Novinky z AV a FZÚ

Mirek Maryško nás opustil.

Novinky: Fyzikální ústav - 13. September 2017 - 15:20

V pátek dne 8. září zemřel Ing. Miroslav Maryško, CSc., bez jednoho měsíce padesát let zaměstnanec Fyzikálního ústavu. Po absolvování Fakulty slaboproudé elektrotechniky ČVUT byl nejprve zaměstnán ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky, kde pracoval v oddělení zabývajícím se aplikacemi feritů v mikrovlnné technice. Hlubší zájem o základní fyzikální výzkum pak Mirka přivedl do oddělení feritů tehdy Ústavu fyziky pevných látek, kde byl v letech 1967-1971 řádným aspirantem, a od roku 1971 odborným, pak vědeckým pracovníkem. Od svého příchodu do oddělení feritů se věnoval studiu feromagnetické rezonance (FMR) zde připravovaných a zkoumaných materiálů. Prakticky vybudoval potřebnou aparaturu, jejíž podstatné vylepšení představoval nákup velkého elektromagnetu s vylepšenými parametry. Po mnoho let jím vedená skupina aktivně zkoumala širokou škálu oxidických materiálů v postupně rozšiřovaném oboru vlnových délek a Mirek se vedle experimentu zabýval i teorií FMR. Jeho příspěvky k této teorii jsou mezinárodně uznávány a přinesly mu řadu zahraničních kontaktů, jež později vedly k těsnější spolupráci.

Zásadní změnu jeho vědeckého zaměření a impuls k oživení jeho vědeckých aktivit způsobil nákup squidového magnetometru Fyzikálním ústavem v první polovině devadesátých let dvacátého století. Byl pověřen jeho uvedením do provozu, vybudováním experimentální skupiny k jeho obsluze a především tvorbou programu pro využití tohoto, v té době unikátního zařízení. To se mu podařilo ve velkém rozsahu a jeho příspěvek k získávání a interpretaci výsledků o magnetických vlastnostech nejrůznějších materiálů vedl k tomu, že se stal jako autor a spoluautor jedním z nejhojněji publikujících vědeckých pracovníků ústavu. Jeho spolupráce se neomezovala na skupiny a projekty z Prahy, resp. České republiky, ale byla široce rozkročena i do zahraničí.

Charakteristickým rysem Mirkovy povahy byl přátelský přístup ke spolupracovníkům, smysl pro humor a hluboký vztah k hudbě. Byl velmi dobrým klavíristou a vedle vážné hudby se zajímal i o hudbu jazzovou a mezi jazzovými hudebníky měl mnoho přátel a známých. V našich vzpomínkách zůstanou jeho četná klavírní vystoupení, jimiž obohacoval naše setkání při různých výročích, oslavách a přátelských besedách. Bude nám chybět nejen jako vynalézavý, spolehlivý a erudovaný vědecký partner, ale i jako přítel, který nikdy nezkazil dobrou náladu a bohatě k ní přispíval.

Jiří Hejtmánek
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Úspěch českých studentů na mezinárodním Turnaji mladých fyziků

Novinky: Fyzikální ústav - 27. July 2017 - 18:02

Na mezinárodním Turnaji mladých fyziků, který proběhl ve dnech 5.-12. července 2017 v Singapuru, získal český tým v konkurenci jednatřiceti družstev stříbrnou medaili. Českou republiku reprezentovali studenti Mendelova gymnázia Opava, kteří si účast vybojovali vítězstvím v celostátním finále. Na organizaci této soutěže se spolupodíleli pracovníci Fyzikálního ústavu Mgr. Hynek Němec, Ph.D., RNDr. Zdeněk Janů, CSc, a Dr. Karel Výborný.

http://iypt.org/Home

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Úspěch českých studentů na mezinárodním Turnaji mladých fyziků

Novinky: Fyzikální ústav - 27. July 2017 - 18:02

Na mezinárodním Turnaji mladých fyziků, který proběhl ve dnech 5.-12. července 2017 v Singapuru, získal český tým v konkurenci jednatřiceti družstev stříbrnou medaili. Českou republiku reprezentovali studenti Mendelova gymnázia Opava, kteří si účast vybojovali vítězstvím v celostátním finále. Na organizaci této soutěže se spolupodíleli pracovníci Fyzikálního ústavu Mgr. Hynek Němec, Ph.D., RNDr. Zdeněk Janů, CSc, a Dr. Karel Výborný.

http://iypt.org/Home

Categories: Novinky z AV a FZÚ

CrysTBox update form

Novinky: Fyzikální ústav - 13. July 2017 - 15:30
Pro jazyk "čeština" není překlad dostupný.
Přejít na úvodní stranu
Přejít na předchozí stranu
Categories: Novinky z AV a FZÚ

CrysTBox update form

Novinky: Fyzikální ústav - 13. July 2017 - 15:30

If you want to update your old CrysTBox version you have received previously, please fill in the following form.
 

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Talentová akademie 2017

Novinky: Fyzikální ústav - 13. July 2017 - 12:41

Hledáme: 12 studentů, které pustíme tam, kam nikoho jiného
Umožníme: poznat, k čemu využíváme nejvýkonnější lasery světa
Dostanete: zážitek na celý život a ti nejtalentovanější i nabídku další spolupráce
Jsme: Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE a vědecko-populární časopis Vesmír

Podrobnosti na webu HiLASE.

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Talentová akademie 2017

Novinky: Fyzikální ústav - 13. July 2017 - 12:41

Hledáme: 12 studentů, které pustíme tam, kam nikoho jiného
Umožníme: poznat, k čemu využíváme nejvýkonnější lasery světa
Dostanete: zážitek na celý život a ti nejtalentovanější i nabídku další spolupráce
Jsme: Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE a vědecko-populární časopis Vesmír

Podrobnosti na webu HiLASE.

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Studenti uspěli v soutěži „Cena Nadace ČEZ“

Novinky: Fyzikální ústav - 4. July 2017 - 13:58

Dne 27. června 2017 se konalo národní finále 18. ročníku soutěže „Cena Nadace ČEZ.“ Cena Nadace ČEZ je soutěží o nejlepší vědeckotechnickou práci studentů technických univerzit v České republice. Studentské práce soutěží v šesti oborech: klasická energetika a tepelně energetická zařízení, jaderná energetika a souvislosti, elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony, elektrotechnologie a měření, ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky, obnovitelné zdroje energie a životní prostředí.

Odborná porota složená z vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe posoudila kvalitu práce, tvůrčí přínos a schopnosti autorů prezentovat své výsledky před odbornou veřejností. Vybrané nejlepší práce byly publikovány ve sborníku. Autoři a autorky těchto prací obdrželi od Nadace ČEZ diplomy a získali finanční příspěvek pro svůj další profesní rozvoj (5.000 – 15.000 Kč).

V letošním 18. ročníku soutěže významně uspěli studenti Katedry fyziky FEL ČVUT v Praze ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR. Druhé místo v oboru elektrotechnologie a měření získal za svou práci Ing. Jan Fait, třetí místo Daria Miliaieva. V oboru obnovitelné zdroje energie a životní prostředí získala třetí místo Mgr. Petra Matunová. Blahopřejeme.

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Studenti uspěli v soutěži „Cena Nadace ČEZ“

Novinky: Fyzikální ústav - 4. July 2017 - 13:58
Obrázky v textu: 

Dne 27. června 2017 se konalo národní finále 18. ročníku soutěže „Cena Nadace ČEZ.“ Cena Nadace ČEZ je soutěží o nejlepší vědeckotechnickou práci studentů technických univerzit v České republice.

číst dál

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Doktorandka Petra Matunová oceněna na konferenci Computational Nanotechnology

Novinky: Fyzikální ústav - 20. June 2017 - 9:57

Doktorandka Petra Matunová z Fyzikálního ústavu AV ČR a katedry Fyziky FEL ČVUT prezentovala na konferenci International Workshop on Computational Nanotechnology (IWCN 2017, Windermere, U.K.) poster s názvem 'Computing interfacial properties of polypyrrole on diamond nanoparticles for photovoltaic applications'. Tento poster byl vyhlášen organizátory jako jeden z pěti nejlepších studentských posterů této konference.

http://iwcn2017.iopconfs.org/home

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Doktorandka Petra Matunová oceněna na konferenci Computational Nanotechnology

Novinky: Fyzikální ústav - 20. June 2017 - 9:57
Obrázky v textu: 

Doktorandka Petra Matunová z Fyzikálního ústavu AV ČR a katedry Fyziky FEL ČVUT prezentovala na konferenci International Workshop on Computational Nanotechnology (IWCN 2017, Windermere, U.K.) poster s názvem 'Computing interfacial properties of polypyrrole on diamond nanoparticles for photovoltaic applications'. Tento poster byl vyhlášen organizátory jako jeden z pěti nejlepších studentských posterů této konference.

číst dál

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Fyzikální ústav na Veletrhu Vědy

Novinky: Fyzikální ústav - 9. June 2017 - 14:15

I letos se Fyzikální ústav účastní Veletrhu vědy v pražských Letňanech. Na Veletrhu pro Vás budeme mít připravený stánek s 12 stanovišti na 90m^2 plných experimentů a úžasné fyziky. V mlžné komoře si budete moci na vlastní oči prohlédnout skutečné dráhy protonů, částic alfa, elektronů a mionů. Dozvíte se také jak vypadají moderní detektory a systémy na zpracování dat na LHC a observatořích Pierra Augera a CTA. Poznáte lasery jako unikátní zdroje světla a budete moci zrealizovat laserové experimenty v zatemněné místnosti, anebo si zapřemýšlet při řešení úloh v malém laserovém bludišti na stole. Ocitnete se ve virtuální realitě a projdete se supermoderní laserovou laboratoří!

Na stanovišti oddělení funkčních materiálů budou k vidění kovy s tvarovou pamětí jak ve formě drátků, jak objemového materiálu, který budeme přímo při „funkčním“ chování pozorovat pod mikroskopem. Návštěvníci se budou moci seznámit s fázovými přeměnami (transformacemi) v pevném stavu, případně se dovědět i leccos jiného o vlastnostech kovů a materiálů obecně. Dozvíte se, jak lze při hojení ran využít nízkoteplotní plazma, tedy čtvrtý stav hmoty, který vzniká ionizací plynu. Zažijete hravou fyziku s kapalným dusíkem a uvidíte, jak pod skenovacím elektronovým mikroskopem vypadají motýlí křídla a další (nejen) fotonické nanostruktury.

Na Veletrhu v PVA EXPO Letňany se na Vás budeme těšit od čtvrtka do soboty 8.-10.6. každý den od 10 do 18 h.

http://www.veletrhvedy.cz

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Fyzikální ústav na Veletrhu Vědy

Novinky: Fyzikální ústav - 9. June 2017 - 14:15

I letos se Fyzikální ústav účastní Veletrhu vědy v pražských Letňanech. Na Veletrhu pro Vás budeme mít připravený stánek s 12 stanovišti na 90m^2 plných experimentů a úžasné fyziky. V mlžné komoře si budete moci na vlastní oči prohlédnout skutečné dráhy protonů, částic alfa, elektronů a mionů. Dozvíte se také jak vypadají moderní detektory a systémy na zpracování dat na LHC a observatořích Pierra Augera a CTA.

číst dál

Categories: Novinky z AV a FZÚ
Subscribe to Joint Laboratory of Optics aggregator - Novinky z AV a FZÚ