Novinky z UP a PřF

Pedagogická fakulta přivítala zástupce partnerských zahraničních škol

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 10/02/2019 - 12:20

Reprezentanti třinácti zahraničních univerzit jedenácti zemí se na pedagogické fakultě potkali při příležitosti pravidelného International Week. I letos má tato akce mimo jiné pomoci studentům PdF se rozhodnout, kam vyjet na studijní pobyt. Zahraniční hosté naopak poznávají místo, kam své posluchače posílají.   

„International Week je pravidelným setkáním kolegů našich zahraničních partnerských škol. Náplní již pátého ročníku jsou prezentace jednotlivých vysokých škol. Zveme na ně samozřejmě i studenty naší fakulty, kteří tak mají jedinečnou možnost lépe poznat danou instituci a třeba se tak i rozhodnout, kam vyjet na studijní pobyt,“ řekla Dagmar Zdráhalová z fakultního zahraničního oddělení.

Letos přijeli na fakultu účastníci z Lotyšska, Litvy, Španělska, Číny, Bulharska, Ukrajiny, USA, Kazachstánu, Polska, Maďarska a Nizozemí. Program týdne jim vedle prezentací nabízí i odborné přednášky a semináře. Vedou je zástupci jednotlivých škol se zastřešením pracovišť PdF UP. Zahraniční hosté mají možnost propagovat svou instituci, zároveň se snaží poznat kulturu i systém vzdělávání České republiky, mohou navštívit i školská zařízení. „Všem zainteresovaným jde především o sdílení zkušeností a osobních kontaktů, které umožňují dále rozšiřovat spolupráci mezi jednotlivými institucemi,“ dodala Dagmar Zdráhalová.

Akademici pedagogické fakulty podle ní jezdí všude po Evropě s výjimkou Francie, s níž fakulta zatím partnerské vztahy uzavřeny nemá. „Studenty nejvíce přitahují skandinávské země. Populární jsou univerzity v Norsku, například Queen Maud University College of Early Childhood Education v Trondheimu nebo Nord University v Levangeru. Ve Švédsku je to Uppsala University, která patří k nejstarším a nejspolehlivějším partnerům. Studentská mobilita mezi Olomoucí a Uppsalou proudí pravidelně a v podstatě nepřetržitě oběma směry již drahnou řádku let. Určitě musím vzpomenout i studentský zájem o finskou University of Tampere, University of Jyväskylä, University of Eastern Finland a University of Lapland. Z opačné strany kompasu si naši posluchači pak vybírají hlavně španělské univerzity v Madridu, Coruni, Granadě, Seville a samozřejmě University of Las Palmas de Gran Canaria na Kanárských ostrovech. Platí to i v opačném směru: PdF je pro španělské - a zejména kanárské - studenty velmi populární,“ vypočetla Dagmar Zdráhalová.

K dlouholetým partnerům zařadila i Paedagogische Hochschule Heidelberg. V souvislosti s výjezdy studentů do zahraničí vzpomněla i na možnosti měsíčních stáží, které fakulta organizuje s partnerskými univerzitami v Číně, USA a Indonésii. „Tyto stáže jsou mezi studenty pochopitelně velmi atraktivní, už kvůli své destinaci, délce pobytu i nepochybně faktu, že vyjíždějí jako skupina. Dělá nám radost, když se absolvent takové stáže poté odhodlá i k delšímu erasmovskému pobytu,“ dodala.  

Kromě prezentací vysokých škol nabízí pětidenní International Week i přednášky a různě zaměřené workshopy. Zahraniční partneři mají možnost absolvovat také komentovanou prohlídku Olomouce, mohou navštívit univerzitní mateřskou školu a International School. Čeká je i řada neformálních setkání včetně exkurze do Luhačovic a Zlína.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Senátoři vyberou děkana práv ze dvou kandidátů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 10/02/2019 - 08:00

Dva kandidáti vzešli z návrhů na funkci děkana právnické fakulty, které podala do konce září její akademická obec. Senátoři budou volit mezi Zdenkou Papouškovou, současnou děkankou, a Václavem Stehlíkem, vedoucím katedry mezinárodního a evropského práva. Volby se uskuteční 14. října.

Samotnému hlasování bude předcházet zveřejnění programů a prezentace kandidátů. Programy mají oba navržení odevzdat 4. října do 12:00 hodin. Zveřejněny budou na fakultním webu a na vyhrazených nástěnkách na fakultě. Na shromáždění akademické obce, které předseda Akademického senátu PF UP svolal na 7. října na 15 hodin do auly fakulty, pak představí kandidáti své programové vize pro funkční období 2020–2024. „Dle dohody s oběma kandidáty bude mít nejprve každý z nich dvacet minut na vlastní prezentaci a poté budou následovat dotazy ze strany členů akademické obce,“ dovysvětlil Michal Bartoň, předseda senátu. Děkanka PF UP na dobu shromáždění akademické obce vyhlásila děkanské volno.

Kandidáta na děkana bude patnáct senátorů, devět akademických pracovníků a šest studentů, volit na svém zasedání o týden později. Minulý týden požádal Václav Stehlík z důvodů své kandidatury o pozastavení senátorského mandátu, nahradí jej Ondřej Svaček. Hlasování senátorů je tajné, může být až tříkolové, a ke zvolení je třeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu (tedy 8 z 15). Volbu senátorů pak ještě potvrzuje rektor univerzity. V případě, že senátoři nevyberou žádného z uchazečů ani ve třetím kole, vyhlásí se nové volby.

Děkance Zdence Papouškové skončí první čtyřleté funkční období na konci ledna příštího roku. Od znovuobnovení právnické fakulty v roce 1991 je v pořadí pátou děkankou. Před ní stáli v čele fakulty Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka a Milana Hrušáková.

 

Harmonogram

4. října – kandidáti zveřejnění programy
7. října | 15:00–18:00 | aula – shromáždění akademické obce PF UP, děkanské volno
14. října | čas a místo budou upřesněny – zasedání AS PF UP, volba děkana

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kandidátem na děkana FZV je Martin Procházka

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/01/2019 - 14:30

Na fakultě zdravotnických věd se v příštím týdnu uskuteční volba nového děkana. Jediným navrženým kandidátem je přednosta Ústavu porodní asistence Martin Procházka. Své vize budoucnosti fakulty i složení proděkanského týmu představil na setkání akademické obce fakulty.

„Být kandidátem na děkana FZV považuji za nesmírnou čest a poctu. V případě zvolení se budu ze všech sil snažit o její rozvoj a prosperitu. Mou vizí je sebevědomá a plnohodnotná fakulta v rámci Univerzity Palackého, která splňuje všechny požadavky kladené na výuku, vědu a výzkum v moderní době,“ uvádí ve svých tezích (dostupných ZDE) Martin Procházka.

S FZV je kandidát spjat po celou dobu její existence, na výuce porodních asistentek, všeobecných sester nebo fyzioterapeutů se podílel už před vyčleněním z lékařské fakulty. V současnosti působí na obou fakultách – na FZV vede Ústav porodní asistence, na LF je přednostou Ústavu lékařské genetiky. Pokud bude zvolen, vedoucí funkci na Ústavu porodní asistence opustí.

Cílem Martina Procházky je rozvíjet fakultu směrem k moderní instituci nadnárodního významu s důrazem na kvalitu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a ve spolupráci s lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí Olomouc. „Kdybych měl ze svých vizí vybrat prioritu filozoficky, byly by to záležitosti týkající se mezilidských vztahů a komunikace na fakultě. Čistě přízemně je to pak tvorba kariérního řádu, úprava mezd akademických pracovníků a jako svůj hlavní úkol vnímám přípravu a realizaci nové společné budovy s lékařskou fakultou. Za významnou součást také považuji mezinárodní spolupráci, ať už je to vyjíždění studentů na stáže, společné projekty nebo třeba pořádání zimních škol. To jsou věci, které zvyšují prestiž fakulty,“ vyjmenoval kandidát na děkana FZV.

Na setkání akademické obce představil Martin Procházka i tým proděkanů, se kterým by chtěl stanovených cílů dosáhnout. Studijní, pedagogické a sociální záležitosti by měla nadále na starosti Zdeňka Mikšová, proděkanem pro vědu a výzkum by byl Jiří Vévoda, který fakultu v současnosti zastupuje v Akademickém senátu UP a je předsedou jeho ekonomické komise. O vnější vztahy a zahraniční spolupráci by se staral Jiří Stavovčík, který působil na zahraničním oddělení rektorátu UP, a proděkankou pro praktickou výuku a celoživotní vzdělávání by se stala Andrea Drobiličová, hlavní sestra fakultní nemocnice.     

Kandidátovi vyjádřil před zaměstnanci a studenty FZV podporu děkan lékařské fakulty Josef Zadražil. „Martin Procházka má obrovské množství zkušeností a málokterý profesor u nás se může pochlubit takovým excelentním profesním životopisem. Jeho teze jsou dobře propracované a vytvářejí takový komplex kroků, který určitě bude pro fakultu zdravotnických věd, i pro všechny naše tři spolupracující instituce, obrovským přínosem,“ řekl Josef Zadražil.

O tom, zda bude Martin Procházka zvolen děkanem FZV pro funkční období 2019–2023, rozhodne tajné hlasování Akademického senátu FZV UP ve čtvrtek 10. října po 13. hodině.

Volba nového děkana byla vyhlášena poté, co Jaroslav Vomáčka v červnu oznámil, že z děkanské pozice odejde. Začátkem září pak na funkci rezignoval a vedením fakulty byla pověřena jeho statutární zástupkyně Zdeňka Mikšová. V čele fakulty byl Jaroslav Vomáčka od roku 2013. „Za těch šest let se mu podařilo fakultu postavit na pevné základy. Bylo otevřeno několik nových studijních programů, narostl počet studentů, vybudovalo se slušné výukové i vědecké zázemí. Rád bych tímto docentu Vomáčkovi za čas a energii, které vedení fakulty věnoval, poděkoval a popřál mu pevné zdraví pro jeho zdejší další působení,“ vzkázal bývalému děkanovi předseda Akademického senátu FZV UP Lukáš Merz. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tomáš Pluháček z přírodovědecké fakulty získal prestižní Cenu Shimadzu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/01/2019 - 13:00

Hledání pachatelů závažných trestných činů, při kterých byla použita střelná zbraň, by v budoucnu mohla usnadnit unikátní metoda detekce a klasifikace povýstřelových zplodin na otiscích prstů, za kterou její autor Tomáš Pluháček z katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty získal prestižní Cenu Shimadzu pro mladé vědecké pracovníky do 35 let.

Policejní vyšetřovatelé nyní dokážou zjistit povýstřelové zplodiny například na šatech či lidské kůži, avšak nejprve musí podezřelou osobu vypátrat, což zpravidla není lehký úkol. Díky nově vyvinuté metodě analýzy chemického složení povýstřelových zplodin na otiscích prstů, které kriminalisté zajistí na místě činu, lze v laboratoři a poté v daktyloskopické databázi přesně a poměrně rychle zjistit, kdo zmáčkl spoušť střelné zbraně, s níž byl trestný čin spáchán.

Povýstřelové zplodiny mají podobu kulovitých částic a svým chemickým složením odpovídají střelné zbrani, projektilu a nábojnici. „Bohužel žádná z doposud používaných metod nebyla schopná určit vzájemný vztah mezi biometrickými informacemi a corpus delicti, tedy předmětem doličným, což je v našem případě přítomnost povýstřelových zplodin,“ podotkl Tomáš Pluháček.

Výsledkem výzkumu, na kterém spolupracovali také Martin Švidrnoch, Vítězslav Maier, Vladimír Havlíček a Karel Lemr, je LA-ICP-MS zobrazovací metoda umožňující detekci a klasifikaci povýstřelových zplodin na otiscích prstu či jejich fragmentu a současně korelaci těchto výsledků s průběhem papilárních linií.

„Je to ocenění, kterého si velice vážím. Je nejen mým, ale i mých kolegů, kteří se na tomto výzkumu podíleli. Prezentovaná práce byla součástí disertační práce zaměřené na využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v klinické a forenzní analýze. Na zářijovém sjezdu chemiků jsem prezentoval téma, které bylo zaměřeno na analýzu povýstřelových zplodin na otiscích prstů s cílem tuto techniku využít pro přímou identifikaci střelce,“ uvedl Tomáš Pluháček.

Tomáš Pluháček ocenění za práci s názvem Forenzní identifikace střelce - LA-ICP-MS zobrazování povýstřelových zplodin převzal na zářijovém 71. sjezdu chemiků v Horním Smokovci. Cena Shimadzu se letos udělovala podevatenácté. Deset vybraných kandidátů z České republiky a Slovenska prezentovalo své práce, ve kterých byly použity některé z analytických instrumentálních technik. Cílem soutěže je motivovat mladé vědce a prohloubit spolupráci akademické obce s průmyslem.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Konviktu se bude debatovat o EU i s ministrem zahraničí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/01/2019 - 10:30

Co nám EU přinesla a jaká je její budoucnost? Na toto téma budou 8. října od 14 hodin debatovat v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP eurokomisařka Elzbieta Bienkowska, ministr zahraničí Tomáš Petříček a olomoucký primátor Miroslav Žbánek. Moderovat bude Václav Stehlík z Právnické fakulty UP.

Beseda, jejímiž hosty budou šéf české diplomacie, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky a olomoucký primátor, se koná při příležitosti 15 let našeho členství v EU. „Připravovaná debata je zajímavá v prvé řadě tematicky. Jejím cílem je reflektovat 15 let našeho členství v Evropské unii, a to jak retrospektivně, tedy zhodnocení toho, co nám členství dalo, případně i vzalo, dále pak perspektivně, tedy kam má Unie spolu s Českou republikou směřovat. Setkání umožní debatovat například o nejbližších či vzdálenějších programových cílech v rámci nově se rodící Evropské komise, která je hlavním motorem integrace. Současně se ale nevyhne ani otázkám vysoce aktuálním, jako je Brexit a s ním spojené nové výzvy na společném vnitřním trhu, ve vnějších ekonomických vztazích EU,“ uvedl Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva PF. Jak dodal, mluvit se bude i o problematice, která se bezprostředně dotýká vysokých škol. „Budeme diskutovat o otázce pro univerzitní prostředí zásadní – o podpoře vědy a výzkumu. Konečně debata je unikátní i svým obsazením, má ambici propojit pohledy nejvyšší evropské politiky s vnímáním národním, včetně regionálního, a to vše v česko-polské perspektivě,“ připomenul Václav Stehlík.

Beseda, kterou pořádá UP ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Evropskou komisí a Eurocentrem Olomouc, se koná 8. října, od 14 do 15.30 hodin v Kapli Božího Těla, bude vedena v anglickém jazyce. Místo je možné si rezervovat přes Konferenční servis UP: konferencniservis@upol.cz.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci rozšířili spektrum protinádorových látek o nové komplexy zlata

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/01/2019 - 09:30

Novou skupinu komplexních sloučenin s výraznými protinádorovými účinky vyvinuli vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Pracovníci Oddělení biologicky aktivních komplexů a molekulových magnetů se po letech znovu vydali „zlatou“ cestou a tento drahý kov opět využili k přípravě protinádorově aktivních organokovových sloučenin.

Nové látky, které již chrání národní patent, jsou výrazně účinnější než v současné době nejužívanější komplexní léčivo cisplatina. Zároveň nevykazují podstatné negativní účinky na zdravé lidské jaterní buňky.

„Jedním z obecných vědeckých cílů našeho týmu je rozšířit spektrum dosud známých protinádorových látek o takové, které budou účinnější než současná léčiva založená hlavně na bázi komplexů platiny a navíc budou mít nižší nežádoucí vedlejší účinky. Naším nejnovějším příspěvkem k deklarovanému cíli jsou koordinační sloučeniny zlata. Od již dříve prezentovaných látek obsahujících zlato, jež získaly patentovou ochranu v roce 2016, se výrazně liší složením a strukturou. Jde o tzv. organokovové sloučeniny vyznačující se přítomností pevné kovalentní vazby mezi atomy zlata a uhlíku z jednoho z koordinovaných ligandů,“ objasnil vedoucí týmu Zdeněk Trávníček.

Využití vysoce účinných organokovových zlatných komplexů v protinádorové terapii, konkrétně při léčbě osteosarkomu (nádorové onemocnění kostí) a karcinomu vaječníků, včetně nádorů vaječníků odolných vůči cisplatině, chrání od července patent s názvem N-heterocyklické karbenové komplexy zlata s bicyklickými N-donorovými ligandy a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k protinádorové terapii (CZ 307954 B6, původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Dvořák, Z.).

„Co se týče spektra účinnosti na lidských nádorových buněčných liniích a současně míry účinnosti jsou tyto sloučeniny srovnatelné s našimi předcházejícími komplexy zlata. Jedná se o látky, které jsou až desetinásobně účinnější než dodnes nejužívanější komplexní léčivo cisplatina, přičemž jejich toxicita na zdravé lidské jaterní buňky se jeví jako zanedbatelná,“ uvedl další člen výzkumného týmu a další z autorů patentu Ján Vančo.

Na látky s protinádorovým účinkem se olomoučtí vědci zaměřují řadu let, letošní patent je v pořadí osmnáctý. V minulosti tým profesora Zdeňka Trávníčka získal patentovou ochranu pro sloučeniny na bázi zlata, mědi, železa, platiny či tantalu. Všechny mají výrazné protinádorové a některé z nich současně i protizánětlivé účinky. Původci patentu současně ale upozorňují, že cesta k použití připravených látek jako léčiv je ještě dlouhá a spletitá a k jejich možnému uplatnění je potřeba ještě mnohých experimentů a spolupráce se silnými partnery z oblasti biomedicíny i farmaceutického průmyslu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého získala prestižní cenu za internacionalizaci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/01/2019 - 08:06

Za vynikající výsledky v internacionalizaci obdržela Univerzita Palackého prestižní cenu Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání EIAE 2019. V letošním roce je v dané oblasti mezi evropskými vysokými školami nejlepší. Ocenění převzali na konferenci v Helsinkách rektor Jaroslav Miller a prorektor Martin Kudláček.

„Je to týmová práce všech kolegů na univerzitě za posledních pět let. Všem za jejich práci děkuji. Ocenění je důkazem, že naše snažení má smysl,“ uvedl rektor Jaroslav Miller.

European Association for International Education (EAIE) vybírá univerzitu s nejlepší strategií a výsledky v oblasti internacionalizace jednou ročně. Cenu může získat jakákoliv evropská univerzita.

„Ocenění oslavuje vysokoškolské instituce, které prokázaly vynikající výsledky v oblasti internacionalizace. Asociace oceňuje úspěšně vyvinuté a implementované internacionalizační strategie a činnosti, které zahrnují, odrážejí nebo propagují tři nebo více hodnot EAIE. Patří mezi ně spolupráce, inspirace, inkluzivita i excelence. Protože se cena uděluje jednou ročně, můžeme říci, že za rok 2019 jsme v tomto žebříčku v Evropě nejlepší,“ řekl Martin Kudláček, prorektor pro zahraničí, který cenu převzal spolu rektorem Univerzity Palackého Jaroslavem Millerem minulý týden na největší evropské konferenci mezinárodního vysokoškolského vzdělávání v Helsinkách.

V minulých letech cenu získala belgická Ghent University, portugalská University of Porto, německá Georg-August-Universität Göttingen, britská Coventry University, finská University of Helsinky i česká Masarykova univerzita v Brně.

European Association for International Education (EAIE) je organizace zaměřená na rozvoj internacionalizace v evropském vysokoškolském vzdělávacím prostoru. Je evropským lídrem v internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Umělecké centrum vystaví Pestrošedý svět Dany Kyndrové

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/30/2019 - 14:45

Katedra slavistiky FF pořádá výstavu Pestrošedý svět. Nabídne dvacet černobílých snímků ze života Rusů fotografky Dany Kyndrové. Akademická i neakademická veřejnost se tak může seznámit s tvorbou autorky, která získala několik ocenění v rámci soutěže Czech Press Photo a zároveň se pyšní titulem Osobnost české fotografie.

Katedru slavistiky inspirovala fotografická publikace Viděno devíti. Fotografie z Ruska. „ Rusko a Rusy představuje prizmatem předních českých fotografů, mimo jiné i právě Dany Kyndrové. Její oko přistupuje k tématu Rusů velmi citlivě – nesnaží se o reportážní hodnocení, ale pouze ´přihlíží ´. Ruského člověka navíc představuje z mnoha pohledů, díky čemuž vzniká velmi poctivá a rozsáhlá esej o podobách ruské mentality,“ uvedl René Andrejs, doktorand katedry slavistiky FF.

Podle organizátorů výstava ukazuje několik podob ruského člověka, které jsou do jisté míry utvářeny třemi světy – světem víry ztělesněného sílou ruské pravoslavné církve, ale také hlubokou křesťanskou tradicí často formující postoje Rusů vůči okolnímu světu. Svět moci je na výstavě představen jako vztah k oficiálním složkám státu – na straně jedné pompézní oslavy konce války a jiných výročí, na straně druhé vyjadřování postojů obdivných či nesouhlasných k politickému systému a reprezentaci státu. V pomyslném středu těchto složek je pak svět každodennosti, kterému je na výstavě věnována největší pozornost. Tento svět je moci a víře do jisté míry vzdálený, díky čemuž se také stává vnitřně svobodným. Ohromné teritorium, na kterém se Rusko nachází, dalo spolu s historickým vývojem vzniknout tzv. ´ruské duši´, a právě tyto tři podoby světa spoluutvářejí neuchopitelnou esenci, která se zrcadlí v mentalitě Rusů. „Kouzlo fotografií Dany Kyndrové spočívá především v přirozenosti, která nehodnotí, ale ´pouze´ zve k dialogu toho, kdo se nechce na Rusko jen dívat, ale chce ho také vidět. Pojďte se podívat do těchto tří světů s námi!“ pozval René Andrejs.

Tématu Rusové se Dana Kyndrová věnovala téměř čtyřicet let. Jejím záměrem je pokusit se o určitý esej o životě ruského národa, počínaje sedmdesátými léty minulého století až do současnosti. Zahrnuje pohled na národ, který má potřebu ikon, svatých či politických, ruský mesianismus i nacionalismus, patos i velikáštví. Renesance pravoslaví a touha po navrácení národního sebevědomí, které bylo sraženo po rozpadu Sovětského svazu. Její snahou je postihnout nejen určité změny v životě Rusů související s odvržením komunistické ideologie, ale zajímají ji, ostatně jako u všech jejích projektů, především obecně lidské hodnoty, které čas či prostředí ovlivňují jen minimálně.

Vernisáž výstavy se uskuteční 2. října, v 18 hodin, v prvním patře UC UP. Její součástí bude i komentovaná prohlídka s autorkou. 

Dana Kyndrová (1955) vystudovala francouzštinu a ruštinu na FF UK v Praze. Fotit začala v osmnácti letech. Vždy se věnovala černobílé humanistické fotografii. Od roku 1992 je volnou fotografkou. Uspořádala řadu výstav doma i v zahraničí, vydala osm autorských publikací.

Do Ruska, respektive tehdejšího Sovětského svazu, se vypravila poprvé v roce 1976 během vysokoškolského studia ruštiny. Počátkem devadesátých let fotila i odchod sovětských vojsk z Československa. K projektu Rusové se pak vrátila v roce 2000, kdy fotografovala v ženském pravoslavném klášteře na estonsko-ruském pomezí. Právě tato cesta zahájila její návrat k ´ruskému tématu´, kterému se intenzivně věnovala posledních patnáct let.

Dana Kyndrová je nositelkou řady ocenění ve fotografických soutěžích: 1995-1999 Czech Press Photo, 1998 – hlavní cena v národním kole Fujifilm Euro Press Photo Awards, 2006 – Grant hlavního města Prahy (za soubor fotografií z ruské pravoslavné pouti), v rámci kterého zachytila život pražských bezdomovců. Kromě své vlastní fotografické tvorby se začala v posledních letech věnovat i kurátorské a organizační činnosti v oblasti fotografie. 

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nová metoda umožňuje rychleji zjistit, jak rostliny čelí stresu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/30/2019 - 13:00

Rychlou, šetrnou a jednoduchou metodu pro hodnocení fenotypu rostlin, tedy jejich vlastností a znaků v závislosti na prostředí, vyvinuli vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Díky ní dokáží mnohem efektivněji než dosud zmapovat, jak se rostlina dokáže vyrovnat se stresem, například suchem. Metoda může pomoci šlechtitelům, výzkumníkům, ale například i v agrochemickém průmyslu při vývoji antistresových látek.

„Hledali jsme účinný nástroj pro komplexní analýzu většího počtu geneticky modifikovaných linií ječmene a posouzení jejich vlastností včetně tolerance vůči suchu. Pokud bychom využili klasické postupy, trvalo by to velice dlouho. Snažili jsme se proto vytvořit novou metodu, což se po roce práce povedlo,“ uvedla jedna z autorek studie, kterou nedávno publikoval časopis Frontiers in Plant Science, Cintia F. Marchetti z oddělení molekulární biologie.

Automatizované systémy pro fenotypizaci rostlin umožňují rychlé a neinvazivní vyhodnocování vlastností rostlin. S jejich pomocí lze následně vybrat odrůdy, které nejlépe odolávají stresovým podmínkám. Tyto metody jsou však často založeny na analýze růstu rostlin pěstovaných v jednotlivých květináčích, takže výsledky jsou následně těžko přenositelné do praxe. Nově vyvinutý postup olomouckých výzkumníků je odlišný.

„Rostliny na polích nerostou izolovaně, ale ve společenstvích, vzájemně se ovlivňují. Naše metoda se proto snaží více přiblížit reálným podmínkám a analyzuje nikoliv jednotlivé rostliny, ale celé populace rostlin společně rostoucích na malé ploše. Díky tomu jsme schopni testovat velké množství linií najednou. Přístup je velmi jednoduchý, v podstatě postavený na analýze fotografie v čase,“ uvedla další z autorek Nuria De Diego z oddělení chemické biologie a genetiky. Podle ní se podobné metody využívají spíše v polních podmínkách, ovšem s řadou limitů. Při výzkumu za kontrolovaných podmínek zatím chyběly.

Metoda kombinuje prvky velkokapacitního screeningu, obrazové analýzy a stanovení jednoduchých metabolitů. Stěžejní sledovanou vlastností je výška porostu, která se mění v závislosti na stres a adaptaci rostliny na něj. „Tato vlastnost současně úzce souvisí s obsahem některých biologicky aktivních látek v rostlinách, především určitých polyaminů, které pak slouží jako markery reakce na stres. Toto lze využít jak při výzkumu pro porovnání velkého množství transgenních linií, tak při šlechtění, kdy je potřeba rychle selektovat linie odolné vůči stresu,“ doplnila Marchetti.

Metoda je výsledkem spolupráce několika oddělení Centra regionu Haná. „Navazuje na naše předchozí práce a na snahu využít fenotypizaci nejen v kontrolovaných podmínkách na modelové rostlině huseníčku, ale i v polních podmínkách a mít tak větší přesah do praxe,“ uvedl další ze spoluautorů Lukáš Spíchal. Výzkum byl součástí projektu Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje, který uspěl v grantové soutěži Excelentní výzkum. Vědci metodu ověřili na ječmeni, ale lze ji uplatnit i u dalších hospodářsky významných plodin.

CRH sdružuje výzkumné týmy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Obrázky na útěku jsou k vidění na lékařské fakultě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/30/2019 - 10:45

Lékařská fakulta se stala jednou ze zastávek putovní výstavy obrazů, jejichž autory jsou lidé žijící v uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos. Díla, z nichž lze vycítit prožitá utrpení i známky naděje na lepší život, zdobí foyer Dostavby Teoretických ústavů.

S myšlenkou na uspořádání výstavy přišla před časem lékařka Hana Pospíšilová, která působí v Česku a Anglii a pravidelně do tábora na Lesbos jezdí. „Lidé v táboře žijí ve strašných podmínkách. To, že mohou chodit do vytvořeného art centra a malovat, je pro ně jakousi terapií. Uspořádali jsme tedy sbírku, za získané prostředky nakoupili obrazy a podpořili tak další aktivity centra. Výstava obrazů nyní putuje po České republice, byla k vidění i v poslanecké sněmovně,“ přiblížila organizátorka Helena Šuranská. „Jedním z cílů výstavy je i ukázat, že uprchlíci jsou lidé, kteří skutečně trpí a potřebují pomoc,“ dodala.

Sama iniciátorka Obrázků na útěku se zahájení výstavy na lékařské fakultě nemohla zúčastnit, poslala však studentům medicíny vzkaz: „Mou povinností jako doktorky a člověka je být laskavá, zdvořilá a kompetentní pro každého. Viděla jsem mnoho lidí z různých částí světa, všichni byli stejně zranitelní, když potřebovali lékaře. Všichni potřebovali být zdraví, potřebovali vodu, když měli žízeň, jídlo, když měli hlad, a deku, když jim byla zima. Potřebovali také žít v bezpečí a mít svobodu. Přeji vám, abyste stále měli dostatek lásky, trpělivosti a lidskosti pro všechny své pacienty, ať už jste v jakékoliv části planety, a abyste s láskou naplňovali ten hluboký celoživotní slib, kterým je Hippokratova přísaha.“

„Vážím si toho, že u nás tuto výstavu můžeme mít. Jsem totiž přesvědčen, že je důležité, aby budoucí lékaři vnímali u svých pacientů nejen onemocnění jako takové, ale i jejich osobnost a duši. A i tyto obrazy tomu mohou pomoci,“ řekl při zahájení proděkan Milan Kolář.

Obrázky na útěku si ve foyer Dostavby Teoretických ústavů lékařské fakulty můžete prohlédnout do 30. října. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta získala ke spolupráci šternberské gymnázium

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/30/2019 - 08:00

Právnické fakultě se podařilo se začátkem nového akademického roku rozšířit síť svých fakultních středních škol. Rámcovou smlouvu o spolupráci uzavřela s Gymnáziem Šternberk. Dohoda zavazuje obě školy společně podporovat zájem středoškoláků o právo, vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí nebo podporovat další vzdělávání středoškolských učitelů.

U podpisu smlouvy se sešly zástupkyně obou škol, aby společně probraly možnosti spolupráce. „Jsem velmi ráda, že nám počet fakultních škol roste. Jde nám o oboustranně aktivní spolupráci. Vybraným gymnáziím můžeme nabídnout  například aktivity v rámci našeho programu street law nebo zapojení do soutěže středoškolský moot court. Zorganizovat můžeme přednášky, workshopy zaměřené například na pracovní právo, spotřebitelské právo nebo daně. Zároveň jsme připraveni ušít program na míru přímo pro gymnazisty nebo učitele základů společenských věd dle jejich potřeb. Některé akce se mohou konat přímo u nás na fakultě,“ vyjmenovala Zdenka Papoušková, děkanka PF UP. Z dalších aktivit ještě připomněla esejisticko-argumentační soutěž, které se na jaře zúčastnilo na třicet studentů fakultních škol.

Podle statistických čísel z přijímacích řízení za poslední roky nemá právnická fakulta problém s počtem uchazečů, zájem o ni je stabilní, a to i vzhledem k nepříznivé demografické křivce. „Od spolupráce s gymnázii si slibujeme, že ke studiu budeme získávat ty nejkvalitnější a nadšené středoškoláky,“ dodala děkanka.

Ředitelka šternberského gymnázia uvedla, že si začínající spolupráce velmi váží. „Právnické fakulty patří mezi maturanty k nejžádanějším. Výhodou té olomoucké je pro nás geografická blízkost. Zajímavá je svou velikostí, která umožňuje individuálnější přístup a praktičtější výuku. V tom si troufám říct, že jsme si podobní,“ řekla Tamara Kaňáková, ředitelka Gymnázia Šternberk. Prostor ke spolupráci vidí například v rámci školních projektových dnů a především pak v rámci výběrového společenskovědního semináře. Právnická fakulta bude pro šternberské gymnázium druhou fakultou UP, s níž bude v úzkém kontaktu. Doposud spolupracovalo s přírodovědeckou fakultou.

První rámcovou smlouvu o spolupráci podepsala právnická fakulta v červnu 2017 se zástupci Slezského gymnázia v Opavě. Označení „Fakultní škola Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ mohou dále užívat také dvě olomoucká gymnázia – Gymnázium Hejčín a Gymnázium Čajkovského. Za PF UP spolupráci koordinuje Daniel Pospíšil. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

MEET UP představí univerzitu nejen prvákům

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 09/29/2019 - 08:00

Koncerty, divadelní představení, workshopy, djs či přehlídka interaktivních prezentací více než čtyřicítky studentských organizací a univerzitních pracovišť – takový bude letošní MEET UP. Třetí ročník akce k zahájení akademického roku se uskuteční v úterý 1. října a vůbec poprvé jej bude hostit Umělecké centrum UP, kde na parkánu vyroste divadelní šapitó, na nádvoří pódium a vnitřní prostory budou patřit právě představení studentských a univerzitních aktivit.

„MEET UP si již potřetí klade za cíl seznámit nastupující studenty, ale nejen je, neformální cestou s univerzitou a vším, co nabízí vysokoškolákům mimo studia. Kromě třiceti studentských organizací se budou moci návštěvníci seznámit i s činností Vědeckotechnického parku UP, Nadačního fondu UP, kariérního centra, zahraničního oddělení nebo s aktivitami knihovny a Konfuciova institutu. Chybět nebudou ani iniciativy UP Bike a Zaparkuj nebo Pevnost poznání,“ vypočítává z programu koordinátor akce Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP. Mimo to pozvání k účasti přijaly i partnerské subjekty jako Skautský institut, Charita Olomouc nebo Divadlo na cucky. „Množství aktivit, za nimiž stojí studenti a jež univerzita dlouhodobě podporuje, je enormní a MEET UP je jednou z cest, jak motivovat k obdobnému zapálení další studenty,“ vysvětluje hlavní ideu festivalu prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík. Své brány otevře MEET UP v úterý od 16 hodin a bohatý program by měl končit po půlnoci.

V rytmu electroswingu, na vlně improvizace

Kromě edukativního programu dojde i na hudbu, divadelní improvizaci, hand made zónu nebo výtvarné workshopy. Na pódiu se objeví mimo jiné olomoučtí indie rockoví Joys from Lost nebo electroswingová party horečka Mr. MOSS. Hudební program pak v šapitó zakončí djs ze studentského rádia UP AIR. Milovníky divadla jistě nezklamou olomoučtí matadoři improvizace O.LI.V.Y., kteří si stage předají s hudebníky ze studentského Nabalkoně Orchestra. „V divadelním stanu nabídneme hned několik rukodělných workshopů, ochutnávku fenoménu jménem Hospodský kvíz, jehož univerzitní liga startuje o týden později, nebo výtvarné dílny,“ doplňuje Ondřej Martínek. Novou podobu v rámci MEET UP dostane navíc blízká Lomená galerie a večer bude patřit ohňostrůjcům ze spolku Cacabel. O dobré jídlo a pití se pak postará čtveřice místních podniků v čele se stánkem Správy kolejí a menz. Vstup na akci je volný.

Více o programu najdete zde.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomouc zažila noc plnou vědy a zážitků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 09/28/2019 - 00:05

Okna univerzitních učeben i vědeckých laboratoří svítící dlouho po setmění, nejmodernější technika, fascinující technologie a také nejroztodivnější pokusy, experimenty, soutěže a workshopy a všude tisíce a tisíce dospělých a dětí. Česko si v pátek užívalo Noc vědců. Olomouc a Univerzita Palackého samozřejmě nemohly chybět.

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje lidi do inspirujícího prostředí vědy. Otevírají se laboratoře i učebny a vědci se spolu se studenty v tuto noc mění na zasvěcené průvodce. Každým rokem má tato noc i své motto. Tím letošním byl slogan „Šetrně k planetě“, návštěvníci se tak mohli ledacos dozvědět o stavu naší Země a o tom, jak ji chránit. A nejen to. 

Pevnost plná živlů, spravedlivá planeta

Fasáda Pevnosti poznání se během pátečního večera stala obřím plátnem pro příběh čtyř živlů. Hlavními prvky animace byly oheň, voda, vzduch a země. Projekce s prvky videomappingu se odehrála na středové části budovy. Autorkou byla Simona Noera známá také jako m0rf [von Kinocirkus], italská vizuální umělkyně pocházející z Říma. Dalším lákadlem byla světelná prezentace s výtvarnou skupinou Chaoscompany nebo virtuální realita, která návštěvníky zavedla do podmořského světa.

Malé i velké příznivce vědy bavili také Ozoboti. „Jedná se o mini robota, který má v sobě program na barvy. Lidé si jej mohou sami navrhnout a ovlivnit, kam jede. Může blikat, točit se i tancovat. Tato aktivita je skvělá pro rozvoj kreativity, logiky a slouží jako vzdělávací pomůcka a hračka zároveň,“ přiblížil Ondřej Čejka z Czechitas.

„Téma letošní Noci vědců Šetrně k planetě je nám velmi blízké, proto jsme návštěvníkům nabídli zdarma vstup do expozice Živá voda. Představil se tam také Ústav experimentální botaniky s rostlinnou genetikou. Myslím, že se lidé bavili v každé části budovy, která byla od přízemí až do podkroví plná zajímavých vědeckých aktivit,“ popsala atmosféru koordinátorka akce Jitka Doležalová.

Jak si dnes stojí naše Země, se dozvěděli i příchozí na teologické fakultě. Kdo se nechal vést svíčkami Univerzitní ulicí až k fakultě, mohl například zjistit, v čem spočívá princip spravedlivého obchodu a jak přispívá k důstojnému životu rodin a vzdělanosti dětí v rozvojových zemích. Připravena byla ochutnávka exotických jídel i speciálního piva, vše podávané v ekologických a rozložitelných obalech. Nechyběla tradiční možnost vyzkoušet si čtení Bibli pod vodou. Téma sociální a charitativní práce zaujalo i Martinu Ferencovou z Krnova, která si jako první místo v Noci vědců vybrala právě teologickou fakultu. „Přivedl mě zájem o obor, protože jsem si vybrala ke studiu CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální, a pak také víra,“ svěřila se.

Co z odpadu? Tipy dali přírodovědci

Přírodovědecká fakulta v duchu letošního tématu připravila mimořádně rozmanitý program. Návštěvníci se mohli dozvědět, jak se využívají odpadní přírodní materiály k výrobě nanočástic nebo jak pomáhají houby rozkládat organické látky v přírodě, a nechyběly ani informace o ekologickém způsobu zemědělství, kdy se společně chovají ryby a pěstují rostliny bez pesticidů a chemických hnojiv. Lidé si mohli odnést i tipy na ekologičtější čisticí prostředky nebo další využití vyhozených odpadků, poslechnout si povídání o rostlinných hormonech a jejich využití v zemědělství, vyrobit zubní pastu pro slony, zapřemýšlet nad různými testy, kvízy a křížovkami nebo napsat přání naší planetě. Malé i velké návštěvníky zaujalo také pozorování noční oblohy a povídání o vesmíru. Velké ovace sklidila ohňová show před fakultou.

„Na Noc vědců jsme se přijeli podívat se synem. Chtěla jsem mu nenásilnou formou ukázat, jak můžeme být ohleduplnější ke světu kolem nás, jak chránit přírodu nebo jak správně nakládat s odpadem. Moc se nám tady líbilo,“ uvedla Jana Fialová z Olomouce. „Prošli jsme si všech šest pater a nejvíce se nám líbilo určování planet, mlhovin a galaxií. Zkusili jsme si kvíz o vesmíru, ze kterého jsme se dozvěděli další zajímavé informace,“ byla spokojená i Blanka Procházková, která přijela se synem z Újezda u Uničova.

Pedagogické hádanky, filozofické přemítání

Zájemci o Noc vědců na pedagogické fakultě postávali v řadě před budovou na Žižkově náměstí už před 18. hodinou. Hned po otevření fakultu navštívilo několik stovek lidí, většinou rodin s dětmi. Čekal je bohatý program. Řada z návštěvníků se „zdržela“ už mezi prvními stanovišti výrobou píšťaly, kterou připravila katedra hudební výchovy. Z plastu si ji dokázala vyrobit například Zdenka Dedková, sedmačka ze Základní školy z Určic. „Hraji na kytaru a do Olomouce jsem přijela se spolužačkami a učitelem, který na naší základce vede Cestovatelský klub. Na pedagogické fakultě se mi hodně líbí, ale zhruba za půl hodiny máme s panem učitelem sraz a půjdeme se podívat ještě na jiná místa Noci vědců,“ plánovala.

Menší i větší děti lákalo i stanoviště katedry biologie. „Připravili jsme poznávačku zvířat. V první části mají příchozí za úkol rozpoznat na obrázcích deset zvířat. Máme i jejich exempláře. Na druhém stanovišti jsou pak připraveny pytlíky a soutěžící podle hmatu poznávají například svlečku hada. Zatím bych řekla, že často jsou v soutěži šikovnější děti než rodiče,“ řekla Petra Lampová, studentka této katedry.

Také filozofická fakulta se na zvídavé návštěvníky velmi dobře nachystala. Například na katedře germanistiky si mohli vyzkoušet psát kurentem. Ti, kteří alespoň částečně jazyk ovládali, se hravou formou učili další slovíčka. Katedra nabídla i kvíz a hru o ceny. „Kurent je staré psací písmo, které používaly děti v německé škole ještě zhruba před sto lety i tady v Olomouci. Je zajímavé si to připomenout,“ vysvětlil doktorand katedry Radek Flekal.

Ve stejném patře budovy v Křížkovského ulici 10 se mnozí zastavili například ve stánku Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových. Měli tu příležitost seznámit se se svátkem Tu-bi-švat, tedy Novým rokem stromů. Vedle řady dalších pracovišť fakulty se každoročně do Noci vědců zapojuje i například katedra psychologie, která letos seznamovala s univerzitním výzkumem Život bez auta. Představila portál Chodím Olomoucí, jehož prostřednictvím mohou občané upozornit vedení města na problémy, se kterými se setkávají na svých cestách městem.

Šetrně a v pohybu

„Šetrná“ stanoviště plná zajímavostí například o odpadech dominovala také v prostorách Aplikačního centra BALUO, kam umístila program fakulta tělesné kultury. Mimo jiné se tu i tvořilo z rozstříhaných PET lahví nebo si odvážlivci mohli proplazit stanovenou trasu posetou víčky. Velkým tahákem byly pohybové hry ve virtuální realitě, zájemci si mohli protáhnout svá těla také například při střelbě na bránu se členy HC Univerzita Palackého nebo při józe. Menší z hal v centru přitom byla po celý večer v obležení dětí. „Nejvíce se mi líbilo na lezecké stěně. Dvakrát jsem vylezla až nahoru, ale bylo to docela těžké. A také jsem si zaskákala na trampolíně,“ prozradila Markétka Ficová, která s tatínkem a sourozenci dorazila z Prostějova. „Vlastně jsme tu stihli jen to. Ještě se chceme podívat na další fakulty, takže to tady pro nás byla jen taková rychlovka,“ dodal tatínek Martin při odjezdu z Neředína. 

Prohlídky v nemocnici, dekontaminační stan

Na komentované prohlídky po celé odpoledne lákala také Fakultní nemocnice Olomouc. Lidé si mohli projít například fort Tafelberg, který slouží jako spisovna, podívat se do centrály potrubní pošty nebo se dozvědět, jaké stroje a k čemu se používají na oddělení rehabilitace. Kapacity většiny prohlídek byly poměrně dlouho dopředu naplněny. 

Fakulta zdravotnických věd připravila mimo jiné ukázky dekontaminace osob zasažených nebezpečnou látkou, svůj stan rozbalil tým bezpečnostního výzkumu přímo před budovou Teoretických ústavů. Zatímco dospělí se pídili po konkrétních údajích, například po tom, kolik váží ochranný oděv, který se při dekontaminaci používá, děti si užily „průjezd“ zbrusu novým dekontaminačním stanem. Na dalším stanovišti si pak zájemci mohli vyzkoušet například, jaké to je nalévat si horký čaj nebo si měřit krevní tlak jako nevidomý.

Nostalgie v anatomickém muzeu

Návštěvníky lákala také pracoviště lékařské fakulty, kde si mohli prohlédnout vybrané bakterie pod mikroskopem, vyzkoušet si na simulátoru odběr krve či resuscitaci nebo se dozvědět, jak si správně a šetrně k sobě i životnímu prostředí mýt ruce. Fronty se jako tradičně stály před muzeem Ústavu normální anatomie, které je jinak veřejnosti nepřístupné. Jedním z návštěvníků muzea byl Jakub Tálský, student zubního lékařství. „Pro mě je to takový návrat ke kořenům, taková nostalgie. Anatomii jsme měli v prváku, teď už jsem ve čtvrťáku, tak se sem vždy, když je příležitost, zajdu podívat. A líbí se mi tu pořád,“ pousmál se.

Na fakultu zavítali také její absolventi a budoucí studenti, jako v případě Sládkových z Kralic na Hané. „Před lety jsem tuto fakultu absolvovala a syn nyní o studiu medicíny uvažuje. Takže jsme návštěvu pojali tak trochu jako den otevřených dveří,“ uvedla Zdena Sládková, které se pod mikroskopem na Ústavu mikrobiologie nejvíce líbila salmonela. Její syn Jindřich připustil, že řada věcí vypadá naživo v anatomickém muzeu jinak, než jak je zná z knih. „Ale od studia medicíny mě to neodrazuje,“ dodal budoucí maturant. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Festival nabídne chutě celého světa, o zábavu se postará Pevnost poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 09/27/2019 - 14:00

Špičkoví kuchaři v čele se Zdeňkem Pohlreichem, finalisté televizní soutěže MasterChef Česko 2019 a další mistři kulinářského řemesla se o víkendu představí v Olomouci na pátém Garden Food Festivalu. Konat se bude v růžové zahradě Výstaviště Flora a program doplní aktivity Univerzity Palackého.

V rozáriu rozmístí stánky na šest desítek vystavovatelů. Návštěvníci budou ochutnávat v prostředí druhé největší růžové zahrady v republice, kde je pikniková louka, dřevěné rošty pro posezení i hřiště pro děti. „Jsme rádi, že prostory ožijí v rámci takové zajímavé akce. Máme tak možnost tento výjimečný prostor přiblížit další skupině potenciálních návštěvníků nejen z Olomouce,“ řekla Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc.

Vedle tradičních vystavovatelů se v Olomouci nově představí řada místních bister a restaurací, které na akci ještě nevařily. Některé týmy samy pečou chleba, vaří vlastnoručně vyrobené těstoviny nebo si pěstují své bylinky. Domácí hanácké hráče doplní řada autentických konceptů ze zahraničí. O víkendu se tak budou servírovat pokrmy z jižního Polska, Vietnamu, Nepálu, Srí Lanky, Peru i Ugandy.

Na malé i velké labužníky čeká kromě jídla řada aktivit. Pevnost poznání bude vyrábět zmrzlinu z dusíku. „Pomocí několika jednoduchých experimentů návštěvníky přesvědčíme, že chemie může být zábavná a zajímavá pro všechny věkové kategorie. Naučí se připravit z běžně dostupných chemikálií některé základní plyny a poznají jejich zajímavé vlastnosti. Těšit se mohou také například na vyvolání ducha z baňky,“ láká na program koordinátorka chemie Zuzana Kopčená.

Iniciativa Univerzity Palackého „Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor“ nabídne netradiční odpočinkovou zónu s příjemným posezením a půjčovnu dek. „V našem stánku bude možné si půjčit deskové hry a sportovní vybavení nebo si odnést na památku upomínkové předměty z produkce nejstarší moravské univerzity. Program zóny doplní živá i reprodukovaná hudba nebo soutěže pro děti,“ dodal Ondřej Martínek, koordinátor projektu Zaparkuj.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Poslední zářijová sobota zve na Běh s klokanem

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 09/27/2019 - 11:00

Běhání se v posledních letech stalo fenoménem, nenechte si proto ujít tradiční krosový závod Běh s klokanem, který pořádá přírodovědecká fakulta za podpory Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a olomoucké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků. Běžci bez rozdílu věku a výkonnosti mohou na trať podél Mlýnského potoka vyrazit už zítra.

„Tato akce je součástí Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje a Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Byli bychom rádi, kdyby si rodiče s dětmi, kamarádi i přátelé našli čas a přišli si zasportovat a pobavit se. Běhání by mělo být především o radosti z pohybu a ne o množství uběhnutých kilometrů,“ uvedl jeden ze zakladatelů Běhu s klokanem Josef Molnár z přírodovědecké fakulty.

Letošní ročník tohoto populárního závodu startuje už v 10:00, kdy se na trať vydají nejmenší běžci. Připraveny jsou pro ně tratě od 60 do 1 500 metrů. Dospělí si budou moci vybrat z tratí dlouhých tři, sedm a devět kilometrů. Každý závodník obdrží balíček vitamínových doplňků. Součástí této společensko-sportovní akce bude tombola, skákání v pytli, skládání hlavolamů i hudební vystoupení kapely 3+n.

První ročník Běhu s klokanem se uskutečnil před budovou přírodovědecké fakulty v roce 2006 s cílem propagovat matematiku a pohyb. Tento závod navazuje na mezinárodní soutěž Matematický klokan. Ta je inspirována podobnou soutěží v Austrálii.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

NANOBIOWAT začíná bilancovat

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 09/27/2019 - 08:11

S výsledky Centra kompetence Technologické agentury ČR NANOBIOWAT, jehož činnost se po osmi letech pomalu chýlí ke konci, se v úterý v Olomouci seznamovali účastníci konsorcia, studenti i zástupci státní správy. Informace o aktuálních trendech v oblasti ekologicky šetrných nano- a biotechnologií získali nejen během série přednášek, ale i díky praktickým ukázkám v terénu.

Mezi zhruba osmi desítkami účastníků nechyběli kromě zástupců partnerských institucí a pracovníků Technologické agentury (TA) ČR ani představitelé ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, Povodí Moravy a dalších orgánů státní správy. „Právě zástupci těchto institucí o případných sanacích podzemních vod a půd rozhodují, proto jsme považovali za potřebné, aby se seznámili s možnostmi využití nano- a biotechnologií, případně jejich kombinací. Praktické ukázky byly zároveň součástí oponentského řízení, které musí projekt v závěru podstoupit,“ uvedl vědecký koordinátor projektu Jan Filip z RCPTM. 

Účastníci setkání se nejprve teoreticky seznámili s problematikou nanočástic železa a jejich využitím v technologiích čištění vod. Od vědců se dozvěděli mimo jiné i to, jak tyto částice v prostředí migrují, jaké znečišťující látky dokáží z podzemních vod či půd odstranit i jak se s jejich přítomností dokáže životní prostředí vypořádat. Na sanované  lokalitě  v areálu společnosti Farmak, kde se v minulosti některé technologie testovaly, viděli účastníci prezentace zařízení pro přípravu nanočástic železa k aplikaci, vrtnou soupravu a injektážní zařízení i metody pro průzkum sledovaných lokalit.

Prezentaci výsledků považuje za přínosnou i další z klíčových osobností projektu, Tomáš Cajthaml z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. „Předvedli jsme, jak vzniklé technologie fungují, ale hovořilo se i o úskalích, která jsou s jejich  využitím spojená,“ uvedl Cajthaml, který velmi pozitivně hodnotí i celý projekt. „Projekt je unikátní a podle mě naprosto fantastický. Svedl dohromady lidi z různých oborů, interdisciplinarita byla nevídaná. Ke stolu si sedly i konkurenční firmy, řešily stejné problémy a sdělovaly si své zkušenosti. Mnoho účastníků konsorcia se naučilo nové metody, ať už to byly nano- či biotechnologie, nebo jejich kombinace. Viděli, že to funguje, a proto byli ochotni překonat zaběhnuté stereotypy,“ doplnil.

Partneři ze tří akademických subjektů ve spolupráci s největšími tuzemskými sanačními firmami vyvíjeli v rámci Centra kompetence od roku 2012 nové ekologicky šetrné technologie, které jsou schopné odstranit z kontaminovaných vod a půd organické, anorganické i mikrobiální znečištění.

„Spolupráce byla nastavena velice dobře. Zastoupení univerzit a firem bylo vyvážené, na veškerých jednáních jsme se vždy dokázali domluvit. Projekt přinesl řadu konkrétních výsledků, vznikly díky němu patenty, desítky ověřených technologií a samozřejmě řada publikací,“ popsala své zkušenosti Petra Najmanová, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje ve společnosti Dekonta.

„Považuji to za jeden z nejlepších projektů, s nimiž jsem se během své profesní kariéry setkal. Takové široké spojení akademiků a průmyslových partnerů se moc často nevidí. Výborné bylo i to, že projekt trval osm let, což přesahuje délku běžných projektů. Partneři měli prostor se dostatečně poznat a udělat spoustu práce. Doufám, že se najde cesta pro pokračování této úspěšné spolupráce,“ uzavřel pověřený konzultant  TA ČR Ladislav Lehký. 

Řešení projektu NANOBIOWAT - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd končí v prosinci letošního roku.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Dva projekty z právnické fakulty dosáhly na prestižní grant

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 09/26/2019 - 15:00

Hned dva projekty, které vznikly na katedře mezinárodního a evropského práva olomoucké právnické fakulty, uspěly v letošní výzvě Evropské komise. V celosvětové soutěži o prestižní grant Jean Monnet Activities 2019 získaly finanční podporu projekty, jejímiž hlavními řešiteli jsou Naděžda Šišková a Václav Stehlík. Oba jsou zaměřeny na evropské právo.

V rámci Jean Monnet Activities 2019 uspělo pouze 19 procent žadatelů. Na elitním seznamu jsou za Českou republiku v oblasti práva pouze řešitelé z olomoucké právnické fakulty. „Původně byla podpora určena jen pro evropské projekty. V posledních letech je už tato grantová soutěž celosvětová. Dvojitý úspěch je důkazem, že naše projekty jsou konkurenceschopné a mají vysokou úroveň. Je to velmi dobré vysvědčení nejen pro naši katedru, ale i pro celou fakultu,“ zhodnotil Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva a hlavní řešitel jednoho z úspěšných projektů.

Jeho slova doplnila děkanka Zdenka Papoušková. „Zkvalitňování vědecké i pedagogické činnosti je společným zájmem celé fakulty. Oba tyto projekty jsou známkou, že se tyto činnosti fakultě, zejména pak v oblasti evropského práva, výrazně daří. Oběma kolegům přeji hodně štěstí a úspěchů v tak zodpovědné práci.“ Právnická fakulta bude oba projekty spolufinancovat.

Projekt European Union and the Challenges of Modern Society – legal issues of digitalization, robotization, cyber security and prevention of hybrid threats (pozn. red. – bude mu věnován samostatný článek) týmu kolem Naděždy Šiškové uspěl v kategorii Networks and Projects. V ní získal jednu z nejvyšších udělených grantových podpor.

Druhý olomoucký projekt nazvaný Advanced Constitutional Law of the European Union soutěžil v kategorii Modules, Chairs and Centres of Excellence. „Pracovat na něm budeme tři roky a primárně nám půjde o inovaci výuky v oblasti evropského práva,“ upřesnil Václav Stehlík. Novinky jsou patrné již v rozvrhu pro zimní semestr. Posílila výuka předmětu EU Constitutional Law, a to přidáním seminární výuky. Pro české studenty se zavedl předmět  Multi-level Constitutional Dimension of the European Integration, doktorandům přibyla výuka Advanced Seminar on EU Law. A poslední novinkou je volitelný předmět EU Judiciary and Proceedings before Union Courts. Všechny jmenované předměty vyučují akademici v angličtině.

„Vzdělávací složku našeho projektu doplní výzkum ve formě publikování odborných článků, workshopy pro studenty a plánujeme také kulatý stůl s experty z praxe v oblasti evropského práva,“ dodal Václav Stehlík. Druhým řešitelem, který se bude na projektu významně podílet, bude jeho kolega z katedry Ondrej Hamuľák. Projektový tým doplní dvě odbornice z praxe – Helena Bončková, která pracuje na Nejvyšším správním soudě, a Magdalena Ličková, asistentka generálního advokáta Soudního dvora EU.

V letošním rozdělování grantů v rámci Jean Monnet Activities zanechala katedra mezinárodního a evropského práva PF UP ještě jednu výraznou stopu. Se svým projektem EU Charter for and before the national courts uspěl její člen Ondrej Hamuľák. Projekt podal pod hlavičkou Tallinn University of Technology, kde na tamní právnické fakultě pracuje na pozici „adjunct professor“. „Cílem projektu je diskutovat a analyzovat přístup národních soudů členských zemí EU k Listině základních práv EU, definovat postavení Listiny EU v rámci soudního přezkumu, rozpoznat problémy a překážky v aplikaci, identifikovat potřeby soudců a právníků v souvislosti s aplikací Listiny EU, navrhovat řešení problematických otázek a poskytovat obecné modely,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák. V rámci projektu odpovídá za odbornou a věcnou část, estonští kolegové pak za organizační a procedurální stránku. „Projekt řeším společně s kolegou Tanelem Kerimäe. Součástí výzkumného týmu jsou ještě další tři kolegové z talinské fakulty,“ dodal. V rámci projektu je podle něj plánováno několik odborných publikací a hlavně organizace mezinárodních konferencí, workshopů a diskuzních setkání s akademiky a praktikujícími právníky.

Úspěch v oblasti evropského práva spojený s programem Jean Monnet není na olomoucké fakultě ojedinělý. Například Naděžda Šišková zde již vedla Jean Monnet Centre of Excellence, Václav Stehlík se zase věnoval projektu Jean Monnet Chair (The EU Economic Integration in the global perspective).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědcům z přírodovědecké fakulty se podařilo rozluštit neúplné „kvantové puzzle“

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 09/26/2019 - 13:15

Vědcům z katedry optiky přírodovědecké fakulty se podařilo jako jedněm z prvních potvrdit společnou vlastnost tří kvantových bitů pouze z částečné informace, která o této vlastnosti nenese žádné stopy. V laboratoři tak vlastně zjistili obsah jakéhosi „kvantového puzzle“, přičemž měli k dispozici pouze nicneříkající okrajové „dílky“. Výsledek bádání olomouckých vědců, který byl publikován v prestižním časopise Optica, může být cestou k lepšímu pochopení vzniku tzv. vynořujících se vlastností, které se objevují až na určité úrovni složitosti studovaných systémů.

Našimi smysly k nám proudí informace o okolním světě. Kvůli jeho složitosti jej nikdy nemůžeme mít plně pod kontrolou a získaná informace je tedy vždy neúplná. Obdrženou informaci dále filtrujeme a poté přisuzujeme realitě vlastnosti, na které reagujeme. Chybějící části této skládanky však nezřídka způsobí, že naše interpretace reality se velmi liší od její skutečné povahy. Ve světě fyziky tomu tak být nemusí. Přesnost matematického jazyka, kterým se fyzikální realita popisuje, někdy umožňuje identifikovat všechny možné obrazy reality slučitelné s částečnou informací, kterou máme k dispozici. Může se přitom stát, že všechny tyto obrazy reality mají nějakou společnou vlastnost. Potom i tato nekompletní informace stačí k tomu, aby se podařilo danou vlastnost odhalit s naprostou jistotou.

V určitých případech lze společnou vlastnost všech možných obrazů reality zjistit i tehdy, pokud je k dispozici pouze informace, která sama o sobě neobsahuje ani náznak uvažované vlastnosti. „Je to podobné, jako by nám někdo ukázal několik dílků puzzle a my z nich zjistili, že celá skládačka zobrazuje budovu, přestože ani jeden z dílků neobsahoval žádnou její část,“ podotkl Michal Mičuda z katedry optiky PřF UP.

Nalezení všech objektů slučitelných s danou částečnou informací je velmi složitá matematická úloha, kterou se podařilo vyřešit zatím jen v případě velmi jednoduchých kvantových systémů. Některé vlastnosti lze ale zjistit i jednodušeji díky existenci zvláštních kvantových fyzikálních veličin, tzv. svědků vlastností. A někteří tito svědci navíc umí pracovat pouze jen s útržky celkové informace. S jejich pomocí je pak možné přítomnost nějaké vlastnosti zjistit přímo, bez toho, aniž bychom hledali všechny myslitelné celky slučitelné s částí informace, kterou máme k dispozici,“ vysvětlil princip experimentu Ladislav Mišta ze stejné katedry.

Pro experimentální demonstraci tohoto jevu využili pracovníci katedry optiky PřF UP závislosti vlastností tří kvantových bitů. Hledanou společnou vlastností byla tzv. skutečná vícečásticová kvantová provázanost, která je nejsilnější formou tohoto typu provázanosti. Úkolem bylo připravit kvantový stav s tímto typem provázanosti, jejíž přítomnost by bylo možné potvrdit výlučně na základě znalosti informace nesené pouze dvojicemi kvantových bitů. Navíc žádná z nich nesměla vykazovat přítomnost kvantové provázanosti.

„Rozhodujícím faktorem k úspěšné realizaci takového kvantového stavu byla naše schopnost precizní manipulace s jednotlivými kvantovými bity, které byly neseny polarizačními a prostorovými vlastnostmi jednotlivých fotonů. Realizovaný kvantový stav byl natolik blízko tomu teoretickému, že nám to dovolilo potvrdit provázanost celku na základě měření jeho neprovázaných částí. Dosáhnout těchto vlastností byla výzva, protože neprovázanost částí působí proti provázanosti celku,“ podotkl Robert Stárek z katedry optiky PřF UP.

Výzkum skupině vědců trval přes rok. „Práce je výsledkem snažení týmu lidí s různými a často komplementárními dovednostmi, bez kterých bychom nedosáhli tohoto úspěchu. Velkou a lákavou neznámou je použití studované metodiky na větší kvantové systémy, jejichž kompletní kvantově mechanický stav kvůli jejich složitosti nikdy nebudeme znát,“ dodal Michal Mičuda.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

UniON vyjíždí na podzim do regionu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 09/26/2019 - 10:15

Střední školy, dětské domovy, centra pro seniory či kulturní domy v celém Olomouckém kraji, tam všude najdou zájemci v právě započatém akademickém roce lektory Občanské univerzity (UniON). Ojedinělý vzdělávací projekt nabízí nejširší veřejnosti Univerzita Palackého, jejíž pedagogové a studenti zdarma přednášejí na různá témata od problematiky zdravého životního stylu přes historii a kulturu až například po finanční gramotnost.

„S nabídkou přednášek přišla Univerzita Palackého loni na jaře. Postupně se rozšiřoval jak tým lektorů, tak témata, o nichž přednášejí. Dnes nabízíme veřejnosti téměř čtyři desítky typů přednášek z oblasti práva, vědy, zdraví, historie, médií, politiky a podobně. Přednášejícími jsou dobrovolníci z řad pedagogů nebo studentů všech fakult Univerzity Palackého. Model Občanské univerzity zůstává stále stejný: my nabízíme naše odborníky a jejich znalosti a veřejnost, ať školy nebo různé instituce, si vybírá téma, které ji zajímá,“ uvedl Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy UP, který stojí za zrodem projektu.

Lektoři se vydávají na cesty po celém kraji. V říjnu tak budou například seznamovat středoškoláky v Šumperku se základy finanční gramotnosti, hranické gymnazisty s problematikou migrace a uprchlictví, v neředínské pobočce Knihovny města Olomouce se příchozí seznámí se základními principy zajišťování dostupnosti zdravotní péče v ČR, v přerovské charitě bude řeč o dějinách česko-německých vztahů a ve šternberském Centru Altán dojde na kritické čtení médií.

„Po pilotním ročníku, kdy se UniON dostal do povědomí lidí i médií, zájem o naše přednášky rychle roste. Už teď máme zcela zaplněnu kapacitu až do konce roku, takže další zájemci se mohou hlásit o termíny od ledna 2020. Na UniON máme velmi pozitivní ohlasy, naši partneři oceňují šíři témat, která máme v nabídce a také erudovanost přednášejících, mezi nimiž jsou jak mladí vědci, tak zkušení pedagogové včetně profesorů,“ doplnila Eva Blažková, vedoucí Konferenčního servisu UP, který aktivity UniON zaštiťuje.

Všechny informace včetně nabízených témat, lektorů i termínů výjezdů najdete na stránkách UniON.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita modernizuje komunikaci. Spouští novou diskuzní platformu, newsletter a rektorův blog

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 09/26/2019 - 07:45

Se začátkem semestru spouští Univerzita Palackého vylepšenou a uživatelsky otevřenější verzi vnitřní diskuzní platformy UP Reflexe nazvanou UP Reflexe 2.0.

Univerzita Palackého před přípravami nové podoby diskuzní platformy provedla detailní analýzu podobných platforem u všech univerzit v ČR a při programování UP Reflexe 2.0 se rozhodla vytvořit kombinaci těch nejvhodnějších dostupných diskuzních prvků.

UP Reflexe nově i s komentáři

Oproti staré verzi UP Reflexe je nově zjednodušeno, zefektivněno a časově zkráceno vkládání jednotlivých příspěvků. Ovládání UP Reflexe 2.0 je interaktivní a samotná orientace v celé platformě velmi intuitivní. Pro lepší přehlednost jsou příspěvky navíc rozděleny do tematických kategorií.

Vložením libovolně dlouhého příspěvku přitom nic nekončí, nově je totiž možné pod příspěvek psát komentáře a otevírat tak další, podrobnější diskuzi. Úroveň diskuze zajistí mimo jiné fakt, že vkládání článků i jejich komentování není možné anonymně, nýbrž po přihlášení se pod stejnými údaji jako do Portálu UP.

Navrhovaná podoba UP Reflexe 2.0 ani kategorizace témat pochopitelně není konečná. Bude více než vítáno, když se na základě potřeb, tipů a připomínek uživatelů bude i po ostrém startu UP Reflexe 2.0 nadále zefektivňovat a modernizovat.

Blog rektora UP

Ve světle aktuálního dění na univerzitě se rektor Jaroslav Miller rozhodl spustit svůj osobní blog (https://jaroslavmiller.cz/). Ve svých příspěvcích komentuje diskutovaná témata a nabízí vysvětlení a možná řešení otázek, které hýbou životem akademické obce. Aktuálně se rektor vyjadřuje k vyhlídkám spojeným s plánovaným založením vysokoškolského ústavu a k lidsky náročné roli, kterou musí absolvovat při vyhodnocování podnětů Etické komise UP. Další příspěvky budou přibývat, proto nezapomeňte blog pravidelně sledovat.

Newsletter

V polovině prvního týdne nového semestru obdrží zaměstnanci a studenti UP do svých e-mailových schránek poprvé také nový newsletter, který nahradí jednotlivé a často kritizované hromadné e-maily, rozesílané v hektických fázích akademického roku někdy i denně z adresy komunikace@upol.cz.

Newsletter nabídne stručný, přehledný a komplexní informační servis o dění na UP. Bude rozesílán jednou za dva týdny a obsaženy v něm budou jak informace od vedení UP (univerzitní projekty a spolupráce, nabídky vzdělávání/kurzů, důležité personálně-technické informace atd.), tak aktuality z akademické půdy, včetně pozvánek na akce organizované či spolupořádané univerzitou, nabídky zvýhodněných vstupenek na akce pořádané spřízněnými subjekty, nabídky dobrovolnictví na akcích spojených s UP atd.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky