Agregátor zdrojů

Odborníci z pedagogické fakulty podporují technické vzdělávání na základních školách

Katedra technické a informační výchovy pedagogické fakulty uspořádala třetí ročník soutěže, zaměřené na tvůrčí technickou dovednost žáků základních škol Olomouckého kraje. Vítězi se stali v mladší kategorii Daniel Mráz ze Základní školy Haškova v Uničově, ve starší kategorii Lukáš Bílý ze Základní školy v Zábřehu. „Vzdělávací praxe současných základních škol nenabízí mnoho možností, jak zaujmout žáky v oblasti technické vzdělanosti na takové úrovni, aby se zajímali o další studium na technicky zaměřených středních školách. Komplikovaná situace technického vzdělávání je především na úrovni druhého stupně ZŠ. Na některých školách se technická výchova dnes vůbec nevyučuje. Jde o dlouhodobé a značně diskutované téma a my snažíme nabídnout pomoc,“ řekl Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy. Prostředkem je už v úvodu zmíněná soutěž, která má mezi žáky škol pozitivní odezvu. Ve srovnání s loňskem se do ní přihlásilo o 50 procent žáků víc a podle Luďka Kvapila z katedry technické a informační výchovy, který je i vedoucím soutěže, síly poměřilo 50 žáků z šesti škol Olomouckého kraje. „Nárůst počtu žáků i jejich zájem nás velmi těší. Přejeme si však, aby se do této soutěže zapojilo i víc škol. Technické vzdělání je součástí technické gramotnosti člověka a je určitě potřebné vytvořit takové podmínky, aby se rozvíjelo již na základních stupních institucionálního vzdělávání,“ dodal Luděk Kvapil. Soutěž je dvoukolová. Žáci nejprve pracují ve škole. Výsledek svého snažení pošlou na katedru technické a informační výchovy. „Ty výtvory, které vybereme, se pak mohou ucházet o ceny v druhém kole soutěže. To se společně s finále soutěže koná ve specializovaných učebnách katedry přímo na pedagogické fakultě,“ doplnil Kvapil. Do letošního finále postoupilo 12 soutěžících. V druhém kole měli za úkol vyrobit větrné kolo, ve finále pak houpačku. K výrobě mohli využít různé pracovní materiály, jako například kov, papír či textil. Odborníci z katedry včetně doktorandů pak posuzovali nejen výsledné provedení výrobků a jejich estetické ztvárnění, ale i to, jak žáci pracovali s nástroji a jak byl výsledný model funkční. Podle Radka Kozáka, učitele soutěžících ze základní školy v Zábřehu, mají technické práce v jejich škole docela velký kredit.  „Kdo si hraje, nezlobí,“ řekl s úsměvem a přidal ještě jeden důležitý aspekt této výchovy.  Žáci, kteří nevynikají prospěchem, ale jsou manuálně šikovní, mohou díky technické výchově zažít úspěch.  „Oba moji žáci, kteří se soutěže účastnili, dokáží s trochou motivace dělat úžasnou práci,“ dodal pedagog.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odborníci z pedagogické fakulty podporují technické vzdělávání na základních školách

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5 hodin 1 min zpět
Katedra technické a informační výchovy pedagogické fakulty uspořádala třetí ročník soutěže, zaměřené na tvůrčí technickou dovednost žáků základních škol Olomouckého kraje. Vítězi se stali v mladší kategorii Daniel Mráz ze Základní školy Haškova v Uničově, ve starší kategorii Lukáš Bílý ze Základní školy v Zábřehu. „Vzdělávací praxe současných základních škol nenabízí mnoho možností, jak zaujmout žáky v oblasti technické vzdělanosti na takové úrovni, aby se zajímali o další studium na technicky zaměřených středních školách. Komplikovaná situace technického vzdělávání je především na úrovni druhého stupně ZŠ. Na některých školách se technická výchova dnes vůbec nevyučuje. Jde o dlouhodobé a značně diskutované téma a my snažíme nabídnout pomoc,“ řekl Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy. Prostředkem je už v úvodu zmíněná soutěž, která má mezi žáky škol pozitivní odezvu. Ve srovnání s loňskem se do ní přihlásilo o 50 procent žáků víc a podle Luďka Kvapila z katedry technické a informační výchovy, který je i vedoucím soutěže, síly poměřilo 50 žáků z šesti škol Olomouckého kraje. „Nárůst počtu žáků i jejich zájem nás velmi těší. Přejeme si však, aby se do této soutěže zapojilo i víc škol. Technické vzdělání je součástí technické gramotnosti člověka a je určitě potřebné vytvořit takové podmínky, aby se rozvíjelo již na základních stupních institucionálního vzdělávání,“ dodal Luděk Kvapil. Soutěž je dvoukolová. Žáci nejprve pracují ve škole. Výsledek svého snažení pošlou na katedru technické a informační výchovy. „Ty výtvory, které vybereme, se pak mohou ucházet o ceny v druhém kole soutěže. To se společně s finále soutěže koná ve specializovaných učebnách katedry přímo na pedagogické fakultě,“ doplnil Kvapil. Do letošního finále postoupilo 12 soutěžících. V druhém kole měli za úkol vyrobit větrné kolo, ve finále pak houpačku. K výrobě mohli využít různé pracovní materiály, jako například kov, papír či textil. Odborníci z katedry včetně doktorandů pak posuzovali nejen výsledné provedení výrobků a jejich estetické ztvárnění, ale i to, jak žáci pracovali s nástroji a jak byl výsledný model funkční. Podle Radka Kozáka, učitele soutěžících ze základní školy v Zábřehu, mají technické práce v jejich škole docela velký kredit.  „Kdo si hraje, nezlobí,“ řekl s úsměvem a přidal ještě jeden důležitý aspekt této výchovy.  Žáci, kteří nevynikají prospěchem, ale jsou manuálně šikovní, mohou díky technické výchově zažít úspěch.  „Oba moji žáci, kteří se soutěže účastnili, dokáží s trochou motivace dělat úžasnou práci,“ dodal pedagog.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Europol využívá výzkum odborníků z pedagogické fakulty

Evropský policejní úřad (Europol) vydal strategický materiál zaměřený na rizika spojená se sexuálním nátlakem a online vydíráním dětí v prostředí internetu. V materiálu nazvaném „Online sexual coercion and extortion as a form of crime affecting children“ podrobně objasňuje příčiny těchto forem útoků, způsoby řešení a také preventivní postupy. Využívá a cituje výsledky výzkumů Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP. „Výzkumům zaměřeným na rizikové chování v prostředí internetu se věnujeme již řadu let. Naše výstupy jsou součástí strategických materiálů klíčových ministerstev i metodických doporučení a pokynů pro prevenci a intervenci v této oblasti. V posledních letech se nám postupně daří proniknout i na úroveň celoevropskou, s našimi daty pracuje Evropská komise a nyní je využívá i zmíněný Europol,“ říká Kamil Kopecký, vedoucí Centra. Strategický materiál Europolu má dopad na všechny členské země Evropské unie, ve kterých k útokům na děti dochází. Kromě samotných informací o fenoménech nabízí celou řadu doporučení, jak na děti působit preventivně a jak zajistit jejich bezpečí. A právě z tohoto důvodu také Europol odstartoval celoevropskou kampaň proti zneužívání dětí „Řekni ne! (SayNo)“. „V praxi se poměrně často setkáváme se situacemi, kdy je dítě v prostředí internetu jinou osobou vydíráno. Vydírané děti pak téměř nikomu nesdělí, co prožívají, nekontaktují rodiče ani své učitele. Obvykle se svěří kamarádovi či kamarádce, případně využijí anonymních internetových služeb,” doplňuje René Szotkowski z týmu Centra. „Po nahlášení případu se dítěti věnují naši zkušení poradci, kteří s ním proberou strategii řešení a další postup, případně případ předají Policii ČR,“ vysvětluje. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF se výzkumům rizikového chování v prostředí internetu věnuje již řadu let. V minulých letech se odborníci věnovali problematice kyberšikany dětí a učitelů, rizikovému chování v prostředí online her, rizikům spojeným se sociálními sítěmi či bezpečnosti hesel. V letošním roce je pak výsledkem jejich práce výzkum orientovaný na fenomén sextingu a rizikového seznamování. Přehled výzkumných výstupů je k dispozici na adrese http://www.e-bezpeci.cz/vyzkum/.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Europol využívá výzkum odborníků z pedagogické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 9 hodin 47 min zpět
Evropský policejní úřad (Europol) vydal strategický materiál zaměřený na rizika spojená se sexuálním nátlakem a online vydíráním dětí v prostředí internetu. V materiálu nazvaném „Online sexual coercion and extortion as a form of crime affecting children“ podrobně objasňuje příčiny těchto forem útoků, způsoby řešení a také preventivní postupy. Využívá a cituje výsledky výzkumů Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP. „Výzkumům zaměřeným na rizikové chování v prostředí internetu se věnujeme již řadu let. Naše výstupy jsou součástí strategických materiálů klíčových ministerstev i metodických doporučení a pokynů pro prevenci a intervenci v této oblasti. V posledních letech se nám postupně daří proniknout i na úroveň celoevropskou, s našimi daty pracuje Evropská komise a nyní je využívá i zmíněný Europol,“ říká Kamil Kopecký, vedoucí Centra. Strategický materiál Europolu má dopad na všechny členské země Evropské unie, ve kterých k útokům na děti dochází. Kromě samotných informací o fenoménech nabízí celou řadu doporučení, jak na děti působit preventivně a jak zajistit jejich bezpečí. A právě z tohoto důvodu také Europol odstartoval celoevropskou kampaň proti zneužívání dětí „Řekni ne! (SayNo)“. „V praxi se poměrně často setkáváme se situacemi, kdy je dítě v prostředí internetu jinou osobou vydíráno. Vydírané děti pak téměř nikomu nesdělí, co prožívají, nekontaktují rodiče ani své učitele. Obvykle se svěří kamarádovi či kamarádce, případně využijí anonymních internetových služeb,” doplňuje René Szotkowski z týmu Centra. „Po nahlášení případu se dítěti věnují naši zkušení poradci, kteří s ním proberou strategii řešení a další postup, případně případ předají Policii ČR,“ vysvětluje. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF se výzkumům rizikového chování v prostředí internetu věnuje již řadu let. V minulých letech se odborníci věnovali problematice kyberšikany dětí a učitelů, rizikovému chování v prostředí online her, rizikům spojeným se sociálními sítěmi či bezpečnosti hesel. V letošním roce je pak výsledkem jejich práce výzkum orientovaný na fenomén sextingu a rizikového seznamování. Přehled výzkumných výstupů je k dispozici na adrese http://www.e-bezpeci.cz/vyzkum/.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Větrací léto láká na lesní ticho, horské výhledy i technické zajímavosti

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Červen 2017 - 8:00
Příznivci pěší turistiky nejen z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého během letních prázdnin nebudou trpět nedostatkem možností, kam a s kým vyrazit na výlet. Fakulta tělesné kultury spojila síly s Klubem českých turistů Šternberk a výsledkem je plán Větracího léta. Termíny Větracího léta 1. 7. Rybníky Svitavska   8. 7. Od tršické žáby přes Jadran do Lipníka 15. 7. Za lesním tichem 16. 7. Mikulčický luh 22. 7. Javorníček a Gigula 5. 8. Z Troubelic přes Úsov do Moravičan 12. 8. Údolím Moravské Sázavy 19. 8. Jesenická horská túra 26. 8. Bohumínská dvacítka  „S turisty ze Šternberka se od loňského podzimu pravidelně potkáváme, sem tam se ale termíny našeho Větrání a jejich akcí křížily. Dohodli jsme se tedy, že letní plán připravíme společně. A myslím, že se nám podařilo dát dohromady opravdu pestrou paletu výletů na rozličná místa nejen na Moravě,“ uvedl Martin Višňa, pořadatel výletů Větrání z fakulty tělesné kultury. Turisté se během Větracího léta mohou vydat například mezi rybníky u Svitav, za výhledy z Javorníků, do údolí Moravské Sázavy anebo na průmyslové Ostravsko. Nechybějí hory, stín a ticho lesů, přírodní, historické nebo technické zajímavosti. „Věřím, že z tak široké nabídky výprav si každý vybere, i kdyby jedinou akci,“ dodal předseda šternberských turistů Antonín Sosík. Výlety jsou připravené na každý prázdninový víkend a zúčastnit se jich může kdokoliv, kdo se na to cítí. Stačí dát o sobě dopředu vědět pořadatelům (například na Facebooku) a přijít včas na určené místo, kterým je zpravidla olomoucké hlavní nádraží.  Všechny potřebné informace zájemci najdou na portálu fakulty tělesné kultury Radost z pohybu. Právě pod hlavičkou tohoto webu fakulta tělesné kultury již třetím rokem pořádá výlety Větrání. Od podzimu 2014 se jich uskutečnilo jednašedesát, celková účast již přesáhla osm set turistů. „Větracím létem náš třetí ‚akademický‘ ročník vyvrcholí. Zkraje září je ještě v plánu tajný výlet, kdy účastníci nebudou dopředu vědět takřka nic, jen čas a místo srazu. Se začátkem zimního semestru ale už začneme psát kapitolu čtvrtou, úvod obstará jako tradičně výšlap na Velký Kosíř alias Hanácké Mont Blank s táborákem a vyhlášením nejaktivnějších větračů třetího ročníku,“ prozradil Martin Višňa.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Větrací léto láká na lesní ticho, horské výhledy i technické zajímavosti

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 25. Červen 2017 - 8:00
Příznivci pěší turistiky nejen z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého během letních prázdnin nebudou trpět nedostatkem možností, kam a s kým vyrazit na výlet. Fakulta tělesné kultury spojila síly s Klubem českých turistů Šternberk a výsledkem je plán Větracího léta. Termíny Větracího léta 1. 7. Rybníky Svitavska   8. 7. Od tršické žáby přes Jadran do Lipníka 15. 7. Za lesním tichem 16. 7. Mikulčický luh 22. 7. Javorníček a Gigula 5. 8. Z Troubelic přes Úsov do Moravičan 12. 8. Údolím Moravské Sázavy 19. 8. Jesenická horská túra 26. 8. Bohumínská dvacítka  „S turisty ze Šternberka se od loňského podzimu pravidelně potkáváme, sem tam se ale termíny našeho Větrání a jejich akcí křížily. Dohodli jsme se tedy, že letní plán připravíme společně. A myslím, že se nám podařilo dát dohromady opravdu pestrou paletu výletů na rozličná místa nejen na Moravě,“ uvedl Martin Višňa, pořadatel výletů Větrání z fakulty tělesné kultury. Turisté se během Větracího léta mohou vydat například mezi rybníky u Svitav, za výhledy z Javorníků, do údolí Moravské Sázavy anebo na průmyslové Ostravsko. Nechybějí hory, stín a ticho lesů, přírodní, historické nebo technické zajímavosti. „Věřím, že z tak široké nabídky výprav si každý vybere, i kdyby jedinou akci,“ dodal předseda šternberských turistů Antonín Sosík. Výlety jsou připravené na každý prázdninový víkend a zúčastnit se jich může kdokoliv, kdo se na to cítí. Stačí dát o sobě dopředu vědět pořadatelům (například na Facebooku) a přijít včas na určené místo, kterým je zpravidla olomoucké hlavní nádraží.  Všechny potřebné informace zájemci najdou na portálu fakulty tělesné kultury Radost z pohybu. Právě pod hlavičkou tohoto webu fakulta tělesné kultury již třetím rokem pořádá výlety Větrání. Od podzimu 2014 se jich uskutečnilo jednašedesát, celková účast již přesáhla osm set turistů. „Větracím létem náš třetí ‚akademický‘ ročník vyvrcholí. Zkraje září je ještě v plánu tajný výlet, kdy účastníci nebudou dopředu vědět takřka nic, jen čas a místo srazu. Se začátkem zimního semestru ale už začneme psát kapitolu čtvrtou, úvod obstará jako tradičně výšlap na Velký Kosíř alias Hanácké Mont Blank s táborákem a vyhlášením nejaktivnějších větračů třetího ročníku,“ prozradil Martin Višňa.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odborníci z VTP představili v Pardubicích možnosti databáze Espacenet

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Červen 2017 - 13:00
Patentové rešerše v databázi Espacenet byly hlavním tématem semináře, na kterém zástupci Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého (VTP) představili své zkušenosti vědeckým pracovníkům Univerzity Pardubice. Seminář byl určen zejména účastníkům projektů ministerstva školství a také těm, kdo uvažují o podání přihlášky vynálezu k průmyslově-právní ochraně. „Zájemcům jsme představili nejefektivnější cesty vyhledávání v databázi, a to z hlediska volby vhodné rešeršní strategie, klíčových slov a dalších klasifikací. Součástí školení byly také ukázky konkrétní rešerše a její interpretace,“ uvedl Filip Auinger, business development manažer VTP UP, který školení na akademické půdě v Pardubicích vedl. „O školení byl veliký zájem, proto ho 7. září od 9 hodin zrealizujeme přímo ve Vědeckotechnickém parku také pro naše vědecké pracovníky v Olomouci,“ dodal. Databáze Espacenet je patentovou rešeršní databází Evropského patentového úřadu. Obsahuje více jak 90 milionů patentových dokumentů z celého světa. Díky databázi mohou zájemci sledovat trendy a novinky ve svých oborech, hledat řešení technických výzev nebo se orientovat v práci konkurence. Databáze je dostupná online zdarma.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odborníci z VTP představili v Pardubicích možnosti databáze Espacenet

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Červen 2017 - 13:00
Patentové rešerše v databázi Espacenet byly hlavním tématem semináře, na kterém zástupci Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého (VTP) představili své zkušenosti vědeckým pracovníkům Univerzity Pardubice. Seminář byl určen zejména účastníkům projektů ministerstva školství a také těm, kdo uvažují o podání přihlášky vynálezu k průmyslově-právní ochraně. „Zájemcům jsme představili nejefektivnější cesty vyhledávání v databázi, a to z hlediska volby vhodné rešeršní strategie, klíčových slov a dalších klasifikací. Součástí školení byly také ukázky konkrétní rešerše a její interpretace,“ uvedl Filip Auinger, business development manažer VTP UP, který školení na akademické půdě v Pardubicích vedl. „O školení byl veliký zájem, proto ho 7. září od 9 hodin zrealizujeme přímo ve Vědeckotechnickém parku také pro naše vědecké pracovníky v Olomouci,“ dodal. Databáze Espacenet je patentovou rešeršní databází Evropského patentového úřadu. Obsahuje více jak 90 milionů patentových dokumentů z celého světa. Díky databázi mohou zájemci sledovat trendy a novinky ve svých oborech, hledat řešení technických výzev nebo se orientovat v práci konkurence. Databáze je dostupná online zdarma.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Klášterním Hradisku promovali absolventi lékařské fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Červen 2017 - 7:18
Víc než sto sedmdesát absolventů lékařské fakulty Univerzity Palackého převzalo tento týden vysokoškolský diplom. Jejich důležitý životní mezník se odehrál v kulisách slavnostního sálu Klášterního Hradiska. S absolventy studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství se přišli o radost podělit i jejich blízcí. „Jsem šťastná, je to pro mne velká událost. Přijela celá moje rodina, promoce byla velmi dojemná,“ řekla Zuzana Skalová. Jejím snem vždy bylo oční lékařství. „Brzy se mi tento sen splní, budu jako oční lékařka pracovat v šumperské nemocnici,“ doplnila usměvavá absolventka. Dojetí z úspěšně ukončeného studia neskrýval také Jiří Lapka z Opavy. Rozhodl se pro obor gynekologie a porodnictví, pracovat bude ve Valašském Meziříčí. Vzpomínky na studium mu ale jen tak rychle z paměti nevymizí. Strašákem pro něho byla anatomie. „Když jsem poprvé slyšel latinsky mluvit profesora Holibku, nerozuměl jsem ani slovo. Vzpomínám si na tu chvíli barvitě. Začaly se mi dělat mžitky před očima a bušilo mi srdce. Bylo mi hodně zle. Po anatomii jsem si řekl, že teď už přežiju všechno,“ vzpomínal Jiří Lapka. Při slavnostní promoční atmosféře, ale stejně jako řada jeho spolužáků, ještě nedokázal uvěřit, že už je lékař. Jejich pocity popsala v děkovné absolventské řeči i Valeria Sosýnová. „Všichni nám teď říkají, že jsme lékaři a my tomu ještě nemůžeme nějak uvěřit. Moc si přejeme, abychom v následujících letech mohli hrdě reprezentovat naši fakultu i naše rodiny,“ řekla Sosýnová. Zároveň vzpomněla i na dobu, kdy nynější absolventi vstoupili na akademickou půdu Univerzity Palackého poprvé. „Přišli jsme s různými představami, ale se společným snem. Ten se nám nyní vyplnil,“ dodala absolventka LF UP.   Podle prorektorky Univerzity Palackého Jitky Ulrichové se však před všemi absolventy lékařské fakulty nyní otevírá další a možná ještě složitější životní kapitola. „Vybrali jste si náročné povolání, které bude vyžadovat nejen fyzickou a psychickou odolnost, ale i další vzdělávání. Často budete muset místo po oddechové knížce opět sáhnout po odborné literatuře. Přeji vám, aby vaši práci vždy doprovázela trpělivost, obětavost, odříkání a především optimismus. Osobně vám pak přeji, abyste svou práci vykonávali rádi. Nebojte se, bude to hustý, ale dáte to,“ povzbudila Jitka Ulrichová absolventy lékařské fakulty.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Klášterním Hradisku promovali absolventi lékařské fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Červen 2017 - 7:18
Víc než sto sedmdesát absolventů lékařské fakulty Univerzity Palackého převzalo tento týden vysokoškolský diplom. Jejich důležitý životní mezník se odehrál v kulisách slavnostního sálu Klášterního Hradiska. S absolventy studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství se přišli o radost podělit i jejich blízcí. „Jsem šťastná, je to pro mne velká událost. Přijela celá moje rodina, promoce byla velmi dojemná,“ řekla Zuzana Skalová. Jejím snem vždy bylo oční lékařství. „Brzy se mi tento sen splní, budu jako oční lékařka pracovat v šumperské nemocnici,“ doplnila usměvavá absolventka. Dojetí z úspěšně ukončeného studia neskrýval také Jiří Lapka z Opavy. Rozhodl se pro obor gynekologie a porodnictví, pracovat bude ve Valašském Meziříčí. Vzpomínky na studium mu ale jen tak rychle z paměti nevymizí. Strašákem pro něho byla anatomie. „Když jsem poprvé slyšel latinsky mluvit profesora Holibku, nerozuměl jsem ani slovo. Vzpomínám si na tu chvíli barvitě. Začaly se mi dělat mžitky před očima a bušilo mi srdce. Bylo mi hodně zle. Po anatomii jsem si řekl, že teď už přežiju všechno,“ vzpomínal Jiří Lapka. Při slavnostní promoční atmosféře, ale stejně jako řada jeho spolužáků, ještě nedokázal uvěřit, že už je lékař. Jejich pocity popsala v děkovné absolventské řeči i Valeria Sosýnová. „Všichni nám teď říkají, že jsme lékaři a my tomu ještě nemůžeme nějak uvěřit. Moc si přejeme, abychom v následujících letech mohli hrdě reprezentovat naši fakultu i naše rodiny,“ řekla Sosýnová. Zároveň vzpomněla i na dobu, kdy nynější absolventi vstoupili na akademickou půdu Univerzity Palackého poprvé. „Přišli jsme s různými představami, ale se společným snem. Ten se nám nyní vyplnil,“ dodala absolventka LF UP.   Podle prorektorky Univerzity Palackého Jitky Ulrichové se však před všemi absolventy lékařské fakulty nyní otevírá další a možná ještě složitější životní kapitola. „Vybrali jste si náročné povolání, které bude vyžadovat nejen fyzickou a psychickou odolnost, ale i další vzdělávání. Často budete muset místo po oddechové knížce opět sáhnout po odborné literatuře. Přeji vám, aby vaši práci vždy doprovázela trpělivost, obětavost, odříkání a především optimismus. Osobně vám pak přeji, abyste svou práci vykonávali rádi. Nebojte se, bude to hustý, ale dáte to,“ povzbudila Jitka Ulrichová absolventy lékařské fakulty.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Gymnazisté před soutěží v Singapuru „trénovali“ na přírodovědecké fakultě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Červen 2017 - 12:00
Na mezinárodní „utkání“ v Turnaji mladých fyziků, které se počátkem července uskuteční v Singapuru, se v tomto týdnu připravovali na přírodovědecké fakultě studenti z opavského Mendelova gymnázia. Vítězové národního kola pod vedením vysokoškolských pedagogů vylepšovali své návrhy pro řešení zadaných úkolů. V soutěži musí gymnazisté prokázat především kreativitu i schopnost své postupy obhájit „Zadání úloh je vždy velmi vágní, aby umožnilo využití různých přístupů při jejich řešení. Liší se to například od Fyzikální olympiády, kde máte naopak jasně definované úkoly s daným řešením. V Turnaji mladých fyziků nejsou ani tak podstatné znalosti, jako spíše tvůrčí činnost. Je dobré, když účastníci připraví dobrý experiment a dobrou teorii. Tím to ale nekončí. Proti sobě hrají tři týmy. Jeden druhému oponuje a třetí debatu hodnotí. Velmi se to tak blíží vědecké práci,“ uvedl Tomáš Opatrný z katedry optiky. Se soutěžícími z opavského gymnázia fakulta spolupracuje řadu let. Studenti konzultují své nápady nejen s optiky, ale i s odborníky z katedry experimentální fyziky, Společné laboratoře optiky nebo Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Například gymnazista Jakub Domes považuje tuto spolupráci za klíčovou. „Se zdejšími vyučujícími jsem se bohužel setkal až po našem vítězství v národním kole. Pro mě to je velmi stěžejní, za relativně krátkou dobu jsme v práci velmi pokročili,“ pochvaluje si partnerství mladý student. Soutěží spolu se svými kamarády žije už od září, kdy byly úkoly zadány. V dubnu tým zvítězil v celostátním kole a od té doby řešení úloh stále vylepšuje. „Já soutěžím poprvé, ale plánuji účast i v příštím roce. Baví mě, že si vlastně můžeme hrát. Jde o to vymyslet řešení úkolu, takže musíme mít nápady. Úkoly jsou celkem mimo rámec našeho učiva ve škole. Součástí zadání je obvykle soubor odkazů na vědecké články, odtud většinou čerpáme. Naším úkolem je sestrojit teoretický model k zadanému problému a následně ho experimentálně ověřit,“ popsal průběh soutěže Domes. Přiznává, že ve škole měl přírodní vědy vždy rád, ale fyzikou se před soutěží moc nezabýval. „Rozhodně mě teď začala mnohem více bavit. Uvažuji o tom, že bych ji studoval, docela mě přitahuje kvantová fyzika. Ale jistý si ještě nejsem,“ prozradil student druhého ročníku. Gymnazisté nedočkavě očekávají samotnou soutěž v exotické lokalitě. „Do Singapuru se moc těším. Vedle toho, že mohu poznávat a lépe pochopit některé fyzikální jevy, byla možnost probojovat se do mezinárodního kola velkou motivací, proč jsem se do soutěže zapojil. Přípravě jsem se věnoval hlavně ve volném čase, ale částečně i během vyučování. Naši učitelé nás omluvili z některých hodin, ale učivo jsme stejně museli dohnat. Takže to bylo poměrně složité,“ uvedl další ze soutěžících Tomáš Wolf. Soutěž v Singapuru se koná od 5. do 11. července.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Gymnazisté před soutěží v Singapuru „trénovali“ na přírodovědecké fakultě

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. Červen 2017 - 12:00
Na mezinárodní „utkání“ v Turnaji mladých fyziků, které se počátkem července uskuteční v Singapuru, se v tomto týdnu připravovali na přírodovědecké fakultě studenti z opavského Mendelova gymnázia. Vítězové národního kola pod vedením vysokoškolských pedagogů vylepšovali své návrhy pro řešení zadaných úkolů. V soutěži musí gymnazisté prokázat především kreativitu i schopnost své postupy obhájit „Zadání úloh je vždy velmi vágní, aby umožnilo využití různých přístupů při jejich řešení. Liší se to například od Fyzikální olympiády, kde máte naopak jasně definované úkoly s daným řešením. V Turnaji mladých fyziků nejsou ani tak podstatné znalosti, jako spíše tvůrčí činnost. Je dobré, když účastníci připraví dobrý experiment a dobrou teorii. Tím to ale nekončí. Proti sobě hrají tři týmy. Jeden druhému oponuje a třetí debatu hodnotí. Velmi se to tak blíží vědecké práci,“ uvedl Tomáš Opatrný z katedry optiky. Se soutěžícími z opavského gymnázia fakulta spolupracuje řadu let. Studenti konzultují své nápady nejen s optiky, ale i s odborníky z katedry experimentální fyziky, Společné laboratoře optiky nebo Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Například gymnazista Jakub Domes považuje tuto spolupráci za klíčovou. „Se zdejšími vyučujícími jsem se bohužel setkal až po našem vítězství v národním kole. Pro mě to je velmi stěžejní, za relativně krátkou dobu jsme v práci velmi pokročili,“ pochvaluje si partnerství mladý student. Soutěží spolu se svými kamarády žije už od září, kdy byly úkoly zadány. V dubnu tým zvítězil v celostátním kole a od té doby řešení úloh stále vylepšuje. „Já soutěžím poprvé, ale plánuji účast i v příštím roce. Baví mě, že si vlastně můžeme hrát. Jde o to vymyslet řešení úkolu, takže musíme mít nápady. Úkoly jsou celkem mimo rámec našeho učiva ve škole. Součástí zadání je obvykle soubor odkazů na vědecké články, odtud většinou čerpáme. Naším úkolem je sestrojit teoretický model k zadanému problému a následně ho experimentálně ověřit,“ popsal průběh soutěže Domes. Přiznává, že ve škole měl přírodní vědy vždy rád, ale fyzikou se před soutěží moc nezabýval. „Rozhodně mě teď začala mnohem více bavit. Uvažuji o tom, že bych ji studoval, docela mě přitahuje kvantová fyzika. Ale jistý si ještě nejsem,“ prozradil student druhého ročníku. Gymnazisté nedočkavě očekávají samotnou soutěž v exotické lokalitě. „Do Singapuru se moc těším. Vedle toho, že mohu poznávat a lépe pochopit některé fyzikální jevy, byla možnost probojovat se do mezinárodního kola velkou motivací, proč jsem se do soutěže zapojil. Přípravě jsem se věnoval hlavně ve volném čase, ale částečně i během vyučování. Naši učitelé nás omluvili z některých hodin, ale učivo jsme stejně museli dohnat. Takže to bylo poměrně složité,“ uvedl další ze soutěžících Tomáš Wolf. Soutěž v Singapuru se koná od 5. do 11. července.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pedagogická fakulta bude v listopadu volit nového děkana

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Červen 2017 - 7:21
Akademický senát pedagogické fakulty přijal harmonogram voleb kandidáta na děkana pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022. Písemné návrhy na kandidáty mohou akademici fakulty podávat do 22. září. Senátoři pedagogické fakulty se ve středu věnovali nadcházejícím volbám děkana fakulty. Z jednohlasně přijatého harmonogramu vyplývá, že písemné návrhy na kandidáta na děkana mohou akademici fakulty podávat senátu prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP do pátku 22. září do 15 hodin. Do 25. září senátoři postoupí všechny návrhy zvláštní volební komisi akademického senátu fakulty, která byla senátem zvolena pro volební účely v tajném hlasování. Už 5. října pak bude znám abecední seznam kandidátů na funkci děkana. Senát ho umístí na úřední desku fakulty, přičemž volební programy kandidátů budou dostupné na webovém portálu fakulty 16. října.   „Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana pedagogické fakulty a diskuze členů akademické obce fakulty s kandidáty se uskuteční 1. listopadu. Prezentace kandidátů na AS PdF UP a první, případně druhé a třetí kolo voleb kandidáta na děkana se bude konat 8. listopadu. Rektorovi Univerzity Palackého postoupíme výsledek voleb do 20. listopadu,“ řekl Jan Michalík, předseda AS PdF UP. Během více než dvouhodinového jednání se Akademický senát PdF UP věnoval také záměru návrhu dvou nových studijních programů. Informoval též o přípravných pracích, které mají vést k institucionální akreditaci UP a zazněla také informace o ukončeném přijímacím řízení na pedagogické fakultě. Do prvních ročníků akademického roku 2017/2018 přijme fakulta 1 700 studentů. Senátoři fakulty se v závěru červnového jednání souhlasně vyjádřili také k návrhu děkana pedagogické fakulty, aby se po rezignaci Milady Bocákové z katedry biologie stala novou členkou Vědecké rady PdF UP její kolegyně a zároveň vedoucí této katedry Šárka Hladilová. Složení zvláštní volební komise: Irena Plevová z katedry psychologie a patopsychologie, Michal Růžička z Ústavu speciálněpedagogických studií, Jaromír Synek z katedry hudební výchovy a Jan Gregar, student doktorského studijního programu obor Pedagogika.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pedagogická fakulta bude v listopadu volit nového děkana

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. Červen 2017 - 7:21
Akademický senát pedagogické fakulty přijal harmonogram voleb kandidáta na děkana pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022. Písemné návrhy na kandidáty mohou akademici fakulty podávat do 22. září. Senátoři pedagogické fakulty se ve středu věnovali nadcházejícím volbám děkana fakulty. Z jednohlasně přijatého harmonogramu vyplývá, že písemné návrhy na kandidáta na děkana mohou akademici fakulty podávat senátu prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP do pátku 22. září do 15 hodin. Do 25. září senátoři postoupí všechny návrhy zvláštní volební komisi akademického senátu fakulty, která byla senátem zvolena pro volební účely v tajném hlasování. Už 5. října pak bude znám abecední seznam kandidátů na funkci děkana. Senát ho umístí na úřední desku fakulty, přičemž volební programy kandidátů budou dostupné na webovém portálu fakulty 16. října.   „Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana pedagogické fakulty a diskuze členů akademické obce fakulty s kandidáty se uskuteční 1. listopadu. Prezentace kandidátů na AS PdF UP a první, případně druhé a třetí kolo voleb kandidáta na děkana se bude konat 8. listopadu. Rektorovi Univerzity Palackého postoupíme výsledek voleb do 20. listopadu,“ řekl Jan Michalík, předseda AS PdF UP. Během více než dvouhodinového jednání se Akademický senát PdF UP věnoval také záměru návrhu dvou nových studijních programů. Informoval též o přípravných pracích, které mají vést k institucionální akreditaci UP a zazněla také informace o ukončeném přijímacím řízení na pedagogické fakultě. Do prvních ročníků akademického roku 2017/2018 přijme fakulta 1 700 studentů. Senátoři fakulty se v závěru červnového jednání souhlasně vyjádřili také k návrhu děkana pedagogické fakulty, aby se po rezignaci Milady Bocákové z katedry biologie stala novou členkou Vědecké rady PdF UP její kolegyně a zároveň vedoucí této katedry Šárka Hladilová. Složení zvláštní volební komise: Irena Plevová z katedry psychologie a patopsychologie, Michal Růžička z Ústavu speciálněpedagogických studií, Jaromír Synek z katedry hudební výchovy a Jan Gregar, student doktorského studijního programu obor Pedagogika.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Barbora Hrabalová: Z Univerzity Palackého do Ženevy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Červen 2017 - 12:00
Zvědavost a ochota jít i za vymezené hranice oboru, to vše může studentům pomoct při získání stáže u prestižní mezinárodní instituce. To, co vypadá jako nedostupný sen, se díky osobnímu zaujetí a dobře načasované příležitosti může docela rychle přeměnit v realitu. Jako v případě Barbory Hrabalové, studentky anglistiky Filozofické fakulty UP, která právě dokončuje svou osmiměsíční stáž u Světové federace pro lékařské vzdělávání - World Federation for Medical Education (WFME) v Ženevě. Barbora Hrabalová vystudovala žurnalistiku na filozofické fakultě a teď dokončuje studium anglistiky v magisterském oboru. Patří k těm studentům, které zajímá svět a kteří se angažují, když je to potřeba. Na počátku uprchlické krize na podzim před dvěma lety byla například součástí týmu dobrovolníků Univerzity Palackého, který vezl pomoc do Maďarska, Rakouska, Srbska nebo Slovinska. I tato zkušenost jí nakonec pomohla v rozhodování, zda se bude ucházet o stáž ve WFME, mezinárodní organizaci, která se snaží prostřednictvím společných standardů rozšířit po celém světě kvalitu lékařského vzdělávání. Sídlí ve Ferney-Voltaire, francouzské vesničce ležící v těsně u Ženevy. „Při našich humanitárních cestách jsem se potkala s lidmi z různých organizací, které sídlí v Ženevě, jako je UNHCR, WHO nebo Červený kříž, takže jsem měla možnost poznat zblízka dosah jejich práce. Navíc, když jsem se rozhodovala pro stáž, svou roli hrálo i to, že jsem chtěla získat zkušenosti s prací v cizojazyčném prostředí a v multikulturním týmu. Pobytem v Ženevě se vlastně propojilo mé studium a mé zájmy.“ Při úvodním pohovoru bylo podle Barbory důležité dobře vysvětlit svou motivaci. „Zajímalo je, proč chci právě toto místo, jak jde dohromady s mým zaměřením a jak chci získané zkušenosti v budoucnu využít.“ Jak dodává, podobné instituce hledají motivované a odhodlané lidi. Ten, kdo chce jen vyplnit kolonku v životopise, nemá velkou šanci. „Mojí motivací bylo zjistit, jak fungují organizace s mezinárodní agendou. Jak je složité zabývat se i malým úsekem nějakého tématu v globálu, jak se do něj prolínají mezinárodní vztahy a politika,“ vysvětluje studentka. Po osmi měsících práce v Ženevě už zná odpověď. „Je to docela komplikovaný systém. Musela jsem si zvyknout, že v globální agendě se čas měří jinak, že ty věci mnohdy dlouho trvají. U některých partnerů narazíte třeba na jazykovou bariéru, jinde se s vámi jako se zástupcem mezinárodní organizace zase vůbec nechtějí bavit. S tím vším se člověk musí naučit potýkat. To nejlepší, co mi pro tuto práci dalo studium, byla schopnost opravdu dobré rešerše, práce se zdroji. To mi usnadnilo život v případech, když jsem musela hledat kontakty, zjišťovat, zda ten, koho mám oslovit, je ještě ve své funkci, zda se v zemi nezměnil režim a podobně,“ popisuje svou každodenní práci. Ve WFME získala zkušenosti z administrativy, spravovala mimo jiné databázi organizace, editovala její webové stránky, komunikovala s partnery po celém světě, se zástupci mezinárodních organizací jako OSN nebo WHO. V Ženevě zůstane Barbora Hrabalová i teď po skončení stáže. Dostala totiž u WFME nabídku na stálé místo. Když hodnotí svůj dosavadní pobyt, má jasno. „Žádná minuta tam není ztracená, každá zkušenost se hodí a ukazuje se, že šanci uspět u mezinárodních organizací mají i studenti na první pohled nesouvisejících oborů. Je dobré vědět, že tam mají uplatnění různé profese. Když chcete pracovat například v organizaci, která se zabývá výukou medicíny, neznamená to, že musíte být lékař. Tyto instituce potřebují mnoho různých odborností a já jsem zatím nikdy nenarazila na to, že by mi moje studium v něčem bránilo nebo mě nějak omezovalo. Myslím, že je potřeba se nebát, trošku riskovat a využívat příležitosti, které univerzita nabízí. Vždycky se mi vyplatilo jít na jakýkoli seminář, konferenci nebo přednášku, které se vůbec netýkaly mého oboru. Každá zkušenost, každá informace se prostě může hodit,“ říká Barbora Hrabalová.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Barbora Hrabalová: Z Univerzity Palackého do Ženevy

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 22. Červen 2017 - 12:00
Zvědavost a ochota jít i za vymezené hranice oboru, to vše může studentům pomoct při získání stáže u prestižní mezinárodní instituce. To, co vypadá jako nedostupný sen, se díky osobnímu zaujetí a dobře načasované příležitosti může docela rychle přeměnit v realitu. Jako v případě Barbory Hrabalové, studentky anglistiky Filozofické fakulty UP, která právě dokončuje svou osmiměsíční stáž u Světové federace pro lékařské vzdělávání - World Federation for Medical Education (WFME) v Ženevě. Barbora Hrabalová vystudovala žurnalistiku na filozofické fakultě a teď dokončuje studium anglistiky v magisterském oboru. Patří k těm studentům, které zajímá svět a kteří se angažují, když je to potřeba. Na počátku uprchlické krize na podzim před dvěma lety byla například součástí týmu dobrovolníků Univerzity Palackého, který vezl pomoc do Maďarska, Rakouska, Srbska nebo Slovinska. I tato zkušenost jí nakonec pomohla v rozhodování, zda se bude ucházet o stáž ve WFME, mezinárodní organizaci, která se snaží prostřednictvím společných standardů rozšířit po celém světě kvalitu lékařského vzdělávání. Sídlí ve Ferney-Voltaire, francouzské vesničce ležící v těsně u Ženevy. „Při našich humanitárních cestách jsem se potkala s lidmi z různých organizací, které sídlí v Ženevě, jako je UNHCR, WHO nebo Červený kříž, takže jsem měla možnost poznat zblízka dosah jejich práce. Navíc, když jsem se rozhodovala pro stáž, svou roli hrálo i to, že jsem chtěla získat zkušenosti s prací v cizojazyčném prostředí a v multikulturním týmu. Pobytem v Ženevě se vlastně propojilo mé studium a mé zájmy.“ Při úvodním pohovoru bylo podle Barbory důležité dobře vysvětlit svou motivaci. „Zajímalo je, proč chci právě toto místo, jak jde dohromady s mým zaměřením a jak chci získané zkušenosti v budoucnu využít.“ Jak dodává, podobné instituce hledají motivované a odhodlané lidi. Ten, kdo chce jen vyplnit kolonku v životopise, nemá velkou šanci. „Mojí motivací bylo zjistit, jak fungují organizace s mezinárodní agendou. Jak je složité zabývat se i malým úsekem nějakého tématu v globálu, jak se do něj prolínají mezinárodní vztahy a politika,“ vysvětluje studentka. Po osmi měsících práce v Ženevě už zná odpověď. „Je to docela komplikovaný systém. Musela jsem si zvyknout, že v globální agendě se čas měří jinak, že ty věci mnohdy dlouho trvají. U některých partnerů narazíte třeba na jazykovou bariéru, jinde se s vámi jako se zástupcem mezinárodní organizace zase vůbec nechtějí bavit. S tím vším se člověk musí naučit potýkat. To nejlepší, co mi pro tuto práci dalo studium, byla schopnost opravdu dobré rešerše, práce se zdroji. To mi usnadnilo život v případech, když jsem musela hledat kontakty, zjišťovat, zda ten, koho mám oslovit, je ještě ve své funkci, zda se v zemi nezměnil režim a podobně,“ popisuje svou každodenní práci. Ve WFME získala zkušenosti z administrativy, spravovala mimo jiné databázi organizace, editovala její webové stránky, komunikovala s partnery po celém světě, se zástupci mezinárodních organizací jako OSN nebo WHO. V Ženevě zůstane Barbora Hrabalová i teď po skončení stáže. Dostala totiž u WFME nabídku na stálé místo. Když hodnotí svůj dosavadní pobyt, má jasno. „Žádná minuta tam není ztracená, každá zkušenost se hodí a ukazuje se, že šanci uspět u mezinárodních organizací mají i studenti na první pohled nesouvisejících oborů. Je dobré vědět, že tam mají uplatnění různé profese. Když chcete pracovat například v organizaci, která se zabývá výukou medicíny, neznamená to, že musíte být lékař. Tyto instituce potřebují mnoho různých odborností a já jsem zatím nikdy nenarazila na to, že by mi moje studium v něčem bránilo nebo mě nějak omezovalo. Myslím, že je potřeba se nebát, trošku riskovat a využívat příležitosti, které univerzita nabízí. Vždycky se mi vyplatilo jít na jakýkoli seminář, konferenci nebo přednášku, které se vůbec netýkaly mého oboru. Každá zkušenost, každá informace se prostě může hodit,“ říká Barbora Hrabalová.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... jedna ze studentek, které loni podpořil Nadační fond UP, bude mít výstavu?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Červen 2017 - 10:35
Pokud plánujete cestu do Brna, nenechte si ujít 27. června vernisáž multimediální výstavy Algoritmus Marie Meixnerové. Zahájení bude v 17:30 hodin v Galerii KonText (Galerie TIC). Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... jedna ze studentek, které loni podpořil Nadační fond UP, bude mít výstavu?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 22. Červen 2017 - 10:35
Pokud plánujete cestu do Brna, nenechte si ujít 27. června vernisáž multimediální výstavy Algoritmus Marie Meixnerové. Zahájení bude v 17:30 hodin v Galerii KonText (Galerie TIC). Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stolní tenis

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Červen 2017 - 8:34
Až do neděle můžete přijít povzbudit naše univerzitní reprezentanty na 8. Akademickém mistrovství Evropy ve stolním tenise, které hostí naše univerzita. Hraje se ve Sportovní hale UP. Program a podrobnosti k mistrovství najdete ZDE. Foto: František Zálewský.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stolní tenis

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 22. Červen 2017 - 8:34
Až do neděle můžete přijít povzbudit naše univerzitní reprezentanty na 8. Akademickém mistrovství Evropy ve stolním tenise, které hostí naše univerzita. Hraje se ve Sportovní hale UP. Program a podrobnosti k mistrovství najdete ZDE. Foto: František Zálewský.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor