Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého nabízí nové studijní programy. Reaguje na požadavky trhu práce

Univerzita Palackého je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. V návaznosti na to změnila strukturu nabízeného studia a otevírá pro uchazeče nové moderní studijní programy zohledňující aktuální požadavky trhu práce, kde chybí zaměstnanci v pedagogických či lékařských profesích.

Lékařské fakulta proto navyšuje počet přijatých studentů Všeobecného lékařství o 15 procent a nově nabízí jako jediná v ČR navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví v kombinované formě, zaměřující se na oblast ochrany a podpory zdraví či prevenci nemocí. 

Fakulta zdravotnických věd reaguje na změny v legislativě týkající se nelékařských zdravotnických profesí a otevírá bakalářský studijní program Ergoterapie. Nově se uchazeči mohou hlásit také na bakalářské studium Pediatrické ošetřovatelství, které připravuje pro výkon povolání dětské sestry. „Jako první v Česku jsme otevřeli navazující magisterský program pro radiologické asistenty Zobrazovací technologie v radiodiagnostice. Zároveň jsme inovovali navazující magisterské studium pro fyzioterapeuty, jež nyní umožňuje získání specializované způsobilosti,“ uvedla Alena Cholinská, vedoucí tamního studijního oddělení.

Pedagogická fakulta nabízí nové studijní programy respektující nejmodernější trendy ve vzdělávání pedagogů v souladu se svým konceptem učitelského vzdělávání Učitel21. Zcela nově má v nabídce Muzikoterapii, inovovala Sociální pedagogiku či Speciální pedagogiku.

Filozofická fakulta otevře nový bakalářský program Vietnamská filologie s intenzivním jazykovým kurzem. Dále nabízí transformované studijní programy se specializací. „Jde například o Českou filologii se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích, Francouzskou filologii se zaměřením na aplikovanou ekonomii, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Polskou/Ruskou/Ukrajinskou filologii se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politickou komunikaci a politický marketing, Religionistiku či Mediální studia,“ sdělila Pavlína Grigárková, vedoucí studijního oddělení fakulty.

Cyrilometodějská teologická fakulta láká na nové bakalářské studium Náboženství se zaměřením na vzdělávání, které zájemce připraví k vykonávání činností katechety či pastoračního asistenta.

Přírodovědecká fakulta nově nabízí Přístrojovou a počítačovou fyziku a Mezinárodní rozvojová a environmentální studia. Aktuálně otevírá i kombinovatelné programy nesoucí přívlastek „pro vzdělávání“, které jsou určeny pro budoucí učitele.

Na potřeby pracovního trhu reaguje také právnická fakulta, která vylepšila skladbu a obsah předmětů v programech Právo, Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením na evropské právo.

Fakulta tělesné kultury připravuje bakalářský program Pedagogika volného času se zaměřením na sport.

Přehled všech aktuálně nabízených studijních programů, na které lze podat do konce února přihlášku, najdou zájemci v katalogu programů či na uchazečských stránkách.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tým tří pracovišť dokončuje obsáhlou badatelskou práci o biskupovi Karlu z Lichtensteinu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Leden 2019 - 12:55

Stál za přestavbami kroměřížského zámku i olomouckého arcibiskupského paláce, vybudoval světoznámou kroměřížskou Květnou zahradu a shromáždil cenné sbírky obrazů, grafik, soch, mincí, knih i hudebnin. Bez biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, jemuž se ve svém čtyřletém výzkumu věnovali odborníci Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity, by Kroměříž, Olomouc i další místa dnes vypadala úplně jinak.

Tým složený ze zástupců Muzea umění, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity se osobnosti Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) věnoval čtyři roky díky projektu financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity.

„Komplexní zpracování biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna jsme odkládali několik desetiletí. Jedná se totiž o mimořádně široké a náročné téma. Nyní však tým všech tří pracovišť dokončuje dvě rozsáhlé publikace čítající dohromady pět set stran. Vyjdou v české i anglické mutaci a při příležitosti výstavy představí nejen biskupovy umělecké sbírky a mecenášské počiny, ale také jeho strategie při ekonomické a duchovní správě olomoucké diecéze,“ řekla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění filozofické fakulty.

Editorem první publikace, která klasičtějším způsobem zhodnotí biskupovu osobnost a dobu, je Ondřej Jakubec z Masarykovy univerzity. Historik architektury Rostislav Švácha z Univerzity Palackého je editorem druhé publikace s názvem Místa biskupovy paměti. Zaměřuje se na sídla, místa, sbírky a upomínky biskupa Karla.

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna patřil k nejmocnějším velmožům druhé poloviny 17. století a Muzeum umění ho během roku představí prostřednictvím obsáhlého výstavního projektu s názvem Za chrám, město a vlast. Návštěvníky pozve do Galerie obrazárny i do dalších míst zámeckého areálu v Kroměříži, kde poznají biskupa Karla jako náruživého stavebníka a mecenáše. Tam se také 13. června uskuteční vernisáž, jejíž součástí bude novodobá premiéra příběhu z římské mytologie L´Elice v podání Ensemble Damian. Olomoucká část bude patřit biskupově osobnosti – jeho mládí, studiím i kariéře. Představí v ní i umělce, kteří pro biskupa tvořili, i agenty, které využíval pro nákupy nejen uměleckých děl, ale i mnoha dalších věcí, například ovocných stromů. 

Výstavu doplňuje dokumentární film s názvem Barokní velmož, na němž se podílely desítky odborníků zmiňovaných institucí. Hlavní roli v něm ztvárnil Jaroslav Plesl a v koprodukci s Českou televizí ho natočil scénárista a režisér Theodor Mojžíš.

„Je to pokus o vhled do myšlení, životního stylu a díla Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Jeho postava je z dnešního pohledu rozporuplná, ale formovala jej jiná doba, než je ta naše. V každém případě to, co po sobě na Moravě zanechal, je impozantní,“ uvedl Theodor Mojžíš. Předpremiéra snímku, na kterou je zvána veřejnost, se uskuteční 23. ledna od 17 hodin v Arcidiecézním muzeu. Česká televize uvede více než padesátiminutový dokument v polovině března.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Devátá PhD Existence se bude věnovat tělu a mysli

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Leden 2019 - 7:46

Ve čtyřech paralelních sekcích s téměř osmdesáti aktivními účastníky se uskuteční devátý ročník PhD Existence: česko-slovenské konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Na konferenci budou pedagogové, studenti i odborníci z praxe. Pozvání přijali také výzkumníci z oboru neurověd z laboratoře CO3 na Université libre de Bruxelles.

PhD Existence: česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech letos obsáhne nejen témata z psychosomatiky, ale třeba i modelování lidského vědomí, věnovat se bude také výzkumnému využití zařízení pro ovládání robotické ruky mozkovou aktivitou. Zájemce čeká i řada příspěvků z neuropsychologie, vývojové psychologie nebo ze sexuální výchovy. Konference se uskuteční ve dnech 21.- 22. ledna v Uměleckém centru UP.

„Letos bude konference ještě nabitější než loni. Poběží dokonce ve čtyřech paralelních sekcích. Momentálně evidujeme téměř osmdesátku přednášejících účastníků, přes čtyřicet dalších se přijede na konferenci vzdělávat a vyměňovat si zkušenosti. Při organizaci jsme se snažili dosáhnout mezinárodního rozměru. Jsme proto velmi rádi, že naše pozvání přijali výzkumníci z oboru neurověd z laboratoře CO3 na Université libre de Bruxelles,“ uvedla Lucie Viktorová z katedry psychologie filozofické fakulty. Dodala, že organizátoři vyzvali aktivní účastníky, aby zvážili svou prezentaci přednášky či posterů i v angličtině. „Zájem je, proto jsme do konference zařadili i několik anglických sekcí,“ doplnila Lucie Viktorová. Zároveň připomněla, že stále existuje možnost se na konferenci přihlásit.

Důvodem, proč využít této nabídky, je i řada atraktivních příspěvků, které letos PhD Existence nabídne. „Určitě velmi zajímavá bude například řeč Larse Keunickxa, který bude hovořit o tom, jak lze od zjednodušeného modelu neuronu dospět k modelu lidského vědomí,“ řekl Tomáš Dominik z katedry psychologie. Lákavá je podle něj i přednáška Emilie Casparové, která bude hovořit o svém výzkumu, v němž využila robotickou ruku ovládanou myšlenkami účastníků experimentu. Z českých přednášek organizátoři akce doporučují vystoupení Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové, předních českých odborníků na psychosomatický přístup a systemickou rodinnou terapii.

I letošní PhD Existence: česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech bude zajímavou příležitostí k diskuzi. Na jednom z workshopů se bude možné naučit konstruovat dotazník, v programu jsou i workshopy, věnované principům biosyntézy v terapii i praktickým základům pohybové terapie. Odborníci z praxe i doktorandi budou mít opět možnost prezentovat výsledky vlastního bádání.

Každoročně jsou sborníky z této konference úspěšně indexovány v systému Thomson Reuters. O totéž se pokusí i organizace letošního ročníku.

Na konferenci se můžete přihlásit ZDE. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Počet odborných článků o vědeckém bádání podle studie prudce roste, avšak na úkor kvality

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Leden 2019 - 14:02

Důvěryhodnost vědy v posledních desetiletích podkopává prudce rostoucí počet odborných časopisů a v nich publikovaných článků, z nichž ale jen malá část má opravdový přínos pro vědecké poznání. Upozornili na to autoři mezinárodní studie nazvané "The Art of Scientific Performance" uveřejněné v prestižním časopisu Trends in Ecology and Evolution, na které se podílel i Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty.

Jedním z důvodů neutěšeného stavu v oblasti publikování výsledků vědecké práce je podle studie nastavený systém hodnocení vědecké výkonnosti, určovaný jednoduchým pravidlem: více je lépe. Pracovníci i instituce v akademické sféře jsou srovnáváni na základě počtu publikací, jejich citací a objemu získaných financí. Kvalita a společenský přínos vědy a výzkumu tak podle autorů studie stále více ustupují do pozadí. „Informační technologie a otevřenost vědeckých databází současně vedly k vývoji ukazatelů jako je například impact factor, které se dnes používají k hodnocení vědecké výkonnosti, ač jejich původní účel byl jiný," upozornil Tomáš Václavík.

"Posedlost kvantitou" při publikování výsledků vědeckého výzkumu podle Václavíka vede k přirozenému výběru "špatné vědy", což potvrzují i některé další studie. Autoři studie The Art of Scientific Performance" varovali, že často jsou také zveřejněny nepravdivé výsledky nebo podvodné články. Zároveň roste počet tzv. predátorských vydavatelů, kteří nabízejí snadné publikování výsledků bádání za úplatu, avšak s pochybnou kontrolou kvality.

„Od začátku 20. století počet odborných časopisů a vydávaných článků roste exponenciálně, avšak počet článků, které odborná veřejnost opravdu čte a cituje, se zvyšuje lineárně. Odhaduje se, že v roce 2008 počet všech do té doby publikovaných odborných článků přesáhl hranici 50 milionů," uvedl Tomáš Václavík. Zároveň podle něj roste počet případů, kdy zveřejněné závěry odborných studií nejsou reprodukovatelné. „Například analýza Open Science Collaboration z roku 2015 ukázala, že pouhých 36 procent kontrolovaných experimentů v oboru psychologie je reprodukovatelných a odborníci při jejich opakování dochází ke stejným závěrům, které publikovali původní autoři," dodal olomoucký vědec.

Akademický svět podle studie potřebuje systémovou změnu, která opustí současnou posedlost po kvantitě a posílí roli akademické obce ve společnosti. Autoři studie navrhli několik jednoduchých rad, jak tento nepříznivý trend v oblasti publikování výsledků vědecké práce zpomalit či zvrátit. „Moderní věda je schopna sebereflexe a proto věříme, že jsme schopni přehodnotit naše chápání vědecké výkonnosti a vrátit se k většímu důrazu na kvalitu. Tu nelze definovat jednoduše, ale hlavní znaky zůstávají stejné. Lidská zvídavost, snaha o vysvětlení světa kolem nás a společenský význam řešených problémů," uzavřel Tomáš Václavík. Celou studii najdete zde.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Projekt HELP2 nabídne vedle zdravotnické angličtiny také němčinu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Leden 2019 - 8:00

Fakulta zdravotnických věd navazuje na nedávno završený mezinárodní projekt Healthcare English Language Programme (HELP), díky němuž vznikla on-line platforma pro výuku angličtiny pro zdravotníky. Na ní chtějí řešitelé projektu HELP2 dále pracovat, na základě ohlasů uživatelů doplní nová témata a některé části přeloží do němčiny.

Původní projekt po svém skončení v roce 2017 obdržel prestižní cenu Evropské komise European Language Label. Hodnotitelé chválili zejména inovativní a otevřený přístup, zároveň ale naznačili, že by bylo vhodné obsáhnout i další jazyky. Role hlavního koordinátora navazujícího projektu se chopila fakulta zdravotnických věd, zčásti obměněný tým tvoří učitelé a překladatelé z univerzit a dalších organizací ze sedmi evropských zemí.

„Už během testování, které jsme v rámci původního projektu prováděli, se ozývaly hlasy pro doplnění dalších tematických celků. Uživatelům chyběla například výživa, fyzioterapie, zubní lékařství nebo pečovatelské služby. Nejen tato témata tedy chceme doplnit,“ uvedl hlavní řešitel projektu Lukáš Merz z ústavu společenských a humanitních věd.

Již nyní mohou uživatelé projít dvacet interaktivních kurzů, čtrnáct z nich se zaměřuje na zdravotnická témata, zbylé se soustředí na interkulturní kompetence. Materiály jsou dostupné nejen jako on-line kurz, ale i jako PDF ke stažení. „Část stávajících témat přeložíme i do němčiny a některé moduly vytvoříme zcela nově pro potřeby praxe v německy mluvících zemích, protože je o tento způsob výuky zájem i zde,“ doplnil Merz.

„Inovace projektu HELP2 ale spočívá i v tom, že chceme maximálně využít možností nové verze systému Moodle a posunout úroveň našich interaktivních cvičení o něco výše. S některými funkcionalitami starší verze, na které platforma v současnosti běží, nejsme zcela spokojeni,“ dodal hlavní řešitel projektu.

První novinky budou k pilotnímu testování a připomínkování uživateli přístupné už letos v létě, celý projekt vyvrcholí oficiálním představením jeho výstupů na závěrečné konferenci v březnu 2021 v Olomouci.

V současnosti platformu pro výuku či studium využívá na sedm set aktivních uživatelů, nejen z České republiky a zemí zapojených do původního projektu, ale také například z Číny, Kanady nebo Saúdské Arábie. Přístupná je přitom na webových stránkách projektu nejen zdravotníkům a lékařům, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita se v sobotu otevře zájemcům o studium

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Leden 2019 - 12:00

Nejen potřebné informace o studiu, ale i speciální doprovodný program nabídne uchazečům Den otevřených dveří Univerzity Palackého už v sobotu 19. ledna. Zájemci si na akci, kterou tradičně navštěvují tisícovky uchazečů o studium, jejich rodiče i veřejnost, mohou projít všech osm fakult v čase od 9 do 14 hodin. K univerzitním budovám zájemce zdarma dopraví speciální autobusová linka.

Den otevřených dveří poskytne návštěvníkům kompletní informační servis. Na některých fakultách si mohou zájemci vyzkoušet i testy předpokladů ke studiu. „Středoškoláci se na fakultách dozvědí o možnostech studia, podmínkách přijímacího řízení, zahraničních studijních pobytech i o uplatnění absolventů v praxi. Zpřístupněny budou univerzitní knihovny, koleje či menza. Program bude zajímavý i pro veřejnost,“ uvedla tisková mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková s tím, že univerzita očekává tisíce zájemců.

Program v mobilu, autobus zdarma

Uživatelé s přístroji se systémem Android si mohou stáhnout v Česku ojedinělou aplikaci Studuj na UP, ve které najdou kompletní časový rozpis programu dne otevřených dveří, jízdní řád speciálního autobusu a interaktivní mapu univerzitních budov.

Dopravu k fakultám zprostředkuje bezplatná autobusová linka s padesáti místy, která bude vyjíždět od zastávky u hlavního vlakového nádraží a přiblíží zájemce ke zpřístupněným univerzitním budovám (jízdní řád). „Největší zájem o linku se dá očekávat v čase 8:55 u Hlavního nádraží. Jezdit v ní budou dobrovolníci z UP, kteří zájemcům poskytnou potřebné informace,“ upřesnila Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Prohlídky laboratoří, příjímačky i informace

Návštěvníci přírodovědecké fakulty se mohou těšit například na prohlídku laboratoře nanotechnologií, fyzici představí laboratoř pro atomovou a jadernou fyziku a k vidění budou i různé chemické pokusy. Fakulta zdravotnických věd a lékařská fakulta připravily pro zájemce prohlídky specializovaných odborných učeben. Návštěvníci Teoretických ústavů se budou moci například podívat do Centra simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností (CENTESIMO). Na filozofické, pedagogické i cyrilometodějské teologické fakultě si zájemci budou moci vyzkoušet přijímačky nanečisto.

Cyrilometodějská teologická fakulta navíc láká i na palačinky, bibli pod vodou nebo diskuzi o mezinárodním rozměru humanitární práce.  

Moderní sportoviště, simulovaný soud

Na fakultě tělesné kultury si zájemci se sálovou obuví mohou zahrát míčové sporty či vyzkoušet, jak funguje geolokační systém pro detekci pohybu hráčů na hřišti. Přístupná bude i lezecká stěna a pro odreagování chill out zóna. K dispozici bude také optický systém pro analýzu pohybu v 3D prostoru a představí se i hokejisté University Shields Olomouc. Většina programu se odehraje v prostorách Aplikačního centra BALUO a Centra kinantropologického výzkumu.

Právnická fakulta se zájemcům otevře i přes připravovanou dostavbu. Uchazeči se dostanou sice jen do části budov, ale program to nijak neovlivní. Stěžejní budou dva informační vstupy, kdy se příchozí budou moci setkat se studenty a s vedením fakulty, a dvě praktické ukázky simulovaného soudního jednání.

Otevřeno i v Pevnosti poznání a UPointu

Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání bude mít pro studenty maturitních ročníků otevřeno od 9 do 18 hodin zdarma. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí 12 nabídne zájemcům od 9 do 15 hodin bezplatně punč či kávu.

Koleje a menza

Návštěvníci budou mít také příležitost zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V tělocvičně na koleji B. Václavka bude stánek s informacemi, spolku Udržitelný Palacký či Akademik sport centra. V menze na ulici 17. listopadu mohou od 11 do 14 hodin ochutnat oběd za studentské ceny. V nabídce bude například dýňová polévka, vepřový guláš, mexické bezlepkové rizoto, boloňské špagety s parmazánem či Cordon bleu.

Více k programu zde. Další informace nabízí web studuj.upol.cz a také mobilní aplikace Studuj na UP. Aftermovie z prosincového DOD UP je k dispozici na univerzitním YouTube.

Na Univerzitu Palackého v Olomouci se v roce 2018 přihlásilo přes 25 tisíc uchazečů o studium, podobně jako o rok dříve. Druhou nejstarší tuzemskou univerzitu studuje na osmi fakultách téměř 22 tisíc studentů, což tvoří pětinu obyvatel Olomouce.

Informační bloky

Během informačních bloků na fakultách budou jejich zástupci informovat o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky, přijímacím řízení a odpovídat na dotazy. Studentům budou k dispozici i studijní referentky na studijních odděleních fakult.

Cyrilometodějská teologická fakulta (Univerzitní 22)

11:00–12:00    Studuj humanitární práci!

Filozofická fakulta (Křížkovského 10)

9:30–10:15      1. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)

11:00–11:45    2. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)

12:30–13:15    3. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)

Přírodovědecká fakulta (17. listopadu 12)

9:30–10:30      1. informační blok (2. podlaží, aula 2.001)

11:30–12:30    2. informační blok (2. podlaží, aula 2.001)

Pedagogická fakulta (Žižkovo náměstí 5)

9:30–10:30      Informační blok (přízemí, auditorium fakulty)

Fakulta tělesné kultury (třída Míru 117)

10:00–11:00    1. informační blok (budova NA, 4. podlaží, aula NA 401)

12:00–13:00    2. informační blok (budova NA, 4. podlaží, aula NA 401)

Právnická fakulta (17. listopadu 8)

10:00–10:45    1. informační blok (budova A, učebna U1)

12:00–12:45    2. informační blok (budova A, učebna U1)

Fakulta zdravotnických věd (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)

9:30–10:15      Prezentace pro uchazeče (malá pravá posluchárna TU/MPP)

10:30–11:15    Prezentace pro uchazeče (malá pravá posluchárna TU/MPP)

12:00–12:45    Prezentace pro uchazeče (malá pravá posluchárna TU/MPP)

Lékařská fakulta (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)

9:30–10:30      1. informační blok (tzv. Velká posluchárna)

11:30–12:30    2. informační blok (tzv. Velká posluchárna)

11:00–12:00    Klinika zubního lékařství LF UP (Palackého 12) – komentovaná prohlídka

Kategorie: Novinky z UP a PřF

V jubilejním roce 2018 reprezentovalo univerzitu také Československé komorní duo

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Leden 2019 - 8:00

Havana, Athény, Kišiněv, Bern či Jakarta. To je výčet jen několika metropolí, ve kterých se v minulém roce představila česká a slovenská hudba. Interpretovali ji Pavel Burdych, houslový virtuos a zároveň student doktorského studijního programu na katedře hudební výchovy PdF a pianistka Zuzana Berešová, absolventka téhož programu z roku 2016, kteří tvoří Československé komorní duo. V roce 2018 bylo hostem třiceti oslav, které se uskutečnily při příležitosti stého výročí vzniku Československa.  

Československé komorní duo oslovil Odbor kulturní diplomacie Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. Dokonalá symbolika vznikla pak ve chvíli, kdy se k tomu, aby umělci reprezentovali na kulturních akcích spojených s výročím vzniku Československa, potažmo se vznikem samostatného Česka a Slovenska, přiklonili i zástupci diplomatických misí ČR. Československé komorní duo složené z Čecha a Slovenky, doktoranda a absolventky Pedagogické fakulty UP, tak mohlo interpretovat hudbu obou zemí na mnoha akcích k výročí obou republik.

„Hráli jsme v Aténách, Bernu, Jakartě, Havaně, Káhiře i v řadě dalších měst. Od diplomatických zástupců, českých a slovenských krajanů i od běžných posluchačů máme mimořádně pozitivní ohlasy,“ uvedl Pavel Burdych. Během oslav, pořádaných zastupitelskými úřady ČR a SR, představili oba umělci publiku své mistrovství v metropolích čtyř kontinentů světa.  

„Skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Josefa Suka a také slovenských komponistů Bély Kélera, Mikuláše Schneidera-Trnavského, Ilji Zeljenky, Ladislava Kupkoviče i Petera Machajdíka sklidily v publiku velký ohlas,“ dodal doktorand katedry hudební výchovy.

Posluchači Evropy, Asie, Ameriky i Afriky vnímali podle obou interpretů rozdílnosti v charakteristice hudby obou zemí. „V neformální diskuzi o tom s námi mluvili vždy po skončení koncertu. Zaujala je i skladba 1918, kterou pro nás složil Peter Machajdík. Ohlas měla i Vzpomínka na Bardejov bardejovského rodáka Bély Kélera, jejíž část využil Johannes Brahms do svého Uherského tance číslo pět,“ doplnil Pavel Burdych. Dodal, že během koncertních cest Československého komorního dua se uskutečnily i mistrovské lekce pro studenty oborů hry na klavír a housle v brazilském městě Salvador na tamní Bahijské federální univerzitě.

Důvodem pro výběr dua Burdych – Berešová, coby rezidenčního souboru diplomatických misí České a Slovenské republiky, se stala především jejich soustavná činnost ve prospěch české a slovenské hudební kultury. Patří do ní i autorské koncerty z tvorby Miloslava Ištvana, Eugena Suchoně, Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka, Ilji Zeljenky, Bély Kélera, Ladislava Kupkoviče a Petra Machajdíka .

„I letos zahrajeme v několika zemích. Kromě českých podií navštívíme i slovenská, německá a rakouská. Čeká nás také několik koncertů v Portugalsku. Budeme též natáčet kompaktní disk s hudbou Antonína Dvořáka a Eugena Suchoně,“ řekl houslista Burdych, pro něhož bude zásadní i dizertační práce na Univerzitě Palackého. Jejím hlavním výstupem má být zpracování rukopisných materiálů obou Kélerových orchestrálních obrazů do podoby kritického notového vydání. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Reportáž: Jak se loví uchazeči

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Leden 2019 - 8:00

Ačkoliv si na Univerzitu Palackého podává přihlášku třikrát více studentů, než kolik může přijmout, každoročně vypuká v prostředí českých vysokých škol nový boj o uchazeče, který si nic nezadá se skutečnou válečnou vřavou.

Boj se vede online i offline, školy se utkávají o přízeň zájemců o studium přímo na středních školách a dokonce dochází i na guerillu. Tedy tu marketingovou. Nejlitější souboje ale probíhají rok co rok na podzim na Gaudeamu v moravské metropoli. Bitva o Brno aneb Největší veletrh terciárního a pomaturitního vzdělávání u nás přiláká vždy více než čtyři stovky škol z celého světa. Cíl našeho univerzitního týmu byl proto jasný: Oslovit a přesvědčit o kvalitách olomoucké univerzity co nejvíce potenciálních zájemců o studium.

 

Stovky oborů ve dvou patrech

Univerzita Palackého se pravidelně účastní veletrhů v Praze, Nitře nebo v Bratislavě, brněnský podnik je ale z hlediska velikosti i návštěvnosti nejvýznamnější. Jen pro představu: letošní ročník navštívilo během čtyř dní rekordních třicet jedna tisíc studentů třetích a čtvrtých ročníků středních škol. A protože jsme už z minulých let věděli, že asi z třetina z příchozích se zastaví u nás, museli jsme se náležitě připravit. Vybavili jsme se zcela novou dvoupatrovou expozicí univerzity rozloženou na sto šedesáti metrech čtverečních, která opravdu nešla přehlédnout, a týmem více než sta studentů a studijních referentek, kteří se během trvání akce na stánku vystřídali.

 

Chcete brožuru? Ne? A co hada?

Ani to vše dnešním zájemcům o studium ale nestačí. Kromě informačních materiálů a propagačních předmětů jsme proto přichystali interaktivní program. A bylo toho hodně - LCD obrazovky, zmenšená verze univerzitního obchodu UPoint, odpočinková zóna, hokej s našimi hokejisty, roboti a lasery, hlavolamy, virtuální realita, 3D tiskárny, kurz kaligrafie, živá zvířata, sportovní trenažéry a ještě fotokoutek. A samozřejmě přátelská atmosféra a přístup, který oceňovali nejen návštěvníci stánku, ale i konkurenční vysoké školy.

 

To vše denně doplněno o přednášky pro výchovné poradce i stovky studentů v seminárních prostorách. A výsledek? Pořádný kus genia loci univerzitního města Olomouce na brněnském výstavišti a tisíce nadšených zájemců o studium.

Tour pokračuje i po novém roce…

Ani v lednu a únoru propagace univerzity a oslovování potenciálních zájemců o studium nepolevuje. Během jednoho měsíce navštíví zástupci fakult pod vedením Ondřeje Martínka z oddělení komunikace UP na svých cestách Ostravu, Bratislavu, Trenčín, Trnavu, Nitru, Žilinu, Bánskou Bystricu, Prešov, Košice nebo třídenní veletrh Gaudeamus v Praze. Mimo to pokračuje kontinuálně až do konce února online i offline kampaň a další aktivity směřující k posílení značky UP.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Největší technická 3D tiskárna na Moravě pořádá workshop o marketingu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Leden 2019 - 8:00

3D tisk jako marketingový nástroj, to je název workshopu, který připravila pro zájemce UPrint 3D, specializovaná 3D tiskárna Univerzity Palackého. Workshop měl svou premiéru loni na podzim, pro velký zájem se ho pořadatelé rozhodli 29. ledna zopakovat.

Účastníci se mohou těšit na ukázky 3D tisku z plastu, papíru, kovu. Inspirovat se mohou netradičními nápady 3D výroby. „Na akci se dozvíte zajímavosti z 3D světa, jaké technologie se pro 3D tisk používají, novinky z 3D materiálů. Zmíním alespoň kevlar, nylon, onyx nebo titan, se kterými pracujeme. Zaměříme se také na to, jak se 3D tisk využívá ve startupovém světě a ve firmách, jak ho efektivně marketingově využít. Nahlédneme pod pokličku tvorby produktu pomocí 3D tisku. Představíme také proces prototypování a způsob, jak lze 3D tisk využít u Proof-of-Concept projektů univerzit,“ řekl organizátor Filip Auinger z Vědeckotechnického parku UP.

„3D tisk má široké využití. V minulosti jsme z kovu tiskli například chladič, nebo součástky do kuličkových ložisek, pro startupy plastovou láhev pro běžce, kde jsme se podíleli na vývoji prototypu. Médii proběhla zpráva o tisku pečetě hradu Bouzov. Pracovali jsme také na architektonických modelech z papíru nebo plastovém pítku pro kočky,“ popsala oblasti tisku pomocí 3D technologií Hana Kubičková z UPrint 3D.

Registraci na workshop, který se uskuteční v úterý 29. ledna od 15 do 17 hodin na katedře aplikované ekonomie, Křížkovského 12, v učebně 1.17, naleznete ZDE.

UPrint 3D je specializovaným pracovištěm Univerzity Palackého. Je jedno z vůbec největších pracovišť svého druhu na Moravě. Nabízí 3D tisk, 3D skenování, poradenství a projektovou podpory firmám i univerzitním pracovištím. Využívá nejmodernějších technologií pro 3D tisk z kovů, termoplastů, fotopolymerů, papíru i kompozitů. Jako jediné 3D tiskové centrum v ČR používá tiskárnu Markforged X7 s laserovým měřením přesnosti.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Novinka z UPointu ochrání vás i váš počítač

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Leden 2019 - 11:55

Poradna projektu E-Bezpečí UP v roce 2018 zachytila 15 případů, ve kterých byla webkamera využita k útoku na jiné uživatele internetu. Cílem jsou jak děti, tak i dospělí. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint proto zareagoval na zvýšenou obavu o bezpečnost na internetu a zařadil do svého sortimentu posuvnou krytku na webovou kameru, pomocí které uživatel mechanicky reguluje, kdy je možné se skrze kameru „dívat“.

Útoky, jejichž nástrojem se může stát webkamera počítače, mají hned několik podob. Buď využívají tzv. webcam trollingu, nebo k útoku dojde pomocí viru/malware šířeného například prostřednictvím e-mailu.

„Princip webcam trollingu je poměrně jednoduchý - pachatel vyzve v online prostředí vyhlédnutou oběť ke komunikaci prostřednictvím webové kamery. Místo skutečného záznamu však oběť vidí předtočenou videosmyčku. Muži například vidí video atraktivní ženy. Oběť, která uvěří, že skutečně komunikuje s osobou, kterou vidí na webkameře, je následně manipulována. Sofistikovanými způsoby je pak donucena, aby se před webkamerou obnažila,“ vysvětluje Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF, které je garantem projektu E-Bezpečí.

Jak upozorňuje, pachatel vše nahrává a citlivý materiál využívá k útoku - vydírání, sexuálnímu nátlaku a podobně. Oběť, která má strach oznámit situaci policii, pak často platí za to, že se intimní materiály nezveřejní. U dětí může dojít například k vylákání intimních materiálů či přímo k tzv. kybergroomingu.

Podle Martina Kožíška z CZ.NIC se oběťmi útoků s využitím webových kamer nestávají pouze dívky. „Stále častěji jsou to také chlapci, kteří věří, že se v online prostředí seznámí a získají například svého sexuálního partnera. To se samozřejmě může stát, existuje však vysoké riziko, že chlapec komunikuje s internetovým abuzérem.“

Vydírání využívající webové kamery však necílí pouze na děti. Kapitán Pavel Schweiner, vrchní komisař oddělení kybernetické kriminality olomoucké policie a odborný konzultant a lektor projektu E-Bezpečí, připomíná, že se terčem vydírání stávají také významní a úspěšní muži. Ti pak raději vyděrači zaplatí nemalý obnos, než aby došlo ke zveřejnění materiálu, který by je mohl velmi poškodit a poznamenat například jejich kariéru.

„Další možnost, jak lze webkameru zneužít, představují různé druhy virových infekcí, které převezmou kontrolu nad vaší webkamerou a jsou schopny odesílat vaše obrazová data na internet - třeba na e-mail pachatele. To je však poměrně technicky obtížné - útočník či případný virus by musel obejít celou řadu technických zabezpečení, od firewallu přes antiviry a podobně. Není to však nemožné, jak potvrzuje celá řada celebrit, jejichž soukromá fota či krátká videa unikla na internet právě díky virové infekci či přímo hackerskému útoku,“ popisuje další rizika Kamil Kopecký.

Strach z úniku intimních materiálů bývá podle něj také součástí různých hoaxů a podvodných zpráv šířených internetem. „Už v říjnu minulého roku jsem upozorňoval na to, že českým internetem putuje celá řada vyděračských e-mailů označovaných jako tzv. virus RAT (remote access trojan). Ty straší uživatele tím, že neznámý útočník prostřednictvím webové kamery získal přístup k vašim pornografickým materiálům, a pokud nezaplatíte 550 dolarů, budou tyto materiály zveřejněny. A jako důkaz obsahoval e-mail přílohu s těmito ´materiály´. Pokud jste však na přílohu klikli, mohl být váš počítač infikován právě pomocí viru. Samozřejmě k úniku vašich materiálů nedošlo, smyslem zprávy bylo vystrašit a přimět vás k otevření přílohy. Policie ČR v této věci vydala i varování, aby uživatelé v žádném případě žádné částky pachateli neplatili,“ říká expert z pedagogické fakulty.

Ochránit uživatele by proto mohla i na první pohled nenápadná novinka z UPointu.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Katedra asijských studií zve studenty k účasti na soutěži „Já/my a Korea“

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Leden 2019 - 8:00

Zvyšovat povědomí o korejském jazyce, Koreji nebo korejských studiích v Olomouci a současně prezentovat Olomouc a Univerzitu Palackého Korejcům se snaží soutěž Já/my a Korea. Je určena všem studentům Univerzity Palackého.

Korejská sekce katedry asijských studií vyhlásila druhý ročník soutěže „Já/my a Korea“. Znalost korejštiny v této soutěži není nutná, tudíž se jí mohou zúčastnit posluchači kterékoli katedry Univerzity Palackého. Projekty lze až do 20. května doručit v češtině, angličtině nebo korejštině, možná je i kombinace. Výherce získá 25 tisíc korun.

„Rádi bychom, aby studenti byli kreativní, aby pustili otěže představivosti. Mohou uskutečnit happening na veřejném místě a natočené video zařadit do soutěže. Mohou uspořádat například výstavu fotek z Koreje, které pořídili. Takto lze například zpříjemnit prostory některé z kaváren či čajoven. Fotky i video by pak opět mohly být zajímavým soutěžním projektem,“ uvedl Andreas Schirmer z katedry asijských studií.

Dodal, že nápadům se skutečně meze nekladou. Soutěžním projektem se tak může stát i například text, který nějak souvisí s Koreou a který byl publikován v místním tisku. Může to být i prezentovaná zkušenost při spolupráci s některou ze škol, ve které studenti UP učili korejské písmo hangul. Může se soutěžit i s videem, které může obsahovat výuku korejské písničky či jednoduchého tance v mateřské škole.  „Zdá se, že každý projekt vyžaduje video, ale vůbec tomu tak nemusí být. Fantazii meze neklademe,“ dodal jeho kolega Martin Šturdík. Připomněl, že účastnit se soutěže mohou jak jednotliví studenti, tak týmy, které mohou využít studenty oboru Korejština pro hospodářskou praxi i zahraniční posluchače.

Pojem Korea v soutěži zahrnuje jak historickou Koreu, tak oba dnešní korejské státy včetně korejské diaspory. Soutěž však preferuje návrhy týkající se Jižní Koreje a porota, složená z vyučujících UP, členů korejské komunity v ČR i těch, kteří se účastní projektu Seed Olomouc, bude hodnotit především jejich kreativitu, originalitu, dopad na veřejnost i kvalitu zpracování. Bonusové body pak získají ty projekty, jejichž kvalitu zvýšila sponzorská aktivita. 

Případné dotazy i díla adresujte na seed@upol.cz 

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Francouzský vědecký atašé navštívil vědecká centra, jednal o další spolupráci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Leden 2019 - 13:00

Slovy chvály nešetřil atašé pro vědu a vysoké školy francouzského velvyslanectví v Praze Mathieu Wellhoff po středeční návštěvě Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Podle jeho slov obě vědecká centra předčila jeho očekávání.

„V Praze, kde sídlí naše ambasáda, se hodně mluví o pražské a brněnské vědě. Ale to, co jsme viděli v Olomouci, bylo vážně úžasné. Vědecká střediska jsou zde na mnohem vyšší úrovni, než jsme očekávali. Nejvíce mě zaujal fakt, že menší výzkumná centra mohou dosáhnout lepších výsledků než mnohem větší vědecké instituce,“ uvedl Wellhoff, jehož k cestě na Hanou přiměly nejen informace ze strany Czech Investu, ale také množství kandidátů a laureátů cen, jež francouzské velvyslanectví za vědu uděluje. Během středeční prohlídky holického areálu přírodovědecké fakulty ho doprovázela referentka pro vědeckou spolupráci Francouzského institutu v Praze Lauriane Labourel.

V obou vědeckých centrech se hosté seznámili se základními výzkumnými směry, nejvýznamnějšími úspěchy a řeč přišla i na situaci v české vědě poté, co u vědeckých center vybudovaných v rámci Operačního programu VaVpI skončí období udržitelnosti. „Myslím, že všechna centra se musí připravovat na konec období udržitelnosti, protože nastane šok a obávám se, že ne všechna přežijí. Ta olomoucká se zdají být v lepší kondici ve srovnání s jinými centry, co jsem navštívil. Jste menší, agilnější a nemáte problém s řízením. U větších center je často problém s řízením, jsou tam vnitřní neshody,“ doplnil vědecký atašé. Podle něj chybí větší spolupráce mezi Akademií věd ČR a univerzitami a dostatek peněz v české vědě mnohdy nemotivuje k efektivnímu využívání evropských dotací.

Generální ředitel RCPTM Radek Zbořil provedl francouzské hosty laboratořemi a ukázal jim přístrojové vybavení včetně v tuzemsku nejvýkonnějšího vysokorozlišovacího elektronového mikroskopu nebo nízkoteplotního rastrovacího mikroskopu, který umožňuje nejen zobrazovat jednotlivé molekuly, ale také s nimi manipulovat. Zástupci ambasády se zaujetím sledovali i hořící nanočástice železa.

„Byl jsem překvapen mírou informovanosti i znalosti českého vědeckého prostředí ze strany francouzských hostů. Protože úzce spolupracujeme s řadou pracovišť v Paříži, Limoges nebo Nantes, jsou pro nás zajímavé nabídky společných workshopů směrem ke společným grantům v programech H2020 a zejména možnost financování pobytů našich doktorandů na špičkových francouzských pracovištích. V neposlední řadě byli kolegové nadšení „double degree“ programem, který na katedře fyzikální chemie již funguje a mohl by být inspirací pro další pracoviště v ČR. Plánujeme na toto téma další schůzku v Praze,“ zhodnotil návštěvu Zbořil.

V CRH vědci představili například pokročilou laserovou mikroskopii pro snímání živých rostlin, na oddělení molekulární biologie ukázali cílené editování genomu ječmene metodou CRISPR/Cas9 a hosté si prohlédli i Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, jež zásadním dílem přispělo k přečtení genomu pšenice, ječmene či banánovníků. Vědeckému řediteli CRH Jaroslavu Doleželovi Mathieu Wellhoff poblahopřál k udělení Národní ceny Česká hlava 2018.

„Setkání bylo velmi inspirativní. Hosté měli velmi dobré znalosti o fungování, financování a kvalitě české i evropské vědy. S francouzským vědeckým prostředím je naše centrum v kontaktu, mimo jiné i díky vedoucí oddělení molekulární biologie Veronique Bergougnoux, pracovalo u nás několik mladých francouzských výzkumníků, strukturní biolog David Kopečný získal česko-francouzský doktorát a často využívá synchotronu v Grenoblu. Od letošního ledna u nás působí profesor Pascal Gantet z Montpeliere a očekáváme, že povede naše doktorandy,“ uvedl ředitel CRH Ivo Frébort, který schůzku považuje za počátek dlouhodobější spolupráce.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Divadlo chce hru o listopadu 1989. Vypsalo soutěž pro studenty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Leden 2019 - 8:00

V listopadu uplyne třicet let od Sametové revoluce a Moravské divadlo pod záštitou Olomouckého kraje by k této příležitosti chtělo uvést speciální divadelní projekt, který by přiblížil zásadní okamžik novodobých českých dějin studentům středních škol. Vedení divadla se rozhodlo vyhlásit soutěž o původní dramatický text na téma Sametová revoluce. Soutěž je určená pro studenty vysokých škol a autor vítězného textu bude odměněn částkou 30 tisíc korun.

„Současní studenti středních škol události z listopadu 1989 nezažili a mají o Sametové revoluci velmi nekonkrétní a zkreslenou představu, což je vzdělávací nedostatek, který bychom v rámci tohoto projektu rádi napravili. Rozhodli jsme se proto oslovit studenty vysokých škol, aby se stali pro své mladší kolegy jistými mentory přesto, že sami nebyli přímými svědky této události. Počítáme však s rozhledem a informovaností vysokoškoláků, ale také s humorem, nadhledem a znalostí jazyka, který by měl být současné dospívající generaci blízký,“ uvedl ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš.

Hra by měla být určená pro minimálně tři a maximálně pět herců a její rozsah by neměl přesáhnout pětatřicet stran. Měla by být inscenovatelná v různých hracích prostorech. Text má mít v první řadě vzdělávací charakter, vítaný je ovšem nadhled, humor a jistá míra interaktivity.

Autoři mohou své texty poslat do 15. května na adresu sekretariat@mdol.cz, motivací je odměna 30 tisíc korun. „Vítěze soutěže vyhlásí odborná pětičlenná porota 30. května a hra bude posléze nastudována souborem činohry a uvedena v listopadu letošního roku,“ zdůraznil David Gerneš.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP bude intenzivněji zkoumat a podporovat kulturní a kreativní průmysly

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Leden 2019 - 11:37

Univerzita Palackého se v letošním roce ještě intenzivněji zaměří na výzkum kulturních a kreativních průmyslů (KKP). Analyzovat současnou situaci KKP, vytvářet v Olomouci kreativní a inspirativní prostředí pro start-upy, a zamezovat tak odlivu talentovaných lidí z olomoucké aglomerace jí nově umožní i získané grantové prostředky od Technologické agentury České republiky.

Tým odborníků uspěl v rámci výzvy ÉTA Technologické agentury České republiky s projektem „Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu“.

Olomouc je líhní talentovaných lidí s nápady a vizemi, ale mnoho z nich často odchází do větších měst. Právě toto chce nový projekt změnit. „Cílem projektu je posílení pozice kreativních průmyslů v rámci olomoucké aglomerace, a to cestou kvalitativní analýzy současné situace a návrhu opatření pro zamezení tzv. brain drainu, tedy odchodu talentů a lidského kapitálu,“ prozradil Rostislav Nétek, hlavní řešitel projektu, recept na to, jak podpořit development v oblasti KKP v Olomouci.

„Nový projekt by měl vést k návodu, jak v Olomouci udržet talenty a jak maximálně využít lidský kapitál k proměně image města a ke zlepšení zdejšího podnikatelského prostředí,“ doplnil Petr Bilík, prorektor Univerzity Palackého a jeden z odborných garantů projektu.

Řešitelský tým momentálně pracuje na veřejné databázi zapojených subjektů a připravuje sérii kulatých stolů a workshopů s aktéry KKP i zástupci institucí strategického plánování. Cílem projektu je pak především definovat soubor doporučení pro jednotlivá odvětví KKP a vytvořit unikátní specializovanou mapu, která na základě geoinformační modelace, analýzy a vizualizace zpracuje přehlednou strukturu přílivu a odlivu firem a pracovníků v Olomouci i přilehlém okolí.

Výraznou roli při rozšiřování KKP v Olomouci přitom hrají tzv. aplikační garanti – statutární město Olomouc, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a obě coworkingová centra sídlící v Olomouci (Vault42 a Coworking Olomouc).

Projekt přímo navazuje na výsledky projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku, který v letech 2016–2017 uskutečnila platforma Kreativní Olomouc. Více o současném projektu se dozvíte ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Technika je in! Přesvědčuje o tom TechnoLab

Máte chuť si vyrobit originální šperk nebo třeba motýlka ze dřeva? Chcete svému potomkovi ukázat, jak se například vyrábí ze dřeva vařečka? A nemáte ani dílnu ani nářadí? V Olomouci už to nevadí. Stačí zajít na pedagogickou fakultu, která pro veřejnost otevřela unikátní TechnoLab.

„Vedle jiných dovedností by člověk měl mít nějakou technickou gramotnost – umět vzít do ruky šroubovák, kladívko, pilku, aby si sem tam dokázal něco pověsit, připevnit či opravit,“ vysvětluje uprostřed vybavené dílny Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy.

Pedagogická fakulta svým TechnoLabem zaplňuje jedno z bílých míst českého vzdělávacího systému. A dělá toho mnohem víc. Snaží se o to, aby se technické vzdělávání do škol vrátilo. Nejen v tom starém dílenském pojetí. Vedle tradičních dnes existují i nové technologie, například 3D tiskárny, počítačově ovládané stroje a řada dalších.

„Myslím, že je potřeba začít už u dětí. Je potřeba je vést k technickým zájmům, které se pak v budoucnu mohou proměnit i v jejich povolání. Prostřednictvím TechnoLabu se nám daří ukazovat, že technika je nejen potřebná, ale že může i bavit,“ dodává Jiří Dostál.

A že je to pravda, dokazují jednotlivé dílny, do nichž přicházejí děti, studenti i rodiče. „Syn si v garáži stále něco vyrábí. Baví ho to, ale nemá dostatek nářadí. A na gymnáziu na technickou výchovu není prostor,“ svěřuje se Monika Poláčková z Prostějova. Sama si v jednom z předvánočních TechnoLabů vyrobila dřevěný šperk.

Nadšení neskrývá ani studentka učitelství pro mateřské školy Adriana Přikrylová. „Nabídka veřejné dílny pedagogické fakulty mne nadchla. Dnes jsem si zde vyrobila dřevěného motýlka, kterého za pár dní přinese bratrovi Ježíšek,“ říká. 

Kdo by chtěl využít nabídky veřejné dílny a zkusit si něco vyrobit, měl by se přihlásit e-mailem. „Je to tak lepší, abychom se na zájemce mohli dostatečně připravit a měli pro ně jak potřebný materiál, tak zkušené lektory adostatek našich studentů, kteří v TechnoLabu pomáhají,“ doplňuje vedoucí katedry Jiří Dostál. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Středoškoláci si díky soutěži zkusí roli právních zástupců

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Leden 2019 - 11:35

Zkusit o právu nejen přemýšlet, ale i si ho prožít. A to hned v roli právních zástupců. Tuto příležitost nabízí středoškolákům unikátní soutěž Mezinárodní Středoškolský Moot Court, kterou již sedmým rokem připravuje právnická fakulta.

Soutěžní tým může být tvořen jedním až třemi studenty střední školy. „Podmínkou rozhodně není, že se přihlášení musejí orientovat v právu. Celým kláním je bude provázet kouč, student práv, který jim se vším pomůže,“ řekl Jan Kohl, student olomoucké právnické fakulty, který s kolegou Pavlem Glosem soutěž již druhým rokem koordinuje. Středoškoláci nejprve připraví pod vedením studentů práv písemná podání, a poté se účastní ústního kola před panelem porotců, jež simuluje jednání před Evropským soudem pro lidská práva. „Cílem soutěže je ve studentech středních škol rozvíjet smysl pro právo, zlepšovat jejich prezentační, komunikační a argumentační dovednosti a v neposledním řadě je naučit, jak právo funguje,“ doplnil Pavel Glos. Aktuální případ pro letošní ročník organizátoři zveřejní až po uzavření přihlašování.

Soutěž je rozdělena na dvě kola. Nejlepší týmy z fakultních kol postoupí do mezinárodního finále. Fakultní kola se pravidelně konají na právnických fakultách v Olomouci, v Praze a v Brně, mezinárodní finále pak tradičně hostí olomoucká fakulta. Do finále se zapojují i týmy ze Slovenska.

Středoškoláci mohou posílat přihlášky do soutěže na e-mail street.law.moot@gmail.com nejpozději 13. ledna. Týmy nemusí být složeny ze studentů stejných tříd či ročníků. Podrobnosti k přihláškám, k pravidlům soutěže a vše důležité najdou zájemci zde.

Vloni se do soutěže přihlásilo rekordních 99 středoškoláků. „Spoustu jsem se toho naučila, umím pracovat s judikáty, poznala jsem skvělé lidi a získané zkušenosti určitě zužitkuji. Jednou bych chtěla studovat mezinárodní vztahy a ani přihlášku na práva nevylučuji,“ zhodnotila svou loňskou účast Elena Sekaninová z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově, která obsadila celkové 3. místo.

Středoškolský moot court vznikl na PF UP v roce 2013, a to z iniciativy a s entuziazmem studentů předmětu street law pod vedením Lucie Madleňákové, z katedry správního práva a finančního práva.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Díky vědcům z Centra excelence lze snadněji předpovídat tajemné nestabilní procesy

Předpovídat nejpravděpodobnější dynamiku nestabilních procesů, které velmi rychle divergují, umožňuje nová metoda navržená týmem vědců Centra excelence pro klasické a kvantové interakce v nanosvětě. Součástí vědecké skupiny jsou odborníci z katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP, Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně a Univerzity Karlovy.

Závěry výzkumu nestabilních procesů, který už byl experimentálně ověřen, mohou být využity například při konstrukci nových tepelných strojů v nanosvětě a velmi citlivých nanomechanických detektorů. Výsledek práce týmu českých vědců publikoval prestižní časopis Physical Review Letters.

Nestabilní procesy jsou podle Radima Filipa z katedry optiky PřF UP všude kolem nás. Pozorovat je lze ve vznětových motorech, písečné bouři i při chování nevyzpytatelných finančních trhů. Společným rysem těchto nestabilních procesů je, že běžné statistické metody založené na středních hodnotách a standardních odchylkách nelze použít pro velmi rychle rostoucí veličiny. Standardní odchylka totiž diverguje rychleji než střední hodnota. Ve velmi nestabilních systémech tento jev nastává tak rychle, že obě charakteristiky doslova explodují.

Společný tým vědců se podle Radima Filipa místo studia těchto problematických charakteristik zaměřil na nejpravděpodobnější hodnoty během nestabilního procesu. Odborníci ke svému překvapení zjistili, že tyto nejpravděpodobnější hodnoty lze využít nejen k porozumění nestabilních procesů, ale i k pozorování neočekávaných jevů, a dokonce i jako možný základ nových tepelných strojů. Inovativní experiment provedený v laboratořích Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně pak tyto závěry plně potvrdil na chování mikročástic ovládaných a pozorovaných světlem v optické nelineární pinzetě.

Velmi nestabilní nelineární náhodné procesy stále představují nepříliš prozkoumanou část statistické a kvantové fyziky. „Důvodem je značná náročnost počítačových simulací šumu divergujícího v těchto procesech, a ještě větší složitost experimentálních testů. Řada standardních metod popisu statistiky takových náhodných dějů zároveň rychle selhává," uvedl Radim Filip. Nejjednodušším příkladem nestabilního procesu je působení síly na částici, která závisí na poloze částice kvadraticky. Tato síla vytváří velmi nestabilní pohyb částice, a to i když budeme pohyb částice intenzivně brzdit ve všech směrech. Částice má tendenci dorazit do nekonečna v konečném čase.

Počet rychle divergujících trajektorií částice roste exponenciálně, a proto jejich standardní odchylka diverguje mnohem rychleji než střední hodnota. Kvůli tomu se po velmi krátkém čase tyto statistické charakteristiky nedají použít. Teoretický tým na katedře optiky si tedy položil základní praktickou otázku: Když nelze věrohodně určit střední polohu částice, kde se částice nachází nejpravděpodobněji? V termínech statistiky to znamená začít zkoumat lokální maximum hustoty pravděpodobnosti částice. To obecně vyžaduje velké množství opakovaných simulací či experimentů v nestabilních procesech.

„Náš tým nicméně překvapivě zjistil, že při určitých podmínkách stačí i poměrně malý počet trajektorií, a i ten dává neočekávané jevy. Například při působení síly na částici závisející na poloze kvadraticky lze pozorovat, že nejpravděpodobnější výskyt částice kolem nulové polohy se posouvá proti směru působící síly, a v dlouhém čase dokonce nabývá konstantní hodnoty. Lokální neurčitost kolem takového maxima je relativně malá, a to umožňuje tyto jevy přímo pozorovat v experimentu," řekl profesor Radim Filip. Sledovat jevy by nebylo možné bez zvládnutí stochastických simulací nestabilních systémů, k čemuž zásadně přispěl doktorand Luca Ornigotti. „Na Univerzitě Palackého úspěšně studuje díky Fischerovskému stipendiu, což by jinak nebylo možné," podotkl olomoucký vědec.

Tato zajímavá anomálie motivovala mladé spolupracovníky Artema Ryabova a Viktora Holubce z katedry makromolekulární fyziky Univerzity Karlovy k dalšímu matematickému zkoumání, jehož výsledkem byly aplikace ve stochastické termodynamice. Shodou okolností se na předpovědi chování maxima hustoty pravděpodobnosti a jeho okolí daly použít moderní metody statistické fyziky. A co víc, výběrem nedivergujících trajektorií lze podmíněně získat i více energie než omezením dynamiky tak, aby trajektorie nedivergovaly. „Spolupráce s Artemem a Viktorem je silná díky komplementaritě znalostí a přístupů, které v Olomouci nemáme. Je to ideální, i když pro mne jako doktorandského studenta náročné. Nicméně to všem doporučuji, pracujete v Olomouci, Brně a Praze současně," pochvaluje si doktorandské studium a spolupráci Luca Ornigotti.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzitou zněla tříkrálová koleda

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Leden 2019 - 11:25

Kašpar, Melichar a Baltazar přišli na Univerzitu Palackého zvěstovat šťastnou novinu o narození Ježíše Krista. Na dveře pracovny rektora i vstupní bránu rektorátu pak napsali posvěcenou křídou zkratku latinského Christus mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu.

Složit poklonu narozenému králi v jeslích se Tři králové vydali z Charity Olomouc do katedrály svatého Václava, poté navštívili rektorát UP, děkanát cyrilometodějské teologické fakulty, radnici, mateřskou školu Ovečka a kurii.

 „Neseme celé lidské rodině světlo, radost a pokoj. Bůh je mezi námi,“ uvedl pomocný biskup Antonín Basler. Společně s ním si kostým tříkrálových koledníků oblékl ředitel Charity Olomouc Petr Prinz a vedoucí podpůrných činností charity Petr Macek. Novoroční fanfáry a tříkrálové koledy zazněly v podání studentů Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Rektor Jaroslav Miller jim všem poděkoval a popřál hodně zdraví, úspěchů, štěstí a pokory.

Na cyrilometodějskou teologickou fakultu přišli králové zvěstovat radostnou novinu bezprostředně po návštěvě rektorátu. Jak sami s úsměvem uvedli, i přes tušení, že na této věhlasné fakultě už o tom něco vědí. Trojici přivítal zástupce děkana Vít Hušek společně s dalšími kolegy. „Vaši zprávu o narození Spasitele předáme co nejdříve nejen našim studentům, zaměstnancům, ale i komukoliv dalšímu. A rádi vaši službu u našich potřebných, opuštěných a nemocných podpoříme. Naše dlaně jsou otevřené,“ uvedl Hušek.

Sbírku pořádá Charita už podevatenácté. Je to největší sbírka v zemi.  Peníze, které se podaří vybrat, budou určeny lidem, kteří se ocitli v nouzi. Charita je tentokrát použije na podporu a rozvoj domácí hospicové péče či na pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi a na podporu sociálního bydlení. 

Podle nejznámější tříkrálové tradice ozdobí Tři králové zárubně navštívených institucí tradičními iniciálami K+M+B.  Od počátku vzniku Tříkrálové sbírky v roce 2000 zůstává její záměr stejný – získat finanční prostředky pro lidi v nouzi. Každoročně tak výtěžek Tříkrálové sbírky putuje k nemocným, hendikepovaným, seniorům, rodinám v tísni a osobám bez zázemí. 

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti UP mohou vyjet na stipendijní pobyty do USA

Získat nové znalosti, porovnat životní styl i najít nové přátele, to je příležitost pro toho, kdo se vydá na zahraniční studijní pobyt. Jednou ze zemí, kam tradičně vyjíždějí na zkušenou studenti Univerzity Palackého, jsou Spojené státy. Zajímavou nabídku připravilo zahraniční oddělení UP i letos. Do 14. ledna se mohou studenti UP přihlásit do výběrového řízení v rámci Merrillova programu, a dostat se tak v akademickém roce 2019/2020 na semestrální studijní pobyty na několika partnerských školách.

Univerzita Palackého má v USA dva tradiční partnery. „Jsou to Moravian College v Pensylvánii a Hampshire College v Massachusetts. S nimi úspěšně spolupracujeme již několik let. K této dvojici přibyl nyní třetí partner, a to Coe College v Iowě,“ uvedla Zuzana Hamdanieh ze zahraničního oddělení.

Zájemci, kteří se chtějí přihlásit do výběrového řízení, musí splnit několik podmínek. „Musí být studenty UP, s výjimkou LF, protože tyto školy nenabízejí lékařské studium, a musí být občany ČR. Pak je potřebné dodat přihlášku se všemi požadovanými přílohami – motivačním esejem, CV, přehledem studijních výsledků a doporučením. Úspěšní žadatelé mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného. Nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí dílčích poplatků, cestovních nákladů, kapesného zůstává,“ připomněla Zuzana Hamdanieh.

Pobyt v USA v rámci Merrillova programu je pro studenty zajímavou zkušeností. Potvrzuje to i studentka filozofické fakulty Nikola Tillová. „Zimní semestr roku 2018 jsem strávila na Moravian College v Pensylvánii. Tušila jsem, co od pobytu očekávat, ale nakonec tento studijní pobyt splnil má očekávání nad míru. Byla to pro mě obrovská a nezapomenutelná zkušenost. Nejen že jsem se seznámila s americkým vzdělávacím systémem, ale poznala jsem i kulturu a myšlení Američanů. Měla jsem možnost studovat předměty, které se v ČR nevyučují. Také jsem měla příležitost setkat se s lidmi z celého světa,“ uvedla studentka. Jak dodala, pobyt jí přinesl spoustu pozitivních zkušeností, rozšířil její znalosti v oboru. „Především mě ale inspiroval. Zjistila jsem, co je v životě důležité, naučila jsem se postarat se sama o sebe. Vyzkoušela jsem si, jaké to je žít na druhé straně světa, kdy se můžete spolehnout jen na sebe. Rozhodně doporučuji všem studentům se do programu přihlásit, protože tato zkušenost je může posunout neskutečně dopředu a naučit novým věcem,“ dodala Nikola Tillová.

Přihlášku s požadovanými přílohami je možné odevzdat osobně Zuzaně Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 14. ledna 2019 (včetně). Více informací získají zájemci na zahraničním oddělení UP, Křížkovského 8 a ZDE.

 

 

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Galerii Plusmínus je ARTgila123

Z korejského Daegu, egyptské Káhiry a španělského Madridu doputovala do Olomouce výstava ARTgila123. Mezinárodní expozice, která se vejde do většího boxu, je instalovaná v Galerii Plusmínus Uměleckého centra UP. Navštívit ji můžete do konce února.

ARTgila123 je mezinárodním projektem, který iniciovala Teresa Torres de Eça, prezidentka International Society for Education Through Art (InSEA) a Portuguese Visual Art Teachers association (APECV). Tento projekt je jednou z mnoha aktivit Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním, jež iniciuje výzkum a zároveň propojuje činnost výtvarných pedagogů napříč kontinenty.

„Kolekce vznikla na základě výzvy InSEA, jejíž jsme součástí. Cílem bylo prezentovat keramický objekt, který by odpovídal rozměrům větší krabičky od sirek, tedy přibližně 1 x 2 x 3 palce. Do výzvy se zapojilo víc než čtyřicet umělců z celého světa, kteří vytvořili pro výstavu svá díla,“ uvedla Petra Šobáňová, proděkanka pedagogické fakulty a zároveň vedoucí české sekce InSEA. Dodala, že k výstavě by měl vyjít i katalog.

Díky velikosti objektů se celá expozice vejde do jednoho většího boxu. A v takové podobě i doputovala do Olomouce. Mezi čtyřicítkou malinkých různorodých děl umělců jsou práce i Roberta Bučka, Davida Medka a Moniky Dokoupilové, tří pedagogů katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty.

„V našich poměrech jsou to věci velmi vtipné a úsměvné. Vejít se totiž do stanoveného rozměru je determinační. Taková tvorba probouzí v člověku různé myšlenkové pochody a zajímavé nastavení,“ řekla doktorandka katedry výtvarné výchovy Monika Dokoupilová. Sama pro expozici vytvořila plástev s myšlenkou vlastního intimního prostoru. „Žijeme v komunitě, ale každý potřebujeme svůj prostor. V mém díle kontakt s ostatními představují tenké stěny plástve,“ dodala.

Česká participace na projektu InSEA je velmi aktivní. Na katedře výtvarné výchovy PdF UP totiž doprovází mezinárodní expozici malého objektu i studentská výstava nazvaná Student ARTgila123.

„Oslovili jsme budoucí výtvarné pedagogy, kteří si vyzkoušeli japonský výpal RAKU. Pod vedením pedagogů vyráběli drobné keramické objekty s cílem umístit je do veřejného prostoru. Dnes je můžete najít v různých výkladních skříních kaváren i obchodů. S mapkou v ruce lze najít dvacet studentských prací ve dvanácti zastaveních. Výstava tak putuje nejen po světě, ale návštěvníci mohou za dalšími objekty putovat i po městě,“ dodala Monika Dokoupilová.

InSEA má zastoupení v různých zemích i regionech světa. Česká sekce INSEA je velmi aktivní a v současné době pod vedením Petry Šobáňové sídlí v prostorách katedry výtvarné výchovy PdF UP.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF