Agregátor zdrojů

Nový směr výzkumu a vlastní tým? To všechno umožní akademické prémie Lumina

Akademie věd ČR rozjíždí velkorysý program dotací pro úspěšné vědce a vědkyně mladší a střední generace s mezinárodními zkušenostmi. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

„Škola v přírodě pro dospělé“ aneb Letní vědecký kemp 2019

Učitelé základních a středních škol, zpozorněte! Chcete oživit a inovovat výuku chemie, biologie, fyziky a matematiky a nadchnout žáky a studenty pro studium přírodovědných oborů? ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Univerzita Palackého nabízí nové studijní programy. Reaguje na požadavky trhu práce

Univerzita Palackého je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. V návaznosti na to změnila strukturu nabízeného studia a otevírá pro uchazeče nové moderní studijní programy zohledňující aktuální požadavky trhu práce, kde chybí zaměstnanci v pedagogických či lékařských profesích.

Lékařské fakulta proto navyšuje počet přijatých studentů Všeobecného lékařství o 15 procent a nově nabízí jako jediná v ČR navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví v kombinované formě, zaměřující se na oblast ochrany a podpory zdraví či prevenci nemocí. 

Fakulta zdravotnických věd reaguje na změny v legislativě týkající se nelékařských zdravotnických profesí a otevírá bakalářský studijní program Ergoterapie. Nově se uchazeči mohou hlásit také na bakalářské studium Pediatrické ošetřovatelství, které připravuje pro výkon povolání dětské sestry. „Jako první v Česku jsme otevřeli navazující magisterský program pro radiologické asistenty Zobrazovací technologie v radiodiagnostice. Zároveň jsme inovovali navazující magisterské studium pro fyzioterapeuty, jež nyní umožňuje získání specializované způsobilosti,“ uvedla Alena Cholinská, vedoucí tamního studijního oddělení.

Pedagogická fakulta nabízí nové studijní programy respektující nejmodernější trendy ve vzdělávání pedagogů v souladu se svým konceptem učitelského vzdělávání Učitel21. Zcela nově má v nabídce Muzikoterapii, inovovala Sociální pedagogiku či Speciální pedagogiku.

Filozofická fakulta otevře nový bakalářský program Vietnamská filologie s intenzivním jazykovým kurzem. Dále nabízí transformované studijní programy se specializací. „Jde například o Českou filologii se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích, Francouzskou filologii se zaměřením na aplikovanou ekonomii, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Polskou/Ruskou/Ukrajinskou filologii se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politickou komunikaci a politický marketing, Religionistiku či Mediální studia,“ sdělila Pavlína Grigárková, vedoucí studijního oddělení fakulty.

Cyrilometodějská teologická fakulta láká na nové bakalářské studium Náboženství se zaměřením na vzdělávání, které zájemce připraví k vykonávání činností katechety či pastoračního asistenta.

Přírodovědecká fakulta nově nabízí Přístrojovou a počítačovou fyziku a Mezinárodní rozvojová a environmentální studia. Aktuálně otevírá i kombinovatelné programy nesoucí přívlastek „pro vzdělávání“, které jsou určeny pro budoucí učitele.

Na potřeby pracovního trhu reaguje také právnická fakulta, která vylepšila skladbu a obsah předmětů v programech Právo, Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením na evropské právo.

Fakulta tělesné kultury připravuje bakalářský program Pedagogika volného času se zaměřením na sport.

Přehled všech aktuálně nabízených studijních programů, na které lze podat do konce února přihlášku, najdou zájemci v katalogu programů či na uchazečských stránkách.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého nabízí nové studijní programy. Reaguje na požadavky trhu práce

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6 hodin 46 min zpět

Univerzita Palackého je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. V návaznosti na to změnila strukturu nabízeného studia a otevírá pro uchazeče nové moderní studijní programy zohledňující aktuální požadavky trhu práce, kde chybí zaměstnanci v pedagogických či lékařských profesích.

Lékařské fakulta proto navyšuje počet přijatých studentů Všeobecného lékařství o 15 procent a nově nabízí jako jediná v ČR navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví v kombinované formě, zaměřující se na oblast ochrany a podpory zdraví či prevenci nemocí. 

Fakulta zdravotnických věd reaguje na změny v legislativě týkající se nelékařských zdravotnických profesí a otevírá bakalářský studijní program Ergoterapie. Nově se uchazeči mohou hlásit také na bakalářské studium Pediatrické ošetřovatelství, které připravuje pro výkon povolání dětské sestry. „Jako první v Česku jsme otevřeli navazující magisterský program pro radiologické asistenty Zobrazovací technologie v radiodiagnostice. Zároveň jsme inovovali navazující magisterské studium pro fyzioterapeuty, jež nyní umožňuje získání specializované způsobilosti,“ uvedla Alena Cholinská, vedoucí tamního studijního oddělení.

Pedagogická fakulta nabízí nové studijní programy respektující nejmodernější trendy ve vzdělávání pedagogů v souladu se svým konceptem učitelského vzdělávání Učitel21. Zcela nově má v nabídce Muzikoterapii, inovovala Sociální pedagogiku či Speciální pedagogiku.

Filozofická fakulta otevře nový bakalářský program Vietnamská filologie s intenzivním jazykovým kurzem. Dále nabízí transformované studijní programy se specializací. „Jde například o Českou filologii se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích, Francouzskou filologii se zaměřením na aplikovanou ekonomii, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Polskou/Ruskou/Ukrajinskou filologii se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politickou komunikaci a politický marketing, Religionistiku či Mediální studia,“ sdělila Pavlína Grigárková, vedoucí studijního oddělení fakulty.

Cyrilometodějská teologická fakulta láká na nové bakalářské studium Náboženství se zaměřením na vzdělávání, které zájemce připraví k vykonávání činností katechety či pastoračního asistenta.

Přírodovědecká fakulta nově nabízí Přístrojovou a počítačovou fyziku a Mezinárodní rozvojová a environmentální studia. Aktuálně otevírá i kombinovatelné programy nesoucí přívlastek „pro vzdělávání“, které jsou určeny pro budoucí učitele.

Na potřeby pracovního trhu reaguje také právnická fakulta, která vylepšila skladbu a obsah předmětů v programech Právo, Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením na evropské právo.

Fakulta tělesné kultury připravuje bakalářský program Pedagogika volného času se zaměřením na sport.

Přehled všech aktuálně nabízených studijních programů, na které lze podat do konce února přihlášku, najdou zájemci v katalogu programů či na uchazečských stránkách.

Přítomnost mikroplastů v prostředí nepředstavuje pro člověka akutní hrozbu

Nová zpráva evropského projektu SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) se věnuje velmi diskutovanému tématu mikroplastů v životním prostředí. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Tým tří pracovišť dokončuje obsáhlou badatelskou práci o biskupovi Karlu z Lichtensteinu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Leden 2019 - 12:55

Stál za přestavbami kroměřížského zámku i olomouckého arcibiskupského paláce, vybudoval světoznámou kroměřížskou Květnou zahradu a shromáždil cenné sbírky obrazů, grafik, soch, mincí, knih i hudebnin. Bez biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, jemuž se ve svém čtyřletém výzkumu věnovali odborníci Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity, by Kroměříž, Olomouc i další místa dnes vypadala úplně jinak.

Tým složený ze zástupců Muzea umění, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity se osobnosti Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) věnoval čtyři roky díky projektu financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity.

„Komplexní zpracování biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna jsme odkládali několik desetiletí. Jedná se totiž o mimořádně široké a náročné téma. Nyní však tým všech tří pracovišť dokončuje dvě rozsáhlé publikace čítající dohromady pět set stran. Vyjdou v české i anglické mutaci a při příležitosti výstavy představí nejen biskupovy umělecké sbírky a mecenášské počiny, ale také jeho strategie při ekonomické a duchovní správě olomoucké diecéze,“ řekla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění filozofické fakulty.

Editorem první publikace, která klasičtějším způsobem zhodnotí biskupovu osobnost a dobu, je Ondřej Jakubec z Masarykovy univerzity. Historik architektury Rostislav Švácha z Univerzity Palackého je editorem druhé publikace s názvem Místa biskupovy paměti. Zaměřuje se na sídla, místa, sbírky a upomínky biskupa Karla.

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna patřil k nejmocnějším velmožům druhé poloviny 17. století a Muzeum umění ho během roku představí prostřednictvím obsáhlého výstavního projektu s názvem Za chrám, město a vlast. Návštěvníky pozve do Galerie obrazárny i do dalších míst zámeckého areálu v Kroměříži, kde poznají biskupa Karla jako náruživého stavebníka a mecenáše. Tam se také 13. června uskuteční vernisáž, jejíž součástí bude novodobá premiéra příběhu z římské mytologie L´Elice v podání Ensemble Damian. Olomoucká část bude patřit biskupově osobnosti – jeho mládí, studiím i kariéře. Představí v ní i umělce, kteří pro biskupa tvořili, i agenty, které využíval pro nákupy nejen uměleckých děl, ale i mnoha dalších věcí, například ovocných stromů. 

Výstavu doplňuje dokumentární film s názvem Barokní velmož, na němž se podílely desítky odborníků zmiňovaných institucí. Hlavní roli v něm ztvárnil Jaroslav Plesl a v koprodukci s Českou televizí ho natočil scénárista a režisér Theodor Mojžíš.

„Je to pokus o vhled do myšlení, životního stylu a díla Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Jeho postava je z dnešního pohledu rozporuplná, ale formovala jej jiná doba, než je ta naše. V každém případě to, co po sobě na Moravě zanechal, je impozantní,“ uvedl Theodor Mojžíš. Předpremiéra snímku, na kterou je zvána veřejnost, se uskuteční 23. ledna od 17 hodin v Arcidiecézním muzeu. Česká televize uvede více než padesátiminutový dokument v polovině března.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tým tří pracovišť dokončuje obsáhlou badatelskou práci o biskupovi Karlu z Lichtensteinu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 16. Leden 2019 - 12:55

Stál za přestavbami kroměřížského zámku i olomouckého arcibiskupského paláce, vybudoval světoznámou kroměřížskou Květnou zahradu a shromáždil cenné sbírky obrazů, grafik, soch, mincí, knih i hudebnin. Bez biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, jemuž se ve svém čtyřletém výzkumu věnovali odborníci Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity, by Kroměříž, Olomouc i další místa dnes vypadala úplně jinak.

Tým složený ze zástupců Muzea umění, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity se osobnosti Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) věnoval čtyři roky díky projektu financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity.

„Komplexní zpracování biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna jsme odkládali několik desetiletí. Jedná se totiž o mimořádně široké a náročné téma. Nyní však tým všech tří pracovišť dokončuje dvě rozsáhlé publikace čítající dohromady pět set stran. Vyjdou v české i anglické mutaci a při příležitosti výstavy představí nejen biskupovy umělecké sbírky a mecenášské počiny, ale také jeho strategie při ekonomické a duchovní správě olomoucké diecéze,“ řekla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění filozofické fakulty.

Editorem první publikace, která klasičtějším způsobem zhodnotí biskupovu osobnost a dobu, je Ondřej Jakubec z Masarykovy univerzity. Historik architektury Rostislav Švácha z Univerzity Palackého je editorem druhé publikace s názvem Místa biskupovy paměti. Zaměřuje se na sídla, místa, sbírky a upomínky biskupa Karla.

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna patřil k nejmocnějším velmožům druhé poloviny 17. století a Muzeum umění ho během roku představí prostřednictvím obsáhlého výstavního projektu s názvem Za chrám, město a vlast. Návštěvníky pozve do Galerie obrazárny i do dalších míst zámeckého areálu v Kroměříži, kde poznají biskupa Karla jako náruživého stavebníka a mecenáše. Tam se také 13. června uskuteční vernisáž, jejíž součástí bude novodobá premiéra příběhu z římské mytologie L´Elice v podání Ensemble Damian. Olomoucká část bude patřit biskupově osobnosti – jeho mládí, studiím i kariéře. Představí v ní i umělce, kteří pro biskupa tvořili, i agenty, které využíval pro nákupy nejen uměleckých děl, ale i mnoha dalších věcí, například ovocných stromů. 

Výstavu doplňuje dokumentární film s názvem Barokní velmož, na němž se podílely desítky odborníků zmiňovaných institucí. Hlavní roli v něm ztvárnil Jaroslav Plesl a v koprodukci s Českou televizí ho natočil scénárista a režisér Theodor Mojžíš.

„Je to pokus o vhled do myšlení, životního stylu a díla Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Jeho postava je z dnešního pohledu rozporuplná, ale formovala jej jiná doba, než je ta naše. V každém případě to, co po sobě na Moravě zanechal, je impozantní,“ uvedl Theodor Mojžíš. Předpremiéra snímku, na kterou je zvána veřejnost, se uskuteční 23. ledna od 17 hodin v Arcidiecézním muzeu. Česká televize uvede více než padesátiminutový dokument v polovině března.

Devátá PhD Existence se bude věnovat tělu a mysli

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Leden 2019 - 7:46

Ve čtyřech paralelních sekcích s téměř osmdesáti aktivními účastníky se uskuteční devátý ročník PhD Existence: česko-slovenské konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Na konferenci budou pedagogové, studenti i odborníci z praxe. Pozvání přijali také výzkumníci z oboru neurověd z laboratoře CO3 na Université libre de Bruxelles.

PhD Existence: česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech letos obsáhne nejen témata z psychosomatiky, ale třeba i modelování lidského vědomí, věnovat se bude také výzkumnému využití zařízení pro ovládání robotické ruky mozkovou aktivitou. Zájemce čeká i řada příspěvků z neuropsychologie, vývojové psychologie nebo ze sexuální výchovy. Konference se uskuteční ve dnech 21.- 22. ledna v Uměleckém centru UP.

„Letos bude konference ještě nabitější než loni. Poběží dokonce ve čtyřech paralelních sekcích. Momentálně evidujeme téměř osmdesátku přednášejících účastníků, přes čtyřicet dalších se přijede na konferenci vzdělávat a vyměňovat si zkušenosti. Při organizaci jsme se snažili dosáhnout mezinárodního rozměru. Jsme proto velmi rádi, že naše pozvání přijali výzkumníci z oboru neurověd z laboratoře CO3 na Université libre de Bruxelles,“ uvedla Lucie Viktorová z katedry psychologie filozofické fakulty. Dodala, že organizátoři vyzvali aktivní účastníky, aby zvážili svou prezentaci přednášky či posterů i v angličtině. „Zájem je, proto jsme do konference zařadili i několik anglických sekcí,“ doplnila Lucie Viktorová. Zároveň připomněla, že stále existuje možnost se na konferenci přihlásit.

Důvodem, proč využít této nabídky, je i řada atraktivních příspěvků, které letos PhD Existence nabídne. „Určitě velmi zajímavá bude například řeč Larse Keunickxa, který bude hovořit o tom, jak lze od zjednodušeného modelu neuronu dospět k modelu lidského vědomí,“ řekl Tomáš Dominik z katedry psychologie. Lákavá je podle něj i přednáška Emilie Casparové, která bude hovořit o svém výzkumu, v němž využila robotickou ruku ovládanou myšlenkami účastníků experimentu. Z českých přednášek organizátoři akce doporučují vystoupení Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové, předních českých odborníků na psychosomatický přístup a systemickou rodinnou terapii.

I letošní PhD Existence: česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech bude zajímavou příležitostí k diskuzi. Na jednom z workshopů se bude možné naučit konstruovat dotazník, v programu jsou i workshopy, věnované principům biosyntézy v terapii i praktickým základům pohybové terapie. Odborníci z praxe i doktorandi budou mít opět možnost prezentovat výsledky vlastního bádání.

Každoročně jsou sborníky z této konference úspěšně indexovány v systému Thomson Reuters. O totéž se pokusí i organizace letošního ročníku.

Na konferenci se můžete přihlásit ZDE. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Devátá PhD Existence se bude věnovat tělu a mysli

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 16. Leden 2019 - 7:46

Ve čtyřech paralelních sekcích s téměř osmdesáti aktivními účastníky se uskuteční devátý ročník PhD Existence: česko-slovenské konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Na konferenci budou pedagogové, studenti i odborníci z praxe. Pozvání přijali také výzkumníci z oboru neurověd z laboratoře CO3 na Université libre de Bruxelles.

PhD Existence: česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech letos obsáhne nejen témata z psychosomatiky, ale třeba i modelování lidského vědomí, věnovat se bude také výzkumnému využití zařízení pro ovládání robotické ruky mozkovou aktivitou. Zájemce čeká i řada příspěvků z neuropsychologie, vývojové psychologie nebo ze sexuální výchovy. Konference se uskuteční ve dnech 21.- 22. ledna v Uměleckém centru UP.

„Letos bude konference ještě nabitější než loni. Poběží dokonce ve čtyřech paralelních sekcích. Momentálně evidujeme téměř osmdesátku přednášejících účastníků, přes čtyřicet dalších se přijede na konferenci vzdělávat a vyměňovat si zkušenosti. Při organizaci jsme se snažili dosáhnout mezinárodního rozměru. Jsme proto velmi rádi, že naše pozvání přijali výzkumníci z oboru neurověd z laboratoře CO3 na Université libre de Bruxelles,“ uvedla Lucie Viktorová z katedry psychologie filozofické fakulty. Dodala, že organizátoři vyzvali aktivní účastníky, aby zvážili svou prezentaci přednášky či posterů i v angličtině. „Zájem je, proto jsme do konference zařadili i několik anglických sekcí,“ doplnila Lucie Viktorová. Zároveň připomněla, že stále existuje možnost se na konferenci přihlásit.

Důvodem, proč využít této nabídky, je i řada atraktivních příspěvků, které letos PhD Existence nabídne. „Určitě velmi zajímavá bude například řeč Larse Keunickxa, který bude hovořit o tom, jak lze od zjednodušeného modelu neuronu dospět k modelu lidského vědomí,“ řekl Tomáš Dominik z katedry psychologie. Lákavá je podle něj i přednáška Emilie Casparové, která bude hovořit o svém výzkumu, v němž využila robotickou ruku ovládanou myšlenkami účastníků experimentu. Z českých přednášek organizátoři akce doporučují vystoupení Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové, předních českých odborníků na psychosomatický přístup a systemickou rodinnou terapii.

I letošní PhD Existence: česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech bude zajímavou příležitostí k diskuzi. Na jednom z workshopů se bude možné naučit konstruovat dotazník, v programu jsou i workshopy, věnované principům biosyntézy v terapii i praktickým základům pohybové terapie. Odborníci z praxe i doktorandi budou mít opět možnost prezentovat výsledky vlastního bádání.

Každoročně jsou sborníky z této konference úspěšně indexovány v systému Thomson Reuters. O totéž se pokusí i organizace letošního ročníku.

Na konferenci se můžete přihlásit ZDE. 

Vědci z Ústavu biologie obratlovců popsali novou hybridní zónu parazitů myší

Vědeckému týmu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR se podařilo popsat ve volné přírodě dosud neznámou hybridní zónu parazitů myší. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Počet odborných článků o vědeckém bádání podle studie prudce roste, avšak na úkor kvality

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Leden 2019 - 14:02

Důvěryhodnost vědy v posledních desetiletích podkopává prudce rostoucí počet odborných časopisů a v nich publikovaných článků, z nichž ale jen malá část má opravdový přínos pro vědecké poznání. Upozornili na to autoři mezinárodní studie nazvané "The Art of Scientific Performance" uveřejněné v prestižním časopisu Trends in Ecology and Evolution, na které se podílel i Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty.

Jedním z důvodů neutěšeného stavu v oblasti publikování výsledků vědecké práce je podle studie nastavený systém hodnocení vědecké výkonnosti, určovaný jednoduchým pravidlem: více je lépe. Pracovníci i instituce v akademické sféře jsou srovnáváni na základě počtu publikací, jejich citací a objemu získaných financí. Kvalita a společenský přínos vědy a výzkumu tak podle autorů studie stále více ustupují do pozadí. „Informační technologie a otevřenost vědeckých databází současně vedly k vývoji ukazatelů jako je například impact factor, které se dnes používají k hodnocení vědecké výkonnosti, ač jejich původní účel byl jiný," upozornil Tomáš Václavík.

"Posedlost kvantitou" při publikování výsledků vědeckého výzkumu podle Václavíka vede k přirozenému výběru "špatné vědy", což potvrzují i některé další studie. Autoři studie The Art of Scientific Performance" varovali, že často jsou také zveřejněny nepravdivé výsledky nebo podvodné články. Zároveň roste počet tzv. predátorských vydavatelů, kteří nabízejí snadné publikování výsledků bádání za úplatu, avšak s pochybnou kontrolou kvality.

„Od začátku 20. století počet odborných časopisů a vydávaných článků roste exponenciálně, avšak počet článků, které odborná veřejnost opravdu čte a cituje, se zvyšuje lineárně. Odhaduje se, že v roce 2008 počet všech do té doby publikovaných odborných článků přesáhl hranici 50 milionů," uvedl Tomáš Václavík. Zároveň podle něj roste počet případů, kdy zveřejněné závěry odborných studií nejsou reprodukovatelné. „Například analýza Open Science Collaboration z roku 2015 ukázala, že pouhých 36 procent kontrolovaných experimentů v oboru psychologie je reprodukovatelných a odborníci při jejich opakování dochází ke stejným závěrům, které publikovali původní autoři," dodal olomoucký vědec.

Akademický svět podle studie potřebuje systémovou změnu, která opustí současnou posedlost po kvantitě a posílí roli akademické obce ve společnosti. Autoři studie navrhli několik jednoduchých rad, jak tento nepříznivý trend v oblasti publikování výsledků vědecké práce zpomalit či zvrátit. „Moderní věda je schopna sebereflexe a proto věříme, že jsme schopni přehodnotit naše chápání vědecké výkonnosti a vrátit se k většímu důrazu na kvalitu. Tu nelze definovat jednoduše, ale hlavní znaky zůstávají stejné. Lidská zvídavost, snaha o vysvětlení světa kolem nás a společenský význam řešených problémů," uzavřel Tomáš Václavík. Celou studii najdete zde.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Počet odborných článků o vědeckém bádání podle studie prudce roste, avšak na úkor kvality

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 15. Leden 2019 - 14:02

Důvěryhodnost vědy v posledních desetiletích podkopává prudce rostoucí počet odborných časopisů a v nich publikovaných článků, z nichž ale jen malá část má opravdový přínos pro vědecké poznání. Upozornili na to autoři mezinárodní studie nazvané "The Art of Scientific Performance" uveřejněné v prestižním časopisu Trends in Ecology and Evolution, na které se podílel i Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty.

Jedním z důvodů neutěšeného stavu v oblasti publikování výsledků vědecké práce je podle studie nastavený systém hodnocení vědecké výkonnosti, určovaný jednoduchým pravidlem: více je lépe. Pracovníci i instituce v akademické sféře jsou srovnáváni na základě počtu publikací, jejich citací a objemu získaných financí. Kvalita a společenský přínos vědy a výzkumu tak podle autorů studie stále více ustupují do pozadí. „Informační technologie a otevřenost vědeckých databází současně vedly k vývoji ukazatelů jako je například impact factor, které se dnes používají k hodnocení vědecké výkonnosti, ač jejich původní účel byl jiný," upozornil Tomáš Václavík.

"Posedlost kvantitou" při publikování výsledků vědeckého výzkumu podle Václavíka vede k přirozenému výběru "špatné vědy", což potvrzují i některé další studie. Autoři studie The Art of Scientific Performance" varovali, že často jsou také zveřejněny nepravdivé výsledky nebo podvodné články. Zároveň roste počet tzv. predátorských vydavatelů, kteří nabízejí snadné publikování výsledků bádání za úplatu, avšak s pochybnou kontrolou kvality.

„Od začátku 20. století počet odborných časopisů a vydávaných článků roste exponenciálně, avšak počet článků, které odborná veřejnost opravdu čte a cituje, se zvyšuje lineárně. Odhaduje se, že v roce 2008 počet všech do té doby publikovaných odborných článků přesáhl hranici 50 milionů," uvedl Tomáš Václavík. Zároveň podle něj roste počet případů, kdy zveřejněné závěry odborných studií nejsou reprodukovatelné. „Například analýza Open Science Collaboration z roku 2015 ukázala, že pouhých 36 procent kontrolovaných experimentů v oboru psychologie je reprodukovatelných a odborníci při jejich opakování dochází ke stejným závěrům, které publikovali původní autoři," dodal olomoucký vědec.

Akademický svět podle studie potřebuje systémovou změnu, která opustí současnou posedlost po kvantitě a posílí roli akademické obce ve společnosti. Autoři studie navrhli několik jednoduchých rad, jak tento nepříznivý trend v oblasti publikování výsledků vědecké práce zpomalit či zvrátit. „Moderní věda je schopna sebereflexe a proto věříme, že jsme schopni přehodnotit naše chápání vědecké výkonnosti a vrátit se k většímu důrazu na kvalitu. Tu nelze definovat jednoduše, ale hlavní znaky zůstávají stejné. Lidská zvídavost, snaha o vysvětlení světa kolem nás a společenský význam řešených problémů," uzavřel Tomáš Václavík. Celou studii najdete zde.

Brněnští vědci využili rotaci fotonů k posouvání mikroobjektů

Oddělení Mikrofotoniky Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky (ÚPT AV ČR) v Brně přispělo novými cennými poznatky k tématu, za něž byla před měsícem udělena Nobelova cena za fyziku. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Editor průvodce českým samizdatem: Nejdřív výsada statečných, pak celá kultura

Více než čtyři roky pracoval literární historik Michal Přibáň a jeho tým z Ústavu pro českou literaturu AV ČR na knize, která přináší vyčerpávající pohled na zdejší samizdatovou tvorbu. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Projekt HELP2 nabídne vedle zdravotnické angličtiny také němčinu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Leden 2019 - 8:00

Fakulta zdravotnických věd navazuje na nedávno završený mezinárodní projekt Healthcare English Language Programme (HELP), díky němuž vznikla on-line platforma pro výuku angličtiny pro zdravotníky. Na ní chtějí řešitelé projektu HELP2 dále pracovat, na základě ohlasů uživatelů doplní nová témata a některé části přeloží do němčiny.

Původní projekt po svém skončení v roce 2017 obdržel prestižní cenu Evropské komise European Language Label. Hodnotitelé chválili zejména inovativní a otevřený přístup, zároveň ale naznačili, že by bylo vhodné obsáhnout i další jazyky. Role hlavního koordinátora navazujícího projektu se chopila fakulta zdravotnických věd, zčásti obměněný tým tvoří učitelé a překladatelé z univerzit a dalších organizací ze sedmi evropských zemí.

„Už během testování, které jsme v rámci původního projektu prováděli, se ozývaly hlasy pro doplnění dalších tematických celků. Uživatelům chyběla například výživa, fyzioterapie, zubní lékařství nebo pečovatelské služby. Nejen tato témata tedy chceme doplnit,“ uvedl hlavní řešitel projektu Lukáš Merz z ústavu společenských a humanitních věd.

Již nyní mohou uživatelé projít dvacet interaktivních kurzů, čtrnáct z nich se zaměřuje na zdravotnická témata, zbylé se soustředí na interkulturní kompetence. Materiály jsou dostupné nejen jako on-line kurz, ale i jako PDF ke stažení. „Část stávajících témat přeložíme i do němčiny a některé moduly vytvoříme zcela nově pro potřeby praxe v německy mluvících zemích, protože je o tento způsob výuky zájem i zde,“ doplnil Merz.

„Inovace projektu HELP2 ale spočívá i v tom, že chceme maximálně využít možností nové verze systému Moodle a posunout úroveň našich interaktivních cvičení o něco výše. S některými funkcionalitami starší verze, na které platforma v současnosti běží, nejsme zcela spokojeni,“ dodal hlavní řešitel projektu.

První novinky budou k pilotnímu testování a připomínkování uživateli přístupné už letos v létě, celý projekt vyvrcholí oficiálním představením jeho výstupů na závěrečné konferenci v březnu 2021 v Olomouci.

V současnosti platformu pro výuku či studium využívá na sedm set aktivních uživatelů, nejen z České republiky a zemí zapojených do původního projektu, ale také například z Číny, Kanady nebo Saúdské Arábie. Přístupná je přitom na webových stránkách projektu nejen zdravotníkům a lékařům, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Projekt HELP2 nabídne vedle zdravotnické angličtiny také němčinu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 15. Leden 2019 - 8:00

Fakulta zdravotnických věd navazuje na nedávno završený mezinárodní projekt Healthcare English Language Programme (HELP), díky němuž vznikla on-line platforma pro výuku angličtiny pro zdravotníky. Na ní chtějí řešitelé projektu HELP2 dále pracovat, na základě ohlasů uživatelů doplní nová témata a některé části přeloží do němčiny.

Původní projekt po svém skončení v roce 2017 obdržel prestižní cenu Evropské komise European Language Label. Hodnotitelé chválili zejména inovativní a otevřený přístup, zároveň ale naznačili, že by bylo vhodné obsáhnout i další jazyky. Role hlavního koordinátora navazujícího projektu se chopila fakulta zdravotnických věd, zčásti obměněný tým tvoří učitelé a překladatelé z univerzit a dalších organizací ze sedmi evropských zemí.

„Už během testování, které jsme v rámci původního projektu prováděli, se ozývaly hlasy pro doplnění dalších tematických celků. Uživatelům chyběla například výživa, fyzioterapie, zubní lékařství nebo pečovatelské služby. Nejen tato témata tedy chceme doplnit,“ uvedl hlavní řešitel projektu Lukáš Merz z ústavu společenských a humanitních věd.

Již nyní mohou uživatelé projít dvacet interaktivních kurzů, čtrnáct z nich se zaměřuje na zdravotnická témata, zbylé se soustředí na interkulturní kompetence. Materiály jsou dostupné nejen jako on-line kurz, ale i jako PDF ke stažení. „Část stávajících témat přeložíme i do němčiny a některé moduly vytvoříme zcela nově pro potřeby praxe v německy mluvících zemích, protože je o tento způsob výuky zájem i zde,“ doplnil Merz.

„Inovace projektu HELP2 ale spočívá i v tom, že chceme maximálně využít možností nové verze systému Moodle a posunout úroveň našich interaktivních cvičení o něco výše. S některými funkcionalitami starší verze, na které platforma v současnosti běží, nejsme zcela spokojeni,“ dodal hlavní řešitel projektu.

První novinky budou k pilotnímu testování a připomínkování uživateli přístupné už letos v létě, celý projekt vyvrcholí oficiálním představením jeho výstupů na závěrečné konferenci v březnu 2021 v Olomouci.

V současnosti platformu pro výuku či studium využívá na sedm set aktivních uživatelů, nejen z České republiky a zemí zapojených do původního projektu, ale také například z Číny, Kanady nebo Saúdské Arábie. Přístupná je přitom na webových stránkách projektu nejen zdravotníkům a lékařům, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

Barevná podívaná: v pondělí 21. ledna ráno nastane úplné zatmění Měsíce

V pondělí 21. ledna 2019 před tři čtvrtě na šest ráno se Měsíc ponoří déle než na hodinu celým svým diskem do zemského stínu. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Pšenice ztrácí odolnost vůči klimatu, varuje studie v časopise PNAS

Na polích ve většině evropských zemí se v posledních pěti až patnácti letech zhoršila reakční rozmanitost pšenice, která je klíčovým znakem její odolnosti. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Univerzita se v sobotu otevře zájemcům o studium

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Leden 2019 - 12:00

Nejen potřebné informace o studiu, ale i speciální doprovodný program nabídne uchazečům Den otevřených dveří Univerzity Palackého už v sobotu 19. ledna. Zájemci si na akci, kterou tradičně navštěvují tisícovky uchazečů o studium, jejich rodiče i veřejnost, mohou projít všech osm fakult v čase od 9 do 14 hodin. K univerzitním budovám zájemce zdarma dopraví speciální autobusová linka.

Den otevřených dveří poskytne návštěvníkům kompletní informační servis. Na některých fakultách si mohou zájemci vyzkoušet i testy předpokladů ke studiu. „Středoškoláci se na fakultách dozvědí o možnostech studia, podmínkách přijímacího řízení, zahraničních studijních pobytech i o uplatnění absolventů v praxi. Zpřístupněny budou univerzitní knihovny, koleje či menza. Program bude zajímavý i pro veřejnost,“ uvedla tisková mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková s tím, že univerzita očekává tisíce zájemců.

Program v mobilu, autobus zdarma

Uživatelé s přístroji se systémem Android si mohou stáhnout v Česku ojedinělou aplikaci Studuj na UP, ve které najdou kompletní časový rozpis programu dne otevřených dveří, jízdní řád speciálního autobusu a interaktivní mapu univerzitních budov.

Dopravu k fakultám zprostředkuje bezplatná autobusová linka s padesáti místy, která bude vyjíždět od zastávky u hlavního vlakového nádraží a přiblíží zájemce ke zpřístupněným univerzitním budovám (jízdní řád). „Největší zájem o linku se dá očekávat v čase 8:55 u Hlavního nádraží. Jezdit v ní budou dobrovolníci z UP, kteří zájemcům poskytnou potřebné informace,“ upřesnila Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Prohlídky laboratoří, příjímačky i informace

Návštěvníci přírodovědecké fakulty se mohou těšit například na prohlídku laboratoře nanotechnologií, fyzici představí laboratoř pro atomovou a jadernou fyziku a k vidění budou i různé chemické pokusy. Fakulta zdravotnických věd a lékařská fakulta připravily pro zájemce prohlídky specializovaných odborných učeben. Návštěvníci Teoretických ústavů se budou moci například podívat do Centra simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností (CENTESIMO). Na filozofické, pedagogické i cyrilometodějské teologické fakultě si zájemci budou moci vyzkoušet přijímačky nanečisto.

Cyrilometodějská teologická fakulta navíc láká i na palačinky, bibli pod vodou nebo diskuzi o mezinárodním rozměru humanitární práce.  

Moderní sportoviště, simulovaný soud

Na fakultě tělesné kultury si zájemci se sálovou obuví mohou zahrát míčové sporty či vyzkoušet, jak funguje geolokační systém pro detekci pohybu hráčů na hřišti. Přístupná bude i lezecká stěna a pro odreagování chill out zóna. K dispozici bude také optický systém pro analýzu pohybu v 3D prostoru a představí se i hokejisté University Shields Olomouc. Většina programu se odehraje v prostorách Aplikačního centra BALUO a Centra kinantropologického výzkumu.

Právnická fakulta se zájemcům otevře i přes připravovanou dostavbu. Uchazeči se dostanou sice jen do části budov, ale program to nijak neovlivní. Stěžejní budou dva informační vstupy, kdy se příchozí budou moci setkat se studenty a s vedením fakulty, a dvě praktické ukázky simulovaného soudního jednání.

Otevřeno i v Pevnosti poznání a UPointu

Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání bude mít pro studenty maturitních ročníků otevřeno od 9 do 18 hodin zdarma. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí 12 nabídne zájemcům od 9 do 15 hodin bezplatně punč či kávu.

Koleje a menza

Návštěvníci budou mít také příležitost zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V tělocvičně na koleji B. Václavka bude stánek s informacemi, spolku Udržitelný Palacký či Akademik sport centra. V menze na ulici 17. listopadu mohou od 11 do 14 hodin ochutnat oběd za studentské ceny. V nabídce bude například dýňová polévka, vepřový guláš, mexické bezlepkové rizoto, boloňské špagety s parmazánem či Cordon bleu.

Více k programu zde. Další informace nabízí web studuj.upol.cz a také mobilní aplikace Studuj na UP. Aftermovie z prosincového DOD UP je k dispozici na univerzitním YouTube.

Na Univerzitu Palackého v Olomouci se v roce 2018 přihlásilo přes 25 tisíc uchazečů o studium, podobně jako o rok dříve. Druhou nejstarší tuzemskou univerzitu studuje na osmi fakultách téměř 22 tisíc studentů, což tvoří pětinu obyvatel Olomouce.

Informační bloky

Během informačních bloků na fakultách budou jejich zástupci informovat o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky, přijímacím řízení a odpovídat na dotazy. Studentům budou k dispozici i studijní referentky na studijních odděleních fakult.

Cyrilometodějská teologická fakulta (Univerzitní 22)

11:00–12:00    Studuj humanitární práci!

Filozofická fakulta (Křížkovského 10)

9:30–10:15      1. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)

11:00–11:45    2. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)

12:30–13:15    3. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)

Přírodovědecká fakulta (17. listopadu 12)

9:30–10:30      1. informační blok (2. podlaží, aula 2.001)

11:30–12:30    2. informační blok (2. podlaží, aula 2.001)

Pedagogická fakulta (Žižkovo náměstí 5)

9:30–10:30      Informační blok (přízemí, auditorium fakulty)

Fakulta tělesné kultury (třída Míru 117)

10:00–11:00    1. informační blok (budova NA, 4. podlaží, aula NA 401)

12:00–13:00    2. informační blok (budova NA, 4. podlaží, aula NA 401)

Právnická fakulta (17. listopadu 8)

10:00–10:45    1. informační blok (budova A, učebna U1)

12:00–12:45    2. informační blok (budova A, učebna U1)

Fakulta zdravotnických věd (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)

9:30–10:15      Prezentace pro uchazeče (malá pravá posluchárna TU/MPP)

10:30–11:15    Prezentace pro uchazeče (malá pravá posluchárna TU/MPP)

12:00–12:45    Prezentace pro uchazeče (malá pravá posluchárna TU/MPP)

Lékařská fakulta (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)

9:30–10:30      1. informační blok (tzv. Velká posluchárna)

11:30–12:30    2. informační blok (tzv. Velká posluchárna)

11:00–12:00    Klinika zubního lékařství LF UP (Palackého 12) – komentovaná prohlídka

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita se v sobotu otevře zájemcům o studium

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 14. Leden 2019 - 12:00

Nejen potřebné informace o studiu, ale i speciální doprovodný program nabídne uchazečům Den otevřených dveří Univerzity Palackého už v sobotu 19. ledna. Zájemci si na akci, kterou tradičně navštěvují tisícovky uchazečů o studium, jejich rodiče i veřejnost, mohou projít všech osm fakult v čase od 9 do 14 hodin. K univerzitním budovám zájemce zdarma dopraví speciální autobusová linka.

Den otevřených dveří poskytne návštěvníkům kompletní informační servis. Na některých fakultách si mohou zájemci vyzkoušet i testy předpokladů ke studiu. „Středoškoláci se na fakultách dozvědí o možnostech studia, podmínkách přijímacího řízení, zahraničních studijních pobytech i o uplatnění absolventů v praxi. Zpřístupněny budou univerzitní knihovny, koleje či menza. Program bude zajímavý i pro veřejnost,“ uvedla tisková mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková s tím, že univerzita očekává tisíce zájemců.

Program v mobilu, autobus zdarma

Uživatelé s přístroji se systémem Android si mohou stáhnout v Česku ojedinělou aplikaci Studuj na UP, ve které najdou kompletní časový rozpis programu dne otevřených dveří, jízdní řád speciálního autobusu a interaktivní mapu univerzitních budov.

Dopravu k fakultám zprostředkuje bezplatná autobusová linka s padesáti místy, která bude vyjíždět od zastávky u hlavního vlakového nádraží a přiblíží zájemce ke zpřístupněným univerzitním budovám (jízdní řád). „Největší zájem o linku se dá očekávat v čase 8:55 u Hlavního nádraží. Jezdit v ní budou dobrovolníci z UP, kteří zájemcům poskytnou potřebné informace,“ upřesnila Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Prohlídky laboratoří, příjímačky i informace

Návštěvníci přírodovědecké fakulty se mohou těšit například na prohlídku laboratoře nanotechnologií, fyzici představí laboratoř pro atomovou a jadernou fyziku a k vidění budou i různé chemické pokusy. Fakulta zdravotnických věd a lékařská fakulta připravily pro zájemce prohlídky specializovaných odborných učeben. Návštěvníci Teoretických ústavů se budou moci například podívat do Centra simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností (CENTESIMO). Na filozofické, pedagogické i cyrilometodějské teologické fakultě si zájemci budou moci vyzkoušet přijímačky nanečisto.

Cyrilometodějská teologická fakulta navíc láká i na palačinky, bibli pod vodou nebo diskuzi o mezinárodním rozměru humanitární práce.  

Moderní sportoviště, simulovaný soud

Na fakultě tělesné kultury si zájemci se sálovou obuví mohou zahrát míčové sporty či vyzkoušet, jak funguje geolokační systém pro detekci pohybu hráčů na hřišti. Přístupná bude i lezecká stěna a pro odreagování chill out zóna. K dispozici bude také optický systém pro analýzu pohybu v 3D prostoru a představí se i hokejisté University Shields Olomouc. Většina programu se odehraje v prostorách Aplikačního centra BALUO a Centra kinantropologického výzkumu.

Právnická fakulta se zájemcům otevře i přes připravovanou dostavbu. Uchazeči se dostanou sice jen do části budov, ale program to nijak neovlivní. Stěžejní budou dva informační vstupy, kdy se příchozí budou moci setkat se studenty a s vedením fakulty, a dvě praktické ukázky simulovaného soudního jednání.

Otevřeno i v Pevnosti poznání a UPointu

Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání bude mít pro studenty maturitních ročníků otevřeno od 9 do 18 hodin zdarma. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí 12 nabídne zájemcům od 9 do 15 hodin bezplatně punč či kávu.

Koleje a menza

Návštěvníci budou mít také příležitost zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V tělocvičně na koleji B. Václavka bude stánek s informacemi, spolku Udržitelný Palacký či Akademik sport centra. V menze na ulici 17. listopadu mohou od 11 do 14 hodin ochutnat oběd za studentské ceny. V nabídce bude například dýňová polévka, vepřový guláš, mexické bezlepkové rizoto, boloňské špagety s parmazánem či Cordon bleu.

Více k programu zde. Další informace nabízí web studuj.upol.cz a také mobilní aplikace Studuj na UP. Aftermovie z prosincového DOD UP je k dispozici na univerzitním YouTube.

Na Univerzitu Palackého v Olomouci se v roce 2018 přihlásilo přes 25 tisíc uchazečů o studium, podobně jako o rok dříve. Druhou nejstarší tuzemskou univerzitu studuje na osmi fakultách téměř 22 tisíc studentů, což tvoří pětinu obyvatel Olomouce.

Informační bloky

Během informačních bloků na fakultách budou jejich zástupci informovat o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky, přijímacím řízení a odpovídat na dotazy. Studentům budou k dispozici i studijní referentky na studijních odděleních fakult.

Cyrilometodějská teologická fakulta (Univerzitní 22)

11:00–12:00    Studuj humanitární práci!

Filozofická fakulta (Křížkovského 10)

9:30–10:15      1. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)

11:00–11:45    2. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)

12:30–13:15    3. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)

Přírodovědecká fakulta (17. listopadu 12)

9:30–10:30      1. informační blok (2. podlaží, aula 2.001)

11:30–12:30    2. informační blok (2. podlaží, aula 2.001)

Pedagogická fakulta (Žižkovo náměstí 5)

9:30–10:30      Informační blok (přízemí, auditorium fakulty)

Fakulta tělesné kultury (třída Míru 117)

10:00–11:00    1. informační blok (budova NA, 4. podlaží, aula NA 401)

12:00–13:00    2. informační blok (budova NA, 4. podlaží, aula NA 401)

Právnická fakulta (17. listopadu 8)

10:00–10:45    1. informační blok (budova A, učebna U1)

12:00–12:45    2. informační blok (budova A, učebna U1)

Fakulta zdravotnických věd (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)

9:30–10:15      Prezentace pro uchazeče (malá pravá posluchárna TU/MPP)

10:30–11:15    Prezentace pro uchazeče (malá pravá posluchárna TU/MPP)

12:00–12:45    Prezentace pro uchazeče (malá pravá posluchárna TU/MPP)

Lékařská fakulta (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)

9:30–10:30      1. informační blok (tzv. Velká posluchárna)

11:30–12:30    2. informační blok (tzv. Velká posluchárna)

11:00–12:00    Klinika zubního lékařství LF UP (Palackého 12) – komentovaná prohlídka

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor