Novinky z UP a PřF

Univerzita představí své technologie na mezinárodním veletrhu v Brně

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2 hodiny 52 min zpět

Zařízení pro rychlé měření kondenzace vody SURface, detektor austenitu Austenitemeter a ukázky výtisků z největšího 3D centra na Moravě UPrint 3D představí Univerzita Palackého na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se uskuteční příští týden v Brně.

„Odmlžování skel, sledování stavu optických systémů, chytrá ventilace v automobilu. To je jen zlomek možností využití naší technologie SURface, která dokáže měřit povrchovou kondenzaci vody v různých aplikacích. Možnosti použití technologie SURface jsou široké. Lze ji aplikovat jak v automobilovém nebo leteckém průmyslu, tak v chytrých budovách a domácnostech,“ řekl Petr Fryčák z katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty a původce technologie vyvinuté v projektu Proof-of-Concept Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého (VTP UP) a finančně podpořené Technologickou agenturou ČR.

SURface využijí i v nemocnicích například při monitorováni dýchání pacienta. Díky technologii mohou lékaři sledovat zamlžování dýchací masky pacienta, a tím zjišťovat, zda správně a plynule dýchá.

„Přístroj Austenitemeter umožňuje rychlé a nedestruktivní stanovení strukturních, fázových a magnetických charakteristik železo obsahujících materiálů. Unikátně sestavené zařízení využívající Mössbauerovy spektroskopie může sloužit nejen ke stanovení zbytkového austenitu, ale také k určení dalších fází a struktur, jako jsou ferit, perlit, martenzit. Oproti konkurenčním řešením neanalyzujeme materiál pouze v jednom konkrétním bodě, ale integrálně na větší ploše, čímž je možno získat relevantnější závěry o složení materiálu,“ popsal technologii její autor Jiří Pechoušek z katedry experimentální fyziky PřF. „Navíc umí Austenitemeter snímat selektivně povrch i masivních vzorků do hloubky cca 20 nebo 100 µm či tenké filmy. Přístroj je mobilní a urychlí práci inženýrů, poněvadž analýza trvá do 20 minut,“ dodal spoluautor technologie Lukáš Kouřil, který se významnou měrou podílel na technickém vývoji přístroje.

„Technologie nabízíme k použití a hledáme pro ně průmyslové partnery, kteří ji využijí pro své potřeby a dle svých reálných úprav a požadavků. Zařízení můžeme ihned předvést a otestovat přímo u zájemce o technologii,“ uvedl Petr Kubečka, business development manažer VTP UP.

Obě technologie a ukázky 3D výtisků z kovu, plastu i papíru z UPrint 3D budou mít návštěvníci možnost zhlédnout u stánku Olomouckého kraje po celou dobu konání veletrhu v pavilonu Z.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci z lékařské fakulty objevili nový přístup pro diagnostiku zhoubných chorob

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Září 2018 - 11:00

Přesnější diagnostiku i cílenou léčbu nádorových onemocnění krve umožní nový přístup k analýze dat, který úspěšně aplikovali výzkumníci z Ústavu imunologie ve spolupráci s Hemato-onkologickou klinikou LF UP, Oddělením klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Jejich výsledky publikoval v těchto dnech jeden z nejprestižnějších odborných časopisů v oboru klinické cytometrie - Clinical Cytometry B

K odhalení buněčných znaků neboli markerů, charakteristických pro konkrétní onemocnění, slouží vědcům analytická metoda zvaná průtoková cytometrie. K analýze získaných dat dosud využívali standardní statistické postupy a vyhodnocování zkušeným odborníkem, které ale přítomnost kombinací některých znaků identifikují jen velmi obtížně. „Hledali jsme možnosti, jak přesněji identifikovat pacienty s jednotlivými typy nádorových onemocnění a rutinní vyhodnocování jsme se snažili nahradit automatizovanými postupy. Aplikovali jsme nový přístup pro analýzu dat, a to tzv. síťovou metodu, v cytometrii dosud nepoužívanou,“ objasnila Eva Kriegová, vedoucí jedné z pracovních skupin Ústavu imunologie. 

Výzkumníci se zaměřili na nádorové buňky a na vzorcích periferní krve, lymfatických uzlin a kostní dřeně sledovali diagnosticky hůře rozlišitelné podskupiny pacientů. „V současné době se vyšetřuje až třicet markerů u každého pacienta, ne všechny jsou však v daném vyšetřovacím panelu dostatečně informativní,“ vysvětlila Eva Kriegová. Právě zvolená metoda sítí, která pracuje s graficko-analytickými technikami a matematickými modely, umožňuje velmi přesně určit, které sledované markery mají nejvyšší výpovědní hodnotu pro stanovení diagnózy konkrétního nádorového onemocnění.

„Díky této multivariantní analýze, která vytváří vizuálně přehledné sítě, můžeme detailně sledovat, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými imunofenotypovými profily konkrétních pacientů a odlišit podskupiny podle typu zhoubné nemoci. Určením nejinformativnějších markerů lze pak soubor diagnostických postupů upravit a zpřesnit tak, aby měly co nejvyšší výpovědní hodnotu,“ popsal první autor sdělení David Starostka, primář Oddělení klinické hematologie havířovské nemocnice, dřívější doktorand LF UP a nyní odborný asistent Hemato-onkologické kliniky. 

Hlavním přínosem aplikace síťové metody je tak přesah do diagnostické praxe. „Její výstupy lékařům pomohou při rozhodování o tom, o jakou diagnózu se jedná. Získají přesnější informace, které markery jsou použitelné k tomu, aby jednotlivé skupiny pacientů s různými typy hemato-onkologických onemocnění od sebe oddělili a určili, jestli jde například o chronickou lymfocytární leukemii nebo o lymfom z plášťové zóny,“ uvedla Eva Kriegová. 

Princip síťové analýzy uplatnili vědci vedle analýzy laboratorních parametrů i pro podporu léčebných postupů. Hemato-onkologové tak nyní mohou využít jejich ojedinělý přístup při identifikaci a rozlišení jednotlivých podskupin pacientů podle prognózy a vývoje onemocnění nebo podle reakce na dosavadní léčbu.

„Tento postup jsme začali používat pro stratifikaci pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. V současnosti existuje celá řada nových léků a je třeba vytipovat, ze kterých by pacienti nejvíce profitovali. Analýza nám umožňuje vyhodnotit rozdíly mezi podskupinami pacientů a například zjistit, že u konkrétních pacientů chemoterapie nefunguje a je nutné jim už od začátku nabídnout nové cílené léky,“ uvedl přednosta Hemato-onkologické kliniky Tomáš Papajík.

Na vývoji nového způsobu analýzy cytometrických dat se kromě imunologů a hematologů podíleli Miloš Kudělka a Martin Radvanský z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kteří analytické přístupy zpracovali. „Byla to náročná, ale všestranně vynikající spolupráce. Je pro nás velkou poctou, že jsme s jejími výsledky uspěli v tak prestižním periodiku, jakým je právě Clinical Cytometry B, a jeden z obrázků publikace byl vybrán na titulní stranu červencového čísla,“ doplnila Eva Kriegová.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na univerzitě je vyhlášený nový ročník soutěže o rozvojové projekty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Září 2018 - 8:00

Rektor Jaroslav Miller vyhlásil šestý ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého (FRUP).

Zájemci mohou do soutěže podávat projekty, které podpoří pedagogickou práci akademických pracovníků a přispějí k profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů/kurzů. Termín podání přihlášek je do 31. 10. 2018 do 17.00 hod.

Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří, ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických pomůcek, SW a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Minimální výše jednoho projektu je 50 tisíc Kč (není možno nárokovat investiční náklady).

Přihlášky se podávají pouze elektronicky, bližší informace ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Seznamovák UP byl skvělou příležitostí k navázání nových přátelství

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Září 2018 - 8:00

Zjednodušit a zpříjemnit přechod studentů ze středoškolského prostředí na vysokou školu si dali za úkol organizátoři akce Seznamovák UP, kterou v první polovině září uspořádal spolek Studentlife. Během dvou turnusů se nově příchozí studenti seznámili například s fungováním kreditového systému, STAGU, kolejí a menz či stipendii.

Letošní sedmý ročník se uskutečnil od 5. do 13. září v rekreačním středisku poblíž Náměště nad Oslavou. „Vstup na vysokou školu je pro mnohé krokem do neznáma, proto se snažíme studenty seznámit s chodem fakulty a ulehčit jim začátek studia. Je to také skvělá příležitost k navázání nových přátelství, která často přetrvávají po celou dobu studia," uvedl Jakub Žák, student aplikované informatiky přírodovědecké fakulty, který byl součástí realizačního týmu.

Každý z účastníků si z bohatého programu mohl vybrat to, co ho nejvíce zajímá a baví. Připraveny byly přednášky související se studiem a životem v Olomouci, informace o stipendiích, zahraničních výjezdech, knihovnách nebo tvorbě seminárních prací a prezentací. Studenti se mohli zúčastnit také zahajovací retro párty, hospodského kvízu nebo táboráků.

„O Seznamováku UP jsem se dozvěděla z Facebooku. Nejvíce mě z nabízeného programu zaujaly přednášky, které mi pomohou zorientovat se ve vysokoškolském světě a také to, že se na takové akci dá seznámit se spoustou nových, starších a zkušenějších studentů univerzity. Akce splnila má očekávání, dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. Vyhovovalo mi, že veškeré aktivity byly dobrovolné a mohla jsem si vybrat, čeho se zúčastním," prozradila studentka aplikované informatiky Apolena Holcová.

Mezi nejvyhledávanější aktivity každoročně patří teambuildingové hry, tradiční i netradiční sportovní aktivity a turnaje. "Akci se snažíme každý rok vylepšovat a posouvat. Letos byly nejvýraznějšími novinkami vratné nápojové kelímky, díky kterým o něco méně znečišťujeme životní prostředí nebo nové moderní webové stránky a informační systém, který je možné používat na mobilních telefonech," doplnil Jakub Žák.

O účastníky Seznamováku UP se po celou dobu staralo čtrnáct instruktorů z Univerzity Palackého. Celkově se ho zúčastnilo 423 studentů, z toho 136 z přírodovědecké fakulty. Závěrečná after párty Seznamováku UP, která je určena pro všechny účastníky, studenty a jejich přátele, se uskuteční 25. září ve Varně.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Čerstvá absolventka uspěla s prací o šalotkách v soutěži Cena Shimadzu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Září 2018 - 8:00

Nedávná absolventka navazujícího magisterského programu Biochemie Věra Dosedělová reprezentovala Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) na zářijovém 70. sjezdu chemiků ve Zlíně. V soutěži Cena Shimadzu se dostala do finále a společně s dalšími devíti vybranými studenty z České republiky a Slovenska představila výsledky své diplomové práce nazvané Chemická charakterizace cibule šalotky v sekci Analytická chemie.

Diplomovou práci talentované studentky, která již působí v brněnském CEITECu, vedl Petr Tarkowski z olomoucké pobočky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Podle něj se jednalo o první diplomovou práci, která ve větším měřítku propojila výzkum na Univerzitě Palackého a jím vedeném pracovišti, které je součástí CRH.

„Výsledkem diplomové práce je chemická charakterizace genových zdrojů cibule šalotky, které v naší genobance uchováváme. Studentka zhodnotila její kvalitu ve třech sklizních. Díky tomu známe charakteristiku asi 90 odrůd šalotky co do složení sacharidů či vybraných flavonoidů. Výjimečnost její práce spočívá v tom, že zhodnotila prakticky celou naši kolekci šalotky a výstupy mají praktický dopad. Měly by napomoci při výběru nových materiálů pro další šlechtění či použití,“ uvedl Tarkowski.

Cena Shimadzu je určená pro mladé vědecké pracovníky do 30 let věku. Do soutěže mohou být přihlášeny práce, v nichž byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýze potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny. Cílem klání je motivovat mladé vědce a prohloubit spolupráci s akademickou obcí a průmyslovou sférou.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Hlavní menza zahájí provoz v říjnu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Září 2018 - 15:24

Vzhledem k dalšímu zpoždění ze strany generálního dodavatele, není v silách univerzity vyhovět strávníkům v termínu, k jakému se zavázala. Z technických důvodů bude provoz rekonstruované hlavní menzy na třídě 17. listopadu zahájen v říjnu. Dosavadní náhradní možnosti stravování zůstávají v plném provozu.

V plném provozu jsou i nadále satelitní menzy v ulicích Šmeralova a Křížkovského, v Neředíně i v Holici, které budou fungovat v nezměněném režimu. „Každá z nich i nadále pojede na maximální možný výkon. I v dalších vytížených dnech začátku semestru naše strávníky velmi prosíme o pochopení a toleranci,“ uvedl Josef Suchánek, ředitel SKM UP.  Dodal, že o přesném termínu otevření bude vedení SKM strávníky zavčas informovat.

Stejně jako v tomto týdnu, tak i v těch nadcházejících mohou studenti, akademici a zaměstnanci využít především prostory v menze na Šmeralově ulici na stejnojmenné koleji, která převzala roli hlavní jídelny už od začátku rekonstrukce.

Rekonstrukce a modernizace menzy, kterou provádí firma VW WACHAL, a. s., probíhá od letošního května. Týká se celé budovy i zavedení moderních technologií, které odpovídají současným standardům. Studenti, akademici a zaměstnanci univerzity se v říjnu mohou těšit na vylepšené a mnohem komfortnější zázemí, moderní gastronomickou techniku i novou výdejnu jídel. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

MEET UP. Studentům zahraje DJ Mardoša z Tata Bojs

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Září 2018 - 12:00

Začátek semestru na UP letos nebude jen ve znamení povinností. Ve středu 26. září se od 16 hodin v areálu Zbrojnice na Biskupském náměstí uskuteční druhý ročník akce MEET UP. Neformální zahájení semestru plné hudby, divadel, prezentací studentských organizací, univerzitních pracovišť a spřátelených organizací je určeno nejen studentům prvních ročníků.

MEET UP je společnou akcí univerzity a několika studentských organizací. „Právě ty s nápadem zahájit semestr dohromady a představit studentům a veřejnosti studentské spolky před rokem přišly. V druhém ročníku fungující koncept zopakujeme,“ uvedl Ondřej Martínek, koordinátor akce. Ve středu bude v areálu Zbrojnice od 16 hodin hudebně-divadelní scéna a desítky stánků prezentujících studentské aktivity a univerzitní jednotky, například UPoint, zahraniční oddělení, Studentské kariérní a poradenské centrum, Nadační fond UP, Pevnost poznání, Vědeckotechnický park UP či Akademik sport centrum. Návštěvníci mohou také vidět Studentský klub UP a v rámci dvou speciálních komentovaných prohlídek také prostory Knihovny UP.

Speciální projekce a výtvarná performance

Po setmění chystají organizátoři speciální projekce na fasádu knihovny a netradiční nasvícení přilehlých prostor. Další výtvarnou performanci připraví spolek Chaos Company, který nabídne interaktivní malby nebo prostor s UV dekoracemi.

Na organizaci celé akce se i letos podílí převážně studenti, z nichž někteří jsou zapojeni do programu. „Jeho velkou část tvoří studentská divadla či lokální výtvarníci. V rámci prezentací se pak představí dvacítka studentských organizací a další spřátelené instituce,“ řekla pořadatelka MEET UP a koordinátorka Studentského klubu UP Zuzana Řezníčková.

Hudba, divadla, slam poetry i afterparty

Na hudebně-divadelní stage se představí Nabalkoně Orchestra, spolek Po škole se slam poetry, olomoucká kapela Joys from Lost, matadoři místní improvizační scény O.LI.V.Y. a program uzavře v roli dýdžeje Mardoša, basista jedné z nejúspěšnějších českých kapel Tata Bojs.

Připraveny jsou i after party ve Vertigu, nově otevřeném Bistru Konvikt nebo novém studentském prostoru Nabalkoně Kabaretní scéna v Univerzitní ulici. Celý program je volně přístupný a určen nejen akademické obci. Více informací najdete ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Imatrikulační sliby složili i budoucí lékaři

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Září 2018 - 8:00

Téměř čtyři stovky studentů prvních ročníků přivítala ve svých řadách akademická obec lékařské fakulty. Do rukou děkana a na fakultní insignie složili imatrikulační slib noví posluchači studijních programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine a Dentistry. 

K odpovědnému plnění povinností a závazků vyplývajících z přijetí ke studiu na vysoké škole se noví medici zavázali ve Velké aule Teoretických ústavů LF, kde je přivítali zástupci vedení fakulty v čele s děkanem Milanem Kolářem. Ten jim pogratuloval k úspěšnému zvládnutí přijímacího řízení a připomněl motto fakulty „Mente et Corde - Rozumem a srdcem“.  

„Vystudovat medicínu znamená nejen zapojit svůj rozum, ale i celé své srdce. Jen ten, kdo se opravdu chce stát lékařem, zvládne studium a bude schopen vnímat nemoc stejně jako osobnost a potřeby pacienta,“ zdůraznil děkan a popřál novým studentům hodně úspěchů v náročném studiu. „Po prvních přednáškách, praktických cvičeních a seznámením s obsahem učiva se vám bude zdát: to snad nemyslí vážně! Na základě vlastních zkušeností mohu potvrdit: ano, myslí to vážně a je nutné to akceptovat. Přeji vám, abyste všemi zápočty, kolokvii a zkouškami prošli úspěšně a pokud se někdy nezadaří, nic si z toho nedělejte, zatněte zuby a zkuste to znovu. Všichni učitelé i vedení fakulty jsou plně připraveni podat vám pomocnou ruku,“ uvedl Milan Kolář.  

Novopečený student Všeobecného lékařství Martin Nezval se na studium medicíny velmi těší, a to i přes počáteční nervozitu. „Určitá nejistota hraje roli. Nejsem si jistý, co mám očekávat jak od svých kolegů, tak pánů profesorů a paní profesorek, ale bez toho by to nebylo vzrušení. Práce s člověkem je něco, při čem lze doopravdy projevit své srdce,“ uvedl Martin Nezval.  

Počty studentů, kteří letos nastupují do prvních ročníků lékařské fakulty, jsou přibližně stejné jako v loňském roce. „Studium v tomto akademickém roce zahájí zhruba 210 nových posluchačů všeobecného lékařství a 85 budoucích zubních lékařů,“ upřesnila vedoucí studijního oddělení Alina Antošová. První semestr studia medicíny čeká podle jejích informací také stovku nových studentů anglických studijních programů General Medicine a Dentistry.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Veletrh LITR: Konvikt plný knih

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Září 2018 - 12:00

Od zítřka až do neděle se uskuteční v podkroví Uměleckého centra Univerzity Palackého, někdejším jezuitském konviktu, čtvrtý ročník knižního veletrhu LITR. Ten se specializuje na autorské a umělecké publikace a jejich prezentaci a na fenomény spojené s nízkonákladovým vydáváním knih nebo časopisů.

Prodejní akce prezentuje unikátní autorské knihy, artefakty a exkluzivní papírové produkty, které produkují malí nezávislí nakladatelé nebo samotní autoři – výtvarníci, spisovatelé, ilustrátoři či grafičtí designéři.
Zahájení knižního veletrhu je v pátek od 18 hodin v Galerii XY v Divadle na cucky, kde se uskuteční zároveň i dvě vernisáže výstav - sochaře Petra Švolby a společného projektu vídeňské umělkyně Jasmin Scheitl a opavského rodáka Matěje Franka.
O víkendu seznámí příchozí se svou produkcí v konviktu více než třicet malých nezávislých nakladatelů, výtvarníků a umělců z celé české republiky.
V programu jsou kreativní workshopy pro děti i dospělé. Návštěvníci si můžou vyzkoušet techniku horkou ražbou, zúčastnit se kurzu závodní rychlokresby, vytvořit originální potisky na textil, osvojit si rozmanité techniky kaligrafie nebo si opravit starou rozpadlou knihu.

Speciálně pro dětské návštěvníky je připravena série workshopů Mililitr. Děti se seznámí hravou formou s písmeny abecedy, vyrobí si originální knihu s vlastním příběhem nebo budou společně objevovat zábavný svět papíru. Organizátoři připomínají, že všechny workshopy jsou zpoplatněny částkou 50 Kč za osobu a hradí se v hotovosti na místě a že je na ně nutná registrace předem. Formulář pro přihlášení na workshopy najdete ZDE.

LITR nabízí i velkorysý výtvarný a hudební program. Kromě výstav v Galerii XY, je připravena například ve Vitríně Deniska instalace laureáta ceny Jindřicha Chalupeckého Romany Štětiny, v Galerii Podkroví budou k vidění dvě kolektivní výstavy zaměřené na knižní tvorbu. Ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví bude vystaveno 17 vítězných knih soutěže Nejkrásnější české knihy, první veřejné vystavení vybraných autorských knih čeká bývalé studenty katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP.

Ve večerních hodinách se v konviktu postarají o hudební doprovod DJs. V pátek večer bude společně se zahajovacím večerem LITRu otevírat nové bistro & bar KONVIKT, které sídlí v přízemí a které bude hlavním festivalovým místem pro večerní programy. Při slavnostním otevření proběhne hudební produkce olomouckého uskupení Lebanon. V sobotu večer je na programu koncert brněnského dua No Fun at All in the House of Dolls.

Více informací je na stránkách LITRu ZDE nebo na  facebooku ZDE.
      

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Koleje Univerzity Palackého mají plno

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Září 2018 - 8:01

Už v úvodu akademického roku jsou koleje Univerzity Palackého zcela zaplněné. Současných 4 550 studentských míst sotva pokryje zájem posluchačů.  

O ubytování na kolejích Univerzity Palackého je každoročně velký zájem. Letos měla UP plno už před zahájením akademického roku. Nejvíce se zvyšuje poptávka po jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích.

„Právě u jednolůžkových pokojů registrujeme největší propast mezi nabídkou a poptávkou. A to i přesto, že se cena za lůžko na kolejích po několika letech zvýšila. Poptávka po tomto ubytování je v některých fázích roku až dvojnásobná oproti kapacitě,“ řekl Josef Suchánek, ředitel Správy kolejí a menz UP (SKM UP).

Cena za lůžko na kolejích UP se doposud pohybovala od 68 do 114 korun za den, nyní je v rozmezí 70 až 118 korun. Ke zdražení došlo s odstupem čtyř let. „Do zdražení nepromítáme modernizaci a inovaci kolejních budov. Jejich vybavení se uskutečňuje kontinuálně. Jediným možným odůvodněním zdražení kolejného je s ohledem Řád VŠ inflační navýšení,“ doplnil ředitel SKM UP.  

Správa kolejí a menz UP investovala před zahájením akademického roku do 14 studoven ve čtyřech budovách vysokoškolských kolejí v areálu Envelopa. Dokončila také zasíťování WiFi signálem všechny koleje. Podle ředitele SKM UP byl tento proces postupný, trval čtyři roky. „Nyní o prázdninách jsme udělali však asi největší krok, když jsme dokončili celkem čtyři budovy najednou,“ dodal.

Pro většinu studentů Univerzity Palackého začal akademický rok v pondělí. Na osmi fakultách UP studuje nyní zhruba 22 tisíc studentů. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Historici UP napsali velké dějiny Litovle

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Září 2018 - 11:50

Historici Univerzity Palackého zpracovali dějiny města Litovle. Téměř sedmi set stránková dvousvazková kolektivní monografie s názvem Litovel – Velké dějiny města vychází ve Vydavatelství UP při příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa. Kromě kolektivu autorů z katedry historie filozofické fakulty se na knize podílela i řada dalších odborníků, kteří se specializují na archivnictví, památkovou péči nebo kunsthistorii. 

Město Litovel bylo založeno kolem roku 1250. „První dějiny sepsal písař Donát Ulrich. Autorem zatím poslední knihy o městě Litovelské paměti je bývalý litovelský kronikář Lubomír Šik. Jsme velmi rádi, že díky Univerzitě Palackého nyní máme odbornou monografii, která dějiny našeho města mapuje,“ řekl Zdeněk Potužák, starosta Litovle.

Podle něj Litovel sice měla několik propagačních publikací, odborně zpracovaná práce
o dějinách města jí ale doposud chyběla. Nová dvousvazková reprezentativní publikace s bohatým obrazovým materiálem seznamuje čtenáře s prvním střídáním kmenů na našem území, příchodem Slovanů, dále obdobím, kdy bylo město založeno a kdy bylo válkami zničeno, aby mohlo být znovu postaveno. Podrobně jsou v ní zpracovány i moderní dějiny města, a to od roku 1945 až po současnost. Výpravná dvousvazková kniha obsahuje i řadu jmen významných osobností. V jejím závěru nechybí ani stručný přehled polistopadového vývoje a také nástin věnovaný historii integrovaných obcí.

„Když se s historií města seznámíme, uvědomíme si, kolik utrpení a nenávisti museli naši předkové prožít. Je to neporovnatelné s tím, jak žijeme dnes. V naší zemi žijeme v období delším než sedmdesát let bez válek. Važme si toho a přenechejme dobrý odkaz našim dětem,“ dodal litovelský starosta Zdeněk Potužák.

Historici Univerzity Palackého mají s dějinami měst už jisté zkušenosti. Doposud pracovali na třech dílech Dějin města Olomouce, zpracovali i dějiny Uničova a přemýšlejí o možnostech historické činnosti pro města Šternberk či Šumperk. Připravit dějiny Litovle se koncem roku 2014 zavázal podepsáním smlouvy o dílo s městem Litovel Jaroslav Miller, rektor UP. V patnáctičlenném týmu vznikala publikace zhruba čtyři roky. Redakční radu vedl Karel Konečný z katedry historie filozofické fakulty.

„Přípravě projektu jsme věnovali zhruba deset měsíců. Existuje asi stostránkový soupis zdrojů, pramenů, literatury i návrh struktury díla jednotlivých kapitol a příloh. Při práci jsme měli štěstí, protože litovelský archiv je skutečně velmi zachovalý,“ uvedl Karel Konečný.

Dodal, že historici už při přípravě projektu zjistili, že největší mezery v poznání jsou patrně v oblasti prehistorie. „To byla velká výzva pro naše archeology. Důkladné prozkoumání archivních pramenů a následnou rozsáhnou textovou syntézu však bylo nutné provést i pro období po roce 1945 až po nedávnou současnost. Ale to je problém většiny měst,“ dodal historik z UP.

O konceptu komplexního výzkumu prehistorie a historie Litovle a následného zpracování syntetické monografie začali jako první v letech 2012–2013 diskutovat emeritní profesor katedry historie Miloš Trapl a dřívější ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Vítězslav Kollmann. Svůj promyšlený plán představili starostovi Litovle, který pak katedru historie FF UP oslovil. Podle historika Karla Konečného mělo původně vzniknout jednosvazkové dílo, ale vzhledem k množství a kvalitě získaných poznatků, nabídli odborníci z UP městu Litovel podstatně rozsáhlejší zpracování jeho historie. „Právě vydávaná dvousvazková monografie nabízí podle mého názoru téměř vyčerpávající sumu poznání o historii Litovle, a to nejen této, ale i příští generaci. Rozsáhlá bibliografie k dějinám i současnosti města uvedená v závěru publikace pak bude jistě vítanou pomůckou studentům i dalším zájemcům o jeho historii,“ doplnil historik Karel Konečný. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita obhájila pozice v prestižním Šanghajském žebříčku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Září 2018 - 8:00

Univerzita Palackého (UP) obhájila své pozice v prestižním mezinárodním žebříčku vysokých škol ARWU Academic Ranking of World Universities. Stejně jako loni, kdy do takzvaného Šanghajského  rankingu pronikla poprvé, skončila i letos na 601. až 700. místě. Nejlépe si vedla ve fyzice a zemědělských vědách, kde se umístila na 201. až 300. pozici.

„Univerzita Palackého potvrdila své stabilní umístění mezi nejlepšími univerzitami střední Evropy a mezi dvěma až třemi procenty nejlepších škol v globálním kontextu. Jedná se ovšem pouze o postupný cíl. Již tento podzim bych rád zahájil diskuzi o dílčích reformách, které by měly dále zvýšit kvalitu výzkumu a výuky na naší univerzitě a které by měly ve střednědobém horizontu vést k posunu ve světových žebříčcích nahoru,“ uvedl rektor Jaroslav Miller.

Šanghajský žebříček, který eviduje již tisíc světových vysokých škol, patří spolu s QS World University Rankings a THE World University Rankings do takzvané Velké trojky v oblasti analytického hodnocení vysokých škol. Z tuzemských univerzit se v něm letos tradičně nejlépe umístila Univerzita Karlova na 201. až 300. pozici. Ve druhé polovině hodnocení spolu s UP figurují stejně jako loni Masarykova univerzita či České vysoké učení technické. Do poslední stovky se nově probojovaly také Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

UP si nejlépe vede v přírodních vědách

Kromě globálního hodnocení Šanghajský žebříček přináší také výsledky institucí v oblasti přírodních, technických či lékařských věd, věd o živé přírodě nebo společenských vědních oborů. Z české akademické sféry i zde nejlépe dopadla Univerzita Karlova, která se do nejlepších 500 vešla hned devětadvacetkrát z celkově 54 hodnocených předmětů. Olomoucká univerzita byla mezi nejlepších 500 zařazena pětkrát. Vůbec nejlépe dopadla v oboru fyziky a zemědělských věd, kdy stejně jako loni obsadila 201. až 300. pozici. V oblasti fyziky figuruje v žebříčku také Univerzita Karlova (76.-100.) a ČVUT (151.-200.).

V biologických vědách prokázala UP rovnocenné postavení s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Karlovou, když obsadily totožné 301. až 400. místo. K doplnění kompletní české čtyřky z loňského roku chybělo umístění ČVUT. Do páté stovky naopak pronikl nováček z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Do pětistovky nejlepších se olomoucké vysoké učení dostalo také v oboru chemie a farmaceutických věd, kdy dosáhla na 401. až 500. místo. V případě farmacie se do žebříčku probojovala ze zmiňovaných tuzemských vysokých škol už jen Univerzita Karlova. V chemii tyto dvě univerzity doplnila navíc Vysoká škola chemicko-technologická. Podrobné tabulky jsou k dispozici ZDE.

Žebříček ARWU byl vůbec prvním mezinárodním žebříčkem vysokých škol na světě, poprvé byl zveřejněn v roce 2003. Prvotní analýzy se zpracovávaly na Šanghajské univerzitě, od roku 2009  je provádí společnost Shanghai Ranking Consultancy. Loni přinesl žebříček kromě TOP 500 univerzit také seznam dalších 300 univerzit, letos byl počet navýšen o dalších 200.

Věda a výzkum v popředí

Šanghajský žebříček se zaměřuje zejména na vědeckou a výzkumnou činnost univerzit. Sleduje šest ukazatelů, mezi něž patří mimo jiné intenzita výskytu vědeckých článků publikovaných v prestižních časopisech Nature nebo Science, počet nejcitovanějších vědců v databázi Highly Cited Researchers či počet nobelistů spjatých s danou institucí.

První pozici v ARWU již od počátku roku 2003 obsazuje Harvard University, stejně tomu bylo i v letošním roce. Americkou dominanci v TOP 15 oslabují pouze britské University of Cambridge na třetím a University of Oxford na sedmém místě.

Také v letošním roce byla zveřejněna analýza sportovních vysokých škol, v níž Univerzita Palackého obhájila pozici české jedničky. Zdejší fakulta tělesné kultury se v celosvětové konkurenci umístila na 151. až 200. pozici.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Děkan Peter Tavel převzal jmenovací dekret pro další funkční období

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Září 2018 - 15:00

Pro druhé funkční období 2018 – 2022 jmenoval rektor UP Jaroslav Miller děkanem cyrilometodějské teologické fakulty Petera Tavela. Ve funkci na další čtyři roky jej potvrdil fakultní senát i Kongregace pro katolickou výchovu v Římě.

Děkanský dekret převzal Peter Tavel při slavnostním zahájení první porady vedení UP v tomto akademickém roce z rukou rektora Jaroslava Millera, který mu k opětovnému zvolení poblahopřál a pro další čtyři roky popřál hodně úspěchů. „Jsem velice rád, že to mohu být zrovna já, kdo ti dekret ke druhému děkanskému působení předá. Pracuji s tebou rád a jsem přesvědčen, že to děláš dobře, fakulta pod tvým vedením vzkvétá. Očekávám od tebe velké, takřka heroické činy v průběhu další čtyřletky a držím palce, ať se fakulta rozvíjí i nadále,“ uvedl Jaroslav Miller.

V nadcházejícím čtyřletém období bude Peter Tavel usilovat zejména o další zkvalitňování vědy, studia i o systematickou výchovu mladé vědecké generace. „Ať už bude existovat jakákoli nová metodika, pokud budeme i nadále publikovat v kvalitních časopisech, nic nepokazíme,“ uvedl Peter Tavel. Prioritou bude zejména posílení oboru Teologie. „Máme kvalitní profesorský sbor, který navíc prochází generační obnovou, a přitom v našich velkých učebnách sedí pět, deset studentů. Obor je kvalitní, musí být ale také kreativní,“ zdůraznil Peter Tavel. K hlavním úkolům bude podle něj patřit také efektivnější využití příležitostí, které v současné době poskytuje internetové prostředí. „Internet nám nabízí velké možnosti, abychom mohli a uměli exportovat náš intelektuální potenciál do celého světa,“ doplnil Peter Tavel.

Staronového děkana zvolil Akademický senát CMTF v dubnu letošního roku. Po udělení souhlasu vatikánské Kongregace pro katolickou výchovu - nihil obstát /„není námitek“ - se děkanského úřadu ujal 14. září.

V novodobé historii fakulty je Peter Tavel jejím šestým děkanem. Od znovuobnovení CMTF UP v roce 1990 stáli v jejím čele Vojtěch Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Ambros, Petr Chalupa a Ivana Vlková.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pátý podzim Větrání láká do Hostýnských vrchů i k Opavě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Září 2018 - 13:00

S novým akademickým rokem je tu také nový ročník turistické série fakulty tělesné kultury Větrání, již pátý. Odstartuje tradičním výšlapem na Velký Kosíř, během podzimu příznivci pěší turistiky zavítají také například na Kelčský Javorník nebo Svitavsko. Připraveny jsou i vycházky po Olomouci.

„Do pátého ročníku Větrání vykročíme v sobotu 22. září. Úvod pojmeme jako vždy trochu volně, pod rozhlednou na Kosíři posedíme u něčeho dobrého a vyhlásíme nejaktivnější větrače uplynulého roku. Následující výstup na Kelčský Javorník o týden později už bude o poznání náročnější,“ uvedl organizátor výletů Martin Višňa z děkanátu FTK.

Během 4. ročníku Větrání se uskutečnilo 26 výletů, zúčastnilo se jich 616 turistů. Nejvíce lidí, 51, vyrazilo na hrad Brníčko. Trasy všech výletů celkem měřily 433 kilometrů. Účastníci se podívali mimo jiné na Velký Javorník, mezi vinné sklípky v Petrově nebo do jesenických lázní.

Do začátku prosince se chystá celkem sedm výletů, turisté si mimo jiné připomenou jednu z bitev v pohraničí z podzimu 1938 nebo se podívají k barokní perle Slezska, zámku v Kravařích u Opavy. Poslední výlet podzim zatím lokalitu nemá. „Půjde totiž o Větrání s pořadovým číslem 100 a rozhodl jsem se, že si to, kam se 1. prosince pojede, vyberou sami účastníci výletů z míst, která navrhne desítka těch nejaktivnějších větračů. Na konci října by o tom mělo být jasno,“ prozradil Višňa.

Všechny termíny a další potřebné informace najdou zájemci na novém webu Větrání, kde je k dispozici i kronika všech dosud uskutečněných výletů včetně odkazů na mapy jejich tras, které mohou posloužit jako inspirace.

Kromě Větrání se zájemci mohou během podzimu zúčastnit také pravidelných čtvrtečních odpoledních vycházek Okolo Olomouce. Na nich mohou zjistit, kde u Olomouce lze najít Radhošť, nebo se projdou podél řeky Bystřice z Bukovan k hlavnímu nádraží. První z vycházek se koná ve čtvrtek 20. září, sraz je v 16:00 na tramvajové zastávce Palackého. „Sedmikilometrová trasa nazvaná Hradební okruh vede kolem historického centra města a je vhodná například pro studenty prvních ročníků jako takové malé seznámení s městem,“ dodal Višňa. Informace k vycházkám najdou zájemci také na webu Větrání

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Počet studentů přijímaných na lékařskou fakultu příští rok vzroste o 15 procent

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Září 2018 - 8:00

Od září příštího roku se počet studentů prvních ročníků Všeobecného lékařství na českých vysokých školách zvýší o 15 procent. Ke studiu na olomoucké lékařské fakultě od akademického roku 2019-2020 tak nastoupí do prvních ročníků minimálně o tři desítky posluchačů více než letos. Umožní to navýšení vládní dotace na zajištění jejich výuky. 

První dotaci ve výši více než 15 milionů korun již pro rok 2018 získala Lékařská fakulta UP na základě dlouhodobého Národního programu na zajištění vyššího počtu studentů Všeobecného lékařství, který schválila Vláda ČR na začátku září. „Od září 2019 se počet studentů prvního ročníku Všeobecného lékařství zvýší na téměř 240 a toto číslo bude uplatňováno pro přijímací řízení i pro následující akademické roky. Částka bude použita především na mzdy pro vyučující,“ upřesnil děkan LF Milan Kolář. Jak dále uvedl, v rámci schváleného národního programu bude výše přidělené dotace pro každý rok postupně upřesňována. 

Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR na období 2019-2029 reaguje na problém prohlubujícího se nedostatku lékařů v českém zdravotnickém systému, a to nejen v terénní a klinické praxi, ale také v oblasti výuky na lékařských fakultách veřejných vysokých škol. Na zajištění vyššího počtu studentů všeobecného lékařství proto vláda vyčlenila na následujících jedenáct let celkem 6,8 miliard korun. 

„Jedná se jak o navýšení počtu absolventů studijního programu Všeobecné lékařství, dorovnání financování výuky, zvýšení mezd a posílení kapacit vyučujících, tak o vytvoření potřebných organizačních a materiálních podmínek,“ upřesnil ministr školství Robert Plaga. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je predikce budoucího vývoje zřejmá už několik let. „S ohledem na nepříznivé statistiky a navíc s vědomím, že každý rok při přijímačkách na lékařských fakultách zůstane přes dva tisíce úspěšných uchazečů takzvaně pod čarou, byl zcela logický krok finančně fakulty podpořit, aby navýšily své kapacity. Jedná se o dlouhodobé systémové řešení prohlubujícího se nedostatku lékařů, které tady mělo být již dávno,“ zdůraznil Adam Vojtěch. 

V posledních letech se počet přijatých studentů Všeobecného lékařství na olomoucké lékařské fakultě pohyboval kolem dvou set pro každý akademický rok. Ke studiu Zubního lékařství přijímá fakulta standardně 80 prváků.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pedagogická fakulta má nové stříbrné i zlaté absolventy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Září 2018 - 12:56

Uplynulý víkend patřil absolventům pedagogické fakulty. Téměř dvě stovky jich dorazily na Dny pro absolventy a setkaly se se svými spolužáky i vyučujícími. Přísahou na insignii fakulty a obnovením akademického slibu se mnozí z nich stali zlatými, někteří pak stříbrnými absolventy.

Dny pro absolventy začaly už v pátečním dopoledni, a to slavnostním přípitkem s vedením fakulty i univerzity. Během čtyř obřadů pak složilo obnovený absolventský slib téměř sto padesát jejích někdejších studentů a stali se tak zlatými absolventy.

Od promoce je dělí padesát let a mnozí z nich se do míst svého dřívějšího studia dostali až nyní. „I když pocházím z Valtic, po absolutoriu jsem umístěnku dostal do Zlatých Hor. Dva roky jsem se pak snažil vrátit do kraje, ze kterého pocházím, ale nepodařilo se mi to. Později jsem se tam oženil a zůstal dodneška,“ svěřil se Jarmil Schejbal, absolvent přírodopisu a zeměpisu. Učil vždycky rád, a když měl odejít do penze, bylo mu to líto. „Škola mne vždycky energeticky nabíjela. Když jsem po vyučování přišel domů, měl jsem příjemný pocit,“ dodal.

Do prostor pedagogické fakulty se Jarmil Schejbal dostal až nyní po padesáti letech. Rekonstruovanou budovu na Žižkově náměstí si prohlédl, ale jeho studentský život se odvíjel na Žerotínově náměstí, kde dříve fakulta sídlila. „Člověku prolítnou hlavou různé okamžiky. Dnešní setkání se spolužáky je zajímavé. Poznal jsem jich zatím šest. Léta jsem je neviděl,“ řekl s úsměvem.  Těšil se na prohlídku míst, kde strávil studia. „Právě na Žerotínově náměstí jsme mnozí prožili hodně hezkých chvil. Tam jsme byli celé dny. V jednom místě jsme tehdy měli semináře, byla tam aula i menza a bydlely tam i holky. Zážitků mám spousty.“

Slavnostní pocit ze zlaté promoce měl i jeho spolužák Jiří Kubeš, který dostal umístěnku ve Slatinicích. Absolvent přírodopisu a tělesné výchovy tvrdí, že měl mezi dětmi celou svou profesní kariéru pocit, že nestárne.  Podobný pocit má i Marcela Žáčková, která jako absolventka přírodopisu a základů zemědělské výroby, učila na více školách. „Když jsem absolvovala, měla jsem už dvě děti. Vždycky jsem chtěla učit a neměnila bych,“ řekla.

Mezi zlatými absolventy byl i fotograf Jindřich Štreit, který vyučujícím děkoval za vědomosti, které na fakultě získal. „Na pedagogické fakultě se završila etapa, která před padesáti lety výrazným způsobem ovlivnila naše následující životní kroky. Vzpomínky na klášterní chodby a prostory, ve kterých jsme se nejen učili, ale i bydleli, jsou nezapomenutelné,“ řekl. Pro něj i pro jeho spolužáky bylo slavnostní setkání po padesáti letech významnou událostí.

„Před padesáti lety jsme fakultu opouštěli plní naděje a plánů, které ve svých životech uskutečníme. Nyní se do ní vracíme bohatší o léta, zkušenosti a možná i o tvrdé zkoušky, kterými jsme museli projít. Uvědomujeme si, že se fakulta stala součástí našich kořenů, základem, na němž jsme mnohé ve svých životech postavili. Představuje hodnotu, ke které se rádi hlásíme,“ pronesl v aule pedagogické fakulty.  

Stříbrné promoce se v následujícím dni pak zúčastnily další čtyři desítky absolventů, kteří si po slavnostním aktu prohlédli i Umělecké centrum UP. Také stříbrní absolventi velmi rádi vzpomínají na svá olomoucká studia, od jejichž završení už uplynulo pětadvacet let.

„Cítíme sounáležitost s pedagogickou fakultou. Společně s vyučujícími pro nás byla vstupní branou do životní praxe. Jsme si vědomi, že nám umožnila úspěšně vykročit do profesního života a nabité vědomosti a dovednosti v něm využít,“ uvedl v aule fakulty za promované stříbrné absolventy Martin Gronich.

Kromě promocí nabídl program Dnů pro absolventy bohatý program. Při příležitosti stého výročí od založení republiky přišla fakulta i s přednáškou a diskuzí na téma Formování československé státnosti s přesahem do školství. Uspořádala i prohlídky budovy na Žerotínově náměstí, ve které fakulta dříve sídlila či komentovanou prohlídku Uměleckého centra UP, v němž dnes sídlí její uměnovědné katedry. Tu pak zpestřila výstava uměleckých děl studentů výtvarné výchovy i vystoupení nynějších posluchačů hudební výchovy. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor Jaroslav Miller vítá v novém akademickém roce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Září 2018 - 9:12

Vážení kolegové a kolegyně, milí studenti a studentky Univerzity Palackého,

vítám vás v novém akademickém roce a doufám, že jste si měrou vrchovatou užili své prázdniny a dovolené a odpočinuli jste si před novými výzvami, které nás čekají.

Rád bych připomenul, že letošní zimní semestr bude probíhat ve znamení oslav 100 let moderní československé a české státnosti a Univerzita Palackého se k tomuto výročí hlásí celou řadou akcí, na něž vás srdečně zvu.

Vítám na půdě naší univerzity rovněž studenty a studentky prvních ročníků a doufám, že se brzy „rozkoukají“ a zapojí se do univerzitního dění.

Příjemné pracovní klima a vysokou motivaci ke studiu v akademickém roce 2018/2019 přeje

Jaroslav Miller
rektor UP

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita nabízí Olomoučanům bezplatné vzdělávací kurzy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Září 2018 - 8:00

Jak zdravě stárnout, jak zvládnout nástrahy internetu nebo co vědět o spotřebitelských právech, to vše a mnohem více se mohou Olomoučané dozvědět díky kurzům, které pro veřejnost připravila ve spolupráci s městem Univerzita Palackého. Konat se budou v září a říjnu a budou zdarma.

Po loňském úspěšném pilotním ročníku letos univerzita nabízí hned 14 typů krátkodobých kurzů. „Jsou určeny širokému spektru zájemců všech věkových kategorií a jsou navrženy tak, aby účastníkům i bez předchozí znalosti studované problematiky přiblížily aktuální témata přístupnou formou,“ uvedl Jiří Pospíšil z Univerzity Palackého.

Díky podpoře Statutárního města Olomouce budou kurzy, stejně jako minulý rok, pro širokou veřejnost zdarma. Spektrum témat se oproti loňsku rozšířilo, a tak si budou moci lidé zlepšit jak své počítačové dovednosti, včetně práce s různými programy, tak také například umění komunikace nebo získat informace o zdravém stárnutí.

Kurzy se konají na Univerzitě Palackého, budou vždy čtyřhodinové v době od 16 do 20 hodin. První kurz je v pondělí 24. září, poslední v úterý 30. října.

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů je nutné se přihlásit na internetové adrese kurzy.upol.cz. Na této adrese budou rovněž zveřejněny přesné termíny a další doplňující informace k jednotlivým kurzům.

Přehled jednotlivých kurzů:

Právní minimum, Spotřebitelské minimum, Rozvoj komunikačních dovedností aneb využití metody tzv. bez poražených ("win-win"), Zdravé stárnutí, Základy finanční gramotnosti, Čeština v úřední korespondenci i mimo ni, Základy práce s počítačem a správa souborů, Zpracování textu - Microsoft Word (začátečníci + mírně pokročilí), Tvorba prezentací - Microsoft PowerPoint (začátečníci + mírně pokročilí), Práce s tabulkami - Microsoft Excel (začátečníci + mírně pokročilí), Základy práce s internetem a komunikace, Bezpečnost na internetu, Publikování na internetu (recepty, blogy, focení, youtubering), Současné fenomény mladé generace a počítačová bezpečnost.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Chceme z kurzu mělké geofyziky udělat tradici, říká Jan Sedláček

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Září 2018 - 8:00

Pro studenty bakalářských a magisterských programů geovědních oborů i pro odbornou veřejnost byl určen kurz mělké geofyziky, který od 10. do 14. září pořádala katedra geologie přírodovědecké fakulty. Účastníci kurzu se seznámili s teoretickými základy geofyzikálních metod a zúčastnili se terénních měření, zpracování a interpretací naměřených dat.

„Snažili jsme se kurz připravit tak, aby byl co nejpestřejší. Během týdne jsme se zabývali reflexní a refrakční seismikou, georadarem, elektrickou odporovou tomografií a dipólovým elektromagnetickým profilováním. Jsme také rádi, že pozvání přednášet přijali Čestmír Tomek z České geologické služby a Tamás Toth z maďarské společnosti Geomeg, kteří se zpracováním geofyzikálních dat zabývají celý svůj profesní život," řekl Jan Sedláček z katedry geologie, který byl realizací kurzu pověřen. Na přípravě se podíleli také kolegové ze stejné katedry Daniel Šimíček a Zuzana Lenďáková.

Kurzu mělké geofyziky se zúčastnilo celkem devatenáct studentů, z toho deset z přírodovědecké fakulty, devět pak z vysokých škol z Ostravy, Prahy, Brna či Ústí nad Labem. „Na kurz jsem se přihlásila proto, že geofyzika je v našem oboru velmi žádaná a hodně rozšířená. Jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet přístroje, které se v geofyzice využívají a vidět následné zpracování dat," uvedla Liana Bílá, která studuje na katedře geologie.

Kurz mělké geofyziky se na přírodovědecké fakultě konal letos poprvé. „Chceme, aby se kurzy staly na fakultě na tradicí. Uvažujeme také, že je otevřeme i pro zahraniční zájemce," doplnil Jan Sedláček.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Absolventka práv získala výjimečnou cenu za svou diplomovou práci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Září 2018 - 8:00

Po úspěšné obhajobě zkusila absolventka právnické fakulty svou diplomovou práci poslat do soutěže. A udělala dobře. Její vědecká práce „Maringotky z pohledu stavebního zákona“ porotce natolik zaujala, že pro ni vytvořili zvláštní cenu mimo tradiční kategorie. Lucie Gottfriedová získala v soutěži o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson ocenění za originální téma a jeho zpracování.

Soutěž o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson vyhlašuje Institut pro udržitelný rozvoj (IURS) a je určena obhájeným diplomovým pracím, které se týkají problematiky územního rozvoje. Do jejího třetího ročníku se přihlásilo celkem šestnáct studentů z devíti univerzit z Česka i ze Slovenska. „Kvalita prací byla letos opět vysoká. Je to samozřejmě dáno tím, že do soutěže se přihlašují práce, které měly už na fakultách výborné hodnocení. Vybrat nejlepší je vždy hodně těžké. Práce rozebíráme z různých pohledů a jednání komise trvá několik hodin. Nakonec jsme letos udělili jednu hlavní cenu, čtyři čestná uznání a vůbec poprvé cenu za originální téma,“ řekla Barbara Vojvodíková, ředitelka IURS a členka hodnotící komise.

Právě ocenění za originální téma a jeho zpracování přiřkla porota Lucii Gottfriedové, absolventce PF UP. Svou práci „Maringotky z pohledu stavebního zákona“ obhájila v červnu. „Výjimečná práce si podle nás zasloužila výjimečnou cenu, tak jsme ji vytvořili. Práce zaujala všechny členy komise. Studentka v ní projevila velkou schopnost problém analyzovat, téma navíc velmi kvalitně zpracovala,“ zdůvodnila Barbara Vojvodíková.

Lucii Gottfriedovou přivedla k tématu vedoucí její práce Veronika Tomoszková z katedry správního práva a finančního práva. „Chtěla jsem zpracovávat problematiku, která se ve studentských pracích a odborné literatuře zatím neobjevila, nebo minimálně. Když vedoucí mé práce zjistila, že bydlím nedaleko Olomouce v Chomoutově, upozornila mě na aktuální problém týkající se pojízdných objektů umístěných na území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, se kterými si úřady už roky neví rady. Využila jsem toho, že jsem se mohla setkat přímo s účastníky sporu, a pustila jsem se do psaní,“ vysvětlila Lucie Gottfriedová. Cílem práce bylo ucelené zpracování tématu a zodpovězení výzkumné otázky, zda se v případě maringotek jedná o vozidlo, nebo stavbu, a je tak možné nařídit jejich odstranění.

„Jsem ráda, že jsem nenapsala jen něco do šuplíku. Vážím si toho, že odborná porota ocenila mé snažení. Ocenění vnímám jako pomyslnou tečku za studiem a možný krůček k budoucímu uplatnění v praxi. Bude to hodnotná položka do mého životopisu,“ dodala Lucie Gottfriedová. Také pro vedení fakulty je úspěch absolventky cenný. „Každý úspěch našich studentů je oceněním kvality výuky na fakultě i osobního přístupu našich vyučujících k posluchačům. Jsme na ně patřičně hrdi. Je to také motivace pro ostatní a skvělý příklad šíření dobrého jména naší fakulty,“ řekla Zdenka Papoušková, děkanka PF UP.

S nápadem poslat diplomovou práci do soutěže přišla Veronika Tomoszková. „S Lucií byla radost pracovat. Vynikala odhodláním, samostatností i pečlivostí. Vše měla navíc dobře koncepčně naplánované. Její diplomka je důkazem, že pokud se zvolí zajímavé, originální a úzce zaměřené téma, které studenta baví, vznikne velmi kvalitní práce využitelná v praxi a ceněná odborníky,“ uvedla Veronika Tomoszková. V nápadu přihlásit právě tuto práci do soutěže ji utvrdil oponentský posudek Martiny Küchlerové, odbornice na stavební právo.

V letošním ročníku soutěže o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson reprezentovala olomouckou právnickou fakultu ještě diplomová práce Hany Štípské.

IURS založil soutěž v roce 2016, a to ze dvou důvodů. Jednak kvůli absenci podobného ocenění a také jako uctění památky Jiřiny Bergatt Jackson, uznávané odbornice na regeneraci brownfieldů. V prvních dvou ročnících získaly čestná uznání hodnotící komise absolventky PF UP Markéta Horová a Nela Křupalová.

Organizátoři soutěže již tradičně všechny oceněné práce zveřejní na svých webových stránkách, slavnostní předávání se uskuteční na začátku října v Ostravě.

Kompletní výsledky 3. ročníku o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF