Hlavní stránka

Vítejte na mých stránkách, kde mùžete získat základní informace o mých aktivitách v oblasti vědy, výuky i dalších oblastech.

V současnosti pracuji jako vedoucí Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR v Olomouci. Společná laboratoř optiky tvoří zároveň základ skupiny Optických a fotonických technologií v rámci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálù (RCPTM), což je centrum VaVpI zřízené na Univerzitě Palackého v Olomouci. V tomto centru zároveň vykonávám funkci vědeckého ředitele. Přehled mých vědeckých aktivit naleznete zde.

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého se dále podílím na výuce ve všech stupních studia. Dále se podílím na řešení řady vědeckých projektů i projektů programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Kromě odborné práce pùsobím jako člen vědecko-pedagogické rady oboru Fyzika a jsem rovněž členem pracovní skupiny pro fyziku Akreditační komise MŠMT ČR.

OH