Agregátor zdrojů

Univerzita představí své technologie na mezinárodním veletrhu v Brně

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2 hodiny 50 min zpět

Zařízení pro rychlé měření kondenzace vody SURface, detektor austenitu Austenitemeter a ukázky výtisků z největšího 3D centra na Moravě UPrint 3D představí Univerzita Palackého na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se uskuteční příští týden v Brně.

„Odmlžování skel, sledování stavu optických systémů, chytrá ventilace v automobilu. To je jen zlomek možností využití naší technologie SURface, která dokáže měřit povrchovou kondenzaci vody v různých aplikacích. Možnosti použití technologie SURface jsou široké. Lze ji aplikovat jak v automobilovém nebo leteckém průmyslu, tak v chytrých budovách a domácnostech,“ řekl Petr Fryčák z katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty a původce technologie vyvinuté v projektu Proof-of-Concept Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého (VTP UP) a finančně podpořené Technologickou agenturou ČR.

SURface využijí i v nemocnicích například při monitorováni dýchání pacienta. Díky technologii mohou lékaři sledovat zamlžování dýchací masky pacienta, a tím zjišťovat, zda správně a plynule dýchá.

„Přístroj Austenitemeter umožňuje rychlé a nedestruktivní stanovení strukturních, fázových a magnetických charakteristik železo obsahujících materiálů. Unikátně sestavené zařízení využívající Mössbauerovy spektroskopie může sloužit nejen ke stanovení zbytkového austenitu, ale také k určení dalších fází a struktur, jako jsou ferit, perlit, martenzit. Oproti konkurenčním řešením neanalyzujeme materiál pouze v jednom konkrétním bodě, ale integrálně na větší ploše, čímž je možno získat relevantnější závěry o složení materiálu,“ popsal technologii její autor Jiří Pechoušek z katedry experimentální fyziky PřF. „Navíc umí Austenitemeter snímat selektivně povrch i masivních vzorků do hloubky cca 20 nebo 100 µm či tenké filmy. Přístroj je mobilní a urychlí práci inženýrů, poněvadž analýza trvá do 20 minut,“ dodal spoluautor technologie Lukáš Kouřil, který se významnou měrou podílel na technickém vývoji přístroje.

„Technologie nabízíme k použití a hledáme pro ně průmyslové partnery, kteří ji využijí pro své potřeby a dle svých reálných úprav a požadavků. Zařízení můžeme ihned předvést a otestovat přímo u zájemce o technologii,“ uvedl Petr Kubečka, business development manažer VTP UP.

Obě technologie a ukázky 3D výtisků z kovu, plastu i papíru z UPrint 3D budou mít návštěvníci možnost zhlédnout u stánku Olomouckého kraje po celou dobu konání veletrhu v pavilonu Z.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita představí své technologie na mezinárodním veletrhu v Brně

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 2 hodiny 50 min zpět

Zařízení pro rychlé měření kondenzace vody SURface, detektor austenitu Austenitemeter a ukázky výtisků z největšího 3D centra na Moravě UPrint 3D představí Univerzita Palackého na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se uskuteční příští týden v Brně.

„Odmlžování skel, sledování stavu optických systémů, chytrá ventilace v automobilu. To je jen zlomek možností využití naší technologie SURface, která dokáže měřit povrchovou kondenzaci vody v různých aplikacích. Možnosti použití technologie SURface jsou široké. Lze ji aplikovat jak v automobilovém nebo leteckém průmyslu, tak v chytrých budovách a domácnostech,“ řekl Petr Fryčák z katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty a původce technologie vyvinuté v projektu Proof-of-Concept Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého (VTP UP) a finančně podpořené Technologickou agenturou ČR.

SURface využijí i v nemocnicích například při monitorováni dýchání pacienta. Díky technologii mohou lékaři sledovat zamlžování dýchací masky pacienta, a tím zjišťovat, zda správně a plynule dýchá.

„Přístroj Austenitemeter umožňuje rychlé a nedestruktivní stanovení strukturních, fázových a magnetických charakteristik železo obsahujících materiálů. Unikátně sestavené zařízení využívající Mössbauerovy spektroskopie může sloužit nejen ke stanovení zbytkového austenitu, ale také k určení dalších fází a struktur, jako jsou ferit, perlit, martenzit. Oproti konkurenčním řešením neanalyzujeme materiál pouze v jednom konkrétním bodě, ale integrálně na větší ploše, čímž je možno získat relevantnější závěry o složení materiálu,“ popsal technologii její autor Jiří Pechoušek z katedry experimentální fyziky PřF. „Navíc umí Austenitemeter snímat selektivně povrch i masivních vzorků do hloubky cca 20 nebo 100 µm či tenké filmy. Přístroj je mobilní a urychlí práci inženýrů, poněvadž analýza trvá do 20 minut,“ dodal spoluautor technologie Lukáš Kouřil, který se významnou měrou podílel na technickém vývoji přístroje.

„Technologie nabízíme k použití a hledáme pro ně průmyslové partnery, kteří ji využijí pro své potřeby a dle svých reálných úprav a požadavků. Zařízení můžeme ihned předvést a otestovat přímo u zájemce o technologii,“ uvedl Petr Kubečka, business development manažer VTP UP.

Obě technologie a ukázky 3D výtisků z kovu, plastu i papíru z UPrint 3D budou mít návštěvníci možnost zhlédnout u stánku Olomouckého kraje po celou dobu konání veletrhu v pavilonu Z.

O ideálech i deformování československých dějin hovořili historici v paláci Žofín

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 24. Září 2018 - 20:28
Československo, náš společný domov. Tak zněl název slavnostní přednášky 24. září v paláci Žofín, která měla v letošním jubilejním roce výjimečný formát. Propojila český a slovenský pohled na iluze a deziluze společného státu.
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

O ideálech i kastraci československých dějin hovořili historici v paláci Žofín

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 24. Září 2018 - 20:28
Československo, náš společný domov. Tak zněl název slavnostní přednášky 24. září v paláci Žofín, která měla v letošním jubilejním roce výjimečný formát. Propojila český a slovenský pohled na iluze a deziluze společného státu.
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Marcela Linková vystoupí v Evropském parlamentu

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 24. Září 2018 - 13:20

Vedoucí Národního kontaktního centra - gender a věda ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR Marcela Linková vystoupí 25. září 2018 v Evropském parlamentu.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Vědci z lékařské fakulty objevili nový přístup pro diagnostiku zhoubných chorob

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Září 2018 - 11:00

Přesnější diagnostiku i cílenou léčbu nádorových onemocnění krve umožní nový přístup k analýze dat, který úspěšně aplikovali výzkumníci z Ústavu imunologie ve spolupráci s Hemato-onkologickou klinikou LF UP, Oddělením klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Jejich výsledky publikoval v těchto dnech jeden z nejprestižnějších odborných časopisů v oboru klinické cytometrie - Clinical Cytometry B

K odhalení buněčných znaků neboli markerů, charakteristických pro konkrétní onemocnění, slouží vědcům analytická metoda zvaná průtoková cytometrie. K analýze získaných dat dosud využívali standardní statistické postupy a vyhodnocování zkušeným odborníkem, které ale přítomnost kombinací některých znaků identifikují jen velmi obtížně. „Hledali jsme možnosti, jak přesněji identifikovat pacienty s jednotlivými typy nádorových onemocnění a rutinní vyhodnocování jsme se snažili nahradit automatizovanými postupy. Aplikovali jsme nový přístup pro analýzu dat, a to tzv. síťovou metodu, v cytometrii dosud nepoužívanou,“ objasnila Eva Kriegová, vedoucí jedné z pracovních skupin Ústavu imunologie. 

Výzkumníci se zaměřili na nádorové buňky a na vzorcích periferní krve, lymfatických uzlin a kostní dřeně sledovali diagnosticky hůře rozlišitelné podskupiny pacientů. „V současné době se vyšetřuje až třicet markerů u každého pacienta, ne všechny jsou však v daném vyšetřovacím panelu dostatečně informativní,“ vysvětlila Eva Kriegová. Právě zvolená metoda sítí, která pracuje s graficko-analytickými technikami a matematickými modely, umožňuje velmi přesně určit, které sledované markery mají nejvyšší výpovědní hodnotu pro stanovení diagnózy konkrétního nádorového onemocnění.

„Díky této multivariantní analýze, která vytváří vizuálně přehledné sítě, můžeme detailně sledovat, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými imunofenotypovými profily konkrétních pacientů a odlišit podskupiny podle typu zhoubné nemoci. Určením nejinformativnějších markerů lze pak soubor diagnostických postupů upravit a zpřesnit tak, aby měly co nejvyšší výpovědní hodnotu,“ popsal první autor sdělení David Starostka, primář Oddělení klinické hematologie havířovské nemocnice, dřívější doktorand LF UP a nyní odborný asistent Hemato-onkologické kliniky. 

Hlavním přínosem aplikace síťové metody je tak přesah do diagnostické praxe. „Její výstupy lékařům pomohou při rozhodování o tom, o jakou diagnózu se jedná. Získají přesnější informace, které markery jsou použitelné k tomu, aby jednotlivé skupiny pacientů s různými typy hemato-onkologických onemocnění od sebe oddělili a určili, jestli jde například o chronickou lymfocytární leukemii nebo o lymfom z plášťové zóny,“ uvedla Eva Kriegová. 

Princip síťové analýzy uplatnili vědci vedle analýzy laboratorních parametrů i pro podporu léčebných postupů. Hemato-onkologové tak nyní mohou využít jejich ojedinělý přístup při identifikaci a rozlišení jednotlivých podskupin pacientů podle prognózy a vývoje onemocnění nebo podle reakce na dosavadní léčbu.

„Tento postup jsme začali používat pro stratifikaci pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. V současnosti existuje celá řada nových léků a je třeba vytipovat, ze kterých by pacienti nejvíce profitovali. Analýza nám umožňuje vyhodnotit rozdíly mezi podskupinami pacientů a například zjistit, že u konkrétních pacientů chemoterapie nefunguje a je nutné jim už od začátku nabídnout nové cílené léky,“ uvedl přednosta Hemato-onkologické kliniky Tomáš Papajík.

Na vývoji nového způsobu analýzy cytometrických dat se kromě imunologů a hematologů podíleli Miloš Kudělka a Martin Radvanský z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kteří analytické přístupy zpracovali. „Byla to náročná, ale všestranně vynikající spolupráce. Je pro nás velkou poctou, že jsme s jejími výsledky uspěli v tak prestižním periodiku, jakým je právě Clinical Cytometry B, a jeden z obrázků publikace byl vybrán na titulní stranu červencového čísla,“ doplnila Eva Kriegová.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci z lékařské fakulty objevili nový přístup pro diagnostiku zhoubných chorob

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Září 2018 - 11:00

Přesnější diagnostiku i cílenou léčbu nádorových onemocnění krve umožní nový přístup k analýze dat, který úspěšně aplikovali výzkumníci z Ústavu imunologie ve spolupráci s Hemato-onkologickou klinikou LF UP, Oddělením klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Jejich výsledky publikoval v těchto dnech jeden z nejprestižnějších odborných časopisů v oboru klinické cytometrie - Clinical Cytometry B

K odhalení buněčných znaků neboli markerů, charakteristických pro konkrétní onemocnění, slouží vědcům analytická metoda zvaná průtoková cytometrie. K analýze získaných dat dosud využívali standardní statistické postupy a vyhodnocování zkušeným odborníkem, které ale přítomnost kombinací některých znaků identifikují jen velmi obtížně. „Hledali jsme možnosti, jak přesněji identifikovat pacienty s jednotlivými typy nádorových onemocnění a rutinní vyhodnocování jsme se snažili nahradit automatizovanými postupy. Aplikovali jsme nový přístup pro analýzu dat, a to tzv. síťovou metodu, v cytometrii dosud nepoužívanou,“ objasnila Eva Kriegová, vedoucí jedné z pracovních skupin Ústavu imunologie. 

Výzkumníci se zaměřili na nádorové buňky a na vzorcích periferní krve, lymfatických uzlin a kostní dřeně sledovali diagnosticky hůře rozlišitelné podskupiny pacientů. „V současné době se vyšetřuje až třicet markerů u každého pacienta, ne všechny jsou však v daném vyšetřovacím panelu dostatečně informativní,“ vysvětlila Eva Kriegová. Právě zvolená metoda sítí, která pracuje s graficko-analytickými technikami a matematickými modely, umožňuje velmi přesně určit, které sledované markery mají nejvyšší výpovědní hodnotu pro stanovení diagnózy konkrétního nádorového onemocnění.

„Díky této multivariantní analýze, která vytváří vizuálně přehledné sítě, můžeme detailně sledovat, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými imunofenotypovými profily konkrétních pacientů a odlišit podskupiny podle typu zhoubné nemoci. Určením nejinformativnějších markerů lze pak soubor diagnostických postupů upravit a zpřesnit tak, aby měly co nejvyšší výpovědní hodnotu,“ popsal první autor sdělení David Starostka, primář Oddělení klinické hematologie havířovské nemocnice, dřívější doktorand LF UP a nyní odborný asistent Hemato-onkologické kliniky. 

Hlavním přínosem aplikace síťové metody je tak přesah do diagnostické praxe. „Její výstupy lékařům pomohou při rozhodování o tom, o jakou diagnózu se jedná. Získají přesnější informace, které markery jsou použitelné k tomu, aby jednotlivé skupiny pacientů s různými typy hemato-onkologických onemocnění od sebe oddělili a určili, jestli jde například o chronickou lymfocytární leukemii nebo o lymfom z plášťové zóny,“ uvedla Eva Kriegová. 

Princip síťové analýzy uplatnili vědci vedle analýzy laboratorních parametrů i pro podporu léčebných postupů. Hemato-onkologové tak nyní mohou využít jejich ojedinělý přístup při identifikaci a rozlišení jednotlivých podskupin pacientů podle prognózy a vývoje onemocnění nebo podle reakce na dosavadní léčbu.

„Tento postup jsme začali používat pro stratifikaci pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. V současnosti existuje celá řada nových léků a je třeba vytipovat, ze kterých by pacienti nejvíce profitovali. Analýza nám umožňuje vyhodnotit rozdíly mezi podskupinami pacientů a například zjistit, že u konkrétních pacientů chemoterapie nefunguje a je nutné jim už od začátku nabídnout nové cílené léky,“ uvedl přednosta Hemato-onkologické kliniky Tomáš Papajík.

Na vývoji nového způsobu analýzy cytometrických dat se kromě imunologů a hematologů podíleli Miloš Kudělka a Martin Radvanský z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kteří analytické přístupy zpracovali. „Byla to náročná, ale všestranně vynikající spolupráce. Je pro nás velkou poctou, že jsme s jejími výsledky uspěli v tak prestižním periodiku, jakým je právě Clinical Cytometry B, a jeden z obrázků publikace byl vybrán na titulní stranu červencového čísla,“ doplnila Eva Kriegová.

Okolnosti mnichovské dohody představuje výstava pod záštitou AV ČR

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 24. Září 2018 - 10:12
Historický kontext mnichovské dohody, od jejíhož podepsání uplyne 29. září 2018 rovných osmdesát let, přibližuje výstava „Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století“ v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce v Praze.
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Na univerzitě je vyhlášený nový ročník soutěže o rozvojové projekty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Září 2018 - 8:00

Rektor Jaroslav Miller vyhlásil šestý ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého (FRUP).

Zájemci mohou do soutěže podávat projekty, které podpoří pedagogickou práci akademických pracovníků a přispějí k profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů/kurzů. Termín podání přihlášek je do 31. 10. 2018 do 17.00 hod.

Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří, ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických pomůcek, SW a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Minimální výše jednoho projektu je 50 tisíc Kč (není možno nárokovat investiční náklady).

Přihlášky se podávají pouze elektronicky, bližší informace ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na univerzitě je vyhlášený nový ročník soutěže o rozvojové projekty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Září 2018 - 8:00

Rektor Jaroslav Miller vyhlásil šestý ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého (FRUP).

Zájemci mohou do soutěže podávat projekty, které podpoří pedagogickou práci akademických pracovníků a přispějí k profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů/kurzů. Termín podání přihlášek je do 31. 10. 2018 do 17.00 hod.

Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří, ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických pomůcek, SW a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Minimální výše jednoho projektu je 50 tisíc Kč (není možno nárokovat investiční náklady).

Přihlášky se podávají pouze elektronicky, bližší informace ZDE.

Seznamovák UP byl skvělou příležitostí k navázání nových přátelství

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Září 2018 - 8:00

Zjednodušit a zpříjemnit přechod studentů ze středoškolského prostředí na vysokou školu si dali za úkol organizátoři akce Seznamovák UP, kterou v první polovině září uspořádal spolek Studentlife. Během dvou turnusů se nově příchozí studenti seznámili například s fungováním kreditového systému, STAGU, kolejí a menz či stipendii.

Letošní sedmý ročník se uskutečnil od 5. do 13. září v rekreačním středisku poblíž Náměště nad Oslavou. „Vstup na vysokou školu je pro mnohé krokem do neznáma, proto se snažíme studenty seznámit s chodem fakulty a ulehčit jim začátek studia. Je to také skvělá příležitost k navázání nových přátelství, která často přetrvávají po celou dobu studia," uvedl Jakub Žák, student aplikované informatiky přírodovědecké fakulty, který byl součástí realizačního týmu.

Každý z účastníků si z bohatého programu mohl vybrat to, co ho nejvíce zajímá a baví. Připraveny byly přednášky související se studiem a životem v Olomouci, informace o stipendiích, zahraničních výjezdech, knihovnách nebo tvorbě seminárních prací a prezentací. Studenti se mohli zúčastnit také zahajovací retro párty, hospodského kvízu nebo táboráků.

„O Seznamováku UP jsem se dozvěděla z Facebooku. Nejvíce mě z nabízeného programu zaujaly přednášky, které mi pomohou zorientovat se ve vysokoškolském světě a také to, že se na takové akci dá seznámit se spoustou nových, starších a zkušenějších studentů univerzity. Akce splnila má očekávání, dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. Vyhovovalo mi, že veškeré aktivity byly dobrovolné a mohla jsem si vybrat, čeho se zúčastním," prozradila studentka aplikované informatiky Apolena Holcová.

Mezi nejvyhledávanější aktivity každoročně patří teambuildingové hry, tradiční i netradiční sportovní aktivity a turnaje. "Akci se snažíme každý rok vylepšovat a posouvat. Letos byly nejvýraznějšími novinkami vratné nápojové kelímky, díky kterým o něco méně znečišťujeme životní prostředí nebo nové moderní webové stránky a informační systém, který je možné používat na mobilních telefonech," doplnil Jakub Žák.

O účastníky Seznamováku UP se po celou dobu staralo čtrnáct instruktorů z Univerzity Palackého. Celkově se ho zúčastnilo 423 studentů, z toho 136 z přírodovědecké fakulty. Závěrečná after párty Seznamováku UP, která je určena pro všechny účastníky, studenty a jejich přátele, se uskuteční 25. září ve Varně.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Seznamovák UP byl skvělou příležitostí k navázání nových přátelství

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. Září 2018 - 8:00

Zjednodušit a zpříjemnit přechod studentů ze středoškolského prostředí na vysokou školu si dali za úkol organizátoři akce Seznamovák UP, kterou v první polovině září uspořádal spolek Studentlife. Během dvou turnusů se nově příchozí studenti seznámili například s fungováním kreditového systému, STAGU, kolejí a menz či stipendii.

Letošní sedmý ročník se uskutečnil od 5. do 13. září v rekreačním středisku poblíž Náměště nad Oslavou. „Vstup na vysokou školu je pro mnohé krokem do neznáma, proto se snažíme studenty seznámit s chodem fakulty a ulehčit jim začátek studia. Je to také skvělá příležitost k navázání nových přátelství, která často přetrvávají po celou dobu studia," uvedl Jakub Žák, student aplikované informatiky přírodovědecké fakulty, který byl součástí realizačního týmu.

Každý z účastníků si z bohatého programu mohl vybrat to, co ho nejvíce zajímá a baví. Připraveny byly přednášky související se studiem a životem v Olomouci, informace o stipendiích, zahraničních výjezdech, knihovnách nebo tvorbě seminárních prací a prezentací. Studenti se mohli zúčastnit také zahajovací retro párty, hospodského kvízu nebo táboráků.

„O Seznamováku UP jsem se dozvěděla z Facebooku. Nejvíce mě z nabízeného programu zaujaly přednášky, které mi pomohou zorientovat se ve vysokoškolském světě a také to, že se na takové akci dá seznámit se spoustou nových, starších a zkušenějších studentů univerzity. Akce splnila má očekávání, dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. Vyhovovalo mi, že veškeré aktivity byly dobrovolné a mohla jsem si vybrat, čeho se zúčastním," prozradila studentka aplikované informatiky Apolena Holcová.

Mezi nejvyhledávanější aktivity každoročně patří teambuildingové hry, tradiční i netradiční sportovní aktivity a turnaje. "Akci se snažíme každý rok vylepšovat a posouvat. Letos byly nejvýraznějšími novinkami vratné nápojové kelímky, díky kterým o něco méně znečišťujeme životní prostředí nebo nové moderní webové stránky a informační systém, který je možné používat na mobilních telefonech," doplnil Jakub Žák.

O účastníky Seznamováku UP se po celou dobu staralo čtrnáct instruktorů z Univerzity Palackého. Celkově se ho zúčastnilo 423 studentů, z toho 136 z přírodovědecké fakulty. Závěrečná after párty Seznamováku UP, která je určena pro všechny účastníky, studenty a jejich přátele, se uskuteční 25. září ve Varně.

Čerstvá absolventka uspěla s prací o šalotkách v soutěži Cena Shimadzu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Září 2018 - 8:00

Nedávná absolventka navazujícího magisterského programu Biochemie Věra Dosedělová reprezentovala Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) na zářijovém 70. sjezdu chemiků ve Zlíně. V soutěži Cena Shimadzu se dostala do finále a společně s dalšími devíti vybranými studenty z České republiky a Slovenska představila výsledky své diplomové práce nazvané Chemická charakterizace cibule šalotky v sekci Analytická chemie.

Diplomovou práci talentované studentky, která již působí v brněnském CEITECu, vedl Petr Tarkowski z olomoucké pobočky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Podle něj se jednalo o první diplomovou práci, která ve větším měřítku propojila výzkum na Univerzitě Palackého a jím vedeném pracovišti, které je součástí CRH.

„Výsledkem diplomové práce je chemická charakterizace genových zdrojů cibule šalotky, které v naší genobance uchováváme. Studentka zhodnotila její kvalitu ve třech sklizních. Díky tomu známe charakteristiku asi 90 odrůd šalotky co do složení sacharidů či vybraných flavonoidů. Výjimečnost její práce spočívá v tom, že zhodnotila prakticky celou naši kolekci šalotky a výstupy mají praktický dopad. Měly by napomoci při výběru nových materiálů pro další šlechtění či použití,“ uvedl Tarkowski.

Cena Shimadzu je určená pro mladé vědecké pracovníky do 30 let věku. Do soutěže mohou být přihlášeny práce, v nichž byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýze potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny. Cílem klání je motivovat mladé vědce a prohloubit spolupráci s akademickou obcí a průmyslovou sférou.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Čerstvá absolventka uspěla s prací o šalotkách v soutěži Cena Shimadzu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 22. Září 2018 - 8:00

Nedávná absolventka navazujícího magisterského programu Biochemie Věra Dosedělová reprezentovala Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) na zářijovém 70. sjezdu chemiků ve Zlíně. V soutěži Cena Shimadzu se dostala do finále a společně s dalšími devíti vybranými studenty z České republiky a Slovenska představila výsledky své diplomové práce nazvané Chemická charakterizace cibule šalotky v sekci Analytická chemie.

Diplomovou práci talentované studentky, která již působí v brněnském CEITECu, vedl Petr Tarkowski z olomoucké pobočky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Podle něj se jednalo o první diplomovou práci, která ve větším měřítku propojila výzkum na Univerzitě Palackého a jím vedeném pracovišti, které je součástí CRH.

„Výsledkem diplomové práce je chemická charakterizace genových zdrojů cibule šalotky, které v naší genobance uchováváme. Studentka zhodnotila její kvalitu ve třech sklizních. Díky tomu známe charakteristiku asi 90 odrůd šalotky co do složení sacharidů či vybraných flavonoidů. Výjimečnost její práce spočívá v tom, že zhodnotila prakticky celou naši kolekci šalotky a výstupy mají praktický dopad. Měly by napomoci při výběru nových materiálů pro další šlechtění či použití,“ uvedl Tarkowski.

Cena Shimadzu je určená pro mladé vědecké pracovníky do 30 let věku. Do soutěže mohou být přihlášeny práce, v nichž byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýze potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny. Cílem klání je motivovat mladé vědce a prohloubit spolupráci s akademickou obcí a průmyslovou sférou.

 

 

Hlavní menza zahájí provoz v říjnu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Září 2018 - 15:24

Vzhledem k dalšímu zpoždění ze strany generálního dodavatele, není v silách univerzity vyhovět strávníkům v termínu, k jakému se zavázala. Z technických důvodů bude provoz rekonstruované hlavní menzy na třídě 17. listopadu zahájen v říjnu. Dosavadní náhradní možnosti stravování zůstávají v plném provozu.

V plném provozu jsou i nadále satelitní menzy v ulicích Šmeralova a Křížkovského, v Neředíně i v Holici, které budou fungovat v nezměněném režimu. „Každá z nich i nadále pojede na maximální možný výkon. I v dalších vytížených dnech začátku semestru naše strávníky velmi prosíme o pochopení a toleranci,“ uvedl Josef Suchánek, ředitel SKM UP.  Dodal, že o přesném termínu otevření bude vedení SKM strávníky zavčas informovat.

Stejně jako v tomto týdnu, tak i v těch nadcházejících mohou studenti, akademici a zaměstnanci využít především prostory v menze na Šmeralově ulici na stejnojmenné koleji, která převzala roli hlavní jídelny už od začátku rekonstrukce.

Rekonstrukce a modernizace menzy, kterou provádí firma VW WACHAL, a. s., probíhá od letošního května. Týká se celé budovy i zavedení moderních technologií, které odpovídají současným standardům. Studenti, akademici a zaměstnanci univerzity se v říjnu mohou těšit na vylepšené a mnohem komfortnější zázemí, moderní gastronomickou techniku i novou výdejnu jídel. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Hlavní menza zahájí provoz v říjnu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. Září 2018 - 15:24

Vzhledem k dalšímu zpoždění ze strany generálního dodavatele, není v silách univerzity vyhovět strávníkům v termínu, k jakému se zavázala. Z technických důvodů bude provoz rekonstruované hlavní menzy na třídě 17. listopadu zahájen v říjnu. Dosavadní náhradní možnosti stravování zůstávají v plném provozu.

V plném provozu jsou i nadále satelitní menzy v ulicích Šmeralova a Křížkovského, v Neředíně i v Holici, které budou fungovat v nezměněném režimu. „Každá z nich i nadále pojede na maximální možný výkon. I v dalších vytížených dnech začátku semestru naše strávníky velmi prosíme o pochopení a toleranci,“ uvedl Josef Suchánek, ředitel SKM UP.  Dodal, že o přesném termínu otevření bude vedení SKM strávníky zavčas informovat.

Stejně jako v tomto týdnu, tak i v těch nadcházejících mohou studenti, akademici a zaměstnanci využít především prostory v menze na Šmeralově ulici na stejnojmenné koleji, která převzala roli hlavní jídelny už od začátku rekonstrukce.

Rekonstrukce a modernizace menzy, kterou provádí firma VW WACHAL, a. s., probíhá od letošního května. Týká se celé budovy i zavedení moderních technologií, které odpovídají současným standardům. Studenti, akademici a zaměstnanci univerzity se v říjnu mohou těšit na vylepšené a mnohem komfortnější zázemí, moderní gastronomickou techniku i novou výdejnu jídel. 

MEET UP. Studentům zahraje DJ Mardoša z Tata Bojs

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Září 2018 - 12:00

Začátek semestru na UP letos nebude jen ve znamení povinností. Ve středu 26. září se od 16 hodin v areálu Zbrojnice na Biskupském náměstí uskuteční druhý ročník akce MEET UP. Neformální zahájení semestru plné hudby, divadel, prezentací studentských organizací, univerzitních pracovišť a spřátelených organizací je určeno nejen studentům prvních ročníků.

MEET UP je společnou akcí univerzity a několika studentských organizací. „Právě ty s nápadem zahájit semestr dohromady a představit studentům a veřejnosti studentské spolky před rokem přišly. V druhém ročníku fungující koncept zopakujeme,“ uvedl Ondřej Martínek, koordinátor akce. Ve středu bude v areálu Zbrojnice od 16 hodin hudebně-divadelní scéna a desítky stánků prezentujících studentské aktivity a univerzitní jednotky, například UPoint, zahraniční oddělení, Studentské kariérní a poradenské centrum, Nadační fond UP, Pevnost poznání, Vědeckotechnický park UP či Akademik sport centrum. Návštěvníci mohou také vidět Studentský klub UP a v rámci dvou speciálních komentovaných prohlídek také prostory Knihovny UP.

Speciální projekce a výtvarná performance

Po setmění chystají organizátoři speciální projekce na fasádu knihovny a netradiční nasvícení přilehlých prostor. Další výtvarnou performanci připraví spolek Chaos Company, který nabídne interaktivní malby nebo prostor s UV dekoracemi.

Na organizaci celé akce se i letos podílí převážně studenti, z nichž někteří jsou zapojeni do programu. „Jeho velkou část tvoří studentská divadla či lokální výtvarníci. V rámci prezentací se pak představí dvacítka studentských organizací a další spřátelené instituce,“ řekla pořadatelka MEET UP a koordinátorka Studentského klubu UP Zuzana Řezníčková.

Hudba, divadla, slam poetry i afterparty

Na hudebně-divadelní stage se představí Nabalkoně Orchestra, spolek Po škole se slam poetry, olomoucká kapela Joys from Lost, matadoři místní improvizační scény O.LI.V.Y. a program uzavře v roli dýdžeje Mardoša, basista jedné z nejúspěšnějších českých kapel Tata Bojs.

Připraveny jsou i after party ve Vertigu, nově otevřeném Bistru Konvikt nebo novém studentském prostoru Nabalkoně Kabaretní scéna v Univerzitní ulici. Celý program je volně přístupný a určen nejen akademické obci. Více informací najdete ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

MEET UP. Studentům zahraje DJ Mardoša z Tata Bojs

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. Září 2018 - 12:00

Začátek semestru na UP letos nebude jen ve znamení povinností. Ve středu 26. září se od 16 hodin v areálu Zbrojnice na Biskupském náměstí uskuteční druhý ročník akce MEET UP. Neformální zahájení semestru plné hudby, divadel, prezentací studentských organizací, univerzitních pracovišť a spřátelených organizací je určeno nejen studentům prvních ročníků.

MEET UP je společnou akcí univerzity a několika studentských organizací. „Právě ty s nápadem zahájit semestr dohromady a představit studentům a veřejnosti studentské spolky před rokem přišly. V druhém ročníku fungující koncept zopakujeme,“ uvedl Ondřej Martínek, koordinátor akce. Ve středu bude v areálu Zbrojnice od 16 hodin hudebně-divadelní scéna a desítky stánků prezentujících studentské aktivity a univerzitní jednotky, například UPoint, zahraniční oddělení, Studentské kariérní a poradenské centrum, Nadační fond UP, Pevnost poznání, Vědeckotechnický park UP či Akademik sport centrum. Návštěvníci mohou také vidět Studentský klub UP a v rámci dvou speciálních komentovaných prohlídek také prostory Knihovny UP.

Speciální projekce a výtvarná performance

Po setmění chystají organizátoři speciální projekce na fasádu knihovny a netradiční nasvícení přilehlých prostor. Další výtvarnou performanci připraví spolek Chaos Company, který nabídne interaktivní malby nebo prostor s UV dekoracemi.

Na organizaci celé akce se i letos podílí převážně studenti, z nichž někteří jsou zapojeni do programu. „Jeho velkou část tvoří studentská divadla či lokální výtvarníci. V rámci prezentací se pak představí dvacítka studentských organizací a další spřátelené instituce,“ řekla pořadatelka MEET UP a koordinátorka Studentského klubu UP Zuzana Řezníčková.

Hudba, divadla, slam poetry i afterparty

Na hudebně-divadelní stage se představí Nabalkoně Orchestra, spolek Po škole se slam poetry, olomoucká kapela Joys from Lost, matadoři místní improvizační scény O.LI.V.Y. a program uzavře v roli dýdžeje Mardoša, basista jedné z nejúspěšnějších českých kapel Tata Bojs.

Připraveny jsou i after party ve Vertigu, nově otevřeném Bistru Konvikt nebo novém studentském prostoru Nabalkoně Kabaretní scéna v Univerzitní ulici. Celý program je volně přístupný a určen nejen akademické obci. Více informací najdete ZDE.

Imatrikulační sliby složili i budoucí lékaři

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Září 2018 - 8:00

Téměř čtyři stovky studentů prvních ročníků přivítala ve svých řadách akademická obec lékařské fakulty. Do rukou děkana a na fakultní insignie složili imatrikulační slib noví posluchači studijních programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine a Dentistry. 

K odpovědnému plnění povinností a závazků vyplývajících z přijetí ke studiu na vysoké škole se noví medici zavázali ve Velké aule Teoretických ústavů LF, kde je přivítali zástupci vedení fakulty v čele s děkanem Milanem Kolářem. Ten jim pogratuloval k úspěšnému zvládnutí přijímacího řízení a připomněl motto fakulty „Mente et Corde - Rozumem a srdcem“.  

„Vystudovat medicínu znamená nejen zapojit svůj rozum, ale i celé své srdce. Jen ten, kdo se opravdu chce stát lékařem, zvládne studium a bude schopen vnímat nemoc stejně jako osobnost a potřeby pacienta,“ zdůraznil děkan a popřál novým studentům hodně úspěchů v náročném studiu. „Po prvních přednáškách, praktických cvičeních a seznámením s obsahem učiva se vám bude zdát: to snad nemyslí vážně! Na základě vlastních zkušeností mohu potvrdit: ano, myslí to vážně a je nutné to akceptovat. Přeji vám, abyste všemi zápočty, kolokvii a zkouškami prošli úspěšně a pokud se někdy nezadaří, nic si z toho nedělejte, zatněte zuby a zkuste to znovu. Všichni učitelé i vedení fakulty jsou plně připraveni podat vám pomocnou ruku,“ uvedl Milan Kolář.  

Novopečený student Všeobecného lékařství Martin Nezval se na studium medicíny velmi těší, a to i přes počáteční nervozitu. „Určitá nejistota hraje roli. Nejsem si jistý, co mám očekávat jak od svých kolegů, tak pánů profesorů a paní profesorek, ale bez toho by to nebylo vzrušení. Práce s člověkem je něco, při čem lze doopravdy projevit své srdce,“ uvedl Martin Nezval.  

Počty studentů, kteří letos nastupují do prvních ročníků lékařské fakulty, jsou přibližně stejné jako v loňském roce. „Studium v tomto akademickém roce zahájí zhruba 210 nových posluchačů všeobecného lékařství a 85 budoucích zubních lékařů,“ upřesnila vedoucí studijního oddělení Alina Antošová. První semestr studia medicíny čeká podle jejích informací také stovku nových studentů anglických studijních programů General Medicine a Dentistry.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Imatrikulační sliby složili i budoucí lékaři

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. Září 2018 - 8:00

Téměř čtyři stovky studentů prvních ročníků přivítala ve svých řadách akademická obec lékařské fakulty. Do rukou děkana a na fakultní insignie složili imatrikulační slib noví posluchači studijních programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine a Dentistry. 

K odpovědnému plnění povinností a závazků vyplývajících z přijetí ke studiu na vysoké škole se noví medici zavázali ve Velké aule Teoretických ústavů LF, kde je přivítali zástupci vedení fakulty v čele s děkanem Milanem Kolářem. Ten jim pogratuloval k úspěšnému zvládnutí přijímacího řízení a připomněl motto fakulty „Mente et Corde - Rozumem a srdcem“.  

„Vystudovat medicínu znamená nejen zapojit svůj rozum, ale i celé své srdce. Jen ten, kdo se opravdu chce stát lékařem, zvládne studium a bude schopen vnímat nemoc stejně jako osobnost a potřeby pacienta,“ zdůraznil děkan a popřál novým studentům hodně úspěchů v náročném studiu. „Po prvních přednáškách, praktických cvičeních a seznámením s obsahem učiva se vám bude zdát: to snad nemyslí vážně! Na základě vlastních zkušeností mohu potvrdit: ano, myslí to vážně a je nutné to akceptovat. Přeji vám, abyste všemi zápočty, kolokvii a zkouškami prošli úspěšně a pokud se někdy nezadaří, nic si z toho nedělejte, zatněte zuby a zkuste to znovu. Všichni učitelé i vedení fakulty jsou plně připraveni podat vám pomocnou ruku,“ uvedl Milan Kolář.  

Novopečený student Všeobecného lékařství Martin Nezval se na studium medicíny velmi těší, a to i přes počáteční nervozitu. „Určitá nejistota hraje roli. Nejsem si jistý, co mám očekávat jak od svých kolegů, tak pánů profesorů a paní profesorek, ale bez toho by to nebylo vzrušení. Práce s člověkem je něco, při čem lze doopravdy projevit své srdce,“ uvedl Martin Nezval.  

Počty studentů, kteří letos nastupují do prvních ročníků lékařské fakulty, jsou přibližně stejné jako v loňském roce. „Studium v tomto akademickém roce zahájí zhruba 210 nových posluchačů všeobecného lékařství a 85 budoucích zubních lékařů,“ upřesnila vedoucí studijního oddělení Alina Antošová. První semestr studia medicíny čeká podle jejích informací také stovku nových studentů anglických studijních programů General Medicine a Dentistry.

 

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor