Novinky z AV a FZÚ

Akademie věd ocenila tři význačné vědce

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 16. Červenec 2018 - 23:49
Tři vynikající vědci převzali 16. července 2018 v Praze prestižní medaile Akademie věd ČR. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Mladí vědci se v Lindau setkali se svými vzory

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 11. Červenec 2018 - 14:56
Nobelovští laureáti se setkali s nadějnými vědci v malebném městečku na ostrově v Bodamském jezeře již po šedesáté osmé. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Výstava přibližuje Československo v proměnách Evropy 20. století

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 11. Červenec 2018 - 11:40
Vznik Československa i jeho politický, ekonomický a kulturní vývoj mapuje výstava Československo v proměnách Evropy 20. století. Připravil ji Historický ústav AV ČR při příležitosti oslav 100. výročí vzniku československého státu. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Více než půl miliardy korun půjde na výzkum fyziky pevných látek 

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 10. Červenec 2018 - 23:24
Fyzikální ústav Akademie věd ČR uspěl v náročné výzvě „Excelentní výzkum“ v Operačním programu Věda, výzkum a vzdělávání s projektem SOLID21 a obdrží v následujících letech více než půl miliardy korun na rozvoj předního evropského výzkumného ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

FZÚ získal více než půl miliardy korun na výzkum fyziky pevných látek

Novinky: Fyzikální ústav - 10. Červenec 2018 - 21:08

Fyzikální ústav Akademie věd ČR (FZÚ) uspěl v náročné výzvě „Excelentní výzkum“ v Operačním programu Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) s projektem SOLID21 a obdrží v následujících letech více než půl miliardy korun na rozvoj předního evropského výzkumného centra v oblasti fyziky pevných látek.

Vědecká oblast fyziky pevných látek je jednou z nejrychleji se rozvíjejících partií fyziky vůbec – vzešla z ní převážná část současných převratných technických inovací a vyznačuje se velmi krátkou dobou uvedení nových poznatků do praxe. Mezi nejdůležitější objevy fyziky pevných látek patří např. tranzistory, LED světla, lasery a fotovoltaické články. Tyto objevy způsobily technologickou revoluci a podstatným způsobem ovlivnily naše životy a svět kolem nás. Základní výzkum spadající do oboru fyziky pevných látek patří mezi klíčové aktivity FZÚ a má zde bohatou tradici.

Projekt SOLID21 (Solid State Physics for 21st Century, český název Fyzika pevných látek pro 21. století) spojuje špičkové týmy fyziky pevných látek ve FZÚ do jednoho společného výzkumného centra. Centrum bude řešit aktuální vědecké a technické výzvy 21. století v oborech nanoelektroniky, fotoniky, magnetizmu, funkčních a bioaktivních materiálů a plazmatických technologií. Výsledkem projektu SOLID21 budou nové poznatky a objevy, které nejen pomohou pochopit děje v moderních materiálech a nanostrukturách, ale také budou využitelné pro vývoj nových materiálů, součástek a aplikací. Dopad projektu lze tedy očekávat v mnoha oblastech techniky, energetiky a lékařství. Spolupráce výzkumného centra s průmyslem a přenášení výzkumných poznatků do praktických aplikací bude navazovat na současné výzkumné a inovační aktivity Fyzikálního ústavu na národní i mezinárodní úrovni. Centrum bude také prohlubovat spolupráci s univerzitami pomocí aktivnějšího zapojení studentů, kterým poskytne příležitosti k jejich profesionálnímu i osobnostnímu rozvoji.

„Zahájení realizace projektu SOLID21 je pro nás klíčové,“ říká Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR. „V rámci projektu Fyzikální ústav postaví novou multifunkční budovu, ve které se budou nacházet moderní fyzikální laboratoře a přístroje, jejichž absence nyní limituje další rozvoj ústavu. Tyto extrémně citlivé přístroje umožní provádět špičkový výzkum, ale také budou využívány pro výzkumně-vzdělávací aktivity pro studenty, případně spolupracující a hostující zahraniční pracovníky.“ Nová budova bude navazovat na stávající areál FZÚ na Slovance v blízkosti metra Ládví. Architektonický návrh budovy pochází od známého studia Bogle Architects, které se již podílelo na projektu oceňované budovy laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech. V rámci projektu vznikne také řada nových pracovních míst v manažerské, vědecké i administrativní oblasti. Fyzikální ústav nyní vypisuje několik výběrových řízení na nové pracovní pozice na projektu SOLID21 (https://www.fzu.cz/pracovni-mista).

Obrázek 1. Vizualizace vstupu do nové budovy, která vznikne v rámci projektu SOLID21.

Obrázek 2. Vizualizace nové budovy se stávající budovou Fyzikálního ústavu v pozadí.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Vědci si vymění poznatky o metodách řešení hrozící potravinové krize

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 10. Červenec 2018 - 17:31
Olomouc navštíví v příštích dnech zahraniční odborníci, kteří zkoumají dědičné informace dvou významných plodin – pšenice a banánovníku. O nejnovějších poznatcích promluví na sympoziu Advances in Plant Genomics for Crop Improvenment. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Mendelovi vděčím za to, že jsem se stal virologem

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 10. Červenec 2018 - 13:26

Světoznámý virolog Hans-Georg Kräusslich v Praze převzal čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Rakouské předsednictví v Radě EU představilo výzkumné priority

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 10. Červenec 2018 - 13:09
Půlročního předsednictví Evropské unie se v červenci ujalo Rakousko. V oblasti vědy, výzkumu a inovací se chce soustředit zejména na vyjednávání rámcového programu Horizont Evropa, který počítá s částkou 100 miliard eur na období 2021–2027. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Výstava přibližuje Československo v proměnách století

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 9. Červenec 2018 - 15:49
Vznik Československa i jeho politický, ekonomický a kulturní vývoj mapuje výstava „Československo v proměnách Evropy 20. století“. Připravil ji Historický ústav Akademie věd ČR při příležitosti letošních oslav 100. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Jak řešit rostoucí problém onemocnění demencí?

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 9. Červenec 2018 - 13:10
Počet lidí trpících demencí se do roku 2050 celosvětově téměř ztrojnásobí ve srovnání s dneškem, varuje mezinárodní vědecká organizace InterAcademy Partnership. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Spletitý svět rostlinných hormonů se rozkryl v Praze

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 9. Červenec 2018 - 12:48
Hormony regulují důležité životní pochody nejen u živočichů, ale ještě větší roli hrají ve vývoji, růstu a nejrůznějších fyziologických pochodech rostlin. Nejnovější poznatky z výzkumu rostlinných hormonů si ve dnech od 1. do 5. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Nová studie osvětluje přenos genetických nemocí

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 9. Červenec 2018 - 12:14
Nová studie přináší důležité poznatky o přenosu závažných genetických nemocí. Na unikátním výzkumu, který vedla britská Universita v Birminghamu, se podíleli také vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Ústav fotoniky a elektroniky nabízí výlet do světa fotonů i biomolekul

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 9. Červenec 2018 - 9:07
Historie ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR sahá do roku 1953, kdy byl založen Ústav teoretické radiotechniky ČSAV. Ten se postupně transformoval až do současné moderní podoby. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

První výstřel z ELI laseru

Novinky: Fyzikální ústav - 3. Červenec 2018 - 11:34

Unikátní laserový systém L3-HAPLS, který pro ELI Beamlines vyvinula americká národní laboratoř Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), byl dne 2. července 2018 slavnostně spuštěn. Na základě evaluce mezinárodní vědeckou kontrolní skupinou byl systém L3-HAPLS shledán jako plně funkční a připravený k integraci s experimentálními systémy a k prvním experimentům.

Tento laserový systém představuje novou generaci diodově čerpaných, vysokoenergetických výkonových laserových systémů. Jako jediný na světě je postaven výlučně na vysokovýkonových polovodičových laserových diodách a díky novým technologiím využívajícím diodového světla 10 pulsů za vteřinu několikanásobně překonává systémy instalované jinde na světě. Laser L3 bude sloužit v mnoha oblastech základního i aplikovaného výzkumu. Mezi jeho nejvýznamnější aplikace patří kompaktní laserem buzené urychlování částic pro nové lékařské metody nebo generace krátkopulsního rentgenového záření pro mikroskopii s vysokým prostorovým a časovým rozlišením pro materiálový a medicínský výzkum.

Slavnostní inaugurace proběhla za účasti náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Pavla Dolečka, amerického velvyslance Stephena B. Kinga, předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové a zástupců americké národní laboratoře Lawrence Livermore National Laboratory, Fyzikálního ústavu AV ČR a mezinárodního konsorcia ELI Delivery Consortium. Součástí programu bylo nejen vlastní spuštění a první výstřel laseru, ale také prohlídka výzkumného centra a krátká exkurze do světa experimentů prostřednictvím virtuální reality.

„Jsem rád, že mohu být spolu s vzácnými hosty a přáteli ze Spojených států přítomen spuštění laserového systému L3, který bez pochyb patří k nejvýznamnějším projektům česko-americké výzkumné spolupráce. Oblast výzkumu a vývoje považuji v naší bilaterální spolupráci za klíčovou a tato významná událost tento potenciál jen potvrzuje. Jsem též velmi rád, že se scházíme na ELI Beamlines, která i díky instalaci laserového systému L3 dále naplňuje svoji úlohu první výzkumné infrastruktury světového významu ve střední a východní Evropě. Věřím, že toto unikátní zařízení přinese v brzké době excelentní vědecké výsledky a přivede do České republiky další špičkové vědce z celého světa,“ říká náměstek ministra pro vědu Doleček.

V červnu 2017 byl po čtyřech letech systematické práce laser L3-HAPLS dodán do centra ELI Beamlines. Od září 2017 tým vědeckých a technických pracovníků z LLNL a ELI Beamlines intenzivně pracoval na jeho instalaci a koncem roku byly zprovozněny čtyři bloky laserových diodových jednotek, poskytujících světelné pulsy o výkonu 800 kW. Poté byl na jaře 2018 uveden do provozu hlavní laserový zesilovač systému, čímž bylo zahájeno testování kompletního laserového řetězce. Nyní bylo dosaženo prvního milníku: energie pulsu 16 joulů a délka trvání pulsu 27 femtosekund při opakovací frekvenci 3,3 Hz (3,3krát za sekundu), což odpovídá špičkovému výkonu přibližně 0,5 petawattu po kompresi délky pulsu. Tento milník byl stanoven tak, aby se bylo možné naučit systém provozovat a provádět experimenty při pomalejší opakovací frekvenci.

„Letos Spojené státy americké oslavují 100 let diplomatických vztahů s Českou republikou. Tento laserový systém, který je výsledkem úzké spolupráce mezi ELI Beamlines a Lawrence Livermore National Laboratory, je jedním z mnoha příkladů silného a trvalého vztahu mezi Spojenými státy a Českou republikou. Ten je založen především na solidní spolupráci v oblasti bezpečnosti, na našich rostoucích ekonomických a obchodních vazbách a naší dlouholeté historii, přátelství a společných hodnotách,“ říká americký velvyslanec Stephen B. King.

Ředitel FZU Michael Prouza dodává: „L3-HAPLS představuje vlajkovou loď vědeckého centra ELI Beamlines. Jsme velice hrdí, že se díky spolupráci s Lawrence Livermore, ale též s celou řadou průmyslových firem podařilo výrazně posunout technologické možnosti laserů, a tím dostat jejich využití do dosud neprobádaných oblastí vědy.“

Laserový systém L3 se může pyšnit hned několika NEJ – nejenže se stane petawattovým laserovým systémem s nejvyšším průměrným výkonem na světě, ale navíc pro něj byly vyvinuty nejsilnější pulsní laserové diody na světě a má největší optomechanicko-vakuovou strukturu, jaká kdy byla v České republice navržena a vyrobena.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Používáme zejména destruktivní metody, říká vědec Geologického ústavu

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 3. Červenec 2018 - 11:25
Zkoumají nestabilní skalní masivy, detekují těžké kovy v horninách i složení meteoritů a studují vymizelou přírodu. Pražská pracoviště Geologického ústavu AV ČR navštívila předsedkyně Eva Zažímalová.
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Unikátní laser poprvé vystřelil

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 3. Červenec 2018 - 9:55
Unikátní laserový systém L3-HAPLS, který pro ELI Beamlines vyvinula americká národní laboratoř Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), byl 2. července 2018 slavnostně spuštěn. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Uchovejte nezávislost maďarské vědy, volají evropské akademie věd

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 2. Červenec 2018 - 14:37
Partnerské akademie věd zemí Visegrádské čtyřky i instituce sdružené v organizaci ALLEA se obracejí na maďarské představitele s výzvou, aby přehodnotili navrhovanou novelu zákona o Maďarské akademii věd a návrh zákona o státním rozpočtu pro rok ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Novým předsedou ESFRI zvolili Jana Hrušáka

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 28. Červen 2018 - 15:41
Novým předsedou Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) byl 28. června na řeckém ostrově Korfu zvolen Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Hmyzí fosilie z jantaru vědci pojmenovali po členech kapely Rolling Stones

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 28. Červen 2018 - 12:39
Tříčlenný mezinárodní tým entomologů z Čech, Německa a USA se rozhodl vzdát poctu světové rockové legendě. Sedm nově objevených starobylých druhů hmyzu nazvali vědci podle jmen všech – současných i bývalých - členů skupiny Rolling Stones
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Ve Filosofickém ústavu se zabývají etikou, Komenským i rukopisy Patočky

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 28. Červen 2018 - 10:36
Kolik stál ve středověku kůň, s kým vším si dopisoval Jan Amos Komenský i kam studenti po smrti slavného filozofa Jana Patočky ukryli jeho rukopisy. To vše se dozvědělo vedení Akademie věd ČR na návštěvě Filosofického ústavu. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z AV a FZÚ