Agregátor zdrojů

NANOBIOWAT začíná bilancovat

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 09/27/2019 - 08:11

S výsledky Centra kompetence Technologické agentury ČR NANOBIOWAT, jehož činnost se po osmi letech pomalu chýlí ke konci, se v úterý v Olomouci seznamovali účastníci konsorcia, studenti i zástupci státní správy. Informace o aktuálních trendech v oblasti ekologicky šetrných nano- a biotechnologií získali nejen během série přednášek, ale i díky praktickým ukázkám v terénu.

Mezi zhruba osmi desítkami účastníků nechyběli kromě zástupců partnerských institucí a pracovníků Technologické agentury (TA) ČR ani představitelé ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, Povodí Moravy a dalších orgánů státní správy. „Právě zástupci těchto institucí o případných sanacích podzemních vod a půd rozhodují, proto jsme považovali za potřebné, aby se seznámili s možnostmi využití nano- a biotechnologií, případně jejich kombinací. Praktické ukázky byly zároveň součástí oponentského řízení, které musí projekt v závěru podstoupit,“ uvedl vědecký koordinátor projektu Jan Filip z RCPTM. 

Účastníci setkání se nejprve teoreticky seznámili s problematikou nanočástic železa a jejich využitím v technologiích čištění vod. Od vědců se dozvěděli mimo jiné i to, jak tyto částice v prostředí migrují, jaké znečišťující látky dokáží z podzemních vod či půd odstranit i jak se s jejich přítomností dokáže životní prostředí vypořádat. Na sanované  lokalitě  v areálu společnosti Farmak, kde se v minulosti některé technologie testovaly, viděli účastníci prezentace zařízení pro přípravu nanočástic železa k aplikaci, vrtnou soupravu a injektážní zařízení i metody pro průzkum sledovaných lokalit.

Prezentaci výsledků považuje za přínosnou i další z klíčových osobností projektu, Tomáš Cajthaml z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. „Předvedli jsme, jak vzniklé technologie fungují, ale hovořilo se i o úskalích, která jsou s jejich  využitím spojená,“ uvedl Cajthaml, který velmi pozitivně hodnotí i celý projekt. „Projekt je unikátní a podle mě naprosto fantastický. Svedl dohromady lidi z různých oborů, interdisciplinarita byla nevídaná. Ke stolu si sedly i konkurenční firmy, řešily stejné problémy a sdělovaly si své zkušenosti. Mnoho účastníků konsorcia se naučilo nové metody, ať už to byly nano- či biotechnologie, nebo jejich kombinace. Viděli, že to funguje, a proto byli ochotni překonat zaběhnuté stereotypy,“ doplnil.

Partneři ze tří akademických subjektů ve spolupráci s největšími tuzemskými sanačními firmami vyvíjeli v rámci Centra kompetence od roku 2012 nové ekologicky šetrné technologie, které jsou schopné odstranit z kontaminovaných vod a půd organické, anorganické i mikrobiální znečištění.

„Spolupráce byla nastavena velice dobře. Zastoupení univerzit a firem bylo vyvážené, na veškerých jednáních jsme se vždy dokázali domluvit. Projekt přinesl řadu konkrétních výsledků, vznikly díky němu patenty, desítky ověřených technologií a samozřejmě řada publikací,“ popsala své zkušenosti Petra Najmanová, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje ve společnosti Dekonta.

„Považuji to za jeden z nejlepších projektů, s nimiž jsem se během své profesní kariéry setkal. Takové široké spojení akademiků a průmyslových partnerů se moc často nevidí. Výborné bylo i to, že projekt trval osm let, což přesahuje délku běžných projektů. Partneři měli prostor se dostatečně poznat a udělat spoustu práce. Doufám, že se najde cesta pro pokračování této úspěšné spolupráce,“ uzavřel pověřený konzultant  TA ČR Ladislav Lehký. 

Řešení projektu NANOBIOWAT - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd končí v prosinci letošního roku.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Dva projekty z právnické fakulty dosáhly na prestižní grant

Hned dva projekty, které vznikly na katedře mezinárodního a evropského práva olomoucké právnické fakulty, uspěly v letošní výzvě Evropské komise. V celosvětové soutěži o prestižní grant Jean Monnet Activities 2019 získaly finanční podporu projekty, jejímiž hlavními řešiteli jsou Naděžda Šišková a Václav Stehlík. Oba jsou zaměřeny na evropské právo.

V rámci Jean Monnet Activities 2019 uspělo pouze 19 procent žadatelů. Na elitním seznamu jsou za Českou republiku v oblasti práva pouze řešitelé z olomoucké právnické fakulty. „Původně byla podpora určena jen pro evropské projekty. V posledních letech je už tato grantová soutěž celosvětová. Dvojitý úspěch je důkazem, že naše projekty jsou konkurenceschopné a mají vysokou úroveň. Je to velmi dobré vysvědčení nejen pro naši katedru, ale i pro celou fakultu,“ zhodnotil Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva a hlavní řešitel jednoho z úspěšných projektů.

Jeho slova doplnila děkanka Zdenka Papoušková. „Zkvalitňování vědecké i pedagogické činnosti je společným zájmem celé fakulty. Oba tyto projekty jsou známkou, že se tyto činnosti fakultě, zejména pak v oblasti evropského práva, výrazně daří. Oběma kolegům přeji hodně štěstí a úspěchů v tak zodpovědné práci.“ Právnická fakulta bude oba projekty spolufinancovat.

Projekt European Union and the Challenges of Modern Society – legal issues of digitalization, robotization, cyber security and prevention of hybrid threats (pozn. red. – bude mu věnován samostatný článek) týmu kolem Naděždy Šiškové uspěl v kategorii Networks and Projects. V ní získal jednu z nejvyšších udělených grantových podpor.

Druhý olomoucký projekt nazvaný Advanced Constitutional Law of the European Union soutěžil v kategorii Modules, Chairs and Centres of Excellence. „Pracovat na něm budeme tři roky a primárně nám půjde o inovaci výuky v oblasti evropského práva,“ upřesnil Václav Stehlík. Novinky jsou patrné již v rozvrhu pro zimní semestr. Posílila výuka předmětu EU Constitutional Law, a to přidáním seminární výuky. Pro české studenty se zavedl předmět  Multi-level Constitutional Dimension of the European Integration, doktorandům přibyla výuka Advanced Seminar on EU Law. A poslední novinkou je volitelný předmět EU Judiciary and Proceedings before Union Courts. Všechny jmenované předměty vyučují akademici v angličtině.

„Vzdělávací složku našeho projektu doplní výzkum ve formě publikování odborných článků, workshopy pro studenty a plánujeme také kulatý stůl s experty z praxe v oblasti evropského práva,“ dodal Václav Stehlík. Druhým řešitelem, který se bude na projektu významně podílet, bude jeho kolega z katedry Ondrej Hamuľák. Projektový tým doplní dvě odbornice z praxe – Helena Bončková, která pracuje na Nejvyšším správním soudě, a Magdalena Ličková, asistentka generálního advokáta Soudního dvora EU.

V letošním rozdělování grantů v rámci Jean Monnet Activities zanechala katedra mezinárodního a evropského práva PF UP ještě jednu výraznou stopu. Se svým projektem EU Charter for and before the national courts uspěl její člen Ondrej Hamuľák. Projekt podal pod hlavičkou Tallinn University of Technology, kde na tamní právnické fakultě pracuje na pozici „adjunct professor“. „Cílem projektu je diskutovat a analyzovat přístup národních soudů členských zemí EU k Listině základních práv EU, definovat postavení Listiny EU v rámci soudního přezkumu, rozpoznat problémy a překážky v aplikaci, identifikovat potřeby soudců a právníků v souvislosti s aplikací Listiny EU, navrhovat řešení problematických otázek a poskytovat obecné modely,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák. V rámci projektu odpovídá za odbornou a věcnou část, estonští kolegové pak za organizační a procedurální stránku. „Projekt řeším společně s kolegou Tanelem Kerimäe. Součástí výzkumného týmu jsou ještě další tři kolegové z talinské fakulty,“ dodal. V rámci projektu je podle něj plánováno několik odborných publikací a hlavně organizace mezinárodních konferencí, workshopů a diskuzních setkání s akademiky a praktikujícími právníky.

Úspěch v oblasti evropského práva spojený s programem Jean Monnet není na olomoucké fakultě ojedinělý. Například Naděžda Šišková zde již vedla Jean Monnet Centre of Excellence, Václav Stehlík se zase věnoval projektu Jean Monnet Chair (The EU Economic Integration in the global perspective).

Dva projekty z právnické fakulty dosáhly na prestižní grant

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 09/26/2019 - 15:00

Hned dva projekty, které vznikly na katedře mezinárodního a evropského práva olomoucké právnické fakulty, uspěly v letošní výzvě Evropské komise. V celosvětové soutěži o prestižní grant Jean Monnet Activities 2019 získaly finanční podporu projekty, jejímiž hlavními řešiteli jsou Naděžda Šišková a Václav Stehlík. Oba jsou zaměřeny na evropské právo.

V rámci Jean Monnet Activities 2019 uspělo pouze 19 procent žadatelů. Na elitním seznamu jsou za Českou republiku v oblasti práva pouze řešitelé z olomoucké právnické fakulty. „Původně byla podpora určena jen pro evropské projekty. V posledních letech je už tato grantová soutěž celosvětová. Dvojitý úspěch je důkazem, že naše projekty jsou konkurenceschopné a mají vysokou úroveň. Je to velmi dobré vysvědčení nejen pro naši katedru, ale i pro celou fakultu,“ zhodnotil Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva a hlavní řešitel jednoho z úspěšných projektů.

Jeho slova doplnila děkanka Zdenka Papoušková. „Zkvalitňování vědecké i pedagogické činnosti je společným zájmem celé fakulty. Oba tyto projekty jsou známkou, že se tyto činnosti fakultě, zejména pak v oblasti evropského práva, výrazně daří. Oběma kolegům přeji hodně štěstí a úspěchů v tak zodpovědné práci.“ Právnická fakulta bude oba projekty spolufinancovat.

Projekt European Union and the Challenges of Modern Society – legal issues of digitalization, robotization, cyber security and prevention of hybrid threats (pozn. red. – bude mu věnován samostatný článek) týmu kolem Naděždy Šiškové uspěl v kategorii Networks and Projects. V ní získal jednu z nejvyšších udělených grantových podpor.

Druhý olomoucký projekt nazvaný Advanced Constitutional Law of the European Union soutěžil v kategorii Modules, Chairs and Centres of Excellence. „Pracovat na něm budeme tři roky a primárně nám půjde o inovaci výuky v oblasti evropského práva,“ upřesnil Václav Stehlík. Novinky jsou patrné již v rozvrhu pro zimní semestr. Posílila výuka předmětu EU Constitutional Law, a to přidáním seminární výuky. Pro české studenty se zavedl předmět  Multi-level Constitutional Dimension of the European Integration, doktorandům přibyla výuka Advanced Seminar on EU Law. A poslední novinkou je volitelný předmět EU Judiciary and Proceedings before Union Courts. Všechny jmenované předměty vyučují akademici v angličtině.

„Vzdělávací složku našeho projektu doplní výzkum ve formě publikování odborných článků, workshopy pro studenty a plánujeme také kulatý stůl s experty z praxe v oblasti evropského práva,“ dodal Václav Stehlík. Druhým řešitelem, který se bude na projektu významně podílet, bude jeho kolega z katedry Ondrej Hamuľák. Projektový tým doplní dvě odbornice z praxe – Helena Bončková, která pracuje na Nejvyšším správním soudě, a Magdalena Ličková, asistentka generálního advokáta Soudního dvora EU.

V letošním rozdělování grantů v rámci Jean Monnet Activities zanechala katedra mezinárodního a evropského práva PF UP ještě jednu výraznou stopu. Se svým projektem EU Charter for and before the national courts uspěl její člen Ondrej Hamuľák. Projekt podal pod hlavičkou Tallinn University of Technology, kde na tamní právnické fakultě pracuje na pozici „adjunct professor“. „Cílem projektu je diskutovat a analyzovat přístup národních soudů členských zemí EU k Listině základních práv EU, definovat postavení Listiny EU v rámci soudního přezkumu, rozpoznat problémy a překážky v aplikaci, identifikovat potřeby soudců a právníků v souvislosti s aplikací Listiny EU, navrhovat řešení problematických otázek a poskytovat obecné modely,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák. V rámci projektu odpovídá za odbornou a věcnou část, estonští kolegové pak za organizační a procedurální stránku. „Projekt řeším společně s kolegou Tanelem Kerimäe. Součástí výzkumného týmu jsou ještě další tři kolegové z talinské fakulty,“ dodal. V rámci projektu je podle něj plánováno několik odborných publikací a hlavně organizace mezinárodních konferencí, workshopů a diskuzních setkání s akademiky a praktikujícími právníky.

Úspěch v oblasti evropského práva spojený s programem Jean Monnet není na olomoucké fakultě ojedinělý. Například Naděžda Šišková zde již vedla Jean Monnet Centre of Excellence, Václav Stehlík se zase věnoval projektu Jean Monnet Chair (The EU Economic Integration in the global perspective).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědcům z přírodovědecké fakulty se podařilo rozluštit neúplné „kvantové puzzle“

Vědcům z katedry optiky přírodovědecké fakulty se podařilo jako jedněm z prvních potvrdit společnou vlastnost tří kvantových bitů pouze z částečné informace, která o této vlastnosti nenese žádné stopy. V laboratoři tak vlastně zjistili obsah jakéhosi „kvantového puzzle“, přičemž měli k dispozici pouze nicneříkající okrajové „dílky“. Výsledek bádání olomouckých vědců, který byl publikován v prestižním časopise Optica, může být cestou k lepšímu pochopení vzniku tzv. vynořujících se vlastností, které se objevují až na určité úrovni složitosti studovaných systémů.

Našimi smysly k nám proudí informace o okolním světě. Kvůli jeho složitosti jej nikdy nemůžeme mít plně pod kontrolou a získaná informace je tedy vždy neúplná. Obdrženou informaci dále filtrujeme a poté přisuzujeme realitě vlastnosti, na které reagujeme. Chybějící části této skládanky však nezřídka způsobí, že naše interpretace reality se velmi liší od její skutečné povahy. Ve světě fyziky tomu tak být nemusí. Přesnost matematického jazyka, kterým se fyzikální realita popisuje, někdy umožňuje identifikovat všechny možné obrazy reality slučitelné s částečnou informací, kterou máme k dispozici. Může se přitom stát, že všechny tyto obrazy reality mají nějakou společnou vlastnost. Potom i tato nekompletní informace stačí k tomu, aby se podařilo danou vlastnost odhalit s naprostou jistotou.

V určitých případech lze společnou vlastnost všech možných obrazů reality zjistit i tehdy, pokud je k dispozici pouze informace, která sama o sobě neobsahuje ani náznak uvažované vlastnosti. „Je to podobné, jako by nám někdo ukázal několik dílků puzzle a my z nich zjistili, že celá skládačka zobrazuje budovu, přestože ani jeden z dílků neobsahoval žádnou její část,“ podotkl Michal Mičuda z katedry optiky PřF UP.

Nalezení všech objektů slučitelných s danou částečnou informací je velmi složitá matematická úloha, kterou se podařilo vyřešit zatím jen v případě velmi jednoduchých kvantových systémů. Některé vlastnosti lze ale zjistit i jednodušeji díky existenci zvláštních kvantových fyzikálních veličin, tzv. svědků vlastností. A někteří tito svědci navíc umí pracovat pouze jen s útržky celkové informace. S jejich pomocí je pak možné přítomnost nějaké vlastnosti zjistit přímo, bez toho, aniž bychom hledali všechny myslitelné celky slučitelné s částí informace, kterou máme k dispozici,“ vysvětlil princip experimentu Ladislav Mišta ze stejné katedry.

Pro experimentální demonstraci tohoto jevu využili pracovníci katedry optiky PřF UP závislosti vlastností tří kvantových bitů. Hledanou společnou vlastností byla tzv. skutečná vícečásticová kvantová provázanost, která je nejsilnější formou tohoto typu provázanosti. Úkolem bylo připravit kvantový stav s tímto typem provázanosti, jejíž přítomnost by bylo možné potvrdit výlučně na základě znalosti informace nesené pouze dvojicemi kvantových bitů. Navíc žádná z nich nesměla vykazovat přítomnost kvantové provázanosti.

„Rozhodujícím faktorem k úspěšné realizaci takového kvantového stavu byla naše schopnost precizní manipulace s jednotlivými kvantovými bity, které byly neseny polarizačními a prostorovými vlastnostmi jednotlivých fotonů. Realizovaný kvantový stav byl natolik blízko tomu teoretickému, že nám to dovolilo potvrdit provázanost celku na základě měření jeho neprovázaných částí. Dosáhnout těchto vlastností byla výzva, protože neprovázanost částí působí proti provázanosti celku,“ podotkl Robert Stárek z katedry optiky PřF UP.

Výzkum skupině vědců trval přes rok. „Práce je výsledkem snažení týmu lidí s různými a často komplementárními dovednostmi, bez kterých bychom nedosáhli tohoto úspěchu. Velkou a lákavou neznámou je použití studované metodiky na větší kvantové systémy, jejichž kompletní kvantově mechanický stav kvůli jejich složitosti nikdy nebudeme znát,“ dodal Michal Mičuda.

Vědcům z přírodovědecké fakulty se podařilo rozluštit neúplné „kvantové puzzle“

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 09/26/2019 - 13:15

Vědcům z katedry optiky přírodovědecké fakulty se podařilo jako jedněm z prvních potvrdit společnou vlastnost tří kvantových bitů pouze z částečné informace, která o této vlastnosti nenese žádné stopy. V laboratoři tak vlastně zjistili obsah jakéhosi „kvantového puzzle“, přičemž měli k dispozici pouze nicneříkající okrajové „dílky“. Výsledek bádání olomouckých vědců, který byl publikován v prestižním časopise Optica, může být cestou k lepšímu pochopení vzniku tzv. vynořujících se vlastností, které se objevují až na určité úrovni složitosti studovaných systémů.

Našimi smysly k nám proudí informace o okolním světě. Kvůli jeho složitosti jej nikdy nemůžeme mít plně pod kontrolou a získaná informace je tedy vždy neúplná. Obdrženou informaci dále filtrujeme a poté přisuzujeme realitě vlastnosti, na které reagujeme. Chybějící části této skládanky však nezřídka způsobí, že naše interpretace reality se velmi liší od její skutečné povahy. Ve světě fyziky tomu tak být nemusí. Přesnost matematického jazyka, kterým se fyzikální realita popisuje, někdy umožňuje identifikovat všechny možné obrazy reality slučitelné s částečnou informací, kterou máme k dispozici. Může se přitom stát, že všechny tyto obrazy reality mají nějakou společnou vlastnost. Potom i tato nekompletní informace stačí k tomu, aby se podařilo danou vlastnost odhalit s naprostou jistotou.

V určitých případech lze společnou vlastnost všech možných obrazů reality zjistit i tehdy, pokud je k dispozici pouze informace, která sama o sobě neobsahuje ani náznak uvažované vlastnosti. „Je to podobné, jako by nám někdo ukázal několik dílků puzzle a my z nich zjistili, že celá skládačka zobrazuje budovu, přestože ani jeden z dílků neobsahoval žádnou její část,“ podotkl Michal Mičuda z katedry optiky PřF UP.

Nalezení všech objektů slučitelných s danou částečnou informací je velmi složitá matematická úloha, kterou se podařilo vyřešit zatím jen v případě velmi jednoduchých kvantových systémů. Některé vlastnosti lze ale zjistit i jednodušeji díky existenci zvláštních kvantových fyzikálních veličin, tzv. svědků vlastností. A někteří tito svědci navíc umí pracovat pouze jen s útržky celkové informace. S jejich pomocí je pak možné přítomnost nějaké vlastnosti zjistit přímo, bez toho, aniž bychom hledali všechny myslitelné celky slučitelné s částí informace, kterou máme k dispozici,“ vysvětlil princip experimentu Ladislav Mišta ze stejné katedry.

Pro experimentální demonstraci tohoto jevu využili pracovníci katedry optiky PřF UP závislosti vlastností tří kvantových bitů. Hledanou společnou vlastností byla tzv. skutečná vícečásticová kvantová provázanost, která je nejsilnější formou tohoto typu provázanosti. Úkolem bylo připravit kvantový stav s tímto typem provázanosti, jejíž přítomnost by bylo možné potvrdit výlučně na základě znalosti informace nesené pouze dvojicemi kvantových bitů. Navíc žádná z nich nesměla vykazovat přítomnost kvantové provázanosti.

„Rozhodujícím faktorem k úspěšné realizaci takového kvantového stavu byla naše schopnost precizní manipulace s jednotlivými kvantovými bity, které byly neseny polarizačními a prostorovými vlastnostmi jednotlivých fotonů. Realizovaný kvantový stav byl natolik blízko tomu teoretickému, že nám to dovolilo potvrdit provázanost celku na základě měření jeho neprovázaných částí. Dosáhnout těchto vlastností byla výzva, protože neprovázanost částí působí proti provázanosti celku,“ podotkl Robert Stárek z katedry optiky PřF UP.

Výzkum skupině vědců trval přes rok. „Práce je výsledkem snažení týmu lidí s různými a často komplementárními dovednostmi, bez kterých bychom nedosáhli tohoto úspěchu. Velkou a lákavou neznámou je použití studované metodiky na větší kvantové systémy, jejichž kompletní kvantově mechanický stav kvůli jejich složitosti nikdy nebudeme znát,“ dodal Michal Mičuda.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

UniON vyjíždí na podzim do regionu

Střední školy, dětské domovy, centra pro seniory či kulturní domy v celém Olomouckém kraji, tam všude najdou zájemci v právě započatém akademickém roce lektory Občanské univerzity (UniON). Ojedinělý vzdělávací projekt nabízí nejširší veřejnosti Univerzita Palackého, jejíž pedagogové a studenti zdarma přednášejí na různá témata od problematiky zdravého životního stylu přes historii a kulturu až například po finanční gramotnost.

„S nabídkou přednášek přišla Univerzita Palackého loni na jaře. Postupně se rozšiřoval jak tým lektorů, tak témata, o nichž přednášejí. Dnes nabízíme veřejnosti téměř čtyři desítky typů přednášek z oblasti práva, vědy, zdraví, historie, médií, politiky a podobně. Přednášejícími jsou dobrovolníci z řad pedagogů nebo studentů všech fakult Univerzity Palackého. Model Občanské univerzity zůstává stále stejný: my nabízíme naše odborníky a jejich znalosti a veřejnost, ať školy nebo různé instituce, si vybírá téma, které ji zajímá,“ uvedl Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy UP, který stojí za zrodem projektu.

Lektoři se vydávají na cesty po celém kraji. V říjnu tak budou například seznamovat středoškoláky v Šumperku se základy finanční gramotnosti, hranické gymnazisty s problematikou migrace a uprchlictví, v neředínské pobočce Knihovny města Olomouce se příchozí seznámí se základními principy zajišťování dostupnosti zdravotní péče v ČR, v přerovské charitě bude řeč o dějinách česko-německých vztahů a ve šternberském Centru Altán dojde na kritické čtení médií.

„Po pilotním ročníku, kdy se UniON dostal do povědomí lidí i médií, zájem o naše přednášky rychle roste. Už teď máme zcela zaplněnu kapacitu až do konce roku, takže další zájemci se mohou hlásit o termíny od ledna 2020. Na UniON máme velmi pozitivní ohlasy, naši partneři oceňují šíři témat, která máme v nabídce a také erudovanost přednášejících, mezi nimiž jsou jak mladí vědci, tak zkušení pedagogové včetně profesorů,“ doplnila Eva Blažková, vedoucí Konferenčního servisu UP, který aktivity UniON zaštiťuje.

Všechny informace včetně nabízených témat, lektorů i termínů výjezdů najdete na stránkách UniON.

UniON vyjíždí na podzim do regionu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 09/26/2019 - 10:15

Střední školy, dětské domovy, centra pro seniory či kulturní domy v celém Olomouckém kraji, tam všude najdou zájemci v právě započatém akademickém roce lektory Občanské univerzity (UniON). Ojedinělý vzdělávací projekt nabízí nejširší veřejnosti Univerzita Palackého, jejíž pedagogové a studenti zdarma přednášejí na různá témata od problematiky zdravého životního stylu přes historii a kulturu až například po finanční gramotnost.

„S nabídkou přednášek přišla Univerzita Palackého loni na jaře. Postupně se rozšiřoval jak tým lektorů, tak témata, o nichž přednášejí. Dnes nabízíme veřejnosti téměř čtyři desítky typů přednášek z oblasti práva, vědy, zdraví, historie, médií, politiky a podobně. Přednášejícími jsou dobrovolníci z řad pedagogů nebo studentů všech fakult Univerzity Palackého. Model Občanské univerzity zůstává stále stejný: my nabízíme naše odborníky a jejich znalosti a veřejnost, ať školy nebo různé instituce, si vybírá téma, které ji zajímá,“ uvedl Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy UP, který stojí za zrodem projektu.

Lektoři se vydávají na cesty po celém kraji. V říjnu tak budou například seznamovat středoškoláky v Šumperku se základy finanční gramotnosti, hranické gymnazisty s problematikou migrace a uprchlictví, v neředínské pobočce Knihovny města Olomouce se příchozí seznámí se základními principy zajišťování dostupnosti zdravotní péče v ČR, v přerovské charitě bude řeč o dějinách česko-německých vztahů a ve šternberském Centru Altán dojde na kritické čtení médií.

„Po pilotním ročníku, kdy se UniON dostal do povědomí lidí i médií, zájem o naše přednášky rychle roste. Už teď máme zcela zaplněnu kapacitu až do konce roku, takže další zájemci se mohou hlásit o termíny od ledna 2020. Na UniON máme velmi pozitivní ohlasy, naši partneři oceňují šíři témat, která máme v nabídce a také erudovanost přednášejících, mezi nimiž jsou jak mladí vědci, tak zkušení pedagogové včetně profesorů,“ doplnila Eva Blažková, vedoucí Konferenčního servisu UP, který aktivity UniON zaštiťuje.

Všechny informace včetně nabízených témat, lektorů i termínů výjezdů najdete na stránkách UniON.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita modernizuje komunikaci. Spouští novou diskuzní platformu, newsletter a rektorův blog

Se začátkem semestru spouští Univerzita Palackého vylepšenou a uživatelsky otevřenější verzi vnitřní diskuzní platformy UP Reflexe nazvanou UP Reflexe 2.0.

Univerzita Palackého před přípravami nové podoby diskuzní platformy provedla detailní analýzu podobných platforem u všech univerzit v ČR a při programování UP Reflexe 2.0 se rozhodla vytvořit kombinaci těch nejvhodnějších dostupných diskuzních prvků.

UP Reflexe nově i s komentáři

Oproti staré verzi UP Reflexe je nově zjednodušeno, zefektivněno a časově zkráceno vkládání jednotlivých příspěvků. Ovládání UP Reflexe 2.0 je interaktivní a samotná orientace v celé platformě velmi intuitivní. Pro lepší přehlednost jsou příspěvky navíc rozděleny do tematických kategorií.

Vložením libovolně dlouhého příspěvku přitom nic nekončí, nově je totiž možné pod příspěvek psát komentáře a otevírat tak další, podrobnější diskuzi. Úroveň diskuze zajistí mimo jiné fakt, že vkládání článků i jejich komentování není možné anonymně, nýbrž po přihlášení se pod stejnými údaji jako do Portálu UP.

Navrhovaná podoba UP Reflexe 2.0 ani kategorizace témat pochopitelně není konečná. Bude více než vítáno, když se na základě potřeb, tipů a připomínek uživatelů bude i po ostrém startu UP Reflexe 2.0 nadále zefektivňovat a modernizovat.

Blog rektora UP

Ve světle aktuálního dění na univerzitě se rektor Jaroslav Miller rozhodl spustit svůj osobní blog (https://jaroslavmiller.cz/). Ve svých příspěvcích komentuje diskutovaná témata a nabízí vysvětlení a možná řešení otázek, které hýbou životem akademické obce. Aktuálně se rektor vyjadřuje k vyhlídkám spojeným s plánovaným založením vysokoškolského ústavu a k lidsky náročné roli, kterou musí absolvovat při vyhodnocování podnětů Etické komise UP. Další příspěvky budou přibývat, proto nezapomeňte blog pravidelně sledovat.

Newsletter

V polovině prvního týdne nového semestru obdrží zaměstnanci a studenti UP do svých e-mailových schránek poprvé také nový newsletter, který nahradí jednotlivé a často kritizované hromadné e-maily, rozesílané v hektických fázích akademického roku někdy i denně z adresy komunikace@upol.cz.

Newsletter nabídne stručný, přehledný a komplexní informační servis o dění na UP. Bude rozesílán jednou za dva týdny a obsaženy v něm budou jak informace od vedení UP (univerzitní projekty a spolupráce, nabídky vzdělávání/kurzů, důležité personálně-technické informace atd.), tak aktuality z akademické půdy, včetně pozvánek na akce organizované či spolupořádané univerzitou, nabídky zvýhodněných vstupenek na akce pořádané spřízněnými subjekty, nabídky dobrovolnictví na akcích spojených s UP atd.

Univerzita modernizuje komunikaci. Spouští novou diskuzní platformu, newsletter a rektorův blog

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 09/26/2019 - 07:45

Se začátkem semestru spouští Univerzita Palackého vylepšenou a uživatelsky otevřenější verzi vnitřní diskuzní platformy UP Reflexe nazvanou UP Reflexe 2.0.

Univerzita Palackého před přípravami nové podoby diskuzní platformy provedla detailní analýzu podobných platforem u všech univerzit v ČR a při programování UP Reflexe 2.0 se rozhodla vytvořit kombinaci těch nejvhodnějších dostupných diskuzních prvků.

UP Reflexe nově i s komentáři

Oproti staré verzi UP Reflexe je nově zjednodušeno, zefektivněno a časově zkráceno vkládání jednotlivých příspěvků. Ovládání UP Reflexe 2.0 je interaktivní a samotná orientace v celé platformě velmi intuitivní. Pro lepší přehlednost jsou příspěvky navíc rozděleny do tematických kategorií.

Vložením libovolně dlouhého příspěvku přitom nic nekončí, nově je totiž možné pod příspěvek psát komentáře a otevírat tak další, podrobnější diskuzi. Úroveň diskuze zajistí mimo jiné fakt, že vkládání článků i jejich komentování není možné anonymně, nýbrž po přihlášení se pod stejnými údaji jako do Portálu UP.

Navrhovaná podoba UP Reflexe 2.0 ani kategorizace témat pochopitelně není konečná. Bude více než vítáno, když se na základě potřeb, tipů a připomínek uživatelů bude i po ostrém startu UP Reflexe 2.0 nadále zefektivňovat a modernizovat.

Blog rektora UP

Ve světle aktuálního dění na univerzitě se rektor Jaroslav Miller rozhodl spustit svůj osobní blog (https://jaroslavmiller.cz/). Ve svých příspěvcích komentuje diskutovaná témata a nabízí vysvětlení a možná řešení otázek, které hýbou životem akademické obce. Aktuálně se rektor vyjadřuje k vyhlídkám spojeným s plánovaným založením vysokoškolského ústavu a k lidsky náročné roli, kterou musí absolvovat při vyhodnocování podnětů Etické komise UP. Další příspěvky budou přibývat, proto nezapomeňte blog pravidelně sledovat.

Newsletter

V polovině prvního týdne nového semestru obdrží zaměstnanci a studenti UP do svých e-mailových schránek poprvé také nový newsletter, který nahradí jednotlivé a často kritizované hromadné e-maily, rozesílané v hektických fázích akademického roku někdy i denně z adresy komunikace@upol.cz.

Newsletter nabídne stručný, přehledný a komplexní informační servis o dění na UP. Bude rozesílán jednou za dva týdny a obsaženy v něm budou jak informace od vedení UP (univerzitní projekty a spolupráce, nabídky vzdělávání/kurzů, důležité personálně-technické informace atd.), tak aktuality z akademické půdy, včetně pozvánek na akce organizované či spolupořádané univerzitou, nabídky zvýhodněných vstupenek na akce pořádané spřízněnými subjekty, nabídky dobrovolnictví na akcích spojených s UP atd.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Hokejisté Univerzity Palackého vstupují do Univerzitní ligy ledního hokeje

S novým jménem do nové soutěže. Hokejisté Univerzity Palackého v Olomouci jsou jedním z osmi týmů, které budou v premiérové sezoně nově vzniklé Univerzitní ligy ledního hokeje bojovat o Pohár Jana Palacha. První utkání olomoučtí hokejisté sehrají již v pátek 27. září ve 20:30, kdy se jako hosté postaví mužstvu BO Ostrava.

„Univerzitní liga ledního hokeje je revoluce v univerzitním hokeji u nás, nic takového tu předtím nebylo. Máme sice za sebou dvě sezony v lize, kde jsme se střetávali také se zahraničními kluby a kde jsme načerpali spoustu zkušeností, zároveň jsme se ale s některými věcmi úplně neztotožňovali. Domácí univerzitní liga je pro nás výzva, mimo jiné i proto, že jako zástupci klubů vidíme do chodu ligy a máme možnost ho sami ovlivňovat. To je pro nás důležité,“ uvedl předseda olomouckého univerzitního klubu Dominik Pudelka, který je zároveň členem dozorčí rady nové sportovní soutěže.

Se vstupem do české univerzitní ligy souvisí i změna jména klubu. Z University Shields Olomouc je nyní HC Univerzita Palackého v Olomouci. Pro mezinárodní ligu, kde hrály týmy například z Maďarska či Polska, byl podle předsedy klubu vhodnější název v angličtině. I jako „univerzitní štíty“ přitom hokejisté poukazovali na příslušnost k Univerzitě Palackého, název odkazoval na pavézu užívanou v univerzitním logu. S možností působení v národní lize klub svůj název se souhlasem univerzity změnil.

Novinkou je také navázání bližší spolupráce s ligovými hokejovými kluby, které v Olomouckém kraji působí: HC Olomouc, HC Zubr Přerov, HK MD Šumperk a SK Prostějov 1913. Někteří hráči z univerzity se s nimi již připravovali na novou sezonu. „Univerzitní liga může být brána jako jakýsi mezičlánek mezi juniorskou a druhou či první hokejovou ligou, není to jejich konkurence. Hokejisté, kteří po juniorce chtějí naskočit do druhé nebo první ligy, mohou působit rok dva u nás, vyzkoušet mužský hokej, pokračovat ve studiu a připravit se tak na uplatnění po skončení sportovní kariéry, a pak zkusit štěstí ve vyšších soutěžích. Zároveň podle pravidel univerzitní ligy mohou v každém klubu působit až tři hráči z druhé ligy,“ podotkl Dominik Pudelka.

Co se naopak nemění, je místo domácích zápasů univerzitního týmu. Stejně jako v předchozích letech bude jejich dějištěm zimní stadion v Uničově. Pro novou sezonu zůstávají také pilíře kádru, díky kterým se univerzitní hokejisté na jaře probojovali do play-off evropské ligy. O místo v sestavě se ale v uskutečněném tryoutu poprali i nováčci. „Noví hráči byli příjemným překvapením, jejich snaha bojovat o místo v sestavě byla opravdu velká. Výsledkem tryoutu je významné rozšíření naší soupisky. Každý hráč bude mít během sezony možnost ukázat zlepšení a říct si tak o svou šanci,“ zhodnotil přípravné setkání trenér Radim Zbránek.

„Držím našim hráčům palce. Jejich výsledky sleduji a jsem jimi velmi mile překvapen, stejně tak vynikající reklamou, kterou hokejový klub Univerzitě Palackého dělá. A jsem také potěšen tím, že si klub vzali za své studenti ze všech fakult. Jak jsem se dozvěděl, členkou týmu je i kolegyně z teologické fakulty, to mi dělá obrovskou radost,“ řekl na adresu HC Univerzita Palackého rektor Jaroslav Miller. 

Cílem HC Univerzita Palackého v Olomouci pro začínající sezonu je střed ligové tabulky. První kroky ke splnění tohoto cíle učiní olomoučtí vysokoškoláci v pátek 27. září ve 20:30, kdy se jako hosté postaví hráčům BO Ostrava. Tři dny nato, v pondělí 30. září od 17 hodin, pak sehrají první domácí zápas, když na zimním stadionu v Uničově přivítají UK Hockey Prague.

Rozpis všech utkání Univerzitní ligy ledního hokeje, jejich výsledky, statistiky a další informace o soutěži jsou k dispozici na webu ligy a také na největším hokejovém portálu v České republice Hokej.cz. Generálním partnerem ligy je společnost Tipsport, která mimo jiné nabídne možnost sledovat utkání živě na Tipsport TV. 

Hokejisté Univerzity Palackého vstupují do Univerzitní ligy ledního hokeje

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 09/25/2019 - 13:30

S novým jménem do nové soutěže. Hokejisté Univerzity Palackého v Olomouci jsou jedním z osmi týmů, které budou v premiérové sezoně nově vzniklé Univerzitní ligy ledního hokeje bojovat o Pohár Jana Palacha. První utkání olomoučtí hokejisté sehrají již v pátek 27. září ve 20:30, kdy se jako hosté postaví mužstvu BO Ostrava.

„Univerzitní liga ledního hokeje je revoluce v univerzitním hokeji u nás, nic takového tu předtím nebylo. Máme sice za sebou dvě sezony v lize, kde jsme se střetávali také se zahraničními kluby a kde jsme načerpali spoustu zkušeností, zároveň jsme se ale s některými věcmi úplně neztotožňovali. Domácí univerzitní liga je pro nás výzva, mimo jiné i proto, že jako zástupci klubů vidíme do chodu ligy a máme možnost ho sami ovlivňovat. To je pro nás důležité,“ uvedl předseda olomouckého univerzitního klubu Dominik Pudelka, který je zároveň členem dozorčí rady nové sportovní soutěže.

Se vstupem do české univerzitní ligy souvisí i změna jména klubu. Z University Shields Olomouc je nyní HC Univerzita Palackého v Olomouci. Pro mezinárodní ligu, kde hrály týmy například z Maďarska či Polska, byl podle předsedy klubu vhodnější název v angličtině. I jako „univerzitní štíty“ přitom hokejisté poukazovali na příslušnost k Univerzitě Palackého, název odkazoval na pavézu užívanou v univerzitním logu. S možností působení v národní lize klub svůj název se souhlasem univerzity změnil.

Novinkou je také navázání bližší spolupráce s ligovými hokejovými kluby, které v Olomouckém kraji působí: HC Olomouc, HC Zubr Přerov, HK MD Šumperk a SK Prostějov 1913. Někteří hráči z univerzity se s nimi již připravovali na novou sezonu. „Univerzitní liga může být brána jako jakýsi mezičlánek mezi juniorskou a druhou či první hokejovou ligou, není to jejich konkurence. Hokejisté, kteří po juniorce chtějí naskočit do druhé nebo první ligy, mohou působit rok dva u nás, vyzkoušet mužský hokej, pokračovat ve studiu a připravit se tak na uplatnění po skončení sportovní kariéry, a pak zkusit štěstí ve vyšších soutěžích. Zároveň podle pravidel univerzitní ligy mohou v každém klubu působit až tři hráči z druhé ligy,“ podotkl Dominik Pudelka.

Co se naopak nemění, je místo domácích zápasů univerzitního týmu. Stejně jako v předchozích letech bude jejich dějištěm zimní stadion v Uničově. Pro novou sezonu zůstávají také pilíře kádru, díky kterým se univerzitní hokejisté na jaře probojovali do play-off evropské ligy. O místo v sestavě se ale v uskutečněném tryoutu poprali i nováčci. „Noví hráči byli příjemným překvapením, jejich snaha bojovat o místo v sestavě byla opravdu velká. Výsledkem tryoutu je významné rozšíření naší soupisky. Každý hráč bude mít během sezony možnost ukázat zlepšení a říct si tak o svou šanci,“ zhodnotil přípravné setkání trenér Radim Zbránek.

„Držím našim hráčům palce. Jejich výsledky sleduji a jsem jimi velmi mile překvapen, stejně tak vynikající reklamou, kterou hokejový klub Univerzitě Palackého dělá. A jsem také potěšen tím, že si klub vzali za své studenti ze všech fakult. Jak jsem se dozvěděl, členkou týmu je i kolegyně z teologické fakulty, to mi dělá obrovskou radost,“ řekl na adresu HC Univerzita Palackého rektor Jaroslav Miller. 

Cílem HC Univerzita Palackého v Olomouci pro začínající sezonu je střed ligové tabulky. První kroky ke splnění tohoto cíle učiní olomoučtí vysokoškoláci v pátek 27. září ve 20:30, kdy se jako hosté postaví hráčům BO Ostrava. Tři dny nato, v pondělí 30. září od 17 hodin, pak sehrají první domácí zápas, když na zimním stadionu v Uničově přivítají UK Hockey Prague.

Rozpis všech utkání Univerzitní ligy ledního hokeje, jejich výsledky, statistiky a další informace o soutěži jsou k dispozici na webu ligy a také na největším hokejovém portálu v České republice Hokej.cz. Generálním partnerem ligy je společnost Tipsport, která mimo jiné nabídne možnost sledovat utkání živě na Tipsport TV. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Prezident Asijské biotechnologické společnosti jednal o spolupráci s univerzitou i CRH

Prohloubení stávající spolupráce i navázání nových kontaktů byly hlavním cílem návštěvy prezidenta Asijské biotechnologické společnosti (AFOB) Wen-Chien Lee na Univerzitě Palackého a v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), které  současně funguje jako české zastoupení v Evropské biotechnologické federaci (EFB). Jedním z konkrétních kroků bude příprava memoranda o spolupráci.

„Univerzita Palackého na poli biotechnologického a agrárního výzkumu vyniká a mě samozřejmě těší, že nás navštěvují  osobnosti, jako je hlavní představitel Asijské biotechnologické federace. Vím, že zásluhou ředitele Centra regionu Haná Ivo Fréborta i dalších vědců jsou kontakty mezi evropskou a asijskou biotechnologickou federací velmi bohaté a ještě bohatší jsou kontakty osobní. Je to známka toho, že naše univerzita na poli biotechnologií něco znamená. Jedním z výsledků setkání je dohoda o přípravě memoranda mezi Univerzitou Palackého, Asijskou biotechnologickou federací a National Chung Cheng University, kde profesor Lee působí," uvedl po pátečním setkání rektor Jaroslav Miller, podle nějž memorandum spolupráci více zformalizuje a především prohloubí.

Vědec, který se ve své práci věnuje zejména izolaci a čištění proteinů, navštívil Olomouc poprvé. „Jsem rád, že jsem mohl navštívit univerzitu i Centrum regionu Haná, které se zaměřuje na rostlinné biotechnologie a ve svém oboru patří k TOP pracovištím. Tato oblast výzkumu má v asijském regionu velký význam, takže můžeme hledat společná témata,“ řekl prezident AFOB.

Na návštěvě Olomouce se s profesorem Lee domluvil ředitel Frébort letos v červenci na 14. Asijském biotechnologickém kongresu na Tchaj-wanu. Ředitel CRH se jej zúčastnil mimo jiné jako člen výkonného výboru EFB. Právě propojení asijské a evropské vědy v oblasti biotechnologií bylo jedním z poslání kongresu.

Prezident Asijské biotechnologické společnosti jednal o spolupráci s univerzitou i CRH

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 09/25/2019 - 08:00

Prohloubení stávající spolupráce i navázání nových kontaktů byly hlavním cílem návštěvy prezidenta Asijské biotechnologické společnosti (AFOB) Wen-Chien Lee na Univerzitě Palackého a v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), které  současně funguje jako české zastoupení v Evropské biotechnologické federaci (EFB). Jedním z konkrétních kroků bude příprava memoranda o spolupráci.

„Univerzita Palackého na poli biotechnologického a agrárního výzkumu vyniká a mě samozřejmě těší, že nás navštěvují  osobnosti, jako je hlavní představitel Asijské biotechnologické federace. Vím, že zásluhou ředitele Centra regionu Haná Ivo Fréborta i dalších vědců jsou kontakty mezi evropskou a asijskou biotechnologickou federací velmi bohaté a ještě bohatší jsou kontakty osobní. Je to známka toho, že naše univerzita na poli biotechnologií něco znamená. Jedním z výsledků setkání je dohoda o přípravě memoranda mezi Univerzitou Palackého, Asijskou biotechnologickou federací a National Chung Cheng University, kde profesor Lee působí," uvedl po pátečním setkání rektor Jaroslav Miller, podle nějž memorandum spolupráci více zformalizuje a především prohloubí.

Vědec, který se ve své práci věnuje zejména izolaci a čištění proteinů, navštívil Olomouc poprvé. „Jsem rád, že jsem mohl navštívit univerzitu i Centrum regionu Haná, které se zaměřuje na rostlinné biotechnologie a ve svém oboru patří k TOP pracovištím. Tato oblast výzkumu má v asijském regionu velký význam, takže můžeme hledat společná témata,“ řekl prezident AFOB.

Na návštěvě Olomouce se s profesorem Lee domluvil ředitel Frébort letos v červenci na 14. Asijském biotechnologickém kongresu na Tchaj-wanu. Ředitel CRH se jej zúčastnil mimo jiné jako člen výkonného výboru EFB. Právě propojení asijské a evropské vědy v oblasti biotechnologií bylo jedním z poslání kongresu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Noc vědců si v pátek posvítí na vědu

Na konci tohoto týdne se Olomouc společně s další třicítkou míst po celé republice promění ve svatostánek poznání, vědy i zábavy pro celou rodinu. Desítky běžně nepřístupných laboratoří a pracovišť na Univerzitě Palackého a na dalších místech otevřou své brány veřejnosti během Noci vědců již v pátek 27. září od 18 hodin do půlnoci. Letos s podtitulem Šetrně k planetě.

 „Dnes a denně čteme o globálním oteplování, tání ledovců, uhlíkové stopě i kácení pralesů. Málokdo si však za těmito jevy a událostmi představí jejich konkrétní dopady v českém prostředí. Noc vědců se proto pokusí nejen tyto věci vysvětlit a hravou formou veřejnosti přiblížit,“ říká Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP, koordinátor olomoucké Noci vědců. Lidé se tak mimo jiné dozvědí, jak si ekologicky mýt ruce, co stojí za nedostatkem vody v krajině nebo že šetrně se můžeme chovat i v jazyce.

Kromě tradičních pokusů, exkurzí a přednášek dojde i na fire show, videomapping, prohlídky anatomického muzea či recyklační workshopy. To vše za organizační účasti více než pěti set studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků. „S více než stovkou bodů programu totiž patří olomoucká Noc vědců k těm vůbec největším. Navíc jsme letos stáli i za celorepublikovým spotem k akci a podíleli jsme se na nové mobilní aplikaci a webu Noci vědců,“ dodává Ondřej Martínek. Na programu se podílí sedm fakult univerzity, její interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání a Vědeckotechnický park UP i Fakultní nemocnice Olomouc.

Teologie o ekologii, virtuální realita i 3D tisk

Na své si přijdou fanoušci jak přírodovědných, tak humanitních oborů nebo medicíny. Například na teologické fakultě čeká návštěvníky přednáška Teologie a ekologie jdou dohromady a ti, kteří zamíří na filozofickou fakultu, se dozví o tom, jak migrují kulturní plodiny nebo jak se může psychologie podílet na udržitelném rozvoji. „Pracovníci a studenti fakulty tělesné kultury a lékařské fakulty zase seznámí zájemce s metodami, jak se šetrně chovat ke svému tělu. A na pedagogické fakultě bude Noc vědců patřit roztodivným rukodělným i digitálním dílnám a workshopům,“ zve tisková mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Pevnost poznání pak pro vědychtivé děti i dospělé, kromě stálých expozic či možnosti navštívit planetárium, chystá i virtuální realitu, tematickou projekci s podtitulem Oheň, voda vzduch a země nebo ukázky 3D tisku. A vůbec největší 3D tiskové centrum na Moravě bude zpřístupněno během noci ve Vědeckotechnickém parku UP v Olomouci-Holici.

Nebe na dosah na přírodovědecké fakultě

Nejbohatší program se chystá tradičně na přírodovědecké fakultě. Bohatý populárně-naučný program letos nabídne všech šest pater fakulty. „Návštěvníci se například dozvědí, pomocí jakých metod geologové identifikují toxické kovy a radioaktivní látky, jak houby pomáhají rozkládat organické látky v přírodě, zda se rostliny dokáží vypořádat s hektickou dobou nebo jak se vyrábí zubní pasta pro slony,“ vypočítává z programu mluvčí fakulty Šárka Chovancová. Za příznivého počasí bude možné na terase fakulty pozorovat jasné objekty noční oblohy. Odborníci se letos zaměří například na problematiku znečištění vesmíru. Připraveny jsou také nejrůznější kvízy, křížovky a hry v angličtině, profesionální drony nebo chemický filtr, pomocí kterého se mohou návštěvníci seznámit s barevným složením lentilek.

Více o programu na www.nocvedcu.cz/olomouc nebo v mobilní aplikaci Noc vědců.

 

 

Noc vědců si v pátek posvítí na vědu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 09/24/2019 - 12:13

Na konci tohoto týdne se Olomouc společně s další třicítkou míst po celé republice promění ve svatostánek poznání, vědy i zábavy pro celou rodinu. Desítky běžně nepřístupných laboratoří a pracovišť na Univerzitě Palackého a na dalších místech otevřou své brány veřejnosti během Noci vědců již v pátek 27. září od 18 hodin do půlnoci. Letos s podtitulem Šetrně k planetě.

 „Dnes a denně čteme o globálním oteplování, tání ledovců, uhlíkové stopě i kácení pralesů. Málokdo si však za těmito jevy a událostmi představí jejich konkrétní dopady v českém prostředí. Noc vědců se proto pokusí nejen tyto věci vysvětlit a hravou formou veřejnosti přiblížit,“ říká Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP, koordinátor olomoucké Noci vědců. Lidé se tak mimo jiné dozvědí, jak si ekologicky mýt ruce, co stojí za nedostatkem vody v krajině nebo že šetrně se můžeme chovat i v jazyce.

Kromě tradičních pokusů, exkurzí a přednášek dojde i na fire show, videomapping, prohlídky anatomického muzea či recyklační workshopy. To vše za organizační účasti více než pěti set studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků. „S více než stovkou bodů programu totiž patří olomoucká Noc vědců k těm vůbec největším. Navíc jsme letos stáli i za celorepublikovým spotem k akci a podíleli jsme se na nové mobilní aplikaci a webu Noci vědců,“ dodává Ondřej Martínek. Na programu se podílí sedm fakult univerzity, její interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání a Vědeckotechnický park UP i Fakultní nemocnice Olomouc.

Teologie o ekologii, virtuální realita i 3D tisk

Na své si přijdou fanoušci jak přírodovědných, tak humanitních oborů nebo medicíny. Například na teologické fakultě čeká návštěvníky přednáška Teologie a ekologie jdou dohromady a ti, kteří zamíří na filozofickou fakultu, se dozví o tom, jak migrují kulturní plodiny nebo jak se může psychologie podílet na udržitelném rozvoji. „Pracovníci a studenti fakulty tělesné kultury a lékařské fakulty zase seznámí zájemce s metodami, jak se šetrně chovat ke svému tělu. A na pedagogické fakultě bude Noc vědců patřit roztodivným rukodělným i digitálním dílnám a workshopům,“ zve tisková mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Pevnost poznání pak pro vědychtivé děti i dospělé, kromě stálých expozic či možnosti navštívit planetárium, chystá i virtuální realitu, tematickou projekci s podtitulem Oheň, voda vzduch a země nebo ukázky 3D tisku. A vůbec největší 3D tiskové centrum na Moravě bude zpřístupněno během noci ve Vědeckotechnickém parku UP v Olomouci-Holici.

Nebe na dosah na přírodovědecké fakultě

Nejbohatší program se chystá tradičně na přírodovědecké fakultě. Bohatý populárně-naučný program letos nabídne všech šest pater fakulty. „Návštěvníci se například dozvědí, pomocí jakých metod geologové identifikují toxické kovy a radioaktivní látky, jak houby pomáhají rozkládat organické látky v přírodě, zda se rostliny dokáží vypořádat s hektickou dobou nebo jak se vyrábí zubní pasta pro slony,“ vypočítává z programu mluvčí fakulty Šárka Chovancová. Za příznivého počasí bude možné na terase fakulty pozorovat jasné objekty noční oblohy. Odborníci se letos zaměří například na problematiku znečištění vesmíru. Připraveny jsou také nejrůznější kvízy, křížovky a hry v angličtině, profesionální drony nebo chemický filtr, pomocí kterého se mohou návštěvníci seznámit s barevným složením lentilek.

Více o programu na www.nocvedcu.cz/olomouc nebo v mobilní aplikaci Noc vědců.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Profesor UP přednášel na prestižní letní škole dantovských studií

Italianista Jiří Špička z katedry romanistiky FF UP obdržel pozvání přednášet na prestižní letní dantovské škole. Odkazu jednoho z nejvýznamnějších italských básníků, jenž přispěl k vývoji jazykovědy, italského jazyka a politické filozofie, se škola věnuje už třináct let.

„Scuola Estiva internazionale in Studi danteschi je věhlasný podnik. Přednášet na ní bylo pro mě tedy poctou, zvláště když reprezentuji zemi, v níž je Dante zcela marginálním autorem,“ řekl Jiří Špička. Osobně se tak vůbec poprvé potkal s lidmi, jejichž jména zná především z monografií. „Profesoři Emilio Pasquini nebo o generaci mladší Luciano Formisano či Giuseppe Ledda  jsou v dantovských studiích velkými celebritami. Je velmi příjemné a přínosné moci si poslechnout jejich přednášky,“ dodal profesor UP.  

Přestože je Scuola Estiva internazionale in Studi danteschi  zhruba týdenní akcí specializovanou na Danta, její organizátoři zvou k účasti i odborníky, kteří se k tomuto autorovi alespoň nějak blíží. Například ty, kteří se věnují literatuře nebo výtvarnému umění Dantova období nebo se zaměřují na některou z postav, s níž byl ve styku. „Věnoval jsem se hodně Petrarcovi, jehož život spadá do stejného století. S řadou italianistů se znám z různých jiných konferencí. Na letní škole jsem přednášel o Dantovi v digitálním světě,“ uvedl Jiří Špička.

Dante Alighieri, považovaný za otce spisovné italštiny, se podle italianisty Jiřího Špičky studuje po celém světě. „Textové banky s Dantovými díly vznikaly v USA už před érou světového webu. Už tehdy v nich bylo možné lokálně vyhledávat potřebné informace. Když pak vznikl celosvětový internet, byla data přesunuta. Od té doby se vyvíjely nové technologie, neustále se přidávaly další funkce internetu. Ve své přednášce jsem komentoval panorama webových projektů, které vznikaly od začátku devadesátých let. Filozofie webu se vyvíjí, liší se přístupy, vyvíjí se technologie i technické možnosti,“ objasnil.

Nadšení neskrýval i z programu italské letní školy. „Když čtete Danta, zvláště Komedii, rekonstruujete si jeho svět podle vlastní fantazie. Být ale přímo v Ravenně a Veroně, kde Dante žil, kudy chodil, navštěvovat místa, o nichž psal, to je něco docela jiného. Snad největší zážitek mám z komponované prohlídky byzantských mozaik s odborníkem na výtvarné umění. Mozaiky jsme analyzovali a snažili se nalézt paralely s určitými místy Dantova Ráje. Odborníci poukazují na některé nápadné podobnosti a nyní musím uznat, že teorie o Dantově inspiraci mozaikami znějí velmi přesvědčivě,“ doplnil. Letní dantovská škola pro něj měla velký přínos. „Vnitřně mě velmi nadchla a určitě z ní budu čerpat i ve výuce. Alespoň v malém bych velmi rád představil Danta Alighieriho i širšímu publiku. V roce 2021 uplyne 700 let od jeho úmrtí,“ řekl profesor FF UP.

Profesor UP přednášel na prestižní letní škole dantovských studií

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 09/24/2019 - 08:00

Italianista Jiří Špička z katedry romanistiky FF UP obdržel pozvání přednášet na prestižní letní dantovské škole. Odkazu jednoho z nejvýznamnějších italských básníků, jenž přispěl k vývoji jazykovědy, italského jazyka a politické filozofie, se škola věnuje už třináct let.

„Scuola Estiva internazionale in Studi danteschi je věhlasný podnik. Přednášet na ní bylo pro mě tedy poctou, zvláště když reprezentuji zemi, v níž je Dante zcela marginálním autorem,“ řekl Jiří Špička. Osobně se tak vůbec poprvé potkal s lidmi, jejichž jména zná především z monografií. „Profesoři Emilio Pasquini nebo o generaci mladší Luciano Formisano či Giuseppe Ledda  jsou v dantovských studiích velkými celebritami. Je velmi příjemné a přínosné moci si poslechnout jejich přednášky,“ dodal profesor UP.  

Přestože je Scuola Estiva internazionale in Studi danteschi  zhruba týdenní akcí specializovanou na Danta, její organizátoři zvou k účasti i odborníky, kteří se k tomuto autorovi alespoň nějak blíží. Například ty, kteří se věnují literatuře nebo výtvarnému umění Dantova období nebo se zaměřují na některou z postav, s níž byl ve styku. „Věnoval jsem se hodně Petrarcovi, jehož život spadá do stejného století. S řadou italianistů se znám z různých jiných konferencí. Na letní škole jsem přednášel o Dantovi v digitálním světě,“ uvedl Jiří Špička.

Dante Alighieri, považovaný za otce spisovné italštiny, se podle italianisty Jiřího Špičky studuje po celém světě. „Textové banky s Dantovými díly vznikaly v USA už před érou světového webu. Už tehdy v nich bylo možné lokálně vyhledávat potřebné informace. Když pak vznikl celosvětový internet, byla data přesunuta. Od té doby se vyvíjely nové technologie, neustále se přidávaly další funkce internetu. Ve své přednášce jsem komentoval panorama webových projektů, které vznikaly od začátku devadesátých let. Filozofie webu se vyvíjí, liší se přístupy, vyvíjí se technologie i technické možnosti,“ objasnil.

Nadšení neskrýval i z programu italské letní školy. „Když čtete Danta, zvláště Komedii, rekonstruujete si jeho svět podle vlastní fantazie. Být ale přímo v Ravenně a Veroně, kde Dante žil, kudy chodil, navštěvovat místa, o nichž psal, to je něco docela jiného. Snad největší zážitek mám z komponované prohlídky byzantských mozaik s odborníkem na výtvarné umění. Mozaiky jsme analyzovali a snažili se nalézt paralely s určitými místy Dantova Ráje. Odborníci poukazují na některé nápadné podobnosti a nyní musím uznat, že teorie o Dantově inspiraci mozaikami znějí velmi přesvědčivě,“ doplnil. Letní dantovská škola pro něj měla velký přínos. „Vnitřně mě velmi nadchla a určitě z ní budu čerpat i ve výuce. Alespoň v malém bych velmi rád představil Danta Alighieriho i širšímu publiku. V roce 2021 uplyne 700 let od jeho úmrtí,“ řekl profesor FF UP.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Chemically modified 2D materials can act as toxic blades for aquatic organisms

News: Faculty of Science - Po, 09/23/2019 - 12:00

Olomouc, September 23, 2019. Researchers from the Regional Centre of Advanced Technologies and Materials (RCPTM), Palacký University Olomouc, in collaboration with colleagues from the Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences (CAS), shed light on the potential negative impact of carbon nanomaterials on the microorganisms present in aqueous environments. They confirmed that in certain conditions, chemically modified graphene can change into “nano-blades” which harm algae in water. However, it was found that these unicellular organisms can build, over time, an effective defence against such mechanical attacks, making them capable of dealing with them. The results of the study were published in the journal Carbon.1

Chemically oxidized graphene (a single atomic layer of graphite whose rediscovery was awarded the 2010 Nobel Prize in Chemistry) is one the most widely studied two-dimensional materials to date. “Unlike graphene, oxidized graphene (graphene oxide) disperses well in water, thus offering broad application potential, e.g. in biomedicine in targeted drug transport, in new technologies for energy storage, and in a number of environmental technologies. Graphene oxide has been proven to work in desalination and in the removal of radionuclides and other pollutants from water. In this regard, the scientific community has been investigating whether oxidized graphene can negatively impact the microorganisms living in surface waters. The aim of our research was to identify the mechanism of interaction between these carbon 2D materials and algae and cyanobacteria, which form a fundamental part of the food chain in water ecosystems”, said the main author of the study, Tomáš Malina, RCPTM.

The researchers prepared three chemical forms of nanomaterials having different levels of oxidation. This proved to be essential. “The graphene that had the lowest number of functional groups on its surface was able to physically damage microorganisms. It acted like a fairly large but very thin blade of a knife or razor, disrupting cell membranes. By contrast, graphene materials with a higher number of bounded functional groups did not possess this ability. These findings are novel. The complex mechanism of the behaviour of oxidized graphene in contact with these simple organisms, and mainly the impact of its surface chemistry on the overall ecotoxicity of these materials, has not been described previously”, added Malina, who conducted the research as part of his PhD studies.  

An important finding is that micro-organisms can develop defensive mechanisms against such 2D nano-blades. “With the example of algae, we demonstrated that the most devastating impact of these microorganisms occurred only in the first hours of the interaction, but then the algae were able to effectively confront the danger. They began to produce proteins and hydrocarbons so that they managed to coat the graphene oxide with these molecules, thus averting the danger. Therefore, the environmental risk of graphene materials has been proven significantly lower than was suggested. In the long term, even very simple organisms are able to defend themselves. Nature can handle nanomaterials,” said Blahoslav Maršálek from RCPTM and the Institute of Botany of the CAS, where the experiments with algae and cyanobacteria were performed.

The work follows long-term research done by RCPTM regarding the interactions of nanomaterials with biosystems and microorganisms. “Previously, we found a method for, e.g. overcoming bacterial resistance against nanosilver,2 measuring temperatures in living cells using carbon nanoparticles,3 and diagnosing significant biomolecules using magnetic nanomaterials,”4 concluded the corresponding author of the work, Radek Zbořil.

 

 

1.     T. Malina, E. Maršálková, K. Holá, J. Tuček, M. Scheibe, R. Zbořil, B. Maršálek, Toxicity of graphene oxide against algae and cyanobacteria: Nanoblade-morphology-induced mechanical injury and self-protection mechanism, Carbon 155 (2019), 386-396

2.     A. Panáček, L. Kvítek, M. Smékalová, R. Večeřová, M. Kolář, M. Röderová, F. Dyčka, M. Šebela, R. Prucek, O. Tomanec, Bacterial resistance to silver nanoparticles and how to overcome it, Nat. Nanotechnol. 13 (2018), 65-71

3.     S. Kalytchuk, K. Poláková, Y. Wang, J. P. Froning, K. Čepe, A. L. Rogach, R. Zbořil, Carbon Dot Nanothermometry: Intracellular Photoluminescence Lifetime Thermal Sensing, ACS Nano 11(2) (2017), 1432-1442

4.     V. Ranc, Z. Markova, M. Hajduch, R. Prucek, L. Kvítek, J. Kašlík, K. Šafářová, R. Zbořil, Magnetically Assisted Surface-Enhanced Raman Scattering Selective Determination of Dopamine in an Artificial Cerebrospinal Fluid and a Mouse Striatum Using Fe3O4/Ag Nanocomposite, Anal. Chem. 86(6) (2014), 2939-2946

 

 

Contact persons:

Tomáš Malina
Univerzita Palackého v Olomouci | RCPTM
E: tomas.malina@upol.cz M: 603 873 364

 

Martina Šaradínová | tisková mluvčí RCPTM
Univerzita Palackého v Olomouci | RCPTM
E: martina.saradinova@upol.cz | M: 773 616 655

Kategorie: News from UP

Vědci popsali interakci upraveného grafenu a mikroorganismů ve vodě

Nové světlo do debaty o možném negativním vlivu uhlíkových nanomateriálů na mikroorganismy přítomné ve vodním prostředí přinesli vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty ve spolupráci s kolegy z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Potvrdili, že za určitých okolností se chemicky upravený grafen dokáže proměnit v „nanožiletku“, která poškozuje řasy přítomné ve vodě.

Současně ale výzkumníci zjistili, že tyto jednobuněčné organismy si umějí po čase vytvořit účinnou chemickou obranu proti těmto mechanickým útokům a s přítomností nanomateriálu v životním prostředí se popasovat. Výsledky studie publikoval nedávno odborný časopis Carbon.

Chemicky oxidovaný grafen  je jedním z nejstudovanějších dvoudimenzionálních materiálů současnosti. „Na rozdíl od samotného grafenu se oxidovaný grafen (grafen oxid) ve vodě velmi dobře rozptyluje a nabízí tak velký aplikační potenciál například v biomedicíně při cíleném transportu léčiv, v nových technologiích ukládání energie a řadě environmentálních technologií. Bylo prokázáno jeho využití například při odsolování mořské vody nebo odstraňování radionuklidů a dalších znečišťujících látek z vod. V této souvislosti si vědecká komunita již dlouhou dobu klade otázku, zda oxidovaný grafen může negativně ovlivnit mikroorganismy přítomné v povrchových vodách. Cílem našeho výzkumu bylo právě nalezení mechanismu interakce těchto uhlíkových 2D materiálů s řasami a sinicemi, které jsou základní složkou v potravinovém řetězci ve vodním ekosystému,“ uvedl hlavní autor práce Tomáš Malina z RCPTM.

Důležitá je míra oxidace grafenu

Vědci připravili tři chemické formy nanomateriálu lišící se mírou oxidace. To se v konečném důsledku ukázalo jako velmi důležité. „Grafen, který měl na svém povrchu nejnižší množství funkčních skupin, dokázal mechanicky poškozovat mikroorganismy. Fungoval podobně jako poměrně velká, ale velmi tenká čepel nože či žiletka, která narušovala membrány buněk. Naopak grafenové materiály s větším množstvím navázaných funkčních skupin tuto schopnost neměly. Tento poznatek je zcela nový. Komplexní mechanismus chování oxidovaného grafenu v kontaktu s těmito jednoduchými organismy a především vliv chemického složení na celkovou ekotoxicitu těchto materiálů doposud nebyl popsán,“ doplnil Malina, který výzkum s kolegy prováděl v rámci svého doktorského studia.

Environmentální riziko není až tak velké

Důležitým zjištěním je to, že mikroorganismy si dokáží vytvořit obranné mechanismy vůči působení takovýchto 2D „nanožiletek“. „Na příkladu řas jsme prokázali, že nejničivější dopad na tyto mikroorganismy byl pouze v prvních hodinách interakce, pak ale dokázaly řasy nebezpečí účinně čelit. Začaly produkovat proteiny a uhlovodíky a těmito molekulami obalily grafen oxid tak, že už jim nemohl dále škodit. Ukazuje se tedy, že environmentální riziko grafenových materiálů není až tak velké. V dlouhodobém měřítku jsou i velmi jednoduché organismy schopny se jim ubránit. Příroda si prostě umí s nanomateriály poradit,“ řekl Blahoslav Maršálek z RCPTM a Botanického ústavu Akademie věd ČR, kde se experimenty na řasách a sinicích prováděly.

Práce navazuje na dlouhodobý výzkum RCPTM týkající se interakcí nanomateriálů s biosystémy a mikroorganismy. „V minulosti jsme tak například dokázali nalézt metodu, jak překonat vyvinutou rezistenci bakterií vůči nanostříbru, měřit teplotu v živých buňkách pomocí uhlíkových nanočástic nebo jak diagnostikovat významné biomolekuly pomocí magnetických nanomateriálů,“ uzavřel korespondující autor práce Radek Zbořil.

Vědci popsali interakci upraveného grafenu a mikroorganismů ve vodě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/23/2019 - 12:00

Nové světlo do debaty o možném negativním vlivu uhlíkových nanomateriálů na mikroorganismy přítomné ve vodním prostředí přinesli vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty ve spolupráci s kolegy z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Potvrdili, že za určitých okolností se chemicky upravený grafen dokáže proměnit v „nanožiletku“, která poškozuje řasy přítomné ve vodě.

Současně ale výzkumníci zjistili, že tyto jednobuněčné organismy si umějí po čase vytvořit účinnou chemickou obranu proti těmto mechanickým útokům a s přítomností nanomateriálu v životním prostředí se popasovat. Výsledky studie publikoval nedávno odborný časopis Carbon.

Chemicky oxidovaný grafen  je jedním z nejstudovanějších dvoudimenzionálních materiálů současnosti. „Na rozdíl od samotného grafenu se oxidovaný grafen (grafen oxid) ve vodě velmi dobře rozptyluje a nabízí tak velký aplikační potenciál například v biomedicíně při cíleném transportu léčiv, v nových technologiích ukládání energie a řadě environmentálních technologií. Bylo prokázáno jeho využití například při odsolování mořské vody nebo odstraňování radionuklidů a dalších znečišťujících látek z vod. V této souvislosti si vědecká komunita již dlouhou dobu klade otázku, zda oxidovaný grafen může negativně ovlivnit mikroorganismy přítomné v povrchových vodách. Cílem našeho výzkumu bylo právě nalezení mechanismu interakce těchto uhlíkových 2D materiálů s řasami a sinicemi, které jsou základní složkou v potravinovém řetězci ve vodním ekosystému,“ uvedl hlavní autor práce Tomáš Malina z RCPTM.

Důležitá je míra oxidace grafenu

Vědci připravili tři chemické formy nanomateriálu lišící se mírou oxidace. To se v konečném důsledku ukázalo jako velmi důležité. „Grafen, který měl na svém povrchu nejnižší množství funkčních skupin, dokázal mechanicky poškozovat mikroorganismy. Fungoval podobně jako poměrně velká, ale velmi tenká čepel nože či žiletka, která narušovala membrány buněk. Naopak grafenové materiály s větším množstvím navázaných funkčních skupin tuto schopnost neměly. Tento poznatek je zcela nový. Komplexní mechanismus chování oxidovaného grafenu v kontaktu s těmito jednoduchými organismy a především vliv chemického složení na celkovou ekotoxicitu těchto materiálů doposud nebyl popsán,“ doplnil Malina, který výzkum s kolegy prováděl v rámci svého doktorského studia.

Environmentální riziko není až tak velké

Důležitým zjištěním je to, že mikroorganismy si dokáží vytvořit obranné mechanismy vůči působení takovýchto 2D „nanožiletek“. „Na příkladu řas jsme prokázali, že nejničivější dopad na tyto mikroorganismy byl pouze v prvních hodinách interakce, pak ale dokázaly řasy nebezpečí účinně čelit. Začaly produkovat proteiny a uhlovodíky a těmito molekulami obalily grafen oxid tak, že už jim nemohl dále škodit. Ukazuje se tedy, že environmentální riziko grafenových materiálů není až tak velké. V dlouhodobém měřítku jsou i velmi jednoduché organismy schopny se jim ubránit. Příroda si prostě umí s nanomateriály poradit,“ řekl Blahoslav Maršálek z RCPTM a Botanického ústavu Akademie věd ČR, kde se experimenty na řasách a sinicích prováděly.

Práce navazuje na dlouhodobý výzkum RCPTM týkající se interakcí nanomateriálů s biosystémy a mikroorganismy. „V minulosti jsme tak například dokázali nalézt metodu, jak překonat vyvinutou rezistenci bakterií vůči nanostříbru, měřit teplotu v živých buňkách pomocí uhlíkových nanočástic nebo jak diagnostikovat významné biomolekuly pomocí magnetických nanomateriálů,“ uzavřel korespondující autor práce Radek Zbořil.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky