Co jsme zač

Náš dětský oddíl se jmenuje 26. přední hlídka Royal Rangers v ČR a v září 2014 začal čtrnáctý ročník své činnosti. Dříve jsme se scházeli v Olomouci-Pavlovičkách, od jara 2011 dva roky v Domě dětí a mládeže na třídě 17. listopadu a od září 2013 v klubovně ve dvoře domu Štítného 10 (sídlí tam mj. i RC Provázek). V současnosti (školní rok 2014/2015) se oddíl skládá ze čtyř věkových skupin.

  • Nejmladším dětem se říká greenhorni. Jsou to kluci a děvčata ve věku 5-8 let, tedy od nejstarších předškoláků až po druháky a pár třeťáků. Dříve nesli po mnoho let jména Ohniví gepardi a Ještěrky, loni se přejmenovali na Levharty a Lvice a letos jsou z nich Delfíni. Je jich asi deset.
  • Jak greenhorni rostou, stávají se z nich objevitelé. Jejich kmen se teď jmenuje Tučňáci (loni Orli), dohromady asi deset kluků a holek od 3. do 5. třídy.
  • Protože se nám objevitelé začali hromadit v nadkritickém množství, museli jsme od nich loni oddělit nový kmen rangerů, kteří se pojmenovali Bílí vlci. Teď jsou většinou z 6. - 7. třídy, jmenují se Černé pumy a smečka má asi jedenáct členů.
  • Letos jsme v Prostějově založili pobočku naší 26. přední hlídky, "3. zadní hlídku". Zatím do ní patří asi 5 dětí z 2. - 6. třídy, 1 juniorka a 1 vedoucí. Scházejí se v MKC Mozaika v Prostějově-Drozdovicích a říkají si Kolibříci.
  • Nejstarší chlapci a dívky tvořili družinu juniorů, věkově od konce ZŠ až po maturitní ročník. Kromě svých vlastních schůzek pomáhali s vedením menších dětí. Z části z nich se postupně stali vedoucí, s ostatními se vídáme jenom občas, na táborech a jiných akcích. Rádi bychom činnost jejich družiny obnovili.

Kromě toho k oddílu patří i oblak dalších dětí, které na schůzky chodí méně pravidelně nebo se účastní pouze nepravidelných akcí a táborů.

fotka z prosince 2021

Oddíl vznikl v roce 2001, kdy první dva vedoucí absolvovali NVT - Národní výcvikový tábor Royal Rangers. Dnes tvoří tým vedoucích 7-9 dospělých (většinou absolventů NVT) a několik juniorských vedoucích. V současnosti jsme podporováni olomouckou stanicí a prostějovským sborem Apoštolské církve a spolupracujeme se 41.PH Royal Rangers v Zábřehu.

Jsme součástí Royal Rangers v ČR, což občanské sdružení zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 16. dubna 1996 pod číslem II/s-OS/1-29 754/96-R. Jeho posláním je práce s dětmi a mládeží školního věku na základě křesťanských principů. Snažíme se nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit (schůzky, výlety, tábory) všestranně rozšiřující jejich život ve všech oblastech - fyzické, duchovní, duševní i společenské. V roce 2007 byl Royal Rangers, stejně jako dalším vybraným dětským organizacím, udělen čestný titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Royal Rangers v ČR je součástí Royal Rangers International, mezinárodní organizace pro děti a mládež. Z těchto kořenů pak vychází názvy jednotlivých věkových skupin - greenhorni, trappeři, rangeři, junioři - i název celé organizace Royal Rangers.