Agregátor zdrojů

Cena Wernera von Siemense ocení studenty, mladé vědce a pedagogy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 11/27/2019 - 08:00

Český Siemens již po dvaadvacáté udělí Ceny Wernera von Siemense nejlepším studentům technických a přírodovědných vysokých škol, mladým vědcům a pedagogům. Stejně jako v předchozím ročníku budou oceněny nejlepší diplomové a dizertační práce, výsledek základního výzkumu, pedagogický pracovník a diplomová/disertační práce v kategorii Průmysl 4.0. Navíc budou udělena ocenění za překonávání překážek při studiu a za mimořádnou kvalitu ženské vědecké práce. Práce a projekty lze přihlašovat do 30. listopadu 2019.

„Společnost Siemens na soutěži spolupracuje s 15 českými univerzitami a vysokými školami a Akademií věd ČR. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z předních odborníků české vědy, například rektorů některých univerzit a předsedkyně Akademie věd ČR. Cena Wernera von Siemense patří svým rozsahem, výší finančních odměn a historií mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice, od roku 1998 bylo oceněno 369 vědeckých talentů a pedagogů a na cenách vyplaceno téměř než 12 milionů korun,“ uvádí organizátoři v tiskové zprávě.Soutěž je pořádána pod záštitou předsedy vlády České republiky Andreje Babiše, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobné informace jsou zde.

Kategorie a odměny:

Nejlepší diplomová práce

1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce

2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce

3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší disertační práce

1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce

2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce

3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší výsledek základního výzkumu

300 000 Kč (tým/ jednotlivec)

Nejlepší pedagogický pracovník

50 000 Kč

Nejlepší absolventská práce průmysl 4.0

20 000 Kč

Ocenění za překonání překážek ve studiu

20 000 Kč

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

20 000 Kč

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

S problémy mediků pomůže zástupce pro studenty

Studenti lékařské fakulty se mohou se svými problémy spojenými se studiem medicíny i vysokoškolským životem obecně obracet na nově zřízeného zástupce pro studenty. Tím byl na dva roky jmenován Filip Blažek z pátého ročníku Všeobecného lékařství, který byl v posledních třech letech také členem fakultního akademického senátu.

„Institut zástupce pro studenty jsem zřídil v souladu se svým programovým prohlášením. K této myšlence mě mimo jiné přivedli studenti, se kterými jsem se setkal během svého členství v Akademickém senátu lékařské fakulty a v rámci předvolební kampaně. Zjistil jsem, že mnoho studentů neví, s kým nebo kde mají své problémy během studia řešit. Tímto vstřícným krokem jim nabízím další možnost, a to zejména proto, že mnozí studenti chtějí své podněty nebo stížnosti řešit v co možná nejvyšší anonymitě,“ vysvětlil děkan Josef Zadražil, který Filipa Blažka vybral s ohledem na jeho dosavadní angažovanost, rozhled a schopnost komunikovat.

„Je sice pravda, že brzy mě čekají záležitosti spojené s dokončením studia, ale když mě pan děkan oslovil, příliš jsem neváhal. Jako na studenta vyššího ročníku se na mě někteří mladší spolužáci obraceli, jako senátor jsem se pak účastnil několika porad vedení, takže jsem si byl vědom, že se studenti s některými problémy potýkají,“ uvedl Filip Blažek.

Medici za ním mohou přijít s jakýmkoliv svým problémem. „Původní myšlenka byla, že bych se měl zabývat především záležitostmi spojenými s vlastním studiem. Avšak poté, co byli studenti o zřízení této funkce informováni, mě někteří oslovili i s problematikou, která není vyloženě studijní, ale je součástí našeho života na fakultě,“ poznamenal zástupce pro studenty s tím, že přijaté podněty řeší s nejlepším vědomím a svědomím buď sám na základě vlastních zkušeností, anebo je posouvá dál kompetentním osobám ve vedení fakulty, případně vedoucím jejích pracovišť. Vedení fakulty a také členy akademického senátu bude o své činnosti také pravidelně informovat.

Za první měsíc se na Filipa Blažka obrátila zhruba desítka studentů, polovina dotazů byla studijního charakteru, další si všímaly i některých provozních záležitostí. „Samozřejmě ve spoustě věcí jsme teprve na začátku a vztah se studenty i s vedením a vůbec i funkce samotná se budou dále vyvíjet. Nicméně budu rád, když studenti budou tohoto institutu využívat. Je to další možnost, jak zlepšit studentský a kolegiální život na fakultě,“ dodal zástupce pro studenty.

Své podněty mohou studenti lékařské fakulty posílat na e-mail studentskyzastupce@upol.cz.

S problémy mediků pomůže zástupce pro studenty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 11/26/2019 - 12:00

Studenti lékařské fakulty se mohou se svými problémy spojenými se studiem medicíny i vysokoškolským životem obecně obracet na nově zřízeného zástupce pro studenty. Tím byl na dva roky jmenován Filip Blažek z pátého ročníku Všeobecného lékařství, který byl v posledních třech letech také členem fakultního akademického senátu.

„Institut zástupce pro studenty jsem zřídil v souladu se svým programovým prohlášením. K této myšlence mě mimo jiné přivedli studenti, se kterými jsem se setkal během svého členství v Akademickém senátu lékařské fakulty a v rámci předvolební kampaně. Zjistil jsem, že mnoho studentů neví, s kým nebo kde mají své problémy během studia řešit. Tímto vstřícným krokem jim nabízím další možnost, a to zejména proto, že mnozí studenti chtějí své podněty nebo stížnosti řešit v co možná nejvyšší anonymitě,“ vysvětlil děkan Josef Zadražil, který Filipa Blažka vybral s ohledem na jeho dosavadní angažovanost, rozhled a schopnost komunikovat.

„Je sice pravda, že brzy mě čekají záležitosti spojené s dokončením studia, ale když mě pan děkan oslovil, příliš jsem neváhal. Jako na studenta vyššího ročníku se na mě někteří mladší spolužáci obraceli, jako senátor jsem se pak účastnil několika porad vedení, takže jsem si byl vědom, že se studenti s některými problémy potýkají,“ uvedl Filip Blažek.

Medici za ním mohou přijít s jakýmkoliv svým problémem. „Původní myšlenka byla, že bych se měl zabývat především záležitostmi spojenými s vlastním studiem. Avšak poté, co byli studenti o zřízení této funkce informováni, mě někteří oslovili i s problematikou, která není vyloženě studijní, ale je součástí našeho života na fakultě,“ poznamenal zástupce pro studenty s tím, že přijaté podněty řeší s nejlepším vědomím a svědomím buď sám na základě vlastních zkušeností, anebo je posouvá dál kompetentním osobám ve vedení fakulty, případně vedoucím jejích pracovišť. Vedení fakulty a také členy akademického senátu bude o své činnosti také pravidelně informovat.

Za první měsíc se na Filipa Blažka obrátila zhruba desítka studentů, polovina dotazů byla studijního charakteru, další si všímaly i některých provozních záležitostí. „Samozřejmě ve spoustě věcí jsme teprve na začátku a vztah se studenty i s vedením a vůbec i funkce samotná se budou dále vyvíjet. Nicméně budu rád, když studenti budou tohoto institutu využívat. Je to další možnost, jak zlepšit studentský a kolegiální život na fakultě,“ dodal zástupce pro studenty.

Své podněty mohou studenti lékařské fakulty posílat na e-mail studentskyzastupce@upol.cz.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita bude volit nový Akademický senát

Senátoři AS UP vyhlásili volby do Akademického senátu UP na funkční období od 28. května 2020 do 27. května 2023. Podle schváleného harmonogramu může akademická obec Univerzity Palackého navrhovat kandidáty do AS UP už od 24. února, poslední návrhy lze podat 5. března 2020.

Program listopadového výjezdního zasedání AS UP obsahoval několik stěžejních témat. Tím prvním byly volby. Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období stávajícího Akademického senátu vyhlásil AS UP nové volby včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů k nim se vztahujícím. Sestava dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů má být známa do 21. února 2020. Termíny a místa konání voleb na jednotlivých fakultách budou jasné 5. března 2020. V období od 24. února do 5. března 2020 bude akademická obec podávat návrhy kandidátů do AS UP. Kandidátní listiny, seznamy voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí se uskuteční do 13. března 2020. Volby samé se podle schváleného harmonogramu uskuteční v období od 20. března do 3. dubna 2020, přičemž výsledky se akademická obec UP dozví do 7. dubna 2020.

„Podle volebního řádu AS UP máme povinnost vyhlásit volby čtyři měsíce před koncem funkčního období. To by mělo být v lednu 2020. My jsme je vyhlásili ale dřív, protože už nyní víme, že prosincové jednání bude velmi obsažné. Leden se nám zdá už časově hraniční. Na harmonogram voleb navíc netrpělivě čekají fakultní senáty, aby mohly případně začít s organizací voleb vlastních,“ komentoval Jiří Langer, předseda AS UP.  Zdůraznil přitom, že Akademický senát UP je samosprávný zastupitelský akademický orgán univerzity složený z 24 senátorů. Členy volí ze svých řad členové akademické obce, přičemž každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. Senát je nejvyšším legislativním a kontrolním orgánem univerzity. Schvaluje rozpočet, dlouhodobý záměr, výroční zprávy a organizační změny v rámci univerzity. Senát také kontroluje hospodaření univerzity a jejích součástí.

Během jednání se AS UP souhlasně vyjádřil i k novému složení Vědecké rady UP.  Členy tohoto grémia se tak stal nový děkan lékařské fakulty Josef Zadražil, který nahradil dřívějšího děkana této fakulty Milana Koláře, jenž na členství rezignoval.  Novým členem VR UP se stal i Martin Procházka, nový děkan FZV.

Senátoři AS UP dále schválili Volební řád PřF UP a s odkazem na stavbu nové budovy pro FZV a LF se Akademický senát UP souhlasně vyjádřil i ke směně pozemků mezi UP a FNOl.

Harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2020 – 2023

Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů: do 21. 2. 2020.

Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách: do 5. 3. 2020.

Návrhy kandidátů do AS UP: 24. 2. – 5. 3. 2020.

Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamu voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí: do 13. 3. 2020.

Zahájení voleb: 20. 3. 2020.

Ukončení voleb: 3. 4. 2020.

Vyhlášení výsledků voleb: do 7. 4. 2020.

Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb: do 9. 4. 2020.

Termín pro případné opakování voleb: do 7. 5. 2020.

Univerzita bude volit nový Akademický senát

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 11/26/2019 - 07:56

Senátoři AS UP vyhlásili volby do Akademického senátu UP na funkční období od 28. května 2020 do 27. května 2023. Podle schváleného harmonogramu může akademická obec Univerzity Palackého navrhovat kandidáty do AS UP už od 24. února, poslední návrhy lze podat 5. března 2020.

Program listopadového výjezdního zasedání AS UP obsahoval několik stěžejních témat. Tím prvním byly volby. Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období stávajícího Akademického senátu vyhlásil AS UP nové volby včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů k nim se vztahujícím. Sestava dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů má být známa do 21. února 2020. Termíny a místa konání voleb na jednotlivých fakultách budou jasné 5. března 2020. V období od 24. února do 5. března 2020 bude akademická obec podávat návrhy kandidátů do AS UP. Kandidátní listiny, seznamy voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí se uskuteční do 13. března 2020. Volby samé se podle schváleného harmonogramu uskuteční v období od 20. března do 3. dubna 2020, přičemž výsledky se akademická obec UP dozví do 7. dubna 2020.

„Podle volebního řádu AS UP máme povinnost vyhlásit volby čtyři měsíce před koncem funkčního období. To by mělo být v lednu 2020. My jsme je vyhlásili ale dřív, protože už nyní víme, že prosincové jednání bude velmi obsažné. Leden se nám zdá už časově hraniční. Na harmonogram voleb navíc netrpělivě čekají fakultní senáty, aby mohly případně začít s organizací voleb vlastních,“ komentoval Jiří Langer, předseda AS UP.  Zdůraznil přitom, že Akademický senát UP je samosprávný zastupitelský akademický orgán univerzity složený z 24 senátorů. Členy volí ze svých řad členové akademické obce, přičemž každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. Senát je nejvyšším legislativním a kontrolním orgánem univerzity. Schvaluje rozpočet, dlouhodobý záměr, výroční zprávy a organizační změny v rámci univerzity. Senát také kontroluje hospodaření univerzity a jejích součástí.

Během jednání se AS UP souhlasně vyjádřil i k novému složení Vědecké rady UP.  Členy tohoto grémia se tak stal nový děkan lékařské fakulty Josef Zadražil, který nahradil dřívějšího děkana této fakulty Milana Koláře, jenž na členství rezignoval.  Novým členem VR UP se stal i Martin Procházka, nový děkan FZV.

Senátoři AS UP dále schválili Volební řád PřF UP a s odkazem na stavbu nové budovy pro FZV a LF se Akademický senát UP souhlasně vyjádřil i ke směně pozemků mezi UP a FNOl.

Harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2020 – 2023

Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů: do 21. 2. 2020.

Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách: do 5. 3. 2020.

Návrhy kandidátů do AS UP: 24. 2. – 5. 3. 2020.

Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamu voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí: do 13. 3. 2020.

Zahájení voleb: 20. 3. 2020.

Ukončení voleb: 3. 4. 2020.

Vyhlášení výsledků voleb: do 7. 4. 2020.

Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb: do 9. 4. 2020.

Termín pro případné opakování voleb: do 7. 5. 2020.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vítěz literární soutěže UP Adam Hošek pokřtí svou první básnickou sbírku

Student Univerzity Palackého Adam Hošek pokřtí ve středu 27. listopadu v 18 hodin v kavárně Coffee Library ve Zbrojnici svou debutovou básnickou sbírku A na stromech les. Za jejím vznikem stojí autorovo trojnásobné vítězství v Literární soutěži pro studenty UP a následná spolupráce s Vydavatelstvím UP (VUP). Na akci bude zároveň vyhlášen 26. ročník studentské literární soutěže.

Ve sbírce A na stromech les s netradičním přebalem z pauzovacího papíru čtenáři najdou padesátku kratších básní a jeden rozsáhlejší text. Spojuje je především různá míra setkávání banality s mýtem, něhy s děsem, intimní melancholie s cynickým úšklebkem a tíhnutí k minimalismu. „Důležitou součástí sbírky jsou jemné ilustrace Jitky Králové, absolventky výtvarné tvorby na olomoucké pedagogické fakultě. Knihu pokřtí literární vědkyně Jana Vrajová, ředitel VUP Aleš Prstek a básnířka Tereza Šustková,“ zve na křest Adam Hošek, student české filologie a historie na filozofické fakultě.

Součástí křtu budou také autorská čtení Tomáše Roztočila, Jiřího Žáka, Terezy Šustkové a Adama Hoška, jenž představí především texty ze své prvotiny, kterou půjde na akci zakoupit. „K dostání bude poté v e-shopu či ve Skriptárně Vydavatelství UP a také v nabídce dalších knižních prodejců,“ uvedl Aleš Prstek, ředitel VUP.

Na akci se také vyhlásí již 26. ročník Literární soutěže pro studenty UP, která se rozroste o novou kategorii. „Jsem rád, že se Adamovu sbírku podařilo ve spolupráci s VUP a za finanční podpory Rektorátu UP vydat a že univerzita takto podporuje své nadané studenty. Zároveň se těším na další tvorbu, kterou studenti do literární soutěže přihlásí,“ řekl organizátor univerzitní literární soutěže Tomáš Krejčiřík s upřesněním, že novou kategorií doplňující tradiční poezii a povídku bude komiks.

Adam Hošek (* 1995)

Pochází z Českého ráje, pohybuje se mezi Sobotkou, Jičínem a Olomoucí, kde studuje bohemistiku a historii. Své básně publikoval v časopisech Host, Tvar a Herberk. Je mj. trojnásobným vítězem Literární soutěže pro studenty UP či finalistou letošní Literární soutěže Františka Halase. Věnuje se také divadlu a organizaci kulturních akcí.

 

 

Vítěz literární soutěže UP Adam Hošek pokřtí svou první básnickou sbírku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 11/25/2019 - 10:47

Student Univerzity Palackého Adam Hošek pokřtí ve středu 27. listopadu v 18 hodin v kavárně Coffee Library ve Zbrojnici svou debutovou básnickou sbírku A na stromech les. Za jejím vznikem stojí autorovo trojnásobné vítězství v Literární soutěži pro studenty UP a následná spolupráce s Vydavatelstvím UP (VUP). Na akci bude zároveň vyhlášen 26. ročník studentské literární soutěže.

Ve sbírce A na stromech les s netradičním přebalem z pauzovacího papíru čtenáři najdou padesátku kratších básní a jeden rozsáhlejší text. Spojuje je především různá míra setkávání banality s mýtem, něhy s děsem, intimní melancholie s cynickým úšklebkem a tíhnutí k minimalismu. „Důležitou součástí sbírky jsou jemné ilustrace Jitky Králové, absolventky výtvarné tvorby na olomoucké pedagogické fakultě. Knihu pokřtí literární vědkyně Jana Vrajová, ředitel VUP Aleš Prstek a básnířka Tereza Šustková,“ zve na křest Adam Hošek, student české filologie a historie na filozofické fakultě.

Součástí křtu budou také autorská čtení Tomáše Roztočila, Jiřího Žáka, Terezy Šustkové a Adama Hoška, jenž představí především texty ze své prvotiny, kterou půjde na akci zakoupit. „K dostání bude poté v e-shopu či ve Skriptárně Vydavatelství UP a také v nabídce dalších knižních prodejců,“ uvedl Aleš Prstek, ředitel VUP.

Na akci se také vyhlásí již 26. ročník Literární soutěže pro studenty UP, která se rozroste o novou kategorii. „Jsem rád, že se Adamovu sbírku podařilo ve spolupráci s VUP a za finanční podpory Rektorátu UP vydat a že univerzita takto podporuje své nadané studenty. Zároveň se těším na další tvorbu, kterou studenti do literární soutěže přihlásí,“ řekl organizátor univerzitní literární soutěže Tomáš Krejčiřík s upřesněním, že novou kategorií doplňující tradiční poezii a povídku bude komiks.

Adam Hošek (* 1995)

Pochází z Českého ráje, pohybuje se mezi Sobotkou, Jičínem a Olomoucí, kde studuje bohemistiku a historii. Své básně publikoval v časopisech Host, Tvar a Herberk. Je mj. trojnásobným vítězem Literární soutěže pro studenty UP či finalistou letošní Literární soutěže Františka Halase. Věnuje se také divadlu a organizaci kulturních akcí.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Dny otevřených dveří přilákaly na FZU stovky zájemců

Novinky: Fyzikální ústav - Po, 11/25/2019 - 09:08

Všechna hlavní pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR (FZU) se otevřela ve dnech 12. - 16. listopadu 2019 veřejnosti. Návštěvníci se mohli seznámit s laboratoří, která disponuje nejsilnějším laserem na světě, pozorovat atomy nebo si vyzkoušet tvarovou paměť slitin. Celý program Dnů otevřených dveří FZU je k dispozici zde.

Na FZU v Ládví, kam letos zavítalo přes 400 zájemců, bylo připraveno pět tematických okruhů. Ty návštěvníky zavedly do jindy nepřístupných laboratoří, ve kterých byla přiblížena příprava nanovrstev s uplatněním v displejích a solárních článcích, technologie pro skenování kufrů na letištích, struktura vzorků pod elektronovým mikroskopem a mnoho dalšího.

Na zážitky ze střešovického areálu budou návštěvníci, jak doufáme, dlouho vzpomínat.

Do nanosvěta s elektronovým mikroskopem se bylo možné vydat i v areálu ve Střešovicích, kde se konaly speciální popularizační programy pro školní skupiny. K vidění byly detaily obyčejných předmětů, ale také obtížně pozorovatelné krystalky nanodiamantů. Exkurze byly doprovázeny pokusy s dusíkem. Pro veřejnost byla určena také sobotní prohlídka budov, postavených ve stylu art deco. Celkem na místo dorazilo kolem 300 lidí.

V Dolních Břežanech se otevřely experimentální haly laserových center ELI Beamlines a HiLASE. Zájemci si ulovili světelný meč pomocí tzv. difrakce světla, otestovali logické myšlení ve hře Laser Maze a hlavně uviděli základní stavební prvky každého laseru přímo v akci. I zde se návštěvnost akce pohybovala kolem 400 osob.

Princip laseru i s praktickými ukázkami, tak vypadaly Dny otevřených dveří v Dolních Břežanech.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Science forum: O konopí bez předsudků

Pevnost poznání zve veřejnost 27. listopadu v 19 hodin na netradiční formát moderované diskuze – tzv. science forum: Jiné Světy. Tématem setkání bude konopí bez předsudků. Hosté se budou bavit o medicínském výzkumu, léčebném konopí, moderních technologiích v zemědělství, legislativě nebo publikační činnosti.

Pevnost poznání není jen popularizační centrum s interaktivními expozicemi. Je to místo, kde se setkávají odborníci z různých oborů i význačné osobnosti kulturního a společenského života s širokou veřejností, ať už v rámci tematických akcí, přednášek, panelových diskuzí, workshopů, či veřejných debat. Nově se mohou návštěvníci a příznivci vědy zúčastnit také science fora. „Tento formát vychází z potřeby umožnit, či dokonce podnítit diskuzi odborné veřejnosti a akademické obce, kterou pochopí a svým názorem obohatí i široká veřejnost. Právě proto se budeme v rámci tohoto formátu soustředit na témata interdisciplinární a nadčasová, která ovlivňují celou naši společnost,“ řekl Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání. A jedním takovým tématem je právě rostlina konopí.

 „Konopí je po tisíce let využívanou plodinou a její význam pro zemědělství, potravinářství, stavebnictví, textilní průmysl, automobilový průmysl a humánní medicínu je zcela nezpochybnitelný. Přesto zneužívání jediné malé skupiny substancí s psychoaktivním účinkem, kterou tato rostlina produkuje, už od 50. let minulého století zásadně brání jejímu širšímu využití a dynamičtějšímu výzkumu. Společnost stojí před rozhodnutím, zda je pro ni výhodné držet se přísných restriktivních opatření ve vztahu k nakládání s konopím a na tyto restrikce vynakládat nemalé prostředky,“ vysvětlil organizátor Petr Tarkowski z Oddělení fytochemie Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, který se ujme role moderátora.

Doplnil, že ani pozvaní hosté se neshodnou na vhodné míře liberalizace užívání konopí pro rekreační účely. „Shoda však panuje na tom, že destigmatizace konopí jako léčivé a průmyslově využitelné rostliny by prospěla nejen pacientům, pro které je momentálně dostupné jen v omezené míře, ale i medicínskému výzkumu, udržitelnému zemědělství či ekologizaci výroby textilií apod.“

V diskuzi vystoupí Marie Bjelková (společnost Agritec Šumperk), Václav Trojan (Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) a Lukáš Hurt (šéfredaktor časopisu Magazín Konopí).

Science forum: Jiné Světy je aktivita věnovaná neformálním setkáním doktorandů se zajímavými osobnostmi – vědci, umělci, sportovci, podnikateli, manažery, zástupci státní správy či kontrolních orgánů, soudními znalci, zástupci neziskovek či úspěšnými absolventy UP. Cílem je zlepšit komunikační schopnosti studentů prostřednictvím diskuzí se zajímavými lidmi; umožnit sdílení jejich zkušeností mezi sebou, a to napříč přírodovědnými obory. Studenti mohou zvolit různou formu setkání a vybrat si mezi vědeckou přednáškou, populárně-vědeckou přednáškou, volnou diskuzí, moderovanou diskuzí nebo workshopem.

 

Science forum: O konopí bez předsudků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 11/25/2019 - 08:00

Pevnost poznání zve veřejnost 27. listopadu v 19 hodin na netradiční formát moderované diskuze – tzv. science forum: Jiné Světy. Tématem setkání bude konopí bez předsudků. Hosté se budou bavit o medicínském výzkumu, léčebném konopí, moderních technologiích v zemědělství, legislativě nebo publikační činnosti.

Pevnost poznání není jen popularizační centrum s interaktivními expozicemi. Je to místo, kde se setkávají odborníci z různých oborů i význačné osobnosti kulturního a společenského života s širokou veřejností, ať už v rámci tematických akcí, přednášek, panelových diskuzí, workshopů, či veřejných debat. Nově se mohou návštěvníci a příznivci vědy zúčastnit také science fora. „Tento formát vychází z potřeby umožnit, či dokonce podnítit diskuzi odborné veřejnosti a akademické obce, kterou pochopí a svým názorem obohatí i široká veřejnost. Právě proto se budeme v rámci tohoto formátu soustředit na témata interdisciplinární a nadčasová, která ovlivňují celou naši společnost,“ řekl Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání. A jedním takovým tématem je právě rostlina konopí.

 „Konopí je po tisíce let využívanou plodinou a její význam pro zemědělství, potravinářství, stavebnictví, textilní průmysl, automobilový průmysl a humánní medicínu je zcela nezpochybnitelný. Přesto zneužívání jediné malé skupiny substancí s psychoaktivním účinkem, kterou tato rostlina produkuje, už od 50. let minulého století zásadně brání jejímu širšímu využití a dynamičtějšímu výzkumu. Společnost stojí před rozhodnutím, zda je pro ni výhodné držet se přísných restriktivních opatření ve vztahu k nakládání s konopím a na tyto restrikce vynakládat nemalé prostředky,“ vysvětlil organizátor Petr Tarkowski z Oddělení fytochemie Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, který se ujme role moderátora.

Doplnil, že ani pozvaní hosté se neshodnou na vhodné míře liberalizace užívání konopí pro rekreační účely. „Shoda však panuje na tom, že destigmatizace konopí jako léčivé a průmyslově využitelné rostliny by prospěla nejen pacientům, pro které je momentálně dostupné jen v omezené míře, ale i medicínskému výzkumu, udržitelnému zemědělství či ekologizaci výroby textilií apod.“

V diskuzi vystoupí Marie Bjelková (společnost Agritec Šumperk), Václav Trojan (Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) a Lukáš Hurt (šéfredaktor časopisu Magazín Konopí).

Science forum: Jiné Světy je aktivita věnovaná neformálním setkáním doktorandů se zajímavými osobnostmi – vědci, umělci, sportovci, podnikateli, manažery, zástupci státní správy či kontrolních orgánů, soudními znalci, zástupci neziskovek či úspěšnými absolventy UP. Cílem je zlepšit komunikační schopnosti studentů prostřednictvím diskuzí se zajímavými lidmi; umožnit sdílení jejich zkušeností mezi sebou, a to napříč přírodovědnými obory. Studenti mohou zvolit různou formu setkání a vybrat si mezi vědeckou přednáškou, populárně-vědeckou přednáškou, volnou diskuzí, moderovanou diskuzí nebo workshopem.

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přírodovědecká fakulta pořádá tradiční vánoční sbírku pro děti z Klokánku

S blížícími se Vánocemi můžete udělat radost některému z dětí z olomouckého Klokánku, zařízení Fondu ohrožených dětí. Přírodovědecká fakulta pod záštitou děkana Martina Kubaly od 25. listopadu do 13. prosince pořádá už po jedenácté vánoční sbírku nazvanou Příroda dětem z Klokánku.

„Mám velkou radost, že pan děkan již tradičně podpořil konání vánoční sbírky. Každý rok se v tomto čase setkávám s vedením Klokánku v Olomouci a zjišťuji, čím bychom mohli dětem a tetám zpříjemnit vánoční svátky a jakými hmotnými dary lze pomoci v jejich běžném životě. V letošním roce mohou všichni, kteří se do sbírky zapojí, darovat hračky a společenské hry, školní a výtvarné potřeby nebo kosmetiku pro starší dívky a kluky. Z praktických dárků jsou to jízdenky na MHD v hodnotě 7 a 14 Kč, prací gely či tablety do myčky, nejmenší děti využijí plenky velikosti 4. Nově mohou zaměstnanci a studenti přírodovědecké fakulty přispět libovolnou finanční částkou na transparentní účet Klokánku v Olomouci s číslem 2501674563/2010, kde uvidí darovanou částku za naše pracoviště,“ uvedla organizátorka sbírky Martina Oulehlová.

Dárky mohou zájemci přinést na vrátnici v přízemí hlavní budovy fakulty, v Olomouci – Holici na katedře botaniky nebo je mohou zanechat v řídícím úseku Centra regionu Haná. Děkan Martin Kubala pak sbírku dárků osobně předá vedoucí olomouckého Klokánku Šárce Kupčákové v pátek 13. prosince. „Děti, kterým osud nedopřál možnost vyrůstat v úplné rodině, si naši pomoc zaslouží. Naše vánoční sbírka přispěje k tomu, aby i ony mohly prožít pěkné vánoční svátky. Předem děkuji všem dárcům,“ řekl děkan.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není situace vyřešená. Za ohrožené dítě považujeme v souladu s mezinárodními i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či zanedbáváním. Pomoc jakkoli ohroženým dětem je stěžejní činností Fondu ohrožených dětí.

Přírodovědecká fakulta pořádá tradiční vánoční sbírku pro děti z Klokánku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 11/24/2019 - 08:00

S blížícími se Vánocemi můžete udělat radost některému z dětí z olomouckého Klokánku, zařízení Fondu ohrožených dětí. Přírodovědecká fakulta pod záštitou děkana Martina Kubaly od 25. listopadu do 13. prosince pořádá už po jedenácté vánoční sbírku nazvanou Příroda dětem z Klokánku.

„Mám velkou radost, že pan děkan již tradičně podpořil konání vánoční sbírky. Každý rok se v tomto čase setkávám s vedením Klokánku v Olomouci a zjišťuji, čím bychom mohli dětem a tetám zpříjemnit vánoční svátky a jakými hmotnými dary lze pomoci v jejich běžném životě. V letošním roce mohou všichni, kteří se do sbírky zapojí, darovat hračky a společenské hry, školní a výtvarné potřeby nebo kosmetiku pro starší dívky a kluky. Z praktických dárků jsou to jízdenky na MHD v hodnotě 7 a 14 Kč, prací gely či tablety do myčky, nejmenší děti využijí plenky velikosti 4. Nově mohou zaměstnanci a studenti přírodovědecké fakulty přispět libovolnou finanční částkou na transparentní účet Klokánku v Olomouci s číslem 2501674563/2010, kde uvidí darovanou částku za naše pracoviště,“ uvedla organizátorka sbírky Martina Oulehlová.

Dárky mohou zájemci přinést na vrátnici v přízemí hlavní budovy fakulty, v Olomouci – Holici na katedře botaniky nebo je mohou zanechat v řídícím úseku Centra regionu Haná. Děkan Martin Kubala pak sbírku dárků osobně předá vedoucí olomouckého Klokánku Šárce Kupčákové v pátek 13. prosince. „Děti, kterým osud nedopřál možnost vyrůstat v úplné rodině, si naši pomoc zaslouží. Naše vánoční sbírka přispěje k tomu, aby i ony mohly prožít pěkné vánoční svátky. Předem děkuji všem dárcům,“ řekl děkan.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není situace vyřešená. Za ohrožené dítě považujeme v souladu s mezinárodními i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či zanedbáváním. Pomoc jakkoli ohroženým dětem je stěžejní činností Fondu ohrožených dětí.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kapverdské ostrovy ve Dnech lusofonní kultury

Kultuře a reáliím portugalsky mluvících zemí se budou věnovat Dny lusofonní kultury. Nabídnou přednášky českých i zahraničních univerzitních vyučujících a hostů, také filmy i výstavu. 

Dny lusofonní kultury nabídnou možnost seznámit se s kulturami zemí, které stále ještě nepatří k častým turistickým destinacím. Hovoří-li se o portugalsky mluvících zemích, jde totiž nejen o Portugalsko a Brazílii, ale i o Angolu, Mosambik, Senegal či Kapverdské ostrovy.  Cílem akce je obohatit studijní program posluchačů katedry romanistiky i studentů dalších oborů UP. 

„Letos se z velké části budeme věnovat právě Kapverdským ostrovům, především ostrovům Santiago, São Vicente a Santo Antão. S kolegyní Zuzanou Burianovou jsme je navštívily v letech 2016 a 2018 a pro letošní ročník Dnů lusofonní kultury jsme připravily výstavu fotografií. Její vernisáž se uskuteční 25. listopadu od 14 hodin na chodbě katedry romanistiky. O Kapverdských ostrovech bude i následující dokument, který promítneme v češtině. Srdečně zvu i neakademickou veřejnost,“ uvedla Kateřina Ritterová z katedry romanistiky, která je zároveň i autorkou vystavovaných snímků. Na uvedených ostrovech byly obě členky katedry romanistiky díky projektu Interní grantové agentury. „Podařilo se nám navázat spolupráci s Univerzitou Cabo Verde a budeme také usilovat o smlouvu Erasmus Plus. Už v příštím akademickém roce tam na studijní pobyt vyjede jedna naše studentka. Kapverdským ostrovům se budeme věnovat letos i proto, že nově otevíráme jednooborovou navazující magisterskou portugalskou filologii, ve které se vedle brazilské portugalštiny a reálií budeme soustředit na africká studia,“ doplnila.

Program Dnů lusofonní kultury začíná v pondělí 25. listopadu. Studentům, především portugalštiny, se už v osm hodin nabídne projekce filmu Quanto vale ou é por quilo. Snímek režíroval Sérgio Bianchi a katedra romanistiky jej promítne v portugalštině s anglickými titulky. Už od 10 hodin uvede katedra romanistiky další film. Um rio v režii José Carlose de Oliveiry se bude promítat opět v portugalštině s anglickými titulky. Pro veřejnost, která nehovoří ani portugalsky ani anglicky, může být zajímavá přednáška s názvem Brazilští evangelikálové mezi garáží a prezidentským palácem. V tentýž den ji od 17 hodin prosloví v češtině Šárka Grauová z FF UK.

Pravidelně jednou v semestru pořádá Dny lusofonní kultury Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury na katedře romanistiky FF UP ve spolupráci s Portugalským centrem Institutu Camões v Praze. Programová nabídka tohoto semestru skončí ve středu 27. listopadu. Více ZDE.

Kapverdské ostrovy ve Dnech lusofonní kultury

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 11/23/2019 - 08:00

Kultuře a reáliím portugalsky mluvících zemí se budou věnovat Dny lusofonní kultury. Nabídnou přednášky českých i zahraničních univerzitních vyučujících a hostů, také filmy i výstavu. 

Dny lusofonní kultury nabídnou možnost seznámit se s kulturami zemí, které stále ještě nepatří k častým turistickým destinacím. Hovoří-li se o portugalsky mluvících zemích, jde totiž nejen o Portugalsko a Brazílii, ale i o Angolu, Mosambik, Senegal či Kapverdské ostrovy.  Cílem akce je obohatit studijní program posluchačů katedry romanistiky i studentů dalších oborů UP. 

„Letos se z velké části budeme věnovat právě Kapverdským ostrovům, především ostrovům Santiago, São Vicente a Santo Antão. S kolegyní Zuzanou Burianovou jsme je navštívily v letech 2016 a 2018 a pro letošní ročník Dnů lusofonní kultury jsme připravily výstavu fotografií. Její vernisáž se uskuteční 25. listopadu od 14 hodin na chodbě katedry romanistiky. O Kapverdských ostrovech bude i následující dokument, který promítneme v češtině. Srdečně zvu i neakademickou veřejnost,“ uvedla Kateřina Ritterová z katedry romanistiky, která je zároveň i autorkou vystavovaných snímků. Na uvedených ostrovech byly obě členky katedry romanistiky díky projektu Interní grantové agentury. „Podařilo se nám navázat spolupráci s Univerzitou Cabo Verde a budeme také usilovat o smlouvu Erasmus Plus. Už v příštím akademickém roce tam na studijní pobyt vyjede jedna naše studentka. Kapverdským ostrovům se budeme věnovat letos i proto, že nově otevíráme jednooborovou navazující magisterskou portugalskou filologii, ve které se vedle brazilské portugalštiny a reálií budeme soustředit na africká studia,“ doplnila.

Program Dnů lusofonní kultury začíná v pondělí 25. listopadu. Studentům, především portugalštiny, se už v osm hodin nabídne projekce filmu Quanto vale ou é por quilo. Snímek režíroval Sérgio Bianchi a katedra romanistiky jej promítne v portugalštině s anglickými titulky. Už od 10 hodin uvede katedra romanistiky další film. Um rio v režii José Carlose de Oliveiry se bude promítat opět v portugalštině s anglickými titulky. Pro veřejnost, která nehovoří ani portugalsky ani anglicky, může být zajímavá přednáška s názvem Brazilští evangelikálové mezi garáží a prezidentským palácem. V tentýž den ji od 17 hodin prosloví v češtině Šárka Grauová z FF UK.

Pravidelně jednou v semestru pořádá Dny lusofonní kultury Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury na katedře romanistiky FF UP ve spolupráci s Portugalským centrem Institutu Camões v Praze. Programová nabídka tohoto semestru skončí ve středu 27. listopadu. Více ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti opět pomohou dětem a seniorům díky projektu Vánoce pro všechny

Projekt studentů UP s názvem Vánoce pro všechny již počtvrté nadělí radost, dárky a vánoční atmosféru lidem, na které bývá často zapomínáno. Kromě seniorů a pacientů z léčeben pro dlouhodobě nemocné myslí iniciativa i na děti s poruchou autistického spektra z Centra JAN. Letos se na dárky dle svého přání mohou těšit klienti z pěti zařízení.

Dobročinný neziskový projekt studentek z olomoucké univerzity se snaží přinést ducha Vánoc těm, kteří jsou během svátků často opuštění a nemají možnost trávit Vánoce s rodinou, nebo rodinu vůbec nemají. Cílem je ukázat jim, že na světě jsou stále lidé, kteří na ně myslí.

„Již tradičně jsme oslovili Vojenskou nemocnici v Olomouci, LDN v Moravském Berouně, Dům pokojného stáří v Bohuslavicích, Centrum JAN a nově i LDN Nemocnice Šternberk. Máme radost, že počet obdarovaných se letos opět navýší,“ řekla organizátorka projektu Nela Chudová. Zatímco v roce 2016, kdy projekt začínal, bylo třemi dobrovolníky obdarováno pouhých patnáct pacientů z Vojenské nemocnice v Olomouci, minulý rok to bylo už 285 obdarovaných a 80 zapojených dobrovolníků z řad studentů, zaměstnanců univerzity, ale i veřejnosti. Celkem se rozdalo 439 dárků. „Vánoce pro všechny patří v posledních letech k nejvýznamnějším dobrovolnickým aktivitám na univerzitě a jsme rádi, že můžeme být nápomocni při organizaci,“ ocenil výzvu Petr Bilík, prorektor UP pro vnější vztahy.

Vše je založeno na osobním přístupu a dobrovolnictví bez nároku na odměnu. Proto jako každý rok organizátorky 2. a 3. prosince společně s dobrovolníky osobně navštíví zapojené děti a seniory a budou zjišťovat, co by rádi našli pod stromečkem. Jejich vánoční přání jsou zveřejněna na facebookové stránce Vánoce pro všechny a na webové stránce www.vanocevsem.cz. Tím odstartuje rezervace dárků pro donátory. „Stejně jako loni mohou lidé pomoci také s výrobou přáníček a pečením cukroví, které následně dobrovolníci balíčkují a distribuují. Každý senior tak má zajištěn alespoň malý dáreček,“ dodala Chudová.

Dárky si bude moct zarezervovat kdokoliv přes krátký formulář na webových stránkách. Proces je jednoduchý – stačí vyplnit formulář, následně dárek koupit, zabalit, označit štítkem se jménem obdarovávaného a do 18. prosince přinést na recepci Knihovny UP. „To všechno by nebylo možné bez dobrovolníků, kteří jsou ochotni ukrojit si kousek svého volného času a nabídnout pomocnou ruku, bez sponzorů a bez Univerzity Palackého, jež nám poskytuje zázemí – ať už jsou to prostory v knihovně, nebo pomoc při organizaci,“ poděkovala Chudová. Od minulého roku je tu řešení i pro ty, kteří by se rádi zapojili, ale nemají možnost koupit dárek a přinést jej do knihovny. Organizátoři projektu totiž zřídili transparentní účet, na který lze zaslat libovolnou částku. „Letošní ročník vyvrcholí 19. a 20 prosince, kdy pojedeme s dobrovolníky všechny obdarovávat. Večer zakončíme stejně jako minulý rok večírkem s dětmi z Centra JAN,“ uzavřela Chudová.

 

 

 

Studenti opět pomohou dětem a seniorům díky projektu Vánoce pro všechny

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 11/22/2019 - 14:00

Projekt studentů UP s názvem Vánoce pro všechny již počtvrté nadělí radost, dárky a vánoční atmosféru lidem, na které bývá často zapomínáno. Kromě seniorů a pacientů z léčeben pro dlouhodobě nemocné myslí iniciativa i na děti s poruchou autistického spektra z Centra JAN. Letos se na dárky dle svého přání mohou těšit klienti z pěti zařízení.

Dobročinný neziskový projekt studentek z olomoucké univerzity se snaží přinést ducha Vánoc těm, kteří jsou během svátků často opuštění a nemají možnost trávit Vánoce s rodinou, nebo rodinu vůbec nemají. Cílem je ukázat jim, že na světě jsou stále lidé, kteří na ně myslí.

„Již tradičně jsme oslovili Vojenskou nemocnici v Olomouci, LDN v Moravském Berouně, Dům pokojného stáří v Bohuslavicích, Centrum JAN a nově i LDN Nemocnice Šternberk. Máme radost, že počet obdarovaných se letos opět navýší,“ řekla organizátorka projektu Nela Chudová. Zatímco v roce 2016, kdy projekt začínal, bylo třemi dobrovolníky obdarováno pouhých patnáct pacientů z Vojenské nemocnice v Olomouci, minulý rok to bylo už 285 obdarovaných a 80 zapojených dobrovolníků z řad studentů, zaměstnanců univerzity, ale i veřejnosti. Celkem se rozdalo 439 dárků. „Vánoce pro všechny patří v posledních letech k nejvýznamnějším dobrovolnickým aktivitám na univerzitě a jsme rádi, že můžeme být nápomocni při organizaci,“ ocenil výzvu Petr Bilík, prorektor UP pro vnější vztahy.

Vše je založeno na osobním přístupu a dobrovolnictví bez nároku na odměnu. Proto jako každý rok organizátorky 2. a 3. prosince společně s dobrovolníky osobně navštíví zapojené děti a seniory a budou zjišťovat, co by rádi našli pod stromečkem. Jejich vánoční přání jsou zveřejněna na facebookové stránce Vánoce pro všechny a na webové stránce www.vanocevsem.cz. Tím odstartuje rezervace dárků pro donátory. „Stejně jako loni mohou lidé pomoci také s výrobou přáníček a pečením cukroví, které následně dobrovolníci balíčkují a distribuují. Každý senior tak má zajištěn alespoň malý dáreček,“ dodala Chudová.

Dárky si bude moct zarezervovat kdokoliv přes krátký formulář na webových stránkách. Proces je jednoduchý – stačí vyplnit formulář, následně dárek koupit, zabalit, označit štítkem se jménem obdarovávaného a do 18. prosince přinést na recepci Knihovny UP. „To všechno by nebylo možné bez dobrovolníků, kteří jsou ochotni ukrojit si kousek svého volného času a nabídnout pomocnou ruku, bez sponzorů a bez Univerzity Palackého, jež nám poskytuje zázemí – ať už jsou to prostory v knihovně, nebo pomoc při organizaci,“ poděkovala Chudová. Od minulého roku je tu řešení i pro ty, kteří by se rádi zapojili, ale nemají možnost koupit dárek a přinést jej do knihovny. Organizátoři projektu totiž zřídili transparentní účet, na který lze zaslat libovolnou částku. „Letošní ročník vyvrcholí 19. a 20 prosince, kdy pojedeme s dobrovolníky všechny obdarovávat. Večer zakončíme stejně jako minulý rok večírkem s dětmi z Centra JAN,“ uzavřela Chudová.

 

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zemřel Miloš Lokajíček, legenda Fyzikálního ústavu

Novinky: Fyzikální ústav - Pá, 11/22/2019 - 13:57

Osud Miloše Lokajíčka byl úzce provázán s historickými zvraty 20. století, které ovlivnily jeho soukromý i pracovní život. Ten zasvětil rozvoji fyzikálních věd a šíření křesťanských hodnot a víry.

Prof. RNDr. Miloš Lokajíček, DrSc. (* 1923 †︎ 2019), Foto: Paměť národa

Miloš Lokajíček se narodil 20. srpna 1923 ve Starém Plzenci. V roce 1942 maturoval na gymnáziu v Plzni, ale na studium na vysoké škole mohl nastoupit teprve po ukončení druhé světové války. Ihned po jejím ukončení se přihlásil na obnovenou Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 1948 dokončil studium matematiky a fyziky. O dva roky později získal titul doktora přírodních věd.

Špatný kádrový posudek znemožnil Lokajíčkovi po studiích nastoupit do zaměstnaneckého poměru v Matematickém ústavu plzeňské Škodovky, ale s pomocí švagra Josefa Hoška se mu podařilo nastoupit do Státního radiologického ústavu v Praze a následně se ve vinohradské nemocnici podílel na zavádění nových přesných ozařovacích technik v onkologické léčbě a výzkumu onkologické radiologické léčby.

V roce 1952 společně s profesorem Václavem Votrubou navrhli jako první postup systematického popisu elementární částice. Po aspirantuře v Ústavu teoretické fyziky na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy přešel v roce 1953 do Fyzikálního ústavu Československé akademie věd v Praze.

Lokajíčkovu vědeckou kariéru přerušilo v únoru 1954 zatčení a následné odsouzení Krajským soudem v Praze k sedmi letům vězení. Lokajíček byl souzen v procesu „Malíková a spol.“ k těžkému žaláři. Proces byl veden proti okruhu pražské „Rodiny“ vedené chorvatským knězem Stjepanem Tomislavem Kolakovićem, ke kterému Lokajíček patřil od roku 1946 a již rok dříve byl jedním z obnovitelů sdružení katolických vysokoškolských studentů České ligy akademické.

Trest si odpykával u technického komanda v Opavě, kde zodpovídal za skupinu pověřenou překládáním materiálů o jaderné energii. Díky přímluvě profesora Votruby u prezidenta Antonína Zápotockého byl po třech letech propuštěn. Profesor Votruba využil své pozice během státní návštěvy ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů Dubna u Moskvy, kde od roku 1956 působil jako zástupce generálního ředitele.

Rok po propuštění z vězení se začal Lokajíček věnovat vývoji nukleárních zařízení pro lékařské účely ve Výzkumném závodu Tesla Přemyšlení. K původnímu oboru se ovšem vrátil až po pražském jaru a odjel na roční pracovní pobyt do Dubna a následně se vrátil do Fyzikálního ústavu, kde neoficiálně vedl sekci fyziky elementárních částic. Po roce 1990 se aktivně zapojil do spolupráce v projektech Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN).

Miloš Lokajíček se celý život věnoval rozvoji fyzikálních věd. Jeho hlavním výzkumným tématem byl popis kolizních a rozpadových procesů částic a axiomatika kvantové teorie. Při své práci se proslavil kombinováním metod ve zdánlivě zcela odlišných vědních disciplínách, které aplikoval v oblasti radiobiologie a hadronové terapie. Lokajíček byl prakticky první v celé východní Evropě, kdo začal uvádět do chodu nové přesné ozařovací techniky v léčbě nádorových onemocnění. Je autorem nebo spoluautorem přibližně 300 původních vědeckých prací a držitelem Zlaté plakety ČSAV za zásluhy o rozvoj ve fyzikálních vědách, kterou převzal v roce 1992.

Osobnost a životní postoj Lokajíčka vystihuje vzpomínka Vojtěcha Kundráta, kterou publikoval u přílěžitosti Lokajíčkova životního výročí na webu Fyzikálního ústavu. V době listopadové sametové revoluce 1989 se v SÚJV Dubna konalo shromáždění na jehož konci vystoupil Lokajíček, který se: “ve svém proslovu soustředil na otázku růstu osobnosti a postavení člověka ve společnosti; poukázal na to, že cílem člověka, nejenom vědecky pracujícího, by měla být především služba. Ne kariéra, nebo osobní prospěch,” vzpomíná v textu Kundrát.

Miloš Lokajíček zemřel ve věku 96 let dne 7. listopadu roku 2019.

Foto: Paměť národa
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Univerzita se připojuje k petici proti policejnímu násilí v Hongkongu

V reakci na vyostřenou situaci při dlouhotrvajících protivládních protestech v Hongkongu, a především na tvrdé zásahy tamější policie proti studentům a další protestující veřejnosti se vedení katedry asijských studií s podporou vedení UP připojuje k Petici českých sinologů, orientalistů a akademické obce proti policejnímu násilí v Hongkongu.

Petice v pěti bodech odsuzuje brutalitu zásahů, porušování akademických svobod a podmínky ve vězení, žádá nezávislé vyšetření policejního zásahu a vyzývá představitele hongkongských univerzit k větší aktivitě při ochraně akademických svobod a akademické obce.

Text české petice naleznete zde, text anglické pak zde. Pokud se vás situace v Hongkongu dotýká a s textem petice souzníte, můžete připojit i váš podpis.

Současně s peticí lze podpořit také otevřený dopis premiérovi ČR (zde), který iniciuje Studentská komora Rady vysokých škol.

 

Stránky