Novinky z AV a FZÚ

O ideálech i deformování československých dějin hovořili historici v paláci Žofín

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 24. Září 2018 - 20:28
Československo, náš společný domov. Tak zněl název slavnostní přednášky 24. září v paláci Žofín, která měla v letošním jubilejním roce výjimečný formát. Propojila český a slovenský pohled na iluze a deziluze společného státu.
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

O ideálech i kastraci československých dějin hovořili historici v paláci Žofín

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 24. Září 2018 - 20:28
Československo, náš společný domov. Tak zněl název slavnostní přednášky 24. září v paláci Žofín, která měla v letošním jubilejním roce výjimečný formát. Propojila český a slovenský pohled na iluze a deziluze společného státu.
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Marcela Linková vystoupí v Evropském parlamentu

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 24. Září 2018 - 13:20

Vedoucí Národního kontaktního centra - gender a věda ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR Marcela Linková vystoupí 25. září 2018 v Evropském parlamentu.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Okolnosti mnichovské dohody představuje výstava pod záštitou AV ČR

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 24. Září 2018 - 10:12
Historický kontext mnichovské dohody, od jejíhož podepsání uplyne 29. září 2018 rovných osmdesát let, přibližuje výstava „Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století“ v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce v Praze.
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

GMO se představí v dalším díle NEZkreslené vědy

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 19. Září 2018 - 12:47
Třetí díl nové série NEZkreslené vědy se věnuje geneticky modifikovaným organismům. Garantem dílu je Roman Hobza, z Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Biofyzikálního ústavu AV ČR.
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Na Žofíně se budou historici ohlížet za československou minulostí

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 19. Září 2018 - 9:31
Dva vědci, dvě země a společná minulost. Československo, náš společný domov je název tradiční slavnostní přednášky v pražském paláci Žofín, která se uskuteční v pondělí 24. září za účasti předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Čeští vědci našli novou cestu, jak řídit magnetické a elektronické vlastnosti molekul

Novinky: Fyzikální ústav - 18. Září 2018 - 19:20

Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci, Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ) a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) v Praze našli nový způsob, jak řídit elektronické a magnetické vlastnosti molekul. Zatímco dosud se k vybuzení změny elektronického stavu molekul používaly vnější zdroje jako světlo, teplota, tlak nebo magnetické pole, čeští výzkumníci přišli s revoluční cestou, kdy využívají slabé nekovalentní interakce molekul s chemicky upraveným povrchem uhlíku. Jejich práci nedávno zveřejnil časopis Nature Communications.

„Možnost opakovaně měnit elektronickou strukturu molekul a jejich magnetické vlastnosti zajímá vědce posledních několik desetiletí díky velkému aplikačnímu potenciálu. Takové přepínání z jednoho magnetického stavu do druhého je s ohledem na malou velikost molekul velmi obtížné, ale zároveň je velmi důležité pro vývoj budoucích molekulárních počítačů,“ uvedl Pavel Jelínek z FZÚ a RCPTM. Molekulární přepínače nabízejí uplatnění v nanoelektronice, biologii nebo medicíně.

Elektrické, optické nebo magnetické vlastnosti molekul, ale i jejich biologická aktivita, jsou určeny uspořádáním elektronů, jež se v molekulách pohybují po přesně daných dráhách, tzv. orbitalech. Molekuly, které obsahují orbitaly obsazené pouze jedním nepárovým elektronem, vykazují magnetické vlastnosti. Naopak molekuly, které mají ve všech orbitalech dva spárované elektrony, jsou nemagnetické.

„Prozatím se proces přepnutí vyvolává použitím technologicky náročných vnějších zdrojů. My jsme k přepnutí použili jedinou atomární vrstvu tuhy – grafenu, v jehož struktuře jsme některé atomy uhlíku nahradili atomy dusíku. Změnou polohy molekuly jsme pak schopni vratně přecházet z magnetického stavu na čistém grafenu do nemagnetického v oblastech dusíkových atomů. Navíc se nám poprvé podařilo tyto změny uspořádání elektronů v molekule pozorovat pomocí mikroskopu atomárních sil. Je to bezesporu velký posun v možnostech rozlišení mikroskopických rastrovacích technik,“ objasnil Jelínek.

Vlastnosti molekul se obvykle ladí vhodnou chemickou úpravou, která vede ke změně chemického složení molekuly, tj. zániku starých a vzniku nových chemických vazeb v molekule. V těchto silných tzv. kovalentních interakcích dochází ke sdílení elektronů, které se na vazbě podílí. Tento přístup se však nedá uplatnit při vývoji molekulárních přepínačů, neboť chemická úprava vyvolá nevratnou změnu. Čeští vědci se proto rozhodli využít slabých nekovalentních interakcí, přestože se o nich doposud jako možném zdroji pro vyvolání změny magnetického stavu molekuly neuvažovalo.

„Ukázalo se, že při použití planárních molekul na bázi porfyrinů s centrálním atomem železa dojde k přeskupení elektronů, pokud se taková molekula umístí nad dusíkový defekt ve struktuře grafenu. Kombinací teoretických výpočtů i experimentálních měření jsme potvrdili, že nekovalentní interakce mezi atomy železa a dusíku je dostatečně silná pro vyrušení magnetismu a současně dostatečně slabá, aby umožnila opětovný přechod molekuly do magnetického stavu, jakmile se tato vrátí nad čistý povrch grafenu,“ říká světově uznávaný odborník na nekovalentní interakce Pavel Hobza z RCPTM a ÚOCHB.

Takováto elegantní cesta řízení vlastností molekul, aniž by došlo k jejich nevratné chemické úpravě, otevírá možnosti i v dalších oblastech použití. „Elektronické struktura ovlivňuje nejen magnetické, ale i optické, katalytické, elektrické nebo biologické vlastnosti molekul. Chemicky upravený grafen by tak mohl sloužit k vývoji nových optických senzorů, fotoluminiscenčních materiálů, katalyzátorů nebo léčiv,“ nabízí možné aplikace ředitel RCPTM Radek Zbořil. Jeho tým stál v nedávné době u řady dalších přelomových výsledků v oblasti studia grafenu a magnetismu materiálů. Ve stejném časopise Nature Communications zveřejnil například práce popisující využití grafenu k vývoji prvních nekovových 2D magnetů nebo nejmenších částic magnetických kovů.

Autor obrázku: Martin Pykal (UPOL).

Spoluautory publikace je šest členů týmu Pavla Jelínka, který je součástí Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR. Členové týmu se zabývají cílenou manipulací náboje a spinu v molekulárních strukturách na površích a jejich přípravou. K tomu využívají moderní zobrazovací techniky jako je mikroskopie atomárních sil, skenovací tunelová mikroskopie, elektronová difrakce a další.

Doc. Pavel Jelínek vystudoval obor Fyzikální a materiálové inženýrství na ČVUT. Ve Fyzikálním ústavu pracuje od roku 1999, působil i v zahraničních institucích ve Španělsku, USA a Japonsku. Za svou práci získal významná ocenění včetně Akademické prémie či Ceny Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu. Mezi členy týmu jsou i další držitelé významných ocenění, například Martin Švec a Prokop Hapala, kteří získali Prémii Otto Wichterleho.

Zpráva převzata a doplněna se souhlasem UPOL, autorkou zprávy je Mgr. Martina Šaradínová (UPOL).
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Češi našli nový způsob, jak řídit magnetické vlastnosti molekul

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 18. Září 2018 - 16:11
Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci, Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR v Praze našli nový způsob, jak řídit elektronické a ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Vzdělávací kurz pro učitele se zaměří na novinky z českého jazyka a literatury

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 18. Září 2018 - 12:16
Třídenní vzdělávací kurz Škola českého jazyka a literatury se i letos zaměří na nové poznatky z oblasti gramatiky, české prózy a poezie. Uskuteční se od 22. do 24. října 2018 v Praze. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Nízké platy i kritika rodičovství. S tím bojují vědci a vědkyně v Česku

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 18. Září 2018 - 12:05

Více než 2000 vědců a vědkyň na českých vysokých školách a výzkumných institucích se zapojilo do výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, který v letech 2017 a 2018 mapoval jejich pracovní podmínky.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Předsedkyně AV ČR navštívila říši zubrů a praturů

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 17. Září 2018 - 14:12
Na travnaté stepi se popásají pratuři, kteří ze středoevropské krajiny vymizeli před pěti sty lety; ve vyschlých tůních čekají na déšť vajíčka listonohů, podobných prvohorním trilobitům; opodál se černá hrozivý les plný pokroucených stromů. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Předsedkyně AV ČR prozkoumala říši zubrů a praturů

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 17. Září 2018 - 14:12
Na travnaté stepi se popásají pratuři, kteří ze středoevropské krajiny vymizeli před pěti sty lety; ve vyschlých tůních čekají na déšť vajíčka listonohů, podobných prvohorním trilobitům; opodál se černá hrozivý les plný pokroucených stromů. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Áčko: osmičková výročí, život v extrémech a letecká archeologie

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 17. Září 2018 - 13:49
Proč slavíme státní svátek zrovna 28. října, když v době zakládání Československa bylo více klíčových okamžiků? Jak dnes lidé vnímají osmičkové milníky a kam míří česká společnost? ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Krásný květ, který zůstal torzem. Začátky i konce Staročeského slovníku

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 14. Září 2018 - 9:15
Je to „nejlepší dílo slovanské lexikografie, které i mimo oblast slavistiky může sloužit jako vzor“? Nebo jde jenom o „skleníkový květ, který nikdy nebude oplodněn a z něhož nebude žádný výsledek? ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Akademie V4 chtějí zvýšit úspěšnost vědců při získávání grantů

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 13. Září 2018 - 12:44
Zástupci akademií věd visegrádské čtyřky – České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska – jednali na tradičním setkání. Letos se vrcholní představitelé sešli na pozvání předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové ve dnech 11.–13. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Akademie V4 chtějí zvýšit úspěšnost vědců při získávání evropských grantů

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 13. Září 2018 - 12:44
Zástupci akademií věd visegrádské čtyřky – České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska – jednali na tradičním setkání. Letos se vrcholní představitelé sešli na pozvání předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové ve dnech 11.–13. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Akademie visegrádské čtyřky jednaly v Liblicích

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 13. Září 2018 - 12:44
Zástupci akademií věd visegrádské čtyřky – České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska – jednali na tradičním setkání. Letos se vrcholní představitelé sešli na pozvání předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové ve dnech 11.–13. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Chromozomy v prostoru a čase aneb když se luští věty v knize života

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 11. Září 2018 - 13:47
Po přečtení genomu člověka i mnoha dalších organismů, tedy po rozluštění „písmenek“ genetického kódu, se vědci soustřeďují na to, co znamenají jeho „slova“ (geny), a „dlouhé věty“ (chromozomy). ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Chromozomy v prostoru a čase

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 11. Září 2018 - 13:47
Po přečtení genomu člověka i mnoha dalších organismů, tedy po rozluštění „písmenek“ genetického kódu, se vědci soustřeďují na to, co znamenají jeho „slova“ (geny), a „dlouhé věty“ (chromozomy). ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Česká věda se představuje na pohlednicích a obrázcích známek

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 11. Září 2018 - 11:24
Karikatury českých vědců a vědkyň se od září 2018 objevují na pohlednicích a obrázcích známek České pošty. Stane se tak prostřednictvím internetové služby Pohlednice Online. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z AV a FZÚ