Novinky z UP a PřF

Hráčky VK UP podpořily dobrou věc, když

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 4 hodiny 9 min zpět
Hráčky VK UP podpořily dobrou věc, když věnovaly výtěžek ze sobotního extraligového utkání proti Olympu Praha ve spolupráci s Dobrým místem pro život ZŠ a SŠ CREDO. „Velké poděkování patří především těm, kteří přišli fandit do haly,“ řekl ředitel klubu Radan Holásek, který předal ředitelce školy Blance Vackové šek na 13 875 korun. „Moc si toho vážíme. Využijeme je na vybavení multisenzorické místnosti,“ uvedla ředitelka školy. Vysokoškolačky již ve středu čeká v hale UP Pohár CEV, kdy přivítají od 17 hodin Allianz MTV Stuttgart. Foto: Adam Fritscher
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita podporuje dvojjazyčné mateřské školy. V první se budou děti učit čínsky

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5 hodin 59 min zpět
Chcete, aby se vaše dítě začalo učit cizí jazyk už v mateřské škole, ale nechcete platit drahé školné v soukromém zařízení? V Olomouci to bude od příštího podzimu možné. Odborníci z Univerzity Palackého totiž spolu s magistrátem připravili projekt, podle kterého by bylo možné vzdělávat v cizím jazyce už tříleté děti v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město. Jako první nabídne možnost bilingvního vzdělávání zdarma Mateřská škola Jílová. Výuka by měla být zahájena od září 2018 a prvním vyučovacím jazykem, s nímž se děti seznámí, bude čínština. Univerzita totiž využívá zázemí Konfuciova institutu UP, který nabízí kvalifikované lektory. „Výhledově plánujeme zavedení bilingvního vzdělávání i v němčině či francouzštině, ale nebráníme se ani dalším jazykům,“ řekla prorektorka Ivana Oborná. Cílem pilotního projektu je na základě zkušeností z praktické výuky ukázat, jak by mělo učení se cizích jazyků předškoláků vypadat a co je případně potřeba změnit a upravit, včetně legislativy. Proto se do něj zapojují vedle učitelů z praxe také odborníci z katedry primární a preprimární pedagogiky pedagogické fakulty. „Společně s ředitelkou Mateřské školy Jílová Janou Laštovicovou a s Hanou Fantovou z odboru školství magistrátu, který náš projekt podpořil, upravujeme školní vzdělávací program a chystáme potřebné podklady,“ řekla Martina Fasnerová z PdF. Seznamovat se s cizím jazykem už v mateřské škole je podle odborníků pro děti výhodné, protože přirozená a hravá forma studia výrazně ulehčí učení později. „Rodilý mluvčí bude s dětmi v kontaktu jen ve svém jazyce. Tak se jej děti budou učit stejně přirozeně jako jazyk mateřský. To je významné u všech jazyků, ale o to významnější u tzv. tónových jazyků, k nimž čínština patří a které se také proto v dospělosti obtížněji učí. Nepůjde o výuku jazyka, ale o ´výuku v jazyce´,“ vysvětlila docentka Fasnerová a dodala, že bilingvní člověk lépe zvládá úkoly a snadněji řeší konflikty. „Je to způsobeno i efektivnějším zapojováním jazykových mozkových center. I proto jsou tito lidé schopni se soustředit na více činností najednou a dokáží lépe zvládat řešené úkoly. Vzhledem k plasticitě dětského mozku a rychlému rozvoji kognitivních dovedností by tato vzdělávací aktivita měla začít co nejdříve. Proto jde i z našeho pohledu o vykročení správným směrem,“ míní Martina Fasnerová z katedry primární a preprimární pedagogiky PdF. Vzdělávání v MŠ Jílová začne v září 2018. Mateřská škola už rodičům novou vzdělávací nabídku představila. Další zájemci mohou získat podrobné informace přímo u ředitelky školy Jany Laštovicové.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odborníci debatovali o formách a metodách výuky v oblasti práva EU

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Prosinec 2017 - 8:00
Nové formy a metody výuky v oblasti práva Evropské unie a evropské integrace rozebírali účastníci výjimečného mezinárodního vědeckého workshopu, který se konal na konci listopadu na právnické fakultě. Dvoudenní akce, kterou pořádalo Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP, přilákala na padesát účastníků. Odborné setkání zahájila děkanka Zdenka Papoušková. Organizátoři workshop nazvali New Forms and Methods of Teaching and Education in European Integration Subjects – A Comparative view a otevřeli jej expertům z praxe, akademikům i studentům. Jednacím jazykem byla angličtina. „Šlo nám o provázanost výuky a praxe. Našim cílem bylo reflektovat současný stav Evropské unie ve výuce. Unie je v jiné etapě než před lety, je potřeba učit jinak,“ řekla Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence a hlavní organizátorka workshopu. Se svým příspěvkem vystoupil například světově uznávaný znalec práva EU Peter-Christian Müller-Graff z Heidelberské univerzity, europoslanec a předseda Právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda, který přednáší na pražské právnické fakultě, Roman Puff z univerzity v Salzburgu nebo Viktor I. Muraviov z Kyjevské univerzity. „Mám radost, že se nám podařilo dostat do Olomouce zástupce takzvaných starých členských států – Německa, Rakouska, stejně tak nových členských států Slovenska nebo Maďarska a také přidružené Ukrajiny. Pro diskuzi bylo velmi podstatné seznámit se se zkušenostmi všech těchto zemí a reflektovat rozmanitost jednotlivých přístupů,“ zhodnotila Naděžda Šišková. Potěšilo ji také, že se do konference aktivně zapojili kolegové z různých kateder právnické fakulty například z katedry jazyků, z katedry ústavního práva nebo z katedry politologie a společenských věd. „Z mého pohledu šlo o tematicky unikátní setkání. Druhý den, kterého jsem měl možnost se účastnit, byla otevřena a rozebírána různá, velice podnětná témata jako klinické právní vzdělávání, simulovaná soudní jednání, vzdělávání napříč obory, jazyková příprava či zahraniční výjezdy studentů. Vzhledem k tomu, jak je téma nosné, si dovedu představit další podobně zaměřené workshopy s tím, že by se do těchto diskuzí měla zapojit širší odborná veřejnost,“ uvedl Pavel Bureš z katedry mezinárodního a evropského práva. Svůj příspěvek nazval Erasmus exchange programme – facing new challenges. Na pořádání workshopu se podílela olomoucká právnická fakulty a Česká asociace pro evropská studia.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odborníci debatovali o formách a metodách výuky v oblasti práva EU

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. Prosinec 2017 - 8:00
Nové formy a metody výuky v oblasti práva Evropské unie a evropské integrace rozebírali účastníci výjimečného mezinárodního vědeckého workshopu, který se konal na konci listopadu na právnické fakultě. Dvoudenní akce, kterou pořádalo Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP, přilákala na padesát účastníků. Odborné setkání zahájila děkanka Zdenka Papoušková. Organizátoři workshop nazvali New Forms and Methods of Teaching and Education in European Integration Subjects – A Comparative view a otevřeli jej expertům z praxe, akademikům i studentům. Jednacím jazykem byla angličtina. „Šlo nám o provázanost výuky a praxe. Našim cílem bylo reflektovat současný stav Evropské unie ve výuce. Unie je v jiné etapě než před lety, je potřeba učit jinak,“ řekla Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence a hlavní organizátorka workshopu. Se svým příspěvkem vystoupil například světově uznávaný znalec práva EU Peter-Christian Müller-Graff z Heidelberské univerzity, europoslanec a předseda Právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda, který přednáší na pražské právnické fakultě, Roman Puff z univerzity v Salzburgu nebo Viktor I. Muraviov z Kyjevské univerzity. „Mám radost, že se nám podařilo dostat do Olomouce zástupce takzvaných starých členských států – Německa, Rakouska, stejně tak nových členských států Slovenska nebo Maďarska a také přidružené Ukrajiny. Pro diskuzi bylo velmi podstatné seznámit se se zkušenostmi všech těchto zemí a reflektovat rozmanitost jednotlivých přístupů,“ zhodnotila Naděžda Šišková. Potěšilo ji také, že se do konference aktivně zapojili kolegové z různých kateder právnické fakulty například z katedry jazyků, z katedry ústavního práva nebo z katedry politologie a společenských věd. „Z mého pohledu šlo o tematicky unikátní setkání. Druhý den, kterého jsem měl možnost se účastnit, byla otevřena a rozebírána různá, velice podnětná témata jako klinické právní vzdělávání, simulovaná soudní jednání, vzdělávání napříč obory, jazyková příprava či zahraniční výjezdy studentů. Vzhledem k tomu, jak je téma nosné, si dovedu představit další podobně zaměřené workshopy s tím, že by se do těchto diskuzí měla zapojit širší odborná veřejnost,“ uvedl Pavel Bureš z katedry mezinárodního a evropského práva. Svůj příspěvek nazval Erasmus exchange programme – facing new challenges. Na pořádání workshopu se podílela olomoucká právnická fakulty a Česká asociace pro evropská studia.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zahraniční studenti přírodovědecké fakulty si sdělovali dojmy a zkušenosti

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 9. Prosinec 2017 - 13:00
Zhruba šest desítek mladých lidí ze 42 zemí studuje v současné době v anglických studijních programech na přírodovědecké fakultě. S velkou částí z nich se vedení fakulty ve čtvrtek setkalo na předvánočním večírku v Pevnosti poznání. „Chtěli jsme, aby se naši zahraniční studenti dostali do kontaktu s vedením fakulty, věděli, kde studují a kde mohou získávat informace. Sám jsem také studoval v zahraničí a vím, jaké pocity v takové situaci člověk zažívá. Snažili jsme se jim dát trochu optimismu do studia. Našim cílem je, aby si z Olomouce odnesli dobrý dojem a propagovali nás v zahraničí,“ uvedl děkan Ivo Frébort. Podle něj zhruba polovinu posluchačů anglických studijních programů tvoří studenti navazujících magisterských programů na katedře rozvojových a environmentálních studií, druhá polovina jsou převážně doktorandi. „Všichni si studium nějakým způsobem financují sami, ať už přes grant, vládní stipendium či Fischerovo stipendium. Je pro nás významné, že jsme byli schopni tyto studenty motivovat ke studiu u nás. Vytvářejí nám tady mezinárodní atmosféru, jsou v kontaktu s našimi studenty. V budoucnu bychom jich rádi měli na fakultě více,“ doplnil děkan. Za optimální by považoval, kdyby zahraniční studenti tvořili deset procent všech posluchačů. Studenti se dotazovali například na možnosti studijních stipendií a hovořili i o svých zkušenostech ze studia. Řada z nich se shodla na tom, že ačkoliv před příjezdem do Olomouce o městě ani zdejší univerzitě mnoho nevěděli, jsou se zdejším pobytem spokojeni. Doktorandskému studiu ekologie a ochrany životního prostředí se věnuje Diana Patricia Alvarado Solano z Kolumbie. „Studium se mi velmi se mi líbí, rozhodnutí odjet z domu a studovat zde byl velký krok vpřed. V porovnání se situací doma zde nemám tolik rušivých elementů, takže se mohu na studium dobře soustředit. Líbí se mi, že je tu vše blízko. Pokud nemusím do Holice, mohu se pohybovat převážně pěšky. Největší rozdíl, který jsem zaznamenala, je mentalita zdejších lidí. My Kolumbijci jsou velmi hlučný národ, rádi mluvíme hodně a nahlas. Češi jsou obecně tišší a taková je celkově i zdejší atmosféra,“ uvedla studentka.  Setkání se zahraničními studenty pořádá přírodovědecká fakulta pravidelně.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zahraniční studenti přírodovědecké fakulty si sdělovali dojmy a zkušenosti

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Prosinec 2017 - 13:00
Zhruba šest desítek mladých lidí ze 42 zemí studuje v současné době v anglických studijních programech na přírodovědecké fakultě. S velkou částí z nich se vedení fakulty ve čtvrtek setkalo na předvánočním večírku v Pevnosti poznání. „Chtěli jsme, aby se naši zahraniční studenti dostali do kontaktu s vedením fakulty, věděli, kde studují a kde mohou získávat informace. Sám jsem také studoval v zahraničí a vím, jaké pocity v takové situaci člověk zažívá. Snažili jsme se jim dát trochu optimismu do studia. Našim cílem je, aby si z Olomouce odnesli dobrý dojem a propagovali nás v zahraničí,“ uvedl děkan Ivo Frébort. Podle něj zhruba polovinu posluchačů anglických studijních programů tvoří studenti navazujících magisterských programů na katedře rozvojových a environmentálních studií, druhá polovina jsou převážně doktorandi. „Všichni si studium nějakým způsobem financují sami, ať už přes grant, vládní stipendium či Fischerovo stipendium. Je pro nás významné, že jsme byli schopni tyto studenty motivovat ke studiu u nás. Vytvářejí nám tady mezinárodní atmosféru, jsou v kontaktu s našimi studenty. V budoucnu bychom jich rádi měli na fakultě více,“ doplnil děkan. Za optimální by považoval, kdyby zahraniční studenti tvořili deset procent všech posluchačů. Studenti se dotazovali například na možnosti studijních stipendií a hovořili i o svých zkušenostech ze studia. Řada z nich se shodla na tom, že ačkoliv před příjezdem do Olomouce o městě ani zdejší univerzitě mnoho nevěděli, jsou se zdejším pobytem spokojeni. Doktorandskému studiu ekologie a ochrany životního prostředí se věnuje Diana Patricia Alvarado Solano z Kolumbie. „Studium se mi velmi se mi líbí, rozhodnutí odjet z domu a studovat zde byl velký krok vpřed. V porovnání se situací doma zde nemám tolik rušivých elementů, takže se mohu na studium dobře soustředit. Líbí se mi, že je tu vše blízko. Pokud nemusím do Holice, mohu se pohybovat převážně pěšky. Největší rozdíl, který jsem zaznamenala, je mentalita zdejších lidí. My Kolumbijci jsou velmi hlučný národ, rádi mluvíme hodně a nahlas. Češi jsou obecně tišší a taková je celkově i zdejší atmosféra,“ uvedla studentka.  Setkání se zahraničními studenty pořádá přírodovědecká fakulta pravidelně.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita má nové doktory, docenty i dalšího emeritního profesora

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Prosinec 2017 - 8:00
Téměř osm desítek absolventů doktorských studijních programů úspěšně ukončilo svá studia a v aule právnické fakulty složilo promoční slib. Jmenovací dekrety zároveň obdrželo deset nově jmenovaných docentů. Slavnostní akty uzavřelo přiznání práv emeritnímu profesorovi Ivu Bartečkovi. Mezi novými doktory měla nejpočetnější zastoupení lékařská fakulta, na níž studium úspěšně uzavřelo třicet studentů. Osmnáct doktorských titulů připadlo přírodovědecké fakultě, třináct filozofické, sedm pedagogické a pět právnické fakultě. Podmínky pro udělení titulů Ph.D. splnili také čtyři noví doktoři fakulty tělesné kultury a dva z cyrilometodějské teologické fakulty.  Někteří z nich se při slavnostních aktech setkali se svými školiteli jako s nově jmenovanými docenty. „Myslím, že je to jeden z nejkrásnějších okamžiků, kdy si mohou chvíle úspěchu prožít společně,“ doplnila prorektorka Jitka Ulrichová při představování deseti nových docentů z lékařské, právnické, pedagogické, přírodovědecké, filozofické a cyrilometodějské teologické fakulty. Slavnostní akty proběhly ve dvou navazujících skupinách. Promoční slib složil také nový doktor lékařské fakulty Martin Kaláb, který za první skupinu úspěšných absolventů připomněl nelehké začátky a průběh studia a poděkoval rodinám i kolegům za pochopení, trpělivost i nezištnou podporu. „Velký dík patří zejména našim školitelům nejen za cenné rady, připomínky a pomoc, ale také za kritiku. Ta mohla někdy mrzet, ale ruku na srdce: trocha pokory nikdy nezaškodí,“ zdůraznil Martin Kaláb, který získal titul Ph.D. v oboru Chirurgie. Za nové docenty se k jeho poděkování připojil Luděk Slavík, který úspěšně prošel habilitačním řízením v oboru Lékařská chemie a biochemie. „To, čeho jsme dosáhli, ovlivnilo řadu lidských osudů. Doufám, že i v budoucnu naplníme očekávání, která do nás byla vložena,“ uvedl Luděk Slavík. Souhlas k vykonání promočního aktu a k předání docentských dekretů doprovodil rektor Jaroslav Miller krátkým projevem, v němž novým doktorům a docentům pogratuloval k zaslouženému úspěchu. Připomněl přitom stále aktuální - „univerzální a věčné" - poslání kamenné univerzity. „Univerzita nemá v popisu práce produkovat absolventy podle momentálních a často se měnících požadavků průmyslu na předem připravené pracovní pozice. Kromě špičkové profesní a vědecké přípravy má pěstovat v absolventech všech stupňů studia schopnost přemýšlet o světě, kriticky jej posuzovat, kvalifikovaně se angažovat ve veřejném prostoru, neúnavně se pokoušet řešit jeho problémy a civilizovat prostředí, v němž je nám předurčeno žít,“ řekl rektor. „Prosím, mějte toto poslání na paměti, ať už zůstanete jako vědci a pedagogové na akademické půdě, nebo se vaše životní dráha bude ubírat mimo univerzitu. Angažovaných intelektuálů nebylo mnoho v žádné etapě dějin, ale cítím, že dnes, v turbulentní době začátku 21. století, je jich zapotřebí dvojnásob,“ zdůraznil Jaroslav Miller. Slavnostní atmosféru umocnilo jeho blahopřání bývalému děkanovi filozofické fakulty a někdejšímu vedoucímu katedry historie Ivu Bartečkovi, který převzal dekret potvrzující práva emeritního profesora. Univerzita mu je přiznala jako uznání zásluh a odborného renomé i jako výzvu k další spolupráci. Seznam nových docentů Monika Horváthová (LF, Lékařská biologie), Eva Kriegová (LF, Lékařská imunologie), Luděk Slavík (LF, Lékařská chemie a biochemie), Jiří Vrba (LF, Lékařská chemie a biochemie), Milan Hulmák (PF, Občanské právo), Helena Kubátová (FF, Sociologie), Petr Kučera (FF, Teorie literatury), Manoj Bhanudas Gawande (PřF, Fyzikální chemie), Vít Hušek (CMTF, Teologie), Kamil Kopecký (PdF, Pedagogika)
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita má nové doktory, docenty i dalšího emeritního profesora

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 9. Prosinec 2017 - 8:00
Téměř osm desítek absolventů doktorských studijních programů úspěšně ukončilo svá studia a v aule právnické fakulty složilo promoční slib. Jmenovací dekrety zároveň obdrželo deset nově jmenovaných docentů. Slavnostní akty uzavřelo přiznání práv emeritnímu profesorovi Ivu Bartečkovi. Mezi novými doktory měla nejpočetnější zastoupení lékařská fakulta, na níž studium úspěšně uzavřelo třicet studentů. Osmnáct doktorských titulů připadlo přírodovědecké fakultě, třináct filozofické, sedm pedagogické a pět právnické fakultě. Podmínky pro udělení titulů Ph.D. splnili také čtyři noví doktoři fakulty tělesné kultury a dva z cyrilometodějské teologické fakulty.  Někteří z nich se při slavnostních aktech setkali se svými školiteli jako s nově jmenovanými docenty. „Myslím, že je to jeden z nejkrásnějších okamžiků, kdy si mohou chvíle úspěchu prožít společně,“ doplnila prorektorka Jitka Ulrichová při představování deseti nových docentů z lékařské, právnické, pedagogické, přírodovědecké, filozofické a cyrilometodějské teologické fakulty. Slavnostní akty proběhly ve dvou navazujících skupinách. Promoční slib složil také nový doktor lékařské fakulty Martin Kaláb, který za první skupinu úspěšných absolventů připomněl nelehké začátky a průběh studia a poděkoval rodinám i kolegům za pochopení, trpělivost i nezištnou podporu. „Velký dík patří zejména našim školitelům nejen za cenné rady, připomínky a pomoc, ale také za kritiku. Ta mohla někdy mrzet, ale ruku na srdce: trocha pokory nikdy nezaškodí,“ zdůraznil Martin Kaláb, který získal titul Ph.D. v oboru Chirurgie. Za nové docenty se k jeho poděkování připojil Luděk Slavík, který úspěšně prošel habilitačním řízením v oboru Lékařská chemie a biochemie. „To, čeho jsme dosáhli, ovlivnilo řadu lidských osudů. Doufám, že i v budoucnu naplníme očekávání, která do nás byla vložena,“ uvedl Luděk Slavík. Souhlas k vykonání promočního aktu a k předání docentských dekretů doprovodil rektor Jaroslav Miller krátkým projevem, v němž novým doktorům a docentům pogratuloval k zaslouženému úspěchu. Připomněl přitom stále aktuální - „univerzální a věčné" - poslání kamenné univerzity. „Univerzita nemá v popisu práce produkovat absolventy podle momentálních a často se měnících požadavků průmyslu na předem připravené pracovní pozice. Kromě špičkové profesní a vědecké přípravy má pěstovat v absolventech všech stupňů studia schopnost přemýšlet o světě, kriticky jej posuzovat, kvalifikovaně se angažovat ve veřejném prostoru, neúnavně se pokoušet řešit jeho problémy a civilizovat prostředí, v němž je nám předurčeno žít,“ řekl rektor. „Prosím, mějte toto poslání na paměti, ať už zůstanete jako vědci a pedagogové na akademické půdě, nebo se vaše životní dráha bude ubírat mimo univerzitu. Angažovaných intelektuálů nebylo mnoho v žádné etapě dějin, ale cítím, že dnes, v turbulentní době začátku 21. století, je jich zapotřebí dvojnásob,“ zdůraznil Jaroslav Miller. Slavnostní atmosféru umocnilo jeho blahopřání bývalému děkanovi filozofické fakulty a někdejšímu vedoucímu katedry historie Ivu Bartečkovi, který převzal dekret potvrzující práva emeritního profesora. Univerzita mu je přiznala jako uznání zásluh a odborného renomé i jako výzvu k další spolupráci. Seznam nových docentů Monika Horváthová (LF, Lékařská biologie), Eva Kriegová (LF, Lékařská imunologie), Luděk Slavík (LF, Lékařská chemie a biochemie), Jiří Vrba (LF, Lékařská chemie a biochemie), Milan Hulmák (PF, Občanské právo), Helena Kubátová (FF, Sociologie), Petr Kučera (FF, Teorie literatury), Manoj Bhanudas Gawande (PřF, Fyzikální chemie), Vít Hušek (CMTF, Teologie), Kamil Kopecký (PdF, Pedagogika)
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Halový přebor ovládli Katrin Sásová a Martin Pokorný

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Prosinec 2017 - 11:45
Přes sto čtyřicet závodníků se v pěti disciplínách utkalo o stupně vítězů na tradičním Přeboru Univerzity Palackého v halové atletice. Mezi ženami jednoznačně zazářila studentka pořádající fakulty tělesné kultury Katrin Sásová, nejlepším mužem byl vyhlášen Martin Pokorný. Soutěžilo se v běhu na 60 a 800 metrů, skoku vysokém a dalekém a vrhu koulí. Nejúspěšnější atletka brala medaile hned ve třech disciplínách, zvítězila v osmistovce a v dálce, v šedesátce si vysprintovala stříbrnou pozici. „Myslím, že se mi to dneska povedlo,“ usmívala se po vyhlášení vítězů Sásová. „O možném vítězství v některé z disciplín jsem cestou sem přemýšlela, ale že budu druhá ve sprintu, to bych nikdy neřekla,“ dodala šternberská atletka. Třikrát stanula na stupních vítězů také Daniela Janatová z přírodovědecké fakulty, k nejrychlejšímu času na 60 metrů přidala ještě druhá místa v skocích dalekém a vysokém. Dvakrát pak na bednu vystoupala loňská nejlepší atletka Kamila Hořejší z fakulty tělesné kultury, když vyhrála výšku a přidala třetí místo v osmistovce. „Moc bych chtěl pořadatelům poděkovat, že umožnili start i přespolním a nestudujícím,“ vzkázal nejlepší atlet Martin Pokorný. Po absolvování brněnských práv se přestěhoval do Olomouce a nyní závodí za zdejší atletický klub. „S mojí tréninkovou skupinou, která tu startovala ve čtyřech lidech, jsme se docela připravovali a šli jsme sem s tím, že nějaké šance máme. A to se potvrdilo, takže spokojenost. A stejně tak jsem spokojený i se zdejší atmosférou. Čím více lidí, tím větší kotel a tím zajímavější je to pro závodníky,“ doplnil. Pokorný získal dvě medaile, stříbrnou v dálce a bronzovou ve vrhu koulí. Mohl přidat i další z šedesátky, do jejíhož finále se v konkurenci téměř devadesáti běžců probojoval, tam byl ale kvůli pokaženému startu diskvalifikován. Sprint tak opanoval šumperský atlet Ivo Pospíšil. Na osmistovce stejně jako vloni bojoval o zlato Dominik Voráč z pedagogické fakulty, ale zatímco vloni mu ho s těsným rozdílem vzal David Pelíšek, letos byl malinko rychlejší David Král z fakulty tělesné kultury. Halový přebor stejně jako v předchozích letech zorganizovali za supervize Vítězslava Pruknera a za pomoci jeho kolegů z katedry sportu studenti 2. ročníku kombinovaného studia oboru Trenérství a management sportu. Vedle samotných atletických soutěží se postarali také o zpestření v podobě exhibičního zápasu v boxu nebo zajistili pro účastníky občerstvení. „Jsem velmi spokojený. Letošní ročník se dočkal důstojné účasti, kterou zajistili nejen studenti Univerzity Palackého, ale také závodníci z atletických klubů z Olomouce a okolí, kteří využili naší pozvánky. Dokonce jsme museli zastavit přihlašování v technických disciplínách. A co se týče práce pořadatelského týmu, musím říci, že po úvodních problémech zejména v komunikaci se podařilo nalézt způsob fungování takový, že akce proběhla elegantně, takřka profesionálně,“ zhodnotil Prukner. Kompletní výsledky halového přeboru najdete ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Halový přebor ovládli Katrin Sásová a Martin Pokorný

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. Prosinec 2017 - 11:45
Přes sto čtyřicet závodníků se v pěti disciplínách utkalo o stupně vítězů na tradičním Přeboru Univerzity Palackého v halové atletice. Mezi ženami jednoznačně zazářila studentka pořádající fakulty tělesné kultury Katrin Sásová, nejlepším mužem byl vyhlášen Martin Pokorný. Soutěžilo se v běhu na 60 a 800 metrů, skoku vysokém a dalekém a vrhu koulí. Nejúspěšnější atletka brala medaile hned ve třech disciplínách, zvítězila v osmistovce a v dálce, v šedesátce si vysprintovala stříbrnou pozici. „Myslím, že se mi to dneska povedlo,“ usmívala se po vyhlášení vítězů Sásová. „O možném vítězství v některé z disciplín jsem cestou sem přemýšlela, ale že budu druhá ve sprintu, to bych nikdy neřekla,“ dodala šternberská atletka. Třikrát stanula na stupních vítězů také Daniela Janatová z přírodovědecké fakulty, k nejrychlejšímu času na 60 metrů přidala ještě druhá místa v skocích dalekém a vysokém. Dvakrát pak na bednu vystoupala loňská nejlepší atletka Kamila Hořejší z fakulty tělesné kultury, když vyhrála výšku a přidala třetí místo v osmistovce. „Moc bych chtěl pořadatelům poděkovat, že umožnili start i přespolním a nestudujícím,“ vzkázal nejlepší atlet Martin Pokorný. Po absolvování brněnských práv se přestěhoval do Olomouce a nyní závodí za zdejší atletický klub. „S mojí tréninkovou skupinou, která tu startovala ve čtyřech lidech, jsme se docela připravovali a šli jsme sem s tím, že nějaké šance máme. A to se potvrdilo, takže spokojenost. A stejně tak jsem spokojený i se zdejší atmosférou. Čím více lidí, tím větší kotel a tím zajímavější je to pro závodníky,“ doplnil. Pokorný získal dvě medaile, stříbrnou v dálce a bronzovou ve vrhu koulí. Mohl přidat i další z šedesátky, do jejíhož finále se v konkurenci téměř devadesáti běžců probojoval, tam byl ale kvůli pokaženému startu diskvalifikován. Sprint tak opanoval šumperský atlet Ivo Pospíšil. Na osmistovce stejně jako vloni bojoval o zlato Dominik Voráč z pedagogické fakulty, ale zatímco vloni mu ho s těsným rozdílem vzal David Pelíšek, letos byl malinko rychlejší David Král z fakulty tělesné kultury. Halový přebor stejně jako v předchozích letech zorganizovali za supervize Vítězslava Pruknera a za pomoci jeho kolegů z katedry sportu studenti 2. ročníku kombinovaného studia oboru Trenérství a management sportu. Vedle samotných atletických soutěží se postarali také o zpestření v podobě exhibičního zápasu v boxu nebo zajistili pro účastníky občerstvení. „Jsem velmi spokojený. Letošní ročník se dočkal důstojné účasti, kterou zajistili nejen studenti Univerzity Palackého, ale také závodníci z atletických klubů z Olomouce a okolí, kteří využili naší pozvánky. Dokonce jsme museli zastavit přihlašování v technických disciplínách. A co se týče práce pořadatelského týmu, musím říci, že po úvodních problémech zejména v komunikaci se podařilo nalézt způsob fungování takový, že akce proběhla elegantně, takřka profesionálně,“ zhodnotil Prukner. Kompletní výsledky halového přeboru najdete ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

blešák

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Prosinec 2017 - 8:00
Ve čtvrtém patře hlavní budovy CMTF dnes pokračuje Dobročinný bleší trh, jehož výtěžek je letos určen pro Domácí hospicovou péči Charity Olomouc. Vybrat si můžete oblečení, knihy, hračky, módní doplňky i kuchyňské nebo sportovní potřeby. Podpořit dobrou věc a levně nakoupit můžete až do 18 hodin. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

blešák

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. Prosinec 2017 - 8:00
Ve čtvrtém patře hlavní budovy CMTF dnes pokračuje Dobročinný bleší trh, jehož výtěžek je letos určen pro Domácí hospicovou péči Charity Olomouc. Vybrat si můžete oblečení, knihy, hračky, módní doplňky i kuchyňské nebo sportovní potřeby. Podpořit dobrou věc a levně nakoupit můžete až do 18 hodin. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Workshop Vánoce a zdraví přilákal na UP více než stovku zájemců

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Prosinec 2017 - 7:26
Přednášky, pracovní dílny i bohatý doprovodný program nabídl interaktivní vzdělávací workshop Vánoce a zdraví. Jeho šestého ročníku se na pedagogické fakultě zúčastnila více než stovka učitelů, studentů i zástupců neziskových organizací. V uplynulých ročnících workshopu učitelé i studenti diskutovali například o prevenci stresu a možnostech relaxace, o alkoholu a jeho dopadech, zabývali se tématy, jakými jsou rizikové chování v dopravě i při manipulaci s pyrotechnikou. Jeho letošní snahou bylo propojit tématiku vánočního období s otázkami zdraví ve všech jeho rovinách. V bohatém doprovodném programu fakulta nabídla edukační materiály i ekologickou drogerii. „Chceme ukázat, že výchova ke zdraví má smysl, že není zbytečná. Proto na naši akci zveme nejširší spektrum odborníků, kteří pak poznatky mohou využít v praxi,“ řekla Michaela Hřivnová z katedry antropologie a zdravovědy. Program worshopu obsahoval čtyři odborné přednášky. Během dne se hovořilo i o metodice pro výuku témat zdravých vztahů na I. stupni ZŠ, o tom, co by měl pedagog znát při práci s tématy výživy na školách i například o tom jak hodnotit tělesné složení. S úvodní přednáškou  Jsou mileniálové osamělejší než starší generace? přijela do Olomouce Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu v Praze, která hovořila o lidech narozených v devadesátých letech minulého století a o jejich pohledu na fungování světa. Někteří z účastníků workshopu přijeli do Olomouce na konkrétní přednášku, jiní se této akce účastní pravidelně. Kvůli workshopu, který se věnoval hodnocení tělesného složení, přijela na pedagogickou fakultu Irena Batelková, speciální pedagožka ze Základní školy Velká Bíteš. „Jsem na této akci poprvé a kromě vybraného tématu se těším i na všechny ostatní přednášky. Programová nabídka dne je velmi zajímavá. Získané informace určitě využiji i pracovně,“ uvedla.  Pravidelně se akce Vánoce a zdraví účastní i studenti katedry antropologie a zdravovědy. „Témata mají souvislost s prevencí rizikového chování, které se během studia věnujeme. Nejvíc mě zajímá workshop Jak neničit naši plodnost, ve kterém budou hovořit odborníci z kliniky reprodukční medicíny,“ řekla Pavla Horáková, posluchačka navazujícího studia.   Interaktivní vzdělávací workshop Vánoce a zdraví uspořádala PdF UP. Záštitu nad akcí převzal primátor města Olomouce Antonín Staněk i děkan PdF UP Čestmír Serafín. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Workshop Vánoce a zdraví přilákal na UP více než stovku zájemců

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. Prosinec 2017 - 7:26
Přednášky, pracovní dílny i bohatý doprovodný program nabídl interaktivní vzdělávací workshop Vánoce a zdraví. Jeho šestého ročníku se na pedagogické fakultě zúčastnila více než stovka učitelů, studentů i zástupců neziskových organizací. V uplynulých ročnících workshopu učitelé i studenti diskutovali například o prevenci stresu a možnostech relaxace, o alkoholu a jeho dopadech, zabývali se tématy, jakými jsou rizikové chování v dopravě i při manipulaci s pyrotechnikou. Jeho letošní snahou bylo propojit tématiku vánočního období s otázkami zdraví ve všech jeho rovinách. V bohatém doprovodném programu fakulta nabídla edukační materiály i ekologickou drogerii. „Chceme ukázat, že výchova ke zdraví má smysl, že není zbytečná. Proto na naši akci zveme nejširší spektrum odborníků, kteří pak poznatky mohou využít v praxi,“ řekla Michaela Hřivnová z katedry antropologie a zdravovědy. Program worshopu obsahoval čtyři odborné přednášky. Během dne se hovořilo i o metodice pro výuku témat zdravých vztahů na I. stupni ZŠ, o tom, co by měl pedagog znát při práci s tématy výživy na školách i například o tom jak hodnotit tělesné složení. S úvodní přednáškou  Jsou mileniálové osamělejší než starší generace? přijela do Olomouce Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu v Praze, která hovořila o lidech narozených v devadesátých letech minulého století a o jejich pohledu na fungování světa. Někteří z účastníků workshopu přijeli do Olomouce na konkrétní přednášku, jiní se této akce účastní pravidelně. Kvůli workshopu, který se věnoval hodnocení tělesného složení, přijela na pedagogickou fakultu Irena Batelková, speciální pedagožka ze Základní školy Velká Bíteš. „Jsem na této akci poprvé a kromě vybraného tématu se těším i na všechny ostatní přednášky. Programová nabídka dne je velmi zajímavá. Získané informace určitě využiji i pracovně,“ uvedla.  Pravidelně se akce Vánoce a zdraví účastní i studenti katedry antropologie a zdravovědy. „Témata mají souvislost s prevencí rizikového chování, které se během studia věnujeme. Nejvíc mě zajímá workshop Jak neničit naši plodnost, ve kterém budou hovořit odborníci z kliniky reprodukční medicíny,“ řekla Pavla Horáková, posluchačka navazujícího studia.   Interaktivní vzdělávací workshop Vánoce a zdraví uspořádala PdF UP. Záštitu nad akcí převzal primátor města Olomouce Antonín Staněk i děkan PdF UP Čestmír Serafín. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Medici rozdali dárky a s Mikulášem rozsvítili vánoční strom

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Prosinec 2017 - 15:30
I letos se u rozsvíceného vánočního stromu setkali studenti a akademici lékařské fakulty s Mikulášem, čertem a andělem, aby si společně připomněli dobu adventu a blížící se Vánoce. Tradičně působivý závěr zimního semestru umocnilo předání finančního daru mediků pro občanské sdružení Šance Olomouc a Oddělení geriatrie FNOL.  Na podporu obou organizací věnovali studenti výtěžek z dražby při letošním „půlení mediků“, které organizují jako tradiční akci po úspěšném zvládnutí prvních tří let studia. Symbolický poukaz na 37 tisíc korun pro Šanci Olomouc převzala její ředitelka Herta Mihálová od zástupců studentů Marka Zálešáka a Pavly Gajové. „V loňském roce jsme se snažili humanizovat odběrovou místnost na Dětské klinice a v současné době dokončujeme její úpravy včetně čekárny. A právě vaše peníze pomůžou k tomu, že čekárna pro děti bude vyzdobena. Měla by být dokončena do konce měsíce, takže brzy uvidíte, kde ´své´ penízky máte,“ uvedla Herta Mihálová s poděkováním všem studentům. Dalšími 21 tisíci přispěli studenti na nákup invalidních vozíků pro Oddělení geriatrie  FNOL, jehož primářka Milena Bretšnajdrová ocenila zejména snahu studentů o mezigenerační podporu. „Jsme velmi rádi, že studenti při svém výběru preferovali seniory, za to je chválíme a děkujeme. Pro naše pracoviště to znamená v každém případě přínos, ale je to i projev solidarity mládí ke stáří,“ zdůraznila primářka. Jak doplnila vrchní sestra oddělení Libuše Danielová, nákup nového typu vozíků umožní vítanou změnu pro dlouhodobě hospitalizované pacienty. „Zatím jsme měli k dispozici pouze vozíky použitelné pouze v interiéru, nyní s nimi bude možné vyjet ven, někam na vzduch, pod stromy,“ vysvětlila Libuše Danielová.  Studentskou iniciativu ocenil i děkan fakulty Milan Kolář, který připomněl, že právě adventní doba je pro obdarování vítanou příležitostí. „Myslím si, že zvlášť v době adventu jsme rádi, že můžeme udělat radost a přispět našim bližním. Při takových příležitostech si uvědomuji, jak jsem hrdý na studenty lékařské fakulty. Moc vám děkuji,“ uvedl Milan Kolář.    Štědré „půlení“  Celkovou sumu 58 tisíc vybranou při letošním „půlení mediků vynesla aukce, při níž se dražily různé cenné ´artefakty´- například doutník Stanislava Laichmanna z Ústavu normální anatomie, medovník od mediček ze čtvrtého ročníku nebo poukaz do bufetu. Významnými položkami se stal také děkanský plášť, jehož výsledná cena se vyšplhala na dva tisíce korun, nebo dalších osm a pět tisíc získaných z dražby tanců s předsedou senátu Janem Strojilem a s proděkankou Hanou Kolářovou. „Stejně jako v minulých letech jsme se s panem děkanem a paní proděkankou domluvili, že k částce, za kterou budeme ´vydraženi´, přidáme minimálně dvojnásobek ze svého,“ vysvětlil Jan Strojil. Zástupci vedení fakulty tak v konečném součtu přispěli částkou 34 tisíc.  „Chtěli jsme tuto akci něčím ozvláštnit a poukázat na to, že i při studiu stíháme myslet na ostatní. Proto jsme velice rádi, že se charitativní aukce podařila a výtěžek s ní pomůže nejen dětem z nadace Šance Olomouc, ale také oddělení geriatrie. Určitě se jakákoli pomoc, v tomto případě finanční, hodí,“ zhodnotil letošní výtěžek Marek Zálešák ze spolupořádajícího Spolku mediků LF. Podle něj byl výsledek dražby jeden z nejvyšších v historii studentského půlení. „Jsme za to strašně rádi. Určitě je to dobrý nápad i do příštích let," zdůraznil.   Mikuláš přislíbil laskavý dohled  Adventní setkání na lékařské fakultě dovršil příchod Mikuláše, anděla a čerta, kteří spolu se studenty rozsvítili vánoční strom ve foyer Dostavby Teoretických ústavů a popřáli si navzájem hezké vánoční svátky. Neformální atmosféru doprovodila hromadná ochutnávka punče, koledy a lidovky v podání studentské cimbálové muziky nebo výstava výtvarných prací dětí zaměstnanců fakulty. Studenti i akademici si mohli také zakoupit červené stužky a spolu s vepsaným vánočním přáním je přivěsit k ozdobám vánočního stromu. „Ta přáníčka se zcela určitě vyplní,“ ujistil Mikuláš alias děkan Milan Kolář, který spolu s proděkankami Hanou Kolářovou a Eliškou Sovovou v kostýmech anděla a čerta studentům popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. „Advent je doba, kdy bychom se měli alespoň na chvíli zastavit, najít si čas na své bližní a popřemýšlet, co dobrého jsme učinili, činíme a hlavně co dobrého činit budeme. A k tomu dobrému samozřejmě patří také studium na lékařské fakultě, zvládání zkoušek a studijních povinností. Ať se vám daří a všechno zvládnete,“ popřál studentům. „Coby svatý Mikuláš, který je mimo jiné také patronem studentů, slibuji, že nad vámi budu bdít – a pokud byste se náhodou nechtěli učit, pošlu na vás čerta,“ uzavřel s úsměvem Mikuláš.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Medici rozdali dárky a s Mikulášem rozsvítili vánoční strom

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Prosinec 2017 - 15:30
I letos se u rozsvíceného vánočního stromu setkali studenti a akademici lékařské fakulty s Mikulášem, čertem a andělem, aby si společně připomněli dobu adventu a blížící se Vánoce. Tradičně působivý závěr zimního semestru umocnilo předání finančního daru mediků pro občanské sdružení Šance Olomouc a Oddělení geriatrie FNOL.  Na podporu obou organizací věnovali studenti výtěžek z dražby při letošním „půlení mediků“, které organizují jako tradiční akci po úspěšném zvládnutí prvních tří let studia. Symbolický poukaz na 37 tisíc korun pro Šanci Olomouc převzala její ředitelka Herta Mihálová od zástupců studentů Marka Zálešáka a Pavly Gajové. „V loňském roce jsme se snažili humanizovat odběrovou místnost na Dětské klinice a v současné době dokončujeme její úpravy včetně čekárny. A právě vaše peníze pomůžou k tomu, že čekárna pro děti bude vyzdobena. Měla by být dokončena do konce měsíce, takže brzy uvidíte, kde ´své´ penízky máte,“ uvedla Herta Mihálová s poděkováním všem studentům. Dalšími 21 tisíci přispěli studenti na nákup invalidních vozíků pro Oddělení geriatrie  FNOL, jehož primářka Milena Bretšnajdrová ocenila zejména snahu studentů o mezigenerační podporu. „Jsme velmi rádi, že studenti při svém výběru preferovali seniory, za to je chválíme a děkujeme. Pro naše pracoviště to znamená v každém případě přínos, ale je to i projev solidarity mládí ke stáří,“ zdůraznila primářka. Jak doplnila vrchní sestra oddělení Libuše Danielová, nákup nového typu vozíků umožní vítanou změnu pro dlouhodobě hospitalizované pacienty. „Zatím jsme měli k dispozici pouze vozíky použitelné pouze v interiéru, nyní s nimi bude možné vyjet ven, někam na vzduch, pod stromy,“ vysvětlila Libuše Danielová.  Studentskou iniciativu ocenil i děkan fakulty Milan Kolář, který připomněl, že právě adventní doba je pro obdarování vítanou příležitostí. „Myslím si, že zvlášť v době adventu jsme rádi, že můžeme udělat radost a přispět našim bližním. Při takových příležitostech si uvědomuji, jak jsem hrdý na studenty lékařské fakulty. Moc vám děkuji,“ uvedl Milan Kolář.    Štědré „půlení“  Celkovou sumu 58 tisíc vybranou při letošním „půlení mediků vynesla aukce, při níž se dražily různé cenné ´artefakty´- například doutník Stanislava Laichmanna z Ústavu normální anatomie, medovník od mediček ze čtvrtého ročníku nebo poukaz do bufetu. Významnými položkami se stal také děkanský plášť, jehož výsledná cena se vyšplhala na dva tisíce korun, nebo dalších osm a pět tisíc získaných z dražby tanců s předsedou senátu Janem Strojilem a s proděkankou Hanou Kolářovou. „Stejně jako v minulých letech jsme se s panem děkanem a paní proděkankou domluvili, že k částce, za kterou budeme ´vydraženi´, přidáme minimálně dvojnásobek ze svého,“ vysvětlil Jan Strojil. Zástupci vedení fakulty tak v konečném součtu přispěli částkou 34 tisíc.  „Chtěli jsme tuto akci něčím ozvláštnit a poukázat na to, že i při studiu stíháme myslet na ostatní. Proto jsme velice rádi, že se charitativní aukce podařila a výtěžek s ní pomůže nejen dětem z nadace Šance Olomouc, ale také oddělení geriatrie. Určitě se jakákoli pomoc, v tomto případě finanční, hodí,“ zhodnotil letošní výtěžek Marek Zálešák ze spolupořádajícího Spolku mediků LF. Podle něj byl výsledek dražby jeden z nejvyšších v historii studentského půlení. „Jsme za to strašně rádi. Určitě je to dobrý nápad i do příštích let," zdůraznil.   Mikuláš přislíbil laskavý dohled  Adventní setkání na lékařské fakultě dovršil příchod Mikuláše, anděla a čerta, kteří spolu se studenty rozsvítili vánoční strom ve foyer Dostavby Teoretických ústavů a popřáli si navzájem hezké vánoční svátky. Neformální atmosféru doprovodila hromadná ochutnávka punče, koledy a lidovky v podání studentské cimbálové muziky nebo výstava výtvarných prací dětí zaměstnanců fakulty. Studenti i akademici si mohli také zakoupit červené stužky a spolu s vepsaným vánočním přáním je přivěsit k ozdobám vánočního stromu. „Ta přáníčka se zcela určitě vyplní,“ ujistil Mikuláš alias děkan Milan Kolář, který spolu s proděkankami Hanou Kolářovou a Eliškou Sovovou v kostýmech anděla a čerta studentům popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. „Advent je doba, kdy bychom se měli alespoň na chvíli zastavit, najít si čas na své bližní a popřemýšlet, co dobrého jsme učinili, činíme a hlavně co dobrého činit budeme. A k tomu dobrému samozřejmě patří také studium na lékařské fakultě, zvládání zkoušek a studijních povinností. Ať se vám daří a všechno zvládnete,“ popřál studentům. „Coby svatý Mikuláš, který je mimo jiné také patronem studentů, slibuji, že nad vámi budu bdít – a pokud byste se náhodou nechtěli učit, pošlu na vás čerta,“ uzavřel s úsměvem Mikuláš.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Děkan přírodovědecké fakulty ocenil autory vědeckých prací i pedagogy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Prosinec 2017 - 12:30
Deset autorů prestižních vědeckých publikací a dva vynikající pedagogy ocenil ve středu děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort. Stejně jako loni zamířilo nejvíce cen do Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). „S radostí vidím, že jsme na fakultě schopni vygenerovat kvalitní práce. Už jen pro jejich zařazení do soutěže platí přísná pravidla. Navzdory tomu se sešlo tolik prací, že jsme nemohli ocenit všechny. Snažili jsme se zohlednit oborové zastoupení a zachovat poměr mezi přehledovými články a mezi fulltextovými články obsahujícími originální data,“ uvedl proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti Zdeněk Dvořák. Celkem bylo do soutěže navrženo 50 prací. Oceněni mohli být pouze autoři článků, které se podle databáze Web of Science umístily v časopisech s impaktním faktorem, jejichž hodnota je mezi horními deseti procenty časopisů dané oborové kategorie. Vybrané práce se však pohybovaly v horních pěti procentech, a často dokonce v horních dvou procentech v dané kategorii. Děkan oceňuje pouze principiální autory, tedy první nebo korespondující autory, kteří mají na fakultě nadpoloviční úvazek a v afiliaci uvedou přírodovědeckou fakultu jako svoje hlavní pracoviště. „Především bych chtěl panu děkanovi a celému týmu, který o oceněních rozhodoval, poděkovat. Je to známka toho, že práci asi neděláme špatně,“ uvedl Štěpán Kment z RCPTM, který ocenění obdržel za práci v Chemical Society Reviews. Spolu s kolegy se v ní zabývali fotoelektrochemickým štěpením vody a především využitím dvou základních materiálů, které jsou považovány v této oblasti za nejperspektivnější. A sice oxidu titaničitého a oxidu železitého. „Práce vznikla ve spolupráci s Patrikem Schmukim, který je v tomto oboru jeden z nejvýznamnějších vědců. Ačkoliv byl tento článek publikován teprve nedávno, citačně si vede velmi dobře. Podle posledních dat je to druhý nejcitovanější článek v daném čísle,“ uvedl Kment. Seznam všech oceněných autorů je dostupný zde. Jako každoročně děkan ocenil i vynikající pedagogy. Cenu získali Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky a Ivan Chajda z katedry algebry a geometrie. „Je to pro mě velmi významné, chápu to jako ocenění prakticky mé celoživotní práce na fakultě. Cenu jsem nečekal, bylo to pro mě příjemné překvapení. Měl jsem opravdu velkou radost,“ uvedl Chajda.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Děkan přírodovědecké fakulty ocenil autory vědeckých prací i pedagogy

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Prosinec 2017 - 12:30
Deset autorů prestižních vědeckých publikací a dva vynikající pedagogy ocenil ve středu děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort. Stejně jako loni zamířilo nejvíce cen do Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). „S radostí vidím, že jsme na fakultě schopni vygenerovat kvalitní práce. Už jen pro jejich zařazení do soutěže platí přísná pravidla. Navzdory tomu se sešlo tolik prací, že jsme nemohli ocenit všechny. Snažili jsme se zohlednit oborové zastoupení a zachovat poměr mezi přehledovými články a mezi fulltextovými články obsahujícími originální data,“ uvedl proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti Zdeněk Dvořák. Celkem bylo do soutěže navrženo 50 prací. Oceněni mohli být pouze autoři článků, které se podle databáze Web of Science umístily v časopisech s impaktním faktorem, jejichž hodnota je mezi horními deseti procenty časopisů dané oborové kategorie. Vybrané práce se však pohybovaly v horních pěti procentech, a často dokonce v horních dvou procentech v dané kategorii. Děkan oceňuje pouze principiální autory, tedy první nebo korespondující autory, kteří mají na fakultě nadpoloviční úvazek a v afiliaci uvedou přírodovědeckou fakultu jako svoje hlavní pracoviště. „Především bych chtěl panu děkanovi a celému týmu, který o oceněních rozhodoval, poděkovat. Je to známka toho, že práci asi neděláme špatně,“ uvedl Štěpán Kment z RCPTM, který ocenění obdržel za práci v Chemical Society Reviews. Spolu s kolegy se v ní zabývali fotoelektrochemickým štěpením vody a především využitím dvou základních materiálů, které jsou považovány v této oblasti za nejperspektivnější. A sice oxidu titaničitého a oxidu železitého. „Práce vznikla ve spolupráci s Patrikem Schmukim, který je v tomto oboru jeden z nejvýznamnějších vědců. Ačkoliv byl tento článek publikován teprve nedávno, citačně si vede velmi dobře. Podle posledních dat je to druhý nejcitovanější článek v daném čísle,“ uvedl Kment. Seznam všech oceněných autorů je dostupný zde. Jako každoročně děkan ocenil i vynikající pedagogy. Cenu získali Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky a Ivan Chajda z katedry algebry a geometrie. „Je to pro mě velmi významné, chápu to jako ocenění prakticky mé celoživotní práce na fakultě. Cenu jsem nečekal, bylo to pro mě příjemné překvapení. Měl jsem opravdu velkou radost,“ uvedl Chajda.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kulatý stůl s Pavlem Rychetským

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Prosinec 2017 - 11:01
Usednout ke kulatému stolu s Pavlem Rychetským, předsedou Ústavního soudu ČR, mohli zájemci na právnické fakultě. Rychetský hovořil se studenty a akademiky o průniku evropského práva do národních právních systémů, o otázce aplikační přednosti práva EU nebo o občasné revoltě ze strany států. Diskuzní setkání „Vztah evropského a českého práva prizmatem Ústavního soudu ČR“ pořádalo Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP. Foto: Eva Hrudníková
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kulatý stůl s Pavlem Rychetským

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Prosinec 2017 - 11:01
Usednout ke kulatému stolu s Pavlem Rychetským, předsedou Ústavního soudu ČR, mohli zájemci na právnické fakultě. Rychetský hovořil se studenty a akademiky o průniku evropského práva do národních právních systémů, o otázce aplikační přednosti práva EU nebo o občasné revoltě ze strany států. Diskuzní setkání „Vztah evropského a českého práva prizmatem Ústavního soudu ČR“ pořádalo Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP. Foto: Eva Hrudníková
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF