Novinky z UP a PřF

Universitas: První miliony se podle nové metodiky rozdělí na konci roku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2 hodiny 14 min zpět
Již na konci letošního roku rozdělí Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)  vysokým školám první miliony korun podle nové Metodiky 17+. Píše o tom magazín vysokých škol Universitas. Podle něj se akademici nemusí bát, že by kvůli novince přišli o peníze na výzkum, rozdělovat se zatím budou jen prostředky z navýšení. Na prosincovém zasedání RVVI by se měly schválit dosavadní výsledky hodnocení a ministerstvo školství by mělo rozhodnout o nárůstu peněz za výzkum pro jednotlivé vysoké školy. Prozatím se bude podle nového způsobu hodnocení rozdělovat poměrně malá částka, 193, 5 milionů korun, která by se měla objevit v rozpočtech škol už v příštím roce 2019. Je to ale jen předvoj velké změny v hodnocení vědeckých výsledků v Česku. Na konci půjdou částky, které se podle nové, inovované „kuchařky“ rozdělí, do miliard.  „Od samého začátku se řeklo, že se v zavádění metodiky bude jednat jen o nárůst podpory výzkumu, že žádná vysoká škola o nic nepřijde a jen ty dobré a vynikající mohou dostat něco navíc,“ ubezpečuje první místopředseda RVVI Petr Dvořák. Celý rozhovor s ním je dostupný zde. Kolik peněz nakonec půjde podle nového hodnocení vysokým školám, zatím není jasné a je to předmětem diskusí. Uvažuje se zatím o dvou miliardách korun. Jisté ale je, že metodika by měla být hotová v roce 2020 a od té doby by se podle ní mělo naplno hodnotit. Celý text najdete na webu Universitas.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Umělecké centrum je plné lásky, která nezná hranic

Včera se na Olomouckých barokních slavnostech hrála L´Amor non ha legge. Pastorální opera Antonia Caldary s českým názvem Láska nezná hranic, se hned v prvním večeru dočkala bohatého aplausu. Vůbec poprvé se Caldarova novodobá opera hrála na konci června v rámci Smetanovy Litomyšle v Nových Hradech. Její novou verzi, která vychází z původního díla, vytvořil Tomáš Hanzlík z katedry hudební výchovy pedagogické fakulty. Nová L´Amor non ha legge není přesnou historickou rekonstrukcí, zachovává však styl a stává se velkým tahákem letošních slavností.  „Caldarovi je věnována mnohem menší pozornost, než jakou by si svým gigantickým dílem zasloužil. Je to autor, který ústrojně spojuje intelektuálního kontrapunktika se skladatelem schopným vytvořit líbeznou a prostou písňovou formu. Něco, co tolik oceňujeme například na Mozartovi,“ řekl Tomáš Hanzlík, který je i uměleckým vedoucím festivalu. Caldara má podle něj s Mozartem překvapivě mnohem víc společného, než bychom čekali. „Ačkoliv je autorem období pozdního baroka, jeho světská tvorba již předznamenává odlehčené a zdrobnělé rokoko,“ dodal. L´Amor non ha legge si v první čtvrtině 18. století objednal hrabě Johann Adam von Questenberg, vídeňský císařský úředník, hudební znalec, milovník umění a jeho podporovatel, zároveň majitel panství v Jaroměřicích nad Rokytnou na jihu Moravy. Hrabě se v díle nechal alegoricky zpodobnit jako šlechtic, který se uchýlil do venkovského ústraní a nechal se okouzlit prostým životem pastýřů. Císařský dvorní skladatel Antonio Caldara zhudebnil nové libreto k příležitosti padesátin hraběte, v roce 1728. Děj opery zachycuje příběh šlechtice zamilovaného do společensky nerovné ženy. Po nejrůznějších peripetiích – domnělých i skutečných proviněních, intrikách, zklamáních, radostech, záměnách a omylech – se opera uzavírá několikanásobnou svatbou. Děj je plný zvratů, jeden výstup střídá druhý a porozumění už tradičně podporují titulky promítané nad scénou. Jako většina z barokních děl i tato opera trvala v původním rozpisu nejméně tři hodiny. Její nová verze je však po úpravách zkrácena o třetinu.   Už pošesté se večery s barokní operou konají v Atriu Uměleckého centra Univerzity Palackého. Během dvaadvaceti červencových večerů zazní díla Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho či Wolfganga Amadea Mozarta, v novodobých světových premiérách pak vedle Antonia Caldary jsou připraveny i novodobé premiéry dvou barokních serenat neprávem pozapomenutého dalšího mistra Františka A. Míčy. Letošní pestrý program obsahuje sedm různých inscenací. Ve světové premiéře už zazněla například neobarokní opera L´Arianna skladatelů z UP Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara. Všechna představení se konají v replice barokního divadla za doprovodu barokního orchestru. „Jedná se o světově unikátní repliku barokního divadla nazvanou Theatrum Schrattenbach, vzniklou na počest olomouckého biskupa Wolfganga Hanibala Schrattenbacha. Je rozebíratelná a kombinuje zadní prospekt a boční kulisy za účelem dosažení perspektivy při zkráceném prostoru. Také letos je obohacena o řadu nových výměn,“ uvedl Tomáš Hanzlík. I letos podle něj orchestr barokních slavnostní důsledně využívá historických hudebních nástrojů, ve vokální složce se uplatňují speciálně školení pěvci, specialitou barokních oper jsou každoročně i opulentní kostýmy. Poslední představení Olomouckých barokních slavností se uskuteční 29. července. Více ZDE.  
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta slavnostně předala diplomy devětadvaceti absolventům

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Červenec 2018 - 13:00
S hrdostí na své studijní úspěchy si minulý týden přišlo devětadvacet absolventům právnické fakulty pro své vysokoškolské diplomy. Fakulta se slavnostně rozloučila s dvaadvaceti absolventy bakalářského oboru Právo ve veřejné správě a se sedmi absolventy navazujícího magisterského oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Tři absolventi odpromovali s červeným diplomem. „Pevně doufám, že diplom Univerzity Palackého berete také jako závazek k tomu, že budete své vzdělání uplatňovat v praxi, a také jako závazek občanských ctností, kterých je v dnešních dnech velmi zapotřebí. Kdo jiný než studenti a absolventi univerzit by měli dbát na to, aby se občanské ctnosti, právo a výdobytky bránily a propagovaly. Jménem pana rektora bych vám chtěl poděkovat, že jste si vybrali právě Univerzitu Palackého a její právnickou fakultu, a srdečně vám gratuluji k absolutoriu,“ řekl promujícím prorektor Jiří Lach a na žádost děkanky právnické fakulty Zdenky Papouškové udělil souhlas s vykonáním slavnostní promoce. Na splnění promočního slibu dohlíželi také proděkani Blanka Vítová a Maxim Tomoszek. Absolventka bakalářského programu Alena Železná se ve svém proslovu ohlédla za roky strávenými na fakultě a naznačila proměnu, kterou všichni společně prošli. „Za dobu našeho studia jsme se mnohé naučili a z fakulty si proto odnášíme mnohem více než jen diplomy, které držíme v ruce. Během našeho dalšího působení jistě oceníme kvalitu vzdělání, kterého se nám zde dostalo. Naše poděkování za to patří vedení fakulty, pedagogům a samozřejmě našim blízkým a přátelům,“ řekla Alena Železná, která již vloni na právnické fakultě absolvovala magisterský obor Právo. Mnozí rodinní příslušníci neskrývali emoce a slzy dojetí. „Přijela jsem na pozvání své vnučky. Je to velký den pro celou naši rodinu. Samotná promoce byla velmi slavnostní a důstojná. Jsem ráda, že mi zdraví dovolilo přijet do Olomouce. Na vnučku jsem obrovsky pyšná,“ řekla šestasedmdesátiletá paní Marie. Absolventi Evropských studií se zaměřením na evropské právo získali během studia podrobné znalosti evropských integračních procesů a evropského práva. Užívat mohou titul Magistr. Absolventi oboru Právo ve veřejné správě jsou po odborné stránce připraveni vykonávat povolání ve veřejné správě, pro která jsou vyžadovány odborné znalosti a způsobilosti odpovídající vysokoškolskému bakalářskému vzdělání. Před své jméno si mohou psát zkratku titulu Bakalář.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Lékařská fakulta se bude podílet na zajištění dostupnosti zdravotnické péče v regionu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Červenec 2018 - 8:00
Pomoci zlepšit kritickou situaci nedostatku lékařů na Olomoucku by mělo memorandum, které podepsali zástupci olomouckého hejtmanství a Lékařské fakulty UP. Podle jeho znění hodlá kraj dotovat výuku budoucích mediků, kteří se zaváží pracovat po absolvování olomoucké medicíny ve vybraných oblastech regionu. Olomoucký kraj a lékařská fakulta se podpisem memoranda shodly na společné snaze zkvalitnit a zvýšit dostupnost lékařské péče, spolupracovat na zlepšení jejího personálního zabezpečení, a tím zachovat dostatečný počet lékařů rovnoměrně na celém území regionu. Jedním z bodů přijatého memoranda je i deklarace dotačního programu, který by mělo olomoucké hejtmanství vyhlásit pro zájemce o účast v Celoživotním vzdělávání na lékařské fakultě (CŽV). Příspěvkem ve výši až 900 000 korun by kraj ročně hradil výuku těm budoucím lékařů, kteří by se smluvně zavázali pracovat po absolvování studia v některém ze zdravotnických zařízení na území kraje. Krajská podpora se týká uchazečů o studijní program Všeobecné lékařství, kteří po úspěšně zvládnutém přijímací řízení na olomoucké medicíně nebyli z kapacitních důvodů přijati a využili možnosti zpoplatněného studia v rámci programu CŽV. „Účastníci celoživotního vzdělávání studují všechny předměty v prvním ročníku Všeobecného lékařství. Po jeho úspěšném absolvování a podle výsledků nového přijímacího řízení jsou zařazeni do druhého ročníku standardního studijního programu a získají statut studenta,“ objasnil děkan lékařské fakulty Milan Kolář. Roční studium v rámci celoživotního vzdělávání přijde jeho účastníky na 180 tisíc korun. Pokud by po absolvování medicíny zahájili svou lékařskou praxi v některém z regionů Olomoucka, kraj by tento poplatek uhradil. „Chtěli bychom zaplatit roční studium až pěti studentům, kteří by se zavázali, že po úspěšném dokončení školy budou pracovat po určitou dobu ve zdravotnickém zařízení, které určí Olomoucký kraj,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Dalibor Horák. Podle Milana Koláře se díky nabídce Olomouckého kraje zároveň zkvalitní výběr uchazečů o program celoživotního vzdělávání. „Může se stát, že ti, kteří po přijímacích zkouškách zůstali tak zvaně těsně pod čarou, se vzhledem k nedostatku vlastních finančních prostředků do formy celoživotního vzdělávání nepřihlásí a na jejich místo se dostanou uchazeči s menším počtem bodů získaných v rámci standardního přijímacího řízení. V případě, že by ti nejlepší využili krajské dotace, získali bychom zároveň kvalitnější uchazeče o celoživotní vzdělávání a později i lepší studenty,“ zdůraznil děkan. Jak doplnil, obsah memoranda se vztahuje i k další spolupráci fakulty a hejtmanství, zejména v oblasti vzájemné komunikace, informovanosti a součinnosti při přípravě a formulaci dotačních programů zaměřených na vzdělávání budoucích lékařů. „Vytvoříme podmínky pro to, aby se naši studenti i v rámci řádného studia Všeobecného lékařství seznámili s dotačními programy, které pro ně bude Olomoucký kraj průběžně vytvářet. Aktivně a systematicky o nich budeme informovat zejména studenty nižších ročníků a prezentovat se bude moci i Olomoucký kraj sám,“ uvedl děkan. Spolupráce obou institucí by podle něj měla přispět k řešení problémů souvisejících s nedostatkem lékařů. „Fakulta, a tím i univerzita se tak přibližuje potřebám naší populace, v tomto případě konkrétně v olomouckém regionu,“ dodal Milan Kolář.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého opět zve absolventy na setkání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Červenec 2018 - 10:31
„Jsme UP“ – pod tímto mottem se 8. září sejdou v Olomouci absolventi Univerzity Palackého. Škola tak pokračuje v novodobé tradici setkávání bývalých studentů a studentek, kterou začala velkým absolventským srazem v roce 2016. Tehdy do Olomouce přijelo několik tisíc lidí a „upoláci“ zcela ovládli město. O rok později pak UP expandovala do hlavního města a pro své absolventy připravila letní party na Vltavě. Letos se tedy setkání opět vrací na Hanou a na univerzitní půdu. Středobodem společenského programu a místem setkávání totiž budou nádvoří Zbrojnice a přilehlé parkánové zahrady. Akce pro své absolventy připravují i jednotlivé fakulty. Absolventský sraz se uskuteční 8. září, tedy v době, kdy se v Olomouci konají Dny evropského dědictví. „Tento termín se nám osvědčil už při našem prvním setkání. Mnozí absolventi, kteří přijeli, totiž sebou vzali i své blízké a využili tento čas jak k návštěvě univerzity, tak i k prohlídce jindy nepřístupných olomouckých památek. I letos proto využijeme vzájemné synergie univerzity a města a propojíme naše programy,“ řekl prorektor UP Petr Bilík. A co tedy na absolventy na univerzitě čeká? Celodenní program, který odstartuje v 10 hodin, nabídne dění ve Zbrojnici a přilehlých parkánových zahradách a také program na fakultách. „Na parkánech bude relaxační zóna s občerstvením, na nádvoří Zbrojnice zase budou moct návštěvníci ochutnat speciality místních pivovarů, nebude chybět nabídka moravských vín, ale především se bude hrát. Kromě DJ, který bude pouštět hudbu všech různých stylů a žánrů, jsme pozvali i zajímavého hudebního hosta. A protože jde o party pod širým nebem, i naše hudební překvapení bude v odpovídajícím stylu,“ naznačila Eva Blažková z Konferenčního servisu UP. Pro ty, kteří se budou chtít na vlastní oči přesvědčit, jak se Univerzita Palackého v posledních letech proměnila, připravují své programy jednotlivé fakulty. Nabízejí především komentované prohlídky budov. Příchozí tak mohou zjistit, k čemu slouží a jak je vybavené Aplikační centrum BALUO, přesvědčit se, zda se zdařila rekonstrukce budov filozofické fakulty, podívat se na Olomouc z terasy přírodovědecké fakulty, zajít do Pevnosti poznání, seznámit se s historií nejstarší i nejmladší fakulty UP – teologické a fakulty zdravotnických věd, zajít na výstavu na právnickou fakultu nebo se nechat provést děkanem lékařské fakulty dostavbou teoretických ústavů. „Ale nabídka bude mnohem bohatší, do programu se zapojují i jednotlivé katedry, takže se někdejší studenti budou moct potkat nejen se spolužáky, ale i s některými vyučujícími. Uvidí, jak se změnily učebny, vybavení i další zázemí pro současné studenty a učitele,“ uvedla Eva Blažková. Bude se i soutěžit. Tentokrát o to, který absolventský ročník bude na setkání nejpočetněji zastoupen. „Pro prvních pět set absolventů, kteří se při příchodu zaregistrují na Zbrojnici, budeme mít navíc dárek v podobě stokorunové poukázky na nákup v našem univerzitním obchodě UPoint,“ doplnila Eva Blažková. Aktualizované informace o Absolventském setkání UP, včetně možnosti nezávazné registrace, najdete ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Prvním absolventem Master in International and European Law Programme je Arthur Thénevet z Francie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Červenec 2018 - 8:00
Právnická fakulta má prvního absolventa navazujícího magisterského programu – právní specializace International and European Law, který je vyučován v anglickém jazyce. Stal se jím Francouz Arthur Julien Thévenet, který tento týden splnil poslední podmínku k ukončení studia. Před komisí úspěšně obhájil svou diplomovou práci Reparations for human rights violations committed by peacekeepers in the scope of the UN peacekeeping operations. Arthur Julien Thévenet přijel poprvé na olomouckou právnickou fakultu na začátku akademického roku 2016/2017 z partnerské Université Clermont Auvergne studovat v rámci programu Erasmus+. Již během tohoto ročního pobytu se rozhodl v Olomouci pokračovat ve studiu dvouletého navazujícího programu. Soustředil se proto především na ty předměty, které se částečně kryjí se studijními povinnostmi programu International and European law. V letošním akademickém roce splnil další předepsaná kolokvia a zkoušky, včetně státní. Diplomovou práci psal pod vedením Martina Faixe, oponentem byl Pavel Bureš, oba jsou odbornými asistenty na katedře mezinárodního a evropského práva PF UP. „Úspěšné ukončení studia prvního absolventa anglického programu, ale i kvalita jeho studijních výsledků jsou výbornou zprávou pro fakultu a potvrzují trend úspěšné internacionalizace fakulty. Dobrou zprávou je rovněž fakt, že počet i kvalita uchazečů o přijetí do anglických programů se postupně zvyšují. Přínos programů i dalších internacionalizačních aktivit ale není jen otázkou prestiže nebo financí. Přináší fakultě a jejím studentům mnohem víc – od multikulturního prostředí přes nové cizojazyčné předměty nabízené všem studentům fakulty až po možnost žádat o projekty na rozvoj fakulty, jako například výstavbu nové knihovny,“ zhodnotil Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP. Právnická fakulta získala akreditaci pro navazující magisterský program International and European Law, který je svým zaměřením v Česku ojedinělý, před dvěma lety. Hlavní podíl na úspěšné akreditaci měli vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva Václav Stehlík a jeho kolega Pavel Bureš. Program je dvouletý a placený. Studium je primárně určeno zájemcům ze zahraničí. Hlavními podmínkami pro přijetí jsou minimálně bakalářský titul v oblasti práva nebo příbuzném oboru a jazyková vybavenost. Absolventi najdou uplatnění především v ústředních orgánech státní správy, mezinárodních organizacích, institucích Evropské unie, soukromém i neziskovém sektoru, kde je potřeba specializovaných znalostí z oboru mezinárodního a evropského práva. Zájemci o studium v anglických programech právnické fakulty najdou podrobnosti na speciální webové stránce.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Volejbalová Olomouc má diamant, i když zatím nevybroušený

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Červenec 2018 - 14:55
Je jí teprve sedmnáct let, ale ve volejbalové extralize žen není žádným nováčkem. V Olomouci dostává stále více příležitostí ukázat, co v ní dřímá za potenciál. Ač je v týmu volejbalistek Univerzity Palackého suverénně nejmladší členkou, tak jejích 193 centimetrů rozhodně nepřehlédnete. Letos má za sebou také premiéru v reprezentačním výběru žen. Řeč je o talentované univerzálce Gabriele Orvošové. V uplynulém ročníku začala dostávat více příležitostí ukázat svůj talent, ale chvíli jí to trvalo. Během letní přípravy si poranila koleno, a když se stav nelepšil, musela zamířit na operační sál. Zatímco spoluhráčky bojovaly na hřišti, ona je sledovala z tribuny a vyhlížela návrat pod síť. „Návrat to byl komplikovaný, protože bylo těžké nastoupit do rozjetého vlaku, ale nakonec se mi to povedlo,“vrací se Gabriela Orvošová k prosinci, kdy se pozvolna začala vracet na hřiště. První větší příležitost v důležitém utkání dostala na Final Four Českého poháru. V semifinále ještě zůstala na lavičce. „Trošku mě mrzelo, že jsem se nedostala na hřiště.“ Nicméně v průběhu finálového utkání s Prostějovem, za nepříznivého stavu, dostala šanci a ukázala, že pro Olomouc může být v budoucnu rozdílovou hráčkou. „Finále mi vyšlo a byla jsem za to ráda,“ říká. Výkon z finále Českého poháru, ale i ty, které přišly ve zbytku ročníku, nešly přehlédnout. Všiml si jich i reprezentační trenér Zdeněk Pommer mladší a povolal ji do národního výběru. „Už loni jsem byla v širší nominaci. Letos jsem doufala, že se tam znovu objevím a nakonec jsem zůstala i v užším výběru,“ přibližuje svou první účast na seniorské reprezentační akci. „Moc si toho cením.“ Velkou premiéru si odbyla v Jindřichově Hradci, kdy nastoupila na závěr utkání s Běloruskem a před vyprodanou halou proměnila „prasátkem“ ze servisu mečbol, který poslal reprezentační výběr na Final 4 Evropské ligy do Maďarska. „Fanoušci udělali super atmosféru. Když jsem šla na hřiště, tak jsem byla hodně nervózní, ale nakonec jsem to překonala,“ popisuje své pocity před postupovým bodem reprezentační univerzálka. Reprezentace však pro rodačku z Charvát nebyla žádnou neznámou, neboť pravidelně reprezentovala v mládežnických kategoriích. „Byl to parádní pocit. Holky jsou zkušené a mám tak možnost se od nich řadu věcí přiučit,“ zářila Orvošová po návratu domů. Napilno však nemá jenom na hřišti, ale i ve škole. Navštěvuje Gymnázium Čajkovského, kde ji letos čeká třetí ročník ve sportovní třídě. „Místo ranních tréninků chodím do školy. Někteří učitelé mají pro mě více pochopení a někteří méně, ale snažím se to skloubit ke spokojenosti všech. Když cestujeme s klubem nebo reprezentací, tak se snažím učit v mezičase,“ popisuje úskalí, která na sportovce čekají, když se rozhodnou naplno věnovat svému sportu, ale přitom nezapomínají na vzdělání. Ve škole na její růst dohlíží učitelé. Na tréninku trenér Jiří Teplý a taky Jana Napolitano Šenková. Nestárnoucí olomoucké „účko“ toho má ve svém životopisu hodně. Odchovankyně Olomouce se dostala do zahraničí, kde sbírala zkušenosti v Itálii a řadu let vedla reprezentaci jako kapitánka. Nyní předává své zkušenosti právě Orvošové. „Šena je mou velkou motivací. Jednou bych určitě chtěla dosáhnout toho, co dokázala ona,“ přeje si mladá hráčka. Obě čeká další sezona ve stejném dresu. Pro jednu bude možná poslední, pro druhou naopak odrazová. „Doufám, že letos by se nám titul mohl podařit. Těším se i na Ligu mistryň, bude to zase něco nového,“ věří Gabriela Orvošová. Tomáš Příhoda, VK UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pravin Kumar Subbaraj z katedry biofyziky získal dvě ceny za unikátní výzkum kmitání hlasivek

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Červenec 2018 - 14:00
Zlepšit diagnostiku poruch a nemocí lidského hlasu by mohl v budoucnu unikátní výzkum kmitání hlasivek, za který postdoktorand Pravin Kumar Subbaraj z Laboratoře pro výzkum hlasu Katedry biofyziky přírodovědecké fakulty získal na prestižní mezinárodní konferenci The Voice Foundation v americké Filadelfii jako první účastník v její historii zároveň hned dvě ceny. Na oceněném výzkumu kmitání hlasivek se kromě olomouckých vědců podíleli také odborníci z Hlasového centra Praha a Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR. Podle vedoucího Laboratoře pro výzkum hlasu katedry biofyziky Jana Švece se Pravin Kumar Subbaraj při svém výzkumu zaměřil na průběh kmitání hlasivek. „Jeho úkolem bylo otestovat různé koeficienty, které by nám řekly něco více o tom, jak je poddajná sliznice hlasivek, která kmitá. Když totiž hlasivky kmitají špatně, tak to většinou znamená, že sliznice má nějaký problém. Velmi často je to zánět, ale může tam být také zjizvení či léze," uvedl Jan Švec. Pravin Kumar Subbaraj se spolu s dalšími vědci zaměřil na takzvaný laterální vrchol kmitu hlasivek. „Čím ostřejší laterální vrchol je, tím je sliznice hlasivek poddajnější a hlas zdravější. Práce, za kterou Pravin Kumar Subbaraj dostal cenu, je právě o hodnocení slizničních vln a jejich laterálních vrcholů," podotkl Švec, podle kterého by se díky tomu mohla v budoucnu výrazně zpřesnit diagnostika poruch hlasivek. Postdoktorand Pravin Kumar Subbaraj při svém výzkumu pracoval s obrazovými záznamy pořízenými lékaři videokymografickou kamerou, což je původní vynález Jana Švece. Speciální přístroj zaznamenává kmitání hlasivek a slouží k diagnóze hlasivkových onemocnění. K dispozici měl také počítačový program, který loni vytvořili, ve spolupráci s Katedrou biofyziky PřF UP a lékaři z Hlasového centra Praha, odborníci z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR v rámci společného projektu TAČR. Software v obrazovém záznamu automaticky detekuje pohyb hlasivek a umožňuje kvantifikovat případné poruchy kmitání hlasivkové sliznice. Pravin Kumar Subbaraj ve Filadelfii získal Hamdanovu cenu určenou pro mezinárodního účastníka konference a zároveň obdržel Sataloffovu cenu, která se uděluje mladým vědcům. „Byl jsem velice překvapen, že jsem získal obě ceny. Byla to pro mě velice důležitá zkušenost, setkal jsem se s odborníky z celého světa a cen si velmi vážím," uvedl Pravin Kumar Subbaraj. Tyto dvě ceny jsou další v řadě, které obdrželi od organizace The Voice Foundation členové Laboratoře pro výzkum hlasu Katedry biofyziky Přírodovědecké fakulty UP. V roce 2013 dostal Hamdanovu cenu bývalý doktorand Christian Herbst. V roce 2017 pak získala současná doktorandka Ketaki Vasant Phadke cenu za nejlepší poster, který vyhodnocoval přínos videokymografické metody pro diagnózu a léčbu hlasu. Mezinárodní organizace The Voice Foundation se zabývá výzkumem hlasu a péčí o hlasivky. Na jejích odborných konferencích se každoročně setkávají lékaři, přírodovědci, inženýři, logopedi, hlasoví pedagogové i zpěváci z celého světa, aby společně diskutovali o nejnovějších trendech v tomto oboru.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Noví soudci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Červenec 2018 - 8:58
Do české justice přibylo 40 nových soudců. Prezident Miloš Zeman je jmenoval tento týden na Pražském hradě. Mezi novými soudci je i JUDr. Bc. Marian Kokeš, Ph.D. z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého. Působit bude na správním úseku Krajského soudu v Brně. Foto: Repro ČT 24
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci se podělí o novinky ze studia dědičné informace pšenice a banánovníků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Červenec 2018 - 8:00
O nejnovějších poznatcích ve výzkumu pšenice a banánovníku budou mluvit přední odborníci  na sympoziu Advances in Plant Genomics for Crop Improvenment. V rámci výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 ho v pátek pořádá olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd, jež je součástí Centra regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum. Cílem akce je výměna poznatků potřebných pro rychlejší vývoj metod, které mohou pomoci v řešení hrozící potravinové krize.   Historicky poprvé budou společně přednášet a diskutovat vědci, kteří zkoumají dědičnou informaci u dvou naprosto odlišných rostlin – pšenice a banánovníku. Metody molekulární genomiky se ale využívají ve výzkumu obou plodin, proto bude výměna poznatků přínosná pro všechny.    „Naše centrum patří k zakládajícím členům světových konsorcií na čtení genomu pšenice i banánovníku a významně se podílí na těchto důležitých projektech. Proto víme, že je možné metody, které se vyvíjí u pšenice, s výhodou aplikovat i u banánovníku a tím urychlit jeho šlechtění. Věřím, že výměna zkušeností celosvětově uznávaných odborníků posune celý výzkum dopředu,“ uvedl vedoucí olomouckého pracoviště ÚEB Jaroslav Doležel. Na sympoziu vystoupí řečníci z Belgie, Německa, Francie, Tanzanie, Ugandy a USA. Jedním z nejvýznamnějších hostů bude odborník na výzkum DNA banánovníku Rony Swennen z belgické Lovaně. Ten řídí rozsáhlý mezinárodní program zaměřený na šlechtění banánovníku v Africe, který podporuje Nadace Billa a Melindy Gatesových a na kterém se podílí i olomoucké pracoviště ÚEB.   Dopoledne bude v centru zájmu pšenice Dopolední program sympozia bude věnován výzkumu jedné z nejdůležitějších plodin na světě, pšenici. Její dědičnou informaci tvoří více než šestnáct miliard písmen dědičného kódu a je tak šestkrát větší než u člověka. Vědcům se ji podařilo už kompletně přečíst a letos bude publikována konečná verze její sekvence. Na sympoziu se bude mimo jiné mluvit o tom, že nyní vědci zkoumají rozmanitost dědičné informace této plodiny. Zajímá je genové bohatství různých odrůd, které chtějí využít ve šlechtění jako zdroj důležitých genů. Současně se snaží lépe poznat samotnou funkci dědičné informace a mimo jiné i to, jak ovlivňuje kvalitu zrna, výnos a odolnost vůči chorobám a škůdcům. Na záchraně genového bohatství banánovníku se podílí i olomoučtí vědci Banánovník je v mnoha ohledech protipólem pšenice. To se týká i dědičné informace, která je ve srovnání s pšenicí třicetkrát menší. „Na obiloviny a zejména pšenici se celosvětově soustřeďuje velká pozornost, avšak banánovník je ve výzkumu poněkud opomíjenou plodinou. Přitom hraje významnou roli při zajišťování výživy velké části rozvojového světa, kde trpí mnoho obyvatel nedostatkem potravy. V těchto zemích jsou právě škrobové typy banánů základní potravinou,“ upozornil profesor Doležel. Zatímco pšenice se množí semeny, pěstované odrůdy banánovníků se množí klonováním. Na plantážích proto mají všechny rostliny stejnou dědičnou informaci, což umožňuje rychlé šíření chorob a množení škůdců. Chemická ošetření ničí životní prostředí a pěstitelé v rozvojových zemích si je často ani nemohou dovolit. Jediným řešením je proto šlechtění odolných odrůd. Olomoucké pracoviště ÚEB k tomuto úsilí přispívá luštěním dědičné informace hlavních pěstovaných typů banánovníku, analýzami šlechtitelských materiálů a také studiem genového bohatství pěstovaných odrůd i planých druhů.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci z CRH se na Evropském biotechnologickém kongresu neztratili

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Červenec 2018 - 13:00
Výrazné zastoupení mělo Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) na letošním 18. Evropském biotechnologickém kongresu, který Evropská biotechnologická federace (EFB) pořádala na počátku prázdnin v Ženevě. Právě ve Švýcarsku byla EFB před 40 lety založena. Do programu kongresu, který je určen vědeckým akademickým pracovníkům, zástupcům veřejných výzkumných institucí i účastníkům z podnikatelské sféry, přispěli olomoučtí zástupci celkem pěti přednáškami. Ředitel CRH Ivo Frébort a vedoucí oddělení buněčné biologie Jozef Šamaj navíc předsedali programovým sekcím. O poznatky z vlastního výzkumu se kromě profesora Šamaje, který patřil mezi zvané řečníky, podělili také Tomáš Takáč, Miroslav Ovečka a Despina Samakovli. Premiérové vystoupení na velkém mezinárodním odborném fóru má za sebou doktorandka Alžběta Mičúchová. „Kongres je výbornou platformou nejen pro sdílení nových informací, ale i navazování kontaktů, což je významné zejména pro mladé vědce. Jsem rád, že naši pracovníci toho letos ve velké míře využili a přednášející v silné konkurenci uspěli,“ zhodnotil účast zástupců CRH Frébort, který je členem výkonné rady EFB. Setkání v Ženevě bylo rovněž místem pro úvodní jednání o chystané konferenci Plant Biotechnology: Green for Good V., která se uskuteční v režii CRH v Olomouci v červnu příštího roku. „Konference má opět velkou podporu Evropské biotechnologické federace, která bude již potřetí jejím spolupořadatelem. Jednali jsme rovněž o spolupráci s Asijskou biotechnologickou federací, která přislíbila příspěvek k vědeckému programu konference. V této souvislosti lze na akci očekávat vyšší počet účastníků z Asie,“ uvedla členka organizačního výboru konference Michaela Holecová. Kongresu se zúčastnilo na 700 delegátů, největší zastoupení měla Jižní Korea, což svědčí o stoupajícím zájmu o spolupráci ze strany asijských partnerů. V příštím roce se na Tchaj-wanu uskuteční kongres Asijské biotechnologické federace.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Promoce 2018: „Vše je již jen v našich rukou. Děkujeme.“

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 11. Červenec 2018 - 8:00
Převzetí vytoužených vysokoškolských diplomů, srdečná blahopřání i okamžiky dojetí v záplavě květin. Nezapomenutelnou atmosféru slavnostního závěru studia si nenechali ujít ani letošní absolventi fakulty zdravotnických věd, kteří se se svou alma mater rozloučili poděkováním a složením promočního slibu. Podmínky k udělení akademických titulů splnila téměř stovka někdejších posluchačů bakalářského a magisterského studia, kteří obhájili kvalifikační práce a složili státní závěrečné zkoušky. Vysokoškolské diplomy převzali absolventi oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent, Fyzioterapie, Ošetřovatelská péče v interních oborech a Intenzivní péče v porodní asistenci. K úspěšnému završení studia blahopřáli absolventům proděkanka Zdeňka Mikšová a děkan fakulty Jaroslav Vomáčka. „Vystudovali jste druhou nejstarší univerzitu v České republice, která dnes patří k nejprestižnějším v Evropě a v celosvětových žebříčcích se umísťuje na předních místech. Je to přidaná hodnota, která vás zavazuje k tomu, abyste nám dělali čest,“ uvedl Jaroslav Vomáčka.  „Věřím, že všechny získané vědomosti přenesete do praxe, že na nás nezapomenete a budete se na naši alma mater rádi vracet,“ doplnil děkan. Tříleté studium shrnula „jménem čerstvých a svěžích porodních babiček“ absolventka oboru Porodní asistentka Zuzana Zrůstková, která pedagogům poděkovala za podporu a zázemí. „Dnes tady před vámi stojíme a můžeme říct, že jsme to doopravdy dokázaly. Ale hlavně díky vám všem – pedagogům, porodním asistentkám, lékařům, pracovníkům fakulty.  Děkujeme za předané znalosti, dovednosti a především za ochotu a trpělivost dojít s námi až do cíle,“ uvedla Zuzana Zrůstková. Za sebe i své kolegyně poděkovala také rodičům, prarodičům, sourozencům a přátelům. „Každý úspěch i neúspěch prožívali s námi, byli nám oporou, když jsme se chtěli vzdát, a byli partnery, se kterými jsme se mohli vznášet na obláčku radosti a štěstí například po vykonané zkoušce z chirurgie. Děkujeme a slibujeme, že všeho náležitě využijeme ve prospěch všech. Vše je již jen v našich rukou,“ zdůraznila Zuzana Zrůstková.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akce Noc venku vyhlašuje fotosoutěž. Porotcem je i Jindřich Štreit

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Červenec 2018 - 14:00
Fotografujete rádi a zajímáte se zároveň o sociální témata? Zkuste štěstí v soutěži pro fotografy, kterou vyhlašují organizátoři akce Noc venku Olomouc, jež pravidelně na podzim upozorňuje netradiční formou na problematiku bezdomovectví. Snímky posoudí například ikona české fotografie Jindřich Štreit. Univerzita Palackého se i letos připojí k celorepublikové iniciativě Noc venku. „Ta olomoucká se odehraje 14. listopadu v areálu Ústřední knihovny UP ve Zbrojnici.  Na programu budou koncerty, workshopy či filmová projekce. Odvážní jedinci navíc mohou strávit noc pod širým nebem a přiblížit si tím, jaké je to být bez domova,“ uvedl za UP jeden z organizátorů akce Ondřej Martínek. Do fotografické soutěže se mohou zapojit všichni studenti i zaměstnanci olomoucké univerzity. Pro splnění podmínek musí do konce srpna 2018 zaslat maximálně deset vlastních autorských fotografií, které lze zařadit k tématu „Kde domov můj“. Autoři nejlepších fotografií získají dárek a hlavně možnost vystavit své snímky v Ústřední knihovně UP ve Zbrojnici. O výsledcích soutěže rozhodne odborná porota, ve které zasednou fotografové Jindřich Štreit, Svatopluk Klesnil a Bára Skopalíková. Vernisáž vítězných snímků se uskuteční v den konání akce. Kompletní informace a podmínky soutěže ZDE. Noc venku Olomouc 2018 pořádá Univerzita Palackého ve spolupráci s Charitou Olomouc, Armádou ČR, Filozofickou fakultou UP a Ústřední knihovnou UP za podpory statutárního města Olomouc. Více informací najdete na facebooku Noci venku. Video z loňského ročníku je k dispozici ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Fotbalový turnaj právníků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Červenec 2018 - 13:31
Začátek léta se pro řadu vyučujících z Právnické fakulty UP tradičně pojí s účastí na fotbalovém turnaji moravských právnických fakult. Poslední červnovou sobotu se konal již 4. ročník a pořadatelskou štafetu převzali právníci z Brna. Tentokrát se utkaly pouze učitelské týmy. Zápas „kdo s koho“ skončil po dramatickém boji 3:1 pro domácí Brno. Všichni olomoučtí hráči (na snímku) podali zodpovědný výkon a zaslouží si za něj absolutorium. Foto: Archiv PF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… petici za odvolání Taťány Malé založil Petr Bezouška z PF UP?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Červenec 2018 - 11:34
Ministryně spravedlnosti Taťána Malá rezignovala na svou funkci. Proti její nekompetenci a k jejím diplomovým pracím se veřejně vyjadřovala odborná veřejnost a sepisovala se petice. Internetovou petici, která měla přes dva tisíce podpisů, založil Petr Bezouška – advokát, člen Legislativní rady vlády a odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Více…
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci vyvinuli nový uhlíkový materiál, chtějí ho využít pro ukládání elektrické energie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Červenec 2018 - 8:00
Nový dvojrozměrný derivát grafenu vyvinuli vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého. Podle nich je materiál předurčený pro výrobu takzvaných superkondenzátorů pro ukládání elektrické energie, které by mohly překonat slabiny v současné době využívaných baterií či kondenzátorů. Pokračováním výzkumu, jehož výsledky otiskl odborný časopis Advanced Functional Materials, má být sestavení prototypu superkondenzátoru. Vývoj nového uhlíkového materiálu je jedním z významných výsledků prestižního grantu Evropské výzkumné rady (ERC), který ve vědeckém centru zhruba dva roky řeší tým pod vedením Michala Otyepky. Fyzikální chemik stál před sedmi lety i při objevu nejtenčího izolantu na světě – fluorografenu, který byl základem pro řadu úspěchů olomouckých badatelů. Chemii tohoto mladšího grafenového sourozence, v jehož šestiúhelníkové struktuře je na každý uhlík navázán atom fluoru, se zdejší vědci věnují dlouhodobě. Přestože byl považován za chemicky inertní, prokázali, že je vhodný pro vývoj celé řady derivátů grafenu. Výměnou fluoru za jinou funkční skupinu dokáží vědci materiálu vtisknout nové vlastnosti požadované pro konkrétní využití. „Opět jsme vyšli z fluorografenu a vytvořili jeho nový derivát tím, že jsme na jeho dvourozměrný skelet připojili chemickou spojkou molekulu ftalocyaninu. Podařilo se připravit materiál, který na každé funkční skupině nese pozitivní i negativní náboj současně, tedy takzvaný obojetný ion (zwitterion), ale jeho celkový náboj je neutrální. Na povrchu grafenu jsme tak vytvořili organizovanou síť nábojů. Tyto povrchy jsou velmi vhodné pro přenos a separaci nábojů, a tudíž se nabízí jejich aplikace v takzvaných superkondenzátorech pro ukládání energie,“ objasnil Otyepka.  Právě vývoji těchto „úložišť“ elektrické energie se ve světě intenzivně věnuje řada výzkumných týmů, neboť je po nich velká poptávka. Současné klasické baterie sice mají velkou kapacitu, ale poměrně dlouho trvá, než se nabijí, což je známý problém například u elektromobilů. Na druhé straně jsou kondenzátory, které se rychle nabijí, ale jejich kapacita je poměrně malá. Superkondenzátory jsou zařízení spojující výhody baterie a kondenzátorů – mohou mít velkou kapacitu a budou se rychle nabíjet. „Připravený grafenový derivát je pro toto využití vhodný. Má výbornou stabilitu, dobrou vodivost a jeho kapacita neklesá ani po vysokém množství nabíjecích cyklů. Navíc jako elektrolyt využíváme bezpečný síran sodný. Naším cílem je získat materiál s ještě větší energetickou hustotou, tedy množstvím uložené energie, a druhým krokem bude vytvoření prototypu superkondenzátoru, který by tento materiál využíval,“ doplnil Otyepka. Podle něj v RCPTM připravili tento typ materiálu poprvé. Využití nalezne všude tam, kde je potřeba uložit energii – od mobilních telefonů až po elektromobily. Dosavadní výsledky RCPTM zaujaly světová esa v daném oboru. O možné spolupráci vědci již jednali s materiálovým chemikem Niyazi Sariciftcim z Univerzity Johanna Keplera v rakouském Linci a o propojení know-how usilují i s předním odborníkem v oblasti dvojrozměrných MXenů Yurim Gogotsim z Drexel University ve Filadelfii.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Léto je nejen časem odpočinku, ale řada

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Červenec 2018 - 14:16
Léto je nejen časem odpočinku, ale řada vědců Univerzity Palackého během prázdnin vyráží do světa na odborné konference. Výjimkou nejsou ani generální ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Radek Zbořil a jeho zástupce Michal Otyepka, kteří před časem zavítali na největší evropskou konferenci o grafenu a 2D materiálech Graphene 2018 v Drážďanech. A jak je vidět, našli si chvilku i na procházku městem. Foto: archiv MO
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita opět ocení dobrovolníky. Nominujte kandidáty na Cenu rektora

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Červenec 2018 - 12:00
Už v těchto dnech lze nominovat studenty a zaměstnance Univerzity Palackého na Cenu rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Návrhy na letošní laureáty přijímá pořádající Dobrovolnické centrum UP do 30. září. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v říjnu v rámci třetího ročníku univerzitních Dnů dobrovolnictví. Nominace na Cenu rektora mohou podávat organizace, u nichž dobrovolníci činnost vykonávají. Ocenění mohou být v sedmi kategoriích, které zahrnují dobrovolnictví pro děti a mládež, životní prostředí, sociální služby, kultura, dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, projekt ROMSPIDO a oblast univerzitních akcí. Po loňské premiéře tak univerzita už podruhé vyjádří uznání lidem, kteří věnují svůj volný čas ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Cílem je zároveň zmapovat různé typy zdejších dobrovolnických aktivit. „Druhý ročník předávání Ceny rektora za zásluhy v dobrovolnictví je důkazem, že vedení Univerzity Palackého podporuje oceňování těch, kterým není jejich okolí lhostejné. Dobrovolnictví se tedy pomalu dostává na roveň excelentních výsledků například ve výzkumu nebo sportovní oblasti, které jsou na univerzitní půdě oceňovány již několik let,“ dodala vedoucí katedry křesťanské sociální práce CMTF Tatiana Matulayová, garantka Dobrovolnického centra UP, která se o jeho vznik zasloužila. Nominovat kandidáty na letošní Cenu rektora lze prostřednictvím připraveného formuláře do konce září. Slavnostní vyhlášení laureátů proběhne v rámci Dnů dobrovolnictví Univerzity Palackého. Uskuteční se ve dnech 16. až 18. října a jejich hlavním tématem bude ekologie, životní prostředí a udržitelnost. Bezplatný program přinese zejména besedy, workshopy a studentské konference. „V současné době oslovujeme organizace, které by měly zájem se do Dnů dobrovolnictví aktivně zapojit, a hledáme také studenty pro pomoc s přípravou celé akce. Věříme, že mladí lidé budou chápat dobrovolnictví nejen jako příležitost k osobnímu rozvoji, ale i jako možnost se občansky angažovat,“ upřesnil koordinátor Dobrovolnického centra UP Vojtěch Vodseďálek. Dobrovolnické centrum UP je v současné době jediným dobrovolnickým centrem zřízeným univerzitou v České republice. Funguje jako součást projektu RomSpiDo, zaměřeného na odstraňování nerovností ve vzdělání dětí a žáků ze sociálně vyloučených skupin společnosti a realizovaného na cyrilometodějské teologické fakultě. Ve spolupráci se studenty, pracovníky a dalšími subjekty podporuje téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního rozvoje a podporu občanské angažovanosti. Hlásí se ke konceptu společensky odpovědné univerzity, která v rámci své třetí role dobrovolnictví a jeho význam pro společnost institucionálně podporuje. Další informace a kontakty lze nalézt na webových stránkách projektu ROMSPIDO  nebo na facebooku Dobrovolnického centra UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kolo ve stylu UP. Univerzitní obchod

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Červenec 2018 - 8:42
Kolo ve stylu UP. Univerzitní obchod UPoint nabízí na léto super novinku: cyklistické doplňky. Pokud tedy chcete stylový univerzitní zvonek, světlo nebo třeba sadu nářadí, neváhejte. Foto: Vojtěch Duda
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Startuje 4. ročník letní školy medicínského práva, tentokrát zaměřený na forenzní problematiku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Červenec 2018 - 8:00
Přednášky špičkových expertů z oblasti medicínského práva a forenzní medicíny proložené zajímavým doprovodným programem. Navíc vše vměstnané na jedno místo a do čtrnácti dnů. Taková bude letošní Summer Law School Olomouc on Medical Law. Mezinárodní letní školu pořádá právnická fakulta již počtvrté. Oproti předchozím ročníkům je tentokrát letní škola delší a absolventi poprvé získají mezinárodně uznávané ECTS kredity, a to hned pět. „Na základě loňských ohlasů jsme letošní ročník zaměřili úžeji na forenzní vědy, které se aplikují při vyšetřování a dokazování v trestních i civilních řízeních před státními orgány. Po odborné stránce by to měl být jeden z nejkvalitnějších ročníků,“ řekl Daniel Pospíšil, člen organizačního týmu. Fakultě se podařilo získat pro výuku skutečné kapacity ve svých oborech. Studentům bude přednášet například Halina Šimková, přední česká forenzní genetička, která se mimo jiné účastnila v roce 2005 identifikace osob po tsunami v Thajsku, Jan Strojil, klinický farmakolog z Ústavu farmakologie Fakultní nemocnice Olomouc, Karel Lemr z katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty UP nebo Kris Gledhill, australský odborník na klinické právní vzdělávání. Z právnické fakulty si připravují výukové bloky Maxim Tomoszek z katedry ústavního práva a Zdeněk Kopečný, který nabídne své postřehy z advokátní praxe. Už tradičně bude součástí programu i pitva, kterou pro účastníky zajišťuje Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc. Letní škola začala včera uvítací večeří a dnes už pokračuje výukou. Mezi přihlášenými jsou studenti z Francie, Íránu, Turecka, Brazílie, Ruska, Ukrajiny, Gruzie nebo Česka. Organizátoři pro ně připravili také pestrý doprovodný program. Čeká je výlet do Prahy, uvidí hrad Bouzov, ochutnají tvarůžky, svezou se na Ololodi, zahrají si hospodský kvíz nebo laser game a společně si užijí také piknik nebo letní kino. Summer Law School Olomouc on Medical Law končí 22. července.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF