Agregátor zdrojů

O spolupráci s UP projevila zájem americká Seton Hall University

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 06/02/2019 - 07:21

Vůbec poprvé navštívila Univerzitu Palackého Deirdre Yates, děkanka americké College of Communication and the Arts Seton Hall University. Během dvoudenní návštěvy se zajímala především o spolupráci s uměnovědnými katedrami filozofické fakulty a s cyrilometodějskou teologickou fakultou.

Univerzita Palackého bude nově spolupracovat se Seton Hall University, prestižním centrem vědění východního pobřeží USA. První informaci o Univerzitě Palackého získala Deirdra Yatets díky setkání s Vítem Zouharem, prorektorem UP.

„Bylo to v prosinci 2016. Seznámil jsem ji tehdy s tím, co naši univerzitu spojuje s její fakultou, a pozval jsem ji do Olomouce, aby se o tom mohla přesvědčit. Vytipoval jsem pracoviště, která nejlépe korespondují s College of Communication and the Arts, a přidal festivaly, které mohou na Seton Hall rezonovat,“ uvedl prorektor Vít Zouhar. Zaujetí děkanky Yatesové bylo podle něj už tehdy velké, proto si pro Univerzitu Palackého vyhradila dva dny. Do Olomouce přivezla dokonce návrh smlouvy o spolupráci. „Díky proděkance FF Pavlíně Flajšarové a předsedovi AS CMTF Jaroslavu Francovi projednala se zástupci kateder FF a CMTF už i detaily konkrétní spolupráce. Zejména v oblasti humanitních věd může být Seton Hall dalším důležitým partnerem UP. Záleží jen na nás, co vše se nám podaří společně realizovat,“ dodal Vít Zouhar.

Deirdre Yates byla na UP, a tedy i v Olomouci, poprvé. „Velmi si to tady užívám, Olomouc je krásné město. Na UP se zajímám o spolupráci v divadelní vědě, filmových studiích a muzikologii. Na Seton Hall University máme i studijní program, který se zabývá televizní, rozhlasovou a mediální produkcí, věnujeme se také žurnalistice, designu a užitému umění. I v těchto oborech možná najdeme s Univerzitou Palackého společnou řeč,“ řekla Deirdre Yates, respektovaná členka tamější akademické obce.

Během prvního dne olomouckého setkání ji o nabídce Univerzity Palackého spravila nejprve Pavlína Flajšarová, proděkanka pro zahraniční záležitosti filozofické fakulty, která k již vyjmenovaným oblastem přidala například i dějiny umění. „Zajímavou paralelou je, že univerzitní rádio Seton Hall University patří k nejlepším v USA, i proto se děkanka zajímala také o naše rádio UP Air. Osobně vidím i možnou spolupráci našich škol ve filologických oborech. Protože se jedná zejména o anglofonní oblast, varianty se nabízejí především pro anglistiku, ale i jiné cizojazyčné filologie,“ uvedla proděkanka Pavlína Flajšarová.

Doplnila, že se účastníci setkání, především vedoucí jmenovaných kateder, s děkankou College of Communication and Arts soustředili také na studentské praktické stáže, a to především v oblasti filmové vědy, divadelního umění a v amerických médiích a muzeích. „Rovněž jsme jednali o učitelských výměnách v podobě intenzivních výukových bloků na obou univerzitách. Zástupci mezinárodního festivalu AFO by rádi využili možnosti vyslat na tuto univerzitu své stážisty a budou-li mít zájem na Seton Hall University, mohou se jejich studenti účastnit produkce AFO u nás,“ dodala Pavlína Flajšarová.

V druhém dni informoval zástupkyni Seton Hall University o možnostech spolupráce Jaroslav Franc, předseda akademického senátu cyrilometodějské teologické fakulty. Deirdre Yates si s velkým zájmem prohlédla prostory této fakulty a zaujaly ji mimo jiné aktivity a projekty katedry křesťanské sociální práce. „Představili jsme jí naše aktivity ve vzdělávání či výzkumu. Byli jsme i pozváni na konferenci, která se bude týkat etiky mezináboženské komunikace, což je téma, kterým se dlouhodobě zabýváme a týká se i jednoho studijního programu, který připravujeme,“ uvedl Jaroslav Franc, který byl děkance Deirdre Yates na CMTF průvodcem.

„Byla nadšená především dějinným rozměrem naší fakulty, že vše, co jsme jí ukázali, má svoji historii a zároveň je nedílnou součástí našeho života. Že studujeme, pracujeme, žijeme uprostřed historických prostor,“ dodal Jaroslav Franc.

Deirdre Yates, M.F.A, děkanka College of Communication and the Arts Seton Hall (New Jersey, USA), studovala na London Academy of Music and Dramatic Arts a také na Catholic University of America. Je respektovanou členkou tamější akademické obce a za svou dosavadní práci v oblasti umění obdržela četná ocenění, v roce 2014 byla zvolena ženou roku.

Seton Hall University je soukromá římskokatolická univerzita v South Orange, New Jersey. Je nejstarší diecézní univerzitou v USA. International Business Times ji v roce 2011 zařadil mezi pět univerzit, na nichž jsou nejlepší vysokoškolské stáže. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

O spolupráci s UP projevila zájem americká Seton Hall University

Vůbec poprvé navštívila Univerzitu Palackého Deirdre Yates, děkanka americké College of Communication and the Arts Seton Hall University. Během dvoudenní návštěvy se zajímala především o spolupráci s uměnovědnými katedrami filozofické fakulty a s cyrilometodějskou teologickou fakultou.

Univerzita Palackého bude nově spolupracovat se Seton Hall University, prestižním centrem vědění východního pobřeží USA. První informaci o Univerzitě Palackého získala Deirdra Yatets díky setkání s Vítem Zouharem, prorektorem UP.

„Bylo to v prosinci 2016. Seznámil jsem ji tehdy s tím, co naši univerzitu spojuje s její fakultou, a pozval jsem ji do Olomouce, aby se o tom mohla přesvědčit. Vytipoval jsem pracoviště, která nejlépe korespondují s College of Communication and the Arts, a přidal festivaly, které mohou na Seton Hall rezonovat,“ uvedl prorektor Vít Zouhar. Zaujetí děkanky Yatesové bylo podle něj už tehdy velké, proto si pro Univerzitu Palackého vyhradila dva dny. Do Olomouce přivezla dokonce návrh smlouvy o spolupráci. „Díky proděkance FF Pavlíně Flajšarové a předsedovi AS CMTF Jaroslavu Francovi projednala se zástupci kateder FF a CMTF už i detaily konkrétní spolupráce. Zejména v oblasti humanitních věd může být Seton Hall dalším důležitým partnerem UP. Záleží jen na nás, co vše se nám podaří společně realizovat,“ dodal Vít Zouhar.

Deirdre Yates byla na UP, a tedy i v Olomouci, poprvé. „Velmi si to tady užívám, Olomouc je krásné město. Na UP se zajímám o spolupráci v divadelní vědě, filmových studiích a muzikologii. Na Seton Hall University máme i studijní program, který se zabývá televizní, rozhlasovou a mediální produkcí, věnujeme se také žurnalistice, designu a užitému umění. I v těchto oborech možná najdeme s Univerzitou Palackého společnou řeč,“ řekla Deirdre Yates, respektovaná členka tamější akademické obce.

Během prvního dne olomouckého setkání ji o nabídce Univerzity Palackého spravila nejprve Pavlína Flajšarová, proděkanka pro zahraniční záležitosti filozofické fakulty, která k již vyjmenovaným oblastem přidala například i dějiny umění. „Zajímavou paralelou je, že univerzitní rádio Seton Hall University patří k nejlepším v USA, i proto se děkanka zajímala také o naše rádio UP Air. Osobně vidím i možnou spolupráci našich škol ve filologických oborech. Protože se jedná zejména o anglofonní oblast, varianty se nabízejí především pro anglistiku, ale i jiné cizojazyčné filologie,“ uvedla proděkanka Pavlína Flajšarová.

Doplnila, že se účastníci setkání, především vedoucí jmenovaných kateder, s děkankou College of Communication and Arts soustředili také na studentské praktické stáže, a to především v oblasti filmové vědy, divadelního umění a v amerických médiích a muzeích. „Rovněž jsme jednali o učitelských výměnách v podobě intenzivních výukových bloků na obou univerzitách. Zástupci mezinárodního festivalu AFO by rádi využili možnosti vyslat na tuto univerzitu své stážisty a budou-li mít zájem na Seton Hall University, mohou se jejich studenti účastnit produkce AFO u nás,“ dodala Pavlína Flajšarová.

V druhém dni informoval zástupkyni Seton Hall University o možnostech spolupráce Jaroslav Franc, předseda akademického senátu cyrilometodějské teologické fakulty. Deirdre Yates si s velkým zájmem prohlédla prostory této fakulty a zaujaly ji mimo jiné aktivity a projekty katedry křesťanské sociální práce. „Představili jsme jí naše aktivity ve vzdělávání či výzkumu. Byli jsme i pozváni na konferenci, která se bude týkat etiky mezináboženské komunikace, což je téma, kterým se dlouhodobě zabýváme a týká se i jednoho studijního programu, který připravujeme,“ uvedl Jaroslav Franc, který byl děkance Deirdre Yates na CMTF průvodcem.

„Byla nadšená především dějinným rozměrem naší fakulty, že vše, co jsme jí ukázali, má svoji historii a zároveň je nedílnou součástí našeho života. Že studujeme, pracujeme, žijeme uprostřed historických prostor,“ dodal Jaroslav Franc.

Deirdre Yates, M.F.A, děkanka College of Communication and the Arts Seton Hall (New Jersey, USA), studovala na London Academy of Music and Dramatic Arts a také na Catholic University of America. Je respektovanou členkou tamější akademické obce a za svou dosavadní práci v oblasti umění obdržela četná ocenění, v roce 2014 byla zvolena ženou roku.

Seton Hall University je soukromá římskokatolická univerzita v South Orange, New Jersey. Je nejstarší diecézní univerzitou v USA. International Business Times ji v roce 2011 zařadil mezi pět univerzit, na nichž jsou nejlepší vysokoškolské stáže. 

Noví docenti a doktoři převzali jmenovací dekrety a diplomy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 06/01/2019 - 07:19

Pětatřicet absolventů doktorských studií na Univerzitě Palackého připojilo ke svému jménu titul Ph.D. Habilitační řízení úspěšně uzavřelo patnáct nových docentů. V aule pedagogické fakulty se všichni setkali při slavnostních aktech.

Noví doktoři absolvovali studijní programy na pěti fakultách UP. Nejsilnější zastoupení měla filozofická fakulta, na níž ukončilo studium čtrnáct doktorandů. Osm jich přibylo na přírodovědecké, šest na pedagogické, pět na lékařské a dva na právnické fakultě.

Po složení promočního slibu pronesl za své kolegy děkovnou řeč nový doktor v oboru Politologie Jakub Lysek. Kromě poděkování svým nejbližším i školitelům, kteří byli doktorandům po celou dobu studia nejen vzorem, autoritou, ale i často přáteli, zdůraznil zodpovědnost, kterou získaná akademická hodnost přináší.

„Doktorské studium bylo pestré, nevyrovnané, neuspořádané a plné emocí, drobných vítězství a porážek. Na začátku panovalo nadšení, když jsme se vrhli do různých oblastí výzkumu našeho oboru. Během dlouhých let, náročných na sebemotivaci, nás neustále napadala celá řada otázek, například jestli to má celé smysl. Roky dřiny, bezesných nocí i napjatých vztahů s rodinou se však vyplatily. Dnes spolu s výsadami spojenými s touto akademickou hodností přichází také zodpovědnost, která je o to důležitější v době, kdy někteří pohrdají vzdělaností, fakty a kritickým myšlením. Je o to důležitější v době, kdy se mluví o třetí vlně autoritářství ve světě a kdy nás ohrožuje nárůst populismu. Také v době, kdy elity nerozumí svým občanům a občané nerozumí svým elitám. Proto je naší morální povinností šířit nabyté znalosti dál. Musíme pečlivě vysvětlovat, nepovyšovat se, porozumět, ale i konat, když ostatní jen přihlížejí, promluvit, když ostatní mlčí,“ uvedl před zcela zaplněnou aulou pedagogické fakulty.

V další části slavnostního aktu obdrželi dekrety noví docenti lékařské, pedagogické, filozofické, přírodovědecké, cyrilometodějské teologické fakulty i fakulty tělesné kultury. Podmínky pro získání titulu splnili v oborech Psychiatrie, Chirurgie, Neurologie, Urologie, Pedagogika, Speciální pedagogika, Filozofie, Klinická psychologie, Molekulární a buněčná biologie, Analytická chemie, Teologie a Kinantropologie.

„Být docentem pro nás znamená, že se nám dostalo cti, abychom byli po mnoha letech vědecké práce a sbírání odborných i životních zkušeností oficiálně jmenováni těmi, kteří mohou působit ve funkci vysokoškolských pedagogů. Stali jsme se kompetentními nejen k získávání, ale i k předávání nových poznatků dalším generacím. Děkuji Univerzitě Palackého, mateřským fakultám a hlavně jejím lidem, kolegům a spolupracovníkům. Věřím, že budeme schopni znalosti nejen předávat, ale je i rozšiřovat. Věřím, že nám zůstane smysl pro kritické myšlení a komplexní pohled na svět a že nám zůstane také schopnost se nejen pro myšlenku nadchnout a svým entuziasmem strhnout kolegy pro svou věc, ale i schopnost pokorně nesprávnou myšlenku opustit a neulpívat na věcech přežitých,“ řekla za nové docenty Dana Kamarádová, lékařka habilitovaná v oboru Psychiatrie.

Souhlas s vykonáním promočního aktu nových doktorů a s předáním docentských dekretů doprovodil rektor Jaroslav Miller výzvou k odpovědnosti za další vývoj univerzity.

„Objektem nejostřejšího konkurenčního boje mezi světovými univerzitami jsou začínající vědci, v první řadě doktorandi a docenti. Mezi kvalitou vědy a kvalitou juniorních vědců existuje přímá úměra. Právě vy v tomto sále představujete budoucnost nejen této univerzity, ale i jiných univerzit naší země, a to jak po stránce vědecké, tak i pedagogické. Na kvalitě vaší práce, ale také na kvalitě vaší akademické etiky závisí reputace Univerzity Palackého i ostatních univerzit, jejichž jste doktoři a docenty. Přeji vám hodně úspěchů v této činnosti,“ řekl.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Noví docenti a doktoři převzali jmenovací dekrety a diplomy

Pětatřicet absolventů doktorských studií na Univerzitě Palackého připojilo ke svému jménu titul Ph.D. Habilitační řízení úspěšně uzavřelo patnáct nových docentů. V aule pedagogické fakulty se všichni setkali při slavnostních aktech.

Noví doktoři absolvovali studijní programy na pěti fakultách UP. Nejsilnější zastoupení měla filozofická fakulta, na níž ukončilo studium čtrnáct doktorandů. Osm jich přibylo na přírodovědecké, šest na pedagogické, pět na lékařské a dva na právnické fakultě.

Po složení promočního slibu pronesl za své kolegy děkovnou řeč nový doktor v oboru Politologie Jakub Lysek. Kromě poděkování svým nejbližším i školitelům, kteří byli doktorandům po celou dobu studia nejen vzorem, autoritou, ale i často přáteli, zdůraznil zodpovědnost, kterou získaná akademická hodnost přináší.

„Doktorské studium bylo pestré, nevyrovnané, neuspořádané a plné emocí, drobných vítězství a porážek. Na začátku panovalo nadšení, když jsme se vrhli do různých oblastí výzkumu našeho oboru. Během dlouhých let, náročných na sebemotivaci, nás neustále napadala celá řada otázek, například jestli to má celé smysl. Roky dřiny, bezesných nocí i napjatých vztahů s rodinou se však vyplatily. Dnes spolu s výsadami spojenými s touto akademickou hodností přichází také zodpovědnost, která je o to důležitější v době, kdy někteří pohrdají vzdělaností, fakty a kritickým myšlením. Je o to důležitější v době, kdy se mluví o třetí vlně autoritářství ve světě a kdy nás ohrožuje nárůst populismu. Také v době, kdy elity nerozumí svým občanům a občané nerozumí svým elitám. Proto je naší morální povinností šířit nabyté znalosti dál. Musíme pečlivě vysvětlovat, nepovyšovat se, porozumět, ale i konat, když ostatní jen přihlížejí, promluvit, když ostatní mlčí,“ uvedl před zcela zaplněnou aulou pedagogické fakulty.

V další části slavnostního aktu obdrželi dekrety noví docenti lékařské, pedagogické, filozofické, přírodovědecké, cyrilometodějské teologické fakulty i fakulty tělesné kultury. Podmínky pro získání titulu splnili v oborech Psychiatrie, Chirurgie, Neurologie, Urologie, Pedagogika, Speciální pedagogika, Filozofie, Klinická psychologie, Molekulární a buněčná biologie, Analytická chemie, Teologie a Kinantropologie.

„Být docentem pro nás znamená, že se nám dostalo cti, abychom byli po mnoha letech vědecké práce a sbírání odborných i životních zkušeností oficiálně jmenováni těmi, kteří mohou působit ve funkci vysokoškolských pedagogů. Stali jsme se kompetentními nejen k získávání, ale i k předávání nových poznatků dalším generacím. Děkuji Univerzitě Palackého, mateřským fakultám a hlavně jejím lidem, kolegům a spolupracovníkům. Věřím, že budeme schopni znalosti nejen předávat, ale je i rozšiřovat. Věřím, že nám zůstane smysl pro kritické myšlení a komplexní pohled na svět a že nám zůstane také schopnost se nejen pro myšlenku nadchnout a svým entuziasmem strhnout kolegy pro svou věc, ale i schopnost pokorně nesprávnou myšlenku opustit a neulpívat na věcech přežitých,“ řekla za nové docenty Dana Kamarádová, lékařka habilitovaná v oboru Psychiatrie.

Souhlas s vykonáním promočního aktu nových doktorů a s předáním docentských dekretů doprovodil rektor Jaroslav Miller výzvou k odpovědnosti za další vývoj univerzity.

„Objektem nejostřejšího konkurenčního boje mezi světovými univerzitami jsou začínající vědci, v první řadě doktorandi a docenti. Mezi kvalitou vědy a kvalitou juniorních vědců existuje přímá úměra. Právě vy v tomto sále představujete budoucnost nejen této univerzity, ale i jiných univerzit naší země, a to jak po stránce vědecké, tak i pedagogické. Na kvalitě vaší práce, ale také na kvalitě vaší akademické etiky závisí reputace Univerzity Palackého i ostatních univerzit, jejichž jste doktoři a docenty. Přeji vám hodně úspěchů v této činnosti,“ řekl.

Nový Žurnál UP: Jaká je pravda o atentátu na Heydricha a proč někteří Afričané mluví česky

Jak se z kunsthistorika stane továrník, proč se nějací Afričané v daleké Namibii považují za Čechy a jakou roli sehrál Jan Kubiš při atentátu na Heydricha? Odpovědi na tyto i další otázky přinese letní vydání Žurnálu UP. Nové číslo univerzitního magazínu vyjde 4. června.

Z titulní strany Žurnálu UP se usmívá David Voda. Někteří si tohoto absolventa filozofické fakulty spojí s jeho prací v Muzeu umění, někdo možná četl jeho básně. Mnozí ale netuší, že před lety změnil profesi a vede galvanickou zinkovnu s obratem sto milionů ročně. Jeho příběh přinese rubrika Absolvent.

Červnové číslo univerzitního magazínu nabídne i další příběhy, které sice píše život, ale které mají také ledacos společného s UP. Třeba jako úvodní téma Černí Češi s bílou duší. Popisuje osudy 56 afrických dětských válečných polosirotků, které někdejší socialistický stát přijal v rámci „bratrské spolupráce“, aby v srdci Evropy zapomněli na válku. Co s těmito dětmi bylo, když se musely v devadesátých letech vrátit zpátky do Namibie, jak žily a žijí, to vše mapuje ve svém výzkumu Kateřina Mildnerová z FF UP. „Zaujalo mě téma obyčejného člověka na pozadí velkých dějin. Člověka, který je ve vleku událostí, a protože je dítě, tak nemůže sám vůbec nic ovlivnit,“ říká vědkyně. Podrobnosti najdete v Žurnálu UP.

Pokud přemýšlíte, jak jste na tom se svou fyzičkou, doporučuji se podívat na rubriku Portrét. Už jeho úvodní fotka, která zachycuje vedoucí katedry sportu FTK Soňu Formánkovou při (pro mě) dost náročném gymnastickém výkonu, vás přinutí se zamyslet. A když pak narazíte na hlášku „kdyby byla gymnastika jednoduchá, jmenovala by se fotbal“, jistě se už od textu neodtrhnete.

„Před 77 lety spáchali parašutisté atentát na Reinharda Heydricha.“ Věta, kterou najdete v mnoha médiích. Je ale správně? „Jsem velice háklivý na slova ´spáchali´ nebo ´pachatelé´. Páchají se trestné činy a toto nebyl trestný čin, ale vojenská akce k odstranění krvavého diktátora. Chápu, že to všichni tak máme uložené v podvědomí z filmů, televize, knížek, omílá se to. Ale podle mě je potřeba vrátit slovům jejich význam,“ říká vojenský historik Eduard Stehlík. V rozhovoru pro Žurnál UP se dozvíte i to, že Jan Kubiš nezachraňoval situaci, jak se léta traduje, ale že byl připravovaným útočníkem číslo 1.

Červnový Žurnál UP toho ale nabízí mnohem víc – vědecké objevy, nejlepší poezii z literární soutěže, akademické i studentské úspěchy, reportáž z pozoruhodného cvičení fakulty zdravotnických věd, příběh astronauta Feustela nebo zkušenost studentky práv z praxe u Mezinárodního trestního soudu v Haagu.

Prostě pořádná porce zajímavého čtení. Žurnál UP vyjde 4. června a bude k dispozici zdarma v označených stojanech na fakultách, ve Zbrojnici, v hlavní menze, v Pevnosti poznání, v UPointu nebo v Konviktu.

Nový Žurnál UP: Jaká je pravda o atentátu na Heydricha a proč někteří Afričané mluví česky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 05/31/2019 - 12:00

Jak se z kunsthistorika stane továrník, proč se nějací Afričané v daleké Namibii považují za Čechy a jakou roli sehrál Jan Kubiš při atentátu na Heydricha? Odpovědi na tyto i další otázky přinese letní vydání Žurnálu UP. Nové číslo univerzitního magazínu vyjde 4. června.

Z titulní strany Žurnálu UP se usmívá David Voda. Někteří si tohoto absolventa filozofické fakulty spojí s jeho prací v Muzeu umění, někdo možná četl jeho básně. Mnozí ale netuší, že před lety změnil profesi a vede galvanickou zinkovnu s obratem sto milionů ročně. Jeho příběh přinese rubrika Absolvent.

Červnové číslo univerzitního magazínu nabídne i další příběhy, které sice píše život, ale které mají také ledacos společného s UP. Třeba jako úvodní téma Černí Češi s bílou duší. Popisuje osudy 56 afrických dětských válečných polosirotků, které někdejší socialistický stát přijal v rámci „bratrské spolupráce“, aby v srdci Evropy zapomněli na válku. Co s těmito dětmi bylo, když se musely v devadesátých letech vrátit zpátky do Namibie, jak žily a žijí, to vše mapuje ve svém výzkumu Kateřina Mildnerová z FF UP. „Zaujalo mě téma obyčejného člověka na pozadí velkých dějin. Člověka, který je ve vleku událostí, a protože je dítě, tak nemůže sám vůbec nic ovlivnit,“ říká vědkyně. Podrobnosti najdete v Žurnálu UP.

Pokud přemýšlíte, jak jste na tom se svou fyzičkou, doporučuji se podívat na rubriku Portrét. Už jeho úvodní fotka, která zachycuje vedoucí katedry sportu FTK Soňu Formánkovou při (pro mě) dost náročném gymnastickém výkonu, vás přinutí se zamyslet. A když pak narazíte na hlášku „kdyby byla gymnastika jednoduchá, jmenovala by se fotbal“, jistě se už od textu neodtrhnete.

„Před 77 lety spáchali parašutisté atentát na Reinharda Heydricha.“ Věta, kterou najdete v mnoha médiích. Je ale správně? „Jsem velice háklivý na slova ´spáchali´ nebo ´pachatelé´. Páchají se trestné činy a toto nebyl trestný čin, ale vojenská akce k odstranění krvavého diktátora. Chápu, že to všichni tak máme uložené v podvědomí z filmů, televize, knížek, omílá se to. Ale podle mě je potřeba vrátit slovům jejich význam,“ říká vojenský historik Eduard Stehlík. V rozhovoru pro Žurnál UP se dozvíte i to, že Jan Kubiš nezachraňoval situaci, jak se léta traduje, ale že byl připravovaným útočníkem číslo 1.

Červnový Žurnál UP toho ale nabízí mnohem víc – vědecké objevy, nejlepší poezii z literární soutěže, akademické i studentské úspěchy, reportáž z pozoruhodného cvičení fakulty zdravotnických věd, příběh astronauta Feustela nebo zkušenost studentky práv z praxe u Mezinárodního trestního soudu v Haagu.

Prostě pořádná porce zajímavého čtení. Žurnál UP vyjde 4. června a bude k dispozici zdarma v označených stojanech na fakultách, ve Zbrojnici, v hlavní menze, v Pevnosti poznání, v UPointu nebo v Konviktu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky