického systému da Vinci Xi, který pro Univerzitní robotické centrum pořídila Fakultní nemocnice Olomouc. Pro roboticky asistované operace jej nyní využívají především specialisté z Urologické a Porodnicko-gynekologické kliniky FNOL a LF UP.

Specializované operační výkony provádějí olomoučtí chirurgové od vzniku Univerzitního robotického centra v roce 2009. Od té doby v něm provedli téměř dva a půl tisíce roboticky asistovaných operací pomocí laparoskopického operačního systému, který simuluje pohyby operatéra pomocí ramen s chirurgickými nástroji. Nyní mohou využívat jeho nejnovější verzi, která je na trhu od roku 2014.

Nový operační systém má zdokonalenou telemanipulaci, která operatérovi umožňuje lepší ovladatelnost, a zásadně zlepšený endoskop. Ten nabízí o 20 procent větší zorné pole a má dvojnásobné rozlišení a chirurg tak vidí lépe a přesněji. Pomocí vylepšené operační části poskytuje i snadnější přístup do tělních dutin, a to díky tzv. trokarům - ostrým chirurgickým nástrojům, které umožňují proniknout do větší hloubky bez limitace jejich délky. Nová verze systému da Vinci má také vylepšenou koagulací, která minimalizuje rizika poškození, a operace se stává bezpečnější. Model Xi navíc disponuje novým navigačním systémem a možností unikátní synchronizace se speciálním operačním stolem.

Nejvíce robotických operací provádějí ve FNOL odborníci z Urologické kliniky, kteří tímto způsobem například odstraňují nádory z ledvin či odoperovávají nádorem zasaženou prostatu. Od roku 2009 provedli 1852 radikálních prostatektomií, 183 resekcí ledvin a 50 pyeloplastik - operací ledvinné pánvičky.

„Víme, že například robotická radikální prostatektomie je ze všech způsobů léčby karcinomu prostaty onkologicky nejúspěšnější a nejlépe uchová kvalitu života mužů. Navíc robotické provedení má potenciál neustálého vylepšení operační techniky. Naše pracoviště publikovalo vloni v prestižním časopise European Urology originální plastiku svalů pánevního dna, která významně redukuje pooperační inkontinenci,“ uvedl přednosta kliniky Vladimír Študent.

Robotický systém da Vinci podle něj pro pacienty zároveň představuje i vyšší pooperační komfort. „Například dnes nám vlastní resekce nádoru ledvin trvala 36 minut a celkový výkon zabral pouhou hodinu. Pacient se pak probudil se čtyřmi vpichy, může chodit, druhý den jíst a pít a pouze se alespoň měsíc šetřit. A my jsme přitom vyřešili vážné maligní onemocnění,“ zdůraznil Vladimír Študent.

Robotický systém da Vinci využívá rovněž Porodnicko-gynekologická klinika FNOL a LF, kde bylo od roku 2009 provedeno více než 300 operací zaměřených především na odstranění dělohy při nádorovém onemocnění, na zavěšení dělohy nebo pochvy při prolapsu. Díky minimálně invazivnímu přístupu mohou pomocí robotického systému operovat i starší, zdravotně komplikovanější pacientky s nádorem dělohy, a zvyšovat tak jejich šance na dlouhodobé přežití.

Robotická operace pomohla například pacientce, která před dvěma lety podstoupila takzvanou robotickou cerkláž, díky níž mohla později porodit zdravou dceru. „Podobných operací bylo na světě provedeno přibližně jen padesát. V České republice šlo o premiéru, díky které přišlo na svět první takto donošené dítě,“ zdůraznil přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FNOL a LF Radovan Pilka. Kromě špičkových operačních výkonů má jeho tým na svém kontě také úspěšně vyřešený grant zaměřený na robotickou chirurgii v gynekologii, podpořený grantovou agenturou ministerstva zdravotnictví. Jeho výsledky byly publikovány v mezinárodních prestižních vědeckých časopisech.

Nejnovější verzi systému da Vinci pořídila olomoucká nemocnice letos v dubnu za zhruba 41 milionů korun. Podle ředitele FNOL Romana Havlíka bude dbát na efektivní využití nákladné investice stejně jako při pořízení prvního robotického systému. „Kolegům chirurgům musím poděkovat, že se povedlo jej maximálně využít, protože jsme ročně prováděli nejvyšší počty výkonů v naší republice. I nyní budeme usilovat o to, aby nová technologie sloužila našim pacientům v co nejvyšší míře,“ uvedl Roman Havlík.

V České republice používá robotické systémy da Vinci v současné době devět zdravotnických zařízení. Kromě Olomouce s nimi pracují chirurgové v pražských nemocnicích Na Homolce, Ústřední vojenské nemocnici a ve Fakultní nemocnici v Motole, dále v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Mostištích, Novém Jičíně a v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zakončete s univerzitou léto plesem v parku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Srpen 2018 - 13:02

Letní sezónu plnou filmových projekcí, tančíren, kvízů či sportovních aktivit v olomouckých parcích zakončí iniciativa Univerzity Palackého Zaparkuj neformálním plesem ve Smetanových sadech. Ten nabídne ve čtvrtek 30. srpna nejen taneční lekce pod dohledem profesionálů, ale také módní přehlídky, workshopy pro malé i velké či dvě kapely na dvou pódiích. Swingové rytmy bude reprezentovat Trio Petry Borovičkové z Brna, latinskoamerické tance pak pražské seskupení Dos Cubanas s kubánskou zpěvačkou v čele.

„V parcích se s našimi aktivitami pohybujeme už pátým rokem, a tak jsme se rozhodli oslavit toto výročí i závěr prázdnin nějak netradičně právě v prostředí parku. Tak vznikl nápad na neformální ples s názvem Smetanový sad,“ řekl Ondřej Martínek, koordinátor projektu Zaparkuj. Celému plesu bude dominovat divadelní stan postavený nadohled od altánu ve Smetanových sadech. V něm se uskuteční lekce swingu, vystoupení swingového Tria Petry Borovičkové, losování tomboly i afterparty. Druhá část programu zaměřená na latinskoamerické rytmy bude v altánu a v sále Restaurace Fontána. „Olomoucké lektorky provedou návštěvníky energickou kubánskou salsou, smyslným brazilským zoukem i romantickou bachatou z Dominikánské republiky. Vše naučené si pak budou moci tanečníci vyzkoušet při vystoupení česko-kubánské kapely Dos Cubanas,“ vypočetl z programu Ondřej Martínek.

V průběhu odpoledne a večera dojde také na módní přehlídky, workshop moderního tance nebo exhibici šátkové akrobacie. Hladové krky nasytí lokální gastronomie a připravena bude i odpočinková zóna Zaparkuj s půjčovnou dek, deskových her a sportovního vybavení. Celá akce je veřejnosti volně přístupná.

Do konce srpna připravuje tým Zaparkuj i další akce. „Tento týden, od čtvrtka do neděle, zajišťujeme odpočinkovou zónu na letní etapě Flory a ve středu 22. srpna chystáme ve Smetanových sadech další Zaparkuj Fest – večer plný hudby, filmu a her,“ uvedl koordinátor Zaparkuj Ondřej Martínek. V rámci komponovaného odpoledne a večera nabídnou organizátoři návštěvníkům sadů koncert brněnského písničkáře Rabbit Slow či večerní projekci Tarantinových Hanebných panchartů. V rámci Zaparkuj Festu bude připraveno i občerstvení, workshop s Olomouckou dílnou nebo Zaparkuj půjčovna dek, stolních her a sportovního vybavení. I na tuto akci je vstup tradičně volný. Více ZDE. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studentský klub UP má za sebou úspěšnou půlroční existenci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Srpen 2018 - 8:00

Téměř stovka akcí a zapojení tří desítek studentských organizací napříč všemi fakultami – taková je stručná bilance prvních šesti měsíců fungování Studentského klubu Univerzity Palackého. Sdílený prostor v přízemí Zbrojnice znovu ožije hned na začátku nového akademického roku.

Od svého otevření v únoru tohoto roku se stal Studentský klub UP hojně využívaným prostorem zejména pro pravidelné schůzky studentských spolků a jejich společenské a kulturní aktivity. Uskutečnil se zde například Fyziomeeting organizovaný Asociací studentů fyzioterapie, Republikový sněm iniciativy studentů pedagogických fakult Otevřeno i část programu Japonského jara, který tradičně pořádal Japonský klub Olomouc. „Pravidelně slouží také pro konání workshopů a školení Studentského kariérního a poradenského centra UP, kterému nové prostory umožnily navýšit kapacitu účastníků akcí, jako byly například celosemestrální Kurz respektující komunikace, přednáška o pracovním právu nebo workshop na téma Fundraising neziskové organizace,“ uvedla koordinátorka klubu Zuzana Řezníčková.

V průběhu uplynulého semestru se zástupci studentských spolků na svých schůzkách věnovali zejména diskuzím o možnostech vzájemné spolupráce a sdíleli své zkušenosti, nápady a vize. „Jsem ráda, že prostory klubu umožnily nastartovat širší dialog mezi členy univerzitních organizací k tématům, která v rámci své činnosti řeší. Patří k nim zejména možnosti financování, úskalí i výhody fungování v rámci zapsaných spolků a vztah univerzity vůči studentským iniciativám. V této souvislosti se podařilo zorganizovat diskuzi na téma Role univerzity ve fungování studentské organizace, které bylo přítomno třicet členů osmnácti spolků. Kromě zástupců Oddělení komunikace a Studentského kariérního a poradenského centra UP, kteří prezentovali možnosti spolupráce se studenty, se jí zúčastnil i prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík,“ popsala Zuzana Řezníčková.

Podle jejích informací je klubovní prostor už v těchto dnech rezervován na několik zářijových akcí, určené především studentům prvních ročníků. „Jednou z nich bude také druhý ročník celouniverzitní slavnosti MEET UP, která vítá studenty po prázdninách a nastupujícím studentům představuje, co vše jim univerzita i Olomouc nabízí. Letošní MEET UP, který proběhne v prostorách nádvoří Zbrojnice a v přilehlém okolí 26. září, opět nabídne prezentaci studentských organizací a dalších univerzitních subjektů,“ uvedla Zuzana Řezníčková.

Na Univerzitě Palackého působí v současné době více než třicet studentských organizací a spolků, do jejichž aktivit se zapojují stovky studentů všech osmi fakult. Vznik Studentského klubu UP představuje dovršení jejich letitých snah o vzájemnou spolupráci na společných projektech v univerzitním prostředí.  Jako zázemí pro jejich setkávání a aktivity vznikl s podporou vedení univerzity na začátku letošního roku v uvolněných prostorách v přízemí Ústřední knihovny UP ve Zbrojnici. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo v úvodu letošního Akademického týdne UP 19. února za účasti rektora Jaroslava Millera a prorektora Petra Bilíka.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci z katedry optiky zkonstruovali světově unikátní detektor kvantových vlastností světla

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Srpen 2018 - 9:50

Týmu vědců z katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého se podařilo zkonstruovat speciální detektor, který jako první na světě dokáže měřit důležité kvantové vlastnosti stavů světla bez jich porušení. Výsledky tohoto unikátního experimentu otevírají nové možnosti detekce kvantových stavů fotonů i jiných kvantových objektů.

Vědecká práce týmu expertů z katedry optiky prošla náročným recenzním řízením v prestižním časopise npj Quantum Information, ve kterém byla zveřejněna na konci letošního července. Olomoučtí vědci se tak zařadili po bok kolegů z Griffith University v australském Brisbane a Yale University ve Spojených státech, kteří provádí experimenty podobného zaměření.

Detektor zkonstruovaný olomouckými vědci zachycuje současně prostorové a polarizační vlastnosti jednotlivých fotonů. Jeho experimentální konstrukce byla velmi náročná. Složitý přístroj totiž využívá sedm vzájemně propojených interferometrů, s jejichž pomocí lze sledovat a rozpoznat velmi malé změny vzdáleností s přesností na desítky nanometrů, což odpovídá zhruba tisícině tloušťky vlasu. „Také jsme museli zajistit, aby se dva fotony v experimentu potkaly na přesně určeném místě a ve stejný okamžik. Tím rozumíme časový interval trvající jednu tisícinu miliardtiny sekundy," popsal člen vědeckého týmu Michal Mičuda složitý experiment, na jehož konci byl unikátní detektor.

Samotné měření pak vyžadovalo velkou míru automatizace experimentální sestavy. „Pro ověření správné činnosti detektoru bylo potřeba provádět desítky tisíc měření. Automatizace si vyžádala vývoj vlastních počítačově řízených montáží pro optické elementy. Další velkou výzvou byla orientace v komplexní struktuře získaných dat a jejich zpracování do formy čitelné člověkem," upozornil první autor publikace Robert Stárek.

Kvantová mechanika popisuje svět atomů a fotonů. Často se o ní říká, že je teorií měření. Atomy a fotony jsou totiž měřením vždy nějak ovlivněny. Zisk určité informace o atomech či fotonech je vždy vyvážen ztrátou jiné. Kvantová fyzika nejprve přišla s měřením energie atomů či fotonů. Toto měření nemění energetické stavy, ale na druhou stranu ničí informaci o jejich kvantové superpozici, která je potřebná pro aplikace jako kvantová kryptografie nebo kvantové počítače. Za experimentální vývoj vedoucí k možnosti měření energie mikrovlnného záření dostal profesor Serge Haroche Nobelovu cenu v roce 2012.

Detektor zkonstruovaný týmem vědců z katedry optiky nyní potvrdil teoretický koncept, který v roce 2002 publikoval profesor Radim Filip ještě jako PhD student. Jím navržená metoda umožňovala přímo detekovat nikoliv energii, ale důležité kvantové charakteristiky stavů fotonů a fononů bez jejich porušení.

 „Bohužel jinak velmi úspěšné experimenty profesora Haroche se postupně ukázaly pro tento účel jako ne zcela vhodné. Museli jsme tedy na první test této metodiky čekat dlouhých patnáct let. Po prvních krocích australského týmu v Brisbane a začátku experimentálních testů na Yale University se supravodivými elektrickými obvody jsme věřili, že stále stihneme být první. A vyšlo to. Vidíme krásně, jak tato revoluční detekce pracuje v laboratoři, což je klíčové pro další vývoj podobných metod," uvedl profesor Filip.

Měřené nelineární vlastnosti umožňují charakterizovat i libovolně složité stavy překvapivě třeba na makroskopické úrovni. Metoda neprovádí měření stavů světla na jednotlivých kopiích, ale využívá kolektivních vlastností jejich párů. To ale není možné bez kvalitní technologie a experimentálních dovedností. „Klíčem k úspěšné a efektivní realizaci kvantového detektoru bylo využití hybridního kódování kvantových bitů do polarizačních i prostorových stupňů volnosti jednotlivých fotonů. Tento postup umožnil provést požadovaná kvantová měření s pomocí inherentně stabilního vícecestného optického interferometrického uspořádání dovolujícího komplikovanou interferenci drah a polarizace dvojic fotonů. Výsledný optický kvantový procesor představuje komplexní kvantový logický obvod kombinující tříqubitové kvantové hradlo a několik dvouqubitových hradel," podotkl profesor Jaromír Fiurášek.

Tento detektor byl již v roce 2002 teoreticky zobecněn na složitější nelineární vlastnosti kvantových stavů týmem kolem profesora Pavla Horodeckého, objevitele prvních kritérií kvantových korelací, a zakladatele kvantové kryptografie profesora Artura Ekerta. Nyní existuje celá řada aplikací této metodiky od fundamentálních testů po aplikace v kvantové sensorice, přípravu kvantových stavů, či kvantové počítání. „To otevírá obrovský prostor pro další experimentální vývoj, jak na katedře optiky, tak ve světě," dodal profesor Filip.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pamětní deska připomene výročí okupace

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Srpen 2018 - 8:00

Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky Olomouc odhalí 21. srpna na pedagogické fakultě pamětní desku, která připomene 50. výročí okupace tehdejší Československé socialistické republiky vojsky Varšavské smlouvy. Slavnostního aktu před budovou, která v dřívější době byla sídlem 28. sboru sovětské armády, se zúčastní jak zástupci Univerzity Palackého, tak představitelé Olomouce a Olomouckého kraje.

Od srpna 2018 bude pamětní deska umístěná na budově pedagogické fakulty každodenně připomínat, že veškeré snahy o československý obrodný proces v roce 1968 v noci z 20. na 21. srpna násilně zastavila vojska tehdejšího Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.   

„I tehdy měla mladá generace své ideály. Dnes chceme především zachovat budoucím generacím paměť na nedávná léta, která podstatně ovlivnila naši společnost, a zvláště pak mocenské struktury, mezi které nepochybně patřila i tehdejší Československá lidová armáda. Po srpnových událostech jsme byli výhradně z politických důvodů z armády propuštěni a následně po celou dobu tzv. normalizace spolu s našimi rodinami pronásledováni, mnozí i souzeni a degradováni,“ řekl Bohumil Reml, předseda Územní rady Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky v Olomouci. Dodal, že vojenského zásahu se v srpnu 1968 zúčastnilo více než 600 tisíc okupantů.

„Jejich rukou byla zastřelena anebo jinak přišla o život v důsledku střetu s jejich bojovou technikou řada převážně mladých lidí. Do zahraničí následně odešlo přes 160 tisíc našich občanů. Nedlouho po obsazení Československa se vojska Polska, Madarska a Bulharska stáhla na své území, armáda Sovětského svazu si však u nás vymohla status tzv. dočasného pobytu, během kterého přišli o život další lidé,“ doplnil Bohumil Reml.

O následcích okupace mezi příslušníky tehdejší Československé lidové armády a některých občanských zaměstnanců její vojenské samosprávy promluvil i Luděk Bartoš, když vzpomněl na rok 1969. „Tehdy se začaly ustanovovat zvláštní komise, jejichž úkolem bylo zbavit se všech, kteří nebyli ochotni smířit se s okupací a vnímat ji jako internacionální bratrskou pomoc. Byl jsem jedním z důstojníků a praporčíků, kteří jsme byli z armády vyhozeni. Svou odvahu vzepřít se odnesly i naše rodiny. Doslova ze dne na den se z nás stali občané té nejpodřadnější kategorie,“ uvedl.

Pamětní deska bude odkryta 21. srpna ve 14 hodin právě při příležitosti 50. výročí těchto tragických událostí. Akce se zúčastní zástupci Univerzity Palackého, Olomouckého kraje i statutárního města Olomouce. 

„Pamětní desky většinou připomínají slavné rodáky nebo oslavují světlé historické události. Tato deska k nim nepatří. Je připomínkou našeho ponížení, kdy byla znásilněna naše svrchovanost a potupena naše svoboda. Její výjimečnost tkví v tom, že nás každým pohledem bude varovat před vnější okupací a vnitřní rezignací,“ řekl Pavel Urbášek, náměstek primátora Olomouce.

Za organizační podpory velitele posádky Olomouc včetně účasti vojenské hudby akci finančně podpořil Olomoucký kraj i Magistrát města Olomouce.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Biofyzici a molekulární biologové přiblíží výzkum na Floře Olomouc

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Srpen 2018 - 8:00

Letní etapa květinové výstavy a zahradnických trhů Flora Olomouc, která se koná od 16. do 19. srpna na olomouckém Výstavišti Flora, bude s účastí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Pavilon H se promění ve výzkumnou laboratoř, v níž budou biofyzici a molekulární biologové seznamovat veřejnost s děním uvnitř rostlin a představí i kuriozity z rostlinné říše.

Čtvrteční a páteční program bude v režii biofyziků, po oba víkendové dny se o něj postarají zástupci oddělení molekulární biologie. Kromě experimentů si pro veřejnost připravili i několik přednáškových bloků.

„Seznámíme návštěvníky s reakcemi rostlin na světlo, nabídneme ukázky fluorescence chlorofylu, fotosyntézy, transpirace, pohyby rostlin, bioluminiscenci. Zaposloucháme se do tónů rostlin a příchozím vysvětlíme i to, jakým způsobem rostliny mezi sebou komunikují a o čem si povídají,“ uvedl vědecký pracovník oddělení biofyziky Marek Rác. Mnoha tajemství ze života rostlin odhalí i přednášky zaměřené například na komunikaci rostlin, jejich reakci na stres či schopnost produkovat světlo.

V sobotu a neděli se návštěvníci pavilonu dozvědí o možnostech genetické transformace rostlin a jejich přínosech nejen pro rostliny samotné, ale i pro stále se rozšiřující lidskou populaci. Molekulární biologové seznámí příchozí s úspěchy dosaženými na poli GMO, s metodou CRISPR nebo představí stadia geneticky transformovaného ječmene. „V dopoledních a odpoledních přednáškách vysvětlíme, jak se GMO technologie liší od klasického šlechtění, v čem nám mohou pomoci a proč jsou právě GMO rostliny nadějí pro budoucnost lidstva,“ přiblížila obsah přednášek Kateřina Střelcová z oddělení molekulární biologie.

V pavilonu H se představí také světově uznávaná olomoucká laboratoř Ústavu experimentální botaniky, která se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, především obilovin, banánovníků a trav. Návštěvníci se dozvědí, co je to sekvenování genomu nebo jak se třídí chromozomy pomocí průtokové cytometrie, uvidí sbírku zrn nových i starších odrůd obilovin a zhlédnou krátké filmy představující práci rostlinných genetiků.

Pavilon H nabídne rovněž výstavu fotografií s názvem Zblízka – detaily rostlin objektivem Hany Martínkové z Laboratoře růstových regulátorů.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Radek Malý: Děti autorova proslulost nezajímá

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Srpen 2018 - 8:00

Když Radek Malý mluví o své práci, docela často používá slovo řemeslo. Až by se na první pohled nebo poslech mohlo zdát, že nejde o nic výjimečného. Jenže on je výjimečný. Je to básník. Výjimečný básník. Vždyť kdo se může pochlubit, že dostal za své básnické sbírky hned dvakrát nejprestižnější literární cenu Magnesia Litera? Kdo nově přeložil Fausta pro Národní divadlo? Komu vycházejí knížky, které děti milují a rodiče kupují?

Básník, bohemista a germanista, překladatel, učitel tvůrčího psaní, redaktor, porotce a docent FF UP, který o sobě říká, že nemá přehnané ambice. To je Radek Malý. Rozhovor vznikl pro magazín Žurnál UP.

Čím vás poezie přitahuje? Proč ji píšete?

To je otázka záludná, protože postupně se stal z poezie trochu můj pracovní nástroj a v tu chvíli musí člověk zpozornět. Pořád se ale snažím si poezii pro sebe obhájit jako jakýsi intimní tvůrčí prostor. Každý autor totiž vyjadřuje prostřednictvím literatury něco, co jinak formulovat nejde. K tomu se snažím vést i studenty v seminářích tvůrčího psaní – aby se sdělovalo pouze to, co nejde říci jinak, co autor prostě říci musí. A jestli poezie dokáže vyjádřit něco specificky – jsou to především pocity, dojmy. Pokud mám mluvit sám za sebe, tak ty pocity musí být nějak vyhrocené. I proto po sobě čtu texty s jistou nedůvěrou. Vím totiž, že to nejsem já Radek Malý, ale že je to nějaká vyhrocená poloha mého tvůrčího nitra. Proto docela rád utíkám do jiných žánrů, schovávám se v překladech za jiné autory nebo se o poezii věcně bavím se studenty. Asi vám nebudu moct odpovědět úplně přesně, čím pro mě poezie je, protože při jejím vzniku funguje jakási magie, která je nepojmenovatelná. Kdybych řekl, že je pro mě poezie smyslem života, bylo by to příliš patetické a ani nevím, jestli by to byla pravda.

Rozumím tomu, že vám poezie slouží k vyjádření expresivních pocitů, třeba i nějaké extrémní polohy duše. Jak s tím jde ale dohromady psaní pro děti? Vždyť vy jste velmi úspěšný autor knih pro děti.

To jde právě velmi dobře. To je ta klidová zóna, ke které se uchyluji na základě nějakých vnějších impulzů. Nemám v sobě nějaké vnitřní puzení psát poezii pro děti, ale je pravda, že pokud se člověk chce literaturou seriózně zabývat, tak je lépe, když pokrývá větší prostor. A literatura pro děti je úžasná třeba proto, že děti jsou jako čtenáři velmi přirozeně kritičtí. Vždycky mě na besedách s dětmi fascinuje jejich bezprostřednost. To s dospělými čtenáři nezažijete. Coby autor „dospělé“ poezie dostanete v médiích nějakou nálepku, třeba výrazný básník své generace, a už to s vámi jde. Děti záležitost generační příslušnosti nebo proslulosti autora netrápí. U nich se počítá skutečně jen ten text.

Takže poezie k dětem patří?

Určitě. Děti tomu, co čtou, možná neříkají poezie, ale třeba básničky. Jsou ale přirozenými čtenáři toho žánru. Není to tak v kaž­dém národě, ale my v Česku máme velmi silnou tradici dětské poezie, máme řadu dětských recitačních soutěží, divadel poezie. České děti jsou zvyklé se s poezií konfrontovat.

Možná škoda, že ji i nepíšou. Až na pár výjimek.

Ale psaly by, kdyby je k tomu člověk vedl. U dětí je totiž zajímavé, že nemají vůči poezii tvůrčí blok, ten přichází později až s nástupem puberty. Má to i svůj termín, je to tzv. apoetický věk, tedy doba, kdy máme pocit, že poezie je cosi sentimentálního, patetického, příliš sebeobnažujícího.

Jak se dospělý vcítí do dětského světa, aby napsal verše, které budou dětem blízké?

Toto dilema jsem vyřešil tak, že jsem ho přestal řešit. Ve své tvorbě jsem si našel polohu, která sice bývá prezentována jako poe­zie pro děti, ale já čtenářskou skupinu, pro kterou píšu, záměrně znejisťuji. Například knížka Listonoš vítr je schválně věnovaná babičkám a dětem, další sbírka pak dědečkům a dětem. Je to proto, aby si děti uvědomovaly, že mají v rukou něco, co je může přesahovat. Myslím, že děti jsou docela alergické na to, když je něco podbízivé a určené jakoby přímo jenom jim. Pokud budeme poezii vnímat jako svým způsobem exkluzivní žánr, tak by dítě mělo vědět, do čeho jde a že to není vždycky úplně jednoduché.

Musí mít dospělý autor píšící pro děti nějakou dětskou představivost?

Na to je dokonce odborný pojem, říká se tomu dětský aspekt. Je to zajímavá věc, o níž je možné dlouze teoretizovat, abychom nakonec dospěli k závěru, že dětský aspekt je kus dítěte v autorovi. To, co v něm zůstane z jeho dětského vidění světa. Ona se totiž úplně nedá vysvětlit ani pojmenovat ta zvláštní, magická přitažlivost, proč se knížka dětem líbí nebo nelíbí. Já si s tím proto nelámu moc hlavu a snažím si zachovávat jakousi tvůrčí anarchii, protože ta dělá umění uměním. Kdyby nad tím člověk moc přemýšlel, tak napíše leda tak nějakou příručku, ale ne živou literaturu zajímavou i pro děti.

Vaše knihy pro děti bývají nádherně ilustrované. Je výtvarná stránka pro vás jako autora textu podstatná?

Samozřejmě. To, co dělá dětskou knížku dětskou knížkou, jsou obrázky. Pokud se podaří komunikace mezi autorem a ilustrátorem, kterou má na starosti nakladatel, tak v ideálním případě můžou být texty i maličko náročné a obrázky jim pomůžou. V tom ohledu mám štěstí, že nakladatelé jsou ochotni investovat energii i prostředky, aby moje knížky k něčemu vypadaly, aby po nich sahaly rády nejen děti, ale i dospělí. Protože jak známo, děti knížky nekupují.

Neohrozí budoucnost nádherně vypracovaných dětských knížek elektronické knihy? V nich ta výtvarná stránka až tak úplně nevynikne.

Před časem jsem dělal pro konferenci o elektronických knihách drobný průzkum právě na téma český knižní trh, elektronické knihy a dětské knihy. Zjistil jsem ne úplně překvapivou věc, a to, že o elektronických knihách se sice hodně mluví, ale málo se realizují a obzvlášť v dětské tvorbě. Dětské knihy budou pravděpodobně tak konzervativním médiem právě proto, že chceme, aby děti měly z knížky i hmatový vjem, nebo dokonce čichový. Chceme, aby knížka byla pro děti artefaktem, ale zároveň může být i hračkou. Poslední dobou píšu veršovánky pro klasická harmoniková leporela. Ta jsou pro děti objektem, se kterým si hrají. Text je v tomto případě jenom jednou z mnoha složek. Takže já se technologií nebojím. Malé děti budou stále stejné, budou je trápit stejné starosti, budou mít stejné radosti, to je moje zkušenost jak rodičovská, tak profesní. Proto si nemyslím, že by moje „tradiční“ poezie musela zestárnout a nemusím dětem vycházet vstříc tím, že budu cíleně psát básně třeba o mobilních telefonech.

Jste muž moha profesí – básník, akademik, překladatel, autor rozhlasových pohádek, recenzent, pedagog a na něco jsem určitě zapomněla. To je hodně různých poloh. Jak jdou dohromady?

Snažím se to vyvažovat a je to trošku utíkání z jedné polohy do druhé. Jistou výhodu to má. Říkám si, že kdybych měl dojít k syndromu vyhoření, tak snad se to stane jenom v jedné z nich a vždy mi toho spousta ještě zbyde. To množství tvůrčích poloh není tak úplně způsobeno tím, že bych byl takový grafoman. Já se jen snažím vnímat literaturu jako umělecké řemeslo, a když nějaká nabídka přijde, tak ji beru jako výzvu. Proč si nezkusit něco nového? A paradoxně se moje tvůrčí pole ještě rozšiřuje, možná na úkor poezie, což je asi v pořádku. Pokud člověk necítí nutkání něco sdělovat sám za sebe poezií, tak tím lépe pro jeho duši. Teď se obracím k dětskému divadlu, což je práce docela jiného druhu. S Matějem Formanem pracujeme na pohádce Oscara Wilda Šťastný princ, kterou jsem jako dítě vnímal jako docela depresivní, a je zajímavé pracovat s divadelníkem a hledat linky, které by ten text mohly otevřít současným dětem, vymýšlet třeba písničky.

Jak se žije básníkovi v uspěchané době plné technologií?

Ta doba je samozřejmě šílená, ale já jsem ji vnímal jako šílenou vždycky. V tomhle směru mám možná drobnou výhodu.

Jak se bráníte?

Snažím se zklidňovat a musím si to skutečně ordinovat, protože moje tempo může působit někdy až nezvladatelně. Nadchnul jsem se proto pro práci na zahrádce. Člověka to učí trpělivosti, když musí počkat, až něco skutečně vyroste z toho, co zasadil. A pořídil jsem si včely. Práce se včelami je neuvěřitelně zklidňující činnost. Ony totiž cítí vaši nervozitu, a tak k nim nesmíte přistupovat ve stresu. U včel si dokonale vyčistím hlavu.

Máte někdy hrůzostrašné sny, že vás už nic nenapadne, žádné slovo, žádný rým?

Ne. A když přemýšlím proč, tak klíč je možná právě v různosti těch možností. Když nedělám jedno, tak dělám druhé. Snad je to i tím, že nemám přehnané tvůrčí ambice. To, co se povedlo, vnímám jako dobře odvedenou práci. A protože jde povětšinou o nekomerční projekty, tak co člověku zbyde jiného, než si to užít a uchovat si příjemné vzpomínky?

Radek Malý (* 1977)

Básník, překladatel, držitel Ceny Jiřího Ortena. Vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UP. Za sbírku Větrní dostal v roce 2006 cenu Magnesia Litera za poezii. Stejnou cenu obdržel i v roce 2012, tentokrát za sbírku pro děti Listonoš vítr. Překládá z němčiny, mj. připravil antologii s názvem Prokletí básníci německé poezie a pro Národní divadlo přeložil Goethova Fausta, který měl letos premiéru. Je také spoluautorem učebnic českého jazyka a literatury. Působí na katedře bohemistiky FF UP v Olomouci, kde kromě odborných disciplín učí s Antonínem Bajajou tvůrčí psaní.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odhalte tajemství Verneových vynálezů v Pevnosti poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Srpen 2018 - 10:00

Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání Univerzity Palackého zve návštěvníky na dobrodružnou výpravu do světa nespoutané fantazie Julese Verna. V rámci projektu Léto s Vernem, které celé léto připravuje Český rozhlas Dvojka, se 14. srpna od 9 do 17 hodin koná v pevnosti originální program pro celou rodinu.

Dva měsíce prázdnin se rozhlasová Dvojka vydává na podivuhodnou cestu do dalekého vesmíru, pod hladinu temných oceánů či do nitra Země. Posluchači si tak mohou užívat léto se spisovatelem a průkopníkem popularizace vědy, který sledoval vědecké trendy, jenž pak dokázal přeměnit v neuvěřitelné a fascinující příběhy. „Připravili jsme 20 rozhlasových her, jeden seriál a tři četby na pokračování. Projekt zakončí živě vysílaná rozhlasová hra,“ popsala aktivity Kateřina Dvořáková, vedoucí programu Českého rozhlasu Dvojka.

Rozhlasoví pracovníci chystají také akce pro širokou veřejnost. Jednou z nich je i tematický den v Pevnosti poznání. Návštěvníci se mohou těšit na řadu aktivit v expozicích, soutěže a drobné dárky. A také na přednášku autora pořadu Meteor Petra Sobotky nazvanou Omyly a pravdy Julese Verna. Ta začne v 15 hodin v přednáškovém sále a bude zdarma. „Julese Verna můžeme označit za popularizátora vědy. Studoval nejnovější vynálezy a objevy a včleňoval je do svých románů. V nich pak domýšlel využití v nejdokonalejší formě. Jsou jeho knihy spolehlivými učebnicemi, nebo v nich plácá páté přes deváté? Co říkají dnešní odborníci na jeho texty?“ lákal na přednášku Petr Sobotka.

Vědecko-fantastický svět románů slavného francouzského spisovatele inspiroval animátory popularizačního centra, kteří si na 14. srpna připravili aktivity pro všechny návštěvníky bez rozdílu věku. „Některé exponáty přeměníme na tajuplnou cestu a připravíme schémata vynálezů a mapy míst, které se ve verneovkách objevují. Návštěvníci se pokusí pomocí netradičních šifer zjistit, jaká prehistorická zvířata se skrývala ve středu Země a jak by asi vypadala vesmírná raketa v podání Verna,“ popsala program Martina Vysloužilová, tisková mluvčí Pevnosti poznání. Doplnila, že autoři programu myslí také na ty, kteří si chtějí vyzkoušet chemické pokusy a vyrobit si vlastní sopku nebo umělou zkamenělinu.

Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci sídlí v historicky vzácné budově s dřevěnou konstrukcí, původně dělostřeleckém skladu z 19. století. Je umístěna v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce. Kromě stálých tematických expozic a planetária popularizační tým připravuje řadu doprovodných akcí. Loni přišlo téměř sto tisíc návštěvníků.

Více informací najdete na stránkách Pevnosti poznání UP.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odešla olomoucká malířka a grafička Jana Jemelková

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Srpen 2018 - 8:00

Ve věku let 90 let zemřela po dlouhé nemoci olomoucká malířka a grafička Jana Jemelková. Poslední rozloučení s touto dlouholetou pedagožkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého proběhne v Olomouci v chrámu sv. Mořice ve čtvrtek 16. srpna.

Jana Jemelková se narodila 4. dubna 1928 v Praze, studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde absolvovala v roce 1951. Většinu svého života prožila v Olomouci, kde mj. působila jako odborná asistentka na Univerzitě Palackého či byla od roku 1991 členkou Spolku olomouckých výtvarníků.

V rámci svého pedagogického působení vychovala několik generací učitelů výtvarné výchovy na různých školách v regionu. Ve své volné tvorbě se zaměřovala na malířské a grafické ztvárnění motivů z historické Olomouce nebo hledala inspiraci v krásách přírody. Zaměřovala se též na exlibris, grafiku malých formátů či PF.

Poslední rozloučení bude v olomouckém chrámu sv. Mořice na ulici 8. května ve čtvrtek 16. srpna 2018 při mši svaté od 13.30.

František Jemelka, vnuk

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nejhodnotnější právnická kniha roku 2017: jeden svazek, pečlivá rešerše a 82 autorů

Na 82 dílů by bylo potřeba rozdělit několikakilogramovou cenu – křišťálový artefakt výtvarníka Jaromíra Rybáka, aby se dostalo na všechny. Přesně tolik je totiž autorů jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku, který se pyšní touto cenou spojenou s titulem „Nejhodnotnější původní právnická literatura vydaná v roce 2017 v ČR“. Významně se na něm podíleli autoři z olomoucké právnické fakulty.

Prestižní Autorskou cenu uděluje pravidelně od roku 1997 Společnost Karlovarské právnické dny. „Ocenění je důkazem, že se nám podařilo připravit a vydat jeden z dobrých komentářů, který je akceptován v praxi jako kvalitní pracovní nástroj,“ říká Jan Petrov z katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP, advokát a jeden z vedoucích autorského týmu. A jak kniha s 3120 stranami z pohledu Jana Petrova vznikala?

Autorský kolektiv jste řídil společně se dvěma soudci – Michalem Výtiskem a Vladimírem Beranem. Na komentáři s vámi pracovalo dalších 79 odborníků. Jsou mezi nimi soudci Nejvyššího soudu, krajských a okresních soudů, advokáti, notáři, vyučující na právnických fakultách a také talentovaní justiční čekatelé, asistenti nebo doktorandi. Podle jakého klíče tým vznikal?

To byl asi jeden z nejtěžších úkolů nás vedoucích. Občanský zákoník je velký, zahrnuje spoustu problémů. Rozdělili jsme ho po tématech a k nim hledali odborníky, pokud možno jedny z nejlepších v republice. My vedoucí jsme se snažili přesvědčit a získat pro komentář známé kolegy, kterých si vážíme. Přitom jsme se snažili být meritokratičtí: nevybírat podle titulů a funkcí, ale podle toho, jak kdo odborně píše. V kolektivu jsou ale i autoři, které jsem na začátku třeba osobně ani neznal. Jen jsem četl od nich nějaký článek a řekl jsem si: ‚To je hodně dobré.‘ A oslovil jsem je s nabídkou na spolupráci.

Jak těžké bylo zkoordinovat jejich práci a dosáhnout jednotnosti a hutnosti díla?

Věděli jsme, že se potřebujeme vejít do jednoho svazku, takže tlak na úspornost a přehlednost byl značný. Na začátku jsme velmi pečlivě odladili formát a pevnou strukturu komentáře. Autorům jsme rozeslali několik vzorově zpracovaných paragrafů. I to pomohlo dílo sjednotit. Dokonale jednotná kniha samozřejmě není, budeme text brousit od vydání k vydání.

Jak dlouho tým na komentáři pracoval?

Pracovali jsme na něm něco málo přes rok, tedy poměrně krátce, ale velmi intenzivně. Vyšel i v plánovaném termínu. Měli jsme štěstí, že si všechno sedlo. Spoluautoři byli spolehliví. Knihu jsme slavnostně křtili (na snímku) vloni začátkem listopadu, kmotrem byl předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

 

V autorském týmu je i stopa olomoucké právnické fakulty. Kdo se z olomouckých akademiků na komentáři podílel?

Nepřemýšleli jsme, že Olomouc musí mít v autorském týmu tolik a tolik lidí a třeba Praha zase tolik… Šlo nám o kvalitu textů. Úzkou vazbu na olomouckou fakultu mají spolu se mnou ještě čtyři autoři – odborní asistenti Jan Lasák, Marian Kokeš, Tomáš Tintěra a doktorandka Tereza Mimrová. Celkově mezi autory není velké zastoupení akademiků. Z tohoto pohledu je tedy olomoucká stopa poměrně výrazná.

Předpokládám, že zařazení doktorandky Terezy Mimrové do autorského kolektivu je právě důkazem zmiňovaného meritokratického přístupu k sestavování týmu?

Přesně tak. Ona je absolventkou olomoucké fakulty, kde obhájila diplomovou práci za A. Mně se její práce líbila, a tak jsem ji oslovil.

Nakladatelství C. H. Beck prodává knihu s podtitulem – první komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Jak byste ji charakterizoval vy?

Základním znakem komentáře je skutečně to, že je jednosvazkový a vždy bude. Také se snažíme, aby vše bylo detailně prorešeršované. Náš komentář by měl sloužit jako jakýsi rozcestník. Když si jej právník otevře, měl by se v základu seznámit s diskutovanými problémy a relevantními zdroji. Moje charakteristika by tedy byla – jeden svazek, pečlivá rešerše, stručnost a snaha o jazykovou vybroušenost a o pečlivou strukturu. Myslím, že takový formát ocení i studenti práv. Mohou zde načíst určitý institut vcelku a až pak se seznámit s hlubší diskuzí k určité otázce ve velkém komentáři.

Kniha je velmi povedená i po knihařské stránce. Čtenářský komfort zajišťuje tisk na unikátním odlehčeném papíře, inovativní grafická podoba a zmiňovaný pečlivě strukturovaný text. Měli jste vliv i na tu grafickou stránku?

Ano měli. Spolupráce s nakladatelstvím byla velmi dobrá. My, zástupci autorů, i nakladatelství jsme společně přemýšleli a ladili pravidla pro design a strukturu textu, aby výsledek byl co nejhezčí a praktický. Inspirovali jsme se i zahraničními vzory, rozhodně ale ne otrocky. Komentář je vytištěný v Německu na odlehčeném papíře. V Česku by knihu s 3120 stranami nikdo nevytiskl.

Jaká byla vaše reakce, když jste komentář držel poprvé v ruce?

Tiskařsky se nám líbí. Obsahově je člověk samozřejmě vždycky nespokojený. Už teď mě tam štve několik věcí. Máme ale výhodu, že každé dva až tři roky budou vycházet další vydání. Máme tak šanci naši práci dál vylepšovat. Také můžeme být aktuálnější než velké komentáře. Mimo jiné čteme a zapracováváme veškerá civilní rozhodnutí, která průběžně vydává Nejvyšší soud a Ústavní soud.

Seznam nominátorů, kteří mohou díla na Autorskou cenu Společnosti Karlovarské právnické dny navrhovat, čítá na dvě stě českých osobností z právní teorie i praxe. Ten seznam je velmi prestižní. Co pro váš tým z tohoto pohledu cena znamená?

Že se nám podařilo vytvořit a vydat jeden z dobrých komentářů. A že jdeme dobrým směrem.

Komu byste cenu za rok 2017 udělil vy?

Správně bych si měl udělat slušnou představu, co dobrého vyšlo v různých oborech, tu teď nemám. Ale když se ptáte, tak odpovím z hlavy a v rámci oboru občanského práva: Určitě bych vyzdvihl práci kolegů z fakulty Filipa Melzera a Petra Tégla, kteří postupně píší velký devítisvazkový komentář k občanskému zákoníku. Ti získali Autorskou cenu – ČR Společnosti Karlovarské právnické dny rok před námi a teď jim vyjde svazek na náhradu škody a bezdůvodné obohacení. Myslím, že bude hodně dobrý. Podle mě se také velmi povedly díly velkého Beckova komentáře k závazkovému právu, které vedl kolega Milan Hulmák. Je fajn, že v České republice vyšly čtyři komentáře k občanskému zákoníku a u tří z nich jsou vedoucími spoluautory vyučující z naší fakulty.

Autorská cena ČR – 2017 udělovaná Společností Karlovarské právnické dny

1. místo
Občanský zákoník. Komentář
Autor: Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran a kolektiv
2. místo
Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář
Autor: Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a kolektiv
3. místo
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku
Autor: Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoučtí vědci se budou podílet na excelentním výzkumu stárnutí

Nemoci doprovázející stáří budou zkoumat vědci z Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) a Neurologické kliniky LF společně s dalšími více než dvěma stovkami odborníků ze špičkových moravských výzkumných center. Unikátní projekt získal pro příštích pět let grantovou podporu v hodnotě téměř 700 milionů korun. 

Projekt Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH), který získal dotaci v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), je zaměřen na výzkum stárnutí a s ním souvisejících chorob, jako jsou nádory, chronické záněty a degenerativní onemocnění mozku a srdce. Jeho ústředním cílem je získat nové poznatky vytvořením ojedinělé multidisciplinární výzkumné platformy. Díky ní spolu budou komunikovat a propojovat své znalosti a zkušenosti uznávaní experti v oblastech onkologie, kardiovaskulárních nemocí, vzácných zánětlivých chorob i neurologických onemocnění. „Ve snaze bojovat proti nemocem stárnutí a souvisejícím chorobám jsme seskupili nejlepší odborníky ze všech pracovišť zabývajících se translační medicínou v regionech Moravy a Slezska. Výzkum bude soustředěn kolem 15 špičkových výzkumníků s průměrným H-indexem 28,5 podle Web of Science a s více než 450 000 citacemi výzkumných výstupů zaměřených do značné míry na stárnutí a choroby související s věkem,“ uvedl ředitel ÚMTM Marián Hajdúch. 

Na řešení pětiletého projektu se kromě olomouckých vědců budou podílet desítky jejich kolegů z Regionálního centra aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu (RECAMO), Blood Cancer Research Group při Ostravské univerzitě (BCRG) a Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), které je hlavním příjemcem projektu.  „Dnešní svět čelí nebývalým demografickým změnám. Spočívají zejména ve stárnutí obyvatelstva a spolu s nově se objevujícími nemocemi souvisejícími s věkem představují významnou výzvu pro zdravotnictví, ekonomiku a společnost jako celek,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Martin Pavlík. „Díky novému projektu se zlepší naše chápání stárnutí, vyvinou se nová preventivní, diagnostická a léčebná řešení, která umožní, aby společnost začala považovat stárnutí za výhodu, nikoliv za přítěž,“ dodal Martin Pavlík. 

Eliminace stárnoucích buněk a neurodegenerativní procesy 

Jedním z konkrétních témat, na které se zaměří badatelé z olomouckého pracoviště, bude výzkum a vývoj látek schopných eliminovat senescenční neboli stárnoucí buňky z organizmu. „Tyto buňky jsou zdrojem mutací a přednádorových stavů i chronického zánětu. Předchozí studie ukázaly, že jejich odstranění vede u zvířat k prodloužení života až o jednu třetinu, a také ke snížení výskytu nádorových, kardiovaskulárních a metabolických nemocí. Identifikace vhodných cílů na senescenčních buňkách nám umožní vývoj nových terapeutických postupů,“ objasnil Martin Mistrík, jeden ze spoluřešitelů projektu z ÚMTM. „Jistě, takový výzkum nás neučiní nesmrtelnými, ale člověk je biologicky sestaven na mnohem delší věk, než kterého se dožívá, cca 120 let, a je zde tudíž dostatečný prostor pro významné prodloužení a zkvalitnění našeho života,“ doplnil jeho kolega ze stejného pracoviště Petr Džubák.

Anglický název MolEcular, cellular and cliNical apprOaCH to healthy aging skrývá  akronymní zkratku ENOCH. Odkazuje tak na biblického patriarchu a otce Metuzaléma i na motto projektu: „Ambicí projektu není nesmrtelný život, ale zdravé stáří - stárnout aktivně a zdravě.“

Neurologická klinika se do projektu zapojila implementací svého dlouhodobého programu výzkumu neurodegenerativních onemocnění, jejichž výskyt významně stoupá s věkem. V rámci této části projektu budou vědci detekovat a zkoumat biologické markery, které mohou ukazovat na počínající neurodegenerativní proces již v preklinickém stadiu. „Smyslem identifikace těchto biomarkerů je možnost zahájení tzv. neuroprotektivní terapie ještě před tím, než dojde ke skutečné klinické manifestaci onemocnění,“ vysvětlil přednosta kliniky Petr Kaňovský. „Jsme velmi rádi, že můžeme být součástí takto silného týmu, a doufáme, že naše dosavadní zjištění v této oblasti budou potvrzena ve větších kohortách pacientů.“ 

Excelentní regionální i mezinárodní spolupráce 

Sjednocením pěti špičkových moravských výzkumných center zaměřených na translační medicínu představuje projekt zároveň mezník v regionální spolupráci. „Důležité je, že navrhované spojení posílí nejen kvalitu výzkumu, ale i součinnost mezi výzkumnými pracovníky zaměřenými na stárnutí. Maximalizuje současně využití výzkumných technologií propojených ve velkých infrastrukturách Evropské infrastruktury pro translační medicínu a biobankovnictví,“ zdůraznil Marián Hajdúch. Projekt ENOCH podle něj také významně přispěje k vyšší kvalitě vzdělávání v oblasti molekulární a translační medicíny, podpoří transfer technologií a spolupráci s průmyslem, stejně jako šíření získaných poznatků a jejich popularizaci.  

Podle šéfa FNUSA-ICRC Gorazda B. Stokina výzkum posílí současně i internacionalizaci a spolupráci s excelentními zahraničními pracovišti. „Více tak podpoří dlouhodobé vazby se stávajícími výzkumnými spolupracovníky, jako je například Mayo Clinic, Danish Cancer Socienty v Kodani a McGill University v Montrealu. Podpoří i nové či vznikající kontakty a spolupráci například s Brain Research Institute v Jižní Koreji, University of Melbourne nebo s Karolinska Institut ve Stockholmu.“ 

Počet obyvatel ČR ve věku 65 let a více tvoří v současnosti pětinu populace. Podle údajů Českého statistického úřadu se kategorie seniorů v loňském roce navýšila o 51,3 tisíc na celkový počet 2,0 milionů, což je dosud historicky nejvyšší hodnota. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vyvážeností a střídmostí ke zdraví, říká vítěz soutěže O nejlepší narozeninové přání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Srpen 2018 - 15:00

Vymyslet originální a hezké přání k narozeninám zaměstnancům, absolventům a seniorům přírodovědecké fakulty se podařilo Pavlu Stejskalovi, který ho ozdobil schématem metabolické dráhy. Student biochemie zvítězil v soutěži O nejlepší narozeninové přání.

Nápad na netradičně pojaté přání dostal Pavel Stejskal při studiu vlivu klíčových biochemických drah nejen na lidský organismus. „Možná to tak zprvu nevypadá, ale při podrobnějším zkoumání této problematiky si člověk uvědomí, jak důležitá je vyváženost metabolických drah pro lidské zdraví a jaká síla v přání je," uvedl student.

Titulní strana znázorňuje mimo jiné citrátový (Krebsův) cyklus, což je řada reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů. Na zadní straně je pak zobrazena syntéza mastných kyselin, což je proces spojený s dostatkem sacharidů a energie.

„Myslím, že pokud se jedná o lidské zdraví, měli bychom vědět, jak hodně věcí spolu souvisí. Například při stravování je podstatné myslet na provázanost lidského organismu a volit takové jídlo, které nebude komplikovat procesy odehrávající se v našem těle," dodal Pavel Stejskal.

Vítěz soutěže O nejlepší narozeninové přání získal od děkana Martina Kubaly mimořádné stipendium ve výši čtyř tisíc korun a poukaz na třídenní pobyt pro dvě osoby v rekreačním zařízení v Karlově. „Vybírali jsme mezi jedenácti návrhy, všechny byly něčím zajímavé a vybrat nejlepší bylo těžké. Nakonec nejvíce hlasů získal Pavel Stejskal, u kterého nás zaujal velmi osobitý přístup," řekl děkan.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vzpomínka na Karla Franka

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Srpen 2018 - 11:00

Před pár dny, 24. července, nás opustil lingvista docent Karel Frank, který bezmála půl století utvářel atmosféru katedry germanistiky.

Narodil se roku 1940 ve Vsetíně, na rodný dům s balkónky nad Bečvou často vzpomínal. Po maturitě na vsetínském gymnáziu absolvoval studium germanistiky a rusistiky na Univerzitě Karlově v Praze, kde zažil druhou generaci Pražského lingvistického kroužku.

Už v době studia se naučil dobře finsky, což zúročil v diplomové práci srovnávající německé, ruské a finské slovotvorné postupy. Po vojně, krátkém působení na Průmyslové škole stavební ve Valašském Meziříčí a roce stráveném v Ústavu jazyků a literatur při ČSAV přišel roku 1966 na Katedru germanistiky FF UP. A zůstal tu bezmála pět desítek let – s pauzou v roce 1969, kdy pobýval na Univerzitě v Marburgu. Kvitoval s humorem i určitou hrdostí, když před pár lety zjistil, že jeho první studenti už jsou v důchodovém věku. On sám vyučoval i po sedmdesátce, poslední roky na Ústavu moderních jazyků a literatur na UTB ve Zlíně.

Tak dlouhé působení v akademickém světě s sebou nese delší výčet funkcí (namátkově zmiňme funkci vedoucího lingvistické sekce katedry germanistiky), ale na ty si Karel Frank nikdy nepotrpěl. Vychoval desítky doktorandů, kterým vzhledem ke svému širokému záběru umožnil zpracovávat nejrůznější témata dle vlastního výběru. Vyučoval obecnou a srovnávací lingvistiku, sémiotiku, textovou lingvistiku, pragmatiku, metody lingvistiky a další. Ve výuce i zahraničních přednáškách rád a fundovaně referoval o Pražském lingvistickém kroužku. Ve svých publikacích se věnoval zejména kontrastivní lingvistice, německé gramatice a textové lingvistice. Měl rád formu článku, ten poslední o českých a německých kauzativních slovesech mu vyšel před dvěma lety v časopise Deutsch als Fremdsprache.

Vzpomínáme na něj jako na polyglota (zjišťuji, že nikdo přesně neví, kolika jazyky vládnul, ale bude jich kolem desítky), jako na milovníka starých knih i čtenáře kvalitní moderní literatury. A také jako na autora aforismů, které nepublikoval, jen říkal – i v nelehkých posledních měsících.

S Karlem Frankem se loučíme velmi neradi.

 

Veronika Opletalová

katedra germanistiky FF UP

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta rozšiřuje nabídku volitelných předmětů v angličtině

Právnická fakulta od nadcházejícího akademického roku rozšiřuje nabídku volitelných předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Studenti napříč obory, čeští i zahraniční, si mohou nově zapsat čtyři takové předměty.

Jeden z nich, Introduction to Academic Writing, je navíc dovednostní. Předmět vzniká z popudu zahraničního oddělení fakulty a na základě zkušeností pedagogů vyučujících předměty v cizím jazyce, které trápí nedostatečné dovednosti studentů při psaní odborných textů v angličtině, a to jak u zahraničních, tak českých posluchačů. Po absolvování předmětu budou studenti ovládat zásady psaní odborných textů v angličtině, budou schopni napsat také texty a jasně a srozumitelně prezentovat výsledky své výzkumné činnosti. Garantkami předmětu a současně vyučujícími budou Terezie Königová a Adéla Valentová z katedry jazyků PF UP. Obě ještě před zahájením semestru absolvují s podporou fakulty intenzivní kurz pro pedagogy na Antverpské univerzitě.

„Naše fakulta se dlouhodobě snaží vzdělávat prakticky a pro praxi. Nový dovednostní předmět je toho důkazem. Doplní nabídku stávajících cizojazyčných předmětů a nabídne českým i zahraničním studentům dovednosti, které jsou vhodné nejen jako příprava pro absolvování zahraničních pobytů, ale i pro praxi. Takové dovednosti zatraktivní naše budoucí absolventy na pracovním trhu,“ uvedl Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti.

Fakulta nově nabídne posluchačům také volitelné předměty Economic Analysis of Law, EU Institutions a History of EU Integration. Výuku těchto předmětů budou zajišťovat pedagogové z katedry politologie a společenských věd PF UP.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

… Kardiologická klinika FNOL a LF UP zavádí nejmodernější metodu pro léčbu nedomykavosti chlopně?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Srpen 2018 - 13:48

Specializovaný výkon – implantace tzv.  MitraClipu, který provádějí jen vybraná centra zdravotní péče v ČR, uskutečnila poprvé v závěru loňského roku, podruhé na začátku letošního léta. Více …

Kategorie: Novinky z UP a PřF

…Ellen Makumbirofa, studentka FF UP poskytla rozhovor rádiu Wave?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Srpen 2018 - 10:38

Posluchačka psychologie a mimo jiné také úspěšná slamerka hovořila v pořadu Hergot! nejen o slamování, ale také o svém vztahu k Bohu a o tom, s čím vším se na své dosavadní cestě životem potkala. Rozhovor, v němž zaznívají i témata jako jsou rasismus či feminismus, si se studentkou s africkými rodinnými kořeny můžete poslechnout ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

MusicOlomouc 2018 k výročí

MusicOlomouc 2018 k výročí. Při příležitosti 100. výročí ČSR bude hrát v Atriu Uměleckého centra Univerzity Palackého Orchestr Berg. Koncert, který se 23. října zároveň stane součástí jubilejního 10. ročníku mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc 2018, začne ve 20:30. Špičkové mladé těleso se věnuje především propagaci současné a moderní hudby 20. století.  Více k programu festivalu MusicOlomouc 2018 ZDE. Foto: Archiv Orchestr Berg

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF