Novinky z UP a PřF

Tělocvikáři čerpali inspiraci na Těloolomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 09/04/2019 - 14:00

Po dvou letech se na fakultě tělesné kultury opět sešli tělovýchovní pedagogové, aby si se začátkem školního roku protáhli svaly, ale především vyměnili zkušenosti a načerpali inspiraci pro svou práci. Na dvanáctý ročník tradičního setkání Těloolomouc dorazily čtyři stovky účastníků ze všech koutů země.

Dvoudenní program nabídl v tělocvičnách i posluchárnách mnohé: lekce věnované parkouru ve školní tělesné výchově nebo nácviku plaveckých obrátek, ukázky kineziologického tejpování nebo neobvyklých sportů, jako je postapokalyptické ragby zvané jugger či czebumbal, což je přehazovaná s velkým míčem. Debatovalo se také o inkluzi a uvolňování žáků z tělesné výchovy, tématem workshopu s Janou Janotovou z Českého olympijského výboru a děkanem FTK Michalem Šafářem bylo sexuální obtěžování a zneužívání v hodinách tělocviku a ve sportu obecně.

Jednou z účastnic byla Alena Šustrová, která do Olomouce přijela až z Domažlic. Dříve jezdila na obdobné pražské setkání tělocvikářů, když ale slyšela chválu na Těloolomouc, rozhodla se, že se sem musí jednou vypravit. „Jsem velmi ráda, že mě naše ředitelka cestu sem umožnila, i když v současnosti tělocvik tolik neučím. Jsem nadšená. Lekce, které jsem absolvovala, byly naprosto skvělé. Velmi mě zaujaly pohybové taškařice s Janem Bělkou nebo hodina s fyzioterapeutkou věnovaná sezení. Načerpala jsem dost inspirace nejen do tělocviku, ale i pro lekce jógy pro ženy, které vedu,“ uvedla pedagožka z domažlické obchodní akademie.

Oslovila ji i samotná Olomouc, nenechala si ujít nabízenou komentovanou prohlídku historického centra. „Město máte nádherné. Překvapilo mě, kolik je tu historických kašen a budov, nejen kostelů a paláců, ale i obytných domů. Moc se mi tu líbí,“ dodala Alena Šustrová.

Na Těloolomouc zavítal i Ferdinand Mazal, který stál před téměř čtvrtstoletím u zrodu této akce, organizované katedrou sportu. Účastníky letošního ročníku pozdravil při zahájení v Aplikačním centru BALUO. „Uvědomil jsem si tehdy, že tělesná výchova je nejdůležitější předmět, přitom jediný v České republice, který nemá učebnici. Všechno je to tedy ve vašich hlavách a srdcích. Bohužel tělocvikáře v praxi už nikdo dál nevychovává a nevzdělává, tak zaplaťpánbůh, že tu je FTK a Těloolomouc, kde se můžeme potkat,“ řekl ve své zdravici.

Pracovní setkání Těloolomouc je tradiční akcí fakulty tělesné kultury, na níž si nejen učitelé tělesné výchovy vyměňují zkušenosti, již od roku 1995. Na základě kladných ohlasů účastníků později vznikly podobné akce v dalších městech, nejznámější z nich je pražské setkání Tělopraha.  

Letošní dvanáctý ročník Těloolomouce byl finančně podpořen projektem KLIKO – Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. Setkání řešitelů tohoto projektu bylo součástí akce.   

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Porota ocenila diplomovou práci studenta práv čestným uznáním

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 09/04/2019 - 08:00

Ojedinělou šňůru úspěchů v soutěži diplomových prací o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson se daří prodlužovat Právnické fakultě Univerzity Palackého. Co ročník, to nějaká cena. Letos, kdy se soutěž konala počtvrté, udělila hodnotící komise čestné uznání Tobiáši Turkovi za diplomovou práci Řešení střetů zájmů mezi ochranou přírody a těžbou nerostů ve zvláště chráněných územích.

Soutěž o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson vyhlašuje Institut pro udržitelný rozvoj sídel (IURS) a je určena obhájeným diplomovým pracím, které se týkají problematiky územního rozvoje. Do jejího čtvrtého ročníku přihlásilo své práce celkem 13 studentů ze šesti univerzit z Česka i ze Slovenska. „Úroveň prací byla jako každoročně vysoká. Komise se tentokrát jednomyslně shodla na udělení první ceny. O čestná uznání byl už pomyslný souboj mnohem těsnější, udělili jsme nakonec čtyři,“ zhodnotila Barbara Vojvodíková, ředitelka IURS.

Právě jedno z čestných uznání putuje na olomouckou právnickou fakultu. Hodnotící komisi zaujala práce Tobiáše Turka, studenta posledního ročníku oboru Právo. Diplomku Řešení střetů zájmů mezi ochranou přírody a těžbou nerostů ve zvláště chráněných územích úspěšně obhájil v červnu. „Bezprostředně po úspěšné obhajobě mě na soutěž upozornil vedoucí práce Ondřej Vícha s kolegyní z katedry správního práva a finančního práva Veronikou Tomoszkovou. Řekl jsem si, proč to nezkusit,“ vzpomněl Tobiáš Turek.

K právu životního prostředí, které podle něj skýtá mnoho zajímavých a neotřelých témat pro psaní diplomových prací, měl blízko po celou dobu studia. „Žiji v srdci Jeseníků, na Rejvízu, kde je chráněné území všude, kam se člověk podívá. Proto jsem také své úvahy o tématu závěrečné práce směřoval k zvláštní územní ochraně a výjimkám. Po konzultacích s vyučujícími jsem se rozhodl práci vztáhnout na těžbu nerostů v těchto územích, je to téma problematické a zatím nebylo šířeji zpracováno,“ vysvětlil student. Cílem oceněné diplomové práce bylo zhodnotit dostatečnost a efektivnost právní úpravy těžby nerostů ve zvláště chráněných územích a zhodnotit způsob, jakým dochází k řešení střetu veřejného zájmu na ochranu přírody s jinými zájmy na těžbu nerostů, a jak se tyto zájmy vzájemně poměřují.

 

 

Tobiáš Turek vnímá čestné uznání jako příjemný bonus. „Do psaní diplomky jsem dal spoustu energie. Největší odměnou pro mě byla samozřejmě úspěšná obhajoba, to mi bohatě stačilo, a víc jsem ani neočekával. Když mi nyní udělili čestné uznání, došlo mi, že se práce povedla. Dík patří doktoru Víchovi, u kterého jsem práci psal. Z velké části je to jeho zásluha,“ dodal šestadvacetiletý student, kterého na podzim čekají státní zkoušky.

Vzájemnou spolupráci si pochvaloval i Ondřej Vícha. Podle něj bylo výhodou, že si student sám zvolil téma. „Tobiáš přistupoval k psaní aktivně a průběžně své výsledky se mnou konzultoval. Jeho práce je výjimečná jak originalitou tématu, tak jejím zpracováním. Poukázal v ní na některé nedostatky horního práva a pokusil se i navrhnout řešení de lege ferenda. Z ocenění mám velkou radost,“ řekl Ondřej Vícha.

Podle děkanky Zdenky Papouškové je skvělé, že se v soutěži o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson studentům pravidelně daří. „Jsem ráda, že se podařilo navázat na předchozí ocenění. Každý takový úspěch je pro fakultu skvělou vizitkou a vypovídá o kvalitě výuky i osobním přístupu našich vyučujících k posluchačům. Věřím, že se nám podaří za rok úspěšnou sérii protáhnout,“ zhodnotila Zdenka Papoušková.

V letošním ročníku soutěže o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson reprezentovala olomouckou právnickou fakultu ještě diplomová práce Miloše Málka s názvem Zkušební provoz stavby.

Slavnostní předávání cen se uskuteční na začátku října v Ostravě.

 

Výsledky – Cena Jiřiny Bergatt Jackson 2019

1. cena
Bc. Jan Maňas
Vyhodnocení prostorového uspořádání suburbánní zástavby metodami Space syntax (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí)

Čestné uznání
Bc. Simona Kadúchová
Regenerace panelového sídliště v části ulic Cholevova, U Lesa a Františka Lýska v Ostravě - Hrabůvce (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební)
Bc. Šimon Minář
Úprava uličního prostoru a změna organizace dopravy v ulici Valová v Zábřeze po přesunu autobusového stanoviště (Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera)
Bc. Ľudmila Ševcová
Koncept inteligentného mesta/smart city a jeho realizácia v podmienkach SR (Univerzita Mateja Bely v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta)
Tobiáš Turek
Řešení střetů zájmů mezi ochranou přírody a těžbou nerostů v ZCHÚ (Univerzita Palackého, Právnická fakulta)

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Optici uspěli v prestižním mezinárodním programu zaměřeném na kvantové technologie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 09/03/2019 - 14:00

Na kvantovou metrologii, propojení kvantových procesorů, kvantovou tomografii a provázání atomárních a světelných kvantových bitů jsou zaměřeny vědecké projekty, se kterými odborníci z katedry optiky přírodovědecké fakulty uspěli ve 2. výzvě evropského grantového programu OuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies.

Přihlášeno bylo celkem 85 projektů připravených mezinárodními vědeckými konsorcii. Grantovou podporu získalo celkem 12 projektů, do čtyř z nich jsou zapojeni vědci z katedry optiky.

Tým odborníků z přírodovědecké fakulty společně se svými zahraničními partnery uspěl v silné konkurenci například s projektem ShoQC: Short-Range Optical Quantum Connections, který má otevřít dveře k propojení existujících kvantových procesorů pomocí speciálně designovaných vícefotonových kvantových stavů světla. Propojení budou optimalizována na krátkou vzdálenost od několika centimetrů po několik kilometrů. Tento krok je klíčový ke konstrukci složitějších kvantových systémů budovaných i v olomoucké laboratoři. „Náš tým má v tomto směru klíčové teoretické znalosti a ve spolupráci s předními laboratořemi ve Francii, Německu, Dánsku a Itálii se pokusí prolomit tuto bariéru omezující současné možnosti mikrovlnné kvantové technologie,“ uvedl Radim Filip z katedry optiky.

Projekt Qu3D je pak kvantovou verzí plenoptických kamer, které umožňují rekonstrukci trojrozměrného snímku z jednoho záznamu. Spojením vlastností kvantové provázanosti a technologie jednofotonové detekce s prostorovým rozlišením i sofistikovaným zpracováním dat cílí na aplikaci v 3D mikroskopii. „Úkolem našeho týmu bude zužitkovat zkušenosti s technikami kvantové tomografie při zpracování naměřených dat a optimalizace detekčního řetězce na základě kvantových informačních principů,“ vysvětlil Bohumil Stoklasa z katedry optiky.

Kvantové metrologie se týká projekt ApresSF, který tak přesně zapadá do hlavních programových cílů výzvy Quantera. Měřící a detekční techniky inspirované kvantovými protokoly pro zpracování informace jsou v návrhu rozvinuté do podoby aplikací, které mohou mít široké využití například v mikroskopii, optické komunikaci, detekci vlnoplochy a s tím spojeném zpracování obrazového signálu, atomové spektroskopii či astronomii. „Program bude zaměřen na prozkoumání a posouzení výhod a s tím spojených nákladů na dosažení superrozlišení na úrovni přesnosti tzv. kvantové Fisherovy informace, což výrazně překračuje omezení klasických detekčních technik,“ podotkl Zdeněk Hradil z katedry optiky. Olomoucký tým v této oblasti výzkumu již publikoval několik významných teoretických i experimentálních publikací, které vzbudily zájem odborné veřejnosti. „Například jsme získali podporu od Evropské kosmické agentury. V projektu budeme spolupracovat s kolegy ze Španělska, Německa, Francie a Polska,“ dodal Zdeněk Hradil.

Na teoretické studium a experimentální realizace efektivního propojení atomárních a světelných bitů je zaměřen projekt PACE-IN. „Efektivnost rozhraní mezi atomy a světlem bude dosažena pomocí spontánních i kontrolovaně připravených kolektivních efektů umožňujících vysokou směrovost neklasické světelné emise z velkých atomárních systémů. Úspěšné dosažení těchto cílů bude mít přímý vliv na naše schopnosti kontroly vlastností a stavů jednotlivých atomů a na praktickou proveditelnost kvantové komunikace na dlouhé vzdálenosti. V rámci projektu budeme spolupracovat s kolegy z Francie, Rakouska, Itálie, Řecka a Izraele,“ přiblížil čtvrtý projekt Lukáš Slodička z katedry optiky.

„Úspěch naší fakulty a katedry optiky ve 2. výzvě QuantERA zaměřené na podporu kvantových technologií v Evropské unii považuji za opravdu mimořádný, protože naše katedra je zapojena do celkem čtyř úspěšných projektů z 12, které byly v této výzvě podpořeny, přičemž podáno bylo celkem 85 projektů. I Ministerstvo školství, které původně uvažovalo o financování v rozsahu 500 tisíc eur, se rozhodlo financování navýšit, protože jen pro naši katedru finanční přínos přesahuje 700 tisíc eur. Považuji to za výsledek naší dlouhodobé aktivní činnosti v oblasti mezinárodní vědecké spolupráce, kdy se systematicky zaměřujeme na to, abychom spolupracovali s těmi nejlepšími evropskými i světovými vědeckými týmy. To pak nese ovoce v podobě úspěšných prestižních vědeckých projektů,“ zhodnotil Jaromír Fiurášek, vedoucí katedry optiky.

QuantERA: ERA-NET Cofund in Quantum Technologies je síť 32 agentur z 26 zemí koordinovaná polským Národním vědeckým centrem, jejímž cílem je podporovat evropská výzkumná konsorcia zapojená do dlouhodobého výzkumu v oblasti kvantové technologie v rámci systému Evropské unie ERA-NET Cofund, rozvíjet spolehlivé technologie, identifikovat nové příležitosti a zaměřit se na různorodé výzkumné subjekty, které budou schopny řešit ty nejnáročnější a nové směry výzkumu. Podrobné informace najdete na stránkách MŠMT a QuantERA.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta získala cennou akreditaci. Může udělovat i titul profesor v oboru občanské právo

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 09/03/2019 - 11:00

Skvělá zpráva pro právnickou fakultu přišla z Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Fakulta získala akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru občanské právo. Titul profesor bude moci fakulta udělovat vůbec poprvé ve své novodobé historii.

Právnická fakulta podala žádost o akreditaci již v listopadu loňského roku. „Rada Národního akreditačního úřadu o naší žádosti rozhodla až nyní. Prodlevu způsobily organizační důvody na straně úřadu. Akreditaci máme udělenou na deset let. Rozhodnutí nabyde právní moci patnáctého září,“ vysvětlila Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum.

Zatímco habilitační řízení v oboru občanské právo právnická fakulta uskutečňuje již čtyři roky, možnost udělovat titul profesor je úplnou novinkou. „Celá úspěšná akreditace je výsledkem spolupráce vedení fakulty a katedry soukromého práva a civilního procesu. Vnímám ji jako důležité potvrzení a uznání rostoucích kvalit naší fakulty. Dosáhli jsme dalšího vysokého cíle, jsem hrdá na své kolegy,“ neskrývala radost děkanka Zdenka Papoušková.

Právnická fakulta získala akreditaci pro habilitační řízení v oboru občanské právo poprvé na podzim roku 2014. Od té doby udělila titul docent třem uchazečům.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoučtí vědci pomohli rozluštit dědičnou informaci hrachu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 09/03/2019 - 08:00

Vědci z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (ÚEB AV ČR), která je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), si připisují další úspěch. Byli součástí mezinárodního týmu, který přečetl po šesti letech dědičnou informaci hrachu setého. Informuje o tom prestižní vědecký časopis Nature Genetics.

Rozluštění genomu hrachu setého, který je o třetinu větší než lidský genom, přispěje ke šlechtění nových odrůd této důležité plodiny. Díky tomu by se mohl hrách v České republice začít opět pěstovat ve větším rozsahu.

„Otevírá to zcela novou cestu ke šlechtění hrachu, protože bude možné využívat nejnovější metody molekulární biologie a biotechnologie. Osobně vidím v této práci také jistou symboliku v souvislosti s odkazem zakladatele genetiky J. G. Mendela, který studoval v Olomouci a který v Brně objevil zákony dědičnosti právě díky studiu hrachu. Nepochybuji o tom, že by měl z naší práce velkou radost a doufám, že jsme pomohli k tomu, aby se hrách opět stal rozšířenou plodinou,“ řekl vedoucí laboratoře a vědecký ředitel CRH Jaroslav Doležel.

Vědci odhalili, jak vypadal prapředek hrachu

Čtení dědičné informace hrachu trvalo šest let a spolupracovaly na něm laboratoře z celého světa sdružené do Konsorcia pro genom hrachu. Projekt koordinoval francouzský Národní ústav pro zemědělský výzkum v Dijonu a vedla ho Judith Burstin. Olomoučtí vědci se na výzkumu podíleli hned dvěma způsoby. Pomocí unikátních technologií optického mapování genomu a třídění chromozomů významně přispěli k vylepšení sestaveného textu dědičné informace. Metodu třídění chromozomů vyvinula právě olomoucká laboratoř ÚEB a je dosud jediným pracovištěm ve světě, které ji rutinně využívá. Stejnou technologii využili odborníci také ke zkoumání rozdílů mezi strukturou dědičné informace pěstovaného hrachu a jeho planých příbuzných druhů. Výsledek projektu je fascinující. Podařilo se odhalit, jak se vyvíjela v průběhu evoluce dědičná informace hrachu od společného předka existujícího v době před 50 miliony lety až po dnešek. Podrobná znalost dědičné informace usnadní šlechtitelům získávání nových odrůd hrachu odolných vůči houbovým a virovým chorobám a s lepší nutriční kvalitou.

Superpotravina našich předků

Ačkoliv hrách patří mezi tradičně pěstované luskoviny, je v České republice poněkud přehlíženou plodinou a pěstuje se pouze na necelých 30 tisících hektarech. Důvodem je to, že současné odrůdy hrachu jsou pro zemědělce poněkud problematické a je pro ně ekonomicky výhodnější pěstovat jiné plodiny.

Hrách je přitom významným zdrojem rostlinných bílkovin. Jeho pěstování nezatěžuje životní prostředí tak jako chov hospodářských zvířat, ze kterých získáváme živočišné bílkoviny. Velkým plusem hrachu je, že stejně jako ostatní rostliny čeledi bobovitých umí fixovat vzdušný dusík a zlepšuje kvalitu půdy. V neposlední řadě je hrách také skvělou, zdravou a ekologickou alternativou k sóji, která se dováží do České republiky ve velkém.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Uznávaní ekologové nabídnou novinky napříč oborem

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/02/2019 - 14:00

Zájemcům o ekologii a ochranu přírody je určena konference Ekologie 2019, kterou pořádá Česká společnost pro ekologii ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP. Sedmý ročník konference, jejímž hlavním hostem bude Catherine H. Graham ze Swiss Federal Research Institute WSL, se uskuteční od 4. do 6. září v prostorách přírodovědecké fakulty.

„Výměnu zkušeností považuji za jeden z nejdůležitějších cílů tohoto setkání. Studenti zde mohou navázat zajímavé kontakty, jak se svými vrstevníky, tak i s potenciálními školiteli či mentory,“ uvedl hlavní organizátor Vladimír Remeš z katedry zoologie.

Organizátoři v letošním roce rozdělili program do tří dnů. Účastníci se mohou těšit například na přednášky o biologických invazích, ekologii ekosystémů, interakcích v podzemí a ekologii půdy nebo o ochraně biodiverzity. „Růst celosvětové zemědělské produkce, který souvisí se zvyšující se spotřebou potravin a zemědělských komodit, se neobejde bez negativního dopadu na biologickou rozmanitost v zemědělských oblastech. Menší následky na biodiverzitu přitom bude mít intenzivnější využívání už existujících pěstebních ploch než jejich další rozšiřování na úkor okolní přírody,“ upřesnil jeden z přednášejících Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí.

Na konferenci vystoupí také světová kapacita ve výzkumu biodiverzity Catherine H. Graham. „Jsme velmi rádi, že paní profesorka přijala pozvání a přijede do Olomouce. Hovořit bude o svém výzkumu ekologie a evoluce kolibříků v tropické Americe,“ řekl Vladimír Remeš. Jak dále dodal, většina přednášek bude v angličtině, což umožňuje větší účast zahraničních hostů, kteří pracují na českých i zahraničních univerzitách a výzkumných ústavech.

Součástí této akce bude i vyhlášení Ceny Vojtěcha Jarošíka na počest tohoto vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie na PřF UK. Cena je udělována za původní vědeckou publikaci zveřejněnou v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy.

Česká společnost pro ekologii je nezávislé občanské sdružení, které sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky, studenty a další osoby zabývající se ekologií. ČSPE se zabývá ekologií ve smyslu původní definice oboru jako studia interakcí mezi živými organismy, neživým prostředím a mezi sebou navzájem, od úrovně jedince přes populace, společenstva až po ekosystémy a krajinu.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/02/2019 - 09:35

Autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců se letos opět mohou ucházet o Čestné uznání rektora Univerzity Palackého. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 30. září 2019.

Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které splňují kritéria vyhlášení, vydané v loňském nebo letošním roce. Návrhy může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

„Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách, které učiní první výběr. Grémium složené z proděkanů a prorektora pro vědu a výzkum, projedná návrhy v druhém kole a rektor UP rozhodne s konečnou platností,“ uvedla vedoucí oddělení vědy a výzkumu Univerzity Palackého Vladimíra Kalová.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 46 titulů publikovaných v letech 2017 a 2018. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Další informace:

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Forichtungy Terezy Darmovzalové představuje Galerie XY

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/02/2019 - 07:41

Co se stane, když přestáváš být organizovaný? Na co myslíš? Jak se cítíš? Zajímavým průvodcem záhybů každodennosti v nás se stala výstava Forichtungy absolventky FF Terezy Darmovzalové. Je instalovaná v horních i dolních prostorách Galerie XY a nabízí audio, video i kolektivní hypnózu.

„Výstava Forichtungy je vyústěním empirické zkušenosti. Věřím, že má potenciál oslovit kohokoliv, kdo navštíví galerii a bude ochoten přistoupit na fakt, že ho nečeká nahlížení díla v nějakém distančním odstupu, a nebude se bát nechat se jím alespoň na pár vteřin pohltit,“ řekla Tereza Darmovzalová.

Absolvovala studium uměnověd na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a souběžně ateliéry Alexandry Vajd (2013), Michala Pěchoučka (2014) a Jiřího Thýna (2014) na pražské Scholastice. V současnosti je studentkou Ateliéru intermediální tvorby III (škola Tomáše Vaňka) na pražské Akademii výtvarných umění. Ve své volné tvorbě pracuje s fotografií. V poslední době však především s videem a zvukem. Zaměřuje se na konceptuální zkoumání aktuálně i dlouhodobě společensky podstatných dějů a jejich přímých dopadů na naše soukromé každodenní životy.

Konceptuální přístup je podle Terezy Darmovzalové primárně spjatý s tématem, myšlenkou, pohnutkou, okamžikem, který až posléze hledá svůj tvar prostřednictvím umělecké formy. „Nejsem závislá na artefaktu, ani například na tradiční ateliérové práci. Pro svou práci hledám náměty v každodenním životě, které spíš prozkoumávám, testuji nebo se s nimi jen seznamuji jinou cestou, než jaká je nám přirozeně nabízena,“ doplnila konceptualistka, která loni získala i ateliérové ocenění za video Future Lovers pro Artyčok.TV.

Přestože se může zdát, že se konceptuální umění týká především současného umění, svou svébytnou pozici si v souvislosti s vývojem dějin umění vydobylo už v 60. letech 20. století, kdy sama idea díla přehrála důležitost tradičních uměleckých forem. Jakékoliv shrnutí vývoje tohoto pojmu je ošemetné, jelikož se podle Terezy Darmovzalové je možné setkat s konceptuálním přístupem i u tradičních forem, jakým je například malířství.

Kurátorkou expozice Forichtungy je Marie Meixnerová, konceptuální umělkyně, a doktorandka FF UP a kurátorka, kterou před časem podpořil Nadační fond UP. Výstavu lze zhlédnout do 13. září, její autorka zve na její komentovanou prohlídku, která se uskuteční 8. září od 17 hodin. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Houbařská sezóna zasáhne Pevnost poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 08/31/2019 - 08:00

Popularizační centrum vědy Pevnost poznání Univerzity Palackého zve o víkendu 7. a 8. září do rozmanitého světa hub. Návštěvníci se podívají na houby pod mikroskopem, v chemické laboratoři odhalí jedovaté látky nebo si vyrobí originální pytlík na sušené houby. Ve dvoudenním tematickém programu nebude chybět ani mykologická poradna a výtvarné aktivity pro nejmenší účastníky.

Lektoři se zaměří také na fenomén chalupaření, téma psychedelie nebo plísňové choroby lidského těla. Program vznikl ve spolupráci s odborníky z přírodovědecké fakulty a Vojenské nemocnice Olomouc. Akce je zdarma v rámci běžného vstupného do jednotlivých expozic.

„Houby v historii vzbuzovaly obavy, a byly dokonce považovány za výtvor ďábla, který pouze mate botaniky. Tato doba je pryč a houby svou velkou rozmanitostí, neuvěřitelnou bizarností tvarů a způsobů obživy právem vzbuzují zájem a obdiv nejen odborných mykologů, ale i široké veřejnosti. V Pevnosti chceme poodhalit závoj, za kterým lze vidět mikroskopické struktury hub, seznámit se s širokým spektrem jejich účinků nebo blíže porozumět tomu, proč a jak houby způsobují choroby rostlin," zve na program Barbora Mieslerová z katedry botaniky.

Součástí víkendového programu bude také mykologická poradna s profesorem Vítězslavem Bičíkem. Zájemci mohou do muzea přinést houby, které nedokáží pojmenovat nebo si nejsou jistí, zda jsou skutečně jedlé.

Chemici Pevnosti poznání si pro návštěvníky připravili zajímavý badatelský úkol. V laboratoři budou moci zájemci analyzovat houby i samotnou půdu, ve které organismy rostou. V expozici Světlo a tma zase porovnají některé zdroje světla, například to od světlušek a hub se světlem úsporné žárovky „V expozici si ukážeme, že i houby dokáží vydávat viditelné světlo. Budeme se zajímat o to, zda bychom houby mohli použít jako ochranný štít proti vesmírné radiaci,“ doplnila koordinátorka expozice Anna Krčmářová. Ve výtvarné dílně se zase bude vyrábět plátěný pytlík na sušené houby a magnetické hříbky.

Autoři programu se budou věnovat fenoménu chalupaření. Kdy u nás tato záliba vznikla a které době se říkalo „zlatá doba chalup“? „Traduje se, že každý pátý dům v České republice je využíván k rekreačním účelům. Český národ je díky tomu na předních místech ve světě v oblibě chalupaření. Budeme se bavit i o skvělém hnutí českých trampů,“ dodal Tomáš Arnold, koordinátor historické expozice. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita boduje na sociálních sítích

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 08/30/2019 - 12:52

Již osmým rokem svítí logo Univerzity Palackého na největší sociální síti světa. Kromě Facebooku dnes najdeme její profily i na YouTube, Twitteru, Instagramu či na sítích Tumblr a LinkedIn, kde je dohromady sledují desetitisíce lidí. V současné době tak jde o jeden z nejviditelnějších a nejužívanějších marketingových nástrojů univerzity.

Ve srovnání s ostatními vysokými školami oficiální prezentace olomoucké univerzity na sítích hraje prim.

Na Facebooku má největší dosah UP

„Podle závěrů diplomových prací studentů z UTB ve Zlíně a z Univerzity v Hradci Králové naše univerzita v mnoha ohledech na sítích poráží i dvě největší tuzemské vysoké školy,“ vysvětluje Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP. Například profily univerzity na Instagramu a na YouTube si drží s velkým náskokem druhou pozici před Univerzitou Karlovou, respektive Masarykovou univerzitou. V součtu všech interakcí na instagramových profilech českých vysokých škol tvoří ty spjaté s UP dokonce 40 %.

Neméně dobře se prezentuje Univerzita Palackého na Facebooku, kde si z hlediska tzv. engagementu vede ze všech veřejných vysokých škol nejlépe. „Zjednodušeně řečeno mají naše příspěvky největší dosah, nejvíce komentářů a nejvíce lajků, a to i přesto, že brněnská a pražská univerzita mají násobně více fanoušků a sledujících,“ dodává Ondřej Martínek s odkazem na diplomovou práci Propagace univerzit na sociálních sítích, kterou letos obhájil Tomáš Pěnička z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Velký odstup si pak olomoucké vysoké učení drží před ostatními vysokými školami.

Dá se navíc očekávat, že růst UP na sociálních sítích bude pokračovat. „Počátkem letošního roku jsme začali věnovat zvýšenou pozornost Twitteru, kde máme přes 1600 sledujících. V rámci Instagramu pak máme dokonce nejvyšší meziroční nárůst sledujících. Vzhledem k tomu, že na některých univerzitách mají na rozdíl od nás zaměstnance, kteří se sociálním sítím věnují i na plný úvazek, je to o to příjemnější výsledek,“ upozorňuje Ondřej Martínek. Mimochodem, není bez zajímavosti, že z výzkumu Tomáše Pěničky vyplynulo, že pouze Univerzita Palackého a Masarykova univerzita využívají Facebook i pro pravidelné sdílení odlehčených a vtipných příspěvků.

Základní kámen propagace a komunikace

Profily na sociálních sítích dávno neslouží jen k posilování značky Univerzity Palackého, informování akademické obce i veřejnosti o dění na univerzitě nebo ke sdílení fotek a videí. Jsou rovněž efektivním a rychlým nástrojem komunikace. „Facebook bývá čím dál častěji prvním místem, kam se zájemci o studium z Česka i zahraničí obracejí. Na oficiální univerzitní stránku dorazí ročně stovky zvídavých dotazů. Své vlastní stránky se v nejbližších dnech dočkají naši absolventi, abychom posílili komunikaci i s touto cílovou skupinou,“ říká Gabriela Sýkorová Dvorníková, vedoucí oddělení komunikace UP. Právě pracovníci tohoto oddělení profily univerzity na sociálních sítích spravují. Jen na Facebooku jde přitom o více než dvě desítky stránek a skupin.

Význam sociálních sítí pro univerzitu potvrzují i závěry diplomové práce Marketingové komunikace Univerzity Palackého od Lucie Sukové z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Ta v rámci výzkumu vyzpovídala 531 respondentů z řad studentů a absolventů UP, kteří mimo jiné hodnotili význam sociálních sítí při jejich rozhodování o studiu v Olomouci. Více než 10 % respondentů zařadilo sociální sítě mezi důležité faktory ovlivňující to, zda na univerzitu skutečně nastoupí. „Po započetí studia téměř polovina z dotazovaných dokonce řadí komunikaci univerzity na sociálních sítích mezi tři ‚nejatraktivnější‘ mimoškolní aktivity, jež univerzita vyvíjí, hned za celkovou přátelskou atmosféru a za kulturní akce pořádané univerzitou,“ doplňuje vedoucí oddělení komunikace. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita během Dnů evropského dědictví zve do svých atraktivních prostor

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 08/30/2019 - 08:00

Univerzita Palackého se zapojí do Dnů evropského dědictví a v sobotu 7. září nechá veřejnost nahlédnout do svých zajímavých či běžně nepřístupných prostor. Zájemci se mohou podívat například do pracovny rektora, do barokního jezuitského konviktu nebo do nových laboratoří optiků.

Rektorát univerzity v Křížkovského ulici zve na dvě komentované prohlídky, na nichž účastníci zavítají do velké zasedací místnosti a pracovny rektora. Vloni se tyto prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví a absolventského setkání Jsme UP setkaly s velkým zájmem, jistě budou lákadlem i letos. Začínají v 11 a 13 hodin.

Komentované prohlídky, a nejen ty, čekají návštěvníky také v Uměleckém centru UP, někdejším jezuitském konviktu. „Prohlídky Kaple Božího Těla a celé budovy centra doplní animační program v podobě barokních vystřihovánek, omalovánek a skládaček,“ uvedl Petr Holouš ze studentského spolku Studium Artium, jehož členové program v Uměleckém centru připravili.

Zájemci mohou zavítat v sobotu i na lékařskou fakultu, kde si mohou připomenout stavební vývoj budov Teoretických ústavů, ale i nahlédnout do historie fakulty. Přírodovědecká fakulta zpřístupní veřejnosti hlavní budovu na třídě 17. listopadu včetně terasy s výhledem na Olomouc. Zájemci se budou moci také podívat do nových laboratoří katedry optiky a katedry experimentální fyziky, kde jim odborníci popularizační formou přiblíží svoji práci.

Některé univerzitní prostory budou přístupné nejen v sobotu, ale i v neděli 8. září. Projít se či posedět zájemci po oba dny mohou v parkánových zahradách, Knihovna UP na Zbrojnici pak láká na výstavy i řadu zajímavostí. „Návštěvníci si mohou prohlédnout vzácné staré tisky a časopisy, v klubovnách najdou dvě výstavy. Klubovna Zmijozel nabízí výstavu 17. listopad v českých dějinách 20. století a klubovna Nebelvír představuje tvorbu výtvarnice Dagmar Angelíny Mádrové. Výstava nese název Astrologické mandaly a znázorňuje jednotlivá znamení zvěrokruhu. Nabízíme také možnost komentovaných prohlídek knihovny,“ pozvala Kamila Kotková. Otevřeno bude v sobotu i neděli od 9 do 16 hodin.

Až do 18 hodin pak oba dny mohou návštěvníci zavítat do Pevnosti poznání, zvlášť pokud je zajímají houby a vše kolem nich. Ve spolupráci s mykology a dalšími odborníky z přírodovědecké fakulty a Vojenské nemocnice Olomouc je totiž připraven popularizační program Houby v pevnosti, jehož součástí bude například i nedělní mykologická poradna. V rámci Dnů evropského dědictví je pak vstupné do expozice Věda v pevnosti zdarma.

Otevřené památky a zajímavé objekty jsou hlavním lákadlem Dnů evropského dědictví v Olomouci, jejich program ale v týdnu od 2. do 8. září zahrnuje také množství koncertů, filmových projekcí, divadelních představení nebo třeba čítárnu na náměstí Republiky. Letošní dny navíc odkazují nejen svým podtitulem Svobodná Olomouc k událostem, které nastaly na podzim před třiceti lety.

K roku 1989 odkáže i Street Art Festival, který na program Dnů evropského dědictví naváže a během kterého vzniknou muralové malby na budovách kolejí Generála Svobody a J. L. Fischera na Envelopě.

Podrobný program Dnů evropského dědictví je k dispozici ZDE

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Jiří Dostál z PdF zpracoval podkladovou studii k zavedení nového předmětu Technika

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 08/29/2019 - 11:01

Na zhruba třiceti základních školách se od září začne pilotně vyučovat nový předmět Technika. Podkladovou studii k zavedení tohoto předmětu vypracoval v Národním ústavu pro vzdělávání Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy pedagogické fakulty.

Posílení technického vzdělávání a výuky praktických dovedností ve školách dlouhodobě podporují a prosazují Hospodářská komora a Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Záměr začlenit do školního vzdělávání učivo orientované na techniku v podobě uceleného předmětu však dosud narážel na chybějící společenský kompromis.

„Toto se podařilo překonat a záměr zavedení předmětu Technika je mimo jiné obsažen i v Inovační strategii České republiky 2019 – 2030 The Czech Republic: The Country for the Future. Vize vytvoření nového předmětu je také součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019 – 2023. V něm se konkrétně uvádí, že do roku 2022 bude pokusně ověřeno zavedení předmětu Technika, který bude podle výsledků zařazen do školních vzdělávacích programů,“ řekl Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy.

V rámci rozvoje gramotností by žáci základních škol podle něj neměli mít nerovné podmínky. To platí jak pro gramotnost čtenářskou, matematickou, přírodovědnou, tak i technickou. „Je nezbytné zajistit stejné vzdělávací příležitosti i z toho důvodu, že dopředu nevíme, jaké žáci mají zájmy anebo dokonce i talent či nadání. K jejich objevení musí existovat vhodné podmínky, to znamená, že musí mít příležitost se s učivem zaměřeným na techniku ve školách setkat,“ dodal Jiří Dostál, který je též vedoucím pracovní skupiny Člověk a technika při Národním ústavu pro vzdělávání.

Učivo, zahrnuté pod vzdělávací oblast Člověk a technika, přispívá podle něj v nemalé míře k rozvoji myšlení žáků, a proto se jeho vzdělávací obsah podstatně orientuje na široké a oborově různorodé spektrum praktických činností, do nichž technika zasahuje. „Cílem předmětu bude naučit děti pracovat s různými druhy materiálu a nástroji, jako jsou třeba šroubovák, kladívko či kleště, i s moderními technologiemi jako lasery pro opracování nejrůznějších materiálů nebo 3D tiskárny,“ doplnil.

O rozhodnutí zavést do základních škol tento nový předmět informoval už dříve ministr průmyslu Karel Havlíček. Nyní se zvažuje řada variant, jak školy učivo o technice zařadí. „Optimální se jeví zařadit jej v každém ročníku druhého stupně základních škol v rozsahu jedné hodiny týdně, a to v podobě uceleného vyučovacího předmětu označovaného jako Technika. Samozřejmě, že školy mohou mít výuku na základě vlastního uvážení ve dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct dnů nebo si vytvoří integrované předměty. Na jedné straně taková výuka napomůže praktické realizaci, jelikož aktivity žáků vyžadují více času, na straně druhé však rovnoměrné rozvrstvení ve všech ročnících by zase mohlo pomoci uplatňovat mezipředmětové vazby. To, co se například probere v matematice či fyzice, lze ihned propojit s technikou a naopak,“ uvedl vedoucí katedry a informační výchovy.

Podmínky bezproblémového naplňování nově formulovaných očekávaných výstupů učení vázaných ke vzdělávací oblasti Člověk a technika, a to jak po stránce personální, materiální i metodické jsou na mnohých školách podle Jiřího Dostála vytvořeny již dnes. Zejména materiální podmínky jsou podle něj díky různým projektovým výzvám neustále zlepšovány.

„Je potřebné však reagovat i na potřebu personálního zajištění výuky aprobovanými učiteli pedagogické fakulty. Znalost a dovednost jak učit je velmi podstatná. I proto naše katedra navrhla a úspěšně akreditovala studijní program Technika a člověk a svět práce – učitelství pro 2. stupeň ZŠ, v jehož rámci si učitelé České republiky mohou dálkově rozšířit aprobaci o další vyučovací předmět,“ řekl Jiří Dostál. Ostatním připomněl, že v programové nabídce pedagogické fakulty je možnost studia bakalářského programu Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání, která umožňuje pokračování v navazujícím magisterském programu.  

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Výstavba přehrady Skalička ohrožuje vzácné druhy hmyzu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 08/29/2019 - 08:00

Vodní dílo Skalička, které má vzniknout na toku řeky Bečvy nedaleko stejnojmenné obce, by podle odborníků mohlo zničit místní biodiverzitu. Entomologové, kteří zde v letech 2016 až 2018 provedli základní průzkum brouků a dvoukřídlého hmyzu, zjistili, že pokud by došlo k výstavbě vodního díla, celé biologicky unikátní prostředí by nenávratně zaniklo a s ním i všechny ohrožené druhy hmyzu. Podrobné výsledky průzkumu, na němž se podílel i Milan Veselý z katedry zoologie přírodovědecké fakulty, byly publikovány v odborném časopise Acta Carpathica Occidentalis.

„Že by území Skaličky z hlediska výskytu hmyzu mohlo být zajímavé, jsme na začátku průzkumu tušili, výsledky však předčily očekávání a doslova nám vyrazily dech. Vzácní a ohrožení brouci žijí na Skaličce všude, ve vodě, na březích i v mrtvém dřevě,“ uvedl Ondřej Konvička z Entomologického ústavu Akademie věd ČR. „V celé České republice můžete nalézt snad jen dvě nebo tři srovnatelné lokality,“ dodal předseda Východomoravské pobočky České společnosti entomologické Dušan Trávníček.

Během dvouletého výzkumu zaznamenali pracovníci České společnosti entomologické 391 druhů brouků a 82 much vrtalek (1-6 mm velké mušky, jejichž larvy se vyvíjí v listech a stoncích rostlin). Z tohoto počtu figuruje 64 druhů brouků v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých. Šest z nich je dokonce zařazeno mezi kriticky ohrožené, jsou tedy bezprostředně vystaveni riziku vyhynutí. Jako příklad mohou sloužit brouci nosatec Microon sahlbergi nebo střevlíček Bembidion ruficolle, kteří se již na jiné lokalitě po celé Moravě nevyskytují. Uvedený střevlíček navíc díky úpravě a regulaci povodí již vyhynul na většině míst střední Evropy. „Tento zhruba 4 mm velký brouk totiž k životu potřebuje zachovalý říční tok se štěrkovými lavicemi (nánosy štěrku a písku při břehu toku), které mu nabízí právě tato konkrétní lokalita. Moucha vrtalka Ophiomyia disordens zde pak byla dokonce objevena jako nový druh pro území České republiky a Skalička je tak jediným místem v České republice, kde se vyskytuje,“ objasnil Milan Veselý z katedry zoologie přírodovědecké fakulty.

„Dosavadní počet zjištěných druhů hmyzu však rozhodně není konečný. Lze oprávněně předpokládat, že při dalších průzkumech bude nalezena řada dalších, dosud neobjevených druhů,“ podotkl Dušan Trávníček.

Okolí řeky Bečvy u vesnice Skalička je ukázkou zachovalé přírody s fascinujícími scenériemi. Tok tady přirozeně meandruje, stromy jsou volně popadané do vody, nacházejí se tu rozsáhlé štěrkové lavice a vyskytuje se zde množství vzácných živočichů. „Člověk zde snadno podlehne iluzi, že se nachází v některých pasážích filmu Cesta do pravěku. V České republice se investují nemalé finanční prostředky do ochrany přírody a tady by stavba přehrady zničila jedinečné přírodní hodnoty, to nemá logiku,“ dokreslil situaci Milan Veselý.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Letní škola diplomacie vzdělává čtyřicet středoškoláků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 08/28/2019 - 11:06

S cílem motivovat středoškolské studenty k zájmu o současné dění se v tomto týdnu koná na filozofické fakultě třetí ročník Letní školy diplomacie. Studenti v této škole získávají přehled o světových událostech, seznamují se s prací diplomatického sboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky i Vojenským útvarem v Přáslavicích. Unikátní program školy tvoří přední odborníci, zkušení diplomaté i armádní příslušníci.

Letní školu diplomacie pravidelně pořádá katedra politologie a evropských studií FF UP ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.„Specifikem naší školy je její orientace na středoškolské studenty. Odlišujeme se tak od podobných programů ve světě, v nichž se vzdělávají pouze vysokoškoláci. V rámci přihlášek nám uchazeči odpovídali na dvě otázky z mezinárodního dění, na jejichž základě jsme vytvořili hodnocení. Ve výsledku jsme pak přijali čtyřicet účastníků. Zdaleka to nejsou jen studenti českých gymnázií, někteří studují různé odborné školy,“ uvedl Martin Petlach z katedry politologie a evropských studií.

Předchozí dva ročníky podle něj měly dané zastřešující téma. Vždy se ale jednalo především o oblasti mezinárodní či celoevropské politiky. „Letošní ročník je specifický v tom, že se zaměřuje přímo na fungování české diplomacie. Odborníci zde hovoří nejen o historii české a československé diplomacie, ale také o současném směřování české zahraniční politiky. Máme připraveny i přednášky o různých praktických aspektech, například o české veřejné diplomacii nebo o možnostech, jak se stát diplomatem ve službách MZV ČR,“ dodal politolog z UP.  

První přednášku měl v sále Václava Havla Ivan Dubovický z Ministerstva zahraničních věcí ČR, který hovořil o historii diplomacie. K tradičně velmi oblíbeným součástem školy i letos patří exkurze do Vojenského útvaru v Přáslavicích, kde se frekventanti letní školy dozví mnohé o zapojení Armády ČR do mezinárodních misí. Zajímavým pro ně bude i praktický seminář o diplomatickém protokolu.

„Zejména s ohledem na obrovské množství dostupných informací jsme chtěli studentům nabídnout přímo pro ně navrženou strukturu přednášek, diskuzí a workshopů. Především proto, aby získali ucelenější pohled na často složité fungování diplomacie a mezinárodních vztahů, zejména tedy s akcentem na Českou republiku,“ vysvětlil Martin Petlach. I proto se podle něj mezi přednášejícími střídají jak odborníci z katedry politologie a evropských studií, tak diplomaté a experti z Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Týdenní program Letní školy diplomacie v pátek ukončí specifická simulace legislativního procesu, na kterou naváže závěrečný ceremoniál. Při něm účastníci školy obdrží certifikáty o absolutoriu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta chce podpořit začínající doktorandy, má pro ně start-up granty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 08/28/2019 - 07:50

Jsi přijatý k doktorskému studiu na právnické fakultě? Máš jasnou představu o tom, co, jak a proč hodláš zkoumat? Pokud je tvá odpověď dvakrát ano, pak má pro tebe právnická fakulta jedinečnou příležitost. Od nového akademického roku 2019/2020 bude udělovat Start-up doktorské granty s finanční podporou až sto tisíc korun. Žádat o ně lze od začátku akademického roku, nejpozději však 20. září.

Granty jsou určeny pro studenty prvního ročníku doktorského studijního programu v interní formě na rozjezd výzkumu. „Start-up doktorské granty, podobně jako nadstandardní IGA projekty, jsou zamýšleny jako finanční podpora především pro ty doktorandy, kteří se chtějí na plný úvazek věnovat výzkumu a doktorskému studiu a nesměřují do aplikační praxe. Zavedení této grantové podpory je jedním z opatření, jejichž cílem je dosažení excelence výstupů doktorského studia na naší fakultě. Jde o krátkodobou podporu na pokrytí období od října do ledna akademického roku, než začnou běžet nové IGA projekty. V jednom akademickém roce můžeme udělit až tři Start-up doktorské granty,“ řekla k novince Olga Pouperová, proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení. Podle ní může student získat v rámci grantu až 100 000 korun – 30 000 korun na stipendium, 50 000 korun na náklady na studijní či výzkumný pobyt na zahraniční instituci a 20 000 korun na nákup literatury. „Nabyté zkušenosti ze Start-up doktorských grantů mohou studenti využít právě v soutěži o IGA projekty,“ dodala proděkanka.

A co za takovou podporu? Fakulta očekává od podpořeného doktoranda minimálně jeden článek odevzdaný k publikaci do redakce recenzovaného časopisu, který je na seznamu časopisů podle směrnice OBD, nebo recenzovaného časopisu v zahraničí.

Žádosti o grant mají zájemci posílat na e-mail Zuzany Řezníčkové z Centra pro podporu vědy a výzkumu PF UP (zuzana.reznickova@upol.cz). Žádosti se budou přijímat od 1. do 20. září. Jejich součástí musí být konkrétní popis plánovaného výzkumu a zaměření připravovaného článku. Žádost se sepisuje volnou formou.

O žádostech o finanční podporu v rámci Start-up doktorských grantů bude rozhodovat komise pro hodnocení a obhajoby projektů IGA.

Zájemci najdou informace také na fakultním webu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého dosáhla v prestižním šanghajském žebříčku historicky nejlepšího umístění

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 08/27/2019 - 12:15

Univerzita Palackého dosáhla svého dosud nejlepšího umístění v mezinárodním žebříčku vysokých škol ARWU Academic Ranking of World Universities. Mezi tisícovkou hodnocených univerzit se umístila na 501. až 600. pozici, meziročně si tak polepšila o sto míst. V republikovém srovnání skončila druhá za Univerzitou Karlovou, oproti předchozímu roku Univerzita Palackého přeskočila Masarykovu univerzitu. Nejlépe si olomoucké vysoké učení vede v přírodních a lékařských vědách.

Takzvaný šanghajský žebříček patří mezi tři nejprestižnější mezinárodní hodnocení vysokých škol (spolu s QS World University Rankings a THE World University Rankings). Soustředí se především na vědeckou a výzkumnou úroveň institucí, pro hodnocení světových univerzit využívá šest ukazatelů, včetně počtu článků publikovaných v časopisech Nature a Science. Sleduje mimo jiné také počet nejcitovanějších vědců v databázi Highly Cited Researchers či počet nobelistů spjatých s danou institucí. Univerzita Palackého se v rankingu poprvé umístila před třemi lety na 601. až 700. místě, tuto pozici obhájila i o rok později. V aktuálním vydání žebříčku si však výrazně polepšila.

„Umístění Univerzity Palackého na hranici nejlepších 500 univerzit světa ukazuje, že jsme za posledních pár let ušli obrovský kus cesty. Za to patří poděkování všem zaměstnancům, protože je to výsledek kolektivní snahy. Považuji výsledky jednoho z nejprestižnějších rankingů světa za skvělou vizitku naší práce a skutečnost, že se UP umístila na druhém místě v ČR, je zavazující. Ukazuje se, že máme na to proniknout definitivně do elitního klubu nejlepších univerzit světa, ale musíme na tom pořád tvrdě pracovat," komentoval výsledek rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. 

Českou republiku v hodnocení zastupuje sedm vysokých škol. Olomoucké vysoké učení zlepšilo své pozice hned v polovině sledovaných ukazatelů, konkrétně v počtu vysoce citovaných výzkumných pracovníků podle Clarivate Analytics, počtu publikací v časopisech Nature a Science a akademické výkonnosti.

 „Uspět a významně zlepšit svůj výsledek v rozsahu několika let v tomto prestižním žebříčku, kterému dominují americké univerzity a který zároveň bývá kritizován za to, že podle nastavených kritérií v něm mohou výrazněji uspět jen finančně dobře zajištěné univerzity, ukazuje, že kvalita práce vysoké školy nespočívá pouze v tom, kolik finančních prostředků má k dispozici. Tento výsledek je pro nás pozitivním stimulem, ale zároveň i závazkem do budoucích let tuto pozici udržet,“ uvedla prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Hana Marešová.

Šanghajský žebříček zkoumá také jednotlivé obory přírodních, lékařských a technických věd, věd o živé přírodě a společensko-vědních oborů. Univerzita Palackého se umístila v sedmi oblastech, z tuzemských vysokých škol na tom lépe byla jen Univerzita Karlova (30) a Masarykova univerzita (13). Nejstarší moravská univerzita si nejlépe vedla v zemědělských vědách, kde obsadila 151.–200. místo ve světě a v republikovém srovnání se dělí o první místo s Univerzitou Karlovou a Českou zemědělskou univerzitou. Ve fyzice se UP umístila na 301. až 400. místě (v ČR 3. místo za UK a ČVUT). Na 401. až 500. pozici figuruje v chemii, biologických vědách, ve farmacii a také v oborech ekologie a veřejné zdraví, v nichž se v rankingu umístila poprvé. Hodnocení je dostupné ZDE.

Ranking původně vznikal na Šanghajské univerzitě, od roku 2009 ho zpracovává společnost Shanghai Ranking Consultancy. V TOP 15 mají nadvládu americké univerzity, pouze na třetím, sedmém a 15. místě jsou britské univerzity (University of Cambridge, University of Oxford, University College London). 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Učitelé i studenti čerpali informace na tradiční letní škole

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 08/27/2019 - 07:49

S hlavním tématem Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích přivítal šestadvacátý ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství šest desítek účastníků i řadu zajímavých hostů.  

Inspiraci pro svou výuku přijela na fakultu načerpat například Jitka Křenková, která vyučuje češtinu a občanskou výchovu na Střední odborné škole Prostějov, zaměřené na obory číšník, kuchař, řezník a podobně.

„Získané informace určitě při vyučování využiji. Letos mě hodně oslovila řeč politoložky Vladimíry Dvořákové, která přednášela na téma 30 let poté. (Ne)konsolidovaná demokracie v České republice?.  Budu z ní čerpat jak ve výuce tříletých oborů, tak oborů ukončených maturitou,“ řekla pedagožka z Prostějova. Na Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství jezdí do Olomouce pravidelně a při vzpomínce na minulé ročníky se krátce zastavila u přednášek Otce Simeona z pravoslavné a arcibiskupa Graubnera z katolické církve.

„Pracujeme ve službách a naši studenti by měli vědět, jak se chovat nejen ke křesťanům, ale i k těm, kteří pocházejí z jiných kultur. V hodinách tak hovoříme i o tom, že k určitým věcem přistupuje jinak pravoslavná církev a jinak církev římskokatolická. Tyto věci se studenti nikde jinde neučí,“ doplnila.

Vedle Vladimíry Dvořákové z katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické Praha přednášeli ve staré aule pedagogické fakulty i Miroslav Vaněk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, a to na téma Listopad 1989 jako „symbolické centrum“.  Do programu letošního ročníku školy se zapsal i signatář Charty 77 a dlouholetý politik Daniel Kroupa, přednášku na téma Konec polistopadové demokracie a zrod druhé republiky měl Jakub Charvát z katedry politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha.

V úvodu letní školy vystoupila Hana Marešová, prorektorka UP, která připomněla potřebnou třetí roli univerzit. „Velmi dobře si uvědomujeme, že vedle vzdělávání a výzkumu je naší důležitou rolí i společenská odpovědnost směrem k nejbližšímu okolí. Dialog, konfrontace názorů s učiteli ze středních a základních škol, výměna poznatků i výsledků bádání jsou vlastně podstatou i této letní školy. UP v oblasti výchovy k občanství vyvíjí řadu aktivit. Snad nejdůležitější je její Občanská univerzita, jejímž smyslem je pomocí dobrovolnické činnosti našich vyučujících a studentů nabízet znalosti a dovednosti všude tam, kde je o ně zájem,“ uvedla.

Přestože zaměření letošního ročníku Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství bylo do značné míry vztaženo k výročí, které se váže k soudobým českým, respektive československým dějinám, organizátoři školy zařadili do programu i další témata využitelná v praxi učitelů společenskovědních předmětů a dějepisu. Byla přínosná i pro studenty středních škol, kteří se od loňského roku stali rovněž jednou z cílových skupin, a to prostřednictvím stejnojmenného kempu.

Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství pořádá katedra společenských věd PdF UP od roku 1994. Akce se uskutečnila za podpory Visegrádského fondu, Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a Olomouckého centra otevřeného vzdělávání (OCOV).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zaměstnanci RCPTM vyhlásili stávkovou pohotovost, obávají se o osud centra i o práci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 08/26/2019 - 12:08

V Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Přírodovědecké fakulty UP je od 22. srpna 2019 vyhlášena stávková pohotovost. Centrum tak reaguje na několik měsíců trvající kritickou situaci, již vyvolaly mnohé negativní kroky ze strany vedení fakulty. Velká část vědců cítí ohrožení samotné existence RCPTM, udržení projektů, z nichž jsou financováni, a obávají se ztráty svých pracovních pozic a zásadního zhoršení ekonomických a sociálních podmínek. RCPTM dlouhodobě patří k vědecky nejvýkonnějším vědeckým jednotkám v České republice.

„Vyhlášení stávkové pohotovosti vnímáme jako nevyhnutelný krok k řešení dlouhodobě neudržitelné situace. Cítíme nejistotu, ztratili jsme mnoho význačných osobností, máme obavy z ohrožení naší vlastní budoucnosti a požadujeme garance toho, že se situace stabilizuje. Věříme, že naše výzva povede ke konstruktivnímu jednání a řešení naší situace,“ uvedl zástupce zaměstnanců Jakub Navařík.

Kroky a postoj vedení přírodovědecké fakulty vůči RCPTM utvrzují jeho pracovníky v tom, že vedení fakulty nemá zájem o stabilní fungování centra v době příprav nového vysokoškolského ústavu. Se vznikem ústavu dlouhodobě nesouhlasí děkan fakulty Martin Kubala, přestože tuto vizi podpořilo vedení univerzity i Akademický senát UP.

Nadále dochází k systematické dehonestaci předních vědců RCPTM, ačkoliv proti tomuto postupu se v minulosti ohradilo jak vedení univerzity, tak děkani fakult i členové Akademického senátu UP. RCPTM čelí anonymním udáním poskytovatelům dotací a s tím souvisejícím auditům. Jen za poslední tři měsíce bylo RCPTM podrobeno hned několika velkým auditům ze strany různých poskytovatelů, což výrazně paralyzuje vědecké aktivity centra a řešení velkých grantových projektů. Nejistota a obavy, o nichž zástupci RCPTM v minulých měsících opakovaně informovali, přiměly k odchodu několik špičkových vědců i zaměstnanců řídicího úseku RCPTM, další tuto možnost zvažují.

„V konečném důsledku tak nejsme schopni naplňovat personální a vědecké indikátory, ani připravovat mezinárodní vědecké projekty, ke kterým jsme se zavázali. Hrozí tak velké sankce včetně vrácení finanční dotace,“ upozorňují pracovníci RCPTM v prohlášení, jímž oznamují vyhlášení stávkové pohotovosti.

„Vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů považuji za vyústění přetrvávajících a stále sílících neshod mezi novým vedením přírodovědecké fakulty a centrem. Jsem členkou Správní rady RCPTM od jeho vzniku. Pod vedením profesora Zbořila se centrum vypracovalo mezi špičku vědeckých pracovišť v České republice a právem budí obdiv v zahraničí mezi renomovanými výzkumnými ústavy a univerzitami. Chci proto věřit, že všechny strany se zasadí o uklidnění situace a nedopustí, aby deset let systematicky budované centrum rozložila nejistota, obavy a strach, aby jeho mezinárodní výzkumné týmy čítající stovku pracovníků z mnoha zemí ztratily svůj pracovní elán a soudržnost a aby pracoviště přišlo o svůj kredit," uvedla členka Správní rady RCPTM Jiřina Shrbená.

Po urychleném vyřešení situace volá i člen Správní rady Univerzity Palackého Robert Kuropatwa. „Musím bohužel potvrdit, že situace je velmi vážná a Správní rada UP se jí už v minulosti několikrát zabývala. Hrozí závažné lidské i finanční ztráty a poškození pověsti celé univerzity. Doporučoval bych, aby se zástupci vedení fakulty, univerzity i vědeckého centra co nejdříve sešli a vše vyřešili,“ vyzval Kuropatwa.

„Už více než rok ze strany vedení UP upozorňujeme, že je pro univerzitu i celý region nutné uchovat dynamiku excelentních pracovišť a reagovat na strategii vlády a ministerstva školství směřující k vytváření velkých výzkumných infrastruktur. Vědci a výzkum světového formátu jsou nyní bohužel ve skutečném ohrožení a to, podle mého názoru, v důsledku uměle vyvolávaných konfliktů,” říká prorektor Petr Bilík.

Stávkovou pohotovost podpořilo několik desítek zaměstnanců, kteří by měli zamířit do chystaného vysokoškolského ústavu. Mezi nimi také laureáti ERC grantů, nositelé ocenění Česká hlava a další významné osobnosti. Kroky svých kolegů podpořilo i vedení dalších dvou vědeckých center na UP – Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Ústavu molekulární a translační medicíny. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Senátoři FZV v říjnu zvolí nového děkana

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 08/26/2019 - 07:59

Akademický senát fakulty zdravotnických věd vyhlásil řízení o návrhu na jmenování děkanem fakulty pro funkční období 2019–2023. Volba nástupce současného děkana Jaroslava Vomáčky se uskuteční 10. října, kandidáty lze navrhovat do 19. září.

„Právo podat návrh na kandidáta na funkci děkana má každý člen akademické obce fakulty. Návrh musí být podán předsedovi zvláštní volební komise Miroslavu Kopeckému z Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností písemně, nejlépe s využitím formuláře dostupného na úřední desce fakulty,“ uvedl předseda senátu Lukáš Merz.

Navržení kandidáti se následně představí na shromáždění akademické obce fakulty, které je naplánováno na 1. října od 14 hod. O tom, kdo převezme vedení fakulty pro následující čtyři roky, se rozhodne na zasedání fakultního akademického senátu 10. října po 13. hodině. Podrobné informace k děkanské volbě jsou k dispozici na této stránce

Současný děkan Jaroslav Vomáčka oznámil záměr opustit děkanský post na červnovém zasedání fakultního akademického senátu, mimo jiné kvůli odchodu do penze a zdravotním problémům. Jaroslav Vomáčka stojí v čele fakulty od roku 2013, své druhé funkční období zahájil v březnu 2017.

Vedle hlasování o novém děkanovi čekají fakultu zdravotnických věd zkraje nového akademického roku ještě jedny volby. V doplňovacích volbách ve dnech 19. a 20. září bude vybrán zástupce fakulty v Akademickém senátu UP, který nahradí dosavadní senátorku Anitu Můčkovou. Ta ukončila v červnu pracovní poměr na fakultě, a tudíž její senátorský mandát zanikl. Další informace k doplňovacím volbám jsou dostupné zde

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Michala Chadimová: Česko mě asi neudrží

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 08/24/2019 - 07:55

Už po pár minutách jejího barvitého vyprávění máte jasno, že proti vám sedí neobyčejná mladá žena. Mimořádná svou odhodlaností a vytrvalostí. Taková, pro kterou žádná překážka není dost vysoká a žádný cíl není dost vzdálený. Seznamte se – Michala Chadimová, historicky první česká stážistka u Mezinárodního trestního soudu v Haagu. A těch úspěchů má tato studentka doktorského programu na právnické fakultě víc.

Zatímco většina studentů práv sní o karié­ře v Česku, ona se vidí mnohem dál a dělá pro to maximum. Už v prvních letech magisterského studia se našla v mezinárodním trestním právu. „Z mého pohledu totiž ideálně kombinuje moji lásku pro historii a právo. Šla jsem na práva, abych měla možnost něco změnit,“ říká osmadvacetiletá Míša Chadimová. Už na gymnáziu ji přitahovala témata jako holokaust, rwandská genocida nebo válka v Jugoslávii.

A co je pro studenta zajímajícího se o mezinárodní trestní právo víc než stáž u tribunálu v Haagu? „Přede mnou tam žádný český student na stáži nebyl. Přesto jsem se rozhodla, že to zkusím.“ Nejprve musela zvládnout francouzštinu, která je vedle angličtiny u Mezinárodního trestního soudu druhým jednacím jazykem. Vyrazila proto v rámci Erasmu na dva semestry na Universite de La Rochelle. „Odjížděla jsem se zoufalou úrovní francouzštiny. Ale byl to jediný způsob, jak se ji naučit,“ vzpomíná.

Aby měla šanci porazit konkurenty žádající o stáž v Haagu, potřebovala ještě znát ke kontinentálnímu také angloamerický systém práva. A tak vyjela do světa znovu, dvakrát do USA. „Sehnat práci v americké advokátní kanceláři nebylo vůbec snadné. Poslala jsem nepočítaně e-mailů, volala jsem přes Skype. Marně.“ Jen díky své vytrvalosti se dostala do kanceláře v Houstonu, kde jí šéf umožnil pracovat na případech týkajících se trestního a imigračního práva. Právě v Americe ji zastihla ta skvělá zpráva – chtějí ji do Haagu, prošla náročným výběrovým řízením.

Jak sama říká, v Haagu strávila šest neuvěřitelných měsíců. Na Mezinárodním trestním soudu pracovala pro úřad žalobce. V týmu, který měl na stole případ Demokratické republiky Kongo týkající se i dětských vojáků. „Nastoupila jsem ve fázi, kdy se prezentovaly důkazy za úřad žalobce. Měla jsem možnost procházet spisy, byla jsem na první schůzce se svědky a při jejich přípravě na výpověď. Vypracovávala jsem otázky, které potom padly v rámci výslechu u samotného soudu. Chodila jsem na jednání. Bylo to nesmírně zajímavé,“ vypráví nadšeně. Doma má schovaný i jeden z přepisů zvukového záznamu ze soudní síně, v němž lze dohledat její jméno.

S tím, jak byla stáž v Haagu ohromně zajímavá, byla současně i velmi náročná. „Nikdo se tam při práci nedívá na hodinky, žádná osmihodinová pracovní doba. Například svou těhotnou nadřízenou jsem snad nikdy neviděla z úřadu odcházet ani do něj přicházet. Byla tam zkrátka pořád. I jazykově to bylo těžké,“ dodává a s úsměvem popisuje svůj tehdejší pracovní stůl, který spíše než pracoviště právníka připomínal zázemí medika. „Procházela jsem například forenzní zprávy, důkazy z odkrývání masových hrobů, informace o párování DNA. Jako pomůcky jsem si na stůl lepila obrázky z anatomie se slovíčky.“ A aby toho nebylo málo, v polovině stáže si odskočila do Olomouce na část státní závěrečné zkoušky.

Ani cesta za odevzdáním diplomové práce nebyla u Míši Chadimové obvyklá. Krátce po návratu z Haagu balila znovu. A cíl tentokrát soukromé cesty? Východní a jihovýchodní Asie. Někde mezi poznáváním Japonska, Koreje, Vietnamu, Kambodže nebo Malajsie napsala v angličtině diplomku na téma odpovědnost nadřízeného.

Tato cesta ji utvrdila v dalším vysněném cíli. Už v Haagu přemýšlela, že zkusí stáž v Kambodži. A se svou přihláškou k tribunálu v hlavním městě Phnom Penhu uspěla. Jeho úkolem je stíhat zločiny z období teroru Rudých Khmérů. Odborně tam rozvíjela téma odpovědnosti nadřízeného a její práce dokonce napomohla odsoudit viníky genocidy. Vedle toho poznávala skutečný život v chudé Kambodži. Bydlela u místních lidí, na tribunál jezdila speciálním svozovým autobusem, a když zapršelo, brodila se splašky. „Kambodža mi hodně dala odborně, dala mi novou oblast výzkumu. Teď z toho bude disertační práce. Letos se tam vrátím, pozvali mě na odbornou konferenci.“

Dnes má Míša Chadimová nový titul před jménem, úspěšně vykonala rigorózní zkoušku, a přibyl jí titul i za jménem. Mezinárodně uznávaný titul LL.M. získala na univerzitě v Amsterdamu. Hovoří anglicky, francouzsky, domluví se trochu španělsky a učí se arabsky. Má zajímavou práci v Praze, o které jen prozradí, že se týká mezinárodního humanitárního práva a boje proti obchodu s lidmi.

Úspěšná je také v rámci doktorského studia, letos získala nadstandardní projekt IGA. „Přiznávám, že ani v nejbližších letech mě asi Česko neudrží. Ráda bych jako právník jezdila na mise do válečných oblastí,“ prozrazuje a dodává: „Je fajn dívat se na seznam svých výjezdů, za každým je milion příběhů. Necestovat při studiu je strašná škoda.“

Michala Chadimová (* 1991)

Na olomoucké právnické fakultě absolvovala magisterský obor Právo a úspěšně složila rigorózní zkoušku. Titul LL.M. (Master of Laws) získala na univerzitě v Amsterdamu. Nyní je na PF UP posluchačkou doktorského studijního programu ve specializaci Evropské a mezinárodní právo. Zajímá se o historii. Ráda cestuje. Hovoří anglicky, francouzsky, domluví se trochu španělsky a učí se arabsky.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky