Novinky z AV a FZÚ

Rozptyl elektronů na nanokrystalech umožní levnější a rychlejší vývoj léků

Novinky: Fyzikální ústav - 16. May 2019 - 19:17

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR (FZU), VŠCHT a Zentivy publikovali v prestižním časopise Science nové možnosti využití rozptylu elektronů na nanokrystalických materiálech [1]. Vylepšená metoda umožní snazší a spolehlivější určení tzv. absolutní konfigurace molekul organických sloučenin, tedy také molekul používaných jako léčiva, jejichž krystaly jsou příliš malé pro současné metody. Výsledky tak v konečném důsledku přispějí k levnějšímu a rychlejšímu vývoji nových léků.

„Určení absolutní konfigurace nově syntetizovaných molekul, které tvoří krystaly pouze v nanorozměrech, bylo doposud velice obtížné, ovšem pro vývoj léků zcela nezbytné, neboť dozorové orgány jako např. U. S. Food and Drug Administration tuto informaci před schválením léku pro trh vyžadují. Naše práce přichází s novým, obecně použitelným postupem, jak určit absolutní konfiguraci organických molekul,“ říká Petr Brázda z FZU, hlavní autor článku.

Výzkumné laboratoře tuto metodu budou moci používat a jejich výzkum se zrychlí, zjednoduší a zefektivní. „Už nyní registrujeme zájem farmaceutických firem o používání naší metody,“ doplňuje spoluautor Lukáš Palatinus.

Absolutní konfiguraci molekul je nutné určovat u tzv. chirálních molekul. Chirální molekula je taková, jejíž zrcadlový obraz se má k původní molekule jako levá ruka k pravé – jsou si velmi podobné, ale nejsou stejné. Z takovýchto molekul jsou tvořeny všechny sacharidy, bílkoviny nebo DNA v živých organismech. Pokud bychom zaměnili chirální molekulu za její zrcadlový obraz, neplnila by v živém organismu svou funkci.

Dvě různé absolutní konfigurace molekuly prolinu (označované jako L- a D-prolin) jsou si vzájemně zrcadlovými obrazy (chirální). V živých organizmech se vyskytuje pouze L-prolin. Rozptylem elektronů na nanokrystalech se vědcům podařilo určit, jaká z molekul se v připraveném léčivu nachází.

Léčiva jsou v současné době většinou chirální molekuly a mezi účinkem molekul, které jsou si zrcadlovým obrazem, bývá značný rozdíl. Zatímco jedna má terapeutický účinek, druhá ho může mít velice malý, žádný nebo může být dokonce tělu nebezpečná. To je také známý případ léku Contergan, jehož jedna molekula působí proti těhotenské nevolnosti, zatímco druhá způsobuje poškození nenarozeného dítěte.

Na příkladu vhodných a nevhodných léčiv lze vidět, jak zásadní je znalost krystalové struktury pevných látek pro pochopení a vysvětlení jejich vlastností. Strukturní krystalografie, jak se tento obor nazývá, je špičkovou doménou vědců z oddělení strukturní analýzy Fyzikálního ústavu AV ČR. Výsledky aplikace jejich nové metody na materiál obsahující aminokyselinu L-prolin a molekulu antivirotika sofosbuviru byly publikovány v časopise Science 17. května 2019 [1], čímž autoři navázali na dva roky starý úspěch, který se dostal přímo na obálku tohoto časopisu [2]. Tým pod vedením dr. Lukáše Palatinuse tehdy zásadně vylepšil metodu určování poloh atomů v nanokrystalech pomocí rozptylu (difrakce) elektronů, což bylo do té doby velmi obtížné. Nyní čeští vědci rozšířili uplatnění této metody i v oborech, kde je nezbytná znalost absolutní konfigurace organických molekul – např. farmaceutický průmysl nebo molekulárně-biologický výzkum.

Reference:
[1] Electron diffraction determines molecular absolute configuration in a pharmaceutical nanocrystal. P.Brázda, L. Palatinus and M. Babor, Science (2019).
[2] Hydrogen positions in single nanocrystals revealed by electron diffraction. L. Palatinus, P. Brázda, P. Boullay, O. Perez, M. Klementová, S. Petit, V. Eigner, M. Zaarour and S. Mintova, Science (2017).

O autorech z FZU:

Mgr. Petr Brázda, Ph.D. – vystudoval anorganickou chemii na Přírodovědecké fakultě (PřF) UK, doktorský titul získal na PřF UK/Université L. Pasteur ve Štrasburku. Po doktorátu pracoval v Ústavu anorganické chemie AV ČR a od roku 2014 je členem skupiny elektronové krystalografie vedené L. Palatinusem na FZU AV ČR. Jako člen týmu získal Cenu Akademie věd za vynikající vědecké výsledky a jako spoluautor publikace cenu Evropské mikroskopické společnosti „Outstanding Paper Award 2017 Instrumentation and Technique Development“.

Petr Brázda

Dr. Lukáš Palatinus - vystudoval mineralogii a geochemii na Přírodovědecké fakultě UK, doktorský titul získal na Univerzitě v Bayreuthu a pracoval na EPFL Lausanne ve skupině prof. Gervaise Chapuise. Od svého návratu z Lausanne v roce 2009 již pracuje trvale na FZU v oddělení strukturní analýzy, kde vede skupinu elektronové krystalografie. Za svou činnost je mj. držitelem Ceny Neuron, ceny Evropské mikroskopické společnosti „Outstanding Paper Award 2017 Instrumentation and Technique Development“ a vedl tým, který získal Cenu Akademie věd za vynikající vědecké výsledky.

Lukáš Palatinus

Categories: Novinky z AV a FZÚ

FZU oslaví den světla, u jehož zrodu stál objev laseru

Novinky: Fyzikální ústav - 15. May 2019 - 10:00

16. května 2019 se uskuteční ve Fyzikálním ústavu AV ČR (FZU) akce na oslavu Mezinárodního dne světla. Cílem akce je podnítit povědomí široké veřejnosti o významu světla ve vědě, kultuře, umění, vzdělávání, medicíně, komunikaci, energetice i udržitelném rozvoji. Laserová centra Fyzikálního ústavu, HiLASE a ELI Beamlines, pro vás připravují k tomuto datu den otevřených dveří, na který jste vřele vítáni.

16. května 1960 americký fyzik a inženýr Theodore Maiman úspěšně spustil vůbec první laserový systém na světě. V roce 2017 byl tento den organizací UNESCO ustanoven jako Mezinárodní den světla. Od roku 2018 se akce slaví napříč všemi kontinenty i v rámci ČR. Při této příležitosti se 16. 5. od 18:00 do 22:00 hodin bude v laserových centrech ELI Beamlines a HiLASE konat mimořádný den otevřených dveří. Netradiční atmosféru celé události podpoří po setmění speciální nasvícení budov center a světelné projekce.

Nejvýznamnějšími akcemi Mezinárodního dne s doporučenou rezervací místa budou série populárních přednášek (Tajemství nejintenzivnějšího laseru světa, Světlo: zdroj energie pro život i techniku a další), workshop Částice v kelímku od limonády a komentované prohlídky v laserových centrech FZU v Dolních Břežanech. V rámci doprovodného programu si pak bez předchozí rezervace mohou návštěvníci vyzkoušet virtuální realitu a interaktivní exponáty, zúčastnit se logických her nebo si například vyzkoušet, jaké to je uvnitř čistoprostorového obleku, který nosí vědci uvnitř laserových hal. Pro kompletní a podrobný program navštivte webové stránky ELI a HiLASE.

Na pracovišti FZU v Cukrovarnické ulici na Praze 6 bude připravena neformální exkurze Buřty, lasery, atomy pro vysokoškolské studenty fyzikálního a technického zaměření, se kterými si vědci rádi popovídají o výzkumu tenkých vrstev, mikroskopii a souvisejících technologiích. Součástí této akce bude i lákavé pohoštění. Více informací o akci najdete zde. Rezervace na tuto akci přijímáme na emailové adrese kricekfzu [dot] cz .

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Dr. Antonín Fejfar vystoupí v OSN

Novinky: Fyzikální ústav - 14. May 2019 - 23:55

Člen Akademické rady a zástupce ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR Antonín Fejfar vystoupí se svým projevem v sídle Organizace spojených národů v New Yorku. Přednášku o úloze Akademie věd v české vědě a vzdělávání obecně bude mít v rámci dvoudenní přehlídky Fórum o vědě, technologii a inovacích pro udržitelný rozvoj (STI Forum), které se koná od úterý 14. května.

Jedná se o velmi důležitou akci, která shromáždí okolo tisíce účastníků jak z oficiálních zástupců členských zemí, tak i z vědecké a akademické komunity a soukromého sektoru. Zahrnuje také řadu doprovodných akcí, včetně výstav. Koná se již počtvrté a organizuje ji Hospodářská a sociální rada, přičemž cílem je připravit podklady pro nadcházející politické fórum, které bude zasedat v červenci v New Yorku.

Nejde jen o komercionalizaci výsledků

„Nejvýznamnějším a vskutku univerzálním přínosem Akademie věd a vysokých škol pro další rozvoj společnosti jsou tvořiví, kompetentní a občansky aktivní lidé. Vzdělávací a výzkumné instituce jsou dnes – a nadále musí zůstat – ohnisky tvořivosti a kritického myšlení, z nichž se tyto kompetence šíří dál do ostatních oblastí lidských aktivit – podnikání, politiky, kultury, technického vývoje,“ říká Antonín Fejfar, který na Fyzikálním ústavu AV ČR působí od roku 1994 a v současnosti vede oddělení tenkých vrstev a nanostruktur. Je zároveň také předsedou Vědecké rady AV ČR. Ve svém výzkumu se zaměřuje na fyziku tenkých vrstev nanostrukturovaných polovodičů pro aplikaci ve slunečních panelech a ve fotonice. Má také řadu zahraničních zkušeností, byl například hostujícím profesorem na Institutu chemického výzkumu na Kjótské univerzitě.

„Pokusy redukovat společenské přínosy vzdělání a vědy na přímý inovační transfer a na pouhou komercializaci jejich výsledků by působily kontraproduktivně a nakonec by podvázaly i samu dynamiku ekonomických, sociálních a kulturních proměn a dalšího rozvoje české společnosti,“ dodává Fejfar, který považuje vzdělávací instituce jako zdroj inspirací pro firmy. „Bude-li průmysl určovat, co se má na školách učit, bude to znamenat postupnou degradaci, protože firmám bude chybět inspirace,“ uvádí Fejfar.

V letošním roce je součástí programu STI fóra i diskuse zástupců národních států o plánech využívání vědy, techniky a inovací (tzv. cestovní mapy).

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Středoškoláci budou v laserových laboratořích analyzovat molekuly

Novinky: Fyzikální ústav - 14. May 2019 - 16:21

Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech již potřetí nabízejí středoškolským studentům možnost zapojit se do programu Talentové akademie a vyzkoušet si práci vědeckých pracovníků v profesionálních laboratořích. Tímto unikátním způsobem pomáhají tato dvě špičková vědecká pracoviště Fyzikálního ústavu Akademie věd vychovávat další generaci vědců. Nejlepším účastníkům Talentové akademie laserová centra nabízejí navazující spolupráci ve formě stáží, během kterých se studenti zapojují do reálných vědeckých projektů po boku předních laserových fyziků.

V letošním ročníku Talentové akademie se studenti budou věnovat detekci různých prostorových forem molekul. V přírodě některé molekuly existují v různých prostorových formách, např. v podobě levotočivých a pravotočivých šroubovic nebo jsou jejich formy zrcadlově převráceny. To má zásadní vliv na metabolické procesy v živých organismech, kdy do složitých makromolekulárních reakcí jako dílek skládačky zapadne jen molekula ve správné prostorové formě. Na to je potřeba pamatovat například při výrobě léčiv. Nestačí jen připravit léčivo správného složení, ale je nezbytné hlídat právě i prostorové formy jednotlivých molekul, aby léčivo správně fungovalo a nemělo na náš organismus v krajním případě zcela opačný efekt. „Rozeznat jednotlivé prostorové formy molekul od sebe lze například pomocí laserového svazku, protože každá z forem stáčí jinak rovinu polarizace. Studenti se proto během Talentové akademie budou zabývat návrhem kompaktního systému schopného toto stočení polarizace změřit a prozkoumají pomocí něj různé biochemické vzorky. Při práci budou muset spojit poznatky z fyziky, chemie a biologie,“ upřesňuje námět letošní Talentové akademie Zbyněk Hubka, vědecký pracovník ELI Beamlines. Právě rychlá a přesná detekce prostorových forem molekul má potenciál pro aplikace nejen ve farmaceutickém průmyslu, ale třeba i v potravinářství, například při výrobě piva.

Hlavním cílem Talentové akademie je ukázat středoškolákům skutečnou podobu vědecké práce. Ta začíná studiem literatury, pokračuje návrhem a realizací experimentu a končí předáním výsledků kolegům a veřejnosti. „Do Talentové akademie jsem šla s tím, že jsem chtěla zjistit, jak vypadá činnost na opravdovém vědeckém pracovišti a jestli by mě taková práce bavila. Byla jsem trochu skeptická, jestli to nebude jen nuda u sledování přístrojů - velmi mě ale překvapilo, že navrhování experimentů a jejich uskutečňování je hodně kreativní proces a člověk se u něj rozhodně nenudí,” popisuje svou osobní zkušenost účastnice loňské Talentové akademie Mariana Ochodková.

Talentová akademie je výjimečná individuálním přístupem a samostatností, na které organizátoři ve vztahu ke svým svěřencům kladou velký důraz. Na začátku je zadán vědecký problém, studenti se naučí pracovat s potřebnými vědeckými přístroji a osvojí si základní postupy. A pak už je to jen na nich a jejich týmech, jaký postup práce navrhnou, jakým způsobem provedou jednotlivé experimenty a zpracují získaná data. Vědečtí pracovníci jim v laboratoři pouze pomáhají a usměrňují jejich nápady do rámců možností současné vědy a technologií.

Centra ELI Beamlines a HiLASE pomocí Talentové akademie také hledají své budoucí vědecké pracovníky. „Mladé lidi je potřeba k vědecké práci motivovat co nejdříve, na vysokých školách je již většinou pozdě. My si pomocí Talentové akademie vybíráme ty nejlepší středoškolské studenty a s nimi dále spolupracujeme. Věříme, že i díky tomuto přístupu se nám podaří dlouhodobě udržet vysokou kvalitu našeho vědeckého týmu, který bude stále produkovat nové objevy a inovace,” dodává Tomáš Mocek, vedoucí centra HiLASE.

Zájemci se do Talentové akademie 2019 mohou hlásit od 7. května 2019 a zabojovat o místo mezi dvanácti finalisty, kteří dostanou příležitost vyzkoušet si práci v laserových centrech.

Základní informace:
Organizátoři: Fyzikální ústav AV ČR – Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE
Profil uchazeče: student čtyřletého gymnázia, vyšších stupňů osmiletého gymnázia (kvinta – oktáva) či odborné SŠ se zájmem o přírodovědné předměty, zejména pak fyziku.
Finalisté budou vybráni odbornou porotou do 30. července 2019. Nezávislá porota se skládá z vědců Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Z přihlášených účastníků vybere 12 finalistů. Všichni účastníci soutěže budou o výsledku informováni prostřednictvím e-mailu do konce července 2019.
Datum finále: 13. - 15. září 2019, Dolní Břežany.

Více informací:
www.fzu.cz/talentova-akademie
www.facebook.com/TalentovaAkademie

Online přihláška: www.bit.ly/TalentovaAkademie2019
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2019

Kontakt:
HiLASE: Radka Kozáková, Radka [dot] Kozakovahilase [dot] cz, 601 560 164
ELI Beamlines: Hana Strnadová, Hana [dot] Strnadovaeli-beams [dot] eu, 601 560 333

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Medaile Ernsta Macha putují k dlouholetým spolupracovníkům Fyzikálního ústavu

Novinky: Fyzikální ústav - 13. May 2019 - 9:15

Čtyři čestné oborové medaile předala předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová na slavnostním setkání 24. dubna 2019. Mezi vyznamenanými byli tři fyzikové (Čestné oborové medaile Ernsta Macha), z toho dva s těsnými vazbami k Fyzikálnímu ústavu AV ČR - doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., i prof. dr. Hubert Ebert s FZU spolupracují ve svých domovských institucích v zahraničí. Mezi oceněné se dále zařadili geofyzik prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc, který se věnuje především numerickému modelování seizmického zdroje a silných pohybů půdy, a dále filozof, literární vědec a překladatel doc. PhDr. Jiří Pechar (Pamětní medaile Jana Patočky).

Laureáti Čestné oborové medaile Ernsta Macha v roce 2019. Po řadě: doc. Dušan Bruncko, prof. Hubert Ebert, prof. Jiří Zahradník, doc. Jiří Pechar.

Doc. Dušan Bruncko je nejvýraznější osobností současné slovenské experimentální fyziky elementárních částic. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v roce 1979 nastoupil do Oddělení subjaderné fyziky Ústavu experimentální fyziky Slovenské akademie věd (ÚEF SAV) v Košicích, kde se zapojil do výzkumu antideuteron-deuteronových srážek zaregistrovaných pomocí bublinové komory Ludmila. V letech 1990–1996 byl vedoucím slovenského týmu při experimentu H1 v DESY v Hamburku, který zásadním způsobem přispěl ke zkoumání struktury protonu. Významně se podílel na vybudování kalorimetru pro detektor H1 a na fyzikální analýze experimentálních dat obhájil v roce 2002 habilitační práci. V letech 1992–2006 byl vedoucím Oddělení subjaderné fyziky ÚEF SAV a v této funkci inicioval zapojení slovenských fyziků do přípravy experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERN.

V současné době je zástupcem Slovenska v řídících orgánech tohoto experimentu, na němž se podílí rovněž čeští fyzici z Akademie věd a vysokých škol. Bruncko je autorem či spoluautorem více než devíti set vědeckých publikací v mezinárodních časopisech s více než třiceti tisíci citacemi. Téměř na všech spolupracoval s českými fyziky z Akademie věd a vysokých škol. „Brunckova celá profesní kariéra je výrazem české a slovenské sounáležitosti a přátelství,“ konstatoval v Brunckově laudatiu Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Doc. Dušan Bruncko s čestnou medailí.

Prof. Hubert Ebert již čtvrt století působí jako vedoucí teoretické skupiny na katedře fyzikální chemie Mnichovské univerzity. Je světově uznávaným průkopníkem aplikace relativistického formalismu na výpočty elektronové struktury pevných látek, na výpočty rentgenových, fotoemisních a Comptonových spekter a dále na popis transportních vlastností pevných látek. Je členem redakční rady časopisu Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena a hlavním autorem programového balíku SPRKKR pro relativistické výpočty elektronové struktury pevných látek metodou Greenových funkcí.

Kromě toho se jako spoluautor podílel na pěti přehledových článcích a více než čtyřech stech původních publikací s více než čtyřmi tisíci citacemi. S českými vědci udržuje dlouhodobé kontakty s ohledem na překrývající se oblasti vědeckého zájmu. Třicet společných prací – týkajících se zejména magnetických a spektroskopických vlastností volných a adsorbovaných clusterů atomů, vlivu neuspořádanosti na magnetické vlastnosti materiálů či teoretického popisu magnetokrystalické anisotropie – publikoval s Ondřejem Šiprem z Fyzikálního ústavu AV ČR. Se svým bývalým studentem Jánem Minárem, který je nyní docentem na Západočeské univerzitě v Plzni, pak Ebert spolupracuje na teoretickém popisu fotoemise. „Ebert napsal sedm desítek prací se sedmi různými spoluautory z České republiky,“ poznamenal Ondřej Šipr taktéž z Fyzikálního ústavu v laudatiu pro Huberta Eberta s tím, že počet Ebertových citací se zatím zastavil těsně pod sedmi tisíci. „Doufejme, že to bude stimulem pro další vynikající vědeckou práci, dost možná ve spolupráci s českými vědci,“ dodal Šipr.

Prof. Hubert Ebert přebírá čestnou medaili z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové a místopředsedy Jana Řídkého.

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Fyzikální ústav získal certifikaci excelence lidských zdrojů ve výzkumu

Novinky: Fyzikální ústav - 6. May 2019 - 12:25

Fyzikální ústav AV ČR (FZU) je od 26. dubna 2019 držitelem certifikátu HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu), které uděluje Evropská komise. FZU, jako největší pracoviště Akademie věd, se tak zařadil do prestižní skupiny evropských institucí majících právo používat tuto certifikaci.

Certifikát je udělován výzkumným organizacím, které usilují o zajištění kvalitních a transparentních pracovních podmínek pro své stávající i nově příchozí pracovníky. Cílem je sladění HR politiky ústavu se 40 body Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání vědeckých pracovníků. Mezi ně patří například otevřené a transparentní přijímání nových zaměstnanců, dvojjazyčnost instituce, podpora rovných příležitostí na všech úrovních řízení nebo profesní rozvoj zaměstnanců.

“Vzhledem k velikosti našeho ústavu, který má přes 1300 pracovníků v rámci 34 oddělení na více než 5 různých pracovištích, je systematická péče o zaměstnance a jejich výběr zásadním faktorem pro zajištění kvalitních výsledků napříč celým ústavem. Získané ocenění je pro nás dobrou zprávou, že jsme na správné cestě ve vytváření prestižního výzkumného prostředí v celoevropském měřítku,” uvádí Michael Prouza, ředitel FZU.

Logo HR Excellence in Research

Je třeba připomenout, že udělením ocenění vše nekončí, spíše naopak - k jeho udržení je třeba v pravidelných intervalech procházet zhodnocením pokroků organizace. Kroky nutné k implementaci všech bodů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro jejich přijímání jsou shrnuty v Akčním plánu.

“V tomto a příštím roce se zaměříme zejména na proces náboru a výběru zaměstnanců a unifikaci metodik napříč jednotlivými pracovišti FZU. Postupem času bychom rádi připravili postupy pro další personální činnosti tak, abychom personální řízení posunuli směrem ke strategickému řízení lidských zdrojů.” představuje další kroky Lenka Černá z HR týmu FZU.

Zaměstnanci FZU z pracoviště Cukrovarnická

Proces získání certifikátu je podporován projektem Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR (HR Award FZU) v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, díky kterému probíhá i rozvoj souvisejících aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce, transferu technologií a popularizace vědy a výzkumu. Současně ve věnujeme cílenému rozvoji měkkých dovedností vedoucích pracovníků, a to zejména v oblasti komunikačních a manažerských dovedností, pomocí interních překladatelů a kurzů angličtiny je zvyšována míra dvojjazyčné komunikace a byla zřízena grantová kancelář, která poskytuje podporu výzkumným pracovníkům ucházejícím se o prestižní české a evropské granty.

Podrobné informace a související dokumenty FZU (Akční plán, aj.) k udělení ocenění najdete zde.

Categories: Novinky z AV a FZÚ

RVVI projednala rozpočet na vědu pro roky 2020 až 2022

Rada pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) na páteční tiskové konferenci upřesnila rozpočet na vědu a výzkum pro nejbližších několik let. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Média Akademie věd uspěla v prestižní soutěži Zlatý středník

Na slavnostním vyhlášení výsledů 17. ročníku tradiční soutěže firemních médií zabodoval především časopis AΩ / Věda pro každého, který získal cenu Grand prix za nejlepší obsah. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Jak předejít nejhoršímu. Evropské státy řeší extrémní sucho

Zástupci akademické sféry, státní správy a obchodu diskutovali o aktuální hrozbě čím dál většího sucha. Setkání se konalo v Praze v rámci mezinárodního projektu DriDanube, na kterém se podílí 10 evropských států a spolufinancuje ho Evropská unie.
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Hradby, valy i románský kostel. Předsedkyně si prohlédla podzemí Pražského hradu

Davy turistů, které se procházejí po třetím nádvoří Pražského hradu a obdivují impozantní krásu katedrály svatého Víta, nemají tušení, že pouhých pár metrů pod jejich nohama se nacházejí další památky: desítky metrů středověkých vykopávek, o ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Barokní hudbu i knižní novinku představí Hudební archeologie v Mikulčicích

Jarní podvečer na výzkumné základně v Mikulčicích-Trapíkov opět propojí archeologii s hudbou. Tento pátek se tu od 18 hodin bude konat další pořad z úspěšného cyklu Hudební archeologie, v pořadí již dvanáctý.

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Vědci zkoumají netopýry, kteří vylétají ze zimovišť

Nejpozději v dubnu se netopýři probouzejí z hibernace a vylétají ven z chladných štol a jeskyní. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Tři význační fyzikové a jeden filozof převzali čestné medaile

Akademie věd ČR ve středu 24. dubna ocenila čestnými medailemi čtveřici předních českých i zahraničních vědců, kteří se významně zasloužili o svůj obor. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Naději pro vysychající půdu představuje agrolesnictví

Způsob, jak do zemědělské krajiny vrátit úrodnou půdu. Účinný prostředek pro boj s jejím vysycháním a erozí. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Výzkum únavy materiálů pomáhá předcházet katastrofám

Při nehodě trolejbusu a tramvaje letos 1. dubna v Brně utrpěly zranění čtyři desítky lidí. Ihned začalo pátrání po příčinách nečekaného vybočení trolejbusu z dráhy. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Vědecká rada na návštěvě v Dolních Břežanech

Centrum ELI Beamlines se otevírá uživatelům. Vědecká rada Akademie věd ČR si prohlédla unikátní laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Vědecká rada na návštěvě v Dolních Břežanech

Centrum ELI Beamlines se otevírá uživatelům. Vědecká rada Akademie věd ČR si prohlédla unikátní laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Živa ocenila nejlepší články za uplynulý rok

Pražská Lannova vila se 17. dubna 2019 stala dějištěm tradičního jarního ceremoniálu časopisu Živa – předání cen nejlepším článkům za uplynulý rok. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Pozvánka na přednášku „Family Environment during Childhood and Educational Gender Gap“

Think-tank IDEA CERGE-EI zve všechny zájemce na přednášku a diskusi „Family Environment during Childhood and Educational Gender Gap“, která se uskuteční 20. května 2019 (v angličtině).

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Pozvánka na přednášku „Family Environment during Childhood and Educational Gender Gap“

Think-tank IDEA CERGE-EI zve všechny zájemce na přednášku a diskusi „Family Environment during Childhood and Educational Gender Gap“, která se uskuteční 20. května 2019 (v angličtině).

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Pages

Subscribe to Joint Laboratory of Optics aggregator - Novinky z AV a FZÚ