Novinky z UP a PřF

Výstava fotografií Kde domov můj je k vidění v Knihovně UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Listopad 2018 - 11:29

Do poloviny prosince bude v Knihovně UP k vidění fotografická výstava nazvaná Kde domov můj, která vznikla v rámci soutěže uspořádané pro akci Noc venku Olomouc, jež pravidelně na podzim upozorňuje na problematiku bezdomovectví. Vernisáž se uskutečnila za účasti porotců a autorů snímků a s hudebním doprovodem Lucie Redlové.

Univerzita Palackého jakožto jeden z organizátorů akce v létě vyzvala své studenty a zaměstnance o zaslání svých fotografií se sociální tematikou, které se týkají toho, co je nám blízké – vnímání domova. Odborná porota vybrala pro výstavu ze zaslaných sérií celkem 26 snímků od 14 autorů. Fotografie jsou z českého prostředí (Valašsko, Hodonínsko, Olomoucko) i ze zahraničí (Indonésie, Vietnam, Velká Británie, Kuba, Turecko, Kyrgyzstán).

Název výstavy odkazuje k letošním oslavám 100 let od vzniku Československa a také k významnému souboru snímků Kde domov můj Jindřicha Štreita, ikony české fotografie se sociální tematikou, který vystavené snímky vybíral společně s Barborou Skopalíkovou a Svatoplukem Klesnilem. „Při výběru jsme se zaměřili především na vizuální kvalitu zaslaných prací, ale také jak se autorům podařilo vystihnout téma soutěže. Někteří pracovali se symbolickou rovinou a jiní zase s konkrétními sociálními tématy. Všechny tyto přístupy jsme zohlednili při výběru oceněných a vystavených prací,“ upřesnil fotograf Svatopluk Klesnil, dvojnásobný laureát v soutěži Czech Press Photo.

První místo v soutěži Kde domov můj získala studentka FTK Alexandra Ženatá se snímky z Bali a Vietnamu. „O soutěži jsem se dozvěděla v létě, když jsem byla zrovna v zahraničí. Při focení jsem se pak zaměřovala na téma a ,lovila‘ snímky. Jsem ráda, že mé fotografie jsou vidět na akci Noc venku,“ uvedla Alexandra Ženatá. Druhé místo obdržela studentka LF Lenka Šimčíková a její fotografie zachycují tradiční život na Valašsku. Třetí příčka patří studentovi právnické fakulty Janu Hudáčovi se sérií z Velké Británie. Čestná uznání získali studentka Petra Slezáčková a vědecký pracovník Dominik Novák.

Noc venku, která se konala v Olomouci pošesté a poprvé na nádvoří Zbrojnice, uspořádala Univerzita Palackého ve spolupráci s Charitou Olomouc a za podpory Armády ČR, Filozofické fakulty UP a sociální firmy SocioFactor. I letos si návštěvníci užili koncerty, improvizační show, filmovou projekci a besedu s odborníky. Odvážní jedinci strávili listopadovou noc pod širým nebem a vyzkoušeli si, jaké je to být na chvíli bez domova.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na lékařské fakultě se otevřela nová výdejna univerzitní menzy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Listopad 2018 - 8:00

Během oběda výdejna jídel, odpoledne studovna – takové základní parametry mají už od začátku října prostory v přízemí starých Teoretických ústavů lékařské fakulty. Univerzitní menza zde nabízí obědy pedagogům a studentům lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd. Oficiální otevření proběhlo souběžně se slavnostním přejmenováním velké studovny LF na Šantavého sál. 

Dosud mohli studenti obou fakult využívat nabídku menzy v ostatních částech Olomouce nebo se stravovat v jídelně fakultní nemocnice. Její kapacita se však během posledních let zcela naplnila. Problém stravování ve velké zdravotnické infrastruktuře tak pomohlo vyřešit právě vybudování nové výdejny. 

„Je to ukázka něčeho, co bych nazval public predict partnership, protože je to sdílený projekt lékařské fakulty, rektorátu a fakulty zdravotnických věd a každý z těchto subjektů se podílel zhruba třetinou na úhradě výloh. Lékařské fakultě patří navíc dík za to, že pro výdejnu menzy uvolnila prostory, které  SKM zkulturnilo a vybavilo technologiemi. Doufám, že vám tady bude chutnat,“ popřál rektor Jaroslav Miller, který se spolu s děkanem lékařské fakulty Milanem Kolářem ujal slavnostního přestřižení pásky.

Rekonstruovaný sál v přízemí Teoretických ústavů, který původně sloužil jako studovna, je vybaven výdejními pulty pro teplé a studené pokrmy, salátovým barem, výrobníkem nápojů a velkokapacitní myčkou. Jako první mezi výdejnami univerzitní menzy se může pochlubit celoplošnou klimatizací. Stejně jako v ostatních výdejnách, kde se nevaří, zahrnuje nabídka čtyři druhy hlavního jídla, polévku a několik druhů salátů. „Věříme, že jako strávníci tady budete spokojeni, a pokud ne, tak nám to samozřejmě říkejte. Vaše zpětná vazba nás zajímá,“ zdůraznil ředitel Správy kolejí a menz Josef Suchánek.

Nově vybudovaná výdejna menzy s kapacitou 56 míst je pro strávníky otevřena od pondělí do pátku vždy od 11 do 14. 30 hodin. „Možnosti stravování v prostorách Teoretických ústavů jsou určeny přednostně pedagogům a studentům prvního a druhého ročníku lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd, což provozu jídelny v areálu nemocnice výrazně uleví,“ doplnila tajemnice lékařské fakulty Jana Valíková. 

Parametry nově vzniklé výdejny zároveň umožnily, aby zůstalo částečně zachováno původní zázemí pro studium. Po skončení poledního provozu jsou prostory využity v odpoledních hodinách od 15 do 18 hodin nadále jako studovna. V tu se jídelní část promění po nezbytném úklidu a oddělení přípravny jídla. „Prostředí lékařské fakulty se opět výrazně obohatilo. Můžete tady vlastně pobývat od rána do večera a od večera do rána – a ještě se u toho najíst a odpočinout si,“ vzkázal studentům děkan Milan Kolář.  

Pro vybudování výdejny využila lékařská fakulta prostor studovny, pojmenované na počest zakladatele olomoucké vědecké školy fytochemické Františka Šantavého. Jeho jméno ponese nyní velká studovna v moderní Dostavbě Teoretických ústavů LF. „Jsem přesvědčen, že tradice k medicíně patří a zvláště úcta k profesorům a docentům, kteří se o její vývoj zasloužili,“ uvedl děkan Milan Kolář, který význam a odkaz Františka Šantavého krátce přiblížil. „Založil tradici testování přírodních látek a jejich extraktů a studium jejich biologických účinků, kterou v současnosti úspěšně rozvíjejí Vilím Šimánek a Jitka Ulrichová,“ řekl děkan a připomněl i působení syna a vnuka Františka Šantavého na olomoucké fakultě - profesora lékařské genetiky Jiřího Šantavého a docenta kardiochirurgie Petra Šantavého.

„Pro pojmenování tohoto nádherného prostoru padla jasná volba. Chci vás povzbudit k tomu, abyste sem opravdu chodili studovat a věděli, že jste ve studovně, která nese jméno jedné z ikon nejen lékařské fakulty, ale i celé Univerzity Palackého,“ zdůraznil rektor Jaroslav Miller.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Děkanka PdF: Chceme, aby učitelství bylo vnímáno jako klíčová profese

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Listopad 2018 - 13:36

Institucionální akreditace, učitelská profese jako regulované povolání, společný učitelský základ na všech fakultách Univerzity Palackého, vyšší míra internacionalizace, úspěchy v propagaci i příznivější ohodnocení vysokoškolských učitelů. Především v pozitivním tónu se vedla řeč na setkání akademické obce pedagogické fakulty s jejím vedením.

Poprvé v tomto školním roce se sešla akademická obec pedagogické fakulty s jejím vedením. Libuše Ludíková, děkanka fakulty, seznámila akademiky i studenty s aktuálním stavem i vizí pro další období. Jan Michalík, předseda akademického senátu, přiblížil činnost tohoto grémia za poslední období.

„Více než rok a půl jsme na fakultě nežili ničím jiným než přípravou dokumentů pro institucionální akreditaci. Na konci července jsme už věděli, že budeme akreditovat prostřednictvím Rady pro vnitřní hodnocení UP. Díky naší připravenosti jsme 85 procent programů předložili už v prvních kolech jednání. Když jsme měli všechny programy schváleny, vyvstala další práce. Souvisela s tím, že se činnost učitele stala regulovanou profesí. K tomu všemu jsme ještě před nedávnem řešili i potřebu sjednotit učitelství na Univerzitě Palackého. Myslím, že se to povedlo. Všichni učitelé, kteří opustí různé fakulty UP, budou mít společný učitelský základ. Chci vám za všechnu tu práci, kterou jste pro fakultu odvedli, velmi poděkovat“ řekla děkanka Libuše Ludíková.

Během své bilanční řeči vyzdvihla v aule pedagogické fakulty i práci studijního oddělení, jehož referentky ve spolupráci s dalšími kolegy dostaly ve velmi krátké době všechny nové informace do katalogu studijních programů i do elektronické přihlášky.

„Můžu konstatovat, že elektronická přihláška je funkční a že už máme první desítky zájemců o studium,“ dodala děkanka. Podle ní je úspěšná fakulta i v oblasti internacionalizace. V meziročním srovnání navýšila počet smluv se zahraničními partnery o 14 procent, v současné době má 208 platných bilaterálních smluv. Tradici na fakultě mají i jarní a letní školy pro zahraniční studenty.

Oproti předchozímu období si podle Libuše Ludíkové polepšila fakulta i ve vědě a výzkumu, děkanka zdůraznila nově navázaný smluvní výzkum, dva úspěšné projekty v GAČR a čtyři projekty v TAČR. Shodně pozitivně se vyjádřila i v oblasti komunikace a propagace. „Chceme, aby v České republice bylo učitelství vnímáno jako klíčová profese, proto musíme veřejnosti i nadále ukazovat, že umíme učit a že vychováváme učitele, kteří jsou v 21. století schopni obstát,“ uvedla.

Akademici se dočkali i pozitivních slov na téma odměňování. Fakulta jim brzy vyplatí druhou část odměn, kterou obdržela z fondu ministra školství a očekávat mohou i finance v příštím roce, které mají vyplynout ze státního příslibu pedagogickým fakultám. V aule fakulty mohli zachytit i informace o novém mzdovém předpisu, který bude na UP platný od 1. 1. 2019. „Všechny kategorie tarifů akademiků budou navýšeny. Odborný asistent s titulem PhD., bude platově srovnatelný se středoškolským učitelem v Olomouckém kraji. Dosud tomu tak nebylo,“ dodala Libuše Ludíková.    

Jan Michalík, předseda Akademického senátu pedagogické fakulty, pak v druhé části setkání komentoval činnost senátu. Ve své řeči hovořil o přípravných procesech akademického senátu vedoucí ke schválení rozpočtu fakulty. Vyzval akademiky, aby se o metodiku tvorby rozpočtu související témata zajímali. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Karel Hron dostal cenu pro nejlepšího recenzenta

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Listopad 2018 - 8:00

Karel Hron z přírodovědecké fakulty obdržel od časopisu Mathematical Geosciences prestižní cenu pro nejlepšího recenzenta Editor´s Best Reviewer Award. Periodikum, které se pravidelně umisťuje v prvním kvartilu mezi časopisy věnujícími se interdisciplinárním matematickým aplikacím, ocenilo jeho odborný přínos pro tento časopis a jeho vědeckou komunitu.

„Toto ocenění vnímám nejen osobně, ale i jako povzbuzení pro všechny ostatní, kteří tímto způsobem podporují vědecké komunity, ve kterých se pohybují. Recenzování je pro mě především možnost sledovat aktuální dění v oboru a pomáhat při zajištění odborné úrovně předkládaných vědeckých výstupů. V některých případech vede recenzní řízení i k podnětným názorovým výměnám s autory recenzovaných publikací," uvedl Karel Hron.

V těchto dnech také Karlu Hronovi jako spoluautorovi vychází kniha o aplikované statistické analýze kompozičních dat v nakladatelství Springer, a to v rámci jeho prestižní řady Springer Series in Statistics.

Karel Hron působí na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky od roku 2007. Zabývá se statistickou analýzou kompozičních dat, tedy pozorování nesoucí relativní informaci, populárně vyjádřených v procentech či proporcích. Kromě výzkumu se intenzivně věnuje právě recenzní činnosti pro renomované časopisy a periodika věnující se statistickému zpracování datových souborů v širokém spektru aplikací.

Zapojuje se také do akademického života. V letech 2008-2011 byl členem fakultního akademického senátu a v letech 2014-2018 předsedou VPRO Matematika a informatika. Působí i na Slovanském gymnáziu v Olomouci (od roku 2005) a angažuje se ve Středoškolské odborné činnosti, kde se zapojuje jako vedoucí prací, porotce i jako člen Ústřední komise SOČ. V současné době na přírodovědecké fakultě zastává funkci proděkana pro vnější vztahy.

Časopis Mathematical Geosciences uděluje ceny Editor´s Best Reviewer Award od roku 2007. Tento časopis byl založen v roce 1968 pod tehdejším názvem Mathematical Geology a publikuje původní interdisciplinární práce zaměřené na kvantitativní metody a studie o Zemi, jejích přírodních zdrojích a životním prostředí.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Katedra geografie přírodovědecké fakulty se zapojuje do Dnů geografie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Listopad 2018 - 13:00

Cestovatelskou přednáškou Izrael obdivovaný a zatracovaný a projekcí filmu Nedotčený ráj: Rusko začaly celorepublikové Dny geografie, které potrvají do 23. listopadu. Během dvou týdnů se uskuteční nejrůznější akce, které mají upozornit na zajímavosti a krásy naší planety. Program je rozmanitý a připravují ho především univerzitní centra, kde se geografie studuje jako vědecký obor. V Olomouci Dny geografie pořádá katedra geografie přírodovědecké fakulty.

„V Izraeli jsme byli s kolegou v létě. Je to stát, který má velmi pestrou a bohatou historii, určitě stojí za to ho navštívit. Přednáška byla zaměřena na různá zajímavá zákoutí této země a představení tamní Beit Berl College, se kterou máme navázány dobré vztahy," řekl Petr Šimáček z katedry geografie, který společně s Davidem Fiedorem přednášku připravil.

Dny geografie budou dnes odpoledne pokračovat přednáškou na téma Development Challenges: The Anthropology od Development, která bude přenášena do Itálie na univerzitu v Pavii. „Dále bych chtěl všechny pozvat na přednášky Řízení města - úkol pro geografa či Brazílie - dva měsíce v tropech. Zapojit se můžete také do týmové šifrovací hry v ulicích Olomouce nebo se zúčastnit setkání učitelů zeměpisu se studenty učitelství," uvedl Martin Jurek z pořádající katedry geografie. Přehled akcí najdete zde.

V České republice tradici Dnů geografie založila Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zatímco v roce 2006 se jednalo pouze o třídenní akci, postupně se rozrostla na týdenní s názvem Týden geografie. Od roku 2015 se Hlavní výbor České geografické společnosti usnesl, že bude tato akce pojmenována Dny geografie a bude probíhat ve třetím a čtvrtém listopadovém týdnu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Student práv: Cvičení Camp Peira je silný zážitek

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Listopad 2018 - 8:10

Už ví, jaké to je, když se těsně kolem něj střílí a na hlavu mu padají nábojnice. Dokáže si představit, co zažívá raněný, který bezmocně čeká na lékařskou pomoc, a také co obnáší práce asistenta státního zástupce. Tohle všechno stihl zažít za pouhé tři dny Vojtěch Bill, student právnické fakulty. Jako dobrovolník se spolu s dalšími studenty zúčastnil cvičení Camp Peira, které je svým zaměřením na mezinárodní právo a interdisciplinárním pojetím unikátní nejen v České republice, ale i v Evropě.

Kurz je výsledkem dlouhodobé spolupráce právnické fakulty a  Armády ČR. Významně se do příprav zapojují Univerzita Karlova, mezinárodní humanitární a zdravotnické organizace a další instituce. „Jako civilista, student práv, jsem se aktivně účastnil všech tří ročníků. Pokaždé to byl velmi realistický a silný zážitek. Za rok chci jet na cvičení znovu,“ řekl Vojtěch Bill, který čtvrtým rokem studuje obor Právo.

Hlavním námětem letošního cvičení Camp Peira, které se konalo ve výcvikovém prostoru Březina poblíž Vyškova, bylo působení české vojenské jednotky v subsaharské Africe v prostředí vnitřního ozbrojeného konfliktu doprovázeného migrační vlnou. Hlavním úkolem vojáků byla ochrana základny, u níž se ocitlo množství osob včetně uprchlíků ohrožených činností nedaleko operující povstalecké jednotky.

Byl jste u všech tří ročníků cvičení. Změnila se po letech vaše motivace, když jste se letos přihlašoval?

Když jsem viděl plakát na první ročník, tak mě zaujala provázanost s armádou. Zajímám se o vojenství, bezpečnostní problematiku a mezinárodní právo. Určitou roli na začátku hrála i moje zvědavost. U druhého ročníku to byla touha si to všechno zopakovat. Teď už je to pro mě tradice. Cvičení se vyvíjí, každý rok je trochu jiné.

Zkuste jako účastník jednotlivé ročníky srovnat.

Cvičení se dramaticky vyvíjí. Postupně se do něj čím dál víc zapojuje armáda. Dochází k posunu i po obsahové stránce, vyvíjí se scénáře. Je to promyšlené cvičení, které má smysl a řád. Důraz je kladen na propojení teorie a praxe a rovněž na propojení civilní sféry – studentů, odborníků, akademiků, neziskových organizací – a vojenských činností.

Splnil letošní ročník vaše očekávání?

Hodnotím ho zatím jako nejlepší. Doufal jsem, že oproti druhému, který již byl materiálně, příběhově i podkladově velmi dobře připraven, dojde ještě k nějakému posunu. A to se naplnilo.

Camp Peira má předem do detailu propracovaný scénář. Jaké role jste si letos zkusil?

Měl jsem jich víc. Nejprve jsme byli vtaženi do scénáře, který byl zaměřený na poskytování první pomoci v bojové situaci. Byl jsem zraněným civilistou. Poté jsem byl jedním z uprchlíků, kteří mají v zádech ozbrojené povstalce, a snaží se dostat do bezpečí střeženého vojenského tábora. Jako uprchlík jsem prožil celou noc. Druhý den se ze mě stal asistent státního zástupce, kdy jsme plnili úkoly orgánu činného v trestním řízení při vyšetřování znásilnění v táboře. A poslední má epizoda byla činnost ve speciální komisi, kdy jsme s kolegy posuzovali nárok místního obyvatele na náhradu škody, která byla způsobena jednotkami, které operovaly v dané oblasti.

Který ze zážitků byl pro vás nejsilnější?

Jednoznačně noční čekání coby uprchlíka před branou tábora, vstup do tábora a následné ostřelování základny. Tma a zima vše umocňovaly, byli jsme pod palbou z obou stran, zkrátka uprostřed reálného ozbrojeného konfliktu. Náboje byly samozřejmě slepé, ale když to lítá těsně vedle vás a padají na vás nábojnice, je to velmi přesvědčivý a silný zážitek.

V čem vidíte přínos tohoto simulovaného cvičení pro studenta práv? Proč by se měl přihlásit?

Naše fakulta se zaměřuje na praktickou stránku práva a nikde jinde si studenti praktickou stránku mezinárodní humanitárního či migračního práva nevyzkouší tak jako na tomto cvičení. Navíc se můžou seznámit s vojáky, studenty z jiných fakult, zástupci mezinárodních organizací nebo odborníky z různých profesí, od lékařů po státního zástupce. Všem kolegům z fakulty bych doporučil, ať si to za rok vyzkouší. Ať si přijedou mezinárodní humanitární právo užít a vcítit se do hry. Vrátí se silným emotivním zážitkem. Já určitě pojedu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Fotbalista David Rozehnal zaplnil aulu, vzpomněl na své idoly i začátky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Listopad 2018 - 13:51

Tak plnou aulu fakulta tělesné kultury asi nepamatuje. Setkání s bývalým fotbalovým reprezentantem a hráčem několika známých evropských týmů Davidem Rozehnalem, uspořádané pod hlavičkou projektu Univerzita pro sport, si nenechali ujít studenti, mladí hráči z Regionální fotbalové akademie a samozřejmě ani další fotbaloví fanoušci.

V největší učebně fakulty nezbylo volné židle a sedělo se i na zemi v bezprostřední blízkosti hosta. Podle Michala Zbraňka, který za projektem Univerzita pro sport stojí, přišlo na 280 lidí. „Je to paráda. Ale přiznám se, jsem trochu nervózní. Takový zájem jsem nečekal, děkuji za něj. Když jsem začínal kariéru, zažíval jsem něco podobného, co teď tady,“ reagoval Rozehnal na těsný kontakt s publikem v „plném domě“. Nutno dodat, že už před začátkem besedy rozdával fanouškům autogramy a fotil se s nimi.

Lehká nervozita rychle opadla a fotbalista, který kdysi začínal a nyní opět působí v Kožušanech, při odpovědích na otázky děkana Michala Šafáře a následně i samotných diváků prozradil leccos zajímavého ze své kariéry i života. Například to, že jeho neřestí je čokoláda a že krátkou dobu chtěl být designér aut. A také že fotbalu u něj konkurovala chvíli házená. „Kvůli mé mámě jsem chodil na házenou, ale zároveň jsem hrál fotbal s mým tátou, který mě od začátku vedl. Jednoho dne jsem se po cestě na házenkářský trénink rozhodl, že už tam nepůjdu, že chci hrát fotbal. Myslím, že máma mi to za tu dobu už odpustila. Moje kariéra nebyla úplně špatná,“ připustil Rozehnal.  

Bratr, pak teprve Maradona

Nezmínit během besedy nemohl své vzory. Samá slavná jména – Maradona, Gullit, Rijkaard nebo van Basten. „První byl ale starší brácha. Byl tehdy silnější, lepší, chtěl jsem se mu vyrovnat. Teprve pak přišla ta slavná jména. Na videokazetě jsem měl záznam utkání z mistrovství světa v Mexiku 1986, znova a znova jsem koukal na Maradonu, jak tam kličkuje po hřišti, a chtěl být jako on,“ vzpomínal.

Připomněl také, že původně hrál na postu útočníka, ale fanoušci jej znají z obrany. „Rád jsem dával góly. Ale když si mě trenér Chromý vzal zpět do Sigmy, postavil mě do obrany s tím, že buď budu obránce, nebo nebudu hrát. Tak jsem to akceptoval a postupně si našel svůj styl, kde jsem skloubil mé ofenzivní srdce s obranou,“ uvedl fotbalista, který ze Sigmy později zamířil například do francouzského klubu Paris Saint-Germain, italského S.S. Lazio nebo německého Hamburgeru SV. V reprezentačním dresu byl u vítězství týmu jednadvacítek v roce 2002, v seniorské reprezentaci pak odehrál rovných šedesát utkání.

Exot v zahraničí

„Myslím, že přestup do zahraničí se mnou nic moc neudělal. Byl jsem dobře vychovaný, uvědomoval jsem si hodnotu peněz, neutrácel jsem. Pro své spoluhráče jsem ale musel být trochu exot. Do Paříže jsem přijel golfem, který dnes mají rodiče, spoluhráči tam měli zaparkovaná svá drahá auta. Z Itálie si zase pamatuji jednu debatu spoluhráčů o ceně riflí, zatímco já tam stál v nafasované teplákovce. Cítil jsem se v ní dobře,“ prozradil Rozehnal, který letos ukončil profesionální kariéru a vrátil se do „svých“ Kožušan. Tam se mimo jiné věnuje fotbalovému dorostu.

Beseda s Davidem Rozehnalem byla dalším ze série setkání se sportovními osobnostmi, které připravuje ve spolupráci se Studentským kariérním a poradenským centrem UP projekt Univerzita pro sport. Jeho cílem je prohloubit spolupráci Univerzity Palackého s olomouckými sportovními kluby. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Do Olomouce se už po desáté sjeli účastníci Moravské konference fetomaternální medicíny

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Listopad 2018 - 8:00

Přednášky odborníků z České a Slovenské republiky nabídla Moravská konference fetomaternální medicíny, jejíž desátý ročník uspořádaly Porodnicko-gynekologická klinika lékařské fakulty a Ústav porodní asistence fakulty zdravotnických věd ve spolupráci s Českou společností porodních asistentek. Odborný program přilákal více než dvě stovky účastníků z českých a slovenských pracovišť. 

Konference zaměřená na komplexní péči o těhotnou ženu a plod byla stejně jako v předchozích letech určena lékařům a porodním asistentkám z klinických a ambulantních gynekologicko-porodnických pracovišť České a Slovenské republiky. „Témata každoročně obměňujeme tak, aby reagovala na aktuální odborné problémy. Letos jsme se zaměřili zejména na oblast prenatální péče,“ uvedl jeden z koordinátorů konference a přednosta Ústavu porodní asistence fakulty zdravotnických věd FZV a Ústavu lékařské genetiky LF Martin Procházka. 

Program jubilejního ročníku organizátoři sestavili z vyzvaných přednášek specialistů z Brna, Prahy, Bratislavy, Plzně, Hradce Králové i Olomouce. Jejich příspěvky se týkaly nových doporučených postupů v porodnické praxi, dispenzární péče, využití moderních genetických vyšetření v těhotenství nebo komplikací císařského řezu. „Ve složení přednášejících se snažíme udržet tradici. Těší nás, že k nám například pravidelně jezdí ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě a místopředseda České gynekologicko-porodnické společnosti Jaroslav Feyereisl nebo vedoucí lékař perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze Antonín Pařízek,“ doplnil Martin Procházka. 

„Mám velkou radost, že se scházíme už podesáté a že se nám daří udržet formu i obsah, které jsou pro nás vzájemně inspirující. Je to pro nás potěšující, na druhou stranu jde i o velký závazek,“ uvedl koordinátor za Porodnicko-gynekologickou kliniku Marek Ľubušký. Hlavní význam odborné konference podle něj spočívá v příležitosti k setkání, výměně zkušeností a nových poznatků. „Je to sdílení názorů a snaha posunout věci dál v rámci daných kompetencí a možností,“ dodal Marek Marek Ľubušký. 

Jejich slova potvrdil také jeden ze slovenských hostů, vedoucí lékař oddělení 1. gynekologicko- porodnické kliniky LF UK v Bratislavě Miroslav Korbeľ „Vždy odjíždím s dobrým pocitem, že to nebyl zbytečně strávený čas, protože se zde setkávají lidé, kterým leží na srdci česká a slovenská perinatologie,“ zdůraznil Miroslav Korbeľ. 

Trvalý zájem o odborné setkání potvrdila také účast téměř 250 lékařů a porodních asistentek z České republiky a ze Slovenska. Kromě celodenního bloku přednášek byly pro ně připraveny také posterové prezentace, seznamující s vybranými výsledky výzkumů olomoucké lékařské fakulty.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Voliči poslali do senátu právnické fakulty jedenáct nováčků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Listopad 2018 - 14:30

Výrazné obměny dozná složení akademického senátu právnické fakulty. Ze současných patnácti senátorů budou pouze čtyři ve své funkci pokračovat. Rozhodly o tom volby, jejichž výsledky v pátek zveřejnila volební komise. Senátoři budou svou funkci zastávat tři roky.

Nové členy senátu vybírala akademická obec z 32 jmen. Do akademické komory se mohlo dostat devět, do studentské pak šest kandidátů, kteří získají nejvíce hlasů v jednotlivých kuriích. Voleb se účastnilo 73 procent voličů z řad akademiků, studentů přišlo 14 procent. Jeden hlasovací lístek označila komise za neplatný.

Mezi akademiky obdržel nejvíce hlasů dlouholetý senátor Michal Bartoň, docent katedry ústavního práva, který akademický senát vede již tři funkční období v řadě. Michala Bartoně do dalšího funkčního období poslalo 45 voličů. Své mandáty dále obhájili Veronika Tomoszsková, Kateřina Frumarová a Václav Stehlík. K nim se přidá pět nováčků.

Oproti tomu studentská kurie bude kompletně nová. Nejvíce voličů podpořilo Jiřího Stýbla, kterému komise napočítala 129 hlasů. Zajímavostí je, že všichni studentští senátoři jsou muži a spolužáci. Společně studují třetím rokem obor Právo.

„Mám radost ze zájmu o volby a také z toho, že již tradičně mezi akademiky zvítězil docent Bartoň. Voliči rozhodli, že budeme mít širokospektrý samosprávný fakultní orgán složený z osobností, které dobře znají prostředí fakulty i Univerzity Palackého. Mezi novými fakultními senátory je bývalý děkan právnické fakulty a bývalý prorektor, současní univerzitní senátoři, bývalá proděkanka, dva vedoucí kateder, dvě kolegyně znalé rozpočtového práva, kolega, který se letos zasadil o vydání Digest, a šest nových studentů. Těším se na společná jednání, která pomohou zlepšovat fungování naší fakulty,“ okomentovala výsledek Zdenka Papoušková, děkanka fakulty.

Funkční období stávajícího fakultního senátu končí 21. listopadu. Po tomto datu se sejdou noví senátoři na svém prvním zasedání, kde si mimo jiné zvolí předsedu a místopředsedu.

Současně s volbami do fakultního senátu se na právnické fakultě uskutečnily i doplňovací volby do Akademického senátu UP. Členové akademické obce v nich vybírali, tentokrát společně akademici a studenti, ze dvou kandidátů jednoho studentského senátora. V těchto volbách komise napočítala 256 platných hlasů, přičemž vítěz Marek Stratilík jich získal 160.

Kroužkovat vybrané kandidáty mohli voliči v předsálí auly od 5. do 9. listopadu. Na průběh voleb dohlížela tříčlenná komise. „Volby se uskutečnily v souladu s volebním a jednacím řádem fakulty, žádné komplikace jsme nezaznamenali. Mile nás překvapila hojná účast akademiků,“ zhodnotila Kamila Bubelová, předsedkyně volební komise.

Další zajímavostí právě skončených voleb je, že všichni tři senátoři, kteří zastupují právnickou fakultu v Akademickém senátu UP – Veronika Tomoszková, Michal Malacka a nově Marek Stratilík, usednou i v senátu fakultním.

Kompletní výsledky voleb najdete na fakultním webu.

Složení AS PF UP pro funkční období 2018-2021 (řazeno podle počtu hlasů)

Učitelská kurie: Michal Bartoň*, Veronika Tomoszková*, Petr Dostalík, Jana Bellová, Kateřina Frumarová*, Michal Malacka, Václav Stehlík*, Taťána Špírková, Renáta Šínová

Studentská kurie: Jiří Stýblo, František Kousal, Marek Stratilík, Jaroslav Křepelka, Martin Dvořák, Tomáš Pustka
*obhájili mandát

 

Doplňovací volby do AS UP do studentské kurie
Marek Stratilík

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Letošní Noc venku zve na O.Li.V.Y., Terne Čhave i armádní guláš

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Listopad 2018 - 10:40

Univerzita Palackého se i letos připojí k celorepublikové iniciativě Noc venku, jejímž cílem je veřejnosti představit netradiční formou problematiku bezdomovectví i pomáhající organizace zaměřené na tuto cílovou skupinu. Ve středu 14. listopadu od 17:30 organizátoři připravili pro malé i velké návštěvníky koncerty, improvizační show, besedu s odborníky, filmovou projekci i výstavu. Odvážní jedinci navíc mohou strávit listopadovou noc pod širým nebem a přiblížit si tím, jaké je to být bez domova. Vůbec poprvé se olomoucká Noc venku uskuteční na nádvoří Knihovny UP (Zbrojnice).

Benefiční akce Noc venku Olomouc, pořádaná ve spolupráci s Charitou Olomouc a Armádou České republiky už po šesté, nabídne také doprovodný program pro celou rodinu.

„Letos se mohou návštěvníci nově těšit na vernisáž výstavy fotografií studentů a zaměstnanců univerzity, kterou zaštítili fotografové Jindřich Štreit či Svatopluk Klesnil. Ve vyhřívaných stanech Armády ČR, kde chystáme výtvarné dílny pro děti a workshopy, nebude chybět také polní kuchyně a výborný vojenský guláš či teplé nápoje zdarma,“ uvedl Ondřej Martínek z oddělení komunikace Univerzity Palackého. O zahájení Noci venku Olomouc se postará rektor univerzity Jaroslav Miller.

Vstupné na akci je symbolických 50 korun nebo trvanlivé potraviny minimálně v této hodnotě. Vybrané prostředky a potraviny využije Charita Olomouc v sociálních službách pro lidi bez domova. Na místě nebude chybět také obchůdek Dobrodruhá s originálními věcmi z druhé ruky a z chráněných dílen nebo firem, které svými výrobky podporují dobrou věc.

„O hudební program se postará písničkářka Lucie Redlová nebo divoký gypsy band Terne Čhave. Tradičně dojde i na vystoupení improvizační skupiny O.Li.V.Y. a slam poetry,“ dodal Ondřej Martínek.

Olomouckou Noc venku zakončí po dvaadvacáté hodině projekce tematického filmu. „Všem spáčům doporučujeme, aby si s sebou vzali dostatečně teplé oblečení, karimatku a spacák. Všichni, kteří vydrží až do rána, obdrží nejen certifikát o absolvování Noci venku Olomouc, ale také dárkovou tašku od Univerzity Palackého,“ doplnil Martínek.

Akci pořádá Univerzita Palackého ve spolupráci s Charitou Olomouc a za podpory Armády ČR, Filozofické fakulty UP a sociální firmy SocioFactor. Více ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na UP Business Campu si vytvoříte udržitelnou módu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Listopad 2018 - 8:00

Konference bez plastu, fair trade výrobky a workshop o udržitelné módě. Univerzitní konference UP Business Camp se připojila ke kampani za udržitelný rozvoj, jehož osvětu šíří i olomoucká vzdělávací organizace ARPOK.

Na účastníky letošního UP Business Campu, který se uskuteční 24. listopadu na přírodovědecké fakultě, čeká hned několik novinek. Organizátoři se rozhodli omezit používání plastu. Ve spolupráci s organizací ARPOK připravili workshop, na kterém se zájemci dozvědí, jak funguje módní průmysl, a vyrobí si módní doplněk ze starého oblečení. Na místě budou k zakoupení také výrobky z férového obchodu.

„Žádné plastové tašky pro účastníky, jmenovky z plastu nebo plastové kelímky, či vody v plastových obalech. Letos se pokusíme naší konferenci zorganizovat s minimálním či téměř nulovým plastovým dopadem na životní prostředí. Chceme také vyhovět účastníkům loňské konference, kteří poukazovali na množství plastu, jež velké akce našeho typu jednorázově spotřebují. V neposlední řadě chceme jít příkladem pro další organizátory velkých eventů,“ nastínil environmentální přístup ke konferenci její organizátor Jakub Havlín.

„Vítáme každou aktivitu, která podporuje v mladé generaci a studentech myšlenku udržitelného rozvoje našeho světa. Plasty jsou světovým problémem a každý krok k jeho řešení je důležitý. Na workshopu poukážeme na světlé a stinné stránky módního průmyslu, zaměříme se na konzumní způsob života a interaktivní formou zapojíme zájemce do tvorby udržitelné módy,“ přibližuje obsah doprovodného programu konference Kateřina Křížová z ARPOK, vzdělávací organizace, která se od roku 2004 věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa, a pořádá v Olomouci rozvojové večery o rozvojové a humanitární pomoci.

Konferenci UP Business Camp organizuje Vědeckotechnický park Univerzity Palackého za finanční podpory Komerční banky. Podporují ji také Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Olomoucký kraj, Okresní hospodářská komora Olomouc a firma ESMEDIA. Mediálními partnery jsou Olomouc.cz, City.cz a Czechstartups.org.

Registrujte se na UP Business Camp ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoucká věda přilákala zájemce i zdaleka

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Listopad 2018 - 8:00

Stovky studentů středních škol i zájemci z řad veřejnosti využili možnosti seznámit se s výzkumem na Univerzitě Palackého. V rámci Týdne vědy a techniky, který od pondělí pořádala ve spolupráci s partnery Akademie věd ČR, zavítali na přednášky, workshopy i dny otevřených dveří v Pevnosti poznání, vědeckých centrech i na některých katedrách přírodovědecké fakulty. Cestu do Olomouce vážili návštěvníci i ze vzdálenějších míst včetně Ostravy, Jeseníku či Kyjova.

V Pevnosti poznání byl v každé expozici připravený originální program nad rámec běžné nabídky popularizačního centra. V expozici Světlo a tma si malí i velcí vyzkoušeli workshop zaměřený na sluneční soustavu a vyrobili raketu, kterou venku před budovou odpálili přímo do nebe. „Moje raketa se jmenuje Jerry a poletí až ke sluneční soustavě Kepler 90. V pevnosti jsem po několikáté a kromě vesmíru mě zajímá technika,“ prozradil sedmiletý Adam z Olomouce, který na Týden vědy a techniky přišel v doprovodu babičky.

Autoři programu vyrobili 3D modely nejrůznějších typů mraků a zájemci si mohli vyzkoušet v interaktivním pískovišti, jak vlastnoručně vymodelovaný terén ovlivní proudění vzduchu v krajině. „Vystavujeme také autentické meteorologické přístroje, jako jsou například heliograf, anemometr nebo meteorologická radiosonda,“ popsal novinky v expozici koordinátor geografie Jan Bradávka.

Návštěvníci se také dozvěděli, proč je na Zemi možný život a jak lze studovat materiál z jiných těles sluneční soustavy, aniž bychom museli vyslat ze Země do vesmíru sondu nebo modul s lidskou posádkou. „Díky poslům z vesmíru, meteoritům, věda poodhalila mimo jiné tajemství vzniku a vývoje sluneční soustavy, stáří Země nebo původu života. Kromě menší ukázky meteoritů a tektitů jsme připravili poznávání krystalů, minerálů a hornin v polarizačním mikroskopu nebo fosilie pod geologickou lupou,“ doplnila Jitka Doležalová z katedry geoinformatiky.

Přednášky významných vědců

Pevnost poznání hostila rovněž přednášky vědců, kteří seznámili posluchače se svým bádáním. Ve středu se konala přednáška špičkového anglisty a překladatele Martina Hilského, který návštěvníkům přiblížil zákulisí tvorby Williama Shakespeara.

Ve čtvrtek přišla na řadu problematika GMO a editování genomu. Možné výzvy, rizika a příležitosti v této oblasti představil ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) Ivo Frébort. Po „rychlokurzu genetiky“ přiblížil středoškolákům postupy tradičního šlechtění plodin a následně i rostlinné biotechnologie, které se rozšiřují zhruba od 80. let minulého století v souvislosti s novými poznatky molekulární biologie. „Patří k nim techniky vnášení nových genů, umlčování genů a v poslední době nejvíce využívané editování genomu. Zatímco u konvenčního šlechtění změny v DNA nejsou známy ani šlechtitelům, ani konzumentům, u geneticky modifikovaných organismů jsou naopak detailně prozkoumány a pěstování těchto plodin je přísně regulováno,“ uvedl Frébort. V současné době na trhu dominují plodiny s vloženou odolností vůči hmyzím škůdcům a zaplevelení, jež poskytují vyšší výnosy. V další etapě se spotřebitelé dočkají například plodin, které budou příznivější pro jejich zdraví díky vyššímu obsahu vlákniny či vhodnějšímu složení mastných kyselin. Editování genomu hospodářsky významných plodin včetně ječmene se věnují i vědci v CRH.

Páteční přednáška souvisela s dalším globálním problémem současnosti, a to potřebou získávat více energie z alternativních a udržitelných zdrojů. Štěpán Kment z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) studenty seznámil s tím, jak velkým pomocníkem mohou být v tomto ohledu nanočástice a nanotechnologie. Spolu s kolegy se v RCPTM zabývá vývojem nových hybridních nanomateriálů na bázi oxidů kovů, jež budou schopny s využitím slunečního záření rozkládat vodu na kyslík a vodík. Právě vodík je považován za energetický zdroj budoucnosti šetrný k životnímu prostředí.

Na exkurze jezdí školy opakovaně

S výzkumem v CRH i RCPTM se seznamovali zájemci i v rámci dnů otevřených dveří. Gymnazisté z Litovle navštívili RCPTM už druhým rokem. „Studenti si loni exkurzi moc pochvalovali, proto jsme si to letos zopakovali. Prohlídka je pro ně velmi poutavá. Vše je velmi názorné, vidí zde jedinečné přístroje, s nimiž by se jinde nesetkali. A seznamují se i s tím, jak se zdejší výsledky vědy dají uplatnit v praxi,“ uvedla Jaroslava Englišová z Gymnázia Jana Opletala v Litovli.

Některé školy spojily prohlídku center i s přednáškou. „Návštěva CRH i přednáška o GMO studenty určitě obohatí. Ve vědeckém centru jsme se dostali k věcem, které budeme probírat ve škole. Odnesli jsme si spoustu informací, které určitě využijeme dále ve výuce. Získala jsem i kontakty, takže doufám, že budeme i nadále spolupracovat,“ uvedla Zita Havranová ze Střední školy technické v Přerově.

Dny otevřených dveří pořádalo i Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, jež je součástí CRH. Jeho výzkumníci představili mimo jiné celosvětový projekt luštění dědičné informace pšenice.

 Činili se i ekologové

Program pro veřejnost nachystali i ekologové z přírodovědecké fakulty. Zájemce nechali nahlédnout pod pokličku této vědní disciplíny a vysvětlili, jak se ekologie i ochrana přírody za posledních sto let vyvíjely.

 „Tato akce byla dobrou příležitostí poukázat na některé problémy. Martin Rulík z katedry ekologie a životního prostředí se dotkl hospodaření s vodou v krajině, která je zcela závislá na srážkách, dále jsme upozornili na problémy tundry nebo jsme se s Milanem Veselým z katedry zoologie a ornitologické laboratoře vydali za plazy Jižní Ameriky,“ uvedl Lukáš Weber z katedry ekologie a životního prostředí.

Studenti základních a středních škol se mohli zúčastnit dopoledních programů nazvaných Život ve vodě, Tajemná herpetologie, GIS aneb Umíš si vytvořit mapu? či Chemická analýza přírodních vzorků. „V rámci cvičení se žáci i studenti naučili rozpoznávat určité druhy plazů a obojživelníků nebo si vyzkoušeli, jak se analyzují odběry vod a půdy,“ dodal Weber.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vladimír Palička: Nadační fond UP je naděje do budoucna

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Listopad 2018 - 8:00

Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce oslovit a získat další dárce. Proto v tomto roce odstartoval kampaň nazvanou „Darujte příležitost!“. Podpořit se ji rozhodla i řada úspěšných absolventů. Některé jsme již zmínili na stránkách Žurnálu Online dříve, další představíme v našem seriálu v průběhu zimního semestru. Dozvíte se, co je k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na naší univerzitě.

Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Vladimír Palička, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, absolvent Lékařské fakulty UP.

Jaký význam pro vaši současnou kariéru mělo studium na Univerzitě Palackého?

Studium na lékařské fakultě mi dalo nejen základní lékařské vzdělání, ale v mnohém mne poučilo i o lidských vztazích a hodnotách. Studoval jsem v šedesátých letech minulého století, což byla doba v mnohém krásná, zajímavá a nadějná, leč ukončená brutální okupací. I chování osobností v této době bylo velkým poučením. Bohužel, v obou směrech.

V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt se svou alma mater?

Mám tu čest být členem Vědecké rady lékařské fakulty a je to pro mne možnost stále alespoň malým dílem pomáhat jejímu rozvoji. Doufám, že také přispívám k vědeckým a lidským kontaktům.

Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodl podpořit?

Velmi mne oslovila možnost, kterou současně vnímám jako závazek, podpořit osobním příspěvkem mladé začínající vědce a studenty. Nadačních aktivit je mnoho, ale u této byl zřetelný cíl, doložený skutky. Je to naděje do budoucna.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Filozofická fakulta zve na Týden humanitních věd

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Listopad 2018 - 14:00

Filozofická fakulta UP se zapojí do Týdne humanitních věd. Přidá se tak k Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Karlově v Praze. Od 12. do 16. listopadu nabídne v pestrém programu téměř osmdesát přednášek, výstav i projekcí.

Filozofické fakulty se ve třech univerzitních městech připojují k oslavám Světového dne filozofie. Ten UNESCO stanovuje vždy na třetí čtvrtek v listopadu. Univerzita Palackého se letos do programu zapojuje poprvé. „Nabízíme bezpočet zajímavých přednášek, instalací i promítání, na které srdečně zveme. Mimo jiné v tomto týdnu slavnostně otevřeme také posluchárny pojmenované po dvou zesnulých významných osobnostech, po dramatikovi a prezidentovi Václavu Havlovi a po novináři a publicistovi Václavu Burianovi,“ řekl Ondřej Molnár, proděkan pro organizaci a rozvoj FF UP.

Z mnoha projekcí může podle něj například zaujmout rozbor kultovního seriálu Twin Peaks, který povede Jakub Korda z katedry divadelních a filmových studií. Historici a archeologové z katedry historie představí veřejnosti aktuální archeologické výzkumy, na nichž se podílejí, a to jak v České republice, tak v Kurdistánu. O politice a o volbách od první republiky po současnost budou hovořit politologové Tomáš Lebeda a Jakub Lysek z katedry politologie a evropských studií. Širokou veřejnost zve filozofická fakulta i na panelovou diskuzi na téma Krize médií tváří v tvář oligarchů, kterou do auly FF UP chystá katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky. Olomoucký program zpestří také katedra asijských studií, která připravila zajímavou výstavu pokrývek hlavy s názvem Kdo má pod čepicí.

Program Týdne humanitních věd je ve většině případů směřován do prostor univerzity, zasáhne však i ulice města Olomouce. Například Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových připravilo pro zájemce procházku židovskou Olomoucí.

Děkani všech filozofických fakult se shodli na velkém významu iniciativy UNESCO, která si klade za cíl šířit povědomí o smyslu filozofie, humanitních a společenských věd. „Spolu s kolegy z Brna a Prahy jsem přesvědčen, že je nutné opakovaně připomínat široké veřejnosti i jejím voleným zástupcům na různých pozicích státní správy skutečnost, že pěstování poznání v oblasti humanitních a společenských věd je pilířem každého demokratického státu. Jsme přesvědčeni, že demokratické zřízení nemůže zajistit jakkoli osvícený vůdce, ale že je nutné jej budovat na základech občanské společnosti, a začít především výchovou mladých lidí,“ dodal děkan FF UP Zdeněk Pechal, který zdůraznil, že všechny tři fakulty podporují u svých studentů rozvoj kritického myšlení. „Je potřebné rozvíjet schopnosti samostatného úsudku, pěstovat rezistenci vůči manipulativnímu přesvědčování, které působí ve fyzickém i online světě na nás všechny a neustále. Spojení tří největších filozofických fakult k oslavě Světového dne filozofie prostřednictvím Týdne humanitních věd právě v roce, kdy si připomínáme sté výročí založení demokratického Československa, je více než symbolické,“ doplnil Zdeněk Pechal.

Podrobný program najdete ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

David Rozehnal na setkání připomene svou fotbalovou kariéru

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Listopad 2018 - 11:00

Nejen o působení v nejlepších ligách světa a v reprezentačním týmu České republiky bude na půdě fakulty tělesné kultury hovořit fotbalista David Rozehnal. Na setkání s ním zve v pondělí 12. listopadu od 18 hodin všechny zájemce projekt Univerzita pro Sport.

David Rozehnal se po fotbalovém trenérovi Petru Uličném či osobnostech HC Olomouc stane dalším hostem cyklu besed Za oponou. Rozehnal začínal s fotbalem kousek za Olomoucí, v Kožušanech. Dres Sigmy Olomouc později vyměnil za barvy anglického Newcastle United FC, francouzského Paris Saint-Germain nebo německého Hamburger SV. Oblékl také dres české reprezentace, v níž odehrál šedesát zápasů. Po čtrnácti letech v zahraničí nyní ukončil profesionální kariéru.

„Jsem velice rád, že naši studenti mají možnost se pravidelně potkávat s úspěšnými sportovními osobnostmi, které jim zábavnou formou předají nespočet zkušeností a rad,ʺ uvedl děkan fakulty tělesné kultury Michal Šafář, který se zároveň ujme moderování setkání.

To začíná v 18 hodin v aule NA 401 v budově děkanátu fakulty. „David Rozehnal ale bude na místě dříve, před začátkem si budou moci zájemci přijít pro podpis,“ doplnil autor projektu Michal Zbraněk. Vstup na besedu je zdarma.

Projekt Univerzita pro sport chce prohloubit spolupráci Univerzity Palackého s místními sportovními kluby. Setkání Za oponou jsou jednou z jeho součástí, stejně jako chystaný přednáškový cyklus Vědět víc, který se zaměří na témata z oblasti sportovního tréninku nebo marketingu sportu. Pořadateli setkání s Davidem Rozehnalem jsou fakulta tělesné kultury, Studentské kariérní a poradenské centrum UP a SK Sigma Olomouc. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Anna Blatecká z FF UP uspěla v soutěži o Cenu Edvarda Beneše

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Listopad 2018 - 7:21

Čestné uznání v soutěži o Cenu Edvarda Beneše získala v oblasti historie Anna Blatecká, studentka filozofické fakulty. Přestižní ocenění získala za diplomovou práci: Nacistická trestnice Mírov během období okupace (1938-1945).

Stejně jako v předchozích letech i letos byli v soutěži o Cenu Edvarda Beneše úspěšní posluchači FF UP.  Tentokrát v Sezimově Ústí, které Cenu vyhlašuje, převzala čestné uznání Anna Blatecká, nyní již studentka doktorského studijního programu České dějiny.  Čestné uznání získala i za náročný archivní výzkum, při kterém navíc musela prokázat jazykovou kompetenci.

„Velmi si ceny vážím a jsem potěšena, že má práce byla oceněna i jiným způsobem než získáním magisterského diplomu. Jsem také ráda, že se problematika mírovské nacistické věznice dostane díky této ceně do většího povědomí,“ řekla Anna Blatecká, která se shodným tématem částečně zabývala již ve své bakalářské práci.

„Když pominu několik krátkých článků v historických periodikách, jsou válečná léta na Mírově poměrně neprobádaným tématem.  I proto jsem se rozhodla, že se mu budu věnovat. Dnes jsem ráda, že se mi práci podařilo dokončit a snad se na místo, ve kterém zahynuly stovky politických vězňů, nikdy nezapomene,“ dodala. 

Obsáhlý archivní fond v trestnici Mírov je podle mladé historičky plný německých torzovitých zpráv, které na sebe nenavazují. Mnohé dokumenty, které Anna Blatecká nacházela, byly navíc uloženy chybně, a tudíž se na sestavený inventární seznam nemohla spolehnout.

„Právě nutnost zorientovat se v archivním fondu trestnice jsem vnímala jako velmi složitý úkol. Po dvou letech bylo pro mne hodně těžké svůj výzkum ukončit s tím, že jestli k tomuto období ještě existují některé přínosné a převratné dokumenty, je třeba je nechat na příště,“ doplnila doktorandka filozofické fakulty. Vedle českých archivů bádala například i v Berlíně a díky široké heuristice pak mohla i směle korigovat některá tvrzení, která byla dosud nesprávně tradována.

Na ocenění práci je hrdý Pavel Kreisinger, vedoucí práce diplomantky. „Těší mě, že jsou každoročně naši studenti v soutěži o Cenu Edvarda Beneše úspěšní. Anna Blatecká pracovala na upozaděném tématu, pro které musela podniknout náročný výzkum. Dnes je část její práce, v níž se věnuje i vedoucím představitelům trestnice, publikována v Moderních dějinách vydávaných Akademií věd ČR,“ uvedl.  

Soutěž o Cenu Edvarda Beneše je určena mladým historikům a sociologů. V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno 22 prací, z toho 11 prací z Historie 20. století a 11 prací ze Sociologie. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Seminář nabídl inspiraci pro aktivní stárnutí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Listopad 2018 - 12:00

Latinskoamerické tance, žonglování nebo přednášku o smoothie zahrnoval program semináře Aktivní v každém věku, který se soustředí na aktivní životní styl seniorů. Fakulta tělesné kultury jej uspořádala již potřinácté, v prostorách ZŠ a MŠ Svatoplukova v Řepčíně si nabízené aktivity vyzkoušelo na třicet účastníků.

„Sešlo se nás sice méně než vloni, nic to ale nezměnilo na kvalitě pečlivě vybraných prezentujících a workshopů. Co více, účastníci, tedy především účastnice, i prezentující si chválili menší množství participantů, protože s patnácti cvičenci ve skupině bylo možné pracovat více do hloubky a individuálněji,“ uvedla organizátorka Julie Wittmannová z katedry aplikovaných pohybových aktivit.

Slova chvály ale mířila i na samotný program, který snad všem vyčaroval úsměv ve tváři. Hned dvakrát si účastníci v tělocvičně zatančili, jednou na domácí lidovky, podruhé v rytmech latinskoamerických, přičemž taneční instruktor a student FTK Pavel Grepl předvedl i jednodušší pohyby při hudbě pro osoby se sníženou pohyblivostí. Oříškem se pro někoho ukázala být lekce žonglování, při níž si účastníci procvičovali mozkové hemisféry. „Zapletly se mi ruce, ale nakonec jsem byla se třemi míčky úspěšná,“ pochlubila se Julie Wittmannová. 

Došlo ale i na „vážné“ cvičení. Zdravotními cviky provedla Radka Mothejzíková z České asociace Sport pro všechny, stálicí semináře je omlazovací cvičení čínských císařů s Jarmilou Riegerovou, naopak novou metodu cvičení Fit Pain Free představila Lenka Fasnerová z olomouckého Centra pohybu. Na úvod své lekce sice upozorňovala, že ona sama po prvním cvičení podle této metody byla úplně vyřízená, slzy ale u nikoho ze cvičenců vidět nebyly.

Praktické lekce doplnila také chvilka teorie, během níž druhá z organizátorek semináře Iva Klimešová z katedry přírodních věd v kinantropologii nabídla pozitiva a negativa smoothie, tedy aktuálně oblíbeného koktejlu z ovoce a zeleniny, který u některých nahrazuje snídani. „Smoothie z čerstvého ovoce a zeleniny sice pokryje zhruba čtvrtinu denního energetického příjmu a je snadno stravitelné, ale není vhodné například pro diabetiky, protože rychle zvyšuje hladinu cukru v krvi, nebo pro lidi, kteří si hlídají tělesnou hmotnost. Pro ty je vhodnější tuhá strava, která zasytí na delší dobu, protože s ní má trávicí trakt více práce,“ vysvětlovala Klimešová. 

Seminář Aktivní v každém věku se konal již potřinácté, nabízí inspiraci pro aktivní životní styl seniorů. Mezi účastníky se objevují zejména pracovníci sociálních služeb a dalších organizací zaměřených na seniory, ale také studenti a senioři samotní. Pravidelně si na něm zacvičí také pedagogové z hostitelské školy, letos se zapojil i ředitel Jiří Vymětal, který při zahájení semináře připomněl, že se snaží školu vést jako otevřenou všem komunitám pro setkávání, sdílení zkušeností a osobnostní rozvoj. Čehož je i seminář Aktivní v každém věku příkladem. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Teologická fakulta hostila děkana Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Listopad 2018 - 8:00

O možnostech další spolupráce s Univerzitou Palackého a zejména její teologickou fakultou jednal při své pracovní návštěvě Olomouce děkan Filozofické a teologické fakulty Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově Roman Zaviyskyy. Studenti si mohli zároveň vyslechnout jeho přednášku věnovanou aktuálním ekumenickým výzvám. 

Roman Zaviyskyy se při setkání s děkanem CMTF Peterem Tavelem, rektorem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře Pavlem Stuškou a zástupci zahraničního oddělení UP věnoval zejména možnostem studentských mobilit programu Erasmus+. „Naše studenty by mohlo zajímat především bližší seznámení s východní liturgií a kurz ikonografie. Předběžné rozhovory o možnostech konkrétní spolupráce, zejména s katedrou křesťanské sociální práce, se týkaly také vzdělávání v oblasti humanitární pomoci,“ uvedl proděkan CMTF pro zahraničí Dominik Opatrný.

Svůj odborný zájem, zaměřený na oblast východních církví, přiblížil ukrajinský host přednáškou s názvem Církve východu a západu: Historie, liturgie a výzvy ekumenismu. Kromě seznámení se základními východisky nastínil vznik a postavení Řeckokatolické církve i některé z klíčových aspektů současné situace východních křesťanů na Ukrajině. „Křesťané byzantské tradice jsou na Ukrajině rozděleni do tří skupin, které se orientují na Moskvu, Konstantinopol a Řím. Aktuální vývoj je poznamenán přerušením společenství mezi Moskvou a Konstantinopolí kvůli snahám Konstantinopole přiznat kanonický statut dvěma ukrajinským církvím,“ přiblížil Roman Zaviyskyy. 

Ukrajinská katolická univerzita (Український католицький університет) je první katolickou univerzitou, která vznikla na území bývalého Sovětského svazu. Z podnětu Ukrajinské řeckokatolické církve byla jako nestátní vzdělávací instituce vybudována v roce 2002 na základech bývalé Teologické akademie ve Lvově. Tvoří ji fakulty filozoficko-teologická, přírodovědecká, fakulty humanitních, zdravotnických a společenských věd. Působí na ní devět výzkumných institutů a Lvovská obchodní akademie.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita uspěla v dalších mezinárodních hodnoceních vysokých škol

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Listopad 2018 - 12:00

Univerzita Palackého si vylepšila, případně potvrdila své postavení v mezinárodních hodnoceních univerzit, která byla zveřejněna v posledních týdnech. Vůbec poprvé se probojovala do prestižního THE World University Rankings by subjects v oblasti společenských věd. Meziročně si olomoucké vysoké učení polepšilo například v QS World University Rankings i QS Emerging Europe and Central Asia Ranking.

World University Rankings 2019 by subjects společnosti Times Higher Education hodnotí univerzity v 11 oborech, v polovině října byly zveřejněny výsledky čtyř z nich (Education, Law, Social sciences, Business and Economics). UP se poprvé dostala do žebříčku v oblasti společenských věd, kde obsadila stejně jako Masarykova univerzita 501.-600. místo. Z tuzemských univerzit v dané oblasti figuruje ještě Univerzita Karlova na 301.-400. pozici. V předchozím roce se v rankingu podle jednotlivých oborů olomoucké vysoké učení umístilo hned ve třech kategoriích (Clinical, Pre-clinical and Health, Life Sciences, Physical Sciences), které letos zatím vydány nebyly.

„Univerzitě Palackého se daří postupně rozšiřovat počet výzkumných oblastí hodnocených v rámci prestižních mezinárodních žebříčků, což má pozitivní vliv na reputaci školy jak v rámci České republiky, tak minimálně v kontextu Evropy. Domnívám se, že naše univerzita má potenciál v blízké budoucnosti bodovat nejméně v osmi až deseti oblastech. To je však primárně úkol pro vedení fakult, kateder i jednotlivé akademiky a vědce,“ komentoval výsledky rektor Jaroslav Miller.

U. S. News Best Global Universities Rankings

Již popáté se UP prosadila v U. S. News Best Global Universities Rankings, kde letos skončila v hodnocení 1250 univerzit z více než 60 zemí světa na 489. pozici. Oproti předchozímu roku sice klesla o deset míst, udržela si ale v tuzemském srovnání třetí příčku za Univerzitou Karlovou (204. místo) a Českým vysokým učením technickým (427. místo). Českou republiku letos v rankingu reprezentuje deset vysokých škol, před rokem jich bylo osm.

„Ranking pracuje s daty databáze Clarivate Analytics InCites, dříve Thomson Reuters, a univerzity hodnotí na základě 13 indikátorů. Univerzita Palackého měla nejlepší výsledky v indikátoru ´regionální reputace výzkumu´, kde se nachází na 156. příčce ve světě," uvedla Michaela Janáková z Oddělení strategie a kvality UP.

K nejužší světové špičce se univerzita přiblížila například v biologii a botanice, kde obsadila 135. místo. V první třístovce figuruje stejně jako před rokem i v chemii (256. pozice) a nově také ve fyzice (293. místo).

QS World University Rankings

Oproti předchozímu roku si UP polepšila v QS World University Rankings. Zatímco v Loňském žebříčku obsadila 701.-750. pozici, letos se nachází na 651.-700. místě, čímž vyrovnala své nejlepší dosavadní postavení. Potřetí jsme se umístili v tomto žebříčku. Mezi tisícovkou nejlepších univerzit zastupuje Českou republiku pět vysokých škol, UP je na čtvrtém místě za Univerzitou Karlovou, ČVUT a Masarykovou univerzitou.

Letošní vydání rankingu je již 16. v pořadí. Podobně jako jiné žebříčky vysokých škol hodnotí i tento vědu a výzkum na základě bibliografických databází článků a citací, ale posuzuje například i poměr počtu pedagogů na studenty, podíl zahraničních studentů a akademických pracovníků a provádí i anketní šetření pro hodnocení reputace škol.

QS Emerging Europe and Central Asia Ranking

Dosud nejlepšího umístění dosáhla UP v letošním QS Emerging Europe and Central Asia Ranking. Meziročně vylepšila své postavení z 56. na 46. místo. Žebříček hodnotil přes 450 institucí, do samotného rankingu jich nakonec bylo zařazeno 300 z 24 zemí. Česko má mezi nimi 18 zástupců, nejstarší moravská univerzita je v TOP5. Univerzita Karlova je třetí, ČVUT deváté, Masarykova univerzita jedenáctá a brněnské Vysoké učení technické obsadilo 25. pozici. V porovnání s ostatními českými univerzitami je UP nejlepší v indikátorech Citations per Paper a International Faculty (počet zahraničních akademických a vědeckých pracovníků v porovnání k celkovému počtu akademických a vědeckých pracovníků).

„I z četnosti postupně zveřejňovaných výsledků je očividné, že počet mezinárodních žebříčků vysokých škol stále roste. Přestože se někdy ozývají pochybnosti o metodickém zpracování, je nesporné, že jejich vliv na vývoj a chování vysokých škol je viditelný. Pro vysoké školy toto hodnocení představuje také možnost vyhodnocovat informace systematicky a dlouhodobě - samozřejmě za předpokladu, že se příliš nemění metodika hodnocení, a také v komparaci k ostatním domácím i zahraničním vysokým školám. To nám pomáhá objevovat nejen případné rezervy, ale potvrzovat i naše silné stránky,“ uvedla k nově zveřejněným výsledkům prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Hana Marešová.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rodiče svým dětem na internetu důvěřují a spoléhají na "čestné" slovo

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Listopad 2018 - 7:34

České děti se v online prostředí cítí jako ryba ve vodě. Jsou technicky zdatnější než jejich rodiče a dovednosti s počítačem, tabletem a mobilem získávají už v raném věku. Drtivá většina rodičů přiznává, že při práci s internetem má pouze základní uživatelské znalosti, a není tak schopna dostatečně předvídat, jaká nebezpečí mohou jejich dětem hrozit. Ukázala to nová studie „Rodič a rodičovství v digitální éře“ realizovaná Centrem prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a společností O2 Czech Republic. Do výzkumu se zapojilo 1093 rodičů s dětmi do 17 let ve všech krajích České republiky.

Rodiče navíc čas i to, co jejich potomci v online prostředí dělají, omezují spíše na principu vzájemné důvěry než vymáhanými pravidly nebo s použitím technických řešení čí softwarovým omezením. Věří také, že v případě problému se jim dítě svěří. Děti se ale stydí a bojí možného postihu. Rodiče se tak o problému často dozvídají později anebo vůbec.

Děti v moderních technologiích předčí své rodiče

První kontakt s mobilním telefonem nebo tabletem probíhá u dnešních dětí od útlého věku. Rodiče jim dotykové zařízení často půjčí už po prvních narozeninách. Nechtěně se tak podílejí na rozvoji jejich závislostního chování. Vlastní mobil pak děti dostávají s nástupem do školy.

„Velmi rychle si tak osvojují dovednosti spojené s moderními technologiemi a internetem. Jak ukázal průzkum, rodiče za nimi v tomto ohledu výrazně pokulhávají. Přes 80 % z nich má základní uživatelské dovednosti – zvládnou napsat email, používat sociální sítě nebo nakoupit zboží online. Většina rodičů tedy není technicky schopna zajistit, aby se jejich dítě nedostalo k závadnému obsahu na internetu,“ vysvětluje Kamil Kopecký, vedoucí výzkumného týmu a zároveň vedoucí Centra PRVoK PdF Univerzity Palackého. Výsledky průzkumu dokládají, že pouhých 15 % rodičů používá k filtrování obsahu na internetu softwarová řešení.

Přílišná důvěra v online prostředí nefunguje

Že děti tráví na internetu velké množství času, není dnes žádným překvapením. Co ale překvapí, je způsob, jakým jim rodiče tento čas hlídají a kontrolují. O nějakou formu omezování času stráveného online se sice snaží téměř každý rodič (73 %), většina z nich se ale spoléhá především na vzájemnou důvěru a ústní dohodu.

Rodiče jsou také benevolentní, pokud jde o přístup dětí k online obsahu – podle výzkumu například šest z deseti rodičů dětem neomezuje vyhledávání na internetu. A opět v tom hraje roli důvěra. Až 82 % maminek a tatínků totiž tvrdí, že přesně ví, jaké stránky jejich dítě navštěvuje. „Dceři pohyb na internetu v zásadě neomezuji, spoléhám na to, že nic nekalého na něm neprovádí. Téma bezpečnosti na internetu spolu průběžně probíráme, takže jí v tomto ohledu věřím,“ popisuje vlastní přístup herečka, spisovatelka a maminka Markéta Hrubešová.

Spoléhání na důvěru však dostává trhliny ve chvíli, kdy dítě prožívá negativní zkušenost – zneužití intimních fotografií, kyberšikanu, sexting, pozvání na schůzku s cizím člověkem. Že se to dnes děje často, potvrzuje i loňská studie Centra PRVoK a O2 „Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru“.

„Za rodiči v takovém případě zamíří jen velmi málo dětí. Čísla z Linky bezpečí, kterou O2 dlouhodobě podporuje, ukazují, že pouze třetina dětí by se v případě problému obrátila na rodiče. Stejná třetina by se nesvěřila vůbec nikomu,“ říká Marie Mališková, CSR manažerka společnosti O2.

„Děti se obávají reakce rodičů a stydí se za to, co se stalo. Otázkou je, jak mohou rodiče dětem kontrolovat obsah internetu, aniž by ztratili jejich důvěru. Řešení není složité – základem je skutečný zájem rodičů o svět dítěte. Měli by se nechat zasvětit do aplikací, které jejich potomek používá, a udělat si na ně názor. Zároveň mu musí být vzorem a radit mu, jaké informace by mělo na internetu sdílet a na co si dát pozor. Dítě musí vědět, že ho rodič nezatratí, nepotrestá, ani neponíží. Díky tomu získá důvěru a přestane mít strach se rodičům svěřit,“ vysvětluje dětská psycholožka a spisovatelka Klára Janečková.

Fenomén YouTuberů

Jedním z fenoménů (nejen) dětského online světa jsou takzvaní YouTubeři. Svět děti se ale v tomto ohledu se světem jejich rodičů výrazně míjí. Ačkoli devět z deseti rodičů aktivně videa na YouTube sleduje, pouhých 15 % z nich sleduje samo aktivně i YouTubery. Jejich děti přitom světem YouTuberů žijí, až 60 % z nich je sleduje pravidelně, 40 % rodičů se k nim alespoň občas přidá. Většina rodičů přitom hodnotí YouTubery negativně. O to víc překvapí, že jejich sledování rodiče dětem nezakazují a v zásadě ani neomezují.

Rodiče podceňují úskalí internetu

Rodiče nedokážou správně vyhodnotit rizika v online prostředí, které jejich potomkům hrozí. Nejen proto, že na internetu nejsou technicky příliš zdatní, ale i proto, že více než polovina z nich na něm nic rizikového doposud nezažila. Dokonce se sami mnohdy chovají v online světě nebezpečně – podle průzkumu například pětina z nich sdílí fotografie, na kterých jsou jejich děti částečně obnaženy, a je možné určit jejich identitu. 

„Rodičům chybí přímá zkušenost, a tak vlastně netuší, co všechno může jejich dětem na internetu hrozit. Potvrzuje se důležitost prevence a osvěty ve všech rovinách,“ říká Marie Mališková z O2 a dodává: „Nezastupitelnou roli hrají různé složky vzdělávání a rodina jako základ, ale přispívat by do budoucna měla ve větší míře právě škola. Digitální gramotnost je neodmyslitelnou součástí základních životních dovedností. Proto podporujeme různé projekty v oblasti bezpečného chování a ochrany dětí na internetu. Uvědomujeme si však také důležitost samotných škol v systému vzdělávání, a proto se mnohem více zaměříme na jejich podporu.“

Společnost O2 dlouhodobě spolupracuje s projekty zaměřenými na podporu digitální gramotnosti a bezpečného chování na internetu. Patří mezi ně Linka bezpečí, Elpida, Zvol si info a právě E-Bezpečí, které vedle vzdělávacích a výzkumných aktivit provozuje také online poradnu.

Detailní informace jsou k dispozici ve výzkumné zprávě umístěné ZDE.

  • Základem prevence bezpečného chování na internetu v rodině je ústní dohoda mezi rodičem a dítětem.
  • Pouze 15 % rodičů využívá k filtrování závadného obsahu technická řešení.
  • Ačkoli rodiče aktivně sledují YouTube (88 %), svět YouTuberů neznají a často nevědí, které YouTubery sledují jejich děti. Řada z nich však může být nevhodnými vzory.
  • Téměř pětina rodičů aktivně šíří fotografie, na kterých jsou jejich děti obnaženy, a ze kterých lze poznat jejich identitu.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF