Agregátor zdrojů

Dny mobilit na FF nabídly informace o možnostech studia i stáží v zahraničí

Nabídka variant a počtu míst studentských stáží řadí filozofickou fakultu k nejaktivnějším na Univerzitě Palackého. Letos poprvé své Dny mobilit rozdělila do několika bloků, během nichž věnovala pozornost jak studiu v USA a Asii, tak i v Rusku. Výstavou, instalovanou v Respiriu fakulty, připomněla i dvacetiletí, které uplynulo od vzniku programu Erasmus.

Dny mobilit jsou na filozofické fakultě již pravidelnou událostí. Jejich prostřednictvím fakulta informuje své studenty o možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží.

„Studenty jsme upozornili na interaktivní mapu, která je umístěna nově na našich webových stránkách. Jejím prostřednictvím se mohou dozvědět o všech partnerských zahraničních školách fakulty. Letos poprvé jsme Dny mobilit rozdělili do informačních bloků zaměřených na jednotlivé regiony, zvlášť na Ameriku, Asi a Rusko. Asi největší zájem byl o Asii,“ uvedla Pavlína Flajšarová, proděkanka pro zahraničí záležitosti.

Během týdne poskytovali v blocích informace i sami studenti, kteří už nějaký pobyt či stáž absolvovali. O zkušenosti se tak podělila například Markéta Dosoudilová, studentka doktorského studijního programu Český jazyk, která hovořila o svém studijním pobytu ve slovinské Lublani v rámci programu CEEPUS.  V bloku zaměřeném na Ameriku se o napínavé zážitky z kolumbijské Bogoty podělila Eva Bošková, studentka španělské a německé filologie. Lucie Kimlová, studentka Sociologie a Andragogiky, prezentovala své studijní pobyty na americké Moravian College a na National ChengChi Univerzity na Taiwanu. Kristína Machálková a Ludmila Kulhavá, studentky Čínské filologie, hovořily o studiu v Číně, Jan Čermák představil studium na Hankuk University of Foreign Studies v Koreji. Vojtěch Jirka, student ruské filologie, který letos vycestoval už dvakrát, hovořil jak o svém ruském studijním pobytu na Tomské státní pedagogické univerzitě, tak o pracovním pobytu, který strávil v Českém centru Moskva. „Mám zkušenost s ruským vzdělávacím systémem a můžu tak srovnávat. Poznal jsem reálie periferie Ruska, tedy vzdálených kulturně odlišných oblastí. Mohl jsem cestovat po Sibiři. Získal jsem řadu kontaktů a zlepšil jsem si jak ruštinu, tak i angličtinu. Zahraniční studijní pobyt všem vřele doporučuji!,“ řekl při své prezentaci.

Během Dnů mobilit instalovala filozofická fakulta ve svém Respiriu také putovní výstavu, věnovanou 20. výročí programu Erasmus. Do tohoto programu se Univerzita Palackého zapojuje od roku 1998. Letos studenti vyjíždějí na semestrální nebo i roční pobyty tedy už podvacáté.

„Začali jsme s hrstkou partnerů v několika málo evropských zemí, postupně se portfolio rozšiřuje. V posledních letech se rozšiřuje dokonce za hranice Evropské unie. Studenti mají možnost vyjet i do tak exotických zemí, jakými jsou Zambie, Bhútán nebo Jihoafrická republika. Za dvacet let už z UP vyjelo téměř šest tisíc studentů. V těchto letech je to kolem čtyř set studentů ročně na studijní pobyty plus dalších zhruba sto dvacet studentů na praktické stáže. Filozofická fakulta patří v tomto směru bezkonkurenčně k nejaktivnějším,“ uvedla při vernisáži této expozice Ivona Vyhnánková ze Zahraničního oddělení Rektorátu UP. Dodala, že Univerzita Palackého je velmi úspěšná v získávání peněz na zahraniční mobility. „Určitě se nebojte vycestovat. Když si přečtete jednotlivé příběhy studentů, zjistíte, že všechny to obohatilo, ovlivnilo a posunulo dál,“ dodala. Zdůraznila přitom, že nynější období je charakteristické pro výběrové řízení na letní semestr tohoto akademického roku. V lednu a v únoru 2020 pak budou výběrová řízení na pobyty v dalším akademickém roce, tedy v roce 2020/2021.

Dny mobilit na FF nabídly informace o možnostech studia i stáží v zahraničí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 10/09/2019 - 08:00

Nabídka variant a počtu míst studentských stáží řadí filozofickou fakultu k nejaktivnějším na Univerzitě Palackého. Letos poprvé své Dny mobilit rozdělila do několika bloků, během nichž věnovala pozornost jak studiu v USA a Asii, tak i v Rusku. Výstavou, instalovanou v Respiriu fakulty, připomněla i dvacetiletí, které uplynulo od vzniku programu Erasmus.

Dny mobilit jsou na filozofické fakultě již pravidelnou událostí. Jejich prostřednictvím fakulta informuje své studenty o možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží.

„Studenty jsme upozornili na interaktivní mapu, která je umístěna nově na našich webových stránkách. Jejím prostřednictvím se mohou dozvědět o všech partnerských zahraničních školách fakulty. Letos poprvé jsme Dny mobilit rozdělili do informačních bloků zaměřených na jednotlivé regiony, zvlášť na Ameriku, Asi a Rusko. Asi největší zájem byl o Asii,“ uvedla Pavlína Flajšarová, proděkanka pro zahraničí záležitosti.

Během týdne poskytovali v blocích informace i sami studenti, kteří už nějaký pobyt či stáž absolvovali. O zkušenosti se tak podělila například Markéta Dosoudilová, studentka doktorského studijního programu Český jazyk, která hovořila o svém studijním pobytu ve slovinské Lublani v rámci programu CEEPUS.  V bloku zaměřeném na Ameriku se o napínavé zážitky z kolumbijské Bogoty podělila Eva Bošková, studentka španělské a německé filologie. Lucie Kimlová, studentka Sociologie a Andragogiky, prezentovala své studijní pobyty na americké Moravian College a na National ChengChi Univerzity na Taiwanu. Kristína Machálková a Ludmila Kulhavá, studentky Čínské filologie, hovořily o studiu v Číně, Jan Čermák představil studium na Hankuk University of Foreign Studies v Koreji. Vojtěch Jirka, student ruské filologie, který letos vycestoval už dvakrát, hovořil jak o svém ruském studijním pobytu na Tomské státní pedagogické univerzitě, tak o pracovním pobytu, který strávil v Českém centru Moskva. „Mám zkušenost s ruským vzdělávacím systémem a můžu tak srovnávat. Poznal jsem reálie periferie Ruska, tedy vzdálených kulturně odlišných oblastí. Mohl jsem cestovat po Sibiři. Získal jsem řadu kontaktů a zlepšil jsem si jak ruštinu, tak i angličtinu. Zahraniční studijní pobyt všem vřele doporučuji!,“ řekl při své prezentaci.

Během Dnů mobilit instalovala filozofická fakulta ve svém Respiriu také putovní výstavu, věnovanou 20. výročí programu Erasmus. Do tohoto programu se Univerzita Palackého zapojuje od roku 1998. Letos studenti vyjíždějí na semestrální nebo i roční pobyty tedy už podvacáté.

„Začali jsme s hrstkou partnerů v několika málo evropských zemí, postupně se portfolio rozšiřuje. V posledních letech se rozšiřuje dokonce za hranice Evropské unie. Studenti mají možnost vyjet i do tak exotických zemí, jakými jsou Zambie, Bhútán nebo Jihoafrická republika. Za dvacet let už z UP vyjelo téměř šest tisíc studentů. V těchto letech je to kolem čtyř set studentů ročně na studijní pobyty plus dalších zhruba sto dvacet studentů na praktické stáže. Filozofická fakulta patří v tomto směru bezkonkurenčně k nejaktivnějším,“ uvedla při vernisáži této expozice Ivona Vyhnánková ze Zahraničního oddělení Rektorátu UP. Dodala, že Univerzita Palackého je velmi úspěšná v získávání peněz na zahraniční mobility. „Určitě se nebojte vycestovat. Když si přečtete jednotlivé příběhy studentů, zjistíte, že všechny to obohatilo, ovlivnilo a posunulo dál,“ dodala. Zdůraznila přitom, že nynější období je charakteristické pro výběrové řízení na letní semestr tohoto akademického roku. V lednu a v únoru 2020 pak budou výběrová řízení na pobyty v dalším akademickém roce, tedy v roce 2020/2021.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kandidáti na děkana právnické fakulty představili vize pro příští čtyři roky

Kultivované, věcné a trvající dvě hodiny. Takové bylo shromáždění akademické obce právnické fakulty, které svolal předseda senátu Michal Bartoň za účelem prezentace kandidátů na děkana. O funkci se ucházejí dva kandidáti – Zdenka Papoušková, současná děkanka, a Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva. Senátoři mezi nimi budou volit v pondělí 14. října na svém zasedání.

Kandidáti v pořadí, které určil los, nejprve představili své vize pro funkční období 2020–2024. Ve druhé polovině setkání pak měli členové akademické obce prostor se kandidátů na cokoli zeptat. Diskutovalo se například o podobě státní závěrečné zkoušky, systemizaci pracovních míst nebo o situaci na univerzitě v souvislosti se záměrem vybudovat nový vysokoškolský ústav.

Fakulta jako hrdá a stabilní součást našich životů

Zdenka Papoušková se svým týmem stojí v čele fakulty od ledna 2016 a ráda by ve své práci pokračovala další čtyři roky. „Je pro mě potěšením, že většina úkolů a cílů stanovených pro mé první funkční období je v tomto okamžiku splněna či realizována. Nemyslím si ovšem, že tento stav pro můj tým a pro mě osobně představuje stav cílový. Proto jsem se rozhodla kandidovat podruhé a garantovat tak kontinuitu v pozitivním vývoji naší fakulty,“ vysvětlila Zdenka Papoušková, odbornice na finanční právo. Za jeden ze svých nových cílů si stanovila rozšíření participace všech na fungování fakulty v rámci její třetí role, společenské odpovědnosti.

Zdůraznila, že nadále zůstává jednou z jejich priorit internacionalizace fakulty. Hodlá například zlepšit podmínky pro výjezdy studentů do zahraničí, zvýšit podporu a motivaci akademických pracovníků pro zahraniční výjezdy, zkvalitnit cizojazyčnou výuku a nadále zaručovat vysokou kvalitu letních škol práva.

Neméně důležitá je podle ní pro fakultu oblast vědy a výzkumu. „Státní ani univerzitní systémy hodnocení tvůrčí činnosti nehodlám slepě přebírat, ale zároveň je nelze ignorovat. Ráda bych ve svém druhém funkčním období vyhodnotila námi nastavené systémy hodnocení a přizpůsobila je aktuálním podmínkám,“ řekla Zdenka Papoušková. V plánu má také například osobní podporu kvalifikačního rozvoje akademických pracovníků a v oblasti juniorské vědy mimo jiné rozšíření možností studia v doktorských studijních programech nebo zlepšování podmínek školitelů.

Studentům mimo jiné slíbila zlepšování podmínek pro studium i neformální setkávání studentů s akademiky, akademikům zase například snižování administrativní zátěže. „Chci pokračovat v nastaveném trendu otevřeného konzultativního procesu u klíčových rozhodnutí fakulty a otevřené komunikaci se všemi lidmi na fakultě. Všichni jste pro fakultu klíčoví. Všichni tvoříme fakultu,“ dodala Zdenka Papoušková.

Jako důkaz garance kontinuity představila svůj proděkanský tým. Pokud bude zvolena, sáhne k jediné změně. „Počet proděkanů a rozdělení oblastí hodlám zachovat. Se čtyřmi z pěti současných proděkanů jsem dohodnuta na pokračování i v dalším funkčním období. S proděkankou pro organizaci a rozvoj Monikou Horákovou jsme se domluvily, že ve funkci pokračovat již nebude. Tohle jediné místo nechávám ve svém týmu zatím volné. Jsem otevřena jednáním, tak aby tento post byl obsazen co nejkvalitnější osobností naší fakulty,“ řekla na závěr Zdenka Papoušková, která svou volební kampaň zastřešila mottem „Fakulta jako hrdá a stabilní součást našich životů!“.

Fakulta potřebuje novou dynamiku

Václav Stehlík také nejprve zdůvodnil svou kandidaturu. „Jsem přesvědčen, že fakulta potřebuje novou dynamiku. Je třeba, aby se zaměřila na excelenci ve všech oblastech, které realizuje. Měla by převýšit kvalita nad kvantitou. Druhý důvodem je, že fakulta potřebuje nový styl řízení. Chybí mi cílené strategické řízení a chybí mi vize rezortů, kateder. Nabízím zkušenosti z vedení katedry, mám zkušenosti s managementem personálním, finančním i projektovým. A také jsem přesvědčen, že náš budoucí děkan má být habilitovaný,“ řekl Václav Stehlík, který od roku 2014 vede katedru mezinárodního a evropského práva a je dlouholetým členem akademického senátu.

Stejně jako jeho protikandidátka se dotkl všech důležitých oblastí. Ve vztahu ke studentům zdůraznil férovost a kvalitu. „Bude-li zájem, jsem například ochoten podpořit vznik pozice studentského ombudsmana. Ve vyšších ročnících vidím prostor pro praxe, specializace a zahraniční stáže. K sepětí studentů s fakultou by mohla přispět soutěž po vzoru přírodovědecké fakulty Hýčkejte svá práva. Líbil by se mi i studentský klub,“ naznačil Václav Stehlík.

Vedení fakulty by podle něj nemělo pouze řídit, ale hlavně vést. Pro každého zaměstnance například navrhuje individuální plán rozvoje, s ohledem na jeho rodinné poměry, zdraví a podobně. „Chybí mi také oborové strategie v rámci přípravy akreditací dalších habilitačních řízení.“

V oblasti vědy a výzkumu se podle něj musí investovat na vstupu a ne pouze diskutovat o způsobu hodnocení na výstupu. „Tuto oblast je potřeba řídit aktivně, zásadní jsou vědecké projekty. Myslím, že tady zatím nedokážeme využít know-how fakulty,“ řekl Václav Stehlík. Další rezervy vidí například v práci s absolventy. Navrhuje vytvoření fondu absolventů PF UP, který by podporoval konkrétní aktivity konkrétního studenta, nebo zapojení absolventů do výuky.

Zatímco Zdenka Papoušková představila svůj proděkanský tým, Václav Stehlík tento bod do prezentace nezařadil. A tak jeden z dotazů byl právě na složení jeho týmu. „Mám jasnou představu na každou proděkanskou pozici. Jména jsem ale záměrně nezveřejňoval z mnoha důvodů,“ reagoval Václav Stehlík. I on by ale rád zachoval personální kontinuitu, zejména pak v rezortech, které fungují velmi dobře, a odkázal na svůj podrobný volební program. Další možní členové jeho týmu jsou akademickými senátory. Ty nechtěl oslovovat, neboť nabídku funkcí konkrétním akademickým senátorům před volbou nepovažuje za korektní. „A pak mi zbývá třetí skupina – kolegové, kteří nejsou ani ve vedení, ani v senátu. Takto představený tým by však rozhodně nepůsobil kompaktně,“ vysvětlil Václav Stehlík.

Senátoři budou hlasovat příští týden

Kandidáta na děkana PF UP bude patnáct senátorů, devět akademických pracovníků a šest studentů, volit na svém zasedání v pondělí 14. října od 15 hodin. Na konci září požádal Václav Stehlík z důvodů své kandidatury o pozastavení senátorského mandátu, nahradil jej Ondřej Svaček. Hlasování senátorů je tajné, může být až tříkolové, a ke zvolení je třeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu (tedy 8 z 15). Volbu senátorů pak ještě potvrzuje rektor univerzity. V případě, že senátoři nevyberou žádného z uchazečů ani ve třetím kole, vyhlásí se nové volby.

Videozáznam ze shromáždění akademické obce najdete na fakultním webu.

Kandidáti na děkana právnické fakulty představili vize pro příští čtyři roky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/08/2019 - 15:00

Kultivované, věcné a trvající dvě hodiny. Takové bylo shromáždění akademické obce právnické fakulty, které svolal předseda senátu Michal Bartoň za účelem prezentace kandidátů na děkana. O funkci se ucházejí dva kandidáti – Zdenka Papoušková, současná děkanka, a Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva. Senátoři mezi nimi budou volit v pondělí 14. října na svém zasedání.

Kandidáti v pořadí, které určil los, nejprve představili své vize pro funkční období 2020–2024. Ve druhé polovině setkání pak měli členové akademické obce prostor se kandidátů na cokoli zeptat. Diskutovalo se například o podobě státní závěrečné zkoušky, systemizaci pracovních míst nebo o situaci na univerzitě v souvislosti se záměrem vybudovat nový vysokoškolský ústav.

Fakulta jako hrdá a stabilní součást našich životů

Zdenka Papoušková se svým týmem stojí v čele fakulty od ledna 2016 a ráda by ve své práci pokračovala další čtyři roky. „Je pro mě potěšením, že většina úkolů a cílů stanovených pro mé první funkční období je v tomto okamžiku splněna či realizována. Nemyslím si ovšem, že tento stav pro můj tým a pro mě osobně představuje stav cílový. Proto jsem se rozhodla kandidovat podruhé a garantovat tak kontinuitu v pozitivním vývoji naší fakulty,“ vysvětlila Zdenka Papoušková, odbornice na finanční právo. Za jeden ze svých nových cílů si stanovila rozšíření participace všech na fungování fakulty v rámci její třetí role, společenské odpovědnosti.

Zdůraznila, že nadále zůstává jednou z jejich priorit internacionalizace fakulty. Hodlá například zlepšit podmínky pro výjezdy studentů do zahraničí, zvýšit podporu a motivaci akademických pracovníků pro zahraniční výjezdy, zkvalitnit cizojazyčnou výuku a nadále zaručovat vysokou kvalitu letních škol práva.

Neméně důležitá je podle ní pro fakultu oblast vědy a výzkum. „Státní ani univerzitní systémy hodnocení tvůrčí činnosti nehodlám slepě přebírat, ale zároveň je nelze ignorovat. Ráda bych ve svém druhém funkčním období vyhodnotila námi nastavené systémy hodnocení a přizpůsobila je aktuálním podmínkám,“ řekla Zdenka Papoušková. V plánu má také například osobní podporu kvalifikačního rozvoje akademických pracovníků a v oblasti juniorské vědy mimo jiné rozšíření možností studia v doktorských studijních programech nebo zlepšování podmínek školitelů.

Studentům mimo jiné slíbila zlepšování podmínek pro studium i neformální setkávání studentů s akademiky, akademikům zase například snižování administrativní zátěže. „Chci pokračovat v nastaveném trendu otevřeného konzultativního procesu u klíčových rozhodnutí fakulty a otevřené komunikaci se všemi lidmi na fakultě. Všichni jste pro fakultu klíčoví. Všichni tvoříme fakultu,“ dodala Zdenka Papoušková.

Jako důkaz garance kontinuity představila svůj proděkanský tým. Pokud bude zvolena, sáhne k jediné změně. „Počet proděkanů a rozdělení oblastí hodlám zachovat. Se čtyřmi z pěti současných proděkanů jsem dohodnuta na pokračování i v dalším funkčním období. S proděkankou pro organizaci a rozvoj Monikou Horákovou jsme se domluvily, že ve funkci pokračovat již nebude. Tohle jediné místo nechávám ve svém týmu zatím volné. Jsem otevřena jednáním, tak aby tento post byl obsazen co nejkvalitnější osobností naší fakulty,“ řekla na závěr Zdenka Papoušková, která svou volební kampaň zastřešila mottem „Fakulta jako hrdá a stabilní součást našich životů!“.

Fakulta potřebuje novou dynamiku

Václav Stehlík také nejprve zdůvodnil svou kandidaturu. „Jsem přesvědčen, že fakulta potřebuje novou dynamiku. Je třeba, aby se zaměřila na excelenci ve všech oblastech, které realizuje. Měla by převýšit kvalita nad kvantitou. Druhý důvodem je, že fakulta potřebuje nový styl řízení. Chybí mi cílené strategické řízení a chybí mi vize rezortů, kateder. Nabízím zkušenosti z vedení katedry, mám zkušenosti s managementem personálním, finančním i projektovým. A také jsem přesvědčen, že náš budoucí děkan má být habilitovaný,“ řekl Václav Stehlík, který od roku 2014 vede katedru mezinárodního a evropského práva a je dlouholetým členem akademického senátu.

Stejně jako jeho protikandidátka se dotkl všech důležitých oblastí. Ve vztahu ke studentům zdůraznil férovost a kvalitu. „Bude-li zájem, jsem například ochoten podpořit vznik pozice studentského ombudsmana. Ve vyšších ročnících vidím prostor pro praxe, specializace a zahraniční stáže. K sepětí studentů s fakultou by mohla přispět soutěž po vzoru přírodovědecké fakulty Hýčkejte svá práva. Líbil by se mi i studentský klub,“ naznačil Václav Stehlík.

Vedení fakulty by podle něj nemělo pouze řídit, ale hlavně vést. Pro každého zaměstnance například navrhuje individuální plán rozvoje, s ohledem na jeho rodinné poměry, zdraví a podobně. „Chybí mi také oborové strategie v rámci přípravy akreditací dalších habilitačních řízení.“

V oblasti vědy a výzkumu se podle něj musí investovat na vstupu a ne pouze diskutovat o způsobu hodnocení na výstupu. „Tuto oblast je potřeba řídit aktivně, zásadní jsou vědecké projekty. Myslím, že tady zatím nedokážeme využít know-how fakulty,“ řekl Václav Stehlík. Další rezervy vidí například v práci s absolventy. Navrhuje vytvoření fondu absolventů PF UP, který by podporoval konkrétní aktivity konkrétního studenta, nebo zapojení absolventů do výuky.

Zatímco Zdenka Papoušková představila svůj proděkanský tým, Václav Stehlík tento bod do prezentace nezařadil. A tak jeden z dotazů byl právě na složení jeho týmu. „Mám jasnou představu na každou proděkanskou pozici. Jména jsem ale záměrně nezveřejňoval z mnoha důvodů,“ reagoval Václav Stehlík. I on by ale rád zachoval personální kontinuitu, zejména pak v rezortech, které fungují velmi dobře, a odkázal na svůj podrobný volební program. Další možní členové jeho týmu jsou akademickými senátory. Ty nechtěl oslovovat, neboť nabídku funkcí konkrétním akademickým senátorům před volbou nepovažuje za korektní. „A pak mi zbývá třetí skupina – kolegové, kteří nejsou ani ve vedení, ani v senátu. Takto představený tým by však rozhodně nepůsobil kompaktně,“ vysvětlil Václav Stehlík.

Senátoři budou hlasovat příští týden

Kandidáta na děkana PF UP bude patnáct senátorů, devět akademických pracovníků a šest studentů, volit na svém zasedání v pondělí 14. října od 15 hodin. Na konci září požádal Václav Stehlík z důvodů své kandidatury o pozastavení senátorského mandátu, nahradil jej Ondřej Svaček. Hlasování senátorů je tajné, může být až tříkolové, a ke zvolení je třeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu (tedy 8 z 15). Volbu senátorů pak ještě potvrzuje rektor univerzity. V případě, že senátoři nevyberou žádného z uchazečů ani ve třetím kole, vyhlásí se nové volby.

Videozáznam ze shromáždění akademické obce najdete na fakultním webu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zahraniční studenti budou na PřF studovat rozvojová studia a politiku

Připravit odborníky v oblasti rozvojové politiky a praxe je cílem dvouletého magisterského programu International Development Studies (Mezinárodní rozvojová studia) - GLODEP, který je realizován ve spolupráci s dalšími zahraničními univerzitami. Třicet zahraničních studentů z třetí skupiny bude od letošního podzimu rozvojová studia a politiku studovat na katedře rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty.

„V tomto roce nastoupí ke studiu třicet studentů například ze Salvadoru, Mexika, Keni, Egypta, Francie, Itálie, Irska, Vietnamu či Filipín. Velká část už je v Olomouci, někteří však ještě stále čekají na vystavení víza,“ přiblížila Simona Šafaříková z katedry rozvojových a environmentálních studií.

Studentům, kteří pocházejí ze sedmadvaceti zemí světa, nabídne obor znalosti i dovednosti pro analýzu socio-ekonomických a environmentálních problémů rozvojových zemí a pro podporu rozvojových politik na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

„Pocházím z Mexico City, což je velmi konfliktní oblast. Přemýšlel jsem, jak bych jí mohl pomoci stabilizovat a více ji ekonomicky pozvednout. Hledal jsem tedy multidisciplinární obor, ve kterém bude zastoupena ekonomie i rozvojová studia. Do Olomouce do programu GLODEP, který byl pro mě prioritou, jsem se dostal i díky stipendiu, který program nabízí. Zázemí pro studenty je na vysoké úrovni, univerzita i město jsou velmi hezky propojeny. Na přírodovědecké fakultě se mi líbí, všechno tady má svůj řád a funguje to. Vyučující jsou na hodiny velmi dobře připraveni, rozvojovou problematiku rozebírají z různých pohledů a naslouchají názorům studentů,“ uvedl José Jerónimo Olvera León.

Podobnou motivaci jako José má i Muhammad Ali Anwer z Pákistánu. „Hlavním důvodem, proč jsem do programu přihlásil je, že jsem se chtěl dozvědět o nejnovějších trendech v rozvojové problematice, protože v Pákistánu čelíme velkým výzvám v oblasti rozvoje společnosti. Chci se dozvědět, jak se na to dívají ostatní, načerpat různé pohledy z celého světa, abych se mohl vrátit domů a najít ten nejlepší způsob, jak rozvinout naší zemi.“

Magisterský program GLODEP nabízí studentům možnost vzdělávat se na třech evropských univerzitách: Univerzitě Palackého v Olomouci, University of Clermont Auvergne ve Francii a University of Pavia v Itálii. Jedná se o dvouletý magisterský program, v němž studenti postupně studují jeden semestr na každé univerzitě. První skupina studentů v červnu 2019 skončila úspěšně své studium složením státní závěrečné zkoušky a obhájením diplomové práce, druhá skupina je momentálně na univerzitě v Pavii. Poslední čtvrtý semestr je vyhrazený psaní diplomové práce a studenti také mohou absolvovat stáž u akademických či neakademických partnerů konsorcia (www.glodep.eu).

Zahraniční studenti budou na PřF studovat rozvojová studia a politiku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/08/2019 - 08:00

Připravit odborníky v oblasti rozvojové politiky a praxe je cílem dvouletého magisterského programu International Development Studies (Mezinárodní rozvojová studia) - GLODEP, který je realizován ve spolupráci s dalšími zahraničními univerzitami. Třicet zahraničních studentů z třetí skupiny bude od letošního podzimu rozvojová studia a politiku studovat na katedře rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty.

„V tomto roce nastoupí ke studiu třicet studentů například ze Salvadoru, Mexika, Keni, Egypta, Francie, Itálie, Irska, Vietnamu či Filipín. Velká část už je v Olomouci, někteří však ještě stále čekají na vystavení víza,“ přiblížila Simona Šafaříková z katedry rozvojových a environmentálních studií.

Studentům, kteří pocházejí ze sedmadvaceti zemí světa, nabídne obor znalosti i dovednosti pro analýzu socio-ekonomických a environmentálních problémů rozvojových zemí a pro podporu rozvojových politik na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

„Pocházím z Mexico City, což je velmi konfliktní oblast. Přemýšlel jsem, jak bych jí mohl pomoci stabilizovat a více ji ekonomicky pozvednout. Hledal jsem tedy multidisciplinární obor, ve kterém bude zastoupena ekonomie i rozvojová studia. Do Olomouce do programu GLODEP, který byl pro mě prioritou, jsem se dostal i díky stipendiu, který program nabízí. Zázemí pro studenty je na vysoké úrovni, univerzita i město jsou velmi hezky propojeny. Na přírodovědecké fakultě se mi líbí, všechno tady má svůj řád a funguje to. Vyučující jsou na hodiny velmi dobře připraveni, rozvojovou problematiku rozebírají z různých pohledů a naslouchají názorům studentů,“ uvedl José Jerónimo Olvera León.

Podobnou motivaci jako José má i Muhammad Ali Anwer z Pákistánu. „Hlavním důvodem, proč jsem do programu přihlásil je, že jsem se chtěl dozvědět o nejnovějších trendech v rozvojové problematice, protože v Pákistánu čelíme velkým výzvám v oblasti rozvoje společnosti. Chci se dozvědět, jak se na to dívají ostatní, načerpat různé pohledy z celého světa, abych se mohl vrátit domů a najít ten nejlepší způsob, jak rozvinout naší zemi.“

Magisterský program GLODEP nabízí studentům možnost vzdělávat se na třech evropských univerzitách: Univerzitě Palackého v Olomouci, University of Clermont Auvergne ve Francii a University of Pavia v Itálii. Jedná se o dvouletý magisterský program, v němž studenti postupně studují jeden semestr na každé univerzitě. První skupina studentů v červnu 2019 skončila úspěšně své studium složením státní závěrečné zkoušky a obhájením diplomové práce, druhá skupina je momentálně na univerzitě v Pavii. Poslední čtvrtý semestr je vyhrazený psaní diplomové práce a studenti také mohou absolvovat stáž u akademických či neakademických partnerů konsorcia (www.glodep.eu).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Doktorandi míří na zkušenou do zahraničí často a rádi

Jsou dvojčata, absolvovali stejný obor na přírodovědecké fakultě a nyní studují druhý ročník doktorského programu Fyzikální chemie. Oba se chtějí vydat na vědeckou dráhu a jsou srozuměni s tím, že pro úspěch musí také hodně udělat. Za jeden z jeho důležitých předpokladů považují zahraniční pobyty a odborné stáže. Těch si Michal a Rostislav Langerovi i díky podpoře katedry fyzikální chemie a RCPTM užili už nyní měrou vrchovatou. Výsledkem jsou nejen cenné zahraniční zkušenosti a kontakty či zlepšení jazykových dovedností, ale i publikace.

Letos strávili výpočetní chemici dva týdny na Letní škole kvantové chemie na Sicílii (ESQC). Na prestižní akci přijali pouze 80 účastníků z celého světa. „Určitou roli v tom, že nás přijali, mohlo hrát i to, z jaké univerzity jsme se hlásili. Že nás vzali oba, v tom byl rozhodně i kus štěstí.  Byla to pro nás nesmírně cenná zkušenost. Měli jsme možnost vyslechnout si nejen přednášky předních odborníků, ale také procvičit si některé metody na tamních tutoriálech. Naučili jsme se tam skutečně hodně. Byli jsme také v intenzivním kontaktu se studenty z jiných zemí a zjistili, že se u nás vůbec nemáme špatně,“ zhodnotil zatím poslední zahraniční zkušenost Michal. 

Na svém kontě mají oba doktorandi celou řadu zahraničních pobytů. Michal už absolvoval v rámci doktorského studia i povinnou zahraniční stáž. Od prosince do letošního května byl v Chicagu na University of Illinois ve skupině Petra Krále. „Pan profesor přednášel v minulosti na jedné z pravidelných zvaných přednášek v RCPTM. Při té příležitosti s ním profesoři Zbořil a Otyepka domluvili i moji stáž. Zhruba za čtyři měsíce jsem už byl v Americe a získal zkušenosti, které jsou pro mě obrovským přínosem. Poznal jsem nejen to, jak v USA funguje věda, ale také jaký mají vzdělávací systém, jak vypadá Ph.D. studium a podobně. V dohledné době bychom měli publikovat společný článek s kolegy z tamní laboratoře,“ shrnul přínosy stáže Michal, který se specializuje zejména na simulace nanočástic.

Jeho bratra Rostislava stáž spojená s doktorským studiem teprve čeká. Už během magisterského studia ale pobýval půl roku ve Španělsku v ICIQ (Institut chemického výzkumu Katalánska) u nositelky ERC grantu profesorky Lopez. Jedním z výstupů byl i odborný článek, který vyšel nedávno v žurnálu Applied Materials Today.  Za sebou má i účast na zimní škole o magnetismu ve Vídni, dubnový pobyt v Belgii na konferenci MOFSIM2019 a letos v únoru navštívil spolu s dalšími Ph.D. studenty Graphene Study v rakouském Obergurglu. „Jeden z nositelů  Nobelovy ceny za objev grafenu Andre Geim si tam dokonce prohlédl můj poster a prohodil o něm se mnou pár slov. To se každému nepoštěstí,“ vzpomíná s úsměvem Rostislav, jehož hlavním zájmem je studium uhlíkových nanomateriálů a jejich strukturních, elektronických a magnetických vlastností. Na doktorskou stáž by nejraději odjel stejně jako jeho bratr do USA. Nepochybuje o tom, že katedra mu s hledáním vhodného pracoviště pomůže.

„Pokud bychom měli zhodnotit podmínky našeho studia v Olomouci, je to na jedničku s hvězdičkou podtrženou. Pokud si vyhlédneme konferenci v našem oboru, která by nás mohla posunout dopředu a kde třeba můžeme prezentovat poster, tak nám katedra vždy vyjde vstříc. Samozřejmě se musíme snažit odvádět kvalitní práci, ale na druhé straně cítíme obrovskou podporu ze strany katedry a RCPTM,“ shodují se Rostislav a Michal.

„Možná máme studium těžší než naši zahraniční kolegové, ale proto je to spíše motivující. Zkušenosti, které tím získáme, nám pak pomohou k lepším pracovním příležitostem. Důležité jsou i publikace, jež nám otevírají cestu na zahraniční pracoviště. Naše katedra má i v tomto vysoké nároky, ale tak by to mělo být. Člověka to pak vybičuje k dobrým výkonům. Například já mám už za první ročník doktorského studia čtyři články, dva z toho prvoautorské, další se chystají. A to je teprve počátek,“ těší se Rostislav.

Doktorandi katedry fyzikální chemie a RCPTM vyrážejí do světa na zkušenou pravidelně. Například David Panáček je nyní na zahraniční stáži ve vědeckém centru INC2, které je součástí Universita Autonoma di Barcellona. V laboratořích profesora Merkociho, které patří mezi světovou špičku v oblasti senzoriky, hledá možnosti využití grafenových derivátů připravených 2D chemií z fluorografenu. Adam Matěj se ve španělském Allicante u Juana Carlose Sancho Garciy učil nové techniky výpočetní chemie. A Michaela Melíková se chystá v rámci svého doktorátu na cestu do francouzské Limoges, kde se bude věnovat chování transportních enzymů.

Doktorandi míří na zkušenou do zahraničí často a rádi

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 10/07/2019 - 12:30

Jsou dvojčata, absolvovali stejný obor na přírodovědecké fakultě a nyní studují druhý ročník doktorského programu Fyzikální chemie. Oba se chtějí vydat na vědeckou dráhu a jsou srozuměni s tím, že pro úspěch musí také hodně udělat. Za jeden z jeho důležitých předpokladů považují zahraniční pobyty a odborné stáže. Těch si Michal a Rostislav Langerovi i díky podpoře katedry fyzikální chemie a RCPTM užili už nyní měrou vrchovatou. Výsledkem jsou nejen cenné zahraniční zkušenosti a kontakty či zlepšení jazykových dovedností, ale i publikace.

Letos strávili výpočetní chemici dva týdny na Letní škole kvantové chemie na Sicílii (ESQC). Na prestižní akci přijali pouze 80 účastníků z celého světa. „Určitou roli v tom, že nás přijali, mohlo hrát i to, z jaké univerzity jsme se hlásili. Že nás vzali oba, v tom byl rozhodně i kus štěstí.  Byla to pro nás nesmírně cenná zkušenost. Měli jsme možnost vyslechnout si nejen přednášky předních odborníků, ale také procvičit si některé metody na tamních tutoriálech. Naučili jsme se tam skutečně hodně. Byli jsme také v intenzivním kontaktu se studenty z jiných zemí a zjistili, že se u nás vůbec nemáme špatně,“ zhodnotil zatím poslední zahraniční zkušenost Michal. 

Na svém kontě mají oba doktorandi celou řadu zahraničních pobytů. Michal už absolvoval v rámci doktorského studia i povinnou zahraniční stáž. Od prosince do letošního května byl v Chicagu na University of Illinois ve skupině Petra Krále. „Pan profesor přednášel v minulosti na jedné z pravidelných zvaných přednášek v RCPTM. Při té příležitosti s ním profesoři Zbořil a Otyepka domluvili i moji stáž. Zhruba za čtyři měsíce jsem už byl v Americe a získal zkušenosti, které jsou pro mě obrovským přínosem. Poznal jsem nejen to, jak v USA funguje věda, ale také jaký mají vzdělávací systém, jak vypadá Ph.D. studium a podobně. V dohledné době bychom měli publikovat společný článek s kolegy z tamní laboratoře,“ shrnul přínosy stáže Michal, který se specializuje zejména na simulace nanočástic.

Jeho bratra Rostislava stáž spojená s doktorským studiem teprve čeká. Už během magisterského studia ale pobýval půl roku ve Španělsku v ICIQ (Institut chemického výzkumu Katalánska) u nositelky ERC grantu profesorky Lopez. Jedním z výstupů byl i odborný článek, který vyšel nedávno v žurnálu Applied Materials Today.  Za sebou má i účast na zimní škole o magnetismu ve Vídni, dubnový pobyt v Belgii na konferenci MOFSIM2019 a letos v únoru navštívil spolu s dalšími Ph.D. studenty Graphene Study v rakouském Obergurglu. „Jeden z nositelů  Nobelovy ceny za objev grafenu Andre Geim si tam dokonce prohlédl můj poster a prohodil o něm se mnou pár slov. To se každému nepoštěstí,“ vzpomíná s úsměvem Rostislav, jehož hlavním zájmem je studium uhlíkových nanomateriálů a jejich strukturních, elektronických a magnetických vlastností. Na doktorskou stáž by nejraději odjel stejně jako jeho bratr do USA. Nepochybuje o tom, že katedra mu s hledáním vhodného pracoviště pomůže.

„Pokud bychom měli zhodnotit podmínky našeho studia v Olomouci, je to na jedničku s hvězdičkou podtrženou. Pokud si vyhlédneme konferenci v našem oboru, která by nás mohla posunout dopředu a kde třeba můžeme prezentovat poster, tak nám katedra vždy vyjde vstříc. Samozřejmě se musíme snažit odvádět kvalitní práci, ale na druhé straně cítíme obrovskou podporu ze strany katedry a RCPTM,“ shodují se Rostislav a Michal.

„Možná máme studium těžší než naši zahraniční kolegové, ale proto je to spíše motivující. Zkušenosti, které tím získáme, nám pak pomohou k lepším pracovním příležitostem. Důležité jsou i publikace, jež nám otevírají cestu na zahraniční pracoviště. Naše katedra má i v tomto vysoké nároky, ale tak by to mělo být. Člověka to pak vybičuje k dobrým výkonům. Například já mám už za první ročník doktorského studia čtyři články, dva z toho prvoautorské, další se chystají. A to je teprve počátek,“ těší se Rostislav.

Doktorandi katedry fyzikální chemie a RCPTM vyrážejí do světa na zkušenou pravidelně. Například David Panáček je nyní na zahraniční stáži ve vědeckém centru INC2, které je součástí Universita Autonoma di Barcellona. V laboratořích profesora Merkociho, které patří mezi světovou špičku v oblasti senzoriky, hledá možnosti využití grafenových derivátů připravených 2D chemií z fluorografenu. Adam Matěj se ve španělském Allicante u Juana Carlose Sancho Garciy učil nové techniky výpočetní chemie. A Michaela Melíková se chystá v rámci svého doktorátu na cestu do francouzské Limoges, kde se bude věnovat chování transportních enzymů.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Cyklus Svět médií v 21. století přivítá na PdF Daniela Stacha

V rámci konceptu Učitel21 připravila pedagogická fakulta cyklus přednášek Svět médií v 21. století. První se uskuteční už v úterý 15. října ve 13 hodin. V auditoriu fakulty bude s akademickou obcí debatovat Daniel Stach, moderátor pořadu Hyde Park Civilizace a nejmladší laureát Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy.  

Cyklus Svět médií v 21. století připravila v rámci konceptu Učitel21 katedra českého jazyka a literatury a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. Je zaměřený na klíčová témata veřejnoprávních a soukromých médií. Orientuje se především na úlohu veřejnoprávních médií v demokratické společnosti, na principy, podle kterých média fungují, na způsoby, jakými jsou regulována a na vlastní novinářskou práci.

„Rádi na fakultě přivítáme zajímavé a inspirativní hosty. Během roku to bude zhruba pět až šest osobností české masmediální scény,“ uvedl Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální komunikace a katedry českého jazyka.

Cyklus zahájí Daniel Stach, ještě v říjnu do Olomouce přijede i Marek Wollner, šéfredaktor reportážní publicistiky a moderátor pořadu Reportéři ČT. V listopadu pozvání přijal redaktor a moderátor ČT Václav Moravec, v prosinci dokumentarista Vít Klusák a datum besedy se upřesňuje i pro setkání s Jiřím Kubíkem a Sabinou Slonkovou, reportéry z Neovlivní.cz

Všechny přednášky, jejichž cílem je zvýšit mediální gramotnost studentů a představit svět médií, se uskuteční od 13 hodin v auditoriu PdF a podle Kamila Kopeckého, který bude všechny akce moderovat s Michalem Křížem, řečníci nebudou obsahově svázáni. „Představí svou práci a budou hovořit o úloze veřejnoprávních médií v společnosti. A máme připravený i bonus pro diváky. Dotazy budou moci pokládat i anonymně prostřednictvím speciální aplikace přímo v auditoriu, která v sále začne fungovat chvíli před přednáškou,“ dodal.  

Svět médií v 21. století, Auditorium Pedagogické fakulty UP: Daniel Stach (15.10.); Marek Wollner (22. 10.); Marek Wollner; Václav Moravec (26.11.); Vít Klusák (3. 11.); Jiří Kubík a Sabina Slonková (datum bude upřesněno).

 

 

Cyklus Svět médií v 21. století přivítá na PdF Daniela Stacha

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 10/07/2019 - 08:00

V rámci konceptu Učitel21 připravila pedagogická fakulta cyklus přednášek Svět médií v 21. století. První se uskuteční už v úterý 15. října ve 13 hodin. V auditoriu fakulty bude s akademickou obcí debatovat Daniel Stach, moderátor pořadu Hyde Park Civilizace a nejmladší laureát Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy.  

Cyklus Svět médií v 21. století připravila v rámci konceptu Učitel21 katedra českého jazyka a literatury a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. Je zaměřený na klíčová témata veřejnoprávních a soukromých médií. Orientuje se především na úlohu veřejnoprávních médií v demokratické společnosti, na principy, podle kterých média fungují, na způsoby, jakými jsou regulována a na vlastní novinářskou práci.

„Rádi na fakultě přivítáme zajímavé a inspirativní hosty. Během roku to bude zhruba pět až šest osobností české masmediální scény,“ uvedl Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální komunikace a katedry českého jazyka.

Cyklus zahájí Daniel Stach, ještě v říjnu do Olomouce přijede i Marek Wollner, šéfredaktor reportážní publicistiky a moderátor pořadu Reportéři ČT. V listopadu pozvání přijal redaktor a moderátor ČT Václav Moravec, v prosinci dokumentarista Vít Klusák a datum besedy se upřesňuje i pro setkání s Jiřím Kubíkem a Sabinou Slonkovou, reportéry z Neovlivní.cz

Všechny přednášky, jejichž cílem je zvýšit mediální gramotnost studentů a představit svět médií, se uskuteční od 13 hodin v auditoriu PdF a podle Kamila Kopeckého, který bude všechny akce moderovat s Michalem Křížem, řečníci nebudou obsahově svázáni. „Představí svou práci a budou hovořit o úloze veřejnoprávních médií v společnosti. A máme připravený i bonus pro diváky. Dotazy budou moci pokládat i anonymně prostřednictvím speciální aplikace přímo v auditoriu, která v sále začne fungovat chvíli před přednáškou,“ dodal.  

Svět médií v 21. století, Auditorium Pedagogické fakulty UP: Daniel Stach (15.10.); Marek Wollner (22. 10.); Marek Wollner; Václav Moravec (26.11.); Vít Klusák (3. 11.); Jiří Kubík a Sabina Slonková (datum bude upřesněno).

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Olomouci jsou k vidění Okamžiky sametové revoluce

Na olomouckém Horním náměstí je k vidění fotografická výstava Okamžiky sametové revoluce, kterou k letošnímu 30. výročí událostí roku 1989 připravila Česká tisková kancelář (ČTK). Expozici dala agentura dohromady z vlastních archivních fondů a z fotografií, jež získala ze soukromých sbírek a muzejních fondů z bezmála třicítky měst a obcí z celé České republiky. K projektu se připojila i UP, jejíž vydavatelství bylo sběrným místem pro Olomouc a okolí.

Na Horním náměstí je do konce října na dvaceti panelech vystaveno 107 fotografií, z nichž 55 pochází od veřejnosti a z různých regionálních institucí a 52 z Fotobanky ČTK. Během listopadu - tedy samotných oslav výročí sametové revoluce - bude výstava umístěna v centru Prahy. Do té doby bude rozšířena o deset panelů, na nichž budou k vidění další snímky, které agentura vybrala z příspěvků, jež obdržela během letošního léta.

Výstava je rozdělena na 11 částí. Kromě samotné revoluce zachycuje i předrevoluční události, fotografie studentů, divadelníků i členů Občanského fóra. Samotnou revoluci ukazují nejen obrovské demonstrace a stávky, ale také četné plakáty, letáky a nápisy. Série fotografií s budoucím prezidentem Václavem Havlem je pak jistým přechodem ke snímkům věnovaným dozvukům revoluce, pádu komunistických symbolů a k závěrečné části znázorňující první svobodné volby od komunistického převratu v roce 1948.

„Od počátku příprav výstavy jsme si stanovili za cíl ukázat, jak vypadalo období revoluce nejen v Praze, ale i v dalších městech či vesnicích na území České republiky. Během návštěv vybraných měst jsme se setkávali s fotografy, navštěvovali archivy a muzea, pořádali setkání pro veřejnost. Právě oko amatérského fotografa je velmi důležitou součástí projektu, který není naším dílem, ale dílem všech, kteří se rozhodli přispět byť jedinou fotografií,“ uvedla  kurátorka výstavy Kristýna Jirátová. Do konce září obdržela ČTK od veřejnosti a různých institucí více než tisícovku snímků.

„Na výstavě je i pět fotografií z Olomouce, čtyři od Petra Zatloukala a jedna od někdejšího olomouckého fotoreportéra ČTK Vladislava Galgonka,“ doplnil Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP. To připravuje k 30. výročí událostí roku i obrazovou publikaci  „Olomoucké okamžiky 1989“ a současně navázalo spolupráci s Muzeem umění Olomouc, které chystá výstavu s tematikou událostí přelomového roku (psali jsme ZDE).

V Olomouci jsou k vidění Okamžiky sametové revoluce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 10/06/2019 - 08:00

Na olomouckém Horním náměstí je k vidění fotografická výstava Okamžiky sametové revoluce, kterou k letošnímu 30. výročí událostí roku 1989 připravila Česká tisková kancelář (ČTK). Expozici dala agentura dohromady z vlastních archivních fondů a z fotografií, jež získala ze soukromých sbírek a muzejních fondů z bezmála třicítky měst a obcí z celé České republiky. K projektu se připojila i UP, jejíž vydavatelství bylo sběrným místem pro Olomouc a okolí.

Na Horním náměstí je do konce října na dvaceti panelech vystaveno 107 fotografií, z nichž 55 pochází od veřejnosti a z různých regionálních institucí a 52 z Fotobanky ČTK. Během listopadu - tedy samotných oslav výročí sametové revoluce - bude výstava umístěna v centru Prahy. Do té doby bude rozšířena o deset panelů, na nichž budou k vidění další snímky, které agentura vybrala z příspěvků, jež obdržela během letošního léta.

Výstava je rozdělena na 11 částí. Kromě samotné revoluce zachycuje i předrevoluční události, fotografie studentů, divadelníků i členů Občanského fóra. Samotnou revoluci ukazují nejen obrovské demonstrace a stávky, ale také četné plakáty, letáky a nápisy. Série fotografií s budoucím prezidentem Václavem Havlem je pak jistým přechodem ke snímkům věnovaným dozvukům revoluce, pádu komunistických symbolů a k závěrečné části znázorňující první svobodné volby od komunistického převratu v roce 1948.

„Od počátku příprav výstavy jsme si stanovili za cíl ukázat, jak vypadalo období revoluce nejen v Praze, ale i v dalších městech či vesnicích na území České republiky. Během návštěv vybraných měst jsme se setkávali s fotografy, navštěvovali archivy a muzea, pořádali setkání pro veřejnost. Právě oko amatérského fotografa je velmi důležitou součástí projektu, který není naším dílem, ale dílem všech, kteří se rozhodli přispět byť jedinou fotografií,“ uvedla  kurátorka výstavy Kristýna Jirátová. Do konce září obdržela ČTK od veřejnosti a různých institucí více než tisícovku snímků.

„Na výstavě je i pět fotografií z Olomouce, čtyři od Petra Zatloukala a jedna od někdejšího olomouckého fotoreportéra ČTK Vladislava Galgonka,“ doplnil Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP. To připravuje k 30. výročí událostí roku i obrazovou publikaci  „Olomoucké okamžiky 1989“ a současně navázalo spolupráci s Muzeem umění Olomouc, které chystá výstavu s tematikou událostí přelomového roku (psali jsme ZDE).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Díky podpoře z programu GAMA mohli vědci své projekty uvést do praxe

Rada pro komercializaci na UP úspěšně ukončila posledních sedm dílčích projektů v rámci celouniverzitního projektu podpořeného z programu TAČR GAMA „Efektivní transfer znalostí UPOL do praxe“, který trval v letech 2014 - 2019. Hlavní cíl, kterým bylo podpoření a zefektivnění transferu nových výstupů vědy a výzkumu Univerzity Palackého, se podařilo zcela naplnit.

„Vědci Univerzity Palackého díky tomuto programu mohli prakticky ověřit své nápady, vypracovat nové koncepty, jako například systém pro zvýšení efektivity sportovního tréninku na základě měření variability srdeční frekvence, produkci lékařsky aktivních látek v rostlinách, robotizaci pro automatickou manipulaci s malými semeny pro fenotypizační linky nebo program pro plánování pokusů a management laboratoří na středních školách,“ uvedl jeden z manažerů projektu Filip Auinger z Vědeckotechnického parku UP. „Tato etapa projektů ve většině případů končila konkrétními návrhy nových, podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb zejména formou patentů a řešení chráněných podle průmyslové právní ochrany, modely funkčních vzorků a podobně,“ dodal.

Ukončením této etapy projektů však podpora nekončí. Nový projekt z výzvy GAMA2 bude zahájen 1. ledna 2020 a bude trvat do roku 2022. Zájemci o podporu Proof-of-Concept mohou již nyní kontaktovat Vědeckotechnický park UP. Jejich žádost bude předložena Radě pro komercializaci v nejbližším termínu zasedání (frekvence zasedání jsou tři měsíce).

Mezi úspěšné projekty patří například:

Superquitta – software, který již byl uveden na trh, umožňující sofistikovanou analýzu textů a textových dat, která může mít široké uplatnění v aplikacích, jako jsou analýza zpravodajství, hledání primárních zdrojů, resp. hledání plagiátů, analýza webu apod.

UniTrap – separátor magnetických částic pro laboratorní využití. Díky designu je maximálně univerzální, jednoduchý na obsluhu a v neposlední řadě je možná jeho výroba prostřednictvím 3D tisku. Separátor je používán v laboratořích univerzity i mimo ni, byla uzavřena licenční smlouva se společností Labicom.

Keylock – metoda umožňující značení výrobků a odhalování falzifikátů ve spojení s Ramanovou spektroskopií. Technologie KeyLock získala na mezinárodní výstavě Invent Arena 2016 zlatou medaili v kategorii Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie. V současné době probíhá licenční jednání ohledně aplikace technologie v ropném průmyslu. Na půdě UP vzniká první spin-off na tento PoC projekt a probíhají jednání s investorem. 

Austinometr – přenosné zařízení pro nedestruktivní měření množství austenitu v ocelích. Vyvinutá technologie získala na mezinárodní výstavě Invent Arena 2018 zlatou medaili v kategorii Hutnictví, strojírenství a stavebnictví. V současné době probíhá cela řada zkušebních testů pro koncové zákazníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti.

Surface – systém pro měření odporu rezistivních senzorů se širokým dynamickým rozsahem a s krátkou dobou odezvy. Primární aplikací tohoto systému je velmi rychlé a přesné měření povrchové kondenzace. V současné době je podepsáno několik NDA s průmyslovými partnery, vyjednává se o licenci technologie s jednou z předních nadnárodních společností, která na území ČR vyrábí světlomety do automobilů.

Pokusnice – software je již přístupný na webových stránkách. Díky softwaru mohou základní a střední školy plánovat pokusy na základě skladového hospodářství chemikálií a laboratorních pomůcek, které díky aplikaci mohou vést. 

Více informací o projektu TAČR GAMA TG01010080 najdete na stránkách VTP UP zde.

 

 

 

Díky podpoře z programu GAMA mohli vědci své projekty uvést do praxe

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 10/05/2019 - 08:00

Rada pro komercializaci na UP úspěšně ukončila posledních sedm dílčích projektů v rámci celouniverzitního projektu podpořeného z programu TAČR GAMA „Efektivní transfer znalostí UPOL do praxe“, který trval v letech 2014 - 2019. Hlavní cíl, kterým bylo podpoření a zefektivnění transferu nových výstupů vědy a výzkumu Univerzity Palackého, se podařilo zcela naplnit.

„Vědci Univerzity Palackého díky tomuto programu mohli prakticky ověřit své nápady, vypracovat nové koncepty, jako například systém pro zvýšení efektivity sportovního tréninku na základě měření variability srdeční frekvence, produkci lékařsky aktivních látek v rostlinách, robotizaci pro automatickou manipulaci s malými semeny pro fenotypizační linky nebo program pro plánování pokusů a management laboratoří na středních školách,“ uvedl jeden z manažerů projektu Filip Auinger z Vědeckotechnického parku UP. „Tato etapa projektů ve většině případů končila konkrétními návrhy nových, podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb zejména formou patentů a řešení chráněných podle průmyslové právní ochrany, modely funkčních vzorků a podobně,“ dodal.

Ukončením této etapy projektů však podpora nekončí. Nový projekt z výzvy GAMA2 bude zahájen 1. ledna 2020 a bude trvat do roku 2022. Zájemci o podporu Proof-of-Concept mohou již nyní kontaktovat Vědeckotechnický park UP. Jejich žádost bude předložena Radě pro komercializaci v nejbližším termínu zasedání (frekvence zasedání jsou tři měsíce).

Mezi úspěšné projekty patří například:

Superquitta – software, který již byl uveden na trh, umožňující sofistikovanou analýzu textů a textových dat, která může mít široké uplatnění v aplikacích, jako jsou analýza zpravodajství, hledání primárních zdrojů, resp. hledání plagiátů, analýza webu apod.

UniTrap – separátor magnetických částic pro laboratorní využití. Díky designu je maximálně univerzální, jednoduchý na obsluhu a v neposlední řadě je možná jeho výroba prostřednictvím 3D tisku. Separátor je používán v laboratořích univerzity i mimo ni, byla uzavřena licenční smlouva se společností Labicom.

Keylock – metoda umožňující značení výrobků a odhalování falzifikátů ve spojení s Ramanovou spektroskopií. Technologie KeyLock získala na mezinárodní výstavě Invent Arena 2016 zlatou medaili v kategorii Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie. V současné době probíhá licenční jednání ohledně aplikace technologie v ropném průmyslu. Na půdě UP vzniká první spin-off na tento PoC projekt a probíhají jednání s investorem. 

Austinometr – přenosné zařízení pro nedestruktivní měření množství austenitu v ocelích. Vyvinutá technologie získala na mezinárodní výstavě Invent Arena 2018 zlatou medaili v kategorii Hutnictví, strojírenství a stavebnictví. V současné době probíhá cela řada zkušebních testů pro koncové zákazníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti.

Surface – systém pro měření odporu rezistivních senzorů se širokým dynamickým rozsahem a s krátkou dobou odezvy. Primární aplikací tohoto systému je velmi rychlé a přesné měření povrchové kondenzace. V současné době je podepsáno několik NDA s průmyslovými partnery, vyjednává se o licenci technologie s jednou z předních nadnárodních společností, která na území ČR vyrábí světlomety do automobilů.

Pokusnice – software je již přístupný na webových stránkách. Díky softwaru mohou základní a střední školy plánovat pokusy na základě skladového hospodářství chemikálií a laboratorních pomůcek, které díky aplikaci mohou vést. 

Více informací o projektu TAČR GAMA TG01010080 najdete na stránkách VTP UP zde.

 

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Lékařská fakulta bude volit nové senátory

Poprvé v novém akademickém roce a zároveň naposledy v tomto složení se sešel Akademický senát LF. V listopadu totiž fakultu čekají volby do senátu pro funkční období 2019–2021. Senátoři během zasedání také schválili nové složení Vědecké rady LF, dozvěděli se také o zástupci pro studenty.

Hlasování akademické obce o nových členech fakultního akademického senátu bude čtyřdenní: ve dnech 11. a 12. listopadu se bude volit na Teoretických ústavech, 13. listopadu ve fakultní nemocnici a 14. listopadu na Klinice zubního lékařství. Kandidáti, o nichž se bude hlasovat, budou známi do konce října. Platné výsledky pak volební komise zveřejní 21. listopadu, po uplynutí lhůty pro námitky.

„Poprosil bych především studenty, zda by mohli oslovit prváky a druháky, aby se nebáli a kandidovali, aby senát měl během těch tří let dostatek náhradníků pro případ, že by někteří z budoucích senátorů promovali,“ vyzval předseda senátu Jan Strojil. V novém složení se Akademický senát LF sejde poprvé na začátku prosince.

Poprvé bude v nové sestavě jednat i Vědecká rada LF, jejíž členy senátoři v tajném hlasování schválili. Jako externí člen nově v radě zasedne například děkanka JLF UK v Martině Andrea Čalkovská, přednosta Psychiatrické kliniky LF MU Tomáš Kašpárek nebo přednosta Kliniky kardiologie IKEM Praha Josef Kautzner. „Snažil jsem se, aby byly zastoupeny všechny preklinické i klinické obory, a mám radost, že všichni mnou oslovení odborníci členství přijali,“ uvedl při představování děkan Josef Zadražil.  

Děkan také upozornil na nového zástupce pro studenty. „Jeho úkolem je pomoc týkající se všech problémů spojených se studiem ve všech programech naší fakulty. Bude prošetřovat stížnosti a podněty studentů a navrhovat jejich případné řešení,“ vysvětlil děkan s tím, že s platností od 16. září jmenoval zástupcem pro studenty posluchače 5. ročníku a člena akademického senátu Filipa Blažka, a to na dobu dvou let. V případě potřeby se na svého „ombudsmana“ mohou studenti obracet na e-mailu studentskyzastupce@upol.cz.

Během zasedání v souvislosti s aktuálním děním na univerzitě senátoři ocenili práci Etické komise UP a vyjádřili jí podporu. Zároveň vyzvali akademickou obec a zaměstnance UP k věcnému a profesionálnímu chování namísto osobních útoků. Diskutovalo se také o požadavcích lékařské fakulty pro dohodu o vzniku vysokoškolského výzkumného ústavu či o přijímacím řízení, otevřeno bylo i téma stravování na fakultě.  

Lékařská fakulta bude volit nové senátory

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 10/04/2019 - 12:00

Poprvé v novém akademickém roce a zároveň naposledy v tomto složení se sešel Akademický senát LF. V listopadu totiž fakultu čekají volby do senátu pro funkční období 2019–2021. Senátoři během zasedání také schválili nové složení Vědecké rady LF, dozvěděli se také o zástupci pro studenty.

Hlasování akademické obce o nových členech fakultního akademického senátu bude čtyřdenní: ve dnech 11. a 12. listopadu se bude volit na Teoretických ústavech, 13. listopadu ve fakultní nemocnici a 14. listopadu na Klinice zubního lékařství. Kandidáti, o nichž se bude hlasovat, budou známi do konce října. Platné výsledky pak volební komise zveřejní 21. listopadu, po uplynutí lhůty pro námitky.

„Poprosil bych především studenty, zda by mohli oslovit prváky a druháky, aby se nebáli a kandidovali, aby senát měl během těch tří let dostatek náhradníků pro případ, že by někteří z budoucích senátorů promovali,“ vyzval předseda senátu Jan Strojil. V novém složení se Akademický senát LF sejde poprvé na začátku prosince.

Poprvé bude v nové sestavě jednat i Vědecká rada LF, jejíž členy senátoři v tajném hlasování schválili. Jako externí člen nově v radě zasedne například děkanka JLF UK v Martině Andrea Čalkovská, přednosta Psychiatrické kliniky LF MU Tomáš Kašpárek nebo přednosta Kliniky kardiologie IKEM Praha Josef Kautzner. „Snažil jsem se, aby byly zastoupeny všechny preklinické i klinické obory, a mám radost, že všichni mnou oslovení odborníci členství přijali,“ uvedl při představování děkan Josef Zadražil.  

Děkan také upozornil na nového zástupce pro studenty. „Jeho úkolem je pomoc týkající se všech problémů spojených se studiem ve všech programech naší fakulty. Bude prošetřovat stížnosti a podněty studentů a navrhovat jejich případné řešení,“ vysvětlil děkan s tím, že s platností od 16. září jmenoval zástupcem pro studenty posluchače 5. ročníku a člena akademického senátu Filipa Blažka, a to na dobu dvou let. V případě potřeby se na svého „ombudsmana“ mohou studenti obracet na e-mailu studentskyzastupce@upol.cz.

Během zasedání v souvislosti s aktuálním děním na univerzitě senátoři ocenili práci Etické komise UP a vyjádřili jí podporu. Zároveň vyzvali akademickou obec a zaměstnance UP k věcnému a profesionálnímu chování namísto osobních útoků. Diskutovalo se také o požadavcích lékařské fakulty pro dohodu o vzniku vysokoškolského výzkumného ústavu či o přijímacím řízení, otevřeno bylo i téma stravování na fakultě.  

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita rozšiřuje nabídku pro absolventy

Pravidelné zasílání aktuálních informací z univerzitního života, možnost spojit se s někdejšími spolužáky i využít různých slev například na kulturní akce nebo na ubytování v Olomouci. To vše a mnohem více nabízí svým absolventům Univerzita Palackého. S novým akademickým rokem rozšířila škola své absolventské aktivity i na sociální sítě a spustila speciální facebookovou stránku a instagramový profil právě pro absolventy.

Univerzita Palackého v Olomouci se absolventům věnuje dlouhodobě a zajímá se o jejich působení v dalším profesním životě. Jednotlivé fakulty například pořádají pro absolventy stříbrné a zlaté promoce, kdy se někdejší studenti vracejí na svou alma mater po 25 nebo 50 letech.

Pro všechny generace absolventů včetně těch nejmladších jsou pak určeny programově pestré absolventské srazy, které univerzita pravidelně organizuje. Zájemci se mohou přihlásit i do Klubu absolventů, a získat tak díky univerzitě a jejím partnerům řadu výhod. Důležitá je registrace na webových stránkách (https://absolventi.upol.cz/), která absolventům zajistí pravidelnou informovanost o dění na Univerzitě Palackého a možnost využívat výhod členství. „Záleží nám na tom, aby se ukončením studia nepřetrhl vztah mezi studentem-absolventem a univerzitou. Absolventi jsou totiž velmi důležitou součástí naší univerzitní komunity. Nejenže nám poskytují potřebnou zpětnou vazbu, díky které víme, jak uspěli se svými znalostmi v praxi, ale také jsou inspirací i podporou pro naše současné studenty,“ uvedl Petr Bilík, prorektor UP.

Od nového akademického roku, shodou okolností rok od posledního absolventského setkání, mají absolventi možnost sledovat Klub absolventů také na Facebooku a Instagramu. „Rozhodli jsme se aktivně využít možností sociálních sítí. Vedle oficiální facebookové stránky Univerzity Palackého jsme zřídili i speciální stránku pro absolventy a od samotného spuštění se do Klubu absolventů připojilo 50 nových členů,“ uvedla Eva Blažková, která na UP vede program Absolvent.

Jak dodává, prostřednictvím sociálních sítí a registrací v Klubu absolventů získají absolventi nejen přehled o aktuálním dění na jejich alma mater, ale i řadu výhod. „Zajistí si například možnost zúčastnit se připravovaných soutěží nebo získat možnost rezervovat si vstupenky na slavnostní akty a další akce univerzity. Na absolventských sociálních sítích budou také seriály, které budou postupně odkrývat všechny benefity, dále pak medailonky některých z našich UPsolventů a nebude chybět ani sekce ‚Uni tips‘, kde mnozí najdou inspiraci na výlet do ne úplně známých míst v okolí Olomouce. Poradíme také, kam zajít na dobrou večeři, brunch nebo jakou akci si rozhodně nenechat ujít. Už nyní můžeme prozradit, že novým externím partnerem programu Absolvent je Long Story Short Hostel & Café a Theresian Hotel & Spa. Od těchto nových partnerů obdržíme také dary do soutěže, která bude brzy vyhlášena a jejíhož vítěze oznámíme na Mikuláše,“ doplnila Eva Blažková.

Přes facebookovou stránku Absolventi UP bude pokračovat také služba „Pošta pro Vás“, kde se mohou propojovat i se spolužáky. Obdobně bude fungovat také Instagram, kde budou například k vidění již zmíněné medailonky úspěšných absolventů. Od podzimu pak univerzita rozšíří prostřednictvím speciálního webu v anglickém jazyce nabídku a informace i pro zahraniční absolventy.

Instagram: https://www.instagram.com/absolventi_up/

Facebook: https://www.facebook.com/absolventiUP/

Univerzita rozšiřuje nabídku pro absolventy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 10/04/2019 - 08:00

Pravidelné zasílání aktuálních informací z univerzitního života, možnost spojit se s někdejšími spolužáky i využít různých slev například na kulturní akce nebo na ubytování v Olomouci. To vše a mnohem více nabízí svým absolventům Univerzita Palackého. S novým akademickým rokem rozšířila škola své absolventské aktivity i na sociální sítě a spustila speciální facebookovou stránku a instagramový profil právě pro absolventy.

Univerzita Palackého v Olomouci se absolventům věnuje dlouhodobě a zajímá se o jejich působení v dalším profesním životě. Jednotlivé fakulty například pořádají pro absolventy stříbrné a zlaté promoce, kdy se někdejší studenti vracejí na svou alma mater po 25 nebo 50 letech.

Pro všechny generace absolventů včetně těch nejmladších jsou pak určeny programově pestré absolventské srazy, které univerzita pravidelně organizuje. Zájemci se mohou přihlásit i do Klubu absolventů, a získat tak díky univerzitě a jejím partnerům řadu výhod. Důležitá je registrace na webových stránkách (https://absolventi.upol.cz/), která absolventům zajistí pravidelnou informovanost o dění na Univerzitě Palackého a možnost využívat výhod členství. „Záleží nám na tom, aby se ukončením studia nepřetrhl vztah mezi studentem-absolventem a univerzitou. Absolventi jsou totiž velmi důležitou součástí naší univerzitní komunity. Nejenže nám poskytují potřebnou zpětnou vazbu, díky které víme, jak uspěli se svými znalostmi v praxi, ale také jsou inspirací i podporou pro naše současné studenty,“ uvedl Petr Bilík, prorektor UP.

Od nového akademického roku, shodou okolností rok od posledního absolventského setkání, mají absolventi možnost sledovat Klub absolventů také na Facebooku a Instagramu. „Rozhodli jsme se aktivně využít možností sociálních sítí. Vedle oficiální facebookové stránky Univerzity Palackého jsme zřídili i speciální stránku pro absolventy a od samotného spuštění se do Klubu absolventů připojilo 50 nových členů,“ uvedla Eva Blažková, která na UP vede program Absolvent.

Jak dodává, prostřednictvím sociálních sítí a registrací v Klubu absolventů získají absolventi nejen přehled o aktuálním dění na jejich alma mater, ale i řadu výhod. „Zajistí si například možnost zúčastnit se připravovaných soutěží nebo získat možnost rezervovat si vstupenky na slavnostní akty a další akce univerzity. Na absolventských sociálních sítích budou také seriály, které budou postupně odkrývat všechny benefity, dále pak medailonky některých z našich UPsolventů a nebude chybět ani sekce ‚Uni tips‘, kde mnozí najdou inspiraci na výlet do ne úplně známých míst v okolí Olomouce. Poradíme také, kam zajít na dobrou večeři, brunch nebo jakou akci si rozhodně nenechat ujít. Už nyní můžeme prozradit, že novým externím partnerem programu Absolvent je Long Story Short Hostel & Café a Theresian Hotel & Spa. Od těchto nových partnerů obdržíme také dary do soutěže, která bude brzy vyhlášena a jejíhož vítěze oznámíme na Mikuláše,“ doplnila Eva Blažková.

Přes facebookovou stránku Absolventi UP bude pokračovat také služba „Pošta pro Vás“, kde se mohou propojovat i se spolužáky. Obdobně bude fungovat také Instagram, kde budou například k vidění již zmíněné medailonky úspěšných absolventů. Od podzimu pak univerzita rozšíří prostřednictvím speciálního webu v anglickém jazyce nabídku a informace i pro zahraniční absolventy.

Instagram: https://www.instagram.com/absolventi_up/

Facebook: https://www.facebook.com/absolventiUP/

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na konferenci se mluvilo o zdravotním postižení a sociálních službách

Poznatky ombudsmanky z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením, zhodnocení mezinárodního projektu ICLife nebo ukázky mezioborové spolupráce v poradenské činnosti. Nejen to přinesla odborná konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce, která se uskutečnila na cyrilometodějské teologické fakultě.

Program zaujal na devadesát lidí, ať už sociálních pracovníků, osob s postižením, akademiků či studentů. „Na konferenci se potkali lidé, kteří mají něco společného se sociální prací a zdravotním postižením. Cílem bylo mimo jiné nabídnout pohled na tuto problematiku z několika stran, propojit akademické prostředí s praxí a poukázat na to, že bez vzájemné spolupráce napříč obory tato oblast nemůže dobře fungovat. Zároveň jsme také chtěli upozornit na příklady dobré praxe,“ uvedl garant konference Libor Novosád z katedry křesťanské sociální práce.

„Účastníci mimořádně hodnotili zejména vystoupení zástupkyň z Kanceláře veřejného ochránce práv, které hovořily o aktuální situaci v zařízeních sociálních služeb v České republice s důrazem na lidská práva. Zmínily například, že některé systémové podmínky znemožňují pracovníkům v sociálních službách vykonávat svoji práci tak, jak by bylo třeba, protože se například vždy nedostanou ke zdravotní dokumentaci klienta a nemohou tak adekvátně reagovat. A takových konkrétních poznatků a inspirativních podnětů zaznělo na konferenci více,“ doplnila vedoucí katedry Tatiana Matulayová.

Letošní, již čtvrtý ročník konference se více zaměřil také na problematiku mentálního postižení, kterou se na teologické fakultě v posledních třech letech zabývají v rámci projektu Inclusive Campus Life (zkráceně ICLIfe). Jeho výsledky a aktivity byly na konferenci prezentovány (více o projektu si můžete přečíst zde). Tématem bylo také umírání a prožívání smrti u osob s mentálním postižením, které bývá často tabuizováno. „Z vlastních zkušeností můžu říci, že mě překvapilo, jak lidé s mentálním postižením smrt blízkého člověka prožívají, že chápou, co se stalo a s čím se musí poprat. Setkal jsem se ale s postojem vedení ústavu, že není důvod pustit klienta na pohřeb, že z toho nebude nic mít. Podobnou zkušenost mám i v oblasti spirituality,“ dodal Libor Novosád.

Konferenci, jejíž zahájení zpestřilo vystoupení o snech Divadla My z centra sociálních služeb Klíč Olomouc, uspořádala cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s InternetPoradnou.cz a Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR. 

Na konferenci se mluvilo o zdravotním postižení a sociálních službách

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 10/03/2019 - 13:00

Poznatky ombudsmanky z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením, zhodnocení mezinárodního projektu ICLife nebo ukázky mezioborové spolupráce v poradenské činnosti. Nejen to přinesla odborná konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce, která se uskutečnila na cyrilometodějské teologické fakultě.

Program zaujal na devadesát lidí, ať už sociálních pracovníků, osob s postižením, akademiků či studentů. „Na konferenci se potkali lidé, kteří mají něco společného se sociální prací a zdravotním postižením. Cílem bylo mimo jiné nabídnout pohled na tuto problematiku z několika stran, propojit akademické prostředí s praxí a poukázat na to, že bez vzájemné spolupráce napříč obory tato oblast nemůže dobře fungovat. Zároveň jsme také chtěli upozornit na příklady dobré praxe,“ uvedl garant konference Libor Novosád z katedry křesťanské sociální práce.

„Účastníci mimořádně hodnotili zejména vystoupení zástupkyň z Kanceláře veřejného ochránce práv, které hovořily o aktuální situaci v zařízeních sociálních služeb v České republice s důrazem na lidská práva. Zmínily například, že některé systémové podmínky znemožňují pracovníkům v sociálních službách vykonávat svoji práci tak, jak by bylo třeba, protože se například vždy nedostanou ke zdravotní dokumentaci klienta a nemohou tak adekvátně reagovat. A takových konkrétních poznatků a inspirativních podnětů zaznělo na konferenci více,“ doplnila vedoucí katedry Tatiana Matulayová.

Letošní, již čtvrtý ročník konference se více zaměřil také na problematiku mentálního postižení, kterou se na teologické fakultě v posledních třech letech zabývají v rámci projektu Inclusive Campus Life (zkráceně ICLIfe). Jeho výsledky a aktivity byly na konferenci prezentovány (více o projektu si můžete přečíst zde). Tématem bylo také umírání a prožívání smrti u osob s mentálním postižením, které bývá často tabuizováno. „Z vlastních zkušeností můžu říci, že mě překvapilo, jak lidé s mentálním postižením smrt blízkého člověka prožívají, že chápou, co se stalo a s čím se musí poprat. Setkal jsem se ale s postojem vedení ústavu, že není důvod pustit klienta na pohřeb, že z toho nebude nic mít. Podobnou zkušenost mám i v oblasti spirituality,“ dodal Libor Novosád.

Konferenci, jejíž zahájení zpestřilo vystoupení o snech Divadla My z centra sociálních služeb Klíč Olomouc, uspořádala cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s InternetPoradnou.cz a Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky